Hotărârea nr. 61/2012

Hotararea nr. 61 - privind constituirea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti

ROMÂNIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chiristipnlor nr 11-13. Tel:+<4021)209.60.00


HOTĂRĂRE

privind constituirea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, convocat în ședința de constituire în data de 19.06.2012 prin Ordinul nr. 391 /15.06.2012 emis dc Prefectul Municipiului București;

Analizând:

-    Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București nr. 60/2012 privind validarea mandatelor de consilieri locali precum și depunerea jurământului de către consilierii locali ai Sectorului 2;

-    „Jurământul" depus în fața Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București de către cei 25 consilieri locali validați;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    art. 30 alin. (1) - (5) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică local^, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 8 din Ordonanța Guvernului României nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru dc organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 673/2002;

-    art. 9 alin. (4) din Ordonanța Guvernului României nr. 35/2002 astfel cum a fost aprobată, cu modificări și completări prin Legea nr. 673/2002;

în temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Pe data prezentei, Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București se declară legal constituit.

Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București

Hotărârea nr. 61 București, 19.06.2012

Prezenta Hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale, în ședința de constituire a Consiliului Local al Sectorului 2 din data de 19.06.2012.