• Hotărârea 358/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 358 - privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohiile din Sectorul 2
 • Hotărârea 357/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 357 - pentru soluționarea aspectelor sesizate de Instituția Prefectului Municipiului București, referitoare la  HCL Sector 2 nr. 193/2019 privind aprobarea regulamentului pentru acordarea subvenției integrale a taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare pentru utilizatorii casnici (persoane fizice) pe raza Sectorului 2 al Municipiului București
 • Hotărârea 356/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 356 - privind stabilirea ordinii de prioritate valabilă pentru 2019 în soluționarea cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii
 • Hotărârea 355/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 355 - pentru modificarea și completarea HCL Sector 2 nr. 322/2019 privind asigurarea unui climat de recreere în parcurile și locurile de joacă aflate în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2
 • Hotărârea 354/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 354 - pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 137/ 17.05.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii si a Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Direcţia Venituri Buget Local Sector 2
 • Hotărârea 353/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 353 - pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 201/2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii, Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 şi a Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare ale Serviciilor Sociale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2
 • Hotărârea 352/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 352 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții de interes local ”Reabilitare sisteme rutiere - 7 alei și parcări de reședință din Sectorul 2 al Municipiului București”
 • Hotărârea 351/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 351 - privind aprobarea plafonului maximal pentru anularea sumelor mai mici de 40 lei, cu care contribuabilii figurează datori către bugetul local al Sectorului 2, ca total al creanțelor, la data de 31 decembrie 2019
 • Hotărârea 350/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 350 - pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente Semestrului I al anului școlar 2019-2020 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București
 • Hotărârea 349/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 349 - privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2019
 • Hotărârea 348/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 348 - privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi a devizului general pentru lucrări de desfiinţare a unor construcţii cu caracter provizoriu edificate fără autorizaţie de construire pe terenul aparţinând domeniului public al Municipiului Bucureşti aflat în incinta Colegiului Naţional Mihai Viteazul
 • Hotărârea 347/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 347 - privind achiziționarea, pentru şi în numele municipiului Bucureşti, a terenului în suprafață de 45.000 m.p., situat în orașul Pantelimon, B-dul Biruinței nr. 147-149, județul Ilfov
 • Hotărârea 346/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 346 - privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2
 • Hotărârea 345/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 345 - privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii și Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Administraţiei Pieţelor Sector 2, serviciu public din subordinea Consiliului Local Sector 2
 • Hotărârea 344/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 344 - privind instituirea taxei de habitat cu destinația  specială de salubrizare și aprobarea Regulamentului privind implementarea, determinarea cuantumului, încasarea și administrarea taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare pentru utilizatorii  non-casnici (persoane juridice) pe raza Sectorului 2 al Municipiului București
 • Hotărârea 343/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 343 - privind acordarea unor facilități fiscale persoanelor fizice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București
 • Hotărârea 342/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 342 - privind acordarea unor facilități fiscale persoanelor juridice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București
 • Hotărârea 341/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 341 - pentru modificarea si completarea  HCL Sector 2 nr. 70/2017 prin încheierea unui act adițional la contractul de comodat pentru spațiul  situat în incinta Veranda Mall în vederea măririi suprafeței de la 105,88 mp la 312,81mp pentru desfășurarea activității Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2
 • Hotărârea 340/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 340 - pentru aprobarea Metodologiei de emitere a ,,Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor prevăzute de grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive, pe raza sectorului 2 al Municipiului Bucureşti”
 • Hotărârea 339/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 339 - privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi a devizelor generale pentru lucrări de intervenţie ce urmează a fi efectuate la unităţi de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în vederea obţinerii autorizaţiei de securitate la incendiu
 • Hotărârea 338/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 338 - privind aprobarea unui ajutor de urgenţă pentru prevenirea riscurilor generate de probleme grave de sănătate unei familii din Sectorul 2, Bucureşti
 • Hotărârea 337/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 337 - pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 194/05.12.2017 privind aprobarea componenței Colegiului Director al Direcției   Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificatăși   completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 122/17.05.2019
 • Hotărârea 336/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 336 - pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 91/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiective de investiții reprezentând “ Lucrări de intervenție pentru 17 unități de învățământ de pe raza Sectorului 2” astfel cum a fost modificatăși completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 190/2017
 • Hotărârea 335/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 335 - privind înființarea unui Centru de pregătire la medicină  la Liceul Teoretic din Sectorul 2
 • Hotărârea 334/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 334 - privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii “Lucrări de intervenţie la Grădiniţa nr. 256” aşa cum au fost aprobaţi prin H.C.L. Sector 2 nr. 129/2010 şi actualizaţi prin H.C.L. Sector 2 nr. 189/2017
 • Hotărârea 333/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 333 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Teofil nr. 60, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 332/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 332 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Vasile Lascăr nr. 139, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 331/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 331 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Inișor nr. 12, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 330/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 330 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Nicolae Cânea nr.55B, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 329/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 329 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Munții Buzăului nr. 2A, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 328/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 328 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Semnalului nr. 6, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 327/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 327 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Ceptura nr. 26B, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 326/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 326 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Lanternei nr. 136, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 325/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 325 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Melodiei nr. 67, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 324/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 324 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Gherghiței nr. 7, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 323/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 323 - privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sectorului 2 nr. 39/21.02.2019 pentru aprobarea, de principiu, a asocierii dintre Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti cu „Metrorex” S.A, în vederea realizării în comun a proiectului de utilitate publică privind modernizarea staţiei de metrou Pipera
 • Hotărârea 322/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 322 - privind asigurarea unui climat de recreere în parcurile și locurile de joacă aflate în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2
 • Hotărârea 321/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 321 - privind constituirea unei comisii mixte la nivelul Consiliului Local al Sectorului 2
 • Hotărârea 320/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 320 - privind  înființarea Consiliului Local al Elevilor din Sectorul 2
 • Hotărârea 319/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 319 - privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru atribuirea denumirii de ”Parcul Ion Pârcălab” unui spațiu verde reamenajat pe raza Sectorului 2 al Municipiului București
 • Hotărârea 318/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 318 - privind acordarea unui sprijin financiar pentru Mânăstirea Plumbuita (situaţia de lucrări nr.3)
 • Hotărârea 317/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 317 - privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Sf. Voievozi Gherghiceanu (situaţia de lucrări nr.1)
 • Hotărârea 316/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 316 - pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr.185/2017 privind transmiterea unui imobil din administrarea Direcției Generale de Asistențǎ Socialǎ si Protecția Copilului Sector 2 în administrarea Centrului Cultural Mihai Eminescu
 • Hotărârea 315/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 315 - privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sectorului 2 nr. 407/2018 privind aprobarea procedurii de închiriere a spaţiilor aflate în administrarea Centrului Cultural Mihai Eminescu modificatăşi completată prin H.C.L. nr. 214 /2019
 • Hotărârea 314/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 314 - privind  aprobarea transmiterii din administrarea Consiliului Local Sector 2 în administrarea Centrului Cultural ,,Mihai Eminescu” a imobilului ,,Teatrul de Vară” situat în Str. Arh. Hârjeu nr. 61, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 313/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 313 - privind desfăşurarea activităţii de sortare a deşeurilor municipale şi similare din aria administrativ teritorială a Sectorului 2, pentru îndeplinirea indicatorilor de reciclare şi valorificare a deşeurilor precum şi pentru realizarea ţintelor de deviere de la depozitare, reglementate prin lege
 • Hotărârea 312/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 312 - privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2019
 • Hotărârea 311/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 311 - privind reprezentarea Consiliului Local Sector 2 în fața instanțelor de judecată, în litigiile având ca obiect activitatea si actele emise de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 2, precum și a  Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 2
 • Hotărârea 310/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 310 - pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 10/2011 privind reorganizarea Poliției Comunitare Sector 2  și pentru aprobarea Organigramei, Statului de funcţii și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Poliției Locale Sector 2, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 309/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 309 - privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Administrației Domeniului Public Sector 2
 • Hotărârea 308/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 308 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții de interes local ”Reabilitare sisteme rutiere – 3 străzi și 2 parcări de reședință din Sectorul 2 al Municipiului București”
 • Hotărârea 307/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 307 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții de interes local ”Reabilitare sisteme rutiere – 12 străzi și 2 parcări de reședință din Sectorul 2 al Municipiului București”
 • Hotărârea 306/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 306 - privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti la 30.09.2019
 • Hotărârea 305/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 305 - privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București, pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 2,  să hotărască cu privire la modificarea  contractului de concesiune nr. 2782/26.02.2008
 • Hotărârea 304/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 304 - privind aprobarea şi finanţarea unor proiecte în domeniul educaţiei timpurii
 • Hotărârea 303/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 303 - pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 187/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii la unităţi de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 383/2018, H.C.L. Sector 2 nr. 206/2019 şi H.C.L. Sector 2 nr. 228/2019
 • Hotărârea 302/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 302 - privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 2 să hotărască cu privire la încheierea unui acord de parteneriat cu Fundația Crucea Alb-Galbenă, în vederea implementării proiectului “Butonul roșu-Salvează vieți”
 • Hotărârea 301/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 301 - privind stabilirea şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenţii pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 300/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 300 - privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 2 în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar de statşi particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 299/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 299 - privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 2 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 298/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 298 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 251/2019 privind majorarea cu 500% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Gimalău nr. 63, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 297/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 297 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri,începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017şi H.C.L. Sector 2 nr.185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Ricinului nr. 112, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 296/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 296 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri,începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017şi H.C.L. Sector 2 nr.185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Oltarului nr. 3, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 295/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 295 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri,începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017şi H.C.L. Sector 2 nr.185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Căluşei nr.27- corpul dinspre stradă, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 294/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 294 - privind solicitarea acorduluiConsiliului General al Municipiului Bucureşti și împuternicirea Consiliului Local al  Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pentru încheierea unui  Protocol de colaborare cu SC SUPERCOM SA în vederea realizării unui proiect de interes public local în domeniul gestionării și asigurării trasabilității deșeurilor municipale
 • Hotărârea 293/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 293 - privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2019
 • Hotărârea 292/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 292 - pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 232/2019 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea şi modernizarea imobilului - Grădiniţa nr. 233”, precum şi asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile şi a cotei proprii de minim 2% din valoarea eligibilă a proiectului
 • Hotărârea 291/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 291 - pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 187/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul Programului de creştere a eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe  din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 290/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 290 - privind asumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor aferente Programului pentru şcoli al României şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative
 • Hotărârea 289/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 289 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 5/2019 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al  Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2019 – 2020
 • Hotărârea 288/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 288 - privind aprobarea denumirii unei unităţi de învăţământ preuniversitar de stat care va funcţiona la nivelul Sectorului 2 al  Municipiului Bucureşti incepând cu anul şcolar 2019 - 2020
 • Hotărârea 287/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 287 - pentru alegerea preşedintelui de şedinţăpe o perioadă de 3 luni
 • Hotărârea 286/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 286 - privind instituirea unor măsuri de asigurare a ordinii și liniștii publice în  parcurile, locurile  de joacăși de recreere din Sectorul 2 al Municipiului București
 • Hotărârea 285/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 285 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții de interes local ”Parcări supraetajate - 5 locații din Sectorul 2 al Municipiului București”
 • Hotărârea 284/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 284 - privind aprobarea acordării finanțării nerambursabile în sumă de 98.082,31 lei de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București pentru Asociația Clubul Sportiv Sport Promotion în vederea realizării proiectului ”Mega Mall StreetBall 2019”, declarat admis spre finanțare în urma selecției publice de proiecte derulate în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare, pentru domeniul SPORT - 2019
 • Hotărârea 283/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 283 - privind aprobarea acordării finanțării nerambursabile în sumă de 99.900 leide la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București pentru Asociația Clubul Sportiv de Arte Marțiale Olimpicîn vederea realizării proiectului ”Inițiere în volei prin jocuri de mișcare pentru elevii din Sectorul 2”, declarat admis spre finanțare în urma selecției publice de proiecte derulate în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare, pentru domeniul SPORT - 2019
 • Hotărârea 282/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 282 - privind aprobarea acordării finanțării nerambursabile în sumă de 89.163 lei de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București pentru Social Investment Groupîn vederea realizării proiectului ”Green IT”, declarat admis spre finanțare în urma selecției publice de proiecte derulate în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare, pentru domeniul MEDIU - 2019
 • Hotărârea 281/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 281 - privind aprobarea acordării finanțării nerambursabile în sumă de 50.422,57 lei de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București pentru Asociația Roșu Aprinsîn vederea realizării proiectului ”Importanța colectării deșeurilor vegetale din Sectorul 2”, declarat admis spre finanțare în urma selecției publice de proiecte derulate în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare, pentru domeniul MEDIU - 2019
 • Hotărârea 280/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 280 - privind aprobarea acordării finanțării nerambursabile în sumă de 86.765,4 lei de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București pentru Asociația pentru Educație și Sănătate MENS SANAîn vederea realizării proiectului ”Ai grijă de tine!”, declarat admis spre finanțare în urma selecției publice de proiecte derulate în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare, pentru domeniul SOCIAL - 2019
 • Hotărârea 279/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 279 - privind declararea zilei de 1 octombrie ca fiind “Ziua Sectorului 2”
 • Hotărârea 278/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 278 - pentru aprobarea unor tarife privind activitati specifice ale serviciului de salubrizare în Sectorul 2
 • Hotărârea 277/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 277 - privind aprobarea proiectului cultural ”PRO MEMORIA 89 – CREDINȚĂ, CURAJ, EROISM”
 • Hotărârea 276/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 276 - pentru aprobarea înfiinţării unor grupe de educație de nivel antepreșcolar pe raza Sectorului 2  al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 275/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 275 - pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr.90/1999 cu privire la imobilul situat în Bucureşti, Str. Oituz nr.9, Sector 2
 • Hotărârea 274/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 274 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD str. George Constantinescu nr. 2-4, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 273/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 273 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Melodiei nr. 102, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 272/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 272 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Alexandru cel Bun nr. 39, Sectorul 2, Bucureşti
 • Hotărârea 271/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 271 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Ceptura nr. 28, Sectorul 2, Bucureşti
 • Hotărârea 270/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 270 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Aleea Romula nr. 64, Sectorul 2, Bucureşti
 • Hotărârea 269/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 269 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Ardeleni nr. 10, Sectorul 2, Bucureşti
 • Hotărârea 268/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 268 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Olimpiadei nr. 29, Sectorul 2, Bucureşti
 • Hotărârea 267/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 267 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Scorțan Ion nr. 19, Sectorul 2 Bucureşti
 • Hotărârea 266/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 266 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Intrarea Meliței nr. 1, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 265/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 265 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Pop de Băsești nr. 42A, Sectorul 2 Bucureşti
 • Hotărârea 264/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 264 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 1, Sectorul 2, Bucureşti
 • Hotărârea 263/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 263 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Șos. Dobroești nr. 84 C, lot 1, Sector 2, București
 • Hotărârea 262/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 262 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Gorgan Spătarul nr. 24-26, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 261/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 261 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Șoseaua Fabrica de Glucoză nr. 6-8 și nr. 38, UTR -11, Sector 2, București
 • Hotărârea 260/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 260 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Șoseaua Fabrica de Glucoză nr. 6-8 și nr. 38 - UTR 12, Sector 2, București
 • Hotărârea 259/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 259 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Șoseaua Fabrica de Glucoză nr. 6-8, lot UTR -5, Sector 2, București
 • Hotărârea 258/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 258 - privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Radu de la Afumaţi nr. 74, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 257/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 257 - privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Periş nr. 6A, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 256/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 256 - privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Ion Floruţă nr. 86, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 255/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 255 - privind majorarea cu 400% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Cînea Nicolae nr. 92, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 254/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 254 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Bujorul Alb nr. 113, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 253/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 253 - privind majorarea cu 100% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Gimalău nr. 24, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 252/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 252 - privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Gimalău nr. 15, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 251/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 251 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Gimalău nr. 63, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 250/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 250 - privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Vasile Lascăr nr. 13, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 249/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 249 - privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din șos. Vergului nr. 35, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 248/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 248 - privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Steaua Roșie nr. 15, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 247/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 247 - privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Steaua Roșie nr. 11, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 246/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 246 - privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Steaua Roșie nr. 7, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 245/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 245 - privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Steaua Roșie nr. 19-21, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 244/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 244 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri,începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017şi H.C.L. Sector 2 nr.185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Episcop Radu, nr.26, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 243/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 243 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri,începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017şi H.C.L. Sector 2 nr.185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Mihai Tudor nr. 1-21 (Corp C1), Sector 2, Bucureşti.
 • Hotărârea 242/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 242 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri,începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017şi H.C.L. Sector 2 nr.185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Calea Moşilor nr. 71, Sector 2, Bucureşti.
 • Hotărârea 241/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 241 - privind acordarea unui sprijin financiar pentru Mănăstirea Christiana (situaţia de lucrări  nr. 1)
 • Hotărârea 240/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 240 - privind acordarea unui sprijin financiar pentru Mănăstirea Plumbuita (situaţia de lucrări  nr. 2)
 • Hotărârea 239/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 239 - privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Sf. Ioan Moşi (situaţia de lucrări  nr. 1 din Contractul nr. 3/09.04.2019)
 • Hotărârea 238/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 238 - privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Sf. Ioan Moşi (situaţia de lucrări  nr. 1 din Contractul nr. 3/16.01.2019)
 • Hotărârea 237/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 237 - privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Sf. Pantelimon (situaţia de lucrări  nr. 1)
 • Hotărârea 236/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 236 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții de interes local ”Reabilitare sisteme rutiere – 14 străzi și 2 amenajări parcări de reședință din Sectorul 2 al Municipiului București”
 • Hotărârea 235/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 235 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții de interes local ”Extindere sisteme de irigații în parcuri - 10 locații din Sectorul 2 al Municipiului București”
 • Hotărârea 234/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 234 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții de interes local ”Reabilitare sisteme rutiere - 17 locații din Sectorul 2 al Municipiului București”
 • Hotărârea 233/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 233 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții de interes local ”Lucrări de amplasare sisteme de irigații - 26 locații din Sectorul 2 al Municipiului București”
 • Hotărârea 232/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 232 - privind aprobarea proiectului „Reabilitarea şi modernizarea imobilului - Grădiniţa nr. 233”, precum şi asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile şi a cotei proprii de minim 2% din valoarea eligibilă a proiectului
 • Hotărârea 231/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 231 - privind aprobarea proiectului “Reabilitarea şi modernizarea imobilului - Grădiniţa Steluţa”, precum şi asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile şi a cotei proprii de minim 2% din valoarea eligibilă a proiectului
 • Hotărârea 230/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 230 - privind aprobarea proiectului “Reabilitarea şi modernizarea imobilului - Grădiniţa Luminiţa”, precum şi asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile şi a cotei proprii de minim 2% din valoarea eligibilă a proiectului
 • Hotărârea 229/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 229 - privind aprobarea proiectului “Reabilitarea şi modernizarea imobilului - Grădiniţa nr. 189”, precum şi asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile şi a cotei proprii de minim 2% din valoarea eligibilă a proiectului
 • Hotărârea 228/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 228 - pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 187/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii la unităţi de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti,  astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 383/2018 și H.C.L. Sector 2 nr. 206/2019
 • Hotărârea 227/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 227 - pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 158/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi a devizelor generale pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii la unităţi de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 226/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 226 - pentru aprobarea schemei proprii de finanţare a programului de investiţii „Reabilitarea ascensoarelor din blocurile reabilitate termic în scopul creşterii eficienţei energetice a acestora”
 • Hotărârea 225/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 225 - pentru modificarea si completarea H.C.L Sector 2 nr. 197/2019 privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 2 Bucureşti a contractării unei finanţări rambursabile externe pe termen lung în valoare totală de până la 64.000.000 EURO (sau echivalentul în lei), în baza garanțiilor proprii, de la Banca Europeană de Investiții
 • Hotărârea 224/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 224 - privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2019
 • Hotărârea 223/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 223 - privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti la 30.06.2019
 • Hotărârea 222/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 222 - privind stabilirea cotei de carburanți pentru autovehicule aflate în dotarea parcului auto al Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2
 • Hotărârea 221/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 221 - privind aprobarea proiectului “Sub semnul Sfintei Cruci - Seri culturale la Biserica Mărcuța”
 • Hotărârea 220/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 220 - pentru aprobarea constituirii comisiei de negociere în vederea achiziţionării terenului situat în str. Soldat Raduţă Gheorghe FN (fosta str. Soldat Raduţă Gheorghe nr. 2)  Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 219/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 219 - pentru aprobarea constituirii comisiei de negociere în vederea achiziţionării terenului situat în Str. Aurel Vlaicu nr. 30-32 (actual nr. 32A)  Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 218/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 218 - privind aprobarea ordinii de prioritate pe anul 2019 a cererilor depuse conform Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 217/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 217 - privind aprobarea “Programului de servicii socio-medicale la domiciliu pentru persoane adulte”
 • Hotărârea 216/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 216 - privind aprobarea, finanțarea și implementarea proiectului ,,Management al performanței în cadrul Primăriei Sectorului 2” - cod SMIS 129016
 • Hotărârea 215/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 215 - privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri privind transmiterea unui teren cu destinația de parcare, din administrarea Consiliului General al Municipiului București în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București
 • Hotărârea 214/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 214 - pentru modificarea anexei nr. 8 la H.C.L. Sector 2 nr. 407/2018 privind aprobarea procedurii de închiriere a spaţiilor aflate în administrarea Centrului Cultural Mihai Eminescu
 • Hotărârea 213/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 213 - privind modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 8/2019 pentru aprobarea normelor procedurale interne privind achiziția/închirierea imobilelor la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București
 • Hotărârea 212/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 212 - privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2019
 • Hotărârea 211/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 211 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Viesparilor nr. 34, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 210/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 210 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Culea Nicolae nr. 14, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 209/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 209 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Macazului nr.62, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 208/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 208 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada. Baicului nr. 50, lot 1, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 207/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 207 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Șos. Fabrica de Glucoză nr. 6-8, Str. Anton Holban nr. 8-18, Intrarea Chefalului nr. 11-13, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 206/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 206 - privind modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 383/2018 pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 187/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii la unităţi de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 205/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 205 - privind revizuirea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ”Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Liceului Teoretic Lucian Blaga”, aprobaţi iniţial prin H.C.L. Sector 2 nr. 143/02.10.2017
 • Hotărârea 204/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 204 - pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 148/2017 privind aprobarea proiectului <> Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B - Clădiri Publice, Apel de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/BI
 • Hotărârea 203/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 203 - pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 261/30.08.2018 privind aprobarea proiectului <>
 • Hotărârea 202/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 202 - pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 144/02.10.2017 privind aprobarea documentației tehnico – economice faza DALI și a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul <> astfel cum a fost modificatăși completată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 264/30.08.2018
 • Hotărârea 201/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 201 - privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții, Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2 și a Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale Serviciilor Sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2
 • Hotărârea 200/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 200 - pentru aprobarea proiectului ,,Un pas înainte”, ce urmează a fi depus în scopul atribuirii convenției de finanţare nerambursabilăîn conformitate cu Metodologia de selectare şi finanţare a proiectelor din cadrul programelor de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi „Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de crizăşi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate”
 • Hotărârea 199/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 199 - pentru modificarea și completarea unor acte administrative emise de  Consiliul Local Sector 2
 • Hotărârea 198/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 198 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 38/21.02.2019 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru transmiterea imobilului – spațiu subsol – Hala Terminal Obor, situat în str. Ziduri Mosi nr.4, Sector 2, din administrarea Administrației Piețelor Sector 2 în administrarea directă a Consiliului Local Sector 2, în scopul reabilitării și amenajării punctului de comandă de protecție civilă pentru conducerea  activităților și gestionarea situațiilor de urgență
 • Hotărârea 197/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 197 - privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 2 Bucureşti a contractării unei finanţări rambursabile externe pe termen lung în valoare totală de până la 64.000.000 EURO (sau echivalentul în lei), în baza garanțiilor proprii, de la Banca Europeană de Investiții
 • Hotărârea 196/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 196 - pentru aprobarea constituirii comisiei de negociere în vederea achiziţionării imobilului situat în Str. Gheorghe Şerban nr. 6-10  Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 195/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 195 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 102/2016 privind stabilirea şi organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 140/2018, H.C.L. Sector 2 nr. 43/2019, H.C.L. Sector 2 nr. 103/2019 şi H.C.L. Sector 2 nr. 150/2019
 • Hotărârea 194/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 194 - privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Iancu Nou Bălăneanu (situaţia nr. 1)
 • Hotărârea 193/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 193 - privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea subvenției integrale a taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare pentru utilizatorii casnici (persoane fizice) pe raza Sectorului 2 al Municipiului București
 • Hotărârea 192/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 192 - pentru aprobarea asocierii dintre Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti cu Societatea de Transport cu Metroul București ,,Metrorex” S.A, în vederea realizării în comun a proiectului de utilitate publică privind modernizarea/dezvoltarea infrastructurii edilitar urbane aferente  staţiei de metrou Pipera
 • Hotărârea 191/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 191 - pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 396/13.12.2018 privind prorogarea  unui termen și stabilirea de masuri tranzitorii aferente contribuției pentru economia circulară
 • Hotărârea 190/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 190 - pentru modificarea şi completarea H.C.L Sector 2 nr.111/2015 privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 189/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 189 - privind aprobarea achiziţionării unor autoturisme pentru activităţile specifice ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2
 • Hotărârea 188/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 188 - privind revizuirea indicatorilor tehnico – economici aferenţi pentru 8 obiective de investiţii din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti, aprobaţi iniţial prin H.C.L. Sector 2 nr. 92/2007 și  H.C.L. Sector 2 nr. 108/2012
 • Hotărârea 187/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 187 - privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia SF. Antonie Colentina (situaţia nr. 1)
 • Hotărârea 186/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 186 - privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Parc Plumbuita (situaţia nr. 3)
 • Hotărârea 185/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 185 - privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Parc Plumbuita (situaţia nr. 2)
 • Hotărârea 184/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 184 - privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Parc Plumbuita (situaţia nr. 1)
 • Hotărârea 183/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 183 - privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Teiul Doamnei Ghika (situaţia nr. 1)
 • Hotărârea 182/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 182 - privind acordarea unui sprijin financiar pentru Mănăstirea Plumbuita (situaţia nr. 1)
 • Hotărârea 181/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 181 - privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Icoanei (situaţia nr. 1)
 • Hotărârea 180/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 180 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Hiramului nr. 19, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 179/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 179 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Brădeşti nr. 22-24, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 178/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 178 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Şoseaua Pantelimon nr.225, bl.66, sc.3, parter, ap.87, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 177/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 177 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Menţiunii nr. 91F, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 176/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 176 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Bd. Lacul Tei nr. 69A, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 175/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 175 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Gureni nr. 13, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 174/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 174 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Catrinţei nr. 19, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 173/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 173 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Periş nr. 15, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 172/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 172 - privind aprobarea eşalonării la plată a sumelor datorate bugetului local pentru o persoană fizică din Sectorul 2, Bucureşti
 • Hotărârea 171/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 171 - privind aprobarea eşalonării la plată a sumelor datorate bugetului local pentru o persoană fizică din Sectorul 2, Bucureşti
 • Hotărârea 170/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 170 - privind majorarea cu 400% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificatăși completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Aleea Buridava nr. 59-61, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 169/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 169 - privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificatăși completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Dobroiești nr. 106, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 168/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 168 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificatăși completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Aleea Arubium nr. 65-71, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 167/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 167 - privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Măgura Vulturului nr. 49, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 166/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 166 - privind majorarea cu 400% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Constantin Merişescu nr. 74, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 165/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 165 - privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Tony Bulandra nr. 5-13, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 164/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 164 - privind majorarea cu 400% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Moroeni nr. 60E, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 163/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 163 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Episcop Radu nr. 41, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 162/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 162 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Glodeni nr. 10, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 161/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 161 - privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Luchian Ștefan Pictor nr. 14, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 160/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 160 - privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Banul Nicolaie nr. 69, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 159/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 159 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului de creştere a eficienței energetice a blocurilor de locuinţe din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 158/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 158 - privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi a devizelor generale pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii la unităţi de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 157/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 157 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de investiții „Lucrări de amenajare si recompartimentare în vederea conformării cerințelor normativelor de protecție la incendiu si amenajării la demisol a unui spațiu cu destinația de bucătărie” la Centrul Speranța situatîn Strada Sfânta Ecaterina nr. 7, sector 4, București
 • Hotărârea 156/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 156 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Lucrări de amenajare și recompartimentare în vederea conformării cerințelor normativelor de protecție la incendiu – Creșa Teiul Doamnei, situatăîn strada Teiul Doamnei nr. 99, Sector 2, București”
 • Hotărârea 155/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 155 - privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii „Demolare construcţii existente, relocare utilităţi şi extindere clădire principalăîn vederea construirii noului centru de monitorizare pentru Poliţia Locală Sector 2”
 • Hotărârea 154/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 154 - privind aprobarea listei nominale cu străzile și arterele din domeniul public al municipiului București, aflate în administrarea Consiliului Local Sector 2 prin Administrația Domeniului Public Sector 2
 • Hotărârea 153/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 153 - privind aprobarea, implementarea şi finanţarea proiectului  ”PENTRU SĂNĂTATEA COPIILOR NOŞTRI” pentru anul şcolar 2019-2020
 • Hotărârea 152/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 152 - pentru modificarea şi completarea  Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 128/2017 privind înfiinţarea şi componenţa Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 123/2019
 • Hotărârea 151/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 151 - pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 41/2001 privind transmiterea în folosinţă gratuită a unor imobile către Direcţia Venituri Buget Local Sector 2
 • Hotărârea 150/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 150 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 102/2016 privind stabilirea şi organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 140/2018, H.C.L. Sector 2 nr. 43/2019 și H.C.L. Sector 2 nr. 103/2019
 • Hotărârea 149/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 149 - privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2019
 • Hotărârea 148/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 148 - pentru  aprobarea modalității de gestionare și utilizare a sumelor obţinute din vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări de servicii în condiţiile Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 147/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 147 - privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea imobilului situat în București, Șos.Ștefan cel Mare nr. 7 - 9 - aferent  ,, Stadionul Dinamo’’ din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne în domeniul public al Municipiului București și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București
 • Hotărârea 146/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 146 - privind validarea mandatului unui consilier local
 • Hotărârea 145/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 145 - pentru alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioadă de 3 luni
 • Hotărârea 144/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 144 - pentru aprobarea Metodologiei de emitere a ,,Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor prevăzute de grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive, pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti”
 • Hotărârea 143/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 143 - privind validarea mandatului unui consilier local
 • Hotărârea 142/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 142 - privind aprobarea eșalonării la plata sumelor datorate bugetului local al Sectorului 2 pentru societatea civilă de avocați Fenechiu, Savu si Asociaţii, CUI 170269 cu sediul în București, str. Turnul Eiffel nr. 6, Sector 2
 • Hotărârea 141/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 141 - privind acordarea de premii elevilor din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti care au obţinut rezultate deosebite la olimpiadele şi concursurile naţionale şcolare organizate în anul şcolar 2018 - 2019
 • Hotărârea 140/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 140 - privind aprobarea reluării procedurii de negociere directăîn vederea achiziţionării terenului, în suprafaţă de 45000 mp, situat în oraşul Pantelimon, b-dul Biruinţei nr. 147-149, judeţul Ilfov şi aprobarea noii componenţe a Comisiei de negociere
 • Hotărârea 139/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 139 - privind aprobarea proiectului cultural "Insomniile Districtului”
 • Hotărârea 138/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 138 - privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local a cheltuielilor aferente implementării programului educaţional ACADEMIA COPIILOR SECTOR 2 pentru anul şcolar 2019 - 2020
 • Hotărârea 137/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 137 - privind aprobarea Organigramei, statului de funcţii si Regulamentului de Organizare si Functionare ale Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2
 • Hotărârea 136/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 136 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 174/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și ale Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, rectificată, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 135/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 135 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Șos. Pipera nr. 46D-46E-48-48C, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 134/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 134 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Șoseaua Iancului nr. 10, bl. 114B, sc. B, parter, ap. 50, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 133/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 133 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Nicolae Cânea nr. 31A, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 132/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 132 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Balotului nr. 4A, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 131/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 131 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada  Doamna Ghica nr. 195+197, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 130/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 130 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Pâncota nr. 149, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 129/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 129 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Popa Nicolae nr. 1A, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 128/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 128 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada  Opanez nr. 83, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 127/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 127 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Ghica Tei nr. 14, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 126/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 126 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Fălticeni nr. 49, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 125/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 125 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Austrului nr. 36, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 124/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 124 - privind revocarea H.C.L. S 2 nr. 65/29.03.2019 pentru aprobarea Metodologiei de emitere a „Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute de grupele CAEN 561-restaurante, 563-Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932-Alte activități recreative și distractive, pe raza sectorului 2 al Municipiului București”
 • Hotărârea 123/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 123 - pentru modificarea şi completarea  Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr.128/2017 privind înfiinţarea şi componenţa Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 134/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 253/2018
 • Hotărârea 122/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 122 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr.194/2017 privind aprobarea componenţei Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sectorul 2, nr.252/2018
 • Hotărârea 121/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 121 - privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici și a devizului general pentru un obiectiv de investiții de interes local din Sectorul 2 al Municipiului București -”Reamenajare Parc Grădina Icoanei”
 • Hotărârea 120/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 120 - privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici și a devizului general pentru un obiectiv de investiții de interes local din Sectorul 2 al Municipiului București - ”Amenajare peisagisticăși arhitecturală – Scuar Strada Ricinului”
 • Hotărârea 119/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 119 - privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici și a devizului general pentru un obiectiv de investiții de interes local din Sectorul 2 al Municipiului București ”Amenajare peisagistică, zonă verde adiacent Parc Petricani – Aleea Petricani”
 • Hotărârea 118/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 118 - privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici și a devizului general pentru un obiectiv de investiții de interes local din Sectorul 2 al Municipiului București - ”Amenajare zonă aventurăși tiroliană – Parcul Național”
 • Hotărârea 117/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 117 - privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici și a devizului general pentru un obiectiv de investiții de interes local din Sectorul 2 al Municipiului București - ”Reamenajare Parc Sticlăriei”
 • Hotărârea 116/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 116 - privind revizuirea indicatorilor tehnico – economici aferenţi pentru 15 obiective de investiţii din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti, aprobaţi iniţial prin H.C.L. Sector 2 nr.120/2007, nr. 30/2009, nr. 59/2009, nr. 63/2009 și nr. 187/2009
 • Hotărârea 115/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 115 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Calea Moşilor nr.73, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 114/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 114 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Maşina de Pâine nr.54, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 113/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 113 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Calea Moşilor nr.116-122, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 112/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 112 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Toporului nr.37, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 111/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 111 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Radu de la Afumaţi nr.44, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 110/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 110 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Judeţului nr.32, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 109/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 109 - privind aprobarea eşalonării la plată a sumelor datorate bugetului local pentru o persoană fizică din Sectorul 2, Bucureşti
 • Hotărârea 108/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 108 - privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în Comisiile de evaluare şi, respectiv, în Comisia de soluţionare a contestaţiilor aferente procedurii de selecţie a propunerilor de proiecte depuse conform Regulamentului cadru privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, alocate pentru activităţi nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2019
 • Hotărârea 107/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 107 - privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea și funcționarea comisiilor de evaluare a propunerilor de proiecte și a comisiei de soluționare a contestațiilor constituite în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 106/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 106 - pentru aprobarea Regulamentului cadru privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, alocate pentru activităţi nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2019
 • Hotărârea 105/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 105 - privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București în anul 2019, pentru activități nonprofit din domeniile: culturăşi culte, sport, educație, mediu și social, în condițiile prevederilor Legii nr.350/2005, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea publicării în Monitorul Oficial al României, partea a VI-a
 • Hotărârea 104/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 104 - privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti la 31.03.2019
 • Hotărârea 103/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 103 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 102/2016 privind stabilirea şi organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 140/2018 şi H.C.L. Sector 2 nr. 43/2019
 • Hotărârea 102/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 102 - privind încetarea mandatului unui consilier local
 • Hotărârea 101/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 101 - privind încetarea mandatului unui consilier local
 • Hotărârea 100/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 100 - privind transmiterea imobilului situat în Bd. Basarabia nr. 84, Sector 2, Bucureşti, din administrarea Consiliului Local Sector 2 în administrarea Poliţiei Locale Sector 2, cu destinaţia de sediu al acesteia
 • Hotărârea 99/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 099 - aprobarea documentului cadru Program de investiții „Reabilitarea ascensoarelor din blocurile reabilitate termic în scopul creșterii eficienței energetice a acestora” din Sectorul 2 al Municipiului București
 • Hotărârea 98/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 098 - pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 56/2019 privind aprobarea costului mediu lunar/persoană adultă protejatăși a contribuției lunare de întreținere în Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Speranța din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, pentru anul 2019
 • Hotărârea 97/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 097 - privind aprobarea şi implementarea Programului educaţional ,,ACADEMIA COPIILOR SECTOR 2” pentru anul şcolar 2019-2020
 • Hotărârea 96/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 096 - privind aprobarea proiectului ,,Când voi fi Mare” - consiliere şi orientare profesională pentru copii
 • Hotărârea 95/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 095 - privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București în anul 2019, pentru activități nonprofit din domeniile: culturăşi culte, sport, educație, mediu și social, în condițiile prevederilor Legii nr.350/2005, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea publicării în Monitorul Oficial al României, partea a VI-a
 • Hotărârea 94/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 094 - privind aprobarea bugetului general al  Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2019
 • Hotărârea 93/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 093 - privind validarea mandatului unui consilier local
 • Hotărârea 92/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 092 - privind încetarea mandatului unui consilier local
 • Hotărârea 91/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 091 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii ,,Parcare supraetajată pe 3 niveluri - 2 niveluri acoperite și un nivel deschis - Aleea Dobrina”
 • Hotărârea 90/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 090 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii de interes local din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti: ,,Amplasare copertine, închidere pasaj, reparare pardoseli şi socluri –Pasaj pietonal Obor”
 • Hotărârea 89/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 089 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții la 5 unități sociale din subordinea Direcției Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2
 • Hotărârea 88/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 088 - privind reglementarea situației juridice a unor imobile de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București
 • Hotărârea 87/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 087 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Logofătul Dan nr. 1, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 86/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 086 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Giuseppe Garibaldi nr. 3, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 85/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 085 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Luncşoara nr. 17, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 84/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 084 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Şos. Pantelimon nr. 289, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 83/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 083 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Aleea Circului nr. 1, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 82/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 082 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Turbinei nr. 25 și 27, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 81/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 081 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Măgura Vulturului nr. 46, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 80/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 080 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Agricultori nr. 97B, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 79/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 079 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Dogarilor nr. 3, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 78/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 078 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Dropiei nr. 9, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 77/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 077 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Șos. Andronache nr. 152, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 76/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 076 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Parcaj Subteran Bucur Obor nivel 1 și 2, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 75/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 075 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Maiorului nr. 13, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 74/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 074 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Olimpiadei nr. 37A, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 73/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 073 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Fierari nr. 18, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 72/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 072 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Viitorului nr. 118,  Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 71/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 071 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Viitorului nr. 178, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 70/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 070 - privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului general şi a situațiilor financiare anuale la 31.12.2018 ale Sectorului 2 al Municipiului București
 • Hotărârea 69/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 069 - privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti pentru modificarea şi completarea articolelor 21 şi 22 din anexa nr. 3 la  Anexa H.C.G.M.B. nr. 124/2008 privind aprobarea Strategiei de parcare pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi abrogarea Hotărârii C.G.M.B nr. 82/2008, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 68/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 068 - privind aprobarea Studiului de oportunitate privind Serviciul public de salubrizare din Sectorul 2 al Municipiului București in forma revizuita, a modalității de gestiune si a documentației-cadru de delegare a serviciului de salubrizare
 • Hotărârea 67/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 067 - privind aprobarea unui ajutor de urgenţă pentru prevenirea riscurilor generate de probleme grave de sănătate unei familii din Sectorul 2, Bucureşti
 • Hotărârea 66/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 066 - pentru încetarea aplicabilităţii Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 317/2018 privind sistematizarea, reabilitarea şi întreţinerea actualelor terenuri de joacă aflate în administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 2
 • Hotărârea 65/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 065 - pentru aprobarea Metodologiei de emitere a ,,Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor prevăzute de grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive, pe raza sectorului 2 alMunicipiului Bucureşti”
 • Hotărârea 64/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 064 - pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 32/2007 privind atribuirea în folosință gratuită a spațiului situat în str. Mihai Eminescu nr. 89, Sector 2 către Teatrul Tineretului “Metropolis”, astfel cum a fost  modificatăși completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 161/2016 și H.C.L. Sector 2 nr. 18/2018
 • Hotărârea 63/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 063 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiective de investiții de interes local  din Sectorul 2 ”Reabilitare sisteme rutiere - 4 străzi din Sectorul 2 al Municipiului București”
 • Hotărârea 62/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 062 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiective de investiții de interes local  din Sectorul 2 ”Reabilitare parcări de reședință - 7 locații din Sectorul 2 al Municipiului București”
 • Hotărârea 61/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 061 - privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 73/2015 pentru stabilirea domeniilor şi locurilor de muncăîn care se pot presta activităţi în folosul comunităţii la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 60/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 060 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții de interes local din Sectorul 2 ”Amenajare locuri de joacă pentru copii – Calea Moșilor nr. 296”
 • Hotărârea 59/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 059 - privind aprobarea proiectului „PANTELIMON 301”
 • Hotărârea 58/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 058 - privind modificarea pozitiei 37 din anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 2 nr. 152 din 04.12.2003, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 57/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 057 - privind aprobarea proiectului ,,CUPA BEST OF 2 la baschet fete şi băieţi”
 • Hotărârea 56/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 056 - privind aprobarea costului mediu lunar/persoană adultă protejatăși a contribuției lunare de întreținere în Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Speranța din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, pentru anul 2019
 • Hotărârea 55/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 055 - privind aprobarea costului mediu lunar/persoană adultă ce beneficiază de servicii sociale în cadrul centrelor rezidenţiale și nerezidențiale pentru persoane adulte cu dizabilități din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, pentru anul 2019
 • Hotărârea 54/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 054 - privind stabilirea costului  mediu anual/copil protejat în sistem rezidenţial, centru de zi, centru de îngrijire şi găzduire, centru de primire, complex de servicii de asistenţăşi sprijin pentru prevenirea situaţiilor ce pun în pericol securitatea şi dezvoltarea copilului şi  la asistenţi maternali profesionişti pe anul 2019
 • Hotărârea 53/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 053 - privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr.309/2018 pentru aprobarea numărului şi cuantumului burselor aferente anului şcolar 2018-2019 pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 52/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 052 - privind stabilirea normativelor şi limitelor maxime de cheltuieli necesare desfăşurării unor activităţi în cadrul proiectelor organizate de Centrul Cultural ,,Mihai Eminescu”
 • Hotărârea 51/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 051 - privind aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului București aflate in administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București
 • Hotărârea 50/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 050 - privind stabilirea ordinii de prioritate valabilă pentru anul 2019 în repartizarea locuințelor pentru tineri–medici rezidenți destinate închirierii
 • Hotărârea 49/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 049 - privind prelungirea pentru o perioadă de 1 (un) an a termenului prevăzut de Hotărârea Consiliului Local Sector 2  nr. 36/2018
 • Hotărârea 48/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 048 - privind aprobarea listei anuale a produselor care vor fi distribuite în cadrul Programului pentru şcoli al României în perioada 2019-2023 şi aprobarea măsurilor educative care însoţesc distrbuţia produselor ce se vor implementa în anul şcolar 2018-2019
 • Hotărârea 47/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 047 - pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 175/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2
 • Hotărârea 46/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 046 - privind aprobarea schimbării denumirii unei unități de învățământ preuniversitar particular care va funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2019 - 2020
 • Hotărârea 45/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 045 - privind aprobarea schimbării denumirii unei unități de învățământ preuniversitar particular care va funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2019 - 2020
 • Hotărârea 44/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 044 - privind aprobarea schimbării denumirii unei unități de învățământ preuniversitar de stat care va funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2019 - 2020
 • Hotărârea 43/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 043 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 102/2016 privind stabilirea şi organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2, astfel cum a fost modificatăşi completatăprin H.C.L. Sector 2 nr. 140/2018
 • Hotărârea 42/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 042 - pentru alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioadă de 3 luni
 • Hotărârea 41/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 041 - privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului Bucuresti cu privire la împuternicirea Consiliului Local Sector 2 pentru promovarea unei decizii în plan local, cu aplicabilitate pe raza sectorului 2, de majorare a taxei anuale pentru utilizarea unui loc într-o parcare de reşedinţă
 • Hotărârea 40/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 040 - pentru acordarea Avizului consultativ în scopul atribuirii titlului de Colegiu Naţional unei unităţi de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 39/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 039 - pentru aprobarea, de principiu, a asocierii dintre Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti cu ,,Metrorex” S.A, în vederea realizării în comun a proiectului de utilitate publică privind modernizarea staţiei de metrou Pipera
 • Hotărârea 38/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 038 - privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului Bucuresti pentru transmiterea imobilului - spaţiu subsol - Hala Terminal Obor situat în str. Ziduri Moşi nr. 4 sector 2, Bucureşti, din administrarea Administraţiei Pieţelor Sector 2, în administrarea directă a Consiliului Local Sector 2, în scopul reabilitării şi amenajării punctului de comandă de protecţie civilă pentru conducerea activităţilor şi gestionarea situaţiilor de urgenţă
 • Hotărârea 37/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 037 - pentru aprobarea unor măsuri privind accesibilitatea persoanelor cu dizabilități și femeilor însărcinate, la centrele de relații cu publicul din cadrul serviciilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local Sector 2 și al Primăriei Sector 2 București
 • Hotărârea 36/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 036 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Intrarea Mieilor nr. 2-4, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 35/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 035 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Recreerii nr. 5 Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 34/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 034 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Educației nr. 16, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 33/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 033 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Rahmaninov nr. 2E Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 32/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 032 - privind instituirea taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare și aprobarea Regulamentului privind implementarea, determinarea cuantumului, încasarea și administrarea taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare pentru utilizatorii casnici (persoane fizice) pe raza Sectorului 2 al Municipiului București
 • Hotărârea 31/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 031 - privind acordarea unui sprijin pentru participare unor elevi la o competiție internațională
 • Hotărârea 30/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 030 - privind aprobarea eşalonării la plată a sumelor datorate bugetului local al Sectorului 2 pentru Merpa Import Export S.R.L
 • Hotărârea 29/2019 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 029 - privind aprobarea ,,Propunerii Consiliului local Sector 2” referitoare la evaluarea performanţelor profesionale individuale ale Directorului Executiv al Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 28/2019 - Sectorul 2

  Hotărâre nr. 028 - privind aprobarea  proiectului  cultural „Albume cu imagini și istorii reprezentative despre Sectorul 2”
 • Hotărârea 27/2019 - Sectorul 2

  Hotărâre nr. 027 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 10/2011 privind reorganizarea Poliției Comunitare Sector 2 și aprobarea Organigramei, a  Statului de funcţii și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Poliției Locale Sector 2, astfel cum a fost modificată prin  H.C.L. Sector 2  nr. 221/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 399/2018
 • Hotărârea 26/2019 - Sectorul 2

  Hotărâre nr. 026 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 174/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și ale Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, rectificată, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 90/2018, H.C.L. Sector 2 nr. 324/2018 şi H.C.L. Sector 2 nr. 331/2018
 • Hotărârea 25/2019 - Sectorul 2

  Hotărâre nr. 025 - privind aprobarea proiectului „Primăvara începe cu un mărţişor”
 • Hotărârea 24/2019 - Sectorul 2

  Hotărâre nr. 024 - pentru încetarea aplicabilităţii Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 392/2018 privind aprobarea Regulamentului de încasare şi administrare a taxei de habitat cu destinaţia specială de salubrizare în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti şi a Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 395/2018 privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinaţia specială de salubrizare, pentru anul 2019, în Sectorul 2 al Municipiului București
 • Hotărârea 23/2019 - Sectorul 2

  Hotărâre nr. 023 - privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 2, să achiziționeze pentru și în numele Municipiului București imobilul reprezentând terenul liber de construcţii situat în Bucureşti, Sector 2, str. Gheorghe Şerban nr. 6-10 (fost 10-20), precum şi transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 2 prin Direcția Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2
 • Hotărârea 22/2019 - Sectorul 2

  Hotărâre nr. 022 - privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 2, să achiziționeze pentru și în numele Municipiului București terenul în suprafaţă de aproximativ 800 m.p, situat în București, Sector 2, Bd. Basarabia nr. 47, precum şi transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 2 prin Administrația Domeniului Public Sector 2
 • Hotărârea 21/2019 - Sectorul 2

  Hotărâre nr. 021 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Prelungirea Teslei nr. 11, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 20/2019 - Sectorul 2

  Hotărâre nr. 020 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Geamandurii nr. 27-29, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 19/2019 - Sectorul 2

  Hotărâre nr. 019 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Cremenița nr. 43, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 18/2019 - Sectorul 2

  Hotărâre nr. 018 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Nicolae Apostol nr. 28, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 17/2019 - Sectorul 2

  Hotărâre nr. 017 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD B-dul Dimitrie Pompeiu nr. 5E, 5F, 5G, 5JSectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 16/2019 - Sectorul 2

  Hotărâre nr. 016 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Vaselor nr. 55A, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 15/2019 - Sectorul 2

  Hotărâre nr. 015 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Șos. Mihai Bravu nr. 41, bl. 4 bis, sc. A, parter, ap. 2, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 14/2019 - Sectorul 2

  Hotărâre nr. 014 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Fântânica nr. 37H, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 13/2019 - Sectorul 2

  Hotărâre nr. 013 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Icoanei nr. 93, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 12/2019 - Sectorul 2

  Hotărâre nr. 012 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Plugușor nr. 11ASectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 11/2019 - Sectorul 2

  Hotărâre nr. 011 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Fântânica nr. 36, lot 13/2, 17/2, 18/1/1, 18/1/2, NC. 231781 Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 10/2019 - Sectorul 2

  Hotărâre nr. 010 - privind aprobarea Metodologiei de fundamentare a nivelului prețurilor practicate pentru asigurarea funcționării Secției Exploatare Echipamente Parc,a tarifelor și a orarului de funcționare
 • Hotărârea 9/2019 - Sectorul 2

  Hotărâre nr. 009 - pentru aprobarea componenței Comisiei de analiză privind oportunitatea achiziției de imobile în vederea extinderii unei unități de învățământ – Colegiul Național ”Cantemir Vodă”
 • Hotărârea 8/2019 - Sectorul 2

  Hotărâre nr. 008 - pentru aprobarea Normelor procedurale interne privind achiziţia/închirierea  imobilelor la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 7/2019 - Sectorul 2

  Hotărâre nr. 007 - privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii “Construire complex sportiv şcolar la Şcoala Gimnazială nr. 51”
 • Hotărârea 6/2019 - Sectorul 2

  Hotărâre nr. 006 - privind aprobarea proiectului „Duminica Ortodoxiei”
 • Hotărârea 5/2019 - Sectorul 2

  Hotărâre nr. 005 - privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al  Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2019 – 2020
 • Hotărârea 4/2019 - Sectorul 2

  Hotărâre nr. 004 - privind solicitarea emiterii avizului conform al Ministerului Educației Naționale pentru schimbarea destinației imobilului situat în Intrarea Pâncota nr. 16, sector 2, aflat în administrarea Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2
 • Hotărârea 3/2019 - Sectorul 2

  Hotărâre nr. 003 - privind stabilirea unor normative proprii de cheltuieli la nivelul autorităților administrației publice ale Sectorului 2
 • Hotărârea 2/2019 - Sectorul 2

  Hotărâre nr. 2 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 403/2018 privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local a cheltuielilor aferente implementării programului educațional ”ACADEMIA COPIILOR SECTOR 2”
 • Hotărârea 1/2019 - Sectorul 2

  Hotărâre nr. 1 - privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al Sectorului 2 pe anul 2018 a deficitului secţiunii de dezvoltare și stabilirea excedentului bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2018