Proces verbal din 26.03.2019

Proces verbal sedinta ordinara 26.03.2019

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

5

Nr. 4 din 29.03.2019               '   2 9. ’ Ui. 2019

PROCES VERBAL privind lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 26 martie 2019, ora 14

Ședința a fost convocată de către domnul Daniel Tudorache, Primarul Sectorului 1, prin Dispoziția nr. 979/20.03.2019, ținând seama de prevederile art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în temeiul art. 68 alin. (1), coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. a) din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu următoarea Ordine de zi:

 • 1. Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință

 • 2. Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București

împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Consiliul Local al Sectorului 1 prin Complexul Multifuncțional Caraiman și Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie ”Ana Aslan” pentru derularea Proiectului   „Centrul de

monitorizare Aslan” - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 4.  Proiect de hotărâre potrivit căruia se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă privind înființarea, organizarea și funcționarea unui serviciu public de interes local, de salubritate, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 5.  Proiect de hotărâre privind mandatarea directorului general al Administrației Domeniului Public Sector 1 în vederea demarării procedurilor legale pentru achiziționarea imobilului situat în Str.Băiculești nr.5, sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.293/12.10.2018 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A. -Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului București și al instituției subordonate Consiliului Local Sector 1 - Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1 -Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 8.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Conturilor anuale de execuție pe surse de finanțare, Situațiile financiare, inclusiv anexele la acestea, la data de 31 decembrie 2018 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Direcției Generale de Asistență Sociăfâ Socială și Protecția Copilului Sector 1 la Rețeaua Eurocarers în calitate de Membru Complet (Tier I) - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

| r -r.f - -            2^;;-.............

 • 10. Proiect de hotărâre privind organizarea și componența echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică pe raza sectorului 1 al municipiului București

 • 11. Proiect de hotărâre potrivit căreia se solicită Consiliului General al Municipiului București delegarea exercitării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a atribuțiilor prevăzute la art. 81 alin. (2) lit. q) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 81 alin. (4) din aceeași lege - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 12. Proiect de îndreptare conținut Hotărâre 41/2019 privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanțarea activităților sportive necesare materializării proiectului sportiv "Promovarea practicării handbalului ca o formă de educație prin sport și îmbunătățirea stării generale de sănătate a locuitorilor Sectorului 1” al Asociației Handbal Club Dinamo București în sezonul competițional 2018-2019 - Consilier Local Alexandru Ștefan Deaconu

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. Smaranda Brăescu nr. 46, sector 1, București - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. Fluviului nr. 7, sector 1, București - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. Străbună nr. 61, sector 1, București - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. Mezeș nr. 26, sector 1, București - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. Av. Popișteanu nr. 45-47, sector 1, București - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. Cașin nr. 12, sector 1, București Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - Drumul Lăpuș nr. 73B, sector 1, București - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - Drumul Lăpuș nr. 73E, sector 1, București - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Triumfului nr. 70, sector 1, București - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

2.2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. Plaviei nr. 27, sector 1, București - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

, ' Iul București X "SW.tALĂ , j i'H

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. Mușetești nr. 59, sector 1, București - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - Drumul Cavnic nr. 59A, sector 1, București - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - Drumul Regimentului nr. 101, sector 1, București - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - Drumul Agatului nr. 102E, sector 1, București - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. George Missail nr. 42, sector 1, București - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. Măgura Slătioarei nr. 4, sector 1, București - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. Avrămeni nr. 9, sector 1, București - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. Teodosie Rudeanu nr. 20, sector 1, București - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. Automatizării nr. 25, sector 1, București - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. Cluj nr.

63, sector 1, București - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. Cecilia Cutescu Storck nr. 22-24, sector 1, București - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. Mircești nr. 3, sector 1, București - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. Alexandru Bratu nr. 11, sector 1, București - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. Alexandru Bratu nr. 17, sector 1, București - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. Alexandru Bratu nr. 7-9, sector 1, București - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Teișani nr. 214-216, sector 1, București - Primarul Sectorului 1 al

  Detaliu .(PUD) - ^\leea

  Municipiului București


 • 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str.-Banat

nr .3IA, sector 1, București - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. Abrud nr. 112, sector 1, București - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str, Valsului nr. 19, sector 1, București - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Diverse:

 • 1. Petiția înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr 7837/22.02.2019 depusă

de Nica Benoni si Nica Maria cu privire la PUD str. Amintirii nr.13, sector 1

 • 2. Petiția înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr.69/08.03.2019 depusă de

Săvulescu Bucur Alexandru - director executiv al Asociației "Protecția Lacului Băneasa”

 • 3. Petiția înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr.10383/11.03.2019 depusă

de Margareta Ilina, Mihaela Vlad si Ovidiu Galatoiu cu privire la PUD str. Zăgazului nr.9, sector 1

 • 4. Petiție înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr.7901/22.02.2019 -

Virtosu Victor, 7905/22.02.2019 - (Bălanescu Alexandru, Măringuț Ștefania, Toanchina Leonard, Joița Mihăiță, Mașek Gabriela), 7903/22.02.2019 - Pârvuțoiu Anca Mihaela și 7906/22.02.2019 - Barba Octavian Vasile, respectiv punctul de vedere al Arhitectului Șef cu privire la PUD Str. Smaranda Brăescu nr.46, sector 1

 • 5. Petiția înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr.11266/14.03.2019 și sub

nr.82/14.03.2019 depusă de reprezentanții elevilor împreună cu cadrele didactice ale Școlii Gimnaziale “Ion Heliade Rădulescu”.

 • 6. Plângere prealabilă înregistrată cu nr. 11722/19.03.2019 depusa de Turcu Elisabeta, Gogan

Mihai Alexandru, Adam Leonida Ștefan Claudiu, Braticevici Tudor și Tudor Ioana, cu privire la solicitarea de revocare a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr 323/12.10.2018.

Ordinea de zi suplimentară:

 • 1. Proiect de hotărâre privind adoptarea Regulamentului privind utilizarea câinilor fără stăpân neadoptați din cadrul Centrului Teritorial de Adăpostire și Protecție Temporară a Animalelor, situat în Șos. Odăii nr. 3-5, Sector 1, în activități asistate de animale -Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 2. Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă privind încheierea unui Protocol de Colaborare între Sectorul 1 al Municipiului București și Federația Română de Tenis în vederea finanțării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a cheltuielilor de investiții necesare pentru realizarea

lucrărilor privind reamenaiarea bazei sportive - Primarul Sectorului 1 al Municipiu ui : ! 2 0. H 2019

București

;               t.        1    •   ' - • ‘ “

i J                                                 ____

■ ” 'j/;'      2 '

Potrivit prevederilor art. 39 alin.(3) din Legea nr. 215/2001, convocarea consiliului local s-a realizat în scris, prin intermediul secretarului Sectorului 1 - respectiv de către Serviciul Secretariat general, audiențe, cu atribuții în acest sens, cu 5 zile înainte, în data de 20.03.2019. Odată cu notificarea convocării, prin intermediul e-mailului, au fost puse la dispoziție consilierilor locali materialele înscrise pe ordinea de zi, dovada fiind anexată prezentului document.

La deschiderea ședinței au fost prezenți 26 consilieri locali.

A lipsit: doamna Steluța Todea.

De asemenea, au participat: Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, directori din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1, directori ai instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local și persoanele care au solicitat să participe la ședință conform cererilor înscrise la punctul diverse.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Bună ziua! Vă rog să luați loc. Domnul Olteanu! Domnul consilier Olteanul Bună ziua! Bine ați venit la ședința ordinară din data de 26.03.2019. Având în vedere că în sală avem o prezență de 26 de consilieri în funcție, consider că există cvorum, drept pentru care deschid lucrările ședinței. înainte de a începe, în conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) din Legea 215/2001 supun spre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare din data de 28.02.2019. Dacă aveți obiecțiuni pe marginea procesului verbal? Nu sunt obiecțiuni. Vă rog, votați! Procesul verbal, descărcarea procesului verbal din 26.02.2019. Cine nu a votat? Cristi! Cine nu a votat? Da! 25 de voturi pentru și o abținere. Procesul verbal a fost aprobat și decărcat.

PROCESUL VERBAL AL ȘEDINȚEI ORDINARE DIN 28.02.2019 A POST APROBAT CU

25 VOTURI PENTRU ȘI 1 ABȚINERE

După descărcarea Procesului verbal al ședinței din data de 28.03.2019 domnul Alexandru Ștefan Deaconu și domnul Victor Zamfir au părăsit sala, din acest moment prezența fiind de 24 consilieri locali.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: De asemenea, se constată că a expirat mandatul Președintelui de ședință al Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București ales în ședința ordinară din data de 05.12.2018 potrivit hotărârii Consiliului Local nr. 364/2018, drept pentru care, în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) din Legea 215/2001 coroborate cu prevederile art. 9 din Ordonanța de Guvern 35/2002 solicit formularea propunerilor în vederea alegerii noului președinte de ședință pentru un mandat pe 3 luni. Vă rog să formulți propunerile. Poftim?

Doamna Dorina-Luminița Bănisor: îl propun... din partea grupului USR, Oliver Păiuși.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Alte propuneri? Vă rog să spuneți! Domnul Purcărea! Sunt alte propuneri?

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncca: Da, acum e bine. îl propun pe Cristian Neagu din Partea PMP. S-a auzit? Mulțumesc!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Votul, introduceți Oliver Păiuși și Cristian Neagu. Da, pe rând. Acum se introduce. Aveți puțină răbdare. Aveți puțină răbdare. Votul pentru Oliver Păiuși. Deci votul pentru domnul Oliver Păiuși. Votați, vă rog! Nu, nu, rămâne așa. 11. Gata! Cu 11 voturi pentru, 6 abțineri și 7 voturi împotrivă.

Propunerea a fost respinsă cu 11 voturi pentru, 6 abțineri și 7 voturi împotrivă.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului I: Trecem la următoarea propunere, următorul consilier local propus. Mergem mai departe. Votul pentru Neagu Cristian.

Propunerea a fost respinsă cu 12 voturi pentru, 7 abțineri și 5 voturi împotrivă

Având în vedere că nu s-a întrunit cvorumul de majoritate din numărul de consilieri aleși, de 14 voturi, voi relua alegerea Președintelui pentru un mandat de 1 lună. Și vă rog să faceți propunerile. Aceleași propuneri. Alex, poți să reiei? Pentru o lună... Deci, pentru ședința de astăzi, domnul Oliver Păiuși. Votați, vă rog! Pentru ședința de astăzi, din 26 martie 2019. 11 voturi pentru, 5 abțineri și 8 voturi împotrivă.

Propunerea a fost respinsă cu 11 voturi pentru, 5 abțineri și 8 voturi împotrivă.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Pentru alegerea Președintelui de ședință pentru data de 26 martie 2019, domnul Cristian Neagu. Votați, vă rog! Da! Din numărul consilierilor în funcție, majoritate, 14 voturi pentru, 5 abțineri și 5 voturi împotrivă. Raportat la numărul de consilieri în funcție constat ales Președinte pentru ședința din 26 martie 2019 pe domnul Neagu Cristian. Vă dau cuvântul domnule Neagu Cristian să preluați lucrările ședinței. Vă rog să supuneți la vot ordinea de zi și ordinea de zi suplimentară.

Președintele de ședință a fost ales cu 14 voturi pentru, 5 abțineri și 5 voturi împotrivă

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Bună ziua! Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: PUD-urile, da! Avem ...

Domnul Cristian Marian Neagu Președinte de ședință: Imediat domnul...

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Punctul 13 si punctul 23 vor fi retrase. Nu, nu, că se pot retrage și în momentul în care se ajunge la ele, da?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință: Dacă avem locuri în sală pot intra.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Au intrat, cei de la Romprest sunt în sală.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Cum se numesc, cum se numesc domnul...

Domnul Olivcr-Leon Păiuși: Suplimentar, la punctul diverse ..., punctul diverse.

Donului Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Sunt pe listă doamnă? Sunt pe listă? Bine, să intre în sală atunci. Haideți să începem ședința.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Vă rog să votați ordinea de zi. 24 de voturi pentru. Ordinea de zi a trecut.

ORDINEA DE ZI A FOST APROBATĂ CU 24 DE VOTURI PENTRU

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Ordinea de zi suplimentară, vă rog să votați. Mai avem două voturi, vă rog frumos. 24 de voturi pentru. Ordinea de zi suplimentară a fost aprobată. 23 pentru și un vot împotrivă. Ordinea de zi suplimentară a fost aprobată. Dau cuvântul domnului Primar.

ORDINEA DE ZI SUPLIMENTARĂ A FOST APROBA TĂ CU 23 DE VOTURI PENTRU ȘI UN VOT ÎMPOTRIVĂ

Domnul Daniel Tudoraclie - Primarul Sectorului 1: Bună ziua, aș dori să vă rog........o secundă,

atenție. Avem în sală Romprestul, aș dori.......mă ascultați ? Aș dori ca împreună cu liderii de la

fiecare partid, să ne întâlnim cu reprezentanții Romprestului, pentru că în momentul de față avem negocieri pe tarife. Deci crescând din 2012 tarifele, noi am sperat să intrăm în ședința de consiliu de astăzi, dar nu am terminat actele. Vreau ca să fiți în cunoștință de cauză și sper ca în momentul când vom avea, să face o ședință extraordinară. Da? Noi am sperat astăzi că o să avem toate actele, n-am reușit să le avem până în momentul de față și înainte de ședință vă consultăm, deci sunt calcule strict matematice pe care vi le pun la dispoziție și vom intra cu ele în ședința de consiliu, într-o ședință extraordinară. Da? Ok.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Avem promisiunea dumneavoastră că o să avem informația cu câteva zile înainte de ședința și nu ne dați documentele cu două ore înainte sau o jumate de oră ?

Domnul Daniel Tudoraclie - Primarul Sectorului 1: Deci, v-am promis, sunt în sală reprezentanții Romprestului, o să ne întâlnim cu ei înainte de convocarea ședinței, după care convocăm ședința în cele 3 zile.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Ok, dar dumneavoastră o să ne dați documentația, ca să putem înțelege?

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: cu siguranță.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: cu 3 zile înainte de ședința extraordinară, am cuvântul dumneavoastră în fața tuturor, aici.

Domnul Daniel Tudoraclie - Primarul Sectorului 1: Aveți promisiunea mea.

Domnul Cristian Marian Ncagu — Președinte de ședință: Da, doamnă.......

Doamna Porumb Ramona: Totuși domnule Primar, am o nelămurire. Nu înțeleg care este poziția dumneavoatră exact față de Romprest, până la urmă e o părere apreciativă, adică discutăm de mărirea tarifelor ? până acum erați total nemulțumit, acum am ajuns să discutăm de mărirea tarifelor, haideți să ne lămurim, care este poziția dumneavoastră, exact.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: V-am și spus, ne întâlnim înainte, ăsta este rolul întâlnirii și dumneavoastră stabiliți, da? Deci, consiliul hotărăște.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul numărul 2. ‘‘Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol între Consiliul Local al Sectorului 1 prin Complexul Multifuncțional Caraiman și Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie ”Ana Aslan ” pentru derularea Proiectului ,, Centrul de monitorizare Aslan ”

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog. Mai avem un vot. Unanimitate, proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 24 consilieri prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul 3 de pe ordinea de zi. “Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții a! Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 Votați, vă rog. Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITA TE - 24 consilieri prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul 4 pe ordinea de zi. “Proiect de de hotărâre potrivit căruia se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă privind înființarea, organizarea și funcționarea unui serviciu public de interes local, de salubritate, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București ”

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Avem un amendament. Avem un amendament, care a fost distribuit.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Spuneți, domnule Păiuși.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Să susțineți amendamentul.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mai apăsați odată pe cerere.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Dă-mi......gata, este în regulă. Grupul USR are un amendament, cu

privire la proiectul numărul 4, care face referire la solicitarea Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă. Ii dau citire.

„Grupul USR propune votului consiliului local, modificarea textului după cum urmează: Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă privind înființarea, organizarea și funcționarea unui serviciu public de interes local, numit Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1 a cărui activitate unică de salubrizare va fi aceea de sortare, de asemenea se introduce pe tot cuprinsul hotărârii, respectiv art.2, 3, 4, 5, 6, precum și în titlu modificarea aprobată la art. nr. 1”. Acesta este amendamentul grupului de consilieri USR.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință: Supun la vot amendamentul. Spuneți, domnul Goncea. Supun la vot amendamentul, vă rog să votați. 18 voturi pentru, 5 abțineri, un vot împotrivă. Amendamentul a trecut.

AMENDAMENTUL A FOST APROBAT CU 18 VOTURI PENTRU, 5 ABȚINERI ȘI

UN VOT ÎMPOTRIVĂ

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votăm proiectul în integralitate. Vă rog să votați proiectul numărul 4. 18 voturi pentru, 4 abțineri, 2. împotrivă. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 18 VOTURI PENTRU 4 ABȚINERI ȘI 2 ÎMPOTRIVĂ

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Spuneți, domnule Păiuși,

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Referitor la următorul proiect, proiectul numărul 5. îmi penniteți să iau cuvântul, asupra lui ? înainte de a-i da dumneavoastră citire ?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință: Da, spuneți, domnul......

;     2 9. M.'.i, 2019

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Sunt două lucruri pe care trebuie să le sesizez. In primul rând este o eroare materială, nu vorbim de Băiculești, nr. 5 la Băiculești, nr. 5 este eu totul și cu iotul alt imobil care nu face referire la proiectul și la materialele pe care dumneavoastră ni le-ați Transmis-.--Al doilea lucru pe care aș vrea să-l știți foare clar este aceea că, pe acest domeniu se află construcții care nu sunt în proprietatea societății care ne vinde nouă terenul respectiv, sunt 2 clădiri în oglindă, una din aceste clădiri este deja vândută către Uniunea Plasticilor, Uniunea Artiștilor Plastici, de către societatea Coresi, proprietarul terenului pe care se află cele două clădiri, acestea sunt în oglindă. Nu se cunoaște care din cele două clădiri a fost vândută.....culmea, de asemenea aș

vrea să cunoașteți faptul că noi nu avem cum să cumpărăm ceva, de la cineva care nu-1 are în proprietate, acel imobil, deci este o problemă juridică pe care dumneavoastră trebuie să........și noi

trebuie să ne-o asumăm foarte clar.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Vă referiți strict la cele două clădiri, sau acea clădire.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Deci, pe teren sunt două clădiri construite în oglindă, una din cele două clădiri este vândută cu acte, lucru care apare și are și Autorizație de Construire , este vîndută către Uniunea Artiștilor Plastici din România, da ? Coresi, ne vinde nouă ceva ce nu-i aparține.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Vinde terenul.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Nu-i aparține.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Vinde terenul, de teren este vorba.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Terenul....păi da, dar se află pe acest teren, clădirile se află pe acest teren care este propus a fi cumpărat de către Administrația Domeniului, de către ADP, plus că e vorba de drumul de acces, care nu se cunoaște. Deci sunt probleme zic eu, juridice, asupra cărora noi trebuie să ne aplecăm foarte serios. Mulțumesc.

Doamna Mădălina Veronica Haidemak - director Direcția Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Evidență Electorală: Mă auziți ? Aș vrea să fac câteva precizări cu privire la.......nu se aude ? Câteva precizări cu privire la susținerile domnului consilier Păiuși. Situația

juridică a imobilului, care e compus din construcții și teren, este foarte clară ținând cont de cartea funciară și de cadastru, care este anexat. Puteți vedea că există și o evaluare făcută de un expert autorizat, astfel încât totul este foarte clar. Partea din construcție la care faceți referire, se găsește descrisă în cartea funciară. Dacă mai aveți nelămuriri.........iar calea de acces......despre aceasta

vorbiți, această clădire este așezată pe întreaga suprafață precizată tot în cartea funciară. Nu are sarcini, nu sunt probleme juridice. Nu știu exact la ce vă referiți.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Da, pot să vă spun eu. Este o bază sportivă, ne dorim să rămână o bază sportivă, cei care au vrut la anumite momente de timp să cumpere acel teren, au vrut să construiască. Eu nu sunt de acord, eu cred că suntem singurii care putem păstra, mă refer dacă ajunge în proprietatea noastră, suntem singurii care putem păstra caracterul sportiv al zonei.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Nu, dacă-mi dați voie. Deci noi avem Băiculești, nr. 5....este Băic........doamnă....despre ce adresă vorbim Băiculești, nr. 5 ?

Doamna Mădălina Veronica Haidemak - director Direcția Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Evidență Electorală: Vorbim despre terenul descris în cartea funciară situat la adresa Băiculești, nr. 5, vecin cu Liceul Paciurea și CET Băneasa.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Bun, pe acest teren se află două construcții ?

Doamna Mădălina Veronica Haidemak - director Direcția Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Evidență Electorală: Da, se află un vestiar.......

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Una din construcțiile respective este vândută către Uniunea Artiștilor Plastici ?

> UIIA1. .'.319

Doamna Mădălina Veronica Haidemak - director Direcția Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Evidență Electorală: Nu, este o construcție duplex, este un vestiar; una dintre construcții este vestiar și cea de-a doua construcție este un duplex . Din care, o parte da, este vândută Uniunii Artiștilor Plastici, dar nu și terenul de sub construcție, și cealaltă parte în oglindă este la vânzare.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Deci noi, ce cumpărăm ? Cumpărăm doar terenul și construcția aparține Uniunii Artiștilor Plastici, dar ne vinde nouă Uniunea Artiștilor Plastici sau ne vinde Coresi ?

Doamna Mădălina Veronica Haidemak - director Direcția Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Evidență Electorală: O parte din construcție......ele sunt diferite complet, e un

duplex..........

Domnul Olivcr-Lcon Păiuși: Doamnă, cred că nu ne înțelegem foarte clar.......

Doanma Mădălina Veronica Haidemak - director Direcția Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Evidență Electorală: Cred și eu, da.......

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Vă răspund eu.....Vă răspund eu......

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Vreți să-mi vindeți mie.........

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Domnul Păiuși.

Doamna Mădălina Veronica Haidemak - director Direcția Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Evidență Electorală: Eu nu vreau să vă vând nimic.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Vreți să-mi vindeți mie o roată a unei biciclete care nu-mi aparține, nu știu cum să spun.

Doamna Mădălina Veronica Haidemak - director Direcția Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Evidentă Electorală: Eu nu vreau să vând nimic.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Domnul Păiuși, vă spun eu că m-am interesat. Este într-adevăr o clădire construită, si una.....deci este un duplex o casă și jumătate din

acea casă, este vândută sau a ajuns în proprietatea Uniunii Artiștilor Plastici, noi cumpărăm efectiv tot terenul.

Doamna Mădălina Veronica Haidemak - director Direcția Cadastru. Fond Funciar, Patrimoniu și Evidență Electorală: Inclusiv terenul de sub construcție.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Păi nu ai cum, nu se poate....nu contează.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Și cumpărăm de la Coresi, deci nu este......e.......ANAF-ul este creditor majoritar.

Doamna Mădălina Haidemak - Director executiv Direcția cadastru: Suprafața terenului sau suprafața...imediat vă spun. Apoximativ 22 de mii, imediat vă spun. Regăsiți toate... în raportul de ... în referatul nostru, numai puțin..Deci are, are 21800 metri pătrați tot terenul, iar pe teren este construită la 189 mp care este parter și mansardă. Nu are, nu ați înțeles, încă o dată! Nu! în cei 21 de mii de metri pătrați este inclusă și suprafața de sub întreaga construcție duplex. Deci numai parte din duplex, numai construcția. Da. Pentru precizare am făcut și un calcul scurt, aproximativ 100 de euro pe metru pătrat, sub 100 de metri...sub 100 de euro pe metru pătrat iese.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Da și banii ajung la Coresi, mai concret la ANAF, deci...ANAF-ul este....

Doamna llinca Macaric: Dacă am și eu o întrebare pentru cineva de la juridic, da, că lămurim problema. Se poate cumpăra un teren pe a..pe a.., pe care se află o clădire și care aparține altcuiva? întrebare simplă, dacă poate să îmi răspundă cineva.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Dacă îmi permiteți, într-o proporție foarte...

Doamna llinca Macarie: Asta, asta vreau să știu și atuncea știm.

.                / comp! . • t.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Deci, ce vreau să vă spun. Deci, dacă.ltQi reușim să cumpărăm, acel teren va rămâne bază sportivă. Dacă va cumpăra altcineva, va...Dumnezeu cu mila!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți să supunem la vot proiectul nr. 5. ” Proiect de hotărâre privind mandatarea directorului general al Administrației Domeniului Public Sector 1 în vederea demarării procedurilor legale pentru achiziționarea imobilului situat în Str.Băiculești nr.5, sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București”

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Deci vrem...deci după ...dacă reușim să-l cumpărăm, vrem să-1 lipim de școala Media. Da, deci vrem acel teren să-1 alipim de Liceul Media care este în apropiere.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Dar sunt niște beneficiari finali ai ba....(Tara utilizare microfon, nu se înțelege ) conflict de interes.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Am și spus : Liceul Media! Deci, acel teren va ajunge pus la dispoziție de primărie la Liceul Media care este...

Doamna Clotildc-Maric-Brigitte Armând: Vă...n-ați înțeles întrebarea mea!

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Păi da nu știu, la ANAF ajung banii! ANAF, ANAF-ul e mare..

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Nu mai ajung la ANAF. ANAF îi gestionează, e mai complicat. Eu aș dori să știu care este beneficiarul final al....

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Suntem în procedură de vot, doamnă!

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Banii care vor fi rezultatul vânzării.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Deci banii ajung la Coresi. Mai mult nu pot să vă spun.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Vă rog să votați, suntem in procedură dc vot.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: ANAF-ul este principalul creditor la Coresi.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Vă rog frumos să votați, mai avem 6 voturi. 19 voturi pentru, 2 abțineri, 3 împotrivă, proiectul a trecut cu două treimi.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 19 VOTURI PENTRU 3 ÎMPOTRIVĂ ȘI 2 ABȚINERI

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 6. ‘‘Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.293/12.10.2018 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A ”.

Domnul Virgil-Adrian Suvac: Domnule președinte, la proiectul nr. 4, nu știu cum, din greșeală am apăsat pe plus în loc de zero. Aș vrea să se ia act de treaba asta, voi face și o cerere în scris ca votul să fie trecut pe abținere.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Am înțeles.

Domnul Virgil-Adrian Suvac: Mulțumesc frumos.

' i ' Q ’ '


Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Dacă domnul consilier vrea sa

Proiectul nr. 6 - "Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Coiisiliului Local al Sectorului 1 nr.293/12.10.2018 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania de Investiții și Dezvoltare în Sănătate și Domenii de Interes Public-Privat Sector 1 S.A”. Vă rog să votați. Mai sunt 4 voturi, vă rog frumos. 12 voturi pentru, 5 abțineri, 7 împotrivă. Proiectul nu a trecut.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS CU 12 VOTURI PENTRU, 5 ABȚINERI ȘI 7 ÎMPOTRIVĂ

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 7. "Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului București și al instituției subordonate Consiliului Local Sector 1 - Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1 ".Votați, vă rog frumos.

Doamna Daniela Nicoleta Ccfalan - Secretarul Sectorului 1: Cine nu a votat?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Unanimitate, proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 24 consilieri prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 8. “Proiect de hotărâre privind aprobarea Conturilor anuale de execuție pe surse de finanțare, Situațiile financiare, inclusiv anexele la acestea, la data de 31 decembrie 2018”. Votați, vă rog. Unanimitate, proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 24 consilieri prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Spuneți doamna....

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Da, știu că mă repet, dar prefer ca toți să ...colegii din consiliu să știe, pentru că nu toți se uită la cifre, trebuie să știți că pe partea de dezvoltare, procentul de execuția bugetului pe 2018 este de 18%. Da, înțelegeți? înseamnă că pe partea de cheltuieli da, și mai ales pe partea de salarii, ceea ce este corect, avem o execuție corectă, pe partea de dezvoltare, partea de investiții, execuția este execrabilă. Și asta este un lucru care trebuie neapărat să se schimbe. De trei ani nu prea s-a construit nimic, nici pe partea de reabilitare a ..termică a blocurilor, nu prea s-au cheltuit banii. Aici este o mare problemă și sper ca aparatul primăriei se va trezi și că acest procent de execuție va crește semnificativ. Mai avem un an.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Spuneți doamna Comănici.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Doamna consilier Armând Clotilde, am și eu o întrebare. Da vă gândiți că poate și dumneavoastră consilierii USR ați ajutat oarecum cu ghilimelele de rigoare, v-aș întreba ce investiții noi ați aprobat dumneavoastră ca și consilieri și m-aș duce chiar la proiectul de dinainte, acela cu compania de dezvoltare în domeniul sănătății, care își dorește să construiască un spital și vă întreb de ce nu îl votați și alte proiecte inițiate de primar și susținute de noi? Poate ar trebui să vă întrebăm noi pe dumneavoastră să ne dați exemplu de niște investiții la care, cu care noi am venit ca inițiativa primarului și dumneavoastră nu l-ați votat. Mulțumesc.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Cunoașteți subiectul? Aici am raportul complet cu toate liniile de investiții care au fost votate, care sunt în curs și la care nu s-a cheltuit niciun ban.

Z 9.! 1AI. 2019

Dacă ne uităm la totalul investițiilor în curs, deja aprobate, și la ce s-a cheltuit este probabil unu la o mie. Nu e vorba de proiecte noi, ok, într-adevăr am putea să avem și proiecte noi, și cele care sunt legale și făcute corect, noi suntem primii care vrem investiții, noi vorbim de toate care 'deja sunt votate. Sunt sute de linii, este un raport întreg, dacă vreți stați cu mine că le cunosc. Și nu se fac investiții, nu cred că este nici măcar din rea credință, din rea voință, este o problemă foarte mare cu departamentul de investiții și cu pur și simplu competențe. Trebuie competențe pentru a face investiții, nu reușiți să le faceți, trebuie să angajați oameni competenți, să vă treziți cum am spus.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 9. "Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Direcției Generale de Asistență Socială Socială și Protecția Copilului Sector 1 la Rețeaua Eurocarers în calitate de Membru Complet (Tier I) ”. După proiect, domnul Goncea. Votați, vă rog! Mai avem un vot, vă rog frumos. Unanimitate, proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 24 consilieri prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Spuneți domnul Goncea. Proiectul nr. 10. “Proiect de hotărâre privind organizarea și componența echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică pe raza sectorului 1 al municipiului București”. Votați, vă rog. Mai sunt două voturi. Unanimitate, proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 24 consilieri prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Spuneți doamna Armând.

Doamna Clotilde-Marie-Brigittc Armând: Aici e vorba de echipe cu... de intervenție urgentă, eu spun ce spun de fiecare dată, vă rog mult să echipați aceste mașini cu sisteme GPS. In această listă sunt zeci dc linii cu sisteme informatice, cu toate echipamente. Vă rog, unul este ușor de implementat și chiar puteți să creșteți această execuție pe partea de investiții, cumpărați GPS-uri și echipați toate mașinile primăriei. Am spus asta de fiecare dată când a fost vorba de echipe de intervenții, când a fost vorba de a mări costul pentru carburant, alocația pentru carburant. Vă rog mult să echipați toate mașinile primăriei, mai ales cele care intervin de urgență cu GPS-uri.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mulțumin doamna Arman! Proiectul nr. 11 pe Ordinea de zi. „Proiect de hotărâre potrivit căreia se solicită Consiliului General al Municipiului București delegarea exercitării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a atribuțiilor prevăzute la art. 81 alin. (2) lit. q) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 81 alin. (4) din aceeași lege”

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Păi..Zi-mi ceva! Dacă doamna ar fi venit la ședințe ar fi știut că s-a votat, deci cumpărăm GPS-uri pentru mașini. S-a votat. Una. Dar n-ați fost, s-a votat. Și,doi, eu m-am săturat. Chiar sincer m-am săturat de aceste toate acrobații morale pe care le faceți, toate aceste jonglerii de cartier, vă rog mult de tot, stați pe subiect. Veniți la ședință și atunci aveți tot dreptul să spuneți, ce aveți de spus. Da nu-mi veniți astăzi și spuneți, uite ce frumos spun eu, cumpărați GPS-ul, cu toate că voi le-ți luat acum trei ședințe. Le-ați dat drumul să le cumpărați. Da, cumpărați-le astăzi, că zic eu! Deci, doamnă, terminați cu acrobațiile, jongleriile, saltimbascimele cum vreți dumneavoastră să le spuneți. Mulțumesc mult!

Doamna Clotilde-Marie-Bi igitte Armând: Nimeni nu vă mai crede! îmi spuneți mereu aberații, aveți mereu același atac, GPS-uri dacă vă credem, ar fi luat câteva zile să fie implementate. Evident că nu s-a votat asta și nu știți ce spuneți.

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: : Haideți să trecbm (a&otl Votați! vă rog! Proiectul nr. 11.(....) 12 voturi pentru, 8 abțineri și 4 împotrivă. Proiectul nu a trecut.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS CU 12 VOTURI PENTRU, 8 ABȚINERI SI 4 ÎMPOTRIVĂ

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 12 pe Ordinea de zi. „Proiect de îndreptare conținut Hotărâre 41/2019 privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanțarea activităților sportive necesare materializării proiectului sportiv "Promovarea practicării handbalului ca o formă de educație prin sport și îmbunătățirea stării generale de sănătate a locuitorilor Sectorului 1 ” al Asociației Handbal Club Dinamo București în sezonul competițional 2018-2019” Votați vă rog!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Pe acest proiect voi refuza contrasemnarea și voi depune o opinie motivată.

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Mai sunt 4 voturi, vă rog frumos! (...) Mai avem 2 voturi. (...) 6 voturi pentru, 13 abțineri, 5 împotrivă. Proiectul nu a trecut.

PROIECTUL DE HOTĂRÂREA FOST RESPINS CU 6 VOTURI PENTRU, 13 ABȚINERI SI 5 ÎMPOTRIVĂ

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 13 pe Ordinea de zi. „ Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) ”

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Se retrage! Cristi, pentru program. Proiectul nr. 13 se retrage! Da.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR. 13 A FOST RETRAS

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: Proiectul nr. 14 pe Ordinea de zi. „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. Fluviului nr. 7, sector 1, București ”

Domnul Oliver-Leon Păiuși: în comisie, atât eu cât și colega mea doamna Ilinca Macarie am votat împotrivă, noi am dat vot nefavorabil acestui proiect.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: A avut aviz nefavorabil de la comisie sau favorabil?

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Comisia a fost 3 la 2, deci a fost vot favorabil. Și domnul Chirvasă? Domnul consilier Chirvasă la acest proiect ați votat pentru sau împotrivă? Ați dat aviz favorabil sau nefavorabil? 14. Este o problemă cu o construcție care se află între două imobile monument istoric. Construcția propusă depășește cu două etaje celelalte două clădiri, noi am cerut reducerea cu un etaj. Doamna Ilinca Macarie a făcut toate demersurile la Ministerul Culturii. Din păcate ministrul culturii întârzie răspunsul. Acum am rugat-o să facă o nouă interpelare. Au trecut deja luni bune de când a făcut prima interpelare. Am rugat-o să facă interpelare și către Corpul de Control al Primului Ministru.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Cât timp a trecut? Bun! Propunem, amânarea proiectului dacă se poate sau retragerea lui dacă se poate.

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Păi nu! Că nu putem să-l retragem noi, doar inițiatorul.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Inițiatorul poate face lucrul acesta, este adevărat

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Raluca Epifan ...

Domnul Olivcr-Lcon Păiuși: Da. Practic clădirea propusă, depășește cele două ... L

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Haideți că suntem în procedură de vot.A avut vot favorabil, a avut 3 la 2, votați cum credeți .

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Practic aici trebuie să se pronunțe Ministerul Culturii foarte clar și ferm. Din păcate acest răspuns nu vine de la Ministerul Culturii, este obligatoriu pentru că sunt două monumente istorice.

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: 11 voturi pentru, 3 abțineri, 10 împotrivă. Proiectul nu a trecut.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS CU 11 VOTURI PENTRU, 3 ABȚINERI SI 10 ÎMPOTRIVĂ

3

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 15 pe Ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. Străbună nr. 61, sector 1, București” Votați vă rog! Mai avem un vot, vă rog frumos!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Cristi, cine nu a votat? Domnul Goncea?

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Eu nu am votat. 23 voturi pentru și 1 abținere. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 23 VOTURI PENTRU ȘI 1 ABȚINERE Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 16 pe Ordinea de zi „ Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. Mezeș nr. 26, sector 1, București” Votați, vă rog! 22 de voturi pentru, 2 abțineri, proiectul a trecut!

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 22 VOTURI PENTRU SI 2 ABȚINERI

3                   3

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 17 pe Ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. Av. Pnpișteanu nr. 45-47, sector 1, București” Votați, vă. rog! 23 de voturi pentru, 1 abținere. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 23 VOTURI PENTRU SI 1 ABȚINERE

3                          3

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Domnul Olteanu, plecați din sală? Ați scos cartela?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 18 pe Ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) — Str. Cașin nr. 12, sector 1, București” Votați, vă rog!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Avem 23 prezenți.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Plecați domnul Goncea? Mai avem un vot. Nu! Avem 23 voturi pentru. Proiectul a trecut

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 23 consilieri prezenți Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: a plecat domnul Goncea. Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 19 pe Ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - Drumul Lăpuș nr. 73B, sector 1, București” Votați, vă rog!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Avem o prezență de 22.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 22 voturi pentru. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 22 consilieri prezenți

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 20 pe Ordinea de zi j „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) — Drumul Lăpuș nr. 73E, sector 1, București” Votați, vă rog! 22 de voturi pentru. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 22 consilieri prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 21 pe Ordinea de zi „ Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) — Str. Triumfului nr. 70, sector 1, București” Votați, vă rog! Are aviz favorabil, Triumfului. Votați, vă rog! 13 voturi pentru, 1 abținere, 7 împotrivă. Proiectul nu a trecut.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS CU 13 VOTURI PENTRU, 1 ABȚINERE SI 7 ÎMPOTRIVĂ

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 22 pe Ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. Plaviei nr. 27, sector 1, București”

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Avem 21 prezenți, a plecat domnul Purcărea.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 16 voturi pentru, 5 abțineri. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 16 VOTURI PENTRU ȘI 5 ABȚINERI Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Proiectul nr. 23 pe Ordinea de zi „ Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. Mușetești nr. 59, sector 1 ” Proiectul nr. 23 este retras.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR. 23 A FOST RETRAS

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Cristi proiectul nr. 23 este retras. Da?

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 24 pe Ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - Drumul Cavnic nr. 59A, sector 1, București ”

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: mai sunt 2 voturi.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Cine nu a votat?

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: 21 de voturi pentru. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 21 consilieri prezenți Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: Proiectul nr. 25 pe Ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) — Drumul Regimentului nr. 101, sector 1, București” Votați, vă rog! 21 voturi pentru. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE — 21 consilieri prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul numărul 26pe Ordinea de zi„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - Drumul Agatului nr. 102E, sector 1, București”. Votați, va rog. Unanimitate, proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 21 consilieri prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul numărul 27pe Ordinea de zi„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. Geprge.. Missail nr. 42, sector 1, București

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Rămân 20 de consilieri în sala, pleacă domnul Tudose.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mai avem un vot, vă rog frumos. Și- a scos cartela după? 20 de voturi pentru, proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 20 consilieri prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul numărul 28 pe Ordinea de zi„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. Măgura Slătioarei nr. 4, sector 1, București”. Proiectul numărul 28, votați, vă rog. 19 de voturi pentru, 1 vot împotrivă, proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 19 VOTURI PENTRU ȘI 1 VOT ÎMPOTRIVĂ Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul numărul 29 pe Ordinea de zi„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) — Str. Avrămeni nr. 9, sector 1, București”. Votați, vă rog. 18 voturi pentru, 1 abținere, 1 vot împotrivă, proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 18 VOTURI PENTRU 1 ÎMPOTRIVĂ ȘI 1 ABȚINERE

>

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul numărul 30pe Ordinea de zi„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. Teodosie Rudeanu nr. 20, sector 1, București ”. Unanimitate, proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE — 20 consilieri prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul numărul 31 pe Ordinea de zi„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) — Str. Automatizării nr. 25, sector 1, București”. 19 voturi pentru, 1 abținere, proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 19 VOTURI PENTRU ȘI 1 ABȚINERE

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul numărul 32 pe Ordinea de zi„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) — Str. Cluj nr. 63, sector 1, București ”. 20 de voturi pentru, proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 20 consilieri prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Domnul Goncea, nu aveți voie să stați în sală și să nu votați, decât dacă sunteți bolnav. Nu-1 dăm afară. înseamnă că e bolnav.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul numărul 33 pe Ordinea de zi„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. Cecilia Cutescu Storck nr. 22-24, sector 1, București ”

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Domnul Păiuși..

Domnul Cristian Marian Neagu -Președinte de ședință: 20 de voturi pentru, proiectul a trecut.

■■ o • ■ ■ ’

HOTARAREA A FOST ADOPTATA CU UNANIMITATE - 20 consilieri prezinți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul numărul 34 pe Ordinea de zi„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) — Str. Mircești nr. 3, sector 1, București”. Votați, vă rog.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Cine nu a votat?

Domnul Cristian Marian Neagu -Președinte de ședință: 20 de voturi pentru, proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 20 consilieri prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu-Presedinte de ședință: Proiectul numărul 35 pe Ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) -Str. Alexandru Bratu nr. 11, sector 1, București”. Votați, vă rog. Mai avem un vot, cine nu a votat? Unanimitate, proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 20 consilieri prezenți

Domnul Cristian Marian Ncagu-Prcșcdinte de ședință: Proiectul numărul 36pe Ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) — Str. Alexandru Bratu nr. 17, sector 1, București”. Votați, vă rog. Unanimitate, proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 20 consilieri prezenți

Domnul Cristian Marian Ncagu-Prcșcdinte de ședință: Proiectul numărul 37pe Ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) — Str. Alexandru Bratu nr. 7-9, sector 1, București ”. Unanimitate, proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 20 consilieri prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu-Președinte de ședință: Proiectul numărul 38pe Ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - Aleea Teișani nr. 214-216, sector 1, București”. Spuneți, doamnă.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Pentru că are aviz nefavorabil... Nu.... Vreau să ne explice direcția de specialitate, de ce .... nu, eu., sunt eu acolo, e cu roșu. Să ne explice și nouă, vă rog eu frumos, ne explicați de ce are de la Comisia de specialitate a Consiliului Local aviz negativ, cu toate că e consultativ, că ... ce se încalcă, că spun domnii că încalcă ....

Doamna Raluca Epifan, Biroul Reglementări urbanistice și arhivă: De ce are aviz negativ... Asta nu pot să vă răspund eu. Deci asta trebuie să vă spună dânșii. Deci, din partea noastră are aviz favorabil. Deci are toate avizele conform legislației în vigoare, cu studii de însorire... Deci este opțiunea dânșilor de a vota da sau nu, pe oportunitate.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Vă rog frumos să votați. Cine? A, doamna Macarie? Spuneți, doamnă.

Doamna Ilinca Macarie: Deci noi am dat aviz nefavorabil pentru că am constatat în planuri că deși proiectul era trecut ca fiind un P+2, el are P+3 etaje din planșe. Deci... și în zona respectivă nu este permis P+3, așa că am... am dat aviz nefavorabil. Au făcut...

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Raluca Epifan

Doamna Ilinca Macarie: Și am și cerut, i-am cerut celui., să revină cu așa... dar n-a revenit.

Doamna Raluca Epifan, Biroul Reglementări urbanistice și arhivă: e o volumetric! nefericită. Deci nu ... Da, nu ... Avizul nu este cu etajul 3 retras, deci el nu are cum să facă 3 etaje, dacă arhitectul nu ....

Doamna Ancuta-Sorina Comănici: Are planșele incorecte?

Doamna Raluca Epifan, Biroul Reglementări urbanistice și arhivă: Volumetria nu arată foarte bine.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți să votăm, vă rog frumos. Da, domnul Păiuși.

Domnul Olivcr-Lcon Păiuși: La proiectul acesta vorbim de 82 de apartamente. Da? Mai nou, se solicită și pod, da? Podul ăsta devine, cumva, ulterior, un frumos etaj. în volumetrie apare foarte clar că este un etaj. Deci nu putem să interpretăm... adică nu ne putem prosti chiar așa în față.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți, vă rog frumos, haideți să votăm. 6 voturi pentru, 8 abțineri, 6 împotrivă, proiectul nu a trecut.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS CU 6 VOTURI PENTRU, 8 ABȚINERI ȘI 6 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

Domnul Cristian Marian Neagu-Președintc de ședință: Proiectul numărul 39pe Ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. Banat nr . 3IA, sector 1, București”. 20 de voturi pentru, proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 20 consilieri prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu-Președinte de ședință: Proiectul numărul 40pe Ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. Abrud nr. 112, sector 1, București”. Mai avem un vot. Unanimitate, proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 20 consilieri prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu-Președinte de ședință: Proiectul numărul 41 pe Ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) — Str. Valsului nr. 19, sector 1, București”

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Cristi, cine nu a votat? Cine apare că nu a votat? Dl. Președinte...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 20 de voturi pentru, proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 20 consilieri prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Trecem la Ordinea suplimentară. Punctul 1 de pe Ordinea suplimentară. „Proiect de hotărâre privind adoptarea Regulamentului privind utilizarea câinilor Țară stăpân neadoptați din cadrul Centrului Teritorial de Adăpostire și Protecție Temporară a Animalelor, situat în Șos. Odăii nr. 3-5, Sector 1, în activități asistate de animale”. Votați, vă rog! Unanimitate, proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 20 consilieri prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 2 de pe Ordinea suplimentară. „Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului

București împuternicirea expresă privind încheierea unui Protocol de Colaborare între Sectorul 1 al Municipiului București și Federația Română de Tenis în vederea finanțării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a cheltuielilor de investiții necesare pentru realizarea lucrărilor privind reamenajarea bazei sportive”. Votați, vă rog.                                 ;   •

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Ai votat?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Unanimitate, proiectul a trecut. HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 20 consilieri prezenți

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Vom trece la diverse.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Trecem la diverse. Da, domnule Paiuși?

Domnul Olivcr-Leon Păiuși: Voiam să va rog dacă se poate să dăm cuvântul persoanelor care doresc să susțină proiectele de la punctul Diverse, dar, dacă se poate, să dăm și cuvântul directorului de la Romprest, să își expună ce probleme are.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință: Le luăm în ordine, domnule Paiuși.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: După diverse, dar vă solicit acest lucru.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Le luăm în ordine.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Perfect, vă mulțumesc !

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul 1 de la diverse - Petiția înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr 7837/22.02.2019 depusă de Nica Benoni și Nica Maria cu privire la PUD str. Amintirii nr.13, sector 1. Este cineva în sala ?

Reprezentant str. Amintirii nr. 11: Eu sunt de pe Amintirii nr. 11. Dacă are cineva legat de Amintirii 13... Noi suntem cei 130 de cetățeni care suntem împotriva. Nu știu dacă merge... Da ? Este cineva de la Amintirii 13, care vrea să spună ceva în apărarea lor ? Nu știu când a fost votat, când a fost respins PuD-ul de la Amintirii 13 și Amintirii 11. Deci sunt cele două blocuri legate. Unul dintre ele de 4 etaje, în zone de case. S-au votat, adică el a fost respins, cel din Amintirii 11 a primit autorizația. Amintirii 13 s-a respins PUD-ul. Deci noi am făcut 130 de oameni conținu am făcut aceste petiții de informare privind respingerea acestor PUD-uri care sunt votate ilegal. Deci noi a trebuit să ajungem în instanța, să se demonstreze că această... cum să spun... mi-am notat, scuze. Este o spoială. Deci exact așa este, o spoială de legalitate în aceste PUD-uri. Instanța demonstrează pe fiecare că se încalcă legea foarte grav. CUT-ul nu este respectat. Noi venim și facem expertize de o grămadă de bani. Da, spuneți ?

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: Doamnă....

Reprezentant Amintirii 11: Doamna de la urbanism mă aude și sunt.... Este un PUD mai vechi. Momentan Amintirii 11 se află în instanța pentru anularea PUD-ului, pentru suspendare. Avem pe 28 pronunțarea ședinței.

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: Doamnă, Amintirii 13....

Reprezentant Amintirii 11: Și de la Amintirii 13...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Este la noi sau nu este la noi?

Reprezentant Amintirii 11: Poftim ?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Este la noi în dezbatere?

Reprezentant Amintirii 11: Nu înțeleg.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Amintirii 13 este în dezbatere la noi?

Reprezentant Amintirii 11: Da, este în dezbatere la dumneavoastră, la punctul diverse privind...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Nu, doamnă, dacă îl avem pe ordinea-de zi pentru aprobare?

Reprezentant Amintirii 11: Da, în ordinea de zi la diverse îl aveți, Amintirii numărul 13 depus de Nica Benoni și Nica Maria, cu privire la respingere.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Doamnă, spre aprobare, dacă e?

Reprezentant Aniintirii 11: Nu, astăzi nu a fost. Nu,nu,nu. Nu a fost supus spre aprobare.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Dați-mi voie, va rog!

Reprezentant Aniintirii 11: PUD-ul este respins și noi asta ...

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Vă rog, dați-mi voie să fac o completare....

Reprezentant Amintirii 11: Să nu mai ajungă și cei de la 13 în instanța...

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: O secundă....

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: A fost respins PUD-ul asta, nu știu de ce.....

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Este respins PUD-ul printr-o hotărâre din dată de 28 ianuarie 2019. Există hotărârea consiliului local de respingere.

Reprezentant Amintirii 11: Da, iar la punctul diverse aveți o cerere depusă de acești dezvoltatori care nu înțeleg motivele pentru care a fost respins.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Doamnă, din punct de vedere al aprobării în consiliul local, acest PUD este respins.Este dreptul dezvoltatorului, sau al proprietarului, sau al celui care are interes acolo să solicite documente și lămuriri, dar în acest moment statusul pe acest PUD este de respingere.

Reprezentant Amintirii 11: Noi am venit și noi am depus și la Amintirii 11 am depus toți o sesizare spre a se respinge PUD-ul și s-a aprobat, deci noi acum avem un bloc pe Amintirii 1, care a fost deși a fost respins de cetățeni. Pe oportunitate s-a votat deși noi nu înțelegem care este oportunitatea acestor blocuri între case. Pe fiecare stradă, acum în momentul asta am văzut pe Trimfului, pe Străbună, pe toate străzile oamenii sunt împotriva acestor blocuri colective, locuințe colective.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Absolut de acord cu dumneavoastră.

Reprezentant Amintirii 11: Deci noi toți trebuie să ne mobilizăm să mergem în instanța, pentru ce ? Pentru că Primăria lucrează contra noastră. Deci tot Bucureștii Noi, Chitila, de la stradă Aviatorilor la stradă Străbuna și dincolo....

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Doamnă, punctual pe acest PUD, Amintirii 13, este respins.

Reprezentant Aniintirii 11: Da, sunt o grămadă aprobate pe locuințe colective. Asta încerc să anunț.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Doamnă, dacă mai aveți ceva de spus despre Amintirii 13.

Doamna Ilinca Macarie: Ați fost de față la discuțiile pe care le-am avut aici, da? Și ați văzut care este reacția domnilor care votează pentru? Noi încercăm să le explicăm că pe oportunitate trebuie să votăm, într-un anumit fel, să ne gândim la toți oamenii care trăiesc în acel cartier și ei revin tot timpul și întreabă pe legalitate, întreabă comisia de urbanism, care le răspund că pe legalitate e ok. Trebuie să vă adresați... Să vă adresați comisie, să vă uitați cine votează. în general, pentru aceste... și să vă adresați lor mai, mai mulți nici nu mai sunt aici, să vă adresați lor și să le spuneți direct lor ce înseamnă oportunitate, pentru că eu încerc și nu reușesc să le spun.

Reprezentant Amintirii 11: Doamna Macarie, deci noi pe legalitate la Aminitirii 11 este încălcat CUT-ul. Deci, în loc de 2,5 este 2,7 și a fost aprobat și a fost dată o autorizație degajă. Da ? D^ci noi ne luptăm cu o ilegalitate care pleacă de aici.                              ' '      ...........

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Doamnă, din ce an este Amintirii 11 ? Din ce an este ?

Reprezentant Amintirii 11: Poftim ?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Din ce an este Amintirii 11 aprobat ?

Reprezentant Amintirii 11: Din 2017.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Da ?

Reprezentant Amintirii 11: Da!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Spuneți, domnule consilier.

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă: Stimată doamnă, aș vrea să va întreb, locul la care va referiți că sunt ilegale, ce regim de înălțime au ?

Reprezentant Amintirii 11: Au P+4, dar nu au retrageri. Nu au retrageri de jumătate în înălțime, nu au distanță. Știți foarte bine că blocul dărâmat în sectorul 5 s-a dărâmat pe acest motiv. Nu s-a respectat distanță legală față de vecinătăți. PUD-ul nu derogă, da ? PUD-ul doar detaliază. Este o părere și toată lumea și-a format părerea asta, că PUD-ul... PUD-ul este ilegal conform hotărârii... este o hotărâre a Municipiului București nr. 41, care spune clar că nu se mai construiește conform PUD și văd că PUD-urile se votează pe... Deci noi am ajuns să punem în cutiile poștale ale tuturor oamenilor să meargă în instanța. Noi consiliem oamenii să meargă în instanța, să dea în judecată primăria. Păi și noi atunci pe cine să mergem să votăm? Să mergem să votăm pe niște oameni care ne duc în instanța ? Spuneți dumneavoastră.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Doamnă, haideți să lăsăm campaniile electorale.

Reprezentant Amintirii 11: Păi știm și noi. Avem grupuri și punem pe grupuri, pe minut, cine a votat contra noastră.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Doamnă, haideți să lăsăm campania electorală și va rog frumos, dacă aveți ceva de spus despre Amintirii 11.

Doamna 1: Nu mă interesează de campania electorală care ne-a spus că fără blocuri între case. Domnul Tudorache așa a câștigat alegerile.Fără blocuri între case! Da ? Deci, va rog frumos fără campanie electorală. Noi avem niște lucruri și avem o viață de trăit. Școală se învață în două schimburi, nu se face absolut nimic pentru noi, nici un fel de investiție. în schimb acești dezvoltatori, minimum sunt 2-3 pe fiecare stradă. Oamenii se luptă... deci ajung să trebuiască...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Doamnă, vă rog frumos, mai aveți ceva de spus despre punctul asta ?

Reprezentant Amintirii 11: Scuzați-mă! Un studiu de însorire. Spuneau că studiul de însorire este nefăcut sau este adăugat, sau este adăugat, sau este prost interpretat. Deci sunt făcute... sunt niște formalități. Acte făcute formal, să fie făcute.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Aveți varianta să mergeți în instanța, doamnă.

Reprezentant Amintirii 11: Da, e normal să mergem în instanța, atât va întreb. E normal ? E normal să cheltuiesc 5000 de euro pentru că primăria mă prejudiciază pe mine? Eu pot să îmi permit lucrul asta, dar sunt oameni care mor exact cum a murit mama, făcând sesizări la dumneavoastră.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți să va mai întreb ceva. Dacă Amintirii 11 avea în loc de 2,7 CUT, 2,5, mai era o problema ?

Reprezentant Amintirii 11: Da,era o problema. Era o altă problemă.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Păi și atunci ?

Reprezentant Amintirii 11: Sunt multiple probleme, adică nu este o chichiță în minus. Sunt foarte multe probleme. Da? Noi v-am spus exact pe oportunitate. Și domnul Nica Benoni care a depus această adresă. Nu înțeleg care este oportunitatea unui bloc de 4 etaje. Oamenii acolo și-au dat 200.000 pe o locuința. 200.000 euro, că să poată să locuiască într-o liniște și într-un cartier cu verdeață, nu să i se ridice lângă un bloc de 4 etaje care nu respectă nici măcar acele construcții ale ferestrelor, care nu trebuie să dea în curtea vecinului.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Asta e treaba dezvoltatorului, doamnă.

Reprezentant Amintirii 11: Nu, nu, nu, nu este treaba dezvoltatorului. Acesta este răspuns ? Chiar o să specificăm minutul, să vedem dacă este treaba dezvoltatorului. Da?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Autorizațiile în general se dau corect, dar dacă dezvoltatorul nu își respectă autorizația...

Vecina domnului Nica Benoni: Mă scuzați, vă pot adresa și eu o întrebare, dacă nu va supărați ?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Dacă va prezentați.

Vecina domnului Nica Benoni:Eu sunt vecină domnului Nica Benoni, iar în spatele casei mele, acest bloc cerut de domanul Nica Benoni, care momentan are PUD-ul respins, va veni cu toate ferestrele spre mine. Deci vă rog frumos și respectuos, pe toată lumea de aici, să își imagineze cum este să ai o vila pe care ai dat o grămadă de bani și să vină un bloc de 17 etaje, cu toate... de 17 metri, mă scuzați, cu toate ferestrele la mine în curte, la 3 metri de gardul meu.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință; Doamnă, dacă legea îi permite să facă acolo, noi ce putem să facem ?

Vecina domnului Nica Benoni: Păi cine îi permite? Va rog să îmi spuneți cine îi permite?

Doamnal: va întreb, RLU permite acest loc ? De ce este acea frază , jumătate din ....

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Dacă în loc de 17 metri ar da 14 metri, era mai bine ?

Vecina domnului Nica Benoni: Nu vă supărați, va rog frumos, o secundă dacă se poate. în RLU spune că trebuie să te retragi jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 3 metri. Deci, nu mai puțin. De ce este interpretată, adică de ce îmi faci 17 metri și te retragi 3 metri ? în codul civil spune că un copac trebuie să îl plantezi la 1 metru jumătate de gard. Păi deci vin cu un copac la 1 metru jumate și cu 17 metri la 3 metri? Deci este.. Și atunci de ce să mai facem consultarea populației ? Pentru că oricum nu...

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Domnule președinte, trebuie să înțelegem că este o disperare a locuitorilor.

Vecina domnului Nica Benoni: Nu ne ia nimeni în seamă...

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Deci, domnule președinte,este o disperare din ce în ce mai acută a cetățenilor din cartierele sectorului 1. Credeți-mă că nu e singură problema. De asta noi în comisie avem, cum să vă spun, comisia noastră este foarte importantă și noi toți trebuie să înțelegem că PUD-ul nu derogă de la lege. Ceea ce facem noi, faptul că aprobăm, putem să aprobăm în interesul celorlalți. Vorbim de magazine, vorbim de stații, vorbim de cu totul altceva, dar nu putem de fiecare dată să fim de acord cu acest tip de construcții între case, aici e marea problemă, mai ales când vorbim de locuințe colective, propuse de către beneficiar și asta este disperarea oamenilor. Noi trebuie să înțelegem lucrul asta, că sunt din ce în ce mai acute și or să explodeze la un moment dat.

Vecina domnului Nica Benoni:Exact. Să știți că oamenii sunt disperați. Știu atâtea lume care ar vrea să își cumpere casă în zona aceea și au spus ,, Ce vrei să fac, să cumpăr că să pățesc ca tine, să am un bloc de 17 metri în spatele casei ?”. Oamenii nu mai vor să cumpere și restul sunt disperați. Se judecă prin... Vă mulțumesc frumos !

Doamna Ilinca Macarie: Voiam doar să va spun că nu știu dacă știți, dar este în consultare PUZ-ul sectorului 1. Deci sectorul 1 dorește să facă mai multe blocuri între case. Deci avem un PUZ în care întră în zonele L și LI, L2, intră în zone de M, de P+14, deci asta este acum ceea ce se vrea, așa că va sugerez să fiți foarte atenți la dezvoltarea acestui PUZ al sectorului 1 și să veniți la toate dezbaterile publice.

Vecina domnului Nica Bcnoni: Da, va mulțumim foarte mult! Să se țină cont totuși și de noi, care trăim acolo, și care am dat atâția bani să stăm într-o zonă de case/vile, eu așa am cumpărat, zona de case/vile, nu între blocuri. Vă mulțumesc!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul 2 de la diverse - Petiția înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr.69/08.03.2019 depusă de Săvulescu Bucur Alexandru - director executiv al Asociației "Protecția Lacului Băneasa”.

Domnul Cristi Preda: Cristi Preda mă numesc, sunt avocat. Această adresa are .... Ne interesează același aspect ca și cel anterior. în zona străzii Liliacul, Nuferilor... Pe partea de sud a lacului Băneasa se încearcă construcția de blocuri, se continuă practic construcția de blocuri între case. Am găsit niște afișe pe niște terenuri virane, fără indicarea adresei exactă, cu privire la dezbaterea publică a unor PUD-uri, fără să avem nici un fel de informație. Repetăm, acea zonă este zona destinată construcțiilor mici și nu colective mari. încă o dată, ca și cetățenii de mai înainte, vă rugăm să aveți grijă, interesul pe care îl apărați aici, este interesul cetățenilor care locuiesc în zona și nu buzunarul dezvoltatorului. Interesul pe care trebuie să îl apărați este interesul nostru, al cetățenilor. Noi am făcut o cerere prin care solicităm informații cu privire la aceste PUD-uri care se doresc a fi aprobate în perimetrul străzilor Nuferilor, Liliacului. Până la acest moment nu am primit nici un fel de informație, se prefac că fac informarea publicului, punând aceste afișe 2 zile, după care lundu-le și repunandu-le încă 2 zile doar după ce facem noi sesizare la poliția locală și cerând să se constate că nu se respectă legislația în vigoare, nici cu privire la dezbaterea publică a acestor proiecte. Nu știm despre ce e vorba, vă solicităm să ne spuneți despre ce este vorba. V-am trimis imagini cu aceste afișe publicate pe strada Liliacului numărul 53 și 52-54 și vă solicităm să ne răspundeți.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Domnul Păiuși aveți ceva de spus.

Domnul Olivcr-Leon Păiuși: Uite fie o să îi invităm, eventual la ședința și vom încerca să vă comunicăm dar am să rog direcția de urbanism să vă răspundă cu celeritate la solicitările dumneavoastră. Cel puțin până acum, în comisia de urbanism nu au venit proiecte care fac referire la Liliacului și Nuferilor. Cel puțin nu îmi amintesc să fi avut până acum aceste proiecte supuse dezbaterii în comisia de urbanism, în comisia de specialitate. Dar, pe această cale rog direcția de urbainsm să comunice clar, cu celeritate, la cele solicitate de dumneavoastră.

Domnul Cristi Preda: Noi vă solicităm inclusiv să verificăți autenticitatea acestor afișe pentru că atât timp cât cineva a afișat o astfel de infonnație pe aceste zone, în mod normal trebuia să existe cel puțin o cerere adresată Consiliului Local cu privire la aceste PUD-uri, altfel nu înțelegem cum au ....

Domnul Olivcr-Lcon Păiuși: Păi ele în primul rând ele trebuie să fie pe site-ul primăriei la...

......nu apare nici un fel de informație....

Doamna Raluca Epifan: ....pe site-ul primăriei. Documentațiile nici una dintre ele nu au intrat în comisia de urbanism....proiectantul își formulează o opinie ....în momentul în care la noi se depune anunț de intenție -panou, pentru orice reglementare, declarație notarială, atunci noi punem pe site-ul primăriei. Asta e informarea pe care o punem noi. Ce își pun ei nu ne interesează, nu putem să verificăm....

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Doamnă fiți drăguță. Tocmai asta vroiam să vă întreb, mă uit în documentele care sunt atașate acestei interpelări și este și o fotografie a acestui afiș de PUD. Din câte știu, și vă rog să îmi confirmați, există un tipizat, există o formă consactrată pentru acest tip de afiș PUD. Or, din ce mă uit aicea nu este formă pe care o cunoaștem și pe care o vedem afișată în diverse care au acest....

Doamna Raluca Epifan : Din păcate la noi nu a ajuns acea poză de care spuneți dumneavoastră. Sau la ce vă referiți, la panou, la fotopanou?

Domnul Cristian-Laurentiu Bulfon: Da, da la panoul pe care l-a afișat cel care intenționează să construiască acolo, nu are formă....

Doamna Raluca Epifan : La fața locului sau pe site-ul nostru?

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Nu doamnă, de la față locului sunt materialele pe care ni le-au trimis dânșilor.

Doamna Raluca Epifan : Eu nu am de unde să știu ce pun oamenii pe teren.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Eu vă spun ceea ce este în materiale...

Doamna Raluca Epifan : Da, deci avem pe site...

Domnul Cristian-Laurentiu Bulfon: ... .și ar fi trebuit că această adresă a domnilor de la Băneasa Lac să ajungă și la direcția dumneavoastră, cred. Pentru că ați fi putut să vedeți despre ce este vorba. Dar din ceea ce observ aicea nu este tipizatul cu care suntem și care este folosit în practică normală.

Doamna Raluca Epifan : Da, deci noi avem un format...

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: O clipă. S-ar putea să existe totuși o documentație până acum și respectivul să fi abuzat un pic așa și să fi pus de la sine putere un asemenea afiș?

Doamna Raluca Epifan : Fiecare e liber să facă ce vrea pe terenul lui. Să facă ce vrea la poartă lui, adică noi nu avem cum să verificăm acest lucru. Dar în momentul în care va depune la nou vom verifică dacă e formatul care se folosește sau...

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Am luat la cunoștință și vom ține cont despre petiția dvs.

Domnul Cristi Preda: Dacă îmi permiteți dacă atâta timp cât pe acel afiș este trecut numele acestei instituții, Primăria Sector 1, este de datoria ...și v-am sesizat cu privire la acest aspect, este de datoria dumneavoastră să verificați dacă, cel puțin folosirea numelui dumneavoastră, este legală sau nu. Deci, acea persoană care a afișat acel afiș, folosește numele primăriei. Și nu își folosește doar numele propriu, al dânsului.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Am înțeles....

Domnul Cristi Preda: Pe de altă parte avem rugămintea să aveți în vederea că așa cum pare la prima vedere se încearcă o fraudare a interesului cetățenilor și dreptul la informare. Adică depun documentații incomplete, se prefac că fac informarea publicului dar de fapt nu este, după, după care la nebăgarea de seama încearcă să treacă acest proiect și să construiască, repet, blocuri între case, într-o zonă supra sufocată de construcții, blocuri mari, în zona de case, și cu străzi mici, fără grădinițe, fără .. .dacă nu mă înșel nici măcar canalizare nu este pe unele dintre străzi. Se ajute cum să aibă blocuri fosă septică, în secolul 21 în București. Deci...aveți în vedere interesul cetățeanului.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Este asfaltată strada, vă rog frumos?

7(i: ’ IA1. 2019

Domnul Cristi Preda: Strada nu este asfaltată, nu știu....

Domnul Oliver-Leon Păiusi: Deci strada nu este asfaltată. Puteți să ne spuneți apoximatiy ce, dimensiune are șoseaua, mă rog, strada?

Domnul Cristi Preda: Deci stradă variază în funcție de retragerile fiecărui cetățean între 6 metri și ....

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Ok....suntem membrii comisiei de urbanism, sunt prezenți aici, oricum au luat act de toată această poveste.

Domnul Cristi Preda: Și repetăm, nu există canalizare. Sunt ...e pericol biologic ...

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Deci dumneavoastră nu aveți canalizare?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Pentru că probabil nu este donată la primărie, este doar...

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Este incredibil....

Invitat nr. 2: Pe stradăa Nuferilor este canalizare dar nu este de Apa Nova, este o canalizare făcută de ...primul..............

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Proprietar?

Invitat nr. 2: Proprietar de acolo din zonă. Și vă dați seama că este oricum supra solicitat. S-au mai făcut pe Nuferilor vreo 5 blocuri. Și pe Liliacului nu este canalizare. Se...

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Am înțeles. Bun.

Invitat nr. 2: Pe Dijorului la fel...

Domnul Oliver-Leon Păiuși: O să va anunțăm când avem comisie de urbanism.

Invitat nr. 2: Străzile sunt neasfaltate. Liliacului este impracticabilă. Am mai chemat noi ADP-ul, a mai venit și a mai pus niște griblura care întră în pământ, se fac apoi iarăși dune, iama nu se poate...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Strada Nuferilor este a dumneavoastră sau este a primăriei?

Domnul Cristi Preda: Stradă Nuferilor? Este în ...sunt două, străzi paralele care pornesc ambele din șoseaua Străulești și pe acest, între cele 2 străzi și cumva în zona de nord a străzii Liliacului este această intenție concentrată de a construi aceste blocuri. Stradă spre nord Liliacului, repetăm, nu are canalizare. La o ploaie mai torențială se deversează toate fosele septice în lacul Băneasa. Am sesizat primăria cu privire la...anul trecut, cu privire la lipsa asfaltării, la lipsa accesului, la imposibilitatea de...inclusiv, pe aceste construcții de a se construi, și mai avem încă un litigiu pe un bloc construit în acea zonă. Nimeni nu ne-ascultă. Nu ne dați de ales decât să mergem pe toate căile legale dar pe de altă parte, să va gândiți că cetățenii sunt cei care vă dau aceste voturi, care vă mai dau, că văd că vă...voi cei care vă....le dați acces acestor dezvoltatori și pe alte interese decât cele interesul cetățeanului, văd că în acest sector cel puțin, vă împuținați pe zi ce trece. Nu uitați că trebuie să reprezentați....

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Faceți contestație....

Domnul Cristi Preda: Interesele cetățeanului. Mă scuzați dumneavoastră.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mai aveți ceva de spus?

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă: Bună ziua. Vă salut! Străzile nu sunt asfaltate pentru că mai întâi procedura este de utilități. Se bagă utilități, apă gaze canal și după aia se asfaltează străzile. Asta e procedura.

Invitat nr. 2: De câți ani?

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă: Nu mă întrebați pe mine de câți ani că la mine e primul mandat. Eu vă spun care este procedura. Mai întâi utilitățile se bagă pe stradă și apoi se asfaltează. Am înțeles. Veniți în comisia de urbanism cu documentația și cu tot ce trebuie și o să discutați cu colegii.                                                                                                     r.(

>       ! l ■ .       : ■■■ ■ 1 i;i

Invitat nr, 2: Ok aș vrea să țineți cont, întâi să asfaltați și apoi vorbim de dezvoltare.

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă: O să întrebăm la direcția de ...

Invitat nr. 2: Facem blocuri și asfaltăm...

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă: O să întrebăm la direcția de investiții dacă sunt prinse în planul de investiții pentru asfaltare aceste străzi. Este posibilă, știu că Liliacului ar fi. Așa știam eu, nu sunt sigur, dar o să întreb și o să vad.

Invitat nr. 2: Lipsește canalizarea, dar asfaltare vă spun eu că nu se va face.

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă: întrebăm la direcția de investiții și vă ținem la curent cu toate informațiile.

Invitat nr. 2: Să mai țineți cont că în această zonă toate cele 3 străzi sunt în zonă, pe culoarul de zbor spre aeroportul Băneasa unde autoritatea aeronautică interzice ridicarea clădirilor mai înalte de 10 metri la cornișe. Da, să țineți cont când dați, când vi se propun astfel de propuneri.

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă: Am înțeles, vă mulțumim.

Invitat nr. 2: Că nu sunt ok. Nu știu, în caz că se întâmplă doamne ferește o tragedie, cine răspunde dacă moare un număr foarte mare de oameni, pentru că s-au dat aporbări de blocuri.

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă: Toate documentațiile PUD vă garantez că au toate avizele autorității aeronautice. Toate care au fost.

Invitat nr. 2: Din experiența noastră autoritatea dă câteodată avize, altă dată nu dă avize. Nu cunoaștem care este criteriul și nu știm dacă este legal sau nu.

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: Vă mulțumim frumos!

Punctul nr. 3. Petiția înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr.10383/11.03.2019 depusă de Margareta Ilina, Mihaela Vlad și Ovidiu Galatoiu cu privire la PUD str. Zăgazului nr.9, sector 1. Este cineva în sală?

Punctul nr. 4. Petiție înregistrată la Sectorid 1 al Municipiului București sub nr. 7901/22.02.2019 -Virtosu Victor, 7905/22.02.2019 - (Bălanescu Alexandru, Măringuț Ștefania, Toanchina Leonard, Joița Mihăiță, Mășek Gabriela), 7903/22.02.2019 - Pârvuțoiu Anca Mihaela și 7906/22.02.2019 -Barbă Octavian Vasile, respectiv punctul de vedere al Arhitectului Șef cu privire la PUD Str. Smaranda Brăescu nr.46, sector 1. Este cineva în sală?

Punctul nr. 5. Petiția înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr.11266/14.03.2019 și sub nr.82/14.03.2019 depusă de reprezentanții elevilor împreună cu cadrele didactice ale Școlii Gimnaziale “Ion Heliade Rădulescu Este cineva în sală?

Punctul nr. 6. Plângere prealabilă înregistrată cu nr. 11722/19.03.2019 depusă de Turcu Elisabeta, Gogan Mihai Alexandru, Adam Leonida Ștefan Claudiu, Braticevici Tudor și Tudor Ioana, cu privire la solicitarea de revocare a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 323/12.10.2018. Și mai avem punctul de vedere al Romprestului, înregistrat astăzi 26.03.2019 nr. 1658. Da, domnul.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Da, deci cu referire la petiția nr. 5 înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 11266, în care petiție depusă de către reprezentanții elevilor împreună cu cadre didactice ale școlii gimnaziale Ion Heliade Rădulescu. Există cineva din aparatul de specialitate care ne poate răspunde care este situația lucrărilor de la această școală, pentru că e o chestie, dispe.. .adică copii sunt disperați, pur și simplu.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: O să transmitem celor de fia direcție că să ne formuleze un punct de vedere pentru ședința următoare. \ p. ... / ( '3 Domnul Oliver-Leon Păiuși: Da, vă rog neapărat.

f r

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Transmitem domnului Clinciu Și o să îi rugăm să vă răspundă.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Mulțumesc.

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Vă mulțumim frumos! Declar ședința închisă. La revedere!

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cristian MA

întocmit,

Cristian Culea

Alina Mărunțelu

Lidia Ghencea


Verificat,