Hotărârea nr. 51/2012

Hotararea nr. 51 - privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioadă de 3 luni

ROMANIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr 11-13, Tel: +(4021)209.60.00


HOTĂRÂRE

privind alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de 3 luni

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 31.05.2012;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de 3 luni;

Analizând:

-    Propunerea domnului consilier Iliescu Constantin Cristinel, pentru ca doamna consilier Albani Laura Maria să fie desemnată președinte de ședință pe o perioadă de 3 luni, astfel cum a fost consemnată în procesul - verbal al ședinței;

-    Raportul de specialitate nr. 33064/20.04.2012 prezentat de către Direcția Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Având în vedere reglementările cuprinse în art. 9 din Ordonanța Guvernului României nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobată, cu modificări și completări, prin Legea nr. 673/2002;

In temeiul art. 35 coroborat cu art. 45 alin. (2) și art. 47 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Pe data prezentei doamna Albani Laura Maria. consilier local al Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București, se alege președinte de ședință pe o perioadă de 3 luni.

Art.2. Cu aceeași dată, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 1/20.01.2012 își încetează aplicabilitatea.

Art.3. Prezenta hotărâre se publică București.


ntegral în Monitorul Oficial al MunicipiuluiHotărârea nr. 51 București, 31.05.2012


Prezenta Hotărâre a Jost adoptată de Consiliul Loca! al Sectorului 2 al Municipiului București in ședința extraordinară din dala de 3 ! .05.2012 cu respectarea prevederilor art 47 din Legea nr. 215 2001, republicata, cu modificările și completările ulterioare.