Hotărârea nr. 59/2012

Hotararea nr. 59 - privind alegerea membrilor comisiei de validare

ROMÂNIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: ^-(4021)209 60.00 j

HOTĂRÂRE

privind alegerea membrilor comisiei de validare

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, convocat în ședința de constituire în data de 19.06.2012 prin Ordinul nr. 391/15.06.2012 emis de Prefectul Municipiului București;

Având în vedere dezbaterile ce au avut loc în cadrul ședinței de constituire cu privire la numărul membrilor comisiei de validare cât și propunerile de candidați formulate de către consilierii locali;

Analizând reglementările cuprinse în:

-    art. 4 din Ordonanța Guvernului României nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobată, cu modificări și completări, prin Legea nr. 673/2002;

-    art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 31 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare precum și al art. 4 alin. (1)

-    (3) din Ordonanța Guvernului României nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului

-    cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, astfel cum a fost aprobată, cu modificări și completări prin Legea nr. 673/2002;

In urma stabilirii rezultatului votului deschis valabil exprimat

II O TÂRÂȘTE

Art. 1. (1) Se alege, pe întreaga durată a mandatului Consiliului Local al Sectorului 2, Comisia de validare, în componența prevăzută în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Comisia de validare va alege din rândul membrilor săi un președin și un secretar, cu respectarea procedurii de vot prevăzută la art. 4 alin. (3) și art. 5 d

Ordonanța Guvernului României nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, astfel cum a fost aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 673/2002.

Art. 2. Atribuțiile comisiei de validare sunt cele prevăzute în Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completări e ulterioare, precum și în Ordonanța Guvernului României nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, astfel cum a fost aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 673/2002.

Art. 3. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre a fost adoptata cu respectarea prevederilor legale. Sectorului 2 din data de 19.06.2012.

în ședinfa de constituire a Consiliului Local ăl


VIZAT

Spre neschhnbare,

SECRETAR,

Anexa la H.C.L. nr. 59/19.06.2012


Componența nominală a Comisiei de validare

Nn

cri.

Nume si prenume

Funcția deținută

Apartenența politică

1.

Popescu Lenuța

Președinte

USL

2.

Popa Radu Mihai

Secretar

PP-DD

3.

Brancu Mihail

Membru

USL

4.

Oprea Dumitru

Membru

UNPR

5.

Nicu Dobrin

Membru

PDL