• Hotărârea 151/2013 - Sectorul 2 - 17.12.2013

  Hotararea nr. 151 - privind aprobarea unor documentaţii de urbanism pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 150/2013 - Sectorul 2 - 17.12.2013

  Hotararea nr. 150 - privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2013
 • Hotărârea 149/2013 - Sectorul 2 - 17.12.2013

  Hotararea nr. 149 - privind anularea creanţelor restante aflate în sold la data de 31 decembrie 2013, mai mici sau egale cu 40 lei
 • Hotărârea 148/2013 - Sectorul 2 - 17.12.2013

  Hotararea nr. 148 - privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul Programului de creştere a eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 147/2013 - Sectorul 2 - 17.12.2013

  Hotararea nr. 147 - privind stabilirea ordinii de prioritate pentru acordarea de locuinţe, conform Legii nr. 114/1996, valabilă pentru anul 2014
 • Hotărârea 146/2013 - Sectorul 2 - 17.12.2013

  Hotararea nr. 146 - privind aprobarea Studiului de fezabilitate in vederea realizării obiectivului de investiţii „Reabilitare si modernizare instalație de climatizare la sediul Primăriei si Consiliului Local Sector 2”
 • Hotărârea 145/2013 - Sectorul 2 - 17.12.2013

  Hotararea nr. 145 - privind aprobarea funcţionării ca instituţii cu personalitate juridică a 34 unităţi de învăţământ preuniversitar de stat aflate sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2
 • Hotărârea 144/2013 - Sectorul 2 - 17.12.2013

  Hotararea nr. 144 - privind încetarea aplicabilităţii unor acte administrative adoptate de Consiliul Local al Sectorului 2
 • Hotărârea 143/2013 - Sectorul 2 - 17.12.2013

  Hotararea nr. 143 - privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri şi accesoriilor aferente anului 2013, pentru Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă “Urban-Incerc” din Sectorul 2
 • Hotărârea 142/2013 - Sectorul 2 - 17.12.2013

  Hotararea nr. 142 - pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 126/2013 privind stabilirea şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenţii pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 141/2013 - Sectorul 2 - 17.12.2013

  Hotararea nr. 141 - privind solicitarea avizului conform al Ministrului Educaţiei Naţionale în vederea schimbării destinaţiei unei părţi din imobiul situat în Şoseaua Pantelimon, nr. 299, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 140/2013 - Sectorul 2 - 17.12.2013

  Hotararea nr. 140 - privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioadă de 3 luni
 • Hotărârea 139/2013 - Sectorul 2 - 25.11.2013

  Hotararea nr. 139 - privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2013
 • Hotărârea 138/2013 - Sectorul 2 - 25.11.2013

  Hotararea nr. 138 - privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti la 30.09.2013
 • Hotărârea 137/2013 - Sectorul 2 - 25.11.2013

  Hotararea nr. 137 - privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Direcţia Venituri Buget Local Sector 2
 • Hotărârea 136/2013 - Sectorul 2 - 25.11.2013

  Hotararea nr. 136 - privind anularea creanţelor restante aflate în sold la data de 31 decembrie a anului 2013, mai mici de 40 lei
 • Hotărârea 135/2013 - Sectorul 2 - 25.11.2013

  Hotararea nr. 135 - pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 63/2013 privind aprobarea Procedurii de licitaţie pentru închirierea tonetelor aflate în administrarea Administraţiei Pieţelor Sector 2
 • Hotărârea 134/2013 - Sectorul 2 - 25.11.2013

  Hotararea nr. 134 - privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi a devizelor generale pentru realizarea obiectivelor de investitii la unităţi de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 133/2013 - Sectorul 2 - 25.11.2013

  Hotararea nr. 133 - privind înfiinţarea şi funcţionarea instituţiilor de protecţie socială fără personalitate juridică, pentru persoane adulte cu handicap, aflate sub autoritatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2
 • Hotărârea 132/2013 - Sectorul 2 - 25.11.2013

  Hotararea nr. 132 - privind aprobarea implementării proiectului „Centrul de Testare ECDL al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2”
 • Hotărârea 131/2013 - Sectorul 2 - 25.11.2013

  Hotararea nr. 131 - privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 2 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar particular
 • Hotărârea 130/2013 - Sectorul 2 - 25.11.2013

  Hotararea nr. 130 - privind atribuirea denumirii unor unităţi de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care funcţionează pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 129/2013 - Sectorul 2 - 25.11.2013

  Hotararea nr. 129 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiective de investiţii de interes local din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti -„Sisteme de irigat automatizat pentru spatii verzi din 21 amplasamente”
 • Hotărârea 128/2013 - Sectorul 2 - 25.11.2013

  Hotararea nr. 128 - pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 62/2010 privind aprobarea cofinanţarii şi susţinerea proiectului „Sistem de monitorizare video pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în zona Plumbuita - Steaua Roşie - Petricani” din cadrul PIDU Plumbuita – Steaua Roşie - Petricani
 • Hotărârea 127/2013 - Sectorul 2 - 25.11.2013

  Hotararea nr. 127 - pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 97/2013 privind transmiterea terenului situat în şos. Electronicii, Sector 2, Bucureşti, din administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 în administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 2 în vederea prelungirii arterei de circulaţie - şos. Electronicii
 • Hotărârea 126/2013 - Sectorul 2 - 25.11.2013

  Hotararea nr. 126 - privind stabilirea şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenţii pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 125/2013 - Sectorul 2 - 16.10.2013

  Hotararea nr. 125 - privind aprobarea externalizării serviciilor sociale pentru beneficiarii cu domiciliul pe raza Sectorului 2
 • Hotărârea 124/2013 - Sectorul 2 - 16.10.2013

  Hotararea nr. 124 - privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2013
 • Hotărârea 123/2013 - Sectorul 2 - 16.10.2013

  Hotararea nr. 123 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizelor generale pentru obiectivele de investiţii „Reparații capitale sistem rutier - 33 străzi din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti”
 • Hotărârea 122/2013 - Sectorul 2 - 16.10.2013

  Hotararea nr. 122 - privind prelungirea cu 5 ani a termenului prevăzut la art.1 din H.C.L. Sector 2 nr.79/08.07.2005, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 77/27.07.2006
 • Hotărârea 121/2013 - Sectorul 2 - 16.10.2013

  Hotararea nr. 121 - pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 158/2009 privind aprobarea, cofinanţarea şi susţinerea proiectului „Eficacitate prin perfecţionare“
 • Hotărârea 120/2013 - Sectorul 2 - 16.10.2013

  Hotararea nr. 120 - privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice la nivelul Consiliului Local Sector 2 pentru anul 2014
 • Hotărârea 119/2013 - Sectorul 2 - 16.10.2013

  Hotararea nr. 119 - privind actualizarea tarifelor pentru serviciile prestate de Centrul Teritorial Veterinar Sector 2
 • Hotărârea 118/2013 - Sectorul 2 - 16.10.2013

  Hotararea nr. 118 - pentru aprobarea metodologiei de adopţie a câinilor aflaţi în adăposturile gestionate de Centrul Teritorial Veterinar Sector 2 şi pentru aprobarea costului aferent întreţinerii câinilor adoptaţi şi ocrotiţi în aceste adăposturi
 • Hotărârea 117/2013 - Sectorul 2 - 16.10.2013

  Hotararea nr. 117 - pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 85/ 2013 privind aprobarea Organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Centrului Teritorial Veterinar Sector 2
 • Hotărârea 116/2013 - Sectorul 2 - 16.10.2013

  Hotararea nr. 116 - privind aprobarea achiziţionării unor servicii de asistenţă şi reprezentare juridică
 • Hotărârea 115/2013 - Sectorul 2 - 27.09.2013

  Hotararea nr. 115 - privind solicitarea către Guvernul României pentru trecerea unei părţi din imobilul situat în Bucureşti, şos. Ştefan cel Mare nr. 7 – 9, Sector 2 aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Afacerilor Interne, în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 114/2013 - Sectorul 2 - 24.09.2013

  Hotararea nr. 114 - privind aprobarea unor documentaţii de urbanism pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 113/2013 - Sectorul 2 - 24.09.2013

  Hotararea nr. 113 - privind solicitarea către Guvernul României de prelungire a termenului prevăzut la art. 2 din H.G.R. nr. 598/2010 privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unei părţi dintr-un imobil
 • Hotărârea 112/2013 - Sectorul 2 - 24.09.2013

  Hotararea nr. 112 - privind solicitarea către Guvernul României de prelungire a termenului prevăzut la art. 2 din H.G.R. nr. 714/2010 privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unei părţi dintr-un imobil aflat în proprietatea publică a statului
 • Hotărârea 111/2013 - Sectorul 2 - 24.09.2013

  Hotararea nr. 111 - privind modificarea componenţei nominale a Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 2
 • Hotărârea 110/2013 - Sectorul 2 - 24.09.2013

  Hotararea nr. 110 - privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii „Fântână furnizare apă potabilă din puț de mare adâncime – Fabrica de Gheaţă”
 • Hotărârea 109/2013 - Sectorul 2 - 24.09.2013

  Hotararea nr. 109 - privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 2 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat
 • Hotărârea 108/2013 - Sectorul 2 - 24.09.2013

  Hotararea nr. 108 - privind preluarea documentaţiilor tehnice întocmite pentru consolidarea şi reamenajarea imobilului situat în str. Icoanei nr.27 Sector 2 Bucureşti de către Centrul Militar Zonal Bucureşti
 • Hotărârea 107/2013 - Sectorul 2 - 24.09.2013

  Hotararea nr. 107 - pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 28/2013 privind aprobarea reorganizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2013 - 2014
 • Hotărârea 106/2013 - Sectorul 2 - 24.09.2013

  Hotararea nr. 106 - privind scutirea de la plata impozitului pe clădire, aferent anului 2013, pentru Asociaţia Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor nr. 2 din Sectorul 2
 • Hotărârea 105/2013 - Sectorul 2 - 24.09.2013

  Hotararea nr. 105 - privind aprobarea ordinii de prioritate pe anul 2013 a cererilor depuse conform Legii nr. 15/2003, republicată
 • Hotărârea 104/2013 - Sectorul 2 - 29.08.2013

  Hotararea nr. 104 - privind aprobarea unor documentaţii de urbanism pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 103/2013 - Sectorul 2 - 29.08.2013

  Hotararea nr. 103 - privind aprobarea redistribuirii unor credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar
 • Hotărârea 102/2013 - Sectorul 2 - 29.08.2013

  Hotararea nr. 102 - privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti la 30.06.2013
 • Hotărârea 101/2013 - Sectorul 2 - 29.08.2013

  Hotararea nr. 101 - privind modificarea si completarea H.C.L. Sector 2 nr.78/2006 pentru modificarea si completarea H.C.L. Sector 2 nr.128/2005 privind aprobarea Organigramei, statului de funcţii si al ROF-lui D.G.A.S.P.C. Sector 2, astfel cum a fost modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 91/2013
 • Hotărârea 100/2013 - Sectorul 2 - 29.08.2013

  Hotararea nr. 100 - privind stabilirea modalităţii de calcul a contribuţiei lunare de întreţinere datorată de părinţii copiilor incluşi in creşele din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2
 • Hotărârea 99/2013 - Sectorul 2 - 29.08.2013

  Hotararea nr. 99 - privind modificarea componenţei nominale a Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 2
 • Hotărârea 98/2013 - Sectorul 2 - 29.08.2013

  Hotararea nr. 98 - privind transmiterea în folosinţă gratuită către Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A. a terenului şi construcţiilor situate în şos. Ştefan cel Mare nr. 7 – 9, Sector 2, Bucureşti, în vederea realizării obiectivului "Sală de lupte şi gimnastică"
 • Hotărârea 97/2013 - Sectorul 2 - 29.08.2013

  Hotararea nr. 97 - privind transmiterea terenului situat în şos. Electronicii, Sector 2, Bucureşti, din administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 în administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 2 în vederea prelungirii arterei de circulaţie - şos. Electronicii
 • Hotărârea 96/2013 - Sectorul 2 - 29.08.2013

  Hotararea nr. 96 - privind aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de proiecte de management în vederea ocupării postului de Director la Centrul Cultural “Mihai Eminescu”
 • Hotărârea 95/2013 - Sectorul 2 - 29.08.2013

  Hotararea nr. 95 - privind stabilirea unor măsuri necesare în cadrul programelor locale pentru creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 94/2013 - Sectorul 2 - 29.08.2013

  Hotararea nr. 94 - privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioadă de 3 luni
 • Hotărârea 93/2013 - Sectorul 2 - 29.07.2013

  Hotararea nr. 93 - privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită către Administraţia Domeniului Public Sector 2 a bunurilor mobile şi amenajărilor realizate în cadrul proiectului „Crearea unui parc de utilitate publică în cartierul Ion Creanga” cod SMIS: 6806, finanţat prin Programul Operaţional Regional, Axa 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul de intervenţie 1.1 – „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub domeniul: „Centre urbane”
 • Hotărârea 92/2013 - Sectorul 2 - 29.07.2013

  Hotararea nr. 92 - privind prelungirea contractelor de închiriere la locuinţele pentru tineri, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situate în Bucureşti, str. Maior Băcilă Vasile nr. 26-30, Bl.1, Sc.1, Sector 2
 • Hotărârea 91/2013 - Sectorul 2 - 29.07.2013

  Hotararea nr. 91 - privind modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr.78/2006 pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr.128/2005 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi al ROF-ului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2
 • Hotărârea 90/2013 - Sectorul 2 - 29.07.2013

  Hotararea nr. 90 - privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi al Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2
 • Hotărârea 89/2013 - Sectorul 2 - 29.07.2013

  Hotararea nr. 89 - privind modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 10/2011 privind reorganizarea Poliţiei Comunitare Sector 2 şi pentru aprobarea Organigramei, Statului de funcţii si a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Poliţiei Locale Sector 2
 • Hotărârea 88/2013 - Sectorul 2 - 29.07.2013

  Hotararea nr. 88 - pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 111/2010 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Venituri Buget Local Sector, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 92/2012
 • Hotărârea 87/2013 - Sectorul 2 - 29.07.2013

  Hotararea nr. 87 - privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Functionare ale Centrului Cultural ”Mihai Eminescu”
 • Hotărârea 86/2013 - Sectorul 2 - 29.07.2013

  Hotararea nr. 86 - privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2
 • Hotărârea 85/2013 - Sectorul 2 - 29.07.2013

  Hotararea nr. 85 - privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Functionare ale Centrului Teritorial Veterinar Sector 2
 • Hotărârea 84/2013 - Sectorul 2 - 29.07.2013

  Hotararea nr. 84 - privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Administraţiei Pieţelor Sector 2
 • Hotărârea 83/2013 - Sectorul 2 - 29.07.2013

  Hotararea nr. 83 - privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Administraţiei Domeniului Public Sector 2
 • Hotărârea 82/2013 - Sectorul 2 - 19.07.2013

  Hotararea nr. 82 - privind aprobarea unor documentaţii de urbanism pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 81/2013 - Sectorul 2 - 19.07.2013

  Hotararea nr. 81 - privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2013
 • Hotărârea 80/2013 - Sectorul 2 - 19.07.2013

  Hotararea nr. 80 - privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri pentru ASOCIAŢIA TOUCHED ROMÂNIA
 • Hotărârea 79/2013 - Sectorul 2 - 19.07.2013

  Hotararea nr. 79 - privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri aferent anului 2013, pentru ASOCIAŢIA „FECIOARA MARIA A MILOSTIVIRII ÎN ROMÂNIA”
 • Hotărârea 78/2013 - Sectorul 2 - 19.07.2013

  Hotararea nr. 78 - privind aprobarea încheierii convenţiei de colaborare cu Asociaţia ,,Hrăniţi Copiii”
 • Hotărârea 77/2013 - Sectorul 2 - 19.07.2013

  Hotararea nr. 77 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii „Amenajare parcaje de reşedinţă”
 • Hotărârea 76/2013 - Sectorul 2 - 19.07.2013

  Hotararea nr. 76 - privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul „Reparaţii acoperiş Hala Terminal – Piaţa Obor”
 • Hotărârea 75/2013 - Sectorul 2 - 19.07.2013

  Hotararea nr. 75 - privind aprobarea transmiterii din administrarea Consiliului Local Sector 2, în administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 2 a unui „pod de acces”
 • Hotărârea 74/2013 - Sectorul 2 - 19.07.2013

  Hotararea nr. 74 - privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul „Lucrări de extindere a sistemului de supraveghere video în zona Stadionului Naţional Arena”
 • Hotărârea 73/2013 - Sectorul 2 - 19.07.2013

  Hotararea nr. 73 - privind aprobarea unor indicatori tehnico-economici şi a devizului general pentru investiţiile adiacente străzii soldat VELICU STEFAN, Sector 2, în zona căii ferate
 • Hotărârea 72/2013 - Sectorul 2 - 19.07.2013

  Hotararea nr. 72 - pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 45/2007 privind transmiterea unor terenuri din administrarea Consiliului Local Sector 2, în vederea realizării de garaje supraetajate, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 150/2007
 • Hotărârea 71/2013 - Sectorul 2 - 28.06.2013

  Hotararea nr. 71 - privind aprobarea unor documentaţii de urbanism pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 70/2013 - Sectorul 2 - 28.06.2013

  Hotararea nr. 70 - privind aprobarea documentaţiei referitoare la organizarea concursului de proiecte de management în vederea ocupării postului de Director general la Centrul Cultural “Mihai Eminescu”
 • Hotărârea 69/2013 - Sectorul 2 - 28.06.2013

  Hotararea nr. 69 - privind aprobarea transmiterii către Consiliul General al Municipiului Bucureşti a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public de interes local aflate în administrarea Consiliului Local Sector 2 – Etapa a XV - a
 • Hotărârea 68/2013 - Sectorul 2 - 28.06.2013

  Hotararea nr. 68 - privind acceptarea ofertei de donaţie pentru terenul situat în Bucureşti, Şos. Dobroieşti nr. 25P, Sector 2 şi includerea acestuia în domeniul public de interes local
 • Hotărârea 67/2013 - Sectorul 2 - 28.06.2013

  Hotararea nr. 67 - privind aprobarea achiziţionării unor servicii de asistenţă şi reprezentare juridică
 • Hotărârea 66/2013 - Sectorul 2 - 28.06.2013

  Hotararea nr. 66 - privind stabilirea costului mediu anual/copil protejat în sistem rezidenţial, centru de zi, centru de îngrijire şi găzduire, centru de primire, complex de servicii de asistenţă şi sprijin pentru prevenirea situaţiilor ce pun în pericol securitatea şi dezvoltarea copilului şi la asistenţi maternali profesionişti pe anul 2013
 • Hotărârea 65/2013 - Sectorul 2 - 28.06.2013

  Hotararea nr. 65 - privind aprobarea încheierii Protocolului de cooperare între Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti din România şi Oraşul Yiwu din Republica Populară Chineză
 • Hotărârea 64/2013 - Sectorul 2 - 28.06.2013

  Hotararea nr. 64 - pentru aprobarea unui Act adiţional la Contractul de parteneriat public privat pentru concesiunea de lucrări având ca obiect “Dezvoltarea infrastructurii de afaceri – Piaţa Aghireş“
 • Hotărârea 63/2013 - Sectorul 2 - 28.06.2013

  Hotararea nr. 63 - privind aprobarea Procedurii de licitaţie pentru închirierea tonetelor aflate în administrarea Administraţiei Pieţelor Sector 2
 • Hotărârea 62/2013 - Sectorul 2 - 28.06.2013

  Hotararea nr. 62 - privind aprobarea Procedurii de licitaţie pentru închirierea spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă aflate în administrarea Administraţiei Pieţelor Sector 2
 • Hotărârea 61/2013 - Sectorul 2 - 28.06.2013

  Hotararea nr. 61 - pentru reactualizarea H.C.L. Sector 2 nr. 1/2003 privind aprobarea „Orarului de funcţionare”, precum şi a „Procedurii” de eliberare a acestuia, pentru agenţii economici ce desfăşoară activităţi de comercializare produse şi prestări servicii pe raza sectorului 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 60/2013 - Sectorul 2 - 28.06.2013

  Hotararea nr. 60 - pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 97/2012 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 2 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat
 • Hotărârea 59/2013 - Sectorul 2 - 28.06.2013

  Hotararea nr. 59 - pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 65/2012 privind stabilirea şi organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2, astfel cum a fost modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 66/2012
 • Hotărârea 58/2013 - Sectorul 2 - 28.06.2013

  Hotararea nr. 58 - pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 59/2012 privind alegerea membrilor comisiei de validare
 • Hotărârea 57/2013 - Sectorul 2 - 31.05.2013

  Hotararea nr. 57 - privind aprobarea unor documentaţii de urbanism pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 56/2013 - Sectorul 2 - 31.05.2013

  Hotararea nr. 56 - privind scutirea de la plata impozitului pe clădire aferent perioadei 2012 - 2013, pentru Asociaţia Victimelor Mineriadelor 1990 – 1991 din România
 • Hotărârea 55/2013 - Sectorul 2 - 31.05.2013

  Hotararea nr. 55 - privind aprobarea planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pe anul 2013 pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de beneficiarii de ajutor social
 • Hotărârea 54/2013 - Sectorul 2 - 31.05.2013

  Hotararea nr. 54 - privind achiziţionarea de imobile cu destinaţia de locuinţe de la persoane fizice sau juridice
 • Hotărârea 53/2013 - Sectorul 2 - 31.05.2013

  Hotararea nr. 53 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizelor generale pentru obiectivul de investiţii „amenajare 39 parcaje de reşedinţă”
 • Hotărârea 52/2013 - Sectorul 2 - 31.05.2013

  Hotararea nr. 52 - pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 56/2010 privind aprobarea cofinanţării şi susţinerea proiectului „Modernizare străzi cartierul Steaua Roşie - Plumbuita” din cadrul PIDU Plumbuita – Steaua Roşie – Petricani
 • Hotărârea 51/2013 - Sectorul 2 - 31.05.2013

  Hotararea nr. 51 - pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 55/2010 privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru proiectul „Modernizare străzi cartierul Steaua Roşie - Plumbuita” din cadrul PIDU Plumbuita – Steaua Roşie - Petricani
 • Hotărârea 50/2013 - Sectorul 2 - 31.05.2013

  Hotararea nr. 50 - privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti la 31.03.2013
 • Hotărârea 49/2013 - Sectorul 2 - 31.05.2013

  Hotararea nr. 49 - privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului general al Sectorului 2 Bucureşti şi a situaţiilor financiare anuale pe anul 2012
 • Hotărârea 48/2013 - Sectorul 2 - 31.05.2013

  Hotararea nr. 48 - privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită către ADP Sector 2 a bunurilor mobile şi amenajărilor realizate în proiectul „Amenajare arhitecturală şi peisagistică în zona Baicului” cod SMIS 7093 finanţat prin Programul Operaţional Regional, Axa 1 “Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere”, Domeniul de interventie1.1- “Planuri integrate de dezvoltare urbană ” Sub domeniul: “Centre urbane”
 • Hotărârea 47/2013 - Sectorul 2 - 31.05.2013

  Hotararea nr. 47 - pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 68/2012 şi H.C.L. Sector 2 nr. 108/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul Programului de creştere a eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 46/2013 - Sectorul 2 - 31.05.2013

  Hotararea nr. 46 - pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 8/2007 privind emiterea „Autorizaţiei de funcţionare” pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 45/2013 - Sectorul 2 - 31.05.2013

  Hotararea nr. 45 - privind aprobarea Planului Unic de Ordine şi Siguranţă Publică al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2013
 • Hotărârea 44/2013 - Sectorul 2 - 31.05.2013

  Hotararea nr. 44 - privind validarea mandatului unui consilier local
 • Hotărârea 43/2013 - Sectorul 2 - 31.05.2013

  Hotararea nr. 43 - privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioadă de 3 luni
 • Hotărârea 42/2013 - Sectorul 2 - 08.04.2013

  Hotararea nr. 42 - privind aprobarea unor documentaţii de urbanism pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 41/2013 - Sectorul 2 - 08.04.2013

  Hotararea nr. 41 - privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2013
 • Hotărârea 40/2013 - Sectorul 2 - 08.04.2013

  Hotararea nr. 40 - privind continuarea derulării proiectului „Primii Paşi spre Independenţă”
 • Hotărârea 39/2013 - Sectorul 2 - 08.04.2013

  Hotararea nr. 39 - privind aprobarea unui Act adiţional la Contractul de Asociere pentru reconstrucţia şi administrarea patrimoniului Pieţei Latine din Bucureşti, Bld. Carol, nr.61, Sector 2
 • Hotărârea 38/2013 - Sectorul 2 - 08.04.2013

  Hotararea nr. 38 - pentru aprobarea unui Act adiţional la Contractul de concesiune privind realizarea pieţei agroalimentare din Şos. Colentina nr. 6A
 • Hotărârea 37/2013 - Sectorul 2 - 08.04.2013

  Hotararea nr. 37 - pentru aprobarea unui Act adiţional la Contractul de concesiune privind realizarea pieţei agroalimentare din str. Cernăuţi nr. 29A
 • Hotărârea 36/2013 - Sectorul 2 - 08.04.2013

  Hotararea nr. 36 - pentru aprobarea Protocolului privind parteneriatul între Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti şi Direcţia Generală Anticorupţie
 • Hotărârea 35/2013 - Sectorul 2 - 08.04.2013

  Hotararea nr. 35 - pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 90/2012 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice la nivelul Consiliului Local Sector 2 pe anul 2013
 • Hotărârea 34/2013 - Sectorul 2 - 08.04.2013

  Hotararea nr. 34 - privind aprobarea costului mediu lunar/persoană adultă protejată în centrele rezidenţiale pentru adulţi cu handicap din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 pentru anul 2013
 • Hotărârea 33/2013 - Sectorul 2 - 08.04.2013

  Hotararea nr. 33 - pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 3/2011 privind înfiinţarea la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti a Comisiei locale de ordine publică
 • Hotărârea 32/2013 - Sectorul 2 - 08.04.2013

  Hotararea nr. 32 - privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra unui teren atribuit în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 31/2013 - Sectorul 2 - 08.04.2013

  Hotararea nr. 31 - privind stabilirea ordinii de prioritate valabilă pentru anul 2013 în repartizarea locuinţelor pentru tineri–medici rezidenţi destinate închirierii
 • Hotărârea 30/2013 - Sectorul 2 - 08.04.2013

  Hotararea nr. 30 - privind revocarea H.C.L. Sector 2 nr. 148/2007 privind darea în folosinţă gratuită a unui teren având destinaţia „Bază sportivă, agrement şi funcţiuni conexe“
 • Hotărârea 29/2013 - Sectorul 2 - 27.03.2013

  Hotararea nr. 29 - privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 8/2013
 • Hotărârea 28/2013 - Sectorul 2 - 27.03.2013

  Hotararea nr. 28 - privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2013 - 2014
 • Hotărârea 27/2013 - Sectorul 2 - 28.02.2013

  Hotararea nr. 27 - privind aprobarea unor documentaţii de urbanism pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 26/2013 - Sectorul 2 - 28.02.2013

  Hotararea nr. 26 - privind aprobarea schemei proprii de finanţare a programelor locale privind lucrările de intervenţii pentru creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 25/2013 - Sectorul 2 - 28.02.2013

  Hotararea nr. 25 - privind desemnarea unor consilieri locali în Colegiul Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2
 • Hotărârea 24/2013 - Sectorul 2 - 28.02.2013

  Hotararea nr. 24 - privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri aferent anului 2013, pentru ARCA – FORUMUL ROMÂN PENTRU REFUGIAŢI ŞI MIGRANŢI
 • Hotărârea 23/2013 - Sectorul 2 - 28.02.2013

  Hotararea nr. 23 - privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri aferent anului 2013, pentru Asociaţia Nevăzătorilor din România – filiala Interjudeţeană Bucureşti
 • Hotărârea 22/2013 - Sectorul 2 - 28.02.2013

  Hotararea nr. 22 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici în vederea implementării proiectului „Reabilitare corp C4 la Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Balotului” cu sediul în Str. Balotului nr. 42, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 21/2013 - Sectorul 2 - 28.02.2013

  Hotararea nr. 21 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizelor generale pentru obiectivele de investiţii „Reparaţii capitale sistem rutier - 90 străzi din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti”
 • Hotărârea 20/2013 - Sectorul 2 - 28.02.2013

  Hotararea nr. 20 - privind modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 111/2011 pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 10/2011 privind reorganizarea Poliţiei Comunitare Sector 2 şi pentru aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Poliţiei Locale Sector 2
 • Hotărârea 19/2013 - Sectorul 2 - 28.02.2013

  Hotararea nr. 19 - privind închirierea prin licitaţie publică a unor spaţii aflate în administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 2
 • Hotărârea 18/2013 - Sectorul 2 - 28.02.2013

  Hotararea nr. 18 - privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri aferent anului 2013, pentru Fundaţia C.I.D. România (Children in Distress-Copii in Dificultate)
 • Hotărârea 17/2013 - Sectorul 2 - 28.02.2013

  Hotararea nr. 17 - privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi a devizelor generale pentru obiective de investiţii reprezentând „Lucrări de intervenţie la unităţi de învăţământ de pe raza Sectorului 2”
 • Hotărârea 16/2013 - Sectorul 2 - 28.02.2013

  Hotararea nr. 16 - privind aprobarea documentaţiei - cadru de organizare şi desfăşurare a licitaţiei publice pentru închirierea spaţiilor/terenurilor temporar disponibile aflate în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 15/2013 - Sectorul 2 - 28.02.2013

  Hotararea nr. 15 - privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioadă de 3 luni
 • Hotărârea 14/2013 - Sectorul 2 - 29.01.2013

  Hotararea nr. 14 - privind aprobarea unor documentaţii de urbanism pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 13/2013 - Sectorul 2 - 29.01.2013

  Hotararea nr. 13 - privind aprobarea Organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2
 • Hotărârea 12/2013 - Sectorul 2 - 29.01.2013

  Hotararea nr. 12 - pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 41/2001 privind transmiterea în folosinţă gratuită a unor imobile către Direcţia Venituri Buget Local Sector 2
 • Hotărârea 11/2013 - Sectorul 2 - 29.01.2013

  Hotararea nr. 11 - privind aprobarea propunerii Consiliului Local al Sectorului 2 referitoare la evaluarea performanţelor profesionale individuale ale Secretarului Sectorului 2
 • Hotărârea 10/2013 - Sectorul 2 - 29.01.2013

  Hotararea nr. 10 - pentru revocarea H.C.L. Sector 2 nr. 80/2010 privind transmiterea în folosinţă gratuită a terenului situat în Bucureşti, str. Maria Rosetti F.N., Sector 2, către Parohia Icoanei
 • Hotărârea 9/2013 - Sectorul 2 - 29.01.2013

  Hotararea nr. 9 - pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 76/2011 privind aprobarea transmiterii terenului situat în Bucureşti, str. Cernăuţi nr. 29A, Sector 2, din administrarea Consiliului Local Sector 2 în administrarea Administraţiei Pieţelor Sector 2 în vederea realizării unei pieţe agroalimentare
 • Hotărârea 8/2013 - Sectorul 2 - 29.01.2013

  Hotararea nr. 8 - privind solicitarea către Guvernul României pentru trecerea unei părţi din imobilul situat în Bucureşti, şos. Ştefan cel Mare nr. 7-9, Sector 2 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne în domeniul public al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2
 • Hotărârea 7/2013 - Sectorul 2 - 29.01.2013

  Hotararea nr. 7 - pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile aflate în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 prin H.C.L. Sector 2 nr. 32/2010
 • Hotărârea 6/2013 - Sectorul 2 - 09.01.2013

  Hotararea nr. 6 - privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al Sectorului 2 pe anul 2012 a deficitului secţiunii de dezvoltare şi stabilirea excedentului bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2012
 • Hotărârea 5/2013 - Sectorul 2 - 09.01.2013

  Hotararea nr. 5 - pentru prelungirea valabilităţii H.C.L. Sector 2 nr. 99 din 14.08.2003 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 4/2013 - Sectorul 2 - 09.01.2013

  Hotararea nr. 4 - privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri aferent anului 2012, pentru ARCA – FORUMUL ROMÂN PENTRU REFUGIAŢI ŞI MIGRANŢI
 • Hotărârea 3/2013 - Sectorul 2 - 09.01.2013

  Hotararea nr. 3 - privind completarea H.C.L. Sector 2 nr.113/12.08.2012 privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2
 • Hotărârea 2/2013 - Sectorul 2 - 09.01.2013

  Hotararea nr. 2 - pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 106/2011 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice la nivelul Consiliului Local Sector 2 pe anul 2012
 • Hotărârea 1/2013 - Sectorul 2 - 09.01.2013

  Hotararea nr. 1 - privind încetarea mandatelor unor consilieri locali