Proces verbal din 31.10.2019

Proces verbal sedinta ordinara 31.10.2019

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PROCES VERBAL

privind lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1 !

din data de 31 octombrie 2019, ora 14:00

Nr. 17/oU.Z/. 2019

Ședința a fost convocată de către domnul Daniel Tudorache, Primarul Sectorului 1, prin Dispoziția nr. 3668 / 25.10.2019, ținând seama de prevederile art.196 alin.(l) lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, coroborat cu art.133 alin. (1), art.,134 alin.(l) și art.135 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Adminislraliv, cu următorul proiect de ordine de zi:

 • 1. Descărcarea Procesului Verbal al Ședinței extraordinare din data 18.10.2019;

 • 2. Hotărâre privind alegerea Președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 luni.

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 și a Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 290/23.09.2019 privind aprobarea implementării Proiectului educațional „Grădinița pentru toți” la nivelul tuturor unităților de învățământ de stat cu nivel preșcolar de pe raza Sectorului 1 al Municipiului București, în anul școlar 2019-2020

>

Inițiulor - Piimaiul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte - domeniul cultură, învățământ și sport (C5);

 • 4. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului T.ocal Sector 1 nr. 289/23.09.2019 privind aprobarea implementării Proiectului "EDUCAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ" în cadrul Liceului Teoretic ”Jean Monnet” în anul școlar 2019-2020

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

- Comisia de studii, prognoze cconomico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

- Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

- Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte - domeniul cultură,


învățământ și sport (C5);

- Comisia de sănătate și protecție socialădomeniul social și sănătate.(C6).

(■

VĂ—

VĂ ' un

2 9. i'/.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 1, la data de 30 septembrie 2019

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 6. Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 1 în vederea dării în folosință gratuită a spațiului în suprafață de 974 mp din imobilul situat în Municipiul București, Sector 1, str.Pajurei nr.l5A, aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, către Serviciul de Ambulanță București-Ilfov, în scopul funcționării Substației de Ambulanță Sector 1

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de sănătate și protecție socială - domeniul social și sănătate.(C6).

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului "întâlnire cu Moș Crăciun”, derulat, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia dc cultură, învățământ, sport, mass-mcdia și culte (C5);

 • 8.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului București și al instituției subordonate Consiliului Local Sector 1 - Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1 Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 9. Proiect dc hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 100/28.07.2016 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 1, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:


 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte - domeniul cultură,? 9. i !’/,. învățământ și sport (C5);

f r     •     .....

 • 10. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație la Școala primară „Rose Mary 2”

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii'.

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte - domeniul cultură, învățământ și sport (C5);

 • 11. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație la Grădinița ARISTOKIDS

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București Comisii'.

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte - domeniul cultură, învățământ și sport (C5);

 • 12. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în

Consiliul de administrație și în Comisia de evaluare și asigurare a calității la Liceul Teoretic „SFINȚII TREI IERARHI”

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii'.

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte - domeniul cultură, învățământ și sport (C5);

 • 13. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în

Consiliul de administrație și în Comisia de evaluare și asigurare a calității la Grădinița IOANID

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii'.

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte - domeniul cultură, învățământ și sport (C5);

 • 14. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație la Grădinița Christophori International

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii'.

- Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);


- Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte - domeniul cultură, -q . învățământ și sport (C5);                                                        ' ■ '</>.

 • 15. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei “Izvorul Tămăduirii”

 • - Mavrogheni din București, Sector 1, în valoare de 96.133,76 lei cu TVA, în vederea finanțării lucrărilor de înlocuire a instalației de gaze care deservește ansamblul parohial, precum și achiziționarea și montarea în cascadă a două centrale termice.

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii'.

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte - domeniul cultură, învățământ și sport (C5);

 • 16. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Patriarhiei Române în valoare de 10.000.000 lei pentru finanțarea unor lucrări la Catedrala Mântuirii Neamului (Catedrala Națională)

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii'.

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia dc administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 17. Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 435/18.12.2017 privind aprobarea suplimentării numărului de locuri pentru Adăpostul de noapte care funcționează în cadrul Complexului Social de Servicii Odăi din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii'.

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de sănătate și protecție socială - domeniul social și sănătate.(C6).

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Intrarea Solzilor nr.lA (fost str.Barajul Argeșului nr.12), sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

- Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea, y

drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);                    i

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) str. Cpt. Av. Alexandru Șerbănescu nr. 33-35, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii'.

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șoseaua Nordului nr. 142C, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii'.

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Minervei iii.78, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii'.

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Minervei nr.80, sector 1, București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii'.

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 23. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată de doamna Ilinca Macarie - consilier local al Sectorului 1 al Municipiului București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București Comisii'.

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 24. Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 1 în vederea achiziționării în numele și pentru Municipiul București a imobilului situat în București, str. Soldat Pripu Gheorghe nr. 22 A, Sector 1 și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 1 prin Complexul Multifuncțional Caraiman Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii'.

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de sănătate și protecție socială - domeniul social și sănătate.(C6).

I 2 9.N0VJ

I

25. Diverse, notificări, corespondență adresată Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București

 • 25.1. Adresa nr. 42796/08.10.2019 formulată de proprietarii și chiriașii din Bd. Mareșal Averescu nr. 50, referitoare la parcarea autovehiculelor în fața imobilului;

 • 25.2. Notificare formulată de doamna Andrei Mioara cu privire la PVCC seria BN nr. 0065189/04.10.2019.

 • 25.3.  Dispoziția nr. 3583 din 15.10.2019 privind constituirea Comisiei de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau funcției de către primarul, viceprimarul, consilierii locali, persoanele cu funcții de conducere și de control, precum și de către funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1

 • 25.4.  Adresa nr. 44213/15.10.2019 transmisă de Administrația Piețelor sector 1 privind modalitatea de previzionare a bugetului.

 • 25.5.  Adresele nr. 1169/15.10.2019 și 1171/15.10.2019 transmise de Instituția Prefectului Municipiului București privind plângerea prealabilă formulată de doamna Ilinca macarie cu privire la Hotărârea nr. 277/28.08.2019 pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 17/31.01.2017 privind stabilirea destinației funcționale a Pieței Amzei (clădire și platou) ca piață agroalimentară tradițională și ca obiectiv turistic.

 • 25.6. Adresa Asociației Handbal Club Dinamo nr. 44716/17.10.2019 privind solicitare de anularea hotărârilor nr. 211 din 09.07.2019 si 212 din 09.07.2019, precum și obligarea Secretarului General al Sectorului 1 să efectueze demersuri de amendare a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 180/2019 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor acordate de la bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, pentru programe sportive.

2 9. WV.'.'

26. Interpelări, întrebări, petiții și alte probleme supuse atenției Consiliului al Sectorului 1 al Municipiului București

Potrivit prevederilor art.135 alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, convocarea consiliului local s-a realizat în scris, prin intermediul Secretarului General al Sectorului 1 - respectiv de către Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă, cu atribuții în acest sens, cu 5 zile înainte, în data de 25.10.2019, invitația la ședință precizând data, ora și locul desfășurării acesteia. Odată cu notificarea convocării, prin intermediul serviciilor de poștă electronică (e-mail), au fost puse la dispoziția consilierilor locali materialele înscrise pe ordinea de zi, dovada fiind anexată prezentului document. Convocatorul, înregistrat sub nr. 3668/25.10.2019 a fost adus la cunoștința publică prin afișare la sediul instiuției și pe site-ul instituției. în data de 29.10.2019 prin adresa nr. K/3144//29.10.2019 Instituția Prefectului Municipiului București a fost înștiințată cu privire la eroarea materială apărută în titlul proiectului de hotărâre de la poziția 7.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Crișu?

Domnul Florian Mișu Crișu: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Damian George?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Deaconu Alexandru? Mergeți la microfon!

Doamna Deaconu Alexandru Ștefan: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Georgescu Adriana?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Goncea Gheorghiță?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Grigorescu Iuliana Cristina?

Doamna luliana Cristina Grigorescu: Prezentă.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Iordan Florea?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1; Doamna Macarie Ilinca?

Doamna Ilinca Macarie: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Munteanu Cristina?

Doamna Cristina Simona Munteanu: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Mureșan Manuela?                                                                   „ „

9, ’’ i'7.

Doamna Manuela Mureșan: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamnul Neagu Cristian? La microfon, vă rog frumos! A început ședința, vă rog sa luați loc!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Olteanu Virgil Mădălin?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Păiuși Oliver?

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Popa Daniela?

Doamna Daniela Popa: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Porumb

Ramona?

Doamna Ramona Porumb: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Purcărea

Mihail Teodor? Domnul Purcărea? Domnul Sion Dragoș Florin?

Domnul Dragoș Florin Sion: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Suditu Raluca Gabriela? Unde este Raluca? Domnul Suvac? Domnul Suvac? Domnul Tudose Cristian?

Domnul Cristian Adrian Tudose: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Vieru Augustin Manuel?

Domnul Manuel Augustin Vieru: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Zamfir Victor?

Domnul Victor Zamfir: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Damian?

La deschiderea ședinței potrivit apelului nominal făcut de Secretarul Sectorului 1 al Municipiului București au fost prezenți 25 consilieri locali din 27 consilieri în funcție.

Au lipsit: domnul Cristian Laurențiu Bulfon și domnul Virgil Mădălin Olteanu.

De asemenea, au participat: Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, directori din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 și directori ai instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local.

Doamna Iuliana Cristina Grigorescu: Dacă se poate până ce începem. Nu, referitor la ce mi-ați trimis. Dacă se poate până ce începem, mi s-a răspuns la ... mi s-a răspuns. Mi s-a transmis un răspuns cu privire la afirmațiile pe care le-am tăcut la salariile de 4000 de euro de la Direcția de Salubritate. Eu am spus atunci, doamna Secretar, că salariile sunt 4000 de euro cu totul, asta însemnând salariul de bază, care dumneavoastră îmi răspundeți, este 13281, plus voucherele și plus sporul de hrană și ce sporuri mai au, se ajunge la 4000 de euro. Asta v-am spus și se adeverește prin adresa pe care mi-ați transmis-o, semnat și asumat. Da? Deci, salariul de bază brut pornește de la 13000, sunt 2 000 și ceva de euro, plus voucherele, plus sporurile ...

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Putem începe? Deci, dacă nu merge sistemul, încep? Cristi, nu merge sistemul? Bine ați venit la ședința ordinară din data de 31 octombrie 2019. Având în vedere că în sală avem o prezență de 25 de consilieri în funcție față de cei 27, consider că există cvorum, drept pentru care deschid lucrările ședinței, înainte de a începe, în conformitate cu prevederile art. 138 alin. (15), vă rog foarte mult, dacă a început ședința să faceți liniște, să respectați regulile de disciplină, în conformitate cu prevederile art. 138 alin. (15) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 supun spre aprobare procesul-verbal al ședinței extraordinare din data de 18.10.2019. Dacă aveți obiecțiuni pe marginea procesului-verbal? Având în vedere că Ia acest moment nu funcționează sistemul de vot, o să verificăm la sfârșitul ședinței sau pe parcursul ședinței ce s-a întâmplat, o să mergem pe votul cu ridicarea mâinilor. Vă rog frumos, supun la vot proccsul-vcrbal.

Doamna Iuliana Cristina Grigorescu: Dacă-mi permiteți, doamna Secretar! Sper să nu-mi tăiați microfonul a doua oară în această ședință și în fiecare ședință ...

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Vă rog frumos! Am să fac adresă furnizorului prin care să vă confirme că nu v-a tăiat nimeni microfonul, eu nici măcar nu pot să vă tai microfonul de aici ...

Doamna Iuliana Cristina Grigorescu: Am înțeles, dar mă puteți lăsa să vorbesc?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1:... vă rog frumos să încheiați cu toată această agresivitate pe care o aveți de la început, de când ați intrat în consiliu. Eu nu am ....

Doamna Iuliana Cristina Grigorescu: Dumneavoastră nu erați în consiliu când am intrat eu în consiliu, ca să știți, dumneavoastră nu erați aici.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Nu, dar v-am urmărit, doamna Cristina Grigorescu.

Doamna Iuliana Cristina Grigorescu: Haideți să vă spun. Eu voi pleca când cetățenii vor decide, nu când veți decide dumneavoastră.

Doamna Iuliana Cristina Grigorescu: Dacă sunt incomodă, este fix problema dumneavoastră.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Am să fac cunoscută activitatea dumneavoastră, cetățenilor.

• 9. ' \i.

Doamna Iuliana Cristina C.iigoiescu: Să înțeleg că avem un sistem de vot electronic în care s-au investit sute de mii de euro și nu funcționează. Doamna Secretar, dumneavostră sunteți responsabilă pentru organizarea și buna desfășurare a acestei ședințe. Dumneavostră nu vă faceți treaba, să-nțeleg.

Doamna Iuliana Cristina Grigorescu: Am înțeles, deci nu vă faceți treaba.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Nu că nu-mi fac eu treaba, am să solicit următorului președinte de ședință să dispună măsuri de sancționare, există un contract de mentenanță, nu am de unde să știu ce s-a întâmplat în acest moment, vor da cu subsemnatul cei care sunt responsabili cu acest sistem de vot plus operatorul care asigură mentenanța. Vă rog frumos să asigurați votul cu ridicarea mâinii și am să mă ridic eu să număr.

Domnul Virgil-Adrian Suvac: Auziți, puteți să mai repetați ce votăm? Că nu am auzit.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Supun la vot aprobarea procesului-verbal al ședinței din 18 octombrie 2019. Cine este pentru? .....Am făcut

verificări până să înceapă ședința și a funcționat sistemul de vot. Vă rog să rămâneți cu mâna ridicată. Unanimitate de voturi. Procesul-verbal a fost aprobat. Da, o asigur, doamnă, de când am venit, am să vă prezint extrase din ședințe din care rezultă cum desfășurați dumneavoastră ședințele în anii 2016-2017 și am să le postez pe site-ul instituției. Da, și am să fac și de câte ori nu respectați regulamentul și nici legile. Nicio lege nu respectați privind desfășurarea ședințelor. Da, cu chiar o respect și chiar am încercat de atâtea ori, dar nu ai cu cine. Da, cu unanimitate dc voturi procesul-verbal a fost aprobat și prin urmare descărcat.

PROCESUL- VERBAL AL ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 31 OCTOMBRIE 2019 A FOST APROBAT CU UNANIMITATE din 25 consilieri locali prezenți

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Dc asemenea, 3e constată că a expirat mandatul peședintelui de ședință al Consiliului Local al Sectorului 1, în conformitate cu prevederile art.123 alin.(l) teză finală din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, solicit formularea propunerilor în vederea alegerii noului președinte de ședință pentru un mandat de trei luni. Vă rog foarte mult să formulați propunerile!

Domnul Cristian Adrian Tudose:Grupul PSD îl propune pe domnul consilier Cristian Neagu. Domnul Viorcl-Danicl Chirvasă: Grupul PNL îl popunc pe domnul consilier Adi Suvac, Adrian. Doamna Cristina Simona Muntcanu: Grupul USR îl propune pc domnul Olivcr Păiuși.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Prima propunere o supun la vot, prima propunere pentru Cristian Neagu, președinte pentru un mandat de trei luni. Vă rog foarte mult, mâna ridicată, cine este pentru1? 13 voturi pentru. Voturi împotrivă? Un vot împotrivă. Și voturi pentru abținere, care se contabilizează împotrivă. 1,2,3,4,5,6 și ceilalți, ce se întâmplă? Păi nu, trebuie să ridicați mâna, asta trebuie să faceți când se strigă împotrivă. Nu am cum să...păi să ridice mâna la abținere. Asta este procedura, asta e legea. Dacă mergem pe votul de .....1,2,3,4,5, doamna Georgescu, dumneavoastră cum sunteți? 13 voturi pentru, un vot împotrivă,

? 9. ?rr

11 voturi abținere. Vă place să vă întoarceți de unde ați plecat! Voturi...nu, vorbeam eu singură cu colegii mei. Da. Da, da, da, da.

 • 1. PROPUNEREA PENTR U ALEGEREA PREȘEDINTEL UI DE ȘEDINȚĂ A FOST APROBATĂ- 13 VOTURI PENTRU, 1 VOT ÎMPOTRIVĂ, 11 ABȚINERI din 25

consilieri locali prezenți

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Voturi pentru Adrian Suvac. 1,2,3,4,5. 5 voturi pentru. Voturi împotrivă? Și voturi pentru abținere...Cine se abține? Deci 5 pentru și 20 la abținere.

 • 2. PROPUNEREA PENTRU ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ A FOST

RESPINSĂ - 5 VOTURI PENTRU, 20 ABȚINERI din 25 consilieri locali prezenți

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Votul pentru domnul Oliver Păiuși. 7 pentru. Voturi împotrivă? Și voturi, pentru abținere? Poate, totuși sunteți atenți la această ședință. Da, da, da, am văzut! Nu este jignire, nu este jignire să fii atent la o ședință de consiliu. 7 pentru, un vot împotrivă și 17 abțineri. Nu, nu o luăm de la început.

5. PROPUNEREA PENTRU ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ A FOST RESPINSĂ - 7 VOTURI PENTRU, 1 VOT ÎMPOTRIVĂ, 17 ABȚINERI din 25 consilieri locali prezenți

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Având în vedere că avem 13 voturi pentru Cristian Neagu, cu majoritate simplă, îl declar președinte de ședință pentru un mandat de trei luni. Majoritate simplă!

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ PENTRU TREI LUNI A FOST ALES DOMNUL MARIAN CRISTIAN NEAGU -13 VOTURI PENTRU, 1 VOT ÎMPOTRIVĂ, 11 ABȚINERI din 25 consilieri locali prezenți

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Vă dau cuvântul, domnule Președinte! Cristi, merge sistemul de vot?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Bună ziua, supun la vot....

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă: Domnule Președinte, domnule Președinte o rugăminte! Sunt doi colegi jos, au făcut toate demersurile prin registratură, vor să participe la ședința publică de astăzi.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Să intre! Să intre!

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă: Mulțumesc frumos, să transmiteți! Mulțumesc mult!

Domnul Cristian-Laurcnțiu Bulfon: Domnule Președinte...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Da, vă rog!

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: înainte de începerea ședinței, vă rog să luați act că sunt prezent în sală și totodată am fost împiedicat încă o dată să semnez prezența. Vă mulțumesc!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mulțumesc frumos! Supunem la vot Ordinea de zi de astăzi. Cine este pentru? Unanimitate.

'•9. JI,

ORDINEA DE ZI A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE din 25 consilieri locali prezenți

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Domnul Președinte aș vrea și eu să am o interpelare legată de întâlnirea pe care am avut-o cu VEGO, firma de arhitectură.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: După ședință, domnule consilier.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: După ședință?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Da. la sfârșitul ședinței.

Domnul Oliv 'cr-Lcon Păiuși: Păi, la sfârșitul ședinței nu cred că mai ascultă cineva ceea ce am de spus și e foarte important.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: La sfârșitul ședinței, domnule consilier. Mulțumesc!

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Este, noi am avut o întâlnire în calitate de membri ai comisiei de urbanism cu firma de arhitectură care se ocupă de PUZ-ul coordonator Sector 1. Și vroiam să aduc la cunoștința dumneavoastră și a domnului Primar......

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: La sfârșitul ședinței, domnul consilier.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Vă dați seama că la sfârșitul ședinței vorbim vorbe! Nu mai...Păi știu că ne interesează, dar domnul........

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul unu pc Ordinea dc zi dc astăzi

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Asta este!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 3, punctul trei pe Ordinea de zi.”Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 și a Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 290/23.09.2019 privind aprobarea implementării Proiectului educațional „Grădinițapentru toți" la nivelul tuturor unităților de învățământ de stat cu nivel preșcolar de pe raza Sectorului 1 al Municipiului București, în anul școlar 2019-2020”

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință: Cine este pentru?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Nu, există un amendament, pe care l-ați primit. Doamna de la școli, comisia, președintele comisiei de buget, consilierul care și-a asumat acest amendament. Păi spuneți, vă susțineți amendamentul?

Domnul Cristian Adrian Tudosc: Da, este vorba despre despre...

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Există un amendament.

Domnul Cristian Adrian Tudose; LJn amendament la acest proiect, privitor la suplimentarea numărului de copii cu încă 15 copii care nu fuseseră prinși inițial în program, ceea ce va duce la o modificare proporțională a bugetului alocat unității „Eliade Rădulescu”. Ca să fie toți copiii în acest program. Mulțumesc!

A semnat prezența și domnul Virgil-Mădălin Olteanu, prezența în sală fiind în acest moment de 26 consilieri.

? g '■ </

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Supunem la vot amendamentul. Cine este, cine este pentru?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: 19, dumneavoastră?

20, 21, 22, 23, vă rog frumos, când se spune pentru să încercați să ridicați mâna și să rămâneți cu ea ridicată până se numără voturile......

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Domnul Păiuși? Unanimitate. Amendamentul a trecut.

AMENDAMENTUL A FOST APROBAT CU UNANIMITATE DE VOTURI-26 de consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Supunem la vot proiectul în integralitate. Cine este pentru? Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 26 consilieri prezenți

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Avem 26 de consilieri, a venit și domnul Olteanu.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 4 ”Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 289/23.09.2019 privind aprobarea implementării Proiectului "EDUCAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ" în cadrul Liceului Teoretic ”Jean Monnet” în anul școlar 2019-2020”

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Cine este pentru? împotrivă? 20 de voturi pentru. împotrivă? Abțineri?

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă: Domnule Președinte, nc ccrcm scuze, rcluați votul, vă rog frumos!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Cine este pentru? Am citit proiectul nr. 1, da? Dacă sunteți atenți.....A...Cine este pentru? Unanimitate, Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 26 consilieri prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 5 '"Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 1, la data de 30 septembrie 2019”

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Cine sunteți, doamnă? Doamna Raportaru? Doamna Raportaru? Cine e doamna? Doamnă, cine sunteți, vă rog frumos? Doamnă, cine sunteți, vă rog frumos? Doamnă, cine sunteți? Cine este pentru proiectul nr. 5? Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 26 consilieri prezenți

Domnul Cristian-Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr.6 ..Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea

Consiliului Local al Sectorului 1 în vederea dării în folosință gratuită a spațiului în suprafață de 974 mp din imobilul situat în Municipiul București, Sector 1, str.Pajurei nr,15A, aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, către Serviciul de Ambulanță București-Ilfov, în scopul funcționării Substației de Ambulanță Sector 1 ”

Domnul Cristian-Marian Neagu - Președinte de ședință: Cine este pentru? Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 26 consilieri prezenți

Domnul Cristian-Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr.7 “ Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului "întâlnire cu Moș Crăciun”, derulat prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 ”

Domnul Cristian-Marian Neagu - Președinte de ședință: Cine este pentru? Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 26 consilieri prezenți

Domnul Cristian-Marian Neagu Președinte de ședință: Punctul nr.8 ' Proiect de hotărâre privind privind aprobarea Stalului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului București și al instituției subordonate Consiliului Local Sector 1 - Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1 ’’

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Proiectul nr.8 s-a retras.

Domnul Cristian-Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 8 s-a retras... Proiectul nr.9.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Avem buletine de vot. Este vot secret. Vă rog să nominalizați!

Domnul Cristian-Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 9 “ Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 100/28.07.2016 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul. I, cu modificările și. completările ulterioare ”

Doamna Cristina-Simona Munteanu: Și proiectul nr.8?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: S-a retras. S-a retras.

Aveți... Există adresă făcută. Nu s-a comunicat adresa?

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: S-a retras. Există o adresă comunicată... Așa și vreți să-l votați? Votați-1!

Domnul Cristian-Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr.8 s-a retras. Suntem la punctul nr.9.

Doamna Cristina-Simona Muntcanu: Păi, dă să fac eu un anunț, dacă e. Anunțăm pentru 9? Că avem o propunere, referitor la punctul nr.9.

Domnul Cristian-Marian Neagu - Președinte de ședință: La poziția nr.l - Grădinița nr.42. Propuneți pentru Grădinița 42.

Domnul Ghcorghiță-Liviu Goncea: Eu am o propunere pentru Grădinița 42. Aș dori s-o propun pe Cristina. Pentru că ele sunt mai tinere și sunt apropiate de copii. Pe Cristina de la PNL, da? Mulțumesc mult! Am propus... Cristina Grigorescu, iertați-mă!

Domnul Cristian-Marian Neagu - Președinte de ședință: Mai are cineva alte propuneri? Rămâne doamna Grigorescu. La poziția nr.2 - Grădinița nr.44. Grupul PNL face vreo propunere?

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă: Ne cerem scuze. Jumătate de minut și dăm toată lista acum. Mulțumim frumos, domnule Președinte.

Domnul Cristian-Marian Neagu - Președinte de ședință: Vă mulțumesc! La poziția 24 -Școala Gimnazială nr.7... La poziția nr.5... La poziția nr.26 - Școala Gimnazială "Herăstrău”... La poziția nr.35 - Școala Gimnazială ”Sf. Nicolae”... La poziția nr.69 - Colegiul Tehnic Feroviar ”Mihai I”.

Domnul Viorel-Daniel Cliirvasă: Grupul PNL îl propune pe domnul Claudiu Burlacu. Deci, repet, la ”Mihai I” domnul Claudiu Burlacu din partea PNL.

Domnul Cristian-Marian Neagu - Președinte de ședință: Am înțeles. Școala Gimnazială ”Pia Brătianu”.

Doamna Cristina-Simona Muntcanu: Da, Grupul USR îl propune pe colegul Dragoș Sion.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Dar voi nu vreți să mergeți nicăieri? Domnul Cristian-Marian Ncagu - Președinte dc ședință: Școala Gimnazială Specială pentru Surzi.

Doamna Cristina-Simona Munteanu: Pentru ”Sf. Nicolae” putem veni cu o propunere?

Domnul Cristian-Marian Neagu - Președinte de ședință: Imediat. Pentru Surzi nr.l. Doamna Mureșan.

Doamna Manuela Mureșan: Doamna Mureșan se autopropune.

Domnul Cristian-Marian Ncagu - Președinte dc ședință: Școala Gimnazială nr.7. Specială nr.7.

Doamna Ramona Porumb: Grupul PNL o propune pe doamna Ada Georgescu. Adriana Georgescu.

Domnul Cristian-Marian Neagu - Președinte de ședință: Pentru nr.7, da?

Doamna Ramona Porumb: Da.

Domnul Cristian-Marian Ncagu - Președinte de ședință: Școala Gimnazială Specială nr.8. Doamna Ramona Porumb: Grupul PNL o propune pe doamna Georgeta Câlcic.

Domnul Cristian-Marian Neagu - Președinte de ședință: Georgeta și mai cum?

Doamna Ramona Porumb: Câlcic.

Domnul Cristian-Marian Neagu - Președinte de ședință: Școala Gimnazială nr.10. Specială nr.10... Reluăm. La Grădinița nr.42 ați propus pe cineva?

Doamna Ramona Porumb: Da. Și la Grădinița nr.42 tot doamna Adriana Georgescu.

Domnul Cristian-Marian Neagu - Președinte de ședință: Grădinița nr.44.

Doamna Ramona Porumb: Din partea noastră aceeași propunere, Adriana Georgescu.

Domnul Cristian-Marian Neagu - Președinte de ședință: Școala Gimnazială nr.6.

2 9. ' )V.

Doamna Ramona Porumb: Din partea Grupului PNL doamna Adriana Georgescu.

Domnul Cristian-Marian Neagu - Președinte de ședință: Doamna Georgescu la nr.6... Școala Gimnazială nr.7.

Doamna Ramona Porumb: Doamna Adriana Georgescu din partea noastră.

Domnul Cristian-Marian Neagu - Președinte de ședință: Școala „Herăstrău”. La Școala „Herăstrău” tot doamna Georgescu?

Domnul Viorcl-Daniel Chirvasă: La Școala „Herăstrău”, domnul Lucian Mincu.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Doamna Secretar, mă iertați. Doamna Secretar, vorbesc. Pot vorbi? Am niște întrebări. Dat fiind faptul că acești oameni sunt propuși de către Grupul PNL, dar ei nu sunt consilieri locali, sunt persoane fizice, ar fi trebuit să știm și noi, practic, la Comisia de validare, cine sunt și ce fac. Că totuși propunem niște oameni noi. Noi le dăm o... le facem o validare către Consiliile de administrație. Vă repet, îmi pun întrebarea: ce facem? Da. înțeleg, e foarte bine, dar o minimă prezentare, un minim CV pe care noi să-l citim înainte. Și e ok, nu-i problemă.

Domnul Cristian-Marian Neagu - Președinte de ședință: Aveți dreptate, domnule Goncea.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Nu sunt... dar o minimă ...Trimiți la grădiniță un om . Eu nu zic de altceva, dar trimiți la grădiniță la Consiliul de Administrație.

Doamna luliana-Cristina Grigorescu: Dacă se poate.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Te rog!

Doamna luliana-Cristina Grigorescu: îmi cer scuze! Eu am propus acum, cred că doi ani de zile maxim sunt, când s-au mai făcut acele împărțiri pe consilii de administrație, am propus patru persoane care nu sunt consilieri, ci sunt oameni care stau în zona respectivă și cunosc problema și ați votat atunci și nu este ..., nu se cere prin lege să fie consilier. Este din partea consiliului și votat de consiliu.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Da, Cristina, dar atunci nu te cunoșteam pe tine. Acum te cunosc pe tine și deja îmi tremură inima.

Doamna luliana-Cristina Grigorescu: Cred c-o știți și pe colega mea. Haideți!

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: îmi tremură mâna... inima.

Doamna luliana-Cristina Grigorescu Cred că o cunoașteți și pe colega mea. Poate un pic mai puțin.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea încă o dată. Nu o da în glumă. Nu știm...

Doamna luliana-Cristina Grigorescu Celelalte persoane care au fost propuse...

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea Hai să nu ne gândim la grădinițe. Hai să mergem la licee! Domnul Cristian-Adrian Tudose: Solicităm retragerea proiectului.

Doamna luliana-Cristina Grigorescu: Domnule Președinte, aș avea rugămintea să nu mi se mai taie microfonul. E a treia oară în această ședință.

Domnul Cristian-Marian Neagu - Președinte de ședință: Nu pot să... doamnă, nu pot să vă tai microfonul, chiar dacă mi-aș dori.

Doamna luliana-Cristina Grigorescu: Acum doi ani...avem o... avem patru hotărâri de consiliu prin care dumneavoastră ați aprobat, toți, în unanimitate, ca patru persoane fizice, din partea consiliului, propuse de către mine, să fie în acele consilii.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Nu știam...

Doamna luliana-Cristina Grigorescu: Sunt persoane care au mai fost și în 2007, 2008, 2009...

2 9. " T/.

Domnul Cristian-Marian Neagu - Președinte de ședință: Eram 2016, doamna consilier.

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Nu erau membri din consiliu, ca să știți. Sunt reprezentanții consiliului și mi se pare normal ca... legea ne permite să le dăm un vot de încredere. Domnul Cristian-Adrian Tudose: Doamna consilier ... doamna consilier!

Domnul Gheorghițâ-Liviu Goncea: Grădinițe...

Domnul Cristian-Marian Neagu - Președinte de ședință: La propunerea Primarului se retrag punctele 9, 10, 11, 12, 13 și 14....pentru că sunt tot cu vot secret..

Domnul Cristian-Marian Neagu - Președinte de ședință: Trecem la Punctul nr.15 „ Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei “Izvorul Tămăduirii” - Mavrogheni din București, Sector 1, în valoare de 96.133,76 lei cu TVA, în vederea finanțării lucrărilor de înlocuire a instalației de gaze care deservește ansamblul parohial, precum și achiziționarea și montarea în cascadă a două centrale termice ”

Domnul Oliver-Lcon Păiuși: Domnule Președinte, doar o întrebare și o interpelare avem și am dori să ni se răspundă data viitoare, dacă se poate, cu privire la acest proiect.

Domnul Cristian-Marian Neagu - Președinte de ședință: Spuneți, domnule Păiuși!

Domnul Oliver-Lcon Păiuși: în 2016 prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 56 a fost aprobată o centrală în valoare de 20 000 lei și am vrea știm dacă acea centrală a fost instalată sau nu a fost instalată. Pentru grădiniță a fost alocată. Și acum, practic, acest proiect face referire la casa parohială, care cumva, centrala deservește și grădinița și biserica. Știm, este important, suntem de acord, dar vrem să știm dacă totuși proiectul inițial a fost implementat. Asta este foarte important.

Domnul Cristian-Marian Neagu - Președinte de ședință: Am înțeles. Mulțumesc!

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Vă mulțumesc!

Domnul Cristian-Marian Neagu - Președinte de ședință: Cine este pentru? Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE -26 consilieri prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr.16 “Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Patriarhiei Române în valoare de 10.000.000 lei pentru finanțarea unor lucrări la Catedrala Mântuirii Neamului (Catedrala Națională) ”. Cine este pentru?

Doamna Raniona Porumb: Două secunde, domnule Președinte, vă rog, înainte de a vota.

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: Da, spuneți!

Doamna Raniona Porumb: Pentru că și în anii trecuți am avut acest proiect pe Ordinea de zi și, la momentul respectiv, îmi aduc aminte că am avut o discuție prin care vă rugam, domnule Primar, să ajungă și către consilierii locali practic un deviz sau o explicație exact banii pe care Primăria Sectorului 1 i-a dat către Catedrală în ce anume s-au utilizat, în ce măsură, ce anume mai este de făcut, dc cc mai este nevoie pentru acești bani? Nu ne-a ajuns, până în acest moment, niciun document în acest sens. Vă rog, poate țineți cont de solicitarea noastră să ne transmiteți și nouă în ce măsură au fost utilizați banii dați de Primăria Sectorului 1 și de ce mai este în continuare nevoie? Mulțumesc!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Avem pe cineva în sală? Spuneți, doamna consilier!

Doamna Iuliana Cristina Grigorescu: Domnule Președinte, confirm ceea ce a spus colega mea. Eu am avut mai multe intervenții când a venit și părintele respectiv de la Patriarhie. Ni s-a spus că, dacă vrem să vedem cum s-au cheltuit banii, să ne uităm noi prin documentele dânșilor, nu au cum să ne dea exact nicio situație. în măsura în care ni se tot solicită câte 10 milioane, 10 milioane, știu că, la un moment dat, chiar au fost 20 de milioane printr-un proiect de hotărâre și știu că a fost respins, ni se tot cer bani. Niciodată nu ni s-a spus pe ce s-a cheltuit: s-a cumpărat, nu știu, un bec, s-a cumpărat ceva, nu știu. Din banii....mă refer din bugetul Primăriei Sectorului 1. S-au dat bani și înainte de acest mandat al acestor consilieri și, la fel, nu s-a spus pe nimic pe ce s-a dat. Niciodată nu ni se prezintă.

Domnul Ghcorghiță-Liviu Goncca; Eu am asistat la discuție și omul nu i-a spus așa, omul i-a spus ”Eu mă ocup cu cele sfinte. Dacă vrei dumneata să vii să numeri, vino!”. Așa i-a zis omul. Deci, ea nu spune adevărul.

Doamna Iuliana Cristina Grigorescu: Și atunci i-am dat exemplu cu cele șapte macarale care sunt închiriate și care costă zeci de mii de euro chiria pe lună. Vreți să deschidem iarăși subiectul? Mulțumesc mult!

Doamna Ramona Porumb: Deci, vă rog ca, înainte de a vota, vă rog să rețineți cererea noastră și anume de a ajunge către toți consilierii locali un deviz al chletuielilor sau cum doriți să-l numiți prin care să știm și noi exact către ce s-au dus acești bani și de ce anume mai este nevoie în continuare de o sumă de la Sectorul 1. Mulțumesc!

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorul 1: Da, doamna consilier, o să vorbesc cu domnul Crângașu, dumnealui este cel care ține legătura cu noi, deci știa foarte bine, a vorbit cu domnul Orban și știa că n-o să votați astăzi. A spus că va vota după ce va trece Guvernul. Deci, cu siguranță după ce va trece Guvernul, o să le dați votul.

Doamna Ramona Porumb: Aici, în sală, votează consilierii...Domnule Primar, aici votăm noi, iar solicitarea noastră pentru ....

Doamna Ilinca Macarie: Pot să spun și eu ceva? Deci eu nu am nicio....nu știu....știu că este interesant pe ce se dau banii, eu nu am nicio îndoială că se dau în construcție și că nu fuge cineva cu ei. Problema cred că se pune, dacă suntem de acord ca din aceste milioane și milioane de lei să facem turle și alte zeci de turle și zeci de decorații și zeci de biserici în loc să facem alte lucruri pentru cetățeni. Asta vreau să știu: avem nevoie de atâția bani băgați într-o biserică când știm, scuze, știm ... că o biserică, trebuie să fie ... să reprezinte un anumit sentiment de modestie și nu atâta trufie în care să se bage atâția bani. Cred că despre asta este vorba.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Aș vrea și eu.Nu pot să nu spun un singur lucru, turle? Cum ați zis? Turle? Cupole?

Doamna Ilinca Macaric: Nu știu, dar este prea mult și prea...Este prea mult! Eu cred în modestie și cred că bisericile trebuie să fie modeste și mici.

Doamna Ancuța-Sorina Comunici: Numai puțin. Vorbim despre Catedrala Neamului? A Neamului. Este catedrală. Singura. Prea multe cupole și prea multă opulență, nu? Am vrut să fiu sigură.

Doamna llinca Macarie: Prea multă opulență, exact. Prea multă opulență.             ] j /

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Asta am vrut să aud și eu. Mulțumesc!

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă: Domnule Primar, ați făcut o afirmație. Nu știu dacă v-o mențineți și în alte medii, dar ați facut-o aici public și trebuie să vă răspundem tot public, în Consiliul Local Sector 1 votează cei șase consilieri PNL, nu votează domnul Ludovic Orban sau conducerea partidului. Vă mulțumim frumos și să susțineți declarațiile pe viitor!

Domnul Cristian Adrian Tudose: Deci, țin să răspund doamnei consilier Macarie. Identitatea națională nu se cântărește. Identitatea națională, când vorbim de un simbol al identității noastre naționale, nu are o valoare financiară.

Doamna llinca Macarie: Tocmai, că nu are.

Domnul Cristian Adrian Tudose: Dați-mi valoarea cu care s-a ridicat „Sf. Sofia”, dați-mi valoarea cu care s-a ridicat „Notre-Dame” de Paris și discutăm.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți să votăm, vă rog frumos!

Doamna Iuliana Cristina Grigorescu: O afirmație de jumătate de minut.

Domnul Dragoș-Florin Sion: Și atunci cum se explică chipul de pe clopot al Preafericitului?

Doamna Iuliana Cristina Grigorescu: O afirmație de jumătate de minut. Atâta timp cât noi anul trecut am avut execuție bugetară de 33% și acum am tăiat de la investiții, haideți să asfaltăm toate străzile și să dotăm toate școlile cu tot ce e nevoie și după să dăm la biserică. Am dat o grămadă de bani. Faptul că nu se duc în investiții banii este o problemă. Se întorc bani la sfârșitul anului, domnule Primar, să știți! Faptul că tot solicitați câte 10 milioane, 10 milioane, asta spune foarte multe când tăi ați de la investiții.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Grupul UNPR consideră că este normal să trecem la vot.

Domnul Cristian Adrian Tudose: Doamna consilier, există bani și pentru una și pentru alta. Să nu amestecăm ce-i al Cezarului și ce-i a lui Dumnezeu!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți să votăm! Cine este pentru?

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Deci, încă o dată, grupul UNPR este pentru.

Domnul Florin Iordan: Și grupul PSD la fel, pentru.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Grupul PMP este pentru. 11 voturi pentru. împotrivă? 6 voturi împotrivă. Abțineri? 9 abțineri. Proiectul nu a trecut.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS CU 11 VOTURI PENTRU, 9 ABȚINERI ȘI 6 ÎMPOTRIVĂ din 26 consilieri localiprezenți

Domnul Ghcorghiță-Liviu Goncea: Consider că este rușinos. încă o dată, consider că este rușinos ca PNL-ul și USR-ul, viitorii conducători ai României, să refuze să încercăm să terminăm odată.

Doamna Manuela Mureșan: Când o să faceți spitalul sănătății neamului o să votăm. Când o să faceți autostrada poporului o să votăm.

Domnul Ghcorghiță-Liviu Goncea: Păi nu avem loc toți acolo, doamnă! La spitalul sănătății, nu avem noi toți loc.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Știți vorba aia: ”Dacă tăceai filozof rămâneai”? Ia liniște! Avem spitalul Sectorului 1, l-ați votat? USR-PNL ați votat spitalul Sectorului 1? Cum să ne gândim noi la un spital național? Când nu avem un spital de sector.

Doamna Manuela Mureșan: Nu a fost proiectul nostru numărul 1? Spitalul de Arși? Primul nostru proiect USR nu a fost ăsta? A lui Seidler?

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: A, am înțeles: dacă era proiect USR, votăm. Dacă-i proiect PSD....

Doamna Manuela Mureșan: Nu, nu, nu. Votăm tot ce merită votat. Dacă sunt SRL-uri nu le mai votăm.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Deci, Sectorul 1 nu merită un spital.

Doamna Manuela Mureșan: Ba da, merită un spital.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Și de ce nu l-ați votat?

Doamna Manuela Mureșan: Ba l-am votat, l-am și propus.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Unde l-ați votat?

Doamna Manuela Mureșan: Nu numai că l-am votat, l-am și propus.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Și avem o surpriză, chiar se face. Repede.

Domnul Ghcorghiță-Liviu Goncea: Pentru căței. Pentru căței au propus spital la început, adu-ți aminte. Au spus, un spital pentru căței, ei au zis.

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Domnule Goncea! Proiectul nr. 17.

Doamna Manuela Mureșan: N-am zis niciun spital pentru căței, dar ar fi foarte bun și ăla.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Eu am fost singurul care a votat pentru spital și m-ați dat afară din partid. Chiar nu vă e rușine? Fățarnicilor!

Doamna Daniela Nicolcta Ccfalan - Secretarul Sectorului 1: Domnul Purcărca a ieșit din sală fără să anunțe Secretariatul.

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 17 „Proiect de hotărâre privind abrogarea.....vă rog frumos să faceți liniște! Proiect de hotărâre privind abrogarea

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 435/18.12.2017 privind aprobarea suplimentării numărului de locuri pentru Adăpostul de noapte care funcționează în cadrul Complexului Social de Servicii Odăi din structura Direcției Generale de Asisțență Socială și Protecția Copilului Sector 1 Cine este pentru?

Doamna Ramona Porumb: Am și eu o întrebare: este aici cineva de la DGAS, vă rog?

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Suntem în procedură de vot, doamnă, după.

Doamna Ramona Porumb: Faptul că dumneavoastră dați repede drumul la vot fără să ne întrebați dacă avem întrebări, nu înseamnă că nu le avem. Am rugămintea întâi să întrebați și consilierii dacă au ceva de dezbătut pe acest subiect sau nu.

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: Haideți, doamnă, spuneți!

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă: Domnule Președinte, dragi colegi, domnule Primar, propunerile sunt pentru lămurirea subiectului, nu suntem pentru complicarea lui.

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Am înțeles. Haideți, doamnă, spuneți! Poftiți la microfon!

Doamna llinca Macaric: Vreau și eu să spun ceva. Vreau să întreb care este raportul pe ultimii doi ani a folosirii acestor paturi?

Doamna Cristina Gâju-reprezentant DGASPC Sector 1: Deci, de la data la care numărul de locuri a fost suplimentat pentru adăpostul de noapte nu au fost folosite aceste locuri suplimentare. Nu au fost folosite.

Doamna llinca Macarie: Am înțeles că nu au fost puse nici paturi.

Doamna Cristina Gâiu-reprezentant DGASPC Sector 1: Ba da, paturi au fost puse, numai că nu au fost atât de mulți beneficiari pe cât s-a estimat la momentul la care s-a aprobat hotărârea.

Doamna llinca Macaric: Dar ne-ați dat un raport ceva? Cu câte solicitări au fost și câte paturi au fost folosite?

Doamna Cristina Gâju-reprezentant DGASPC Sector 1: Nu știu. Personal cred că nu a ajuns la dumneavoastră un astfel de raport. Cred că nu.

Doamna llinca Macaric: Deci, neavând niciun raport, noi, când s-a stabilit acea suplimentare, s-au făcut niște estimări și era nevoie de ele. Nu înțeleg cu ce ne încurcă acum să avem cele 60 de paturi.

Doamna Cristina Gâiu-reprezentant DGASPC Sector 1: Da, doamna consilier. La momentul respectiv, estimările probabil că arătau că este această nevoie. Numai că, între timp, numărul persoanelor care solicită adăpost de noapte, strict pe Sectorul 1, nu mai este atât de mare, cum era la momentul respectiv, având în vedere că, de atunci până acum, atât la nivelul Capitalei, cât și la nivelul celorlalte sectoare ale Municipiului București, sunt dezvoltate servicii similare. Astfel că nu toți oamenii străzii mai ajung în Odăi.

Doamna llinca Macarie: Dar nu avem niciun document oficial, adică nu s-a făcut ceva, nimic, o numărătoare, un recensământ. Acestea sunt doar impresiile dumneavoastră, da? Nu am primit nimic, e pe vorbe.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: A revenit domnul Purcărea.

Doamna Cristina Gâju-rcprczcntant DGASPC Sector 1: Deci, cred că este mai mult decât o impresie pentru că, într-adevăr, locurile nu sunt folosite.

Doamna Ramona Porumb: Dar am și eu o întrebare că ne apropiem acum și deja a venit perioada, aproape perioada de iarnă, în situația în care vor fi, nu știu, mai multe cereri, avem o rezervă? Adică vor avea unde să stea? Sau cum?

Doamna Cristina Gâju-rcprczcntant DGASPC Sector 1: Noi apreciem că la momentul actual, așa cum este organizată ....

Doamna Ramona Porumb: Mai aproape că nu vă aud.

Doamna Cristina Gâju-rcprczcntant DGASPC Sector 1: La momentul actual, așa cum este organizat spațiul de la Odăi destinat acestui tip de serviciu, este suficient pentru ce estimăm noi că s-ar putea ...

Doamna Ramona Porumb: Ok, asta vă asumați dumneavoastră. Ce facem, cu aceste 60 sau câte sunt de paturi? Le utilizăm în vreun fel sau?

Doamna Cristina Gâju-reprezentant DGASPC Sector 1: Dotarea, aceste paturi vor fi utilizate în cadrul Complexului pentru că acolo rulajul de persoane care vine din stradă, plus ceilalți beneficiari, necesită această intervenție de mobilier mai des decât în alte locații și vor fi folosite acolo, iar spațiul în sine va avea o altă destinație în momentul în care se va elibera și nu va mai fi alocat acestui tip de serviciu, pentru adăpost de noapte.

Domnul Dragoș-Florin Sion: Ce destinație va avea spațiul?

Doamna Cristina Gâju-rcprczcntant DGASPC Sector 1: Va fi înființat un centru de zi destinat comunității din Odăi, adică persoanelor, familiilor care locuiesc în apartamentele sociale de acolo.

Doamna Daniela Popa: Centru Comunitar Multifuncțional.

Doamna Ramona Porumb: Da, dar e foarte vag.

Domnul Dragoș-Florin Sion: Ce fel de servicii? Medicale?

Doamna Ramona Porumb: Ce fel de servicii pentru copii și familii? Asta e ideea. De lămurit. Că așa de citit, am citit și noi, dar însă exprimarea e un pic vagă.

Doamna Cristina Gâju-rcprczcntant DGASPC Sector I: Da, vom avea de la servicii de consiliere pentru copii și familiile lor, la servicii psihologice pentru familii și copii, vom avea un fel de after school pentru copiii de acolo, vom avea, în principal, servicii de consiliere. Din câte am înțeles noi, asta ar fi.

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Vă mulțumim frumos, doamnă!

Domnul Dragoș-Florin Sion: Există personal calificat pentru astfel de servicii?

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Doamnă, am o singură rugăminte și vreau să-mi confirmați că informația este corectă, știu că în anii trecuți, în acest centru, se primeau doar oamenii fără adăpost care erau din Sectorul 1. Și ceilalți, care nu aparțineau de Sectorul 1, erau redirecționați către alte centre, în special către Palady. Se menține acest criteriu, din câte înțeleg?

Doamna Cristina Gâju-reprezentant DGASPC Sector 1: Da, se menține. Da, se menține. Da.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Vă mulțumim frumos, doamnă!

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Deci, probabil tocmai din cauza asta nu au fost nici solicitări foarte multe dat fiind faptul că în Sectorul 1 nu sunt multe persoane nevoiașe, înțeleg.

Doamna Cristina Gâju-reprezentant DGASPC Sector 1: Da, am explicat că, între timp, de la data la care s-a adoptat și s-a estimat o creștere de.....

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mulțumim frumos! Vă rog să votați! Cine este pentru? 19 voturi pentru. împotrivă? Abțineri? 7 abțineri. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 19 VOTURI PENTRU ȘI 7 ABȚINERI

din 26 consilieri localiprezenți

Doamna Ramona Porumb: O singură precizare, rog mult de tot: e un proiect pe care vi-1 asumați. în situația în care, în timpul iernii, aceste persoane nu vor avea spațiu suficient, noi ne bazăm strict pe ceea ce ne spuneți dumneavoastră și pe experiența de anul trecut și pentru că ne dorim, înțeleg că sunt proiecte pentru copiii din zonă și atunci decât să stea un spațiu mort mai bine să îl utilizați eficient. Dar sperăm că la iarnă să nu ne trezim că vor fi sesizări că nu vor avea, vor fi locuri pentru oamenii care vin de obicei acolo.

Doamna Cristina Gâju-DGASPC Sector 1: Da, deci noi vom găsi cu siguranță soluții în situația în care într-adevăr numărul va depăși așteptările și estimările noastre și sigur nu vor rămâne oamenii fără să primească adăpost în condiții de iarnă. Vă mulțumesc! Nu se va schimba destinația. Este tot serviciu social, nu se va schimba.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 17. Proiectul nr. 18, scuze: ” Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Intrarea Solzilor nr.lA (fost str.Barajul Argeșului nr.12), sector 1, București”.

Domnul Ghcorghiță-Liviu Goncea: Domnule Președinte am spus că înainte de PUD-uri o să ne spună domnul Păiuși, o să ne povestească ceva.Vă rog!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Domnul Păiuși poate să ne spună dacă a avut aviz favorabil sau aviz nefavorabil.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Dacă nu îl lăsăți, eu mă ridic și plec. Mă interesează ceea ce vrea să ne spună.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Spuneți domnule Păiuși are aviz favorabil sau nefavorabil.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Are aviz favorabil, dar aș fi vrut să vă spun despre întâlnirea cu VEGO pe care am avut-o.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: La sfârșitul ședinței, domnule Păiuși.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Atunci eu am plecat.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Hai, măi stai jos.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Spuneți domnul Goncea...domnul Păiuși....

Domnul Oliver-Leon Păiuși: în calitate de membri, secretar și președinte al Comisiei de urbanism am fost invitați la cabinetul doamnei Arhitrect Șef spre informare, și spre, mă rog, să spunem spre informare, cu firma, cu reprezentanții firmei VEGO CONCEPT ENGINEERING. Ni s-a adus la cunoștință că vor pune la dispoziția publicului întregul proiect. Din păcate noi avem o dezbatere, este cunoscută, este postată pe Facebook, luni...Inițial se anulase, am înțeles că s-a revenit asupra ei. Acest proiect trebuia să ajungă deja la cunoștința cetățenilor pentru a se pregăti și pentru a dezbate cu adevărat problemele...

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Vă rog să o anunțați pe doamna Arhitect Șef să vină până în sală...

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Problema noastră, și o repet, este aceeași. Noi dorim transparență, ne dorim să cunoaștem acest proiect ....

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Asta îmi doresc și eu.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: De ce vă spun lucrul ăsta, pentru că deja Primăria Capitalei se va aviza, cumva se va aviza, înainte de a se dezbate real, pentru că acest proiect PUZ coordonator al Sectorului 1 ne va afecta , poate să ne afecteze pozitiv sau negativ. în momentul asta consider că ne va afecta negativ. Se schimbă foarte multe lucruri acolo, se trec de la L la M, de la M la alte regimuri de înălțime și lucrul ăsta sperie cetățenii. Pe de altă parte cetățenii ne informează, ne trimit e-mail-uri, ne dau telefoane, că realmente sunt speriați de acest proiect. De ce? Pentru că el nu există, nu a fost adus la cunoștința publicului, nu cerem nimic, nu cerem imposibiulul, da? Ne dorim atât.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Aveți dreptate!

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Ne dorim să existe pe site-ul societății respective acest proiect. Pe de altă parte, eu solicit oficial și aș dori ca până la următoarea ședință să intru în posesia contractului încheiat cu firma VEGO CONCEPT ENGINEERING. Și doresc acest proiect să fie public. Aceest contract să fie public pentru că din câte știu valorile sunt foarte mari. Vă mulțumesc!

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Deci, asta pot să vă spun eu....

Domnul Viorel Daniel Chirvasă: Domnule Primar numai două secunde până să dați răspunsul.,..

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Numai două secunde, asta pot să vă răspund eu....doamna Arhitect, mergeți la... Architect Șefia.....și să îi puneți, domnule Păiuși,

întrebarea. Deci, nu costă nimic Primăria Sectorului 1, vă răspund dar într-o lună la ședința ordinară vă prezentăm și contractul...

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Vă mulțumesc! Doamna Arhitect, am avut această întâlnire astăzi cu reprezentanții firmei VEGO. Ni s-a promis că vom ... va fi postat pe site-ul lor întregul proiect, în integralitatea lui. Avem această promisiune din partea dumneavoastră. Pentru că luni avem dezbaterea și vrem să știm ce dezbatem acolo, nu vrem să dezbatem tot o pagină, o hartă, că nu ne ajută cu nimic lucrul asta.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Doamna Arhitect Șef vă întreb eu acum, când, deci v-a întrebat... .nu.. .când se postează, nu auzim....

Doamna Arhitect Sef Olivia Ciobanu: Nu era pornit. Bună ziua! Astăzi a avut loc o întâlnire între comisie, reprezentanții comisiei CULPAT și proiectantul PUZ, astăzi au promis că astăzi încarcă toată documentele necesare.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Mulțumim!

Doamna Arhitect Șef Olivia Ciobanu: Domnul consilier le-a solicită acest lucru, ei erau deja în procedura de a încărca acest lucru, le-au confirmat că vor face acest lucru.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Și, de asemenea, vom cunoaște și contractul încheiat cu firma VEGO, da?

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Am spus că nu costă nimic.. .dar....

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Bine, mulțumesc!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mulțumesc!

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă: Domnule Primar, doamna Arhitect, lucrurile sunt mult mai simple. Trebuie să ne uităm la confortul cetățenilor Sectorului 1, să avem grijă la spațiile verzi să nu se piardă, domnule Primar, să rămână aceste....poftim? De ce vorbesc, cum?....Nu zâmbesc....Vorbesc ...Numai dacă mă lăsați să vorbesc, bine...eu...v-am lăsat....Da, deci, să avem foarte mare grijă la spațiile verzi, să nu se transforme zone de V care nu sunt construibile în zone construibile sau invers pentru că asta este frica cetățenilor și la asta trebuie să ne uităm. Locurile de parcare, proiectele de infrastructură mare să se ducă la bun sfârșit și restul. Mulțumim frumos!

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Supunem la vot proiectul nr. 18. Cine este pentru? Grupul PNL? Cum votați? Unanimitate.Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE din 26 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 19 ” Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) str. Cpt. Av. Alexandru Șerbănescu nr. 33-35, sector 1, București”. Domnule Păiuși, are aviz favoabil?

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Are aviz favorabil!

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Cine este pentru? Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE din 26 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 20 "Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șoseaua Nordului nr. 142C, sector 1, București”. Are aviz favorabil? O casă.

Domnul Oliver-Leon Păiusi: Are avizul favorabil.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Cine este pentru? Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE din 26 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 21 ” Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Minervei nr. 78, sector 1, București”

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Nu are aviz favorabil din partea Comisiei de urbanism.

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Mulțumesc! Cine este pentru?

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Pentru împreună cu celălat PUZ care va fi pus spre supunere consiliului local, spre a fi votat, formează, să zicem un fel de enclavă, duce regimul de înălțime mai sus decât trebuie și de jur împrejur sunt numai case, parter. Deci, practic, construcția respectivă...poftiți?....Construiește 3 etaje practic, P+2+M plus mansardă. Sunt 3-4 nivele chiar, deci este parter, etajul 1, 2 și mansardă.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Domnule Președinte Chirvasă, ce spuneți despre PUZ-ul asta?

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă: E într-o zonă cu locuințe mici, de înălțime mică și unifamiliale, în general, și conform tramei stradale și contrucțiilor din împrejurimi nu e oportun, noi votăm oportunitate, nu pot să mă exprim pe tehnic, domnule Primar, chiar dacă doriți să fac chestia asta. Pe tehnic este o supraaglomerare a zonei, o zona doar de case. Dacă dumnevostră va duceți și le explicați cetățenilor că se face un bloc într-o zonă de case cu regim de locuințe mic, doar cu parter, n-au nici măcar mansardă sau altceva.. .cum considerați.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Deci, de jur împrejur, pe o arie de câteva sute de metri sunt numai case cu parter. Parter și cel mult un etaj.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Cine este pentru? 9 voturi pentru. Cine este împotrivă? 8 voturi împotrivă. Abțineri? 9 abțineri. Proiectul nu a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST RESPINSĂ CU 9 VOTURI PENTRU, 8 VOTURI ÎMPOTRIVĂ ȘI

9 ABȚINERI din 26 consilieri localiprezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 22” Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Minervei nr.80, sector 1, București”, Domnul...

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Deci, este aceeași situație din partea comisiei s-a dat aviz negativ, practic este construcția în oglindă a celei precedente și tot pe oportunitate am votat.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Vă mulțumesc! Cine este pentru? 9 voturi pentru. Voturi împotrivă? 8 voturi împotrivă. Abțineri? 9 abțineri. Proiectul nu a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST RESPINSĂ CU 9 VOTURI PENTRU, 8 VOTURI ÎMPOTRIVĂ Șl

9 ABȚINERI din 26 consilieri localiprezenți

Domnul Oliver-Leon Păiuși: M-ați întrebat de legalitate. Doresc să răspund dacă îmi permiteți, un minut. Nu este vorba de legalitate aici. Este vorba de oportunitate. Din punct de vedere al oportunității nu se încadrează. Iar dacă luăm PUG-ul, v-am spus, PUD-ul se dă în 3 condiții speciale, da? Interes public major, teren de fundare imposibil în situația respectivă, da? Și forma terenului este neregulată, nu știm unde să așezăm casa. Astea sunt condițiile, iar PUD-ul se dă pentru acces auto nu pentru așa ceva.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte (lc ședință: Mulțumim frumos!

Doamna Ancuta-Sorina Comănici: E bună asta. Deci, din punctul dumneavoastră ce ne-ați explicat acum detalii tehnice, în săpături, alea, nu mă pricep deci, numai puțin...

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Nu sunt tehnice, este legalitate...

Doamna Ancuta-Sorina Comănici: Exact..dar sunt detalii tehnice, trebuie să Ie constate un specialist. Dumneavoastră sunteți specialist?

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Eu înțeleg, ce vreți să spuneți dumneavoastră....

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Nu, nu, nu încă o dată...

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Eu am citit legea și legea...

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Domnul consilier adineauri, ați spus...

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Eu înțeleg că dumneavoastră vreți să mă treceți pe parte de tehnic... .nu se poate să mă treceți pe parte de tehnic.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Mai explicați odată, încă o dată care sunt cele 3 pe care le-ați spus...

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Planul Urbanistic General...

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Nu, nu....

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Al Municipiului București...

Doamna Ancuta-Sorina Comănici: Ce-ați zis alea 3, mai spuneți-mi o dată ... terenul...domnul Goncea, stați un pic că poate învăț și eu.. .terenul.. .ce a mai zis, că nu mă pricep, nu mă pricep că nu sunt specialist, sunt jurist, încă o dată, sunteți specialist ? Deci, oportunitatea despre care ați vorbit dumneavoastră de fapt are în spate specialități tehnice, specificații tehnice, adică vă pricepeți, v-ați dus pe teren?

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Nici pe departe, nici pe departe....

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Păi cine vi le-a spus pe astea, de unde le știți?

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Este legea....legea... citiți legea...

Doamna Ancuta-Sorina Comunici: Si de unde stiti că construcția respectivă este....

’ ’                         ’                                         " 9, '■ 17,

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Doamnă... .PUG spune așa: planul urbanistic ...

Doamna Ancuta-Sorina Comanici: Nu, da unde știți că PUD-ul asta, de unde știți că asta e așa cum spuneți dumneavoastră....

Doamna Ilinca Macarie: Că te uiți la teren, forma terenului. Recunoașteți dumneavostră, dumneavostră puteți recunoaște între un trapez și un dreptunghi?.. .Diferența?

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Deci, încă o dată. Ați fost pe teren la punctul acesta...ce punct e asta? La 21 ați fost pe teren dumneavostră domnule consilier Păiuși? Ați văzut tot, adică, încă o dată, oportun.....dar ați fost pe teren, ați zis că v-ați dus pe teren... .Dumneavoastră spuneți

o oportunitate.. .domnule consilier.. .oportunitatea doar pe schiță de laptop. Da? Adică nu v-ați dus acolo să vedeți oportunitatea, nu v-ați dus acolo unde vor oamenii aia să construiască? Mulțumesc!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 23” Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată de doamna Ilinca Macarie - consilier local al Sectorului 1 al Municipiului București. ” Cine este pentru?

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Nu știu dacă are legătură cu votul consiliului local așa ceva, din punctul nostru de vedere nu cred că e de competența noastră să votăm ceva care... doamna Secretar....? Ne încadrăm în litera legii cu acest vot asupra unui proiect care, din punctul meu de vedere, nu are nicio legătură cu votul?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 13 voturi pentru.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: .. .în consiliul local.. .Eu sunt dator să întreb lucrul ăsta.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Am mai explicat. Aceste hotărâri sunt adoptate de către Consiliul Local. Numai Consiliul Local poate să revină, să dispună revocarea sau menținerea hotărârii. Deci nu poate executivul, autoritatea executivă să dispună în ceea ce privește anularea sau revocarea actului administrativ ....Prin plângerea prealabilă se solicită revocarea unei hotărâri de consiliu, ori autoritatea care a adoptat această hotărâre sunteți dumneavoastră, Consiliul Local. Numai dumneavoastră puteți dispune asupra revocării și toate plângerile prealabile vor fi prezentate Consiliului Local spre analiză și dezbatere.

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Dacă îmi permiteți, domnule Președinte. Situația, noi ca și consiliu, nu avem calitate să ne pronunțăm pe hotărâri de ... .respingerea unor hotărâri prealabile, formulate de către doamna consilier. Noi, dacă ați fi vrut să puneți cap-coadă toată speța ați fi pus acea hotărâre ....asta este altceva...noi nu putem să ne pronunțăm pe o plângere prealabilă, nu avem calitate procesuală pe așa ceva, deci nu are rost să o mai regăsim a 10 oară pe Ordinea de zi. Nu avem calitate. Dacă doriți să modificăm acea hotărâre doamna Secretar, propuneți încă o dată acea hotărâre și o vom vota dacă este cazul, dar nu o plângere. Ierați-mă cred că sunt zeci de plângeri care vin în toate instituțiile statului....

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Toate plângerile ...

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Iertați-mă nu cred, noi nu avem calitate procesuală... .Mulțumesc!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Eu nu vorbesc de actele administrative care sunt emise de către Primarul Sectorului 1, noi vorbim de actele administrative adoptate de către Consiliul Local. Autoritatea care a adoptat acest act, tot această autoritate este cea care se poate pronunța în ceea ce privește hotărârea de consiliu. Hotărârea de consiliu nu și-ar fi produs efectele în stadiul de proiect propus de către executiv, numai dacă acesta este aprobat de către Consiliul Local. Nu este nici o problemă, puteți să votați sau să nu votați...noi am propus respingerea.. ..bine.. .nu are nici o treabă calitatea procesuală.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință: Cine este împotrivă? Cine se abține ? 6 abțineri.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 13 VOTURI PENTRU, 6 ABȚINERI, numărate la voturi împotrivă, conform legii, 7 CONSILIERI LOCALI NU ÎȘI EXERCITĂ VOTUL, fiind prezenți la vot 19 consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 24 pe Ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 1 în vederea achiziționării în numele și pentru Municipiul București a imobilului situat în București, str. Soldat Pripu Gheorghe nr. 22 A, Sector 1 și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 1 prin Complexul Multifuncțional Caraiman. ” Cine este pentru ? 12 voturi pentru. Abțineri ? 9 abțineri. împotrivă ? Reluăm votul. Cine este pentru ? 12 voturi pentru. Abțineri ? 13 abțineri. Proiectul nu a trecut.

PROIECTUL DE HOTĂRÂREA A FOST RESPINS CU 12 VOTURI PENTRU ȘI 13 ABȚINERI din 25 consilieri localiprezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Asta am spus. Am spus că sunt 12 voturi.

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Domnule Președinte, va rugăm să consemanti lipsa unui domn consilier care tocmai ce a plecat și să anunțați rezultatul votului pentru că noi am fost 26.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Am anunțat rezultatul votului. Am zis 12 voturi pentru, 13 abțineri.

Domnul Goncea Liviu Gheorghiță a părăsit sala.

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Da, dar să se consemneze lipsa domnului consilier în procesul verbal.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: S-a consemnat.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul 25 Diverse. 25.1. „Adresa nr. 42796/08.10.2019 formulată de proprietarii și chiriașii din Bd. Mareșal Averescu nr. 50, referitoare la parcarea autovehiculelor în fața imobilului. ” Este cineva în sală? Nu este.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Din câte am citit și am înțeles, doar o secundă vă rețin, sunt nemulțumiți de faptul că riveranii, chiar nu au unde să parcheze și dacă cumva se poate doar pentru riverani, pe baza unui abonament sau ceva de genul acesta, să fie lăsăți să staționeze în acea zonă și să nu mai fie amendați de fiecare dată de către Poliția Locală și aici am dori sprijinul Poliției Locale în această privință, totuși trebuie rezolvată problema respectivă. Oamenii ăia chiar nu au unde să își parcheze mașinile. Deci, aș dori măcar la ședința următoare sau să primim până atunci un răspuns de la Poliția Locală, să suspende amenzile respective și toate avertismentele până la găsirea unei soluții de comun acord. Mulțumesc!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mulțumesc! Punctul 25.2 Notificare privind....

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Domnule Președinte, ridicasem mâna, permiteți...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: A, spuneți...

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Da, era tot pe acest subiect. Deci, legea este clară în domeniu. Codul rutier și cu regulamentul de aplicare chiar spune foarte clar că parcarea pe trotuare este cu desăvârșire interzisă în afară cazurilor când există locuri amenajate și autorizate de către autoritățile administrative. In situația în care, pe trotuare se fac locuri de parcare, acestea trebuie să aibă acces separat din stradă, fără a interfera cu circulația pietonală. Domnule Președinte, solicitarea este de comun acord cu ADP Sector 1, dar îmi este teamă că acea zona fiind administrată de PMB nu intră sub incidența administrării Sectorului 1, să se găsească o soluție de amenajare a locurilor de parcare în acea zona, dar repet, cu respectarea legislației rutiere în vigoare. Mulțumesc!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mulțumesc, domnule consilier. Da, doamna, spuneți!

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Domnule Președinte, îmi pare rău că domnul Primar nu mai este, niciodată nu stă până la final. Eu înainte de ședință am depus la Secretariat 7 întrebări, interpelări, cu privire la anumite situații punctuale din Sectorul 1. Aș vrea să atrag atenția vis-a-vis de faptul că nu mi se răspunde la nici o interpelare și nici o întrebare. Am adresat domnului Director de la Unitățile de învățământ o interpelare cu privire la ....

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Doamna consilier, o secundă, are legătură cu punctele astea?

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Nu. Vreau doar un minut.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Păi vorbim după.

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Un minut și termin, credeți-mă. Am adresat o întrebare cu privire la situația contractelor și reparațiilor din școli. Nu mi s-a răspuns. A trecut o lună de zile. Am depus, doar câteva exemple, situația Parcului Cireșarii, nu se mai știe nimic de Parcul Cireșarii, Piața Mureș, deci nu trece săptămână în care să nu avem o inundație, o schimbare de vată bazaltică. Deci, sunt lucrări de 12 milioane de euro acolo și în fiecare săptămână avem reparații. Nu s-a făcut recepția finală. Locuri de parcare în zona Gara de Nord și lângă parcul gării. Avem probleme cu asociațiile de proprietari. Multe am depus. Vă spun sincer, o să le postez și pe pagina mea și legat de implementarea programului „Modernizarea parcului de ascensoare” din blocurile reabilitate termic. Pur și simplu nu știm nimic, în ce stadiu se află hotărârea noastră de consiliu aprobată în 2018, 365. Mai am de exemplu, o solicitare de la niște părinți din mai multe școli care vroiau să știe ce programe sunt finanțate de către Primăria Sectoului 1, la care să poate să aibe acces copii și mai am încă una cu privire Ia o stradă din nordul Bucureștiului, Romeo Popescu, care mi-a sesizat niște probleme și le-am cuprins în interpelarea mea. Mulțumesc mult!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință: Atât,mulțumesc!

Domnul Cristian-Laurentiu Bulfon: Doamna consilier, aș vrea să va răspund la un singur subiect pe care l-ați atins cel cu Parcul Cireșarii. Situația este extrem de clară și deocamdată este în felul următor: există o solicitare din partea Consiliului Local al Sectorului 1 către Primăria Generală pentru a solicita o hotărâre de guvern prin care să fie trecut din administrarea Ministerului învățământului în cea a Consiliului Local al Sectorului 1, pentru a se putea face investiții acolo. Până acum, această solicitare a rămas fără răspuns. Un singur pas înainte care s-a putut face până acum, este faptul că în vara acestui an a venit o adresă de la Ministerul învățământului, prin Inspectoratul Școlar al Municipiului București, prin care s-a solicitat tuturor Cluburilor Școlare și claselor elevilor să își dea acordul asupra faptului dacă vor să fie preluați sau nu de către Primării. Clubul Cireșarii și-a dat acordul, dar pentru că avem această sincopă, în momentul de față nu avem ministru la învățământ care să ducă mai departe acest demers, iar la Guvern într-adevar este iarăși o problemă care blochează și demersul ăsta, am mare speranță că veți reuși dumneavoastră să o deblocați și împreună să putem administra și., cum să spun... a face lumea fericită din zona Cireșarii, atât copiii cât și locuitorii care sunt acolo.

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Eu am adresat această interpelare, pentru că am o petiție în spate cu niște semnături. Vă spun sincer și cred că foarte multe organizații s-au activat și au strâns semnături, au făcut activități acolo, evenimente. Ideea este următoarea vorbim de o primărie care are un primar și Primăria Capitalei și Ministerul Educației și aceștia sunt în funcție de 3 ani de zile și în momentul în care au candidat au promis că se va rezolva. Eu îmi doresc ca această situație să se rezolve și să dăm baza sportivă comunității de acolo pentru că este mare nevoie și vă garantez că dacă va depinde de grupul nostru se va rezolva. Așa că nu cred că guvernul care stă să fie numit săptămâna viitoare, că s-a întârziat, nu cred că stă acum în Cireșarii, iertați-mă. 3 ani de zile a stat la PSD.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Doamna consilier, o singură remarcă vreau să fac și vă aduc aminte și vă pun și la dispoziție toate documentele. Demersurile pentru Cireșarii sunt începute încă din 2004, da ? Deci de pe vremea... Mulțumesc!

Doamna Ancuta-Sorina Comănici: Vă rugăm să intrăm pe ordinea de zi, subiectele doar de la diverse.

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Punctul 25.4 „Notificare formulată de doamna Andrei Mioara cu privire ta PVCC seria BN nr. 0065189/04.10.2019. ”

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Punctul 25.5 „Dispoziția nr. 3583 din 15.10.2019 privind constituirea Comisiei de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau funcției de către primarul, viceprimarul, consilierii locali, persoanele cu funcții de conducere și de control, precum și de către funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 “.

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Punctul 25.6 „Adresa nr. 44213/15.10.2019 transmisă de Administrația Piețelor sector 1 privind modalitatea de previzionare. a bugetului. ”

Domnul Dragoș Florin Sion: Da, eu, îmi este adresată personal. Vreau să le mulțumesc celor de la Administrația Piețelor pentru transmiterea materialului. Din nefericire, lectura materialului transmis a ridicat un număr de întrebări. Aș dori, de asemenea, să informez consiliul că în urmă analizei balanței Administrației Piețelor, am constatat cu neplăcere că avem, ei au suma de aproximativ 1 000 000 euro neîncasată de la clienți, datorii făcute din 2015 până în prezent, dintre care aproximativ un milion lei doar în 2019. Deci, sunt sume facturate către clienți și neîncasate.

Mi se pare anormal, ca să vină să ceară bani de la consiliu în condițiile în care ei nu și-au recuperat proprii bani. Și de asemenea, aș dori să știu, doamna Directoare, în răspunsul dânsei mi-a motivat faptul că ei nu au putut încasa suficienți bani din exploatarea Pieței Mureș, deoarece hotărârea de consiliu din septembrie a dat cu titlu gratuit spre folosință etajul al doilea către Direcția de Salubritate, dar nu a menționat absolut nimic ce s-a întâmplat cu etajul 1 și de ce avem doar 3 tarabe funcționale în interiorul unei piețe care ne-a costat 12 000 000 euro ? Vă mulțumesc!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mulțumesc frumos!

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Da, am dori răspunsuri clare de la Administrația Piețelor la următoarea ședința de consiliu local. Punctual, am dori răspunsul.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Am înțeles, mulțumesc frumos!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul 25.7 „Adresele nr. 1169/15.10.2019 și 1171/15.10.2019 transmise de Instituția Prefectului Municipiului București privind plângerea prealabilă formulată de doamna Ilinca Macarie cu privire la Hotărârea nr. 277/28.08.2019pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 17/31.01.2017 privind stabilirea destinației funcționale a Pieței Amzei (clădire și platou) ca piață agroalimentară tradițională și ca obiectiv turistic”.

„Adresa Asociației hotărârilor nr. 211


Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul 25.8 Handbal Club Dinamo nr. 44716/17.10.2019 privind solicitare de anularea din 09.07.2019 și 212 din 09.07.2019, precum și obligarea Secretarului General al Sectorului 1 să efectueze demersuri de amendare a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 180/2019 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor acordate de la bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, pentru programe sportive”. E cineva în sală ? Nu e nimeni. Vă mulțumesc! Declar ședința închisă.


șX    III.- f X

PREȘEDINTE DJ^ȘEDINȚÂ,

Cristian bf/fian NeaguDanielaîntocmit. Cristian Culea Daniela Anton Andreea Kutyik Alina Mărunțelu Lidia Ghencea Simona Dumitrescutâ Cefalan