Proces verbal din 30.09.2019

Proces verbal sedinta ordinara 30.09.2019


SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PROCES VERBAL

privind lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 30 septembrie 2019, ora 15:00

Nr. 13/04.10.2019

Ședința a fost convocată de către domnul Daniel Tudorache, Primarul Sectorului 1, prin Dispoziția nr. 3168 / 24.09.2019, ținând seama de prevederile art.196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 133 alin. (2), art. 134 alin. (1) și art. 135 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu următorul proiect de ordine de zi:

 • 1.     Descărcarea Procesului Verbal al ședinței extraordinare din data 23.09.2019;

 • 2.     Hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Dragoș Florin Sion Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor

și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 3.     Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 1 al Municipiului București pe anul 2019

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii'.

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor

și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 4.     Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 100/28.07.2016 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității instituțiilor de învățământ pre uni verși tar de stat din sectorul 1

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor

și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);


 • 5.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 89/29.06.2016 privind stabilirea domeniilor de activitate și componența Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii'.

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor

și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 6.     Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă și extindere prin mansardare la Școala Gimnazială Vasile Alecsandri”

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea

lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor

și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);

 • 7.     Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției de "Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la Școala Gimnazială Pia Bratianu”

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea

lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor

și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);

 • 8.     Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Lucrări de reabilitare si modernizare construcție existenta la Școala Gimnaziala nr. 13”

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București -

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea

lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respe


și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

- Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la Colegiul Economic VIRGIL MADGEARU”

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București Comisii'.

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea

lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor

și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);

 • 10.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Lucrări de reabilitare, modernizare construcție existentă și construirea unei săli de sport la Școala Gimnazială URUGUAY"

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea

lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor

și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);

 • 11.    Proiect dc hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la Liceul Teoretic Jean Monnet”

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea

lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor

și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);

 • 12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă corp școală la Colegiul Tehnic Media”

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, jealigarea

lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);


 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respet

și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);                                || 5 °

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);

 • 13.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la Colegiul Tehnic de Arhitectură și Lucrări Publice ”Ioan N. Socolescu”

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii'.

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea

lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor

și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);

 • 14.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției “Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la Școala Gimnazială ELENA VĂCĂRESCU”

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea

lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor

și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);

 • 15.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției “Lucrări de reabilitare, modernizare construcție existentă și construirea unei Săli de sport la Școala Gimnazială nr. 6”

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea

lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor

și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);

 • 16. Proiect dc hotărâre aprobarea documentației tehnico economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă” la Liceul Teoretic Bulgar HRISTO BOTEV

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);


 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare

lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor

și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);

 • 17.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă prin mansardare la ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 162 - GRĂDINIȚĂ”

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii'.

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea

lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor

și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);

 • 18.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 184”

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea

lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor

și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);

 • 19.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice și a indicatorilor tehnico- economici ai investiției "Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 183”

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea

lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor

și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);

 • 20. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economică și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Lucrări de reabilitare, modernizare construtfffc[ construirea unei săli de sport la Școala Gimnazială nr. 192”

  «ui^țghtă si


  L.


Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București                     IIS °

Comisii:                                                                                II

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea

lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor

și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);

 • 21.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției “Lucrări de reabilitare, modernizare construcție existentă și construire corp nou Grădinița nr. 248 pentru locația situată în str. Arthur Vârtejeanu nr.15”

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii'.

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea

lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor

și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);

 • 22.    Proiect de hotărâre privind proiectul pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Lucrări de reparații, modernizare și extindere Grădința Nr. 97” pentru locația situată în Str. Minervei nr. 33, Sector 1

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii'.

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea

lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor

și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);

 • 23.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției “Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la Școala Gimnazială Petre Ispirescu”

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea

lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor

și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);

Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a^indi tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare, modernizare constț construire sală sport la Colegiul Tehnic Feroviar Mihai I”


Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii'.

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea

lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor

și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);

 • 25.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă - corpurile A, B, C și D la Colegiul Național ION NECULCE”

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea

lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor

și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);

 • 26.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la Liceul Teoretic CONSTANTIN BRÂNCOVEANU”

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea

lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor

și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);

 • 27. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției de "Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la Școala Gimnazială Sfântul Nicolae”

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea

lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

- Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor

și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);- Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);

 • 28.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției de ”Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă” la Școala Gimnazială ”Geo Bogza”

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii'.

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea

lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor

și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);

 • 29.    Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la Liceul de Arte Plastice N. Tonitza pentru corpul A”

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii'.

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea

lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor

și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);

 • 30.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 162

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea

lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor

și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);

 • 31. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției “Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă” la Colegiul Național ION LUCA CARAGIALE”

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);


 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbauj

lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor

și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);

 • 32. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției de „Lucrări de reabilitare, modernizare construcție existentă și construirea unei Săli de sport la Școala Gimnazială NICOLAE GRIGORESCU”

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii'.

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea

lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor

și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);

DIVERSE

 • 1.     Adresa nr. 38747/12.09.2019 referitoare la anunțul de promovare documentație PUD Str.

Bujorului nr.51A, sector 1, București

 • 2.     Adresa nr. 23141/30.05.2019 referitoare la respingere PUD Str. Amintirii nr. 13, sector 1, București

 • 3.     Adresa nr. 37131/03.09.2019 - Daniel Future Company S.R.L. referitoare la Plângerea prealabilă formulată de doamna consilier Ilinca Macarie cu privire la PUD Bdul Apicultorilor nr. 44-44A-44B, sector 1, București

 • 4.     Adresa nr. 36361/29.08.2019 - locuitori ai Cartierului Francez

Potrivit prevederilor art. 135 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, convocarea Consiliului local s-a realizat în scris, prin intermediul Secretarului General al Sectorului 1 - respectiv de către Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă, cu atribuții în acest sens, cu 5 zile înainte, în data de 24.09.2019, invitația la ședință precizând data, ora și locul desfășurării acesteia. Odată cu notificarea convocării, prin intermediul serviciilor de poștă electronică (e-mail), au fost puse la dispoziția consilierilor locali materialele înscrise pe Ordinea de zi, dovada fiind anexată prezentului document. Convocatorul, înregistrat sub nr. 3168/24.09.2019, a fost adus la cunoștință publică prin afișare la sediul instiuției și pe site-ul instituției.

La deschiderea ședinței au fost prezenți 17 consilieri locali din 26 consilieri în funcție.

Au lipsit: domnul Cristian Laurențiu Bulfon, domnul Vieru Manuel Augustin - absent nemotivat, domnul Zamfir Victor - absent motivat, doamna Suditu Raluca Gabriela - absent motivat, domnul Goncea Gheorghiță-Liviu - absent motivat, doamna Georgescu Adriana Mihaela -

De asemenea, au participat: Viceprimarul Sectorului 1 al Municipiului București, directori din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 și directori ai instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Răspundeți! N-ați apăsat. Acum! Păi vorbiți și ...da, în față. Alex, poți să vii tu două minute în locul domnului Președinte?

Doamna Dorina-Luminița Băni.șor: Da! Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Mulțumesc!Domnul Păiuși Oliver-Leon?... Prezent! Doamna Macarie Ilinca? Este în comisie. O să reiau. Doamna Munteanu Cristina Simona? Vorbiți la microfon, vă rog frumos, dacă sunteți. Mulțumesc! Doamna Mureșan Manuela?

Doamna Mureșan Emanuela: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Vieru Augustin-Manuel? .... Numai că noi nu am primit nimic scris, că este absent motivat. O să transmită în cursul zilei de azi? Da... deci, liderul U.S.R. confirmă? Da. Doamna Popa Daniela?

Doamna Popa Daniela: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Damian George - absent motivat. Domnul Goncea Gheorghiță Liviu - absent motivat. Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu? Vorbiți la microfon!

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Mulțumesc!Domnul Olteanu Virgil Mădălin?

Domnul Olteanu Virgil Mădălin: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Mulțumesc! Doamna Ramona Porumb?

Doamna Ramona Porumb: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Mulțumesc! Domnul Suvac Virgil Adrian? Este? Da, revine, după aceea. Georgescu Adriana Mihaela - absent motivat. Domnul Chirvasă Viorel Daniel? ...Prezent. Domnul Deaconu Alexandru Ștefan - absent motivat. Domnul Zamfir Victor - absent motivat. Domnul Tudose Cristian Adrian?

Domnul Tudose Cristian Adrian: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Comănici Ancuța Sorina - absent motivat. Domnul Crișu Florian Mișu?

Domnul Crisu Florian Mișu: Prezent.


Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1:

Condurachi Ecaterina Raluca?

Doamna Condurachi Ecaterina Raluca: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Mulțumesc! Domnul Iordan Florea, la microfon dacă sunteți.

Domnul Iordan Florea: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Mulțumesc! Doamna Suditu Raluca Gabriela - absent motivat. Domnul Purcărea Mihail Teodor? Este pe drum, în 5 minute... Domnul Neagu Marian Cristian? Vorbiți la microfon, domnule Președinte.

Domnul Neagu Marian Cristian : Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Mulțumesc! Doamna Macarie? Nu, cu microfonul...

Doamna Ilinaca Macarie: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Mulțumesc!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Purcărea, domnul Purcărea sunteți prezent? Spuneți la microfon, vă rog frumos.

Domnul Mihail- Teodor Purcărea: Nu prea sunt sănătos, dar prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Mulțumim! Domnul Chirvasă? Sunteți prezent!....

Domnul Chirvasă Viorel Daniel: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Mulțumesc! Putem începe?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Bună ziua! Bine ați venit la ședința ordinară din data de 30.09.2019. Având în vedere că în sală avem o prezență de 17 consilieri prezenți în funcție, raportat la 26 de consilieri în funcție, consider că există cvorum, drept pentru care deschid lucrările ședinței. înainte de a începe, în conformitate cu prevederile art. 138 alin. (15) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supun spre aprobare Procesul-verbal al ședinței extraordinare din data de 23.09.2019. Dacă aveți obiecțiuni pe marginea acestuia, vă rog să le formulați. Nu sunt obiecțiuni, domnilor consilieri, supun la vot Procesul-verbal al ședinței extraordinare din data 23.09.2019. Cine este pentru? Aveți cartela, domnul Purcărea? Este cartela dumneavoastră? Da? Bine, mulțumesc. Cu unanimitate de voturi, Procesul-verbal a fost aprobat și prin urmare descărcat.

PROCESUL VERBAL AL ȘEDLNȚEI ORDINARE DIN DATA DE 23.09.2019 A FOST APROBAT CU UNANIMITATE DE VOTURI -17 consilieri locali prezenți

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnule Președinte, vă dau cuvântul pentru a desfășura lucrările ședinței. Vă mulțumesc!

Domnul Cristian Marian Neagu -- Președinte de ședință: Bună ziua! Supun spre aprobare Ordinea de zi de astăzi.


Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: înai spre aprobare, Comisia de validare să se întrunească... a, nu..., da, înainte, pțj^H^ deja să se întrunească pentru punctul 2 și acum Ordinea de zi.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți să votăm Ordinea de zi de astăzi. Haideți să votăm Ordinea de zi de astăzi. Haideți să trecem de Ordinea de zi, mai sunt 3 voturi. Mai avem un vot, vă rog frumos!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Cine nu a votat, Cristi? Domnul Păiuși?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Unanimitate!

ORDINEA DE ZI A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI -17 consilieri

locali prezenți

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Comisia de validare, vă rog foarte mult, doamna Munteanu, domnul Purcărea, Comisia de validare. Da! Domnul Dragoș Florin Sion...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 2 „Hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Dragoș Florin Sion”. Vă rog frumos să vă prezentați înainte de....

Domnul Dragoș Florin Sion: Bună ziua! Numele meu este Dragoș Sion...

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Numai puțin, să anunțăm validarea...

Doamna Cristina-Simona Munteanu: Referitor la proiectul numărul 2 de pe Ordinea de zi, Comisia de validare a analizat dosarul electoral și am validat dosarul domnului Dragoș Florin Sion. Au fost prezenți 17 consilieri locali, au fost exprimate un număr de 17 voturi valabile.

Domnul Chirvasă Viorel-Daniel: 2 secunde, îmi cer scuze! Deci, referitor la punctul 2 de pe Ordinea de zi, mandatarea domnului... intrarea în mandat a domnului Dragoș Florin Sion, menționăm că au fost 3 consilieri prezenți din Comisia de validare, toate voturile au fost pentru și toate criteriile de eligibilitate s-au îndeplinit. Mulțumim frumos!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Acum puteți să vă prezentați!

Domnul Dragoș Florin Sion: Bună ziua! Numele meu este Dragoș Sion. Am 43 ani, sunt inginer IT-ist și în momentul de față sunt antreprenor, având propria mea afacere. Altceva? întrebări? Vă răspund cu dragă inimă.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mulțumim! Depuneți jurământul, vă rog frumos!

Domnul Dragoș Florin Sion: „Jw să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea, pentru binele locuitorilor Sectorului 1 al Municipiului București. Așa să-mi ajute Dumnezeu! ”

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Vă mulțumim! Felicitări!

Domnul Dragoș Florin Sion: Vă mulțumesc și eu.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 3 df


Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnule Președinte, înainte de ședință s-a înscris la cuvânt doamna Ulmeanu Petruța - City Manager-ul-Administratorul Public al Sectorului 1, pentru a lua cuvântul la punctul nr. 3.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Da, doamna Ulmeanu.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Numai puțin, între timp, se votează.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință: Haideți să votăm proiectul 2.

Domnul Virgil Adrian Suvac: Votăm proiectul nr. 2 sau nr. 3?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 2, 2...

Domnul Virgil Adrian Suvac: Q.K.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință: Haideți, că mai sunt 3 voturi.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Cristi, domnul Sion nu votează..., da, noul consilier nu votează acest proiect...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Unanimitate! Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI -17 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință: Spuneți doamna Ulmeanu! Punctul nr. 3 „Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 1 al Municipiului București pe anul 2019"

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Nu se aude, Cristi, microfonul doamnei Ulmeanu.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Gata, doamnă, se aude.

Doamna Petruța Ulmeanu - Administrator Public: Se aude? Bună ziua, domnilor consilieri! Bună ziua, stimați invitați!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Aprobarea, spuneți proiectul...

Doamna Petruta Ulmeanu - Administrator Public: Mă adresez dumneavoastră de această dată, nu în calitatea pe care o am în cadrul instituției, ci în calitate de contribuabil, de plătitor de taxe și impozite al Sectorului 1 București. în perioada scursă de la ședința trecută, până în prezent, am studiat cu mare atenție proiectul de rectificare a bugetului. Vreau să vă spun că singurele probleme pe care aș putea să vi le comunic și pe care am reușit să le înțeleg pe deplin, sunt cele privind modificările la autoritatea pentru învățământ. Nimic din ceea ce veți vedea în acest proiect de buget nu implică o cheltuială din partea bugetului local, din partea Primăriei. Singurele modificări care sunt cuprinse în această rectificare de buget sunt niște sume care sunt luate de la capitolul dezvoltare și trimise la funcționare. Și am să vă și explic de ce. Pentru că toate aceste cheltuieli pe


care noi trebuie să le facem, în primul rând sunt necesare pentru cele 2 proiecte, c au fost votate și care nu au finanțare, este vorba de Grădinița pentru toți și de U copii, fără această rectificare de buget, aceste 2 proiecte nu pot fi finanțate, trebuie să ne gândim la faptul că în 1959 s-a votat Declarația pentru drepturile copilului. Motto-ul acestei declarații cred că îl știe absolut oricine, de aici de față, mai ales domnii care sunt directori. Această declarație spune că Omenirea este datoare să ofere copiilor ce este mai bun, din ce are de oferit. Nimic mai adevărat. Nimic din această lume nu poate să ne facă să încălcăm drepturile omului, cu atât mai mult drepturile copiilor. Este obligație a autorităților publice să ofere copiilor tot ce poate oferi, din punct de vedere financiar, material și educațional. Fiecare dintre noi s-ar face vinovat pentru orice copil din această țară, al cărui drept la viață decentă și educație ar fi încălcat. Ceea ce vedeți dumneavoastră la AUIPUSP sunt lucruri care sunt absolut necesare, sume care trebuie alocate atât reparațiilor strict necesare și obligatorii pentru toate unitățile de învățământ, cât și pentru educația copiilor. Domnii de aici de față, domnii directori, cunosc cel mai bine situația în care se află unitățile de învățământ. Vreau să vă spun, nu am nici o nostalgie, dar în perioada trecută am beneficiat și mulți de aici din cei de față, știu că am beneficiat de școli îngrijite, igienizate, am avut materiale didactice. Nimic nu s-a întâmplat în perioada din ultimii ani. Trebuie ajutate aceste unități de învățământ să funcționeze în mod normal, civilizat și decent. Nu este o rugăminte, eu cred că este o datorie a noastră, să ne aplecăm foarte serios asupra acestei rectificări de buget și să oferim copiilor noștri ceea ce merită pe deplin și ceea ce noi putem să oferim. După cum bine știți, cred că toată lumea de aici de față, este de acord că educația este prioritară, că nimic nu poate să contribuie la mersul înainte al societății, dacă nu avem copii bine instruiți. Nu vreau să vă spun decât atât, într-adevăr bugetul local se diminuează cu acea sumă de 800.000 de lei. Acea sumă este primită pentru copii cu dizabilități, pentru copii cu probleme speciale, nu poate fi cheltuită până la sfârșitul anului. Va trebui să returnăm această sumă, de aceea apare acea diminuare cu 800.000 de lei. în afară de acea diminuare, sumele v-am spus, singura sumă care vine de la bugetul local privește acestă unitate nou înființată de Salubrizare. Dar și aici o să vedeți că suma a fost înjumătățită, deci nu mai este suma care a fost data trecută, suma este înjumătățită. Din punctul meu de vedere și din punctul, cred că tuturor celor de aici de față...

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Și pe un proiect aprobat... pe un proiect aprobat de către Consiliul Local.

Doamna Petruța Ulmeanu - Administrator Public: Exact! Exact! Ceea ce vă pot spune și este ultima frază pe care o am să vă mai spun, este faptul că, știți foarte bine că, bugetul a fost aprobat la sfârșitul lunii mai, știți foarte bine că procedurile durează foarte mult. Știți foarte bine că timpul este foarte scurt. Nu cred că v-ați fi așteptat ca în luna iunie să se rezolve ceva că nu era timpul necesar. în iulie abia au demarat niște proiecte, gândiți-vă că suntem la sfârșitul lunii septembrie și ne încadrăm în perioada de timp necesară pentru demararea acestor proceduri. Haideți să facem ceva, toți împreună, indiferent de culoarea politică, indiferent de dorința noastră, haideți să facem ceva împreună pentru ca acești copii să beneficieze de ceea ce trebuie să beneficieze. Eu mulțumesc tuturor domnilor directori care au venit și cred că sunt în asentimentul meu, că aceste sume trebuie votate așa cum au fost ele trecute în buget. S-au făcut acele studii de fezabilitate, le avem, le-ați avut puse la dispoziție. Eu vă mulțumesc anticipat și doresc ca în final, să cred că toată lumea de aici de față, luptăm și ne dorim ca acești copii să aibă parte de o educație corespunzătoare și de o viață pe care o merită, așa cum trebuie să o merite orice copil din țara asta. Vă mulțumesc, domnilor consilieri și domnilor invitați.


Domnul Suvac Virgil Adrian: Bună ziua! Bună ziua! Adrian Suvac mă


P.N.L. Sunt întru totul de acord cu ce a spus doamna City Manager, nu problemă cu banii dați pentru școli, tocmai de aceea avem și un amendament astăzi pe rectificarea bugetară. Să știți că data trecută noi nu am votat bugetul dintr-un anumit motiv și anume banii pentru acestă nouă Direcție de Salubrizare, care-și dorește să angajeze 55 de oameni, cu salariul mediu de 1.000..., de 16.000 de lei, de aceea amendamentul nostru la rectificarea bugetară este de a se diminua acest buget și de a se duce către secțiunea de funcționare, bunuri și servicii de la domeniul învățământ. Nu avem absolut nicio problemă cu școlile și susținem acest demers al Primăriei. în al doilea rând, aș vrea să vă spun că avem amendament și dacă pot să-l citesc, domnule Președinte.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnule consilier local, conform procedurii, acest amendament trebuie formulat în scris și trebuie să-l distribuim consilierilor locali, ca să voteze în cunoștință de cauză și introdus în sistemul de vot. De asemenea, acest amendament trebuie avizat de către Direcția Economică.

Domnul Adrian Suvac: Deci...

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Să vedem dacă este posibil, ca fiind încorporat în cadrul bugetului. Doamna Bucur și cu doamna Eftimie, vă rog înainte de a-1 distribui, să vă uitați pe acest amendament. L-ați văzut până acum?

Domnul Adrian Suvac: O să fac eu o precizare înainte, Comisia de buget am înțeles că nu a avut loc, de aceea nici nu am putut să-l introduc la Comisie de buget...

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Da! Vă rog foarte mult să-l dați...

Domnul Adrian Suvac: Amendamentul este scris, o să îl dau către aparatul.. .dumneavoastră...

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Da, doamna... mergeți acum să-l dați către doamna director și să ni-1 aduceți și nouă la Secretariat. între timp, un singur amendament, la un singur capitol? Doamna Bucur, doamna Eftimie veniți vă rog frumos ca să vă uitați peste amendament, dacă întrunește condițiile legale. Domnilor consilieri, înainte de a se pronunța doamna Director de la Economic, țin să vă precizez că prin acest amendament, prin care se modifică și se mută întreaga sumă bugetată pentru funcționarea Direcției de Salubrizare, vreau să vă precizez că sunt 3 hotărâri de consiliu adoptate de către Consiliul Local ca autoritate deliberativă și atât noi autoritatea executivă, cât și dumneavoastră autoritatea deliberativă, suntem obligați să respectăm hotărârile de consiliu. Cât timp ele nu sunt atacate, suspendate de către Instituția Prefectului, nu sunt atacate și suspendate de către o instanță judecătorească, noi avem obligația de a asigura acest serviciu public de salubrizare, de a asigura punerea în aplicare. Deci, practic, nu se poate muta din punct de vedere al prevederilor legale, întreaga sumă.

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Dacă îmi permiteți și mie, stimați colegi. în momentul de față, această direcție, mă gândesc că funcționează. Ceea ce urma noi să aprobăm în această rectificare bugetară va avea efecte pe viitor. Noi venim în sprijinul învățământului, exact așa cum am spus, să-l sprijinim pe domnul director, care în momentul de față are 3,8% execuție bugetară pe anul acesta, venim în sprijinul lui, tocmai făcând acest amendament. Nu se periclitează nicioDoamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Pavel, vă rog frumos să luați cuvântul, dacă sunt salarii aprobate de 4.000 de euro. în primul rând că Legea 153/2017 interzice a se depăși salariul viceprimarului, nu avea cum să fie aprobat un astfel de salariu.

Domnul Bogdan Pavel - director: Bună ziua! Bună ziua! Nici vorbă despre salariile vehiculate, organigrama și statul de funcții au fost aprobate într-o ședință anterioară, mai mult decât atât salariile personalului direcției sunt cu 5% mai mici decât salariile din primărie. Aceasta este hotărârea de consiliu. Dumneavoastră aveți acolo cheltuielile cu salarizarea și cheltuielile conexe, în plus, au fost... au fost modificate, dacă pe proiectul de buget o să vă uitați cu atenție, este vorba de 55 de angajați, un maxim pentru anul ăsta și anul viitor, de aceea sunt trecute 20 de computere, 20 de birouri, un copiator, au fost tăiate 2 automobile și, mai mult decât atât, primii angajați vor pleca prin transfer din primărie. Deci, nu va exista pentru primii 15 angajați un efort bugetar suplimentar. Aceste lucruri le-am discutat cu dumneavoastră încă din mai.

Domnul Oliver-Lcon Păiu.și: Mulțumesc! Domnule director...

Domnul Bogdan Pavel - director: Deci nu există salariile acestea.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Aici nu vorbim de salarii în primul rând, vorbim de faptul că am respins de fiecare dată ca această direcție să se ocupe de achiziționarea unei stații de sortare.

Domnul Bogdan Pavel - director: Nu este vorba despre achiziționarea unei stații de sortare.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Da, deci, atât timp cât...

Domnul Bogdan Pavel - director: Am înțeles perfect...

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Obiectivul dumneavoastră este cumpărarea stației de sortare, noi nu avem cum să fim pentru, indiferent ce faceți dumneavoastră acolo.

Domnul Bogdan Pavel - director: Și eu am susținut punctul dumneavoastră de vedere, de aceea în hotărârea de consiliu... de înființare... nu există cumpărarea unei stații, ci intrarea în posesia unei stații, ceea ce înseamnă construire sau cumpărare, dumneavoastră decideți.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Stați numai puțin.

Doamna Ramona Porumb: Se poate?

Doamna Petruța Ulmeanu - Administrator Public: îmi cer scuze că intervin din nou. în privința acestei societăți de salubrizare, acestei direcții care este de utilitate publică, după cum bine știți, România este în plin proces de infringement. Infringementul (constatare a neîndeplinirii obligațiilor) înseamnă 100.000 de euro pe zi penalitate, în cazul în care nu implementăm Directiva Consiliului Europei privind colectarea selectivă. Atâta timp cât am depus toate diligențele pentru înființarea acestei societăți, pentru înființarea acestei Direcții de utilitate publică, direcție care să poată să îndeplinească această obligație, gândiți-vă cine și-ar asuma responsabilitatea nefuncționării sau imposibilității de punere în aplicare a hotărârii de consiliu prin care noi am înființat această direcție.

Doamna Petruța Ulmeanu - Administrator Public: Avizele de legalitate... o secundă și vă răspund imediat. Toate avizele au fost luate, după cum bine știți. Am avut și împuternicire de la Primăria Capitalei, de la Consiliu, o hotărâre de Consiliu a capitalei. Este... în momentul de față, este definitivă hotărârea și ea trebuie pusă în aplicare. Dacă noi ne asumăm, aici de față, riscul de a nu pune în funcțiune această direcție este opțiunea dumneavoastră.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Doamna City Manager...

Doamna Petruța Ulmeanu - Administrator Public: Vă rog!

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Conform raportului primit de la societatea Romprest, care se ocupă de acest lucru conform contractului pe care îl avem și este încă valabil încă vreo 20 de ani, conform acestui raport, situația, situația este foarte bună la Sectorul 1. Am înțeles că avem peste 50% prelucrarea gunoiului, masă uscată. Da? Deci nu se pune problema aceasta la Sectorul 1. Problema asta se pune la nivel de țară. Fiecare administrație locală să-și rezolve problemele astea și totul trebuie să fie controlat de către guvern. Sectorul 1 stă foarte bine din fericire la acest capitol.

Domnul Cristian - Adrian Tudose : Domnul Păiuși, domnul Păiuși...

Doamna Petruța Ulmeanu — Administrator Public: Niciodată nu o să putem să decelăm Sectorul 1 de România. Sectorul 1 face parte din România, procesul de infringement privește România, nu privește Sectorul 1. Ori, discutăm despre sortarea, despre sortare, sortare care nu este cuprinsă în contractul cu Romprest. Deci această direcție are ca principal obiectiv sortarea și nu colectarea. Nu este...

Domnul Cristian - Adrian Tudose : Domnul Păiuși, doresc...

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Și ce mai este important, că această obligație îi revine Consiliului Local de a aproba modalitatea de gestiune a sortării. Ori, dacă nu sunt de acord cu o direcție, care este cealaltă alternativă propusă de către Consiliul Local al Sectorului 1?

Domnul Cristian - Adrian Tudose: Doresc să iau cuvântul. Atenție la toți colegii mei consilieri, începând cu luna ianuarie, ne chinuim în acest consiliu să înființăm această direcție, sub diferite forme. S-a încercat varianta cu Societatea pe care colegii mei din partea cealaltă au respins-o în unanimitate, cu toate că nu au avut motive. S-a mers pe varianta cu direcția. S-a prezentat direcția cu toate formele și toate avizele legale obținute. S-a obținut pentru înființarea direcției opinia, inclusiv din mediul academic. Culmea este că un coleg al colegilor de vis-a-vis de la U.S.R. și vorbesc de domnul profesor universitar Burlui, și-a dat girul, că este una dintre măsurile cele mai bune pe care le putem întreprinde. întreb, luând notă de luarea de poziție a domnului Viceprimar Bădulescu, care a menționat explicit într-un interviu dat, interesul dat de P.N.L. pentru groapa

Iridex, groapa care poluează nordul capitalei, dacă Grupul U.S.R. și Grupul P.N.L. susțin oare funcționarea în continuare, ilegală a acestui depozit, acest depozit cu care ne aflăm în instanță de peste trei ani de zile, este susținut și o spun răspicat, de o serie de interese foarte ciudate, aduse la cunoștința multor autorități. încercăm să salvăm bugetul Sectorului 1 de un infringement care va fi


implacabil prin lipsa unei sortări adecvate. Faptul că ne raportăm la Romprest, ceea Romprest că facem noi ca Sectorul 1, colegii de la U.S.R. poate vă cunoștință de cauză. Doamna Macarie? Poate vă interesează.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Tudose!

Domnul Cristian - Adrian Tudose: Dar nu e agresivitate! încerc, încerc să văd dacă subiectul trezește interesul sau se votează doar politic. Cei de la Romprest ne raportează niște cifre asupra cărora noi nu avem control. Știți foarte bine și aici vorbesc de toți colegii consilieri cu care am fost în comisie, că de câte ori am cerut să avem controlul pe cantitățile selectate, prin punerea de cântare pe mașinile care transportă către stațiile de sortare, prin faptul de a avea posibilitatea să vedem exact ce se sortează și cum se sortează, am fost refuzați de către Romprest în mod repetat, cu diverse motive absolut puerile. Din acest punct de vedere consider că vă asumați și o spun răspicat, vă asumați faptul că nu se vor îndeplini normele pe care Sectorul 1 are obligativitatea în fața Uniunii Europene și în fața cetățenilor să le facă legate de sortare. Vă mulțumesc.

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Mulțumim, domnul Tudose. Mulțumim, domnul consilier.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Dați cuvântul domnului Suvac. Dați-i cuvântul domnului Suvac, să prezinte amendamentul.

Doamna Ramona Porumb: Două secunde, că m-am înscris la cuvânt, nu vă rețin foarte mult. Vorbim aici de faptul că ne asumăm. Dar dumneavoastră vă asumați faptul că în momentul ăsta în Sectorul 1 sunt școli care nu-și mai pot plăti utilitățile? Sunt aici foarte mulți directori și astea sunt informațiile care vin de la directorii școlilor. Nu mai sunt bani de utilități, în mijlocul capitalei, în cea mai bogată primărie din țară.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Porumb!

Doamna Ramona Porumb: Acesta e un amendament pentru...

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Porumb! Păi dacă bugetul nu se aprobă...

Doamna Ramona Porumb: ... pentru a acorda banii școlilor. înainte de salubrizare, pentru că ne vorbiți de drepturile copiilor, eu vă propun să ne aplecăm către copii și cu siguranță găsim bani și pentru Direcția de salubrizare, dacă lucrurile vor fi făcute așa cum trebuie. Momentan, vrem să plătim aceste salarii fără ca să... fără să avem stație de sortare, fără să avem acele platforme îngropate, fără să avem utilajele pentru a ridica gunoiul respectiv. Și ce facem, tăiem asta de la educație? Și da și în ședința trecută, P.N.L. a precizat foarte clar, nu-și asumă acordarea a 11 milioane de lei pentru o direcție în detrimentul copiilor. Vă asumați asta?

Doamna Pctruța Ulmeanu - Administrator Public: Doamna consilier, vă pot răspunde.

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: E aleatoriu dreptul la cuvânt.

Doamna Petruța Ulmeanu - Administrator Public: Domnii directori aici de față, știu foarte bine că toate sumele pentru utilități au fost alocate. în momentul de față nicio școală nu are întârzieri la plata utilităților. Deci, în momentul de față acestea sunt alocate. în privința salariilor, doamna consilier, în privința salariilor, acestea, acestea nu pot fi mai mari decât salariul viceprimarului și sunt diminuate cu 15% față de... față de instituție, față de primărie. Deci, nu se plătesc...


Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Nu!

Doamna Petruța Ulmeanu - Administrator Public: în condițiile în care...

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Dar bugetul...

Doamna Petruta Ulmeanu - Administrator Public: în condițiile în care sumele vor rămâne neachitate la sfîrșitul anului vor intra înapoi în buget. Nu sunt luate de la învățământ să se dea la salubritate.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Ulmeanu, bugetul nu a fost aprobat în ședința din data de 23.09.2019 și nu se poate invoca tot de către Consiliul Local care avea acest drept de a aproba rectificarea bugetară, cu aceste utilități prinse în urma centralizării, astfel cum au fost înaintate Direcției Economice, ori atâta timp cât bugetul nu a fost aprobat în 23.09.2019, cum puteau fi virate aceste sume? De aceea am venit în fața dumneavoastră împreună cu toți directorii, ca să explicăm și să semnalăm acest lucru, că bugetul trebuie aprobat, nu ne putem juca cu taxele și impozitele cetățenilor după bunul plac.

Doamna luliana-Cristina Grigorescu: Stimați colegi, dacă îmi permiteți, dacă îmi permiteți! Cred că ar fi a treia oară cănd mi s-ar tăia cuvântul. Domnul Președinte, sunteți Președinte de ședință sau ce sunteți acolo?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Spuneți doamnă, păi aveți cuvântul!

Doamna luliana-Cristina Grigorescu: Dacă se poate, toți aici avem un discurs care cum ne avantajează pe fiecare. Haideți să fim sinceri unul față de celălalt, da? în momentul de față, pentru Salubritate se vor da niște salarii foarte mari, deși nu avem infrastructura formată încă. Haideți să fim sinceri unul cu celălalt. în momentul de față sunt școli care nu au posibilitatea să-și plătească utilitățile. Haideți să fim sinceri cu noi.

Domnul Cristian - Adrian Tudose: Haideți să fim...

Doamna luliana-Cristina Grigorescu: Doamna secretar, lăsați-mă să...

Domnul Cristian - Adrian Tudose: Doamna...

Doamna luliana-Cristina Grigorescu: Să termin, domnul Tudose. Nu v-am întrerupt.

Domnul Cristian - Adrian Tudose : Vă rog, vă rog!

Doamna luliana-Cristina Grigorescu: Vă rog frumos să-mi permiteți, da, să-mi termin intervenția. în momentul de față, în sprijinul domnului director și în completarea doamnei City Manager, ceea ce noi susținem învățământul și am spus-o, noi nu votăm aici sume, că dacă ne-am uita un pic pe toate sumele din proiectele de astăzi, sunt 2.000 de euro pe metru pătrat, deși nu se ridică nicio clădire, noi votăm aici oportunitate, domnilor. De aia am și venit cu acest amendament în sprijinul învățământului din Sectorul 1, care se duce pe apa sâmbetei în momentul de față. Cu tot cu utilități, cu toate, doamna Secretar! Că interveniți peste toți consilierii când vorbesc, nu este posibil! Deci, noi aici mutăm către învățământ. Fiecare își spune discursul cum vrea. Noi în momentul de față nu avem infrastructura necesară, să putem să sortăm și să cântărim, pentru că mașinile nu sunt dotate în momentul de față. Dar nu putem să vorbim de salarii de 4.000 de euro

când noi nu avem mașini care să știm cât s-a dus la groapa de gunoi!


Domnul Cristian - Adrian Tudose : Doamnă, doamna consilier...

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Nu sunt filmate, nu sunt cântărite, nu se dau bonuri de confirmare. Eu cunosc această situație, nu e posibil să nu putem sprijini și învățământul, dar nu se poate să venim cu salarii de 4.000 de euro. Despre asta este vorba.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Vă rog frumos, nu mai dezinformați, vă rog frumos!

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Dacă dumneavoastră m-ați fi lăsat să vorbesc, săptămâna trecută, consilierii noștri...

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Dar eu îmi fac datoria, îmi fac datoria să vă spun...

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: .... ascultați-mă un pic!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: ...că nu este stabilit niciun salariu de 4.000 de euro, pentru că potrivit legii 153...

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Deci vorbim despre niște angajări de peste 50 de persoane cu salarii imense, doamna Secretar!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Nu se poate așa ceva.

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Haideți să spunem drept, că le putem publica, că le-am primit la mapă.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Salariile nu sunt publicate, sunt aprobate prin Hotărâre de Consiliu.

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Deci, nu menționați Directiva Europeană cu privire la deșeuri pentru că nu vorbim despre acest lucru. în momentul de față vorbim despre salarii foarte mari.

Domnul Cristian - Adrian Tudose ; Doamna consilier...

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Vorbim de utilități care nu se pot plăti la școli, în acest moment...

Domnul Cristian - Adrian Tudose : Doamna consilier...

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Noi venim în sprijinul acestor școli și credeți-ne că și noi suntem reprezentanți în Consiliile de administrație în toate școlile din Sectorul 1 și toți directorii vorbesc cu noi. Mulțumesc mult!

Domnul Cristian - Adrian Tudose: Doamna consilier! V-am ascultat și...

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Vă rog frumos!

Domnul Cristian - Adrian Tudose; Două secunde...V-am ascultat și același stil în care P.N.L. în mandatul 2012-2016 a procedat, procedează și acum. Am o rugăminte. Vorbim în calitate de reprezentanți ai unor partide. Haideți să ne asumăm, haideți să ne asumăm cu bune și rele, ceea ce fac reprezentanții noștrii fie că sunt prezenți, fie că nu. P.N.L, P.N.L. în mandatul 2012-2016 a admis prin hotărâre de consiliu, da, prin hotărâre de consiliu, nu, doamna consilier, eu v-am ascultat! Doamna consilier, eu... doai


Doamna consilier, eu v-am ascultat, da? Acum vă cer respectul, vă cer respectul să mă ascultați și dumneavoastră. Știți, aveți cunoștință, aveți cunoștință, aveți cunoștință că sub mandatul P.N.L., al Primarului Chiliman, Romprest a declarat prin hotărâre de consiliu, a venit în fața Consiliului și a declarat investiție de 7 milioane și punere în funcțiune a unei stații de sortare care nu există? Da, într-adevăr am făcut o mare greșeală că am fost alături de dumneavoastră, într-adevăr. Deci, deci, deci, doamna consilier, aici vorbim despre altceva. Amestecul, amestecul politicianist, amestecul politicianist și făcut cu rea voință între școli și sortare este toxic. Pentru că avem bani să susținem școlile, avem bani să susținem măsurile care trebuie întreprinse pentru sortare. Nu s-a pus problema să nu dăm banii către școli sau să nu prindem banii aferenți pentru tot ceea ce este necesar la școli, versus stația de sortare. Ceea ce faceți acum este, de la începutul anului și suntem în luna octombrie, mâine, o blocare a sortării la nivelul Sectorului 1, o blocare cu interese personale, față de situația în care se găsește Sectorul 1, legată de groapa Iridex, legată de situația poluării, legată de tot ceea ce se întâmplă pe parte de mediu. Mulțumesc!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți să votăm amendamentul, vă rog frumos.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Suvac, domnul Suvac! Citiți amendamentul, vă rog frumos! Da?

Domnul Virgil - Adrian Suvac: Da. Mulțumesc frumos. O să dau citire amendamentului și anume: se diminuează bugetul capitolului 74.02.05.01 cu denumirea "Salubritate, Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului” și se majorează capitolul 65.02.50, cu denumirea ”Alte cheltuieli în domeniul învățământului”, secțiunea de "Funcționare, la bunuri și servicii”. Suma este de 2.678 de mii de lei.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretând General al Sectorului 1: Doamna Eftimie, întrunește condițiile legale? Este avizat? Doamna, doamna Cristina Grigorescu, dar vreau să fac o singură precizare! Să știți că... da... nu le aveți tăiate! Domnul Președinte, dacă vi le-a tăiat, nu eu. Vreau să vă precizez că orice direcție care s-a înființat la nivelul Sectorului 1, primul pas pe care îl faci într-o direcție este să vii cu resursa umană. Pentru că infrastructura, să știți că resursa umană o pune în mișcare! Pentru realizarea tuturor procedurilor de achiziții în orice societate și în orice unitate de învățământ înființată, primul lucru este angajarea oamenilor. După aceea oamenii pun în mișcare...

Domnul Virgil - Adrian Suvac: Domnul Președinte, dacă doamna Director poate să mai afirme odată legalitatea amendamentului în microfon și să trecem la vot.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință: Da, doamna Director, spuneți.

Doamna Maria Magdalena Eftimie - Director Economic: Ce anume?

Domnul Virgil - Adrian Suvac: Amendamentul!personalului din fonduri publice și nu, nu au cum... adică nici... da, da, da. Deci, da, suntem de acord cu... deci, noi, Direcția Economică... cu acest amendament. Mulțumesc!

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Dacă îmi permiteți. Doamna Director, mă bucur că v-ați dat acordul pentru acest amendament al colegului nostru. Din ce avem noi la mapă, să știți că împărțind sumele la ce angajări se dorește să se facă, suma reiese undeva la 16.000 de lei de persoană, ca să știți.

Doamna Maria Magdalena Eftimie- Director Economic : Da.

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Nu știu ce ați trimis sau cine, cum a trimis, către Secretariat, dar, noi la mapă în momentul de față și s-a mai întâmplat chestia asta, avem 16.000 de lei pe cap de angajat. Atât vroiam să spun. Eu mi-am încheiat intervenția. Mulțumesc mult!

Doamna Eftimie - Director Economic: Dacă-mi permiteți, în acești 16.000, nu este numai salariul de încadrare, sunt cuprinse și norma de hrană și voucherele și alte cheltuieli aferente salariilor. Da, dar nu este salariul de încadrare. Mulțumesc! Da... nu, astea se vor verifica. O.K. Da, da. Mulțumesc! Mulțumesc!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți să votăm, vă rog frumos. Amendamentul a fost respins. 11 voturi pentru, 2 abțineri, 5 voturi împotrivă.

AMENDAMENTUL A FOST RESPINS CU 11 VOTURI PENTRU, 2 ABȚINERI ȘI 5 VOTURI ÎMPOTRIVĂ din 18 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți să votăm proiectul în integralitate. 7 voturi pentru, 11 abțineri. Proiectul nu a trecut.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS CU 7 VOTURI PENTRU ȘI 11 ABȚINERI din 18 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 4 "Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 100/28.07.2016 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 7”

Domnul Virgil-Adrian Suvac: Mulțumesc frumos, domnule președinte. Domnilor directori, să vedeți și dumneavoastră, cam despre ce este vorba, am susținut bugetul doar cu acest mic amendament care era doar jumătate din suma de la salubrizare și nu au fost de acord cu ea. Asta ca să fie clar pentru toată lumea, ne cerem scuze pentru problemele create, dar vom rezolva în curând.

Domnul Dragoș-Florin Sion: Bună ziua. Chiar dacă sunt nou, am discutat cu colegii mei de la Grupul U.S.R. și, din nefericire sau din fericire, acest amendament nu a trecut, dacă acest amendament ar fi trecut, cu toții din Grupul U.S.R. am fi votat acest buget. Deci, altceva nu pot să spun, decât că îmi pare foare rău.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți să votăm, vă rog frumos.


Punctul nr. 4 .Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Loca ,

7 nr. 100/28.07.2016 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al

Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității instituțiilor de învățământpreuniversitar de stat din sectorul 1 Proiectul nr. 4 a fost retras de inițiator.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 5 "Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 89/29.06.2016 privind stabilirea domeniilor de activitate și componența Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1, cu modificările și completările ulterioare ”

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Da, propune pe doamna Georgescu, Adriana Georgescu, să intre în Comisia de buget, dacă sunt de acord. Grupul P.N.L., o propuneți pe Adriana Georgescu, în locul doamnei Todea?

Doamna Porumb Ramona: Da, pentru Comisia de buget, grupul P.N.L. o propune pe doamna Adriana Georgescu.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Grupul U.S.R. propune pe colegul nostru Dragoș Sion în Comisia de buget, finanțe.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: S-a propus și de la P.N.L. Nici noi nu avem.

Doamna Porumb Ramona: în Comisia de buget înțeleg că avem 2 locuri libere în urma eliberării doamnei Armând și a Steluței Todea, nu? Conform...

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului I: Domnul Păiuși, faceți un amendament la acest proiect, ca să-l propuneți pe domnul consilier nou, știți de ce, dacă nu... domnul fiind validat în această ședință, ar trebui să avem un proiect în ședința următoare. Dacă nu, veniți cu amendament prin care să propuneți.

Doamna Porumb Ramona: Pentru a fi comisiile complete, cred că mai bine închidem astăzi, faceți dumneavoastră un amendament.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Cristi, poți să introduci un câmp pentru amenadment, da? Cu domnul Sion și Adriana Georgescu, votată pentru...

Amendamentul...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți să votăm amendamentul.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Păiuși, luați cuvântul.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Referitor la Comisia de buget, finanțe, propunem înlocuirea doamnei Clotilde Armând, care a demisionat din această calitate, inclusiv cea de consilier local, îl propunem pe colegul nostru Dragoș Sion.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți să votăm amendamentul. Mai sunt 2 voturi. Cine nu a votat, Cristi? 17 voturi pentru, 1 abținere. Amendamentul a trecut.

AMENDAMENTUL A FOST APROBAT CU 17 VOTURI PENTRU ȘI O ABȚINERE din 18

consilieri locali prezenți


Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Cel de-al doilea amendament. Haideți să votăm, vă rog frumos. Mai e un vot. Mihai, ai votat? Unanimitate. Amendamentul a trecut -propunerea de înlocuire a doamnei Steluța Todea cu doamna Adriana Georgescu.

PROPUNEREA A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI din 18 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Supunem la vot proiectul numărul 5. Haideți să votăm proiectul numărul 5 în integralitate. Am mai votat o dată propunerea domnului...

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: A fost amendamentul, acuma-i propunerea.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți, că mai sunt 3 voturi. Unanimitate. Propunerea a trecut.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți să votăm proiectul numărul 5 în integralitate.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Ce problemă tehnică este, te rog frumos să spui. Să spună tehnic, să spună tehnic ce s-a întâmplat.

Domnul Cristian Marcel Culea - Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă: Bună ziua! Din păcate, a fost introdus eronat votul în sistem pentru ultimele două propuneri, rugăminte mare, să reluăm votul pentru cele 2 propuneri în Comisii. Mulțumesc!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: De aceea, amendamentele, spun mereu că trebuie făcute din timp, atâta timp cât noi vă invităm odată cu convocatorul să formulați amendamentele în scris, pentru a putea să pregătim și noi sistemul de vot.

Domnul Cristian Marian Neaou - Președinte de ședință; Haideți să votăm, vă rog frumos. Unanimitate.

1. PROPUNEREA INIȚIALĂ A FOST APROBA TĂ CU UNANIMITA TE DE VOTURI -18 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință: Propunerea domnului Sion, haideți să votăm. Amendamentul domnului Păiuși. Mai sunt 2 voturi. Unanimitate. Propunerea a trecut.

2. AMENDAMENTUL A FOST APROBA T CU UNANIMITA TE DE VOTURI - 18 consilieri localiprezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți să votăm proiectul numărul 5 în integralitate. Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI -18 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 6 ”Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice si a investiției "Lucrări de reabilitare și modernizare con: mansardare la Școala Gimnazială Vasile Alecsandri”


Doamna Manuela Muresan: Bună ziua, eu sunt în Consiliul de administrație de la Vasile Alecsandri și aș vrea să știți că această mansardă trebuia cu foarte mult timp făcută în urmă, în sensul că s-a făcut deja un studiu de fezabilitate, a expirat, nu s-a luat nicio măsură și mie mi se pare că este foarte târziu ceea ce facem acum. Sunt total de acord cu propunerea respectivă, mansardarea asta trebuia construită acum câțiva ani. Deci sper să nu fie amânată și de data asta. Mulțumesc!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți s-o facem acum. Haideți să votăm. Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI -18 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 7 .JProiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției de "Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la Școala Gimnazială Pia Brătianu

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Două cuvinte aș vrea să spun despre o mare parte din proiectele pe care le avem astăzi. Noi am analizat foarte atent fiecare proiect în parte și toată documentațiile pe care le-am primit în timp util, trimise de către doamna Secretar. Constatăm diferențe foarte mari de valori pentru aceeiași cantitate de materiale. Constatăm că o sală de sport poate să coste 2.000 de euro pe mp sau 1.000 de euro pe mp. Considerăm și credem că sunt aceleași suprafețe. Mai avem o situație în care există o sală de sport nouă și totuși se mai dorește încă o sală de sport. Eu zic că trebuie să prioritizăm toate aceste lucruri, iar per total, suma totală pentru toate aceste lucrări ajunge undeva la 60.000.000 euro. Avem rețineri din punctul ăsta de vedere, cu toate că ne dorim să votăm, pentru că știm foarte bine că parte din școli au nevoie de reabilitări, au nevoie de toate aceste lucruri, dar trebuie să știm foarte clar și noi ce materiale și ce se dorește să facă.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnule Păiuși, în concret, la ce proiect vă referiți pentru că avem proiectanții în sală, ca să vă răspundă.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Mă refer la Pia Brătianu.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Pia Brătianu? Ce proiectant a lucrat? Luați cuvântul. Am adus proiectanții, pentru că noi nu știm să va răspundem.

Doamna Elena Bejan reprezentant firmă proiectare Be Home Concept: Bună ziua! Numele meu este Bejan Elena, reprezint firma de poriectare ByHome Concept. Noi am lucrat la proiectul respectiv, Pia Brătianu. Pentru orice întrebare vă stăm la dispoziție. Referitor la sumele care spuneți că... pentru diferite locații, s-a ajuns la aceleași sume. Fiecare proiect are atașat, nu știu dacă a ajuns la dumneavoastră, are o listă de cantități, de materiale și mai mult, toate aceste cantități sunt transpuse și în programul de devize WinDef.


Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: P frumos, vă rog, acum vă fac... să meargă cineva de la Secretariat să îi arate pe I țj departe, vis-a-vis de prețuri, ce v-au întrebat. De sală de sport...

Doamna Elena Bejan reprezentant firmă proiectare Be Home Concept: în primul rând au fost făcute niște teme de proiectare împreună cu fiecare director de școală, liceu, grădiniță, în funcție de locația respectivă și s-au făcut corelările și cu concluziile din expertizele tehnice și concluziile din auditul energetic. Există reglementări și normative care trebuiesc îndeplinite, începând de la termosistemul de fațadă pe care îl folosim, de la tâmplărie și în acord, bineînțeles, cu reglementările I.S.U. S-au schimbat foarte mult în ultimii 2 ani aceste reglementări, iar o locație existentă, că să îndeplinească toate aceste normative are nevoie de intervenții generale.

Doamna Ilinca Macarie: Ați spus că toate cheltuielile pe care le faceți au ca bază toate corelările între... între expertiza tehnică și celelalte necesități.

Doamna Elena Bejan reprezentant firmă proiectare Be Home Concept: Audit energetic...

Doamna Ilinca Macarie: Vreau să vă spun exact, că m-am uitat, deci problema noastră e următoarea: aveți clădiri, aveți clădiri de imobile în care expertiza tehnică spune că este nevoie de o consolidare și este clar că asta înseamnă și trage după sine niște cheltuieli foarte mari, la care am și spus că suntem de acord și înțelegem sumele. Pe de altă parte, aveți cam aceleași sume pentru foarte multe clădiri unde expertiza tehnică spune foarte clar că nu e nevoie de consolidare și că starea clădirii e foarte bună. Aici eu nu înțeleg sau noi nu am putut să înțelegem de unde provine suma și am cerut în ședința trecută să ni se dea niște cantități, că să putem să vedem.

Doamna Elena Bejan reprezentant firmă proiectare Be Home Concept: Da! Da!

Doamna Ilinca Macarie: Deci am văzut intervenții de tip scară exterioară metalică, o fațadă termoizolată, 3 ferestre schimbate, două închideri, două uși închise sau așa... la niște sume de milioane, deci nu putem așa... nu se justifică din ce material avem. Ne mai lipsesc niște informații.

Doamna Elena Bejan reprezentant firmă proiectare Bc Home Concept: Dacă sunteți de acord sau oricând pe oricare locație o putem lua pe partea de... dacă deschide domnul link-ul, pe partea de cantități, pentru că sunt separate pe fiecare tip de lucrare. Deci, noi am predat, ca suport.... Ele sunt predate, există și ce pot să vă spun că fiecare tip de lucrare de la consolidări, interior, exterior, extinderi sau săli de sport sunt cuantificate.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Doamna Macarie, doamna Macarie noi votăm pe oportunitate. Dacă sumele sunt prea mari, răspund cei care și le asumă, Pe noi ne interesează dacă facem sau nu facem. Nu e a noastră, doamna...

Doamna Elena Bejan reprezentant firmă proiectare Be Home Concept: La care anume? Da, la

proiectul numărul 7, spre exemplu există o problemă, are două corpuri de clădire pentru învățământ și o sală de sport, al treilea corp, la cclc două corpuri de clădire pentru învățământ sunt mari probleme de infiltrație. Totul subsolul este afectat, nu numai de infiltrație, dar miroase îngrozitor a mucegai. Pentru a rezolva problema de acolo sunt niște intervenții mai detaliate. De jur împrejurul clădirii și plus protecția la fundații, care nu sunt consolidări pen


consolidată, dar intervențiile chiar sunt delicate. Deci, dacă vorbim....cu mare drag vi le mai pun o dată la dispoziție personal.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Sunt puse la dispoziție, sunt puse. Vom face dovada. Vă rog frumos să nu mai dezinformați. Chiar de data asta am să vă fac dovada și eu am să îi cer Președintelui să vă sancționeze. Nu se mai fac astfel de afirmații. Am înțeles asta, dar nu mai dezinformați, că nu ați primit materialele, deschideți link-urile că noi stăm până la 12 noaptea, tocmai ca să vă transmitem toate documentele.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți să votăm. Vă mulțumim frumos. Haideți să votăm.

Doamna Elena Bcjan reprezentant firmă proiectare Be Home Concept: Le mai punem la dispoziție o dată, ce pot să spun. Ele sunt, adică chiar e păcat.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Vă mulțumim. 12 voturi pentru, 6 abțineri. Proiectul a fost respins.

PROIECTUL A FOST RESPINS CU 12 VOTURI PENTRU ȘI 6 ABȚINERI din 18 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință; Punctul nr. 8 "Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existența la Școala Gimnazială nr. 13”. Haideți să votăm.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Toate proiectele sunt transmise, toată documentația este pusă la zi, așa cum au fost aduse de către Administrația Școlilor. Toată documentația este scanată și transmisă. Școala 13. Proiectantul oricum își asumă și o să trecem și în proiectul de hotărâre. își asumă în ceea ce privește documentația tehnico-economică. Are un contract încheiat și răspunderea juridică îi aparține.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mai avem un vot, vă rog frumos! Mai avem un vot, cine nu a votat? 12 voturi pentru, 6 abțineri. Proiectul a fost respins.

PROIECTUL A FOST RESPINS CU 12 VOTURI PENTRU ȘI 6 ABȚINERI din 18 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință:înțeleg că grupul U.S.R. sc împotrivește reabilitării școlilor și consolidării? Grupul U.S.R. se împotrivește reabilitării școlilor?

Doamna Manuela Mureșanu: Nu, tocmai s-a opus la un proiect care este neclar. în afară faptului că devizele nu sunt complete, sunt generale, prețurile diferă de la un proiectant la altul de 4 ori. Deci, un proiectant face cu 5...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Doamnă, dar nu e treaba noastră.

Doamna Manuela Mureșanu: Ascultă-mă puțin. Un proiectant face cu 5.900 de lei pe mp o sală de sport, un alt proiectant o face cu 1.200 lei pe mp. Avem dreptul să știm de unde apar prețurile astea? Ba da, e treaba noastră, cum să nu fie treaba noastră? Dacă nu ar fi treaba noastră, prețurile nu ar fi incluse, ar scrie numai așa, reabilitare școala nu știu care. Sunteți de acord sau nu? Da, sunt de acord, dar din moment ce eu aprob niște milioane și zeci de milioane de euro din banii cetățenilor, eu vreau să știu pe ce îi dau, pentru că astea sunt firme particulare care iau bani, nu îi ia Dumnezeu, că nici atâta nu i-aș da... Deci, nu mai spune că U.S.R. se opune reparațiilor și construcțiilor de școli, pentru că este cea mai mare gogomănie pe care ai spus-o azi.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Asta s-a întâmplat, doamnă.

Doamna Manuela Mureșanu; Cum, a votat împotriva două proiecte, așa cum înainte am votat pentru, despre Școala Vasile Alecsandri am subliniat că trebuia de mult făcută acea mansardă.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Și astea trebuiau făcute de mult.

Doamna Manuela Mureșanu : Dar, de unde știi? Ai fost pe teren? Eu am fost pe teren. Deci, te rog frumos nu mai spune chestii din astea.

Doamna Elena Bejan reprezentant firmă proiectare Be Home Concept: Aș dori, dacă se poate, pentru Școala nr. 13, nu știu câți dintre dumneavoastră cunosc, dar 3C află într-o zona defavorizată. Doamna director a luptat enorm să aducă școala la un standard. Sunt probleme încă de funcționare. Este păcat că s-a respins acest proiect. Vorbim de o școală și o grădiniță în aceiași incintă, deci noi afectăm practic, de la învățământul preșcolar până la gimnazial. E păcat. Este păcat că s-a respins acest proiect. Vorbesc de Școala nr. 13, mai ales că pentru lucrarea asta aveți devize.

Doamna Ilinca Macarie: Devizele... nu e vorba de devize. Normal că avem devizul, dar trebuie devizul... trebuie justificat. Nu avem ce faceți, cât... ce faceți, ce cantități sunt în banii ăia. Nu avem asta.

Doamna Elena Bejan reprezentant firmă proiectare Be Home Concept: Eu asta vă spun. Vorbim de deviz. Pe hotărârea generală, care aveți o pagină, unde sunt cheltuielile, niște totaluri care reies din devizele în WinDct pe fiecare categorie. îmi pare rău să spun lucrul ăsta și c și păcat că s-a muncit enorm. Haideți să vedem concret, Școală nr. 13 ce documentație aveți. Adică nu putem să respingem așa un proiect că nu avem. Hai să vedem pentru că noi le avem. E păcat.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: La Scoală nr. 13 avem în plan trecute câteva cheltuieli, de exemplu studiul de fezabilitate 21.000 lei. Numai puțin, studiu de fezabilitate, documentație avizare lucrări, intervenții 126.000 lei. Așa sunt trecute aici. Proiect tehnic și detalii de execuție, astea le văd, 29.000 lei.

Doamna Elena Bejan reprezentant firmă proiectare Be Home Concept: Nu acela este devizul, domnule.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Și am aici o suma de 7.000.000 lei care cuprinde exact ceea ce vă spun, cheltuieli diverse 10%, neprevăzute 828.000, taxe pentru acorduri, avize 1.310.000, cotă aferentă case sociale. Astea sunt.

Doamna Elena Bejan reprezentant firmă proiectare Be Home Concept: Ăsta este devizul general care rezultă din cantitățile pe categorii de lucrări.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Iar, numai puțin, se dorește așa: placarea soclului cu vată minerală bazaltică, păstrarea tâmplăriei exterioare existente, asigurarea condițiilor necesare unui sistem educațional performant prin creșterea nivelului de confort și siguranță a elevilor, conștientizarea elevilor, profesorilor și a comunităților locale referitoare la avantajele reabilitării și modernizării instituțiilor de învățământ preuniversitar. Mă ascultați? Ce este aici? Conștientizarea elevilor, profesorilor și a comunității locale referitor la avantajele reabilitării și modernizării instituțiilor dc învățământ. Faceți cursuri pentru treaba asta, că eu asta înțeleg. Deci, soluții de reabilitare tehnică pentru anvelopări. îmi spuneți de termosistem, de placarea soclului cu vată minerală, de păstrarea tâmplăriei exterioare, de asigurarea condițiilor necesare și conștientizarea elevilor. Este negru pe alb ce scrie aici. Deci, aprobarea documentației tehno-economice și a indicatorilor. Deci, terenul pe care este amplasată construcția este Bulevardul Petrila. O știu foarte bine. O știu, o cunosc, sala. Numai o secundă. Deci, vă reconfirm cc scrie în proiectul pe care l-am primit. Obiectul lucrărilor lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă în conformitate cu concluziile din expertiza tehnică de încadrare în clasa de risc seismic, cu auditul energetic. Se face o descriere și spune că în acest scop se va reabilita funcțional și estetic clădirea de învățământ prin refacerea finisajelor exterioare și interioare. Adică o vopsim.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Clinciu!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți, vă rog frumos, să reluăm ședința.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 9 “Proiect (le hotărâre, privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la Colegiul Economic VIRGIL MADGEARU”

PROIECTUL A FOST RESPINS CU 12 VOTURI PENTRU ȘI 6 ABȚINERI din 18 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 10 „Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Lucrări de reabilitare, modernizare construcție existentă și construirea unei săli de sport la Școala Gimnazială URUGUAY".

Doamna Dorina-Luminița Bănișor: Aș vrea să vă întreb, domnilor proiectanți, dacă și aparatul de specialitate din Primărie, dacă avem notă conceptuală, tema de proiectare și notă conceptuală pentru aceste proiecte. Pentru că dacă dvs. faceți această faza potrivit hotărârii 907 aveți...

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Direcția investiții...

Doamna Dorina-Luminița Bănișor: Aveți nevoie de o notă conceptuală, temă de proiectare și nota conceptuală care este foarte detaliată și care cred că ar răspunde foarte multor întrebări. Pe de altă parte, pe de altă parte, având în vedere că este vorba de o suma de 60 de milioane de euro, cred că ar fi fost potrivit, să avem o întâlnire proiectant și consilieri înainte de a intră în procedură... în ședința de consiliu. Mulțumesc!

Reprezentant firmă proiectare: Aș vrea și eu să spun câteva cuvinte...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Spuneți doamnă, imediat...

Reprezentant firmă proiectare: Referitor la temele de proiectare sunt, le am și la mine, le-am luat. Domnii directori de față care sunt prezenți vă pot spune că au discutat cu fiecare în parte, deci există notă conceptuală, temă de proiectare nu... altfel nici nu se putea pleca la drum... sigur că da. Deci, vă putem pune la dispoziție și temele de proiectare care le-am coordonat împreună cu directorii de școli, pentru că până la urmă dânșii știu cel mai bine ce deficiențe au.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Vă mulțumim frumos. Haideți să votăm, vă rog frumos, punctul 10.

Doamna Manuela Mureșan: Am și eu de spus ceva, mulțumesc! La Școala Uruguay e cumva directorul aici? Nu, e numai proiectantul. Sala de sport, cea nouă, nu vorbesc acum despre oportunitate, deși ar fi un subiect, sala de sport cea nouă va costa 7,8 milioane de euro, în timp ce la punctul 15, la Școala nr. 6, avem tot. o sală de sport, în aceleași condiții, care costă numai 1,8 milioane de euro. Ce observ eu aici, este că cei 2 proiectanți diferă, deci eu pot să îmi imaginez că un proiectant a făcut un proiect total diferit de celălalt proiect, pentru că pe metrul pătrat, prețul este de 3 ori mai mare, nu? De 3 ori, de chiar... nu, de 4 ori mai mare. Deci întrebarea mea este, pentru a vota acest proiect la Școala Uruguay, sală de sport, de ce nu costă 1,8 milioane de euro, așa cum costă în alte proiecte? Mulțumesc! Și mă voi abține pe chestia asta. Mulțumesc!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mai sunt 3 voturi, vă rog frumos. Imediat. 11 voturi pentru, 7 abțineri. Proiectul nu trecut. Spuneți, doamnă.


PROIECTUL A FOST RESPINS CU 11 VOTURI PENTRU ȘI 7 AB consilieri locali prezenți

Reprezentant firmă proiectare: Mă refer la sala de sport, este clar că sunt proiecte diferite, eu nu cunosc proiectul de 1.800.000 de euro pe care l-ați specificat, contează foarte mult dimensiunea sălii de sport, dacă este teren omologat pentru competiții, diminsiunea și de aici și soluția tehnică. Noi pentru Uruguay, pentru Uruguay este propusă o sală de sport cu teren omologat pentru competeții pe structură metalică.

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte dc ședință: Mulțumim! Trecem la punctul nr. 11 „Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la Liceul Teoretic Jean Monnet”. Votați, vă rog. 12 voturi pentru, 6 abțineri. Proiectul nu a trecut.

PROIECTUL A FOST RESPINS CU 12 VOTURI PENTRU ȘI 6 ABȚINERI din 18 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 12 „Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă corp școală la Colegiul Tehnic Media". Votați, vă rog. Mai sunt 2 voturi, vă rog frumos. Stăm după 2 voturi 5 minute? Oricum nu trec... 11 voturi pentru, 7 abțineri. Proiectul nu a trecut.

PROIECTUL A FOST RESPINS CU 11 VOTURI PENTRU și 7 ABȚINERI din 18 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 13 „Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la Colegiul Tehnic de Arhitectură și Lucrări Publice "Ioan N. Socolescu”. Discuțiile despre sume și despre... le avem în comisie.

Doamna Manuela Mureșan: Mulțumesc! Sunt în Consiliul de administrație la Liceul Socolescu și orice reparație este urgentă și bine venită. U.S.R. va vota, da. Mulțumesc!

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: Mulțumim frumos! Singurul cred. Haideți să votăm, vă rog frumos. Mai avem 2 voturi, vă rog frumos. Cine n-a votat? Dani? Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI -18 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 14 „Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției “Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la Școala Gimnazială ELENA VACĂRESCU". Votați, vă rog. Haideți să votăm. Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI -18 consilieri locali

prezen!i

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 15 „PrQÎeeFd^

pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor                    twtt investiției “Lucrări de reabilitare, modernizare construcție existentă și construirea unei Săli de sport la Școala Gimnazială nr. 6”. Votați, va rog. Domnul consilier. Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI-18 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 16 ”Proiect de hotărâre aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă” la Liceul Teoretic Bulgar HRISTO BOTEV”. Votați, vă rog. Mai sunt 2 voturi. Cine nu a votat? Domnul Păiuși? Domnul Păiuși? Unaimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI-18 de consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 17 ”Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă prin mansardare la ȘCOALA GIMNAZIALĂNR. 162- GRĂDINIȚĂ”. Votați, vă rog. Unanimitate. Priectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI - 18 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 18 "Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 184”. Votați, vă rog. Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI - 18 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 19 "Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice și a indicatorilor tehnico- economici ai investiției "Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 183 Votați, vă rog. 12 voturi pentru, 6 abțineri. Proiectul nu a trecut.

PROIECTUL A FOST RESPINS CU 12 VOTURI PENTRU ȘI 6 ABȚINERI din 18 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 20 "Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economică și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Lucrări de reabilitare, modernizare construcție existentă și construirea unei săli de sport la Școala Gimnazială nr. 192 ”. Votați, vă rog. Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI-18 consilieri

locali prezențiDomnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 21 „Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției “Lucrări de reabilitare, modernizare construcție existentă și construire corp nou Grădinița Nr. 248 pentru locația situată în str. Arthur Vârtejeanu nr.15”. Votați, vă rog. Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI -18 consilieri

locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 22 ”Proiect de hotărâre privind proiectul pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Lucrări de reparații, modernizare și extindere Grădința Nr. 97” pentru locația situată în Str. Minervei nr. 33, Sector 1 ”. Votați, vă rog. Cine nu a votat, vă rog frumos? Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI -18 consilieri

locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 23 „Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției “Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la Școala Gimnazială Petre Ispirescu”. Votați, vă rog. Mai e un vot. Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI-18 consilieri

locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu Președinte de ședință: Punctul nr. 24 „Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare, modernizare construcție existentă și construire sală sport la Colegiul Tehnic Feroviar Mihai I”. Votați, vă rog. 12 voturi pentru, 6 abțineri. Proiectul nu a trecut.

PROIECTUL A FOST RESPINS CU 12 VOTURI PENTRU ȘI 6 ABȚINERI din

18 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 25 „Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă - corpurile A, B, C și D la Colegiul Național ION NECULCE”. Votați, vă rog. 10 voturi... mai avem un vot. 12 voturi pentru, 6 abțineri. Proiectul nu a trecut.

PROIECTUL A FOST RESPINS CU 12 VOTURI PENTRU ȘI 6 ABȚINERI din

18 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 26 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor investiției "Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă


CONSTANTIN BRÂNCOVEANU”. Votați, vă rog. 11 voturi pentru, 6 abțineri, 1 vot împotrivă. Proiectul a fost respins.

PROIECTUL A FOST RESPINS CU 11 VOTURI PENTRU, 6 ABȚINERI ȘI 1 VOT ÎMPOTRIVĂ din 18 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 27 “Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției de "Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la Școala Gimnazială Sfântul Nicolae”. Votați, vă rog! Mai sunt două voturi. 12 voturi pentru, 6 abțineri. Proiectul Școala ”Sf. Nicolae” nu a trecut.

PROIECTUL A FOST RESPINS CU 12 VOTURI PENTRU ȘI 6 ABȚINERI din 18 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 28 “Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției de "Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă ” la Școala Gimnazială ”Geo Bogza”. Votați, vă rog! 12 voturi pentru, 6 abțineri. Proiectul Școala ”Geo Bogza” nu a trecut.

PROIECTUL A FOST RESPINS CU 12 VOTURI PENTRU ȘI 6 ABȚINERI din 18 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 29 “Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la Liceul de Arte Plastice N. Tonitza pentru, corpul A ”.

Doamna Manuela Mureșan: La Liceul “Tonitza”, să știți că problemele nu sunt la un singur corp. Eu sunt în Consiliul de administrație acolo. Au trei corpuri, inclusiv unul nou care deja se înclină ca Turnul din Pisa, să știți. Deci, acolo ar trebui făcută o expertiză serioasă. Suma nu e atât de mare față de nevoile liceului. Și nu numai că susțin, dar chiar aș vrea cineva să se ocupe în mod special de situația de acolo. Știu că Primăria a propus un nou spațiu, dar este impropriu. Am vorbit cu cei din Consiliul de administrație. Mulțumesc!

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Mulțumim! Haideți să votăm! 17 voturi pentru, 1 abținere. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTA TĂ CU 17 VOTURI PENTR UȘII ABȚINERE din

18 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 30 “Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „ Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la ȘCOALA GIMNAZIALA nr. 162”. Votați, vă rog! Mai sunt trei voturi. 12 voturi pentru, 6 abțineri. Proiectul ȘcoalaNr. 162

nu a trecut.PROIECTUL A FOST RESPINS CU 12 VOTURI PENTRU ȘI 6 AB consilieri locali prezenți                  I

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 31 “Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției “Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă ” la Colegiul Național ION LUCA CARAGIALE”.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: La proiectul nr. 31 avem o adresă înaintată de către Administrația Școlilor privind o îndreptare de eroare materială la sumele pentru "Specific Investiții” și "Specific Lucrări”. Domnul Clinciu, pentru îndreptarea erorii materiale.

Domnul Romeo Clinciu - Director General - Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitare Publice: N-am înțeles întrebarea.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Aveți o adresă prin care ați îndreptat, la Proiectul 31, la “IONLUCA CARAGIALE", o eroare materială pe sume. Puteți să ne spuneți? Doamna Voinea, poate totuși sunteți atentă la Ședința de Consiliu și să veniți să-l ajutați pe domnul Director. Ați transmis o adresă în data de 25.09.2019 prin care ați spus că sunt erori materiale constatate la indicatorii tehnico-economici, la Anexa nr. 1. Numai puțin.

Doamna Laura Voinea: Bună ziua! Laura Voinea mă numesc.

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Dacă se poate, domnule Director, ne-ar face plăcere să vă auzim vorbind, pentru că dumneavoastră semnați foile care ies din instituție. Dumneavoastră sunteți cel care gestionați banii. Deci, în fiecare ședință dumneavoastră veniți nepregătit. Acum vorbim foarte serios.

Domnul Romeo Clinciu - Director General - Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitare Publice: Am constatat, după ce am trimis Proiectul de hotărâre...

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: După ce ați semnat.

Domnul Romeo Clinciu - Director General - Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitare Publice:... o eroare materială. Indicatorii nu corespundeau cu devizul general al proiectantului. A fost o eroare materială din partea noastră și am trimis o adresă de modificare.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Da. Asta voiam să spun, că și Proiectul va fi modificat conform erorii materiale semnalate de către Administrația Școlilor.

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Haideți să votăm, vă rog frumos!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Din documentație, din deviz. Da, corectată pe indicatori.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 11 voturi pentru, 7 abțineri. Proiectul nu a trecut.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 32 "Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației lehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției de ,, Lucrări de reabilitare, modernizare construcție existentă și construirea unei Săli de sport la Școala Gimnazială NICOLAE GRIGORESCU”. Votați, vă rog! Mai avem un vot. 12 voturi pentru, 6 abțineri. Proiectul nu a trecut.

PROIECTUL A FOST RESPINS CU 12 VOTURI PENTRU ȘI 6 ABȚINERI din 18 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Spuneți, doamna consilier!

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Domnule Director, să știți că vă urmărim și în Ședința de Consiliu, dar vă urmărim și activitatea, pe S.I.C.A.P. mai exact. Aceste... stați un pic, aceste proiecte pe care le-am avut astăzi cu privire la documentațiile tehnico-economice, din ce s-a publicat pe S.I.C.A.P., au fost atribuite doar la două firme. Atribuire directă. Eu v-am adresat săptămâna trecută o întrebare, la care nu am primit nici în momentul de față un răspuns. V-am întrebat de foarte multe ori, în foarte multe ședințe: care este execuția dumneavoastră? Și vă spun sincer că nu mai aștept să-mi spuneți care este execuția dumneavoastră și vă spun eu în momentul de față dumneavoastră aveți, la 01 octombrie 2019, aveți execuție bugetară pe 2019, la 01 octombrie, 3,4 - 3,8%. Noi, vedeți că vă susținem. Noi am votat pentru. Că nu au fost toate aprobate... asta nu a mai depins de noi. Mai mult decât atât, am propus la buget un articol, un amendament care să vină în sprijinul dumneavoastră și tot degeaba. Deci, nu știm unde este problema. Unde sunt problemele de dumneavoastră nu puteți să funcționați și să cheltuiți banii? Deci, Ia sfârșitul anului veți da o grămadă de bani înapoi. Deci, nu cred că am întânit vreodată în istoria acestui sector să cheltuiți doar nici 4% la 01 octombrie. Deci este incredibil! V-am întrebat de atâtea ori de execuția bugetară. Niciodată nu mi-ați răspuns. Mi-ați spus că “La următoarea ședință! La următoarea ședință!” Eu vă spun sincer că nu am mai stat să mai aștept răspunsul dumneavoastră cu “următoarea ședință” și m-am uitat să văd - știam în mare - pentru că ni le-ați trimis, le-ați semnat dumneavoastră la 30 iunie, dacă vă mai aduceți aminte întrebările mele repetate, repetatele întrebări. Prin urmare, spuneți-ne unde este problema de nu reușiți să cheltuiți banii și de ce s-au atribuit aceste contracte directe și cum ați ales aceste două firme? Eu, în interpelarea pe care v-am adresat-o, v-am întrebat de toate școlile de pe raza Sectorului 1. Cum cheltuiți banii? Cu ce firme? Cum ați ales aceste firme? Dacă ați făcut licitație? Dacă ați făcut atribuire directă? Eu încă nu am primit nici un răspuns. Poate reușiți să-mi dați un răspuns nu știu, într-o săptămână două și poate reușiți să citiți răspunsul, nu să-l trimiteți și să nu-1 citiți și să vă spună două persoane ce ați semnat și dumneavoastră să nu știți ce ați semnat. Vă spun sincer, cu toată deschiderea și cu toată bunăvoința, din partea mea personal vorbesc acum, o aveți, dar nu se văd progrese, nu cheltuiți bani.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Doamna consilier, haideți să-l lăsăm să ne răspundă.

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Copiii au nevoie de investiții. Mulțumesc frumos!anume, la care secțiune vă referiți, bănuiesc că la Secțiunea de "Dezvoltare”. Deci, undeva... execuția la 31 august este înjur de 35-36%, iar pe partea de dezvoltare avem angajamente undeva la 38% din buget. Ca și plăți pe Secțiunea de "Dezvoltare” undeva la 23% la 31 august. Da și o să vă răspundem și la interpelare. Mulțumesc!

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Domnule președinte, la punctul "Diverse” avem o doamnă care a cerut să ia cuvântul la una din sesizările pe care le are. Se numește doamna Gavrilă Oana.

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: începem cu Punctul 1.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Nu, ideea este să-i permiteți să vină de jos că nu-i dă voie.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Dacă nu este pe Ordinea de zi, nu se poate.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: A trimis cerere, a trimis absolut tot.

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Nu știu! Dacă nu avem pe Ordinea de zi, nu se poate. Spuneți, domnul... !

Domnul Mihail - Teordor Purcărca: Am și eu o întrebare tot pentru domnul Director. Am înțeles că la anumite grădinițe sau la toate, mai sunt niște activități opționale plătite de către Primărie. Mi s-a atras atenția de la diverși părinți că, deocamdată, grădinițele respective nu știu dacă mai vor avea acele activități opționale cum ar fi o limbă în plus, dansuri sau alte chestii. De ce nu s-au achiziționat încă aceste servicii? Din cauza bugetului sau...?

Domnul Romeo Clinciu - Director General - Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitare Publice: Este vorba de Programul "Grădința pentru toți”care a fost votat în ședința Consiliului din data de 23 septembrie. Suma pentru finanțarea programului a fost prinsă și pe rectificarea din 23 și pe cea de astăzi, dar, din păcate, nu a fost votată rectificarea. Vor fi în momentul în care vom avea finanțare.

Domnul Virgil-Adrian Suvac: Domnule Președinte, noi anul trecut am votat înființarea firmei care va construi spitalul și nu știm ce se mai întâmplă. Putem convoca Consiliul de administrație?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Posibil că da, da, în ședința următoare.

Domnul Virgil-Adrian Suvac: Pentru ședința următoare, doamna Secretar poate trimite o adresă către dumnealor?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Doamna Secretar?

Domnul Virgil-Adrian Suvac: Stați că e puțin ocupată. Trimitem noi sau trimite Secretariatul? Doamna Secretar, vrem să convocăm Consiliul de Administrație al firmei care se ocupă de spital. Și vrem să-i convocăm la următoarea ședință să-i întrebăm ce se mai întâmplă acolo că nu mai avem informații. Trimiteți dumneavoastră o adresă sau trimitem noi?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Da, o să transmitem noi, o să le

transmitem celor de la Companie, dar putem să stabilim și într-o altă zi, stabilită pentru interpelări sau o altă zi unde să stați la...


Domnul Virgil-Adrian Suvac: Aș prefera să fie într-o ședință oficială.

Doamna Daniela Nicoleta Ccfalan - Secretarul Sectorului 1: Va fi tot oficială, să știți, tot înregistrată în sala de consiliu, dar totuși să nu amestecăm. Dacă nu au proiecte pe Ordinea de zi, o putem stabili într-o altă zi. Și înregistrăm acea ședință.

Domnul Virgil-Adrian Suvac; în regulă. Atunci fixați dumneavoastră o dată, dar să fie cât mai curând, dacă se poate.

Doamna Daniela Nicoleta Ccfalan - Secretarul Sectorului 1: Da, da, da, stabilim o zi și îi convocăm.

Domnul Virgil-Adrian Suvac: Bine! Vă mulțumesc frumos!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Cu plăcere!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți, punctul 1 pe Ordinea de zi - Adresa nr. 38747/12.09.2019 referitoare la anunțul de promovare documentație PUD Str. Bujorului nr. 51A, sector 1, București. Este cineva? Pentru documentația PUD Str. Bujorului nr. 5 IA?

Punctul nr. 2 - Adresa nr. 23141/30.05.2019 referitoare la respingere PUD Str. Amintirii nr.13, sector 1, București. Adresa referitoare la PUD Str. Amintirii nr. 13. Este cineva?

Punctul nr. 3 - Adresa nr. 37131/03.09.2019 - Daniel Future Company S.R.L. referitoare la Plângerea prealabilă formulată de doamna consilier Ilinca Macarie cu privire la PUD Bdul Apicultorilor nr. 44-44A-44B, sector 1, București. Plângere referitoare la... plângere prealabilă formulată de doamna Macarie cu privire la PUD Bd. Apicultorilor. Este cineva? Apăsați pe butonul ăla, doamnă. Spuneți!

Doamna Baiu Iuliana: Am văzut că s-a făcut o interpelare. Vă rog frumos! Nu pot să vorbesc pentru că...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: înțeleg că a fost respins PUD-ul. Ce s-a întâmplat?

Doamna Baiu Iuliana: Deci eu nu vă aud, domnule Președinte. Nu se aude. Eu nu aud ce-mi spuneți, scuzați-mă! Spuneam că la Amintirii 13 am văzut că a fost făcută o interpelare de către vecinii mei, proprietarii de la nr. 13 în care sunteți întrebat de ce li se respinge PUD-ul continuu de doi ani și jumătate? Și mă așteptam să fie cineva în sală ca să susțină pentru că dânșii sunt foarte supărați din acest motiv. Și eu am venit doar, ca să vă mulțumesc că este respins continuu acest PUD pentru că nu este normal ceea ce se întâmplă. Nu știu dacă dumneavoastră cunoașteți situația, bănuiesc că da.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: O cunosc. Da, am înțeles. Vă mulțumim frumos!

Doamna Baiu Iuliana: Sper în continuare să nu cumva se dea vreodată acest PUD pentru că eu oricum o să-l atac în instanță, v-am mai spus asta. Vă mulțumesc foarte mult!


Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Vă mulțumim fru

Punctul nr. 4 - Adresa nr. 36361/29.08.2019 - locuitori ai Cartierului Francjj^^ffCffjfff-

Doamna Andreea Croitoru: Bună ziua! Tot de la Asociația Costeasca, An

Domnul Cristian Marian Neagu: Doamnă, stați puțin! Doamnă...

Doamna Andreea Croitoru: Vroiam să vă spun că blocul de la Amintirii 13 de care este lipit Amintirii 11... 11 de care este alipit de Amintirii 13, am solicitat instanței decizie de demolare.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Am înțeles.

Doamna Andreea Croitoru: Da? Deci lăsăm la latitudinea consilierilor dacă este oportună această decizie. Vă mulțumesc!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Vă mulțumesc frumos! Sărut-mâna! La punctul nr. 4 - locuitori ai Cartierului Francez. Sunt în sală? Vă mulțumesc frumos! Declar ședința închisă.

Notă: Consemnarea voturilor s-a realizat în conformitate cu rezultatele înregistrate (le sistemul (le vot electronic, conform raportului anexat.

Intocm_.7
SECRETAR GENERAL fi!      s

Danielaeta Ccîalan

Octavian Popa

Iulia Aruncutean

Cristina Dima

Simona Duru

Lidia GhenceaDate

9/30/2019

Begin

9:50:00 AM

End

12:26 PM

Description

DISPOZIȚIA NR. 3168/24.09.2019

AVÂND ÎN VEDERE ART.133 ALIN. (1), COROBORAT CU ART. 134 ALIN. (1) Șl ART. 135 DIN ORDONANȚA DE URGENȚĂ NR. 57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV, CU MODIFICĂRILE Șl COMPLETĂRILE ULTERIOARE;

ÎN TEMEIULART. 196 ALIN. (1) LIT. B) DIN ORDONANȚA DE URGENȚĂA GUVERNULUI NR. 57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV, CU MODIFICĂRILE Șl COMPLETĂRILE ULTERIOARE;

PRIMARUL SECTORULUI 1

DISPUNE:

SE CONVOACĂ CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1, ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, ÎN DATA DE 30.09.2019, ORA 1000, ÎN SALA DE ȘEDINȚĂ A PRIMĂRIEI SECTORULUI 1, SITUATĂ ÎN B-DUL BANU MANTA NR.9, SECTOR 1, CU URMĂTOAREA ORDINE DE ZI:

Delegate

ID

Title

Name

First name

Group

Seat

Badge number

3

PREȘEDINTE

NEAGU

CRISTIAN MARIAN

PMP

42FE1B41

4

USR

MUNTEANU

CRISTINA SIMONA

USR

6294D441

5

PSD

SUDITU

RALUCA GABRIELA

PSD

F28B1D41

6

PSD

TUDOSE

CRISTIAN ADRIAN

PSD

B2182D41

8

PSD

CONDURACHI

ECATERINA RALUCA

PSD

F2119541

9

PSD

CRISU

FLORIAN MISLJ

PSD

42C58F41

10

PSD

IORDAN

FLOREA

PSD

52572841

12

UNPR

POPA

DANIELA

UNPR

42B78141

14

PMP

PURCAREA

MIHAIL TEODOR

PMP

72EBD441

17

PNL

SUVAC

VIRGIL ADRIAN

PNL

B2B21A41

18

PNL

PORUMB

RAMONA

PNL

E2A48B41

19

USR

BANISOR

DORINA LUMINIȚA

USR

82B69741

20

PNL

CHIRVASA

VIOREL DANIEL

PNL

32403B41

21

PNL

GRIGORESCU

IULIANA CRISTINA

PNL

824FC841

23

PNL

OLTEANU

VIRGIL MADALIN

PNL

125FD041

26

USR

PAIUSI

OLIVER LEON

USR

B2839141

28

USR

MACARIE

I LINCA

USR

D230CC41

29

USR

MURESAN

MANUELA

USR

B2CU1B41

31

SECRETAR

CEFALAN

DANIELA NICOLETA

229E7F41

58

USR

SION

DRAGOS FLORIN

USR

62472741

Authority In the Meeting

Authority Pass From


Authority Pass To


Start


End


Agenda items overview

SequenceType

Title                Description

Start time

End time

1

Vote Item

DESCĂRCAREA     CVORUM 139(1)

PROCESULUI-VERBAL

AL ȘEDINȚEI

EXTRAORDINARE DIN

DATA 23.09.2019

Monday, September 30,

2019 10:10:19 AM

Monday, September .30,

2019 10:11:36 AM

2

Vote Item

APROBAREA ODINII CVORUM 139(1)

DE ZI A ȘEDINȚEI

ORDINARE A

CONSILIULUI LOCAL

SECTOR 1 DIN DATA

30.09.2019 ORA 10

Monday, September 30,

2019 10:11:36 AM

Monday, September 30,

2019 10:14:40 AM

3

Vote Item

PROIECT 2 HO TÂRÂRE CVORUM 139 (1)

PRIVIND VALIDAREA K2-356

MANDATULUI DE

CONSILIER LOCAL AL

DOMNULUI DRAGOȘ

FLORIN SION

Monday, September 30,

2019 10:14:40 AM

Monday, September 30,

2019 10:20:48 AM

4

Vote Item

PROIECT 3 PROIECT CVORUM 139 (3)

DL IIOTÂRÂRE       INIȚIATOR - PRIMARUL

PRIVIND APROBAREA SECTORULUI 1 AL

RECTIFICĂRII        MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

BUGETULUI GENERAL K2-462

CENTRALIZAT AL

Monday, September 30,

2019 10:55:10 AM

Monday, September 30,

2019 10:56:05 AM

SUBDIVIZIUNII

ADMINISTRATIV-

TERITORIALE

SECTORUL 1 AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI PE ANUL

2019

4.1

Vote Item

Amendament proiect cvorum 139(3)

Monday, September 30,

Monday, September 30,

nr 3. - domnul Suvac

2019 10:38:50 AM

2019 10:55:10 AM

Virgil Adrian - grup

PNL

5

Vote Item

PROIECT 4 PROIECT CVORUM 139(1)

Monday, September 30,

Monday, September 30,

DE HOTĂRÂRE      INIȚIATOR - PRIMARUL

2019 10:56:05 AM

2019 10:58:26 AM

PRIVIND

SECTORULUI 1 AL

MODIFICAREA

HOTĂRÂRII


MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

K2-461

CONSILIULUI LOCAL

AL SECTORULUI 1

NR.100/28.07.2016

PRIVIND NUMIREA

REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 ÎN CONSILIILE DE ADMINISTRAȚIE Șl ÎN COMISIILE PENTRU EVALUAREA Șl ASIGURAREA CALITĂȚII INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN SECTORUL 1

RETRAS DE

PRIMARUL

SECTORULUI 1 PRIN

ADRESA

Vote Item


6.1


Vote Item


6.2


Vote Item


6.3


Vote Item


NR.K/2749/26.09.2019


PROIECT 5 PROIECT


CVORUM 139 (1)


Monday, September 30,


Vote Item


DE HOTĂRÂRE


PENTRU


MODIFICAREA


ANEXEI NR. 1 A


HOTĂRÂRII


CONSILIULUI LOCAL


INIȚIATOR - PRIMARUL


2019 11:23:34 AM


Monday, September 30,

2019 11:24:40 AM


SECTORULUI 1 AL


MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


K2-423


AL SECTORULUI 1 NR.


89/29.06.2016


PRIVIND STABILIREA


DOMENIILOR DL


ACTIVITATE Șl


COMPONENȚA


COMISIILOR DC


SPECIALITATE ALE


CONSILIULUI LOCAL


AL SECTORUI UI 1,CU


MODIFICĂRILE Șl


COMPLETĂRILE


ULTERIOARE


AMENDAMENT


ÎNLOCUIRE DOAMNA


ARMAND COMISIE


BUGET


Propunere dna


Adriana Mihaela


Georgescu inlocuire


dna Todea Steluta -


comisia nr.1 Buget


Propunere dnul.


Dragos Florian Sionin


comisia nr. 1 Buget


PROIECT 6 PROIECT CVORUM 139 (3)


DE HOTĂRÂRE


INIȚIATOR - PRIMARUL


PRIVIND APROBAREA SECTORULUI 1 AL


DOCUMENTAȚIEI


Monday, September 30,


2019 11:08:54 AM


Monday, September 30,


2019 11:21:32 AM


Monday, September 30,

2019 11:14:01 AM

Monday, September 30,

2019 11:22:06 AM


Monday, September 30,


2019 11:22:06 AM


Monday, September 30,


2019 11:24:40 AM


Monday, September 30,

2019 11:23:17 AM

Monday, September 30,

2019 11:26:08 AM


MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


8 Vote Item


9 Vote Item


TEHNICO-          K2-434

ECONOMICE SI A

INDICATORILOR

TEHNICO-

ECONOMICI Al

INVESTIȚIEI "LUCRĂRI

DE REABILITARE Șl

MODERNIZARE

CONSTRUCȚIE

EXISTENTĂ Șl

EXTINDERE PRIN

MANSARDARE LA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

VASILE ALECSANDRI"

PROIECT 7 PROIECT CVORUM 139 (3)        Monday, September 30,

DE HOTĂRÂRE      INIȚIATOR - PRIMARUL 2019 11:26:08 AM

PENTRU APROBAREA SECTORULUI 1 AL

DOCUMENTAȚIEI    MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

TEHNICO-          K2-435

ECONOMICE Șl A

INDICATORILOR

TEHNICO-

ECONOMICI Al

INVESTIȚIEI DE

"LUCRĂRI DE

REABILITARE Șl

MODERNIZARE

CONSTRUCȚIE

EXISTENTĂ LA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

PIA BRATIANU"

PROIECT 8 PROIECT CVORUM 139 (3)        Monday, September 30,

DE HOTĂRÂRE      INIȚIATOR - PRIMARUL 2019 11:34:43 AM

PENTRU APROBAREA SECTORULUI 1 AL

DOCUMENTAȚIEI    MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

TEHNICO-          K2-436

ECONOMICE Șl A

Monday, September 30,

2019 11:34:43 AM


Monday, September 30,

2019 11:36:42 AM


INDICATORILOR

TEHNICO-

ECONOMICI Al

INVESTIȚIEI "LUCRĂRI

DE REABILIIARE SI

MODERNIZARE

CONSTRUCȚIE

EXISTENTA LA

ȘCOALA GIMNAZIALA

NR. 13"

 • 10     Vote Item       PROIECT 9 PROIECT CVORUM 139 (3)        Monday, September 30,

  Monday, September 30,

  2019 11:51:19 AM


DE HOTĂRÂRE      INIȚIATOR - PRIMARUL 2019 11:36:42 AM

PRIVIND APROBAREA SECTORULUI 1 AL

DOCUMENTAȚIEI    MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

TEHNICO-          K2-437

ECONOMICE Șl A

INDICATORILOR

TEHNICO-

ECONOMICI Al

INVESTIȚIEI "LUCRĂRI

DE REABILITARE Șl

MODERNIZARE

CONSTRUCȚIE

EXISTENTĂ LA

COLEGIUL ECONOMIC

VIRGIL MADGCARU"

 • 11      Vote Item       PROIECT 10 PROIECT CVORUM 139 (3)        Monday, September 30,

  Monday, September 30,

  2019 11:55:21 AM


DE HOTĂRÂRE      INIȚIATOR - PRIMARUL 2019 11:51:19 AM

PFNTRII APRORARFA SFCTORI.ILI.il 1 AL

DOCUMENTAȚIEI    MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

TEHNICO-          K2-439

ECONOMICE Șl A

INDICATORILOR

1EHNICO-

ECONOMICI Al

INVESTIȚIEI "LUCRĂRI

DE REABILITARE,

MODERNIZARE

CONSTRUCȚIE

EXISTENTĂ Șl

CONSTRUIREA UNEI

SĂLI DE SPORT LA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

URUGUAY"

 • 12     Voteltem       PROIECT 11 PROIECT CVORUM 139 (3)        Monday, September 30,

  Monday, September 30,

  2019 11:56:13 AM


DE HOTĂRÂRE      INIȚIATOR - PRIMARUL 2019 11:55:21 AM

PENTRU APROBAREA SECTORULUI 1 AL

DOCUMENTAȚIEI    MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

TEHNICO-          K2-439

ECONOMICE Șl A

INDICATORILOR

TEHNICO-

ECONOMICI Al

INVESTIȚIEI "LUCRĂRI

DE REABILITARE Șl

MODERNIZARE

CONSTRUCȚIE

EXISTENTĂ LA LICEUL

TEORETIC JEAN

MONNET"

 • 13     Voteltem       PROIECT 12 PROIECT CVORUM 139 (3)        Monday, September 30,

  Monday, September 30,

  2019 11:57:29 AM


DE HOTĂRÂRE      INIȚIATOR - PRIMARUL 2019 11:56:13 AM

PENTRU APROBAREA SECTORULUI 1 AL

DOCUMENTAȚIEI    MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

TEHNICO-          K2-440

ECONOMICE Șl A

INDICATORILOR

TEHNICO-

ECONOMICI Al

INVESTIȚIEi "LUCRĂRI

DE REABILITARE Șl

MODERNIZARE

CONSTRUCȚIE

EXISTENTĂ CORP

ȘCOALĂ LA COLEGIUL

TEHNIC MEDIA"

 • 14     Voteltem       PROIECT 13 PROIECT CVORUM 139 (3)        Monday, September 30,

  Monday, Sepieiiibei 30,

  2019 11:59:20 AM


DE HOTĂRÂRE      INIȚIATOR - PRIMARUL 2019 11:57:29 AM

PENIRU APROBAREA SECTORULUI 1 AL

DOCUMENIAJIEI    MUNICIPIULUI BUCURES11

TEHNICO-          K2-441

ECONOMICE Șl A

INDICATORILOR

TEHNICO-

ECONOMICI Al

INVESTIȚIEI "LUCRĂRI

DE REABILITARE Șl

MODERNIZARE

CONSTRUCȚIE

EXISTENTA LA

COLEGIUL TEHNIC DE

ARHITECTURĂ Șl

LUCRĂRI PUBLICE

"IOAN N.

SOCOLESCU"

 • 15     Voteltem       PROIECT 14 PROIECT CVORUM 139 (3)        Monday, September 30,

  Monday, September 30,

  2019 12:00:09 PM


DE HOTĂRÂRE      INIȚIATOR - PRIMARUL 2019 11:59:20 AM

PRIVIND APROBAREA SECTORULUI 1 AL

DOCUMENTAȚIEI    MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

TEI INICO-           K2-442

ECONOMICE Șl A

INDICATORILOR

TFHNICO-

ECONOMICI Al

INVESTIȚIEI "LUCRĂRI

DE REABILITARE Șl

MODERNIZARE

CONSTRUCflE

EXISTENTĂ LA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

ELENA VĂCĂRESCU"

16 Vote Item


PROIECT 15 PROIECT CVORUM 139 (3)        Monday, September 30,

Monday, September 30,

2019 12:00:52 PM


DE HOTĂRÂRE      INIȚIATOR - PRIMARUL 2019 12:00:09 PM

PENTRU APROBAREA SECTORULUI 1 AL

DOCUMENTAȚIEI    MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

TEHNICO-          K2-443

ECONOMICE Șl A

INDICATORILOR

TEHNICO-

ECONOMICI Al INVESTIȚIEI "LUCRĂRI DE REABILITARE, MODERNIZARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ Șl CONSTRUIREA UNEI SĂLI DE SPORT LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 6"

17 Vote Item


PROIECT 16 PROIECT CVORUM 139 (3)


Monday, September 30,


DE HOTĂRÂRE


INIȚIATOR - PRIMARUL 2019 12:00:52 PM


Monday, September 30,

2019 12:02:07 PM


APROBAREA


SECTORULUI 1 AL


DOCUMENTAȚIEI


MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


TEHNICO-


K2-444


ECONOMICE Șl A

INDICATORILOR

TEHNICO-


ECONOMICI Al

INVESTIȚIEI "LUCRĂRI

DE REABILITARE Șl

MODERNIZARE


CONSTRUCȚIE

EXISTENTĂ" LA LICEUL


TEORETIC BULGAR


HRISTO BOTEV


18 Vote Item


PROIFCT 17 PROIECT CVORUM 139 (3)


Monday, September 30,


DE HOTĂRÂRE


INIȚIATOR - PRIMARUL 2019 12:02:07 PM


Monday, September 30,

2019 12:02:51 PM


PRIVIND APROBAREASECTORULUI 1 AL

DOCUMENTAȚIEI    MUNICIPIULUI BUCURLSII

TEI INICO-           K2-445

ECONOMICE Șl A

INDICATORILOR

TEHNICO-

ECONOMICI Al

INVESTIȚIEI "LUCRĂRI

DE REABILITARE Șl

MODERNIZARE

CONSTRUCȚIE

EXISTENTĂ PRIN

MANSARDARE LA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

NR. 162- GRĂDINIȚĂ"

 • 19     Vote Item       PROIECT 18 PROIECT CVORUM 139 (3)        Monday, September 30,

  Monday, September 30,

  2019 12:03:26 PM


DE HOTĂRÂRE      INIȚIATOR - PRIMARUL 2019 12:02:51 PM

PRIVIND APROBARFA SFCTORUIUI 1 Al

DOCUMENTAȚIEI    MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

TEHNICO-          K2 446

ECONOMICE Șl A

INDICATORILOR

TEHNICO-

ECONOMICI Al

INVESTIȚIEI "LUCRĂRI

DE REABILITARE Șl

MODERNIZARE

CONSTRUCȚIE

EXISTENTĂ LA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

NR. 184"

 • 20     Vote Item       PROIECT 19 PROIECT CVORUM 139 (3)         Monday, September 30,

  Monday, September 30,

  2019 12:04:01 PM


DE HOTĂRÂRE      INIȚIATOR PRIMARUL 2019 12:03:26 PM

PRIVIND APROBAREA SECTORULUI 1 AL

DOCUMENTAȚIEI    MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

TEHNICO-          K2-447

ECONOMICE Șl A

INDICATORILOR

TEHNICO-

ECONOMICI Al

INVESTIȚIEI "LUCRĂRI

DE REABILITARE Șl

MODERNIZARE

CONSTRUCȚIE

EXISTENTĂ LA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

NR. 183"

 • 21      Vote Item       PROIECT 20 PROIECT CVORUM 139 (3)        Monday, September 30,

  Monday, September 30,

  2019 12:04:56 PM


DE HOTĂRÂRE      INIȚIATOR - PRIMARUL 2019 12:04:01 PM

PENTRU APROBAREA SECTORULUI 1 AL

DOCUMENTAȚIEI    MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

TEHNICO-          K2-448

ECONOMICĂ Șl A

INDICATORILOR

TEHNICO-

ECONOMICI Al

INVESTIȚIEI "LUCRĂRI

DE REABILITARE,

MODERNIZARE

CONSTRUCȚIE

EXISTENTA SI

CONSTRUIREA UNEI

SĂLI DE SPORT LA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

NR. 192"

 • 22     Vote Item       PROIECT 21 PROIECT CVORUM 139 (3)        Monday, September 30,

  Monday, September 30,

  2019 12:05:27 PM


DE HOTĂRÂRE      INIȚIATOR - PRIMARUL 2019 12:04:56 PM

PRIVIND APROBAREASECTORULUI 1 AL

DOCUMENTAȚIEI    MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

TEHNICO-          K2-449

ECONOMICE Și A

INDICATORILOR

TEHNICO-

ECONOMICI Al

INVESTIȚIEI "LUCRĂRI

DE REABILITARE,

MODERNIZARE

CONSTRUCȚIE

EXISTENTĂ Șl

CONSTRUIRE CORP

NOU GRĂDINIȚA NR.

248 PENTRU LOCAȚIA

SITUATĂ ÎN STR.

ARTHUR VÂRTEJ EANU

NR.15"

 • 23     Vote Item       PROIECT 22 PROIECTCVORUM 139 (3)        Monday, September 30,

  Monday, September 30,

  2019 12:06:28 PM


DE HOTĂRÂRE      INIȚIATOR - PRIMARUL 2019 12:05:27 PM

PRIVIND PROIECTUL SECTORULUI 1 AL

PENTRU APROBAREA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

DOCUMENTAȚIEI K2-450

TEHNICO-

ECONOMICEȘI A

INDICATORILOR

TEHNICO-

ECONOMICI Al

INVESTIȚIEI "LUCRĂRI

DF RFPARAȚII,

MODERNIZARE Șl

EXTINDERE

GRĂDINȚA NR. 97"

PENTRU LOCA | IA

SITUATĂ ÎN STR.

MINERVEI NR. 33,

SECTOR 1

 • 24     Vote Item       PROIECT 23 PROIECT CVORUM 139 (3)        Monday, September 30,

  Monday, September 30,

  2019 12:07:13 PM


DEHOlÂRÂRt      INIȚIATOR - PRIMARUL 2019 12:06:28 PM

PENTRU APROBAREA SECTORULUI 1 AL

DOCUMENTAȚIEI    MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

TEHNICO-          K2-451

ECONOMICE Șl A

INDICATORILOR

TEHNICO-

ECONOMICI Al

INVESTIȚIEI "LUCRĂRI

DE REABILITARE Șl

MODERNIZARE

CONSTRUCȚIE

EXISTENTĂ LA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

PETRE ISPIRESCU"

 • 25     Voteltem       PROIECT 24 PROIECT CVORUM 139 (3)        Monday, September 30,

  Monday, September 30,

  2019 12:07:51 PM


DE HOTĂRÂRE      INIȚIATOR - PRIMARUL 2019 12:07:13 PM

PENTRU APROBAREA SECTORULUI 1 AL

DOCUMENTAȚIEI    MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

TEHNICO-          K2-452

ECONOMICE Șl A

INDICATORILOR

TEHNICO-

ECONOMICI Al

INVESTIȚIEI „LUCRĂRI

DE REABILITARE,

MODERNIZARE

CONSTRUCȚIE

EXISTENTĂ Șl

CONSTRUIRE SALĂ

SPORT LA COLEGIUL

TEHNIC FEROVIAR

MIHAI I"

 • 26     Vote Item       PROIECT 25 PROIECT CVORUM 139 (3)        Monday, September 30,

  Monday, September 30,

  2019 12:08:29 PM


DE HOTĂRÂRE      INIȚIATOR - PRIMARUL 2019 12:07:51 PM

PRIVIND APROBAREA SECTORULUI 1 AL

DOCUMENTAȚIEI    MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

TEHNICO-          K2-453

ECONOMICE Șl A

INDICATORILOR

TEHNICO-

ECONOMICI Al

INVESTIȚIEI "LUCRĂRI

DE REABILITARE Șl

MODERNIZARE

CONSTRUCȚIE

EXISTENTĂ -

CORPURILE A, B, C Șl

D LA COLEGIUL

NAȚIONAL ION

NECULCE"

 • 27     Voteltem      PROIECT 26 PROIECT CVORUM 139 (3)        Monday, September 30,

  Monday, September 30,

  2019 12:09:27 PM


DE HOTĂRÂRE      INIȚIATOR - PRIMARUL 2019 12:08:29 PM

PRIVIND APROBAREA SECTORULUI 1 AL

DOCUMENTAȚIEI    MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

TEHNICO          K2-454

ECONOMICE Șl A

INDICATORILOR

TEHNICO-

ECONOMICI Al

INVESTIȚIEI "LUCRĂRI

DE REABILITARE Șl

MODERNIZARE

CONSTRUCȚIE

EXISTENTA LA LICEUL

TEORETIC

CONSTANTIN

BRÂNCOVEANU"

 • 28     Voteltem      PROIECT 27 PROIECT CVORUM 139 (3)        Monday, September 30,

  Monday, September 30,

  2019 12:10:24 PM


DE HOTĂRÂRE      INIȚIATOR - PRIMARUL 2019 12:09:27 PM

PENTRU APROBAREA SECTORULUI 1 AL

DOCUMENTAȚIEI    MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

TFHNICO-          K2-455

ECONOMICE Șl A

INDICATORILOR

TEHNICO-

ECONOMICI Al

INVESTIȚIEI DE

"LUCRĂRI DE

REABILITARE Șl

MODERNIZARE

CONSTRUCȚIE

EXISTENTĂ LA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

SFÂNTUL NICOLAE"

 • 29     Voteltem       PROIECT 28 PROIECT CVORUM 139 (3)        Monday, September 30,

  Monday, September 30,

  2019 12:11:10 PM


DE HOTĂRÂRE      INIȚIATOR - PRIMARUL 2019 12:10:24 PM

PENTRU APROBAREA SECTORULUI 1 AL

DOCUMENTAȚIEI    MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

TEHNICO-          K2-456

ECONOMICE Șl A

INDICATORILOR

TEHNICO-

ECONOMICI Al

INVESTIȚIEI DE

"LUCRĂRI DE

REABILITARE Șl

MODERNIZARE

CONSTRUCȚIE

EXISTENTĂ" LA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

"GEO BOGZA"

 • 30     Vote Item       PROIECT 29 PROIECT CVORUM 139 (3)        Monday, Scptcmbcr 30,

  Monday, September 30,

  2019 12:12:30 PM


DE HOTĂRÂRE       INIȚIATOR - PRIMARUL 2019 12:11:10 PM

PENTRU APROBAREA SECTORULUI 1 AL

DOCUMENTAȚIEI    MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

TEHNICO-          K2-457

ECONOMICE Șl A

INDICATORILOR

TEHNICO-

CCONOMICI Al

INVESTIȚIEI "LUCRĂRI

DE REABILITARE Șl

MODERNIZARE

CONSTRUCȚIE

EXISTENTĂ LA LICEUL

DE ARTE PLASTICE N.

TONITZA PENTRU

CORPUL A"

31


Vote Item


PROIECT 30 PROIECT CVORUM 139 (3)


Monday, September 30,


DE HOTĂRÂRF


INIȚIATOR - PRIMARUL


2019 12:12:30 PM


Monday, September 30,

2019 12:13:12 PM


PRIVIND APROBAREA SECTORULUI 1 AL

DOCUMENTAȚIEI


MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


TEHNICO-

K2-458


ECONOMICE Șl A

INDICATORILOR

TEHNICO

ECONOMICI Al

INVESTIȚIEI „LUCRĂRI

DE REABILITARE Șl

MODERNIZARE

CONSTRUCȚIE

EXISTENTĂ LA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

NR. 16?

32


Votc Item


PROIECT 31 PROIECT


CVORUM 139 (3)


Monday, Seplembei 30,


DE HOTĂRÂRE


INIȚIATOR - PRIMARUL


2019 12:13:12 PM


Monday, September 30,

2019 12:15:56 PM


PENTRU APROBAREA


SECTORULUI 1 AL


DOCUMENTAȚIEI


MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


TEHNICO-

K2-459


ECONOMICE Șl A

INDICATORILOR

TEHNICO-

ECONOMICI Al

INVESTIȚIEI "LUCRĂRI

DE REABILITARE Șl

MODERNIZARE

CONSTRUCȚIE

EXISTENTĂ" LA

COLEGIUL NAȚIONAL

ION LUCA

CARAGIALE'

33


Vote Item


PROIECT 32 PROIECT CVORUM 139 (3)


Monday, September 30,


DE IIOTĂRÂRE


INIȚIATOR - PRIMARUL


2019 12:15:56 PM


Monday, September 30,

2019 12:16:58 PM


PENTRU APROBAREA SECTORULUI 1 AL

DOCUMENTAȚIEI    MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

TEHNICO-          K2-460

ECONOMICE Șl A

INDICATORILOR

TEHNICO-

ECONOMICI Al

INVESTIȚIEI DE

„LUCRĂRI DE

REABILITARE,

MODERNIZARE

CONSTRUCȚIE

EXISTENTĂ Șl

CONSTRUIREA UNEI

SĂLI DE SPORT LA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

NICOLAE

GRIGORESCU"

34

Discussion Item

DIVERSE 1 ADRESA

Monday, September 30,

Monday, September 30,

NR. 38747/12.09.2019

REFERITOARE LA

ANUNȚUL DE

PROMOVARE

DOCUMENTAȚIE PUD

STR. BUJORULUI

NR.51A, SECTOR 1,

BUCUREȘTI

2019 12:16:58 PM

2019 12:23:44 PM

35

Discussion Item

DIVERSE 2 ADRESA

NR. 23141/30.05.2019

REFERITOARE LA

RESPINGERE PUD

STR. AMINTIRII NR.13,

SECTOR 1, BUCUREȘTI

Monday, September 30,

2019 12:23:44 PM

Monday, September 30,

2019 12:23:57 PM

36

Discussion Item

DIVERSE 3 ADRESA

NR. 37131/03.09.2019

Monday, September 30,

2019 12:23:57 PM

Monday, September 30,

2019 12:26:08 PM

-DANIEL FUTURE

COMPANY S.R.L.

REFERITOARE LA

PLÂNGEREA

PREALABILĂ

FORMULATĂ DE

DOAMNA CONSILIER

ILINCA MACARIE CU

PRIVIRE LA PUD BDUL

APICULTORILOR

NR.44-44A-44B,

SECTOR 1, BUCUREȘTI

37 Discussion Item DIVERSE 4 ADRESA                          Monday, September 30, Monday, September 30,

NR. 36361/29.08.2019                        2019 12:26:08 PM        2019 12:26:00 PM

- LOCUITORI Al

CARTIERULUI

FRANCEZ

Speech time statistics

Sequence Type


Title


Enabled       Arranged Time


1           Vote Item


DESCĂRCAREA


No 00:05:00


Used Time

00:00:00


PROCESULUI-

VERBALAL

2          Vote Item


3          Vote Item


ȘEDINȚEI FXTRAORDINAR E DIN DATA 23.09.2019 APROBAREA ODINII DE ZI A

ȘEDINȚEI

ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL SECTOR

1 DIN DATA 30.09.2019 ORA

10

PROIECT 2


No 00:05:00


No 00:05:00


00:00:00


00:00:00


HOTĂRÂRE

PRIVIND

VALIDAREA

4.1


Vote Item


Vote Item


Vote Item


MANDATULUI

DE CONSILIER

LOCAL AL

DOMNULUI


DRAGOȘ

FLORIN SION


PROIECT 3 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI GENERAL CENTRALIZAT AL SUBDIVIZIUNII ADMINISTRATIV -TERITORIALE SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PE ANUL 2019 Amendament proiect nr 3. -domnul Suvac Virgil Adrian -grup PNL PROIECT 4


No 00:05:00


No 00:05:00


No 00:05:00


00:00:00


00:00:00


00:00:00


PROIECT DE

HOTĂRÂRE


PRIVIND

MODIFICAREA

HOTĂRÂRII


CONSILIULUI


LOCAL AL


SECTORULUI 1


NR.100/28.07.20

16 PRIVIND

NUMIREA

REPREZENTANȚI

LOR

CONSILIULUI

LOCAL AL

SECTORULUI 1

ÎN CONSILIILE

DE

ADMINISTRAȚIE

Șl ÎN COMISIILE

PENTRU

EVALUAREA Șl

ASIGURAREA

CALITĂȚII

INSTITUȚIILOR

DE

ÎNVĂȚĂMÂNT

PREUNIVERSITA

R DE STAT DIN

SECTORUI 1

RETRAS DE

PRIMARUL

SECTORULUI 1

PRIN ADRESA

NR.K/2749/26.0

9.2019

6          Vote Item


PROIECT 5           No 00:05:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PENTRU

MODIFICAREA

ANEXEI NR. 1 A

HOTĂRÂRII

CONSILIULUI

LOCAL AL


SECTORULUI 1

NR.

89/29.06.2016

PRIVIND

STABILIREA DOMENIILOR DE ACTIVITATE Șl COMPONENȚA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1, CU

MODIFICĂRILE

Șl

COMPLETĂRILE

ULTERIOARE

6.1

Vote Item

AMENDAMENT

ÎNLOCUIRE

DOAMNA

ARMAND COMISIE BUGET

No

00:05:00

00:00:00

6.2

Vote Item

Propunere dna

Adriana Mihaela Georgescu inlocuire dna Todea Steluta -comisia nr.1

Buget

No

00:05:00

00:00:00

6.3

Vote Item

Propunere dnul.

Dragos Florian

Sionin comisia

ni. 1 Buget

No

00:05:00

00:00:00

7

Vote Item

PROIECT 6

No

00:05:00

00:00:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

APROBAREA

DOCUMENTAȚIE

I TEHNICO-

ECONOMICE SI

A

INDICATORILOR

TEHNICO-

ECONOMICI Al

INVESTIȚIEI

"LUCRĂRI DE

REABILIIARE Șl

MODERNIZARE

CONSTRUCȚIE

EXISTENTĂ Șl

FXTINDFRF PRIN

MANSARDARE

LA ȘCOALA

GIMNAZIALĂ

VASILE

ALECSANDRI"

8          Vote Item


PROIECT 7            No 00:05:00                       00:00:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PENTRU

APROBAREA

DOCUMENTAȚIE

I TEHNICO

ECONOMICE Șl

A

INDICATORILOR

TEHNICO-

ECONOMICI Al

INVESTIȚIEI DE

"LUCRĂRI DE

REABILITARE Șl

MODERNIZARE

CONSTRUCȚIE

EXISTENTĂ LA

ȘCOALA

GIMNAZIALĂ

PIA BRATIANU"

 • 9          Voteltem PROIECT 8           No 00:05:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PENTRU

APROBAREA

DOCUMENTAȚIE

I TEHNICO-

ECONOMICE Șl

A

INDICATORILOR

TEHNICO-

ECONOMICI Al

INVESTIȚIEI

"LUCRĂRI DE

REABILITARE SI

MODERNIZARE

CONSTRUCȚIE

EXISTENTA LA

ȘCOALA

GIMNAZIALA

NR. 13"

 • 10         Voteltem PROIECT 9           No 00:05:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

APROBAREA

DOCUMENTAȚIE

I TEHNICO-

ECONOMICEȘI

A

INDICATORILOR

00:00:00


00:00:00


TEHNICO-

ECONOMICI Al INVESTIȚIEI "LUCRĂRI DE REABILITARE Șl MODERNIZARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ LA COLEGIUL ECONOMIC

VIRGIL

MADGEARU"

 • 11         Voteltem PROIECT 10          No 00:05:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PENTRU APROBAREA DOCUMENTAȚIE I TEHNICO-ECONOMICE Șl A

INDICATORILOR

TEHNICO-

ECONOMICI Al INVESTIȚIEI "LUCRĂRI DE REABILITARE, MODERNIZARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ Șl CONSTRUIREA UNEI SĂLI DE SPORT LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ URUGUAY"

 • 12        Voteltem PROIECT 11           No 00:05:00

  00:00:00


  00:00:00


13


Vote Item


PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PENTRU APROBAREA

DOCUMENTAȚIE

I TEHNICO-

ECONOMICEȘI

A

INDICATORILOR

TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI "LUCRĂRI DE

REABILITARE Șl MODERNIZARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ LA LICEUL TEORETIC JEAN MONNET" PROIECT 12 PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA DOCUMENTAȚIE I TEHNICO-ECONOMICE Șl A

INDICATORILOR

TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI "LUCRĂRI DE REABILITARE Șl MODERNIZARE CONSTRUCȚIE


No


00:05:00


00:00:00


EXISTENTĂ

CORP ȘCOALĂ

LA COLEGIUL

TEHNIC MEDIA"

 • 14        Voteltem PROIECT 13          No 00:05:00                      00:00:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PENTRU

APROBAREA

DOCUMENTAȚIE

I TEHNICO-

ECONOMICE Șl

A

INDICATORILOR

TEHNICO-

ECONOMICI Al

INVESTIȚIEI

"LUCRĂRI DE

REABILITARE Șl

MODERNIZARE

CONSTRUCȚIE

EXISTENTĂ LA

COLEGIUL

TEHNIC DE

ARHITECTURĂ Șl

LUCRĂRI

PUBLICE "IOAN

N. SOCOLESCU"

 • 15         Voteltem PROIECT 14          No 00:05:00                      00:00:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

APROBAREA

DOCUMENTAȚIE

I TEHNICO-

ECONOMICE Șl

A

16


Vote Item


INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI "LUCRĂRI DE REABILITARE Șl MODERNIZARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ELENA VĂCĂRESCU" PROIECT 15 PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA DOCUMENTAȚIE I TEHNICO-ECONOMICE Șl A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI "LUCRĂRI DE REABILITARE, MODERNIZARE CONSTRUCȚIE FXISTFNTĂ Șl CONSTRUIREA UNEI SĂLI DE SPORT LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 6"


No


00:05:00


00:00:00


~17         Voie Hem PROIECT 16          No 00:05:00                      00:00:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

APROBAREA

DOCUMENTAȚIE

I IEHNICO-

ECONOMICE Șl

A

INDICATORILOR

TEHNICO-

ECONOMICI Al

INVESTIȚIEI

"LUCRĂRI DE

REABILITARE Șl

MODERNIZARE

CONSTRUCȚIE

EXISTENTĂ" LA

LICEUL

TEORETIC

BULGAR HRISTO

BOTEV

18         Voteltem PROIECT 17          No 00:05:00                      00:00:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

APROBAREA

DOCUMENTAȚIE

I TEHNICO-

ECONOMICE Șl

A

INDICATORILOR

TEHNICO-

ECONOMICI Al

INVESTIȚIEI

"LUCRĂRI DE

REABILITARE Șl

MODERNIZARE

19


Vote Item


Vote Item


CONSTRUCȚIE

EXISTENTĂ PRIN


MANSARDARE

LA ȘCOALA

GIMNAZIALĂ


NR. 162-

GRADINIȚĂ"


PROIECT 18 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIE I TEHNICO-ECONOMICE Șl A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI "LUCRĂRI DE REABILITARE Șl MODERNIZARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 184" PROIECT 19


No 00:05:00


No 00:05:00


00:00:00


00:00:00


PROIECT DE

HOTĂRÂRE


PRIVIND

APROBAREA


DOCUMENTAȚIE


I TEHNICO-


ECONOMICEȘI


A


INDICATORILOR

TEHNICO-

ECONOMICI Al

INVESTIȚIEI

"LUCRĂRI DE

REABILITARE Șl

MODERNIZARE

CONSTRUCȚIE

EXISTENTĂ LA

ȘCOALA

GIMNAZIALĂ

NR. 183"

21         Vote Item


21         Vote Item


PROIECT 20          No 00:05:00                      00:00:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PENTRU

APRORARFA

DOCUMENTAȚIE

I TEHNICO-

ECONOMICĂ Șl

A

INDICATORILOR

TEHNICO-

ECONOMICI Al

INVESTIȚIEI

"LUCRĂRI DE

REABILITARE,

MODERNIZARE

CONSTRUCȚIE

EXISTENTĂ SI

CONSTRUIREA

UNEI SĂLI DE

SPORT LA

ȘCOALA

GIMNAZIALĂ

NR. 192"

22         Vote Item


22         Vote Item


PROIECT 21           No 00:05:00                       00:00:00

23


Vote Item


PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIE I TEHNICO-ECONOMICE Șl A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI "LUCRĂRI DE REABILITARE, MODERNIZARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ Șl CONSTRUIRE CORP NOU GRĂDINIȚA NR. 248 PENTRU LOCAȚIA SITUATĂ ÎN STR. ARTHUR VÂRTEJ EANU NR.15" PROIECT 22 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PROIECTUL PENTRU APROBAREA DOCUMENTAȚIE I TEHNICO-ECONOMICE Șl A


No


00:05:00


00:00:00


INDICATORILOR

TEHNICO-

ECONOMICI Al

INVESTIȚIEI

"LUCRĂRI DE

REPARAȚII,

MODERNIZARE

Șl EXTINDERE GRĂDINȚA NR.

97" PENTRU

LOCAȚIA

SITUATĂ ÎN STR.

MINERVEI NR.

33, SECTOR 1

00:00:00


 • 24        Vote Item PROIECT 23          No 00:05:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PENTRU

APROBAREA

DOCUMENTAȚIE

I TEHNICO

ECONOMICE Șl

A

INDICATORILOR

TEHNICO-

ECONOMICI Al

INVESTIȚIEI

"LUCRĂRI DE

REABILITARE Șl

MODERNIZARE

CONSTRUCȚIE

EXISTENTĂ LA

ȘCOALA

GIMNAZIALĂ

PETRE

ISPIRESCU"

00:00:00


 • 25        Vote Item PROIECT 24          No 00:05:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PENTRU

APROBAREA

DOCUMENTAȚIE

I TEHNICO-

ECONOMICEȘI

A

INDICATORILOR

TEHNICO-

ECONOMICI Al

INVESTIȚIEI

„LUCRĂRI DE

REABILITARE,

MODERNIZARE

CONSTRUCȚIE

EXISIEN IÂ Șl

CONSTRUIRE

SALĂ SPORT LA

COLEGIUL

TEHNIC

FEROVIAR

MIHAI I"

 • 26         Vote Item PROIECT 25          No 00:05:00

  00:00:00


PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

APROBAREA

DOCUMENTAȚIE

I TEHNICO-

ECONOMICE Șl

A

INDICATORILOR

TEHNICO-

ECONOMICI Al

INVESTIȚIEI

"LUCRĂRI DE

REABILITARE Șl

MODERNIZARE

CONSTRUCjlE

EXISTENTĂ -

CORPURILE A, B,

C Șl D LA

COLEGIUL

NAȚIONAL ION

NECULCE"

 • 27         Vote Item PROIECT 26          No 00:05:00                       00:00:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

APROBAREA

DOCUMENTAȚIE

I TEHNICO-

ECONOMICE Șl

A

INDICATORILOR

TEHNICO-

ECONOMICI Al

INVESTIȚIEI

"LUCRĂRI DE

REABILITARE Șl

MODERNIZARE

CONSTRUCȚIE

EXISTENTĂ LA

LICEUL

TEORETIC

CONSTANTIN

BRÂNCOVEANU

fl

 • 28         Vote Item PROIECT 27          No 00:05:00                       00:00:00

PROIECI DE

HOTĂRÂRE

PENTRU

APROBAREA

29


Vote Item


DOCUMENTAȚIE

I TEHNICO-ECONOMICE Șl A

INDICATORILOR

TEHNICO-

ECONOMICI Al INVESTIȚIEI DE "LUCRĂRI DE REABILITARE Șl MODERNIZARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ SFÂNTUL NICOLAE" PROIECT 28 PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA DOCUMENTAȚIE I TEHNICO-ECONOMICE Șl A

INDICATORILOR

TEHNICO-

ECONOMICI Al

INVESTIȚIEI DE "LUCRĂRI DE REABILITARE Șl MODERNIZARE

CONSTRUCȚIE

EXISTENTĂ" LA

ȘCOALA

GIMNAZIALĂ


No 00:05:00


00:00:00


"GEO BOGZA”

 • 30         Vote Item PROIECT 29          No 00:05:00                       00:00:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PENTRU

APROBAREA

DOCUMENTAȚIE

I TEHNICO-

ECONOMICEȘI

A

INDICATORILOR

TEHNICO-

ECONOMICI Al                                                                            ’

INVESTIȚIEI

"LUCRĂRI DE

REABILITARE Șl

MODERNIZARE

CONSTRUCȚIE

EXISTENTĂ LA

LICEUL DE ARTE

PLASTICE N.

TONITZA

PENTRU

CORPUL A"

 • 31         Vote Item PROIECT 30           No 00:05:00                       00:00:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

APROBAREA

DOCUMENTAȚIE

I TEHNICO-

ECONOMICE Șl

A

INDICATORILOR

TEHNICO-

ECONOMICI Al

INVESTIȚIEI

„LUCRĂRI DE

REABILITARE Șl

MODERNIZARE

CONSTRUCȚIE

EXISTENTĂ LA

ȘCOALA

GIMNAZIALĂ

NR. 162

 • 32         Voteltem PROIECT 31          No 00:05:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PENTRU

APROBAREA

DOCUMENTAȚIE

I TEHNICO-

ECONOMICE Șl

A

INDICATORII OR

TEHNICO-

ECONOMICI Al

INVESTIȚIEI

"LUCRĂRI DE

REABILITARE Șl

MODERNIZARE

CONSTRUCȚIE

EXISTENTĂ" LA

COLEGIUL

NAȚIONAL ION

LUCA

CARAGIALE"

 • 33         Vote Item PROIECT 32          No 00-0500

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PENTRU

APROBAREA

DOCUMENTAȚIE

I TEHNICO-

00:00:00


00:00:00


ECONOMICE Șl

A

INDICATORILOR

TEHNICO-

ECONOMICI Al

INVESTIȚIEI DE

„LUCRĂRI DE

REABILITARE,

MODERNIZARE

CONSTRUCȚIE

EXISTENTĂ Șl

CONSTRUIREA

UNEI SĂLI DE

SPORT LA

ȘCOALA

GIMNAZIALĂ

NICOLAE

GRIGORFSCU"

 • 34         Discussion Item DIVERSE 1            No 00:05:00                       00:00:00

ADRESA NR.

38747/12.09.201

9 REFERITOARE

LA ANUNȚUL DE

PROMOVARE

DOCUMENTAȚIE

PUDSIK.

BUJORULUI

NR.51A, SECTOR

1, BUCUREȘTI

 • 35         Discussion Item DIVERSE 2            No 00:05:00                       00:00:00

ADRESA NR.

23141/30.05.201

9 REFERITOARE

LA RESPINGERE

PUD STR.

AMINTIRII

NR.13, SECTOR

1, BUCUREȘTI

 • 36         Discussion Item DIVERSE 3            No 00:05:00                       00:00:00

ADRESA NR.

37131/03.09.201

9-DANIEL

FUTURE

COMPANY S.R.L.

REFERITOARE LA

PLÂNGEREA

PREALABILĂ

FORMULATĂ DE

DOAMNA

CONSILIER

ILINCA

MACARIE CU

PRIVIRE LA PUD

BDUL

APICULTORILOR

NR.44-44A-44B,

SECTOR 1,

RUCURFȘTI

 • 37         Discussion Item DIVERSE 4            No 00:05:00                       00:00:00

ADRESA NR.

36361/29.08.201

9-LOCUITORI

Al CARTIERULUI

FRANCEZ

Agenda Items

Vote Iteml

Title                                 DESCĂRCAREA PROCESULUI-VERBAL AL ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN

DATA 23.09.2019

Description                          CVORUM 139(1)

Who can participate in the vote?        Only delegates with a badge

Secret Options                            Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage votinq indication

Status

 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting


Voted

17/17

0/0

0/0

1//17

0/0

17/17

[2] PENTRU

False

PROCESUL VERBAL APROBAT SI DESCĂRCAT


Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

5

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[2]

1

RAIUCA

11

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[2]

1

TEODOR

12

TIJDOSF CRISTIAN

PSD

PENTRU[2]

1

ADRIAN

13

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

15

CRISU FIORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIFI

PNI

PENTRU[2]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

PENTRU[2]

1

CRISTINA

19

PAIUSI OLIVER LtON

USR

PENTRU[2]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE 1 LINCA

USR

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

USR

PENTRU[2]

1

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

PENTRU[2]

1

MADALIN

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

PENTRU[2J

1

SIMONA

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

30

POPADANIFI.A

UNPR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Monday, September30, 2019 12:26:41 PI

40/90

Vote Item2

Title

APROBAREA ODINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL

SECTOR 1 DIN DATA 30.09.2019 ORA 10

Description

CVORUM 139 (1)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

17/17

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

17/17

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

17/17

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

ORDINEA DE ZI A FOST APROBATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

5

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

11

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

13

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

15

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU [2]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[21

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

USR

PENTRU[21

1

LUMINIȚA

24

OLTEAN U VIRGIL

PNL

PENTRU[2]

1

MADALIN

27

MUNIEANU CRISIINA

USR

PENIRU[2J

1

SIMONA

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

30

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Item3

Title

PROIECT 2 HOTĂRÂRE PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE

CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI DRAGOȘ FLORIN SION

Description

CVORUM 139 (1)

K2-356

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

17/17

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

1//17

Total not voted (delegates / weight)

1/1

Entitled to vote (delegates / weight)

18/18

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

IU

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

5

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[2]

1

RALUCA

11

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[2]

1

TEODOR

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

13

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

15

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMOMA

USR

PENTRU[2]

1

28

SION DRAGOS FLORIN

USR

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

30

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

I

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Item4

Title

PROIECT 3 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII

BUGETULUI GENERAL CENTRALIZAT AL SUBDIVIZIUNII ADMINISTRATIV-

TERITORIALE SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PE ANUL 2019

Description

CVORUM 139 (3)

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

K2-462

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overali ievei: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

7/7

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting


11/11

0/0

18/18

0/0

18/18

False

PROIECTUL DE HOTARARE A FOST RESPINS


Delegates

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

PURCAREA MII IAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

IORDAN TLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

ABTINFRF[3]

1

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABTINERE[3]

I

GRIGORESCU IU LIANA

CRISTINA

PNL

ABTINERE[3]

1

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ABTINERE[.B]

1

PORUMB RAMONA

PNL

ABTINERE[3]

1

MACARIE ILINCA

USR

ABI INERE|3|

I

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

ABTINERE[3]

1

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

ADTINCRE[3]

1

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

ABTINERE[3]

1

SiON DRAGOS FLORIN

USR

ABTINERE[3]

1

MURESAN MANUELA

USR

ABTINERE[.3]

1

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRUI2]

1

Title

Amendament proiect nr 3. - domnul Suvac Virgil Adrian - grup PNL

Description

cvorum 139(3)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

11/11

[3] ABȚINERE

2/2

[4] ÎMPOTRIVA

5/5

Total voted (delegates / weight)

18/18

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

18/18

Outcome

Unanimous voting

False

AMENDAMENTUL A FOST RESPINS

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

5

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

IMPOTRIVA[4]

1

11

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

IMPOTRIVA[4]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

13

IORDAN FLOREA

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

15

CRISU FLORIAN MISU

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

16

CHIRVASA VIORFI DANIFI

PNI

PFNTRU[2]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAILJSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

USR

PENTRU[2]

1

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

PENTRU[2]

1

MADALIN

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

PENTRU[2]

1

SIMONA

28

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[2]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

30

POPA DANIELA

UNPR

ABTINERE[3]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

ABTINERE[3]

1

Vote Itein5

Title

PROIECT 4 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA HOTĂRÂRI CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 NR.100/28.07.2016 PRIVIND NUMIREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 ÎN CONSILIILE DE ADMINISTRAȚIE Șl ÎN COMISIILE PENTRU FVALLIAREA Șl ASIGURAREA CALITĂȚII INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE SIAI DIN SECTORUL 1      RETRAS DE

PRIMARUL SECTORULUI 1 PRIN ADRESA NR.K/2749/26.09.2019

Description

CVORUM 139 (1)

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

K2-461

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

0/0

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

0/0

Total not voted (delegates / weight)

18/18

Entitled to vote (delegates / weight)

18/18

Outcome

Unanimous voting

False

PROIECTUL A FOST RESPINS

Delegates

Monday, September30, 2019 12:26:41 Pf

46/90

.

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

5

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

1

11

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

1

13

IORDAN FLOREA

PSD

1

15

CRISU FLORIAN MISU

PSD

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

1

21

MACARIE ILINCA

USR

l

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

I

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

1

28

SION DRAGOS FLORIN

USR

1

29

MURESAN MANUELA

USR

1

30

POPA DANIELA

UNPR

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

1

Vote Item6

Title

PROIECT 5 PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA ANEXEI NR. 1 A HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 NR. 89/29.06.2016 PRIVIND STABILIREA DOMENIILOR DE ACTIVITATE Șl COMPONENȚA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1, CU MODIFICĂRILE Șl COMPLETĂRILE ULTERIOARE

Description

CVORUM 139 (1)

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

K2-423


Who can participate in lire voie?

Secret Optlons

Status


Orily deleyates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication


Voted


 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting


18/18

0/0

0/0

18/18

0/0

18/18

[2] PENTRU

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA


Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

5

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

11

PURCAREA MIHAIL

TFODOR

PMP

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

13

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

15

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PtNIKU[2J

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

21

ivîACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]

1

28

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[2]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

30

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Item6.1

Title

AMENDAMENT ÎNLOCUIRE DOAMNA ARMAND COMISIE BUGET

Description

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

17/17

[3] ABȚINERE

1/1

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

18/18

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitlcd to vote (delegates / weight)

18/18

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

AMENDAMENTUL A FOST APROBAT

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

5

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

11

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

ABTINERE[3]

1

13

IORDAN TLOREA

PSD

PENTRU [2]

1

15

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU [2]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU|2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNI

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU [2]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]

1

28

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[2]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

30

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Item6.2

Title

Propunere dna Adriana Mihaela Georgescu inlocuire dna Todea Steluta -comisia nr.1 Buget

Description

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: No one; never, Operator voting indication, Signage

vulmy indication

Status

Voted

[+]PENTRU

18/18

[0] ABȚINERE

0/0

[-] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

18/18

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitied to vote (delegates / weight)

18/18

Outcome

[+] PENTRU

Unanimous voting

False

PROPUNEREA A FOST APROBATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

Vote Item6.3

Title


Propunere dnul. Dragos Florian Sionin comisia nr. 1 Buget

Description

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: No one; never, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[+] PENTRU

18/18

[0] ABȚINERE

0/0

[-] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

18/18

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

18/18

Outcome

[+] PENTRU

Unanimous voting

False

PROPUNEREA A FOST APROBATA

Delegates

ID


Title Name


Group


Authority by


Vote Choice


weight


Vote Item7

Title

PROIECT 6 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA

DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI "LUCRĂRI DE REABILITARE Șl MODERNIZARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ Șl EXTINDERE PRIN MANSARDARE LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ VASILE ALECSANDRI"

Description

CVORUM 139 (3)

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCIJRFSTI

K2-434

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Status


Voted

 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA


18/18

0/0

0/0


Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting


18/18

0/0

18/18

[2] PENTRU

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA


Delegates


ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

5

CONDURACHI ECATERINA PSD

RAIIJCA

PENTRU[2]

1

11

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

13

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU(2]

1

15

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]

1

28

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[2]

1

29

MURESAN MANUELA   USR

PENTRU[2]

1

30

POPA DANIELA         UNPR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Item8

Title

PROIECT 7 PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA

DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE Șl A INDICATORILOR

TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI DE "LUCRĂRI DE REABILITARE Șl

MODERNIZARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ PIA

BRATIANU"

Description

CVORUM 139 (3)

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

K2-435

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

12/12

[3] ABȚINERE

6/6

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

18/18

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

18/18

Outcome

Unanimous voting

False

PROIECTUL DE HOTARARE A FOST RESPINS

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

5

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

11

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU|2|

1

GRIGORESCU IULIANA

PNL

PENIRU[2|

1

CRISTINA

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ABTINERE[3]

1

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

MACARIE (LINCA

USR

ABȚIN ERE[3]

1

BANISOR DORINA

USR

ABTINERE[3]

1

LUMINIȚA

OLTEANU VIRGIL

PNL

PENTRU[2]

1

MADALIN

MUNTEANU CRISTINA

USR

ABTINERE[3]

1

5IMONA

SION DRAGOS FLORIN

USR

ABTINERE[3]

1

MURESAN MANUEI A

USR

ABTINERE[3]

1

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Item9

[3] ABȚINERE


Title

PROIECT 8 PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA

DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE Șl A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI "LUCRĂRI DE REABILITARE SI MODERNIZARE CONSTRUC[lt tXISIENIA LA ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 13"

Description

CVORUM 139 (3)

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

K2-436

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

12/12

6/6

[4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting


0/0

18/18

0/0

18/18

False

PROIECTUL DE HOTARARE A FOST RESPINS


Delegates

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ABTINERE[3]

1

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

MACARIE ILINCA

USR

ABTINERE[3]

1

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

ABTINERE[3]

1

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

ABTINERE[3]

1

SION DRAGOS FLORIN

USR

ABTINERE[3]

1

MURESAN MANUELA

USR

ABTINERE[3]

1

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU121

1

Vote ItemlO

Title

PROIECT 9 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA

DOCUMENTAI IEI 1 EHNILU-ECUNUMICE Șl A INDICAIORILOR IEHNICO-

ECONOMICI Al INVESTIȚIEI "LUCRĂRI DE REABILITARE Șl MODERNIZARE

CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ LA COLEGIUL ECONOMIC VIRGIL MADGEARU"

Description

CVORUM 139 (3)

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

K2-437

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

12/12

[3] ABȚINERE

6/6

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

18/18

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

18/18

Outcome

Unanimous voting

False

PROIECTUL DE HOTARARE A FOST RESPINS

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

5

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENIKUI2J

1

RALUCA

11

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[2]

1

TEODOR

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[2]

1

ADRIAN

13

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

15

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

PENTRU[2]

1

CRISTINA

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ABTINERE[3]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

ABTINERE[3]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

ABTINERE[3]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

ABTINERE[3]

1

28

SION DRAGOS FLORIN

USR

ABTINERE[3]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

ABTINERE[3]

1

30

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Iteml 1

Title

PROIECT 10 PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA

DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE Șl A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI "LUCRĂRI DE REABILITARE, MODERNIZARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ Șl CONSTRUIREA UNEI SĂLI DE SPORT LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ URUGUAY"

Description

CVORUM 139 (3)

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

K2-438

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

11/11

[3] ABȚINERE

7/7

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

18/18

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

18/18

Outcome

IJnaninmus voting

False

PROIECTUL DE HOTARARE A FOST RESPINS

Delegates

Vote Item12

Titie


PROIECT 11 PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA


ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

5

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

11

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

ABTINERE[3]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

13

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

15

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU [2]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRLJ[2]

1

19

PAIUSI OIIVFR IFON

USR

ABTINERE[3]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

ABTINERE[3]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

ABTINERE[3]

1

24

OlTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

ARTINERE[3]

1

28

SION DRAGOS FLORIN

USR

ABTINERE[3]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

ABTINERE[3]

1

30

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICF Șl A INDICATORILOR TEHNICO-

ECONOMICI Al INVESTIȚIEI "LUCRĂRI DE REABILITARE Șl MODERNIZARE

CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ LA LICEUL TEORETIC JEAN MONNE1”

Description


CVORUM 139 (3)

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

K2-439

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

12/12

[3] ABȚINERE

6/6

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

18/18

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

18/18

Outcome

Unanimous voting

False

PROIECTUL DE HOTARARE A FOST RESPINS

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

5

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

11

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

13

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

15

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ABTINERE[3]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2j

1

21

MACARIE ILINCA

USR

ABTINERE[3]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

ABTINERE[3]

1

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

PENTRU[2]

1

MADALIN

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

ABTINFRF[3]

1

SIMONA

28

SION DRAGOS FLORIN

USR

ABTINERE[3]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

ABIINERE[3J

1

30

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Item13

Title

PROIECT 12 PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA

DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE Șl A INDICAIORILOR TEHNICO-

ECONOMICI Al INVESTIȚIEI "LUCRĂRI DE REABILITARE Șl MODERNIZAR

CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ CORP ȘCOALĂ LA COLEGIUL TEHNIC MEDIA"

Description

CVORUM 139(3)

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

K 2-440

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badgc

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

11/11

[3] ABȚINERE

7/7

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

18/18

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

18/18

Outcome

Unanimous voting

False

PROIECTUL DE HOTARARE A FOST RESPINS

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

5

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[2]

1

RALUCA

11

PURCAREA MIHAIL

PMP

ABTINERE[3]

1

TEODOR

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

13

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

15

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ABTINERE[3]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE IUN CA

USR

ABTINERE[3]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

ABTINERE[3]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

2/

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

ABTINERE[3]

1

28

SION DRAGOS FLORIN

USR

ABTINERE[3]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

ABTINERE[3]

1

30

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIANPMP

PENTRU[2]

1

Vote Item14

Title

PROIECT 13 PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA

DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE Șl A INDICAIORILOR TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI "LUCRĂRI DE REABILITARE Șl MODERNIZARE CONSTRUCȚIE EXIS I EN IĂ LA COLEGIUL I EHNIC DE ARHITECTURĂ Șl LUCRĂRI PUBLICE ’TOAN N. SOCOLESCU"

Description

CVORUM 139 (3)

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

K2-441

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Voted

18/18

0/0

0/0

18/18

0/0

18/18

[2] PENTRU

False

IIOTARAREA A FOST ADOPTATA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting

Delegates

ID

Title     Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

5

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

11

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2J

1

13

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

15

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

16

CHIRVASA VIORFI DANIFI

PNL

PENTRU[2]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNI

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVtR LtON

USR

PEN I KU(2J

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]

1

28

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[2]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

30

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

32


NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP


PENTRU[2]           1


Vote Item15

Title

PROIECT 14 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA

DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE Șl A INDICATORILOR TEHNICO-

ECONOMICI Al INVESTIȚIEI "LUCRĂRI DE REABILITARE Șl MODERNIZARE

CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ELENA VĂCĂRESCU"

Description

CVORUM 139 (3)

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

K2-442

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

18/18

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

18/18

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

18/18

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

5

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

11

PURCAREA Ml HAI L

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRiSTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

13

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

15

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

16

CHIRVASA VIORIT DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

17

SUVAC VIKGIL ADRIAN

PNL

PENTRU(2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PtN1RU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2l

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]

1

28

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[2]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU12J

1

30

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Item16

Title


Description

Who can participate in the vote?

Secret Options

Status


PROIECT 15 PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA

DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE Șl A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI "LUCRĂRI DE REABILITARE, MODERNIZARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ Șl CONSTRUIREA UNEI SĂLI DE SPORT LA ȘCOALA GIMNA7IAI Ă NR 6"

CVORUM 139 (3)

INI IIAIOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

K2-443

Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Voted

 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) 0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

Outcome

Unanimous voting

Delegates

18/18

[2] PENTRU

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

ID

Title     Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

5

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU [2]

1

RALUCA

11

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[2]

1

TEODOR

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU [2]

1

ADRIAN

13

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

15

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

PENTRU[2]

1

CRISTINA

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

USR

PENTRU[2]

1

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

PENTRU[2]

1

MADALIN

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

PENTRU[2]

1

SIMONA

28

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[2]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

30

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote ltem17

Title

PROIECT 16 PROIECT DE HOTĂRÂRE APROBAREA DOCUMENTAȚIEI

TEHNICO-ECONOMICE Șl A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI Al

Descrlptlon


Who can participate In the vote?

Secret Options

Status


 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting


INVESTIȚIEI "LUCRĂRI DE REABILITARE $l MODERNIZARE CONSTRUCȚIF

EXISTENTĂ” LA LICEUL TEORETIC BULGAR HRISTO BOTFV


CVORUM 139(3}


INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


K2-444


Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Voted


18/18

0/0

0/0

18/18

0/0

18/18

[2] PENTRU

False

IIOTARAREA A FOST ADOPTATA


Delegates


ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choicc

weight

5

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[2]

1

RALUCA

11

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[2]

1

TEODOR

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[2]

1

ADRIAN

13

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

15

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

PENTRU[2]

1

CRISTINA

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

Monday, September30, 2019 12:26:41 Pf

66/90

 • 23              BANISOR DORINA      USR

LUMINIȚA

 • 24                OLTEANU VIRGIL        PNL

MADALIN

 • 27              MUNTEANU CRISTINA   USR

SIMONA

 • 28               SION DRAGOS FLORIN   USR

 • 29             MURESAN MANUELA    USR

 • 30              POPA DANIELA         UNPR

32               NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU|2|

PENTRU[2]


Vote Item18

Title

PROIECT 17 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA

DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE Șl A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI "LUCRĂRI DE REABILITARE Șl MODERNIZARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ PRIN MANSARDARE LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 162- GRĂDINIȚĂ"

Description

CVORUM 139 (3)

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

K2-445

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

18/18

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

18/18

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

18/18

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

CONDURACIII ECATERINA PSD

RAI.UCA

PENTRU[2]

I

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[21

1

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]

1

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[2]

1

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2j

1

Vote Item19

Who can participate in the vote?


Title

PROIECT 18 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA

DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE Șl A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI "LUCRĂRI DE REABILITARE Șl MODERNIZARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 184"

Description

CVORUM 139 (3)

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

K2-446

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

18/18

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

18/18

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

18/18

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

5

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

11

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

13

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

15

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

I

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU [2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]

1

28

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[2]

1

29

MURLSAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

30

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote ltem20

Title

PROIECT 19 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA

DOCUMENTAȚIEI TEHNICO- ECONOMICE Șl A INDICATORILOR TEHNICO- ECONOMICI Al INVESTIȚIEI "LUCRĂRI DE REABILITARE Șl MODERNIZARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.

183"

Description

CVORUM 139 (3)

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

K2-447

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vule Mașter, Operator voting indlcatlon, Slgnaye

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

12/12

[3] ABȚINERE

6/6

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

18/18

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Enlitled to vote (delegates / weight)

I8/I8

Outcome

Unanimous voting

False

PROIECTUL DE HOTARARE A TOST RESPINS

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

5

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[2]

1

RALUCA

11

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[2]

1

TEODOR

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[2]

1

ADRIAN

13

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

15

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ABTINERE[3]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

ABTINERE[3]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

ABTINERE[3]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

ABTINERE[3]

1

28

SION DRAGOS FLORIN

USR

ABTINERE[3]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

ABTINERE[3]

1

30

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIANPMP

PENTRU[2]

1

Vote Item21

Title

PROIECT 20 PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICĂ Șl A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI "LUCRĂRI DE REABILITARE, MODERNIZARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ SI CONSTRUIREA UNEI SĂLI DE SPORT LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 192"

Description

CVORUM 139 (3)

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

K2-448

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Opiions

Overall levei: Delegates

Individual levei: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

18/18

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting

Delegates

0/0

0/0

18/18

0/0

18/18

[2] PENTRU

False

HOTARARFA A FOST ADOPTATA

ID

Title     Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

5

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU12J

1

11

PURCAREA MII IAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

I

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

13

IORDAN TLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

15

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRUț2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PEN1 RU(2J

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU [2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]

1

28

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[2]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU [2]

1

30

POPA DANIELA

UNPR

PENTRUț2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Item22

Title

PROIECT 21 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA

DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE Șl A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI "LUCRĂRI DE REABILITARE, MODERNIZARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ Șl CONSTRUIRE CORP NOU GRĂDINIȚA NR. 248 PENTRU LOCAȚIA SITUATĂ ÎN STR. ARTHUR VÂRTEJEANU NR.15"

Description

CVORUM 139 (3)

INIȚIATOR-PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

K2-449

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

18/18

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

18/18

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

18/18

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

5

CONDURACHI ECATERINA PSD

RAI UCA

PENIRU12J

1

11

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

13

IORDAN FLOREA

PSD

PFNTRII[2]

1

15

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]

1

28

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[2]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

30

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote ltem23

Title

PROIECT 22 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PROIECTUL PENTRU

APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE Șl A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI "LUCRĂRI DE REPARAȚII, MODERNIZARE Șl EXTINDERE GRÂDINȚA NR. 97" PENTRU LOCAȚIA SITUATĂ ÎN STR. MINERVEI NR. 33, SECTOR 1

Description

CVORUM 139 (3)

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

K2-450

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

18/18

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

18/18

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

Outcome

Unanimous voting

Delegates

18/18

[2] PENTRU

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

ID

Titie     Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

5

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

11

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

12

)

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

13

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

15

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]

1

28

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[2]

1

29

MIIRFSAN MANIIFI A

USR

PFNTRU[2]

1

30

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Item24

Titie                               PROIECT 23 PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA

DOCUMENTAȚIEI TEHNICO ECONOMICE SI A INDICATORILOR TEHNICO

Description

Who can participate in the vote?

Secret Options

Status


 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

[41 ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanlmous voting


ECONOMICI Al INVESTIȚIEI "LUCRĂRI DE REABILITARE Șl MODERNIZARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ I A ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETRE ISPIRESCU" CVORUM 139 (3)

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI K2-451

Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signagc voting indication

Voted 18/18

0/0

0/0

18/18

0/0

18/18

[2] PENTRU

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

5

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

11

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

I2

IUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

13

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

15

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2|

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

 • 23              BANISOR DORINA      USR

  PENTRU[2]

  PENTRU[2]

  PENTRU[2]

  PENTRU[2]

  PENTRU[2]

  PENTRU[2]

  PENTRU[2]


LUMINIȚA

 • 24               OLTEANU VIRGIL        PNL

MADALIN

 • 27              MUNTEANU CRISTINA   USR

SIMONA

 • 28               SION DRAGOS FLORIN   USR

 • 29             MURESAN MANUELA   USR

 • 30               POPA DANIELA         UNPR

32               NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

Vote Item25

Title

PROIECT 24 PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA

DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE Șl A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI „LUCRĂRI DE REABILITARE, MODERNIZARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ Șl CONSTRUIRE SALĂ SPORT LA COLEGIUL TFHNIC FFROVIAR MIHAI 1"

Description

CVORUM 139 (3)

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

K2-452

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

12/12

[3] ABȚINERE

6/6

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

18/18

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

18/18

uutcome

Unanimous voting

False

PROIECTUL DE HOTARARE A FOST RESPINS

Delegates


Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

IUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PCNTRU[2]

1

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

GRIGORCSCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ABTINERE[3]

1

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

MACARIE ILINCA

USR

ABTINERE[3]

1

BANISOR DORINA

1 UMINITA

USR

ARTINFRF[3]

1

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

MLJNTFANU CRISTINA

SIMONA

USR

ABTINERE[3]

1

SION DRAGOS FLORIN

USR

ABTINERE[3]

1

MURESAN MANUELA

USR

ABTINERE[3]

1

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

NEAGU CRIS'I IAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Item26

Title

PROIECT 25 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA

DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE Șl A INDICATORILOR

TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI "LUCRĂRI DE REABILITARE Șl MODERNIZARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ - CORPURILE A, B, C Șl D LA COLEGIUL NAȚIONAL ION NECULCE"

Description

CVORUM 139 (3)

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

K2-453

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

12/12

[3] ABȚINERE

6/6

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

18/18

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

18/18

Outcome

Unanimous voting

False

PROIECTUL DE HOTARARE A FOST RESPINS

Delegates

ID

Title     Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

5

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[2]

1

RALUCA

11

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[2]

1

TEODOR

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[2]

1

ADRIAN

13

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

15

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

PENTRU[2]

1

CRISTINA

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ABTINERE[3]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE I LINCA

USR

ABTINERE[3]

1

23

BANISOR DORINA

USR

ABTINERE[3j

1

LUMINIȚA

24

OITFANU VIRGIL

PNL

PENTRU[2]

1

MADALIN

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

ABTINERE[3]

1

SIMONA

28

SION DRAGOS FLORIN

USR

ABTINERE[31

1

29

MURESAN MANUELA

IJȘR

ABTINERE[3]

1

30

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Item27

Title

PROIECT 26 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA

DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE Șl A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI "LUCRĂRI DE REABILITARE Șl MODERNIZARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ LA LICEUL TEORETIC CONSTANTIN BRÂNCOVEANU"

Description

CVORUM 139 (3)

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

K2-454

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

11/11

[3] ABȚINERE

6/6

[4] ÎMPOTRIVA

1/1

Total voted (delegates / weight)

18/18

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

18/18

Outcome

Unanimous voting

False

PROIECTUL DE HOTARARE A FOST RESPINS

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

vote Cnoice

weight

5

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[2]

1

RALUCA

11

PURCAREA MIHAIL

PMP

ABTINERE[3]

1

TEODOR

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

13

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

15

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ABTINERE[3]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

ABTINEREȚ3]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

ABTINERE[3]

1

28

SION DRAGOS FLORIN

USR

ABTINERE[3]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

ABTINERE[3]

1

30

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

I

Vote Item28

Title


Description

Wno can participate in tne vote?

Secret Options

Status


PROIECT 27 PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA

DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE Șl A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI DE "LUCRĂRI DE REABILITARE Șl MODERNIZARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ SFÂNTUL NICOLAE"

CVORUM 139 (3)

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

K2-455

Only aeiegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Voted

[2] PENTRU

12/12

[3] ABȚINERE

6/6

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

18/18

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

18/18

Outcome

Unanimous voting

False

PROIECTUL DE HOTARARE A FOST RESPINS

Delegates

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

}

IORDAN FI.OREA

PSD

PENTRU[2]

1

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

SIJVAC VIRGII ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ARTINFRE[3]

1

PORUMB RAMONA

PNL

PENIRU12J

1

MACARIE ILINCA

USR

ABTINERE[3]

t

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

ARTINFRF[3]

1

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

ABTINERE[3]

1

SION DRAGOS FLORIN

USR

ABTINERE[3]

I

MURESAN MANUELA

USR

ABTINERE[3]

1

POPA DANIELA

UNPR

PENTRUJ2]

1

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRUI21

1

Vote Item29

Title

PROIECT 28 PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA

DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE Șl A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI DE "LUCRĂRI DE REABILITARE Șl MODERNIZARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ" LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GEO BOGZA"

Description

CVORUM 139 (3)

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

K2-456

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

12/12

[3] ABȚINERE

6/6

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

18/18

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

18/18

Outcome

Unanimous voting

False

PROIECTUL DE HOTARARE A FOST RESPINS

Delegates

1D

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

5

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

11

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

13

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

15

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGOKESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ABTINERE[3]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

21

MALARIE ILINCA

USR

ABTINERE[3]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

ABTINERE[3]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

ABTINERE[3]

1

28

SION DRAGOS FLORIN

USR

ABTINERE[3]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

ABTINERE[3]

1

30

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote ltem30

Title

PROIECT 29 PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA

DOCUMEN IAI IEI TEHNICO-ECONOMICE Șl A INDICATORILOR TEHNICO-FCONOMICI Al INVESTIȚIEI "LUCRĂRI DE REABILITARE Șl MODERNIZARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ LA LICEUL DE ARTE PLASTICE N. TONITZA PENTRU CORPUL A"

Description

CVORUM 139 (3)

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

K2-457

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

17/17

[3] ABȚINERE

1/1

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

18/18

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)    18/18

Outcome                            [2] PENTRU

Unanimous voting                     False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

Title Name                 Group

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PURCAREA MIHAIL      PMP

TEODOR

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

IORDAN FLOREA

CRISU FLORIAN MISU

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

SUVAC VIRGIL ADRIAN   PNL

GRIGORESCU IULIANA   PNL

CRISTINA

PAIUSI OLIVER LEON     USR

PORUMB RAMONA     PNI

MACARIEILINCA        USR

BANISOR DORINA      USR

LUMINIȚA

OLTEANU VIRGIL        PNL

MADALIN

MUNTEANU CRISTINA   USR

SIMONA

SION DRAGOS FLORIN   USR

MURESAN MANUELA   USR

POPA DANIELA         UNPR

NEAGU CRISTIAN MARIANPMP


Vote Item31

Title


Authority by           Vote Choice      weight

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

ABTINERE[3]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PROIECT 30 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA

DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE SI A INDICATORILOR TEHNICO-

ECONOMICI Al INVESTIȚIEI „LUCRĂRI DE REABILITARE Șl MODERNIZARE

CONSTRUCȚIE EXIȘIENlĂ LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 162

Description

CVORUM 139 (3)

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

K2-458

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

12/12

[3] ABȚINERE

6/6

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

18/18

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

18/18

Outcome

l.lnanimous voting

False

PROIECTUL DE HOTARARE A FOST RESPINS

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

5

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

11

PURCAREA MIHAIL

IEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

13

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

15

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRUJ2]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2J

1

17

SUVACVIRGII ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ABTINERE[3]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

ABTINERE[3]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

ABTINERE[3]

1

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

PENTRU[2]

1

MADALIN

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

ABTINERE[3]

1

SIMONA

28

SION DRAGOS FLORIN

USR

ABTINERE[3]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

ABTINERE[3]

1

30

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Item32

Title

PROIECT 31 PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA

DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE Șl A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI "LUCRĂRI DE REABILITARE Șl MODERNIZARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ" LA COLEGIUL NAȚIONAL ION LUCA CARAGIALE"

Description

CVORUM 139 (3)

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

K2-459

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

11/11

[3] ABȚINERE

7/7

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

18/18

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

18/18

Outcome

Unanimous voting

False

PROIECTUL DE HOTARARE A FOST RESPINS

Delegates

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

IUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

GRIGORESCU lULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ABTINERE[3]

1

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

MACARIE ILINCA

USR

ABTINERE[3]

1

BANISOR DORINA

I UMINITA

USR

ARTINFRF[3]

1

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

ABTINERE[3]

1

MIJNTFAMIJ CRISTINA

SIMONA

USR

ABTINERE[3]

1

SION DRAGOS FLORIN

USR

ABTINERE[3]

1

MURESAN MANUELA

USR

ABTINERE[3]

1

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

NEAGU CRISTIAN MARIANPMP

PENTRU[2]

I

Vote Item33

Title

PROIECT 32 PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA

DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE Șl A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI DE „LUCRĂRI DE REABILITARE, MODERNIZARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ Șl CONSTRUIREA UNEI SĂLI DE SPORT LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NICOLAE GRIGORESCU"

Description

CVORUM 139 (3)

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

K2-460

Who can participate in the vote?

Secret Options

Status


Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Voted

 • [2] PENTRU


 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting


12/12

6/6

0/0

18/18

0/0

18/18

False

PROIECTUL DE HOTARARE A FOST RESPINS


Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

5

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[2]

1

RALUCA

11

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[2]

1

TEODOR

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[2]

1

ADRIAN

13

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

15

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

î

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

PENTRU[2]

1

CRISTINA

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ABTINERE[3]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

ABTINERE[3]

1

23

BANISOR DORINA

USR

ABTINERE[3]

1

LUMINIȚA

24

OITFANIJ VIRGII

PNL

PENTRU[2]

1

MADALIN

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

ABTINERE[3]

1

Mondny,

Soptcmher 30, 2019 12:26:41 PI

89/90

SIMONA

28

SION DRAGOS FLORIN

USR

ABTINERE[3]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

ABTINERE[3]

1

30

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Discussion Item34

Title

DIVERSE 1 ADRESA NR. 38747/12.09.2019 REFERITOARE LA ANUNȚUL

DE PROMOVARE DOCUMENTAȚIE PUD STR. BUJORULUI NR.51A, SECTOR

1, BUCUREȘTI

Description

Discussion Item35

Title

Description


DIVERSE 2 ADRESA NR. 23141/30.05.2019 REFERITOARE LA RESPINGERE

PUD STR. AMINTIRII NR.13, SECTOR 1, BUCUREȘTI

Discussion Item36

Title

DIVERSE 3 ADRESA NR. 37131/03.09.2019 - DANIEL FUTURE COMPANV

S.R.L. REFERITOARE LA PLÂNGEREA PREALABILĂ FORMULATĂ DE

DOAMNA CONSILIER ILINCA MACARIE CU PRIVIRE LA PUD BDUL

APICULTORILOR NR.44-44A-44B, SECTOR 1, BUCUREȘTI

Description

Discussion Item37

Title

Description


DIVERSE 4 ADRESA NR. 36361/29.08.2019 - LOCUITORI Al CARTIERULUI

FRANCEZ