Hotărârea nr. 32/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 32 din 20.02.2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 luni

Vânând Procesul-Verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor și atribuirea mandatelor pentru funcția de consilier al Consiliului F ocal al Sectorului în urma alegerilor locale din data de 05.06.2016;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Tocai al Sectorului 1 nr.87/24.06.2016 privind constituirea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr, 150/30.09.2013 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Sectorului 1;

Văzând prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 341/31.10.2019 privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 luni;

în temeiul prevederilor art. 5 lit, ee), ari. 123 alin. (1), art. 139 alin, (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic: Se alege domnul Marian Cristian Neagu președinte de ședință al Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucuroșii pentru o perioadă de 3 luni.

Această hotărâre a fost adoptată cu 13 voturi pentru, 6 abțineri - numărate la voturi împotrivă, conform legii și 6 voturi împotrivă, în momentul votului fiind prezenți 25 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 20.02.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, Marian CristiaiCONTRASEMNEAZĂ,


SECRETAR GENERAL Daniela Nitok-ln Celalalt

Nr.: 32

Data; 20.02.2020