Proces verbal din 27.08.2020

Proces verbal sedinta ordinara 27.08.2020

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PROCES VERBAL privind lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 27 AUGUST 2020, ora 14:00 Nr. 12 din data dej (99-2020

Ședința a fost convocată de către domnul Daniel Tudorache, Primarul Sectorului 1, prin Dispoziția nr. 2365/21.08.2020, ținând seama de prevederile art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța dc Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) și art. 135 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu următorul proiect de Ordine de zi:

 • 1. Descărcarea Procesului-verbal al ședinței extraordinare din data 13.08.2020;

Aprobarea Ordinii de zi

Aprobarea Ordinii de zi suplimentare

 • 2. Proiect de hotărâre prin care se ia act dc demisie și se constată încetarea dc drept a mandatului de consilier local și se declară vacant locul de consilier local al doamnei Ilinca Macarie

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrație publică locală, juiidică, apăiaiea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării Proiectului "EDUCAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ" în cadrul Liceului Teoretic Jean Monnet în anul școlar 2020-2021

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5)

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării Proiectului "PREGĂTEȘTE-TE ASTĂZI PENTRU A FI PRIMUL MÂINE" în cadrul Liceului Teoretic "Constantin

Brâncovcanu" în anul școlar 2020-2021


Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii'.

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (C1);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5)

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării Programului ..Masă caldă gratuită” pentru elevii din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic de Aeronautică ”Henri Coandă” în anul școlar 2020-2021

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5)

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării programului „Masă caldă la semiintemat” la nivelul Școlii Gimnaziale ”Pia Brătianu” în ceea ce privește elevii de ciclu primar înscriși la semiintemat în anul școlar 2020-2021

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5)

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării Programului „Masă caldă gratuită” pentru elevii din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic ”Dinicu Golescu” în anul școlar 2020-2021

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5)

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării Programului „Masă caldă gratuită” pentru elevii din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnologic "Viaceslav Harnaj” în anul școlar 2020-2021

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);


 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5)

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de aplicare a Legii nr.35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă familiilor cu domiciliul sau reședința pe raza Sectorului 1 al Municipiului București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Comisie de sănătate și protecție socială (C6);

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării, în numele și pentru Municipiul București, de către Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, a 215 bunuri imobile tip condominiu și a terenului liber de construcții aferent, care vor avea destinația exclusivă de locuințe sociale

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisie de sănătate și protecție socială (C6);

 • 11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tchnico-economici ai investiției „ Lucrări de reabilitare, modernizare construcție existentă și construire corp nou la GRĂDINIȚA Nr. 47”, Strada Mitropolit Varlaam, Nr. 140, Sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5)

 • 12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la Grădinița Nr. 206, Strada WittingNr. 15, Sector 1, București”

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);


 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5)

 • 13. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „ Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la Grădinița Nr. 206", Strada Constantin Disescu Nr. 37,. Sector 1, București ”

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5)

 • 14. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „ Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la GRĂDINIȚA Nr. 47”, Strada Episcop Vulcan nr. 47 A, Sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia dc administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5)

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „ Realizare branșament instalație electrică pentru construcția modulată - ȘCOALA GIMNAZIALĂ nr. 179”

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5)

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Realizare branșament instalație gaze naturale pentru construcția modulară - ȘCOALA GIMNAZIALĂ nr. 179”

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);


 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5)

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico - economici ai investiției „ Realizare branșament instalație apă/canalizare pentru construcția modulară -ȘCOALA GIMNAZIALĂ nr. 179”

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii'.

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5)

 • 18. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și Parohia “Izvorul Tămăduirii” - Mavrogheni din București, Sector 1 având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare la Parohia “Izvorul Tămăduirii” - Mavrogheni, situată în strada Monetăriei nr. 4

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5)

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "spațiu multifuncțional Velopark”

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „parcaj subteran pe Str. Ștefan Burileanu din Sector 1, București”

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București


Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „parcaj suprateran pe Str. Băiculești 5-7 din Sector 1, București”

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București Comisii'.

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „parcaj suprateran pe Str. Băneasa 1-3 din Sector 1, București”

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și laxe locale (CI);

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 23. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 37/04.02.2019, privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Administrației Domeniului Public Sector 1, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 24. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 6/28.01.2020 pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza sectorului 1 al municipiului București pentru anul 2020-2021

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București Comisii:


 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, i; drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5)

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării unor servicii sociale, Organigrama, Statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisie de sănătate și protecție socială (C6);

 • 26. Proiect de hotărâre privind desemnarea de către Consiliul Local al Sectorului 1 a membrilor comisiei pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Sectorului 1 al Municipiului București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 27. Proiect dc hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de Administrație al Grădiniței și Școlii Primare ”Montessori School Orizonturi Libere”;

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5)

 • 28. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație și în Comisia de evaluare și asigurarea calității la Grădinița ”Montessori Kids at work”;

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5)

 • 29. DIVERSE

 • 1. Decizia Curții de Conturi nr. 40/16.07.2020 emis către Poliția Locală a Sectorului 1 prin care s-au dispus măsuri de remediere a abaterilor consemnate în Raportul de itrol nr. 2431/Ds.61 din data de 01.07.2020;


 • 2. Certificat de grefa eliberat de Tribunalul București, Secția a 11-a Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 25764/2019, privind încheierea de ședință din data de 25.06.2020;

 • 3. Adresa nr. 2823/23.07.2020 emisă de ECO SUD SA înregistrată la registratura Sectorului 1 cunr. 32081/22.07.2020;

 • 4. Informarea doamnei Mîrșu Ana si a domnului Mîrșu Toma cu privire la Consultarea populației - Construcții aflate sub dezbatere publică de pe strada Nicolae Nicoleanu nr. 32, sector 1;

 • 5. Adresa Asociației "Protecția Lacului Băneasa” înregistrată cu nr. 31250 din 22.07.2020;

 • 6. Adresa nr. 32713/30.07.2020 transmisă de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului privind Contestația nr. 1030/21.07.2020 formulată de către Federația Comunităților Evreiești din România - Cultul Mozaic - Centrul Rezidențial pentru persoane vârstnice "Amalia și Sef Rabin Dr. Moses Rosen”;

 • 7. Adresa nr. 32714/30.07.2020 transmisă de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului privind privind adresa nr. 271/18.07.2020 formulată de Asociația Suflete în Etate cu privire la plata subvenției pentru hrană și cazare asigurată personalului medical și de îngrijire pe perioada stării de urgență;

 • 8. Solicitarea de clarificări formulată de Centrul Cultural al Sectorului 1 privind amendamentul la bugetul Centrului Cultural al Sectorului 1 și votat în data de 20.02.2020;

 • 9. Petiția nr. 29423/10.07.2020 formulată de locuitorii Cartierului Floreasca privind ridicarea a două construcții provizorii și amenajarea unei terase în scopul desfășurării activității de alimentație publică;

 • 10. Petiția nr. 33370/04.-08.2020 formulată de Asociația "Protecția Lacului Băneasa” privind solicitarea de emitere al unui HCL pentru includerea în programul de investiții, urmată de reabilitarea și asfaltarea străzii Liliacului, Sector 1, București;

 • 11. Petiția nr. 32480/10.07.2020 formulată de Asociația "Băneasa Lac" privind solicitarea către Primăria Sectorului 1 pentru aducerea străzii Bujorului la o formă acceptabilă privind normele și standardele de proiectare prin modificarea cadastrală a limitelor acestei străzi;

 • 30. Interpelări, întrebări, petiții și alte probleme supuse atenției Consiliului al Sectorului 1 al Municipiului București

 • 31. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București pe anul 2020

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);


^A?UC6’-


 • 32. Proiect de hotărâre privind achiziționarea unui lot de vaccin antigripal 2020/2021 și achiziționarea de teste rapide pentru identificarea antigen CovijM^-Qf/p extinderii testării populației de la nivelul comunității Sector 1, de către Complexul Multifuncțional Caraiman

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii'.

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de sănătate și protecție socială (C6)

 • 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Dej nr. 21 sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii'.

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Zăgazului nr.3, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii'.

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Spicului nr.10, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii'.

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Ocna Sibiului nr.32-44, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);


 • 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Bulevardul

Bucureștii Noi nr.!89A, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 38. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.358/2019 a Consiliului Local Sector 1 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de sănătate și protecție socială (C6)

 • 39. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și Parohia Costeasca, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare pentru execuția lucrărilor de pardoseală din marmură și granit, tâmplărie exterioară, interioară și placarea ornamentelor și a ancadramentelor de la fațade cu piatră la Centrul multifuncțional -clopotniță și spații liturgice conexe din cadrul Parohiei Costeasca, situată în strada Navigației nr. 34, sector 1

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (C1);

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5)

 • 40. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și Parohia Măicăneasa, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare pentru lucrări de construire a gardului din cadrul Parohiei Măicăneasa, situată în Strada Gheorghe lonescu Sisești nr. 13-15, sector 1

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe 1

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvo realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);     /


 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5)

 • 41. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și Parohia Sfântul Andrei - Chitila, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare la Parohia Sfântul Andrei - Chitila, situată în Șoseaua Chitilei nr. 138, București, sector 1

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii'.

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5)

 • 42. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și Parohia Dorobanți Biserica Nașterea Maicii Domnului, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare pentru construirea unui așezământ pastoral-misionar P+l+M cu destinație mixtă (cultural-administrativă) în cadrul Parohiei Dorobanți - Biserica Nașterea Maicii Domnului,’situată în Calea Dorobanți nr. 166, sector 1

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5)

 • 43. Proiect de hotărâre piiviud aprobarea documentației tehnico-cconomicc și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Modernizare sistem rutier pe strada Bujorului’", Sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 44. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului pilot privind atribuirea locurilor de parcare pe străzile cu sens unic de pe raza administrativ-teritorială a Sectorului          a


Bucureștii Noi-Chitila

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București Comisii'.

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 45. Proiect de hotărâre privind aprobarea redistribuirii stocurilor de produse lactate înregistrate ca urmare a suspendării cursurilor în unitățile de învățământ preuniversitar de pe raza Sectorului 1, conform dispozițiilor Ordonanței de urgență nr. 121/2020

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București Comisii'.

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5)

 • 46. Proiect de hotărâre privind eliberarea terenului situat în Șos. București-Târgoviște nr.10 (str. Tribunei nr. 10), Sector 1, teren destinat construirii Spitalului de Urgență categoria IA ”Sf. Vasile cel Mare”, prin demolarea construcțiilor existente pe acest teren, precum și construirea unui lăcaș de cult.

Inițiator Primarul Sectorului 1 al Municipiului București Comisii'.

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 47. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării și distribuirii de bunuri și materiale de protecție în vederea prevenirii și răspândirii virusului SARS-CoV-2 către locuitorii Sectorului 1, elevilor, cadrelor didactice și personalului auxiliar și nedidactic din învățământul preuniversitar de stat din Sectorul 1, precum și a unităților sanitare publice aflate în administrarea Consiliului Local Sector 1

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5)

 • - Comisia dc sănătate și protecție socială (C6).

 • 48. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Direcției de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București


Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și tax

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 49. Diverse:

 • 50.1. Adresa nr. 35786/18.08.2020 a Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1

 • 50.2. Raport de activitate - semestrul I 2020 al Serviciului Familial Persoane cu Handicap

Grav din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Bună ziua! Bine ați venit, la ședința ordinară din data de 27.08.2020. înainte de a începe, am să vă rog mult să luați loc, să introduceți cartelele în consolă și am să fac apelul nominal. Doamna Bănișor Dorina Luminița, vă rog la microfon?

Doamna Dorina-Luminița Bănișor: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Chirvasă Viorel Daniel?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Comănici Ancuța Sorina? Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Condurachi Ecaterina Raluca?

Doamna Ecaterina-Raluca Condurachi: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Crișu FI ori an Mișu?

Domnul Florian Mișu Crișu: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Damian George?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Deaconu Alexandru-Ștefan? Domnul Deaconu?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Georgescu Adriana Mihaela?

Doamna Georgescu Adriana Mihaela: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului-1: Doamna Grigorescu luliana Cristina?

Doamna luliana Cristina Grigorescu: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Iordan

Florea?                                                 •

Domnul Florea Iordan: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamn^MguiEHg^

Ilinca? Demisie.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Meghea Dominic Pan?

Domnul Meghea Dominic Pan: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Munteanu

Cristina Simona?

Doamna Cristina Simona Munteanu: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Mureșan Manuela?

Doamna Miiresan Manuela: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului I: Domnul Neagu Marian Cristian?

Domnul Marian-Cristian Neagu: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Olteanu Virgil-Mădălin?

Domnul Virgil-Mădălin Olteanu: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului I: Domnul Păiuși Oliver Leon?

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Popa Daniela?

Doamna Popa Daniela: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Porumb Ramona?

Doamna Porumb Ramona: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Purcărea Mihail Teodor?

Domnul Mihail-Teodor Purcărea: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Sion Dragoș Florin?

Domnul Dragoș-Florin Sion: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Suvac Virgil

Adrian?

Domnul Suvac Virgil Adrian: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Tudose


Cristian Adrian?

Domnul Tudose Cristian Adrian: Piezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Tufan Mihai?

Domnul Tufan Mihai: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Vieru Augustin Manuel?

Domnul Vieru Mantiei Augustin: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Zamfir Victor?

La apelul nominal au lipsit: domnul Chirvasă Viorel, domnul Deaconu Alexandru Ștefan, domnul Zamfir Victor care absentează nemotivat, doamna Macarie Ilinca - demisie, domnul Cristian Laurențiu Bulfon, absent, conform adresei Instituției Prefectului Municipiului București nr. G.M./16903/P/2019.

De asemenea, la ședință au participat: Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, directori din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 și directori ai instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local al Sectorului 1.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretat ul General al Sectorului 1: Având în vedere că avem o prezență de 23 consilieri în funcție, față de 27, a revenit și domnul Chirvasă....

Domnul Viorel Daniel Chirvasă: Sunt prezent, da doamnă Secretar, vă mulțumesc frumos!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Da! Consider că există cvorum, drept pentru care am să declar deschisă ședința și totodată am să supun la vot procesul-verbal al ședinței extraordinare din data de 13.08.2020. De asemenea, dacă aveți observații pe marginea acestuia și dacă aveți alte opinii care au fost exprimate de către dumneavoastră în ședința anterioară, vă rog să le formulați acum.

Domnul Olivcr Leon Păiuși: O rugăminte, domnule Președinte sunt două persoane care ar dori să urce, odată legat de PUD Spicului și încă o familie care ar dori să solicite Consiliului Local intervenția DGASPC, nu știu dacă li se permite accesul, ei așteaptă la Registratură. Mulțumesc!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: în conformitate cu prevederile art. 138 alin. (15) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supun spre aprobare procesul-verbal al ședinței extraordinare din data de 13.08.2020, vă rog foarte mult, vot pentru procesul-verbal al ședinței extraordinare din data de 13.08.2020, având în vedere că nu a fost formulată nicio observație și nicio obiecțiune.

Domnul Olivei- l eon Păiuși: Domnule Președinte ati auzit cererea pe care v-am formulat-o, sunt două persoane care ar dori să ui ce și să participe la ședință, o dată pentru PUD Spicului nr. 10, sunt locuitorii din zonă, prin reprezentant și mai este un reprezentant al familiei care va fi evacuate pe Sisești și ar fi dorit să ceară ajutorul Consiliului Local cu privire la ...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Domnule Păiuși din cauza situației în care ne aflăm, eu nu accept să avem oameni din afara Primăriei în sală. Mulțumesc frumos!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: 22 de voturi£(Jq^.

abținere, prin urmare procesul-verbal al ședinței Consiliului local sector 1 din 13.08.20^^,\^t4povo aprobat și descărcat!                                                                       ff ?             \ '

PROCESUL VERBAL AL ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DA TA DE 2 7.08.2020 A FOST A PROBA T CU 22 VOTURI PENTRU ȘI 1 ABȚINERE - 23 consilieri locali prezenți

Doamna Daniela Nicolcta Cefalan - Secretarul General al Sectorului I: Vă dau cuvântul domnule Președinte pentru a supune aprobării Ordinea de zi.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Bună ziua! Spuneți domnule Bulfon!

Doamna Daniela Nicolcta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Și completarea ordinii de zi suplimentare.

Domnul Cristian-Laurcnțiu Bulfon: Domnule Președinte vă rog să constatați că sunt prezent în sală, cu toate că nu am fost lăsat să semnez prezența. Mulțumesc!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mulțumim! Inițiatorul retrage punctul 46 de pe Ordinea de zi suplimentară. Supun la vot Ordinea de zi de astăzi! Votați, vă rog!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Suvac și domnul Chirvasă.

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: Domnul Suvac? 23 de voturi pentru, Ordinea de zi a fost aprobată.

ORDINEA DE ZI A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI - 23 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Supun la vot Ordinea de zi suplimentară. Votați, vă rog!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Da, da, a intrat domnul Deaconu, domnul Zamfir și vor introduce cartelele. Numai puțin, au fost introduse cartelele și s-a înregistrat prezența 25 de consilieri. 25 de consilieri prezenți. Da, vot!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 15 voturi pentru, 2 abțineri și 8 voturi împotrivă. Ordinea de zi suplimentară a fost aprobată.

SUPLIMENTAREA ORDINII DE ZI A FOST APROBATĂ CU 15 VOTURI PENTRU, 2 ABȚINERI ȘI 8 VOTURI ÎMPOTRIVA din 25 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Supun la vot timpul alocat fiecărei intervenții de 30 de secunde. Votați, vă rog! 15 voturi pentru, 2 abțineri, 8 voturi împotrivă. Propunerea a fost aprobată.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 2 „Proiect de hotărâre prin care se ia act de demisie, și se. constată încetarea de drept a mandatului de consilier local și se declară vacant locul de consilier local al doamnei Ilinca Macarie Votați, vă rog!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Aici am avut o rectificare pe care v-am comunicat-o! Domnul Tudose?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 25 de voturi pentru. Hotărârea a fost adoptată.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI-25 consrKi’ît^ali

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 3 ,, Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării Proiectului "EDUCAȚIE Șl PERFORMANȚA" în cadrul Liceului Teoretic Jean Monnet în anul școlar 2020-2021 Votați, vă rog! Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI-25 consilieri locali

prezenți

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Spuneți doamna consilier!

Doamna Ramona Porumb: Vream să întreb legat de aceste proiecte care se referă la “Masă caldă pentru copii”. Nu a venit nimeni cu proiecte sau nu am văzut niciun detaliu despre cum se vor desfășură, pentru că totuși vorbim de o perioadă în care, momentan restaurantele sunt închise, în școli cum se va desfășura servirea mesei? Adică, nimeni nu povestește de distanțare, de spațiu necesar și așa mai departe. Susținem proiectul, dar totuși niște măsuri? Nu e nimeni în sală sau poate știți dumneavoastră domnule Primar?

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București: Nu, vă spun eu!

Ramona Porumb: Cîteva detalii?

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București: Da,vă spun eu! Ținând cont, că de la 1 septembrie se deschid restaurantele, deci și în unitățile școlare, bănuiesc că, așteptăm ceva de la Guvern să primim și noi o normă. Nu primim absolut nimic, dar cel puțin noi alocăm banii, dacă vom avea posibilitatea vom implementa acest proiect, dar important este să am banii alocați.

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte dc ședință: Mulțumim! Votăm punctul nr. 4 ..Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării Proiectului "PREGĂTEȘTE-TE ASTAZI PENTRU A FI PRIMUL MÂINE" în cadrul Liceidui Teoretic "Constantin Brâncoveanu” în anul școlar 2020-2021 ” Votați, vă rog! Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI-25 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 5 ,, Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării Programului „Masă caldă gratuită" pentru elevii din cadrul unității de învățământpreuniversitar de stat Colegiul Tehnic de Aeronautică "Henri Coandă” în anul școlar 2020-2021 ".Votați, vă rog! Unanimitate! Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI-25 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte dc ședință: Punctul nr. 6 ,, Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării programului „Masă caldă la semiinternat” la nivelul Școlii Gimnaziale ”Pia Brătianu” în ceea ce privește elevii de ciclu primar înscriși la semiinternat în anul școlar 2020-2021 ”. Votați, vă rog! Unanimitate! Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTA TĂ CU UNANIMITA TE DE VOTURI-25 consilieri

locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 7 .. Proiect de hotărâre

privind aprobarea implementării Programului „Masă caldă gratuită” pentru elevi unității de învățământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic "Dinicu Golescu 2020-2021 ”. Votați, vă rog!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Purcărea?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Unanimitate! Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI-25 consilieri

locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 8 „Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării Programului „Masă caldă gratuită" pentru elevii din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnologic "Viaceslav Harnaj” în anul școlar 2020-2021 ”, Votați, vă rog! Unanimitate! Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI- 25 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 9 „ Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de aplicare a Legii nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă familiilor cu domiciliul sau reședința pe raza Sectorului 1 al Municipiului București”. Votați, vă rog!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Damian? Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI-25 consilieri

locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 10 „Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării, în numele și pentru Municipiul București, de către Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, a 215 bunuri imobile tip condominiu și a terenului liber de construcții aferent, care vor avea destinația exclusivă de locuințe sociale ”, Votați, vă rog!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Cine nu a votat? Domnul Zamfir, domnul Deaconu?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 13 voturi pentru, 8 abțineri, 4 voturi împotrivă. Proiectul nu a trecut.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS CU 13 VOTURI PENTRU, 8 ABȚINERI, 4 VOTURI ÎMPOTRIVĂ - din 25 conlilieri localiprezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 11 „Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției ,, Lucrări de reabilitare, modernizare construcție existentă și construire corp nou la GRĂDINIȚĂ Nr. 47", Strada Mitropolit Varlaam, Nr. 140, Sector 1, București ".Votați, vă rog! 14 voturi pentru, 8 abțineri, 3 voturi împotrivă. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 14 VOTURI PENTRU, 8 ABȚINERI ȘI 3 VOTURI ÎMPOTRIVĂ - 25 consilieri localiprezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 12 „Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la Grădini


Strada Witting Nr. 15, Sector 1, București" ”.Votați, vă rog! 14 voturi pentru, 6 abțineri, 5 voturi împotrivă. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 14 VOTURI PENTRU, 6 ABȚINERI ȘI 5 VOTURI ÎMPOTRIVĂ - 25 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 13 ..Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „ Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la Grădinița Nr. 206", Strada Constantin Disescu Nr. 37, Sector 1, București”.Votați, vă rog! 14 voturi pentru, 6 abțineri, 5 voturi împotrivă. Hotărârea a fost aprobată.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 14 VOTURI PENTRU, 6 ABȚINERI SI 5 VOTURI ÎMPOTRIVĂ - 25 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 14 „Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției,, Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la GRĂDINIȚĂ Nr. 47”, Strada Episcop Vulcan nr. 47 A, Sector 1, București”.Votați, vă rog! 15 voturi pentru, 5 abțineri, 5 voturi împotrivă. Hotărârea a fost aprobată.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 15 VOTURI PENTRU, 5 ABȚINERI SI 5 VOTURI ÎMPOTRIVĂ - 25 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 15 „Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției ,, Realizare branșament instalație electrică pentru construcția modulară - ȘCOALA GIMNAZIALA nr. 179” ”. Votați, vă rog! Mai avem un vot.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Mergeți după domnul Damian, vă rog frumos! De ce nu a anunțat? Vezi unde este domnul Damian?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Unanimitate! Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI-25 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 16 „Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Realizare branșament instalație gaze naturale pentru construcția modulară - ȘCOALA GIMNAZIALA nr. 179”. Votați, vă rog!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Vieru? Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Unanimitate! Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI-25 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 17 „Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico -economici ai investiției ,, Realizare branșament instalație modulară -ȘCOALA GIMNAZIALA nr. 179”. Votați, vă rog!


HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI-25 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Ncagu — Președinte de ședință: Punctul nr. 18 „Proiect de hotărâre pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și Parohia “Izvorul Tămăduirii” - Mavrogheni din București, Sector 1 având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare la Parohia “Izvorul Tămăduirii” - Mavrogheni, situată în strada Monetăriei nr. 4 Votați, vă rog! 21 voturi pentru, 3 abțineri, 1 vot împotrivă. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 21 VOTURI PENTRU, 3 ABȚINERI ȘI 1 VOT ÎMPOTRIVĂ - 25 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 19 „Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “spațiu multifuncțional Velopark””. Votați, vă rog!

Doamna Daniela Nicoleta Ccfalan - Secretarul General al Sectorului 1: Cine nu ă votat, domnul Chirvasă și domnul Deaconu?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Imediat! 13 voturi pentru, 5 abțineri, 7 voturi împotrivă. Proiectul a fost respins.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS CU 13 VOTURI PENTRU, 5 ABȚINERI ȘI 7 VOTURI ÎMPOTRIVĂ - din 25 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 20 „Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „parcaj subteran pe Str. Ștefan Burileanu din Sector I, București". Da, domnule Păiuși?

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Aș dori să ne răspundă domnul Director de la A.D.P. domnul Vieru, care este valoarea acestui studiu de fezabilitate, ținând cont că valoarea investiției este de 320 milioane de lei. Al doilea lucru, aș ruga Direcția Juridică, Legislație, să nu mai facă copy paste, după aceste rapoarte că nu au nicio valoare, fac referire la cu totul altceva. V-aș ruga să acordați mare atenție acestor avize, pentru că ceea ce scrie în ele, noi ni le asumăm, da și aici face referire la parcări. Avizul face referire la cu totul altceva, față de ceea ce spune proiectul. Mulțumesc! Deci, domnul Vieru dacă ne puteți spune care este valoarea studiului de fezabilitate pe care noi îl aprobăm astăzi?

Domnul Alin Vieru - Director /Administrația Domeniului Public Sector 1: Bună ziua! Avem aici colegii care s-au ocupat de proiectare și o să vă explice dumnealor exact în ce constau indicatorii și costul acestora, costul de realizare al investiției. Mulțumesc!

Domnul Miru Adrian -Administrația Domeniului Public Sector 1: Bună ziua! Miru Adrian mă numesc, de la A.D.P. Sector 1- Biroul de Drumuri. Despre ce parcare vreți să vorbim, despre Burileanu, nr. 22?

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Pe Băiculești.

Domnul Miru Adrian -Administrația Domeniului Public Sector 1: Valoarea investiției pe Băiculești, valoarea totală este 42.861.0000 de lei. Parcarea este una supraterană, poate ne ajută și colegii de la tehnic, să o vedeți afișată, să vedeți poziționarea. După cum bine știți Bucureștiul suferă foarte mult de lipsa locurilor de parcare și mai ales pe zona de SectMdș=sw$m un deficit mare de locuri de parcare. S-a încercat translatarea locurilor de parcare fii                     nu mai avem spațiu să le creem, pe verticală. N-ați zis de care proiect.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Deci, este proiectul nr. 20, este vorba de Ștefan Burileanu, excavarea unei străzi. Proiect de 320 milioane.

Domnul Miru Adrian -Administrația Domeniului Public Sector 1: Da, da, Burileanu, bun. Dacă pot colegii să ne ajute cu Burileanu. Zona Aviației este o zonă foarte problematică, sunt foarte multe mașini parcate aleatoriu, lipsă din nou foarte mare de locuri de parcare. Nu avem spații să amenajăm, nici măcar de la nivelul solului în sus. In zona aceea s-a găsit unica soluție pe zonă, pe care am putut să generăm un spațiu suficient, sub strada Burileanu, cu parcare subterană cu trei nivele, între blocurile existente, care să asigure o suplimentare de, două secunde ca să pot da exact, 1.293 de locuri de parcare, din care 202 locuri de parcare vor beneficia de stații de încărcare electrică, deci pentru a stimula parcul electric și 29 locuri de parcare pentru persoane cu dizabilități în cadrul proiectului. Suprafața construită va fi de 11.000 m2, iar suprafața desfășurată 34.000 m2, pe trei nivele subterane. Parcarea a fost dimensionată și realizată, conform normativelor în vigoare și cu respectarea tuturor indicațiilor LS.U., inclusiv siguranță la incendiu și desfumare. De asemenea, parcarea va prezenta lifturi pentru persoane cu dizabilități și pentru persoane din subteran ca să le aducă la suprafață rapid, iar la nivelul suprateran se va efectua amenajări teritoriale pentru a aduce un aspect modem întregii zone. Va fi realizat iluminat RGB.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Rugăminte, încă o dată, care este costul studiului de fezabilitate, nu l-am regăsit în documentații și dacă ne puteți spune cât costă, studiul?

Domnul Miru Adrian -Administrația Domeniului Public Sector 1: 130 mii lei SF

Domnul Oliver-Leon Păiuși: SF 30 mii lei? 130 mii lei?

Domnul Miru Adrian -Administrația Domeniului Public Sector 1: 130 mii lei.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Și care este valoarea unui loc de parcare, cât ne costă un loc de parcare, la această investiție?

Domnul Miru Adrian -Administrația Domeniului Public Sector 1: Deci, pentru această investiție care este în subteran, în condiții speciale, pentru că terenul este unul nefavorabil pe zona respectivă, un loc de parcare se va ridica, în acest moment, conform estimării la 209 mii lei. Da, conform estimării, parcarea este pe termen de minim 50 de ani durata de exploatare. Deci, nu vorbim de parcări provizorii sau din alte materiale, este o parcare pe termen de minim 50 de ani, iar pe zona respectivă, costul este dat de amplasarea în teren nisipos.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Am și eu o întrebare domnule consilier Păiuși, dumeavoastră întrebați ca specialist în domeniu sau în calitatea dumneavostră de consilier local? Că puneți niște întrebări tehnice pe construcții și vreau să știu, în ce specialitate dumneavoastră lucrați, să combateți un specialist care a propus acest proiect și sunt sigură că nu îl veți vota!

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Doamna consilier, am pus două întrebări: cât costă studiul de fezabilitate, cât costă un loc de parcare.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Deci ați întrebat, ca economist, da?

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Dumeavoastră ce credeți? Cred că nu înțelegeți întrebările.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Problemele dumneavoastră de construcții și așa mai departe. Domnul Oliver-Leon Păiuși: Am pus două întrebări simple: cât costă studiul de fezabilitate, cât costă un loc de parcare. Mi s-a răspuns!

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Puteți să faceți comparație, nu, nu votează, stați liniștit, da asa, eram si eu curioasă.

Domnul Miru Adrian -Administrația Domeniului Public Sector 1: Dacă mai aveți alte întrebări pe parte tehnică, avem arhitectul și proiectantul, pe parte de specialitate de rezistență și instalații, de față cu noi. Orice întrebări aveți și orice neclaritate o putem lămuri acum în timpul ședinței, dacă aveți nevoie, fără probleme.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți să votăm, vă rog frumos! 15 voturi pentru, 9 abțineri și 1 vot împotrivă. Hotărârea a fost aprobată.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 15 VOTURI PENTRU, 9


1 VOT ÎMPOTRIVĂ - 25 consilieri locali prezenti

c

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 21 „Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Parcaj suprateran pe Str. Băiculești 5-7 din Sector 1, București". Votați, vă rog!

Domnul Dragoș Florin Sion: Mulțumesc! Puteți să ne spuneți care este timpul estimat....

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Imediat, să anunț votul: 15 voturi pentru...

Domnul Dragoș Florin Sion: Nu, nu, e...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 9 abțineri, 1 vot împotrivă. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 15 VOTURI PENTRU, 9 ABȚINERI SI 1 VOT ÎMPOTRIVĂ - 25 consilieri localiprezenți

Domnul Dragoș Florin Sion: în cât timp va fi realizat, vor fi realizate aceste proiecte? Spuneți!

Domnul Miru Adrian -Administrația Domeniului Public Sector 1: Stați! Conform studiului de fezabilitate, proiectantul de specialitate a extimat un termen de minim 2 ani de zile în care ar putea să fie finalizată investiția, depinzând de constructor și de perioada de achiziții publice, pentru că știți că este Legea achizițiilor publice, care implică anumite termene și durată de timp.

Domnul Dragoș Florin Sion: Sunteți conștienți de faptul că nivelul de complexitate al lucrărilor poate atinge pe acela al metroului și încă nu avem metrou în tot Bucureștiul. Vorbim de metroul din Drumul Taberei la care se lucrează de 6 ani de zile și este cam la același nivel de complexitate cam cu ceea ce doriți dumneavoastră și spuneți că în 2 ani de zile vor fi realizați? Există în contract, dacă va fi contract și în acest timp....

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți! Punctul nr. 22 „Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Parcaj suprateran pe Str. Băneasa 1-3 din Sector 1, București’’”. Votați, vă rog! 15 voturi pentru, 10 abțineri. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 15 VOTURI PENTRU ȘI 10 ABȚINERI- 25 consilieri localiprezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 23 ..Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 37/04.02.2019, privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Administrației Domeniului Public Sector 1, cu modificările și completările ulterioare". Votați, vă rog! 15 voturi pentru, 6 abțineri, 4 împotrivă. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 15 VOTURI PENTRU, 6 ABȚINERI ȘI 4 VOTURI ÎMPOTRIVĂ - 25 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 24 . Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 6/28.01.2020 pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza sectorului 1 al municipiului București pentru anul 2020-2021 ”. Votați, vă rog!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Chirvasă? Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Unanimitate.


HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOT locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 25 „Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării unor servicii sociale, Organigrama, Statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1Votați, vă rog! Mai avem un vot. 14 voturi pentru, 5 abțineri, 6 voturi împotrivă. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 14 VOTURI PENTRU, 5 ABȚINERI SI 6 VOTURI ÎMPOTRIVĂ - 25 consilieri localiprezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 26 „ Proiect de hotărâre privind desemnarea de către Consiliul Local al Sectorului 1 a membrilor comisiei pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Sectorului 1 al Municipiului București Avem un amendament?

Domnul Oliver Lcon Păiuși: Este amendamentul Grupului USR cu privire la proiectul nr. 26 de pe Ordinea de zi, „Articolul 1 - Se desemnează 2 consilieri locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București în comisia pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Sectorului 1 al Municipiului București”, dorim amendament la acest text, „Articolul 1 - Se desemnează 5 consilieri locali din cadrul Consiliului

Local al Sectorului 1 al Municipiului București în comisia pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Sectoruluil al Municipiului București” și motivația amendamentului este respectarea algoritmului rezultatelor alegerilor locale din 2016, respectiv câte un consilier local ales de la fiecare partid politic reprezentat în Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Da, înainte de a supune la vot, țin să vă precizez că amendamentul nu este avizat favorabil de legalitate de către Direcția Juridică, de către compartimentul de specialitate și aș vrea, înainte de toate, să fac o precizare, că textul legal este clar, ca să votați în cunoștință de cauză: "Evaluarea performanțelor individuale profesionale ale secretarului general ale unității administrativ-teritoriale/ subdiviziunii administrativ-teritoriale se realizează de către o comisie de evaluare formată din primar, respectiv președintele consiliului județean și 2 consilieri locali, cu majoritate simplă.’’ Legiuitorul a prevăzut în mod clar, adică nu este nici un dubiu că această comisie trebuie să fie formată din primar și 2 consilieri locali, nici mai mult, nici mai puțin.Vă spun că legea nu este neclară, iar faptul că unui consilier local nu îi convine să facă ceea ce și-ar dori să evalueze consilierii locali, asta nu înseamnă că nu poți să aplici legea și să urmărești intenția legiuitorului. Drept pentru care, doamna Moja, dacă aveți completări și din punct de vedere juridic vă rog să spuneți, să completați, dar din punctul meu de vedere textul este clar, nu vorbim nici de algoritmul politic, nu putem să nominalizăm o comisie din mai inulți consilieri. Este o nouă abordare prin acest text de lege.

Doamna Beatrice Florentina Moia -Serviciul Legislație si Avizare Contracte: Nu, nu am ce să completez, textul este clar, nu implică nici un fel de interpretare.

Domnul Marian Cristian Neagu — Președinte de ședință: Domnule Păiuși, dacă vreți să respectați alegerile din 2016 și alegătorii, votați proiectele Sectorului 1. Mulțumesc! Haideți să votăm amendamentul!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Da, dar dacă grupul USR, pentru că este un amendament formulat de către Grupul USR, nefiind fundamentat și documentat, insistă... cu toate că se atrage atenția, un astfel de amendament ar putea să conducă la

adoptarea unei hotărâri ilegale.


Domnul Marian Cristian Neagu - Președinte de ședință: Suntem în abțineri, 7 voturi împotrivă, 4 voturi pentru. Amendamentul a fost respins.

AMENDAMENTUL A FOST RESPINS CU 4 VOTURI PENTRU, 14 ABȚINERI ȘI 7 VOTURI ÎMPOTRIVĂ - din 25 consilieri locali prezenți

Domnul Marian Cristian Neagu — Președinte de ședință: Haideți să facem nominalizările! Domnul Viorel Chirvasă: Din partea PMP Cristian Neagu.

Domnul Cristian Tudose: Grupul PSD îl propune pe domnul Cristian Neagu.

Domnul Marian Cristian Neagu - Președinte de ședință: Și grupul PMP o propune pe doamna Comănici.

Domnul Oliver Leon Păiuși: Grupul USR o propune pe doamna Cristina Munteanu.

Doamna Daniela Nicolcta Ccfalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamnă Cristina Munteanu din Grupul USR. Deci, Grupul PMP o propune pe doamna Anca Comănici, Grupul PMP pe Cristian Neagu și Grupul USR pe doamna Cristina Munteanu. Grupul USR. Mădălin Olteanu din partea PNL. Vreți și dumneavoastră? Pune-o și pe doamna Mureșan. Vreau să vă spun acum, ca să nu influențez. Nu știu dacă influențez votul. Oricum noi, secretarii, ne-am fi dorit să fim, prin acest Cod Administrativ, evaluați așa cum era și până acum, cel puțin de reprezentanți de la Instituția Prefectului sau de către Secretarul General al Municipiului București. Azi noapte la ora unu, doamna Munteanu mi-a trimis un mail prin care mă întreba care este temeiul legal pentru suplimentarea ordinii de zi, care este clar în lege, pentru că este un act normativ care a fost publicat în Monitorul Oficial, care a fost adus la cunoștință pe toate căile de comunicare și vă dați seama că este un nonsens totuși să zic că noi, cei din București, să zic că suntem mai favorizați, dar dacă ajunge să te evalueze un consilier care întreabă ” care este temeiul legal pentru suplimentarea ordinii de zi” în condițiile în care este obligat să cunoască și să respecte Constituția și legile țării, ceea ce se presupune că în prealabil trebuie să le cunoști și nimeni nu poate invoca necunoașterea legii, vă dați seama cum sunt săracii secretari din comune care sunt evaluați de consilieri cărora trebuie să le pună cerneala în față ca să poată să semneze. Vă mulțumesc! Am să vă răspund în scris, doamna Munteanu, pentru că ați lipsit la pastilele de drept pe care le pun în fiecare ședință de Consiliu, ca să vin în sprijinul dumneavoastră și am să vă răspund prin interpretarea textului de lege în mod detaliat. Și vă mulțumesc și chiar mi-aș dori să mă evaluați, să vedem dacă puteți să țineți ritmul cu mine, așa cum am fost eu secretar, doi ani și ceva, timp în care am lucrat uneori și 16 ore sau chiar mai mult.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Cristi, să mergem mai departe, să facem nominalizările pentru cel de-al doilea proiect. Pentru proiectul 27.

Domnul Cristian Adrian Tudose: Grupul P.S.D. îl propune pe domnul Cristian Neagu.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Pentru proiectul nr. 27 domnul Cristian Neagu și pentru proiectul nr. 28? Mai sunt și alte propuneri? Scuze! 28. Da.

Domnul Marian Cristian Neagu - Președinte de ședință: Haideți, că mă propun tot eu.

Doamna Daniela Nicoleta Ccfalan - Secretarul General al Sectorului 1: Comisia de validare o să se întrunească după ce se strâng buletinele de vot. Mergem mai departe? Mergem mai departe, Cristi. La proiectul nr. 26 sunt 5 propuneri, însă, conform legii, trebuie nominalizați sau votați doar 2 consilieri. Restul, eventual tăiați, am spus. Nu, domnul primar, am explicat și am anunțat și Comisia de validare!

Domnul Mihail Teodor Purcărea: Astăzi, Comisia de validare a procedat la numărarea voturilor exprimate pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 1 în Comisia pentru  1 al ați

evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General Municipiului București. Menționăm că au fost prezenți 25 de consilierisunt: domnul Neagu Cristian, care a avut 14 voturi '‘pentru", și doamna Comănici Ancuța, cu 14 voturi "pentru”. Mulțumesc!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Cristi, să introduci Cristian Neagu și Anca Comănici. Ancuța Comănici.

Domnul Mihail Teodor Purcărea: Astăzi Comisia de validare a procedat la numărarea voturilor exprimate pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație și în Comisia pentru Evaluare și Asigurare a calității pentru GRĂDINIȚA MONTESSORI ICIDS at Work. Domnul Neagu Cristian cu 19 voturi "pentru". Acesta era punctul 28. Da. La punctul 27, pentru reprezentantul Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație al Școlii primare și Grădiniței cu program prelungit Montessori School Orizonturi libere, tot Neagu Cristian cu 21 de voturi "pentru”, din care unul cu inimioară. Mulțumesc mult!

Domnul Marian Cristian Neagu - Președinte de ședință: Haideți să mergem mai departe, să votăm proiectele. Punctul nr. 26. Votați, vă rog! 23 de voturi pentru, 1 vot împotrivă, 1 abținere. Hotărârea a fost aprobată.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 23 DE VOTURI PENTRU, 1 ABȚINERE ȘI 1 VOT ÎMPOTRIVA - 25 consilieri localiprezenți

Punctul nr. 27 „ Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de Administrație al Grădiniței și Școlii Primare "Montessori School Orizonturi Libere’’. Votați, vă rog! Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTA TĂ CU UNANIMITA TE - 25 consilieri locali prezenți

Punctul nr. 28 „Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantulid Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație și în Comisia de evaluare și asigurarea calității la Grădinița "Montessori Kids at work”. Votați, vă rog! Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 25 consilieri locali prezenți

Punctul nr. 31. Lăsăm Diverse pentru după ședință și trecem la punctul 31 „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritorialc Sectorul 1 al Municipiului București pe anul 2020 ”, Haideți votați, vă rog!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Cine nu a votat? Doamna Porumb, domnul Chirvasă și domnul Deaconu.

Domnul Marian Cristian Neagu - Președinte de ședință: 15 voturi pentru, 2 abțineri, 8 voturi împotrivă. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 15 VOTURI PENTRU, 2 ABȚINERI ȘI 8 VOTURI ÎMPOTRIVA - 25 consilieri locali prezenți

Punctul nr. 32 „Proiect de hotărâre privind achiziționarea unui lot de vaccin antigripal pentru sezonul 2020/2021 și achiziționarea de teste rapide pentru identificarea antigen Covid-19, în vederea extinderii testării populației de la nivelul comunității Sector M:de~xktti:c Complexul Multifuncțional Caraiman". Votați, vă rog! 16 voturi pentru, 8 abțineri^^^fmp^f^xPioiectul a fost aprobat.                                                         [IȘ               Vi

>■ HwJ

X. -CĂcÂ

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 16 VOTURI PENTRU, 8 ABȚINERI SI 1 VOT ÎMPOTRIVĂ - 25 consilieri locali prezenti

Domnul Marian Cristian Neagu - Președinte de ședință: Domnule Păiuși, vă rog să ne spuneți din următoarele P.U.D.-uri care este respins.

Domnul Oliver Păiuși: Respins în comisie este proiectul nr. 37, Bucureștii Noi nr. 189A. Și mai este... numai puțin... nu, ăsta este: 37 în comisie a primit aviz negativ de la toți consilierii.

Domnul Marian Cristian Neagu - Președinte de ședință: Restul au aviz favorabil?

Domnul Oliver Păiuși: Restul sunt în funcție de vot, avizele sunt pozitive.

Domnul Marian Cristian Neagu - Președinte de ședință: Mulțumesc frumos! Haideți să votăm punctul nr. 33 „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Dej nr. 21 sector 1, București”. Votați, vă rog!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Bănișor?

Domnul Marian Cristian Neagu - Președinte de ședință: 18 voturi pentru, 7 abțineri. Proiectul a fost aprobat

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 18 VOTURI PENTRU ȘI 7 ABȚINERI - 25 consilieri locali prezenti

Punctul nr. 34 „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Zăgazului nr.3, sector 1, București”. Votați, vă rog! Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE — 25 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Unanimitate. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTA TĂ CU UNANIMITA TE - 25 consilieri locali prezenti

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 35 „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Spicului nr.10, sector 1, București”. Votați, vă rog!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Domnul Iordan, domnul Zamfir, domnul Deaconu........

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 16 voturi pentru, 7 abțineri, 2 voturi împotrivă. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 16 VOTURI PENTRU, 7 ABȚINERI SI 2 VOTURI ÎMPOTRIVA din 25 consilieri locali prezenti

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 36 „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Ocna Sibiului                î

București”. Votați, vă rog!


Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: stai, numai puțin, mai poate să scoată în timpul votului cartela?Se închide fără Cristina Grigorescu! Cine mai e? Cine nu a votat? Domnul Zamfir, doamna Munteanu, domnul Deaconu....se închide votul...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 16 voturi pentru, 8 abțineri. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 16 VOTURI PENTRU ȘI 8 ABȚINERI din 25 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 37„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Bulevardul Bucureștii Noi nr.l89A, sector 1, București". Votați, vă rog!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Cine nu a votat? domnul Chirvasă, doamna Bănișor.....

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 15 voturi pentru, 9 abțineri, un vot împotrivă. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 15 VOTURI PENTRU, 9 ABȚINERI ȘI 1 VOT ÎMPOTRIVA din 25 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu -- Președinte de ședință : Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 358/2019 a Consiliului Local Sector 1 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 ”. Votați, vă rog!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Cine nu a votat? domnul Chirvasă...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 16 voturi pentru, 7 abțineri, două voturi împotrivă. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 16 VOTURI PENTRU, 7 ABȚINERI ȘI 2 VOTURI ÎMPOTRIVĂ din 25 consilieri localiprezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 3>9,,Proiect de hotărâre pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și Parohia Costeasca, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare pentru execuția lucrărilor de pardoseală din marmură și granit, tâmplărie exterioară, interioară și placarea ornamentelor și a ancadramentelor de la fațade cu piatră la Centrul multifuncțional - clopotniță și spații liturgice conexe din cadrul Parohiei Costeasca, situată în strada Navigației nr. 34, sector 7”. Votați, vă rog!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: domnul Păiuși și doamna Porumb......

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: 21 voturi pentru, 4 abțineri. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 21 VOTURI PENTRU SI 4 ABȚINERI din 25 r                               »

consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 4Q„Proiect de hotărâre pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și Parohia Măicăneasa, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare pentru lucrări de construire a gardului din cadrul Parohiei Măicăneasa, situată în Strada Gheorghe lonescu Sisești nr. 13-15, sector 1 ". Votați, vă rog! 20 de voturi pentru, 5 abțineri. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTA TĂ CU 20 VOTURI PENTRU SI 5 ABȚINERI din 25 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. „Proiect de hotărâre pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și Parohia Sfântul Andrei - Chitila, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare la Parohia Sfântul Andrei - Chitila, situată în Șoseaua Chitilei nr. 138, București, sector 7”. Votați, vă rog!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Domnul Meghea?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 19 voturi pentru, 6 abțineri. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 19 VOTURI PENTRU SI 6 ABȚINERI din 25 > ,

consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 42„Proiect de hotărâre pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și Parohia Dorobanți - Biserica Nașterea Maicii Domnului, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare pentru construirea unui așezământ pastoral-misionar P+l+M cu destinație mixtă (cultural-administrativă) în cadrul Parohiei Dorobanți - Biserica Nașterea Maicii Domnului, situată în Calea Dorobanți nr. 166, sector 1 ”, Votați, vă rog!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Doamna Grigorescu?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 20 voturi pentru, 4 abțineri, un vot împotrivă. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 20 VOTURI PENTRU, 4 ABȚINERI ȘI 1 VOT ÎMPOTRIVA din 25 consilieri localiprezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 43,,Proieet'lîfi^țfilărdre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnifip^fim^mift-Mli

obiectivului de investiții “Modernizare sistem rutier pe strada Bujorului", Sector 1, București". Votați, vă rog!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Doamna Porumb, domnul Chirvasă.......

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de .ședință: Unanimitate. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 25 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 44„Proiect de hotărâre privind aprobarea programului pilot privind atribuirea locurilor de parcare pe străzile cu sens unic de pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1, în zona Bucureștii Noi -Chitila”. Votați, vă rog!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Doamna Munteanu?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 17 voturi pentru, 8 abțineri, Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 17 VOTURI PENTRU SI 8 ABȚINERI din 25 f                      >

consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Spuneți, domnul Bulfon!

Domnul Cristian Laurcnțiu Bulfon: Domnul director Vieru! Văd că v-ați întors. Vroiam să vă întreb și la rectificarea bugetară. Dar, referitor la.acest subiect, în iunie v-am trimis o solicitare, prin care exprimam punctul de vedere al mai multor locuitori din zona Bucureștii Noi, referitor la schimbarea sensurilor......la schimbarea priorităților, de fapt, pe 3 străzi: pe străzile Străbună,

Triumfului și Pieții. Răspunsul de la acel moment pe care l-am primit de la dumneavoastră a fost că trebuie luat avizul CTC-ului. Corect. Dar, uitându-mă în documentele de la acest proiect, văd că ultimul aviz de la CTC din PMB l-ați luat în 19 august ori nu ați solicitat și aceste schimbări de priorități? Uitându-mă pe planuri, sunt tot alea vechi!

Domnul Alin Vieru - director Administrația Domeniului Public: Nu s-au mai schimbat!

Domnul Cristian Laurcnțiu Bulfon: Nu e vorba de schimbat sensuri, ci doar prioritățile, pentru că străzile pe care le-am menționat, Triumfului, Străbună și Pieții sunt străzi directe de legătură dintre Bucureștii Noi si Sos. Chitilei. 5                     5      5

Domnul Alin Vieru - director Administrația Domeniului Public: Da...

Domnul Cristian Laurentiu Bulfon: Sunt destul de lungi, sunt cu trafic important și se intersectează cu multe străzi secundare, cărora trebuie să le acorde prioritate și se creează tot felul de blocaje, mai ales la orele de trafic intens.

Domnul Alin Vieru - director Administrația Domeniului Public: Am înțeles. Dumneavoastră solicitați să facem o modificare de indicatoare de prioritate și de cedează cu străzile cu care se intersectează cele trei. O să vorbesc cu colegul de la drumuri să modificăm săptămâna „viitwirtyn comisie incidența celor trei străzi. Mulțumesc.

Domnul Cristian Laurentiu Bulfon: Păi, cu colegul de la drumuri am și vorbit când am trimis solicitarea acum două luni și asta rămăsese că se va face. Da, probabil, data viitoare.

Referitor la rectificarea bugetară, am văzut că ați reușit să prindeți acuma finanțarea pentru refacerea toaletelor din Kiseleff și încă două, Theodor Aman și Herăstrău. Ținând cont de faptul că sumele sunt aproximativ 110 mii de euro cu TVA, ce procedură veți adopta de licitație pentru a urgenta efectuarea lucrărilor ? Mai ales că, știți că, comunitatea din zonă solicită de multă vreme refacerea celor două toalete din Kiseleff.

Domnul Alin Vici u - director Administrația Domeniului Public: Vom merge pe procedură de licitație deschisă, vor fi urcate. Sper că undeva la 14-16 zile să începem să lucrăm. Mulțumesc frumos.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți să votăm proiectul nr. 45.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 45,,Proiect de hotărâre privind aprobarea redistribuirii stocurilor de produse lactate înregistrate ca urmare a suspendării cursurilor în unitățile de învățământ preuniversitar de pe raza Sectorului 1, conform dispozițiilor Ordonanței de urgență nr. 121/2020". Votați, vă rog! 24 voturi pentru, o abținere. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTA TĂ CU 24 VOTURI PENTRU SI O ABȚINERE din 25 f                       >

consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. AH „Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării și distribuirii de bunuri și materiale de protecție în vederea prevenirii și răspândirii virusului SARS-CoV-2 către locuitorii Sectorului 1, elevilor, cadrelor didactice și personalului auxiliar și nedidactic din învățământul preuniversitar de stat din Sectorul 1, precum și a unităților sanitare publice aflate în administrarea Consiliului Local Sector 1 ”. Votați, vă rog!

Doamna Ramona Porumb: Legat de acest proiect de la nr. 46, vroiam să vă întreb, domnule primar, că sunt discuții cu privire la vârstnicii din acest centru și cu privire la lăcașul de cult......

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Este retras proiectul!

Doamna Ramona Porumb: ce anume?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: numărul 46 este retras de pe ordinea de zi. Suntem la 47.

Doamna Ramona Porumb: în regulă, dar oricum bănuiesc că putem discuta, căci probabil veți reveni cu el. Ce facem cu vâstnicii de aici?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți să discutăm la diverse, după ședință. Mulțumesc. La diverse, discutăm la diverse. Suntem în procedură de vot. 23 de voturi pentru, două abțineri. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 23 VOTURI PENTRU ȘI 2 ABȚINERI din 25

consilieri locali prezenti


Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 4%,,Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Direcției de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector T'. Votați, vă rog! 12 voturi pentru, 13 abțineri. Proiectul nu a fost aprobat.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS CU 12 VOTURI PENTRU SI 13 f

ABȚINERI din 25 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Ncagu — Președinte de ședință: Trecem la Diverse, înscris la punctul 29, pe proiectul ordinii de zi al ședinței.

Punctul 29.1. Decizia Curții de Conturi nr. 40/16.07.2020 emis către Poliția Locală a Sectorului 1 prin care s-au dispus măsuri de remediere a abaterilor consemnate în Raportul de control nr. 243 l/Ds.61 din data de 01.07.2020;

Punctul 29.2. Certificat de grefa eliberat de Tribunalul București, Secția a Il-a Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 25764/2019, privind încheierea de ședință din data de 25.06.2020;

Punctul 29.3. Adresa nr. 2823/23.07.2020 emisă de ECO SUD SA înregistrată la registratura Sectorului 1 cu nr. 32081/22.07.2020;

Punctul 29.4. Informarea doamnei Mîrșu Ana si a domnului Mîrșu Toma cu privire la ''Consultarea populației - Construcții aflate sub dezbatere publică de pe strada Nicolae Nicoleanu nr. 32, sector 1”;

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Dacă este cineva în sală și vrea să ia cuvântul?

Punctul 29.5. Adresa Asociației "Protecția Lacului Băneasa” înregistrată cu nr. 31250 din 22.07.2020;

Punctul 29.6. Adresa nr. 32713/30.07.2020 transmisă de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului privind Contestația nr. 1030/21.07.2020 formulată de către Federația Comunităților Evreiești din România - Cultul Mozaic - Centrul Rezidențial pentru persoane vârstnice "Amalia și Sef Rabin Dr. Moses Rosen”;

Punctul 29.7. Adresa nr. 32714/30.07.2020 transmisă de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului privind privind adresa nr. 271/18.07.2020 formulată de Asociația Suflete în Etate cu privire la plata subvenției pentru hrană și cazare asigurată personalului medical și de îngrijire pe perioada stării de urgență;

Punctul 29.8. Solicitarea de clarificări formulată de Centrul Cultural al Sectorului 1 privind amendamentul la bugetul Centrului Cultural al Sectorului 1 și votat în data de 20.02.2020;

Punctul 29.9. Petiția nr. 29423/10.07.2020 formulată de locuitorii Cartierului Floreasca privind ridicarea a două construcții provizorii și amenajarea unei terase în scopul desfășurării activității de alimentație publică;

Punctul 29.10. Petiția nr. 33370/04.08.2020 formulată de Asociația "Protecția Lacului Băneasa" privind solicitarea de emitere al unui HCL pentru includerea în programul de investiții, urmată de reabilitarea și asfaltarea străzii Liliacului, Sector 1, București;

Punctul 29.11. Petiția nr. 32480/10.07.2020 formulată de Asociația "Băneasa Lac" privind solicitarea către Primăria Sectorului 1 pentru aducerea străzii Bujorului la o formă acceptabilă privind normele și standardele de proiectare prin modificarea cadastrală a limiteloreilKțriLri;


Punctul 30. Interpelări, întrebări, petiții și alte probleme supuse atenției Consiliului al Sectorului 1 al Municipiului București------

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Trecem la Diverse, înscris la punctul 49, pe suplimentarea ordinii de zi a ședinței.

Punctul 50.1 Adresa nr. 35786/18.08.2020 a Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1;

Punctul 50.2 Raport de activitate - semestrul 1 2020 al Serviciului Familial Persoane cu Handicap Grav din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

Doamna Ramona Porumb: Mulțumesc! Deci, vroiam să-l întreb pe domnul primar, cu privire la eliberarea terenului, dacă......ce facem cu vârstnicii din centrul de acolo și există și un lăcaș de

cult, pe care înțeleg că vrem să-l dărâmăm, deși acordul ar ti doar pentru mutare. Până la urmă, care e adevărul? Dar totuși cel mai interesant e ce facem cu vârstnicii? Sunt discuții în acest sens? E un moment nu tocmai prielnic pentru mutări, am stabilit?

Domnul Daniel Tudorachc - Primarul Sectorului I : O să-i răspund în scris, domnului Fleacă! Că astea sunt întrebările lui Fleacă!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mulțumesc, declar ședința închisă!

Notă: Consemnarea voturilor s-a realizat în conformitate cu rezultatele înregistrate de sistemul de vot electronic.

PREȘEDINTE DE ȘEDlN^Apuc^                SECRETARSENERAU/

Cristian Marian .NEĂGLk^Xv fN n® )

întocmit,

Lidia GHENCEA

Simona DUMITRESCU        '

Alina MĂRUNȚELE M/l

Verificat, Qcrf/tf/fa Georgeta r/p0RTARU

Daniel^ Nicnlc/a/CEEĂLAN

Date

27-Aug-20

Begin

14:16:59

End

14:17:49

Vote Type

Vote 1 of 3

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badgc

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage votinq indication

Agenda item

Vote Item 1 1. Descărcarea Procesului-verbal al ședinței extraordinare din data 13.08.2020

Description

Art.138 alin.(15)

Multiple voting se|ection

False

Result

[+] PENTRU

[0] ABȚINERE

[-] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)         23/2.3

Total înot voted (delegates / weight) 0/0

Entitled to vote (delegates / weight) 23/23

Voting Outcome PROCESUL VERBAL A FOST APROBAT i PENTRU

Unanimous voting False

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[+]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[+]

1

ADRIAN

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[+]

1

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[+]

1

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[+]

1

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[+]

1

SION DRAGOS FLORIN

USR

ABȚIN ERE[O]

1

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[+]

1

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[+]

1

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[+]

1

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[+]

1

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[+]

1

MUNTEANU CRISTINA .

SIMONA

USR

PENTRU[+]

1

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[+]

1

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[+]

1

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

Date

27-Aug-20

Begin

14:19:44

End

14:21:35

Vote Type

Vote 1 of 3

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Agenda item

Vote Item 2 Aprobarea ordinii de zi

Description

Art.135 alin.(7)

Inițiator: Primarul Sectorului 1

a

Multiple voting selection

False

Result

[+] PENTRU

[0] ABȚINERI

23/23

0/0

[-] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

23/23

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

23/23

Voting Outcoine

ORDINEA DE ZI A FOST APROBATA

+ PENTRU

Unanimous voting

False

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[+]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[+]

1

ADRIAN

•13

CONDURACHI ECATERINAPSD

RALUCA

PENTRU[+]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRUf+]

î

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU [+]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[+]

1

19

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[+]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[+]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[+]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[+]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[+]

1

25

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[+]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[+]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[+]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[+]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

Date

27-Aug-20

Begin

14:22:34

End

14:23:26

Vote Type

Vote 1 of 3

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Agenda item

Vote Item 3 Completarea ordinii de zi

Description

Art.135 alin,(8)

Inițiator: Primarul Sectorulbi 1

Multiple voting selection

False

Result

[+] PENTRU

[0] ABȚINERI

[-] ÎMPOTRIVA

15/15

2/2

8/8

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Voting Outcome

SUPLIMENTAREA ORDINII DE ZI A FOST

APROBATA

+ PENTRU

Unanimous voting False

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENIRUl+J

I

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN       PSD

ADRIAN

PFNTRU]+]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[+]

1

15

COMANICI ANCUIA     PSD

SORINA

PENTRU[+]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN PNL

ABTINERI[O]

1

18

GRIGORESCU IULIANA PNL

CRISTINA

ÎMPOTRIVA]-]

1

19

SION DRAGOS FLORIN USR

ÎMPOTRIVA]-]

1

20

PORUMB RAMONA     PNL

ÎMPOTRIVA]-]

1

22

GEORGESCU ADRIANA PNL

MIHAELA

ABTINERI[O]

1

23

BANISOR DORINA      USR

LUMINIȚA

ÎMPOTRIVA]-]

T

24

OLTEANU VIRGIL        PNL

MADALIN

PENTRU[+]

1

25

PAIUSI OLIVER LEON     USR

ÎMPOTRIVA]-]

1

27

MUNTEANU CRISTINA USR

SIMONA

ÎMPOTRIVA]-]

1

28

VIERU MANUEL        USR

AUGUSTIN

ÎMPOTRIVA]-]

1

29

MURESAN MANUELA USR

ÎMPOTRIVA]-]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU ALDE

ȘTEFAN

PENTRU[+]

1

Date

27-Aug-20

Begin

14:23:48

End

14:24:11

Vote Type

Vote 1 of 3

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Agenda item

Description

Multiple voting selection


Vote Item 4 Propunerea domnului Cristian Neagu privind alocarea timpul de intervenție de 30s

Art. 123 alin. (4) lit e)

False

Result

[ i ] Pentru

[0] Abținere

15/15

2/2

[-] împotriva

8/8

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entltled to vote (delegates / weight)

25/25

Voting Outcome Propunere a fost aprobata

+ Pentru

Unanimous voting False

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

Pentru [+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

Pentru[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

Pentru[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

Pentru[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

Pentru[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

Pentru[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

Pentru[+]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MI5U

PSD

Pentru[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN       PSD

Pentru[+]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

Pentru[+]

1

15

COMANICIANCUTA     PSD

SORINA

Pentru [+]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

Pentru [+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN PNL

,lmpotriva[-]

1

18

GRIGORESCU lULlANA PNL

CRISTINA

Im potriva [-]

1

19

SION DRAGOS FLORIN USR

Pentru [+]

1

20

PORUMB RAMONA     PNL

ImpotrivaH

1

22

GEORGESCU ADRIANA PNL

MIHAELA

Im potriva [-]

1

23

BANISOR DORINA    - USR

LUMINIȚA

lmpotriva[-]

1

24

OLTEANU VIRGIL        PNL

MADAllN

Abtinere[O]

1

25

PAIUSI OLIVER LEON     USR

ImpotrivaH

1

27

MUNTEANU CRISTINA' USR

SIMONA

ImpotrivaH

1

28

VIERU MÂNU EL        USR

AUGUSTIN

ImpotrivaH

1

29

MURESAN MANUELA USR

Abtinere[O]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

Pentru [+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU ALDE

ȘTEFAN

Pentru [+]

1

Date

Begin

End

Vote Type

Who can participate in the vote?

Secret Options

27-Aug-20

14:24:45

14:25:30

Vote 1 of 3

Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Agenda item

Vote Item 5 2. Proiect de hotărâre prin care se ia act de constatarea încetării de drept prin demisie a mandatului de consilier local și de declararea ca vacant a locului de consilier local al doamnei llinca Macarie

Description

art.5 lit.ee) art.139 alin.(1)

K2-310/12.08.2020

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Multiple voting selection

False

Result

[+]PENTRU

[0] ABȚINERI

[-] ÎMPOTRIVA

25/25

0/0

0/0

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Voting Outcome

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

+ PENTRU

Unanimous voting False

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[ i]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL      PMP

PENTRU[+]

1

TEODOR ■

11

CRISU FLORIAN MISU PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN '     PSD

ADRIAN

PENTRU[+]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[+]

1

15

COMANICIANCUTA     PSD

SORINA

PENTRU[+]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENȚRU[+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN PNL

PENTRU[+]

1

18

GRIGORESCUIULIANA PNL

CRISTINA

PENȚRU[+]

1

19

SION DRAGOS FLORIN USR •

PENTRU[+]

1

20

PORUMB RAMONA     PNL

PENTRU [+]

1

22

GEORGESCU ADRIANA. PNL

MIHAELA

PENTRU.[+]

1

23

BANISOR DORINA      USR

LUMINIȚA

PENTRU[+]

1

24

OLTEANU VIRGIL        PNL

MADALIN

PENTRU[+]

1

25

PAIUSIOLIVER LEON     USR

PENTRU[+]

1

27

MUNTEANU CRISTINA USR

SIMONA

PENTRU[+]

1

28

VIERU MANUEL        USR

AUGUSTIN

PENTRUH

1

29

MURESAN MANUELA USR

PENTRU[+]

1

32

NEAGU CRISTIAN' MARIAN PMP

PENTRU [+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU ALDE

ȘTEFAN

PENTRU[+]

1

Date

27-Aug-20

Begin

14:25:49

End

14:26:26

Vote Type

Vote 1 of 3

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Agenda item

Vote Item 6 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării Proiectului "EDUCAȚIE Șl PERFORMANȚĂ" în cadrul Liceului Teoretic Jean Monnet în anul școlar 2020-2021

Description

art.5 lit.cc) art.139 alin.(3)

K2-303/07.08.2020

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Multiple voting selection

False

Result

[+] PENTRU

[0] ABȚINERE

[-] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) 0/0

Entitled to vote (delegates / weight) 25/25

Voting Outcome HOTARAREA A FOST ADOPTATA

+ PENTRU

UnanimQUS voting False

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLORLA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL      PMP

PENTRU[+]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU    PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN      PSD

ADRIAN

PENTRU[+]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[+]

1

15

COMANICIANCUTA     PSD

SORINA

PENTRU[+]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVACVIRGIL ADRIAN PNL

PENTRU[+]

1

18

GRIGORESCU IULIANA PNL

CRISTINA

PENTRU[+]

1

19

SION DRAGOS FLORIN USR

PENTRU[+]

1

20

PORUMB RAMONA     PNL

PENTRU[+]

1

22

GEORGESCU ADRIANA PNL

MIHAELA

PENTRU[+]

1

23

BANISOR DORINA      USR

LUMINIȚA

PENTRU[+]

1

24

OLTEANU VIRGIL        PNL

MADALIN

PENTRU[+]

1

25

PAIUSI OLIVER LEON     USR

PENTRU[+]

1

27

MUNTEANU CRISTINA USR

SIMONA

PENTRU[+]

1

28

VIERU MANUEL        USR

AUGUSTIN

PENTRU[+]

1

29

MURESAN MANUELA USR

PENTRU[+]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU ALDE

ȘTEFAN

PENTRU[+]

1

Date                                27-Aug-20

Begin                                   14:27:49

End                                     14:28:18

Vote Type                             Vote 1 of 3

Who can participate in the vote?        Only delegates with a badge

Secret Options                           Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Agenda item                            Vote Item 7 4; Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării

Proiectului "PREGĂTEȘTE-TE ASTĂZI PENTRU A FI PRIMUL MÂINE" în cadrul Liceului Teoretic "Constantin Brâncoveanu" în anul școlar 2020-2021

Description                                   art.5 lit.cc) art.139 alin.(3)

K2-304/07.08.2020

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI x

Multiple voting selection                False

Result

[+] PENTRU                          25/25

[0] ABȚINERE                        0/0

[-] ÎMPOTRIVA                       0/0

Total voted (delegates / weight)        25/25

Total not voted (delegates / weight)    0/0

Entitled to vote (delegates /weight)    25/25

Voting Outcome

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

+ PENTRU

Unanimous voting

False

ID        Title

Name                 Group                 Authority by           Vote Choice      weight

2

POPA DANIELA         UNPR                                      PENTRU[+]          1

4

MEGHEA DOMINIC PAN UNPR                                    PENTRU[+]         1

5

TUFAN MIHAIL          PSD                                          PENTRU[+]          1

6

DAMIANGEORGE      UNPR                                    PENTRU[+]         1

8

IORDAN FLOREA        PSD                                       PENTRU[+]          1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[+]

1

TEODOR

*

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[+]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[+]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA.

PSD

PENTRU[+]

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVACVIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[+]

1

18.

GRIGORESCU IULIANA

PNL

PENTRU[+]

1

CRISTINA

19

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[+]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[+]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

PNL

PENTRU[+]

1

MIHAELA

23

BANISOR DORINA

USR

PENTRU[+]

1

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

PENTRU[+]

1

MADALIN

1

25

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU [+]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

PENTRU[+]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

PENTRU[+]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA.

USR

PENTRU[+]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[+]

1

ȘTEFAN

Date                                27-Aug-20

Begin                                   14:28:39

End                                     14:29:20

Vote Type                             Vote 1 of 3

Who can participate in the vote?        Only delegates with a badge

Secret Options                           Ove ra II le vel: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Agenda item                            Vote Item 8 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării

Programului „Masă caldă gratuită" pentru elevii din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic de Aeronautică "Henri Coandă" în anul școlar 2020-2021

Description                                   art.5 lit.cc) art.139 alin.(3)

K2-305/07.08.2020

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Multiple voting selection                False

Result

[+] PENTRU                          25/25

[0] ABȚINERE                        0/0

[-] ÎMPOTRIVA                       0/0

Total voted (delegates / weight)         25/25

Total not voted (delegates / weight)    0/0

Entitled to vote (delegates / weight)    25/25

Voting Outcome

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

+ PENTRU

Unanimous voting

False

ID        Title

Name                Group                Authority by          Vote Choice      weight

2

POPA DANIELA         UNPR                                      PENTRU[+]          1

4

MEGHEA DOMINIC PAN UNPR                                    PENTRU[+]         1

5

TUFAN MIHAIL          PSD                                         PENTRU[+]          1

6

DAMIANGEORGE       UNPR                                    PENTRU[+]         1

8

IORDAN FLOREA        PSD                                         PENTRU[+]          1

9

ZAMFIR VICTOR        ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL      PMP

TEODOR

PENTRU[+]

1

11

CRISU FLORIAN MISU    PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN      PSD

ADRIAN

PENTRU[+]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[+]

1

15

COMANICIANCUTA     PSD

SORINA

PENTRU[+]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVACVIRGIL ADRIAN PNL

PENTRU[+]

1

18

GRIGORESCU IULIANA PNL

CRISTINA

PENTRU[+]

1

19

SION DRAGOS FLORIN USR

PENTRU[+]

1

20

PORUMB RAMONA     PNL

PENTRU[+]

1

22

GEORGESCU ADRIANA PNL

MIHAELA

PENTRU[+]

1

23

BANISOR DORINA      USR

LUMINIȚA

PENTRU[+]

1

24

OLTEANU VIRGIL        PNL

MADALIN

PENTRU[+]

1

25

PAIUSI OLIVER LEON     USR

PENTRU[+]

1

27

MUNTEANU CRISTINA USR

SIMONA

PENTRU[+]

1

28

VIERU MANUEL        USR

AUGUSTIN

PENTRU[+]

1

29

MURESAN MANUELA USR

PENTRU[+]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU ALDE

ȘTEFAN

PENTRU[+]

1

Date

27-Aug-20

Begin

14:29:42

End

14:30:13

Vote Type

Vote 1 of 3

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Result

[+] PENTRU

[0] ABȚINERE

[-] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) 0/0

Entitled to vote (delegates / weight) 25/25

Voting Outcome HOTARAREA A FOST ADOPTATA

+ PENTRU

Unanimous voting False

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR        ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL      PMP

TEODOR

PENTRU[+]

1

11

CRISU FLORIAN MISU PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN       PSD

ADRIAN

PENTRU[+]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[+]

1

15

COMANICIANCUTA     PSD

SORINA

PENTRU[+]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVACVIRGIL ADRIAN PNL

PENTRU[+]

1

18

GRIGORESCU IULIANA PNL

CRISTINA

PENTRU[+]

1

19

SION DRAGOS FLORIN USR

PENTRU[+]

1

20

PORUMB RAMONA     PNL

PENTRU[+]

1

22

GEORGESCU ADRIANA PNL

MIHAELA

PENTRU[+]

1

23

BANISOR DORINA      USR

LUMINIȚA

PENTRU[+]

1

24

OLTEANU VIRGIL        PNL

MADALIN

PENTRU[+]

1

25

PAIUSI OLIVER LEON     USR

PENTRU[+]

1

27

MUNTEANU CRISTINA USR

SIMONA

PENTRU[+]

1

28

VIERU MANUEL        USR

AUGUSTIN

PENTRU[+]

1

29

MURESAN MANUELA   USR

PENTRU[+]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU ALDE

ȘTEFAN

PENTRU[+]

1

Date                                27-Aug-20

Begin                                     14:30:31

End                                     14:31:13

Vote Type                               Vote 1 of 3

Who can participate in the vote?        Only delegates with a badge

Secret Options                           Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Agenda item                            Vote Item 10 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării

Programului „Masă caldă gratuită" pentru elevii din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic "Dinicu Golescu" în anul școlar 2020-2021

Description                                   art.5 lit.cc) art.139 alin.(3)

/ K2-307/07.08.2020

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Multiple voting selection                False

Result

[+] PENTRU                          25/25

[0] ABȚINERE                        0/0

[-] ÎMPOTRIVA                       0/0

Total voted (delegates / weight)         25/25

Total not voted (delegates / weight)    0/0

Entitled to vote (delegates / weight)    25/25

Voting Outcome

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

+ PENTRU

Unanimous voting

False

1D        Title

Name                Group                Authority by          Vote Choice      weight

2

POPA DANIELA         UNPR                                      PENTRU[+]          1

4

MEGHEA DOMINIC PAN UNPR                                    PENTRU[+]         1

5

TUFAN MIHAIL          PSD                                         PENTRU[+]          1

6

DAMIANGEORGE       UNPR                                    PENTRU[+]         1

8

IORDAN FLOREA        PSD                                         PENTRU[+]          1

9

ZAMFIR VICTOR        ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL      PMP

TEODOR

PENTRU[+]

1

11

CRISU FLORIAN MISU PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN       PSD

ADRIAN

PENTRU[+]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[+]

i

15

COMANICIANCUTA     PSD

• SORINA

PENTRU[+]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRUL+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN PNL

PENTRU[+]

1

18

GRIGORESCU IULIANA . PNL

CRISTINA

PENTRU[+]

1

19

SION DRAGOS FLORIN USR

PENTRU[+]-

1

20

PORUMB RAMONA     PNL

PENTRU[+]

i

22

GEORGESCU ADRIANA PNL

MIHAELA

PENTRU[+]

1

23

BANISOR DORINA      USR

LUMINIȚA

PENTRU[+]

1

24

OLTEANU VIRGIL        PNL

MADALIN

PENTRU[+]

1

25

PAIUSI OLIVER LEON     USR

PENTRU[+]

1

27

MUNTEANU CRISTINA USR

SIMONA

PENTRU[+]

1

28

VIERU MANUEL        USR

AUGUSTIN

PENTRU[+]

1

29

MURESAN MANUELA USR

PENTRU[+]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU ALDE

ȘTEFAN

PENTRU[+]

i

Date

27-Aug-20

Begin

14:31:46

End

14:32:13

Vote Type

Vote 1 of 3

Who can participate in the vote?

Only. delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Agenda item

Vote Item 11 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării Programului „Masă caldă gratuită" pentru elevii din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnologic "Viaceslav Hamaj" în anul școlar 2020-2021

Description

art.5 lit.cc) art.139 alin.(3)

K2-308/07.08.2020

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Multiple voting selection

False

Result

[+] PENTRU                          25/25

[0] ABȚINERE                        0/0

[-] IMPOTklVA                       0/0

Total voted (delegates / weight)         25/25

Total not voted (delegates / weight)    0/0

Entitled to vote (delegates / weight)    25/25

Voting Outcome

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

+ PENTRU

Unanimous voting

False

ID        Title

Name                Group                Authority by          Vote Choice      weight

2

POPA DANIELA         UNPR                                      PENTRU[+]          1

4

MEGHEA DOMINIC PAN UNPR                                    PENTRU[+]         1

5

TUFAN MIHAIL          PSD                                         PENTRU[+]          1

6

DAMIANGEORGE       UNPR                                    PENTRU[+]         1

8

IORDAN FLOREA        PSD                                         PENTRU[+]          1

9

ZAMFIR VICTOR        ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL      PMP

TEODOR

PENTRU[+]

1

11

CRISU FLORIAN MISU PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN      PSD

ADRIAN

PENTRU[+]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[+]

1

15

COMANICIANCUTA     PSD

SORINA

PENTRU[+]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN PNL

PENTRU[+]

1

18

GRIGORESCUIULIANA PNL

CRISTINA

PENTRU[+]

1

19

SION DRAGOS FLORIN USR

PENTRUf+1

1

20

PORUMB RAMONA     PNL

PENTRU[+]

1

22

GEORGESCU ADRIANA PNL

MIHAELA

PENTRU[+]

1

23

BANISOR DORINA       USR.

LUMINIȚA

PENTRU[+]

1

24

OLTEANU VIRGIL        PNL

MADALIN

PENTRU[+]

1

25

PAIUSI OLIVER LEON     USR

PENTRU[+]

1

27

MUNTEANU CRISTINA USR

SIMONA

PENTRU[+]

1

28

VIERU MANUEL        USR

AUGUSTIN

PENTRU[+]

1

29

MURESAN MANUELA USR

PENTRU[+]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU ALDE

ȘTEFAN

PENTRU[+]

1

Date

27-Aug-20

Begin

14:32:36

End

14:33:17

Vote Type

Vote 1 of 3

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overali level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Agenda item

Vote Item 12 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de aplicare a Legii nr.35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă familiilor cu domiciliul sau reședința pe raza Sectorului 1 al Municipiului București

Description

art.5 lit.ee) art.139 alin.(1)

K2-198/04.06.2020

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Multiple voting selection

False

Result

[+] PENTRU

[0] ABȚINERI

[-] ÎMPOTRIVA

25/25

0/0

0/0

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Voting Outcome

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

+ PENTRU

Unanimous voting

False

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR        ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL      PMP

TEODOR

PENTRU[+]

1

11

CRISU FLORIAN MISU PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN      PSD

ADRIAN

PENTRU[+]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[+]

1

15

COMANICIANCUTA     PSD

SORINA

PENTRU[+]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVACVIRGIL ADRIAN PNL

PENTRU[+]

1

18

GRIGORESCU IULIANA PNL

CRISTINA

PENTRU[+]

1

19

SION DRAGOS FLORIN USR

PENTRU[+]

1

20

PORUMB RAMONA     PNL

PENTRU[+]

1

22

GEORGESCU ADRIANA PNL

MIHAELA

PENTRU[+]

1

23

BANISOR DORINA      USR

LUMINIȚA

PENTRU[+]

1

24

OLTEANU VIRGIL        PNL

MADALIN

PENTRU[+]

1

25

PAIUSI OLIVER LEON     USR

PENTRU[+]

1

27

MUNTEANU CRISTINA USR

SIMONA

PENTRU[+]

1

28

VIERU MANUEL        USR

AUGUSTIN

PENTRU[+]

1

29

MURESAN MANUELA   USR

PENTRU[+]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU ALDE

ȘTEFAN

PENTRU[+]

1

Date

Begin

End

Vote Type

Who can participate in the vote?

Secret Options

27-Aug-20

14:33:39

14:34:50

Vote 1 of 3

Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Oniy Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Agenda item

Vote Item 13 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării, în numele și pentru Municipiul București, de către Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, a 215 bunuri imobile tip condominiu și a terenului liber de construcții aferent, care vor avea destinația exclusivă de locuințe sociale

Description

art.5 lit.dd) art.139 alin.(2)

K2-291/2019

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Multiple voting selection

False

Result

[+] PENTRU

[0] ABȚINERE

[-] ÎMPOTRIVA

13/13

8/8

4/4

-

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Voting Outcome

PROIECTUL DE HOTARARE A FOST

RESPINS

Unanimous voting False

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

ABȚIN ERE[0]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[+]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[+]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[+]

1

15

COMANICI ancuta

SORINA

PSD

PENTRU[+]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

ABȚIN ERE[O]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABȚIN ERE[O]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

ABTINERE[O]

1

19

SION DRAG0S FLORIN

USR

PENTRU[+]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

ABTINERE[O]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

ABȚIN ERE[O]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

IMPOTRIVAH

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

ABTINEREfO]

1

25

PAIUSI OLIVER LEON

USR

IMPOTRIVAH

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

IMPOTRIVAH

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

ABTINERE[O]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

IMPOTRIVAH

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[+]

1

Date

27-Aug-20

Begin

14:35:13

End

14:35:59

Vote Type

Vote 1 of 3

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall ievel: Delegates

Individual Ievel: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Agenda item

Vote Item 14 11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „ Lucrări de reabilitare, modernizare construcție existentă și construire corp nou la GRĂDINIȚA Nr. 47", Strada Mitropolit Varlaam, Nr. 140, Sector 1, București

Description

art.5 lit.cc) art.139 alin.(3)

K2-253/09.07.2020

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Multiple voting selection

False

Resulț

[+] PENTRU

14/14

[0] ABȚINERE

8/8

[-] ÎMPOTRIVA

3/3

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Voting Outcome HOTARAREA A FOST ADOPTATA + PENTRU

Unanimous voting False

ID       Title     Name                 Group

2               ’ POPA DANIELA         UNPR

Authority by           Vote Choice      weight

PENTRU[+]           1

4              MEGHEA DOMINIC PAN UNPR

PENTRU[+]           1

5                TUFAN MIHAIL         PSD

PENTRU[+]           1

6               DAMIAN GEORGE      UNPR

PENTRU[+]           1

8

9

IORDAN FLOREA       PSD

PENTRU [+]

PENTRU[+]

1

1

ZAMFIR VICTOR        AIDE

10

PURCAREA MIHAIL      PMP

TEODOR

PENTRU[+]

1

11

CRlSU FLORIAN MISU PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN       PSD

ADRIAN

PENTRU[+]

1

13

CONDURACHI ECATERINA1 PSD

RALUCA

PENTRU [+]

1

15

COMANICIANCUTA     PSD

SORINA

PENTRU[+]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN PNL

ABTINERE[O]

1

18

GRIGORESCUIULIANA PNL

CRISTINA

ABTINEREfO]

1

19

SION DRAGOS FI ORIN USR

ABTINEREfO]

1

20

PORUMB RAMONA     PNL

ABTINERELOJ

I

22

GEORGESCU ADRIANA PNL

MIHAELA

ABTINEREfO]

1

23

BANISOR DORINA      USR

LUMINIȚA

ABȚIN ERE[O]

1

24

OLTEANU VIRGIL      ■ PNL

MADALIN

ABȚIN ERE[O]

1

25

PAIUSI OLIVER LEON     USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

27

MUNTEANU CRISTINA USR

SIMONA

ÎMPOTRIVA!-]

1

28

VIERU MANUEL        USR

AUGUSTIN

ABTINERE[O]

1

29

MURESAN MANUELA USR

ÎMPOTRIVA]-]

I

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU ALDE

ȘTEFAN

PENTRU[+]

1

Date

27-Aug-20

Begin

14:36:26

End

14:37:09

Vote Type

Vote 1 of 3

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Agenda item

Vote Item 15 12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economibe și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la Grădinița Nr. 206, Strada Witting Nr. 15, Sector 1, București"

Description

art.5 lit.cc) art.139 alin.(3)

K2-260/20.07.2020

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Multiple voting selection

False

Result

[+]PENTRU

14/14

[0] ABȚINERE

6/6

[-] ÎMPOTRIVA

5/5

Total voted (delegates / weight) 25/25

Total not voted (delegates / weight) 0/0

Entitled to vote (delegates / weight) 25/25

Voting Outcome HOTARAREA A FOST ADOPTATA

+ PENTRU

Unanimous voting False

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR        ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL      PMP

TEODOR

PENTRU[+]

1

11

CRISU FLORIAN MISU    PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN       PSD

ADRIAN

PENTRU[+]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[+]

1

15

COMANICIANCUTA     PSD

SORINA

PENTRU[+]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVACVIRGIL ADRIAN PNL

ABȚIN ERE[O]

1

18

GRIGORESCU IULIANA PNL

CRISTINA

ABTINEREfO]

1

19

SION DRAGOS FLORIN USR

ABTINERE[O]

1

20

PORUMB RAMONA     PNL

ABTINERE[O]

1

22

GEORGESCU ADRIANA PNL

MIHAELA

ABTINERE[O]

1

23

BANISOR DORINA      USR

LUMINIȚA

ÎMPOTRIVA!-]

1

24

OLTEANU VIRGIL        PNL

MADALIN

ABTINEREfO]

1

25

PAIUSI OLIVER LEON     USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

27

MUNTEANU CRISTINA USR

SIMONA

ÎMPOTRIVA!-]

1

28

VIERU MANUEL        USR

AUGUSTIN

ÎMPOTRIVA!-]

1

29

MURESAN MANUELA USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU ALDE

ȘTEFAN

PENTRU[+]

1

Date

27-Aug-20

Begin

14:37:31

End

14:38:15

Vote Type

Vote 1 of 3

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Agenda item

Vote Item 16 13. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „ Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la Grădinița Nr. 206", Strada Constantin Disescu Nr. 37, Sector 1, București"

Description

art.5 lit.cc) art.139 alin.(3)

K2-261/20.07.2020

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Multiple voting selection

False

Result

[+] PENTRU

[0] ABȚINERE

[-] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight)

Entitled to vote (delegates / weight)

Voting Outcome HOTARAREA A FOST ADOPTATA

+ PENTRU

Unanimous voting False

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENȚRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GLORGE

UNPR

PFNTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR        ALDE

PENTRU [+.]

1

10

PURCAREA MIHAIL      PMP

TEODOR

PENTRU[+]

1

11

CRISU FLORIAN MISU PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN      PSD

ADRIAN

PENTRU[+]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[+]

1

15

COMANICIANCUTA     PSD

SORINA

PENTRU[+]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN PNL

ABTINERE[O]

1

18

GRIGORESCU lULIANA PNL

CRISTINA

ABTINERE[O]

1

19

SION DRAGOS FLORIN USR

ABTINERE[O]

1

20

PORUMB RAMONA     PNL

ABȚIN ERE[O]

T

22

GEORGESCU ADRIANA PNL

MIHAELA

ABTINERE[O]

1

23

BANISOR DORINA      USR

LUMINIȚA ,

ÎMPOTRIVA!-]

1

24

OLTEANU VIRGIL .      PNL

MADALIN

ABȚIN ERE[O]

1

25

PAIUSI OLIVER LEON     USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

27

MUNTEANU CRISTINA USR

SIMONA

ÎMPOTRIVA!-]

1

28

VIERU MANUEL        USR

AUGUSTIN

ÎMPOTRIVA!-]

1

29

MURESAN MANUELA USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU ALDE

ȘTEFAN

PENTRU[+]

1

Date

Begin

End

Vote Type

Who can participate in the vote?

Secret Options

27-Aug-20

14:38:44

14:39:46

Vote 1 of 3

Only delegates with a badge

Overall level: . Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indicalion, Signage voting indication

Agenda item

Vote Item 17 14. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „ Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la GRĂDINIȚA Nr. 47", Strada Episcop Vulcan nr. 47 A, Sector 1, București

Description

art.5 lit.cc) art.139 alin.(3)

K2-262/20.07.2020

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Multiple voting selection

False

Result

[+] PENTRU

[0] ABȚINERE

[-] ÎMPOTRIVA

15/15

5/5

5/5

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Voting Outcome

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

+ PENTRU

Unanimous voting False

ID

Title

Namc

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

.1

9

ZAMFIR VICTOR        ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MlHAIL      PMP

TEODOR

PENTRU[+]

1

11

CRISU FLORIAN MISU PSD .

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN      PSD

ADRIAN

PENTRU[.+]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[+]

1

15

COMANICIANCUTA     PSD

SORINA

PENTRU[+]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVAC.VIRGIL ADRIAN PNL

ABȚIN ERE[O]

1

18

GRIGORESCUIULIANA PNL

.CR.ISTINA

ABTINEREfO]

1

19

SION DRAGOS FLORIN USR

ABTINEREfO]

1

20

PORUMB RAMONA     PNL

ABTINERE[O]

1

22

GEORGESCU ADRIANA PNL

MIHAELA

ABȚIN ERE[O]

1

23

BANISOR DORINA      USR

LUMINIȚA

IMPOTRIVAH

1

24

OLTEANU VIRGIL       ' PNL

MADALIN

PFNTRU[+]

1

25

PAIUSI OLIVER LEON     USR

IMPOTRIVAH

1

27

MUNTEANU CRISTINA USR

SIMONA

IMPOTRIVAH

1

28

VIERU MANUEL        USR

AUGUSTIN

IMPOTRIVAH

1

29

MURESAN MANUELA USR

IMPOTRIVAH

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU ALDE

ȘTEFAN

PENTRU[+]

1

Date

27-Aug-20

Begin

14:40:06

End

14:41:33

Vote Type

Vote 1 of 3

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Agenda item

Vote Item 18 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „ Realizare branșament instalație electrică pentru construcția modulară -ȘCOALA GIMNAZIALĂ nr. 179"

Description

art.5 lit.cc) art.139 alin.(3)

K2-313/2020

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Multiple voting selection

False

Result

[+] PENTRU

[0] ABȚINERE

[-] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) 0/0

Entitled to vote (delegates / weight) 25/25

Voțîng Outcome HOTARAREA A FOST ADOPTATA

+ PENTRU

Unanimous voting False

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRUJ+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

10

ZAMFIR VICTOR        ALDE

PENTRU[+]

PENTRU[+]

1

1

PURCAREA MIHAIL      PMP

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU    PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN      PSD

ADRIAN

PENTRU[+]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[+]

1

15

COMANICIANCUTA     PSD

SORINA

PENTRU[+]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL-

PENTRU[+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN PNL

PENTRU[+]

1

18

GRIGORESCU IULIANA PNL

CRISTINA

PENTRU[+]

1

19

SION DRAGOS FLORIN USR

PENTRU[+]

1

20

PORUMB RAMONA     PNL

PENTRU[+]

1

22

GEORGESCU ADRIANA PNL

MIHAELA

PENTRU[+]

1

23

BANISOR DORINA      USR

LUMINIȚA

PENTRU[+]

1

24

OLTEANU VIRGIL        PNL

MADALIN

PENTRU[+]

1

25

PAIUSI OLIVER LEON     USR

PENTRU[+]

1

27

MUNTEANU CRISTINA USR

SIMONA

PENTRU[+]

1

28

VIERU MANUEL        USR

AUGUSTIN

PENTRU[+]

1

29

MURESAN MANUELA USR

PENTRU[+]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU ALDF

ȘTEFAN

PENTRU[+]

1

Date

27-Aug-20

Begin

14:41:59

End

14:42:54

Vote Type

Vote 1 of 3

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Agenda item

Vote Item 19 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Realizare branșament instalație gaze naturale pentru construcția modulară - ȘCOALA GIMNAZIALĂ nr. 179"

Description

art.5 lit.cc) art.139 alin.(3)

K2-314/2020

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Multiple voting selection

False

Result

[+] PENTRU

25/25

[0] ABȚINERE

0/0

[-] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)         25/25

Total not voted (delegates / weight) 0/0 Entitled to vote (delegates / weight) 25/25

Voting Outcome

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

+ PENTRU

Unanimous voting

False

ID        Title

Name                Group                Authority by          Vote Choice      weight

2

POPA DANIELA         UNPR                                      PENTRU[+]          1

4

MEGHEA DOMINIC PAN UNPR                                    PENTRU[+]         1

5

TUFAN MIHAIL          PSD                                         PENTRU[+]          1

6

DAMIAN GEORGE       UNPR                                    PFNTRU[+]         1

8

IORDAN FLOREA        PSD                                       PENTRU[+J          1

9

ZAMFIRVICTOR        ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL      PMP

TEODOR

PENTRU[+]

1

11

CRISU FLORIAN MISU PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN      PSD

ADRIAN

PENTRU[+]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

■RALUCA

PENTRU[+]

1

15

COMANICIANCUTA     PSD

SORINA

PENTRU[+]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVACVIRGIL ADRIAN PNL

PENTRU[+]

1

18

GRIGORESCU IULIANA ' PNL

CRISTINA

PE_NTRU[+]

1

19

SION DRAGOS FLORIN USR

PENTRU[+]

1

20

PORUMB RAMONA     PNL

PENTRU[+]

1

22

GEORGESCU ADRIANA PNL

MIHAELA

PENTRU[+]

1

23

BANISOR DORINA     ' USR

LUMINIȚA

PENTRU[+]

1

24

OLTEANU VIRGIL        PNL

MADALIN

PENTRU[+]

1

25

PAIUSI OLIVER LEON     USR

PENTRU[+]

1

27

MUNTEANU CRISTINA . USR

SIMONA

PENTRU[+]

1

28

VIERU MANUEL       • USR

AUGUSTIN

PENTRU[+]

1

29

MURESAN MANUELA USR

PENTRU[+]

1

32

NFAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU ALDE

ȘTEFAN

PENTRU[+]

1

Date

27-Aug-20

Begin

14:43:16

End

14:43:50

Vote Type

Vote 1 of 3

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Agenda item

Vote Item 20 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico - economici ai investiției „ Realizare branșament instalație apă/canalizare pentru construcția modulară -ȘCOALA GIMNAZIALĂ nr. 179"

Description

art.5 lit.cc) art.139 alin.(3)

K2-315/2020

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Multiple voting selection

False

Result

[+] PENTRU

[0] ABȚINERE

[-] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) 0/0

Entitled to vote (delegates / weight) 25/25

Voting Outcome HOTARAREA A FOST ADOPTATA

+ PENTRU

Unanimous voting False

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR        ALDE

PENTRU [+]

1

10

PURCAREA MIHAIL      PMP

TEODOR

PENTRU[+]

1

11

CRISU FLORIAN MISU PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN       PSD

ADRIAN

PENTRU[+]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[+]

, 1

15

COMANICIANCUTA     PSD

SORINA

PENTRU[+]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN PNL

PENTRU[+]

1

18

GRIGORESCUIULIANA PNL

CRISTINA

PENTRU[+]

1

19

SION DRAGOS FLORIN USR

PENTRU[+]

1

20

PORUMB RAMONA     PNL

,PENTRU[+]

1

22

GEORGESCU ADRIANA PNL

MIHAELA

PENTRUH

1

23

BANISOR DORINA      USR

LUMINIȚA

PENȚRU[+]

1

24

OLTEANU VIRGIL        PNL

MADALIN

PENTRU[+]

1

25

PAIUSI OLIVER LEON     USR

PENTRUf+J

1

27

MUNTEÂNU CRISTINA USR

SIMONA

PENTRU[+]

1

28

VIERU MANUEL        USR

AUGUSTIN

PENTRU[+]

1

29

MURESAN MANUELA USR

PENTRU[+]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU ALDE

ȘTEFAN

PENTRU[+]

1

Date

27-Aug-20

Begin

14:44:12

End

14:44:46

Vote Type

Vote 1 of 3

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Agenda item

Vote Item 21 18. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și Parohia "Izvorul Tămăduirii'' - Mavrogheni din București, Sector 1 având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare la Parohia "Izvorul Tămăduirii" - Mavrogheni, situată în strada Monetăriei nr. 4

Description

art.5 lit.cc) art.139 alin.(3)

K2-284/27.07.2020

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Multiplț voting selection

False

Result

Voting Outcome

Unanimous voting

[+] PENTRU

[0] ABȚINERE [-] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) HOTARAREA A FOST ADOPTATA + PENTRU

False

21/21

3/3

1/1

25/25

0/0

25/25

ID        Title

2

4

Name               Group

POPA DANIELA         UNPR

MEGHEA DOMINIC PAN UNPR

Authority by

Vote Choice

PENTRU[+]

PENTRU[+]

weight

1

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[+]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[+]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[+]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[+]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[+]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[+]

1

19

SION DRAGOS FLORIN

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[+]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[+]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[+]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[+]

1

25

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ABTINERE[O]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

ABȚIN ERE[O]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[+]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

ABTINERE[O]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[+]

1

Date

27-Aug-20

Begin

14:45:07

End

14:46:29

Vote Type

Vote 1 of 3

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Agenda item

Vote Item 22 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "spațiu multifuncțional Velopark"

Description

art.5 lit.cc) art.139 alin.(3)

K2-288/28.07.2020

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Multiple voting selection

False

Result

[+] PENTRU

13/13

[0] ABȚINERE

5/5

[-] ÎMPOTRIVA

7/7

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Voting Outcome

PROIECTUL DE HOTARARE A FOST

RESPINS

Unanimous voting

False

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

ABTINERE[O]

1

10

PURCAREA MIHAIL      PMP

PENTRU.[+]

1

11

TEODOR

CRISU FLORIAN MISU PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN      PSD

PENTRU[+]

1

13

ADRIAN

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[+]

1

15

RALUCA

COMANICIANCUTA     PSD

PENTRU[+]

1

16

SORINA

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN PNL

ABȚIN ERE[O]

1

18

GRIGORESCU IULIANA PNL

IMPOTRIVA[-]

1

19

CRISTINA

SION DRAGOS FLORIN USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

20

PORUMB RAMONA     PNL

ABȚIN ERE[O]

1

22

GEORGESCU ADRIANA PNL

ABTINERE[O]

1

23

MIHAELA

BANISOR DORINA      USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

24

LUMINIȚA

OLTEANU VIRGIL '      PNL

PENTRU[+]

1

25

MADALIN

PAIUSI OLIVER LEON     USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

27

MUNTEANU CRISTINA USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

28

SIMONA

i

VIERU MANUEL        USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

29

AUGUSTIN

MURESAN MANUELA USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU ALDE

ABTINERE[O]

1

ȘTEFAN

Date

27-Aug-20

Begin

14:54:25

End

14:55:15

Vote Type

Vote 1 of 3

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Agenda item

Vote Item 23 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „parcaj subteran pe Str. Ștefan Burileanu din Sector 1, București"

Description

art.5 lit.cc) art.139 alin.(3)

K2-289/28.07.2020

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Multiple voting selection

False

Result

[+] PENTRU

[0] ABȚINERE

[-] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight)

Entitled to vote (delegates / weight)

Voting Outcome HOTARAREA A FOST ADOPTATA + PENTRU

Unanimous voting False

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR        ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL      PMP

TEODOR

PENTRU[+]

1

11

CRISU FLORIAN MISU PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN      PSD

ADRIAN

PENTRU[+]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[+]

1

15

COMANICIANCUTA     PSD

SORINA

PENTRU[+]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN PNL

ABȚIN ERE[O]

1

18

GRIGORESCU IULIANA PNL

CRISTINA

ABTINERE[O]

1

19

SION DRAGOS FLORIN USR

ABȚIN ERE[O]

1

20

PORUMB RAMONA     PNL

ABTINEREfO]

1

22

GEORGESCU ADRIANA PNL

MIHAELA

ABTINERE[O]

1

23

BANISOR DORINA      USR

LUMINIȚA

ABTINERE[O]

1

24

OLTEANU VIRGIL        PNL

MADALIN

PENTRU[+]

1

25

PAIUSI OLIVER LEON     USR

ABȚIN ERE[O]

1

27.

MUNTEANU CRISTINA USR

SIMONA

ÎMPOTRIVA!-]

1

28

VIERU MANUEL        USR

AUGUSTIN

ABTINERE[O]

1

29

MURESAN MANUELA USR

ABTINERE[O]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU ALDE

ȘTEFAN

PENTRU[+]

1

Date                                27-Aug-20

Begin                                   14:55:43

End                                     14:56:25

Vote Type                             Vote 1 of 3

Who can participate in the vote?        Only delegates with a badge

Secret Options                           Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Agenda item                            Vote Item 24 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației

tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „parcaj suprateran pe Str. Băiculești 5-7 din Sector 1, București"

Description                                   art.5 lit.cc) art.139 alin.(3)

K2-290/28.07.2020

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Multiple voting selection                False

Result

[+] PENTRU                          15/15

[0] ABȚINERE                        9/9

[-] ÎMPOTRIVA                         1/1

Total voted (delegates / weight)        25/25

Total not voted (delegates / weight) 0/0

Entitled to vote (delegates / weight) 25/25

Voting Outcome

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

+ PENTRU

Unanimous voting

False

ID        Title

Name                Group                Authority by          Vote Choice      weight

2

POPA DANIELA         UNPR                                      PENTRU[+]          1

4

MEGHEA DOMINIC PAN UNPR                                    PENTRU[+]         1

5

TUFAN MIHAIL          PSD                                         PENTRU[+]          1

6

DAMIANGEORGE       UNPR                                    PENTRU[+]         1

8

IORDAN FLOREA        PSD                                        PENTRU[+]          1

9

ZAMFIR VICTOR         ALDE                                        PENTRU[+]          1

10

PURCAREA MIHAIL      PMP

PENTRU[+]

1

11

TEODOR

CRISU FLORIAN MISU    PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN       PSD.

PENTRU[+]

1

13

ADRIAN

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[+]

1

15

RALUCA

COMANICIANCUTA     PSD

PENTRU[+]

1

16

SORINA

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN PNL

ABTINERE[O]

1

18

GRIGORESCU IULIANA PNL

ABȚIN ERE[O]

1

19

CRISTINA

SION DRAGOS FLORIN USR

ABTINEREfO]

1

20

PORUMB RAMONA     PNL

ABTINERE[O]

1

22

GEORGESCU ADRIANA PNL

ABTINERE[O]

1

23

MIHAELA

BANISOR DORINA      USR

ABTINERE[O]

1

24

LUMINIȚA

OLTEANU VIRGIL        PNL

PENTRU[+]

1

25

MADALIN

PAIUSI OLIVER LEON     USR

ABTINERE[O]

1

27

MUNTEANU CRISTINA USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

28

SIMONA

VIERU MANUEL        USR

ABTINERE[O]

1

29

AUGUSTIN

MURESAN MANUELA   USR

ABTINERE[O]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU ALDE

PENTRU[+]

1

ȘTEFAN

Date

27-Aug-20

Begin

14:58:35

End

14:59:12

Vote Type

Vote 1 of 3

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Agenda item

Vote Item 25 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „parcaj suprateran pe Str. Băneasa 1-3 din Sector 1, București"

Description

art.5 lit.cc) art.139 alin.(3)

K2-291/28.07.2020

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Multiple Voting selection

False

Result

[+] PENTRU

[0] ABȚINERE

[-] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight)

Entitled to vote (delegates / weight)

Voting Outcome HOTARAREA A FOST ADOPTATA

+ PENTRU

Unanimous voting False

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL      PMP

PENTRU[+]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN       PSD

. ADRIAN

PENTRU[+]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[+]

1

15

COMANICIANCUTA     PSD

SORINA

PENTRU[+]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVACVIRGIL ADRIAN PNL

ABTINERE[O]

1

18

GRIGORESCU IULIANA PNL

CRISTINA

ABȚIN ERE[O]

1

19

SION DRAGOS FLORIN USR

ABȚIN ERE[O]

1

20

PORUMB RAMONA     PNL

ABTINERE[O]

1

22

GEORGESCU ADRIANA PNL

MIHAELA

ABTINERE[O]

1

23

BANISOR DORINA      USR

LUMINIȚA

ABTINERE[O]

1

24

OLTEANU VIRGIL        PNL

MADALIN

PENTRU[+]

1

25

PAIUSI OLIVER LEON     USR

ABTINEREfO]

1

27

MUNTEANU CRISTINA USR

SIMONA

ABTINERE[O]

1

28

VIERU MANUEL        USR

AUGUSTIN

ABTINEREfO]

1

29

MURESAN MANUELA   USR

ABTINEREfO]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU ALDE

ȘTEFAN

PENTRU[+]

1

Date

27-Aug-20

Begin

14:59:39

End

15:00:19

Vote Ty pe

Vote 1 of 3

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overali level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Agenda item

Vote Item 26 23. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 37/04.02.2019, privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Administrației Domeniului Public Sector 1, cu modificările și completările ulterioare

Description

art.5 lit.cc) art.139 alin.(3)

K2-311/13.08.2020

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Multiple voting selection

False

Result

[+]PENTRU

15/15

[0] ABȚINERE

6/6

[-] ÎMPOTRIVA

4/4

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Voting Outcome HOTARAREA A FOST ADOPTATA + PENTRU

Unanimous voting False

ID       Title     Name                 Group

Authority by           Vote Choice      weight

2               POPA DANIELA         UNPR

PENTRU[+]           1

4               MEGHEA DOMINIC PAN UNPR

PENTRU[+]           1

5                 TUFAN MIHAIL          PSD

PENTRU[+]           1

6               DAMIAN GEORGE      UNPR

PENTRU[+]           1

8

9

IORDAN FLOREA

ZAMFIR VICTOR

.PSD

ALDE

PENTRU[+]

PENTRU[+]

1

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[+]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRUH

1

ADRIAN

13

CONDU,RACHI ECATERINA PSD

PENTRU[+]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[+]

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABTINERE[O]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

ABȚIN ERE[O]

1

CRISTINA

19

SION DRAGOS FLORIN

USR

ABȚIN ERE[O]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

ABTINERE[O]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

PNL

ABȚIN ERE[O]

1

MIHAELA

23

BANISOR DORINA

USR

ABȚIN ERE[O]

1

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

PENTRU[+]

1

MADALIN

25

PAIUSI OLIVER LEON

USR .

IMPOTRIVAH

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

IMPOTRIVAH

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

IMPOTRIVAH

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

IMPOTRIVAH

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU['+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[+]

1

ȘTEFAN

Date

27-Aug-20

Begin

15:00:47

End

15:01:35

Vote Type

Who can participate in the vote?

Vote 1 of 3

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Agenda item

Vote Item 27 24. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 6/28.01.2020 pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza sectorului 1 al municipiului București pentru anul 2020-2021

Description

art.5 lit.ee) art.139 alin.(1)

K2-312/17.08.2020

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Multiple voting selection

False

Result

[+] PENTRU

[0] ABȚINERI

[-] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight)

Entitled to vote (delegates / weight)

Voting Outcome HOTARAREA A FOST ADOPTATA

+ PENTRU

Unanimous voting False

ID

Title     Name                 Group                 Authority by           Vote Choice      weight

2

POPA DANIELA         UNPR                                      PENTRU[+]          1

4

MEGHEA DOMINIC PAN UNPR                                    PENTRU[+]         1

5

TUFAN MIHAIL          PSD                                         PENTRU[+]          1

6

DAMIANGEORGE       UNPR                                    PENTRU[+]         1

8

IORDAN FLOREA        PSD                                         PENTRU[+]          1

9

ZAMFIR VICTOR        ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL      PMP

TEODOR

PENTRU[+]

1

11

CRISU FLORIAN MISU PSD

PENTRU [+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN ,    PSD

ADRIAN

PENTRU[+]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRUW

1

15

' COMANICI ANCUTA     PSD

SORINA

PENTRU[+]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVACVIRGIL ADRIAN PNL

PENTRU [+]

1

18.

GRIGORESCUIULIANA PNL

CRISTINA

PENTRU[+]

1

19

SION DRAGOS FLORIN USR

PENTRU[+]

1

20

PORUMB RAMONA     PNL

PENTRU[+]

1

22

GEORGESCU ADRIANA PNL

MIHAELA

PENTRU [+,]

1

23

BANISOR DORINA      USR

LUMINIȚA

PENTRU[+]

1

24

OLTEANU VIRGIL        PNL

MADALIN

PENTRU[+]

1

25

PAIUSI OLIVER LEON     USR

PENTRU [+]

1

27

MUNTEANU CRISTINA USR

SIMONA

PENTRU[+]

1

28

VIERU MANUEL        USR

AUGUSTIN

PENTRU[+]

1

29

MURESAN MANUELA USR

PENTRU[+]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU ALDE

ȘTEFAN

PENTRU[+]

1

Date                                27-Aug-20

Begin                                   15:01:59

End                                     15:03:32

Vote Type                             Vote 1 of 3

Who can participate in the vote?        Only delegates with a badge

Secret Options                           Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Agenda item                             Vote Item 28 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării

unor servicii sociale, Organigrama, Statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1

Description                                   art.5 lit.cc) art.139 alin.(3)

K2-3316/17.08.2020

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Multiple voting selection                False

Result

[+] PENTRU                          14/14

[0] ABȚINERE                          5/5

[-] ÎMPOTRIVA                       6/6

Total voted (delegates / weight)        25/25

Total not voted (delegates / weight) 0/0

Entitled to vote (delegates / weight) 25/25

Voting Outcome

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

+ PENTRU

Unanimous voting

False

ID        Title

Name                Group                Authority by          Vote Choice      weight

2

POPA DANIELA         UNPR                                      PENTRU[+]          1

4

MEGHEA DOMINIC PAN UNPR                                    PENTRU[+]         1

5

TUFAN MIHAIL          PSD                                          PENTRU[+]          1

6

DAMIANGEORGE       UNPR                                      PFNTRllf+1          1

8

IORDAN FLOREA        PSD                                          PENTRU[+]          1

9

ZAMFIR VICTOR        ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL      PMP

TEODOR

PENTRU[+]

1

11

CRISU FLORIAN MISU PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN      PSD

ADRIAN

PENTRU[+]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[+]

1

15

COMANICIANCUTA ' PSD

SORINA

PENTRU[+]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN PNL

ABȚIN ERE[O]

1

18

GRIGORESCU IULIANA PNL

CRISTINA

IMPOTRIVAH

1

19

SION DRAGOS FLORIN USR

ABTINERE[O]

1

20

PORUMB RAMONA     PNL

ABTINERE[O]

1

22

GEORGESCU ADRIANA PNL

MIHAELA

ABȚIN ERE[O]

1

23

BANISOR DORINA      USR

LUMINIȚA

IMPOTRIVAH

1

24

OLTEANU VIRGIL        PNL

MADALIN

ABTINERE[O]

1

25.

PAIUSI OLIVER LEON     USR

IMPOTRIVAH

1

27

MUNTEANU CRISTINA USR

SIMONA

IMPOTRIVAH

1

28

VIERU MANUEL        USR

AUGUSTIN

IMPOTRIVAH

1

29

MURESAN MANUELA USR

IMPOTRIVAH

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU ALDE

ȘTEFAN

PENTRU[+]

1

Date

Begin

End

Vote Type

Who can participate in the vote?

Secret Options

27-Aug-20

15:07:28

15:09:32

Vote 1 of 3

Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Agenda item

Vote Item 29.1 Amendamentul nr. 17 formulat de domnul Oliver Leon

Paiusi

Description

Multiple voting selection

False

Result

[+] PENTRU

4/4

[0] ABȚINERE

14/14

[-] ÎMPOTRIVA

7/7

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Voting Outcome

AMENDAMENTUL A FOST RESPINS

- ÎMPOTRIVA

Unanimous voting False

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

ÎMPOTRIVA!-]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

ÎMPOTRIVA!-]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

ABTINERE[O]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

ABTINERE[O]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

ÎMPOTRIVA!-]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

ABTINERE[O]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

ABTINERE[O]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

ÎMPOTRIVA!-]

1

12

TUDOSE CRISTIAN      PSD

ABTINERE[O]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD RALUCA .

ABTINERE[O]

1

15

COMANICIANCUȚA     PSD

SORINA

PENTRU[+]

1

16 '

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

IMPOTRIVAH

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN PNL

ABȚIN ERE[O]

1

18

GRIGORESCU IULIANA ' PNL

CRISTINA

ABTINERE[O]

1

19

SION DRAGOS FLORIN USR.

PENTRU[+]

1

20

PORUMB RAMONA     PNL

ABTINERE[O]

1

22

GEORGESCU ADRIANA PNL

MIHAELA

ABTINEREfO]

1

23

BANISOR DORINA      USR

LUMINIȚA

ABTINERE[O]

1

24

OLTEANU VIRGIL      ' PNL

MADALIN

IMPOTRIVAH

1

25

PAIUSI OLIVER LEON     USR

PENTRU[+]

1

27

MUNTEANU CRISTINA USR

SIMONA

ABȚIN ERE[O]

1

28

VIERU MANUEL        USR

AUGUSTIN

PENTRU[+]

1

29

MURESAN MANUELA USR

ABȚIN ERE[O]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

IMPOTRIVAH

1

33

DEACONU ALEXANDRU ALDE

ȘTEFAN

ABTINERE[O]

1

Date

27-Aug-20

Begin

15:36:28

End

15:37:46

Vote Type

Vote 1 of 3

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Agenda item

Vote Item 29 26. Proiect de hotărâre privind desemnarea de către Consiliul Local al Sectorului 1 a membrilor comisiei pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Sectorului 1 al Municipiului București

Description

art.5 lit.ee) art.139 alin.(l)

K2-299/03.08.2020

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

- PROPUNERI VOTATE CRISTIAN NEAGU SI ANCUTA COMANICI

Multiple voting selection

False

Result

[+] PENTRU

23/23

[0] ABȚINERI

1/1

[-] ÎMPOTRIVA

1/1

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Voting Outcome HOTARAREA A FOST ADOPTATA + PENTRU

Unanimous voting False

ID       Title     Name                 Group

Authority by           Vote Choice       weight

2               POPA DANIELA         UNPR

PENTRU[+]           1

4              MEGHEA DOMINIC PAN UNPR

PENTRU[+]           1

5                IUFANMIHAIL         PSD

PHNIRUL+]           1

6               DAMIAN GEORGE      UNPR

PENTRU[+]           1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

* 1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[+]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[+]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[+]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[+]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[+]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PFNTRU[+]

1

19

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[+]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[+]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA ■

PNL

PENTRU[+]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA •

USR

PENTRU[+]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[+]

1

25

PAIUSI OLIVER LEON

USR

IMPOTRIVAH

1

27

MUNTEÂNU CRISTINA

SIMONA

USR

ABTINERi[O]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[+]

1

29

MURESAN MANUELA

USR .

PENTRU[+]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[+]

1

Date

27-Aug-20

Begin

15:38:10

End

15:38:58

Vote Type

Vote 1 of 3

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Agenda item

Vote Item 30 27. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de Administrație al Grădiniței și Școlii Primare "Montessori School Orizonturi ' Libere'';

Description

art.5 lit.ee) art.139 alin.(1)

K2-317/2020

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PROPUNERI VOTATE CRISTIAN NEAGU

Multiple voting selection

False

Result

[+] PENTRU

[0] ABȚINERI

[-] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight)

Entitled to vote (delegates / weight)

Voting Outcome HOTARAREA A FOST ADOPTATA

+ PENTRU

Unanimous voting False

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[+]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[+]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[+]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[+]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[+]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[+]

1

19

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[+]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[+]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[+]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[+]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[+]

1

25

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[+]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[+]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[+]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[+]

1

32

NFAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[+]

1

Date

27-Aug-20

Begin

15:39:15

End

15:40:09

Vote Type

Vote 1 of 3

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Agenda item

Description

Multiple voting selection

Vote Item 31 28. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație și în Comisia de evaluare și asigurarea calității la Grădinița "Montessori Kids at work";

art.5 lit.ee) art.139 alin.(l)

K2-251/17.08.2020

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

- PROPUNERI VOTATE CRISTIAN NEAGU

False

Result

[+] PENTRU

25/25

[0] ABȚINERI

0/0

[-] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Voting Outcome HOTARAREA A FOST ADOPTATA + PENTRU

Unanimous voting False

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRUfi]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[+]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[+]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[+]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[+]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[+]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[+]

1

19

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[+]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[+]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[+]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[+]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN-

PNL

PENTRU[+]

1

25

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[+]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[+]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[+]

1

29

MURESAN MĂNUELA

USR

PENTRU[+]

1

32

NTAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[ i ]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[+]

1

Date

27-Aug-20

Begin

15:40:39

End

15:42:08

Vote Type

Vote 1 of 3

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Agenda item

Vote Item 44 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București pe anul 2020

Description

art.5 lit.cc) art.139 alin.(3)

K2-339

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Multiple voting selection

False

Result

Voting Outcome

Unanimous voting

[+] PENTRU

[0] ABȚINERE [-] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) HOTARAREA A FOST ADOPTATA + PENTRU

False

15/15

2/2

8/8

25/25

0/0

• 25/25

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL      PMP

PENTRU[+]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU    PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN      PSD

ADRIAN

PENTRU[+]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[+]

1

15

COMANICIANCUTA     PSD

SORINA

PENTRU[+]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN PNL

ABTINEREfO]

1

18

GRIGORESCU IULIANA PNL

CRISTINA

ÎMPOTRIVA!-]

1

19

SION DRAGOS FLORIN USR

ÎMPOTRIVA]-]

1

20

PORUMB RAMONA     PNL

ABTINEREfO]

1

22

GEORGESCU ADRIANA PNL

MIHAELA

ÎMPOTRIVA]-]

1

23

BANISOR DORINA      USR

LUMINIȚA

ÎMPOTRIVA]-]

1

24

OLTEANU VIRGIL        PNL

MADALIN

PENTRU[+]

1

25

PAIUSI OLIVER LEON     USR

ÎMPOTRIVA]-]

1

27

MUNTEANU CRISTINA USR

SIMONA

ÎMPOTRIVA]-]

1

28

VIERU MANUEL        USR

AUGUSTIN

ÎMPOTRIVA]-]

1

29

MURESAN MANUELA   USR

ÎMPOTRIVA]-]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU ALDE

ȘTEFAN

PENTRU[+]

1

Date

Begin

End

Vote Type

Who can participate in the vote?

Secret Options

27-Aug-20

15:42:36

15:43:51

Vote 1 of 3

Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Agenda item

Vote Item 45 32. Proiect de hotărâre privind achiziționarea unui lot de vaccin antigripal pentru sezonul 2020/2021 și achiziționarea deteste rapide pentru identificarea antigen Covid-19, în vederea extinderii testării populației de la nivelul comunității Sector 1, de către Complexul Multifuncțional Caraiman

Description

art.5 lit.cc) art.139 alin.(3)

K2-335

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Multiple voting selection

False

Result

[+] PENTRU

[0] ABȚINERE

[-] ÎMPOTRIVA

16/16

8/8

1/1

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Voting Outcome

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

+ PENTRU

Unanimous voting False

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

ABTINERE[O]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[+]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[+]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[+]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[+]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABTINEREfO]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

ABTINEREfO]

1

19

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[+]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

ABTINEREfO]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

ABTINEREfO]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[+]

1

25

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ABTINEREfO]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

ABTINEREfO]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[+]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

ABTINEREfO]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[+]

1

Date

27-Aug-20

Begin

15:44:55

End

15:46:31

Vote Type

Vote 1 of 3

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Agenda item

Vote Item 46 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului

Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Dej nr. 21 sector 1, București

Description

art.5 lit.cc) art.139 alin.(3)

K2-211

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Multiple voting selection

False

Result

[+] PENTRU

18/18

[0] ABȚINERE

7/7

[-] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Voting Outcome

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

+ PENTRU

1

Unanimous voting

False

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[+]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU    PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN       PSD

ADRIAN

PENTRU[+]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[+]

1

15

COMANICIANCUTA     PSD

SORINA

PENTRU[+]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN PNL

PENTRU[+]

1

18

GRIGORESCU IULIANA PNL

CRISTINA

PENTRU[+]

1

19

SION DRAGOS FLORIN USR

ABȚIN ERE[O]

1

20

PORUMB RAMONA     PNL

PENTRU[+]

1

22

GEORGESCU ADRIANA PNL

MIHAELA

PENTRU[+]

1

23

BANISOR DORINA      USR

LUMINIȚA

ABTINERE[O]

1

24

OLTEANU VIRGIL        PNL

MADALIN

ABTINEREfO]

1

25

PAIUSI OLIVER LEON     USR

ABTINERE[O]

1

27

MUNTEANU CRISTINA USR

SIMONA

ABTINERE[O]

1

28

VIERU MANUEL        USR

AUGUSTIN

ABTINERE[O]

1

29

MURESAN MANUELA USR

ABTINERE[O]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU ALDE

ȘTEFAN

PENTRU[+]

1

Date

Begin

End

Vote Type

Who can participate in the vote?

Secret Options

27-Aug-20

15:46:55

15:47:38

Vote 1 of 3

Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Agenda item

Vote Item 47 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului

Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Zăgazului nr.3, sector 1, București

Description

art.5 lit.cc) art.139 alin.(3)

K2-265

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Multiple voting selection

False

Result

[+] PENTRU

25/25

[0] ABȚINERE

0/0

[-] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Voting Outcome

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

+ PENTRU

Unanimous voting False

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DÂMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[+]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN       PSD

ADRIAN

PENTRU[+]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[+]

1

15

COMANICIANCUTA     PSD

SORINA

PENTRU[+]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN PNL

PENTRU[+]

1

18

GRIGORESCU IULIANA PNL

CRISTINA

PENTRU[+]

1

19

SION DRAGOS FLORIN USR

PENTRU[+]

1

20

PORUMB RAMONA     PNL

PENTRU[+]

1

22

GEORGESCU ADRIANA PNL

MIHAELA

PENTRU[+]

1

23

BANISOR DORINA      USR

LUMINIȚA

PENTRU[+]

1

24

OLTEANU VIRGIL        PNL

MADALIN

PENTRU[+]

1

25

PAIUSI OLIVER LEON     USR

PENTRU[+]

1

27

MUNTEANU CRISTINA USR

SIMONA

PENTRU[+]

1

28

VIERU MANUEL        USR

AUGUSTIN

PENTRU[+]

1

29

MURESAN MANUELA USR

PENTRU[+]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU ALDE

ȘTEFAN

PENTRU[+]

1

Date

27-Aug-20

Begin

15:48:06

End

15:49:10

Vote Type

Vote 1 of 3

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Agenda item

Vote Item 48 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului

Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Spicului nr.10, sector 1, București

Description

art.5 lit.cc) art.139 alin.(3)

K2-266

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Multiple voting selection

False

Result

[+] PENTRU

[0] ABȚINERE

[-] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) 0/0

Entitled to vote (delegates / weight) 25/25

Voting Outcome HOTARAREA A FOST ADOPTATA

+ PENTRU

Unanimous voting False

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[+]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN       PSD

ADRIAN

PENTRU[+]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[+]

1

15

COMANICIANCUTA     PSD

SORINA

PENTRU[+]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN PNL

ABTINERE[O]

1

18

GRIGORESCU IULIANA PNL

CRISTINA

ABTINERE[O]

1

19

SION DRAGOS FLORIN USR

PENTRU[+]

1

20

PORUMB RAMONA     PNL

ABTINERE[O]

1

22

GEORGESCU ADRIANA PNL

MIHAELA

ABTINERE[O]

1

23

BANISOR DORINA      USR

LUMINIȚA

ABTINERE[O]

1

24

OLTEANU VIRGIL        PNL

MADALIN

PENTRU[+]

1

25

PAIUSI OLIVER LEON     USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

27

MUNTEANU CRISTINA USR

SIMONA

ÎMPOTRIVA!-]

1

28

VIERU MANUEL        USR

AUGUSTIN

ABTINERE[O]

1

29

MURESAN MANUELA USR

ABTINERE[O]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU ALDE

ȘTEFAN

PENTRU[+]

1

Date

Begin

End

Vote Type

Who can participate in the vote?

27-Aug-20

15:49:44

15:51:25

Vote 1 of 3

Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Secret Options

Agenda item

Vote Item 49 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului

Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Ocna Sibiului nr.32-44, sector 1,

București

Description

art.5 lit.cc) art.139 alin.(3)

K2-324

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Multiple voting selection

False

Result

[+] PENTRU

16/16

[0] ABȚINERE

8/8

[-] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

24/24

Total not voted (delegates / weight)

1/1

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Voting Outcome

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

+ PENTRU

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAM IAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

ABTINEREfO]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL      PMP

PENTRU[+]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN      PSD

ADRIAN

PENTRU[+]

t

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[+]

1

15

COMANICIANCUTA     PSD

SORINA

PENTRU[+]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN PNL

PENTRU[+]

1

19

SION DRAGOS FLORIN USR

ABȚIN ERE[O]

1

20

PORUMB RAMONA     PNL

PENTRU[+]

1

22

GEORGESCU ADRIANA PNL

MIHAELA

PENTRU[+]

1

23

BANISOR DORINA      USR

LUMINIȚA ‘

ABȚIN ERE[O]

1

24

OLTEANU VIRGIL        PNL

MADALIN

ABȚIN ERE[O]

1

25

PAIUSI OLIVER LEON     USR

ABTINERE[O]

1

27

MUNTEANU CRISTINA USR

SIMONA

ABTINERE[O]

1

28

VIERU MANUEL        USR

AUGUSTIN

ABȚIN ERE[O]

1

29

MURESAN MANUELA USR

ABȚIN ERE[O]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU ALDE

ȘTEFAN

PENTRU[+]

1

Date                                27-Aug-20

Begin                                     15:52:01

End                                     15:53:04

Vote Type                             Vote 1 of 3

Who can participate in the vote?        Only delegates with a badge

Secret Options                           Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Agenda item                            Vote Item 50 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului

Urbanistic de Detaliu (PUD) Bulevardul Bucureștii Noi nr.189A, sector 1, București

Description                                   art.5 lit.cc) art.139 alin.(3)

K2-325

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Multiple voting selection                False

Result

[+] PENTRU                        . 15/15

[0] ABȚINERE                        9/9

[-] ÎMPOTRIVA                         1/1

Total voted (delegates / weight)        25/25

Total not voted (delegates / weight) 0/0

’ Entitled to vote (delegates / weight) 25/25

Voting Outcome

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

+ PENTRU

Unanimous voting

False

ID        Title

Name                 Group                 Authority by           Vote Choice      weight

2

POPA DANIELA         UNPR                                      PENTRU[+]          1

4

MEGHEA DOMINIC PAN UNPR                                    PENTRU[+]         1

5

TUFAN MIHAIL          PSD                                          PENTRU[+]          1

6

DAMIANGEORGE       UNPR                                    PENTRU[+]         1

8

IORDAN FLOREA        PSD                                       PENTRU[+]          1

9

ZAMFIR VICTOR        ALDE                                       PENTRU[+]          1

10

PURCAREA MIHAIL ■ PMP

PENTRU[+]

1

TEODOR

11

C.RISU FLORIAN MISU PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN      PSD

ADRIAN

PENTRU [+]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD ■

RALUCA

PENTRU[+]

1

15

COMANICIANCUTA     PSD

SORINA

PENTRUH

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN PNL

ABȚIN ERE[O]

1

18

GRIGORESCUIULIANA PNL

CRISTINA

ABȚIN ERE[O]

1

19

SION DRAGOS FLORIN USR

ABȚIN ERE[O]

1

20

PORUMB RAMONA     PNL

ABȚIN ERE[O]

1

22

GEORGESCU ADRIANA PNL -

MIHAELA

ABTINERE[O]

1

23

BANISOR DORINA      USR

LUMINIȚA

ABTINERE[O]

1

24

OLTEANU VIRGIL        PNL

MADALIN •

PENTRU[+]

1

25

PAIUSI OLIVER LEON     USR

IMPOTRIVAH

1

27

. ' MUNTEANU CRISTINA USR

SIMONA

ABTINERE[O]

1

28

VIERU MANUEL        USR

, AUGUSTIN

ABȚIN ERE[O]

1

29

MURESAN MANUELA USR

ABTINERE[O]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU ALDE

ȘTEFAN

PENTRU[+]

1

Date

27-Aug-20

Begin

15:53:33

End

15:54:22

Vote Type

Vote 1 of 3

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Agenda item

Vote Item 51 38. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.358/2019 a Consiliului Local Sector 1 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1

Description

art.5 lit.cc) art.139 alin.(3)

K2-328

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Multiple voting selection

False

Result

[+] PENTRU

[0] ABȚINERE

[-] ÎMPOTRIVA

16/16

7/7

2/2

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Voting Outcome

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

+ PENTRU

Unanimous voting

False

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

ZAMFIR VICTOR        ALDE

PURCAREA MIHAIL      PMP

TEODOR

CRISU FLORIAN MISU    PSD

TUDOSE CRISTIAN       PSD

ADRIAN

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

COMANICIANCUTA PSD

SORINA

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

SUVAC VIRGIL ADRIAN PNL

GRIGORESCU IULIANA PNL

CRISTINA

SION DRAGOS FLORIN USR

PORUMB RAMONA PNL

GEORGESCU ADRIANA PNL

MIHAELA

BANISOR DORINA USR

LUMINIȚA

OLTEANU VIRGIL        PNL

MADALIN

PAIUSI OLIVER LEON     USR

MUNTEANU CRISTINA USR

SIMONA

VIERU MANUEL '    USR

AUGUSTIN

MURESAN MANUELA   USR

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

DEACONU ALEXANDRU ALDE

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

ABTINERE[O]

ABTINEREfO]

ABTINERE[O]

ABTINERE[O]

ABȚIN ERE[O]

PENTRU[+]

ÎMPOTRIVA!-]

ÎMPOTRIVA!-]

ABTINERE[O]

ABTINERE[O]

PENTRU[+]

PENTRUI+]


Date

27-Aug-2O

Begin

15:54:55

End

15:55:46

Vote Type

Vote 1 of 3

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Agenda item

Vote Item 52 39 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și Parohia Costeasca, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare pentru execuția lucrărilor de pardoseală din marmură și granit, tâmplărie exterioară, interioară și placarea ornamentelor și a ancadramentelor de la fațade cu piatră la Centrul multifuncțional -clopotniță și spații liturgice conexe din cadrul Parohiei Costeasca, situată în strada Navigației nr. 34, sector 1

Description

art.5 lit.ee) art.139 alin.(3)

K2-319

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Multiple voting selection

False

Result

[+] PENTRU

[0] ABȚINERE

[-] ÎMPOTRIVA

21/21

4/4

0/0

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Voting Outcome

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

+ PENTRU

Unanimous voting

False

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[+]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[+]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[+]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[+]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[+]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[+]

1

19

SION DRAGOS FLORIN

USR

ABTINERE[O]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[+]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[+]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[+]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[+]

1

25

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ABTINERELO]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

ABTINERE[O]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

ABTINERE[O]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[+]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[+]

1

Date

27-Aug-20

Begin

15:56:17

End

15:57:15

Vote Type

Vote 1 of 3

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Agenda item

Vote Item 53 40. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și Parohia Măicăneasa, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare pentru lucrări de construire a gardului din cadrul Parohiei Măicăneasa, situată în Strada Gheorghe lonescu Sisești nr. 13-15, sector 1

Description

I

art.5 lit.cc) art.139 alin.(3)

K2-320

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Multiple voting selection

False

Result

[+] PENTRU                          20/20

[0] ABȚINERE                          5/5

[-] ÎMPOTRIVA                       0/0

Total voted (delegates / weight)         25/25

Total not voted (delegates / weight)    0/0

Entitled to vote (delegates / weight)    25/25

Voting Outcome

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

+ PENTRU

Unanimous voting

False

ID        Title

Name                Group                Authority by          Vote Choice      weight

2

POPA DANIELA         UNPR                                      PENTRU[+]          1

4

5

MEGHEA DOMINIC PAN

TUFAN MIHAIL

UNPR

PSD

PENTRU[+]

PENTRU[+]

1

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[+]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[+]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[+]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[+]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU [+]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[+]

1

19

SION DRAGOS FLORIN

USR r

ABTINEREfO]

-1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU [+]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[+]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[+]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[+]

1

25

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ABȚIN ERE[O]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA •

USR

ABȚIN ERE[O]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

ABȚIN ERE[O]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

ABTINEREfO]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[+]

1

ȘTEFAN

Date

27-Aug-20

Bcgin

15:57:52

End

15:59:05

Vote Type

Vote 1 of 3

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Agenda item

Vote Item 54 41. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și Parohia Sfântul Andrei - Chitila, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare la Parohia Sfântul Andrei - Chitila, situată în Șoseaua Chitilei nr. 138, București, sector 1

Description

art.5 lit.ee) art.139 alin.(3)

K2-321

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Multiple voting selection

False

Result

Voting Outcome

Unanimous voting

[+] PENTRU

[0] ABȚINERE [-] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) HOTARAREA A FOST ADOPTATA + PENTRU

False

19/19

6/6

0/0

25/25

0/0

25/25

ID        Title

Name               Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA         UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN UNPR

PENTRU[+]

1

5

6

TUFAN MIHAIL

DAMIAN GEORGE

PSD

UNPR

PENTRU[+]

PENTRU[+]

1

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[+]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[+]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[+]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[+]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[+]

1

18

GRIGORE5CU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[+]

1

19

SION DRAGOS FLORIN

USR

ABTINERE[O]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[+]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[+]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

ABȚIN ERE[O]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[+]

1

25

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ADTINLREfO]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

ABȚIN ERE[O]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

ABȚIN ERE[O]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

ABȚIN ERE[O]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[+]

1

Date

Begin

End

27-Aug-20

15:59:39

16:00:23

Vote 1 of 3

Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Vote Type

Who can participate in the vote?

Secret Options

Agenda item

Description

Multiple voting selection

Vote Item 55 42. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și Parohia Dorobanți - Biserica Nașterea Maicii Domnului, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare pentru construirea unui așezământ pastoral-misionar P+1+M cu destinație mixtă (cultural-administrativă) în cadrul Parohiei Dorobanți - Biserica Nașterea Maicii Domnului, situată în Calea Dorobanți nr. 166, sector 1 art.5 lit.cc) art.139 alin.(3) K2-322

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI False

Result

[+] PENTRU

[0] ABȚINERE [-] ÎMPOTRIVA

20/20

4/4

1/1

Voting Outcome

Unanimous voting

Total voted (delegates / weight) Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) HOTARAREA A FOST ADOPTATA + PENTRU False

25/25

0/0

25/25

ID

Title

Name              Group

Authority by           Vote Choice       weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRUf+J

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+J

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[+]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[+]

1

13

CONDURACHI ECATE'rINA PSD

RALUCA

PENTRU[+]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[+]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[+]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[+]

1

19

SION DRAGOS FLORIN

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[+]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[+]

1

23

BANISOR DORINA )

LUMINIȚA

USR

PENTRU[+]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[+]

1

25

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ABTINERE[O]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

ABTINERE[O]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

ABTINERE[O]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

ABTINERE[O]

1

32

NFAGU CRISTIAN MARIANPMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[+]

1

Date

27-Aug-20

Begin

16:00:56

End

16:01:37

Vote Type

Vote 1 of 3

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Agenda item

Vote Item 56 43. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Modernizare sistem rutier pe strada Bujorului", Sector 1, București

Description

art.5 lit.cc) art.139 alin.(3)

K2-323

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Multiple voting selection

False

Result

[+] PENTRU

[0] ABȚINERE

[-] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) 0/0

Entitled to vote (delegates / weight) 25/25

Voting Outcome HOTARAREA A FOST ADOPTATA

+ PENTRU

Unanimous voting False

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

10

ZAMFIR VICTOR

PURCAREA MIHAIL

ALDE

PMP

PENTRU[+]

PENTRU[+]

1

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[+]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[+]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[+]

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[+]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

PENTRU[+]

1

CRISTINA

19

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[+]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[+]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

PNL

PENTRU[+]

1

MIHAELA

23

BANISOR DORINA

USR

PENTRU[+]

1

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

PENTRU[+]

1

MADALIN

25

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[+]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

PENTRU[+]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

PENTRU[+]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[+]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[+]

1

ȘTEFAN

Date                                27-Aug-20

Begin                                   16:02:07

End                                     16:02:50

Vote Type                             Vote 1 of 3

Who can participate in the vote?        Only delegates with a badge

Secret Options                           Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Agenda item                            Vote Item 57 44. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului

pilot privind atribuirea locurilor de parcare pe străzile cu sens unic de pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1, în zona Bucureștii Noi -Chitila

Description                                   art.5 lit.cc) art.139 alin.(3)

K2-320

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Multiple voting selection                False

Result

[+] PENTRU                          17/17

[0] ABȚINERE                        8/8

[-] ÎMPOTRIVA                       0/0

Total voted (delegates / weight)        25/25

Total not voted (delegates / weight)    0/0

Entitled to vote (delegates / weight)    25/25

Voting Outcome

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

+ PENTRU

Unanimous voting

False

ID        Titie

Name                Group                Authority by          Vote Choice      weight

2

POPA DANIELA         UNPR                                      PENTRU[+]          1

4

MEGHEA DOMINIC PAN UNPR                                    PENTRU[+]         1

5

TUFAN MIHAIL          PSD                                         PENTRU[+]          1

6

DAMIANGEORGE       UNPR                                    PENTRU[+]         1

8

IORDAN FLOREA        PSD                                        PENTRU[+]          1

9

ZAMFIR VICTOR        ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL      PMP

TEODOR

PENTRU[+]

1

11

CRISU FLORIAN MISU PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN       PSD

ADRIAN

PENTRU[+]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[+]

1

15

COMANICIANCUTA     PSD

SORINA

PENTRU[+]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVACVIRGIL ADRIAN PNL

ABTINERE[0]

1

18

GRIGORESCU IULIANA PNL

CRISTINA

ABTINERE[O]

1

19

SION DRAGOS FLORIN USR

PENTRU[+]

1

20

PORUMB RAMONA     PNL

ABTINERE[O]

1

22

GEORGESCU ADRIANA PNL

MIHAELA

ABȚIN ERE[O]

1

23

BANISOR DORINA      USR

LUMINIȚA

ABTINERE[O]

1

24

OLTEANU VIRGIL        PNL

MADALIN

PENTRU[+]

1

25

PAIUSI OLIVER LEON     USR

ABTINERE[O]

1

27

MUNTEANU CRISTINA USR

SIMONA

ABTINERE[O]

1

28

VIERU MANUEL        USR

AUGUSTIN

ABTINERE[O]

1

29

MURESAN MANUELA USR

PENTRU[+]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU ALDE

ȘTEFAN

PENTRU[+]

1

Date

27-Aug-20

Begin

16:06:27

End

16:07:03

Vote Type

Vote 1 of 3

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Agenda item

Vote Item 58 45. Proiect de hotărâre privind aprobarea redistribuirii stocurilor de produse lactate înregistrate ca urmare a suspendării cursurilor în unitățile de învățământ preuniversitar de pe raza Sectorului 1, conform dispozițiilor Ordonanței de urgență nr. 121/2020

Description

art.5 lit.cc) art.139 alin.(3)

K2-318

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Multiple voting selection

False

Result

[+] PENTRU

24/24

[0] ABȚINERE

1/1

[-] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)        25/25

Total not voted (delegates / weight) 0/0 Entitled to vote (delegates / weight) 25/25

Voting Outcome

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

+ PENTRU

Unanimous voting

False

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR        ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL      PMP

TEODOR

PENTRU[+]

1

11

CRISU FLORIAN MISU PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN       PSD

ADRIAN

PENTRU[+]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[+]

1

15

COMANICIANCUTA     PSD

SORINA

PENTRU[+]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVACVIRGIL ADRIAN PNL

PENTRU[+]

1

18

GRIGORESCU IULIANA PNL

CRISTINA

PENTRU[+]

1

19

SION DRAGOS FLORIN USR

PENTRU[+]

1

20

PORUMB RAMONA     PNL

PENTRU[+]

1

22

GEORGESCU ADRIANA PNL

MIHAELA

PENTRU[+]

1

23

BANISOR DORINA      USR

LUMINIȚA

PENTRU[+]

1

24

OLTEANU VIRGIL        PNL

MADALIN .

PENTRU[+]

1

25

PAIUSI OLIVER LEON     USR

PENTRU[+]

1

27

MUNTEANU CRISTINA USR

SIMONA

PENTRU[+]

1

28

VIERU MANUEL        USR

AUGUSTIN

ABTINERE[O]

1

29

MURESAN MANUELA USR

PENTRU[+]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU ALDE

ȘTEFAN

PENTRU[+]

1

Date

Begin

End

Vote Type

Who can participate in the vote?

Secret Options

27-Aug-20

16:07:47

16:08:36

Vote 1 of 3

Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Agenda item

Vote Item 60 47. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării și

distribuirii de bunuri și materiale de protecție în vederea prevenirii și răspândirii virusului SARS-CoV-2 către locuitorii Sectorului 1, elevilor, cadrelor didactice și personalului auxiliar și nedidactic din învățământul preuniversitar de stat din Sectorul 1, precum și a unităților sanitare publice aflate în administrarea Consiliului Local Sector 1

Description

art.5 lit.cc) art.139 alin.(3)

K2-330

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Multiple voting selection

False

Result

[+]PENTRU

[0] ABȚINERE

[-] ÎMPOTRIVA

23/23

2/2

0/0

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Voting Outcome

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

+ PENTRU

Unanimous voting False

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR'

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[+]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[+]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[+]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[+]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRUI+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[+]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[+]

1

19

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[+]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[+]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[+]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[+]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[+]

1

25.

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ABTINERE[O]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[+]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

ABTINERE[O]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[+]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[+]

1

Date

Begin

End

Vote Type

Who can participate in the vote?

Secret Options

27-Aug-20

16:09:12

16:09:51

Vote 1 of 3

Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Agenda item

Vote Item 61 48. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Direcției de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului

Sector 1

Description

art.5 lit.cc) art.139 alin.(3)

K2-337

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Multiple voting selection

False

Result

[+] PENTRU

12/12

[0] ABȚINERE

13/13

[-] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)        25/25

Total not voted (delegates / weight) 0/0 Entitled to vote (delegates / weight) 25/25

Voting Outcome

PROIECTUL DE HOTARARE A FOST

RESPINS

Unanimous voting

False

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL      PMP

PENTRU[+]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU >SD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN       PSD

ADRIAN

PENTRU[+]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[+]

1

15

COMANICIANCUTA     PSD

SORINA

PENTRU[+]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

ABTINERE[O]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN PNL

ABTINEREfO]

1

18

GRIGORESCU IULIANA PNL

CRISTINA

ABTINERE[O]

1

19

SION DRAGOS FLORIN USR

ABȚIN ERE[O]

1

20

PORUMB RAMONA     PNL

ABTINERE[O]

1

22

GEORGESCU ADRIANA PNL

MIHAELA

ABTINERE[O]

1

23

BANISOR DORINA      USR

LUMINIȚA

ABTINEREfO]

1

24

OLTEANU VIRGIL        PNL

MADALIN

ABȚIN ERE[O]

1

25

PAIUSI OLIVER LEON     USR

ABTINEREfO]

1

27

MUNTEANU CRISTINA USR

SIMONA

ABȚIN ERE[O]

1

28

VIERU MANUEL        USR

AUGUSTIN

ABTINEREfO]

1

29

MURESAN MANUELA USR

ABTINERE[O]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

ABTINERE[O]

1

33

DEACONU ALEXANDRU ALDE

ȘTEFAN

PENTRU[+]

1

Agenda item


Description


Multiple voting selection


Vote Item 9 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării programului „Masă caldă la semiinternat" la nivelul Școlii Gimnaziale "Pia Brătianu" în ceea ce privește elevii de ciclu primar înscriși la semiinternat în anul școlar 2019-2020 art.5 lit.cc) art.139 alin.(3).

K2-306/07.08.2020

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI False


Unanimous voting


False