Hotărârea nr. 49/2012

Hotararea nr. 49 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 123/2009 privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei Hotărâri de Guvern pentru transmiterea unui imobil din administrarea Ministerului Mediului – Administraţia Naţională “Apele Române” în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2

ROMANIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00


HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 123/2009 privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei Hotărâri de Guvern pentru transmiterea unui imobil din administrarea Ministerului Mediului — Administrația Națională "Apele Române " in administrarea Consiliului Local al Sectorului 2

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 11.04.2012;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 123/2009 privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei Hotărâri de Guvern pentru transmiterea unui imobil din administrarea Ministerului Mediului - Administrația Națională "Apele Române" în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2;

Analizând:

-    Raportul de specialitate nr. 29267/04.04.2012 întocmit de către Direcția Management Proiectelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică. Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-    Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârea Guvernului României nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului - Cod de identificare 102136;

-    Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 123/2009 privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei Hotărâri de Guvern pentru transmiterea unui imobil din administrarea Ministerului Mediului - Administrația Națională ‘’Apele Române” în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2;

In temeiul art. 45 alin. (I) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urmei stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HO TÂRĂȘTE

Art. I Art. 1 al H.C.L. Sector 2 nr. 123/2009 privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei Hotărâri de Guvern pentru transmiterea unui imobil din administrarea Ministerului Mediului - Administrația Națională "Apele Române” în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 se modifică și se completează după cum urmează:

“Art.l. (1) Se solicită Guvernului României emiterea unei Hotărâri de Guvern pentru transmiterea unui imobil din administrarea Ministerului Mediului — Administrația Națională "Apele Române " în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2, având datele de indentificare prevăzute în anexa ce cuprinde I filă și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Dreptul de administrare dobândit potrivit alineatului (1) se revocă în cazul în care autoritatea publică locală nu realizează obiectivul de investiții stabilit, în termen de 3 ani de la data preluării imobilului. ”

Art. II Anexa la H.C.L. Sector 2 nr. 123/2009 se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. III Celelalte prevederi ale 1 l.C.L. Sector 2 nr. 123/2009 privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei Hotărâri de Guvern pentru transmiterea unui imobil din administrarea Ministerului Mediului — Administrația Națională "Apele Române" în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 rămân aplicabile.