Hotărârea nr. 70/2012

Hotararea nr. 70 - privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri aferent anului 2012, pentru Asociaţia Touched România

ROMÂNIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2HOTĂRÂRE

privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri aferent anului 2012, pentru Asociația Touched România

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 13.08.2012;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri aferent anului 2012, pentru Asociația Touched România;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 33011/19.04.2012 întocmit de Directorul Executiv al Direcției Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public de interes local aliat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr. 33012/19.04.2012 întocmit de Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2. serviciu public de interes local aliat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum și Raportul Comisiei de Protecție Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 și Relația cu Asociațiile de Proprietari din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Având în vedere reglementările cuprinse în art. 250 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă scutirea de la plata impozitului pe clădiri aferent anului 2012 pentru imobilele situate în București, Sector 2, str. Badea Cârțan nr. 8 și str. Gheorghe Țițeica nr. 72A, impozit în cuantum total de 7.170 lei, cu condiția menținerii destinației actuale a acestor bunuri imobile.

Art.2. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul Executiv al Direcției Venituri Buget Local Sector 2 va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.Hotărârea nr. 70 București, 13.08.2012

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local a! Sectorului 2 al Municipiului București in ședința ordinară din dala de !3.08.2012 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215 2001, republicata, cu modificările și completările ulterioare