• Hotărârea 125/2011 - Sectorul 2 - 06.12.2011

  Hotararea nr. 125 - privind aprobarea unor documentaţii de urbanism pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 124/2011 - Sectorul 2 - 06.12.2011

  Hotararea nr. 124 - privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2011
 • Hotărârea 123/2011 - Sectorul 2 - 06.12.2011

  Hotararea nr. 123 - privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti la 30.09.2011
 • Hotărârea 122/2011 - Sectorul 2 - 06.12.2011

  Hotararea nr. 122 - privind stabilirea ordinii de prioritate pentru acordarea de locuinţe, conform Legii nr. 114/1996, valabilă pentru anul 2012
 • Hotărârea 121/2011 - Sectorul 2 - 06.12.2011

  Hotararea nr. 121 - pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 53/2011 privind transmiterea în folosinţă gratuită a terenului situat în Bucureşti, bld. Chişinău nr. 2A, Sector 2, către Parohia Sfinţii Voievozi - Gherghiceanu
 • Hotărârea 120/2011 - Sectorul 2 - 06.12.2011

  Hotararea nr. 120 - pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 39/2011 privind transmiterea unei părţi din imobilul situat în şos. Pantelimon nr. 301, Sector 2, din administrarea Consiliului Local Sector 2 în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2
 • Hotărârea 119/2011 - Sectorul 2 - 06.12.2011

  Hotararea nr. 119 - privind acceptarea a două oferte de donaţie pentru terenurile situate în Bucureşti, str. Cernăuţi nr. 27C respectiv str. Baia de Aramă nr. 1 şi str. Baia de Aramă nr.1 – Morarilor nr. 4, Sector 2, cu destinaţia de „alee de acces auto şi pietonal, respectiv prelungirea actualei străzi Baia de Aramă”
 • Hotărârea 118/2011 - Sectorul 2 - 06.12.2011

  Hotararea nr. 118 - privind majorarea alocaţiei de hrana pentru copii/persoane adulte-beneficiari de servicii sociale in cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2
 • Hotărârea 117/2011 - Sectorul 2 - 06.12.2011

  Hotararea nr. 117 - privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită a unor bunuri mobile obţinute prin proiecte finanţate din Fondul de Mediu către Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, respectiv către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2
 • Hotărârea 116/2011 - Sectorul 2 - 06.12.2011

  Hotararea nr. 116 - privind aprobarea transmiterii terenului situat în Bucureşti, bld. Pierre de Coubertin, Sector 2, din administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 2 în administrarea Administraţiei Pieţelor Sector 2 în vederea realizării unei pieţe agroalimentare
 • Hotărârea 115/2011 - Sectorul 2 - 06.12.2011

  Hotararea nr. 115 - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii „amenajare gard ornamental parc Strada Ciocârliei – Sfântul Pantelimon”
 • Hotărârea 114/2011 - Sectorul 2 - 06.12.2011

  Hotararea nr. 114 - privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii „amenajare grădină publică şi teren sport - Strada Marian Cristescu”
 • Hotărârea 113/2011 - Sectorul 2 - 06.12.2011

  Hotararea nr. 113 - privind înlocuirea unui membru al Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 2
 • Hotărârea 112/2011 - Sectorul 2 - 06.12.2011

  Hotararea nr. 112 - pentru aprobarea Protocolului privind parteneriatul între Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti şi Federaţia Română de Fotbal
 • Hotărârea 111/2011 - Sectorul 2 - 06.12.2011

  Hotararea nr. 111 - pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 10/2011 privind reorganizarea Poliţiei Comunitare Sector 2 şi pentru aprobarea Organigramei, Statului de funcţii si a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Poliţiei Locale Sector 2, cu modificările ulterioare
 • Hotărârea 110/2011 - Sectorul 2 - 21.10.2011

  Hotararea nr. 110 - privind aprobarea inventarierii bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului Bucureşti aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2
 • Hotărârea 109/2011 - Sectorul 2 - 21.10.2011

  Hotararea nr. 109 - privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii „Centru de recreere şi educaţie Mihai Eminescu”, situat în şoseaua Pantelimon nr. 301, Sector 2 Bucureşti
 • Hotărârea 108/2011 - Sectorul 2 - 21.10.2011

  Hotararea nr. 108 - privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii „Sistem de irigat automatizat pentru spaţiile verzi din şoseaua Colentina nr. 475 – 513 (taluz)”
 • Hotărârea 107/2011 - Sectorul 2 - 21.10.2011

  Hotararea nr. 107 - privind aprobarea Planului de acţiuni pentru stabilirea domeniilor şi locurilor de muncă în care se pot presta activităţi în folosul comunităţii
 • Hotărârea 106/2011 - Sectorul 2 - 21.10.2011

  Hotararea nr. 106 - privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice la nivelul Consiliului Local Sector 2 pe anul 2012
 • Hotărârea 105/2011 - Sectorul 2 - 21.10.2011

  Hotararea nr. 105 - privind aprobarea reglementării modalităţii de preluare a cheltuielilor pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe
 • Hotărârea 104/2011 - Sectorul 2 - 21.10.2011

  Hotararea nr. 104 - privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 2 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat
 • Hotărârea 103/2011 - Sectorul 2 - 21.10.2011

  Hotararea nr. 103 - privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2011 - 2012
 • Hotărârea 102/2011 - Sectorul 2 - 21.10.2011

  Hotararea nr. 102 - privind anularea creanţelor restante aflate în sold la data de 31 decembrie a anului 2011, mai mici de 40 lei
 • Hotărârea 101/2011 - Sectorul 2 - 30.09.2011

  Hotararea nr. 101 - privind aprobarea unor documentaţii de urbanism pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 100/2011 - Sectorul 2 - 30.09.2011

  Hotararea nr. 100 - privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2011
 • Hotărârea 99/2011 - Sectorul 2 - 30.09.2011

  Hotararea nr. 99 - pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind evaluarea serviciului de salubrizare pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 98/2011 - Sectorul 2 - 30.09.2011

  Hotararea nr. 98 - privind aprobarea Organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare si Funcţionare ale Centrului Teritorial Veterinar Sector 2
 • Hotărârea 97/2011 - Sectorul 2 - 30.09.2011

  Hotararea nr. 97 - pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 73/2011 privind atestarea dreptului de administrare al Administraţiei Domeniului Public Sector 2 asupra unor terenuri din domeniul public al Municipiului Bucureşti în vederea înscrierii în cartea funciară şi a realizării de „parcaje supraetajate”
 • Hotărârea 96/2011 - Sectorul 2 - 30.09.2011

  Hotararea nr. 96 - privind acceptarea ofertei de donaţie cu sarcini a unui teren situat în str. Tămâioarei, Sector 2, Bucureşti, în vederea extinderii şi modernizării infrastructurii urbane în zonă
 • Hotărârea 95/2011 - Sectorul 2 - 30.09.2011

  Hotararea nr. 95 - privind aprobarea încheierii unui Act Adiţional la contractul nr. 12391/2007 între Consiliul Local Sector 2 şi S.C. Supercom S.A.
 • Hotărârea 94/2011 - Sectorul 2 - 30.09.2011

  Hotararea nr. 94 - privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 2 Bucureşti a contractării unei finanţări rambursabile pe termen lung de 60.000.000 EURO (sau echivalent în lei)
 • Hotărârea 93/2011 - Sectorul 2 - 30.09.2011

  Hotararea nr. 93 - privind stabilirea costului mediu anual/copil protejat în sistem rezidenţial, centru de zi, centru de îngrijire şi găzduire, centru de primire, complex de servicii de asistenţă şi sprijin pentru prevenirea situaţiilor ce pun în pericol securitatea şi dezvoltarea copilului şi la asistenţi maternali profesionişti pe anul 2011
 • Hotărârea 92/2011 - Sectorul 2 - 30.09.2011

  Hotararea nr. 92 - privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioadă de 3 luni
 • Hotărârea 91/2011 - Sectorul 2 - 11.08.2011

  Hotararea nr. 91 - privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 • Hotărârea 90/2011 - Sectorul 2 - 11.08.2011

  Hotararea nr. 90 - privind înfiinţarea de pieţe volante pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 89/2011 - Sectorul 2 - 11.08.2011

  Hotararea nr. 89 - privind aprobarea unor documentaţii de urbanism pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 88/2011 - Sectorul 2 - 11.08.2011

  Hotararea nr. 88 - privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2011
 • Hotărârea 87/2011 - Sectorul 2 - 11.08.2011

  Hotararea nr. 87 - privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti la 30.06.2011
 • Hotărârea 86/2011 - Sectorul 2 - 11.08.2011

  Hotararea nr. 86 - privind aprobarea transmiterii către Consiliul General al Municipiului Bucureşti a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Bucureşti aflate în administrarea Consiliului Local Sector 2 – Etapa a XIII - a
 • Hotărârea 85/2011 - Sectorul 2 - 11.08.2011

  Hotararea nr. 85 - privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri aferent anului 2011, pentru clădirea situată la adresa poştală str. Batişte nr. 11, sc. B, etaj. 1, ap. 1, sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 84/2011 - Sectorul 2 - 11.08.2011

  Hotararea nr. 84 - privind darea în folosinţă gratuită a unor terenuri din domeniul public cu destinaţia „sport şi agrement” din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 83/2011 - Sectorul 2 - 29.07.2011

  Hotararea nr. 83 - privind aprobarea unor documentaţii de urbanism pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 82/2011 - Sectorul 2 - 29.07.2011

  Hotararea nr. 82 - privind modificarea şi completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi al Direcţiei de Evidenţă Persoane Sector 2, aprobate prin H.C.L. Sector 2 nr. 107/2010, modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 132/2010 şi prin H.C.L. Sector 2 nr. 21/2011
 • Hotărârea 81/2011 - Sectorul 2 - 29.07.2011

  Hotararea nr. 81 - pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 41/2010 privind trecerea terenului în suprafaţă de 3.000 mp. situat în str. Silvia nr. 54, Sector 2, din domeniul public în domeniul privat al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită către Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A. a unui teren destinat realizării unui bazin de înot didactic şcolar
 • Hotărârea 80/2011 - Sectorul 2 - 29.07.2011

  Hotararea nr. 80 - pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 40/2010 privind transmiterea în folosinţă gratuită către Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A. a terenului situat în incinta Şcolii Generale nr. 64, destinat realizării unei săli de sport
 • Hotărârea 79/2011 - Sectorul 2 - 29.07.2011

  Hotararea nr. 79 - pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 39/2010 privind transmiterea în folosinţă gratuită către Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A. a terenului situat în incinta Colegiului Naţional „Victor Babeş” destinat realizării unei săli de sport
 • Hotărârea 78/2011 - Sectorul 2 - 29.07.2011

  Hotararea nr. 78 - privind aprobarea încheierii unui Act Adiţional la contractul nr. 12391/2007 între Consiliul Local Sector 2 şi S.C. Supercom S.A.
 • Hotărârea 77/2011 - Sectorul 2 - 29.07.2011

  Hotararea nr. 77 - privind aprobarea transmiterii terenului aparţinând domeniului public al Municipiului Bucureşti situat în Bucureşti, şos. Colentina nr. 6A, Sector 2, din administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 în administrarea Administraţiei Pieţelor Sector 2 în vederea realizării unei pieţe agroalimentare
 • Hotărârea 76/2011 - Sectorul 2 - 29.07.2011

  Hotararea nr. 76 - privind aprobarea transmiterii terenului situat în Bucureşti, str. Cernăuţi nr. 29A, Sector 2, din administrarea Consiliului Local Sector 2 în administrarea Administraţiei Pieţelor Sector 2 în vederea realizării unei pieţe agroalimentare
 • Hotărârea 75/2011 - Sectorul 2 - 29.07.2011

  Hotararea nr. 75 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii „Amenajare 313 parcaje de reşedinţă”
 • Hotărârea 74/2011 - Sectorul 2 - 29.07.2011

  Hotararea nr. 74 - privind aprobarea încheierii convenţiei de colaborare cu Asociaţia ,,Hrăniţi Copiii”
 • Hotărârea 73/2011 - Sectorul 2 - 29.07.2011

  Hotararea nr. 73 - privind atestarea dreptului de administrare al Administraţiei Domeniului Public Sector 2 asupra unor terenuri din domeniul public al Municipiului Bucureşti în vederea înscrierii în cartea funciară şi a realizării de „parcaje supraetajate”
 • Hotărârea 72/2011 - Sectorul 2 - 29.07.2011

  Hotararea nr. 72 - pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 42/2008 privind aprobarea preluării de către Consiliul Local Sector 2 a finanţării cheltuielilor ce revin în sarcina asociaţiilor de proprietari pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe - condominii
 • Hotărârea 71/2011 - Sectorul 2 - 29.07.2011

  Hotararea nr. 71 - privind transmiterea unei părţi din terenul situat în Bucureşti, str. Maior Vasile Băcilă nr. 28 – 30, sector 2 din administrarea Consiliului Local Sector 2 – Bucureşti în administrarea Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2
 • Hotărârea 70/2011 - Sectorul 2 - 29.07.2011

  Hotararea nr. 70 - pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 18/2010 privind transmiterea în folosinţă gratuită către Agenţia Naţională pentru Locuinţe a terenului situat în Bucureşti, strada Aurului F.N., Sector 2 în vederea realizării de locuinţe pentru tineri şi locuinţe sociale pentru persoanele evacuate din locuinţe retrocedate
 • Hotărârea 69/2011 - Sectorul 2 - 02.06.2011

  Hotararea nr. 69 - privind aprobarea unor documentaţii de urbanism pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 68/2011 - Sectorul 2 - 02.06.2011

  Hotararea nr. 68 - privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2011
 • Hotărârea 67/2011 - Sectorul 2 - 02.06.2011

  Hotararea nr. 67 - privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului general al Sectorului 2 Bucureşti şi a situaţiilor financiare anuale pe anul 2010
 • Hotărârea 66/2011 - Sectorul 2 - 02.06.2011

  Hotararea nr. 66 - privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe trimestrul I al anului 2011
 • Hotărârea 65/2011 - Sectorul 2 - 02.06.2011

  Hotararea nr. 65 - privind aprobarea încheierii convenţiei de colaborare cu Organizaţia Suedeză pentru Ajutor Umanitar I.M.
 • Hotărârea 64/2011 - Sectorul 2 - 02.06.2011

  Hotararea nr. 64 - privind aprobarea studiilor de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici şi a devizelor generale pentru obiectivele de investiţii „Sisteme Automatizate de Irigat Spaţii Verzi din Sectorul 2 – 13 obiective”
 • Hotărârea 63/2011 - Sectorul 2 - 02.06.2011

  Hotararea nr. 63 - pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 159/2009 privind aprobarea, cofinanţarea şi susţinerea proiectului “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare a Colegiului Naţional Iulia Haşdeu”
 • Hotărârea 62/2011 - Sectorul 2 - 02.06.2011

  Hotararea nr. 62 - privind utilizarea temporară a locurilor publice prin amplasarea de rulote/automagazine pe raza teritorială a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 61/2011 - Sectorul 2 - 02.06.2011

  Hotararea nr. 61 - privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul Programului local multianual pentru creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 60/2011 - Sectorul 2 - 02.06.2011

  Hotararea nr. 60 - pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 74/2007 privind funcţionarea „Centrului de colectare selectivă a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (D.E.E.E.) Sector 2”
 • Hotărârea 59/2011 - Sectorul 2 - 02.06.2011

  Hotararea nr. 59 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii „Amenajare a 2 locuri de joacă din Sectorul 2”
 • Hotărârea 58/2011 - Sectorul 2 - 02.06.2011

  Hotararea nr. 58 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii „amenajare 163 parcaje de reşedinţă”
 • Hotărârea 57/2011 - Sectorul 2 - 02.06.2011

  Hotararea nr. 57 - privind delegarea unor atribuţii Directorului General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2
 • Hotărârea 56/2011 - Sectorul 2 - 02.06.2011

  Hotararea nr. 56 - pentru aprobarea Raportului de evaluare, a redevenţei minime anuale şi a modelului Contractului – cadru privind concesionarea terenului situat în Municipiul Bucureşti, parcul Grădina Icoanei, Sector 2
 • Hotărârea 55/2011 - Sectorul 2 - 02.06.2011

  Hotararea nr. 55 - privind încetarea aplicabilităţii unor acte administrative
 • Hotărârea 54/2011 - Sectorul 2 - 02.06.2011

  Hotararea nr. 54 - privind desfiinţarea pieţei volante Vatra Luminoasă
 • Hotărârea 53/2011 - Sectorul 2 - 02.06.2011

  Hotararea nr. 53 - privind transmiterea în folosinţă gratuită a terenului situat în Bucureşti, bld. Chişinău nr. 2A, Sector 2, către Parohia Sfinţii Voievozi - Gherghiceanu
 • Hotărârea 52/2011 - Sectorul 2 - 02.06.2011

  Hotararea nr. 52 - privind aprobarea planului anual de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de beneficiarii de ajutor social
 • Hotărârea 51/2011 - Sectorul 2 - 02.06.2011

  Hotararea nr. 51 - privind ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea vehiculelor / remorcilor staţionate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice din Sectorul 2 precum şi pe domeniul public şi privat al Sectorului 2
 • Hotărârea 50/2011 - Sectorul 2 - 02.06.2011

  Hotararea nr. 50 - privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioadă de 3 luni
 • Hotărârea 49/2011 - Sectorul 2 - 31.03.2011

  Hotararea nr. 49 - privind delegarea unor atribuţii Directorului General al Administraţiei Domeniului Public Sector 2
 • Hotărârea 48/2011 - Sectorul 2 - 31.03.2011

  Hotararea nr. 48 - privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2011
 • Hotărârea 47/2011 - Sectorul 2 - 31.03.2011

  Hotararea nr. 47 - privind delegarea unor atribuţii către Directorul General al Centrului Cultural „Mihai Eminescu”
 • Hotărârea 46/2011 - Sectorul 2 - 31.03.2011

  Hotararea nr. 46 - pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 165/2009 privind aprobarea, cofinanţarea şi susţinerea proiectului “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare a Liceului teoretic C.A. Rosetti”
 • Hotărârea 45/2011 - Sectorul 2 - 31.03.2011

  Hotararea nr. 45 - privind modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 184/2009 pentru aprobarea Studiului de fezabilitate, Caietului de sarcini, incluzând redevenţa minimă anuală şi modelul Contractului – cadru de concesiune privind concesionarea terenului situat în Municipiul Bucureşti, str. Armenească nr. 1, Sector 2, pentru realizarea de „Garaje supraetajate”
 • Hotărârea 44/2011 - Sectorul 2 - 31.03.2011

  Hotararea nr. 44 - privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul Programului local multianual pentru creşterea performantei energetice la blocurile de locuinţe din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 43/2011 - Sectorul 2 - 31.03.2011

  Hotararea nr. 43 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizelor generale pentru obiectivul de investiţii ,,Extindere reţele publice de apă şi canalizare şi SPAU Completare străzi - Aleea Pantelimon, Iorceanu, Macazului, Mihăieşti, Mircea Rosetti, Nalbei, Podu Vârtosului, Ramuri Tei, Savu Marin, Şerbănică Vasile” din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 42/2011 - Sectorul 2 - 31.03.2011

  Hotararea nr. 42 - privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Extindere reţele publice de apă în zona Grădinile Fundeni - Aleea Arubium, Aleea Capidava şi Aleea Porolissum” din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 41/2011 - Sectorul 2 - 31.03.2011

  Hotararea nr. 41 - privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizelor generale pentru obiectivul de investiţii „Reţele de alimentare cu apă şi canalizare în zona Plumbuita” din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 40/2011 - Sectorul 2 - 31.03.2011

  Hotararea nr. 40 - privind aprobarea „Regulamentului de funcţionare” al pieţei Dimitrie Pompei
 • Hotărârea 39/2011 - Sectorul 2 - 31.03.2011

  Hotararea nr. 39 - privind transmiterea unei părţi din imobilul situat în şos. Pantelimon nr. 301, Sector 2, din administrarea Consiliului Local Sector 2 în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2
 • Hotărârea 38/2011 - Sectorul 2 - 31.03.2011

  Hotararea nr. 38 - privind transmiterea în folosinţă gratuită către Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A. a terenului situat în incinta Şcolii Generale nr. 28 din Bucureşti, str. Aleea Circului nr. 1, sector 2, destinat realizării unei săli de sport
 • Hotărârea 37/2011 - Sectorul 2 - 31.03.2011

  Hotararea nr. 37 - privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2011 - 2012
 • Hotărârea 36/2011 - Sectorul 2 - 31.03.2011

  Hotararea nr. 36 - pentru modificarea anexei la H.C.L. Sector 2 nr. 89/2008 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 2 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, astfel cum a fost modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 19/2010 şi H.C.L. Sector 2 nr. 27/2010
 • Hotărârea 35/2011 - Sectorul 2 - 31.03.2011

  Hotararea nr. 35 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii „Lucrări de amenajare promenadă zona Colentina – Blocuri A.N.L.”
 • Hotărârea 34/2011 - Sectorul 2 - 31.03.2011

  Hotararea nr. 34 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii „amenajare 98 parcaje de reşedinţă”
 • Hotărârea 33/2011 - Sectorul 2 - 31.03.2011

  Hotararea nr. 33 - privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi reparaţii sistem rutier alei 50.000 m.p.”
 • Hotărârea 32/2011 - Sectorul 2 - 31.03.2011

  Hotararea nr. 32 - pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 112/ 2010 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare si Funcţionare ale Centrului Teritorial Veterinar Sector 2
 • Hotărârea 31/2011 - Sectorul 2 - 31.03.2011

  Hotararea nr. 31 - privind utilizarea temporară a locurilor publice din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti pentru amplasarea de agregate frigorifice în vederea desfăşurării activităţii de comercializare băuturi răcoritoare, îngheţată şi alte produse alimentare preambalate precum şi cu „terase”
 • Hotărârea 30/2011 - Sectorul 2 - 31.03.2011

  Hotararea nr. 30 - privind aprobarea costului mediu lunar/persoană adultă protejată în centrele rezidenţiale pentru adulţi cu handicap din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 pentru anul 2011
 • Hotărârea 29/2011 - Sectorul 2 - 31.03.2011

  Hotararea nr. 29 - privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri aferent anului 2011 pentru cladirea situată la adresa poştală str. Popa Soare nr. 39, Sector 2, Bucureşti, având destinaţia de „sediu pentru desfăşurarea de activităţi social - umanitare”
 • Hotărârea 28/2011 - Sectorul 2 - 31.03.2011

  Hotararea nr. 28 - privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri aferent anului 2011, pentru Asociaţia Nevăzătorilor din România – filiala Interjudeţeană Bucureşti
 • Hotărârea 27/2011 - Sectorul 2 - 31.03.2011

  Hotararea nr. 27 - pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 95/2010 privind transmiterea în folosinţă gratuită a spaţiului situat în Bucureşti, bld. Basarabia nr. 170 - 176, Sector 2, din administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2
 • Hotărârea 26/2011 - Sectorul 2 - 31.03.2011

  Hotararea nr. 26 - privind transmiterea terenului situat în str. Ziduri Moşi nr. 5 bis, Sector 2, din administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 în administrarea Administraţiei Pieţelor Sector 2
 • Hotărârea 25/2011 - Sectorul 2 - 31.03.2011

  Hotararea nr. 25 - privind reactualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Sectorului 2 şi a procedurii de analizare, avizare şi aprobare a documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului de către Consiliul Local Sector 2
 • Hotărârea 24/2011 - Sectorul 2 - 31.03.2011

  Hotararea nr. 24 - privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 23/2011 - Sectorul 2 - 31.03.2011

  Hotararea nr. 23 - privind aprobarea Studiului de fezabilitate în vederea realizării obiectivului de investiţii „Adăpost pentru câini”, situat în Comuna Butimanu, Judeţul Dâmboviţa
 • Hotărârea 22/2011 - Sectorul 2 - 31.03.2011

  Hotararea nr. 22 - pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 145/2010 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice la nivelul Consiliului Local Sector 2 pe anul 2011
 • Hotărârea 21/2011 - Sectorul 2 - 31.03.2011

  Hotararea nr. 21 - pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 107/2010 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi al Direcţiei de Evidenţă Persoane Sector 2, modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 132/2010
 • Hotărârea 20/2011 - Sectorul 2 - 31.03.2011

  Hotararea nr. 20 - privind acceptarea ofertei de donaţie a unor terenuri situate în Bucureşti, str. Baia de Aramă nr. 1, Sector 2, cu destinaţia de „alee de acces auto şi pietonal”
 • Hotărârea 19/2011 - Sectorul 2 - 31.03.2011

  Hotararea nr. 19 - privind aprobarea unui Act adiţional la Contractul de parteneriat public - privat pentru „Dezvoltarea infrastructurii de afaceri – Piaţa Obor”
 • Hotărârea 18/2011 - Sectorul 2 - 31.03.2011

  Hotararea nr. 18 - privind stabilirea ordinii de prioritate valabilă pentru anul 2011 în repartizarea locuinţelor pentru tineri–medici rezidenţi destinate închirierii
 • Hotărârea 17/2011 - Sectorul 2 - 31.03.2011

  Hotararea nr. 17 - privind probarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei Locale de Ordine Publică a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 16/2011 - Sectorul 2 - 03.02.2011

  Hotararea nr. 16 - privind aprobarea dezmembrării terenului situat în „Parcul Plumbuita 2”, Sector 2
 • Hotărârea 15/2011 - Sectorul 2 - 03.02.2011

  Hotararea nr. 15 - privind înregistrarea Sectorului 2 în Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar (S.N.E.P.)
 • Hotărârea 14/2011 - Sectorul 2 - 03.02.2011

  Hotararea nr. 14 - privind aprobarea unor documentaţii de urbanism pe terenuri situate în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 13/2011 - Sectorul 2 - 03.02.2011

  Hotararea nr. 13 - privind prelungirea valabilităţii unor documentaţii de urbanism din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 12/2011 - Sectorul 2 - 03.02.2011

  Hotararea nr. 12 - privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2011
 • Hotărârea 11/2011 - Sectorul 2 - 03.02.2011

  Hotararea nr. 11 - privind validarea modificărilor intervenite în Bugetul general al Sectorului 2 pe anul 2010 ca urmare a alocării unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2010
 • Hotărârea 10/2011 - Sectorul 2 - 03.02.2011

  Hotararea nr. 10 - privind reorganizarea Poliţiei Comunitare Sector 2 şi pentru aprobarea Organigramei, Statului de funcţii si a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Poliţiei Locale Sector 2
 • Hotărârea 9/2011 - Sectorul 2 - 03.02.2011

  Hotararea nr. 9 - privind anularea creanţelor restante aflate în sold la nivelul Primăriei Sectorului 2 la data de 31 decembrie 2010, mai mici sau egale cu 10 RON
 • Hotărârea 8/2011 - Sectorul 2 - 03.02.2011

  Hotararea nr. 8 - privind acordarea unei subvenţii de la bugetul de stat pentru construirea de locuinţe, conform O.U.G. nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 12/2007, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 7/2011 - Sectorul 2 - 03.02.2011

  Hotararea nr. 7 - privind aprobarea metodologiei de acordare a gratuităţii transportului urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă şi cu metroul beneficiarilor Legii 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 6/2011 - Sectorul 2 - 03.02.2011

  Hotararea nr. 6 - pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 75/2003, privind darea în folosinţă gratuită a unui teren având destinaţia „Bază sportivă şi de agrement“
 • Hotărârea 5/2011 - Sectorul 2 - 03.02.2011

  Hotararea nr. 5 - privind redistribuirea sumei de 123.306 lei în cadrul a 4 programe finanţate din împrumutul extern contractat de Consiliul Local al Sectorului 2 în anul 2007
 • Hotărârea 4/2011 - Sectorul 2 - 03.02.2011

  Hotararea nr. 4 - privind aprobarea studiului de prefezabilitate, fezabilitate şi proiectul pentru autorizaţia de demolare pentru realizarea obiectivului de investiţii „Viabilizare teren şi construcţii de locuinţe pentru tineri prin A.N.L. – str. Fabrica de Glucoză nr. 2 - 4”
 • Hotărârea 3/2011 - Sectorul 2 - 03.02.2011

  Hotararea nr. 3 - privind înfiinţarea la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti a Comisiei locale de ordine publică
 • Hotărârea 2/2011 - Sectorul 2 - 03.02.2011

  Hotararea nr. 2 - privind aprobarea propunerii Consiliului Local al Sectorului 2 referitoare la evaluarea performanţelor profesionale individuale ale Secretarului Sectorului 2
 • Hotărârea 1/2011 - Sectorul 2 - 03.02.2011

  Hotararea nr. 1 - privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioadă de 3 luni