• Hotărârea 115/2012 - Sectorul 2 - 14.12.2012

  Hotararea nr. 115 - privind aprobarea unor documentaţii de urbanism pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 114/2012 - Sectorul 2 - 14.12.2012

  Hotararea nr. 114 - privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2012
 • Hotărârea 113/2012 - Sectorul 2 - 14.12.2012

  Hotararea nr. 113 - privind aprobarea instituirii pazei de către Poliţia Locală Sector 2 la sediul Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 112/2012 - Sectorul 2 - 14.12.2012

  Hotararea nr. 112 - pentru aprobarea încheierii „Protocolului de Colaborare” de către Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 si Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date
 • Hotărârea 111/2012 - Sectorul 2 - 14.12.2012

  Hotararea nr. 111 - privind stabilirea ordinii de prioritate pentru acordarea de locuinţe, conform Legii nr. 114/1996, valabilă pentru anul 2013
 • Hotărârea 110/2012 - Sectorul 2 - 26.11.2012

  Hotararea nr. 110 - privind aprobarea unor documentaţii de urbanism pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 109/2012 - Sectorul 2 - 26.11.2012

  Hotararea nr. 109 - privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2012
 • Hotărârea 108/2012 - Sectorul 2 - 26.11.2012

  Hotararea nr. 108 - privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul Programului de creştere a eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 107/2012 - Sectorul 2 - 26.11.2012

  Hotararea nr. 107 - privind anularea creanţelor restante aflate în sold la data de 31 decembrie a anului 2012, mai mici de 40 lei
 • Hotărârea 106/2012 - Sectorul 2 - 26.11.2012

  Hotararea nr. 106 - privind aprobarea dezmembrării unui teren din domeniul public de interes local situat în Bucureşti, str. Silvia nr. 54, Sector 2 (incinta Şcolii Gimnaziale nr. 25) în scopul amplasării unui post de transformare pentru alimentarea cu energie electrică a bazinului de înot cu caracter didactic din incinta unităţii de învăţământ preuniversitar de stat
 • Hotărârea 105/2012 - Sectorul 2 - 08.11.2012

  Hotararea nr. 105 - privind aprobarea unor documentaţii de urbanism pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 104/2012 - Sectorul 2 - 08.11.2012

  Hotararea nr. 104 - privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2012
 • Hotărârea 103/2012 - Sectorul 2 - 08.11.2012

  Hotararea nr. 103 - privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti la 30.09.2012
 • Hotărârea 102/2012 - Sectorul 2 - 08.11.2012

  Hotararea nr. 102 - pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 23/2011 privind aprobarea Studiului de fezabilitate în vederea realizării obiectivului de investiţii „Adăpost pentru câini”, situat în Comuna Butimanu, Judeţul Dâmboviţa
 • Hotărârea 101/2012 - Sectorul 2 - 08.11.2012

  Hotararea nr. 101 - privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul Programului local multianual pentru creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti şi pentru modificarea unor acte administrative adoptate de Consiliul Local al Sectorului 2
 • Hotărârea 100/2012 - Sectorul 2 - 08.11.2012

  Hotararea nr. 100 - privind modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 78/2006 pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 128/2005 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii si Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2
 • Hotărârea 99/2012 - Sectorul 2 - 08.11.2012

  Hotararea nr. 99 - privind aprobarea transmiterii către Consiliul General al Municipiului Bucureşti a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Bucureşti aflate în administrarea Consiliului Local Sector 2 – Etapa a XIV - a
 • Hotărârea 98/2012 - Sectorul 2 - 08.11.2012

  Hotararea nr. 98 - privind aprobarea Contractului - cadru de voluntariat si a Certificatului de voluntar
 • Hotărârea 97/2012 - Sectorul 2 - 08.11.2012

  Hotararea nr. 97 - privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 2 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat
 • Hotărârea 96/2012 - Sectorul 2 - 08.11.2012

  Hotararea nr. 96 - privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioadă de 3 luni
 • Hotărârea 95/2012 - Sectorul 2 - 28.09.2012

  Hotararea nr. 95 - privind aprobarea unor documentaţii de urbanism pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 94/2012 - Sectorul 2 - 28.09.2012

  Hotararea nr. 94 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizelor generale pentru obiectivele de investiţii „Reparaţii capitale sistem rutier - 21 străzi din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti”
 • Hotărârea 93/2012 - Sectorul 2 - 28.09.2012

  Hotararea nr. 93 - privind stabilirea costului mediu anual/copil protejat în sistem rezidenţial, centru de zi, centru de îngrijire şi găzduire, centru de primire, complex de servicii de asistenţă şi sprijin pentru prevenirea situaţiilor ce pun în pericol securitatea şi dezvoltarea copilului şi la asistenţi maternali profesionişti pe anul 2012
 • Hotărârea 92/2012 - Sectorul 2 - 28.09.2012

  Hotararea nr. 92 - pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 111/2010 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Direcţia Venituri Buget Local Sector 2
 • Hotărârea 91/2012 - Sectorul 2 - 28.09.2012

  Hotararea nr. 91 - privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi a devizelor generale pentru obiective de investiţii reprezentând „Lucrări de intervenţie pentru 17 unităţi de învăţământ de pe raza Sectorului 2”
 • Hotărârea 90/2012 - Sectorul 2 - 28.09.2012

  Hotararea nr. 90 - privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice la nivelul Consiliului Local Sector 2 pe anul 2013
 • Hotărârea 89/2012 - Sectorul 2 - 28.09.2012

  Hotararea nr. 89 - pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 94/2011 privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 2 Bucureşti a contractării unei finanţări rambursabile pe termen lung de 60.000.000 EURO (sau echivalent în lei)
 • Hotărârea 88/2012 - Sectorul 2 - 28.09.2012

  Hotararea nr. 88 - privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul Programului de creştere a eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 87/2012 - Sectorul 2 - 28.09.2012

  Hotararea nr. 87 - privind aprobarea majorării cuantumului alocaţiei zilnice de hrană
 • Hotărârea 86/2012 - Sectorul 2 - 28.09.2012

  Hotararea nr. 86 - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Branşament apă – canal” pentru sediul administrativ din Şos. Pantelimon nr. 500 al Centrului Teritorial Veterinar Sector 2
 • Hotărârea 85/2012 - Sectorul 2 - 28.09.2012

  Hotararea nr. 85 - privind aprobarea ordinii de prioritate pe anul 2012 a cererilor depuse conform Legii nr. 15/2003, republicată
 • Hotărârea 84/2012 - Sectorul 2 - 13.08.2012

  Hotararea nr. 84 - privind aprobarea unor documentaţii de urbanism pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 83/2012 - Sectorul 2 - 13.08.2012

  Hotararea nr. 83 - privind aprobarea unui Act adiţional la Contractul de asociere pentru construcţia „Complexului agroalimentar Maica Domnului” din str. Maica Domnului nr. 61, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 82/2012 - Sectorul 2 - 13.08.2012

  Hotararea nr. 82 - privind aprobarea unui Act adiţional la Contractul de asociere pentru construcţia şi administrarea patrimoniului pieţei Mihai Bravu, şos. Mihai Bravu nr. 212 - 214, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 81/2012 - Sectorul 2 - 13.08.2012

  Hotararea nr. 81 - privind delegarea Primarului Sectorului 2 de a desemna reprezentanţi ai Consiliului Local al Sectorului 2 in Consiliul pentru Dezvoltare Regională Bucureşti - Ilfov
 • Hotărârea 80/2012 - Sectorul 2 - 13.08.2012

  Hotararea nr. 80 - privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti la 30.06.2012
 • Hotărârea 79/2012 - Sectorul 2 - 13.08.2012

  Hotararea nr. 79 - privind aprobarea încheierii Actului adiţional nr. 2 la Convenţia de colaborare încheiată între D.G.A.S.P.C. Sector 2 şi Asociaţia ,,Hrăniţi Copiii” în baza H.C.L. Sector 2 nr. 74/2011
 • Hotărârea 78/2012 - Sectorul 2 - 13.08.2012

  Hotararea nr. 78 - privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită pentru o perioadă de 30 ani a bunurilor mobile obţinute de Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti prin proiectul „Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi”către Administraţia Domeniului Public Sector 2
 • Hotărârea 77/2012 - Sectorul 2 - 13.08.2012

  Hotararea nr. 77 - privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2012
 • Hotărârea 76/2012 - Sectorul 2 - 13.08.2012

  Hotararea nr. 76 - privind redistribuirea economiilor înregistrate în cadrul programelor finanţate din împrumutul extern contractat de Consiliul Local al Sectorului 2 în anul 2007
 • Hotărârea 75/2012 - Sectorul 2 - 13.08.2012

  Hotararea nr. 75 - pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 30/2010 privind aprobarea, cofinanţarea şi susţinerea proiectului “Parc de agrement Tei – Plumbuita”
 • Hotărârea 74/2012 - Sectorul 2 - 13.08.2012

  Hotararea nr. 74 - pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 29/2010 privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii „Parc de agrement Tei – Plumbuita”
 • Hotărârea 73/2012 - Sectorul 2 - 13.08.2012

  Hotararea nr. 73 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizelor generale pentru obiectivele de investiţii „Reparaţii capitale sistem rutier - 44 străzi din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti”
 • Hotărârea 72/2012 - Sectorul 2 - 13.08.2012

  Hotararea nr. 72 - privind implementarea proiectului POSDRU/23/2.2/G/37632 – Copiii de azi, cetăţenii activi de mâine
 • Hotărârea 71/2012 - Sectorul 2 - 13.08.2012

  Hotararea nr. 71 - privind scutirea de la plata impozitului pe clădire şi teren aferent anului 2012 pentru Fundaţia C.I.D. România
 • Hotărârea 70/2012 - Sectorul 2 - 13.08.2012

  Hotararea nr. 70 - privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri aferent anului 2012, pentru Asociaţia Touched România
 • Hotărârea 69/2012 - Sectorul 2 - 13.08.2012

  Hotararea nr. 69 - pentru modificarea şi completarea articolului 1 din H.C.L. Sector 2 nr. 18/2012 privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri pe o perioadă de 7 ani, pentru proprietarii apartamentelor din blocurile de locuinţe şi ai imobilelor care au executat lucrări de reabilitare pe cheltuială proprie
 • Hotărârea 68/2012 - Sectorul 2 - 13.08.2012

  Hotararea nr. 68 - privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi unor blocuri de locuinţe – Zona Protejată din cadrul Programului de creştere a eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 67/2012 - Sectorul 2 - 13.08.2012

  Hotararea nr. 67 - privind delegarea Primarului Sectorului 2 de a desemna reprezentanţi ai Consiliului Local Sector 2 ce vor face parte din Comisia pentru vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări servicii de pe raza Sectorului 2 constituită in baza Legii nr. 550/2002
 • Hotărârea 66/2012 - Sectorul 2 - 13.08.2012

  Hotararea nr. 66 - pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 65/2012 privind stabilirea şi organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2
 • Hotărârea 65/2012 - Sectorul 2 - 03.07.2012

  Hotararea nr. 65 - privind stabilirea şi organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2
 • Hotărârea 64/2012 - Sectorul 2 - 03.07.2012

  Hotararea nr. 64 - privind alegerea Viceprimarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 63/2012 - Sectorul 2 - 03.07.2012

  Hotararea nr. 63 - privind validarea mandatelor de consilieri locali
 • Hotărârea 62/2012 - Sectorul 2 - 03.07.2012

  Hotararea nr. 62 - privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioadă de 3 luni
 • Hotărârea 61/2012 - Sectorul 2 - 19.06.2012

  Hotararea nr. 61 - privind constituirea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 60/2012 - Sectorul 2 - 19.06.2012

  Hotararea nr. 60 - privind validarea mandatelor de consilieri locali
 • Hotărârea 59/2012 - Sectorul 2 - 19.06.2012

  Hotararea nr. 59 - privind alegerea membrilor comisiei de validare
 • Hotărârea 58/2012 - Sectorul 2 - 31.05.2012

  Hotararea nr. 58 - privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2012
 • Hotărârea 57/2012 - Sectorul 2 - 31.05.2012

  Hotararea nr. 57 - privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe trimestrul I al anului 2012
 • Hotărârea 56/2012 - Sectorul 2 - 31.05.2012

  Hotararea nr. 56 - privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului general al Sectorului 2 Bucureşti şi a situaţiilor financiare anuale pe anul 2011
 • Hotărârea 55/2012 - Sectorul 2 - 31.05.2012

  Hotararea nr. 55 - privind aprobarea planului anual de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de beneficiarii de ajutor social
 • Hotărârea 54/2012 - Sectorul 2 - 31.05.2012

  Hotararea nr. 54 - privind actualizarea valorii normei de hrană personalului Poliţiei Locale Sector 2
 • Hotărârea 53/2012 - Sectorul 2 - 31.05.2012

  Hotararea nr. 53 - privind acceptarea ofertei de donaţie pentru terenul situat în Bucureşti, str. Delea Veche nr. 47, Sector 2, cu destinaţia de „alee de acces auto şi pietonală” şi includerea acestuia în domeniul public de interes local
 • Hotărârea 52/2012 - Sectorul 2 - 31.05.2012

  Hotararea nr. 52 - privind transmiterea terenului, proprietate publică a statului român, situat în şos. Pantelimon nr. 301, Sector 2, din administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 în administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 2
 • Hotărârea 51/2012 - Sectorul 2 - 31.05.2012

  Hotararea nr. 51 - privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioadă de 3 luni
 • Hotărârea 50/2012 - Sectorul 2 - 11.04.2012

  Hotararea nr. 50 - privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2012
 • Hotărârea 49/2012 - Sectorul 2 - 11.04.2012

  Hotararea nr. 49 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 123/2009 privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei Hotărâri de Guvern pentru transmiterea unui imobil din administrarea Ministerului Mediului – Administraţia Naţională “Apele Române” în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2
 • Hotărârea 48/2012 - Sectorul 2 - 11.04.2012

  Hotararea nr. 48 - privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 158/2003 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 94/2003 privind darea în folosinţă gratuită a unor terenuri cu destinaţia „Bază sportivă”
 • Hotărârea 47/2012 - Sectorul 2 - 11.04.2012

  Hotararea nr. 47 - privind majorarea alocaţiei de hrana pentru copii/persoane adulte-beneficiari de servicii sociale in cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2
 • Hotărârea 46/2012 - Sectorul 2 - 11.04.2012

  Hotararea nr. 46 - privind aprobarea Studiilor de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici şi a devizelor generale pentru obiectivele de investiţii „amenajarea, reabilitarea sau modernizarea a 8 locuri de joacă din Sectorul 2”
 • Hotărârea 45/2012 - Sectorul 2 - 11.04.2012

  Hotararea nr. 45 - privind modificarea si completarea H.C.L. Sector 2 nr.78/2006 pentru modificarea si completarea H.C.L. Sector 2 nr.128/2005 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii si al R.O.F. - lui D.G.A.S.P.C. Sector 2
 • Hotărârea 44/2012 - Sectorul 2 - 11.04.2012

  Hotararea nr. 44 - privind aprobarea costului mediu lunar/persoană adultă protejată în centrele rezidenţiale pentru adulţi cu handicap din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 pentru anul 2012
 • Hotărârea 43/2012 - Sectorul 2 - 11.04.2012

  Hotararea nr. 43 - privind aprobarea încheierii Actului adiţional nr. 1 la convenţia de colaborare încheiată între D.G.A.S.P.C. Sector 2 şi Asociaţia ,,Hrăniţi Copiii” în baza H.C.L. Sector 2 nr. 74/2011
 • Hotărârea 42/2012 - Sectorul 2 - 11.04.2012

  Hotararea nr. 42 - privind aprobarea înfiinţării Complexului pentru activităţi recreative şi educative ,,Sfântul Pantelimon” precum şi delegarea unor atribuţii către Directorul general al D.G.A.S.P.C. Sector 2
 • Hotărârea 41/2012 - Sectorul 2 - 11.04.2012

  Hotararea nr. 41 - pentru completarea H.C.L. Sector 2 nr. 27/2006 privind transmiterea unor pasaje pietonale subterane din administrarea Consiliului Local Sector 2 în administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 2
 • Hotărârea 40/2012 - Sectorul 2 - 11.04.2012

  Hotararea nr. 40 - privind aprobarea Planului unic de ordine si siguranţă publică al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2012
 • Hotărârea 39/2012 - Sectorul 2 - 11.04.2012

  Hotararea nr. 39 - pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 98/2008 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 152/2003
 • Hotărârea 38/2012 - Sectorul 2 - 11.04.2012

  Hotararea nr. 38 - privind solicitarea avizului conform al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului de schimbare a destinaţiei unui teren din domeniul public în domeniul privat de interes local
 • Hotărârea 37/2012 - Sectorul 2 - 15.03.2012

  Hotararea nr. 37 - privind aprobarea unor documentaţii de urbanism pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 36/2012 - Sectorul 2 - 15.03.2012

  Hotararea nr. 36 - privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2012
 • Hotărârea 35/2012 - Sectorul 2 - 15.03.2012

  Hotararea nr. 35 - pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 5/2012 privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile din domeniul public al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti situate în Bd. Dimitrie Pompei nr. 1, Sector 2, dezmembrarea unui teren în suprafaţă de 4.000, 46 mp. şi trecerea acestuia din domeniul public local în domeniul privat în vederea efectuării unui schimb de imobile
 • Hotărârea 34/2012 - Sectorul 2 - 15.03.2012

  Hotararea nr. 34 - privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită a unor bunuri mobile obţinute prin proiecte finanţate din fonduri europene către Poliţia Locală Sector 2
 • Hotărârea 33/2012 - Sectorul 2 - 15.03.2012

  Hotararea nr. 33 - privind stabilirea ordinii de prioritate valabilă pentru anul 2012 în repartizarea locuinţelor pentru tineri–medici rezidenţi destinate închirierii
 • Hotărârea 32/2012 - Sectorul 2 - 15.03.2012

  Hotararea nr. 32 - privind aprobarea reorganizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar care va funcţiona la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2012 - 2013
 • Hotărârea 31/2012 - Sectorul 2 - 15.03.2012

  Hotararea nr. 31 - privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri aferent anului 2012, pentru Asociaţia Nevăzătorilor din România – filiala Interjudeţeană Bucureşti
 • Hotărârea 30/2012 - Sectorul 2 - 15.03.2012

  Hotararea nr. 30 - pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 107/2010 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi al Direcţiei de Evidenţă Persoane Sector 2, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 29/2012 - Sectorul 2 - 15.03.2012

  Hotararea nr. 29 - privind scutirea de la plata impozitului pentru clădirea şi terenul aferent acesteia, situată în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti ce constituie locuinţa de domiciliu a persoanelor pentru care veniturile lunare constau în exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social
 • Hotărârea 28/2012 - Sectorul 2 - 15.03.2012

  Hotararea nr. 28 - privind utilizarea anuală a locurilor publice din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti de către agenţii economici pentru amplasarea de „ agregate frigorifice” precum şi cu „terase”
 • Hotărârea 27/2012 - Sectorul 2 - 15.03.2012

  Hotararea nr. 27 - pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 16/2012 privind redistribuirea economiilor înregistrate în cadrul programelor finanţate din împrumutul extern contractat de Consiliul Local al Sectorului 2 în anul 2007
 • Hotărârea 26/2012 - Sectorul 2 - 15.03.2012

  Hotararea nr. 26 - privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico – economici şi a devizelor generale pentru obiectivele de investiţii „Fântâni – furnizare apă potabilă din puţuri de mare adâncime”
 • Hotărârea 25/2012 - Sectorul 2 - 15.03.2012

  Hotararea nr. 25 - privind înfiinţarea de către Consiliul Local al Sectorului 2 a S.C.“SOLIDARITATE ŞI SPERANŢĂ”- S. R.L.
 • Hotărârea 24/2012 - Sectorul 2 - 15.03.2012

  Hotararea nr. 24 - pentru aprobarea Rapoartelor de evaluare, Studiilor de fezabilitate, Caietelor de sarcini, incluzând redevenţa minimă anuală şi modelul Contractelor – cadru de concesiune privind concesionarea unor terenuri, pentru realizarea unor „pieţe agroalimentare”
 • Hotărârea 23/2012 - Sectorul 2 - 15.03.2012

  Hotararea nr. 23 - pentru actualizarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 132/2007 privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 22/2012 - Sectorul 2 - 01.02.2012

  Hotararea nr. 22 - privind aprobarea unor documentaţii de urbanism pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 21/2012 - Sectorul 2 - 01.02.2012

  Hotararea nr. 21 - privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2012
 • Hotărârea 20/2012 - Sectorul 2 - 01.02.2012

  Hotararea nr. 20 - privind anularea creanţelor restante aflate în sold la data de 31 decembrie 2011, mai mici sau egale cu 40 lei
 • Hotărârea 19/2012 - Sectorul 2 - 01.02.2012

  Hotararea nr. 19 - privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită pentru o perioadă de 5 ani a bunurilor mobile obţinute prin proiectul „Implementarea Sistemului de Management Integrat al Proceselor, Riscurilor si al Cerinţelor de Calitate, Mediu, Sănătate si Securitate Ocupaţionala si Securitatea Informaţiei in cadrul Politiei Locale Sector 2 Bucureşti”, cod SMIS 7840, in cadrul Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative către Poliţia Locală Sector 2
 • Hotărârea 18/2012 - Sectorul 2 - 01.02.2012

  Hotararea nr. 18 - privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri pe o perioadă de 7 ani, pentru proprietarii apartamentelor din blocurile de locuinţe şi ai imobilelor care au executat lucrări de reabilitare pe cheltuială proprie
 • Hotărârea 17/2012 - Sectorul 2 - 01.02.2012

  Hotararea nr. 17 - privind acceptul de înfiinţare al unor consorţii şcolare care cuprind unităţi de învăţământ de pe raza teritorială a Sectorului 2
 • Hotărârea 16/2012 - Sectorul 2 - 01.02.2012

  Hotararea nr. 16 - privind redistribuirea economiilor înregistrate în cadrul programelor finanţate din împrumutul extern contractat de Consiliul Local al Sectorului 2 în anul 2007
 • Hotărârea 15/2012 - Sectorul 2 - 20.01.2012

  Hotararea nr. 15 - privind reactualizarea documentaţiilor cadastrale, precum şi reglementarea situaţiei juridice a unor imobile de interes local aflate în administrarea Consiliului Local Sector 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 14/2012 - Sectorul 2 - 20.01.2012

  Hotararea nr. 14 - privind aprobarea unor documentaţii de urbanism pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 13/2012 - Sectorul 2 - 20.01.2012

  Hotararea nr. 13 - privind validarea modificărilor intervenite în Bugetul general al Sectorului 2 pe anul 2011 ca urmare a alocării unor sume pentru Programul naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală derulat conform O.U.G. nr. 51/2006
 • Hotărârea 12/2012 - Sectorul 2 - 20.01.2012

  Hotararea nr. 12 - privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al Sectorului 2 pe anul 2011 a deficitului secţiunii de dezvoltare
 • Hotărârea 11/2012 - Sectorul 2 - 20.01.2012

  Hotararea nr. 11 - privind aprobarea propunerii Consiliului Local al Sectorului 2 referitoare la evaluarea performanţelor profesionale individuale ale Secretarului Sectorului 2
 • Hotărârea 10/2012 - Sectorul 2 - 20.01.2012

  Hotararea nr. 10 - privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Sistem de supraveghere video pentru creşterea siguranţei sociale şi prevenirea criminalităţii în zece zone ale Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti”
 • Hotărârea 9/2012 - Sectorul 2 - 20.01.2012

  Hotararea nr. 9 - pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 77/2011 privind aprobarea transmiterii terenului aparţinând domeniului public al Municipiului Bucureşti situat în Bucureşti, şos. Colentina nr. 6A, Sector 2, din administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 în administrarea Administraţiei Pieţelor Sector 2 în vederea realizării unei pieţe agroalimentare
 • Hotărârea 8/2012 - Sectorul 2 - 20.01.2012

  Hotararea nr. 8 - privind aprobarea „Regulamentului de organizare şi funcţionare” al pieţei agroalimentare Obor (Noua Piaţă Obor)
 • Hotărârea 7/2012 - Sectorul 2 - 20.01.2012

  Hotararea nr. 7 - privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul Programului de creştere a eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 6/2012 - Sectorul 2 - 20.01.2012

  Hotararea nr. 6 - privind includerea în Programul local multianual pentru creşterea performanţei energetice a unor blocuri de locuinţe din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 5/2012 - Sectorul 2 - 20.01.2012

  Hotararea nr. 5 - privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile din domeniul public al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti situate în Bd. Dimitrie Pompei nr. 1, Sector 2, dezmembrarea unui teren în suprafaţă de 4.000, 46 mp. şi trecerea acestuia din domeniul public local în domeniul privat în vederea efectuării unui schimb de imobile
 • Hotărârea 4/2012 - Sectorul 2 - 20.01.2012

  Hotararea nr. 4 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii „Instalare lift la Centrul pentru Activităţi Recreative şi Inovare Ocupaţională” cu sediul în Str. Jean Louis Calderon nr. 39, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 3/2012 - Sectorul 2 - 20.01.2012

  Hotararea nr. 3 - privind aprobarea ordinii de prioritate pe anul 2011 a cererilor depuse conform Legii nr.15/2003
 • Hotărârea 2/2012 - Sectorul 2 - 20.01.2012

  Hotararea nr. 2 - pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 145/2010 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice la nivelul Consiliului Local Sector 2 pe anul 2011, modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 22/2011
 • Hotărârea 1/2012 - Sectorul 2 - 20.01.2012

  Hotararea nr. 1 - privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioadă de 3 luni