• Hotărârea 120/2014 - Sectorul 2 - 10.12.2014

  Hotararea nr. 120 - privind aprobarea unor documentaţii de urbanism pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 119/2014 - Sectorul 2 - 10.12.2014

  Hotararea nr. 119 - privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2014
 • Hotărârea 118/2014 - Sectorul 2 - 10.12.2014

  Hotararea nr. 118 - privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti la 30.09.2014
 • Hotărârea 117/2014 - Sectorul 2 - 10.12.2014

  Hotararea nr. 117 - privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 116/2014 - Sectorul 2 - 10.12.2014

  Hotararea nr. 116 - pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 86/29.07.2013 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2
 • Hotărârea 115/2014 - Sectorul 2 - 10.12.2014

  Hotararea nr. 115 - pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 90/2013 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi al Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector nr. 40/2014 şi prin H.C.L. Sector 2 nr. 52/2014
 • Hotărârea 114/2014 - Sectorul 2 - 10.12.2014

  Hotararea nr. 114 - privind majorarea alocaţiei de hrană pentru copii/ persoane adulte, beneficiari de servicii sociale în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2
 • Hotărârea 113/2014 - Sectorul 2 - 10.12.2014

  Hotararea nr. 113 - privind suportarea cheltuielilor de întreținere pentru copiii ocrotiți în rețeaua de asistență maternală a D.G.A.S.P.C. Sector 2, care nu au nașterea înregistrată
 • Hotărârea 112/2014 - Sectorul 2 - 10.12.2014

  Hotararea nr. 112 - pentru aprobarea încheierii Protocolului de Colaborare între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 şi Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne
 • Hotărârea 111/2014 - Sectorul 2 - 10.12.2014

  Hotararea nr. 111 - privind aprobarea alipirii cadastrale a două imobile din domeniul public al Municipiului Bucureşti, aferente „Parcului 8 Mai” aflat în administrarea A.D.P. Sector 2
 • Hotărârea 110/2014 - Sectorul 2 - 10.12.2014

  Hotararea nr. 110 - privind stabilirea ordinii de prioritate pentru acordarea de locuinţe, conform Legii nr. 114/1996, valabilă pentru anul 2015
 • Hotărârea 109/2014 - Sectorul 2 - 28.11.2014

  Hotararea nr. 109 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr.10/2014 privind actualizarea reţelei de amplasamente a mobilierului urban pentru comercializarea florilor, a presei şi a cărţilor pe domeniul public din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, precum şi pentru aprobarea metodologiei de eliberare a „avizului de amplasare”, astfel cum a fost completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 86/2014
 • Hotărârea 108/2014 - Sectorul 2 - 28.11.2014

  Hotararea nr. 108 - pentru aprobarea Protocolului de colaborare între Administraţia Domeniului Public Sector 2 şi S.C. DEDEMAN S.R.L.
 • Hotărârea 107/2014 - Sectorul 2 - 28.11.2014

  Hotararea nr. 107 - pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 86/2011 privind aprobarea transmiterii către Consiliul General al Municipiului Bucureşti a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Bucureşti aflate în administrarea Consiliului Local Sector 2 – Etapa a XIII - a
 • Hotărârea 106/2014 - Sectorul 2 - 30.10.2014

  Hotararea nr. 106 - privind aprobarea unor documentaţii de urbanism pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 105/2014 - Sectorul 2 - 30.10.2014

  Hotararea nr. 105 - privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2014
 • Hotărârea 104/2014 - Sectorul 2 - 30.10.2014

  Hotararea nr. 104 - privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe trimestrul II al anului 2014
 • Hotărârea 103/2014 - Sectorul 2 - 30.10.2014

  Hotararea nr. 103 - privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Administraţiei Pieţelor Sector 2
 • Hotărârea 102/2014 - Sectorul 2 - 30.10.2014

  Hotararea nr. 102 - privind însusirea Rapoartelor de evaluare a locuinţelor construite prin ANL situate în Bucureşti str. Mr. Vasile Bacilă nr. 32 – 34 Sector 2
 • Hotărârea 101/2014 - Sectorul 2 - 30.10.2014

  Hotararea nr. 101 - privind aprobarea ordinii de prioritate pe anul 2014 a cererilor depuse conform Legii nr. 15/2003, republicată
 • Hotărârea 100/2014 - Sectorul 2 - 30.10.2014

  Hotararea nr. 100 - privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri aferent anului 2014, pentru ASOCIATIA TOUCHED
 • Hotărârea 99/2014 - Sectorul 2 - 30.10.2014

  Hotararea nr. 99 - privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri aferent anului 2014, pentru ,,Organizaţia Suedeză Pentru Ajutor Umanitar Individual”
 • Hotărârea 98/2014 - Sectorul 2 - 30.10.2014

  Hotararea nr. 98 - privind scutirea de la plata impozitului pe clădire, aferent anului 2014, pentru Asociaţia Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor nr. 3 “Infraţirea” din Sectorul 2
 • Hotărârea 97/2014 - Sectorul 2 - 30.10.2014

  Hotararea nr. 97 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizelor generale pentru obiective de investiţii „Reparații capitale sistem rutier 12 străzi din Sectorul 2 al Municipiului București”
 • Hotărârea 96/2014 - Sectorul 2 - 30.10.2014

  Hotararea nr. 96 - privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice la nivelul Consiliului Local Sector 2 pe anul 2015
 • Hotărârea 95/2014 - Sectorul 2 - 30.10.2014

  Hotararea nr. 95 - privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 2 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular
 • Hotărârea 94/2014 - Sectorul 2 - 30.10.2014

  Hotararea nr. 94 - pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 65/2012 privind stabilirea şi organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2
 • Hotărârea 93/2014 - Sectorul 2 - 30.10.2014

  Hotararea nr. 93 - privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioadă de 3 luni
 • Hotărârea 92/2014 - Sectorul 2 - 15.09.2014

  Hotararea nr. 92 - privind aprobarea unor documentaţii de urbanism pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 91/2014 - Sectorul 2 - 15.09.2014

  Hotararea nr. 91 - privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2014
 • Hotărârea 90/2014 - Sectorul 2 - 15.09.2014

  Hotararea nr. 90 - privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pe anul 2014 pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de beneficiarii de ajutor social
 • Hotărârea 89/2014 - Sectorul 2 - 15.09.2014

  Hotararea nr. 89 - pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 46/2004 privind înfiinţarea şi componenţa nominală a Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr 60/2009 şi H.C.L. Sector 2 nr 111/2013
 • Hotărârea 88/2014 - Sectorul 2 - 15.09.2014

  Hotararea nr. 88 - privind aprobarea unui Act adiţional la Contractul-cadru de parteneriat public- privat pentru „Dezvoltarea infrastructurii de afaceri – Piaţa Obor”
 • Hotărârea 87/2014 - Sectorul 2 - 15.09.2014

  Hotararea nr. 87 - pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 27/2014 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2014 – 2015
 • Hotărârea 86/2014 - Sectorul 2 - 15.09.2014

  Hotararea nr. 86 - pentru completarea H.C.L. Sector 2 nr. 10/2014 privind actualizarea reţelei de amplasamente a mobilierului urban pentru comercializarea florilor, a presei şi a cărţilor pe domeniul public din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, precum şi pentru aprobarea metodologiei de eliberare a „avizului de amplasare”
 • Hotărârea 85/2014 - Sectorul 2 - 15.09.2014

  Hotararea nr. 85 - privind validarea mandatului unui consilier local
 • Hotărârea 84/2014 - Sectorul 2 - 15.09.2014

  Hotararea nr. 84 - privind validarea mandatului unui consilier local
 • Hotărârea 83/2014 - Sectorul 2 - 15.09.2014

  Hotararea nr. 83 - privind încetarea mandatului unui consilier local
 • Hotărârea 82/2014 - Sectorul 2 - 12.08.2014

  Hotararea nr. 82 - privind aprobarea unor documentaţii de urbanism pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 81/2014 - Sectorul 2 - 12.08.2014

  Hotararea nr. 81 - privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2014
 • Hotărârea 80/2014 - Sectorul 2 - 12.08.2014

  Hotararea nr. 80 - privind aprobarea rectificării şi geometrizării limitei terenului situat în Bucureşti str. Ciobănaşului nr. 23, Sector 2 aflat în administrarea Consiliului Local Sector 2
 • Hotărârea 79/2014 - Sectorul 2 - 12.08.2014

  Hotararea nr. 79 - privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul „Reparații capitale, amenajări exterioare si refacere împrejmuire” la Creşa Ciobănașului cu sediul în str. Ciobănașului nr. 23, Sector 2
 • Hotărârea 78/2014 - Sectorul 2 - 12.08.2014

  Hotararea nr. 78 - privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri aferent anului 2014, pentru ASOCIAȚIA DE SPRIJIN A COPIILOR HANDICAPAȚI FIZIC – ROMÂNIA – FILIALA BUCUREȘTI
 • Hotărârea 77/2014 - Sectorul 2 - 12.08.2014

  Hotararea nr. 77 - privind aprobarea Strategiei Antidrog a Sectorului 2 pentru perioada 2014-2020 şi a Planului de Acţiune pentru implementarea strategiei pentru perioada 2014-2016
 • Hotărârea 76/2014 - Sectorul 2 - 12.08.2014

  Hotararea nr. 76 - privind aprobarea Procedurii de eşalonare la plată a impozitelor, taxelor şi a altor obligaţii la bugetul local al Sectorului 2 şi eşalonări la plata majorărilor de întârziere de orice fel, cu excepţia majorărilor de întârziere pe perioada eşalonării
 • Hotărârea 75/2014 - Sectorul 2 - 12.08.2014

  Hotararea nr. 75 - privind modificarea anexei la H.C.L. Sector 2 nr. 92/2013 privind prelungirea contractelor de închiriere la locuinţele pentru tineri, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situate în Bucureşti, str. Maior Băcilă Vasile nr. 26-30, Bl.1, Sc.1, Sector 2
 • Hotărârea 74/2014 - Sectorul 2 - 12.08.2014

  Hotararea nr. 74 - privind stabilirea costului mediu anual/copil protejat în sistem rezidenţial, centru de zi, centru de îngrijire şi găzduire, centru de primire, complex de servicii de asistenţă şi sprijin pentru prevenirea situaţiilor ce pun în pericol securitatea şi dezvoltarea copilului şi la asistenţi maternali profesionişti pe anul 2014
 • Hotărârea 73/2014 - Sectorul 2 - 18.07.2014

  Hotararea nr. 73 - privind completarea H.C.L. Sector 2 nr. 84/2013 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Administraţiei Pieţelor Sector 2
 • Hotărârea 72/2014 - Sectorul 2 - 18.07.2014

  Hotararea nr. 72 - pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 65/2012 privind stabilirea şi organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2, astfel cum a fost modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 66/2012, nr. 59/2013 şi nr. 64/2014
 • Hotărârea 71/2014 - Sectorul 2 - 18.07.2014

  Hotararea nr. 71 - privind participarea la cursuri de pregătire, formare şi perfecţionare profesională a consilierilor locali ai Sectorului 2
 • Hotărârea 70/2014 - Sectorul 2 - 18.07.2014

  Hotararea nr. 70 - privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri de guvern pentru trecerea unui imobil aflat în domeniul public al statului, din administrarea Institutului Clinic Fundeni, în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 Bucureşti
 • Hotărârea 69/2014 - Sectorul 2 - 30.06.2014

  Hotararea nr. 69 - privind aprobarea unor documentaţii de urbanism pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului București
 • Hotărârea 68/2014 - Sectorul 2 - 30.06.2014

  Hotararea nr. 68 - privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2014
 • Hotărârea 67/2014 - Sectorul 2 - 30.06.2014

  Hotararea nr. 67 - privind aprobarea participării Administrației Piețelor Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local Sector 2, la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2014
 • Hotărârea 66/2014 - Sectorul 2 - 30.06.2014

  Hotararea nr. 66 - privind modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 155/2005 privind înfiinţarea Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi Sector 2, astfel cum a fost modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 28/2007
 • Hotărârea 65/2014 - Sectorul 2 - 30.06.2014

  Hotararea nr. 65 - pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 97/2013 privind transmiterea terenului situat în şos. Electronicii, Sector 2, Bucureşti, din administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 în administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 2 în vederea prelungirii arterei de circulaţie - şos. Electronicii, astfel cum a fost modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 127/2013
 • Hotărârea 64/2014 - Sectorul 2 - 30.06.2014

  Hotararea nr. 64 - pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 65/2012 privind stabilirea şi organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2, astfel cum a fost modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 66/2012 şi nr. 59/2013
 • Hotărârea 63/2014 - Sectorul 2 - 30.06.2014

  Hotararea nr. 63 - privind solicitarea către Guvernul României de transmitere a Insulei Plumbuita, aflată în domeniul public al statului, din administrarea Administraţiei Naţionale ,,Apele Române” în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 62/2014 - Sectorul 2 - 30.06.2014

  Hotararea nr. 62 - privind însusirea Rapoartelor de evaluare, precum şi aprobarea modelelor cadru de promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare și a contractelor de vânzare-cumpărare a locuințelor ANL din Bucureşti, str. Maior Vasile Băcilă nr. 26 – 30 Sector 2
 • Hotărârea 61/2014 - Sectorul 2 - 30.06.2014

  Hotararea nr. 61 - privind reglementarea situației juridice a unui imobil situat pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 60/2014 - Sectorul 2 - 30.06.2014

  Hotararea nr. 60 - privind validarea mandatului unui consilier local
 • Hotărârea 59/2014 - Sectorul 2 - 30.06.2014

  Hotararea nr. 59 - privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioadă de 3 luni
 • Hotărârea 58/2014 - Sectorul 2 - 29.05.2014

  Hotararea nr. 58 - privind aprobarea Actului aditional nr. 2 la Contractul de Asociere pentru construcția si administrarea patrimoniului Pieței – Complex Comercial Agroalimentar Mihai Bravu din Sos. Mihai Bravu nr. 212-214, Sector 2
 • Hotărârea 57/2014 - Sectorul 2 - 29.05.2014

  Hotararea nr. 57 - privind aprobarea unor documentaţii de urbanism pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului București
 • Hotărârea 56/2014 - Sectorul 2 - 29.05.2014

  Hotararea nr. 56 - privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2014
 • Hotărârea 55/2014 - Sectorul 2 - 29.05.2014

  Hotararea nr. 55 - privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului general al Sectorului 2 şi a situaţiilor financiare anuale pe anul 2013
 • Hotărârea 54/2014 - Sectorul 2 - 29.05.2014

  Hotararea nr. 54 - privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe trimestrul I al anului 2014
 • Hotărârea 53/2014 - Sectorul 2 - 29.05.2014

  Hotararea nr. 53 - pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 10/2011 privind reorganizarea Poliției Comunitare Sector 2 și pentru aprobarea Organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Poliției Locale Sector 2
 • Hotărârea 52/2014 - Sectorul 2 - 29.05.2014

  Hotararea nr. 52 - pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 90/2013 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi al Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector nr. 40/2014
 • Hotărârea 51/2014 - Sectorul 2 - 29.05.2014

  Hotararea nr. 51 - privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri aferent anului 2014, pentru ASOCIAŢIA „FECIOARA MARIA A MILOSTIVIRII ÎN ROMÂNIA”
 • Hotărârea 50/2014 - Sectorul 2 - 29.05.2014

  Hotararea nr. 50 - privind atribuirea denumirii unor unități de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care funcţionează pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 49/2014 - Sectorul 2 - 29.05.2014

  Hotararea nr. 49 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a devizelor generale și a Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „5 fântâni furnizare apa potabilă din puțuri de mare adâncime”
 • Hotărârea 48/2014 - Sectorul 2 - 29.05.2014

  Hotararea nr. 48 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii „amenajare 16 parcaje de reşedinţă”
 • Hotărârea 47/2014 - Sectorul 2 - 29.05.2014

  Hotararea nr. 47 - privind aprobarea participării Primăriei Sectorului 2 la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2014
 • Hotărârea 46/2014 - Sectorul 2 - 29.05.2014

  Hotararea nr. 46 - privind reglementarea situației juridice a unor imobile de locuinţe situate pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 45/2014 - Sectorul 2 - 29.05.2014

  Hotararea nr. 45 - privind validarea mandatului unui consilier local
 • Hotărârea 44/2014 - Sectorul 2 - 30.04.2014

  Hotararea nr. 44 - privind aprobarea unor documentaţii de urbanism pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 43/2014 - Sectorul 2 - 30.04.2014

  Hotararea nr. 43 - privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2014 ca urmare a alocării unor sume pentru Programul naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală derulat conform O.U.G. nr. 51/2006
 • Hotărârea 42/2014 - Sectorul 2 - 30.04.2014

  Hotararea nr. 42 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 16/28.02.2013 privind aprobarea Documentaţiei - cadru de organizare şi desfăşurare a licitaţiei publice pentru închirierea spaţiilor/terenurilor temporar disponibile aflate în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 41/2014 - Sectorul 2 - 30.04.2014

  Hotararea nr. 41 - pentru aprobarea Actului adiţional nr. 2 la Contractul de parteneriat public privat pentru concesiunea de lucrari avand ca obiect “Dezvoltarea infrastructurii de afaceri – Piata Aghireş“
 • Hotărârea 40/2014 - Sectorul 2 - 30.04.2014

  Hotararea nr. 40 - pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 90/2013 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi al Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2
 • Hotărârea 39/2014 - Sectorul 2 - 30.04.2014

  Hotararea nr. 39 - privind aprobarea costului mediu lunar/persoană adultă protejată în centrele rezidenţiale pentru adulţi cu handicap din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 pentru anul 2014
 • Hotărârea 38/2014 - Sectorul 2 - 30.04.2014

  Hotararea nr. 38 - privind aprobarea alipirii cadastrale a patru imobile, aferente străzii Ricinului
 • Hotărârea 37/2014 - Sectorul 2 - 30.04.2014

  Hotararea nr. 37 - privind aprobarea dezmembrării terenului identificat ca fiind Lot 1/2 aferent „Parcului Plumbuita 2”, Sector 2
 • Hotărârea 36/2014 - Sectorul 2 - 30.04.2014

  Hotararea nr. 36 - privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Modernizare Piața Colentina”
 • Hotărârea 35/2014 - Sectorul 2 - 30.04.2014

  Hotararea nr. 35 - privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri pentru FUNDAȚIA HOSPICE “CASA SPERANTEI“
 • Hotărârea 34/2014 - Sectorul 2 - 30.04.2014

  Hotararea nr. 34 - privind stabilirea şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenţii pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 33/2014 - Sectorul 2 - 30.04.2014

  Hotararea nr. 33 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 123/2008 privind aprobarea metodologiei de identificare a persoanelor şi familiilor marginalizate social şi a metodologiilor de acordare a ajutoarelor financiare de urgenta în vederea depăşirii unor situaţii de dificultate care pot duce la marginalizare şi excluziune socială
 • Hotărârea 32/2014 - Sectorul 2 - 30.04.2014

  Hotararea nr. 32 - privind încetarea mandatului unui consilier local
 • Hotărârea 31/2014 - Sectorul 2 - 31.03.2014

  Hotararea nr. 31 - privind aprobarea unor documentaţii de urbanism pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 30/2014 - Sectorul 2 - 31.03.2014

  Hotararea nr. 30 - privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2014
 • Hotărârea 29/2014 - Sectorul 2 - 31.03.2014

  Hotararea nr. 29 - privind aprobarea dezmembrării terenului identificat ca fiind lotul nr. 3 aferent Parcului Plumbuita din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 28/2014 - Sectorul 2 - 31.03.2014

  Hotararea nr. 28 - privind aprobarea dezmembrării terenului identificat ca fiind lotul nr. 1 aferent Parcului Plumbuita din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 27/2014 - Sectorul 2 - 31.03.2014

  Hotararea nr. 27 - privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2014 - 2015
 • Hotărârea 26/2014 - Sectorul 2 - 31.03.2014

  Hotararea nr. 26 - privind revocarea unor acte administrative adoptate de Consiliul Local al Sectorului 2
 • Hotărârea 25/2014 - Sectorul 2 - 31.03.2014

  Hotararea nr. 25 - privind aprobarea Organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare si Funcţionare ale Centrului Teritorial Veterinar Sector 2
 • Hotărârea 24/2014 - Sectorul 2 - 31.03.2014

  Hotararea nr. 24 - privind aprobarea implementării proiectului „Centrul de Testare Cambridge al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 2”
 • Hotărârea 23/2014 - Sectorul 2 - 31.03.2014

  Hotararea nr. 23 - privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri aferent anului 2014, pentru ARCA – FORUMUL ROMÂN PENTRU REFUGIAŢI ŞI MIGRANŢI
 • Hotărârea 22/2014 - Sectorul 2 - 31.03.2014

  Hotararea nr. 22 - privind scutirea de la plata impozitului pe clădire, aferent anului 2014, pentru Asociaţia Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor nr. 2 din Sectorul 2
 • Hotărârea 21/2014 - Sectorul 2 - 31.03.2014

  Hotararea nr. 21 - privind scutirea de la plata unor impozite pe clădiri aferente anului 2014
 • Hotărârea 20/2014 - Sectorul 2 - 31.03.2014

  Hotararea nr. 20 - privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri aferent anului 2014, pentru Asociaţia Nevăzătorilor din România – filiala Interjudeţeană Bucureşti
 • Hotărârea 19/2014 - Sectorul 2 - 31.03.2014

  Hotararea nr. 19 - privind stabilirea ordinii de prioritate valabilă pentru anul 2014 în repartizarea locuinţelor pentru tineri–medici rezidenţi destinate închirierii
 • Hotărârea 18/2014 - Sectorul 2 - 31.03.2014

  Hotararea nr. 18 - privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Administraţia Domeniului Public Sector 2
 • Hotărârea 17/2014 - Sectorul 2 - 31.03.2014

  Hotararea nr. 17 - privind utilizarea anuală a locurilor publice din Sectorul 2 al Municipiului București de către agenții economici pentru amplasarea de "agregate frigorifice" precum și cu "terase"
 • Hotărârea 16/2014 - Sectorul 2 - 31.03.2014

  Hotararea nr. 16 - pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 56/2010 privind aprobarea cofinanţării şi susţinerea proiectului „Modernizare străzi cartierul Steaua Roşie - Plumbuita” din cadrul PIDU Plumbuita – Steaua Roşie - Petricani, astfel cum a fost modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 52/2013
 • Hotărârea 15/2014 - Sectorul 2 - 31.03.2014

  Hotararea nr. 15 - privind aprobarea Planului Unic de Ordine şi Siguranţă Publică al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2014
 • Hotărârea 14/2014 - Sectorul 2 - 31.03.2014

  Hotararea nr. 14 - privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioadă de 3 luni
 • Hotărârea 13/2014 - Sectorul 2 - 03.02.2014

  Hotararea nr. 13 - privind aprobarea unor documentaţii de urbanism pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 12/2014 - Sectorul 2 - 03.02.2014

  Hotararea nr. 12 - privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2014
 • Hotărârea 11/2014 - Sectorul 2 - 03.02.2014

  Hotararea nr. 11 - privind aprobarea propunerii Consiliului Local al Sectorului 2 referitoare la evaluarea performanţelor profesionale individuale ale Secretarului Sectorului 2
 • Hotărârea 10/2014 - Sectorul 2 - 03.02.2014

  Hotararea nr. 10 - privind actualizarea reţelei de amplasamente a mobilierului urban pentru comercializarea florilor,a presei şi a cărţilor pe domeniul public din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti precum şi pentru aprobarea metodologiei de eliberare a „avizului de amplasare”
 • Hotărârea 9/2014 - Sectorul 2 - 03.02.2014

  Hotararea nr. 9 - pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 28/2013 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2013 – 2014, astfel cum a fost modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 107/2013
 • Hotărârea 8/2014 - Sectorul 2

  Hotărâre 008 - pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 130/25.11.2013 privind atribuirea denumirii unor unităţi de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care funcţionează pe raza Sectorului 2 al Municipiul Bucureşti
 • Hotărârea 7/2014 - Sectorul 2 - 03.02.2014

  Hotararea nr. 7 - pentru aprobarea unui Act adiţional la Contractul de concesiune privind realizarea pieţei de produse casnice de uz gospodăresc din Str. Ziduri Moşi nr.5B
 • Hotărârea 6/2014 - Sectorul 2 - 03.02.2014

  Hotararea nr. 6 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizelor generale pentru obiectivele de investiţii „Reparații capitale sistem rutier 43 străzi din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti”
 • Hotărârea 5/2014 - Sectorul 2 - 03.02.2014

  Hotararea nr. 5 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii „Reparație capitală Pod Ostrov din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti”
 • Hotărârea 4/2014 - Sectorul 2 - 13.01.2014

  Hotararea nr. 4 - privind aprobarea „Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2” şi a „Procedurii privind analizarea, avizarea şi aprobarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului de către Consiliul Local al Sectorului 2”
 • Hotărârea 3/2014 - Sectorul 2 - 13.01.2014

  Hotararea nr. 3 - privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 2/2014 - Sectorul 2 - 13.01.2014

  Hotararea nr. 2 - privind privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al Sectorului 2 pe anul 2013 a deficitului secţiunii de dezvoltare și stabilirea excedentului bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2013
 • Hotărârea 1/2014 - Sectorul 2 - 13.01.2014

  Hotararea nr. 1 - privind aprobarea transmiterii către Guvernul României a solicitării de încetare a dreptului de administrare al Consiliului Local al Sectorului 2 asupra unei părți din imobilul situat în București, șos. Ștefan cel Mare nr. 7-9, Sector 2