• Hotărârea 209/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 209 - privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 2 în Comisia de analizăși verificare a tarifelor pentru activităţile de colectare, transport şi depozitare deşeuri menajere municipale în amestec, precum şi pentru activităţile de colectare separată, transport, sortare şi depozitare reziduuri a deşeurilor din ambalaje  (reciclabile), realizate pentru utilizatorii casnici de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 208/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 208 - privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București de a hotărî cu privire la asocierea dintre Sectorul 2 al Municipiului București , UAT - Municipiul București, Sectorul 1 al Municipiului București, Sectorul 3 al Municipiului București, Sectorul 4 al Municipiului București, Sectorul 5 al Municipiului București și Sectorul 6 al Municipiului București,în scopul constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Municipale in Municipiul București
 • Hotărârea 207/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 207 - privind încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual între operatorul economic S.C. BA GLASS ROMÂNIA S.A, Liceul Tehnologic “Nikola Tesla”și Sectorul 2 al Municipiului București
 • Hotărârea 206/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 206 - privind emiterea acordului de principiu pentru înstrăinarea unui imobil de către Direcția Generală de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2
 • Hotărârea 205/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 205 - pentru modificarea și completarea H.C.L Sector 2 nr. 266/2020 privind  achiziționarea pentru şi în numele Municipiului Bucureşti a terenului în suprafață de 3.401 mp (din acte) şi 3.377,30 mp (din măsurători), situat în strada Gheorghe Şerban nr. 6-10, sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 204/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 204 - pentru aprobarea asocierii între  Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti şi Municipiul Bucureşti în vederea finanţării în comun a obiectivului de investiţii de interes public local ,,Pasaj Doamna Ghica" pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 203/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 203 - privind rectificarea  bugetului general al  Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2021
 • Hotărârea 202/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 202 - privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti la 31.03.2021
 • Hotărârea 201/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 201 - privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Centrului Cultural Mihai Eminescu
 • Hotărârea 200/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 200 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Cimentului nr. 10, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 199/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 199 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Erou Floruță Ion nr. 23, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 198/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 198 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Sînzieni nr. 25A, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 197/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 197 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Silvia nr. 69, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 196/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 196 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Inginer Spiridon Iorceanu nr. 8, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 195/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 195 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Ropotului nr. 148-150, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 194/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 194 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Șos. Andronache nr. 52-54, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 193/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 193 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Tunari nr. 32, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 192/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 192 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2022, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr.119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Grigore Ionescu nr. 48, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 191/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 191 - privind acordarea unui ajutor financiar, sub formă de vouchere sportive, pentru încurajarea şi sprijinirea copiilor din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, în vederea practicării sportului de performanţăşi de masă
 • Hotărârea 190/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 190 - privind aprobarea unui ajutor de urgenţăîn caz de deces
 • Hotărârea 189/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 189 - privind aprobarea unui ajutor de urgenţă pentru prevenirea riscurilor generate de probleme grave de sănătate
 • Hotărârea 188/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 188 - privind aprobarea unui ajutor de urgenţă pentru depăşirea unor situaţii de dificultate
 • Hotărârea 187/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 187 - privind aprobarea unui ajutor de urgenţă pentru depăşirea unor situaţii de dificultate
 • Hotărârea 186/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 186 - privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru schimbarea denumirii străzii ,,Dimineţii”  în memoria domnului Alexandru Gheorghe DONESCU – Primar General al Municipiului Bucureşti, 1934-1938Revocă  HCL S2 nr. 90/2021
 • Hotărârea 185/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 185 - privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului Bucuresti şi împuternicirea Consiliului Local Sector 2 să hotărască cu privire la încheierea unui Protocol de colaborare între Administraţia Domeniului Public Sector 2 şi Institutul Oncologic ,,Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu” Bucuresti, în vederea realizării unor lucrări de toaletare şi elagaj a arborilor şi arbuştilor amplasaţi în curtea institutului
 • Hotărârea 184/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 184 - privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 2 al Municipiului București de a hotărî cu privire la cooperarea între Sectorul 2 al Municipiului București din România și Pretura Sectorului Botanica a Primăriei Municipiului Chișinău din Republica Moldova
 • Hotărârea 183/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 183 - pentru aprobarea constituirii comisiei de negociere în vederea achiziționării terenului situat în Str. Grigore Ionescu nr. 63A,  Sector 2, București
 • Hotărârea 182/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 182 - pentru adoptarea unor măsuri fiscale de prorogare a termenului de platăa taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici fără contracte de prestări servicii de salubrizare stabilităîn baza H.C.L.Sector 2 nr.74/2021
 • Hotărârea 181/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 181 - privind aprobarea tarifelor pentru activităţile de colectare, transport si depozitare deşeuri municipale în amestec, precum şi a tarifului pentru activităţile de colectare separată, transport, sortare/ tratare si depozitare reziduuri a deşeurilor din ambalaje  (reciclabile), realizate pentru utilizatori non- casnici ( agenţi economici şi instituţii publice) de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 180/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 180 - privind extinderea modalităților de plată a impozitelor și taxelor locale la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București
 • Hotărârea 179/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 179 - pentru  modificarea si completarea H.C.L. Sector 2 nr. 151/22.04.2021 privind reglementarea situației juridice a unui imobil și solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București de a hotărî cu privire la asocierea dintre Sectorul 2 al Municipiului București și UAT - Municipiul București, în vederea finanțării în comun a obiectivului de investiții de interes public local ”Pasaj Doamna Ghica – reconfigurare soluție tehnică proiect pentru susținere cale rulare și instalații fixe tramvaie, sens dublu,  finalizare lucrări pasaj și rampe de acces și executarea lucrărilor de extindere canalizare pluvială si preepurare, deversare apa pluvială, aferente proiectului”, pe raza administrativ teritorială a Sectorului 2, al Municipiului BucureștiModifică/completează HCL S2 nr. 151/2021
 • Hotărârea 178/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 178 - pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 26/2013 privind aprobarea schemei proprii de finanţare a programelor locale privind lucrările de intervenţii pentru creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, astfel cum a fost modificatăși completată prin H.C.L Sector 2  nr. 42/2015
 • Hotărârea 177/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 177 - privind bugetarea participativă la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București
 • Hotărârea 176/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 176 - privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al  Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi a situaţiilor financiare anuale la 31.12.2020
 • Hotărârea 175/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 175 - privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București în Comisiile de evaluare și, respectiv, în Comisia de soluționare a contestațiilor aferente procedurii de selecție a propunerilor de proiecte depuse conform Regulamentului cadru privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București, alocate pentru activități nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 174/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 174 - privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea și funcționarea comisiilor de evaluare a propunerilor de proiecte și a comisiei de soluționare a contestațiilor constituite în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 173/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 173 - privind încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual între operatorul economic S.C ZENTIVA S.A, Colegiul Tehnic “Edmond Nicolau”și Sectorul 2 al Municipiului București
 • Hotărârea 172/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 172 - privind încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual între operatorul economic S.C ZENTIVA S.A, Colegiul Tehnic “Edmond Nicolau”și Sectorul 2 al Municipiului București
 • Hotărârea 171/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 171 - privind încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual între operatorul economic S.C INTERADA-SERVICE-COM SRL, Liceul Tehnologic “Nikola Tesla”și Sectorul 2 al Municipiului București
 • Hotărârea 170/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 170 - privind încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual între operatorul economic S.C AMBER TECHNOLOGIES SRL, Liceul Tehnologic “Nikola Tesla”și Sectorul 2 al Municipiului București
 • Hotărârea 169/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 169 - pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind accesul și modul de utilizare a curților și terenurilor de sport în aer liber aflate în folosinţa unităților de învățământ preuniversitar de stat și în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2, prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2
 • Hotărârea 168/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 168 - pentru alegerea preşedintelui de şedinţăRevocă HCL S2 nr. 147/2021
 • Hotărârea 167/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 167 - privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru transmiterea în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2, prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, a terenului în suprafață de 1.519 mp situat în incinta imobilului din București, șos. Vergului nr. 12, Sector 2, cu destinația învățământ
 • Hotărârea 166/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 166 - privind aprobarea Regulamentului de funcționare al Pieței Colentina din Str. Cremenița nr. 13-15
 • Hotărârea 165/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 165 - privind acordarea serviciilor de îngrijire personală la domiciliul persoanelor vârstnice şi aprobarea contribuţiei acestora
 • Hotărârea 164/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 164 - privind aprobarea unui ajutor de urgenţă pentru depăşirea unor situaţii de dificultate
 • Hotărârea 163/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 163 - privind aprobarea costului mediu lunar/ persoană adultă ce beneficiază de servicii sociale în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2
 • Hotărârea 162/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 162 - privind stabilirea costului mediu anual/copil protejat în sistem rezidenţial, centru de zi, centru de îngrijire şi găzduire, centru de primire, complex de servicii de asistenţăşi sprijin pentru prevenirea situaţiilor ce pun în pericol securitatea şi dezvoltarea copilului şi la asistenţi maternali profesionişti pe anul 2021
 • Hotărârea 161/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 161 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2022, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Soldat Velicu Ştefan nr. 33, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 160/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 160 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2022, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Căpitan Ion Vasilescu nr. 9, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 159/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 159 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2022, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Carei nr. 11, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 158/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 158 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2022, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Făinari nr. 1, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 157/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 157 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2022, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Viitorului nr. 82-Corp A, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 156/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 156 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2022, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector  2 nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Ropotului nr. 130, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 155/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 155 - privind aprobarea unor reglementări pe linia protecției împotriva incendiilor
 • Hotărârea 154/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 154 - privind reglementarea modalității de plată a serviciilor de deszăpezire și combatere a poleiului pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 2 al Municipiului București
 • Hotărârea 153/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 153 - privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 286/17.12.2020 pentru aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Administrației Domeniului Public Sector 2
 • Hotărârea 152/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 152 - pentru modificarea și completarea H.C.L.S2 nr. 74/ 2021 privind instituirea taxei speciale de salubrizare  pentru utilizatorii casnici  fără contracte de prestări servicii de salubrizare și pentru aprobarea Regulamentului privind implementarea, determinarea cuantumului,încasarea și administrarea acesteia, pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, în vederea prorogării unor termene
 • Hotărârea 151/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 151 - privind reglementarea situației juridice a unui imobil și solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București de a hotărî cu privire la asocierea dintre Sectorul 2 al Municipiului București și UAT - Municipiul București, în vederea finanțării în comun a obiectivului de investiții de interes public local ”Pasaj Doamna Ghica – reconfigurare soluție tehnică proiect pentru susținere cale rulare și instalații fixe tramvaie, sens dublu,  finalizare lucrări pasaj și rampe de acces și executarea lucrărilor de extindere canalizare pluvialăși preepurare, deversare apa pluvială, aferente proiectului”, pe raza administrativ teritorială a Sectorului 2, al Municipiului București
 • Hotărârea 150/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 150 - pentru aprobarea Regulamentului cadru privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București, alocate pentru activități nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 149/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 149 - privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București în anul 2021, pentru activități nonprofit din domeniile: culturăși culte, sport, educație, mediu și social, în condițiile prevederilor Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 148/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 148 - privind aprobarea bugetului general al  Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2021
 • Hotărârea 147/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 147 - pentru alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioadă de 3 luni
 • Hotărârea 146/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 146 - pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 171/2020 privind punerea în aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 16/2021
 • Hotărârea 145/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 145 - privind modificarea și completarea H.C.L Sector 2 nr. 107/2021 pentru aprobarea numărului şi cuantumului burselor aferente Semestrului II al anului şcolar  2020 - 2021 pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 144/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 144 - privind încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual între operatorul economic Societatea ROMAERO S.A., Colegiul Tehnic “Dimitrie Leonida”și Sectorul 2 al Municipiului București
 • Hotărârea 143/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 143 - privind încheierea contractelor de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual între operatorul economic Societatea TURBOMECANICA S.A., Liceul Tehnologic „Ion I.C. Brătianu” și Sectorul 2 al Municipiului București și a contractului de parteneriat între operatorul economic SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB S.A., Liceul Tehnologic „Ion I.C. Brătianu” și Sectorul 2 al Municipiului București
 • Hotărârea 142/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 142 - privind aprobarea condițiilor de contractare și implementarea proiectului cod SMIS 141791-„Consolidarea capacității D.G.A.S.P.C. Sector 2 de gestiune a crizei  sanitare COVID-19 pentru beneficiarii și angajații din centrele sociale rezidențiale pentru perioada iulie 2020-aprilie 2021”, finanțat prin programul POIM
 • Hotărârea 141/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 141 - pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector nr.262/2018 privind aprobarea proiectului <> , astfel cum a fost modificatăși completată prin H.C.L Sector 2 nr. 310/2018 și H.C.L Sector 2 nr. 31/2020
 • Hotărârea 140/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 140 - pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 146/2017 privind aprobarea documentației tehnico – economice faza DALI și a indicatorilor tehnico- economici pentruproiectul ”Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Școlii nr. 64 Ferdinand I”, astfel cum a fost modificatăși completată prin H.C.L Sector 2 nr. 32/2020
 • Hotărârea 139/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 139 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Berechet nr. 1, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 138/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 138 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Valea Măgurei nr. 16, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 137/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 137 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Șos. Fundeni nr. 42, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 136/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 136 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Șos. Fundeni nr. 143A, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 135/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 135 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Alexandru Paulescu nr. 7, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 134/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 134 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Păsărani nr. 70 – lot 26, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 133/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 133 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Barometrului nr. 4, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 132/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 132 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Episcop Radu nr. 26, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 131/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 131 - privind majorarea cu 100% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2022, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Aleea Arubium nr. 65-71, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 130/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 130 - privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2022, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Şos. Fundeni nr. 159, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 129/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 129 - privind majorarea cu 400% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2022, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Aleea Porolissum nr. 37, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 128/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 128 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2022, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Baicului nr. 75, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 127/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 127 - privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 2 de a hotărî cu privire la asocierea dintre Sectorul 2 al Municipiului București şi Administraţia Străzilor Bucureşti, în vederea realizării documentaţiilor cadastrale, tehnice şi economice şi a lucrărilor de interes local referitoare la organizarea reţelei stradale, a sistemelor de semnalizare rutierăși dotări pentru siguranța circulației, modernizarea, reconfigurarea, întreţinerea şi amenajarea/ reamenajarea/extinderea spaţiilor publice aferente, pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 2 Bucureşti
 • Hotărârea 126/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 126 - pentru aprobarea Regulamentului privind disponibilizarea/valorificarea bunurilor amplasate ilegal pe domeniul public sau privat al statului sau al municipiului Bucureşti,  pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 2 Bucureşti
 • Hotărârea 125/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 125 - pentru aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de beneficiarii de ajutor social
 • Hotărârea 124/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 124 - privind aprobarea Metodologiei pentru înhumarea persoanelor decedate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, cu aparţinători legali care nu pot săîşi îndeplinească obligaţiile familiale
 • Hotărârea 123/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 123 - privind înființarea Centrului pentru viaţă independentă pentru persoane adulte cu dizabilități, instituție fără personalitate juridicăîn subordinea Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2
 • Hotărârea 122/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 122 - privind înființarea Centrului de criză pentru persoane adulte cu dizabilități, instituție fără personalitate juridicăîn subordinea Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2
 • Hotărârea 121/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 121 - privind stabilirea ordinii de prioritate valabilă pentru anul 2021 în repartizarea locuințelor pentru tineri-medici rezidenți destinate închirierii
 • Hotărârea 120/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 120 - privind solicitarea către Consiliului General al Municipiului București pentru transmiterea în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2, prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, a terenului în suprafață de 814 mp situat în incinta imobilului din București, şos. Vergului nr.14, Sector 2, cu destinația învățământ
 • Hotărârea 119/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 119 - privind solicitarea către Consiliului General al Municipiului București pentru transmiterea în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2, prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, a terenului în suprafață de 1.775 mp situat în incinta imobilului din București, str. Tunari nr. 52-54, cu destinația învățământ
 • Hotărârea 118/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 118 - pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr.261/2018 privind aprobarea proiectului <> , astfel cum a fost modificatăși completată prin H.C.L Sector 2 nr. 203/2019
 • Hotărârea 117/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 117 - pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 144/2017 privind aprobarea documentației tehnico - economice faza DALI și a indicatorilor tehnico – economici pentruproiectul <> astfel cum a fost modificatăși completată prin H.C.L Sector 2 nr. 264/2018 și H.C.L Sector 2 nr. 202/2019
 • Hotărârea 116/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 116 - pentru modificarea si completarea HCL Sector 2 nr. 91/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții de interes local reprezentând ,,Lucrări de intervenție pentru 17 unități de învățământ din Sectorul  2 al Municipiului București", astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 190/2017
 • Hotărârea 115/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 115 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții de interes local reprezentând ,,Lucrări de intervenție pentru 12 obiective de investiții  la unități de invățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București”
 • Hotărârea 114/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 114 - privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții la unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București aprobați prin HCL Sector 2 nr. 187/2018, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 113/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 113 - privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Construire complex sportiv şcolar la imobilul din Bucureşti, str. Herţa nr. 1, Sector 2, aflat în folosinţaŞcolii Gimnaziale  nr. 51” și actualizarea indicatorilor tehnico - economici şi a devizului general aprobați prin H.C.L. Sector 2 nr. 7/2019
 • Hotărârea 112/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 112 - pentru modificarea și completarea H.C.L  Sector 2 nr. 129/2010 privindaprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții ,,Lucrări de intervenție la Grădinița nr. 256”, astfel cum a fost modificatăși completată prin H.C.L Sector 2 nr. 189/2017 și H.C.L Sector 2 nr. 334/2019
 • Hotărârea 111/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 111 - pentru modificarea și completarea H.C.L  Sector 2 nr. 224/2017 privindaprobarea asigurării finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile care nu se finanțează de la bugetul de stat în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală 2017-2020, astfel cum a fost modificatăși completată prin H.C.L Sector 2 nr. 99/2020
 • Hotărârea 110/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 110 - privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 2 de a hotărîîn cursul anilor 2021-2022 cu privire la încheierea și semnarea de parteneriate de dezvoltare localăşi/sau acorduri de parteneriat, în cadrul unor proiecte de interes public local finanţate din surse nerambursabile aferente cadrului financiar multianual 2021-2027
 • Hotărârea 109/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 109 - pentru modificarea și completarea H.C.L Sector 2 nr.32/2007 privind atribuirea în folosință gratuită a spațiului situat în Str. Mihai Eminescu nr. 89, Sector 2 către Teatrul Tineretului ,,Metropolis”, astfel cum a fost modificatăși completată prin H.C.L Sector 2 nr. 161/2016, H.C.L Sector 2 nr. 18/2018 și H.C.L Sector 2 nr. 64/2019
 • Hotărârea 108/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 108 - privind prelungirea pentru o perioadă de 1 (un) an a termenului prevăzut de Hotărârea Consiliului Local Sector 2  nr. 36/2018, astfel cum a fost modificatăși completată prin H.C.L Sector 2 nr. 49/2019 și H.C.L Sector 2 nr. 63/2020
 • Hotărârea 107/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 107 - pentru aprobarea numărului şi cuantumului burselor aferente Semestrului II al anului şcolar  2020 - 2021 pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 106/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 106 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 7/2020 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al  Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2020 – 2021, astfel cum a fost modificatăși completată prin H.C.L Sector 2 nr. 14/2021
 • Hotărârea 105/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 105 - privind aprobarea denumirii unei unităţi de învăţământ preuniversitar particular care va funcţiona la nivelul Sectorului 2 al  Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2020 - 2021
 • Hotărârea 104/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 104 - privind aprobarea participării în consorțiul de beneficiari și implementarea proiectului „DivAirCity - Puterea diversității și a incluziunii sociale ca mijloc de reducere a poluării aerului și de realizare a legăturii urbane verzi în orașele neutre din punct de vedere climatic”, finanțat prin Programul Orizont 2020
 • Hotărârea 103/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 103 - pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector2 nr. 232/27.08.2020  privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri,începând cu anul 2021, ca urmare a  constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr.185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Matei Voievod nr. 10 A (corp clădire latură dreapta spate), Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 102/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 102 - privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2022, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Precupeţii Vechi nr. 8-8A, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 101/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 101 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2022, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Agricultori nr. 55, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 100/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 100 - privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2022, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Magnoliei nr. 43, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 99/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 099 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2022, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector  2 nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Precupeţii vechi nr. 8-8A (corp dreapta şi corp stânga), Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 98/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 098 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2022, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Fluierului nr. 13, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 97/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 097 - privind majorarea cu 400% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2022, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Şos. Fundeni nr. 31F, 33, 33B, 35, 37, 37B, 39, 39B-lot 2 şi Şos. Fundeni nr. 33A (fost Fundeni nr. 31 F, 33, 33B, 35, 37, 37B, 39, 39B)-lot 1, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 96/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 096 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2022, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Saltului nr. 5, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 95/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 095 - privind majorarea cu 400% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2022, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Medianei nr. 5A, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 94/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 094 - privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2022, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Medianei nr. 5, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 93/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 093 - privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2022, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Plt. Niţă Ion nr. 30, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 92/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 092 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2022, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Bujorul Alb nr. 22, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 91/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 091 - privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2022, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Aleea Bistricioara nr. 13, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 90/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 090 - privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru schimbarea denumirii Parcului ,,Sfântul Ştefan” şi a străzii ,,Dimineţii”  în memoria domnului Alexandru Gheorghe DONESCU – Primar General al Municipiului Bucureşti, 1934-1938
 • Hotărârea 89/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 089 - pentru modificarea și completarea H.C.L  Sector 2 nr. 401/2018 privindaprobarea indicatorilor tehnico - economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii ”Lucrări de intervenție pentru Liceul Teoretic “Ady Endre”
 • Hotărârea 88/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 088 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Amenajare Centru de Zi/Creșăîn clădirea S(p)+P+1 situatăîn strada Caroteni nr. 21-23, Sector 2, București”
 • Hotărârea 87/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 087 - pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 251/2018 privind metodologia de acordare a meselor de care beneficiază copiii/elevii cu cerințe educaționale speciale şcolarizaţi în învățământul special preuniversitar de stat începând cu anul şcolar 2018 – 2019, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 308/2018
 • Hotărârea 86/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 086 - privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru schimbarea denumirii Parcului Tolbuhin
 • Hotărârea 85/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 085 - privind  aprobarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2
 • Hotărârea 84/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 084 - privind aprobarea Procedurilor și a criteriilor pentru organizarea concursului în vederea ocupării funcției de director al Administrației Pieţelor Sector 2
 • Hotărârea 83/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 083 - privind aprobarea proiectului cultural „LIGHTS ON”
 • Hotărârea 82/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 082 - pentru modificarea Anexei nr. 8 la H.C.L. Sector 2 nr. 407/2018 privind aprobarea procedurii de închiriere a spațiilor aflate în administrarea Centrului Cultural Mihai Eminescu, astfel cum a fost modificatăși completată prin H.C.L. Sector 2  nr. 214/2019 și H.C.L. Sector 2 nr. 315/2019
 • Hotărârea 81/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 081 - privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 60/29.04.2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr.84/26.04.2018 privind transmiterea unor părți din imobilul situat în Șos. Pantelimon nr.301, Sector 2, și terenul aferent acestora, din administrarea Consiliului Local Sector 2 prin Direcția Generală de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2 în administrarea Centrului Cultural „Mihai Eminescu”, aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București
 • Hotărârea 80/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 080 - pentru încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 344/2019 privind instituirea taxei de habitat cu destinația  specială de salubrizare și aprobarea Regulamentului privind implementarea, determinarea cuantumului, încasarea și administrarea taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare pentru utilizatorii  non-casnici (persoane juridice) pe raza Sectorului 2 al Municipiului București
 • Hotărârea 79/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 079 - privind prorogarea termenelor stabilite conform art.5 alin.(1) şi alin.(2) din HCL Sector2 nr.289/2020
 • Hotărârea 78/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 078 - pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 291/2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 2 în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar de statşi particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 77/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 077 - pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 290/2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 2 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, astfel cum a fost modificatăși completată prin H.C.L Sector 2 nr. 15/2021
 • Hotărârea 76/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 076 - privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al  Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2021 – 2022
 • Hotărârea 75/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 075 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 269/2020 privind stabilirea şi organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2
 • Hotărârea 74/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 074 Nou! - privind instituirea taxei speciale de salubrizare  pentru utilizatorii casnici  fără contracte de prestări servicii de salubrizare și pentru aprobarea Regulamentului privind implementarea, determinarea cuantumului, încasarea și administrarea acesteia, pe raza Sectorului 2 al Municipiului București
 • Hotărârea 73/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 073 - privind  colaborarea  între Sectorul 2 al Municipiului București  și Administrația Națională „Apele Române” în vederea realizării unor investiții de utilitate și interes public local, precum și pentru realizarea măsurilor de salubrizarea a digurilor, malurilor, insulelor,  cursurilor de apă, asanarea terenurilor insalubre și prevenirea poluării apelor, pe raza Sectorului 2 al Municipiului București
 • Hotărârea 72/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 072 - privind aprobarea proiectului cultural-educativ „PANTELIMON 301”
 • Hotărârea 71/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 071 - pentru aprobarea depunerii de către Direcția Generală de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2 a unui proiect în cadrul Apelului ,,Îmbunătățirea accesului la servicii de sănătate pentru grupuri vulnerabile, inclusiv romii” finanţat prin Granturile SEE
 • Hotărârea 70/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 070 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Avrig nr. 24, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 69/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 069 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Viitorului nr. 136, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 68/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 068 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Fabrica de Glucoză nr. 9-11, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 67/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 067 - privind respingerea documentaţiei de urbanism PUD Str. Tunari nr. 32, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 66/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 066 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Dumitru Slugeru nr. 10, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 65/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 065 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Ghinea Brătășeanu nr. 7, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 64/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 064 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Prudenței nr. 14, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 63/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 063 - privind respingerea documentaţiei de urbanism PUD Strada Glăvănești nr. 18, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 62/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 062 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Saltului nr. 35, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 61/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 061 - privind respingerea documentaţiei de urbanism PUD Șoseaua Andronache nr. 52-54, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 60/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 060 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Dascălului nr. 72, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 59/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 059 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Tușnad nr. 3, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 58/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 058 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Șoseaua Mihai Bravu nr. 42-62, bl. P 8, sc. 4, ap. 136, parter, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 57/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 057 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Amiral Ioan Murgescu nr. 1, bl. 401, sc. A, ap. 1, parter, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 56/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 056 - privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2022, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Vasile Lascăr nr.85, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 55/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 055 - privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2022, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Șos. Pipera nr. 52 A, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 54/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 054 - privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2022, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Victor Manu nr. 73 bis, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 53/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 053 - privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2022, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Titu Maiorescu nr. 13-17, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 52/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 052 - privind majorarea cu 400% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2022, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Bd. Dacia  nr.121, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 51/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 051 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri,începând cu anul 2022, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr.185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Delea Veche nr. 2, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 50/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 050 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri,începând cu anul 2022, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr.185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Sergent Ion Pironaşu nr. 37, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 49/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 049 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri,începând cu anul 2022, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr.185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Agricultori nr. 34, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 48/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 048 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri,începând cu anul 2022, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr.185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Gimalău nr. 55, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 47/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 047 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri,începând cu anul 2022, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr.185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Fântânica nr. 16, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 46/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 046 - privind majorarea cu 200% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2022, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Fluierului nr. 16, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 45/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 045 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2022, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str.. Maiorului nr. 13, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 44/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 044 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Agricultori nr. 74, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 43/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 043 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2022, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Paroşeni  nr. 18, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 42/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 042 - privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2022, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Intrarea Gherghiţei nr.7A, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 41/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 041 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2022, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Ferestrei nr.17, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 40/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 040 - privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2022, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Vaselor nr.26 A, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 39/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 039 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri,începând cu anul 2022, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr.185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Viitorului nr. 69, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 38/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 038 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri,începând cu anul 2022, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr.185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Vaselor nr. 26, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 37/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 037 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2022, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str.Ţepeş Vodă nr. 124, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 36/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 036 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri,începând cu anul 2022, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr.185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Maica Domnului nr. 47 Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 35/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 035 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri,începând cu anul 2022, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr.185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str.Șoltuzului nr. 27 , Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 34/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 034 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2022, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Rondă nr. 36 A, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 33/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 033 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2022, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Paroşeni nr. 29, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 32/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 032 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri,începând cu anul 2022, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr.185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Mihai Spătarul nr. 33, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 31/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 031 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2022, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Matei Elina Voievod nr. 6, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 30/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 030 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2022, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Maior Atanasie Ionescu nr. 28, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 29/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 029 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri,începând cu anul 2022, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr.185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Icoanei nr. 106, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 28/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 028 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2022, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Gimalău  nr. 17, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 27/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 027 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri,începând cu anul 2022, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr.185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Gheorghe Țițeica nr. 130, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 26/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 026 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2022, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Folclorului nr. 7, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 25/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 025 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2022, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Folclorului nr. 4, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 24/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 024 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri,începând cu anul 2022, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr.185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Bd. Ferdinand I nr. 26, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 23/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 023 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri,începând cu anul 2022, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr.185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Bd. Ferdinand I nr. 19 Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 22/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 022 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri,începând cu anul 2022, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr.185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Fântânica nr. 18, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 21/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 021 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri,începând cu anul 2022, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr.185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Enache Sandu nr. 2B, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 20/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 020 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2022, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Beiu Constantin nr. 63 A, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 19/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 019 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri,începând cu anul 2022, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr.185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Baicului nr. 75 Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 18/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 018 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2022, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Agricultori nr. 47, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 17/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 017 - privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti pentru schimbarea denumirii ,,Centrului Cultural Mihai Eminescu”, instituție publică aflată sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, în ,,Centrul Cultural UNESCO Mihai Eminescu”
 • Hotărârea 16/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 016 - pentru modificarea H.C.L Sector 2 nr. 171/2020 privind punerea în aplicare a  Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 69/2020  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale
 • Hotărârea 15/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 015 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 290/2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 2 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 14/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 014 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 7/2020 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al  Municipiului Bucureşti  începând cu anul şcolar 2020 - 2021
 • Hotărârea 13/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 013 - pentru aprobarea proiectului ,,WOMEN TODAY”
 • Hotărârea 12/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 012 - privind desemnarea a doi consilieri locali în calitate de membri în cadrul comisiei pentru evaluarea anuală a performanțelor individuale ale Secretarului General al Sectorului 2, pentru activitatea desfășuratăîn anul 2020
 • Hotărârea 11/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 011 - privind desemnarea unor reprezentanţi ai Consiliului Local al Sectorului 2 în Consiliul pentru Dezvoltare Regională Bucureşti - Ilfov
 • Hotărârea 10/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 010 - privind modificarea, completarea, respectiv încetarea aplicabilității unor acte administrative adoptate de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, în domeniul asigurării serviciului public de salubrizare
 • Hotărârea 9/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 009 - pentru alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioadă de 3 luni
 • Hotărârea 8/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 008 - privind exprimarea acordului cu privire la schimbarea temporară a destinației spațiilor situate în str. Viitorului nr.54, sector 2 și str. Oituz nr.9, sector 2 în centre de vaccinare pe perioada derulării Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România
 • Hotărârea 7/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 007 - privind aprobarea denumirii unei unităţi de învăţământ preuniversitar particular care va funcţiona la nivelul Sectorului 2 al  Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2020 - 2021
 • Hotărârea 6/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 006 - privind aprobarea denumirii unei unităţi de învăţământ preuniversitar particular care va funcţiona la nivelul Sectorului 2 al  Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2020 - 2021
 • Hotărârea 5/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 005 - privind aprobarea denumirii unei unităţi de învăţământ preuniversitar particular care va funcţiona la nivelul Sectorului 2 al  Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2020 - 2021
 • Hotărârea 4/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 004 - privind aprobarea denumirii unei unităţi de învăţământ preuniversitar particular care va funcţiona la nivelul Sectorului 2 al  Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2020 - 2021
 • Hotărârea 3/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 003 - privind  reprezentarea Consiliului Local Sector 2 în procedura de reglementare juridică a imobilului din Șos.Ștefan cel Mare nr. 19 B (fostăȘos.Ștefan cel Mare nr. 21), Sector 2, București
 • Hotărârea 2/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 002 - privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2020 și stabilirea excedentului bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2020
 • Hotărârea 1/2021 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 001 - privind încetarea mandatului unui consilier local