Hotărârea nr. 6/2012

Hotararea nr. 6 - privind includerea în Programul local multianual pentru creşterea performanţei energetice a unor blocuri de locuinţe din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

ROMÂNIA O    K

Municipiul București    O JSL

Consiliul Local Sector 2    —•-s-k.—-•


HOTĂRÂRE

privind includerea în Programul local multianual pentru creșterea performanței energetice a unor blocuri de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 20.01.2012;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind includerea în Programul local multianual pentru creșterea performanței energetice a unor blocuri de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București’,

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 783/06.01.2012 întocmit de către Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate nr. 621/06.01.2012 întocmit de către Direcția Relații Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum și Raportul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Amendamentul formulat de către domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian, astfel cum a fost consemnat în procesul - verbal al ședinței;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

•    Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

•    Ordonanță de Urgență nr. 18 din 4 martie 2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

•    Ordinul comun nr. 163/540/23 din 17.03.2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe;

•    Ordonanța Guvernului nr. 22/20.08.2008 privind eficiența energetică și promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie, cu modificările și completările ulterioare;

•    Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 105/2011 privind aprobarea reglementării modalității de preluare a cheltuielilor pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe;

•    Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 1777/ 03.07.2008 privind aprobarea procedurii de implementare, la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București a Programului de reabilitare termică a clădirilor;

In temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă includerea în Programul local multianual privind creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București, a blocurilor specificate în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Autoritatea executivă a Sectorului 2 va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința extraordinară din data de 20.01.2012 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările și completările ulterioare.

K tiCCCL cc 4-î. C L. Sec^<siL •0^ cO . (o / •

VIZAT

Spre neschimbare,

î SECRETAR,

Lista cu 598 imobile propuse de a fi incluse în programul anual privind------------—'

creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe

Nr.

Crt.

Adresa

Str. / Bd. Șos. / Al.

Data înscrierii

1

AGHIREȘ NR. 2, BL. VILA

STR.

53684/17.07.2008

2

ALEXANDRU CEL BUN NR. 12, BL. T61, SC. A, B

STR.

86781/11.11.2009

3

ALEXANDRU CEL BUN NR. 18, BL. T20

STR.

75447/30.09.2009

4

ALEXANDRU CEL BUN NR. 20 A, BL. T19B

STR.

90463/24.11.2009

5

ALEXANDRU CEL BUN NR. 20, BL. T19A

STR.

43265/06.06.2008

6

ALEXANDRU CEL BUN NR. 22, BL. T18

STR.

45767/17.06.2008

7

ALEXANDRU CEL BUN NR. 26, BL. T16

STR.

7310/03.02.2010

8

ALEXANDRU IPSILANTI NR. 2, BL. 29 BIS, SC. 1

STR.

19056/12.03.2009

9

ALEXANDRU IPSILANTI NR. 2, BL. 29 BIS, SC. 2

STR.

94331/22.12.2008

10

ARDELENI NR. 1, BL. 39A, SC. A

STR.

91497/30.11.2009

11

ARDELENI NR. 1, BL. 39A, SC. 2

STR.

50030/03.07.2008

12

ARH. GRIGORE IONESCU NR. 3, BL. T60

STR.

10103/15.02.2010

13

ARH. GRIGORE IONESCU NR. 63, BL. T73

STR.

61544/13.08.2009

14

ARH. GRIGORE IONESCU NR. 65, BL. T72, SC.1

STR.

48901/30.06.2008

15

ARH. GRIGORE IONESCU NR. 67, BL. T71

STR.

9697/12.02.2010

16

ARH. GRIGORE IONESCU NR. 69, BL. T25

STR.

82266/26.10.2009

17

ARH. GRIGORE IONESCU NR. 77, BL. T13

STR.

48904/30.06.2008

18

ARH. GRIGORE IONESCU NR. 83, BL. 44

STR.

67398/03.09.2009

19

ARH. GRIGORE IONESCU NR. 90, BL. T8A

STR.

74124/06.10.2008

20

ARH. GRIGORE IONESCU NR. 94, BL. T7B

STR.

15154/04.03.2010

21

ARH. GRIGORE IONESCU NR. 96, BL. T7A

STR.

15259/27.02.2009

22

ARH. GRIGORE IONESCU NR. 98, BL. T6B

STR.

60573/13.08.2008

23

ARH. ION BERINDEI NR. 2, BL. OD47

STR.

17940/12.03.2010

24

ARH. ION BERINDEI NR. 3, BL. OD21A

STR.

60307/10.08.2009

25

ARH. ION BERINDEI NR. 4, BL. OD19

STR.

89877/23.11.2009

26

ARH. ION BERINDEI NR. 7, BL.OD21C

STR.

81547/22.10.2009

27

ARH. ION BERINDEI NR. 8, BL. OD7

STR.

81624/03.11.2008

28

ARH. ION BERINDEI NR. 9, BL. OD20, SC. 1, 2

STR.

72938/23.09.2009

29

ARH. ION BERINDEI NR. 9, BL. 20, SC. 3

STR.

94825/11.12.2009

30

ARH. ION BERINDEI NR. 11, BL. 1, SC. A, B, C

STR.

60477/10.08.2009

31

ARH. ION BERINDEI NR. 11, BL. 1, SC. D

STR.

13553/23.02.2009

32

ARH. ION BERINDEI NR. 12, BL. 60, SC. 1 și 2

STR.

2390/14.01.2010

33

ARH. ION BERINDEI NR. 12, BL. 60, SC. 3

STR.

12457/23.02.2010

34

ARH. ION BERINDEI NR. 12, BL. 60, SC. 4

STR.

17125/10.03.2010

35

ARH. PETRE ANTONESCU NR. 1, BL. OD51, SC. 1, 2, 3

ALEEA

63022/19.08.2009

36

ARH. PETRE ANTONESCU NR. 2, BL. 25

ALEEA

435/05.01.2010

37

ARH. PETRE ANTONESCU NR. 3, BL T3B

STR.

5894/28.01.2010

38

ARH. PETRE ANTONESCU NR. 5, BL.T3C

STR.

14389/02.03.2010

39

ARH. PETRE ANTONESCU NR. 6, BL. 28, SC. A

STR.

16445/03.03.2009

40

ARH. PETRE ANTONESCU NR. 8, BL. 26

STR.

72623/22.09.2009

41

ARMAȘUL MARCU NR. 3, BL. 28, SC. A

STR.

6429/01.02.2010

42

ARMAȘUL MARCU NR. 3, BL. 28, SC. B

STR.

99059/29.12.2009

43

ARMAȘUL MARCU NR. 13, BL. 23

STR.

87394/13.11.2009

44

AUREL VLAICU NR. 149, BL. 19A

STR.

37497/19.05.2008

45

AURULUI NR. 16, BL. M3

STR.

18705/11.03.2009

SECRETAR,

46

AURULUI NR. 18, BL. M2

STR.

83459/29.10.2009

47

AURULUI NR. 20, BL. M1

STR.

37261/16.05.2008

48

AVRIG NR. 6, BL. P4, SC. 3

ALEEA

46481/19.06.2008

49

AVRIG NR. 8, BL. P19 BIS

ALEEA

91675/30.11.2009

50

AVRIG NR. 10, BL. P5

ALEEA

79578/15.10.2009

51

AVRIG NR. 16, BL. P30

ALEEA

47605/24.06.2008

52

AVRIG NR. 24, BL. P19, SC. A

STR.

90305/24.11.2009

53

AVRIG NR. 24, BL. P19, SC. B

STR.

7970/05.02.2010

54

AVRIG NR. 24, BL. P19, SC. C

STR.

48771/27.06.2008

55

AVRIG NR. 33, BL. 440

STR.

79037/22.10.2008

56

AVRIG NR. 35, BL. 441

STR.

79036/22.10.2008

57

AVRIG NR. 37, BL. 442

STR.

83517/10.11.2008

58

AVRIG NR. 60, BL. 018

STR.

58143/31.07.2009

59

AZOTULUI NR. 3, BL. 33D

STR.

32171/28.04.2009

60

BAICULUI NR. 12, BL. 5A

STR.

19328/18.03.2010

61

BAICULUI NR. 83, BL. 81

STR.

48926/30.06.2008

62

BARBU VĂCĂRESCU NR. 6, BL. 2, SC. 1

STR.

11429/19.02.2010

63

BARBU VĂCĂRESCU NR. 6, BL. 2, SC. 4

STR.

7070/11.02.2009

64

BARBU VĂCĂRESCU NR. 141, BL. Barbu Văcărescu 141

STR.

11053/18.02.2010

65

BASARABIA NR. 53, BL. M21

BD.

17472/11.03.2010

66

BASARABIA NR. 55, BL. M22, SC. A

BD.

97820/23.12.2009

67

BASARABIA NR. 55, BL. M22, SC. C

BD.

97818/23.12.2009

68

BASARABIA NR. 62, BL. 34

BD.

85574/06.11.2009

69

BASARABIA NR. 65, BL. M29A

BD.

2439/14.01.2010

70

BASARABIA NR. 68, BL. 35

BD.

84876/04.11.2009

71

BASARABIA NR. 73, BL. A18

BD.

4078/20.01.2010

72

BASARABIA NR. 75, BL. A18A

BD.

96928/18.12.2009

73

BASARABIA NR. 90, BL. A2, SC. A, PARTER (BL. A1, A2, A3, B1, B2, C1, C2, D1, D2, D3, D4, E1)

BD.

30539/18.04.2008

74

BASARABIA NR. 100-106, BL. A4, B3, D5, E2

BD.

72839/23.09.2009

75

BASARABIA NR. 114, BL. L13A

BD.

18207/15.03.2010

76

BASARABIA NR. 184A, BL. G10A

BD.

85641/06.11.2009

77

BASARABIA NR. 184B, BL. G9A

BD.

18130/15.03.2010

78

BASARABIA NR. 192-198, BL. A

BD.

79498/15.10.2009

79

BASARABIA NR. 202-208, BL. G7

BD.

54529/20.07.2009

80

BASARABIA NR. NR. 118, BL. L13D

BD.

80222/19.10.2009

81

BERECHET NR. 9, BL. T31A

STR.

10374/16.02.2010

82

BISERICA MĂRCUȚA NR. 3, BL. 35 BIS

STR.

85301/05.11.2009

83

BODEȘTI NR. 3, BL. K7

STR.

71249/17.09.2009

84

BRAȘOVENI NR. 1, BL. 3

STR.

6359/29.01.2010

85

BRAȘOVENI NR. 3, BL. 7

STR.

99236/31.12.2009

86

BRAȘOVENI NR. 4, BL. 17

STR.

737/07.01.2009

87

BRAȘOVENI NR. 5, BL. 4

STR.

37020/15.05.2008

88

BRAȘOVENI NR. 5, BL.16

ALEEA

62518/21.08.2008

89

BRAȘOVENI NR. 26, BL. 5, SC. 1

STR.

7454/03.02.2010

90

BREBU NR. 1, BL. T9A

STR.

67203/03.09.2009

91

BREBU NR. 2, BL. T10

STR.

38601/21.05.2008

92

BREBU NR. 3, BL. T9B

STR.

45244/16.06.2008

93

BREBU NR. 4, BL. T11

STR.

90840/26.11.2009

94

CALEA MOȘILOR NR. 195, BL. 1 BIS

CALEA

80690/20.10.2009

95

CALEA MOȘILOR NR. 213, BL. 21A, SC. 1

CALEA

76218/02.10.2009

96

CALEA MOȘILOR NR. 253, BL. 53

CALEA

3357/18.01.2010

SECRETAR,

97

CALEA MOȘILOR NR. 262, BL. 8

CALEA

12250/23.02.2010

98

CALEA MOȘILOR NR. 268-270, BL. 14, SC. 3

CALEA

87254/12.11.2009

99

CALEA MOȘILOR NR. 290, BL. 36, SC. 1

CALEA

16380/09.03.2010

100

CALEA MOȘILOR NR. 300, BL. 58, SC. 1

CALEA

60621/10.08.2009

101

CALEA MOȘILOR NR. 300, BL. 58, SC. 2

CALEA

60619/10.08.2009

102

CALEA MOȘILOR NR. 302, BL. 54, SC. 1

CALEA

76842/12.10.2009

103

CALEA MOȘILOR NR. 310, BL. 58 BIS

CALEA

76817/12.10.2009

104

CALEA MOȘILOR NR. 312, BL. 62

CALEA

83698/30.10.2009

105

CÂMPUL MOȘILOR NR. 1, BL. 2

ALEEA

40493/27.05.2008

106

CÂMPUL MOȘILOR NR. 2, BL. ALMO 5

ALEEA

86070/09.11.2009

107

CÂMPUL MOȘILOR NR. 4, BL. ALMO 4

ALEEA

10045/11.02.2009

108

CAP. NICOLAE CERGA NR. 4, BL. P 4-5

INTR.

38609/21.05.2008

109

CĂREI NR. 1, BL. A11

STR.

37066/15.05.2008

110

CĂREI NR. 3, BL. A12

STR.

8998/10.02.2010

111

CĂREI NR. 7, BL. B31

STR.

14478/02.03.2010

112

CĂREI NR. 15, BL. MR7, SC. A

STR.

95563/15.12.2009

113

CĂREI NR. 15, BL. MR7, SC. B

STR.

80389/19.10.2009

114

CAROL I NR. 65, BL. 2 BIS, SC. A

BD.

3190/18.01.2010

115

CERNĂUȚI NR. 3, BL. M10A

STR.

36414/14.05.2008

116

CERNĂUȚI NR. 5, BL. B28, SC. A

STR.

46448/19.06.2008

117

CERNĂUȚI NR. 7, BL. M10

STR.

13168/25.02.2010

118

CERNĂUȚI NR. 9, BL. 27

STR.

4039/20.01.2010

119

CERNĂUȚI NR. 13, BL. A10, SC. 1

STR.

40389/27.05.2008

120

CERNĂUȚI NR. 13, BL. A10, SC. 2

STR.

40393/27.05.2008

121

CERNĂUȚI NR. 50, BL. A15BIS

STR.

12687/24.02.2010

122

CERNĂUȚI NR. 50, BL. D8, SC. II

STR.

70476/15.09.2009

123

CHIRISTIGIILOR NR. 6, BL. P36B

STR.

90574/25.11.2009

124

CHIȘINĂU NR. 2, BL. 50

BD.

82630/27.10.2009

125

CHIȘINĂU NR. 4, BL. M1, SC. 2

BD.

3842/20.01.2010

126

CHIȘINĂU NR. 12 BL. B22, SC. B

BD.

14819/03.03.2010

127

CHIȘINĂU NR. 15, BL. A4

BD.

10804/17.02.2010

128

CHIȘINĂU NR. 19, BL. A5

BD.

55376/22.07.2009

129

CHIȘINĂU NR. 21, BL. B6, SC. D

BD.

91076/26.11.2009

130

CHIȘINĂU NR. 23A, BL. A7BIS

BD.

12359/23.02.2010

131

CHIȘINĂU NR. 69, BL. B6, SC. B

BD.

13732/01.03.2010

132

CHIȘINĂU NR. 75, BL. A14

BD.

16877/10.03.2010

133

CHIȘINĂU NR. 77, BL. A13

BD.

82620/27.10.2009

134

CIOCÂRLIEI NR. 12, BL. D8

STR.

94907/23.12.2008

135

CIOCÂRLIEI NR. 14, BL. T60

STR.

10103/15.02.2010

136

CIOCÂRLIEI NR. 16, BL. D13

STR.

90180/24.11.2009

137

CIOCÂRLIEI NR. 20, BL. D15

STR.

79028/13.10.2009

138

CIOCÂRLIEI NR. 22, BL. D29

STR.

7719/04.02.2010

139

CIOCÂRLIEI NR. 26, BL. D27

STR.

95030/14.12.2009

140

CIOCÂRLIEI NR. 28, BL. D25

STR.

94744/10.12.2009

141

CIOCÂRLIEI NR. 32, BL. D24

STR.

86286/10.11.2009

142

CISLĂU NR. 1, BL. 3B, SC. A

ALEEA

8756/09.02.2010

143

CISLĂU NR. 4, BL. 10

ALEEA

7817/04.02.2010

144

CISLĂU NR. 5, BL. 3D

ALEEA

65551/28.08.2009

145

CIUREA NR. 1, 3, 5, 7, BL. A1, A2, A3

STR.

91576/30.11.2009

146

CIUREA NR. 9, BL. E2, SC. A+B

STR.

99254/30.12.2009

147

CODLEA NR. 6, BL. J3

ALEEA

68970/16.09.2008

148

COLENTINA NR. 2, BL. ALMO 1

ȘOS.

50202/02.07.2009

SECRETAR,

149

COLENTINA NR. 2C, BL. 4, SC. A

șos.

81299/22.10.2009

150

COLENTINA NR. 2D, BL. 5, SC. A

ȘOS.

17919/09.03.2009

151

COLENTINA NR. 3A, BL. 33A, SC. A+B

ȘOS.

85905/09.11.2009

152

COLENTINA NR. 3C, BL. 33C, SC. 1, 2

ȘOS.

65723/31.08.2009

153

COLENTINA NR. 9, BL. OD56

ȘOS.

74920/29.09.2009

154

COLENTINA NR. 10, BL. 6, SC. A

ȘOS.

81578/22.10.2009

155

COLENTINA NR. 10, BL. 6, SC. B

ȘOS.

89943/23.11.2009

156

COLENTINA NR. 10, BL. 6, SC. C

ȘOS.

89945/23.11.2009

157

COLENTINA NR. 10, BL. 6, SC. D

ȘOS.

89946/23.11.2009

158

COLENTINA NR. 18, BL. 9A

ȘOS.

76953/06.10.2009

159

COLENTINA NR. 21, BL. R24

șos.

8150/05.07.2010

160

COLENTINA NR. 24, BL. 10, SC. A

șos.

17281/11.03.2010

161

COLENTINA NR. 27A, BL. 7 IRTA

șos.

76935/06.10.2009

162

COLENTINA NR. 35, BL. R15

șos.

82849/28.10.2009

163

COLENTINA NR. 43, BL. R13

șos.

77342/15.10.2009

164

COLENTINA NR. 51, BL. R11

șos.

65198/27.08.2009

165

COLENTINA NR. 53, BL. 59, SC. A+B+C

șos.

7040/02.02.2010

166

COLENTINA NR. 53, BL. 59, SC. D

șos.

54505/20.07.2009

167

COLENTINA NR. 55, BL. 83, SC. A

șos.

12249/23.02.2006

168

COLENTINA NR. 55, BL. 83, SC. B

șos.

7317/03.02.2010

169

COLENTINA NR. 58, BL. 101

șos.

6314/29.01.2010

170

COLENTINA NR. 60, BL. 103, SC. A

șos.

10832/17.02.2010

171

COLENTINA NR. 62A, BL. 113

șos.

4589/21.01.2010

172

COLENTINA NR. 70, BL. 108

șos.

5007/25.01.2010

173

COLENTINA NR. 72, BL. 109

șos.

3945/20.01.2010

174

COLENTINA NR. 89, BL. 88

șos.

76869/06.10.2009

175

COLENTINA NR. 93, BL. 92, SC. A

șos.

15912/08.03.2010

176

COSTACHE CONACHI NR. 2, BL. 5C

STR.

87393/13.11.2009

177

CRISTEA MATEESCU NR. 2, BL. 35, SC. A

STR.

1044/08.01.2010

178

CRISTEA MATEESCU NR. 2, BL. 35, SC. B

STR.

96613/17.12.2009

179

CRISTEA MATEESCU NR. 3, BL. T4B, SC. 1

STR.

56253/28.07.2008

180

CRISTEA MATEESCU NR. 5, BL. T6A

STR.

10411/16.02.2010

181

CRISTEA MATEESCU NR. 7, BL. T15A

STR.

40641 / 28.05.2008

2017/13.01.2010

182

CRISTEA MATEESCU NR. 9, BL. T15B

STR.

183

CRISTESCU DIMA NR. 1, BL. 105C

STR.

79476/15.10.2009

184

CRISTESCU DIMA NR. 2, BL. 214

STR.

41202/29.05.2008

185

CRISTESCU DIMA NR. 6, BL. 216

STR.

45296/16.06.2008

186

CRISTESCU DIMA NR. 7, BL. 221

STR.

45298/16.06.2008

187

CRISTESCU DIMA NR. 8, BL. 217, SC. A

STR.

10697/13.02.2009

188

CRISTESCU DIMA NR. 9, BL. 222

STR.

40683/28.05.2008

189

DACIA NR. 150, BL. 25B, SC. A

BD.

84867/14.11.2008

190

DACIA NR. 150, BL. 25B, SC. B

BD.

84868/14.11.2008

191

DEDA NR. 2, BL. 79

ALEEA

82878/28.10.2009

192

DELENI NR. 4, BL. T65, SC. 1

ALEEA

46201/18.06.2008

193

DELENI NR. 4, BL. T65, SC. 2

ALEEA

56020/25.07.2008

194

DELENI NR. 6, BL. T64

ALEEA

12655/24.02.2010

195

DELFINULUI NR. 1, BL. D16

STR.

37257/16.05.2008

196

DELFINULUI NR. 11, BL. D19

STR.

88011/16.11.2009

197

DELFINULUI NR. 13, BL. 20

STR.

73453/24.09.2009

198

DELFINULUI NR. 24, BL. 40, SC. A

STR.

14842/03.03.2010

199

DELFINULUI NR. 24, BL. 40, SC. B

STR.

14845/03.03.2010

200

DELFINULUI NR. 3, BL. D11

STR.

9910/15.02.2010

J SECRETA?*-

201

DELFINULUI NR. 5, BL. D17

STR.

88874/18.11.2009

202

DELFINULUI NR. 6, BL. 42

STR.

82695/27.10.2009

203

DELFINULUI NR. 9, BL. D18

STR.

48406/26.06.2008

204

DESPOT VODĂ NR. 48, BL. 36B

STR.

48167/25.06.2008

205

DIHAM NR. 4, BL. B21

ALEEA

91447/27.11.2009

206

DIMITRIE GOZDEA NR. 9, BL. 63

STR.

60768/11.08.2009

207

DIMITRIE MARINESCU NR. 1A, BL. C2

STR.

98912/29.12.2009

208

DIMITRIE POMPEI NR. 8, BL. BAC

BD.

89961/23.11.2009

209

DOAMNA GHICA NR. 1, BL. 1

STR.

62219/17.08.2009

210

DOAMNA GHICA NR. 38, BL. 15

STR.

3210/18.01.2010

211

DOAMNA GHICA NR. 5, BL. 3

STR.

66432/01.09.2009

212

DOAMNA GHICA NR. 6, BL. 3, SC. A

STR.

81582/22.10.2009

213

DOAMNA GHICA NR. 6, BL. 3, SC. D, E

STR.

75375/30.09.2009

214

DOAMNA GHICA NR. 6, BL. 3, SC. F, G, H

STR.

94980/11.12.2009

215

DOAMNA GHICA NR. 7, BL. 4, SC. 2

STR.

62661/18.08.2009

216

DOAMNA GHICA NR. 8, BL. 2, SC. E, F, G

STR.

71082/17.09.2009

217

DOBRINA NR. 12, BL. 49D1

ALEEA

72284/21.09.2009

218

DOBRINA NR. 4, BL. 49B, SC. 1

ALEEA

12819/24.02.2010

219

DOBRINA NR. 4, BL. 49B, SC. 2

ALEEA

12821/24.02.2010

220

DOBRINA NR. 5, BL. D12

ALEEA

6306/29.01.2010

221

DOBRINA NR. 7, BL. D10

ALEEA

90182/24.11.2009

222

DOBROIEȘTI NR. 10, BL. H2

STR.

96159/16.12.2009

223

DOBROIEȘTI NR. 8, BL. H1

ȘOS.

4711/22.01.2010

224

DONIZETTI NR. 21, BL. 7/2

STR.

58978/04.08.2009

225

DR. BURGHELEA NR. 10A, CORP A, SC. 2

STR.

91697/30.11.2009

226

DR. GROZOVICI NR. 2

STR.

39833/26.05.2008

227

DUMBRAVA ROȘIE NR. 13A+B, BL. 13A+B

STR.

80712/20.10.2009

228

ELEV ȘTEFĂNESCU ȘTEFAN NR. 2, BL. 462, SC. A

STR.

93690/18.12.2008

229

ELEV ȘTEFĂNESCU ȘTEFAN NR. 5, BL. 445, SC. A

STR.

11180/18.02.2010

230

ELEV ȘTEFĂNESCU ȘTEFAN NR. 5, BL. 445, SC. B

STR.

9714/12.02.2010

231

ELEV ȘTEFĂNESCU ȘTEFAN NR. 6, BL. 463

STR.

10882/17.02.2010

232

ELEV ȘTEFĂNESCU ȘTEFAN NR. 10, BL. 465

STR.

11984/17.02.2009

233

ELEV ȘTEFĂNESCU ȘTEFAN NR. 47, BL. 423

STR.

40105/27.05.2008

234

ELEV ȘTEFĂNESCU ȘTEFAN NR. 49, BL. 422A

STR.

69573/18.09.2008

235

ELEV ȘTEFĂNESCU ȘTEFAN NR. 51, BL. 422

STR.

13333/20.02.2009

236

FABRICA DE GHEATĂ NR. 16-18, BL. 95, SC. A

STR.

71862/29.09.2008

237

FABRICA DE GHEAȚĂ NR. 16-18, BL. 95, SC. B

STR.

56371/28.07.2008

238

FABRICA DE GHEAȚĂ NR. 17, BL. 97

STR.

68275/08.09.2009

239

FABRICA DE GHEATĂ NR. 19, BL. 96

STR.

14733/03.03.2010

240

FABRICA DE GHEAȚĂ NR. 2, BL. 84 / II, SC. 2

STR.

94594/10.12.2009

241

FÂNTÂNICA NR. 1, BL. 204, SC. A și B

STR.

63387/26.08.2008

242

FÂNTÂNICA NR. 3, BL. 203

STR.

7157/02.02.2010

243

FÂNTÂNICA NR. 7, BL. 8

STR.

4762/22.01.2010

244

FERDINANDI NR. 103, BL. P32

BD.

90970/26.11.2009

245

FERDINANDI NR. 176, BL. T2

BD.

75300/30.09.2009

246

FERDINAND I NR. 119-123, BL. G1-G3

BD.

93249/17.12.2008

247

FERDINAND I NR. 120, BL. 011

BD.

72895/01.10.2008

248

FERDINAND I NR. 129 - 135, BL. E1 - E4

BD.

8746/09.02.2010

249

FERDINAND I NR. 141, BL. A

BD.

83252/29.10.2009

250

FERDINAND I NR. 178, BL. T3

BD.

70516/23.09.2008

251

FERDINAND I NR. 44, BL. 44

BD.

16148/08.03.2010

252

FERDINAND I NR. 51, BL. CORP A

BD.

79824/27.10.2008

SECRETAR,

253

FUNDENI NR. 1, BL. 38, SC. 1

ȘOS.

17319/11.03.2010

254

FUNDENI NR. 1, BL. 38, SC. B

ȘOS.

17320/11.03.2010

255

FUNDENI NR. 3, BL. 39, SC. B

ȘOS.

13473/23.02.2009

256

FUNDENI NR. 4, BL. 11C, SC. B

ȘOS.

5396/26.01.2010

257

FUNDENI NR. 4, BL. 11C, SC. A

ȘOS.

84408/13.11.2008

258

FUNDENI NR. 5, BL. D22

ȘOS.

1025/08.01.2010

259

FUNDENI NR. 227, BL. 116B

ȘOS.

87039/12.11.2009

260

FUNDENI NR. 233, BL.114A

ȘOS.

98060/23.12.2009

261

FUNDENI NR. 237, BL. 112

ȘOS.

63603/20.08.2009

262

GĂRII OBOR NR. 10, BL. B1

GĂRII OBOR NR. 14, BL. B3

CĂMINULUI NR. 26-34, BL. D1-D5

BD.

BD.

STR.

51954/09.07.2009

263

GHEORGHE POP DE BĂSEȘTI NR. 49-51, BL. Pop de Bășești 49-51

STR.

39206/22.05.2008

264

GHEORGHE ȚIȚEICA NR. 10, BL. 56 BIS

STR.

14028/01.03.2010

265

GHEORGHE ȚIȚEICA NR. 6, BL. 54 BIS

STR.

71912/21.09.2009

266

GHERGHIȚEI NR. 1, BL. 94 B

STR.

58619/03.08.2009

267

GHIOCEI NR. 30, BL. 30C

STR.

74283/06.10.2008

268

GIUSEPPE GARIBALDI NR. 5, BL. 5

STR.

56836/29.07.2008

269

GIUSEPPE GARIBALDI NR. 7

STR.

73881/06.10.2008

270

GRIGORE MOISIL NR. 8, BL. 9, SC. C, D

STR.

61164/12.08.2009

271

GRIGORE MOISIL NR. 4, BL. 6

STR.

76453/05.10.2009

272

GRIGORE MOISIL NR. 5, BL. 7 BIS

STR.

96497/17.12.2009

273

HĂȚIȘULUI NR. 10, BL. H8

STR.

18865/17.03.2010

274

HĂȚIȘULUI NR. 4, BL. H5

STR.

86766/11.11.2009

275

HĂȚIȘULUI NR. 6, BL. H6

STR.

96513/17.12.2009

276

HĂȚIȘULUI NR. 8, BL. H7

STR.

86765/11.11.2009

277

HĂȚIȘULUI NR. 9, BL. H10

STR.

55637/24.07.2008

278

HELIADE ÎNTRE VII NR. 28, BL. 20, SC. A

STR.

3207/18.01.2010

279

HELIADE ÎNTRE VII NR. 28, BL. 20, SC. B

STR.

95630/15.12.2009

280

HERTA NR. 11, BL. D2

STR.

15574/05.03.2010

281

HERȚA NR. 15, BL. B29

STR.

85218/05.11.2009

282

HERTA NR. 16, BL. X4

STR.

93623/08.12.2009

283

HERȚA NR. 2, BL. 63, SC. 1

STR.

77617/17.10.2008

284

HERTA NR. 2, BL. 63, SC. 2

STR.

77620/17.10.2008

285

HERTA NR. 4, BL. 64A

STR.

95611/15.12.2009

286

HERTA NR. 7, BL. B13

STR.

81834/03.11.2008

287

HERTA NR. 9, BL. B17

STR.

79050/14.10.2009

288

HOBITA NR. 8, BL. 303

ALEEA

81680/03.11.2008

289

HOBITA NR. 4, BL. 301

ALEEA

69237/10.09.2009

290

HOBITA NR. 6, BL. 302 BAC

ALEEA

72491/22.09.2009

291

IANCULUI NR. 21, BL. 106A, SC. A

ȘOS.

83234/29.10.2009

292

IANCULUI NR. 126, BL. 120, SC. A

ȘOS.

77250/07.10.2009

293

IANCULUI NR. 130, BL. 121

ȘOS.

18251/15.03.2010

294

IANCULUI NR. 19, BL. 106B, SC. A

ȘOS.

7031/02.02.2010

295

IANCULUI NR. 19, BL. 106B, SC. B

ȘOS.

92132/02.12.2009

296

IANCULUI NR. 27, BL. 105D

ȘOS.

49406/30.06.2009

297

IANCULUI NR. 39, BL. 103A, SC. A

ȘOS.

3585/19.01.2010

298

IANCULUI NR. 39, BL. 103A, SC. B

ȘOS.

3587/19.01.2010

299

IANCULUI NR. 39, BL. 103A, SC. C

ȘOS.

4413/21.01.2010

300

IANCULUI NR. 53, BL. 102B, SC. A

ȘOS.

3605/19.01.2010

301

IANCULUI NR. 53, BL. 102B, SC. B

ȘOS.

35694/12.05.2009

302

IANCULUI NR. 6, BL. 113B, SC. A+B

ȘOS.

5015/25.01.2010

SECRETAR,

303

IANCULUI NR. 7, BL. 109B, SC. B

ȘOS.

16815/10.03.2010

304

ILIA NR. 2, BL. 58B

ALEEA

40603/28.05.2008

305

ILIA NR. 3, BL. 56, SC. 1

STR.

18435/10.03.2009

306

ILIA NR. 3, BL. 56, SC. 2

ALEEA

13614/23.02.2009

307

ILIA NR. 5, BL. 57, SC. 1 "Pelicanul"

ALEEA

52586/14.07.2008

308

ILIA NR. 5, BL. 57, SC. 2

ALEEA

39700/26.05.2008

309

ION MAIORESCU NR. 1, BL. 40

STR.

99122/29.12.2009

310

ION MAIORESCU NR. 11, BL. 44, SC. B

STR.

39571/26.05.2009

311

IRIMICULUI NR. 2, BL. 1

STR.

3845/20.01.2010

312

IRIMICULUI NR. 3, BL. 3, SC. 1

STR.

87853/16.11.2009

313

IRIMICULUI NR. 3, BL. 3, SC. 2

STR.

14861/03.03.2010

314

IRIMICULUI NR. 3, BL. 3, SC. 3

STR.

14858/03.03.2010

315

IRIMICULUI NR. 3, BL. 3, SC. 4

STR.

14855/03.03.2010

316

J. L. CALDERON NR. 4

STR.

43485/09.06.2008

317

J. L. CALDERON NR. 6, BL. T.A. 1-3

STR.

40681/28.05.2008

318

J. S. BACH NR. 12

STR.

74051/06.10.2008

319

JUDEȚULUI NR. 15, BL. 17

STR.

8792/09.02.2010

320

L. W. BEETHOVEN NR. 1

STR.

10209/15.02.2010

321

L. W. BEETHOVEN NR. 2

STR.

90621/25.11.2009

322

LACUL TEI NR. 69, BL. 5

BD.

4792/22.01.2010

323

LACUL TEI NR. 77, SC. 1

BD.

18235/15.03.2010

324

LACUL TEI NR. 109, BL. 13A

BD.

98065/23.12.2009

325

LACUL TEI NR. 119, BL. 5A1

BD.

58977/04.08.2009

326

LĂPTARI TEI NR. 1, BL. 26

STR.

41368/29.05.2008

327

LĂPTARI TEI NR. 14, BL. 4

STR.

56027/24.07.2009

328

LĂPTARI TE, NR. 16, BL. 3A, SC. B

STR.

56530/27.07.2009

329

LĂPTARI TEI NR. 2, BL. 6

STR.

56807/29.07.2008

330

LITOVOI VOIEVOD NR. 1, BL. OD7A

STR.

83185/29.10.2009

331

LUNCȘOARA NR. 1, BL. 54

ALEEA

37909/19.05.2009

332

LUNCȘOARA NR. 2, BL. 73

STR.

97178/21.12.2009

333

LUNCȘOARA NR. 4-6, BL. 48A

STR.

61485/13.08.2009

334

LUNCȘOARA NR. 4-6, BL. 63, SC. B

STR.

5993/28.01.2010

335

LUNGULEȚU NR. 3, BL. V2

ALEEA

80824/21.10.2009

336

LUNGULETU NR. 5, BL. V3

ALEEA

81504/22.10.2009

337

LUNGULEȚU NR. 6, BL. D14

ALEEA

74879/29.09.2009

338

MAICA DOMNULUI NR. 16, BL. T51

STR.

9804/12.02.2010

339

MAIOR CORAVU ION NR. 17-23, BL. C6

STR.

44737/12.06.2008

340

MAIOR CORAVU ION NR. 31-33, BL. P3A-P3B

STR.

78893/13.10.2009

341

MAIOR CORAVU ION NR. 51, BL. 51(A-K)

STR.

6907/11.02.2009

342

MAIOR CORAVU ION NR. 57, BL. MC57

STR.

88368/17.11.2009

343

MAIOR VASILE BĂCILĂ NR. 1, BL. 99, SC. 3

STR.

40353/27.05.2008

344

MAIOR VASILE BĂCILĂ NR. 5, BL. 3

STR.

96054/15.12.2009

345

MAIOR VASILE BĂCILĂ NR. 7, BL. 4

STR.

79138/14.10.2009

346

MAIOR VASILE BĂCILĂ NR. 27, BL. 31A

STR.

17939/12.03.2010

347

MAIOR VASILE BĂCILĂ NR. 33, BL. 33

STR.

58063/04.08.2008

348

MAIOR VASILE BĂCILĂ NR. 35, BL. 33A

STR.

86374/10.11.2009

349

MAIOR VASILE BĂCILĂ NR. 37, BL. 34, SC. 1

STR.

85944/09.11.2009

350

MAIOR VASILE BĂCILĂ NR. 37, BL. 34, SC. 2

STR.

83208/29.10.2009

351

MAIOR VASILE BĂCILĂ NR. 39, BL. 34A

STR.

54519/20.07.2009

352

MAIOR VASILE BĂCILĂ NR. 39, BL. 34, SC. 3

STR.

85943/09.11.2009

353

MAȘINA DE PÂINE NR. 1, BL. 1

STR.

65066/26.08.2009

354

MAȘINA DE PÂINE NR. 4, BL. OD32B

STR.

65970/31.08.2009

i SECRETAR,

355

MAȘINA DE PÂINE NR. 6, BL. R31

STR.

80955/21.10.2009

356

MAȘINA DE PÂINE NR. 8, BL. OD36

STR.

85305/05.11.2009

357

MAȘINA DE PÂINE NR. 10, BL. R30

STR.

86998/12.11.2009

358

MAȘINA DE PÂINE NR. 12, BL. OD39

STR.

38853/21.05.2008

359

MAȘINA DE PÂINE NR. 16, BL. OD35

STR.

36885/15.05.2008

360

MAȘINA DE PÂINE NR. 18, BL. R28

STR.

95640/15.12.2009

361

MAȘINA DE PÂINE NR. 20, BL. OD37

STR.

1346/11.01.2010

362

MAȘINA DE PÂINE NR. 20C, BL. 4 IRTA

STR.

67400/03.09.2009

363

MAȘINA DE PÂINE NR. 22, BL. 50

STR.

16146/08.03.2010

364

MAȘINA DE PÂINE NR. 37, BL, SC. 2

STR.

14863/03.03.2010

365

MAȘINA DE PÂINE NR. 39, BL. OD59A

STR.

90997/26.11.2009

366

MAȘINA DE PÂINE NR. 69, BL. OD23

STR.

87037/24.11.2008

367

MĂGURA VULTURULUI NR. 7, BL. 434, SC. A

ALEEA

80305/28.10.2008

368

MĂGURA VULTURULUI NR. 7, BL. 434, SC. B

ALEEA

18337/10.03.2009

369

MĂGURA VULTURULUI NR. 9, BL. 435

ALEEA

49035/30.06.2008

370

MĂGURA VULTURULUI NR. 108, BL. 413

STR.

15098/04.03.2010

371

MĂGURA VULTURULUI NR. 89, BL. 430

STR.

80629/29.10.2008

372

MIHAI BRAVU NR. 1, BL. ALMO 2

ȘOS.

36399/14.05.2008

373

MIHAI BRAVU NR. 6, BL. P23 - 24

ȘOS.

8694/09.02.2010

374

MIHAI BRAVU NR. 9, BL. P38

ȘOS.

90235/24.11.2009

375

MIHAI BRAVU NR. 29-35, BL. P3, SC. 1

ȘOS.

82005/26.10.2009

376

MIHAI BRAVU NR. 29-35, BL. P3, SC. 2

ȘOS.

90313/24.11.2009

377

MIHAI BRAVU NR. 29-35, BL. P3, SC. 3

ȘOS.

90309/24.11.2009

378

MIHAI BRAVU NR. 37A, BL. P30A

ȘOS.

89947/23.11.2009

379

MIHAI BRAVU NR. 107-119, BL. E1

ȘOS.

77285/07.10.2009

380

MIHAI BRAVU NR. 132 BL. D22, SC. B

ȘOS.

8004/05.02.2010

381

MIHAI BRAVU NR. 136A, BL. V6

ȘOS.

11009/18.02.2010

382

MIHAI BRAVU NR. 147-169, BL. D5

ȘOS.

9974/11.02.2009

383

MIHAI BRAVU NR. 176, BL. 228, SC. B

ȘOS.

72469/22.09.2009

384

MIHAI BRAVU NR. 176, BL. 228, SC.A

ȘOS.

71709/18.09.2009

385

MIHAI BRAVU NR. 178, BL. 222

ȘOS.

18867/17.03.2010

386

MIHAI BRAVU NR. 188, BL. 211

ȘOS.

6134/28.01.2010

387

MIHAI BRAVU NR. 192, BL. 204, SC. A

ȘOS.

8706/09.02.2010

388

MIHAI EMINESCU NR. 185, BL. 31B, SC. B

STR.

3338/18.01.2010

389

MOZAICULUI NR. 3, BL. B3, SC. A+B

ALEEA

6303/29.01.2010

390

MOZAICULUI NR. 3, BL. B3, SC. C

ALEEA

17168/10.03.2010

391

MOZAICULUI NR. 4, BL. B1

ALEEA

48390/26.06.2008

392

MOZAICULUI NR. 4, BL. B2

ALEEA

39243/23.05.2008

393

MOZAICULUI NR. 5, BL. B7

ALEEA

70483/15.09.2009

394

MOZAICULUI NR. 6, BL. B9, SC. C

ALEEA

41408/30.05.2008

395

NADA FLORILOR NR. 1, BL. 13

STR.

86587/10.11.2009

396

NADA FLORILOR NR. 3, BL. 14

STR.

1666/12.01.2010

397

NADA FLORILOR NR. 4, BL. 1

STR.

3212/18.01.2010

398

NADA FLORILOR NR. 5, BL. 5, SC. 1

STR.

90139/24.11.2009

399

NADA FLORILOR NR. 5, BL. 5, SC. 2

STR.

90140/24.11.2009

400

NADA FLORILOR NR. 5, BL. 5, SC. 3

STR.

98889/29.12.2009

401

OBORUL NOU NR. 13, BL. P10

STR.

92653/15.12.2008

402

OPANEZ NR. 2, BL. C1

STR.

57806/01.08.2008

403

OPANEZNR. 2, BL. L 1, SC. 1

STR.

57477/31.07.2008

404

OPANEZ NR. 2, BL. L 1, SC. 2

STR.

57478/31.07.2008

405

OPANEZ NR. 3, BL. 15B, SC. 1

STR.

44488/11.06.2008

406

OPANEZ NR. 3, BL. 15B, SC. 2

STR.

64842/26.08.2009

SECRETAR,

407

OPANEZ NR. 3, BL. 15B, SC. 3

STR.

57476/31.07.2008

408

ORZARI NR. 67, BL. 210

STR.

18145/10.03.2009

409

OTEȘANI NR. 1-7, BL. OD52-54

ALEEA

4570/21.01.2010

410

OTEȘANI NR. 2, BL. OD53A

STR.

90178/24.11.2009

411

OTEȘANI NR. 10, BL. T2

STR.

76837/06.10.2009

412

OTEȘANI NR. 12, BL. T1

STR.

8261/08.02.2010

413

OTEȘANI NR. 14, BL. T8B

STR.

3100/15.01.2010

414

OTEȘANI NR. 61, BL. T70

STR.

9696/12.02.2010

415

OTEȘANI NR. 63, BL. T68

STR.

17688/09.03.2009

416

P. I. CEAIKOVSKI NR. 6, BL. 38

STR.

84627/03.11.2009

417

P. I. CEAIKOVSKI NR. 9, BL. 205

STR.

9120/10.02.2010

418

P. I. CEAIKOVSKI NR. 10

STR.

34154/07.05.2008

419

PÂNCOTA NR. 5, BL. 14

STR.

73606/03.10.2008

420

PÂNCOTA NR. 7, BL.13

STR.

81062/21.10.2009

421

PANTELIMON NR. 10, BL. 5D

șos.

7673/04.02.2010

422

PANTELIMON NR. 78, BL. 421

ȘOS.

761/07.01.2010

423

PANTELIMON NR. 86, BL. 409A

ȘOS.

15979/08.03.2010

424

PANTELIMON NR. 88, BL. 409

ȘOS.

10208/15.02.2010

425

PANTELIMON NR. 114-124, BL. 208B

ȘOS.

2056/13.01.2010

426

PANTELIMON NR. 144, BL. 102 A

ȘOS.

61539/13.08.2009

427

PANTELIMON NR. 295, BL. 2

ȘOS.

10669/17.02.2010

428

PANTELIMON NR. 299, BL. 4, SC. A

ȘOS.

83460/29.10.2009

429

PANTELIMON NR. 311, BL. 7

ȘOS.

76985/06.10.2009

430

PANTELIMON NR. 330, BL. 31

șos.

58941/04.08.2009

431

PANTELIMON NR. 334, BL. 30, SC. 3

șos.

90219/24.11.2009

432

PAUL GRECEANU NR. 9, BL. 20A

STR.

11976/17.02.2009

433

PĂSTORULUI NR. 2, BL. 4

STR.

4794/22.01.2010

434

PESCARILOR NR. 11, BL. 36

STR.

45950/17.06.2008

435

PESCARILOR NR. 3, BL. 25

STR.

57251/29.07.2009

436

PESCĂRUȘULUI NR. 11, BL. M16

STR.

19011/17.03.2010

437

PESCĂRUȘULUI NR. 12, BL. D6

STR.

91449/27.11.2009

438

PESCĂRUȘULUI NR. 3, BL. B24, SC. 1

STR.

94869/22.12.2008

439

PESCĂRUȘULUI NR. 3, BL. B24, SC. 2

STR.

31991/23.04.2008

440

PESCĂRUȘULUI NR. 3, BL. B24, SC. 3

STR.

35348/11.05.2009

441

PESCĂRUȘULUI NR. 5, BL. B25

STR.

93997/08.12.2009

442

PESCĂRUȘULUI NR. 6, BL. D4

STR.

49772/02.07.2008

443

PESCĂRUȘULUI NR. 7, BL. B26

STR.

91448/27.11.2009

444

PESCĂRUȘULUI NR. 8, BL. J1, SC. A

STR.

49770/02.07.2008

445

PESCĂRUȘULUI NR. 8, BL. J1, SC. B

STR.

60163/12.08.2008

446

PIATRA MARE NR. 2, BL. 5

ALEEA

41452/30.05.2008

447

PIATRA MARE NR. 5, BL. 6

ALEEA

41555/30.05.2008

448

PICTOR DIMITRIE HÂRLESCU NR. 3, BL. A6

STR.

41594/30.05.2008

449

PICTOR DIMITRIE HÂRLESCU NR. 1, BL. A5A

STR.

40462/27.05.2008

450

PLANTELOR NR. 8-10, BL. A+B+C

STR.

55229/ 23.07.2008

451

POIANA CU ALUNI NR. 3-9, BL.10, SC. 3

ALEEA

35163/09.05.2008

452

POIANA CU ALUNI NR. 4, BL. 18A

ALEEA

5507/26.01.2010

453

POMPILIU MANOLIU NR. 2, BL. P1

STR.

49442/01.07.2008

454

POPA NICOLAE NR. 3, BL. 32

STR.

3251/18.01.2010

455

POPA NICOLAE NR. 4, BL. 22, SC. 1

STR.

91118/26.11.2009

456

POPA NICOLAE NR. 4, BL. 22, SC. 2

STR.

91074/26.11.2009

457

POPA NICOLAE NR. 5, BL. 31, SC. 1

STR.

3872/20.01.2010

458

POPA NICOLAE NR. 5, BL. 31, SC. 2

STR.

3868/20.01.2010

VIZAT

Spre neschimbat®»

| SECRET AR.

459

POPA NICOLAE NR. 6, BL. 23, SC. 1

STR.

3170/18.01.2010

460

POPA NICOLAE NR. 8, BL. 24

STR.

50981/07.07.2008

461

POPA NICOLAE NR. 11, BL. C

STR.

6461/01.02.2010

462

POPA NICOLAE NR. 13, BL. B

STR.

6463/01.02.2010

463

POPA NICOLAE NR. 15, BL. A

STR.

6462/01.02.2010

464

POPA NICOLAE NR. 17, BL. 2

STR.

7616/04.02.2010

465

POPA NICOLAE NR. 20, BL. 53

STR.

7405/03.02.2010

466

POPA NICOLAE NR. 21, BL. 9

STR.

10322/16.02.2010

467

POPA NICOLAE NR. 23, BL. 10

STR.

41502/30.05.2008

468

POPA RUSU NR. 11, BL. A

STR.

95450/14.12.2009

469

RADOVANU NR. 9, BL. 43

STR.

57941/30.07.2009

470

RADOVANU NR. 10, BL. 37

STR.

40491/27.05.2008

471

RADOVANU NR. 11, BL. 44

STR.

57462/29.07.2009

472

RADOVANU NR. 12, BL. 38

STR.

58760/06.08.2008

473

RADOVANU NR. 13, BL. 45

STR.

57461/29.07.2009

474

RADOVANU NR. 15, BL. 39

STR.

76881/06.10.2009

475

RADOVANU NR. 5, BL. 41, SC. 1

STR.

51811/10.07.2008

476

RADOVANU NR. 5, BL. 41, SC. 2

STR.

79777/16.10.2009

477

RADOVANU NR. 5, BL. 41, SC. 3

STR.

79776/16.10.2009

478

RADOVANU NR. 7, BL. 42

STR.

86737/11.11.2009

479

RĂSCOALA 1907 NR. 11, BL. 16, SC. 1

STR.

84997/04.11.2009

480

RĂSCOALA 1907 NR. 11, BL. 16, SC. 2

STR.

84994/04.11.2009

481

RĂSCOALA 1907 NR. 11, BL. 16, SC. 3

STR.

84996/04.11.2009

482

RĂSCOALA 1907 NR. 11, BL. 16, SC. 4

STR.

95369/14.12.2009

483

RĂSCOALA 1907 NR. 11, BL. 16, SC. 5

STR.

84993/04.11.2009

484

RĂSCOALA 1907 NR. 2, BL. 1

STR.

96326/16.12.2009

485

RĂSCOALA 1907 NR. 8, BL. 13

STR.

97246/21.12.2009

486

RĂUȘENI NR. 1, BL. 31, SC. 3

STR.

3865/20.01.2010

487

RĂUȘENI NR. 2, BL. 26, SC. 1

STR.

92306/03.12.2009

488

RĂUȘENI NR. 2, BL. 26, SC. 2

STR.

92307/03.12.2009

489

RĂUȘENI NR. 3, BL. 29

STR.

91238/27.11.2009

490

RENULUI NR. 3, BL. 49D

STR.

3178/18.01.2010

491

RIPICENI NR. 1, BL. 3

STR.

505/06.01.2010

492

RIPICENI NR. 2, BL. 12

STR.

10681/17.02.2010

493

RIPICENI NR. 3, BL 4

STR.

6023/28.01.2010

494

RIPICENI NR. 6, BL. 9

STR.

54477/21.07.2008

495

RIPICENI NR. 6A, BL. 5

STR.

76375/05.10.2009

496

RITMULUI NR. 2, BL. 439

STR.

90727/08.12.2008

497

RITMULUI NR. 2A, BL. 439A

STR.

736/07.01.2009

498

RITMULUI NR. 4, BL. 438

STR.

6358/29.01.2010

499

RITMULUI NR. 12, BL. 433

STR.

1352/13.01.2009

500

RITMULUI NR. 16, BL. 431, SC. A

STR.

74802/29.09.2009

501

RITMULUI NR. 16, BL. 431, SC. B

STR.

59313/07.08.2008

502

ROVINE NR. 2, BL. 51, SC. A

STR.

96784/17.12.2009

503

ROVINE NR. 2, BL. 57B

STR.

86430/10.11.2009

504

ROVINE NR. 3, BL. 65

STR.

2088/13.01.2010

505

ROVINE NR. 4, BL. 57A

STR.

86429/10.11.2009

506

SACHELARIE VISARION NR. 2, BL. 112B

STR.

8392/08.02.2010

507

SACHELARIE VISARION NR. 8, BL. 111B

STR.

13444/26.02.2010

508

SACHELARIE VISARION NR. 10, BL. 111A, SC. 1

STR.

15795/05.03.2010

509

SACHELARIE VISARION NR. 10, BL. 111A, SC. 2

STR.

15796/05.03.2010

510

SACHELARIE VISARION NR. 14, BL. 117C, SC. A

STR.

83443/29.10.2009

SECRETAR,

511

SACHELARIE VISARION NR. 14, BL. 117C, SC. B

STR.

3827/21.01.2009

512

SACHELARIE VISARION NR. 14, BL. 117C, SC. C

STR.

59753/11.08.2008

513

SACHELARIE VISARION NR. 18, BL. 118B

STR.

68785/09.09.2009

514

SÂNZIENI NR. 2, BL. 30

STR.

1752/12.01.2010

515

SFÂNTUL SPIRIDON NR. 12

STR.

64810/26.08.2009

516

SFINȚILOR NR. 2, BL. 1

STR.

49506/30.06.2009

517

SG. NĂSTASE PAMFIL NR. 53, BL. 29, SC. 1

STR.

17340/11.03.2010

518

SG. NĂSTASE PAMFIL NR. 53, BL. 32, SC. A

STR.

54157/18.07.2008

519

SILIȘTEA NR. 2, BL. 9

ALEEA

9002/10.02.2010

520

SINAIA NR. 1, BL. 78

STR.

11198/18.02.2010

521

SINAIA NR. 5, BL. 80

ALEEA

67578/04.09.2009

522

SINAIA NR. 6, BL. 72

ALEEA

8300/08.02.2010

523

SINAIA NR. 8, BL. 73

ALEEA

19333/18.03.2010

524

SINAIA NR. 10, BL. 74

ALEEA

67590/04.09.2009

525

SINAIA NR. 16, BL. 77

ALEEA

36887/15.05.2008

526

SINAIA NR. 18, BL. 84A, SC. 1

ALEEA

71597/18.09.2009

527

SINAIA NR. 18, BL. 84A, SC. 2

ALEEA

92141/02.12.2009

528

SINAIA NR. 18, BL. 84A, SC. 3

ALEEA

71600/18.09.2009

529

SLD. GHEORGHE STĂNESCU NR. 5, BL. 219

STR.

48127/25.06.2008

530

SLD. LAZĂR FLOREA NR. 1, BL. 8C, SC. 1

STR.

79023/13.10.2009

531

SLD. ZAMBILĂ IONIȚĂ NR. 1, BL. 33A

STR.

86894/11.11.2009

532

SLD. ZAMBILĂ IONIȚĂ NR. 1, BL. 33A, SC. C+D

STR.

44800/12.06.2008

533

SLD. ZAMBILĂ IONIȚĂ NR. 3, BL. 33C

STR.

98428/28.12.2009

534

SLD. ZAMBILĂ IONIȚĂ NR. 4, BL. 7D, SC. A

STR.

86893/11.11.2009

535

SOCULUI NR. 10B, BL. B11, SC. 1

ALEEA

64872/26.08.2009

536

SOCULUI NR. 2, BL. B12, SC. 1

ALEEA

58223/04.08.2008

537

SOCULUI NR. 2, BL. B12, SC. 2

ALEEA

48093/25.06.2008

538

STOLNICUL VASILE NR. 4, BL. 30

STR.

95074/14.12.2009

539

STOLNICUL VASILE NR. 5, BL. 18

STR.

95073/14.12.2009

540

STOLNICUL VASILE NR. 6, BL. 29 BIS

STR.

95076/14.12.2009

541

STOLNICUL VASILE NR. 7, BL. 17 BIS

STR.

3205/18.01.2010

542

STOLNICUL VASILE NR. 17, BL. 42

STR.

13137/25.02.2010

543

ȘTEFAN CEL MARE NR. 5, BL. 6 DINAMO

ȘOS.

7384/03.02.2010

544

ȘTEFAN CEL MARE NR. 27, BL. 27

șos.

83206/29.10.2009

545

ȘTEFAN CEL MARE NR. 29, BL. 29A+B

ȘOS.

79546/15.10.2009

546

ȘTEFAN CEL MARE NR. 31, BL. 29

ȘOS.

81650/23.10.2009

547

ȘTEFAN CEL MARE NR. 34, BL. 27

ȘOS.

1238/11.01.2010

548

ȘTEFAN CEL MARE NR. 56, BL. 38, SC. A

ȘOS.

6216/11.02.2009

549

ȘTEFAN CEL MARE NR. 240 BL. 59A, SC. 3

ȘOS.

2413/14.01.2010

550

TÂMPA NR. 5, BL. 3C

STR.

84168/12.11.2008

551

TEIUL DOAMNEI NR. 1, BL. 8 IRTA, SC. 1, 2

STR.

67402/03.09.2009

552

TEIUL DOAMNEI NR. 8, BL. 21

STR.

58107/31.07.2009

553

TEIUL DOAMNEI NR. 10, BL. 10

STR.

15959/08.03.2010

554

TEIUL DOAMNEI NR. 12, BL. 9

STR.

15956/08.03.2010

555

TEIUL DOAMNEI NR. 13, BL. 36

STR.

18324/15.03.2010

556

TEIUL DOAMNEI NR. 14, BL. 8, SC. A

STR.

94017/08.12.2009

557

TEIUL DOAMNEI NR. 14, BL. 8, SC. B

STR.

57121/28.07.2009

558

TEIUL DOAMNEI NR. 15, BL. 37

STR.

50111/02.07.2009

559

TEIUL DOAMNEI NR. 17, BL. 38

STR.

18237/15.03.2010

560

TEIUL DOAMNEI NR. 108, BL. 15

STR.

61821/14.08.2009

561

TEIUL DOAMNEI NR. 110, BL. 16

STR.

62595/18.08.2009

562

TUNARI NR. 62, BL. 24D

STR.

36958/15.05.2008

VIZAT

Spre neschîmbare, SECRETAR,

563

TUZLA NR. 1, BL. 11

STR.

69038/17.09.2008

564

TUZLA NR. 1, BL. 11A

STR.

58875/04.08.2009

565

VASELOR NR. 2, BL. 34

STR.

83187/29.10.2009

566

VASILE CONTA NR. 19

STR.

94162/09.12.2009

567

VASILE CONTA NR. 9A-15, SC. B

STR.

61737/13.08.2009

568

VASILE LASCĂR NR. 207, BL. 31B

STR.

54889/22.07.2008

569

VATRA LUMINOASĂ NR. 2-24, BL. D6

STR.

48809/24.08.2006

570

VATRA LUMINOASĂ NR. 26, BL. P7A

STR.

84928/04.11.2009

571

VATRA LUMINOASĂ NR. 28, BL. P7

STR.

4368/21.01.2010

572

VATRA LUMINOASĂ NR. 70, BL. W2

STR.

42195/03.06.2008

573

VATRA LUMINOASĂ NR. 117 -119 BL. 4, 5

STR.

9695/12.02.2010

574

VERGULUI NR. 1, BL. 20

ȘOS.

84068/02.11.2009

575

VERGULUI NR. 2, BL. 16, SC. 1

ALEEA

76614/05.10.2009

576

VERGULUI NR. 4, BL. 15

ALEEA

40635/28.05.2008

577

VERGULUI NR. 19A, BL. K1

ȘOS.

18787/16.03.2010

578

VERGULUI NR. 21-29, BL. G1-G4

ȘOS.

41766/02.06.2008

579

VERGULUI NR. 33, BL. K2

ȘOS.

58554/05.08.2008

580

VERGULUI NR. 33, BL. K5

ȘOS.

46141/18.06.2008

581

VERGULUI NR. 65, BL. 17

ȘOS.

54071/16.07.2009

582

VERGULUI NR. 67, BL. 15D

ȘOS.

847/07.01.2010

583

VICTOR MÂNU NR. 38, BL. E1

STR.

88428/17.11.2009

584

VIDIN NR. 6, BL. 54

STR.

71906/21.09.2009

585

VIDIN NR. 9, BL. 57

STR.

70647/16.09.2009

586

VIDIN NR. 12, BL. 58 BIS

STR.

40741/28.05.2008

587

VIESPARILOR NR. 50, BL. 34

STR.

86840/21.11.2008

588

VIESPARILOR NR. 53, BL. 33-C, SC. A

STR.

37393/16.05.2008

589

VIITORULUI NR. 182, BL. 49, SC. 1

STR.

76696/05.10.2009

590

VIITORULUI NR. 182, BL. 49, SC. 2

STR.

79825/16.10.2009

591

ZAMBILELOR NR. 5, BL. C2

STR.

89960/23.11.2009

592

ZAMBILELOR NR. 9, BL. 63

STR.

71913/21.09.2009

593

ZARANDULUI NR. 4, BL. 467

ALEEA

14570/25.02.2009

594

ZARANDULUI NR. 6, BL. 469

ALEEA

50976/06.07.2009

595

ZECE MESE NR. 2, BL. 14, SC. 1

STR.

65504/28.08.2009

596

ZIDURI ÎNTRE VII NR. 1, BL. 6

STR.

40704/28.05.2008

597

ZIDURI ÎNTRE VII NR. 3, BL. 7

STR.

55839/24.07.2008

598

ZIDURI MOȘI NR. 2, BL. 6

STR.

84225/02.11.2009