Hotărârea nr. 260/2020

Hotărârea Consiliului Local nr. 260 din 17.09.2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă până la data de 1 noiembrie 2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind alegerea președintelui de ședință până la data de 1 noiembrie 2020

In virtutea prevederilor Constituției României;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 84/2020 privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice locale și pentru modificarea art. 151 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Văzând Procesul-Verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor și atribuirea mandatelor pentru funcția de consilier al Consiliului Local al Sectorului în urma alegerilor locale din data de 05.06.2016;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.87/24,06.2016 privind constituirea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

In conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.78/08.04.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și stabilirea procedurii de desfășurare a ședintețelor Consiliului Localal al Sectorului 1 al Municipiului București în situații excepționale constatate de autoritățile abilitate;

Văzând prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului î nr. 84/28.05,2020 privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 luni:

în temeiul prevederilor art. 5, lit. cc), art. 123 alin. (1), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic: Se alege domnul Marian Cristian Neagu președinte de ședință al Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București până la data de 1 noiembrie 2020.

Această hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi pentru, 1 abținere - numărată la voturi împotrivă, conform legii și 8 voturi împotrivă, în momentul voiului fiind prezenți 24 de consilieri locali din 26 dc consilieri locali în funcție. astăzi, 17.09.2020, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și desfășurată prin utilizarea mijloacelor electronice, prin intermediul aplicației Microsoft Teams, pe o platformă onlinc de video-conferință.

PREȘEDINTE

Marian


Nr.:

Data:CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR Qfcm^vAL

Daniela        Cefaiyn


260

17.09.2020