• Hotărârea 33/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 33 din 20.02.2020 privind aprobarea bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti pe anul 2020
 • Hotărârea 32/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 32 din 20.02.2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni
 • Hotărârea 31/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 31 din 28.01.2020 privind aprobarea depunerii, în vederea finanțării, a Proiectului :Instrumente digitale pentru reducerea birocrației în cadrul serviciilor de asistență socială la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București"
 • Hotărârea 30/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 30 din 28.01.2020 privind aprobarea înființării ASOCIAŢIEI PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ "ION IONESCU DE LA BRAD" SECTORUL 1 BUCUREȘTI
 • Hotărârea 29/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 29 din 28.01.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Zăgazului nr.1A, sector 1, București
 • Hotărârea 28/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 28 din 28.01.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Intrarea Epocii nr.22, sector 1, București
 • Hotărârea 27/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 27 din 28.01.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șoseaua Chitilei nr. 23, sector 1, București
 • Hotărârea 26/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 26 din 28.01.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Bulevardul Bucureștii Noi nr. 225B, sector 1, București
 • Hotărârea 25/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 25 din 28.01.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Mârșa nr.16, sector 1, București
 • Hotărârea 24/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 24 din 28.01.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul Marin Drăcea nr. 9A, sector 1, București
 • Hotărârea 23/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 23 din 28.01.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Telescopului nr.21A, sector 1, București
 • Hotărârea 22/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 22 din 28.01.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Carol Knappe nr. 86, sector 1, București
 • Hotărârea 21/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 21 din 28.01.2020 privind respingerea modificării Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șoseaua București Ploiești nr.93A, sector 1, București
 • Hotărârea 20/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 20 din 28.01.2020 privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Salubrității nr.44, sector 1, București
 • Hotărârea 19/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 19 din 28.01.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Dragoslavele nr.1, sector 1, București
 • Hotărârea 18/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 18 din 28.01.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Cetatea Neamțului nr. 2, sector 1, București
 • Hotărârea 17/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 17 din 28.01.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Aiud nr.24, sector 1, București
 • Hotărârea 16/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 16 din 28.01.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Macului nr. 50, sector 1, București
 • Hotărârea 15/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 15 din 28.01.2020 privind aprobarea modificării Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 358/28.11.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1
 • Hotărârea 14/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 14 din 28.01.2020 pentru aprobarea rectificării Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 358/28.11.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1
 • Hotărârea 13/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 13 din 28.01.2020 privind aprobarea componenței nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 1
 • Hotărârea 12/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 12 din 28.01.2020 privind aprobarea Metodologiei de identificare a persoanelor și familiilor marginalizate social şi/sau aflate în risc de marginalizare socială şi prevenirea riscului separării copilului de familia sa, precum şi modalităţile de intervenţie
 • Hotărârea 11/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 11 din 28.01.2020 privind aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor sociale cu și fără cazare din structura organizatorică a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1
 • Hotărârea 10/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 10 din 28.01.2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.216/09.07.2019 pentru aprobarea Protocolului privind parteneriatul între Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor și Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București, în vederea finanțării de către Sectorul 1 al Municipiului București a unor cheltuieli de investiții și realizării în parteneriat a unor acțiuni, lucrări, servicii/proiecte și activități de interes public
 • Hotărârea 9/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 9 din 28.01.2020 privind instituirea premiilor de excelență, a premiilor pentru concursurile de creație și a premiilor pentru rezultate deosebite acordate de Centrul Cultural al Sectorului 1
 • Hotărârea 8/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 8 din 28.01.2020 privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.37/04.02.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Administrației Domeniului Public Sector 1
 • Hotărârea 7/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 7 din 28.01.2020 privind aprobarea Statului de funcții al Poliției Locale Sector 1
 • Hotărârea 6/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 6 din 28.01.2020 pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2020-2021
 • Hotărârea 5/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 5 din 28.01.2020 privind respingerea achiziționării, în numele și pentru Municipiul București, de către Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, a 25 bunuri imobile tip condominiu și a terenului liber de construcții aferent, care vor avea destinația exclusivă de locuințe sociale, precum și a prețului de achiziție
 • Hotărârea 4/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 4 din 28.01.2020 privind aprobarea Statului de funcții al Direcției de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1
 • Hotărârea 3/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 3 din 28.01.2020 privind aprobarea Organigramei și Ștatului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti şi ale instituției subordonate Consiliului Local Sector 1 - Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1, precum și modificarea și completarea Anexei nr. 3 - Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 186/09.07.2019, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 2/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 2 din 28.01.2020 pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.89/29.06.2016 privind stabilirea domeniilor de activitate şi componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 1/2020 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 1 din 28.01.2020 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Mihai Tufan