Hotărârea nr. 71/2012

Hotararea nr. 71 - privind scutirea de la plata impozitului pe clădire şi teren aferent anului 2012 pentru Fundaţia C.I.D. România

ROMÂNIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel:+(4021 )209.60.00


HOTĂRÂRE

privind scutirea de la plata impozitului pe clădire și teren aferent anului 2012 pentru Fundația C.I.D. România

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 13.08.2012;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pe clădire și teren aferent anului 2012 pentru Fundația C.I.D. România;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 52454/16.07.2012 întocmit de Direcția Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public de interes local aliat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr. 53199/19.07.2012 întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aliat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum și Raportul Comisiei de Protecție Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 și Relația cu Asociațiile de Proprietari din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    încheierea nr. 25200/10.10.2006 a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară București. Sector 2;

Având în vedere reglementările cuprinse în art. 250 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

in temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (4) clin Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă scutirea la plată a impozitului pe clădire și teren aferent anului 2012 pentru imobilul situat în București, strada Radu de la Afumați nr. 16. Sector 2, imobil aparținând f undației C.I.D. România, cu condiția menținerii destinației actuale a acestui bun imobil.

Art.2. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul Executiv al Direcției Venituri Buget Local Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.