Hotărârea nr. 60/2012

Hotararea nr. 60 - privind validarea mandatelor de consilieri locali

ROMANIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr 11-13, Tel:+(4021)209.60.00


HOTĂRÂRE

privind validarea mandatelor de consilieri locali

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, convocat în ședința de constituire în data de 19.06.2012 prin Ordinul nr. 391/15.06.2012 emis de Prefectul Municipiului București;

Analizând:

-    procesul - verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor și atribuirea mandatelor pentru funcția de consilier local al Consiliului Local al Sectorului 2 încheiat de Biroul electoral de circumscripție nr. 2 Sector 2;

-    declarația domnului Neculai Onțanu prin care optează pentru funcția de Primar al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    adresa U.N.P.R. Sector 2 prin care se confirmă mandatul primului supleant în persoana domnului Soare Cezar;

Văzând procesul - verbal al Comisiei de validare prezentat în plenul ședinței de constituire a Consiliului local cu privire la legalitatea alegerii fiecărui consilier local;

Constatând respectarea dispozițiilor art. 38 din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 31 alin. (3) - (5) și art. 3 IN din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare precum și al ari. 7 din Ordonanța Guvernului României nr. 35/2002 pentru aprobarea

Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 673/2002;


In temeiul art. 45 alin. (I) din Legea nr. 215/2001 privind administrația public locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma rezultatului votului valabil exprimat

HO TÂRÂȘTE

Art. 1. Se validează 25 de mandate ale consilierilor locali ai Sectorului 2 al

Municipiului București declarați aleși la alegerile locale din data de 10.06.2012,

nominalizați în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al

Municipiului București.Tabel nominal ce cuprinde membrii Consiliului Local al Sectorului 2 ale căror mandate au fost validate

Nr. Nume și prenume_Apartenența politică

1.

Abu Daher Rawan

FDL

2.

Bcldcanu Augustin Lucian

USL

3.

Brancu Mihail

USL

4.

Ciornohac Ionuț Alexandru

USL

5.

Condurățeanu Andrei Răzvan

USL

6.

Cosmescu Marius

UNPR

7.

Costache Jean

UNPR

8.

Crețoiu loan

PP - DD

9.

Dobrin Nicu

PDL

10.

Frumosu Dragoș Vasile

USL

11.

Gherghiceanu Florentina

PP - DD

12.

Glăvan Ion

UNPR

13.

Iliescu Constantin Cristinel

USL

14.

Lăzăroiu Ioana

PDL

15.

Manciulea Vittorio Alberto

USL

16.

Micu Florian

USL


17.

Oprea Dumitru

UNPR

18.

Pârvulescii Dragoș Eniilian

USL

19.

Popa Radu Mihai

PP - DD

20.

Popescu Lenuța

USL

21.

Sandu Emil

USL

22.

Soare Cezar Radu

UNPR

23.

Șufer Mioara

PDL

24.

Toader Mugur Mihai

USL

25.

Tudorie Violeta

USL