Hotărârea nr. 65/2012

Hotararea nr. 65 - privind stabilirea şi organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2

ROMÂNIA

Municipiul București

Consiliul Local Sector 2

wwwps2.ro - Strada Chiristigii lor nr 11-13, Tel:+(4021 )209.60 00HOTĂRÂRE

privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local a! Sectorului 2


Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 03.07.2012;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 48406/28.06.2012 întocmit de către Direcția Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Lista propunerilor componenței comisiilor de specialitate ca urmare a consultărilor între formațiunile politice ce fac parte din Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Art. 54 alin. (1) - (6) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Capitolul 2 - Secțiunea a 3 - a din Ordonanța Guvernului României nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 673/2002;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 61/2012 privind constituirea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 64/2012 privind alegerea Viceprimarului Sectorului 2 al Municipiului București;

în temeiul art. 45 alin. (6) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Pe data prezentei, comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București se organizează în domeniile de activitate menționate în anexa nr. 1, ce cuprinde 8 comisii de specialitate.

Art.2 (1) Componența nominală a comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2 este cuprinsă în anexa nr. 2.

(2) Anexele nr. 1 și 2 cuprind un număr de 9 file și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Comisiile de specialitate își aleg prin votul deschis al majorității consilierilor care le compun câte un președinte și un secretar. în conformitate cu prevederile art. 18 din Ordonanța Guvernului României nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 673/2002.

Art.4 Atribuțiile principale ale comisiilor de specialitate sunt cuprinse în art. 19 din Ordonanța Guvernului României nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 673/2002.

Art.5

București.


Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al MunicipiuluiPrezentei Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al MunicipiuliuTftl&tr^îfTÎn ședința ordinară din data de 03.07.2012 cu respectarea prevederilor art 47 din Legea nr. 215 2001, republicata, cu modificările și completările ulterioare.

Anexa nr. 1 la H.C.L Sector 2 nr. 65/03.07.2012

\ ZAT ~

Spre nescNmoare,

SECRETAR,

DOMENIILE DE ACT!VITA TE

în care se organizează comisiile de specialitate ale Consiliului Loca! al Sectorului 2

Nr. crt.

Denumirea comisiei de specialitate

I.

Comisia de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar

2.

Comisia Juridică, de Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale

3.

Comisia de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului

4.

Comisia de Comerț, Investiții, Servicii Publice, Privatizare și Protecția Consumatorului

5.

Comisia pentru probleme de Ecologie, Protecția Mediului, Protejarea zonelor verzi și Salubritate

6.

Comisia de Protecție Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, aplicarea Legii nr. 114/1996 și Relația cu Asociațiile de Proprietari/Locatari

7.

A

Comisia de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și relația cu Societatea Civilă

8.

Comisia pentru Relația cu Patronatul, Sindicatele și I.M.M.- urile

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SAJNDEEMIL

Anexa nr. 2 la H.C.L. Sector 2 nr.    ■ /2012

V.2AT

Spre neschimbare, SECRETAR,

COMPONENȚA NOMINALĂ A COMISIILOR DE SPECIALITATE

1. COMISIA DE BUGET - FINANȚE Șl ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR

Nr.

crt.

NUME $1 PRENUME

APARTENENȚA POLITICĂ

1.

BELDEANU AUGUSTIN LUCIAN

USL

2.

REPREZENTANT USL

USL

3.

SANDU EMIL

USL

4.

BRANCU MIHAIL

USL

5.

LĂZĂROIU IOANA

PDL

6.

GHERGHICEANU FLORENTINA

PP-DD

7.

COSTACHE JEAN

UNPR

ViZAT

Spre neschimbate,

secretar,

5. COMISIA PENTRU PROBLEME DE ECOLOGIE, PROTECȚIA MEDIULUI, PROTEJAREA ZONELOR VERZI ȘI SALUBRITATE

Nr.

crt.

NUME ȘI PRENUME

APARTENENȚA POLITICĂ

1.

CONDURĂȚEANU ANDREI

RĂZVAN

USL

2.

REPREZENTANT USL

USL

3.

TUDOR DAVID OLIVIER EMMANUEL

USL

4.

CIORNOHAC IONUȚ ALEXANDRU

USL

5.

DOBRIN NICU

PDL

6.

POPA RADU MIHAI

PP-DD

7.

SOARE CEZAR RADU

UNPR

VIZAT

Spre neschimbare, SECRETAR,

7. COMISIA DE ÎNVĂȚĂMÂNT, CULTURĂ, SPORT, CULTE, MINORITĂȚI, PROBLEME DE TINERET Șl RELAȚII CU SOCIETATEA CIVILĂ

Nr.

crt.

NUME SI PRENUME

APARTENENȚA POLITICĂ

1.

POPESCU LENUȚA

USL

2.

CONDURĂȚEANU ANDREI

RĂZVAN

USL

3.

MICU FLORIAN

USL

4.

MANCIULEA VITTORIO ALBERTO

USL

5.

ȘUFER MIOARA

PDL

6.

ABU - DAHER RAWAN

PDL

7.

SOARE CEZAR RADU

UNPR

VIZAT

Spre neschimbare,

secretar,

6. COMISIA DE PROTECȚIE SOCIALĂ, SĂNĂTATE, FAMILIE, APĂRAREA DREPTURILOR COPILULUI, APLICAREA LEGII NR. 114/1996 ȘI RELAȚIA CU ASOCIAȚIILE DE PROPRIETARI

Nr.

crt.

NUME SI PRENUME

APARTENENȚA POLITICĂ

1.

FRUMOSU DRAGOȘ VASILE

USL

2.

TUDORIE VIOLETA

USL

3.

CIORNOHAC IONUȚ ALEXANDRU

USL

4.

SANDU EMIL

USL

5.

CRUCEANU ELENA

PDL

6.

DOBRIN NICU

PDL

7.

COSMESCU MARIUS

UNPR

ViZAT

Spre ne schimbare, SECRETAR,

4. COMISIA DE COMERȚ, INVESTIȚII, SERVICII PUBLICE, PRIVATIZARE ȘI PROTECȚIA CONSUMATORULUI


PREȘEDINTE D


Nr.

crt.

NUME ȘI PRENUME

APARTENENȚA POLITICĂ

1.

TUDORIE VIOLETA

USL

2.

BELDEANU AUGUSTIN LUCIAN

USL

3.

BRANCU MIHAIL

USL

4.

PÂRVULESCU DRAGOȘ

EMILIAN

USL

5.

LĂZĂROIU IOANA

PDL

6.

GHERGHICEANU FLORENTINA

PP-DD

7.

COSTACHE JEAN

UNPR

o v'2AT Spre neschimbare

Șecrețar,

3. COMISIA DE URBANISM, LUCRĂRI PUBLICE ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI

Nr.

crt.

NUME ȘI PRENUME

APARTENENȚA POLITICĂ

1.

ILIESCU CONSTANTIN CRISTINEL

USL

2.

POPESCU LENUȚA

USL

3.

TUDOR DAVID OLIVIER EMMANUEL

USL

4.

SANDU EMIL

USL

5.

ȘUFER MIOARA

PDL

6.

POPA RADU MIHAI

PP-DD

7.

GLĂVAN ION

UNPR

ViZAT

Spre neschimbate, SECRETAR,

2. COMISIA JURIDICĂ, ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ, APĂRAREA DREPTURILOR OMULUI ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE

Nr.

crt.

NUME ȘI PRENUME

APARTENENȚA POLITICĂ

1.

PÂRVULESCU DRAGOȘ

EMILIAN

USL

2.

ILIESCU CONSTANTIN CRISTINEL

USL

3.

MANCIULEA VITTORIO ALBERTO

USL

4.

CRUCEANU ELENA

PDL

5.

CREȚOIU IOAN

PP-DD

6.

GLĂVAN ION

UNPR

7.

OPREA DUMITRU

UNPR

PREȘEDINTE Dt

sanduî?

^ȘEDINȚĂ    XC® M

mil    Jy

'X'"» / ' O C

VIZAT

Spre neschimbare, SECRETAR,

8. COMISIA PENTRU RELAȚIA CU PATRONATUL, SINDICATELE Șl I.M.M.- URILE

Nr.

crt.

NUME $1 PRENUME

APARTENENȚA POLITICĂ

1.

FRUMOSU DRAGOȘ VASILE

USL

2.

CIORNOHAC IONUȚ ALEXANDRU

USL

3.

MICU FLORIAN

USL

4.

ABU - DAHER RAWAN

PDL

5.

CREȚOIU IOAN

PP-DD

6.

COSMESCU MARIUS

UNPR

7.

OPREA DUMITRU

UNPR