• Hotărârea 36/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 036 - privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 2 să achiziționeze pentru și în numele Municipiului București, terenul situat în Str. Grigore Ionescu nr. 63 A, Sector 2, București și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 2-prin Administrația Domeniului Public Sector 2
 • Hotărârea 35/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 035 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții de interes local ”Reabilitare sisteme rutiere - 102 străzi, alei  și parcări de reședință din Sectorul 2 al Municipiului București”
 • Hotărârea 34/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 034 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții de interes local din Sectorul 2 al Municipiului București ,,Fântână de apă potabilă Bulevardul Basarabia, Sector 2, Bucureşti”
 • Hotărârea 33/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 033 - privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici pentru 5 obiective de investiţii din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti, aprobaţi iniţial prin H.C.L. Sector 2 nr. 187/2009 și  H.C.L. Sector 2 nr. 68/2012
 • Hotărârea 32/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 032 - pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 146/2017 privind aprobarea documentației tehnico – economice faza DALI și a indicatorilor tehnico- economici pentruproiectul ”Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Școlii nr. 64 Ferdinand I”
 • Hotărârea 31/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 031 - pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr.262/30.08.2018 privind aprobarea proiectului <>,  astfel cum a fost modificatăși completată prin H.C.L Sector 2 nr. 310/27.09.2018
 • Hotărârea 30/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 030 - privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru a împuternici Consiliul Local Sector 2  de a dispune cu privire la închirierea bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului București, aflate în administrarea Administrației Piețelor Sector 2, în vederea desfășurării activității și exploatării piețelor de pe raza Sectorului 2
 • Hotărârea 29/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 029 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Catrinței nr. 5, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 28/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 028 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Lacul Amara nr.17, Sector 2 , Bucureşti
 • Hotărârea 27/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 027 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Sachelarie Visarion nr. 45A (fost Strada Măgura Vulturului nr. 86), Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 26/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 026 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Bulevardul Ferdinand I nr. 136, Sector 2 , Bucureşti
 • Hotărârea 25/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 025 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Johannes K. Kepler nr.1, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 24/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 024 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Episcop Radu nr. 58, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 23/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 023 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Bărbat Voievod nr. 72, Sector 2 , Bucureşti
 • Hotărârea 22/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 022 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Nicolae Cânea nr. 96, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 21/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 021 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Intrarea Tăciunelui nr.8, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 20/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 020 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Șoseaua Mihai Bravu nr. 42-62, Bl. P8, Sc. 3, Ap. 92, Parter, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 19/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 019 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Doamna Ghica nr. 205, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 18/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 018 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Doamna Ghica nr. 7, Bl. 4, Sc. 2, Ap. 47, Parter, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 17/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 017 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Barbu Văcărescu nr.41, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 16/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 016 - privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București în anul 2020, pentru activități nonprofit din domeniile: culturăși culte, sport, educație, mediu și social, în condițiile prevederilor Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 15/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 015 - privind aprobarea bugetului general al  Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2020
 • Hotărârea 14/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 014 - privind  achiziționarea pentru şi în numele Municipiului Bucureşti  a terenului în suprafață de 823 mp, situat în strada Aurel Vlaicu,  nr. 30-32 (actualul 32 A), Sector 2, Bucureşti (Grădiniţa nr. 133)
 • Hotărârea 13/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 013 - pentru stimularea colectării selective a deşeurilor menajere
 • Hotărârea 12/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 012 - pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 52/2017 privind aprobarea Metodologiei de acordare a tichetelor sociale pentru produse alimentare
 • Hotărârea 11/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 011 - pentru modificarea şi completarea  Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 128/2017 privind înfiinţarea şi componenţa Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 152/2019
 • Hotărârea 10/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 010 - privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,Reabilitarea termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, București, strada Olari nr. 19”, aprobaţi iniţial prin H.C.L. Sector 2 nr. 145/02.10.2017 și modificați prin H.C.L. Sector 2 nr. 87/26.04.2018
 • Hotărârea 9/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 009 - pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 263/30.08.2018 privind aprobarea proiectului  ,,Reabilitarea termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, București, strada Olari nr. 19”
 • Hotărârea 8/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 008 - privind aprobarea Metodologiei de emitere a ,,Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor prevăzute de grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive, pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti”
 • Hotărârea 7/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 007 - privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al  Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2020 – 2021
 • Hotărârea 6/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 006 - privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti pentru preluarea în domeniul public al Municipiului Bucureşti a construcţiilor edilitare „Construcţii apa-canal imobil bloc 2 – Str. Maior Vasile Băcilă nr. 28-30”, sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 5/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 005 - pentru aprobarea proiectului ,, PANTELIMON 301”
 • Hotărârea 4/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 004 - privind aprobarea proiectului „Primăvara începe cu un mărţişor”
 • Hotărârea 3/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 003 - pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 6/2017 privind aprobarea Metodologiei de acordare a înlesnirilor la plată a obligaţiilor fiscale şi bugetare datorate bugetului local al Sectorului 2al Municipiului București
 • Hotărârea 2/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 002 - pentru completarea articolului nr. 52 din anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 174/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și  ale Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, rectificată, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 1/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 001 - privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al Sectorului 2 pe anul 2019 a deficitului secţiunii de dezvoltare și stabilirea excedentului bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2019