Proces verbal din 19.06.2012

proces verbal sedinta de constituire 19.06.2012.pdf

ROMANIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2www ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr 11-13, Tel:+(4021)209.60.00


VÎZAT

Spre nesch mbare __ SECRETAR,


PROCES - VERBAL

încheiat în ședința de constituire a Consiliului Local Sector 2 din data de 19.06.2012

Lucrările ședinței încep la orele 16.00 în Sala de Consiliu „I. L. Caragiale” din sediul Primăriei Sectorului 2, str. Chiristigiilor nr. 11- 13.

La prezidiu au luat loc următoarele persoane:

-    Doamna Mariana Câmpurean- Subprefectul Municipiului București;

-    Domnul Oancea Cătălin Adrian - Reprezentantul Judecătoriei Sector 2;

-    Domnul Neculai Onțanu - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Domnul Toma Șutru - Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Doamna Antonela Nae - director Oficiul Prefectural Sector 2.

-    Domnul consilier Sandu Emil - președinte de vârstă.

-    Domnul consilier Pârvulescu Dragoș Emilian - consilier local asistent.

-    Domnul consilier Abu Daher Rawan - consilier local asistent.

în deschiderea lucrărilor ședinței, domnul Secretar Toma Șutru face prezența consilierilor. Au fost prezenți 25 consilieri din totalul de 27 de consilieri ale căror mandate urmează a fi validate.

Convocarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București s-a făcut prin Ordinul Prefectului Municipiului București nr. 391/15.06.2012.

ORDINEA DE ZI CUPRINDE:

1.    Alegerea Comisiei de validare a mandatelor de consilier local.

2.    Prezentarea rezultatului alegerii Primarului Sectorului 2.

2.    Validarea mandatelor consilierilor locali aleși.

3.    Depunerea jurământului de către fiecare consilier local.

4.    Declararea Consiliului Local al Sectorului 2 București ca legal constituit.

5.    Alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Sector 2.

6.    Ceremonia de depunere a jurământului de către Primarul Sectorului 2.

Doamna Mariana Câmpurean, Subprefectul Municipiului București:

VIZAT

Spre neschimbare, _SECRETAR,_

- Bună ziua! Din partea Instituției Prefectului Municipiului București, reprezentată de doamna Prefect Gavrilă Georgeta, vă transmit felicitări pentru modul în care ați organizat alegerile și să vă spun că Sectorul 2 este unul din cele mai bune sectoare ale capitalei! îi rog pe domnul președinte de vârstă Sandu Emil și pe domnii consilieri asistenți Pârvulescu Dragoș Emilian și Abu Daher Rawan să citească ordinea de zi și să preia conducerea lucrărilor ședinței! Mulțumesc!

Domnul consilier Sandu Emil, președinte de vârstă:

-    Bună ziua! Vă urez „Bine ați venit!" la ședința de constituire a Consiliului Local al Sectorului 2. Transmit felicitări domnului Primar pentru cele trei mandate și pentru al patrulea care începe acum precum și doamnei Viceprimar Cândea care a ținut isonul în toată această perioadă. Primul punct de pe ordinea de zi este alegerea Comisiei de validare!

Domnul Secretar Toma Șutru:

-    Fac precizarea că toate hotărârile de astăzi vor fi adoptate prin vot deschis!

Domnul consilier Iliescu Constantin Cristinel:

-    Aș dori ca la propunerea USL, punctele numărul 6 și 7 să fie amânate pentru o altă ședință!

Urmează alegerea Comisiei de validare a mandatelor de consilier local.

Domnul Secretar Toma Șutru:

- Comisia de validare trebuie să reflecte, pe cât posibil, rezultatul din alegerile locale! Având în vedere că în Consiliul Local Sector 2 sunt 4 grupuri de consilieri, faceți propunerile pentru membrii ce vor face parte din comisia de validare.

Domnul consilier Iliescu Constantin Cristinel:

-    Din partea USL propunem pe doamna Popescu Lenuța și domnul Brancu Mihail!

Din partea reprezentanților Uniunii Naționale pentru Progresul României este propus domnul Oprea Dumitrul

Din partea reprezentanților Partidului Poporului - Dan Diaconescu este propus domnul Popa Radu Mihail

Din partea reprezentanților Partidului Democrat Liberal este propus domnul Nicu Dobrinl

Domnul consilier Sandu Emil, președinte de vârstă:

-    Propunerile pentru Comisia de validare sunt următoarele: doamna Popescu Lenuța, domnul Brancu Mihail, domnul Oprea Dumitru, domnul Popa Radu Mihai, domnul Nicu Dobrin!

Propunerile pentru componența Comisiei de validare sunt aprobate în unanimitate de către consilierii locali prezenți în sală.

Domnul Secretar Toma Șutru:

-    Comisia de validare își desemnează din rândurile ei un membru și un secretar după care se prezintă la președintele de vârstă pentru a primi dosarul de validare în care sunt prezentate toate datele membrilor Consiliului Local declarați aleși în funcția de consilieri locali la

VIZAT

Spre neschimbare,

ScCRîr.TAn, J

alegerile din data de 10.06.2012. Va examina legalitatea alegerii fiecărui consilier în parte urmând ca la tinal să întocmească un proces - verbal și să propună Consiliului Local validarea sau invalidarea mandatelor. Invalidarea mandatelor se va face numai în cazurile expres prevăzute de lege.

In urma deliberărilor, componența Comisiei de validare este următoarea: Președinte — doamna Popescu Lenuța, Secretar — domnul Popa Radu Mihai, membri —domnul Oprea Dumitru, domnul Dobrin Nicu și domnul Brancu Mihail.

Comisia de validare a hotărât să propună validarea mandatelor a 25 de consilieri locali.

Domnul consilier Sandu Emil, președinte de vârstă:

-    Din numărul total al alegătorilor prezenți la urne s-au obținut următoarele rezultate: Frumosu Dragoș Vasile a obținut 39878 voturi, Neculai Onțanu - 66184. Iliescu Cătălin Lucian - 13306. Vârbanciu Nieolae 360. dl Gheoghe Cristian Florin 1086. Militaru Irina -1224 voturi. Stoica Marin - 275 voturi. Popa Radu Mihai - 1 1331 voturi. Mustață Andrei -238 voturi, Badea Marin - 168 voturi, Răducanu Petre - 1303 voturi, Chircu Ionel - 216 voturi. Balaban Radu - 1166 voturi. Ion Dumitru - 248 voturi. Iehin Iulia - 690 voturi, Chirică Petre - 865 voturi. La Consiliul Local rezultatele au fost următoarele: Uniunea Social Liberală - 63889 voturi. Uniunea Națională pentru Progresul României - 20978 voturi. Partidul Democrat Liberal - 10810 voturi, Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat - 1718 voturi, Partidul Popular al Protecției Sociale - 709 voturi. Federația Comunităților Evreiești din România - 936 voturi, Partidul Verde - 2124 voturi, Partidul Uniunea Ecologistă din România - 823 voturi. Partidul Social Democrat al Muncitorilor -343 voturi. Partidul Poporului Dan Diaconescu - 14711 voturi, Forța Civică - 256 voturi, Partidul Alianța Socialistă - 238 voturi. Partidul România Mare - 301 1 voturi, Partidul Totul pentru Țară - 418 voturi, Partidul Socialist Român - 181 voturi. Partidul Poporului - 630 voturi Partidul Noua Generație Creștin Democrat - 1272 voturi și un independent, domnul Ionescu Ilie - 1549 voturi. După citirea rezultatelor vă rog să luați act că avem un număr de 25 consilieri locali propuși spre validare, ceilalți 2. respectiv domnii Iliescu Cătălin Lucian și Tudor David Oii vier Emmanuel urmând a 11 validați în o ședință ulterioară.

Domnul Secretar Toma Șutru:

-    Validarea mandatului fiecărui consilier în parte este supus votului, eu precizarea că persoana al cărei mandat este supus la vot nu va putea vota! Nefiind constatate încălcări ale legislației în vigoare, urmează procedura de validare a fiecărui mandat de consilier local în parte.

Domnul consilier Sandu Emil, președinte de vârstă:

-    Urmează validarea în ordine alfabetică. După fiecare apel, membrii Consiliului Local votează, cu precizarea că persoana apelată nu va vota!

Este supus la vot, în ordine alfabetică, mandatul fiecărui consilier declarat ales în funcția de consilier local al Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București la alegerile locale din data de 10.06.2012.

Domnul consilier Sandu Emil. președinte de vârstă:

n

VIZAT

Spre neschimbare,

-    Urmează depunerea jurământului de către fiecare consilier în parte, tot în ordine alfabetică!

Domnul Secretar Toma Șutru:

-    Potrivit procedurii prevăzută de către Ordonanța Guvernului României nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 673/2002, depunerea jurământului are loc în felul următor: Secretarul dă citire jurământului, care are la sfârșit și o formulare religioasă, după care, fiecare consilier se prezintă în fața acestei mese special amenajate, cu mâna pe Biblie sau pe Constituție, după caz, urmând ca la încheierea jurământului să semneze acel formular de jurământ care este în dublu exemplar, unul rămânând la dosarul de validare iar celălalt în posesia fiecărui consilier în parte. Facem totodată precizarea că, aceia dintre dumneavoastră care se declară atei sau nu acceptă acea formulare religioasă, să spună în acest moment pentru a putea reface jurământul. Menționez că formularea religioasă nu

este una obligatorie! Voi da citire jurământului: Subsemnatul/a _, declarat ales în

funcția de consilier local al Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București, la alegerile locale din data de 10.06.2012, în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 8 din Ordonanța Guvernului României nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 673/2002, depun următorul jurământ:

„Jur să respect Constituția și legile tării și să fac, cu bună - credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Sectorului 2 al Municipiului București!

Așa să-mi ajute Dumnezeu!”

Urmează ceremonia de depunere a jurământului, în ordine alfabetică, de către fiecare dintre cei 25 consilieri.

Domnul Secretar Toma Șutru:

-    După ce a fost depus jurământul de către cei 25 de consilieri locali validați, urmează să adoptăm o hotărâre prin care se constată ca fiind legal constituit Consiliul Local Sector 2.

Doamna Cândea Muntean Nicoleta:

-    Mulțumesc colegilor pentru colaborare, consider că un mandat de 4 ani de consilier și încă un mandat 4 ani ca viceprimar sunt suficienți pentru încheierea unei etape in drumul politic. Doresc noii echipe putere de muncă, seriozitate și echilibru., cât și verticalitate!

Domnul Oancea Cătălin Adrian - Reprezentantul Judecătoriei Sector 2:

-    Am fost mandatat în temeiul art 59 alin.. 1 Legea nr. 215/2001 să prezint rezultatul procedurii de validare, procedeu desfășurat la Judecătoria Sector 2 în prezența domnului Neculai Onțanu. Judecătoria a constatat faptul că domnul Onțanu a fost ales ca primar cu cel mai mare număr de voturi, procedura de validare s-a derulat in cursul termenului de 20 zile prevăzut de lege. faptul ca U.N.P.R. a depus până la data de 15.06.2012 bugetul total al veniturilor si cheltuielilor electorale, prin urmare procedura este de validare a domnului Onțanu, candidat din partea U.N.P.R... așa că după depunerea jurământului de către domnul Primar Sectorul 2 va avea o continuitate. Personal îi urez mult succes în noul mandat de primar. Urmeaza efectuarea ceremoniei de depunere a jurământului de către Primarul Sectorului 2.

„Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună - credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Sectorului 2 a! Municipiului București!

Așa să-mi ajute Dumnezeu!”

Domnul Sandu Emil. președinte de vârstă:

- Doamnelor și domnilor, dacă îmi permiteți, cu aceasta voi declara închise lucrările ședinței.

SAPL-PVSCLS2/M A M

5