• Hotărârea 234/2016 - Sectorul 2 - 22.12.2016

  Hotararea nr. 234 - privind aprobarea acțiunii ”Zilele Porților Deschise” in perioada 23.12.2016 – 08.01.2017, la nivelul parcului de agrement din Parcul 8 Mai
 • Hotărârea 233/2016 - Sectorul 2 - 22.12.2016

  Hotararea nr. 233 - privind achiziția imobilului situat în str. Olari nr.11-13, compus din clădiri şi teren cu destinaţia de sediu administrativ pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local Sector 2
 • Hotărârea 232/2016 - Sectorul 2 - 22.12.2016

  Hotararea nr. 232 - privind solicitarea pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 47/19.02.2003 privind trecerea din administrarea C.G.M.B. în administrarea Consiliului Local Sector 2 Bucureşti a terenului situat în Bucureşti, B-dul Basarabia (fost B-dul Muncii) nr.151, în vederea edificării unui centru multifuncţional pentru tinerii defavorizaţi şi o micro-piaţă agroalimentară
 • Hotărârea 231/2016 - Sectorul 2 - 22.12.2016

  Hotararea nr. 231 - privind modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 26/2016 pentru aprobarea Metodologiei de emitere a ,,Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor prevăzute de grupele CAEN 561 – restaurante, 563 – Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 – Alte activităţi recreative şi distractive, pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti”, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 201/2016
 • Hotărârea 230/2016 - Sectorul 2 - 22.12.2016

  Hotararea nr. 230 - pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 158/2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 2 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat și particular
 • Hotărârea 229/2016 - Sectorul 2 - 22.12.2016

  Hotararea nr. 229 - privind revizuirea indicatorilor tehnico – economici aferenţi pentru 2 obiective de investiţii din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti, aprobaţi iniţial prin H.C.L. Sector 2 nr.108/2012
 • Hotărârea 228/2016 - Sectorul 2 - 22.12.2016

  Hotararea nr. 228 - pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 6/2012 privind includerea în Programul local multianual pentru creşterea performanţei energetice a unor blocuri de locuinţe din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 227/2016 - Sectorul 2 - 22.12.2016

  Hotararea nr. 227 - privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2016
 • Hotărârea 226/2016 - Sectorul 2 - 22.12.2016

  Hotararea nr. 226 - privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București la 30.09.2016
 • Hotărârea 225/2016 - Sectorul 2 - 22.12.2016

  Hotararea nr. 225 - privind amenajarea locurilor de parcare pentru biciclete în unitățile de învățământ administrate de către Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, la sediul Primăriei Sectorului 2 și al instituțiilor din subordinea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București
 • Hotărârea 224/2016 - Sectorul 2 - 22.12.2016

  Hotararea nr. 224 - privind aprobarea plafonului maximal pentru anularea sumelor mai mici de 40 lei, cu care contribuabilii figurează datori către bugetul local al Sectorului 2, ca total al creanţelor, la data de 31 decembrie 2016
 • Hotărârea 223/2016 - Sectorul 2 - 22.12.2016

  Hotararea nr. 223 - privind aprobarea reorganizării Centrului Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Speranța
 • Hotărârea 222/2016 - Sectorul 2 - 22.12.2016

  Hotararea nr. 222 - privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Poliției Locale Sector 2
 • Hotărârea 221/2016 - Sectorul 2 - 22.12.2016

  Hotararea nr. 221 - privind stabilirea ordinii de prioritate pentru acordarea de locuințe, conform Legii nr. 114/1996, valabilă pentru anul 2017
 • Hotărârea 220/2016 - Sectorul 2 - 22.12.2016

  Hotararea nr. 220 - pentru alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioadă de 3 luni
 • Hotărârea 219/2016 - Sectorul 2 - 21.11.2016

  Hotararea nr. 219 - privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Administraţia Domeniului Public Sector 2
 • Hotărârea 218/2016 - Sectorul 2 - 21.11.2016

  Hotararea nr. 218 - privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Sighet nr. 54A, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 217/2016 - Sectorul 2 - 21.11.2016

  Hotararea nr. 217 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Carei nr. 1A, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 216/2016 - Sectorul 2 - 21.11.2016

  Hotararea nr. 216 - privind aprobarea documentației de urbanism PUD Aleea Buridava nr. 21-33, lot 1/5, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 215/2016 - Sectorul 2 - 21.11.2016

  Hotararea nr. 215 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Intrarea Baritonului nr. 9, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 214/2016 - Sectorul 2 - 21.11.2016

  Hotararea nr. 214 - privind aprobarea documentației de urbanism PUD Șos. Andronache nr. 16A-16C, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 213/2016 - Sectorul 2 - 21.11.2016

  Hotararea nr. 213 - privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Ritmului nr.14, bl. 432, sc. A, parter, ap. 4, Sectorul 2 al Municipiului București
 • Hotărârea 212/2016 - Sectorul 2 - 21.11.2016

  Hotararea nr. 212 - privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Precupeții Vechi nr. 71, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 211/2016 - Sectorul 2 - 21.11.2016

  Hotararea nr. 211 - privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Badea Cârțan nr. 13, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 210/2016 - Sectorul 2 - 21.11.2016

  Hotararea nr. 210 - privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Căpitan Juverdeanu nr. 25, lot 2 Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 209/2016 - Sectorul 2 - 21.11.2016

  Hotararea nr. 209 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Herța nr.14B, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 208/2016 - Sectorul 2 - 21.11.2016

  Hotararea nr. 208 - privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Soldat Tomovici Stelian nr. 25, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 207/2016 - Sectorul 2 - 21.11.2016

  Hotararea nr. 207 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Slt. Stănescu Gheorghe nr. 2, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 206/2016 - Sectorul 2 - 21.11.2016

  Hotararea nr. 206 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Luigi Galvani nr. 69A, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 205/2016 - Sectorul 2 - 21.11.2016

  Hotararea nr. 205 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Șos. Andronache nr. 236, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 204/2016 - Sectorul 2 - 21.11.2016

  Hotararea nr. 204 - pentru aprobarea Regulamentului cadru privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, alocate pentru activităţi nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005
 • Hotărârea 203/2016 - Sectorul 2 - 21.11.2016

  Hotararea nr. 203 - privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2016
 • Hotărârea 202/2016 - Sectorul 2 - 21.11.2016

  Hotararea nr. 202 - privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 2 Bucureşti a contractării unei finanţări rambursabile externe pe termen lung în valoare totală de până la 22.000.000 EURO (sau echivalent în lei), în baza garanțiilor proprii, de la Banca Europeană de Investiții
 • Hotărârea 201/2016 - Sectorul 2 - 21.11.2016

  Hotararea nr. 201 - privind modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 26/2016 pentru aprobarea Metodologiei de emitere a ,,Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor prevăzute de grupele CAEN 561 – restaurante, 563 – Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 – Alte activităţi recreative şi distractive, pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti”, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 72/2016
 • Hotărârea 200/2016 - Sectorul 2 - 21.11.2016

  Hotararea nr. 200 - privind propunerile pentru noile Criterii-cadru pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe şi în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii
 • Hotărârea 199/2016 - Sectorul 2 - 21.11.2016

  Hotararea nr. 199 - privind aprobarea documentaţiei de organizare şi desfăşurare a licitaţiei publice pentru închirierea spaţiilor/terenurilor temporar disponibile aflate în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 198/2016 - Sectorul 2 - 21.11.2016

  Hotararea nr. 198 - pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 164/2016 privind constituirea la nivelul Consiliului Local Sector 2 a Comisiei de analiză privind oportunitatea încheierii unor parteneriate cu Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureştilor şi alte instituţii de cult
 • Hotărârea 197/2016 - Sectorul 2 - 21.11.2016

  Hotararea nr. 197 - privind constituirea la nivelul Consiliului Local Sector 2 a unui grup de lucru pentru elaborarea/adoptarea/implementarea Stategiei culturale a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 196/2016 - Sectorul 2 - 21.11.2016

  Hotararea nr. 196 - privind modificarea H.C.L. Sector 2 nr.158/26.09.2016 pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 2 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular
 • Hotărârea 195/2016 - Sectorul 2 - 21.11.2016

  Hotararea nr. 195 - privind transmiterea în administrarea Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a bunurilor rezultate din derularea contractului de finanțare nr. 2120/06.09.2011, încheiat intre Sectorul 2 şi Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Agenția de Dezvoltare Regională București-Ilfov
 • Hotărârea 194/2016 - Sectorul 2 - 21.11.2016

  Hotararea nr. 194 - privind transmiterea în administrarea Directiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a bunurilor rezultate din derularea Contractului de finantare nr. 2158/06.09.2011 încheiat între Sectorul 2 şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Agenţia de Dezvoltare Regională Bucuresti-Ilfov
 • Hotărârea 193/2016 - Sectorul 2 - 21.11.2016

  Hotararea nr. 193 - pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 46/2004 privind înfiinţarea şi componenţa nominală a Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 2, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 192/2016 - Sectorul 2 - 21.11.2016

  Hotararea nr. 192 - privind aprobarea ordinii de prioritate pe anul 2016 a cererilor depuse conform Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 191/2016 - Sectorul 2 - 21.11.2016

  Hotararea nr. 191 - privind stabilirea unor normative proprii de cheltuieli la nivelul autorităților administrației publice ale Sectorului 2 pentru acțiuni de protocol
 • Hotărârea 190/2016 - Sectorul 2 - 21.11.2016

  Hotararea nr. 190 - privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice la nivelul Consiliului Local Sector 2 pe anul 2017
 • Hotărârea 189/2016 - Sectorul 2 - 21.11.2016

  Hotararea nr. 189 - pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 10/2011 privind reorganizarea Poliției Comunitare Sector 2 și aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Poliției Locale Sector 2, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 105/2015 şi H.C.L. Sector 2 nr. 14/2016
 • Hotărârea 188/2016 - Sectorul 2 - 17.10.2016

  Hotararea nr. 188 - privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2016
 • Hotărârea 187/2016 - Sectorul 2 - 03.10.2016

  Hotararea nr. 187 - privind regenerarea şi monitorizarea aliniamentelor stradale în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 186/2016 - Sectorul 2 - 03.10.2016

  Hotararea nr. 186 - privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Sachelarie Visarion nr. 55, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 185/2016 - Sectorul 2 - 03.10.2016

  Hotararea nr. 185 - privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Răsuri nr. 25, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 184/2016 - Sectorul 2 - 03.10.2016

  Hotararea nr. 184 - privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Moroeni nr. 72, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 183/2016 - Sectorul 2 - 03.10.2016

  Hotararea nr. 183 - privind aprobarea documentației de urbanism PUD Șos. Ștefan cel Mare nr. 35, bl. 31, sc. 4, parter, ap. 117, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 182/2016 - Sectorul 2 - 03.10.2016

  Hotararea nr. 182 - privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Nicolae Cânea nr. 43, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 181/2016 - Sectorul 2 - 03.10.2016

  Hotararea nr. 181 - privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Călușei nr. 54, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 180/2016 - Sectorul 2 - 03.10.2016

  Hotararea nr. 180 - privind aprobarea documentației de urbanism PUD Aleea Argedava nr. 26-28, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 179/2016 - Sectorul 2 - 03.10.2016

  Hotararea nr. 179 - privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Constantin Merișescu nr. 39B, Sectorul 2 al Municipiului București
 • Hotărârea 178/2016 - Sectorul 2 - 03.10.2016

  Hotararea nr. 178 - privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. General Doda Traian nr. 11, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 177/2016 - Sectorul 2 - 03.10.2016

  Hotararea nr. 177 - privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Escalei nr. 47,Sectorul 2 al Municipiului București
 • Hotărârea 176/2016 - Sectorul 2 - 03.10.2016

  Hotararea nr. 176 - privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Valer Dumitrescu nr. 19, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 175/2016 - Sectorul 2 - 03.10.2016

  Hotararea nr. 175 - privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Cremenița nr. 21, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 174/2016 - Sectorul 2 - 03.10.2016

  Hotararea nr. 174 - privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Barometrului nr. 1A, Sectorul 2 al Municipiului București
 • Hotărârea 173/2016 - Sectorul 2 - 03.10.2016

  Hotararea nr. 173 - privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Inaugurării nr. 19, Sectorul 2 al Municipiului București
 • Hotărârea 172/2016 - Sectorul 2 - 03.10.2016

  Hotararea nr. 172 - privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2016
 • Hotărârea 171/2016 - Sectorul 2 - 03.10.2016

  Hotararea nr. 171 - privind aprobarea contului de execuție al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti la 30.06.2016
 • Hotărârea 170/2016 - Sectorul 2 - 03.10.2016

  Hotararea nr. 170 - pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr.18/11.03.2016 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Administraţia Domeniului Public Sector 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 29/2016 și H.C.L. Sector 2 nr. 75/2016
 • Hotărârea 169/2016 - Sectorul 2 - 03.10.2016

  Hotararea nr. 169 - privind solicitarea către Guvernul României pentru trecerea unei părţi din imobilul situat în Bucureşti, Str. Fabrica de Glucoză nr. 2-4, Sector 2 aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al Municipiului Bucureşti pentru realizarea de locuinţe, dotări şi utilităţi publice aferente, pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 168/2016 - Sectorul 2 - 03.10.2016

  Hotararea nr. 168 - pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 46/2004 privind înfiinţarea şi componenţa nominală a Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 2, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 167/2016 - Sectorul 2 - 03.10.2016

  Hotararea nr. 167 - privind aprobarea Metodologiei de identificare a persoanelor şi familiilor marginalizate social şi a persoanelor şi familiilor cu risc de marginalizare socială
 • Hotărârea 166/2016 - Sectorul 2 - 03.10.2016

  Hotararea nr. 166 - privind transmiterea unui imobil din administrarea Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2
 • Hotărârea 165/2016 - Sectorul 2 - 03.10.2016

  Hotararea nr. 165 - privind creşterea transparenţei cheltuirii banilor publici la nivelul Primăriei Sectorului 2 şi a instituţiilor publice de interes local, aflate în subordinea Consiliului Local al Sectorului 2
 • Hotărârea 164/2016 - Sectorul 2 - 03.10.2016

  Hotararea nr. 164 - privind constituirea la nivelul Consiliului Local Sector 2 a Comisiei de analiză privind oportunitatea încheierii unor parteneriate cu Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureştilor şi alte instituţii de cult
 • Hotărârea 163/2016 - Sectorul 2 - 03.10.2016

  Hotararea nr. 163 - pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 156/2016 privind constituirea comisiei de verificare a modalităţii de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse de Curtea de Conturi în cadrul activităților de audit public extern al autorităţilor administraţiei publice locale ale Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 162/2016 - Sectorul 2 - 03.10.2016

  Hotararea nr. 162 - privind stabilirea criteriilor de repartizare a locuinţelor construite în vederea accesului la proprietate pentru unele categorii de persoane, a locuinţelor din fondul locativ de stat, a locuinţelor sociale, de serviciu şi de necesitate, în vederea soluționării cererilor formulate în baza Legii nr. 114/1996
 • Hotărârea 161/2016 - Sectorul 2 - 03.10.2016

  Hotararea nr. 161 - pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 32/2007 privind atribuirea în folosinţă gratuită a spaţiului situat în str. Mihai Eminescu nr. 89, Sector 2 către Teatrul Tineretului „Metropolis”
 • Hotărârea 160/2016 - Sectorul 2 - 26.09.2016

  Hotararea nr. 160 - privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 2 în Comisiile de concurs pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar, în aplicarea Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 5080/2016
 • Hotărârea 159/2016 - Sectorul 2 - 26.09.2016

  Hotararea nr. 159 - privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 2 în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar
 • Hotărârea 158/2016 - Sectorul 2 - 26.09.2016

  Hotararea nr. 158 - privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 2 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular
 • Hotărârea 157/2016 - Sectorul 2 - 01.09.2016

  Hotararea nr. 157 - pentru încetarea aplicabilității H.C.L. Sector 2 nr. 100/11.07.2016 și alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioadă de 3 luni
 • Hotărârea 156/2016 - Sectorul 2 - 01.09.2016

  Hotararea nr. 156 - privind constituirea comisiei de verificare a modalităţii de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse de Curtea de Conturi în cadrul activităților de audit public extern al autorităţilor administraţiei publice locale ale Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 155/2016 - Sectorul 2 - 01.09.2016

  Hotararea nr. 155 - privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2016
 • Hotărârea 154/2016 - Sectorul 2 - 01.09.2016

  Hotararea nr. 154 - privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti la 31.03.2016
 • Hotărârea 153/2016 - Sectorul 2 - 01.09.2016

  Hotararea nr. 153 - privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 2 ce vor face parte din Comisia pentru vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări servicii de pe raza Sectorului 2 constituită în baza Legii nr. 550/2002
 • Hotărârea 152/2016 - Sectorul 2 - 01.09.2016

  Hotararea nr. 152 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 102/2016 privind stabilirea şi organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2
 • Hotărârea 151/2016 - Sectorul 2 - 01.09.2016

  Hotararea nr. 151 - pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 9/2016 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2016 – 2017
 • Hotărârea 150/2016 - Sectorul 2 - 01.09.2016

  Hotararea nr. 150 - pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 70/ 25.05.2016 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi al Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2
 • Hotărârea 149/2016 - Sectorul 2 - 22.08.2016

  Hotararea nr. 149 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Frederic Chopin nr. 20, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 148/2016 - Sectorul 2 - 22.08.2016

  Hotararea nr. 148 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Giuseppe Garibaldi nr. 26 C, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 147/2016 - Sectorul 2 - 22.08.2016

  Hotararea nr. 147 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Cremenița nr. 5, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 146/2016 - Sectorul 2 - 22.08.2016

  Hotararea nr. 146 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Șos. Fundeni nr. 17-19, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 145/2016 - Sectorul 2 - 22.08.2016

  Hotararea nr. 145 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Țepeș Vodă nr. 65A, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 144/2016 - Sectorul 2 - 22.08.2016

  Hotararea nr. 144 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Calafat nr. 64, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 143/2016 - Sectorul 2 - 22.08.2016

  Hotararea nr. 143 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Intr. Depoului nr. 9, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 142/2016 - Sectorul 2 - 22.08.2016

  Hotararea nr. 142 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Mențiunii nr. 112, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 141/2016 - Sectorul 2 - 22.08.2016

  Hotararea nr. 141 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Brizei nr. 33, lot 2 (Căpreni nr. 28 conform certificat de nr. postal provizoriu emis de PMB) Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 140/2016 - Sectorul 2 - 22.08.2016

  Hotararea nr. 140 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Sergent Pironașu Ion nr. 35, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 139/2016 - Sectorul 2 - 22.08.2016

  Hotararea nr. 139 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Făinari nr.41 Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 138/2016 - Sectorul 2 - 22.08.2016

  Hotararea nr. 138 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Orzari nr. 72, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 137/2016 - Sectorul 2 - 22.08.2016

  Hotararea nr. 137 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Aleea Argedava nr. 89-99, lot 2, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 136/2016 - Sectorul 2 - 22.08.2016

  Hotararea nr. 136 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Aleea Argedava nr. 89-99, lot 1, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 135/2016 - Sectorul 2 - 22.08.2016

  Hotararea nr. 135 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Saltului nr. 18A, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 134/2016 - Sectorul 2 - 22.08.2016

  Hotararea nr. 134 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Lăcătușului nr. 7, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 133/2016 - Sectorul 2 - 22.08.2016

  Hotararea nr. 133 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Dimitrie Onciul nr. 23-25, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 132/2016 - Sectorul 2 - 22.08.2016

  Hotararea nr. 132 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Petricani nr. 54, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 131/2016 - Sectorul 2 - 22.08.2016

  Hotararea nr. 131 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Pâncota nr. 82, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 130/2016 - Sectorul 2 - 22.08.2016

  Hotararea nr. 130 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Doamna Ghica nr.1, bl.1, sc. A. parter, ap. 2 Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 129/2016 - Sectorul 2 - 22.08.2016

  Hotararea nr. 129 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Pescarilor nr. 2C Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 128/2016 - Sectorul 2 - 22.08.2016

  Hotararea nr. 128 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Șos. Fabrica de Glucoză nr. 7, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 127/2016 - Sectorul 2 - 22.08.2016

  Hotararea nr. 127 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Lăcătușului nr. 5, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 126/2016 - Sectorul 2 - 22.08.2016

  Hotararea nr. 126 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Aleea Buridava nr. 21-33, lot 1/7, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 125/2016 - Sectorul 2 - 22.08.2016

  Hotararea nr. 125 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Barbu Văcărescu nr. 313-315, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 124/2016 - Sectorul 2 - 22.08.2016

  Hotararea nr. 124 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Șos. Fabrica de Glucoză nr. 7, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 123/2016 - Sectorul 2 - 22.08.2016

  Hotararea nr. 123 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Cuprului nr. 12, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 122/2016 - Sectorul 2 - 22.08.2016

  Hotararea nr. 122 - privind participarea la cursuri de pregătire, formare şi perfecţionare profesională a consilierilor locali ai Sectorului 2 din mandatul 2016-2020
 • Hotărârea 121/2016 - Sectorul 2 - 22.08.2016

  Hotararea nr. 121 - privind aprobarea prelungirii contractului de finanțare nr. 4920/02.12.2014 în vederea asigurării funcționalității proiectului „Sistem de monitorizare video pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în zona Plumbuita –Steaua Roşie –Petricani – cod SMIS 25106”
 • Hotărârea 120/2016 - Sectorul 2 - 22.08.2016

  Hotararea nr. 120 - pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr.108/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul Programului de creştere a eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 119/2016 - Sectorul 2 - 22.08.2016

  Hotararea nr. 119 - privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 2 în Comisia Sectorului 2 pentru repartizarea locuinţelor, conform prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului României nr. 1275/2000, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 118/2016 - Sectorul 2 - 22.08.2016

  Hotararea nr. 118 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 30/25.04.2016 privind aprobarea Metodologiei de fundamentare a nivelului prețurilor practicate pentru asigurarea funcționării serviciului de exploatare și întreținere a Parcului de agrement Tei – Plumbuita, a tarifelor și a orarului de funcționare
 • Hotărârea 117/2016 - Sectorul 2 - 22.08.2016

  Hotararea nr. 117 - privind desemnarea unor reprezentanţi ai Consiliului Local al Sectorului 2 în Consiliul pentru Dezvoltare Regională Bucureşti - Ilfov
 • Hotărârea 116/2016 - Sectorul 2 - 22.08.2016

  Hotararea nr. 116 - pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 3/2011 privind înfiinţarea la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti a Comisiei locale de ordine publică
 • Hotărârea 115/2016 - Sectorul 2 - 22.08.2016

  Hotararea nr. 115 - privind convocarea Adunării Generale a foştilor proprietari deposedaţi sau a moştenitorilor acestora care au solicitat terenuri în termenul legal, în vederea desemnării unor reprezentanţi în Subcomisia Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
 • Hotărârea 114/2016 - Sectorul 2 - 22.08.2016

  Hotararea nr. 114 - privind aprobarea unui protocol de colaborare în scopul înființării și dotării unui cabinet de mediere a conflictelor școlare
 • Hotărârea 113/2016 - Sectorul 2 - 22.08.2016

  Hotararea nr. 113 - privind aprobarea schimbării denumirii unei unităţi de învăţământ preuniversitar particular care va funcţiona la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2016 - 2017
 • Hotărârea 112/2016 - Sectorul 2 - 22.08.2016

  Hotararea nr. 112 - privind aprobarea procedurii de negociere şi a componenţei Comisiei de negociere pentru achiziţia imobilului format din clădiri şi teren, situat in Bucureşti, str. Olari nr. 11-13, Sector 2 de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2
 • Hotărârea 111/2016 - Sectorul 2 - 22.08.2016

  Hotararea nr. 111 - privind aprobarea Normelor procedurale interne ale Consiliului Local Sector 2 privind achiziţia de imobile (terenuri/ clădiri/alte bunuri imobile)
 • Hotărârea 110/2016 - Sectorul 2 - 22.08.2016

  Hotararea nr. 110 - privind desemnarea unor consilieri locali în Colegiul Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2
 • Hotărârea 109/2016 - Sectorul 2 - 22.08.2016

  Hotararea nr. 109 - pentru aprobarea încheierii Convenţiei pentru eliberarea cardului european pentru dizabilitate între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 şi Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi
 • Hotărârea 108/2016 - Sectorul 2 - 22.08.2016

  Hotararea nr. 108 - privind aprobarea costului mediu lunar/persoană adultă protejată în centrele rezidenţiale pentru adulţi cu handicap din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, pentru anul 2016
 • Hotărârea 107/2016 - Sectorul 2 - 22.08.2016

  Hotararea nr. 107 - privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Pieţei Agroalimentare “Piaţa Obor”
 • Hotărârea 106/2016 - Sectorul 2 - 22.08.2016

  Hotararea nr. 106 - privind aprobarea unui Act adiţional la Contractul de parteneriat public – privat pentru „Dezvoltarea infrastructurii de afaceri – Piaţa Obor”
 • Hotărârea 105/2016 - Sectorul 2 - 22.08.2016

  Hotararea nr. 105 - pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 101/2016 privind alegerea Viceprimarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 104/2016 - Sectorul 2 - 22.08.2016

  Hotararea nr. 104 - privind validarea mandatului unui consilier local
 • Hotărârea 103/2016 - Sectorul 2 - 22.08.2016

  Hotararea nr. 103 - privind încetarea mandatului unui consilier local
 • Hotărârea 102/2016 - Sectorul 2 - 11.07.2016

  Hotararea nr. 102 - privind stabilirea şi organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2
 • Hotărârea 101/2016 - Sectorul 2 - 11.07.2016

  Hotararea nr. 101 - privind alegerea Viceprimarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 100/2016 - Sectorul 2 - 11.07.2016

  Hotararea nr. 100 - pentru încetarea aplicabilității H.C.L. Sector 2 nr. 99/23.06.2016 și alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioadă de 3 luni
 • Hotărârea 99/2016 - Sectorul 2 - 23.06.2016

  Hotararea nr. 99 - privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioadă de 3 luni
 • Hotărârea 98/2016 - Sectorul 2 - 23.06.2016

  Hotararea nr. 98 - privind constituirea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 97/2016 - Sectorul 2 - 23.06.2016

  Hotararea nr. 97 - privind validarea mandatelor de consilieri locali
 • Hotărârea 96/2016 - Sectorul 2 - 23.06.2016

  Hotararea nr. 96 - privind alegerea membrilor Comisiei de validare
 • Hotărârea 95/2016 - Sectorul 2 - 25.05.2016

  Hotararea nr. 95 - privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2016
 • Hotărârea 94/2016 - Sectorul 2 - 25.05.2016

  Hotararea nr. 94 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Pâncota nr. 38A Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 93/2016 - Sectorul 2 - 25.05.2016

  Hotararea nr. 93 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Petricani nr. 50D Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 92/2016 - Sectorul 2 - 25.05.2016

  Hotararea nr. 92 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Ispravnicului nr. 18-20 Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 91/2016 - Sectorul 2 - 25.05.2016

  Hotararea nr. 91 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Fructelor nr. 2A Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 90/2016 - Sectorul 2 - 25.05.2016

  Hotararea nr. 90 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Teleajen nr. 15-15A Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 89/2016 - Sectorul 2 - 25.05.2016

  Hotararea nr. 89 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Șos. Colentina nr. 89, bl. 88, sc. A, parter, ap. 2, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 88/2016 - Sectorul 2 - 25.05.2016

  Hotararea nr. 88 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Aleea Cumidava nr. 14-20 Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 87/2016 - Sectorul 2 - 25.05.2016

  Hotararea nr. 87 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Ritmului nr. 19, 19A, 23, 25, Str. Zidurilor nr. 22, 24, 26, 28, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 86/2016 - Sectorul 2 - 25.05.2016

  Hotararea nr. 86 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Aleea Avrig nr. 7 Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 85/2016 - Sectorul 2 - 25.05.2016

  Hotararea nr. 85 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Cireșului nr. 12, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 84/2016 - Sectorul 2 - 25.05.2016

  Hotararea nr. 84 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Păsărani nr. 27B Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 83/2016 - Sectorul 2 - 25.05.2016

  Hotararea nr. 83 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Șoseaua Fabrica de Glucoză nr. 6-8, LOT 1/A1/2 Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 82/2016 - Sectorul 2 - 25.05.2016

  Hotararea nr. 82 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Matei Voievod nr. 60, 62 Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 81/2016 - Sectorul 2 - 25.05.2016

  Hotararea nr. 81 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Teofil nr. 41 Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 80/2016 - Sectorul 2 - 25.05.2016

  Hotararea nr. 80 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Tăciunelui nr. 11 Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 79/2016 - Sectorul 2 - 25.05.2016

  Hotararea nr. 79 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Lacul Ianca nr. 3-5 Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 78/2016 - Sectorul 2 - 25.05.2016

  Hotararea nr. 78 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Bulevardul Basarabia nr. 35 Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 77/2016 - Sectorul 2 - 25.05.2016

  Hotararea nr. 77 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Cremenița nr. 29 Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 76/2016 - Sectorul 2 - 25.05.2016

  Hotararea nr. 76 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Silvia nr. 102 Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 75/2016 - Sectorul 2 - 25.05.2016

  Hotararea nr. 75 - privind modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr.18/2016 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Administraţia Domeniului Public Sector 2, astfel cum a fost modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 29/2016
 • Hotărârea 74/2016 - Sectorul 2 - 25.05.2016

  Hotararea nr. 74 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiții ,,Amenajare Parc Național”
 • Hotărârea 73/2016 - Sectorul 2 - 25.05.2016

  Hotararea nr. 73 - privind revizuirea indicatorilor tehnico – economici aferenţi pentru 3 obiective de investiţii din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti, aprobaţi iniţial prin H.C.L. Sector 2 nr.108/2008, H.C.L. Sector 2 nr. 59/2009 și H.C.L. Sector 2 nr. 108/2012
 • Hotărârea 72/2016 - Sectorul 2 - 25.05.2016

  Hotararea nr. 72 - privind modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 26/2016 pentru aprobarea Metodologiei de emitere a ,,Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor prevăzute de grupele CAEN 561 – restaurante, 563 – Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 – Alte activităţi recreative şi distractive, pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti”
 • Hotărârea 71/2016 - Sectorul 2 - 25.05.2016

  Hotararea nr. 71 - privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2
 • Hotărârea 70/2016 - Sectorul 2 - 25.05.2016

  Hotararea nr. 70 - privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi al Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2
 • Hotărârea 69/2016 - Sectorul 2 - 25.05.2016

  Hotararea nr. 69 - pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 11/2016 pentru aprobarea numărului şi cuantumului burselor aferente semestrului II al anului şcolar 2015-2016 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București
 • Hotărârea 68/2016 - Sectorul 2 - 25.04.2016

  Hotararea nr. 68 - privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2016
 • Hotărârea 67/2016 - Sectorul 2 - 25.04.2016

  Hotararea nr. 67 - privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului general al Sectorului 2 şi a situaţiilor financiare anuale la 31.12.2015
 • Hotărârea 66/2016 - Sectorul 2 - 25.04.2016

  Hotararea nr. 66 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD ȘOS. FUNDENI NR. 252A Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 65/2016 - Sectorul 2 - 25.04.2016

  Hotararea nr. 65 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD ȘOS. FUNDENI NR. 230 Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 64/2016 - Sectorul 2 - 25.04.2016

  Hotararea nr. 64 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD STR. OITUZ NR. 21 Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 63/2016 - Sectorul 2 - 25.04.2016

  Hotararea nr. 63 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD STR. GHERGHIȚEI NR. 15 Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 62/2016 - Sectorul 2 - 25.04.2016

  Hotararea nr. 62 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD STR. EROU BOGORIN CONSTANTIN NR. 2 Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 61/2016 - Sectorul 2 - 25.04.2016

  Hotararea nr. 61 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD STR. IONIȚĂ VORNICUL NR. 2A Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 60/2016 - Sectorul 2 - 25.04.2016

  Hotararea nr. 60 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD ȘOS. ANDRONACHE NR. 30 Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 59/2016 - Sectorul 2 - 25.04.2016

  Hotararea nr. 59 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD STR. DOAMNA GHICA NR. 187A Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 58/2016 - Sectorul 2 - 25.04.2016

  Hotararea nr. 58 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD STR. AVRIG NR. 29-31 Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 57/2016 - Sectorul 2 - 25.04.2016

  Hotararea nr. 57 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD STR. DÂMBOVICIOARA NR. 10-12, STR. VRÂNCIOAIA NR. 2-4 Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 56/2016 - Sectorul 2 - 25.04.2016

  Hotararea nr. 56 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD-modificare STR. SPINULUI NR. 19-21 Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 55/2016 - Sectorul 2 - 25.04.2016

  Hotararea nr. 55 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD STR. HISPANIA NR. 26 Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 54/2016 - Sectorul 2 - 25.04.2016

  Hotararea nr. 54 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD STR. SCHEIUL DE JOS NR. 19 Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 53/2016 - Sectorul 2 - 25.04.2016

  Hotararea nr. 53 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD STR. TRITENI NR. 16 Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 52/2016 - Sectorul 2 - 25.04.2016

  Hotararea nr. 52 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD-modificare STR. CĂRĂUȘILOR NR. 19 Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 51/2016 - Sectorul 2 - 25.04.2016

  Hotararea nr. 51 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD STR. BANUL NICOLAE NR. 55-55A-57 Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 50/2016 - Sectorul 2 - 25.04.2016

  Hotararea nr. 50 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD-modificare STR. VASELOR NR. 33A Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 49/2016 - Sectorul 2 - 25.04.2016

  Hotararea nr. 49 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD-modificare STR. GORGAN SPĂTARUL NR. 106 Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 48/2016 - Sectorul 2 - 25.04.2016

  Hotararea nr. 48 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD-modificare ȘOS. PANTELIMON NR. 16A Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 47/2016 - Sectorul 2 - 25.04.2016

  Hotararea nr. 47 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD STR. TURNUL EIFFEL NR. 14-16 Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 46/2016 - Sectorul 2 - 25.04.2016

  Hotararea nr. 46 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD STR. HISPANIA NR. 34 Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 45/2016 - Sectorul 2 - 25.04.2016

  Hotararea nr. 45 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD STR. ȘTIUCII NR. 63 Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 44/2016 - Sectorul 2 - 25.04.2016

  Hotararea nr. 44 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD-modificare STR. SINAIA NR. 54 ŞI 56 Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 43/2016 - Sectorul 2 - 25.04.2016

  Hotararea nr. 43 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD STR. DR. GROZOVICI NR. 2, BL. 2, SC. 1, PARTER, AP. 9 Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 42/2016 - Sectorul 2 - 25.04.2016

  Hotararea nr. 42 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD STR. AGRICULTORI NR. 107 Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 41/2016 - Sectorul 2 - 25.04.2016

  Hotararea nr. 41 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD STR. FABRICA DE GLUCOZA NR. 6-8 – UTR 3 Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 40/2016 - Sectorul 2 - 25.04.2016

  Hotararea nr. 40 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD ȘOS. ELECTRONICII X ZIDURI MOȘI, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 39/2016 - Sectorul 2 - 25.04.2016

  Hotararea nr. 39 - privind aprobarea Contractului - cadru de prestări servicii de salubrizare pentru utilizatorii de pe raza administrativ – teritorială a Sectorului 2 al Municipiului București
 • Hotărârea 38/2016 - Sectorul 2 - 25.04.2016

  Hotararea nr. 38 - privind aprobarea Regulamentului de funcţionare al ,,Pieţei de produse casnice si uz gospodăresc”
 • Hotărârea 37/2016 - Sectorul 2 - 25.04.2016

  Hotararea nr. 37 - privind aprobarea unor măsuri pentru funcţionarea Pieţei Morarilor
 • Hotărârea 36/2016 - Sectorul 2 - 25.04.2016

  Hotararea nr. 36 - pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 106/2015 privind reglementarea situaţiei juridice a unui teren aflat in domeniul public al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 35/2016 - Sectorul 2 - 25.04.2016

  Hotararea nr. 35 - pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 46/2004 privind înfiinţarea şi componenţa nominală a Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 2, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 60/2009
 • Hotărârea 34/2016 - Sectorul 2 - 25.04.2016

  Hotararea nr. 34 - privind aprobarea unui Act adiţional la Contractul de parteneriat public – privat pentru „Dezvoltarea infrastructurii de afaceri – Piaţa Obor”
 • Hotărârea 33/2016 - Sectorul 2 - 25.04.2016

  Hotararea nr. 33 - privind aprobarea Planului Unic de Ordine şi Siguranţă Publică al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2016
 • Hotărârea 32/2016 - Sectorul 2 - 25.04.2016

  Hotararea nr. 32 - privind acordarea tichetelor sociale pentru grădiniță
 • Hotărârea 31/2016 - Sectorul 2 - 25.04.2016

  Hotararea nr. 31 - privind transmiterea in administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 2 a bunurilor rezultate din derularea contractului de finantare nr.3874/27.09.2013 incheiat intre Sectorul 2 al Municipiului București si Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, prin Agentia de Dezvoltare Regionala Bucuresti – Ilfov, in Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 5 – “Dezvoltarea durabila si promovarea turismului”, Domeniu major de interventie 5.2 – “Crearea, dezvoltarea si modernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabila a resurselor naturale cu potential turistic”
 • Hotărârea 30/2016 - Sectorul 2 - 25.04.2016

  Hotararea nr. 30 - privind aprobarea Metodologiei de fundamentare a nivelului prețurilor practicate pentru asigurarea funcționării serviciului de exploatare și întreținere a Parcului de agrement Tei – Plumbuita, a tarifelor și a orarului de funcționare
 • Hotărârea 29/2016 - Sectorul 2 - 25.04.2016

  Hotararea nr. 29 - privind modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr.18/2016 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Administraţia Domeniului Public Sector 2
 • Hotărârea 28/2016 - Sectorul 2 - 25.04.2016

  Hotararea nr. 28 - privind utilizarea temporară a locurilor publice din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti de către agenţii economici pentru amplasarea de "agregate frigorifice în vederea desfăşurării activităţii de comercializare băuturi răcoritoare, îngheţată, alte produse alimentare preambalate şi automate de cafea" precum şi cu "terase sezoniere"
 • Hotărârea 27/2016 - Sectorul 2 - 25.04.2016

  Hotararea nr. 27 - privind aprobarea” Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2” şi a componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2
 • Hotărârea 26/2016 - Sectorul 2 - 25.04.2016

  Hotararea nr. 26 - pentru aprobarea Metodologiei de emitere a ,,Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor prevăzute de grupele CAEN 561 – restaurante, 563 – Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 – Alte activităţi recreative şi distractive, pe raza sectorului 2 al Municipiului Bucureşti”
 • Hotărârea 25/2016 - Sectorul 2 - 25.04.2016

  Hotararea nr. 25 - privind transmiterea unor imobile din administrarea Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2
 • Hotărârea 24/2016 - Sectorul 2 - 25.04.2016

  Hotararea nr. 24 - privind aprobarea Organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Centrului Teritorial Veterinar Sector 2
 • Hotărârea 23/2016 - Sectorul 2 - 25.04.2016

  Hotararea nr. 23 - pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 98/2012 privind aprobarea Contractului – cadru şi a Certificatului de voluntar
 • Hotărârea 22/2016 - Sectorul 2 - 25.04.2016

  Hotararea nr. 22 - privind modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 23/15.03.2012 pentru actualizarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 132/2007 privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 21/2016 - Sectorul 2 - 25.04.2016

  Hotararea nr. 21 - pentru încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 18/2012 privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri pe o perioadă de 7 ani, pentru proprietarii apartamentelor din blocurile de locuinței și ai imobilelor care au executat lucrări de reabilitare pe cheltuială proprie
 • Hotărârea 20/2016 - Sectorul 2 - 25.04.2016

  Hotararea nr. 20 - pentru alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioadă de 3 luni
 • Hotărârea 19/2016 - Sectorul 2 - 11.03.2016

  Hotararea nr. 19 - privind aprobarea unor documentaţii de urbanism pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 18/2016 - Sectorul 2 - 11.03.2016

  Hotararea nr. 18 - privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Administraţia Domeniului Public Sector 2
 • Hotărârea 17/2016 - Sectorul 2 - 11.03.2016

  Hotararea nr. 17 - privind aprobarea implementării programului „Şanse pentru sănătate” pentru acordarea de tichete sociale persoanelor aflate în situații de risc social
 • Hotărârea 16/2016 - Sectorul 2 - 11.03.2016

  Hotararea nr. 16 - pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 49/2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a devizelor generale și a Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „5 fântâni furnizare apa potabilă din puțuri de mare adâncime”
 • Hotărârea 15/2016 - Sectorul 2 - 11.03.2016

  Hotararea nr. 15 - pentru aprobarea Metodologiei de emitere a ,,Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor prevăzute de grupele CAEN 561 – restaurante, 563 – Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 – Alte activităţi recreative şi distractive, pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti”
 • Hotărârea 14/2016 - Sectorul 2 - 11.03.2016

  Hotararea nr. 14 - pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 10/2011 privind reorganizarea Poliției Comunitare Sector 2 și pentru aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Poliției Locale Sector 2, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 105/2015
 • Hotărârea 13/2016 - Sectorul 2 - 11.03.2016

  Hotararea nr. 13 - privind anularea creanţelor aflate în sold la instituția ”Sectorul 2 al Municipiului București” la data de 31 decembrie 2015, în valoare de până la 20 lei inclusiv
 • Hotărârea 12/2016 - Sectorul 2 - 11.03.2016

  Hotararea nr. 12 - privind stabilirea ordinii de prioritate valabilă pentru anul 2016 în repartizarea locuinţelor pentru tineri–medici rezidenţi destinate închirierii
 • Hotărârea 11/2016 - Sectorul 2 - 12.02.2016

  Hotararea nr. 11 - pentru aprobarea numărului şi cuantumului burselor aferente semestrului II al anului şcolar 2015-2016 pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 10/2016 - Sectorul 2 - 12.02.2016

  Hotararea nr. 10 - privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2016
 • Hotărârea 9/2016 - Sectorul 2 - 12.02.2016

  Hotararea nr. 9 - privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2016 - 2017
 • Hotărârea 8/2016 - Sectorul 2 - 12.02.2016

  Hotararea nr. 8 - privind aprobarea reorganizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2016 - 2017
 • Hotărârea 7/2016 - Sectorul 2 - 12.02.2016

  Hotararea nr. 7 - pentru aprobarea încheierii Protocolului de Colaborare de către Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București prin Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 şi Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date
 • Hotărârea 6/2016 - Sectorul 2 - 18.01.2016

  Hotararea nr. 6 - privind numirea persoanei care va ţine Registrul de evidenţă a datoriei publice locale şi Registrul de evidenţă a garanţiilor locale a Consiliului Local al Sectorului 2
 • Hotărârea 5/2016 - Sectorul 2 - 18.01.2016

  Hotararea nr. 5 - privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al Sectorului 2 pe anul 2015 a deficitului secţiunii de dezvoltare și stabilirea excedentului bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2015
 • Hotărârea 4/2016 - Sectorul 2 - 18.01.2016

  Hotararea nr. 4 - privind acordarea facilităţilor fiscale, astfel cum sunt specificate în Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 44 / 2015
 • Hotărârea 3/2016 - Sectorul 2 - 18.01.2016

  Hotararea nr. 3 - pentru aprobarea Procedurii de acordare a scutirilor de la plata impozitului/taxei pe clădiri/terenuri, datorat bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, conform art. 456 alin. (2) lit. a)-g), i)-k, m) şi r) şi art. 464 alin. (2) lit. a)-e), g)-j) şi r) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea H.C.G.M.B. nr. 272/2015
 • Hotărârea 2/2016 - Sectorul 2 - 18.01.2016

  Hotararea nr. 2 - privind aprobarea propunerii Consiliului Local al Sectorului 2 referitoare la evaluarea performanţelor profesionale individuale ale Secretarului Sectorului 2
 • Hotărârea 1/2016 - Sectorul 2 - 18.01.2016

  Hotararea nr. 1 - pentru alegerea preşedintelui de şedinţăpe o perioadă de 3 luni