Proces verbal din 24.06.2020

Proces verbal sedinta extraordinara 24.06.2020

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PROCES VERBAL

 • privind lucrările ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 24 iunie 2020, ora 14:00

Nr. 8 din data de 4 (S „ Q 2. O 2*0

Ședința a fost convocată de către domnul Daniel Tudorache, Primarul Sectorului 1, prin Dispoziția nr. 1730/19.06.2020, ținând seama de prevederile art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 133 alin. (2) lit. (a), art. 134 alin. (1) lit. (a) și art. 135 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu următorul proiect de Ordine de zi:

 • 1. Descărcarea Procesului-verbal al ședinței ordinare din data 12.06.2020;

Aprobarea ordinii de zi

Aprobarea ordinii de zi suplimentare

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării, în numele și pentru Municipiul București, de către Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, a 215 bunuri imobile tip condominiu și a terenului liber de construcții aferent, care vor avea destinația exclusivă de locuințe sociale Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

Comisia de studii, prognoze oconomico-socialc, buget, impozite și taxe locale (CI);

Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Comisia de sănătate și protecție socială (C6)

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea predarii-primirii terenului în suprafață de 4 mp, parte din terenul situat la adresa Str. Mitropolit Varlaain iu-. 140, Sector 1 de către Consiliul Local Sector 1 Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, în vederea amplasării unei stații de monitorizare a calității aerului

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Comisia de sănătate și protecție socială (C6)

 • 4. Proiect de hotărâre potrivit căreia se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă privind înființarea polului de competitivitate în domeniul transformării digitale cu denumirea „ASOCIAȚIA PENTRU TRANSFORMARE DIGITALĂ”

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București Comisii'.

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 5. Proiect de hotărâre potrivit căreia se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă privind înființarea unei societăți comerciale pe acțiuni având ca scop principal prestarea de servicii în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București Comisii'.

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "spațiu multifuncțional Velopark”

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București Comisii'.

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5)

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „lucrări de intervenții pentru aducerea la stare de funcționare a Pasajului Englez”

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5)

Comisia de sănătate și protecție socială (C6)

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Demolare Corp C2 și C5, consolidare, reamenajare, extindere Corp CI și supraetajare cu etaj mansardat, pentru imobilul situat în București, Sector 1, str. Milcov nr.2-4”

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

r Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Comisia de sănătate și protecție socială (C6)

 • 9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la GRĂDINIȚA Nr. 46” din Strada Marmurei nr. 13-15, Sectorul 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5)

 • 10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare ■ și modernizare construcție existentă la GRĂDINIȚA Nr. 122” din Strada Băneasa , nr. 12, Sectorul 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5)

 • 11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la GRĂDINIȚA Nr. 44” din Strada Izbiceni nr. 1-3, Sectorul 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5)

 • 12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la GRĂDINIȚA Nr. 44” din Strada Bârlogeni nr. 24, Sectorul 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5)

 • 13. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-ecomomice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „ Lucrări de reabilitare, modernizare construcție existentă și construire corp nou la Școala Gimnazială Herăstrău”, din Strada Borșa, Nr. 27, Sectorul 1, București.

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5)

 • 14. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la Școala Gimnazială pentru Surzi Nr. 1” din Strada Neatârnării, Nr.3, Sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5)

 • 15. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă și extindere prin construire corp nou la obiectivul : COLEGIUL TEORETIC BILINGV MIGUEL DE CERVANTES” din Strada Calea Plevnei, Nr. 38-40, Sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5)

 • 16. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la Colegiul Național Sfântul Sava” din Strada G-ral Berthelot, Nr. 23, Sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5)

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului în suprafață de 8,00 mp situat în curtea Școlii Gimnaziale "Herăstrău” din București, str. Borșa nr. 27, sector 1, spațiu aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5)

 • 18. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilul teren proprietate privată în suprafața de 3.317 mp. de la adresa Șoseaua Chitilei nr. 150, sector 1, nr. cadastral 262740, situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Construire sală de sport aferentă Școalii nr. 183 situată în Strada Dunei nr. 1, sector 1”

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și țaxe locale (CI);

Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5)

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului în suprafață de 70 mp situat în incinta Școlii Gimnaziale Titu Maiorescu din București, Calea Dorobanților nr. 163, sector 1, spațiu aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5)

 • 20. Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea cooperării între Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București prin Sectorul 1 al Municipiului București și Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea în scopul finanțării unor cheltuieli de investiții și realizării în parteneriat a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte și activități de interes public

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5)

 • 21. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și Parohia Schitul Măgureanu, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare la Schitul Măgureanu, situat în bulevardul Schitul Măgureanu nr. 14, București, sector 1 Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5)

 • 22. Proiect de hotărâre privind încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 87/28.05.2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr 187/09.07.2019 privind îndreptarea erorii materiale prin diminuarera numărului de acțiuni deținute de Consiliul Local al Sectorului 1

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Potrivit prevederilor art. 135 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, convocarea consiliului local s-a realizat în scris, prin intermediul Secretarului General al Sectorului 1 - respectiv de către Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă, cu atribuții în acest sens, cu 5 zile înainte, în data de 19.06.2020, invitația la ședință precizând data, ora și locul desfășurării acesteia. Odată cu notificarea convocării, prin intermediul serviciilor de poștă electronică (e-mail), au fost puse la dispoziția consilierilor locali materialele înscrise pe ordinea de zi, iar conform prevederilor art. 140 alin.(3) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare a fost comunicată Opinia Motivată a Secretarului General al Sectorului 1 al Municipiului București în care s-au expus motivele pentru care nu s-a contrasemnat Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 87 /28.05.2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 187/09.07.2019 privind îndreptarea erorii materiale prin diminuarea numărului de acțiuni deținute de Consiliul Local al Sectorului 1, dovada fiind anexată prezentului document. Convocatorul, înregistrat sub nr. 1730/19.06.2020, a fost adus la cunoștință publică prin afișare la sediul și pe site-ul instituției.

în data de 23.06.2020, conform prevederilor legale aplicabile, s-a transmis către consilierii locali Dispoziția Primarului Sectorului 1 nr. 1736/23.06.2020 prin care s-a propus completarea proiectului Ordinii de zi a ședinței extraordinare convocată pentru data de 24.06.2020 și documentațiile aferente, fiind aduse la cunoștință publică prin afișare la sediul instituției.

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 1 al Municipiului București pe anul 2020

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării Proiectului educațional și social „Grădinița de Vacanță - Pachet de servicii educaționale și sociale pentru preșcolari în perioada iulie -august 2020”, în cadrul unui număr de șapte unități de învățământ preșcolar de pe raza sectorului 1 al Municipiului București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5)

 • 25. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 365/05.12.2018 având ca obiect aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru subprogramul de investiții "Modernizarea parcului de ascensoare din blocurile reabilitate termic ca măsură de îmbunătățire a eficienței energetice în Sectorul 1 al Municipiului București”

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării terenului situat în București, Str. Turda nr. 110, sector 1, în suprafață totală măsurată de 210 m , pentru și în numele Municipiului București, de către Consiliul Local al Sectorului 1 prin Administrația Domeniului Public Sector 1

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual de acordare a finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București, Centrul Cultural al Sectorului 1, pentru anul 2020, pentru activități nonprofit în domeniile: sport și cultură

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii'.

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5)

 • 28. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 202/09.07.2019 privind aprobarea Statului de funcții al Administrației Piețelor Sector 1

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 29. Proiect de hotărâre privind constituirea unei Comisii de negociere în vederea achiziționării imobilelor situate în Bd. Aerogării nr. 33, Sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 30. DIVERSE

  • 30.1. Răspuns la adresa înregistrată cu nr. 26006/22.06.2020 transmisă de doamna Cristina Simona Munteanu și de domnul Oliver Păiuși - consilieri locali ai Sectorului 1, în data de 20.06.2020;

  • 30.2. Notă de constatare a Instituției Prefectului înregistrată la registratura Sectorului 1 sub nr. 25759/19.06.2020 cuprinzând principalele concluzii rezultate în urma verificării îndeplinirii de către Secretarul general al sectorului 1, București, a atribuțiilor prevăzute de Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

  • 30.3. Răspunsul doamnei Daniela Cefalan, Secretar General, la solicitările doamnei Cristina Simona Munteanu - consilier local al Sectorului 1 cu privire la accesul consilierilor locali în sala de ședință în data de 08.04.2020 ora 12.00, pentru participarea la ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Bună ziua! Am să fac apelul nominal. Doamna Bănișor Dorina?

Doamna Dorina Luminița Bănișor: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Chirvasă Viorel Daniel?

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Comănici Ancuța Sorina?

Doamna Comănici Ancuța Sorina: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Condurachi Ecaterina?

Doamna Ecaterina-Raluca Condurachi: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Crișu Florian Mișu?

Domnul Florian Mișu Crișu: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Damian George?

Domnul Damian George: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Deaconu Alexandru- Ștefan?

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Georgescu Adriana Mihaela?

Doamna Adriana Mihaela Georgescu: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Grigorescu luliana Cristina?

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Iordan Florea?

Domnul Florea Iordan: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Macarie Ilinca?

Doamna Ilinca Macarie: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Meghea Dominic Pan?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Munteanu Cristina Simona?

Doamna Cristina Simona Munteanu: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General a! Sectorului 1: Doamna Mureșan Manuela?

Doamna Mureșan Manuela: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Neagu Marian Cristian?

Domnul Cristian Marian Neagu: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Olteanu Virgil-Mădălin?

Domnul Virgil-Mădălin Olteanu: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Păiuși Oliver Leon?

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Popa Daniela?

Doamna Popa Daniela: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Porumb Ramona?

Doamna Porumb Rainona: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Purcărea Mihail Teodor?

Domnul Mihail Teodor Purcărea: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Sion Dragoș Florin?

Absent!

Domnul Oliver Leon Păiuși: AbsentiDomnul Sion are un deces în familie, m-a anunțat acum.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Am înțeles! Anunțati dumneavoastră acum în calitate de lider, da?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Tudose Cristian Adrian?

Domnul Cristian Adrian Tudose: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Și scuze! Domnul Suvac Virgil Adrian?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Tufan Mihai?

Domnul Tufan Mihai: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Vieru Manuel Augustin?

Domnul Vieru Manuel Augustin: Prezent!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Zamfir Victor?

Domnul Zamfir Victor: Prezent!

La apelul nominal a lipsit domnul Sion Dragoș Florin și domnul Cristian Laurențiu Bulfon absentează conform adresei Instituției Prefectului Municipiului București nr. G.M./16903/P/2019.

De asemenea, au participat: Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, directori din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 și directori ai instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local al Sectorului 1.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Având în vedere că avem în sală o prezență de 25 de consilieri în funcție, față de numărul de 27 de consilieri, consider că există cvorum, drept pentru care deschid lucrările ședinței. înainte de a începe, în conformitate cu prevederile articolului 138 alin. (15) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supun spre aprobare procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 12.06.2020. Aveți observații pe marginea procesului-verbal? A reușit toată lumea să-l citească? Să știți că noi am reușit să-l facem și să depunem toate eforturile ca să nu mai lăsăm un timp scurt de 3-4 ore și v-am lăsat la dispoziție o zi și jumătate. Ați reușit, domnule Păiuși? Efortul meu și al colegilor, al echipei, da. 25 de voturi pentru, cu unanimitate de voturi procesul-verbal a fost aprobat.

PROCESUL VERBAL AL ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 12.06.2020A FOST APROBAT CU UNANIMITA TE DE VOTURI- 25 consilieri localiprezenți

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnule Președinte vă dau cuvântul pentru a deschide și a continua lucrările ședinței. Vă mulțumesc!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Bună ziua! Supunem la vot ordinea de zi de astăzi!

Domnul Cristian Laurențiu Bulfon: Domnule Președinte, ca de fiecare dată, vă rog să luați act că sunt prezent la acestă ședință. Mulțumesc!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mulțumim! Unanimitate. Ordinea de zi a fost aprobată.

ORDINEA DE ZI A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI

- 25 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Supun la vot ordinea de zi suplimentară. Votați, vă rog! Mai avem un vot, vă rog frumos!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Cine nu a votat?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 22 voturi pentru, 3 voturi împotrivă. Ordinea de zi suplimentară a fost aprobată.

SUPLIMENTAREA ORDINII DE ZI A FOST APROBATĂ CU 22 VOTURI PENTRU ȘI

3 VOTURI ÎMPOTRIVĂ din 25 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Spuneți, doamna Viceprimar!

Doamna Daniela Popa - Viceprimar al Sectorului 1: Bună ziua! Mulțumesc domnule Președinte, aș vrea să iau și eu cuvântul înainte de primul punct de pe ordinea de zi și să vă reamintesc stimați colegi, dragi consilieri că, exact acum 4 ani avea loc prima ședință de consiliu local în acestă formație și cu această ocazie îmi aduc foarte bine aminte că domnul Primar Daniel Tudorache ne transmitea tuturor o invitație la treabă și o recomandare să lăsăm politica la ușa Primăriei. Aveți cu toții ocazia astăzi, să demonstrați că ați înțeles exact nu doar acest mesaj, ci și care ne este rolul, să votăm pentru și în interesul cetățenilor, mai ales că vorbim despre un proiect care rezolvă o problemă esențială pentru orice cetățean al Sectorului 1, dreptul la o locuire decentă. Vă invit așadar să aprobați achiziția celor 215 locuințe sociale, despre care știți cu siguranță, pentru că au mai fost propuse în consiliu, mai ales că s-au remediat toate problemele pe care le-ați invocat ca motive, atunci când ați respins acest proiect, iar prețul de 1200 euro /m , este unul corect care nu lasă loc pentru nici un fel de interpretare. Votați, vă rog în interesul cetățenilor și nu al jocului politic de partid. Așa să vă ajute Dumnezeu! Mulțumesc!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mulțumim, doamnă! Da doamnă, spuneți!

Doamna Cristina-Simona Munteanu: Vreau și eu, vă rog frumos, înainte de a începe ședința, o întrebare pentru domnul Primar. Deci, foarte mulți cetățeni, locuitori ai Sectorului 1 m-au întrebat, ce știu despre avaria la apa caldă care durează de peste 14 zile? Vă rog frumos să mă ajutați, să le dăm un răspuns în acest sens. Mulțumesc!

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Eu pot să vă spun, 2 secunde, ca să încheiem acest subiect. într-adevăr a fost un subiect, nu există din punct de vedere al CET-ului Grivița, CET GRIVIȚA funcționează, a fost o piesă pe care am schimbat-o în 2-3 zile, problema eu vă spun ca să știți, problema apei calde în tot Bucureștiul este pentru că au intrat în vacanță sau în revizie, CET SUD, deci nu are legătură cu noi. Am înțeles că CET SUD pe data de 8 iulie reia activitatea. Da, 8 iulie atunci reia activitatea CET SUD, deci sunt în revizii vara, se opresc pe rând și asta este problema CET SUD.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: înainte să începem, aș vrea să vă spun că am primit foarte multe cereri din partea proprietarilor de restaurante, care se confruntă cu probleme din cauza coronavirusului și foarte mulți mi-au cerut să punem în practică un proiect de hotărâre de consiliu local prin care putem să le punem la dispoziție, acolo unde se poate, trotuarul din fața restaurantului și/sau parcare, fără autorizație, până pe data de 30 septembrie 2020, așa cum se întâmplă în momentul acesta în Paris. Deci, aș vrea să fac un proiect de hotărâre și aș vrea să mă susțineți în sensul acesta. Vă mulțumesc! Trecem la ordinea de zi.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Supun la vot timpul de 30 de secunde pentru fiecare intervenție. Mulțumesc! Cine nu a votat? Cristi, cine nu a votat? 16 voturi pentru, 9 împotrivă. Propunerea a fost aprobată.

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 2 de pe ordinea de zi ,/Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării, în numele și pentru Municipiul București, de către Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, a 215 bunuri imobile tip condominiu și a terenului liber de construcții aferent, care vor avea destinația exclusivă de locuințe sociale”. Votați, vă rog! 13 voturi pentru, 8 abțineri, 4 voturi împotrivă. Proiectul a fost respins.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS CU 13 VOTURI PENTRU, 8 ABȚINERI ȘI 4 VOTURI ÎMPOTRIVĂ din 25 de consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 3 „Proiect de hotărâre privind aprobarea predarii-primirii terenului în suprafață de 4 mp, parte din terenul situat la adresa Str. Mitropolit Varlaam nr. 140, Sector 1 de către Consiliul Local Sector 1 Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, în vederea amplasării unei stații de monitorizare a calității aerului ”. Votați, vă rog!

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Are un amendament si aș vrea să-l citiți, domnul Tudose.

Doamna Ramona Porumb: Până prezintă domnul Tudose amendamentul, aș vrea să spun că ne bucură această inițiativă, faptul că acceptăm din partea Ministerului Mediului această donație înțeleg și țin să precizez că încă se așteaptă din partea aparatului de specialitate un răspuns în ceea cc privește montarea unor senzori de măsurare a calității aerului, propuși de către un coleg al nostru de la PNL, este o inițiativă venită acum 3 luni pentru montarea în Sectorul 1 a acestor senzori de măsurare. Ne bucură totuși că acceptăm această donație, dar putem să facem și mai mult în acest sens. Sperăm că țineți cont că există înregistrat la registratură această solicitare și să venim cu un răspuns către cetățeanul din Sectorul 1. Mulțumesc!

Domnul Cristian Adrian Tudose; Până la citirea amendamentului, amendamentul l-au primit toți colegii, așa că au cunoștință despre el, nu este nevoie să mă mai repet încă o dată. Țin să spun că acest proiect vine în sprijinul cetățenilor afectați constant de poluarea din nordul Capitalei. Această stație este una modernă, performantă, pusă la dispoziție de Ministerul Mediului și prin prisma infringement-ului în care se află România, pe calitatea aerului, stația este un obiectiv public de interes național și va fi introdusă în rețeaua națională de monitorizare a calității aerului.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți să votăm amendamentul. Amendamentul nr. 14/24.06.2020 „Art. 1 alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins: predarea-primirea terenului identificat la alin. (1) se va face între Administrația unităților de învățământ Preuniversitar și Unitățile Sanitare Publice Sector 1 și Ministerul Mediului, Apelor, Pădurilor prin Agenția pentru Protecția Madiului București, până la data de 01.08.2020”.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Cine nu a votat? Domnul Iordan, domnul Meghea!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Unanimitate. Amendamentul a fost aprobat.

AMENDAMENTUL A FOST APROBA T CU UNANIMITA TE DE VOTURI - 25 de consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Supunem proiectul în integralitate la vot! Votați, vă rog! Cine nu a votat? 24 voturi pentru, 1 abținere. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTA TĂ CU 24 VOTURI PENTRU ȘI 1 ABȚINERE din 25 de consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 4 „Proiect de hotărâre potrivit căreia se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă privind înființarea polului de competitivitate în domeniul transformării digitale cu denumirea „ASOCIAȚIA PENTRU TRANSFORMARE DIGITALĂ”. Votați, vă rog!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Cine nu a votat?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 14 voturi pentru, 8 abțineri și 3 voturi împotrivă. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 14 VOTURI PENTRU, 8 ABȚINERI ȘI 3 VOTURI ÎMPOTRIVĂ din 25 de consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 5 „ Proiect de hotărâre potrivit căreia se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă privind înființarea unei societăți comerciale pe acțiuni având ca scop principal prestarea de servicii în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor”. Votați, vă rog! 14 voturi pentru, 3 abțineri și 8 voturi împotrivă. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 14 VOTURI PENTRU, 3 ABȚINERI ȘI 8 VOTURI ÎMPOTRIVĂ dih 25 de consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 6 „Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „spațiu multifuncțional Velopark”. Proiectul nr. 6 este retras.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mergem la Punctul nr. 7 „Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „lucrări de intervenții pentru aducerea la stare de funcționare a Pasajului Englez Votați, vă rog!

Domnul Oliver Leon Păiuși: Avem câteva nelămuriri la acest proiect, în sensul că se află într-o zonă protejată și ar trebui să avem un aviz de la Cultură, în legătură cu acest pasaj, iar imobilele stânga-dreapta au mari probleme din punct de vedere seismic și ar trebui să existe o evaluare a acestor imobile, în așa fel încât proiectul respectiv și banii pe care îi dăm să nu fie investiți degeaba și să apară fisuri, crăpături în lucrările pe care le vom face. Suntem de acord cu acest proiect, dai' avem nevoie de aceste avize și rapoarte. Până când nu avem aceste avize și rapoarte nu ne putem pronunța corect asupra proiectului, asta era rugămintea nostră.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mulțumim! Da, doamnă!

Doamna Ramona Porumb: Deci, am rugămintea domnule Președinte în special la dumneavoastră, ca înainte să trecem direct la vot, să vedem exact în sală, dacă mai sunt colegi care ar dori să ia cuvântul. Aceeași problemă ține de Primăria Sectorului 1, să poată să intervină în reabilitarea acestui pasaj și dacă sunt, am văzut precizări că sunt probleme de consolidare, că noi de ocupăm doar de finisaje, dar dacă el are probleme de consolidare, ce rost își au finisajele? E un lucru bun că încercăm să aducem o imagine nouă pasajului respectiv, dar să nu facem doar la nivel de cârpeală și tără autorizațiile necesare. Deci, care e stadiul exact?

Domnul Alin Vieru - Director general Administrația Domeniului Public Sector 1: Bună ziua! în momentul de față, ceea ce v-am adus noi spre a fi votat, reprezintă indicatorii economici și oportunitatea investiției pe acest amplasament. Așa cum a solicitat și domnul consilier Păiuși, noi am luat deja legătura cu reprezentanții Ministerului Culturii și vom scoate toate avizele necesare, pentru a duce la îndeplinire acest proiect. De asemenea, se vor respecta toate elementele culturale și istorice ce sunt reprezentate pe suprafețele pasajului. în ceea ce privește partea de structură a clădirilor stânga-dreapta vom lua legătura cu Compania de consolidări din cadrul Primăriei Capitalei și nu vom da drumul execuției lui până nu ne vom pune de acord cu momentul în care va interveni și Primăria Capitalei în reabilitarea structurilor celor două clădiri.

Doamna Ramona Porumb: Dar, totuși noi avem acum un DALI, am văzut, atașat, practic la acest proiect, nu? Nu trebuie făcut în urma acestuia, respectând exact ce e trecut acolo, adică mă gândesc.., Ideea e să nu trecem peste niște pași, să ne trezim că dăm niște văruială pe niște pereți, Primăria Capitalei neconsolidând, nefacând nimic și așa am aruncat niște bani pe fereastră, doar ca să arătăm o altă culoare acelui pasaj, când el de fapt poate mai are un pic și pică în zona respectivă. Așa cum am fost obișnuiți, ideea e să avem toate avizele și toate documentele necesare. Părerea mea că, după ce obținem și avizele de la Cultură și de unde mai e nevoie și eventual și un răspuns de la Capitală cu privire la consolidare, de abia atunci să putem discuta de reabilitarea acestui pasaj, cu toate documentele la zi în regulă. Mulțumesc!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mulțumim! Haideți să votăm, vă rog frumos! 15 voturi pentru, 9 abțineri, 1 vot împotrivă. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 15 VOTURI PENTRU, 9 ABȚINERI ȘI 1 VOT ÎMPOTRIVĂ din 25 de consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu Președinte de ședință: Punctul nr. 8 „ Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Demolare Corp C2 și C5, consolidare, reamenajare, extindere Corp CI și supraetajare cu etaj mansardat, pentru imobilul situat în București, Sector 1, str. Milcov nr.2-4”. Votați, vă rog! Unanimitate. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI - 25 de consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 9 „ Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției,,Lucrări de reabilitare șl modernizare construcție existentă la GRĂDINIȚA Nr. 46" din Strada Marmurei nr. 13-15, Sectorul 1, București". Votați, vă rog!

Domnul Oliver Leon Păiuși: Domnule Președinte, domnule Primai', mă adresez dumneavoastră cu o mare rugăminte, să faceți o verificare asupra acestor proiecte 9, 10, 11 și 12, este vorba de firma PBG MANAGEMENT & ENGINEERING SRL, ce vreau să vă explic și vă rog să-mi dați mai mult de 30 de secunde, este o chestie similară cu toate celelalte proiecte DALI și SF de la școli și grădinițe. Aici avem 4 proiecte unde se fac studii de fezabilitate DALI la aceste imobile, dar vă spun că le-am verificat și în fapt ele nu necesită toată documentațiile pe care le execută această firmă, mă refer inclusiv la acele documentații care fac referire la obținerea autorizației de construire, dar pe care noi le plătim. Aș vrea și vă rog foarte mult să verificați toate aceste proiecte, pentru că nu vreau să spun că am suspiciunea rezonabilă, dar vă spun cel puțin că din ceea ce am verificat noi, lucrările la care fac referire în documentații nu sunt necesare. în cea mai mare parte școlile, grădinițele au nevoie de intervenții, dar nu de acest tip de intervenție, care necesită toată această documentație, a cărei sume medii per obiectiv de investiții este de 100.000 și 120.000 euro. V-aș ruga mult să luați act de acest lucru. Mulțumesc!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog!

Doamna Daniela Nicolcta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Georgescu, domnul Olleanu și domnul Președinte, votați!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 14 voturi pentru, 3 abțineri și 8 împotrivă. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 14 VOTURI PENTRU, 3 ABȚINERI ȘI 8 VOTURI ÎMPOTRIVĂ - 25 de consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 10 „Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției,,Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la GRĂDINIȚĂ Nr. 122” din Strada Băneasa, nr. 12, Sectorul 1, București”. Votați» vă rog! 15 voturi pentru, 2 abțineri și 8 votuii împotrivă. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 15 VOTURI PENTRU, 2 ABȚINERI ȘI 8 VOTURI ÎMPOTRIVĂ- 25 de consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 11 „Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la GRĂDINIȚA Nr. 44” din Strada Izbiceni nr. 1-3, Sectorul 1, București". Votați, vă rog! 16 voturi pentru, 1 abținere și 8 voturi împotrivă. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 16 VOTURI PENTRU, 1 ABȚINERE ȘI 8 VOTURI ÎMPOTRIVĂ- 25 de consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: Punctul nr. 12 „Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la GRĂDINIȚĂ Nr. 44” din Strada Bârlogeni nr. 24, Sectorul 1, București”. Votați, vă rog! 16 voturi pentru, 1 abținere și 8 voturi împotrivă. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 16 VOTURI PENTRU, 1 ABȚINERE ȘI 8 VOTURI ÎMPOTRIVĂ- 25 de consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 13 „Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-ecomomice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției ,, Lucrări de reabilitare, modernizare construcție existentă și construire corp nou la Școala Gimnazială Herăstrău”, din Strada Bor șa, Nr. 27, Sectorul 1, București. ”. Votați, vă rog! Domnul Olivcr Leon Păiusi: Domnule Președinte, domnule Primar, aceeași situație o avem și vreau să vă spun că am făcut verificări la 5 licee și grădinițe, verificări unde studiile de fezabilitate DALI au fost executate de către această firmă BE HOME CONCEPT SRL la care facem referire în proiectele 13 și 14 și vreau să vă spun că marea majoritate a lor sunt aproape copy paste, mă refer la soluțiile de rezolvare a problemelor și nu la indicatorii tehnici la care se fac referiri, că evident sunt diferiți de la un imobil la altul. Deci, v-aș ruga mult să verificați și aceste lucruri. Vă mulțumesc!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 18 voturi pentru, 1 abținere și 6 voturi împotrivă. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 18 VOTURI PENTRU, 1 ABȚINERE ȘI 6 VOTURI ÎMPOTRIVĂ - 25 de consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 14 „Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la Școala Gimnazială pentru Surzi Nr. 1 ” din Strada Neatârnării, Nr.3, Sector 1, București”. Votați, vă rog!

Doamna Ramona Porumb: Un singur lucru aș vrea să spun că, legat de Școala Herăstrău, pentru că au tot fost discuții domnule Primar legat de cumpărarea unei noi clădiri, sperăm ca pe aceasta să o vedem făcută în cel mai scurt timp, pentru că știți la fel de bine ca și noi, cât de mare nevoie au de un corp nou și sperăm să demarați cât mai repede, pentru că noi așa cum am fost acuzați nu e adevărat, susținem construirea și extinderea și nu blocarea acestora. Mulțumesc mult!

Doamna Daniela Nicoleta Ccfalan - Secretarul General al Sectorului 1: Cine nu a votat?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 16 voturi pentru, 1 abținere și 8 voturi împotrivă. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 16 VOTURI PENTRU, 1 ABȚINERE ȘI 8 VOTURI ÎMPOTRIVĂ - 25 de consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 15 „Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă și extindere prin construire corp nou la obiectivul : COLEGIUL TEORETIC BILINGV MIGUEL DE CERVANTES” din Strada Calea Plevnei, Nr. 38-40, Sector 1, București". Votați, vă rog! 15 voturi pentru, 2 abțineri și 8 voturi împotrivă. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 15 VOTURI PENTRU, 2 ABȚINERI ȘI 8 VOTURI ÎMPOTRIVĂ - 25 de consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință: Punctul nr. 16 „Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la Colegiul Național

Sfântul Sava” din Strada G-ral Berthelot, Nr. 23, Sector 1, București”. Votați, vă rog! 14 voturi pentru, 3 abțineri și 8 voturi împotrivă. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 14 VOTURI PENTRU, 3 ABȚINERI ȘI 8 VOTURI ÎMPOTRIVĂ - 25 de consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 17 „Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului în suprafață de 8,00 mp situat în curtea Școlii Gimnaziale "Herăstrău” din București, str. Bor șa nr. 27, sector 1, spațiu aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 Votați, vă rog!

Doamna Ramona Porumb: Există cineva în sală, de la Școala Herăstrău, pentru câteva lămuriri? Atunci cine poate da câteva lămuriri, vă rog, în legătură cu acest proiect, în ideea în care avem un.....se precizează un raport al unui evaluator care nu este precizat...nu e...pardon, nu a fost

atașat documentelor și să știm și noi exact ce anume se desfășoară acolo, ce se vrea mai departe, înțeleg că e precizat un bufet, dar nu mai multe detalii și vorbim totuși de o școală unde doamna director spune că nu mai are spațiu. Ar fi fost bine de precizat câteva câteva detalii în acest sens. Deci, vă rog, cine poate da, din aparatul de specialitate, detalii pe acest proiect? Mulțumesc.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți, votați, vă rog!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Cine mai trebuie să voteze? Cine nu a votat? Doamna Porumb? Doamna Porumb?

Doamna Ramona Porumb: Imediat ce ne lămurim. Domnul director, aveți cunoștință de Școala Herăstrău? De spațiul pe care doresc să-l închirieze?

Doamna Ancuța Sorina Comănici; nu trebuie să voteze toată lumea!

Doamna Ramona Porumb: atâta timp cât eu îmi doresc să-mi exprim votul în cunoștință de cauză, ne putem lămuri.

Doamna Ancuța Sorina Comănici: N-ați votat locuințe sociale.......de abia mă abțin. Vă

interesează firme, vă interesează...........

Doamna Ramona Porumb: Nu mă interesează nicio firmă. Nu cred că am discutat vreo secundă, de vreun nume de vreo firmă.

Doamna Ancuța Sorina Comănici: USR.....

Doamna Ramona Porumb: Vorbiți cu USR....

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Domnul director.

Domnul Romeo-Aureliu Clinciu director AUIPUSPE: Bună ziua! Doar atât vreau să precizez. Toate spațiile pe care le-am scos la închiriere în unitățile de învățământ, s-au făcut la solicitarea unităților de învățământ, cu aprobarea Consiliilor de Administrație. La solicitarea școlii s-au făcut.. .n-am înțeles? Jumătate intră în bugetul............

Doamna Ancuța Sorina Comănici: La locuințe sociale, n-ați vorbit unul. Aș vrea și eu la sfârșit să spună cineva de ce n-a votat locuințele sociale. în schimb vorbim de DALI, de firma X, care pe noi nu mă interesează. Devine chiar suspect faptul că un consilier local, se uită pe firme. Ce consilier, local se uită pe o firmă și spune că nu e m , decât unul care are interes, punct. De ce nu ați votat locuințele sociale, că ați avut membru în comisie? 250 de oameni fără..........

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 15 voturi pentru......

Doamna Ancuța Sorina Comănici: nici măcar nu ați întrebat, să spuneți, să cereți ceva...am zis că două luni mai avem, să ne abținem, dar nu se poate așa ceva.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 15 voturi pentru, 4 abțineri, 6 împotrivă. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 15 VOTURI PENTRU, 4 ABȚINERI ȘI 6 VOTURI ÎMPOTRIVĂ din 25 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 18 „Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilul teren proprietate privată în suprafața de 3.317 mp. de la adresa Șoseaua Chitilei nr. 150, sector 1, nr. cadastral 262740, situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „ Construire sală de sport aferentă Școalii nr. 183 situată în Strada Dunei nr. 1 ”. Votați, vă rog!

Doamna Ancuța Sorina Comănici: Firme, DALI, firma X...că doar atâta știți, firme, imobiliare.. .o să vedem.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți să votăm! Mai sunt două voturi. 14 voturi pentru, 6 abțineri, 5 voturi împotrivă. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 14 VOTURI PENTRU, 6 ABȚINERI ȘI 5 VOTURI ÎMPOTRIVĂ din 25 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 19 „Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului în suprafață de 70 mp situat în incinta Școlii Gimnaziale Titu Maiorescu din București, Calea Dorobanților nr. 163, sector 1, spațiu aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 ”. Votați, vă rog!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Cine nu a votat? Domnul Chirvasă?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Domnul Chirvasă?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Domnul Chirvasă? Unanimitate. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 25 de consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 20 „Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea cooperării între Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București prin Sectorul 1 al Municipiului București și Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea în scopul finanțării unor cheltuieli de investiții și realizării în parteneriat a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte și activități de interes public”. Votați, vă rog! 15 voturi pentru, 3 abțineri, 7 voturi împotrivă. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 15 VOTURI PENTRU, 3 ABȚINERI ȘI 7 VOTURI ÎMPOTRIVĂ din 25 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 21 „Proiect de hotărâre pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și Parohia Schitul Măgureanu, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare la Schitul Măgureanu, situat în bulevardul Schitul Măgureanu nr. 14, București, sector 1”. Votați, vă rog! 18 voturi pentru, 3 abțineri, 4 voturi împotrivă. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 18 VOTURI PENTRU, 3 ABȚINERI ȘI 4 VOTURI ÎMPOTRIVĂ din 25 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 22 „Proiect de hotărâre privind încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 87/28.05.2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr 187/09.07.2019 privind îndreptarea erorii materiale prin diminuarera numărului de acțiuni deținute de Consiliul Local al Sectorului 1 ”. Votați, vă rog!

Domnul Oliver Leon Păiuși: Doamna Secretar poate să ne dea mai multe lămuriri cu privire la faptul că, ne-a și făcut o transmitere pe email, legat de refuzul contrasemnării acelei documentații și doream să știm amănunte acum, pentru faptul că revine în Consiliul Local, un proiect unde noi am votat împotrivă, mă rog...a trecut cu voturile celorlalți colegi, dar văd că acuma se'ajunge din nou la noi. Vă mulțumesc.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: voi expune opinia motivată, comunicată către dumneavostră. Practic, am refuzat contrasemnarea, cu toate că proiectul a fost avizat de către înlocuitorul meu la acel moment, având în vedere că hotărârea adoptată în 2019, nr.187, îndeplinea condițiile legale, deci, îndreptarea erorii materiale nu era o rectificare ci o modificare și se diminua capitalul social și se restituiau acțiunile, ceea ce nu era corect, întrucât printr-o verificare a documentelor justificative, s-a constatat de fapt că nu a fost virată o diferență în valoare de 2067 lei din capitalul social. Drept pentru care hotărârea nu și-a produs efectele juridice, având în Vedere că în termenul legal de 10 zile lucrătoare, momentul când Secretarul general contrasemnează și comunică hotărârile către Instituția Prefectului, au fost înregistrate toate aceste documente, la Registrul Comerțului. Există și actul constatator, v-au fost puse toate documentele la dispoziție și a fost avizat favorabil de către Registrul Comerțului, ceea ce a demonstrat că practic hotărârea adoptată în anul 2019 era perfect legală și nu avea nevoie de nici o rectificare, mai mult decât atât, de o modificare.

Hotărârea a fost comunicată Instituției Prefectului în termenul legal, înregistrarea la Registrul Comerțului s-a făcut în data de 16.06.2020 și s-a emis actul constator și, deși a fost transmisă anterior, hotărârea nu și-a produs efectele juridice, drept pentru care noi am venit și am propus încetarea efectelor juridice.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți, să votăm! Vă rog, frumos! 16 voturi pentru, 9 abțineri. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 16 VOTURI PENTRU ȘI 9 ABȚINERI din 25 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Trecem la punctele de pe ordinea de zi suplimentată.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 23 „Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 1 al Municipiului București pe anul 2020”. Votați, vă rog! 14 voturi pentru, 4 abțineri, 7 voturi împotrivă. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 14 VOTURI PENTRU, 4 ABȚINERI ȘI 7 VOTURI ÎMPOTRIVĂ din 25 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 24 „Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării Proiectului educațional și social „ Grădinița de Vacanță - Pachet de servicii educaționale și sociale pentru preșcolari în perioada iulie -august 2020”, în cadrul unui număr de șapte unități de învățământ preșcolar de pe raza sectorului 1 al Municipiului București”. Votați, vă rog! Votați, vă rog!

Doamna Ramona Porumb: Mulțumesc. Domnule director, în legătură cu grădinița de vară, vroiam să vă întreb. Costul anul trecut a fost undeva la 55 de lei pe elev, anul acesta ajungem undeva la 95 de lei. Puteți să-mi spuneți, pentru că nu găsesc nicio detaliere transmisă cu privire la costuri, de ce această modificare? De ce această creștere? Aproape dublarea sumei!

Domnul Romeo-Aurelia Clinciu director AUIPLSPE: Dacă observați, anul trecut prețul a fost defalcat astfel: 15 lei pentru hrană și 40 de lei pentru activitățile educative. Anul acesta, datorită faptului că în ordinul comun al Ministrului Educației Sănătății și Muncii privitor la deschiderea grădinițelor și creșelor se specifică faptul că nu pot fi organizate grupe decât cu maximum 10 copii la grupă, față de 20 cum au fost anul trecut, deci practic se dublează cheltuielile cu personalul și cu activitățile educative. Deci, acea sumă de 40 de lei am dublat-o anul acesta la 80 de lei, prețul pentru hrană l-am lăsat același ca anul trecut. Aceasta a fost logica.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mulțumim, domnul director! 17 voturi pentru, 3 abțineri, 5 voturi împotrivă. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 17 VOTURI PENTRU, 3 ABȚINERI ȘI 5 VOTURI ÎMPOTRIVĂ din 25 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 25 „Proiect de hotărâre privind aprobarea subprogramului de investiții ”Modernizarea parcului de ascensoare din blocurile reabilitate termic ca măsură de îmbunătățire a eficienței energetice în Sectorul 1 al Municipiului București”, parte a programului local pentru creșterea performanței energetice în Sectorul 1 al Municipiului București”. Votați, vă rog!

Doamna Ramona Porumb: Domnul Fodoroiu este în sală? De la Investiții? Nu înțeleg, cum adică 10 lifturi le putem pune la un preț. înțeleg că poate s-a finalizat deja modernizarea lifturilor și acum venim cu 890 de lifturi la alt preț. Ce se întâmplă de fapt? Poate găsim o explicație? Că avem un proiect votat în acest sens, ar trebui să fie totul în regulă, de ce această creștere? Peste 8 mii de euro per lift. Ce le facem oameni buni? Ce fel de lifturi punem încât nu ne-au ajuns sumele dinainte? De ce la 10 am putut și acum nu?.

Doamna Ancuța Sorina Comănici: Avem o sumă? Hai să propunem o sumă.

Doamna Ramona Porumb: Păi, vă întreb pe dumneavoastră, dacă 10 lifturi s-au putut pune c.u o sumă, de ce nu se pot pune acum mai departe? Să vină domnul Fodoroiu, să ne explice.

Doamna Ancuța Sorina Comănici: Spuneți o sumă!

Doamna Ramona Porumb: Nu zic eu o sumă, eu cer o explicație. De ce 10 s-au putut și următoarele nu se mai pot pune?

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte dc ședință: Haideți, votați, vă rog! Doamna consilier, ar fi trebuit să vă înscrieți la cuvânt înainte de ședință. Nu este nici o înscriere la cuvânt. Nici n-ar fi trebuit să vă las să vorbiți, astăzi.

Doamna Ramona Porumb: Vă rog, să-mi spuneți exact de ce anume se solicită mărirea costului pentru lifturi, ținând cont că deja sunt în lucru sau poate s-au terminat că nici asta nu știm, cele 10 lifturi la un anumit preț și acum practic solicitați o creștere a acestora.

Doamna Ancuța Sorina Comănici: Și cât trebuie să coste în realitate?

Doamna Ramona Porumb: Asta e o întrebare a dumneavoastră, eu nu am întrebat asta. Am întrebat de ce este diferență. De ce 10 s-au putut pune la un preț și restul nu se mai pot pune?

Domnul Cosmin Marius Fodoroiu - director Direcția Investiții: Deci, studiul de fezabilitate a fost făcut la nivelul anului 2018, doamna consilier. Având în vedere creșterea prețurilor, aveți motivația în hotărâre. Având în vedere creșterea prețurilor și luând în considerare perioada aceasta de COVID și tot ce înseamnă îngreunarea importurilor, pentru că sunt piese care sunt 99% importate, pentru refacerea lifturilor. Luând în considerare majorarea impusă prin hotărârea de guvern nr. 114 și având în vedere faptul că la ultima procedură nu s-a prezentat nimeni și ni s-au transmis de către firmele de specialitate, faptul că indicatorii tehnico-economici sunt diminuați, am luat în considerare refacerea studiului de fezabilitate.

Doamna Ramona Porumb: la cele 10 cum s-a............

Domnul Cosmin Marius Fodoroiu - director Direcția Investiții: La cele 10 am avut un singur operator economic, care s-a prezentat. Creșterea efectivă este de aproximativ, 20 și ceva %. Da.

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Mulțumim, domnul director! Haideți, să votăm! Vă rog, frumos!

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Domnul director, deci dumneavoastră aveți hotărârea de consiliu aprobată în 2018!

Domnul Cosmin Marius Fodoroiu - director Direcția Investiții: Da.

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Din 2018 dumneavoastră ați făcut 10 lifturi.

Domnul Cosmin Marius Fodoroiu - director Direcția Investiții: 2018, decembrie.

Doamna Grigorescu luliana Cristina: O procedură pe 10 lifturi.

Domnul Cosmin Marius Fodoroiu - director Direcția Investiții: Da, o procedură, da și una pe 30.

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Nu înțeleg de ce nu le-ați făcut pe toate, pentru că din 2018 și până acum sunt 2 ani de zile, deci dumneavoastră în 2 ani de zile ați făcut doar un lot.

Domnul Cosmin Marius Fodoroiu - director Direcția Investiții: Doamna consilier, procedurile de achiziții publice sunt niște proceduri anevoioase.

Doamna Grigorescu luliana Cristina: 2 ani de zile?

Domnul Cosmin Marius Fodoroiu - director Direcția Investiții: nu sunt 2 ani de zile, doamna consilier, sunt un an și câteva luni. Din momentul în care am avut studiul terminat.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mulțumim, domnul director! Haideți, să votăm! Vă rog, frumos! Da, doamna consilier! Haideți că suntem în procedură de vot. 14 voturi pentru, 4 abțineri, 7 voturi împotrivă. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 14 VOTURI PENTRU, 4 ABȚINERI ȘI 7 VOTURI ÎMPOTRIVĂ din 25 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 26 „Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării terenului situat în București, Str. Turda nr. 110, sector 1, în suprafață totală măsurată de 210 m2, pentru și în numele Municipiului București, de către Consiliul Local al Sectorului 1 prin Administrația Domeniului Public Sector 1 Votați, vă rog!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Cine nu a votat?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 14 voturi pentru, 5 abțineri, 6 voturi împotrivă, proiectul nu a fost aprobat.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS CU 14 VOTURI PENTRU, 5 ABȚINERI ȘI 6 VOTURI ÎMPOTRIVĂ - 25 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 27

"Proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual de acordare a finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București, Centrul Cultural al Sectorului 1, pentru anul 2020, pentru activități nonprofit în domeniile: sport și cultură ”

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință; Votați, vă rog! 12 voturi pentru, 5 abțineri, 8 voturi împotrivă. Proiectul a fost respins.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS CU 12 VOTURI PENTRU, 5 ABȚINERI ȘI 8 VOTURI ÎMPOTRIVĂ - 25 consilieri localiprezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 29. 28, îmi cer scuze! Votați, vă rog!

"Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 202/09.07.2019 privind aprobarea Statului de funcții al Administrației Piețelor Sector 1"

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog! 15 voturi pentru, 3 abțineri, 7 voturi împotrivă. Proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 15 VOTURI PENTRU, 3 ABȚINERI ȘI 7 VOTURI ÎMPOTRIVĂ - 25 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 29

"Proiect de hotărâre privind constituirea unei Comisii de negociere în vederea achiziționării imobilelor situate în Bd. Aerogării nr. 33, Sector 1, București"

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Cinci propuneri. Mai avem nevoie de trei propuneri. Adrian Suvac, Oliver Păiuși, au trimis pe mail...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Adrian Suvac, de la PNL, Olteanu Mădălin, PNL, am zis Adrian Suvac! Iordan Florea, PSD, Victor Zamfir de la ALDE și Cristian Neagu de la PMP.

Doamna Daniela Nicolcta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Și Oliver Păiuși, care a trimis pe mail.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Și Oliver Păiuși, care a trimis pe mail cerere.

Doamna Daniela Nicolcta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Suvac, Olteanu Mădălin, Iordan Florea, Zamfir Victor, Neagu Cristian. Cinci. Cinci avem nevoie, dar avem șase propuneri. Avem nevoie de cinci. Păi nu sunt șase? Mai repetăm odată buletinele de vot. Aveți așa: Oliver Păiuși, Adrian Suvac, Iordan Florea, Victor Zamfir, Neagu Cristian, Olteanu Mădălin. Avem nevoie de 5 propuneri. De 5 și sunt 6. Buletinele de vot. Rămâneți să vă exprimați voturile! Se împart buletinele, rămâneți pe loc!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Rămâneți pe loc, vă rog frumos!

Doamna Daniela Nicolcta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Rămâneți pe loc, se vor distribui buletinele de vot. Acum, da, în cinci minute.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți să facem o pauză de cinci minute.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Nu, nu, nu. Până nu le distribuie nu face pauză. Păi până face copie...Domnul Purcărea a plecat. A anunțat. Păi nu plecați, că trebuie să votați. Doamna Grigorescu nu plecați dacă ați votat, că trebuie să votați proiectul.

Domnul Oliver Leon Păiuși: Doamna secretar! Doamna Cefalan! Doamna secretar! O întrebare! Propunerile pentru candidaturile la această comisie trebuiesc făcute de către fiecare grup în parte, nu?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Da.

Domnul Oliver Leon Păiuși: Am înțeles. Și propunerile au fost trimise pe e-mail sau.....că în rest

nu le-am auzit confirmate de către liderii de grup, sau alte persoane.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului I: Nu. Propunerile s-au făcut în cadrul ședinței, dumneavoastră ați aplicat o practică pe care noi încercăm să o implementăm, știți că e greu cu implementarea mecanismului la sectorul 1! Am încercat ca să nu mai pierdem acest timp în ședință, să pregătim buletinele de vot dacă se trimit propunerile din timp, având în vedere că proiectele sunt comunicate. Deci, practic am luat în considerare atât propunerea dumneavoastră cât și celelalte propuneri care sunt făcute în cadrul ședinței. Și s-au trecut pe buletinele de vot, nume și prenume, urmând ca fiecare consilier să-și exercite votul.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Vreți să reluăm propunerile?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Deci, în ambele situații este corect cum s-a procedat.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Vreți să reluăm propunerea?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: S-au făcut celelalte propuneri ca să câștigăm timp, s-a mers și s-au făcut propunerile la domnul președinte. Din timp, de către fiecare lider, sau după caz, de consilieri locali, s-au făcut aceste propuneri.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Dacă e o problemă, putem relua.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: De ce? Nu. Vreți să vi se confirme și de către fiecare lider, fiecare propunere? Și aceasta nu este o regulă. Domnul Păiuși! Și în cazul în care un consilier vrea să participe la o activitate, se poate autopropune!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți, vă rog frumos, să luați loc! Să începem ședința. Domnul Iordan, domnul Iordan! Chemați-o și pe doamna viceprimar.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Vedeți că a plecat un consilier.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Doi.

Doamna Cristina Simona Munteanu: Păi la momentul acela au fost 25 prezenți.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Ok.

Domnul Viorel Daniel Chirvasă: La momentul votului au fost 24, plecase doar Purcărea. între timp a mai plecat cineva, nu știu cine.

Doamna Cristina Simona Munteanu: Referitor la punctul 29, de pe ordinea de zi, comisia de validare a procedat la numărarea voturilor exprimate și rezultatul este următorul: au fost prezenți la momentul respectiv 25 de consilieri locali, au fost exprimate 24 de voturi valabile, rezultatul votului este următorul: pentru domnul Oliver Păiuși au fost exprimate 8 voturi pentru și 13 împotrivă, pentru domnul Adrian Suvac 19 voturi pentru și 2 împotrivă, pentru domnul Iordan Florea 15 voturi pentru și 6 împotrivă, domnul Victor Zamfir 15 voturi pentru, 6 împotrivă, domnul Neagu Cristian 15 voturi pentru, 6 împotrivă, domnul Olteanu Mădălin 15 voturi pentru și 6 voturi împotrivă.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință: Mulțumim. Haideți să votăm proiectul numărul 29!

Comisia este formată din 5 membrii și anume: Virgil Adrian Suvac, Florea Iordan, Victor Zamfir, Marian Cristian Neagu și Virgil Mădălin Olteanu

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 17 voturi pentru, 6 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 17 VOTURI PENTRU ȘI 6 VOTURI ÎMPOTRIVĂ-23 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Trecem la diverse de pe ordinea suplimentară. Punctul 30.1.

”Răspuns la adresa înregistrată cu nr. 26006/22.06.2020 transmisă de doamna Cristina Simona Munteanu și de domnul Oliver Păiuși - consilieri locali ai Sectorului 1, în data de 20.06.2020”

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul 30.2.

„Notă de constatare a Instituției Prefectului înregistrată la registratura Sectorului 1 sub nr. 25759/19.06.2020 cuprinzând principalele concluzii rezultate în urma verificării îndeplinirii de către Secretarul general al sectorului 1, București, a atribuțiilor prevăzute de Legea nr. 215/2001 privind administratția publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare”

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul 30.3.

„Răspunsul doamnei Daniela Cefalan, Secretar General, la solicitările doamnei Cristina Sîmona Munteanu - consilier local al Sectorului 1 cu privire la accesul consilierilor locali în sala de ședință în data de 08.04.2020 ora 12.00, pentru participarea la ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1„

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Conform prevederilor art. 140 alin.(3) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare a fost redată în integralitate (fără sistem de sonorizare) Opinia Motivată a Secretarului General al Sectorului 1 al Municipiului București în care sunt expuse motivele pentru care nu s-a contrasemnat Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 87 /28.05.2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 187/09.07.2019 privind îndreptarea erorii materiale prin diminuarea numărului de acțiuni deținute de Consiliul Local al Sectorului 1.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Are cineva ceva de spus? Mulțumim, declar ședința închisă! O zi bună.

Notă: Consemnarea voturilor s-a realizat în conformitate cu rezultatele înregistrate de sistemul de vot electronic.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, /    /''ZT'x. ’ \

Cristian Marian NEAGU

fi         '

întocmit,

Lidia GHENCEA /

Alina Ionela MĂRUNȚELU 1

Andreea KUTYIK    Jl4

Verificat,; , z ;    . / ■

Georgeta^RAPORTARU

SECRETAR GEtafrĂL,

DanielaBegin

24 June, 2020 13:55:00

End

24 June, 2020 15:31:00

Description

Având în vedere art.133 alin. (2) lit. a), coroborat cu art.134 alin.(1) lit. a) și art.135 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de referatul de aprobare nr. K/ 1441 / 19.06.2020;

în temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

PRIMARUL SECTORULUI 1

DISPUNE:

Art.1. - Se convoacă Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București, în ședință extraordinară, în data de 24.06.2020, ora 14.00, în sala de ședință a Sectorului 1, situată în B-dul Banu Manta nr.9, Sector 1; Art.2. - Ordinea de zi propusă este prezentată în Anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta dispoziție;

Art.3. - Materialele înscrise în proiectul ordinii de zi vor fi comunicate consilierilor locali ai Sectorului 1 în format electronic sau suport de hârtie atunci când materialul nu poate fi transmis in format electronic;

Art.4. - Proiectele de hotărâri vor fi comunicate în format electronic spre avizare Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1; Art.5. - Membrii Consiliului Local al Sectorului 1 sunt invitați să formuleze și să depună în format electronic amendamente asupra proiectelor de hotărâri;

Art.6. - Secretarul General al Sectorului 1 p'rin Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va aduce la cunoștință consilierilor locali și locuitorilor Sectorului 1 prevederile prezentei dispoziții.

Delegate

ID

Title

Name

First name

Group

Seat

Badge number

2

USR

BANISOR

DORINA LUMINIȚA

USR

82B69741

4

SECRETAR

CEFALAN

DANIELA NICOLETA

229E7F41

5

PNL

CHIRVASA

VIOREL DANIEL

PNL

32403B41

6

PSD

COMANICI

ANCUTA SORINA

PSD

A293C541

7

PSD

CONDURACHI

ECATERINA RALUCA

PSD

F2119541

8

PSD

CRISU

FLORIAN MISU

PSD

42C58F41

9

UNPR

DAMIAN

GEORGE

UNPR

52138141

10

ALDE

DEACONU

ALEXANDRU ȘTEFAN

ALDE

92A2CE41

11

PNL

GEORGESCU

ADRIANA MIHAELA

PNL

D2F91D41

12

UNPR

MEGHEA

DOMINIC PAN

UNPR

42CF9141

13

PNL

GRIGORESCU

IULIANA CRISTINA

PNL

824FC841

14

PSD

IORDAN

FLOREA

PSD

52572841

15

USR

MĂGĂRIE

ILINCA

USR

D230CC41

17

USR

MURESAN

MANUELA

USR

B2C01B41

18

PREȘEDINTE

NEAGU

CRISTIAN MARIAN

PMP

42FE1B41

19

PNL

OLTEANU

VIRGIL MADALIN

PNL

125FD041

21

UNPR

POPA

DANIELA

UNPR

42B78141

22

PNL

PORUMB

RAMONA

PNL

E2A48B41

23

PMP

PURCAREA

MIHAIL TEODOR

PMP

72EBD441

25

PSD

TUFAN

MIHAIL

PSD

F28B1D41

27

PRIMAR

TUDORACHE

DANIEL

E2D61D41

28

PSD

TUDOSE

CRISTIAN ADRIAN

PSD

B2182D41

30

ALDE

ZAMFIR

VICTOR

ALDE

A2EA1D41

31

USR

PAIUSI

OLIVER LEON

USR

B2839141

32

USR

MUNTEANU

CRISTINA SIMONA

USR

6294D441

33

USR

VIERU

MANUEL AUGUSTIN

USR

D2003541

37

PNL

SUVAC

VIRGIL ADRIAN

PNL

B6087C31

Authority In the Meeting

Authority Pass From

Authority Pass To

Start

End

Agenda items overview

SequenceType

Title                 Description

Start time

End time

1

Vote Item

1. Descărcarea        Art. 138 alin. (15)

Procesului-verbal al

ședinței ordinare din

data 12.06.2020

24 June, 2020 14:09:17

24 June, 2020 14:10:48

2

Vote Item

Aprobarea ordinii de Art. 135 alin. (7)

ZI

24 June, 2020 14:10:48

24 June, 2020 14:11:27

3

Vote Item

Aprobarea completariiArt. 135 alin. (8)

24 June, 2020 14:11:27

24 June, 2020 14:15:19

ordinii de zi

4

Vote Item

Propunerea domnului

24 June, 2020 14:15:19

Vote Item

Cristian Neagu pentru

durata timpul de

vorbit de 30 sec

2. Proiect de hotărâre Art. 139. alin. (2)

24 June, 2020 14:17:22

6

Vote Item

privind aprobarea achiziționării, în numele și pentru Municipiul București, de către Consiliul

Local al Sectorului 1, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului

Sector 1, a 215-bunuri imobile tip condominiu și a terenului liber de construcții aferent, care vor avea destinația exclusivă de locuințe sociale

3. Proiect de hotărâre Art. 139. alin. (3)

24 June, 2020 14:21:43

24 June, 2020 14:17:22

24 June, 2020 14:18:28

24 June, 2020 14:22:56

privind aprobarea predarii-primirii terenului în suprafață de 4 mp, parte din terenul situat la adresa Str. Mitropolit Varlaam nr. 140, Sector 1 de către Consiliul Local Sector 1 Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, în vederea amplasării unei stații

de monitorizare a

6.1      Vote Item

calității aerului

Amendament propus Art. 139. alin. (3)          24 June, 2020 14:19:03    24 June, 2020 14:21:43

7       Vote. Item

de domnul Tudose

cristian Adrian -

consilier local-

înregistrat cu nr

14/23.06.2020

4. Proiect de hotărâre Art. 139. alin. (1)          24 June, 2020 14:22:56    24 June, 2020 14:24:14

8       Vote Item

potrivit căreia se

solicită Consiliului

General al

Municipiului București

împuternicirea

expresă privind

înființarea polului de

competitivitate în

domeniul

transformării digitale cu

denumirea „ASOCIAȚI

A PENTRU

TRANSFORMARE

DIGITALĂ"

5. Proiect de hotărâre Art. 139. alin. (1)           24 June, 2020 14:24:14    24 June, 2020 14:25:33

potrivit căreia se solicită Consiliului

General al

Municipiului București împuternicirea expresă privind înființarea unei societăți comerciale pe acțiuni având ca scop principal prestarea de servicii în domeniul tehnologiei

informației și comunicațiilor

9       Vote Item

PROIECT RETARS 6. Alt 139. alin. (3)

Proiect de hotărâre

privind aprobarea

documentației

tehnico-economice și

a indicatorilor

tehnico-economici ai

obiectivului de

investiții "spațiu

multifuncțional

Velopark"

10      Vote Item

7. Proiect de hotărâre Art. 139. alin. (3)           24 June, 2020 14:25:33    24 June, 2020 14:29:40

privind aprobarea

documentației

tehnico-economice și

a indicatorilor

tehnico-economici ai

obiectivului de

investiții „lucrări de

intervenții pentru

aducerea la stare de

funcționare a

Pasajului Englez"

11      Vote Item

8. Proiect de hotărâre Art. 139. alin. (3)          24 June, 2020 14:29:40    24 June, 2020 14:30:30

privind aprobarea

documentației

tehnico-economice și

a indicatorilor

tehnico-economici

aferenți obiectivului

de investiții

"Demolare Corp C2 și

C5, consolidare,

reamenajare,

extindere Corp C1 și

24 June, 2020 15:31:41

5/9.1-x       /'   ,

supraetajare cu etaj mansardat, pentru imobilul situat în

București, Sector 1, str. Milcov nr.2-4"

12

Voie Hem

9. Proiect de hotărâre Art. 139. alin. (3) pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la GRĂDINIȚA Nr. 46" din Strada Marmurei nr. 13-15, Sectorul 1, București

24 June, 2020 1-1:30:30

13

Vote Item

10. Proiect de         Art. 139. alin. (3)

hotărâre pentru

aprobarea

documentației

tehnico-economice și

a indicatorilor

tehnico-economici ai

investiției „Lucrări de

reabilitare și

modernizare

construcție existentă la GRĂDINIȚA Nr.

122" din Strada

Băneasa, nr. 12,

Sectorul 1, București

24 June, 2020 14:33:20

14

Vote Item

11. Proiect de         Art. 139. alin. (3)

hotărâre pentru aprobarea

24 June, 2020 14:34:27

21 June, 2020 14:33:20

24 June, 2020 14:34:27

24 June, 2020 14:35:41

documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la GRĂDINIȚA Nr. 44" din Strada Izbiceni nr. 1-3, Sectorul 1, București

15      Vote Item

12.Proiectde        Art. 139. alin. (3)          24 June, 2020 14:35:41    24 June, 2020 14:36:29

hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la GRĂDINIȚA Nr. 44" din Strada Bârlogeni nr. 24, Sectorul 1, București

16      Vote Item

13. Proiect de         Art. 139. alin. (3)           24 June,.2020 14:36:29    24 June, 2020 14:38:06

hotărâre pentru-

aprobarea

documentației

tehnico-ecomomice și

a indicatorilor

tehnico-economici ai

investiției „ Lucrări de

reabilitare,

modernizare

24 June, 2020 15:31:41

construcție existentă și construire corp nou la Școala Gimnazială Herăstrău", din Strada Borșa, Nr. 27, Sectorul 1, București.

24 June, 2020 14:39:59


17 Vote Item 14. Proiect de Art. 139. alin. (3)           24 June, 2020 14:38:06

hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor .

tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la Școala Gimnazială pentru Surzi Nr. 1" din Strada Neatârnării, Nr.3, Sector 1, București

24 June, 2020 14:41:11


18 Vote Item 15. Proiect de Art. 139. alin. (3)           24 June, 2020 14:39:59

hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă și extindere prin construire corp nou la obiectivul: COLEGIUL TEORETIC BILINGV


MIGUELDE CERVANTES" din Strada Calea Plevnei, Nr. 38-40, Sector 1, București

19     Voteltem

16. Proiect de         Ari. 139. alin. (3)           24 June, 2020 14:41:11    24 June, 2020 14:42:23

hotărâre pentru

aprobarea

documentației

tehnico-economice și

a indicatorilor

tehnico-economici ai

investiției „Lucrări de

reabilitare și

modernizare

construcție existentă

la Colegiul Național

Sfântul Sava" din

Strada G-ral Berthelot,

Nr. 23, Sector 1,

București

20      Vote Item

17. Proiect de         Art. 139. alin. (3)           24 June, 2020 14:42:23    24 June, 2020 14:47:06

hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului în suprafață de 8,00 mp situat în curtea Școlii Gimnaziale "Herăstrău" din București, str. Borșa nr. 27, sector 1, spațiu aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de

24 June, 2020 15:31:41

învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 21 Vote Item 18. Proiect de Art. 139. alin. (3)          24 June, 2020 14:47:06    24 June, 2020 14:49:47

hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilul teren proprietate privata în suprafața de 3.317 mp. de la adresa Șoseaua Chitilei nr. 150,-sector 1, nr. cadastral 262740, situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Construire sală de sport aferentă Școalll nr. 183 situată în Strada Dunei nr. 1, sector 1"

 • 22 Vote Item 19 Proiect de Art. 139, alin. (3)          24 June, 2020 14:49:47    24 June, 2020 14:51:25

hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului în suprafață de 70 mp situat în incinta Școlii Gimnaziale Titu

Maiorescu din • București, Calea Dorobanților nr. 163, sector 1, spațiu aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1

 • 23 Vote Item 20. Proiect de Art. 139. alin. (3)          24 June, 2020 14:51:25    24 June, 2020 14:52:22

hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea cooperării între Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București prin Sectorul 1 ăl Municipiului București și Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea în scopul finanțării unor cheltuieli de investiții și realizării în partenerlat a unor acțiuni, lucrări, servlc.il sau .proiecte și activități de interes public

 • 24 Vote Item 21. Proiect de Art. 139. alin. (3)          24 June, 2020 14:52:22    24 June, 2020 14:53:21 hotărâre pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1. al Municipiului București și Parohia Schitul Măgureanu, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare la . Schitul Măgureanu, situat în bulevardul Schitul Măgureanu nr.

14, București, sector 1

24 June, 2020 14:53:21    24 June, 2020 14:56:58


25 Vote Item


22. Proiect de Art. 139. alin. (1) hotărâre privind încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 87/28.05.2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr 187/09.07.2019 privind îndreptarea erorii materiale prin diminuarera numărului de acțiuni deținute de Consiliul

Local al Sectorului 1

26

Vote Item

23. Proiect de         Art.139 alin.(3)

hotărâre privind

aprobarea rectificării

bugetului general

centralizat al

subdiviziunii

administrativ-

teritoriale Sector 1 al

Municipiului București

pe anul 2020

24 June, 2020 14:56:58

24 June,.2020 14:57:52

27

Vote Item

24. Proiect de       '• Art.139 alin.(3)

hotărâre privind aprobarea implementării

Proiectului , educațional și social „Grădinița de Vacanță - Pachet de servicii educaționale și sociale pentru, preșcolari în perioada iulie-august 2020", în cadrul unui număr de șapte unități de învățământ preșcolar de pe raza sectorului 1 al Municipiului București

24 June, 2020 14:57:52

24 June, 2020 15:00:16

28

Vote Item

25. Proiect de         Art.139 alin.(3)

hotărâre privind modificarea Anexei 1

la Hotărârea

Consiliului Local nr.

365/05.12.2018 având

ca obiect aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru

24 June, 2020 15:00:16

24 June, 2020 15:06:41

subprogramul de investiții" Modernizarea parcului de ascensoare din blocurile reabilitate termic ca măsură de îmbunătățire a eficenței energetice în Sectorul 1 al Municipiului București"

29 Vote Item 26. Proiect de Art.139 alin.(2)            24 June, 2020 15:06:41    24 June, 2020 15:08:04

hotărâre privind aprobarea achiziționării terenului situat în București, Str.

Turda nr. 110, sector 1, în suprafață totală măsurată de 210 m2, pentru și în numele Municipiului București, de către Consiliul Local al Sectorului 1 prin Administrația Domeniului Public Sector 1

30 Vote Item 27. Proiect de Art.139 alin.(3)            24 June, 2020 15:08:04    24 June, 2020 15:09:05

hotărâre privind aprobarea programului anual de acordare a finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local ai Sectorului 1 al Municipiului

București, Centrul Cultural al Sectorului 1, pentru anul 2020, pentru activități nonprofit în domeniile:sport și cultură

31

Vote Item        28.Proiectde        Art.139 alin.(3)            24 June, 2020 15:09:05    24 June, 2020 15:10:12

hotărâre privind

îndreptarea erorii

materiale din

cuprinsul Anexei nr. 1

la Hotărârea

Consiliului Local nr.

202/09.07.2019

privind aprobarea

Statului de funcții al

Administrației Piețelor

Sector 1

32

Vote Item        29. Proiect de        Buletine de vot - comisie 24 June, 2020 15:10:12    24 June, 2020 15:31:04

hotărâre privind      validare !!!

constituirea unei      Art.139 alin.(1)

Comisii de negociere în vederea achiziționării imobilelor situate în Bd. Aerogării nr. 33, Sector 1, București

33

Discussion Item 30.1 Diverse 1 -                                 24 June, 2020 15:31:04    24 June, 2020 15:31:09

Răspuns la adresa înregistrată cu nr. 26006/22.06.2020 transmisă de doamna Cristina Simona Munteanu și de domnul Oliver Păiuși-consilieri locali ai

Sectorului 1, în data de 20.06.2020

34 Discussion Item 30.2 Diverse 2 - Notă                           24 June, 2020 15:31:09    24 June, 2020 15:31:12

de constatare a Instituției Prefectului înregistrată la registratura Sectorului 1 sub nr.

25759/19.06.2020 cuprinzând principalele concluzii rezultate în urma verificării îndeplinirii de către Secretarul general al sectorului 1, București, a atribuțiilor prevăzute de Legea nr. 215/2001 privind administratția publică locală, republicată, cu ' modificările și completările ulterioare, respectiv Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

35 Discussion Item 30.3 Diverse 3 -                                 24 June, 2020 15:31:12    24 June, 2020 15:31:00

Răspunsul doamnei Daniela Cefalan, Secretar General, la solicitările doamnei Cristina Simona

Munteanu - consilier local al Sectorului 1 cu privire la accesul consilierilor locali în sala de ședință în data de 08.04.2020 ora 12.00, pentru participarea la ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1

Speech time statistics

Sequence

Type

Title

Enabled

Arranged Time

Used Time

1

Vote Item

1. Descărcarea Procesului-verbal al ședinței ordinare din data 12.06.2020

No

00:05:00

00:00:00

2

Vote Item

Aprobarea

ordinii de zi

No

00:05:00

00:00:00

3

Vote Item

Aprobarea completării ordinii de zi

No

00:05:00

00:00:00

4

Vote Item

Propunerea domnului

Cristian Neagu pentru durata timpul de vorbit de 30 sec

No

00:05:00

00:00:00

5

Vote Item

2. Proiect de

No

00:05:00

00:00:00

hotărâre privind aprobarea achiziționării, în numele și pentru Municipiul

București, de către Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, a 215 bunuri imobile tip condominiu și a terenului liber de construcții aferent, care vor avea destinația exclusivă de locuințe sociale

00:00:00


6           Vote Item 3. Proiect de           No 00:05:00

hotărâre privind aprobarea predarii-primirii terenului în suprafață de 4 mp, parte din terenul situat la adresa Str.

Mitropolit Varlaam nr. 140, Sector 1 de către Consiliul Local Sector 1 Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, în vederea amplasării unei

stații de

monitorizare a calității aerului

6.1

Vote Item

Amendament propus de domnul Tudose cristian Adrian -consilier local -înregistrat cu nr 14/23.06.2020

No

00:05:00

00:00:00

7

Vote Item

4. Proiect de hotărâre potrivit căreia se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă privind înființarea polului de competitivitate în domeniul transformării digitale cu denumirea „ASO CIAȚIA PENTRU TRANSFORMAR E DIGITALĂ"

No

00:05:00

00:00:00

8

Vote Item

5. Proiect de hotărâre poțrivit căreia se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea

No

00:05:00

00:00:00

expresă privind înființarea unei societăți comerciale pe acțiuni având ca scop principal prestarea de servicii în domeniul

tehnologiei

informației și comunicațiilor

9          Voteltem PROIECT             No 00:05:00                      00:00:00

RETARS 6.

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "spațiu multifuncțional Velopark"

 • 10 Voteltem 7. Proiect de          No 00:05:00                       00:00:00

hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de

investiții „lucrări de intervenții pentru aducerea la stare de funcționare a Pasajului Englez"

 • 11 Vote Item 8. Proiect de           No 00:05:00                        00:0,0:00

hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de inveștiții "Demolare Corp

C2 și C5, consolidare, reamenajare, extindere Corp C1 și supraetajare cu etaj mansardat, pentru imobilul situat în

București, Sector ,                              1, str. Milcov

nr.2-4"

 • 12          Vote Item 9. Proiect de           No 00:05:00                        00:00:00

hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a

indicatorilor tehnico-' economici ai investiției „Lucră ri de reabilitare ■ și modernizare construcție existentă la GRĂDINIȚA Nr. 46" din Strada ■ Marmurei nr.

13-15, Sectorul

1, București

13          Vote Item 10. Proiect de          No 00:05:00                         00:00:00

hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Lucră ri de reabilitare și modernizare construcție existentă la GRĂDINIȚA Nr.

■122" din Strada

Băneasa, nr. 12,

Sectorul 1, București

14 Vote Item 11. Proiect de          No 00:05:00                         00:00:00

hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-

economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Lucră ri de reabilitare și modernizare construcție existentă la GRĂDINIȚA Nr. 44" din Strada Izbiceni nr. 1-3, Sectorul 1, București

15         Vote Item

12. Proiect de          No      00:05:00                         00:00:00

hotărâre pentru

aprobarea

documentației

tehnico-

economice și a

indicatorilor

tehnico-

economici ai

investiției „Lucră

ri de reabilitare

și modernizare

construcție

existentă la

GRĂDINIȚA Nr.

44" din Strada

Bârlogeni nr. 24,

Sectorul 1,

București

16         Vote Item

13. Proiect de          No      00:05:00                        00:00:00

hotărâre pentru

aprobarea

documentației

24 June, 2020 15:31:41

23/91              x

tehnico-ecomomice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „ Lucrări de reabilitare, modernizare construcție existentă și construire corp nou la Școala Gimnazială Herăstrău", din Strada Borșa, Nr. 27, Sectorul 1, București.

17         Vote Item

14. Proiect de          No      00:05:00                         00:00:00

hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Lucră ri de reabilitare și modernizare construcție existentă la Școala Gimnazială pentru Surzi Nr.

1" din Strada Neatârnării,

Nr.3, Sector 1,

București

18 Vote Item 15. Proiect de          No 00:05:00                         00:00:00

hotărâre pentru

aprobarea

documentației

tehnico-

economice și a

indicatorilor

tehnico-

economici ai

investiției „Lucră

ri de reabilitare

și modernizare

construcție

existentă și

extindere prin

construire corp

nou la

obiectivul:

COLEGIUL

TEORETIC

BILINGV MIGUEL

DE CERVANTES"

din Strada Calea

Plevnei, Nr.

38-40, Sector 1,

București

19 Vote Item 16. Proiect de          No 00:05:00                         00:00:00

hotărâre pentru

aprobarea

documentației

tehnico-

economice și a

indicatorilor

tehnico-

economici ai

investiției „Lucră ri de reabilitare și modernizare construcție existentă la Colegiul Național Sfântul Sava" din Strada G-ral Berthelot, Nr. 23, Sector 1, București

20

Vote Item       17. Proiect de          No      00:05:00                         00:00:00

hotărâre privind aprobarea închirierii prin' licitație publică a spațiului în suprafață de

8,00 mp situat în

curtea Școlii

Gimnaziale

"Herăstrău" din

București, str.

Borșa nr. 27,

sector 1, spațiu aflat în

administrarea

Consiliului Local

al Sectorului 1,

prin

Administrația

Unităților de

învățământ

Preuniversitar și

Unităților

Sanitare Publice

Sector 1

21          Vote Item 18. Proiect de          No 00:05:00

hotărâre privind solicitarea către Consiliul General

al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilul teren proprietate privată în suprafața de 3.317 mp. de la adresa Șoseaua Chitilei nr. 150, sector 1, nr. cadastral 262740, situat Pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Construire sală de sport aferentă Școalii nr. 183-situată în Strada Dunei nr.

1, sector 1"

22          Vote Item 19. Proiect de          No 00:05:00

hotărâre privind aprobarea închirierii prin

00:00:00


00:00:00


licitație publică a spațiului în suprafață de 70 mp situat în incinta Școlii Gimnaziale litu Maiorescu din Butîurești, Calea Dorobanților nr. 163, sector 1, spațiu aflat în. administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de învățământ Preuniversitarși Unităților Sanitare Publice Sector 1

23

Vote Item       20. Proiect de          No      00:05:00                        00:00:00

hotărâre prin

care se solicită

Consiliului

General al

Municipiului

București

împuternicirea

expresă în

vederea

cooperării între

Consiliul Local al

Sectorului 1 al

Municipiului

București prin

Sectorul 1 al Municipiului București și Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea în scopul finanțării unor cheltuieli de investiții și realizării în parteneriat a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte și activități de interes public

24

Vote Item       21. Proiect de          No      00:05:00                        00:00:00

hotărâre pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și Parohia Schitul Măgureanu, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1

al Municipiului

București a

cheltuielilor de

investiții necesare la

Schitul

Măgureanu, situat în bulevardul

Schitul

Măgureanu nr.

14, București, sector 1

25 Vote Item 22. Proiect de No 00:05:00                       00:00:00

hotărâre privind încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local

al Sectorului 1 nr.

87/28.05.2020

pentru

modificarea

Hotărârii

Consiliului Local

al Sectorului 1 nr

187/09.07.2019

privind

îndreptarea

erorii materiale

prin diminuarera

numărului de

acțiuni deținute

de Consiliul

Local al

Sectorului 1

26 Vote Item 23. Proiect de No 00:05:00                       00:00:00

hotărâre privind aprobarea rectificării • bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector

1 al Municipiului' București pe

anul 2020

27 Vote Item 24. Proiect de No 00:05:00                       00:00:00

hotărâre privind aprobarea implementării Proiectului educațional și

social „Grădinița de Vacanță -Pachet de servicii educaționale și sociale pentru preșcolari în perioada iulie -august 2020", în cadrul unui număr de șapte unități de învățământ preșcolar de pe raza sectorului 1 al Municipiului București

28 Vote Item 25. Proiect de         No 00:05:00                       00:00:00

hotărâre privind modificarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local nr.

■ 365/05.12.2018 având ca obiect aprobarea indicatorilor tehnico-economici

pentru subprogramul de investiții" ' Modernizarea parcului de ascensoare din blocurile . reabilitate

termic ca măsură de îmbunătățire a eficenței energștice în Sectorul 1 al . Municipiului București"

29 Vote Item 26. Proiect de         No 00:05:00                       00:00:00

hotărâre privind aprobarea achiziționării terenului situat în București, Str.

Turda nr. 110, sector 1, în

suprafață totală măsurată de 210 m2, pentru și în numele

Municipiului București, de către Consiliul Local al

Sectorului 1 prin Administrația Domeniului

Public Sector 1

30          Vote Item 27. Proiect de          No 00:05:00                         00:00:00

hotărâre privind aprobarea programului anual de

‘ acordare a finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București, Centrul Cultural al Sectorului 1, pentru anul 2020, pentru activități nonprofit în domeniile: sport și cultură

31          Vote Item 28.'Proiect de          No 00:05:00                         00:00:00

hotărâre privind îndreptarea erorii materiale

din cuprinsul

Anexei nr. 1 la

Hotărârea Consiliului Local nr.

202/09.0/2019

privind aprobarea Statului de funcții al Administrației Piețelor Sector 1 32         Vote Item 29. Proiect de         No 00:05:00                       00:00:00

hotărâre privind constituirea unei Comisii de negociere în • vederea achiziționării imobilelor i situate în Bd: Aerogării nr. 33, Sector 1, București '

33          Discussion Item 30.1 Diverse 1 - No 00:05:00                        00:00:00

Răspuns la adresa înregistrată cu ■ nr.

2600G/22.06.202

0 transmisă de doamna Cristina Simona

Munteanu și de domnul Oliver Păiuși- consilieri locali ai

Sectorului 1, în data de 20.06.2020

34

Discussion Item 30.2 Diverse 2 -        No      00:05:00                         00:00:00

Notă de constatare a Instituției Prefectului înregistrată la registratura Sectorului 1 sub nr.

25759/19.06.202 0 cuprinzând principalele concluzii rezultate în urma verificării îndeplinirii de către Secretarul general al sectorului 1, București, a atribuțiilor prevăzute de Legea nr. 215/2001 privind administratția publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv Ordonanța de Urgență a

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

35

Discussion Item 30.3 Diverse 3 -        No      00:05:00                         00:00:00

Răspunsul

doamnei

Daniela Cefalan,

Secretar

General, la

solicitările

doamnei

Cristina Simona

Munteanu -

consilier local al

Sectorului 1 cu

privire la accesul

consilierilor

locali în sala de

ședință în data

de 08.04.2020

ora 12.00,

pentru

participarea la

ședința ordinară

a Consiliului

Local al

Sectorului 1

Agenda Items

Vote Iteml

Title

Descrlptlon

Who can participate in the vote?


1. Descărcarea Procesului-verbal al ședinței ordinare din data 12.06.2020

Ari. 138 alin. (15)

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

25/25

[0] ABȚINERE

0/0

[-] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

[+] PENTRU

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

PROCESUL VERBAL A FOST APROBAT

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PCNTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

■10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[+]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRUfi 1

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[+]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[+]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[+]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[+]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENIRUL+]

I

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[+]

1

22

GEORGESCU ADRIANA, MIHAELA

PNL

PENTRU[+]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[+]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[+]

1

25

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[+]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[t]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[+]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[+]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP-

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[+]

1

Vote Item2

Title

Aprobarea ordinii de zi

Description

Art. 135 alin. (7)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Status

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Voted

[+] PENTRU

25/25 •

[0] ABȚINERI

0/0

[-] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

[+] PENTRU

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

Delegates

ORDINEA DE ZI A FOST APROBATA

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRUl+J

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[+]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[+]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[+]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PFNTRU[+]

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[+]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

PENTRU[+]

1

CRISTINA

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENIKUL+]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[+]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

PNL

PENTRU[+]

1

MIHAELA

23

BANISOR DORINA

USR

PENTRU[+]

1

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

PENTRU[-i ]

1

MADALIN

25

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[+]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

PENTRU[+]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

PENTRU[+]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[+]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ALDL

PENTRUf i ]

J

ȘTEFAN

Vote Item3

Title

Aprobarea completării ordinii de zi

Description

Art. 135 alin. (8)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Status

Voted

[+]PENTRU

22/22

[0] ABȚINERI

0/0

[-] ÎMPOTRIVA

3/3

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

[+] PENTRU

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

ORDINEA DE ZI SUPLIMENTARA A FOST APROBATA

Delegates

’D

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENI RUt+J

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[+]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[+]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[+]

1

RALUCA

24 June, 2020 15:31:41

40/91 --

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[+]

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

]

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[+]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

ÎMPOTRIVA]-]

1

CRISTINA

20

PORUMB RAMONA

PNL

ÎMPOTRIVA]-]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[+]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

PNL

PENTRU[+]

1

MIHAELA

23

BANISOR DORINA

USR

PENTRU[+]

1

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

PENTRU[+]

1

MADALIN

25

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

PENTRU[+]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

PENTRU[+]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[+]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[+]

1

ȘTEFAN

i

Vote Item4

Title

Propunerea domnului Cristian Neagu pentru durata timpul de vorbit de

30 sec

Description

Who can participate in the vote?

Only delegates wîth a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

16/16

[0] ABȚINERI

0/0

[-] ÎMPOTRIVA

9/9

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight)

Entitled to vote (delegates / weight)

Outcome

Unanimous voting

Multiple voting selection

Delegates

25/25

0/0

25/25

[+] PENTRU

False

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

ID

Title     Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[+]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[+]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[+]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[+]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ÎMPOTRIVA!-]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

ÎMPOTRIVA!-]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

ÎMPOTRIVA]-]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

ÎMPOTRIVA!-]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[+]

1

25

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[+]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[+]

1

ȘTEFAN

Vote ItemS

Title

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării, în numele și pentru Municipiul București, de către Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, a 215 bunuri imobile tip condominiu și a terenului liber de construcții aferent, care vor avea destinația exclusivă de locuințe sociale

Description

Art. 139. alin. (2)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

13/13

[0] ABȚINERE

8/8

[-] ÎMPOTRIVA

4/4

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

PROIECTUL DE HOTARARE A FOST RESPINS

Delegates

ID        Title

Name                 Group                 Authority by           Vote Choice      weight

2

POPA DANIELA         UNPR                                      PENTRU[+]          1

24 June, 2020 15:31:41

43/91

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[+]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRUI+]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[+]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[+]

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

ABTINERE[O]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABTINERE[O]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

ÎMPOTRIVA!-]

1

' CRISTINA

20

PORUMB RAMONA

PNL

ABTINERE[O]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

ABTINERE[O]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

PNL

ABTINERE[O]

1

MIHAELA

23

BANISOR DORINA

USR

ABTINERE[O]

1

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

ABTINERE[O]

1

MADALIN

25

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ÎMPOTRIVA]-]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

ÎMPOTRIVA]-]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

ÎMPOTRIVA]-]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

ABTINERE[O]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[+]

1

ȘTEFAN

Vote Item6

Title

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea predarii-primirii terenului în suprafață de 4 mp, parte din terenul situat la adresa Str. Mitropolit Varlaam nr. 140, Sector 1 de către Consiliul Local Sector 1 Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, în vederea amplasării unei stații de monitorizare a calității aerului

Description

Art. 139. alin. (3)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Status

Voted

[+]PENTRU

24/24

[0] ABȚINERE

1/1

[-] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

[+]PENTRU

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[+]

1

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[+]

1

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU-I+]

1

RALUCA

15               COMANICIANCUTA     PSD                                       PENTRU[+]          1

SORINA

16                CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL                                         PENTRU[+]          1

17                 SUVAC VIRGIL ADRIAN PNL                                            ABTINERE[O]          1

18                GRIGORESCU IULIANA PNL                                         PENTRU[+]          1

CRISTINA

20              PORUMB RAMONA     PNL                                      PENTRU[+]         1

21                MACARIEILINCA        USR                                         PENTRU[+]          1

22               GEORGESCU ADRIANA PNL                                       PENTRU[+]          1

MIHAELA

'’B                BANISOR DORINA       USR                                         PENTRU[+]          1

LUMINIȚA

24                OLTEANU VIRGIL        PNL                                         PENTRU[+]          1

MADALIN

25                 PAIUSI OLIVER LEON     USR                                            PENTRU[+]           1

27               MUNTEANU CRISTINA USR                                       PENTRU[+]          1

SIMONA

28               VIERU MANUEL         USR                                       PENTRU[+]          1

AUGUSTIN

29              MURESAN MANUELA USR                                     PENTRU[+]         1

32               NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP                                       PENTRU[+]          1

33              DEACONU ALEXANDRU ALDE                                     PENTRU[+]         1

ȘTEFAN

Vote Item6.1

Title

Amendament propus de domnul Tudose cristian Adrian - consilier local -inregistrat cu nr 14/23.06.2020

Description

Art. 139. alin. (3)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

25/25

[0] ABȚINERE

0/0

[-] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

[+] PENTRU

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

AMENDAMENTUL A FOST ADOPTAT

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

n

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

• PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

■ 1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[+]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[+]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[+]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[+]

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[+]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

PENTRU[+]

1

CRISTINA

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[+]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[+]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

PNL

PENTRU[+]

1

MIHAELA

23

BANISOR DORINA

USR

PENTRU[+]

1

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

PENTRU[+]

1

24 June,

2020 15:31:41

47/91 f

MADALIN

25

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[+]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[+]

1

28

VIERII MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[+]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[+]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[+]

1

ȘTEFAN

Vote Item7

Title

4. Proiect de hotărâre potrivit căreia se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă privind înființarea polului de competitivitate în domeniul transformării digitale cu denumirea „ASOCIAȚIA PENTRU TRANSFORMARE DIGITALĂ"

Description

Art. 139. alin. (1)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

14/14

[0] ABȚINERI

8/8

[-] ÎMPOTRIVA

3/3

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

[+]PENTRU

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID        Title

Name                 Group                Authority by           Vote Choice      weight

2

POPA DANIELA         UNPR                                      PENTRU[+]          1

24 June, 2020 15:31:41

48/91 'A

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[+]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[+]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[+]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[+]

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

ABTINERI]0]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABTINERI[O]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

IMPOTRIVA[-]

1

CRISTINA

20

PORUMB RAMONA

PNL

ÎMPOTRIVA]-]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

ABTINERI[0]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

PNL

ABTINERI[0]

1

MIHAELA

23

BANISOR DORINA

USR

ABTINERI[0]

1

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

ABTINERIfO]

1

MADALIN

25

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[+]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

ÎMPOTRIVA]-]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

ABTINERI]0]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

ABTINERIfO]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIANPMP

PENTRUH

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[+]

1

ȘTEFAN

Vote Item8

Țitle

5. Proiect de hotărâre potrivit căreia se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă privind înființarea unei societăți comerciale pe acțiuni având ca scop principal prestarea de servicii în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor

Description

Art. 139. alin. (1)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

14/14

[0] ABȚINERI

3/3

[-] ÎMPOTRIVA

8/8

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

[+] PENTRU

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[+]

1

TEODOR

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[+]

1

ADRIAN

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[+]

1

RALUCA

2020 15:31 41

50/9

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[+]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

ABTINERI[O]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABȚIN ERI[O]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

ÎMPOTRIVA!-]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

ÎMPOTRIVA!-]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

ABȚIN ERI[O]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

4

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[+]

1

25

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA ■

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

T

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[+]

1

Vote Item9

Title

PROIECT RETARS 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "spațiu multifuncțional Velopark"

Description

Art. 139. alin. (3)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Vote Options

[-] ÎMPOTRIVA

[0] ABȚINERE

[+] PENTRU

24 June, 2020 15:31:41

51/91 -x    / X7

Status

Unanimous voting

Multiple voting selection

Not Voted

False

False

Vote Item 10

Title

Description

Who can participate in the vote?

Secret Options

Status

[+] PENTRU

[0] ABȚINERE

[-] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting

Multiple voting selection

Delegates

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economicî ai obiectivului de investiții „lucrări de intervenții pentru aducerea la stare de funcționare a Pasajului Englez" Art,139. alin. (3)

Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Voted

15/15

9/9

1/1

25/25

0/0

25/25

[+] PENTRU

False

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

ID

Title     Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[+]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD ■

PENTRU[+]

1

12

13

15

16

17

18

20

22

23

24

25

27

28

32

33

TUDOSE CRISTIAN      PSD

ADRIAN

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

COMANICIANCUTA     PSD

SORINA

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

SUVAC VIRGIL ADRIAN PNL

GRIGORESCU IULIANA PNL

CRISTINA

PORUMB RAMONA     PNL

MACARIEILINCA        USR

GEORGESCU ADRIANA PNL

MIHAELA

BANISOR DORINA      USR

LUMINIȚA

OLTEANU VIRGIL        PNL

MADALIN

PAIUSI OLIVER LEON     USR

MUNTEANU CRISTINA USR

SIMONA

VIERU MANUEL        USR

AUGUSTIN

MURESAN MANUELA   USR

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

DEACONU ALEXANDRU ALDE

ȘTEFAN

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

ABTINERE[O]

ABTINERE[O]

ABTlNERE[O] ÎMPOTRIVA!-]

ABȚIN ERE[0]

ABTINERE[O]

PENTRU[+]

ABȚIN ERE[O] ABTINERE[O]

ABTINERE[O]

ABȚIN ERE[0] PENTRU[+] PENTRU[+]

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Vote Iteml 1

Title

Description

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Demolare Corp C2 și C5, consolidare, reamenajare, extindere Corp C1 și supraetajare cu etaj mansardat, pentru imobilul situat în București, Sector 1, str. Milcov nr.2-4"

Art. 139. alin. (3)

24 June, 2020 15:31:41

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Status

[+] PENTRU

[0] ABȚINERE

[-] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight)

Entitled to vote (delegates / weight)

Outcome

Unanimous voting

Multiple voting selection

Delegates

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Voted

25/25

0/0

0/0

25/25

0/0

25/25

[+] PENTRU

False

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

ID

Title    Name                Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA         UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL         PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE      UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA        PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR        ALDE

PENTRU[+]

1

PURCAREA MIHAIL      PMP

TEODOR

PENTRU[+]

1

11

CRISU FLORIAN MISU    PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN       PSD

ADRIAN

PENTRU[+]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[+]

1

15

COMANICIANCUTA     PSD

SORINA

PENTRU[+]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN PNL

PENTRU[+]

1

18

GRIGORESCU IULIANA PNL

CRISTINA

PENTRU[+]

1

24 June, 2020 15:31:41

54/9

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[+]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[+]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[+]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[+]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[+]

1

25

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[+]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[+]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[+]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[+]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[+]

1

Vote Item12

Title

9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la GRĂDINIȚA Nr. 46" din Strada Marmurei nr. 13-15, Sectorul 1, București

Description

Art 139. alin. (3)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

14/14

[0] ABȚINERE

3/3

[-] ÎMPOTRIVA

8/8

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

[+] PENTRU

24 June, 2020 15:31:41

5 5/9lT\

Unanimous voting

Multiple voting selection

False

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title     Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

0

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[+]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[+]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[+]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[+]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABȚIN ERE[O]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

ÎMPOTRIVA!-]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

ÎMPOTRIVA!-]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

ABTINERE[O]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

ABTINERE[O]

1

25

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

28

VIERU MANUEL

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

29

32

33

AUGUSTIN

MURESAN MANUELA   USR

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

DEACONU ALEXANDRU ALDE

ȘTEFAN

ÎMPOTRIVA!-]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

1

1

1

Vote Item 13

Title

Description

Who can participate in the vote?

Secret Options

Status

[+] PENTRU

[0] ABȚINERE

[-] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight)

Entitled to vote (delegates / weight)

Outcome

Unanimous voting

Multiple voting selection

Delegates

10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la GRĂDINIȚA Nr. 122" din Strada Băneasa, nr. 12, Sectorul 1, București

Art. 139. alin. (3)

Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Voted

15/15

2/2

8/8

25/25

0/0

25/25

[+] PENTRU

False

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

ID

2

4

5

6

8

9

Title     Name

POPA DANIELA

MEGHEA DOMINIC PAN

TUFAN MIHAIL

DAMIAN GEORGE

IORDAN FLOREA

ZAMFIR VICTOR

Group

UNPR

UNPR

PSD

UNPR

PSD

ALDE

Authority by

Vote Choice

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

weight

1

1

1

1

1

110

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[+]

1

TFODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[+]

1

ADRIAN

13

CONDURACIII ECATLRINA PSD

PENTRU! i ]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[+]

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABTINEREfO]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

ÎMPOTRIVA!-]

1

CRISTINA

20

PORUMB RAMONA

PNL

ÎMPOTRIVA!-]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

PNL

PENTRU! i]

1

MIHAELA

23

BANISOR DORINA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

ABTINERE[O]

1

MADALIN

25

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

SIMONA

<_d

VIERU MANUEL

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIANPMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[+]

1

ȘTEFAN

Vote Item14

Title

11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-

economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției

„Lucrări de

reabilitare și modernizare construcție existentă la GRĂDINIȚA Nr. 44" din

Strada Izbiceni nr. 1-3, Sectorul 1, București

Description

Art. 139. alin. (3)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Status

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Voted

[+] PENTRU

16/16

[0] ABȚINERE

1/1

[-] ÎMPOTRIVA

a/n

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

[+] PENTRU

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

Delegates

HOTARARFA A FOST ADOP1AIA

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAM IAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[+]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[+]

1

ADRIAN

I3

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[+]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[ 11

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABTINERE[O]

1

18

GRIGORESCU IUI IANA

PNI

ÎMPOTRIVA!-]

l

/ _

24 June, 2020 15:31:41

59/91

CRISTINA

20

PORUMB RAMONA

PNL

ÎMPOTRIVA!-]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

ÎMPOTRIVA]-]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[+]

1

2.3

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

ÎMPOTRIVA]-]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[+]

1

25

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ÎMPOTRIVA]-]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

ÎMPOTRIVA]-]

1

3

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

ÎMPOTRIVA]-]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

ÎMPOTRIVA]-]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU]-! ]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[+]

1

Vote Item 15

Title

Description

Who can participate in the vote?

Secret Options

Status

[+] PENTRU

12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la GRĂDINIȚA Nr. 44" din Strada Bârlogeni nr. 24, Sectorul 1, București

Alt 139. alin. (3)

Only deleqates with a badqe

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Voted

16/16

[0] ABȚINERE

1/1

[-] ÎMPOTRIVA

8/8

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

[+] PENTRU

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authorlty by

Vote Chuice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MLGHtA DOMINIC PAN

UNPR

PFNTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+J

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[+]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PtNIRUl+J

I

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[+]

1

13

CONDURACHI ECAItKINA PSD

RALUCA

PENTRUfi]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[+]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABȚIN ERE[0]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

ÎMPOTRIVA!-]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

ÎMPOTRIVA!-]

1

21

MACARIt IIINCA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[+]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

24

OLItANU VIRGIL

MADALIN

PNL

l’LNTRU[i]

1

25

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

28

29

32

33

VIERI) MANUEL         USR

AUGUSTIN

MURESAN MANUELA   USR

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

DEACONU ALEXANDRU ALDE

ȘTEFAN

ÎMPOTRIVA!-]         1

IM POTRIVA!-]          1

PENTRU[+]           1

PENTRU[+]           1

Vote Item16

Title

Description

Who can participate in the vote?

Secret Options

Status

[+] PENTRU

[0] ABȚINERE

[-] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight)

Entitled to vote (delegates / weight)

Outcomc

Unanimous voting

Multiple voting selection

Delegates

13. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-ecomomice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „ Lucrări de reabilitare, modernizare construcție existentă și construire corp nou la Școala Gimnazială Herăstrău", din Strada Borșa, Nr. 27, Sectorul 1, București.

Ari. 139, alin, (3)

Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Voted

18/18

1/1

6/6

25/25

0/0

25/25

[+] PENTRU

False

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

1D

2

4

5

6

Title     Name

POPA DANIELA

MEGHEA DOMINIC PAN

TUFAN MIHAIL

DAMIAN GEORGE

Group

UNPR

UNPR

PSD

UNPR

Authority by

Vote Choire      weight

PENTRU[+]           1

PENTRU[+]           1

PCNTRU[+]           1

PENTRU! i]            1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[+]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[+]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[+]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[+]

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABTINERE[O]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

PENTRU[+]

1

CRISTINA

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[+]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

ÎMPOTRIVA]-]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

PNL

PENTRU[+]

1

MIHAELA

23

BANISOR DORINA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

PFNTRU[+]

1

MADALIN

25

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ÎMPOTRIVA]-]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

ÎMPOTRIVA]-]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

ÎMPOTRIVA]-]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

ÎMPOTRIVA]-]

1

3?

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRUI+I

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[+]

1

ȘTEFAN

Vote Item17

Title

14. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației Lei

inicu-

economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției

„Lucrări de

Description

Who can participate in the vote?

Secret Options

reabilitare și modernizare construcție existentă la Școala Gimnazială pentru Surzi Nr. 1" din Strada Neatârnării, Nr.3, Sector 1, București Art. 139. alin. (3)

Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Status

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Voted

[+] PENTRU

16/16

[0] ABȚINERE

1/1

[-] ÎMPOTRIVA

8/8

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

[+] PENTRU

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

Delegates

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[+]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[+]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[+]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[+]

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[ i]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABTINERE[O]          1

18

20

21

22

23

24

25

27

28

29

32

33

GRIGORESCU IULIANA PNL

CRISTINA

PORUMB RAMONA     PNL

MACARIEILINCA        USR

GEORGESCU ADRIANA PNL

MIHAELA

BANISOR DORINA      USR

LUMINIȚA

OLTEANU VIRGIL        PNL

MADALIN

PAIUSI OLIVER LEON     USR

MUNTEANU CRISTINA USR

SIMONA

VIERU MANUEL        USR

AUGUSTIN

MU'RESAN MANUELA    USR

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

DEACONU ALEXANDRU ALDE

ȘTEFAN

ÎMPOTRIVA!-]         1

ÎMPOTRIVA!-]         1

ÎMPOTRIVA!-]         1

PENTRU[+]           1

ÎMPOTRIVA!-]         1

PENTRU[+]           1

ÎMPOTRIVA!-]         1

ÎMPOTRIVA!-]         1

ÎMPOTRIVA!-]         1

ÎMPOTRIVA!-]         1

PENTRU[+]           1

PENTRU[+]           1

Vote Item18

Title

Description

Who can participate in the vote?

Secret Options

Status

[+] PENTRU

[0] ABȚINERE

[-] ÎMPOTRIVA

15. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă și extindere prin construire corp nou la obiectivul: COLEGIUL TEORETIC BILINGV MIGUEL DE CERVANTES" din Strada Calea Plevnei, Nr. 38-40, Sector 1, București Art. 139. alin. (3)

Only delegates with a badge

Overall leyel: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Voted

15/15

2/2

8/8 _________________________________________________ -#

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting Multiple voting selection

Delegates

25/25

0/0

25/25

[+] PENTRU

False

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

ID

Title     Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PFNTRU[+]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[+]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[+]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[+]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABTINERE[0]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

ÎMPOTRIVA!-]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

ÎMPOTRIVA!-]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[+]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR.

ÎMPOTRIVA!-]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

ABTINERE[0]

1

24 June, 2020 15:31.41


25

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ÎMPOTRIVA]-]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

ÎMPOTRIVA]-]

1

SIMONA

28

VIERII MANUEL

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PFNTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[+]

1

ȘTEFAN

Vote Item19

Title

16. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la Colegiul Național Sfântul Sava" din Strada G-ral Berthelot, Nr. 23, Sector 1, București

Description

Art. 139. alin. (3)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

14/14

[0] ABȚINERE

3/3

[-] ÎMPOTRIVA

8/8

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

[+] PENTRU

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID        Title

Name                 Group                 Authority by           Vote Choice      weight

2

POPA DANIELA          UNPR                                        PENIRU[+J           I

4

MEGHEA DOMINIC PAN UNPR                                    PENTRU]+]         1

24 June, 2020 15:31:41

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[+]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRUI+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[+]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[+]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[+]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABTINERE[O]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

ÎMPOTRIVA]-]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

ÎMPOTRIVA!-]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

ÎMPOTRIVA]-]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

ABTINEREfO]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

ÎMPOTRIVA]-]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

ABTINEREfO]

1

25

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ÎMPOTRIVA]-]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

ÎMPOTRIVA]-]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

ÎMPOTRIVA]-]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

ÎMPOTRIVA]-]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[+]

1

Vote ltem20

Title

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului în suprafață de 8,00 mp situat în curtea Școlii Gimnaziale "Herăstrău'' din București, str. Borșa nr. 27, sector 1, spațiu aflat în administrarea Consiliului LoCal al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1

Description

Art. 139. alin. (3)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

15/15

[0] ABȚINERE

4/4

[-] ÎMPOTRIVA

6/6

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

[+]PENTRU

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

iD

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

I

6

DAMIAN GFORGF

UNPR

PENTRUÎ+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRUt+J

1

o

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[+]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[+]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[+]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[+]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABTINERE[O]

1

10

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

ARTINFRF[O]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

ABTINERE[O]

1

21

MĂGĂRIE ILINCA

USR

IMPOTRIVA[-]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

ABTINERE[O]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR'

ÎMPOTRIVA]-]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[+]

1

25

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ÎMPOTRIVA]-]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

ÎMPOTRIVA]-]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

ÎMPOTRIVA]-]

1

29

MURESAN MANUELA

• USR

ÎMPOTRIVA]-]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[+]

1

Vote Item21

Title

18. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilul teren proprietate privată în suprafața de 3.317 mp. de la adresa Șoseaua Chitilei nr. 150, sector 1, nr. cadastral 262740, situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Construire sală de sport aferentă Școalii nr. 183 situată în Strada Dunei nr. 1, sector 1"

Description

Art. 139. alin. (3)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

24 June, 2020 15:31:41

Status

[+] PENTRU

individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Voted

14/14

6/6

[0] ABȚINERE

[-] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting Multiple voting selection

Delegates

5/5

25/25

0/0

25/25

[+] PENTRU

False

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

ID

2

4

5

6

8

9

10

11

12

13

15

16

17

18

20

21

Title    Name                Group

POPA DANIELA         UNPR

MEGHEA DOMINIC PAN UNPR

TUFAN MIHAIL         PSD

DAMIANGEORGE      UNPR

IORDAN FLOREA       PSD

ZAMFIR VICTOR        ALDE

PURCAREA MIHAIL      PMP

TEODOR

CRISU FLORIAN MISU    PSD

TUDOSE CRISTIAN      PSD

ADRIAN

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

COMANICIANCUTA     PSD

SORINA

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

SUVAC VIRGIL ADRIAN PNL

GRIGORESCU IULIANA PNL

CRISTINA

PORUMB RAMONA     PNL

MACARIE ILINCA        USR

Authority by

Vote Choice

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

PENTRU[+]

ABȚIN ERE[O] ABTINEREfO]

ABTINERE[O]

ÎMPOTRIVA!-]

ABȚIN ERE[O]

weight

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

24 June, 2020 15:31:41

71/Ș\

l “

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

ABTINERE[O]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[+]

1

25

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

ABȚIN ERE[O]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[+]

1

Vote Item22

Title

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a

Description

spațiului în suprafață de 70 mp situat în incinta Școlii Gimnaziale Titu Maiorescu din București, Calea Dorobanților nr. 163, sector 1, spațiu aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1

Art. 139. alin. (3)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Status

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Voted

[+] PENTRU

25/25

[0] ABȚINERE

0/0

[-] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

25/25 '

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

[+]PENTRU

Unanimous voting

Multiple voting selection

Delegates

False

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

ID

Title     Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PEN I RU[+]

I

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[+]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[+]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[+]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[+]

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[+]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

PENTRU[+]

1

CRISTINA

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[+]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[+]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

PNL

PENTRU[+]

1

MIHAELA

23

BANISOR DORINA

USR

PENTRU[+]

1

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

PENTRU[+]

1

MADALIN

25

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[+]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

PENTRU[+]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

PENTRU[+]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA   USR

PENTRU[+]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIANPMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU ALDE

PENTRU[+]

1

ȘTEFAN

Vote Item23

Title

20. Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea cooperării între Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București prin Sectorul 1 al Municipiului București și Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea în scopul finanțării unor cheltuieli de investiții și realizării în parteneriat a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte ș' activități de interes public

Description

Art. 139. alin. (3)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

15/15

[0] ABȚINERE

3/3

[-] ÎMPOTRIVA

7/7

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

[+] PENTRU

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

24 June, 2020 15:31:41

74/91

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[+]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[+]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[+]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[+]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

i7

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABTINERE[O]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

ABTINERE[O]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

ÎMPOTRIVA!-]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

ÎMPOTRIVA!-]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[+]

1

n5

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

ABTINERE[O]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIANPMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[+]

1

Vote Item24

Title


21. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea

și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între

Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și

Description

Who can participate in the vote?

Secret Options

Status

[+] PENTRU

[0] ABȚINERE

[-] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight)

Entitled to vote (delegates / weight)

Outcome

Unanimous voting

Multiple voting selection

Delegates

Parohia Schitul Măgureanu, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare la Schitul Măgureanu, situat în bulevardul Schitul Măgureanu nr. 14, București, sector 1

Art. 139. alin. (3)

Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Voted

18/18

3/3

4/4

25/25

0/0

25/25

[+]PENTRU

False

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

D

Title     Name

Group

Authority by

Vote Choice       weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]           1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]           1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]           1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]           1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]           1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]           1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[+]           1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]           1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[+]           1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[+]           1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[+]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[+]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

ABTINERE[0]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[+]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[+]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

ABTINEREțO]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[+]

1

25

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

ABTINERE[O]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[+]

1

Vote Item25

Title

22. Proiect de hotărâre privind încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 87/28.05.2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr 187/09.07.2019 privind îndreptarea erorii materiale prin diminuarera numărului de acțiuni deținute de Consiliul Local al Sectorului 1

Description

Art. 139. alin. (1)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

16/16

[0] ABȚINERI

9/9

[-] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

[+]PENTRU

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

iD

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[+]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[+]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[+]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[+]

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABTINERIfO]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

ABTINERIfO]

1

CRISTINA

20

PORUMB RAMONA

PNL

ABTINERIfO]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

ABTINERIfO]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

PNL

ABTINERIfO]

1

MIHAELA

23

BANISOR DORINA

USR

ABTINERIfO]

1

24 June, 2020 15:31:41

78/91

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

ABTINERIfO]

1

25

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[+]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[+]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

ABTINERI[O]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

ABTINERl[O]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRUI+]

1

Vote Item26

Title

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 1 al Municipiului București pe anul 2020

Description

Art.139 alin.(3)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

14/14

[0] ABȚINERE

4/4

[-] ÎMPOTRIVA

7/7

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

[+]PENTRU

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

Delegates

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

ID

Title    Name                Group

Authority by           Vote Choice       weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

l

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[+]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[+]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[+]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[+]

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABTINEREfO]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

ÎMPOTRIVA]-]

1

CRISTINA

20

PORUMB RAMONA

PNL

ABTINERE[O]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

PNL

ABȚIN ERE[O]

1

MIHAELA

"3

BANISOR DORINA

USR

ÎMPOTRIVA]-]

1

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

ABTINERE[O]

1

MADALIN

25

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ÎMPOTRIVA]]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

ÎMPOTRIVA]-]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

ÎMPOTRIVA]-]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

ÎMPOTRIVA]-]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[+]

1

ȘTEFAN

24 June, 2020 15:31:41

80/91


Vote Item27

Title

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării Proiectului educațional și social „Grădinița de Vacanță - Pachet de servicii educaționale și sociale pentru preșcolari în perioada iulie -august 2020", în cadrul unui număr de șapte unități de învățământ preșcolar de pe raza secloiului 1 al Municipiului Bucuiești

Description

Art.139 alin.(3)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

17/17

[0] ABȚINERE

3/3

[-] ÎMPOTRIVA

5/5

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

[+] PENTRU

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[+]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[+]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[+]

1

15

COMANICIANCUTA     PSD

SORINA

PENTRU[+]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN PNL

ARTINFRF[0]

1

18

GRIGORESCU IULIANA PNL

CRISTINA

PENTRU! i]

1

20

PORUMB RAMONA    PNL

PENTRU[+]

1

21

MACARIE ILINCA        USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

22

GEORGESCU ADRIANA PNL

MIHAELA

ABȚIN ERE[O]

1

_3

BANISOR DORINA      USR

LUMINIȚA

ÎMPOTRIVA!-]

1

24

OLTEANU VIRGIL        PNL

MADALIN

PENTRU[+]

1

25

PAIUSI OLIVER LEON     USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

27

MUNTEANU CRISTINA USR

SIMONA

ÎMPOTRIVA!-]

1

28

VIERU MANUEL        USR

AUGUSTIN

ABTINERE[O]

1

29

MURESAN MANUELA   USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU ALDE

ȘTEFAN

PENTRU[+]

1

Vote Item28

Title

25. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 365/05.12.2018 având ca obiect aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru subprogramul de investiții" Modernizarea parcului de ascensoare din blocurile reabilitate termic ca măsură de îmbunătățire a eficenței energetice în Sectorul 1 al Municipiului București"

Description

Art.139 alin.(3)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Status

[+] PENTRU

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Voted

14/14

4/4

7/7

25/25

0/0

25/25

[+]PENTRU

False

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

[0] ABȚINERE [-] ÎMPOTRIVA Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting Multiple voting selection

Delegates

ID

Title     Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU]-»-]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

ABTINEREfO]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[+]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[+]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[+]

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABTINERE[O]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

ÎMPOTRIVA!-]

1

CRISTINA

20

PORUMB RAMONA

PNL

ABȚIN EREfO]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

ÎMPOTRIVA]-]

I ________-__/r

24 June, 2020 15:31:41

83/91

i

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

ABTINEREfO]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[+]

1

25

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[+]

1

Vote Item29

Title

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării terenului situat în București, Str. Turda nr. 110, sector 1, în suprafață totală măsurată de 210 m2, pentru și în numele Municipiului București, de către Consiliul Local al Sectorului 1 prin Administrația Domeniului Public Sector 1

Description

Art.139 alin.(2)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

14/14

|0| ABȚINERE

5/5

[-] ÎMPOTRIVA

6/6

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

PROIECTUL DE HOTARARE A FOST RESPINS

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRUf+]

1

5

TUFAN MIIIAIL

PSD

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

fi

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

ABTINERE[O]

1

TEODOR

.1

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU [+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[+]

1

ADRIAN

1.3

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[i]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[+]

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRUf+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABTINEREfO]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

IMPOTRIVA[-]

1

CRISTINA

20

PORUMB RAMONA

PNL

ABTINEREfO]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

ABȚIN ERE[O]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

PNL

ABTINEREfO]

1

MIHAELA

23

BANISOR DORINA

USR

IMPOTRIVAI-I

1

LUMINIȚA

24

OITFANU VIRGIL

PNL

PENTRU[+]

1

MADALIN

25

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

24 June, 2020 15:31:41

85/91

I

32

33

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

DEACONU ALEXANDRU ALDE

ȘTEFAN

PENTRU[+]           1

PENTRU[+]           1

Vote ltem30

Title

27. Proiect do hotărâre privind aprobarea programului anual de

Description

acordare a finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București, Centrul Cultural al Sectorului 1, pentru anul 2020, pentru activități nonprofitîn domeniile: sport și cultură Art.139 alin.(3)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Status

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Voted

[+] PENTRU

12/12

[0] ABȚINERE

5/5

[-] ÎMPOTRIVA

8/8

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total nnt voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

Delegates

PROIECTUL DE HOTARARE A FOST RESPINS

ID       Title     Namc                 Group

2               POPA DANIELA         UNPR

4               MFGHFA DOMINIC PAN UNPR

5                TUFAN MIHAIL         PSD

6               DAMIAN GEORGE      UNPR

8                IORDAN FI ORFA        PSD

9                ZAMFIR VICTOR        ALDE

10               PURCAREA MIHAIL      PMP

TEODOR

Authority by           Vote Choice       wei<

PFNTRUfi]           1

PENTRU[+]           1

PENTRU[+]           1

PENTRU[+]           1

PENTRU[+]           1

PENTRU[+]           1

ABIINEREIUI          1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[+]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[+]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[+]

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

ABTINERE[O]

1

1/

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABTINEREfO]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

ÎMPOTRIVA!-]

1

CRISTINA

20

PORUMB RAMONA

PNL

ABTINERE[O]

1

1

MACARIE [LINCA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

PNL

ABTINEREfO]

1

MIHAELA

23

BANISOR DORINA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

ÎMPOTRIVA!-]

1

MADALIN

25

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[-i ]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[+]

1

ȘTEFAN

Vote ItemBI

Title

28. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din

cuprinsul

Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 202/09.07.2019 privind

aprobarea Statului de funcții al Administrației Piețelor Sector 1

Description

Art.139 alin.(3)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Status

[+]PENTRU

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Voted

15/15

3/3

7/7

25/25

0/0

25/25

[+] PENTRU

False

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA •

[0] ABȚINERE

[-] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight)

Entitled to vote (delegates / weight)

Outcome

Unanimous voting

Multiple voting selection

Delegates

ID

Title     Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRUH

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

ț;

PENTRU[+]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[+]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[+]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[+]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[+]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[+]

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[+]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABTINERE[O]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

ÎMPOTRIVA]-]

1

CRISTINA

20

PORUMB RAMONA

PNL

ABTINEREfO]

1

21

MACARIC ILINCA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

24 June, 2020 15:31:41

88/91

22

23

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

PNL

USR

ABTINEREfO]

ÎMPOTRIVA!-]

1

1

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

PENTRU[+]

1

MADALIN

25

PAIUSI OIIVER LEON

USR

ÎMPOTRIVA]-]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

ÎMPOTRIVA]-]

1

SIMONA

-

28

VIERU MANUEL

USR

ÎMPOTRIVA]-]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

ÎMPOTRIVA]-]

1

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU(+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[+]

1

ȘTEFAN

Vote Item32

Title

29. Proiect de hotărâre privind constituirea unei Comisii de negociere în

vederea achiziționării imobilelor situate în Bd. Aerogării nr. 33, Sector 1,

București

Description

Buletine de vot - comisie validare II!

Art.139 alin.(l)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

17/17

[0] ABȚINERI

0/0

[-] ÎMPOTRIVA

6/6

Total voted (delegates / weight)

23/23

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

23/23

Outcome

[+]PENTRU

Unanimous voting

False

Multiple voting selection

False

24 June, 2020 15:31:41

89/91

-A

/

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authorițy by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[+]

1

4

MEGHEA DOMINIC PAN

UNPR

PENTRU[+]

1

5

TUFAN MIHAIL

PSD

PENTRU]-»-]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[+]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[+]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[+]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[+]

1

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[+]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[+]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU] i]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[+]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[+]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PCNTRU[+]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

ÎMPOTRIVA]-]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[+]

1

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

ÎMPOTRIVA!-]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[+]

1

25

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ÎMPOTRIVA]-]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

ÎMPOTRIVA]-]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

ÎMPOTRIVA]-]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

ÎMPOTRIVA]-]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[+]

1

33

DEACONU ALEXANDRU

SI EFAN

ALDE

PENTRU[+]

1

Discussion Item33

Title

Description

30.1 Diverse 1 - Răspuns la adresa înregistrată cu nr. 26006/22.06.2020 transmisă de doamna Cristina Simona Munteanu și de domnul Oliver Păiuși-, consilieri locali ai Sectorului 1, în data de 20.06.2020

Discussion Item34

Title

Description

30.2 Diverse 2 - Notă de constatare a Instituției Prefectului înregistrată la registratura Sectorului 1 sub nr. 25759/19.06.2020 cuprinzând principalele concluzii rezultate în urma verificării îndeplinirii de către Secretarul general al sectorului 1, București, a atribuțiilor prevăzute de Legea nr. 215/2001 privind administratția publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

Discussion Item35

Title

Description

30.3 Diverse 3 - Răspunsul doamnei Daniela Cefalan, Secretar General, la solicitările doamnei Cristina Simona Munteanu - consilier local al Sectorului 1 cu privire la accesul consilierilor locali în sala de ședință în data de 08.04.2020 ora 12.00, pentru participarea la ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1