Hotărârea nr. 20/2012

Hotararea nr. 20 - privind anularea creanţelor restante aflate în sold la data de 31 decembrie 2011, mai mici sau egale cu 40 lei

ROMÂNIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 01.02.2012;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind anularea creanțelor restante aflate în sold la data de 31 decembrie 2011, mai mici sau egale cu 40 lei;

Analizând:

- Raportul de specialitate nr. 11401/27.01.2012 întocmit de către Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

- Raportul Comisiei de Buget — Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Având în vedere reglementările cuprinse în art. 178 alin. (1) - (3) din Ordonanța Guvernului României nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. (2) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HO TÂRĂȘTE

Art.l Se aprobă anularea creanțelor restante aflate în sold la nivelul Primăriei Sectorului 2 la data de 31 decembrie 2011, mai mici sau egale cu 40 lei.

Art.2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul Executiv al Direcției Economice vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3


Prezenta hotărâre


se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului


București.Hotărârea nr. 20 București, 01.02.2012

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința extraordinară din data de 01.02.2012 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările și completările ulterioare.