• Hotărârea 141/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 141 - privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti pentru transmiterea imobilului situat în str. Vasile Lascăr nr. 103-107 (fost nr. 109), sector 2, Bucureşti - Piaţa Gemeni (fosta Piaţa Galaţi) - în administrarea Consiliului Local Sector 2 prin Administraţia Pieţelor Sector2 şi împuternicirea Consiliului Local Sector 2 de a hotărî cu privire la derularea procedurilor de închiriere şi/sau concesionare, după caz, pentru  modernizarea şi administrarea eficientă a Pieţei Gemeni
 • Hotărârea 140/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 140 - pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 215/20.07.2018 privind utilizarea temporară a locurilor publice din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti de către agenţii economici pentru amplasarea de ,,agregate frigorifice în vederea desfăşurării activităţii de comercializare băuturi răcoritoare, îngheţată, alte produse alimentare preambalate şi automate de cafea”, precum şi cu ,,terase sezoniere“
 • Hotărârea 139/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 139 - pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 8/30.01.2020 privind aprobarea Metodologiei de emitere a ,,Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor prevăzute de grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive, pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti”
 • Hotărârea 138/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 138 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Soldat Ştefan Pascale nr. 25, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 137/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 137 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Nicolae Paraschiv nr. 18, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 136/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 136 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Nicolae Pârâu nr. 27, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 135/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 135 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Nicolae Pârâu nr. 23, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 134/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 134 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri,începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017şi H.C.L. Sector 2 nr.185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Matei Voievod nr.68, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 133/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 133 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri,începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017şi H.C.L. Sector 2 nr.185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Viitorului nr.185, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 132/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 132 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri,începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017şi H.C.L. Sector 2 nr.185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Ispravnicului  Nr.42, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 131/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 131 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri,începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017şi H.C.L. Sector 2 nr.185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Sold. Ion Marin nr.31, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 130/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 130 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri,începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017şi H.C.L. Sector 2 nr.185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Olanelor nr.7, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 129/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 129 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Sergent Vasile Predescu nr. 12, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 128/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 128 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Soldat Ștefan Pascale nr. 39, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 127/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 127 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Gimalău nr. 44, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 126/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 126 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Gimalău nr. 46, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 125/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 125 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificatăși completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr.185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Rondă nr. 40 – corp clădire latură stânga față, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 124/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 124 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str.Ţepeş Vodă nr. 87, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 123/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 123 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Ziduri Moşi nr. 25, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 122/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 122 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021,ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Maiorului nr. 6, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 121/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 121 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri,începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017şi H.C.L. Sector 2 nr.185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Vasile Lascăr nr.172, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 120/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 120 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri,începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017şi H.C.L. Sector 2 nr.185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Vasile Lascăr nr.176, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 119/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 119 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri,începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017şi H.C.L. Sector 2 nr.185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Intrarea Pălămidei nr.13, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 118/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 118 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri,începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017şi H.C.L. Sector 2 nr.185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Beiu Constantin nr.52, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 117/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 117 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri,începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017şi H.C.L. Sector 2 nr.185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Paroşeni nr.30, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 116/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 116 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri,începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017şi H.C.L. Sector 2 nr.185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Paroşeni nr.50A, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 115/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 115 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Beiu Constantin  nr. 21, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 114/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 114 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Beiu Constantin  nr. 19, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 113/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 113 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Gheorghe Zamfir nr. 11 A, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 112/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 112 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicăriiRegulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Gheorghe Zamfir nr. 26, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 111/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 111 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicăriiRegulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Gimalău nr. 32, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 110/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 110 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicăriiRegulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Gimalău nr. 34, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 109/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 109 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Gimalău nr. 7, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 108/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 108 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicăriiRegulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Folclorului nr. 8, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 107/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 107 - privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București a împuternicirii exprese a Consiliului Local al Sectorului 2 să hotărască cu privire la continuarea implementării proiectului ,,PENTRU SĂNĂTATEA COPIILOR NOȘTRI”, pentru anul școlar 2020-2021
 • Hotărârea 106/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 106 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 217/2018 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi desfăşurare a licitaţiei publice pentru închirierea spaţiilor/terenurilor excedentare aflate în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 322/2018
 • Hotărârea 105/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 105 - privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare  a Consiliului Local Sector 2 București
 • Hotărârea 104/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 104 - privind acordarea unui sprijin financiar pentru Mănăstirea Plumbuita (situaţia de lucrări nr. 1 la Contractul nr. 143/2019)
 • Hotărârea 103/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 103 - privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Vatra Luminoasă (situaţia de lucrări nr. 1)
 • Hotărârea 102/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 102 - privind aprobarea valorilor actualizate ale indicatorilor tehnico – economici și a devizului general pentru un obiectiv de investiții de interes local din Sectorul 2 al Municipiului București - ”Amenajare peisagisticăși arhitecturală – Scuar Strada Ricinului, Sector 2, București”, aprobați inițial prin H.C.L Sector 2 nr. 120/2019
 • Hotărârea 101/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 101 - privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi a devizelor generale pentru obiectivele de investiţii de interes local “Reabilitare sisteme rutiere – 17 străzi din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti”
 • Hotărârea 100/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 100 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții de interes local ”Reabilitare sisteme rutiere - 21 străzi din Sectorul 2 al Municipiului București”
 • Hotărârea 99/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 099 - pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 224/2017 privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile care nu se finanțează de la bugetul de stat în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală 2017 – 2020
 • Hotărârea 98/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 098 - pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 91/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi a devizelor generale pentru obiective de investiţii reprezentând “Lucrări de intervenţie pentru 17 unităţi de învăţământ de pe raza Sectorului 2” astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 190/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 336/2019
 • Hotărârea 97/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 097 - privind rectificarea bugetului general al  Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2020
 • Hotărârea 96/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 096 - privind înființarea unor unități de asistență socială fără personalitate juridică, în subordinea Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2, ca urmare a reorganizării vechilor structuri
 • Hotărârea 95/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 095 - privind aprobarea vânzării locuinţelor pentru tineri, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situate în imobilul  din Șos.Ștefan cel Mare nr.19B (fost Şos.Ştefan cel Mare nr. 21), Sector 2, București
 • Hotărârea 94/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 094 Nou! - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Șos. Electronicii  nr. 19, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 93/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 093 Nou! - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str.Șoltuzului  nr. 45, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 92/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 092 Nou! - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Maica Domnului  nr. 7, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 91/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 091 Nou! - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificatăși completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Viitorului nr. 109, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 90/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 090 Nou! - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificatăși completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Viitorului nr. 107, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 89/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 089 Nou! - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Radu de la Afumați nr. 46, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 88/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 088 Nou! - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Maica Domnului nr. 13A, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 87/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 087 Nou! - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Agricultori nr. 92, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 86/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 086 Nou! - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Duzilor nr. 17, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 85/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 085 Nou! - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Viitorului nr. 102, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 84/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 084 Nou! - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Sînmedru nr. 35, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 83/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 083 Nou! - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri,începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017şi H.C.L. Sector 2 nr.185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Agricultori nr.16, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 82/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 082 Nou! - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri,începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017şi H.C.L. Sector 2 nr.185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Agricultori nr.68, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 81/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 081 Nou! - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Plumbuita nr. 97, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 80/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 080 Nou! - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Şos. Pantelimon nr. 2, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 79/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 079 Nou! - privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Tămâioarei nr. 3, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 78/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 078 Nou! - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Aleea Lungulețu nr. 4, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 77/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 077 Nou! - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Bd. Dacia nr. 97, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 76/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 076 Nou! - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri,începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017şi H.C.L. Sector 2 nr.185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Tugomir Voievod nr.39-41 - corpul dreapta faţă, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 75/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 075 Nou! - pentru aprobarea Actului Adițional nr.64/2020 la Contractul nr.1128/25/10/1999 privind modificarea suprafeței de stropit și folosirea substanțelor dezinfectante pe străzile și trotuarele din Sectorul 2, pe perioada aplicării  măsurilor pentru prevenirea răspândirii Covid-19
 • Hotărârea 74/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 074 Nou! - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Popa Nan nr. 52, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 73/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 073 Nou! - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Precupeții Vechi nr. 29, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 72/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 072 Nou! - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Păsărani nr. 70,NC. 238716, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 71/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 071 Nou! - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Laviței nr. 46, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 70/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 070 Nou! - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Gheorghe Șerban nr. 67, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 69/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 069 Nou! - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Bărbat Voievod nr.71, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 68/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 068 Nou! - privind rectificarea bugetului general al  Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2020
 • Hotărârea 67/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 067 Nou! - privind acordarea unui ajutor financiar Institutului de Urgență pentru Boli  Cardiovasculare “Prof. Dr. C.C. Iliescu” București
 • Hotărârea 66/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 066 Nou! - privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti la 31.03.2020
 • Hotărârea 65/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 065 Nou! - privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului general şi a situațiilor financiare anuale la 31.12.2019 ale Sectorului 2 al Municipiului București
 • Hotărârea 64/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 064 Nou! - privind transmiterea in administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială si  Protecţia Copilului Sector 2  a  spaţiului situat  la parterul imobilului din Sos. Pantelimon  nr.255, bl.43, Sector 2, București
 • Hotărârea 63/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 063 Nou! - privind prelungirea pentru o perioadă de 1 (un) an a termenului prevăzut de Hotărârea Consiliului Local Sector 2  nr. 36/2018, astfel cum a fost modificat prin H.C.L Sector 2 nr. 49/2019
 • Hotărârea 62/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 062 Nou! - pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 9/2018 privind aprobarea procedurii formalizate privind identificarea, înregistrarea și accesul contribuabilului la platforma de contact a Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2
 • Hotărârea 61/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 061 Nou! - privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului Bucuresti pentru atribuirea în folosinţă a unei părţi din terenul situat sub imobilele construcţii ,, Ansamblu de locuinţe pentru tineri- medici rezidenţi – Zona Spitalul Colentina” din  Şos.Ştefan cel Mare nr.19 B (fost nr.21) aflat în domeniul public al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 60/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 060 Nou! - pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr.84/26.04.2018  privind transmiterea unor părți din  imobilul situat în Șos. Pantelimon nr.301, Sector 2, și terenul aferent acestora, din administrarea Consiliului Local Sector 2 prin Direcția Generală  de Asistență Socialăși  Protecția  Copilului Sector 2 în administrarea Centrului Cultural „Mihai Eminescu” , aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București
 • Hotărârea 59/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 059 Nou! - privind aprobarea proiectului “Reabilitarea şi modernizarea imobilului - Grădiniţa Albinuţa”, precum şi asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile şi a cotei proprii de minim 2% din valoarea eligibilă a proiectului
 • Hotărârea 58/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 058 Nou! - privind aprobarea proiectului ,,Reabilitarea şi modernizarea imobilului - Grădiniţa nr. 280”, precum şi asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile şi a cotei proprii de minim 2% din valoarea eligibilă a proiectului
 • Hotărârea 57/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 057 Nou! - privind stabilirea ordinii de prioritate valabilă pentru anul 2020 în repartizarea locuințelor pentru tineri–medici rezidenți destinate închirierii
 • Hotărârea 56/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 056 Nou! - privind aprobarea eşalonării la plată a sumelor datorate bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pentru SC LACUL TEI OFFICES SA CUI 8630855 cu sediul în Bucureşti , Bd. Lacul Tei nr.1-3, Sector 2
 • Hotărârea 55/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 055 Nou! - privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Instalare lift exterior şi consolidare clădire existentă la Centrul de Îngrijire și Asistență nr. 2, cu sediul în str. Mihai Eminescu nr. 87, Sector 2, Bucureşti”
 • Hotărârea 54/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 054 - pentru aprobarea numărului şi cuantumului burselor aferente Semestrului II al anului şcolar  2019 - 2020 pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 53/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 053 - privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 2 ca în numele Municipiului Bucureşti să suspende plata taxelor ce se fac venit la bugetul local, respectiv taxa domeniului public şi taxă clădire şi teren în folosinţă, ce se încasează de la persoanele fizice şi de la persoanele juridice care şi-au încetat activitatea economică, pe toată perioada decretării stării de urgenţă
 • Hotărârea 52/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 052 - privind împuternicirea Primarului Sectorului 2 al Municipiului București și a Instituțiilor aflate sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 pentru a realiza achizițiile în mod direct pe perioada stării de urgență instituite pe teritoriul României
 • Hotărârea 51/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 051 - privind acordarea unor facilități pentru încasarea și administrarea taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare pentru utilizatorii  non-casnici (persoane juridice) pe raza Sectorului 2 al Municipiului București
 • Hotărârea 50/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 050 - pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 201/2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii, Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 şi a Regulamentelorde Organizare şi Funcţionare ale Serviciilor Sociale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificatăși completatăprin H.C.L. Sector 2 nr. 353/2019
 • Hotărârea 49/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 049 - privind rectificarea bugetului general al  Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2020
 • Hotărârea 48/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 048 - privind aprobarea achiziţionării unui pachet cu produse alimentare de baza in cuantum de 350 RON / luna în vederea acordării pentru un număr de aproximativ 4500 de persoane vârstnice aflate în evidenţa  DGASPC Sector 2 pe toata durata instituirii stării de urgentă la nivel naţional
 • Hotărârea 47/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 047 - pentru aprobarea Planului Anual de Acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local Sector 2, pentru anul 2020
 • Hotărârea 46/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 046 - privind unele măsuri in cadrul Administraţiei Pieţelor Sector 2,  serviciu public din subordinea Consiliului Local Sector 2, pe perioada stării de urgență
 • Hotărârea 45/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 045 - privind aprobarea costului mediu lunar/persoană adultă protejatăși a contribuției lunare de întreținere în Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Speranța din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, pentru anul 2020
 • Hotărârea 44/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 044 - privind aprobarea costului mediu lunar/personă adultă ce beneficiază de servicii sociale în cadrul centrelor rezidenţiale și nerezidențiale pentru persoane adulte cu dizabilități din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, pentru anul 2020
 • Hotărârea 43/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 043 - privind stabilirea costului mediu anual/copil protejat în sistem rezidenţial, centru de zi, centru de îngrijire şi găzduire, centru de primire, complex de servicii de asistenţăşi sprijin pentru prevenirea situaţiilor ce pun în pericol securitatea şi dezvoltarea copilului şi la asistenţi maternali profesionişti, pe anul 2020
 • Hotărârea 42/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 042 - privind solicitarea cătreConsiliul General al Municipiului Bucureşti de reintroducere în domeniul public al statului şi administrarea M.A.I. a spaţiului în care au funcţionat B.E.P. 1 în incinta Secţiei 6 de Poliţie din Str. Paul Greceanu nr.36 şi B.E.P. 4 în incinta Secţiei 9 Poliţie din Şos. Pantelimon nr.290
 • Hotărârea 41/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 041 - pentru modificarea şi completarea  H.C.L. Sector 2 nr. 82/26.04.2018  privind transmiterea  imobilului corp C5 situat în str. Olari nr.15, fost 11-13, Sector 2, din administrarea Consiliului Local Sector 2 în administrarea  Direcției Generale  de Asistență Socială si  Protecția  Copilului Sector 2
 • Hotărârea 40/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 040 - privind  implementarea proiectului “Butonul roșu-Salvează vieți”
 • Hotărârea 39/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 039 - pentru modificarea poziţiei 85 din Anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 2 nr. 152 din 04.12.2003 privind transmiterea în administrarea Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a imobilelor în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar, unitățile de învățământ special și unitățile sanitare publice de interes local de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București
 • Hotărârea 38/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 038 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Sectorului 2  al Municipiului Bucureşti,în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate
 • Hotărârea 37/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 037 - pentru alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioadă de 3 luni
 • Hotărârea 36/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 036 - privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 2 să achiziționeze pentru și în numele Municipiului București, terenul situat în Str. Grigore Ionescu nr. 63 A, Sector 2, București și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 2-prin Administrația Domeniului Public Sector 2
 • Hotărârea 35/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 035 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții de interes local ”Reabilitare sisteme rutiere - 102 străzi, alei  și parcări de reședință din Sectorul 2 al Municipiului București”
 • Hotărârea 34/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 034 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții de interes local din Sectorul 2 al Municipiului București ,,Fântână de apă potabilă Bulevardul Basarabia, Sector 2, Bucureşti”
 • Hotărârea 33/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 033 - privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici pentru 5 obiective de investiţii din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti, aprobaţi iniţial prin H.C.L. Sector 2 nr. 187/2009 și  H.C.L. Sector 2 nr. 68/2012
 • Hotărârea 32/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 032 - pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 146/2017 privind aprobarea documentației tehnico – economice faza DALI și a indicatorilor tehnico- economici pentruproiectul ”Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Școlii nr. 64 Ferdinand I”
 • Hotărârea 31/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 031 - pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr.262/30.08.2018 privind aprobarea proiectului <>,  astfel cum a fost modificatăși completată prin H.C.L Sector 2 nr. 310/27.09.2018
 • Hotărârea 30/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 030 - privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru a împuternici Consiliul Local Sector 2  de a dispune cu privire la închirierea bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului București, aflate în administrarea Administrației Piețelor Sector 2, în vederea desfășurării activității și exploatării piețelor de pe raza Sectorului 2
 • Hotărârea 29/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 029 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Catrinței nr. 5, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 28/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 028 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Lacul Amara nr.17, Sector 2 , Bucureşti
 • Hotărârea 27/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 027 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Sachelarie Visarion nr. 45A (fost Strada Măgura Vulturului nr. 86), Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 26/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 026 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Bulevardul Ferdinand I nr. 136, Sector 2 , Bucureşti
 • Hotărârea 25/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 025 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Johannes K. Kepler nr.1, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 24/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 024 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Episcop Radu nr. 58, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 23/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 023 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Bărbat Voievod nr. 72, Sector 2 , Bucureşti
 • Hotărârea 22/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 022 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Nicolae Cânea nr. 96, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 21/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 021 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Intrarea Tăciunelui nr.8, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 20/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 020 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Șoseaua Mihai Bravu nr. 42-62, Bl. P8, Sc. 3, Ap. 92, Parter, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 19/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 019 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Doamna Ghica nr. 205, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 18/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 018 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Doamna Ghica nr. 7, Bl. 4, Sc. 2, Ap. 47, Parter, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 17/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 017 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Barbu Văcărescu nr.41, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 16/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 016 - privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București în anul 2020, pentru activități nonprofit din domeniile: culturăși culte, sport, educație, mediu și social, în condițiile prevederilor Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 15/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 015 - privind aprobarea bugetului general al  Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2020
 • Hotărârea 14/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 014 - privind  achiziționarea pentru şi în numele Municipiului Bucureşti  a terenului în suprafață de 823 mp, situat în strada Aurel Vlaicu,  nr. 30-32 (actualul 32 A), Sector 2, Bucureşti (Grădiniţa nr. 133)
 • Hotărârea 13/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 013 - pentru stimularea colectării selective a deşeurilor menajere
 • Hotărârea 12/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 012 - pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 52/2017 privind aprobarea Metodologiei de acordare a tichetelor sociale pentru produse alimentare
 • Hotărârea 11/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 011 - pentru modificarea şi completarea  Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 128/2017 privind înfiinţarea şi componenţa Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 152/2019
 • Hotărârea 10/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 010 - privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,Reabilitarea termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, București, strada Olari nr. 19”, aprobaţi iniţial prin H.C.L. Sector 2 nr. 145/02.10.2017 și modificați prin H.C.L. Sector 2 nr. 87/26.04.2018
 • Hotărârea 9/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 009 - pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 263/30.08.2018 privind aprobarea proiectului  ,,Reabilitarea termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, București, strada Olari nr. 19”
 • Hotărârea 8/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 008 - privind aprobarea Metodologiei de emitere a ,,Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor prevăzute de grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive, pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti”
 • Hotărârea 7/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 007 - privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al  Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2020 – 2021
 • Hotărârea 6/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 006 - privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti pentru preluarea în domeniul public al Municipiului Bucureşti a construcţiilor edilitare „Construcţii apa-canal imobil bloc 2 – Str. Maior Vasile Băcilă nr. 28-30”, sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 5/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 005 - pentru aprobarea proiectului ,, PANTELIMON 301”
 • Hotărârea 4/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 004 - privind aprobarea proiectului „Primăvara începe cu un mărţişor”
 • Hotărârea 3/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 003 - pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 6/2017 privind aprobarea Metodologiei de acordare a înlesnirilor la plată a obligaţiilor fiscale şi bugetare datorate bugetului local al Sectorului 2al Municipiului București
 • Hotărârea 2/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 002 - pentru completarea articolului nr. 52 din anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 174/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și  ale Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, rectificată, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 1/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 001 - privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al Sectorului 2 pe anul 2019 a deficitului secţiunii de dezvoltare și stabilirea excedentului bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2019