Hotărârea nr. 62/2012

Hotararea nr. 62 - privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioadă de 3 luni

ROMANIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 03.07.2012;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de 3 luni;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 48391/28.06.2012 prezentat de către Direcția Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Propunerea domnului consilier local Iliescu Constantin Cristinel. pentru ca domnul consilier local Sandu Emil să fie desemnat președinte de ședință pe o perioadă de 3 luni, astfel cum a fost consemnată în procesul - verbal al ședinței;

Având în vedere reglementările cuprinse în art. 9 din Ordonanța Guvernului României nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobată, cu modificări și completări, prin Legea nr. 673/2002;

In temeiul art. 35 coroborat cu art. 45 alin. (2) și art. 47 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HO TÂRĂȘTE

Art.l. Pe data prezentei, domnul Sandu Emil, consilier local al Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București, se alege președinte de ședință pe o perioadă de 3 luni.

Art.2. Cu aceeași dată. Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 51/31.05.2012 își încetează aplicabilitatea.

Art.3. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 a! Municipiului București în ședința ordinară din data de 03.07.2012 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările și completările ulterioare.