• Hotărârea 272/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 272 - privind înființarea funcției de conducere de administrator public la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București
 • Hotărârea 271/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 271 - privind desemnarea Viceprimarului care exercită calitatea de înlocuitor de drept al Primarului Sectorului 2
 • Hotărârea 270/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 270 - privind alegerea Viceprimarilor Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 269/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 269 - privind stabilirea şi organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 2
 • Hotărârea 268/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 268 - pentru alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioadă de 3 luni
 • Hotărârea 267/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 267 - privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr.251/27.08.2020 pentru aprobarea implementării proiectului cod SMIS 140059 – „Consolidarea capacității de gestiune a crizei sanitare COVID-19 pentru centrele sociale rezidențiale publice din Sectorul 2 pentru perioada februarie – iunie 2020” și a proiectului „Consolidarea capacității D.G.A.S.P.C. Sector 2 de gestiune a crizei sanitare COVID-19 pentru beneficiarii și angajații din centrele sociale rezidențiale pentru perioadaiulie 2020 – aprilie 2021”, ambele finanțate prin programul POIM
 • Hotărârea 266/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 266 - privind  achiziționarea pentru şi în numele municipiului Bucureşti a terenului  în suprafață de 3.401 mp (din acte) şi 3.377,30 mp (din măsurători), situat în strada Gheorghe Şerban nr. 6-10, sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 265/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 265 - privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Delea Veche
 • Hotărârea 264/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 264 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Ropotului nr. 146, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 263/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 263 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Lanternei nr. 71, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 262/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 262 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Ziduri între Vii nr. 72A, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 261/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 261 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Bd. Dimitrie Pompei nr. 5-7, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 260/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 260 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Vasile Lascăr nr. 214, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 259/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 259 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Doamna Ghica nr. 309, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 258/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 258 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Soldat Niță Ene nr. 67, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 257/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 257 - privind aprobarea Metodologiei de închiriere a spațiilor  aflate în proprietatea/adminstrarea Primăriei Sectorului 2 al Municipiului București
 • Hotărârea 256/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 256 - privind transmiterea în administrarea Administratiei Domeniului Public Sector 2 a constructiilor si amenajarilor realizate in cadrul proiectului „Modernizare strazi zona Baicului” cod SMIS: 7071  finanţat prin Programul Operational Regional, Axa 1 „Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor-poli urbani de crestere”, Domeniul de interventie 1.1 – „Planuri integrate de dezvoltare urbana”, Sub domeniul: „Centre urbane”
 • Hotărârea 255/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 255 - privind rectificarea bugetului general al  Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2020
 • Hotărârea 254/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 254 - privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţa ordinară din data de 24.09.2020
 • Hotărârea 253/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 253 - privind rectificarea bugetului general al  Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2020
 • Hotărârea 252/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 252 Nou! - privind solicitarea  acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 2 de a hotărî cu privire la asocierea dintre  Consiliul Local al Sectorului 2  al Municipiului București prin  Administrația Domeniului Public Sector 2  cu Administraţia Străzilor Bucureşti, în vederea realizării lucrărilor de interes local referitoare la modernizarea, reconfigurarea, întreţinerea şi amenajarea/reamenajarea spaţiilor publice situate pe reţeaua stradală principală din Sectorul 2
 • Hotărârea 251/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 251 Nou! - pentru aprobarea implementării proiectului cod SMIS 140059 – „Consolidarea capacității de gestiune a crizei sanitare COVID-19 pentru centrele sociale rezidențiale publice din Sectorul 2 pentru perioada februarie – iunie 2020” și depunerii proiectului „Consolidarea capacității D.G.A.S.P.C. Sector 2 de gestiune a crizei sanitare COVID-19 pentru beneficiarii și angajații din centrele sociale rezidențiale pentru perioada iulie 2020 – aprilie 2021”, ambele finanțate prin programul POIM
 • Hotărârea 250/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 250 Nou! - privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentele lucrărilor de utilitate publică având ca scop ,,Amenajarea de noi spații verzi publice cu acces nelimitat - categoria Parcuri, în vederea asigurării creșterii calității factorilor de mediu și a stării de sănătate a populației în cadrul unității administrativ teritoriale a Sectorului 2 al Municipiului București
 • Hotărârea 249/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 249 Nou! - privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea dobândirii imobilelor proprietate privată necesare realizării infrastructurii de transport în zona polului urban Pipera-Fabrica de Glucozăși alte legături conexe
 • Hotărârea 248/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 248 Nou! - privind aprobarea”Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2” şi a componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2
 • Hotărârea 247/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 247 Nou! - privind modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 215/ 2020
 • Hotărârea 246/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 246 Nou! - privind încheierea unor contracte de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învăţământul dual între operatori economici,  Liceul Tehnologic ,,Ion I.C. Brătianu” şi Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 245/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 245 Nou! - privind rectificarea bugetului general al  Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2020
 • Hotărârea 244/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 244 Nou! - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții de interes local din Sectorul 2 al Municipiului București : ,,Lucrări de intervenție la obiectivul parcaje aferente sediului administrativ al Primăriei Sector 2, Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Sector 2, București "
 • Hotărârea 243/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 243 Nou! - pentru  modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 263/30.08.2018 privind aprobarea proiectului ,,Reabilitarea termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, București, strada Olari nr. 19”cod SMIS 120943
 • Hotărârea 242/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 242 Nou! - privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul ,, Reabiltarea termică a sediului Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2, Bucureşti, strada Olari nr.19” cod SMIS 120943, aprobaţi prin H.C.L. Sector 2 nr. 145/2017 și modificați prin H.C.L. Sector 2 nr. 87/2018 și prin H.C.L. Sector 2 nr. 10/2020
 • Hotărârea 241/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 241 Nou! - privind acordarea unui sprijin financiar pentru parohii din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 240/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 240 Nou! - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Șos. Fundeni nr. 31F, 33, 33B, 35, 35B, 37, 37B, 39, 39B, Lot 1, Sector 2, București
 • Hotărârea 239/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 239 Nou! - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Ţesătoarelor nr. 52, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 238/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 238 Nou! - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Judeţului nr.20-22, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 237/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 237 Nou! - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Mihai Eminescu nr.137, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 236/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 236 Nou! - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din b-dul Dacia nr. 132, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 235/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 235 Nou! - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Chiristigiilor nr.38, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 234/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 234 Nou! - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Vasile Lascăr nr. 56A, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 233/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 233 Nou! - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din şos. Pantelimon nr. 21Bis, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 232/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 232 Nou! - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Matei Voievod nr. 10 A (corp clădire latură dreapta spate), Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 231/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 231 Nou! - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Judeţului nr. 32, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 230/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 230 Nou! - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Sf. Niceta nr. 15, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 229/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 229 Nou! - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Gheorghe Ţiţeica nr. 73, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 228/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 228 Nou! - privind asigurarea continuității proiectului  social  (cantină socială) prin prelungirea cu un an a Protocolului de colaborare încheiat între Direcția Generală de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2 și Asociația de Ajutor Social ,, Maraton”
 • Hotărârea 227/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 227 Nou! - privind aprobarea ordinii de prioritate pe anul 2020 a cererilor depuse conform Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 226/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 226 Nou! - privind solicitarea acordului prealabil al Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 2 de a hotărî cu privire la încheierea unui acord de parteneriat cu Federația Română de Fotbal, în vederea implementării proiectului “STELELE FOTBALULUI ROMÂNESC”
 • Hotărârea 225/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 225 Nou! - privind împuternicirea Administrației Domeniului Public Sector 2 de a iniția și derula procedura de achiziție publică a unei expertize de constatare a stării tehnice a podului Plumbuita în vederea desfințării/punerii în siguranță
 • Hotărârea 224/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 224 Nou! - privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti la 30.06.2020
 • Hotărârea 223/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 223 Nou! - pentru modificarea si completarea HCL Sector 2 nr. 197/2019 privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 2 Bucureşti a contractării unei finanţări rambursabile externe pe termen lung în valoare totală de până la 64.000.000 EURO (sau echivalentul în lei), în baza garanțiilor proprii, de la Banca Europeană de Investiții, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 222/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 222 Nou! - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizelor generale pentru 85 obiective de investiții distincte din cadrul Programului de creştere a eficienței energetice a blocurilor de locuinţe din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 221/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 221 Nou! - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizelor generale pentru 71 obiective de investiții distincte din cadrul Programului de creştere a eficienței energetice a blocurilor de locuinţe din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 220/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 220 Nou! - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizelor generale pentru 58 obiective de investiții distincte din cadrul Programului de creştere a eficienței energetice a blocurilor de locuinţe din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 219/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 219 Nou! - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizelor generale pentru 13 obiective de investiții distincte din cadrul Programului de creştere a eficienței energetice a blocurilor de locuinţe din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 218/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 218 Nou! - privind modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 187/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii la unităţi de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti aşa cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 383/2018, H.C.L. Sector 2 nr. 206/2019, H.C.L. Sector 2 nr. 228/2019 şi H.C.L. Sector 2 nr. 303/2019
 • Hotărârea 217/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 217 Nou! - pentru înlocuirea președintelui de ședință ales conform H.C.L Sector 2 nr. 143/2020
 • Hotărârea 216/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 216 - privind respingerea documentaţiei de urbanism PUD Piotr Ilici Ceaikovski nr. 1A, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 215/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 215 - privind solicitarea acordului prealabil al Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 2 de a hotărî cu privire la încheierea unui acord de parteneriat cu Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic, în vederea implementării proiectului „Revalorizarea Parcului  Plumbuita”
 • Hotărârea 214/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 214 - privind acceptarea unei moșteniri/legat cu titlu particular de către Direcția Generală de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2 - Centrul de primire copii în regim de urgenţă ,, Cireşarii”
 • Hotărârea 213/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 213 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Mătăsari nr. 31, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 212/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 212 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Vasile Lascăr nr. 61, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 211/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 211 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Pârgarilor nr. 41, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 210/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 210 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Silvia nr. 78, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 209/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 209 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Tămâioarei nr. 97, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 208/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 208 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Vatra Luminoasă nr. 35 , Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 207/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 207 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Callimachi nr. 26, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 206/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 206 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Callimachi nr.61, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 205/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 205 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Maria Rosetti nr. 11, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 204/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 204 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Maria Rosetti 47-49, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 203/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 203 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Thomas Masaryk nr.36, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 202/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 202 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Turnătorilor nr. 12, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 201/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 201 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Gheorghe Şerban nr. 97, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 200/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 200 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Pietroasa nr. 18A, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 199/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 199 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Crapului nr. 35B, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 198/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 198 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Gheorghe Şerban nr. 67, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 197/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 197 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din şos. Colentina nr. 432, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 196/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 196 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Mihai Spătarul nr.51, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 195/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 195 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Maica Domnului nr. 49, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 194/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 194 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Viitorului nr. 42, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 193/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 193 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Ricinului  nr.12, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 192/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 192 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Vasile Lascăr nr. 68, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 191/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 191 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti - Clinică multifuncţională
 • Hotărârea 190/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 190 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti – Clinică boli infecţioase
 • Hotărârea 189/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 189 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Gherghiței nr. 3, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 188/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 188 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Bd. Chișinău nr. 24, bl. M 14, sc. 1, ap. 1, parter, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 187/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 187 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Câmpul cu Narcise nr. 17, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 186/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 186 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Atleților nr. 18, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 185/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 185 - privind rectificarea bugetului general al  Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2020
 • Hotărârea 184/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 184 - privind aprobarea valorilor actualizate ale indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru două obiective de investiţii din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti, aprobaţi iniţial prin H.C.L. Sector 2 nr.120/2007, 30/2009, astfel cum a fost modificată prin H.C.L Sector 2 nr. 59/2009 și revizuiți prin H.C.L Sector 2 nr. 116/2019
 • Hotărârea 183/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 183 - privind acordarea unui sprijin financiar pentru parohii din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 182/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 182 - privind solicitarea acordului prealabil al Consiliului General al Municipiului Bucureşti și împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 2 de a hotărî cu privire la cooperarea cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București, în vederea derulării și implementării Programului educațional „ACADEMIA COPIILOR SECTOR 2”, pentru anul şcolar 2020-2021, prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2
 • Hotărârea 181/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 181 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 145/2020 privind stabilirea cuantumului alocaţiei de hrană pentru copii/persoane adulte, beneficiari de servicii sociale în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2
 • Hotărârea 180/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 180 - pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 95/2020 privind aprobarea vânzării locuințelor pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în imobilul din Șos.Ștefan cel Mare nr. 19B (fost Șos.Ștefan cel Mare nr.21), Sector 2, București și pentru  aprobarea modelelor  contractelor de vânzare – cumpărare şi a modelului de promisiune bilaterală de vânzare - cumpărare  a locuințelor ANL din București, Şos.Ștefan cel Mare nr. 19 B (fost Şos.Ștefan cel Mare nr. 21) Sector 2
 • Hotărârea 179/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 179 - pentru modificarea şi completarea anexei la H.C.L. Sector 2 nr. 139/2020 pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 8/30.01.2020 privind aprobarea Metodologiei de emitere a ,,Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor prevăzute de grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive, pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti”
 • Hotărârea 178/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 178 - privind aprobarea unui ajutor de urgenţă  pentru depăşirea unei situaţii de dificultate
 • Hotărârea 177/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 177 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 128/2017 privind înființarea și componența Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 11/2020
 • Hotărârea 176/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 176 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții de interes local din Sectorul 2 al Municipiului București : ,,Reabilitare sistem rutier Șoseaua Colentina nr.63-65 din Sectorul 2 al Municipiului București"
 • Hotărârea 175/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 175 - privind aprobarea, implementarea și finanțarea proiectului „Grădinița din vacanța mare”
 • Hotărârea 174/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 174 - pentru încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Local Sector 273/29.03.2019 privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Fierari nr. 18, Sectorul 2, Municipiul București
 • Hotărârea 173/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 173 - pentru  aprobarea proiectului «Închiriere ,,Teatru de Vară” situat în str. Arhitect Dimitrie Hârjeu nr. 61, Sector 2, Bucureşti»
 • Hotărârea 172/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 172 - pentru organizarea  activității de punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 421/2002  privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru reglementarea unor atribuții ale Poliției Locale Sector 2
 • Hotărârea 171/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 171 - privind punerea în aplicare a  Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale
 • Hotărârea 170/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 170 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Minerilor nr. 20A, Sector 2, București
 • Hotărârea 169/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 169 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Constanța nr. 9, Sector 2, (extindere cu concesiune – Str. Constanța nr. 1-3), Sector 2, București
 • Hotărârea 168/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 168 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Locotenent Ionescu Baican nr. 1, Sector 2, București
 • Hotărârea 167/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 167 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Viitorului nr. 134, Sector 2, București
 • Hotărârea 166/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 166 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Toporului nr. 44, Sector 2, București
 • Hotărârea 165/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 165 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Precupeții Vechi nr. 70, Sector 2, București
 • Hotărârea 164/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 164 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Precupeții Vechi nr. 35, Sector 2, București
 • Hotărârea 163/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 163 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Orzari nr. 80, Sector 2, București
 • Hotărârea 162/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 162 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Inaugurării nr. 28 Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 161/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 161 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Mătăsari nr. 32-34, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 160/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 160 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Căpitan Juverdeanu nr.93, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 159/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 159 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Grădiştea Floreştilor nr.15, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 158/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 158 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Inişor nr. 8, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 157/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 157 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Maica Domnului nr. 37, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 156/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 156 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Gheorghe Țițeica nr. 75, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 155/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 155 - privind aprobarea eșalonării la plată a sumelor datorate bugetului local pentru o persoană fizică din Sectorul 2, București
 • Hotărârea 154/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 154 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizelor generale pentru obiectivele de investiţii de interes local ,,Reabilitare sisteme rutiere – 13 străzi din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti”
 • Hotărârea 153/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 153 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții de interes local din Sectorul 2 al Municipiului București ,,Reabilitare alei interioare şi înfiinţare sistem de colectare ape pluviale - Parcul Motodrom - Sector 2, Bucureşti"
 • Hotărârea 152/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 152 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții de interes local din Sectorul 2 al Municipiului București : ,,Reabilitare sistem rutier Strada Eufrosin Potecă din Sectorul 2 al Municipiului București"
 • Hotărârea 151/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 151 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții de interes local din Sectorul 2 al Municipiului București : ,,Reabilitare sistem rutier Alee FN – alee acces Central Park din Strada Dinu Vintilă din Sectorul 2 al Municipiului București"
 • Hotărârea 150/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 150 - privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Oborul Vechi (situaţia de lucrări nr. 1)
 • Hotărârea 149/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 149 - privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Doamna Oltea (situaţia de lucrări nr. 1)
 • Hotărârea 148/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 148 - pentru rectificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 187/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul Programului de creştere a eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 147/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 147 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 362/19.12.2019 privind aprobarea schimbării destinaţiei unor părţi din imobilele (corpuri clădire) aparţinând bazei materiale aferentă unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat aflate pe raza Sectorului 2 şi care fac parte din domeniu public al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 146/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 146 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2  nr. 394/19.12.2019  privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 2 de a hotărî cu privire la cooperarea cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București, în vederea implementării Programului educațional ,,Academia Copiilor Sector 2”, prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2
 • Hotărârea 145/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 145 - privind stabilirea cuantumului alocaţiei de hrană pentru copii/persoane adulte, beneficiari de servicii sociale în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2
 • Hotărârea 144/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 144 - privind aprobarea  Metodologiei şi a condiţiilor de acordare a ajutoarelor financiare pentru plata serviciilor oferite de bonăîn baza Legii nr.35/2020
 • Hotărârea 143/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 143 - pentru alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioadă de 3 luni
 • Hotărârea 142/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 142 - privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședința C.L.S 2 din data de 30.06.2020
 • Hotărârea 141/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 141 - privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti pentru transmiterea imobilului situat în str. Vasile Lascăr nr. 103-107 (fost nr. 109), sector 2, Bucureşti - Piaţa Gemeni (fosta Piaţa Galaţi) - în administrarea Consiliului Local Sector 2 prin Administraţia Pieţelor Sector2 şi împuternicirea Consiliului Local Sector 2 de a hotărî cu privire la derularea procedurilor de închiriere şi/sau concesionare, după caz, pentru  modernizarea şi administrarea eficientă a Pieţei Gemeni
 • Hotărârea 140/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 140 - pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 215/20.07.2018 privind utilizarea temporară a locurilor publice din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti de către agenţii economici pentru amplasarea de ,,agregate frigorifice în vederea desfăşurării activităţii de comercializare băuturi răcoritoare, îngheţată, alte produse alimentare preambalate şi automate de cafea”, precum şi cu ,,terase sezoniere“
 • Hotărârea 139/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 139 - pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 8/30.01.2020 privind aprobarea Metodologiei de emitere a ,,Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor prevăzute de grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive, pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti”
 • Hotărârea 138/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 138 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Soldat Ştefan Pascale nr. 25, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 137/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 137 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Nicolae Paraschiv nr. 18, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 136/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 136 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Nicolae Pârâu nr. 27, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 135/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 135 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Nicolae Pârâu nr. 23, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 134/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 134 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri,începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017şi H.C.L. Sector 2 nr.185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Matei Voievod nr.68, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 133/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 133 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri,începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017şi H.C.L. Sector 2 nr.185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Viitorului nr.185, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 132/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 132 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri,începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017şi H.C.L. Sector 2 nr.185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Ispravnicului  Nr.42, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 131/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 131 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri,începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017şi H.C.L. Sector 2 nr.185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Sold. Ion Marin nr.31, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 130/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 130 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri,începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017şi H.C.L. Sector 2 nr.185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Olanelor nr.7, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 129/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 129 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Sergent Vasile Predescu nr. 12, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 128/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 128 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Soldat Ștefan Pascale nr. 39, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 127/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 127 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Gimalău nr. 44, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 126/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 126 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Gimalău nr. 46, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 125/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 125 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificatăși completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr.185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Rondă nr. 40 – corp clădire latură stânga față, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 124/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 124 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str.Ţepeş Vodă nr. 87, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 123/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 123 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Ziduri Moşi nr. 25, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 122/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 122 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021,ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Maiorului nr. 6, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 121/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 121 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri,începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017şi H.C.L. Sector 2 nr.185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Vasile Lascăr nr.172, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 120/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 120 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri,începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017şi H.C.L. Sector 2 nr.185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Vasile Lascăr nr.176, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 119/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 119 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri,începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017şi H.C.L. Sector 2 nr.185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Intrarea Pălămidei nr.13, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 118/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 118 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri,începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017şi H.C.L. Sector 2 nr.185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Beiu Constantin nr.52, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 117/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 117 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri,începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017şi H.C.L. Sector 2 nr.185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Paroşeni nr.30, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 116/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 116 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri,începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017şi H.C.L. Sector 2 nr.185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Paroşeni nr.50A, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 115/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 115 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Beiu Constantin  nr. 21, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 114/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 114 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Beiu Constantin  nr. 19, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 113/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 113 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Gheorghe Zamfir nr. 11 A, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 112/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 112 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicăriiRegulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Gheorghe Zamfir nr. 26, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 111/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 111 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicăriiRegulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Gimalău nr. 32, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 110/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 110 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicăriiRegulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Gimalău nr. 34, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 109/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 109 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Gimalău nr. 7, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 108/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 108 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicăriiRegulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Folclorului nr. 8, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 107/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 107 - privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București a împuternicirii exprese a Consiliului Local al Sectorului 2 să hotărască cu privire la continuarea implementării proiectului ,,PENTRU SĂNĂTATEA COPIILOR NOȘTRI”, pentru anul școlar 2020-2021
 • Hotărârea 106/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 106 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 217/2018 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi desfăşurare a licitaţiei publice pentru închirierea spaţiilor/terenurilor excedentare aflate în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 322/2018
 • Hotărârea 105/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 105 - privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare  a Consiliului Local Sector 2 București
 • Hotărârea 104/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 104 - privind acordarea unui sprijin financiar pentru Mănăstirea Plumbuita (situaţia de lucrări nr. 1 la Contractul nr. 143/2019)
 • Hotărârea 103/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 103 - privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Vatra Luminoasă (situaţia de lucrări nr. 1)
 • Hotărârea 102/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 102 - privind aprobarea valorilor actualizate ale indicatorilor tehnico – economici și a devizului general pentru un obiectiv de investiții de interes local din Sectorul 2 al Municipiului București - ”Amenajare peisagisticăși arhitecturală – Scuar Strada Ricinului, Sector 2, București”, aprobați inițial prin H.C.L Sector 2 nr. 120/2019
 • Hotărârea 101/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 101 - privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi a devizelor generale pentru obiectivele de investiţii de interes local “Reabilitare sisteme rutiere – 17 străzi din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti”
 • Hotărârea 100/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 100 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții de interes local ”Reabilitare sisteme rutiere - 21 străzi din Sectorul 2 al Municipiului București”
 • Hotărârea 99/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 099 - pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 224/2017 privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile care nu se finanțează de la bugetul de stat în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală 2017 – 2020
 • Hotărârea 98/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 098 - pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 91/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi a devizelor generale pentru obiective de investiţii reprezentând “Lucrări de intervenţie pentru 17 unităţi de învăţământ de pe raza Sectorului 2” astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 190/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 336/2019
 • Hotărârea 97/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 097 - privind rectificarea bugetului general al  Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2020
 • Hotărârea 96/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 096 - privind înființarea unor unități de asistență socială fără personalitate juridică, în subordinea Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2, ca urmare a reorganizării vechilor structuri
 • Hotărârea 95/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 095 - privind aprobarea vânzării locuinţelor pentru tineri, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situate în imobilul  din Șos.Ștefan cel Mare nr.19B (fost Şos.Ştefan cel Mare nr. 21), Sector 2, București
 • Hotărârea 94/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 094 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Șos. Electronicii  nr. 19, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 93/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 093 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str.Șoltuzului  nr. 45, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 92/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 092 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Maica Domnului  nr. 7, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 91/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 091 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificatăși completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Viitorului nr. 109, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 90/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 090 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificatăși completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Viitorului nr. 107, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 89/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 089 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Radu de la Afumați nr. 46, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 88/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 088 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Maica Domnului nr. 13A, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 87/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 087 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Agricultori nr. 92, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 86/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 086 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Duzilor nr. 17, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 85/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 085 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Viitorului nr. 102, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 84/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 084 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Sînmedru nr. 35, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 83/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 083 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri,începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017şi H.C.L. Sector 2 nr.185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Agricultori nr.16, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 82/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 082 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri,începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017şi H.C.L. Sector 2 nr.185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Agricultori nr.68, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 81/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 081 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Plumbuita nr. 97, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 80/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 080 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Şos. Pantelimon nr. 2, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 79/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 079 - privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Tămâioarei nr. 3, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 78/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 078 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Aleea Lungulețu nr. 4, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 77/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 077 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Bd. Dacia nr. 97, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 76/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 076 - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri,începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017şi H.C.L. Sector 2 nr.185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Tugomir Voievod nr.39-41 - corpul dreapta faţă, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 75/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 075 - pentru aprobarea Actului Adițional nr.64/2020 la Contractul nr.1128/25/10/1999 privind modificarea suprafeței de stropit și folosirea substanțelor dezinfectante pe străzile și trotuarele din Sectorul 2, pe perioada aplicării  măsurilor pentru prevenirea răspândirii Covid-19
 • Hotărârea 74/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 074 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Popa Nan nr. 52, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 73/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 073 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Precupeții Vechi nr. 29, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 72/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 072 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Păsărani nr. 70,NC. 238716, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 71/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 071 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Laviței nr. 46, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 70/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 070 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Gheorghe Șerban nr. 67, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 69/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 069 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Bărbat Voievod nr.71, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 68/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 068 - privind rectificarea bugetului general al  Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2020
 • Hotărârea 67/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 067 - privind acordarea unui ajutor financiar Institutului de Urgență pentru Boli  Cardiovasculare “Prof. Dr. C.C. Iliescu” București
 • Hotărârea 66/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 066 - privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti la 31.03.2020
 • Hotărârea 65/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 065 - privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului general şi a situațiilor financiare anuale la 31.12.2019 ale Sectorului 2 al Municipiului București
 • Hotărârea 64/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 064 - privind transmiterea in administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială si  Protecţia Copilului Sector 2  a  spaţiului situat  la parterul imobilului din Sos. Pantelimon  nr.255, bl.43, Sector 2, București
 • Hotărârea 63/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 063 - privind prelungirea pentru o perioadă de 1 (un) an a termenului prevăzut de Hotărârea Consiliului Local Sector 2  nr. 36/2018, astfel cum a fost modificat prin H.C.L Sector 2 nr. 49/2019
 • Hotărârea 62/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 062 - pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 9/2018 privind aprobarea procedurii formalizate privind identificarea, înregistrarea și accesul contribuabilului la platforma de contact a Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2
 • Hotărârea 61/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 061 - privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului Bucuresti pentru atribuirea în folosinţă a unei părţi din terenul situat sub imobilele construcţii ,, Ansamblu de locuinţe pentru tineri- medici rezidenţi – Zona Spitalul Colentina” din  Şos.Ştefan cel Mare nr.19 B (fost nr.21) aflat în domeniul public al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 60/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 060 - pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr.84/26.04.2018  privind transmiterea unor părți din  imobilul situat în Șos. Pantelimon nr.301, Sector 2, și terenul aferent acestora, din administrarea Consiliului Local Sector 2 prin Direcția Generală  de Asistență Socialăși  Protecția  Copilului Sector 2 în administrarea Centrului Cultural „Mihai Eminescu” , aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București
 • Hotărârea 59/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 059 - privind aprobarea proiectului “Reabilitarea şi modernizarea imobilului - Grădiniţa Albinuţa”, precum şi asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile şi a cotei proprii de minim 2% din valoarea eligibilă a proiectului
 • Hotărârea 58/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 058 - privind aprobarea proiectului ,,Reabilitarea şi modernizarea imobilului - Grădiniţa nr. 280”, precum şi asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile şi a cotei proprii de minim 2% din valoarea eligibilă a proiectului
 • Hotărârea 57/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 057 - privind stabilirea ordinii de prioritate valabilă pentru anul 2020 în repartizarea locuințelor pentru tineri–medici rezidenți destinate închirierii
 • Hotărârea 56/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 056 - privind aprobarea eşalonării la plată a sumelor datorate bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pentru SC LACUL TEI OFFICES SA CUI 8630855 cu sediul în Bucureşti , Bd. Lacul Tei nr.1-3, Sector 2
 • Hotărârea 55/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 055 - privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Instalare lift exterior şi consolidare clădire existentă la Centrul de Îngrijire și Asistență nr. 2, cu sediul în str. Mihai Eminescu nr. 87, Sector 2, Bucureşti”
 • Hotărârea 54/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 054 - pentru aprobarea numărului şi cuantumului burselor aferente Semestrului II al anului şcolar  2019 - 2020 pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 53/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 053 - privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 2 ca în numele Municipiului Bucureşti să suspende plata taxelor ce se fac venit la bugetul local, respectiv taxa domeniului public şi taxă clădire şi teren în folosinţă, ce se încasează de la persoanele fizice şi de la persoanele juridice care şi-au încetat activitatea economică, pe toată perioada decretării stării de urgenţă
 • Hotărârea 52/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 052 - privind împuternicirea Primarului Sectorului 2 al Municipiului București și a Instituțiilor aflate sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 pentru a realiza achizițiile în mod direct pe perioada stării de urgență instituite pe teritoriul României
 • Hotărârea 51/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 051 - privind acordarea unor facilități pentru încasarea și administrarea taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare pentru utilizatorii  non-casnici (persoane juridice) pe raza Sectorului 2 al Municipiului București
 • Hotărârea 50/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 050 - pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 201/2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii, Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 şi a Regulamentelorde Organizare şi Funcţionare ale Serviciilor Sociale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificatăși completatăprin H.C.L. Sector 2 nr. 353/2019
 • Hotărârea 49/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 049 - privind rectificarea bugetului general al  Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2020
 • Hotărârea 48/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 048 - privind aprobarea achiziţionării unui pachet cu produse alimentare de baza in cuantum de 350 RON / luna în vederea acordării pentru un număr de aproximativ 4500 de persoane vârstnice aflate în evidenţa  DGASPC Sector 2 pe toata durata instituirii stării de urgentă la nivel naţional
 • Hotărârea 47/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 047 - pentru aprobarea Planului Anual de Acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local Sector 2, pentru anul 2020
 • Hotărârea 46/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 046 - privind unele măsuri in cadrul Administraţiei Pieţelor Sector 2,  serviciu public din subordinea Consiliului Local Sector 2, pe perioada stării de urgență
 • Hotărârea 45/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 045 - privind aprobarea costului mediu lunar/persoană adultă protejatăși a contribuției lunare de întreținere în Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Speranța din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, pentru anul 2020
 • Hotărârea 44/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 044 - privind aprobarea costului mediu lunar/personă adultă ce beneficiază de servicii sociale în cadrul centrelor rezidenţiale și nerezidențiale pentru persoane adulte cu dizabilități din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, pentru anul 2020
 • Hotărârea 43/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 043 - privind stabilirea costului mediu anual/copil protejat în sistem rezidenţial, centru de zi, centru de îngrijire şi găzduire, centru de primire, complex de servicii de asistenţăşi sprijin pentru prevenirea situaţiilor ce pun în pericol securitatea şi dezvoltarea copilului şi la asistenţi maternali profesionişti, pe anul 2020
 • Hotărârea 42/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 042 - privind solicitarea cătreConsiliul General al Municipiului Bucureşti de reintroducere în domeniul public al statului şi administrarea M.A.I. a spaţiului în care au funcţionat B.E.P. 1 în incinta Secţiei 6 de Poliţie din Str. Paul Greceanu nr.36 şi B.E.P. 4 în incinta Secţiei 9 Poliţie din Şos. Pantelimon nr.290
 • Hotărârea 41/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 041 - pentru modificarea şi completarea  H.C.L. Sector 2 nr. 82/26.04.2018  privind transmiterea  imobilului corp C5 situat în str. Olari nr.15, fost 11-13, Sector 2, din administrarea Consiliului Local Sector 2 în administrarea  Direcției Generale  de Asistență Socială si  Protecția  Copilului Sector 2
 • Hotărârea 40/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 040 - privind  implementarea proiectului “Butonul roșu-Salvează vieți”
 • Hotărârea 39/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 039 - pentru modificarea poziţiei 85 din Anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 2 nr. 152 din 04.12.2003 privind transmiterea în administrarea Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a imobilelor în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar, unitățile de învățământ special și unitățile sanitare publice de interes local de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București
 • Hotărârea 38/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 038 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Sectorului 2  al Municipiului Bucureşti,în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate
 • Hotărârea 37/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 037 - pentru alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioadă de 3 luni
 • Hotărârea 36/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 036 - privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 2 să achiziționeze pentru și în numele Municipiului București, terenul situat în Str. Grigore Ionescu nr. 63 A, Sector 2, București și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 2-prin Administrația Domeniului Public Sector 2
 • Hotărârea 35/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 035 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții de interes local ”Reabilitare sisteme rutiere - 102 străzi, alei  și parcări de reședință din Sectorul 2 al Municipiului București”
 • Hotărârea 34/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 034 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții de interes local din Sectorul 2 al Municipiului București ,,Fântână de apă potabilă Bulevardul Basarabia, Sector 2, Bucureşti”
 • Hotărârea 33/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 033 - privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici pentru 5 obiective de investiţii din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti, aprobaţi iniţial prin H.C.L. Sector 2 nr. 187/2009 și  H.C.L. Sector 2 nr. 68/2012
 • Hotărârea 32/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 032 - pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 146/2017 privind aprobarea documentației tehnico – economice faza DALI și a indicatorilor tehnico- economici pentruproiectul ”Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Școlii nr. 64 Ferdinand I”
 • Hotărârea 31/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 031 - pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr.262/30.08.2018 privind aprobarea proiectului <>,  astfel cum a fost modificatăși completată prin H.C.L Sector 2 nr. 310/27.09.2018
 • Hotărârea 30/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 030 - privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru a împuternici Consiliul Local Sector 2  de a dispune cu privire la închirierea bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului București, aflate în administrarea Administrației Piețelor Sector 2, în vederea desfășurării activității și exploatării piețelor de pe raza Sectorului 2
 • Hotărârea 29/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 029 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Catrinței nr. 5, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 28/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 028 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Lacul Amara nr.17, Sector 2 , Bucureşti
 • Hotărârea 27/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 027 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Sachelarie Visarion nr. 45A (fost Strada Măgura Vulturului nr. 86), Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 26/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 026 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Bulevardul Ferdinand I nr. 136, Sector 2 , Bucureşti
 • Hotărârea 25/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 025 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Johannes K. Kepler nr.1, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 24/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 024 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Episcop Radu nr. 58, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 23/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 023 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Bărbat Voievod nr. 72, Sector 2 , Bucureşti
 • Hotărârea 22/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 022 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Nicolae Cânea nr. 96, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 21/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 021 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Intrarea Tăciunelui nr.8, Sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 20/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 020 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Șoseaua Mihai Bravu nr. 42-62, Bl. P8, Sc. 3, Ap. 92, Parter, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 19/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 019 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Doamna Ghica nr. 205, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 18/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 018 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Doamna Ghica nr. 7, Bl. 4, Sc. 2, Ap. 47, Parter, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 17/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 017 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Barbu Văcărescu nr.41, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 16/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 016 - privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București în anul 2020, pentru activități nonprofit din domeniile: culturăși culte, sport, educație, mediu și social, în condițiile prevederilor Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 15/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 015 - privind aprobarea bugetului general al  Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2020
 • Hotărârea 14/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 014 - privind  achiziționarea pentru şi în numele Municipiului Bucureşti  a terenului în suprafață de 823 mp, situat în strada Aurel Vlaicu,  nr. 30-32 (actualul 32 A), Sector 2, Bucureşti (Grădiniţa nr. 133)
 • Hotărârea 13/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 013 - pentru stimularea colectării selective a deşeurilor menajere
 • Hotărârea 12/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 012 - pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 52/2017 privind aprobarea Metodologiei de acordare a tichetelor sociale pentru produse alimentare
 • Hotărârea 11/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 011 - pentru modificarea şi completarea  Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 128/2017 privind înfiinţarea şi componenţa Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 152/2019
 • Hotărârea 10/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 010 - privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,Reabilitarea termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, București, strada Olari nr. 19”, aprobaţi iniţial prin H.C.L. Sector 2 nr. 145/02.10.2017 și modificați prin H.C.L. Sector 2 nr. 87/26.04.2018
 • Hotărârea 9/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 009 - pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 263/30.08.2018 privind aprobarea proiectului  ,,Reabilitarea termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, București, strada Olari nr. 19”
 • Hotărârea 8/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 008 - privind aprobarea Metodologiei de emitere a ,,Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor prevăzute de grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive, pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti”
 • Hotărârea 7/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 007 - privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al  Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2020 – 2021
 • Hotărârea 6/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 006 - privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti pentru preluarea în domeniul public al Municipiului Bucureşti a construcţiilor edilitare „Construcţii apa-canal imobil bloc 2 – Str. Maior Vasile Băcilă nr. 28-30”, sector 2, Bucureşti
 • Hotărârea 5/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 005 - pentru aprobarea proiectului ,, PANTELIMON 301”
 • Hotărârea 4/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 004 - privind aprobarea proiectului „Primăvara începe cu un mărţişor”
 • Hotărârea 3/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 003 - pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 6/2017 privind aprobarea Metodologiei de acordare a înlesnirilor la plată a obligaţiilor fiscale şi bugetare datorate bugetului local al Sectorului 2al Municipiului București
 • Hotărârea 2/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 002 - pentru completarea articolului nr. 52 din anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 174/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și  ale Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, rectificată, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 1/2020 - Sectorul 2

  Hotărârea nr. 001 - privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al Sectorului 2 pe anul 2019 a deficitului secţiunii de dezvoltare și stabilirea excedentului bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2019