Hotărârea nr. 1/2012

Hotararea nr. 1 - privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioadă de 3 luni

ROMANIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13. Tel: +(4021)209.60.00


HOTĂRÂRE

privind alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de 3 luni

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 20.01.2012;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de 3 luni;

Analizând:

-    Propunerea domnului consilier Georgescu Ioan, pentru ca doamna consilier Albani Laura Maria să fie desemnată președinte de ședință pe o perioadă de 3 luni, astfel cum a fost consemnată în procesul - verbal al ședinței;

-    Raportul de specialitate nr. 85608/19.12.2011 prezentat de către Direcția Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-    Raportul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Având în vedere reglementările cuprinse în art. 9 din Ordonanța Guvernului României nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobată, cu modificări și completări, prin Legea nr. 673/2002;

în temeiul art. 35 coroborat cu art. 45 alin. (2) și art. 47 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Pe data prezentei doamna Albani Laura Maria, consilier local al Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București, se alege președinte de ședință pe o perioadă de 3 luni.

Art.2. Cu aceeași dată, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 92/30.09.2011 își încetează aplicabilitatea.

Art.3. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Hotărârea nr. 1 București, 20.01.2012

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local a! Sectorului 2 al Municipiului București în ședința extraordinară din data de 20.01.2012 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 2/5 2001, republicata, cu modificările și completările ulterioare.