• Hotărârea 123/2015 - Sectorul 2 - 18.12.2015

  Hotararea nr. 123 - privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2015
 • Hotărârea 122/2015 - Sectorul 2 - 18.12.2015

  Hotararea nr. 122 - pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 14/2015 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2015 – 2016, astfel cum a fost modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 35/2015
 • Hotărârea 121/2015 - Sectorul 2 - 18.12.2015

  Hotararea nr. 121 - privind finalizarea contractului de finanțare pentru proiectul ”Sistem de monitorizare video pentru creșterea siguranței și prevenirea criminalității în zona Plumbuita – Steaua Roșie - Petricani”, cod SMIS 25106 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia
 • Hotărârea 120/2015 - Sectorul 2 - 18.12.2015

  Hotararea nr. 120 - privind finalizarea contractului de finanțare pentru proiectul ”Parc de agrement Tei - Plumbuita”, cod SMIS 18397 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia
 • Hotărârea 119/2015 - Sectorul 2 - 18.12.2015

  Hotararea nr. 119 - privind finalizarea contractului de finanțare pentru proiectul „Modernizare străzi cartierul Steaua Rosie - Plumbuita” cod SMIS 25102 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia
 • Hotărârea 118/2015 - Sectorul 2 - 14.12.2015

  Hotararea nr. 118 - privind aprobarea unor documentaţii de urbanism pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 117/2015 - Sectorul 2 - 14.12.2015

  Hotararea nr. 117 - privind aprobarea unor măsuri în domeniul urbanismului la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București
 • Hotărârea 116/2015 - Sectorul 2 - 14.12.2015

  Hotararea nr. 116 - privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2015
 • Hotărârea 115/2015 - Sectorul 2 - 14.12.2015

  Hotararea nr. 115 - privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti la 30.09.2015
 • Hotărârea 114/2015 - Sectorul 2 - 14.12.2015

  Hotararea nr. 114 - pentru emitere a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor prevăzute de grupele CAEN 561 – restaurante, 563 – Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 – Alte activităţi recreative şi distractive, pe raza sectorului 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 113/2015 - Sectorul 2 - 14.12.2015

  Hotararea nr. 113 - privind încetarea dreptului de administrare al Consiliului Local al Sectorului 2 asupra unui bun imobil
 • Hotărârea 112/2015 - Sectorul 2 - 14.12.2015

  Hotararea nr. 112 - privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţional de Investiţii „C.N.I.” S.A. a unor amplasamente şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivelor de investiţii „Săli de sport”
 • Hotărârea 111/2015 - Sectorul 2 - 14.12.2015

  Hotararea nr. 111 - privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 110/2015 - Sectorul 2 - 14.12.2015

  Hotararea nr. 110 - pentru aprobarea Regulamentului de funcţionare al „Complexului Delfinului (Rotondă)”
 • Hotărârea 109/2015 - Sectorul 2 - 14.12.2015

  Hotararea nr. 109 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de investiții „Instalare lift exterior la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă nr. 2 cu sediul în str. Mihai Eminescu nr.87, sector 2”
 • Hotărârea 108/2015 - Sectorul 2 - 14.12.2015

  Hotararea nr. 108 - privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiții „Amenajare spațiu verde creșa Ciobănașului, cu sediul în str. Ciobănașului nr. 23, Sector 2”
 • Hotărârea 107/2015 - Sectorul 2 - 14.12.2015

  Hotararea nr. 107 - privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiții „Lucrări pentru construirea unei săli de sport la Colegiul Naţional Mihai Viteazul şi Şcoala Gimnazială Iancului”
 • Hotărârea 106/2015 - Sectorul 2 - 14.12.2015

  Hotararea nr. 106 - privind reglementarea situaţiei juridice a unui teren aflat in domeniul public al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 105/2015 - Sectorul 2 - 14.12.2015

  Hotararea nr. 105 - pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 10/2011 privind reorganizarea Poliției Comunitare Sector 2 și pentru aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Poliției Locale Sector 2, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr.53/2014
 • Hotărârea 104/2015 - Sectorul 2 - 14.12.2015

  Hotararea nr. 104 - privind mandatarea Directorului General al Administraţiei Domeniului Public Sector 2 de a încheia acte juridice
 • Hotărârea 103/2015 - Sectorul 2 - 14.12.2015

  Hotararea nr. 103 - pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 74/2006 privind aplicarea unor normative de cheltuieli pentru Primăria Sectorului 2 și serviciile și instituțiile publice aflate sub autoritatea sau în finanțarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București
 • Hotărârea 102/2015 - Sectorul 2 - 14.12.2015

  Hotararea nr. 102 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii ,, Refacere gard Parcul Naţional”
 • Hotărârea 101/2015 - Sectorul 2 - 14.12.2015

  Hotararea nr. 101 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii ,,Execuţie gard Parcul Dobroeşti”
 • Hotărârea 100/2015 - Sectorul 2 - 14.12.2015

  Hotararea nr. 100 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiții “Consolidare taluz lac parc Dobroești”
 • Hotărârea 99/2015 - Sectorul 2 - 14.12.2015

  Hotararea nr. 99 - pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 46/2004 privind înfiinţarea şi componenţa nominală a Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 2, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 60/2009
 • Hotărârea 98/2015 - Sectorul 2 - 14.12.2015

  Hotararea nr. 98 - privind anularea sumelor mai mici de 40 lei, cu care contribuabilii figurează datori către bugetul local al sectorului 2, ca total al creanţelor, la data de 31 decembrie 2015
 • Hotărârea 97/2015 - Sectorul 2 - 14.12.2015

  Hotararea nr. 97 - privind stabilirea ordinii de prioritate pentru acordarea de locuinţe, conform Legii nr. 114/1996, valabilă pentru anul 2016
 • Hotărârea 96/2015 - Sectorul 2 - 09.11.2015

  Hotararea nr. 96 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 16/28.02.2013 privind aprobarea documentaţiei - cadru de organizare şi desfăşurare a licitaţiei publice pentru închirierea spaţiilor/terenurilor temporar disponibile aflate în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, astfel cum a fost modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 42/30.04.2014 și Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 25/2015
 • Hotărârea 95/2015 - Sectorul 2 - 09.11.2015

  Hotararea nr. 95 - pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr.71/2015 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul Programului de creştere a eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 94/2015 - Sectorul 2 - 09.11.2015

  Hotararea nr. 94 - privind aprobarea documentaţiei de selecţie a persoanei juridice de utilitate publică, în vederea utilizării unui teren de sport de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 93/2015 - Sectorul 2 - 09.11.2015

  Hotararea nr. 93 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizelor generale pentru obiectivele de investiții „Reparații capitale sistem rutier - 13 străzi din Sectorul 2 al Municipiului București”
 • Hotărârea 92/2015 - Sectorul 2 - 09.11.2015

  Hotararea nr. 92 - privind aprobarea Strategiei locale în domeniul asistenței sociale pentru perioada 2015-2020 și a Planului strategic de acțiune pentru perioada 2015-2020
 • Hotărârea 91/2015 - Sectorul 2 - 09.11.2015

  Hotararea nr. 91 - privind aprobarea ordinii de prioritate pe anul 2015 a cererilor depuse conform Legii nr. 15/2003, republicată
 • Hotărârea 90/2015 - Sectorul 2 - 09.11.2015

  Hotararea nr. 90 - privind actualizarea valorii normei de hrană personalului Poliţiei Locale Sector 2
 • Hotărârea 89/2015 - Sectorul 2 - 09.11.2015

  Hotararea nr. 89 - privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sector 2 în „Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar”
 • Hotărârea 88/2015 - Sectorul 2 - 09.11.2015

  Hotararea nr. 88 - privind stabilirea costului mediu anual/copil protejat în sistem rezidenţial, centru de zi, centru de îngrijire şi găzduire, centru de primire, complex de servicii de asistenţă şi sprijin pentru prevenirea situaţiilor ce pun în pericol securitatea şi dezvoltarea copilului şi la asistenţi maternali profesionişti pe anul 2015
 • Hotărârea 87/2015 - Sectorul 2 - 09.11.2015

  Hotararea nr. 87 - pentru aprobarea Organigramei, Statului de funcţii și a Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Direcţia Venituri Buget Local Sector 2
 • Hotărârea 86/2015 - Sectorul 2 - 09.11.2015

  Hotararea nr. 86 - privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2015
 • Hotărârea 85/2015 - Sectorul 2 - 09.11.2015

  Hotararea nr. 85 - pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea procedurilor şi modalităţilor de aducere la cunoştinţa publică a proiectelor şi actelor administrative cu caracter normativ ale autorităţilor administraţiei publice locale ale Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 84/2015 - Sectorul 2 - 12.10.2015

  Hotararea nr. 84 - privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice la nivelul Consiliului Local Sector 2 pe anul 2016
 • Hotărârea 83/2015 - Sectorul 2 - 12.10.2015

  Hotararea nr. 83 - privind aprobarea unor documentaţii de urbanism pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 82/2015 - Sectorul 2 - 12.10.2015

  Hotararea nr. 82 - privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2015
 • Hotărârea 81/2015 - Sectorul 2 - 12.10.2015

  Hotararea nr. 81 - privind revocarea unor acte administrative aprobate de Consiliul Local Sector 2
 • Hotărârea 80/2015 - Sectorul 2 - 12.10.2015

  Hotararea nr. 80 - pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 46/2004 privind înfiinţarea şi componenţa nominală a Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 2, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 60/2009
 • Hotărârea 79/2015 - Sectorul 2 - 12.10.2015

  Hotararea nr. 79 - pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 152/2003, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 78/2015 - Sectorul 2 - 12.10.2015

  Hotararea nr. 78 - pentru alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioadă de 3 luni
 • Hotărârea 77/2015 - Sectorul 2 - 27.08.2015

  Hotararea nr. 77 - privind aprobarea unor documentaţii de urbanism pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 76/2015 - Sectorul 2 - 27.08.2015

  Hotararea nr. 76 - privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2015
 • Hotărârea 75/2015 - Sectorul 2 - 27.08.2015

  Hotararea nr. 75 - privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti la 30.06.2015
 • Hotărârea 74/2015 - Sectorul 2 - 27.08.2015

  Hotararea nr. 74 - privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local, pe anul 2015, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de beneficiarii de ajutor social
 • Hotărârea 73/2015 - Sectorul 2 - 27.08.2015

  Hotararea nr. 73 - pentru stabilirea domeniilor şi locurilor de muncă în care se pot presta activităţi în folosul comunităţii la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 72/2015 - Sectorul 2 - 27.08.2015

  Hotararea nr. 72 - privind acordarea unei creşteri salariale personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2, Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2, precum şi din cadrul instituţiilor şi serviciilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local Sector 2
 • Hotărârea 71/2015 - Sectorul 2 - 27.08.2015

  Hotararea nr. 71 - privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul Programului de creştere a eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 70/2015 - Sectorul 2 - 27.08.2015

  Hotararea nr. 70 - privind includerea în Programul local multianual pentru creşterea performanţei energetice a unor blocuri de locuinţe din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 69/2015 - Sectorul 2 - 27.08.2015

  Hotararea nr. 69 - privind revocarea unor acte administrative adoptate de Consiliul Local Sector 2
 • Hotărârea 68/2015 - Sectorul 2 - 27.08.2015

  Hotararea nr. 68 - pentru modificarea H.C.L Sector 2 nr. 34/2014 privind stabilirea şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenţii pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 67/2015 - Sectorul 2 - 27.08.2015

  Hotararea nr. 67 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 123/2008 privind aprobarea metodologiei de identificare a persoanelor şi familiilor marginalizate social şi a metodologiilor de acordare a ajutoarelor financiare de urgenţă în vederea depăşirii unor situaţii de dificultate care pot duce la marginalizare şi excluziune socială, astfel cum a fost modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr.33/30.04.2014
 • Hotărârea 66/2015 - Sectorul 2 - 27.08.2015

  Hotararea nr. 66 - privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri aferent anului 2015, pentru ASOCIATIA NATIONALA PENTRU COPII SI ADULTI CU AUTISM DIN ROMANIA – ANCAAR
 • Hotărârea 65/2015 - Sectorul 2 - 27.08.2015

  Hotararea nr. 65 - pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 49/2002 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 55/2001
 • Hotărârea 64/2015 - Sectorul 2 - 23.07.2015

  Hotararea nr. 64 - privind aprobarea unor documentaţii de urbanism pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 63/2015 - Sectorul 2 - 23.07.2015

  Hotararea nr. 63 - pentru modificarea H.C.L Sector 2 nr. 9/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiective de investiţii de interes local din Sectorul 2 al Municipiului București - „Sisteme de irigat automatizat pentru spatii verzi din 36 amplasamente”
 • Hotărârea 62/2015 - Sectorul 2 - 23.07.2015

  Hotararea nr. 62 - privind aprobarea transmiterii unui teren aflat în domeniul public al Municipiului Bucureşti, din administrarea Administraţiei Pieţelor Sector 2 în administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 2
 • Hotărârea 61/2015 - Sectorul 2 - 23.07.2015

  Hotararea nr. 61 - pentru încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 116/2011 privind aprobarea transmiterii terenului situat in Bucureşti, Bd. Pierre de Coubertin, Sector 2 din administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 2 în administrarea Administrației Pieţelor Sector 2, în vederea realizării unei pieţe agroalimentare
 • Hotărârea 60/2015 - Sectorul 2 - 23.07.2015

  Hotararea nr. 60 - pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 95/2010 privind transmiterea în folosinţă gratuită a spaţiului situat în Bucureşti, bld. Basarabia nr. 170-176, Sector 2, din administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 27/2011
 • Hotărârea 59/2015 - Sectorul 2 - 30.06.2015

  Hotararea nr. 59 - privind aprobarea unor documentaţii de urbanism pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 58/2015 - Sectorul 2 - 30.06.2015

  Hotararea nr. 58 - privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti la 31.03.2015
 • Hotărârea 57/2015 - Sectorul 2 - 30.06.2015

  Hotararea nr. 57 - privind modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 4/2014 privind aprobarea „Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2” şi a „Procedurii privind analizarea, avizarea şi aprobarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului de către Consiliul Local al Sectorului 2”, astfel cum a fost modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 27/2015
 • Hotărârea 56/2015 - Sectorul 2 - 30.06.2015

  Hotararea nr. 56 - privind aprobarea transmiterii în administrare către Administrația Domeniului Public Sector 2 a „terenului de minifotbal” situat în zona Marian Cristescu și str. Drăgușin Deleanu
 • Hotărârea 55/2015 - Sectorul 2 - 30.06.2015

  Hotararea nr. 55 - privind numirea în funcţia publică de conducere de Director Executiv al Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2 a doamnei Stegăruş Dalia
 • Hotărârea 54/2015 - Sectorul 2 - 30.06.2015

  Hotararea nr. 54 - privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi al Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2
 • Hotărârea 53/2015 - Sectorul 2 - 30.06.2015

  Hotararea nr. 53 - privind transmiterea în folosinţă gratuită către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a unor amplasamente şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivelor de investiţii „Săli de sport”
 • Hotărârea 52/2015 - Sectorul 2 - 30.06.2015

  Hotararea nr. 52 - privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri pentru ,,Organizaţia Suedeză pentru Ajutor Umanitar Individual”
 • Hotărârea 51/2015 - Sectorul 2 - 30.06.2015

  Hotararea nr. 51 - privind scutirea de la plata impozitului pe clădire, pentru Asociaţia Victimelor Mineriadelor 1990-1991 din România
 • Hotărârea 50/2015 - Sectorul 2 - 30.06.2015

  Hotararea nr. 50 - privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri, pentru FUNDAȚIA HOSPICE “CASA SPERANŢEI“
 • Hotărârea 49/2015 - Sectorul 2 - 30.06.2015

  Hotararea nr. 49 - privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri, pentru ASOCIAŢIA „FECIOARA MARIA A MILOSTIVIRII ÎN ROMÂNIA”
 • Hotărârea 48/2015 - Sectorul 2 - 29.05.2015

  Hotararea nr. 48 - privind aprobarea unor documentaţii de urbanism pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 47/2015 - Sectorul 2 - 29.05.2015

  Hotararea nr. 47 - privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2015
 • Hotărârea 46/2015 - Sectorul 2 - 29.05.2015

  Hotararea nr. 46 - privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului general al Sectorului 2 şi a situaţiilor financiare anuale pe anul 2014
 • Hotărârea 45/2015 - Sectorul 2 - 29.05.2015

  Hotararea nr. 45 - privind transmiterea în folosință gratuită a unui spațiu în suprafață de 215,9 m.p., aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2, către Direcția Generală de Poliție a Municipiului București
 • Hotărârea 44/2015 - Sectorul 2 - 29.05.2015

  Hotararea nr. 44 - privind aprobarea participării Primăriei Sectorului 2 la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2015
 • Hotărârea 43/2015 - Sectorul 2 - 29.05.2015

  Hotararea nr. 43 - pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 54/2013 privind achiziţionarea de imobile cu destinaţia de locuinţe de la persoane fizice sau juridice
 • Hotărârea 42/2015 - Sectorul 2 - 29.05.2015

  Hotararea nr. 42 - pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 26/2013 privind aprobarea schemei proprii de finanţare a programelor locale privind lucrările de intervenţii pentru creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 41/2015 - Sectorul 2 - 29.05.2015

  Hotararea nr. 41 - privind utilizarea anuală a locurilor publice prin amplasarea de rulote/automagazine pe raza teritorială a Sectorului 2 al municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 40/2015 - Sectorul 2 - 29.05.2015

  Hotararea nr. 40 - privind aprobarea achiziţionării unor servicii de asistenţă şi reprezentare juridică
 • Hotărârea 39/2015 - Sectorul 2 - 29.05.2015

  Hotararea nr. 39 - privind aprobarea proiectului „Centrul de primire în regim de urgenţă pentru persoane adulte”
 • Hotărârea 38/2015 - Sectorul 2 - 29.05.2015

  Hotararea nr. 38 - privind aprobarea costului mediu lunar/persoană adultă protejată în centrele rezidenţiale pentru adulţi cu handicap din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 pentru anul 2015
 • Hotărârea 37/2015 - Sectorul 2 - 29.05.2015

  Hotararea nr. 37 - privind aprobarea proiectului “Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice”
 • Hotărârea 36/2015 - Sectorul 2 - 29.05.2015

  Hotararea nr. 36 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 95/2014 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 2 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular
 • Hotărârea 35/2015 - Sectorul 2 - 29.05.2015

  Hotararea nr. 35 - pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 14/2015 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2015 - 2016
 • Hotărârea 34/2015 - Sectorul 2 - 29.05.2015

  Hotararea nr. 34 - pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 27/2014 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2014 – 2015, astfel cum a fost modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 87/2014, H.C.L. Sector 2 nr. 1/2015 şi H.C.L. Sector 2 nr. 13/2015
 • Hotărârea 33/2015 - Sectorul 2 - 29.05.2015

  Hotararea nr. 33 - pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 7/2011 privind aprobarea metodologiei de acordare a gratuităţii transportului urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă şi cu metroul, beneficiarilor Legii nr. 448/2006, republicată cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 32/2015 - Sectorul 2 - 29.05.2015

  Hotararea nr. 32 - privind aprobarea Planului Unic de Ordine şi Siguranţă Publică al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2015
 • Hotărârea 31/2015 - Sectorul 2 - 29.05.2015

  Hotararea nr. 31 - privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioadă de 3 luni
 • Hotărârea 30/2015 - Sectorul 2 - 07.04.2015

  Hotararea nr. 30 - privind aprobarea unor documentaţii de urbanism pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 29/2015 - Sectorul 2 - 07.04.2015

  Hotararea nr. 29 - pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 5/2015 privind solicitarea către Guvernul României pentru trecerea unei părţi din imobilul situat în Bucureşti, Str. Fabrica de Glucoză nr. 2-4, Sector 2 aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al Sectorului 2 şi în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 28/2015 - Sectorul 2 - 31.03.2015

  Hotararea nr. 28 - privind aprobarea unor documentaţii de urbanism pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 27/2015 - Sectorul 2 - 31.03.2015

  Hotararea nr. 27 - privind modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 4/2014 privind aprobarea „Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2” şi a „Procedurii privind analizarea, avizarea şi aprobarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului de către Consiliul Local al Sectorului 2”
 • Hotărârea 26/2015 - Sectorul 2 - 31.03.2015

  Hotararea nr. 26 - pentru aprobarea unui Act adiţional la Contractul de concesiune pentru realizarea pieţei de produse casnice şi uz gospodăresc din str. Ziduri Moşi nr. 5B
 • Hotărârea 25/2015 - Sectorul 2 - 31.03.2015

  Hotararea nr. 25 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 16/28.02.2013 privind aprobarea documentaţiei - cadru de organizare şi desfăşurare a licitaţiei publice pentru închirierea spaţiilor/terenurilor temporar disponibile aflate în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, astfel cum a fost modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 42/30.04.2014
 • Hotărârea 24/2015 - Sectorul 2 - 31.03.2015

  Hotararea nr. 24 - privind modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 95/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind modalitatea de evaluare a persoanelor fizice în vederea obţinerii atestatului de administrator de imobile
 • Hotărârea 23/2015 - Sectorul 2 - 31.03.2015

  Hotararea nr. 23 - pentru încetarea aplicabilității H.C.L. Sector 2 nr. 35/07.04.2004 privind transmiterea din administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2 în administrarea Administrației Piețelor Sector 2 a unui teren în suprafață de 900 m.p.
 • Hotărârea 22/2015 - Sectorul 2 - 31.03.2015

  Hotararea nr. 22 - privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri, pentru Asociaţia Nevăzătorilor din România- filiala Interjudeţeană Bucureşti
 • Hotărârea 21/2015 - Sectorul 2 - 31.03.2015

  Hotararea nr. 21 - privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri pentru ,,Organizaţia Suedeză pentru Ajutor Umanitar Individual”
 • Hotărârea 20/2015 - Sectorul 2 - 31.03.2015

  Hotararea nr. 20 - privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri, pentru ASOCIATIA TOUCHED ROMÂNIA
 • Hotărârea 19/2015 - Sectorul 2 - 31.03.2015

  Hotararea nr. 19 - privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri pentru Organizaţia ARCA – FORUMUL ROMÂN PENTRU REFUGIAŢI ŞI MIGRANŢI
 • Hotărârea 18/2015 - Sectorul 2 - 31.03.2015

  Hotararea nr. 18 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizelor generale pentru obiectivele de investiţii „Reparaţii capitale sistem rutier - 6 străzi din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti”
 • Hotărârea 17/2015 - Sectorul 2 - 31.03.2015

  Hotararea nr. 17 - privind stabilirea ordinii de prioritate valabilă pentru anul 2015 în repartizarea locuinţelor pentru tineri–medici rezidenţi destinate închirierii
 • Hotărârea 16/2015 - Sectorul 2 - 16.02.2015

  Hotararea nr. 16 - privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2015
 • Hotărârea 15/2015 - Sectorul 2 - 16.02.2015

  Hotararea nr. 15 - privind anularea creanţelor aflate în sold la instituţia ,,Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti” la data de 31 decembrie 2014, mai mici sau egale cu 40 lei
 • Hotărârea 14/2015 - Sectorul 2 - 16.02.2015

  Hotararea nr. 14 - privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2015 - 2016
 • Hotărârea 13/2015 - Sectorul 2 - 16.02.2015

  Hotararea nr. 13 - pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 27/2014 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2014 – 2015, astfel cum a fost modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 87/2014 şi H.C.L. Sector 2 nr. 1/2015
 • Hotărârea 12/2015 - Sectorul 2 - 16.02.2015

  Hotararea nr. 12 - privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri, pentru ASOCIAŢIA AJUTOR, SPERANŢA & HOSPICE (ASH) – HELP, HOPE & HOSPICE (HHH)
 • Hotărârea 11/2015 - Sectorul 2 - 16.02.2015

  Hotararea nr. 11 - privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri, pentru Asociaţia Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor nr. 3 ,,Înfrăţirea” Sector 2
 • Hotărârea 10/2015 - Sectorul 2 - 16.02.2015

  Hotararea nr. 10 - privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri, pentru Asociaţia Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor nr. 2 Sector 2
 • Hotărârea 9/2015 - Sectorul 2 - 16.02.2015

  Hotararea nr. 9 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiective de investiţii de interes local din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti -„Sisteme de irigat automatizat pentru spaţii verzi din 36 amplasamente”
 • Hotărârea 8/2015 - Sectorul 2 - 16.02.2015

  Hotararea nr. 8 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a devizelor generale şi a Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „9 fântâni furnizare apa potabilă din puţuri de mare adâncime”
 • Hotărârea 7/2015 - Sectorul 2 - 16.02.2015

  Hotararea nr. 7 - privind aprobarea propunerii Consiliului Local al Sectorului 2 referitoare la evaluarea performanţelor profesionale individuale ale Secretarului Sectorului 2
 • Hotărârea 6/2015 - Sectorul 2 - 16.02.2015

  Hotararea nr. 6 - privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioadă de 3 luni
 • Hotărârea 5/2015 - Sectorul 2 - 12.01.2015

  Hotararea nr. 5 - privind solicitarea către Guvernul României pentru trecerea unei părţi din imobilul situat în Bucureşti, Str. Fabrica de Glucoză nr. 2-4, Sector 2 aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al Sectorului 2 şi în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 4/2015 - Sectorul 2 - 12.01.2015

  Hotararea nr. 4 - pentru încetarea dreptului de administrare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 asupra imobilului din București, str. Vasile Lascăr nr. 199, Sector 2, transmis prin H.C.L. Sector 2 nr. 32/2010, modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 7/2013
 • Hotărârea 3/2015 - Sectorul 2 - 12.01.2015

  Hotararea nr. 3 - privind aprobarea unor documentaţii de urbanism pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 2/2015 - Sectorul 2 - 12.01.2015

  Hotararea nr. 2 - privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al Sectorului 2 pe anul 2014 a deficitului secţiunii de dezvoltare și stabilirea excedentului bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2014
 • Hotărârea 1/2015 - Sectorul 2 - 12.01.2015

  Hotararea nr. 1 - pentru modificarea şi completarea HCL nr. 27/2014 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2014 – 2015, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 87/2014