Proces verbal din 23.09.2019

Proces verbal sedinta extraordinara 23.09.2019


Sectorul 1 al Municipiului București SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘr f ^lTg£U GENERALĂ 02. OCT. 2019

PROCES VERBAL


Pr mit răspuns / completare petiție Semnătură de primire........................

privind lucrările ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 23 septembrie 2019, ora 15:00

Nr. 12 /          2019

Ședința a fost convocată de către domnul Daniel Tudorache, Primarul Sectorului 1, prin Dispoziția nr. 3133 / 19.09.2019, ținând seama de prevederile art.196 alin.(l) lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, coroborat cu art.133 alin. (2), art.134 alin.(l) și art.135 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu următorul proiect de ordine de zi:

 • 1. Descărcarea Procesului Verbal al Ședinței ordinare din data 28.08.2019;

 • 2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București pe anul 2019

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii'.

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției “Lucrări de reparații, modernizare și reabilitare” la Grădinița nr.52

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii'.

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);

 • 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Lucrări de reparații, modernizare și reabilitare” la Școala Gimnazială Titu Maiorescu

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (Cl);

Sectorul 1 al Municipiului București REGISTRATURĂ GENERALĂ

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și de; voligițte QQȚ 2019

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului încoi îjqrător (C2);       ____1

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordii ifr'pil1 completare petiție,

respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4f?mnaturSdeftrimlre“-....................■ I

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);

 • 5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției “Lucrări de reparații, modernizare și reabilitare” la Școala Gimnazială Alexandru Costescu

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Lucrări de reparații și modernizare construcție existentă” la Școala Gimnazială Sfinții Voievozi

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Lucrări de reparații, modernizare și reabilitare” la Școala Gimnazială Nicolae Titulescu

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (Ci);

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);

 • 8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Lucrări de reparații, modernizare și reabilitare” la Liceul Teoretic Alexandru Vlahuță

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

Sectorul 1 al Municipiului București

REGISTRATURĂ GENERALĂ

02. OCT. 2019 t%xe locale—--------1

Primit răspuns / completare petiții SeWjlWă de primire.........................


 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite ș (Ci);

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și des urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);

 • 9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la Colegiul Național AUREL VLAICU”

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii'.

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (Cl);

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);

 • 10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Lucrări de reparații, modernizare și reabilitare la Grădiniță nr. 97 din strada Islaz nr. 13”

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii'.

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (Cl);

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);

 • 11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Lucrări de reparații, modernizare construcție existentă și construire sală de sport la Școala Gimnazială nr. 178” Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii'.

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (Cl);

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției “Construcție modulară -Școala Gimnazială nr. 179”

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii'.
- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozițe hi primit rasp(Cl);

- Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);


jEpJgnpietare P<'e


 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);


 • 13. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerilor prealabile formulate de Partidul Național Liberal prin doamna Ramona Porumb - consilier local al Sectorului 1 al Municipiului București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii'.

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării Proiectului "EDUCAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ" în cadrul Liceului Teoretic Jean Monnet în anul școlar 2019-2020

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (Cl);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării Proiectului educațional „Grădinița pentru toți” la nivelul tuturor unităților de învățământ de stat cu nivel preșcolar de pe raza Sectorului 1 al Municipiului București, în anul școlar 2019-2020

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (Cl);

 • - Comisia dc administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);

 • 16. Proiect de hutărârc privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Secloi 1 în vederea achiziționării pentru și în numele Municipiului București a terenului situat în București, Str. Miercani nr. 109, sector 1 și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 1 - prin Administrația Domeniului Public Sector 1. Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (Cl);

Sectorul 1 al Municipiului București

REGISTRATURĂ GENERALĂ

“|

02. OCT. 2019

dezvoltare________

tfrjoităte^(C'2<)ompletare petiție ...............


 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare ș urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înc

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ort respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 17. Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 1 în vederea achiziționării pentru și în numele Municipiului București a terenului situat în București, Str. Aviator Popișteanu nr. IA, sector 1 și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 1 - prin Administrația Domeniului Public Sector 1

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București Comisii'.

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (Cl);

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 18. Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 1 în vederea achiziționării pentru și în numele Municipiului București a terenului situat în București, Str. Turda nr. 110, sector 1 și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Seulor 1 — prin Administrația Domeniului Public Sector 1 Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii'.

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (Cl);

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 19. Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 1 în vederea achiziționării pentru și în numele Municipiului București a terenului situat în București, Str. Băneasa nr. 7A, sector 1 și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 1 - prin Administrația Domeniului Public Sector 1 Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (Cl);

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de deszăpezire pentru sezonul rece, respectiv iama 2019-2020

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii: • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impo: :ite și

(Cl)>                                                            I—— _

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare si urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului îna

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);iP»wVcompleUrepetlț,e

•SemnăMăde


 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea materialelor degivrante (fondanți chimici) pentru prevenirea depunerii zăpezii, împotriva înghețului și pentru combaterea formării poleiului pe raza administrativă a Sectorului 1 al Municipiului București în iama 2019-2020

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii'.

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (Cl);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 22.Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței nominale a Comisiei de

Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 1

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București Comisii'.

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (Cl);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de sănătate și protecție socială (C6).

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Complexului Multifuncțional Caraiman

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii'.

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (Cl);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de sănătate și protecție socială (C6).

 • 24. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 125/22.04.2019 privind stabilirea, începînd cu data de 1 aprilie 2019, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din cadrul Complexului Multifuncțional Caraiman

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (Cl);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de sănătate și protecție socială (C6).

Sectorul 1 ai Niunrcijnuiu.

REGISTRATURĂ GENERAL'


 • 25.Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii nr. 57/28.C aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor acordate de al Sectorului 1 al Municipiului București pentru activități nonprofit de interes local în baza Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București Comisii'.

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (Ci);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Potrivit prevederilor art.135 alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, convocarea consiliului local s-a realizat în scris, prin intermediul Secretarului General al Sectorului 1 - respectiv de către Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă, cu atribuții în acest sens, cu 3 zile înainte, în data de 19.09.2019, invitația la ședință precizând data, ora și locul desfășurării acesteia. Odată cu notificarea convocării, prin intermediul serviciilor de poștă electronică (email), au fost puse la dispoziția consilierilor locali materialele înscrise pe ordinea de zi, dovada fiind anexată prezentului document. Convocatorul, înregistrat sub nr. 3133/19.09.2019 a fost adus la cunoștință publică prin afișare la sediul instiuției și pe site-ul instituției.

La deschiderea ședinței au fost prezenți 25 consilieri locali din 26 consilieri în funcție

A lipsit: domnul Cristian Laurențiu Bulfon.

De asemenea, au participat: Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, directori din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 și directori ai instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Bună ziua! Bine ați venit la ședința extraordinară din data de 23.09.2019. Având în vedere că în sală avem o prezență de 25 de consilieri prezenți, din 26 de consilieri în funcție, consider că există cvorum, drept pentru care deschid lucrările ședinței. înainte de a începe, în conformitate cu prevederile art. 138 alin. (15) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, supun spre aprobare Procesul verbal al ședinței ordinare din data de 28.08.2019. Dacă aveți obiecțiuni pe marginea acestuia, vă rog să le formulați. Având în vedere că nu sunt obiecțiuni, supun la vot Procesul verbal al ședinței ordinare din data 28.08.2019. Cine este pentru? Mai avem un vot, vă rog frumos! Cu unanimitate de voturi, Procesul verbal a fost aprobat și prin urmare descărcat.

PROCESUL VERBAL AL ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DA TA DE 28.08.2019 A FOST APROBAT CU UNANIMITATE DE VOTURI - 25 consilieri locali prezenți

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnule Președinte, vă dau cuvântul pentru a desfășura lucrările ședinței.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Bună ziua! Supun la vot Ordinea de zi de astăzi. Unanimitate!

Sectorul 1 al Municipiului București REGISTRATURĂ GENERALĂ

ORDINEA DE ZI A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE - 25 de consiliei i l

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Spuneți, domnul Păii sf}r!imitrăspuns ,comP|e,arePetilie

Semnălură de primire,


Domnul Oiiver-Leon Păiuși: Domnul Președinte am solicitat aseară, doamnei Secretar să validăm și poziția domnului Dragoș Sion, în aceea de consilier local ales. Am analizat atent această cerere și am revenit asupra ei, o retrag, pentru a fi soluționată în ședința ordinară pe care o vom avea luna asta. Vă mulțumesc!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mulțumim! Punctul nr. 2 „Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București pe anul 2019”

Doamna Ramona Porumb: Bună ziua! Pentru acest proiect aș dori să vă propun să votăm defalcat, Grupul P.N.L. nu este de acord cu alocarea celor 11 milioane de lei către Direcția de salubrizare, în schimb sunt într-adevăr proiecte precum Acordarea unei mese calde și Grădinița pentru toți, care merită în schimb votul nostru. Astfel, vă propun să votăm defalcat acest buget. Mulțumesc!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Supunem la vot propunerea doamnei consilier.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Nu! Proiectul de buget a fost aprobat, a fost propus de către Direcția Economică, compartimentul de specialitate. Până la acest moment nu au fost formulate amendamente, drept pentru care în dezbatere intră așa cum a fost înaintat de către direcția de specialitate și avizat de către Comisia de buget. Ați avut un amendament până acum, formulat în scris? Așa cum știți, amendamentele se formulează în scris, aveți o procedură, iar până la acest moment, de când a fost supus dezbaterii, nu ați înaintat un astfel de amendament.

Doamna Ramona Porumb: Se pot face, conform legii, doamna Secretar, se pot face amendamente în cadrul ședinței consiliului local?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Se pot formula amendamente ...

Doamna Ramona Porumb: Da! Și atunci? De ce ne blocăm?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Dar până în momentul în care a fost acest proiect supus dezbaterii, nu ați înaintat nici un amendament, după cum se știe, nu puteți să mutați niște bani pe genunchi dintr-un capitol bugetar în alt capitol bugetar, trebuie să mergeți pe capitol, pe titlu. Doamna director economic este în sală?

Doamna Ramona Porumb: Cu siguranță, ne poate ajuta doamna director economic...

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: De asemenea, țin să vă reamintesc...

Doamna Ramona Porumb: Nu, nu-1 avem scris, îl facem în timpul ședinței de consiliu...

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Țin să precizez...

Doamna Ramona Porumb: Pentru că legea ne permite...

Sectorul 1 al Municipiului București registratură generală

0 2. OCT. 2019

petiție


Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: doamna Porumb, că această ședință extraordinară a fost convocată cu 3 zile înai moment al dezbaterii, nu a fost înaintat și nici măcar în comisia de specialitate. Aveți un astfel de amendament pe care pot să-l distribui colegilor mei? Aveți... Spuneți ce propuneți!

lețainaccst-


Doamna Ramona Porumb: îl facem acum, așa cum legea îmi permite doamna Secretar. îl putem face acum acest amendament.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Haideți să nu interpretăm în mod eronat legea...

Doamna Ramona Porumb: Dar nu interpretăm...

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Legea spune că amendamentele se pot formula în timpul ședinței, dar, noi acum eram în procedura de vot, pe acest proiect...

Doamna Ramona Porumb: Nu eram în procedură de vot..

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Și dumneavoastră îmi spuneți acum că nu aveți niciun amendament formulat conform procedurii.

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Dacă îmi permiteți...

Domnul Gheorghitâ-Liviu Goncca: Da! Ca să ne înțelegem, doamna... nu, hai prima tu, întotdeauna tu prima, hai, e elegant din partea mea, tu prima, hai...

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Colega mea are amendamentul scris, doamna Secretar, se poate depune conform legii.. .lasați-mă sa vorbesc...

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Vreau să-l prezentați acum! Vă aștept cu amendamentul, vă rog foarte mult să aduceți amendamentul!

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: V-am ascultat, lăsați-mă să vorbesc! Vă place foarte mult să-i întreruperi pe domnii consilieri, doamna Secretar, tare mult vă place. Deci, Grupul P.N.L. are scris amendamentul pe hârtie, dumneaei dorește în momentul de față să-l redacteze conform procedurii. Legea permite, haideți să nu mai discutăm și să-l supunem la vot. Colega mea, care este liderul nostru vrea să-l propună acum în ședință și vă rog frumos să respectăm legea și să propunem acest amendament, așa cum se poate, conform legii, doamna Secretar.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: E o discuție pe care eu nu o înțeleg. Doamna propune să votăm ceva defalcat. Doamna ne spune că ea ca să propună, să facem această propunere, trebuie să ne ducem în capitole, în subcapitole, deci trebuie să lucrăm pe buget. Dar, dânsa nu cere să lucrăm pe buget, dânsa cere să votăm ceva separat. Nu ați înțeles doamnă, deci nu de buget vorbește dânsa, despre separarea bugetului. Eu asta am cerut, dacă poate să facă acest amendament în scris, în care să spună, vreau să votăm separat... Ce vrei tu separat? Asta a cerut, asta a cerut, da.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Am mai avut...

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Eu asta am cerut, pot să votez separat, sau nu pot să votez școlile față de buget. Păi cum...

Sectorul î al Municipiului București registratură generala

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: DțLipp. cui nivelul Sectorului 1, pentru că noi am creat precedente, domnul Goncea. amendament formulat de doamna Clotilde Armând care nu a fost avizat, nu a

PWfflit nâ5piinai'tftn’lll?lare Pet'ț'e

ic............—


Direcția Economică, iar bugetul a fost blocat. A trebuit să stăm cu plățile neefectuate și să ne rugăm de Trezorerie...., să convocăm o altă ședință și să revenim prin vot asupra bugetului în forma propusă inițial. Vă aștept doamna Porumb cu amendamentul formulat în scris, așa cum a spus doamna Cristina Grigorescu că îl aveți redactat. Vă aștept!

Doamna Ramona Porumb: Am spus, acest amendament îl putem concepe în timpul ședinței. Nu înțeleg de ce o luați ca și cum s-a întâmplat prima dată, pentru că cu siguranță s-a mai făcut asta de foarte multe ori.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Bucur....

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Doamna Bucur, doamna Bucur, vă rog să ne explicați așa cum prevede Ordinul ministrului finanțelor publice nr.720/2014, cum trebuie să survină toate modificările pe marginea bugetului, pe capitol, subcapitol, titlu.

Doamna Ramona Porumb : E vorba despre faptul că noi nu susținem, așa cum știți prea bine, alocarea acelor bani către Direcția de Salubrizare. în schimb sunt alte proiecte, care sunt într-adevăr bune în acest buget și care merită banii alocați. Dar nu putem da votul nostru pentru 11 milioane de lei, pentru Direcția de Salubrizare, un proiect.....

Domnul Viorel-Daniel Chirvase : Domnul președinte, vin cu o rugăminte. Nu suntem în procedură de vot, trei minute pauză și...o rugăminte! Mulțumim frumos. Nu suntem în procedură de vot, domnul Goncea! Lăsați-ne trei minute pauză, vă rugăm frumos, domnul președinte!

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Trei minute pauză.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Grupul PNL, vă invit în sală! Așteptăm amendamentul!

Doamna Ramona Porumb : Deci, așa cum știți, că ne-ați acuzat de faptul că acest amendament n-a venit în comisia de buget, grupul PNL nu are un consilier în cadrul comisiei de buget, pentru că nu a fost acest proiect pe ordinea de zi,

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Dar orice consilier poate participa în comisie din partea PNL-ului, orice consilier poate participa în comisia de buget.

Doamna Ramona Porumb : Dacă ne-ar și anunța, cineva, programul acestor comisii, cu siguranță am participa. Nu am primit nicio informare în acest sens. De la nimeni. Și astfel renunțăm la acest amendament

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: înțeleg că doamna ...

Doamna Ramona Porumb : și dăm drumul proiectului pentru vot și să decidă Consiliul Local în ansamblul lui ce facem cu bugetul Sectorului 1, susținând în continuare faptul că grupul PNL nu este de acord cu alocarea celor 11 milioane de lei pentru Direcția de Salubrizare. Putem face lucruri mult mai importante cu ei. Mulțumesc.

sectorul 1 el Municipiului Bucurași REGISTRATURĂ GENERALĂ

02. OCT. 2019

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: Mulțumim. Ha âdțnit eăpunetânnppletarepet iți

proiectul nr. 2 "Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului genetâF2$lWlfâl£til<al-....................

subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București pe anul 2019"

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți că mai sunt 5 voturi. Cine nu votează? 13 voturi pentru, 6 abțineri, 6 împotrivă. Proiectul a fost respins.

Proiectul de hotărâre A FOST RESPINS CU 13 VOTURI PENTRU, 6 ABȚINERI SI 6 ÎMPOTRIVĂ din 25 consilieri localiprezenți

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Da, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați respins acest proiect. Deci, o să ținem cont. Da? O să ținem cont pentru că... cel puțin, o să informăm cetățenii. Și, vreau să vă anunț, înainte de următorul punct... Nu, nu, e o informare acum, în momentul de față... în momentul de față la noi se află Curtea de Conturi în control. O să mă antepronunț, deci bănuiesc că undeva într-o săptămână va finaliza controlul. Știți că, în controlul din 2016 Curtea de Conturi ne-a cerut să recuperăm o sumă de 124 de milioane de ron... nu, n-a zis de unde. Să recuperăm! E adevărat, am dat ROMPREST în judecată, nu am reușit să recuperăm banii și va trebui să îndreptăm... să ne îndreptăm să recuperăm acei bani de la Administrația liberală. 124 de milioane de ron! Sunteți dispuși... Eu o să fac hârtie să primim banii de la Modrogan! Nu de la Administrația liberală de la Chiliman, de la Modrogan! Și o să fac oficial chestia asta! Deci Primăria Sectorului 1 a pierdut 124 de milioane de ron din cauza conducerii liberale! Deci 124 de milioane de ron, o să mă îndrept împotriva Administrației liberale și 66 de milioane de ron de la reabilitarea termică din perioada 2012-2016, tot la Administrația liberală. 200 de milioane de ron am pierdut noi, Primăria Sectorului 1, Consiliul Local, din cauza Administrației liberale!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Spuneți, domnule Păiuși!

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Fac referire la următoarele proiecte, de la 3 la 9. Le-am studiat și analizat în Comisia pe care am avut-o astăzi de la ora 14. Este Comisia de urbanism și aici aveam rugămintea, dacă se poate, să primim o serie de documente suplimentare, cu referire la aceste proiecte, pentru că nu am primit lista de cantități aferente. De ce vă spun lucrul ăsta: sunt proiecte care au aceeași valoare și apar lucrări mult, mult mai multe din punct de vedere al cantității fată de alte locații, unde cantitatea de lucrări este mai mică, dar au... este aceeași valoare a proiectului. Și de asta, solicitam suplimentar la aceste proiecte de la 3 la 9, o amânare, până săptămâna viitoare, când avem ședință ordinară, pentru a reuși să analizăm și să fim... să votăm în cunoștință de cauză. Asta era rugămintea.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Propun să vină cineva de la școli să ne explice despre ce e vorba.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: O.K. dacă poate cineva să ne explice...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Și proiectantul sau cineva...

Domnul Oliver-Leon Păiuși:... și poate să vină aici, este foarte O.K.


02. OCT. 2019


Doamna Daniela Nicoleta Ccfalan - Secretarul Sectorului 1: Domnul Clin la școli?

Primit răspuns i coi domnățură de primire.


ire petiție


Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Dacă îmi permiteți, am luat și eu cuvântul vis-a-vis de ce a spus domnul Primar. în 2012-2016 era, domnul Primar, alt context politic. Vorbim de o alianță care era cu P.S.D. și P.N.L. la vremea respectivă, iar răspunderea este individuală. Noi cei care suntem aici suntem la primul mandat. Aș avea rugămintea, ca în momentul în care faceți niște acuzații să le faceți individual, dacă aveți ceva de făcut. Ați avut colegi P.S.D. care au votat, era majoritate. Haideți să fim sinceri, da? Și corecți până la capăt. Răspunderea este individuală aici, nu pe grup. Nu suntem grup aici!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Domnul director! Domnul director! Domnul Clinciu, haideți să terminăm cu discuția asta! Domnul Clinciu!

Domnul Romeo Clinciu: Bună ziua, în primul rând! După cum am transmis în cursul zilei de astăzi o adresă, am menționat că, în urma solicitării, da, din partea consilierilor U.S.R., de a pune la dispoziție lista cu cantitățile de lucrări, conform Hotărârii de Guvern 107 cred, din 2016, dacă nu mă înșel... 907 - Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice - listele cu cantitățile de lucrări se întocmesc la faza de proiect tehnic, nu la faza de studiu de fezabilitate. Noi a trebuit să respectăm prevederile legale. Deci, practic, aceste liste cu cantități se întocmesc la următoarea etapă.

Doamna Ilinca Macaric: în ce bază ați făcut devizul, dacă nu știți cantitățile care urmează să fie folosite? în ce bază? Nu aveți docu... nu aveți metri pătrați de suprafață, pardoseală, metri pătrați de fațadă, de termoizolație, în ce bază... să ne dați documentele din care să reiasă cantitățile pentru care ați făcut acel deviz. Acel deviz e făcut în baza a ceva.

Domnul Romeo Clinciu: întrucât devizele au fost făcute de către firme de specialitate cu care noi am avut contract, dânșii sunt cel mai în măsură să vă... să vă dea informații, o să îl rog... o să îl rog pe... pe domnul Drăgan, reprezentantul firmei, să vă... să vă răspundă la întrebări.

Domnul Liviu Goncea: O secundă, dați-mi...

Doamna Ilinca Macarie: O secundă, mai vreau să fac o completare. Dar eu vreau. Vroiam să vă spun că pentru... din perioa... din... din... din faza de licitație publică, ca să primiți un preț, acele firme trebuie să vă dea... în baza unor... a unor cantități, trebuie să vă dea oferte.

Domnul Oliver-Lcon Păiuși: Domnul director, o întrebare, dacă puteți să îmi răspundeți. Sunt contracte cadru încheiate? în vigoare? Sau contractele pe care le-am avut anul trecut? E important să știm și lucrul ăsta. Păi, domnul Goncea, v-am spus de ce suntem interesați. Sunt proiecte care an o valoare mare și sunt foarte multe lucrări acolo și sunt proiecte cu valori mai mici.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Domnul... Domnul Clinciu! Dați cuvântul... Domnul Clinciu, dați cuvântul proiectantului. Cuvântul proiectantului, vă rog frumos!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți, spuneți!

Domnul Constantin Drăgan, proiectant: Cu permisiunea dumneavoastră, pot interveni?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Da, spuneți!


Domnul Constantin Drăgan, proiectant: Vă mulțumesc! Aș... pentru ce urmează...

02. OCT. 2019J


Snmnătură de primire.


Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: As vrea să vă prezentați! Aș vrea să vă prezentați.

Domnul Constantin Drăgan. proiectant: Pentru că toate punctele care urmează au același subiect...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: As vrea să vă.... Mă scuzați puțin... Aș vrea să vă prezentați, să știm cu cine stăm de vorbă.

Domnul Constantin Drăgan, proiectant: Vă mulțumesc! Sigur! Am omis! Numele meu este Constantin Drăgan, reprezint firma Proiect București Grup, vă spun tangențial calificarea mea, sunt doctor în economia construcțiilor. Și vă pot explica și legalitatea și necesitatea acestor investiții. Cu permisiunea dumneavoastră, pentru că sunt mai multe puncte comune, aș face întâi o referire la necesitate. Toate investițiile la care vă referiți în continuare în Ordinea de zi a Consiliului Local au avut ca bază o temă pe care noi am definitivat-o cu fiecare conducător de unitate școlară în parte. Asta având ca temei necesitatea tehnică și, în primul rând pentru că în anii precedenți s-au făcut mai mult intervenții de reparații și nu de amplitudine care să pună în legalitate funcționarea școlilor respective, apoi de legalitate, majoritatea dintre unitățile de învățământ funcționează parțial ilegal, pentru că nu au certificate corespunzătoare, ba de la I.S.U., ba de la sănătate, ba... ba de la siguranța în exploatare. Sunt convins că știți lucrul ăsta. în DALI-urile pe care le-am avut ca temă, am prezentat conform legislației în vigoare și aici mă refer la conținutul cadru din 907 - Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice , indicatorii tehnico economici pe care, conform competențelor dumneavoastră, a Consiliului Local și a consilierilor, aveți posibilitatea să vă exprimați din punct de vedere al legalității. Al oportunității, îmi cer scuze! Al oportunității. Investițiile acestea sunt necesare și dintr-un alt motiv, dacă mai îmi permiteți două cuvinte. învățământul de toate gradele din Sectorul 1 este mult peste media învățământului din București și chiar din țară. Știți foarte bine că presiunea care se face asupra directorilor de la unitățile de învățământ este de către părinți, care să-și înscrie copiii dintr-o grămadă de alte zone decât ale Sectorului 1. Deci majoritatea acestor unități de învățământ sunt supra aglomerate, ele...

Doamna Ilinca Macaric: Scuzați-mă că vă întrerup, puteți să-mi răspundeți la niște întrebări punctuale tehnice, că vreau mai întâi să clarificăm, e clar că aceste clădiri.........

Domnul Constantin Drăgan: Vreau să vă fac precizarea că.......

Doamna Ilinca Macarie: Aceste clădiri au nevoie să-și ia autorizația ISU, absolut, dar eu vreau niște răspunsuri la niște întrebări punctuale pentru că suma, ca să înțeleg de unde provine acea sumă, asta-i tot. Dacă se poate să m-i le dați.

Domnul Constantin Drăgan: Noi vă putem sta la dispoziție până în detaliu, până la listă de cantități sau devize care au fost făcute pa baza prețurilor medii din piață în acest moment și pe baza temelor pe care le-am.....repet

Doamna Ilinca Macaric: Deci aveți listă de cantități, nu cum a zis Clinciu.
Domnul Constantin Drăgan: Pe baza temelor pe care le-am definitivat cu unității de învățământ. Acuma pe fiecare dintre aceste poziții.............

Petiție


Domnul Glicorgliiță-Liviu Goncea: Domnul președinte, data trecută tot dânșii au întrebat despre lista echipamentelor.....o secundă, că vreau să vă spun ceva. Lista echipamentelor care le vom

cumpăra noi de la spitale, au cerut-o ei, păi dacă o ceream noi acum 5 ani de zile aveam mascații jos. Nici nu apucam să cerem lista respectivă și veneau mascații să ne ia. Ori nu înțeleg ce cer, ori au scuza că nici unul dintre ei n-a trecut prin lumea oamenilor de afaceri. Nici unul dintre ei, toți sunt subvenționați de undeva.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Fiecare își asumă ce întreabă.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Dar eu nu-s curios, vă repet. încă odată, aveam mascații jos, aveam mascații jos, dacă eu ceream lista echipamentelor de la spital, cum au cerut-o ei și pe ei nu i-a întrebat nimeni, nimic. Nimic, nimic. Vă rog să nu dați cantități, să nu dați explicații.

Domnul Constantin Drăgan: ....domnul director de la școli. Conform conținutului cadru 907, la faza DALI, se dau indicatori tehnico-economici, pe devize confidențiale și cu prețuri unitare medii. Urmează ca în faza următoare, după ce dumneavoastră, veți binevoi să decideți asupra bugetului pe fiecare unitate școlară în parte conform legislației în vigoare, după ce alocați bugetul, să se facă faza următoare, proiectare plus execuție. Conform lui 907 listele de cantități pe fiecare element de construcție în parte, se vor definitiva la faza „proiect tehnic”.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mulțumim frumos, haideți să trecem la vot.

Domnul Constantin Drăgan: Vă mulțumesc. Dumneavoastră decideți, nu noi.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți să votăm, proiectul 3, vă rog frumos. Mai avem 3 voturi. 20 de voturi pentru, 5 abțineri. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 20 VOTURI PENTRU ȘI 5 ABȚINERI din 25 de consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 4. "Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Lucrări de reparații, modernizare și reabilitare” la Școala Gimnazială Titu Maiorescu ”

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog! 21 de voturi pentru, 4 abțineri. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 21 VOTURI PENTRU ȘI 4 ABȚINERI din 25 de consilieri locali prezenți

\ ț oTocv2^LJ j Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte tle ședință: Punctul nr. 5. ’’A/v^err|&ir^^ff^hiiarepetiV'pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor

investiției “Lucrări de reparații, modernizare și reabilitare” la Școala Gimnazială Alexandru Costescu ”

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședința: Votați, vă rog! 18 de voturi pentru, 6 abțineri, 1 vot împotrivă. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 18 VOTURI PENTRU 6 ABȚINERI SI 1 VOT

3                       3

ÎMPOTRIVĂ din 25 de consilieri localiprezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 6. "Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Lucrări de reparații și modernizare construcție existentă” la Școala Gimnazială Sfinții Voievozi ”

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog! 19 de voturi pentru, 6 abțineri. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 19 VOTURI PENTRU SI 6 ABȚINERI din 25 de

3                        3

consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 7. "Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Lucrări de reparații, modernizare și reabilitare” la Școala Gimnazială Nicolae Titulescu ”

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog! 19 de voturi pentru, 6 abțineri. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 19 VOTURI PENTRU ȘI 6 ABȚINERI din 25 de consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 8. "Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Lucrări de reparații, modernizare și reabilitare” la Liceul Teoretic Alexandru Vlahuță ”

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog! Mai avem un vot. 19 de voturi pentru, 6 abțineri. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 19 VOTURI PENTRU ȘI 6 A consilieri locali prezenți

H 02.0CI.^9__n

\semnșWLdU~^


Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință: Punctul nr. 9. ”Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la Colegiul Național AUREL VLAICU”

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: Votați, vă rog. 19 de voturi pentru, 6 abțineri. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 19 VOTURI PENTRU SI 6 ABȚINERI din 25 de

> >

consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Spuneți, domnule Păiuși!

Domnul Olivcr-Leon Păiuși: Din partea Comisiei, proiectele 10, 11 și 12 au aviz favorabil.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mulțumim! Proiectul nr. 10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Lucrări de reparații, modernizare și reabilitare la Grădiniță nr. 97 din strada Islaz nr. 13”. Votați, vă rog! Mai sunt două voturi. Unanimitate! Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 25 de consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Lucrări de reparații, modernizare construcție existentă și construire sală de sport la Școala Gimnazială nr. 178”. Votați, vă rog! Unanimitate! Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 25 de consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției ‘‘Construcție modulară -Școala Gimnazială nr. 179". Spuneți, domnule consilier!

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Proiectul 12 este pentru Școala 179. Văd că este și domnul director aici în sală. Voiam să readuc în atenție urgența, necesitatea și totodată dorința părinților care au copiii acolo ca acest proiect să fie realizat cât mai repede. Nu comentez în niciun fel de ce a durat un an de zile toată această procedură de obținere a avizelor și autorizațiilor, pentru că știm foarte bine: școala se află în zona protejată Bazilescu, este pe culoarul de zbor al Aeroportului Băneasa, așadar procedurile sunt un pic mai greoaie, iar documentația mai aim^nn^e^PCELS¥tf;—- ' înțeleg este timpul foarte mare alocat realizării acestor construcții modulare, dat fiind faptul că nu este vorba de construcții monolit, nu este vorba de zidării, nu este vorba de lucrări standard de construcție. Singura lucrare amplă pe care aș putea să o identific este acel radier pe care se vor monta containerele.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mai sunt trei voturi.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Deci, termenul între 12 și 24 de luni pentru a construi 8 clase, cancelarie și grupuri sanitare nu știu dacă este tocmai o perioadă rezonabilă, ținând cont că avem experiență atât în București, cât și în țară pentru construcții similare. Aduc în discuție Timișoara care anul trecut...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mă scuzați puțin, domnule consilier!

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Imediat termin.

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Stați să anunț rezultatul votului.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Cum?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Anunț rezultatul votului și continuați. Unanimitate! Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 25 de consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Spuneți!

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Voiam să aduc în discuție Timișoara unde 6 clase au fost construite într-o vacanță de vară în anul 2018. De aceea, domnul director Clinciu, care este aici, dacă are informații sau dacă poate să ne furnizeze detalii despre acest termen de execuție, l-aș ruga să o facă pentru că este foarte foarte îndelungat, mai ales că necesitatea acolo, știm cu toții, este urgentă.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință: Mulțumim, domnule consilier!

Domnul Ghcorghiță-Liviu Goncea: Eu sunt primul. Aș dori să se ia act de prezența domnului Bulfon în sala. Atât. Mulțumesc mult!

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Dacă se poate, domnule președinte! Noi v-am susținut, domnule director, să știți, în absolut tot ce ține de școli. Mă bucur să văd astfel de inițiative, însă mă tot întreb la situația din trecut, având în vedere că suntem deja în octombrie și dumneavoastră nu ne-ați dat, nici măcar până acum, execuția bugetară la 30 iunie 2019. Vă spun sincer că astăzi, în continuarea acțiunilor noastre, am depus o interpelare la Registratură deoarece ne interesează să vedem cu cine lucrați, dacă ați făcut atribuiri directe, dacă ați făcut licitații pe lucrări pe fiecare școală, pe fiecare unitate de învățământ din sector. Ne interesează să vedem dacă există termene depășite, ce măsuri ați luat împotriva acelor firme, ce măsuri ați luat pentru a proteja copiii, dacă i-ați relocat, în câte schimburi învață acești copii. Aș vrea să ne prezentați data viitoare, la modul cel mai serios vă cer a nu știu câta oară, un raport și execuția bugetară la 30 iunie. Dacă ne puteți spune acum....cred că este a patra, a cincea oară când vă întrebăm acest lucru și nu ne puteți răspunde. Aceasta este interpelarea. Să știți că am depus-o astăzi exact înainte de ședința de


Consiliu. Aș avea rugămintea să ne răspundeți cât mai repede pentru că noi pri întrebări și de la părinți. Nu sunt terminate lucrări în anumite școli și vrem situația, vrem să facem publice absolut toate contractele, toate sumele pe carFTe-âți atribuit firmelor și să știm exact care este relația pe care o aveți dumneavăastră cu anumite firme, unde ați avut atribuiri directe, ce sume au în contracte și dacă și-au respectat termenele. Mulțumim mult! Și execuția bugetară, dacă ne-o puteți spune, la 30 iunie. Știu că este a nu știu câta oară când v-o cerem, dar poate ne-o puteți comunica. Mulțumim mult!

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Aș dori să luăm act că, totuși, grupul PNL știe să facă un amendament sau o interpelare. Nu știu cum au aflat între timp. Dar ce voiam să-i rog: poate totuși puneți pe cineva să vină la Comisia economică. Hai să votăm astăzi ca să nu mai aveți motivație să spuneți că nu ați fost. Faceți hotărârea că sunteți toți aici. O scrieți pe hârtie, noi o votăm. Te rog! Faceți-o astăzi ca să o facem astăzi.

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: Mulțumim, domnule Goncea!

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Mulțumesc!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Domnule director!

A

Domnul Romeo Clinciu - director Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitare Publice: O să vă răspundem în cel mai scurt timp la interpelare. Nu am venit pregătiți, să vă spun sincer, cu execuția. Nu este vorba despre asta, nu înseamnă că nu am semnat, că nu m-am uitat la momentul respectiv, dar nu știu sumele la momentul acesta pentru că nu am venit pregătit cu ele. O să vă răspundem și o să vă dăm toate detaliile pe care ni le-ați solicitat. Acum, la momentul acesta, nu știu sumele pe dinafară.

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Vorbim de procente.

A

Domnul Romeo Clinciu - director Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitare Publice: Nici procente în momentul ăsta.

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: Haideți să votăm!

A

Domnul Romeo Clinciu - director Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitare Publice: Referitor la întrebarea domnului Bulfon, termenul respectiv este doar un termen estimativ. Am estimat un termen mai mare pentru că nu știam exact cât vor dura autorizațiile, dar, după ce vor trece indicatorii, încercăm să rezolvăm cât de repede posibil.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mulțumim! Haideți să votăm, vă rog frumos!

Doamna Ramona Porumb: Două secunde! înainte de a trece la vot, vă rog! Aș vrea să vă întreb, doamna secretar, ce fel de proiect este acesta. Adică în ce articol de lege avem ca atribuții ale Consiliului Local respingerea unei anumite plângeri.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Doamna Porumb!

Doamna Ramona Porumb: Nu trebuia practic doar să aduceți la cunoștința Consiliului Local că există o plângere? Chiar vreau să știu dacă există precizat într-un articol de lege această atribuție a Consiliului Local de a respinge anumite plângeri.


Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Doamna P< să vorbesc.

Doamna Ramona Porumb: Păi după ce termin întrebarea, normal că v Mulțumesc!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Doamna Porumb a solicitat Consiliului Local al Sectorului 1 revocarea hotărârilor adoptate în data de 9 iulie 2019, hotărâri care sunt adoptate de Consiliul Local al Sectorului 1. Conform Deciziei înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 12/2015, țin să vă precizez că primarul sectorului 1 nu poate ataca hotărârile, primarul în general, nu poate ataca hotărârile adoptate de către deliberativ. Drept pentru care, revocarea unui act administrativ nu se poate face decât de către organul care a adoptat, organul emitent al actului administrativ. în situația dată, revocarea nu se poate realiza decât de către Consiliul Local și nu de către Primarul Sectorului 1 sau de către executiv, sau, se poate ataca de către Instituția Prefectului. Sub acest aspect, poftim?... Actul este plângerea prealabilă prin care se solicită revocarea actelor adoptate. Sunt 9 hotărâri ale Consiliului Local, aprobarea rectificării, aprobarea organigramei... ori revocarea nu o poate realiza primarul. Tocmai ce v-am spus, revocarea, ....plângerea prealabilă trebuie soluționată potrivit legii contenciosului administrativ, înainte de a te adresa instanței de contencios, și știți și dumneavoastră, te poți adresa la organul emitent cu plângere prealabilă. în situația în care se apreciază de către Consiliul Local că actele au fost adoptate în conformitate cu prevederile legale sau cu încălcarea prevederilor legale, numai consiliul este cel îndreptățit să dispună/aprobe revocarea acestor acte administrative. Deci practic plângerea prealabilă trebuie să fie soluționată de către Consiliul Local al Sectorului 1, nu de către Primarul Sectorului 1 potrivit Deciziei nr. 12/2015. De asemenea ... sub acest aspect, deci nu putem noi, consiliul trebuie să soluționeze plângerea prealabilă.. ..la ce să decideți dumneavoastră? S-a propus de către compartimentul de specialitate, a existat o propunere de respingere a plângerii prealabile înaintată Consiliului Local. în situația în care s-ar fi dorit că această plângere să fie admisă, ar fi trebuit să existe un proiect prin care s-ar fi propus admiterea plângerii prealabile. Da, doamnă, vreau să va explic potrivit Codului Administrativ, potrivit Constituției și potrivit Legii nr. 199/1997, legea privind ratificarea cartei europene a autonomiei locale, administrația publică funcționează după principiul cooperării, principiul responsabilității. Deci prima regulă esențială este a cooperării între executiv și deliberativ, astfel încât să funcționeze autoritatea în interesul primordial al colectivității. După cum se poate observa, autoritatea deliberativă, în cea mai mare parte atacă, își atacă propriile hotărâri adoptate de către Consiliul Local al Sectorului 1, deci, la noi nu funcționează și ești obligat prin Constituție să cooperezi în interesul colectivității cetățenilor, fiind de neconceput un conflict între cele două autorități din cadrul aceleiași subunități administrativ-teritoriale. Această plângere prealabilă, potrivit legii contenciosului administrativ, nu poate fi soluționată decât de către Consiliul Local care a adoptat aceste hotărâri. Aceste hotărâri au fost adoptate cu majoritatea prevăzută de lege de către Consiliul Local al Sectorului 1, au fost semnate de legalitate de către Secretarul Sectorului 1, deci practic numai consiliul poate soluționa o astfel de plângere prealabilă.

Domnul Cristian Marian Nca^u - Președinte de ședință: Haideți să supunem la vot. Haideți să votăm.Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Nu. Nu citiți titlul. Citțți consiliu.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți să votăm vă rog frumos.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: De asemenea, aceasta este propunerea executivului înaintată Consiliului Local, având în vedere că aceste hotărâri au fost adoptate cu 13 voturi. Deci, hotărârile au intrat în vigoare, au avizul de legalitate al secretarului, vă rog liniște, și au fost înaintate Instituției Prefectului pentru exercitarea controlului de legalitate. în ceea ce privește legalitatea actelor adoptate de consiliul local, atît Constituția României Și aceasta va fi procedura, de acum în acolo toate plângerile prealabile care vor urma, cele înainta și Legea nr. 554/2004 consacră competența expresă ce revine prefectului sub forma controlului de tutelă administrativă. Și Și aceasta va fi procedura, de acum în acolo toate plângerile prealabile care vor urma, cele înaintate de către doamna Macarie, se vor soluționa de către Consiliul Local al Sectorului 1......Cum adică o să faceți plângere prealabilă? Ce anume nu vi se pare legal? Ce

anume nu vi se pare legal? Cine vreți să răspundă la plângerea dumneavoastră prealabilă, doamna Macarie? Cine vreți? Exact asta vă explic. Există o Decizie a înaltei Curți de Casație și Justitție nr. 12/2015, prin care se reglementează că Primarul nu poate ataca hotărârile Consiliului Local. Drept pentru care nu poate să răspundă la o plângere prealabilă, să dispună revocarea sau menținearea unei hotărâri. Numai Consiliul Local, ca autoritate deliberativă.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință: Cine nu a votat? Cristi, cine nu a votat? 13 voturi pentru, 1 abținere, 11 voturi împotrivă. Hotărârea a fost adoptată.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 13 VOTURI PENTRU 11 VOTURI ÎMPOTRIVĂ ȘI 1 ABȚINERI din 25 de consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 14.”Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării Proiectului "EDUCAȚIE ȘI PERFORMANȚA” în cadrul Liceului Teoretic Jean Monnet în anul școlar 2019-2020 Votați vă rog. Mai avem un vot vă rog frumos. Cine nu a votat? Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 25 de consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință: Proiectul nr. 15. ”Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării Proiectului educațional „ Grădinița pentru toți ” la nivelul tuturor unităților de învățământ de stat cu nivel preșcolar de pe raza Sectorului 1 al Municipiului București, în anul școlar 2019-2020”. Votați vă rog. 24 voturi, 1 abținere. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 24 VOTURI PENTRU ȘI 1 ABȚINERI din 25 de consilieri locali prezenți


01.


. nș | con'p'®^® Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr.

privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru îtTmcirea Consiliului Local Sector 1 în vederea achiziționării pentru și în numele Municipiului București a terenului situat în București, Str. Miercani nr. 109, sector 1 și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 1 — prin Administrația Domeniului Public Sector 1. ” Spuneți domnul.....

Domnul Oliver-Lcon Păiuși: Domnul președinte, în comisia pe care am avut-o astăzi, comisia pentru urbanism și amenajarea teritoriului, am analizaț acest proiect, Miercani, vreau să aduc la cunoștință Consiliului Local faptul că, în zonă, parcarea este reglementată clar prin Planul Urbanistic General și parcarea se face exclusiv în incinta lotului și aș dori să fie stipulat, să fie trecut în procesul verbal al ședinței, faptul că dorim că acest teren să aibă destinația exclusivă pentru locuri dejoacă. Nu pentru parcaj. Da? Locuitorii nu pot folosi parcajele în zonă pentru că ei au obligația, conform legii, să facă parcarea în incinta lotului. Exclusiv, în incinta lotului. Și asta era rugămintea de aici. Deci ideea este că noi avem 4 terenuri supuse spre aprobare, spre cumpărare, nu trebuie neapărat amendament.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți să votăm, vă rog frumos! Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 25 de consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 17. "Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 1 în vederea achiziționării pentru și în numele Municipiului București a terenului situat în București, Str. Aviator Popișteanu nr. IA, sector 1 și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 1 — prin Administrația Domeniului Public Sector 1 Votați vă rog.

Doamna Dorina-Luminita Bănișor: Cineva de la ADP ? Ni s-a părut...poate avem informări...poate nu am citit bine. Am înțeles că este un teren de 200 pe Aviator Popișteanu, 200 de metri pătrați și costă 125.000 euro?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Doamna Bănisor. Vă răspund eu. Din comisia de negociere face parte doamna Macarie. Deci până la executiv este acea comisie formată din consilieri locali și executiv.

Doamna Anca Gagu: Și s-a făcut o evaluare în acest sens.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Răspundeți la întrebare.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mai avem un vot, vă rog frumos Doamna Gagu Anca: S-a făcut o negociere. în baza acelei negocieri, doamna Macarie știe și s-a stabilit prețul. Nu a fost stabilit de noi.


Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Prețurile negocieri, sub evaluare.

Doamna Gagu Anca: Este un evaluator care stabilește și în urmă negoci sumă mai mică decât...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mulțumim frumos.

Doamna Gagu Anca: Păi nu stabilesc eu...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți că mai avem un vot,va rog frumos.

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Doamna Macarie știe prețul. Există consilieri care negociază preț și dau prețuri ?

Doamna Gagu Anca; Da !

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: domnul Suvac negociază, doamna Cristina Grigorescu.

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Nu, nu, nu. Eu am întrebat-o pe doamna și aș avea rugămintea să primesc răspunsul de la dumneaei și as mai vrea să nu mai fiu întreruptă, vă rog frumos.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Unanimitate, proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 25 de consilieri locali prezenți

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Deci vreau să îmi spuneți dacă au existat consilieri care v-au dat prețurile, doamnă, asta vreau să știu. Ok, bun.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mulțumim frumos !

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul numărul 18 pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 1 în vederea achiziționării pentru și în numele Municipiului București a terenului situat în București, Str. Turda nr. 110, sector 1 și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 1 - prin Administrația Domeniului Public Sector 1. Votați, vă rog! Unanimitate, proiectul a trecut.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST ADOPTAT ÎN UNANIMITATE-25 consilieri prezenți Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Spuneți, domnule Bulfon.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Voiam să întreb în legătură cu Turda 110, pentru că terenul pe care tocmai l-ați votat este cel care, dacă nu înșel, doamna director a fost și ani în urmă loc de joacă, dar alături de el este un teren mult mai mare. Cunoaștem statutul acestuia? Există vreo posibilitate de a achiziționa și pe acela ?

\ oi. oci.'\ \

Doamna Gagu Anca: Pe Turda ? In momentul asta noi vorbim de un teren oe cane nu îLsfii»r-De- TTsr.J

-------------------- a L—xnsi comp'e'are

cel de care spuneți dumneavoastră, lângă, nu îi știm situația. Exact. Putem sâfîînTfiil^fiH sjtuatia ......

•  •-                                                                     ‘ scmnățuȚl^nm^

juridică.


Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Dacă ne puteți comunica, toate aceste terenuri sunt deținute de persoane fizice private ? Deci nu de instituții sau de... bine, mulțumesc frumos.

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte dc ședință: Haideți să votăm, va rog frumos! Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ ÎN UNANIMITATE-25 consilieri prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul numărul 20 pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de deszăpezire pentru sezonul rece, respectiv iarnă 2019-2020.

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Domnule director Fodoroiu, dacă ne puteți spune câteva cuvinte despre deszăpezire, pentru că am avut ani în care ne-ați cerut să rectificam anumite hotărâri de consiliu și vreau să ne spuneți exact ceea ce ați prevăzut pentru anul acesta, pentru deszăpezire. Mulțumesc !

Domnul Fodoroiu Cosmin Marius - Director Executiv Direcția Investiții: Rectificările nu s-au referit la programul de deszăpezire niciodată. La material, da, pentru că la un moment dat... Nu miile de tone s-au rectificat ci modul de achiziție al materialului antiderapant. Și anul acesta vom face la fel că și anul trecut, vom mandata Romprest pentru a achiziționa în numele sectorului 1 material antiderapant. Cantitățile sunt an de an aproximativ aceleași, în funcție și de restul rămas, dar au rămas și stocuri, dar și anul acesta sunt aceleași cantități că și anul trecut. Clorură mai avem 798 de tone și sare mai avem 4425 de tone. Această cantitate ne permite aproximativ 2-3 zile în regim de urgență maximă.

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Mă interesa ce procedura se aplică, achiziție sau directă?

Domnul Fodoroiu Cosmin Marius Director Executiv Direcția Investiții: De fiecare dată Romprest face achiziție conform normelor în vigoare.

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Achiziție cum ?

Domnul Fodoroiu Cosmin Marius Director Executiv Direcția Investiții: Achiziție prin cerere de ofertă.

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Deci directă.

Domnul Fodoroiu Cosmin Marius Director Executiv Direcția Investiții: Având în vedere că producătorii de sare sunt...

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Eu asta am întrebat, dacă e achiziție directă sau prin licitație. Deci e directă. Mulțumim.


Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți să votăm, v avem 4 voturi, vă rog frumos. Păi stăm degeaba, ne uităm unii la alții. Unanii trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ ÎN UNANIMITATE-25 consilieri prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul numărul 21 pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea materialelor degivrante (fondanți chimici) pentru prevenirea depunerii zăpezii, împotriva înghețului și pentru combaterea formării poleiului pe rază administrativă a Sectorului 1 al Municipiului București în iarnă 2019-2020.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ ÎN UNANIMITATE-25 consilieri prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul numărul 22 pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței nominale a Comisiei de Evaluare a

Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 1. Votați, va rog! Mai avem un vot. Domnule Goncea? Cine nu a votat? Unanimitate, proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ ÎN UNANIMITATE-25 consilieri prezenți

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Proiectul numărul 23 pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Complexului Mulțifuncțional Caraiman. Votați, vă rog! Unanimitate, proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ ÎN UNANIMITATE-25 consilieri prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul numărul 24 pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 125/22.04.2019 privind stabilirea, începînd cu dată de 1 aprilie 2019, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din cadrul Complexului Multifuncțional Caraiman. Votați, vă rog! Haideți că mai avem un vot. Unanimitate. Proiectul a trecut!

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ ÎN UNANIMITATE-25 consilieri prezenți

\ f Oî. J Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul numărul 2Ș^e o^yi(qj»ns|jlela,epeV zi “Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii nr. 57/28.02.2019

Regulamentului privind regimul finanțărilor acordate de la bugetul local aP-SSctorului 1 al Municipiului București pentru activități nonprofit de interes local în baza Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Votați, vă rog! Mai avem un vot. Cine nu a votat ?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Domnule Chirvase ?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință: Unanimitate, proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ ÎN UNANIMITATE-25 consilieri prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Declar ședința închisă. Vă mulțumesc!

Notă: Consemnarea voturilor s-a realizat în conformitate cu rezultatele înregistrate de sistemul

de vot electronic, conform raportului anexat.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,Alina Măruntelu

Andreea Kutyik


Simona Dumitrescu

Lidia Ghencea ț


Date


9/23/2019


Begin


3:00:00 PM


End


4:30 PM


Description


DISPOZIȚIA NR. 3133/ 19.09.2019

PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1, ÎN


ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, ÎN DATA DE 23.09.2019


AVÂND ÎN VEDERE ART.133 ALIN. (2) LIT. A) COROBORAT CU ART.134 ALIN.(I) Șl ART.135 DIN ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV, CU MODIFICĂRILE Șl COMPLETĂRILE ULTERIOARE;

ÎN TEMEIUL PREVEDERILOR ART.196 ALIN.(I) LIT.B) DIN ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV, CU MODIFICĂRILE Șl COMPLETĂRILE ULTERIOARE;


PRIMARUL SECTORULUI 1

DISPUNE:

ART.l. - SE CONVOACĂ CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, ÎN DATA DE 23.09.2019, ORA 15.00, ÎN SALA DE ȘEDINȚĂ A SECTORULUI 1, SITUATĂ ÎN B-DUL BANU MANTA NR.9, SECTOR 1;

ART.2. - ORDINEA DE ZI PROPUSĂ ESTE PREZENTATĂ ÎN ANEXA NR.1 CARE FACE PARTE INTEGRANTĂ DIN PREZENTA DISPOZIȚIE;

ART.3. - MATERIALELE ÎNSCRISE ÎN PROIECTUL ORDINII DE ZI VOR FI

COMUNICATE CONSILIERILOR LOCALI Al SECTORULUI 1 ÎN FORMAT ELECTRONIC SAU SUPORT DE HÂRTIE ATUNCI CÂND MATERIALUL NU POATE FI TRANSMIS IN FORMAT ELECTRONIC (DUPĂ CAZ, SF-URILE, SE CONSULTĂ LA SERVICIUL TEHNICĂ LEGISLATIVĂ, SECRETARIAT Șl ARHIVĂ);

ARTA - PROIECTELE DE HOTĂRÂRI VOR FI TRIMISE SPRE AVIZARE COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1;

ART.5. - MEMBRII CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 SUNT INVITAȚI SĂ FORMULEZE Șl SĂ DEPUNĂ AMENDAMENTE ASUPRA PROIECTELOR DE HOTĂRÂRI;


ART.6. - SECRETARUL SECTORULUI 1 PRIN SERVICIUL TEHNICA LEGISLATIVĂ, SECRETARIAT Șl ARHIVĂ VA ADUCE LA CUNOȘTINȚĂ CONSILIERILOR LOCALI Șl LOCUITORILOR SECTORULUI 1 PREVEDERILE PREZENTEI DISPOZIȚII.

Delegate

ID

Title

Name

First name

Group

Seat

Badge number

3

PREȘEDINTE

NEAGU

CRISTIAN MARIAN

PMP

42FE1B41

4

USR

MUNTEANU

CRISTINA SIMONA

USR

6294D441

5

PSD

SUDITU

RALUCA GABRIELA

PSD

F28BID41

6

PSD

TUDOSE

CRISTIAN ADRIAN

PSD

B2182D41

7

PSD

COMANICI

ANCUTA SORINA

PSD

A293C541

8

PSD

CONDURACHI

ECATERINA RALUCA

PSD

F2119541

9

PSD

CRISU

FLORIAN MISU

PSD

42C58F41

10

PSD

IORDAN

FLOREA

PSD

52572841

11

UNPR

GONCEA

GHEORGHITA LI VIU

UNPR

42CF9141

12

UNPR

POPA

DANIELA

UNPR

42B78141

13

UNPR

DAMIAN

GEORGE

UNPR

52138141

14

PMP

PURCAREA

MIHAIL TEODOR

PMP

72EBD441

15

ALDE

DEACONU

Al FXANDRIJ ȘTEFAN

ALDE

92A2CE41

16

ALDE

ZAMFIR

VICTOR

ALDE

A2EA1D41

17

PNL

SUVAC

VIRGIL ADRIAN

PNL

B2B21A41

18

PNL

PORUMB

RAMONA

PNL

E2A48B41

19

USR

DANISOR

DORINA LUMINIȚA

USR

8ZB69/41

20

PNL

CHIRVASA

VIOREL DANIEL

PNL

32403B41

21

PNL

GRIGORESCU

IULIANA CRISTINA

PNL

824FC841

23

PNL

OLTEAN U

VIRGIL MADALIN

PNL

125TD041

26

USR

PAIUSI

OLIVER LEON

USR

B2839141

27

USR

VIERU

MANUELAUGUSTIN

USR

D2003541

28

USR

MACARIE

ILINCA

USR

D230CC41

29

USR

MURESAN

MANUELA

USR

B2C01B41

31

SFCRETAR

CEFALAN

DANIELA NICOLETA

229E7F41

33

PRIMAR

TUDORACHE

DANIEL

E2D61D41

60

PNL

GEORGESCU

ADRIANA MIHAELA

PNL

D2F91D41


Agenda items overview

SequenceType

1        Vote Item


Title

DESCĂRCAREA

PROCESULUI VERBAL

AL ȘEDINȚEI

ORDINARE DIN DATA


Description

CVORUM ART 139(1 )


Start time

Monday, September 23,

2019 3:15:04 PM


End time

Monday, September 23,

2019 3:16:08 PM


2 Vote Item


3 Vote Item


28.08.2019;

APROBAREA ORDINII

DE ZI A ȘEDINȚEI

EXTRAORDINARE A

CONSILIULUI LOCAL

AL SECTORULUI 1

DIN DATA DE

23.09.2019

PROIECT 2 PROIECT INIȚIATOR - PRIMARUL

DE HOTĂRÂRE      SECTORULUI 1 AL


CVORUM 139 (1)


Monday, September 23,

2019 3:16:08 PM


Monday, September 23,

2019 3:16:53 PM


PRIVIND APROBAREA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


RECTIFICĂRII        CVORUM ART 139 (3)

BUGETULUI GENERAL

CENTRALIZAT AL

SUBDIVIZIUNII

ADMINISTRATIV-

TERITORIALE

SECTORUL 1 AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI PE ANUL


2019


4 Voie llem


PROIECT 3 PROIECT


INIȚIATOR - PRIMARUL


Monday, September 23,


DE HOTĂRÂRE


SECTORULUI 1 AL


2019 3:35:05 PM


Monday, September 23,

2019 3:16:53 PM


Monday, September 23,

2019 3:35:05 PM


Monday, September 23,


2019 3:48:23 PM


PRIVIND APROBAREA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

DOCUMENTAȚIEI CVORUM ART 139 (3)

TEHNICO-

ECONOMICE Șl A

INDICATORILOR

TEHNICO-

ECONOMICI Al

INVESTIȚIEI "LUCRĂRI

DE REPARAȚII, MODERNIZARE Șl REABILITARE" LA GRĂDINIȚA NR.52

5 Vote Item       PROIECT 4 PROIECT INIȚIATOR - PRIMARUL Monday, September 23, Monday, September 23,

DE HOTĂRÂRE       SECTORULUI 1 AL        2019 3:48:23 PM         2019 3:49:11 PM

PENTRU APROBAREA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

DOCUMENTAȚIEI CVORUM ART139(3)

TEHNICO-

ECONOMICE Șl A

INDICATORILOR

TEHNICO-

ECONOMICI Al

INVESTIȚIEI "LUCRĂRI

DE REPARAȚII,

MODERNIZARE Șl

REABILITARE" LA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

TITIJ MAIORFSCI)

6 Vote Item


PROIECT 5 PROIECT


INIȚIATOR - PRIMARUL


Monday, September 23, Monday, September 23,


DE HOTĂRÂRE


SECTORULUI 1 AL


2019 3:49:11 PM


2019 3:50:30 PM


PENTRU APROBAREA


MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


DOCUMENTAȚIEI


CVORUM ART 139(3)


TEHNICO-

ECONOMICE Șl A

INDICATORILOR

TEHNICO-

ECONOMICI Al

INVESTIȚIEI "LUCRĂRI

DE REPARAȚII,

MODERNIZARE Șl

REABILITARE" LA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

ALEXANDRU

COSTESCU

7 Vote Item


PROIECT 6 PROIECT INIȚIATOR - PRIMARUL Monday, September 23,

țsemnMuri de

Monday, September 23,


DE HOTĂRÂRE


SECTORULUI 1 AL


2019 3:50:30 PM


2019 3:51:23 PM


PRIVIND APROBAREA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

DOCUMENTAȚIEI CVORUM ART139(3) TEHNICO-

ECONOMICE Șl A

INDICATORILOR

TEHNICO-

ECONOMICI Al

INVESTIȚIEI "LUCRĂRI

DE REPARAȚII Șl

MODERNIZARE

8       Vote Item


CONSTRUCȚIE

EXISTENTA" LA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

SFINȚII VOIEVOZI

PROIECT 7 PROIECT INIȚIATOR - PRIMARUL

Monday, September 23,

Monday, September 23,

DE HOTĂRÂRE      SECTORULUI 1 AL

2019 3:51:23 PM

2019 3:52:06 PM


PRIVIND APROBAREA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

DOCUMENTAȚIEI CVORUM ART 139 (3) TEHNICO-

ECONOMICEȘI A

INDICATORILOR

TEHNICO-

ECONOMICI Al

INVESTIȚIEI "LUCRĂRI

DE REPARAȚII,

MODERNIZARE Șl

REABILITARE" LA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

9 Vote ilei11


NICOLAE TITULESCU

PROIECT 8 PROIECT

DE HOTĂRÂRE


INIȚIATOR - PRIMARUL

SECTORULUI 1 AL


Monday, Septembei 23,

2019 3:52:06 PM


Monuay, Sepiei nuei 23,

2019 3:52:57 PM


PENTRU APROBAREA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

DOCUMENTAȚIEI CVORUM ART 139 (3)

TEHNICO-

ECONOMICE Șl A

INDICATORII OR

TEHNICO-

ECONOMICI Al

INVESTIȚIEI "LUCRĂRI

DE REPARAȚII,

MODERNIZARE Șl

REABILITARE" LA

LICEUL TEORETIC

ALEXANDRU

VLAHUȚĂ

 • 10     Voteltem       PROIECT 9 PROIECI INI |IAIOR - PRIMARUL Monday, September 23,

DE HOTĂRÂRE      SECTORULUI 1 AL       2019 3:52:57 PM

PENTRU APROBAREA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

DOCUMENTAȚIEI CVORUM ART 139 (3)

TEHNICO-

ECONOMICE Șl A

INDICATORILOR

TEHNICO-

ECONOMICI Al

INVESTIȚIEI "LUCRĂRI

DE REABIIITARF Șl

MODERNIZARE

CONSTRUCȚIE

EXISTENTĂ LA

COLEGIUL NA| IONAL

AUREL VLAICU"

 • 11     Voteltem       PROIECT 10 PROIECT INIȚIATOR - PRIMARUL Monday, September 23,

DE HOTĂRÂRE      SECTORULUI 1 AL       2019 3.53.33 PM

PENTRU APROBAREA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

DOCUMENTAȚIEI CVORUM ART 139 (3)

TEI INICO-

ECONOMICE Șl A

INDICATORILOR

TEHNICO-

ECONOMICI Al

INVESTIȚIEI "LUCRĂRI

Monday, September 23,

2019 3:53:33 PM


Monday, September 23,

2019 3:54:32 PM12


Vote Item


DE REPARAȚII,


MODERNIZARE Șl


REABILITARE LA


GRĂDINIȚĂ NR. 97


DIN STRADA ISLAZ


NR. 13"


PROIECT 11 PROIECT INIȚIATOR - PRIMARUL


Monday, September 23,


DE HOTĂRÂRE


SECTORULUI 1 AL


2019 3:54:32 PM


pnccwrj |

I semnălurâdepnmjre..............


Monday, September 23,


2019 3:55:16 PM


PENTRU APROBAREA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

DOCUMENTAȚIEI


CVORUM ART139(3)


TEHNICO-

ECONOMICE Șl A

INDICATORILOR

TEHNICO-

ECONOMICI Al

INVESTIȚIEI "LUCRĂRI

DE REPARAȚII,

MODERNIZARE

CONSTRUCȚIE

EXISTENTĂ Șl

CONSTRUIRE SALĂ

DE SPORT LA ȘCOALA

GIMNAZIALĂ NR.

13


Vote Item


PROIECT 12 PROIECT INIȚIATOR - PRIMARUL


Monday, September 23,


Monday, September 23,


DE HOTĂRÂRE


SECTORULUI 1 AL


2019 3:55:16 PM


2019 3:57:22 PM


PRIVIND APROBAREA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

DOCUMENTAȚIEI CVORUM ART 139 (3)

TEHNICO-

ECONOMICE Șl A

INDICATORILOR

TEHNICO-

ECONOMICI Al

INVESTIȚIEI

"CONSTRUCȚIE

MODULARĂ -ȘCOALA

GIMNAZIALĂ NR.

179"


14 Vote Item


PROIECT 13 PROIECT INIȚIATOR - PRIMARUL


Monday, September 23,


Monday, September 23,


DE HOTĂRÂRF


SFrTORI.ILI.il 1 AL


2019 3:57:22 PM


2019 4:10:03 PM


PRIVIND


RESPINGEREA


MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CVORUM ART 139(1)

PLÂNGERILOR

PREALABILE

FORMULATE DE

PARTIDUL NAȚIONAL

LIBERAL PRIN

DOAMNA RAMONA

PORUMB-CONSILIER

LOCAL AL

SECTORULUI 1 AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI

15 Vote Item


PROIECT 14 PROIFCT INIȚIATOR - PRIMARUL


Monday, September 23,


Monday, September 23,


DE HOTĂRÂRE


SECTORULUI 1 AL


2019 4:10:03 PM


2019 4.11.24 PM


PRIVIND APROBAREA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

IMPLEMENTĂRII CVORUM ART 139 (3)

PROIECTULUI

"FDUCAȚIF Șl

PERFORMANȚĂ" ÎN

CADRUL LICEULUI

TEORETIC JEAN

MONNET ÎN ANUL

16 Vote Item


ȘCOLAR 2019-2020

PROIECT 15 PROIECT

DE HOTĂRÂRE


INIȚIATOR - PRIMARUL

SECTORULUI 1 AL


Monday, September 23,

2019 4:11:24 PM


Monday, September 23,

2019 4:12:06 PM


PRIVIND APROBAREA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

IMPLEMENTĂRII CVORUM ART 139 (3)

PROIECTULUI

EDUCAȚIONAL „GRĂDINIȚĂ PENTRU TOȚI" LA NIVELUL TUTUROR UNITĂȚILOR DE

ÎNVĂȚĂMÂNT DE


STAT CU NIVEL


PREȘCOLAR DE PE


RAZA SECTORULUI 1


AL MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI, ÎN ANUL


ȘCOLAR 2019-2020


17 Vote Item


PROIECT 16 PROIECT INIȚIATOR - PRIMARUL


Monday, September 23,


Monday, September 23,


DE HOTĂRÂRE


SECTORULUI 1 AL


2019 4:12:06 PM


2019 4:14:18 PM


PRIVIND SOLICITAREAMUNICIPIULUI BUCUREȘTI

ACORDULUI


CVORUM ART139(3)


CONSILIULUI

GENERAL AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI PENTRU

ÎMPUTERNICIREA

CONSILIULUI LOCAL

SECTOR 1 ÎN

VEDEREA

ACHIZIȚIONĂRII

PENTRU Șl ÎN

NUMELE

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI A

TERENULUI SITUAT ÎN

BUCUREȘTI, STR.

MIERCANI NR. 109,

SECTOR 1 Șl

TRANSMITEREA

ACESTUIA ÎN ADMINISTRAREA

CONSILIULUI LOCAL

SECTOR 1 - PRIN

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC

SECTOR 1.

18 Vote Item


PROIECT 17 PROIECT INIȚIATOR - PRIMARUL


Monday, September 23,


Monday, September 23,


DE HOTĂRÂRE SECTORULUI 1 AL       2019 4:14:18 PM        2019 4:17:39 PM

PRIVIND SOLICITAREAMUNICIPIULUI BUCUREȘTI

ACORDULUI        CVORUM ART 139 (3)

CONSILIULUI

GENERAL AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI PENTRU

ÎMPUTERNICIREA

CONSILIULUI LOCAL

SECTOR 1 ÎN

VEDEREA

ACI IIZIȚIONĂRII

PENTRU Șl ÎN

NUMELE

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI A

TERENULUI SITUAT ÎN

RUCUREȘTI, STR.

AVIATOR

POPIȘTEANU NR. 1A,

SECTOR 1 Șl

TRANSMITFRFA

ACESTUIA ÎN

ADMINISTRAREA

CONSILIULUI LOCAL

SECTOR 1 - PRIN

ADMINISTRAȚIA

DOMENIULUI PUBLIC

SECTOR 1

19 Voteltem       PROIECT 18 PROIECT INIȚIATOR - PRIMARUL Monday, September 23, Monday, September 23,

DE HOTĂRÂRE SECTORULUI 1 AL       2019 4:17:39 PM        2019 4:18:41 PM

PRIVIND SOLICITAREAMUNICIPIULUI BUCUREȘTI

ACORDULUI        CVORUM ART 139 (3)

CONSILIULUI

GENERAL AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI PENTRU

Meeting Title: ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ, ÎN DATA DE 23.09.201^

ÎMPUTERNICIREA

țioi.            \ \

CONSILIULUI LOCAL

SECTOR 1 ÎN

---

VEDEREA

ACHIZIȚIONĂRII

PENTRU Șl ÎN

NUMELE

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI A

TERENULUI SITUAT ÎN

BUCUREȘTI, STR.

TURDA NR. 110,

SECTOR 1 Șl

TRANSMITEREA

ACESTUIA ÎN

ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL

SECTOR 1 - PRIN

ADMINISTRAȚIA

DOMENIULUI PUBLIC

SECTOR 1

20     Vote Item       PROIECT 19 PROIECT INIȚIATOR - PRIMARUL Monday, September 23,

Monday, September 23,

DE HOTĂRÂRE      SECTORULUI 1 AL       2019 4:18:41 PM

2019 4:20:25 PM

PRIVIND SOLICITAREAMUNICIPIULUI BUCUREȘTI

ACORDULUI        CVORUM ART 139 (3)

CONSILIULUI

GENERAL AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI PENTRU

ÎMPUTERNICIREA

CONSILIULUI LOCAL

SECTOR 1 ÎN

VEDEREA

ACHIZIȚIONĂRII

PENTRU Șl ÎN

NUMELE

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI A

TERENULUI SITUAT ÎN

BUCUREȘTI, STR. BĂNEASA NR. 7A, SECTOR I Șl TRANSMITEREA ACESTUIA ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 1 - PRIN ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

21

Vote Item

PROIECT 20 PROIECT INIȚIATOR - PRIMARUL

DE HOTĂRÂRE      SECTORUI UI 1 AL

PRIVIND APROBAREA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

DE DESZĂPEZIRE    CVORUM ART139(3)

PFNTRIJ SEZONUL

RECE, RESPECTIV

IARNA 2019-2020

Monday, September 23,

2019 4:20:25 PM

Monday, September 23,

2019 4:25:40 PM

22

Vote Item

PROIECT 21 PROIECT INIȚIATOR - PRIMARUL

DE HOTĂRÂRE      SECTORULUI 1 AL

Monday, September 23,

2019 4'25:40 PM

Monday, September 23,

2019 4:26:05 PM

PRIVIND APROBAREA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

MATERIALELOR CVORUM ART139(3) DEGIVRANTE

(FONDANȚI CHIMICI)

PENTRU PREVENIREA

DEPUNERII ZĂPEZII,

ÎMPOTRIVA

ÎNGHEȚULUI Șl

PEN'IRU

COMBATEREA

FORMĂRII POLEIULUI

PF RA7A

ADMINISTRATIVĂ A

SFCTORIJLUI 1 AL

MUNICIPIULUI


BUCUREȘTI ÎN IARNA

2019-2020

23 Vote Item


PROIECT 22 PROIECT INIȚIATOR - PRIMARUL


Monday, September 23,


Monday, September 23,


DE HOTĂRÂRE


SECTORULUI 1 AL


2019 4:26:05 PM


2019 4:27:15 PM


PRIVIND APROBAREA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


COMPONENȚEI

NOMINALE A

COMISIEI DE

EVALUARE A


CVORUM ART 139(1)


PERSOANELOR


ADULTE CU


HANDICAP SECTOR 1


24 Vote Item


PROIECT 23 PROIECT INIȚIATOR - PRIMARUL


Monday, September 23,


Monday, September 23,


DE HOTĂRÂRE


SECTORULUI 1 AL


2019 4:27:15 PM


2019 4:27:47 PM


PRIVIND APROBAREA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

ORGANIGRAMEI, CVORUM ART 139 (3)

STATULUI DE FUNCȚII

Șl REGULAMENTULUI

DE ORGANIZARE Șl

FUNCȚIONARE ALE

COMPLEXULUI

25 Vote Item


MULTIFUNCȚIONAL

CARAIMAN

PROIECT 24 PROIECT INIȚIATOR - PRIMARUL

Monday, September 23,

Monday, September 23,

DE HOTĂRÂRE      SECTORULUI 1 AL

2019 4:27:47 PM

2019 4:28:31 PM

PRIVIND

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


MODIFICAREA Șl


CVORUM ART 139 (3)


COMPLETAREA

HOTĂRÂRII

CONSILIULUI LOCAL

AL SECTORULUI 1 NR.

125/22.04.2019

PRIVIND STABILIREA,

ÎNCEPÎND CU DATA

DE1 APRILIE 2019, A

SALARIILOR DE BAZĂ

ALE PERSONALULUI

CONTRACTUAL Șl

FUNC] IGNARILOR

PUBLICI DIN CADRUL

FAMILIEI

OCUPAȚIONALE

"ADMINISTRAȚIE" DIN

CADRUL

COMPLEXULUI

MULTIFUNCȚIONAL

CARAIMAN

26     Vote Item

PROIECT 25 PROIECT INIȚIATOR - PRIMARUL   Monday, September 23, Monday, September 23,

DE HOTĂRÂRE      SECTORULUI 1 AL       2019 4:28:31 PM        2019 4:30:00 PM

PRIVIND ABROGAREA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRÂRII NR.     CVORUM ART 139 (1)

57/28.02.2019

PRIVIND APROBAREA

REGULAMENTULUI

PRIVIND RFGIMI.IL

FINANȚĂRILOR

ACORDATE DE LA

BUGETUI IOCALAL

SECTORULUI 1 AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI PENTRU

ACTIVITĂȚI

NONPROFIT DE

INTERES LOCAL ÎN

BAZA LEGII

ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE LOCALE NR.

215/2001,

REPUBLICATĂ, CU

MODIFICĂRILE Șl

COMPLETĂRILE

ULTERIOARE

Speech time statistics

Sequence Type


Title


Enabled


Arranged Time


Used Ti


Vote Item


DESCĂRCAREA


No


00:05:00


00:00:00


Vote Item


Vote Item


Vote Item


PROCESULUI


VERBAL AL


ȘEDINȚEI


ORDINARE DIN


DATA


28.08.2019;


APROBAREA


ORDINII DE ZI A


ȘEDINȚEI


EXTRAORDINAR


EA


CONSILIULUI


LOCAL AL


SECTORULUI 1


DIN DATA DE


23.09.2019


PROIECT 2


PROIECT DE


HOTĂRÂRE


PRIVIND


APROBAREA


RECTIFICĂRII


BUGETULUI


GENERAL


CENTRALIZAT


AL


SUBDIVIZIUNII


ADMINISTRATIV


-TERITORIALE


SECTORUL 1 AL


MUNICIPIULUI


BUCUREȘTI PE


ANUL 2019


PROIECT 3


PROIECT DE


No


No


No


00:05:00


00:05:00


00:05:00


00:00:00


00:00:00


00:00:00


I oî. 0C1.OT |


HOTĂRÂRE

PRIVIND

APROBAREA

DOCUMENTAȚIE

I TEHNICO-

ECONOMICE Șl

A

INDICATORILOR

TEHNICO-

ECONOMICI Al

INVESTIȚIEI

"LUCRĂRI DE

REPARAȚII,

MODERNIZARE

Șl REABILITARE"

LA GRĂDINIȚA

NR.52

5          Voteltem PR0IFCT4           No 00:05:00                      00:00:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PENTRU

APROBAREA

DOCUMENTAȚIE

I TEHNICO-

ECONOMICE Șl

A

INDICATORILOR

TEHNICO-

ECONOMICI Al

INVESTIȚIEI

"LUCRĂRI DE

REPARAȚII,

MODERNIZARE

Șl REABIIITARF"

LA ȘCOALA

GIMNAZIALĂ

TITU

Vote Item


Vote Item


MAIORESCU


PROIECT 5


PROIECT DE


HOTĂRÂRE


PENTRU


APROBAREA


DOCUMENTAȚIE


I TEHNICO-


FCONOMICF Șl


INDICATORILOR


TEHNICO-


ECONOMICI Al


INVESTIȚIEI


LUCRĂRI DE


REPARAȚII,


MODERNIZARE


Șl REABILITARE'


LA ȘCOALA


GIMNAZIALĂ


ALEXANDRU


COSTESCIJ


PROIECT 6


PROIECT DE


HOTĂRÂRE


PRIVIND


APROBAREA


DOCUMENTAȚIE


I TEHNICO-


ECONOMICE Șl


INDICATORILOR


TEHNICO-


ECONOMICI Al


INVESTIȚIEI


"LUCRĂRI DE


REPARAȚII Șl


No


No


00:05:00


00:05:00


00:0(101


F”01        '


Primit r®8Puns.


00:00:00MODERNIZARE

CONSTRUCȚIE

EXISTENTĂ" LA

ȘCOALA

GIMNAZIALĂ

SFINȚII

VOIEVOZI

 • 8          Vote Item PROIECT 7           No 00:05:00                       00:00:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

APROBAREA

DOCUMENTAȚIE

I TEHNICO-

ECONOMICE Șl

A

INDICATORILOR

TEHNICO-

ECONOMICI Al

INVESTIȚIEI

"LUCRĂRI DE

REPARAȚII,

MODERNIZARE

Șl REABILITARE"

LA ȘCOALA

GIMNAZIALA

NICOLAE

TITULESCU

 • 9          Vote Item PROIECT 8            No 00:05:00                       00:00:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PENTRU

APROBAREA

DOCUMENTAȚIE

I TEHNICO-

ECONOMICE Șl

A

10         Vote Item


10         Vote Item


11          Vote Item


11          Vote Item


INDICATORILOR

TEHNICO-

ECONOMICI Al


INVESTIȚIEI

"LUCRĂRI DE

REPARAȚII,

MODERNIZARE

Șl REABILITARE"

LA LICEUL

TEORETIC

ALEXANDRU

VLAHUȚĂ

PROIECT 9           No 00:05:00                      00:00:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PENTRU

APROBAREA

DOCUMENTAȚIE

I TEHNICO-

ECONOMICE Șl

A

INDICATORILOR

TEHNICO-

ECONOMICI Al

INVESTIȚIEI

"LUCRĂRI DE

REABILITARE Șl

MODERNIZARE

CONSTRUCȚIE

EXISTENTĂ LA

COLEGIUL

NAȚIONAL

AUREL VLAICU"

PROIECT 10          No 00:05:00                      00:00:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PENTRU12


APROBAREA DOCUMENTAȚIE

I TEHNICO-ECONOMICE Șl A INDICATORILOR

TEHNICO-

ECONOMICI Al

INVESTIȚIEI

"LUCRĂRI DE

REPARAȚII, MODERNIZARE

Șl REABILITARE

LA GRĂDINIȚĂ

NR. 97 DIN

STRADA ISLAZ

NR. H"

Vote Item PROIECT 11

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PENTRU APROBAREA

DOCUMENTAȚIE

I TEHNICO-

ECONOMICE Șl A

INDICATORILOR

TEHNICO-

ECONOMICI Al

INVESTIȚIEI

"LUCRĂRI DE

REPARAȚII, MODERNIZARE CONSTRUCȚIE

EXISTENTĂ Șl CONSTRUIRE

SALĂ DE SPORT


Nn 00:05:00


oo-oo-oo


LA ȘCOALA


GIMNAZIALĂ13         Vote Item


13         Vote Item


PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

APROBAREA

DOCUMENTAȚIE

I TEHNICO-

ECONOMICEȘI

A

INDICATORILOR

TEHNICO-

ECONOMICI Al

INVESTIȚIEI

"CONSTRUCȚIE

MODULARĂ -

ȘCOALA

GIMNAZIALĂ

NR. 179"

14         Vote Item


14         Vote Item


PROIECT 13           No 00:05:00                        00:00:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

RESPINGEREA

PLÂNGERILOR

PREALABILE

FORMULATE DE

PARTIDUL

NAȚIONAL

LIBERAL PRIN

DOAMNA

RAMONA

PORUMB -

CONSILIER

LOCAL AL

SECTORULUI 1

AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI

00:00:00


 • 15        Voteltern PROIECT 14          No 00:05:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

APROBAREA

IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI "EDUCAȚIE Șl PERFORMANȚĂ" ÎN CADRUL LICEULUI TEORETIC JEAN MONNETÎN ANUL ȘCOLAR 2019-2020

00:00:00


 • 16        Voteltern PROIECT 15          No 00:05:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND APROBAREA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI EDUCAȚIONAL „GRĂDINIȚA PENTRU TOȚI" LA NIVELUL TUTUROR UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DE STAT CU NIVEL PREȘCOLAR DE PE RAZA

17


Vote Item


SECTORULUI 1


AL


MUNICIPIULUI


BUCUREȘTI, ÎN


ANUL ȘCOLAR


2019-2020


PROIECT 16


No


00:05:00


01. 0CT.W9


PrtiuTspuns i completare petiție

■^mnâturâ de primire....................


00:00:00


PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

SOLICITAREA

ACORDULUI


CONSILIULUI

GENERAL AL


MUNICIPIULUI


BUCUREȘTI

PFNTRU

ÎMPUTERNICIRE


A CONSILIULUI


LOCAL SECTOR

1 ÎN VEDEREA


ACHIZIȚIONĂRII

PENTRU Șl ÎN

NUMELE


MUNICIPIULUI


BUCUREȘTI A

TERENULUI

SITUAT ÎN

BUCUREȘTI, STR.

MIEKCANI NK. 109, SECTOR 1

Șl

TRANSMITEREA

ACESTUIA ÎN ADMINISTRARE A CONSILIULUI LOCAL SECTOR


1 - PRIN

ADMINISTRAȚIA

DOMENIULUI

PUBLIC SECTOR

1.

18         Voteltem PROIECT 17           No 00:05:00                       00:00:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

SOLICITAREA

ACORDULUI

CONSILIULUI

GENERAL AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI

PENTRU

ÎMPUTERNICIRE

A CONSILIULUI

LOCAL SECTOR

1 ÎN VEDEREA

ACHIZIȚIONĂRII

PENTRU Șl ÎN

NUMELE

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI A

IERENULUI

SITUAT ÎN

BUCUREȘTI, STR.

AVIATOR

POPIȘTEANU

NR. 1A, SECTOR

1 $l

TRANSMITEREA

ACESTUIA ÎN

ADMINISTRARE

A CONSILIULUI

LOCAL SECTOR

1 - PRIN


ADMINISTRAȚIA

DOMENIULUI


PUBLIC SECTOR


19          Vote Item


PROIECT 18 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND SOLICITAREA ACORDULUI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PENTRU ÎMPUTERNICIRE A CONSILIULUI LOCAL SECTOR 1 ÎN VEDEREA ACHIZIȚIONĂRII PENTRU Șl ÎN NUMELE MUNICIPIULUI BUCUREȘTI A TERENULUI SITUAT ÎN BUCUREȘTI, STR. TURDA NR. 110, SECTOR 1 Șl TRANSMITEREA ACESTUIA ÎN ADMINISTRARE A CONSILIULUI LOCAL SECTOR 1 - PRIN ADMINISTRAȚIA


No 00:05:00


'SectoruH a1 SunîcVpiului București

registratură generala


02. OCT. 2019

Primit răspuns / completare petiție

Semnătură de primire...........................


00:00:00DOMENIULUI

PUBLIC SECTOR

1

•■2d ' ,';,:i'' ’Vdtell!em PROIECT 19            No 00:05:00                         00:00:00

‘li' i’iq -'ii..lutffimoZ !

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

SOLICITAREA

ACORDULUI

CONSILIULUI

GENERAL AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI

PENTRU

ÎMPUTERNICIRE

A CONSII IUI IJI

IOC Al SECTOR

1 ÎN VEDEREA

ACHIZIȚIONĂRII

PENTRU Șl ÎN

NUMELE

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI A

TERENULUI

SITUAT ÎN

BUCUREȘTI, STR.

DĂNCASA NR.

7A, SECTOR 1 Șl

TRANSMITEREA

ACESTUIA ÎN

ADMINISTRARE

A CONSILIULUI

LOCAL SECTOR

1 - PRIN

ADMINISTRAȚIA

DOMENIULUI

PUBLIC SECTOR

0 î. 0€T. 2M9


21


Vote Item


PROIECT 20


No


00:05:00


00:00:00


Primit răspuns I completare pet țl


22


Vote Item


PROIECT DE


HOTĂRÂRE


PRIVIND


APROBAREA DE


DESZĂPEZIRE


PENTRU


SEZONUL RECE,


RESPECTIV


IARNA


2019-2020


PROIECT 21


No


00:05:00


00:00:00


Semnătură de primire.


PROIECT DE


HOTĂRÂRE


PRIVIND


APROBAREA


MATERIALELOR


DEGIVRANTE


(FONDANȚI


CHIMICI)


PENTRU


PREVENIREA


DEPUNERII


ZĂPEZII,

ÎMPOTRIVA

ÎNGHEȚULUI Șl


PENTRU


COMBATEREA

FORMĂRII

POLEIULUI PE


RAZA

ADMINISTRATIV

Ă A

SECTORULUI 1


AL

MUNICIPIULUI


23


Vote Item


Vote Item


25


Vote Item


BUCUREȘTI ÎN

IARNA

2019-2020


PROIECT 22 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA COMPONENTEI NOMINALE A COMISIEI DE FVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP SECTOR 1 PROIECT 23


No 00:05:00


No 00:05:00


00:00:00


00:00:00


PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

APROBAREA ORGANIGRAMEI , STATULUI DE

FUNC| II Șl

REGULAMENTU

LUI DE

ORGANIZARE Șl

FUNCȚIONARE

ALE

COMPLEXULUI

MULȚIFUNCȚIO

NAL CARAIMAN

PROIECT 24


No 00:05:00


00:00:00


PROIECI DE

HOTĂRÂRE


PRIVIND


MODIFICAREA


COMPLETAREA


HOTĂRÂRIICONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 NR. 125/22.04.2019 PRIVIND STABILIREA, ÎNCEPÎNDCU DATA DE 1 APRILIE 2019, A SALARIILOR DE BAZĂ ALE PERSONALULUI CONTRACTUAL Șl FUNCȚIONARIL OR PUBLICI DIN CADRUL FAMILIEI OCUPAI IONALE "ADMINISTRAȚI E" DIN CADRUL COMPLEXULUI MULTIFIJNCȚIO NAL CARAIMAN

26


Vote Item


PROIECT 25


No


00:05:00


00:00:00


PKOltCI Dt

HOTĂRÂRE

PRIVIND ABROGAREA

IIOTĂRÂRII NR.

57/28.02.2019

PRIVIND

APROBAREA


REGULAMENTU LUI PRIVIND REGIMUL FINANȚĂRILOR ACORDAI E DE LA BUGE'I UL LOCAL AL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PENTRU ACTIVITĂȚI NONPROFIT DE INTERES LOCAL ÎN RA7A I FGII ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE NR, 215/2001, REPUBLICATĂ, CU MODIFICĂRILE Șl COMPLETĂRILE ULTERIOARE

Agenda Items


Vote Iteml

Title


Descrlption

Who can participate in the vote?

Secret Options

Status

[2] PENTRU


DESCĂRCAREA PROCESULUI VERBAL AL ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA 28.08.2019;

CVORUM ART 139 (1 )

Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Voted


25/25


 • [3] ABȚINERE                        0/0

 • [4] ÎMPOTRIVA                       0/0


Total voted (delegates / weight)         25/2502.


Primitr^puns ic


Semnăturii*


Total not voted (delegates / weight) 0/0

Entitled to vote (delegates / weight) 25/25

Outcome


[2] PENTRU

Unanimous voting

False


PROCESUL VERBAL APROBAT SI DESCĂRCAT

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU [2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

17

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

18

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

SlIVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[21

1

23

BANISOR DORINA

USR

PENTRU[2]

1

LUMINIȚA

24

GEORGESCU ADRIANA

PNL

PENTRU[2]

1

MIHAELA

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

PENTRU[2]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

PENTRU [2]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PCNTRU[2]

1

Vote Item2

Title

APROBAREA ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI

LOCAL AL SECTORULUI 1 DIN DATA DE 23.09,2019

Descripțion

CVORUM 139 (1)

Who can participate in the vote?

Only deiegates with a badge

Secret Options

Overall level: Deiegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

25/25

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (deiegates / weight)

25/25

Total not voted (deiegates / weight)

0/0

Entitled to vote (deiegates / weight)

25/25

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

ORDINEA DE ZI A FOST APROBATA

Deiegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

UNPR

PENTRU[2]

1


5

LIVIU

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

--------—pi

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

17

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

18

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1

24

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[2]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1Vote Item3

Title

PROIECT 2 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII

BUGETULUI GENERAL CENTRALIZAT AL SUBDIVIZIUNII ADMINISTRATIV-

TERITORIALE SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PE ANUL 2019

Description

INI |IAIOR - PRIMARUL SECIORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CVORUM ART139(3)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

13/13

[3] ABȚINERE

6/6

[4] ÎMPOTRIVA

6/6

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

Unanimous voting

False

PROIECTUL DE HOTARARE A FOST RESPINS

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA Gl IEORGIIITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU [2]

1

9

ZAMFIR VICIOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU [2]

1

12


TUDOSE CRISTIAN


PSD


13


ADRIANCONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[2]

1

SORINA

GRIGORESCU IULIANA

PNL

ABTINERE[3]

1

CRISTINA

PORUMB RAMONA

PNL

ABTINERE[3]

1

OLTEANU VIRGIL

PNL

ABTINERE[3]

1

MADALIN

PAIUSI OLIVER LEON

USR

IMPOTRIVA[4]

1

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

ABTINERE[3]

1

MACARIE ILINCA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABTINERE[3]

1

BANISOR DORINA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

LUMINIȚA

GEORGESCU ADRIANA

PNL

ABTINERE[3]

1

MIHAELA

MUNTEANU CRISTINA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

SIMONA

VIERU MANUEL

USR

IMPOTRIVA[4]

1

AUGUSTIN

MURESAN MANUELA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1


Vote Item4

Title


Description

Who can participate in the vote?

Secret Options


PROIECT 3 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA

DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE Șl A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI "LUCRĂRI DE REPARAȚII, MODERNIZARE Șl REABILITARE" LA GRĂDINIȚA NR.52

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CVORUM ART139(3)

Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage


Status

voting indication

Voted

20/20

5/5

0/0

25/25

0/0

25/25

[2] PENTRU

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting

Delegates

ID

Title     Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LI VIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU12J

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

17

PORUMB RAMONA

PNL

PENIRUIZJ

1

18

OLTEANU VIRGIL

PNL

PENTRU[2]

1

19

MADALIN

PAIUSI OLIVER LEON

USR

abunereU*®’”"!

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

ABTINERE[3]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1

24

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

ABTINERE[3]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

ABTINERE[3]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

ABTINERE[3]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Item5

Title

PROIECT 4 PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA

DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE Șl A INDICATORILOR TEHNICO-

ECONOMICI Al INVESTIȚIEI "LUCRĂRI DE REPARAȚII, MODERNIZARE Șl

REABILITARE" LA ȘCOALA GIMNAZIALA TITU MAIORESCU

Description

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CVORUM ART139(3)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

21/21

[3] ABȚINERE

4/4

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Totai voied (delegates / weighi)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEAGHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU [2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

1G

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

17

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

18

OLIEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ABTINERE[3]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

ABTINEREL3]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1

24

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

ABTINERE[3]

1

Vote ltem6

Title

PROIECT 5 PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA

DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE Șl A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI "LUCRĂRI DE REPARAȚII, MODERNIZARE Șl REABILITARE" LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ALEXANDRU COSTESCU

Description

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CVORUM ART 139 (3)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

18/18

[3] ABȚINERE

6/6

[4] ÎMPOTRIVA

1/1

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEAGHEORGHITA

UNPR

PENTRU[2]

1

LIVIU

5

SUDITU RALUCA

PSD

PENTRU[2]

1

GABRIELA

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRIJP]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU [2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RAI UCA

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

17

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

18

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

ABTINERE[.T]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ABTINERE[3]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

ABTINEREL3J

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PFNTRII[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

24

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

ABTINERE[3]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

ABTINERE[3]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

ABTINERE[3]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Item7

Title


PROIECT 6 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA

DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE Șl A INDICATORILOR TEHNICO-

Description


Who can participate in the vote?

Secret Options


Status


 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous votingECONOMICI Al INVESTIȚIEI "LUCRĂRI D^REf’ARA’flT$l

CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ" LA ȘCOALA G:           W^Vevoz'

âlurădețțțmilS


INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL


CVORUM ART 139 (3)


Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication


Voted


19/19

6/6

0/0

25/25

0/0

25/25

[2] PENTRU

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA


Delegates


ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

l’LNIRU(2J

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2J

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[2]

1

RALUCA

15

.COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[2]

1

SORINA

16

GRIGORESCU IULIANA

PNL

PENTRU[2]

1

CRISTINA

17

PORUMB RAMONA

PNL

PENI RU[2J

1

18

OLTCANU VIRGIL

PNL

PENTRURj

1

MADALIN

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ABTINERE[3]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

ABTINERE[3]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

USR

ABTINERE[3]

1

LUMINIȚA

24

GEORGESCU ADRIANA

PNL

PENTRU[2]

1

MIHAELA

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

ABTINERE[3]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

ABTINERE[3]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

ABTINERE[31

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIANPMP

PENTRU[2]

1

Vote ltem8

Title

PROIECT

7 PROIECT DE IIOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA

DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE Șl A INDICATORILOR

TEHNICO-

ECONOMICI Al INVESTIȚIEI "

LUCRĂRI DE REPARAȚII, MODERNIZARE Șl

REABILITARE" LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NICOLAE TITULESCU

Description

INIȚIATOR

- PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CVORUM

ART 139 (3)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

19/19

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP


PENTRU


02. OCT. 2019


Jjrimit răspuns j completare petlțl

Semnătură de primire.......................


ABTINERE[3]

PENTRU[2]Meeting Title: ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ, ÎN DATA DE 23:09p

 • [3] ABȚINERE                          6/6

 • [4] ÎMPOTRIVA                       0/0

Total voted (deiegates / weight)         25/25

01.0CT.2019

Primit răspuns 1 completare petiți*

Semnătură de primire.......................

îl

Total not voted (deiegates / weight) 0/0

Entitled to vote (deiegates / weight) 25/25

Outcome

Unanimous voting


[2] PENTRU

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Deiegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

17

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

18

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ABTINERE[3]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

ABTINERE[3]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[21

1

23

BANISOR DORINA

USR

ABTINFRF[3]

1

LUMINIȚA

24

GEORGESCU ADRIANA

PNL

PENTRU[2]

1

MIHAELA

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

ABTINERE[3]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

ABTINERE[3]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

ABȚIN ERE[3]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Item9

Title

PROIECT 8 PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA

DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE Șl A INDICATORILOR TEHNICO-

FCONOMICI Al INVESTIȚIEI "LUCRĂRI DE REPARAȚII, MODERNIZARE Șl

REABILITARE" LA LICEUL TEORETIC ALEXANDRU VLAHUȚÂ

Description

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CVORUM ART 139 (3)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

19/19

[3] ABȚINERE

6/6

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote țhdice

țjî.                     1 '

2

POPA DANIELA

UNPR

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

HfcN 1 Kffilnnătură dlgUb—---

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAM IAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

17

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

18

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRUJ2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ABTINERE[3]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

ABTINERE[3]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

ABTINERE[3]

1

24

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

ABTINERE[3]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

ABTINERE[3]

1

29             MURESAN MANUELA USK

ABTINERE[3]          1

PENTRU [2]            1


32               NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

Vote ItemlO

Title

PROIECT 9 PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA

DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE Șl A INDICATORILOR TEHNICO-

ECONOMICI Al INVESTIȚIEI "LUCRĂRI DE REABILITARE Șl MODERNIZARE

CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ LA COLEGIUL NAȚIONAL AUREL VLAICU"

Description

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CVORUM ART139(3)

Who caii participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

19/19

[3] ABȚINERE

6/6

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU [2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRUf2l

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

19

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRli[2i   Q £ 0CT.20W

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

______________

TEODOR

(primit răspuns

| COflipi®w

I Semnătură de

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[2]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[2]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[2]

1

SORINA

16

GRIGORESCU IULIANA

PNL

PENTRU[2]

1

CRISTINA

17

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU [2]

1

18

OLTEANU VIRGIL

PNL

PENTRU [2]

1

MADALIN

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ABTINERE[3]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

ABTINERE[3]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

USR

ABȚIN ERE[3]

1

LUMINIȚA

24

GEORGESCU ADRIANA

PNL

PENTRU[2]

1

MIHAELA

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

ABTINERE[3]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

ABTINERE[3]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

ABTINERE[3]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Iteml 1

Title

PROIECT 10 PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA

DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE Șl A INDICATORILOR TEHNICO-

ECONOMICI Al INVESTIȚIEI "LUCRĂRI DE REPARAȚII, MODERNIZARE Șl

REABILITARE LA GRĂDINIȚĂ NR. 97 DIN STRADA ISLAZ NR. 13"

Description

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTIWho can participate in the vote?

Secret Options

Status


CVORUM ART139(3)

Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Voted

[2] PENTRU


25/25


 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Oulcotne

Unanimous voting


0/0


0/0

25/25

0/0

25/25

[2] PENTRU

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates


ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

UNPR

PENTRU[2]

1

LIVIU

5

SUDITU RALUCA

PSD

PENTRU[2]

1

GABRIELA

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[2]

1

STETAN

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCARFA MIHAIL

PMP

PENTRU[2]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[2]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI LCATERINA PSD

PENTRU[2]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU [2]

1

SORINA

Monday, September23, 2019 4:30:16 PM

48/75

MADALIN

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1

24

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[2]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIANPMP

PENTRU[2]

1

Vote Item12

Title

PROIECT 11 PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA

DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE Șl A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI "LUCRĂRI DE REPARAȚII, MODERNIZARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ Șl CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 178"

Description

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CVORUM ART 139 (3)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

25/25

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting

Delegates

25/25

0/0

25/25

[2] PENTRU

False

HOIARAREA A FUSI ADOPIAIA

ID

Title     Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

STErAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRIJ[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

17

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

18

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI Ol IVFR I.EON

IJSR

PENTRU[2]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU [2]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1


16

GRIGORESCU IULIANA

PNL

CRISTINA

17

PORUMB RAMONA

PNL

18

OLTEANU VIRGIL

PNL
01. OCI.OT


PENTRUMeeting Title: ȘEDINȚA EXTRAORDINARA, IN DATA DE 23.09.2019,


Sectorul 1 al Municipiului București generală


02. OCT 2(113


23


BANISOR DORINA


USR


24


LUMINIȚA


GEORGESCU ADRIANA


PNL


PENT !Uj2J—.............

Primit răspuns / completare petiție

I Semnătură de primire......................


PENTRU[2]


MIHAELA

27


MUNTEANU CRISTINA


USR


PENTRU[2]


SIMONA

28


VIERU MANUEL


USR


PENTRU[2]


AUGUSTIN

29


MURESAN MANUELA


USR


PENTRU[2]


32


NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP


PENTRU[2]


Vote Item13

Title

PROIECT 12 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA

DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE Șl A INDICATORILOR TEHNICO-

ECONOMICI Al INVESTIȚIEI "CONSTRUCȚIE MODULARĂ -ȘCOALA

GIMNAZIALĂ NR. 179"

Description

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CVORUM ART 139 (3)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

25/25

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

4

GONCCA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU12J

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PFNTRII[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU(2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU [2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUIA

SORINA

PSD

PFNTRll[2]

1

16

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

17

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

18

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU [2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

I

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2J

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1

24

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU [2]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[2]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU [2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Item14

Title

PROIECT 13 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RESPINGEREA

PLÂNGERILOR PREALABILE FORMULATE DE PARTIDUL NAȚIONAL

LIBERAL PRIN DOAMNA RAMONA PORUMB - CONSILIER LOCAL AL

SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Description

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CVORUM ART 139(1)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

13/13

[3] ABȚINERE

1/1

[4] ÎMPOTRIVA

11/11

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEAGHEORGHITA

LI VIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

SIEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[2]

1

TEODOR

11

CRISU TLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

17

PORUMB RAMONA

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

18

OLTCANU VIRGIL

MADALIN

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

IMPOTRIVA[4]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

IMPOTRIVA[4]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNI

IMPOTRIVA[4]

1

23

RANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

24

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

27

MUNTEAN!) CRISTINA

SIMONA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

IMPOTRIVA[4]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

ABTINEKEL3J

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Item15

Title

PROIECT 14 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI "EDUCAȚIE Șl PERFORMANȚĂ" ÎN CADRUL LICEULUI TEORETIC JEAN MONNETÎN ANUL ȘCOLAR 2019-2020

Description

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CVORUM ART139(3)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options


Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator


voting indication


Status


Voted


Sectorul 1 al Municipiului București

REGISTRATURĂ GENERALAPrimit răspuns / completare petiție


 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting


25/25

0/0

0/0

25/25

0/0

25/25

[2] PENTRU

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

17

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

18

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1

24

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[2]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Item16

Title

PROIECT 15 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA

IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI EDUCAȚIONAL „GRĂDINIȚA PENTRU TOȚI" LA NIVELUL TUTUROR UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DE STAT CU NIVEL PREȘCOLAR DE PE RAZA SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, ÎN ANUL ȘCOLAR 2019-2020

Description

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CVORUM ART 139 (3)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level; Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

24/24

[3] ABȚINERE

1/1

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Sectorul 1 al Municipiului București

Entitled to vote (delegates / weight)    25/25

Outcome                            [2] PENTRU

Unanimous voting                     False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Pr

Se

02. OCT. 2019

mit răspuns / completare pet mnăturâ de primire.....................

ție

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PFNTRl)[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

I

17

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

18

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

21

MALARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

ABTINERE[3]

1

24

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

PENTRUL2J

1

SIMONA

20

VIERU MANUEL

USR

PENTRU[2]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Item17

Title

PROIECT 16 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND SOLICITAREA ACORDULUI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PENTRU

ÎMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 1 ÎN VEDEREA ACHIZIȚIONĂRII PENTRU Șl ÎN NUMELE MUNICIPIULUI BUCUREȘTI A TERENULUI SITUAT ÎN BUCUREȘTI, STR. MIERCANI NR. 109, SECTOR 1 Șl TRANSMITFRFA ACFSTl IIA ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 1 PRIN ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1.

Description

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCURtȘ 11

CVORUM ART139(3)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall Iovei: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

25/25

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

[2] PENTRU

llnanimous voting

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID       Title Name


Group


Authority by


Vote Choice


weight


POPA DANIELA


UNPR


PENTRU[2]            1

ID       Title Name


Group


Authority by


Vote Choice


weight


Meeting Title: ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ


2

POPA DANIELA

UNPR

4

GONCEAGHEORGHITA

UNPR

LIVIU

5

SUDITU RALUCA

PSD

GABRIELA

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

7

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

ȘTEFAN

8

IORDAN FLOREA

PSD

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

ADRIANPENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]


13              CONDURACHI ECATERINA PSD


RALUCA


15


COMANICI ANCUTA


PSD


PENTRU[2]           1

PENTRU[2]           1


16


17


18


19


20


SORINA


GRIGORESCU IULIANA


CRISTINA


PORUMB RAMONA


OLTEANU VIRGIL


MADALIN


PAIUSI OLIVER LEON


PNL


PNL


PNL


USR


CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL


21                MACARIEILINCA        USR


22


SUVAC VIRGIL ADRIAN PNL


23


BANISOR DORINA      USR


LUMINIȚA


24


GEORGESCU ADRIANA PNL


MIHAELA


 • 27

 • 28

29


MUNTEANU CRISTINA USR

SIMONA

VIERU MANUEL        USR

AUGUSTIN

MURESAN MANUELA   USR


PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]


32               NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]           1


Vote Item18

Title

PROIECT 17 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND SOLICITAREA ACORDULUI

CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PENTRU ÎMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 1 ÎN VEDEREA ACHIZIȚIONĂRII PENTRU Șl ÎN NUMELE MUNICIPIULUI BUCUREȘTI A TERENULUI SITUAT ÎN BUCUREȘTI, STR. AVIATOR POPIȘTEANU NR. 1A, SECTOR 1 Șl TRANSMITEREA ACESTUIA ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 1 - PRIN ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Descrlptlon

INI | IAIOR - PRIMARUL StCIORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CVORUM ART139(3)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

25/25

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcoine

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

UNPR

PENTRU[2]

1

LIVIU

5

SUDITU RALUCA

PSD

PENTRU[2]

1

GABRIELA

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU [2]

1

_

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU»-

8

9

IORDAN FLOREA

ZAMFIR VICTOR

PSD

ALDE

PENTRU

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[2]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

i

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[2]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[2]

i

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[2]

i

SORINA

16

GRIGORESCU IULIANA

PNL

PENTRU[2]

i

CRISTINA

17

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

18

OLTEANU VIRGIL

PNL

PENTRU[2]

i

MADALIN

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

i

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

i

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

USR

PENTRU[2]

i

LUMINIȚA

24

GEORGESCU ADRIANA

PNL

PENTRU[2]

1

MIHAELA

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

PENTRU[2]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

PENTRU[2]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

i

Vote Item19

Title

PROIECT 18 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND SOLICITAREA ACORDULUI

CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PENTRU

Description

Who can participate in the vote?

Secret Options

Status


 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / wcight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting


ÎMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 1 ÎN VEDEREA

ACHIZIȚIONĂRII PENTRU Șl ÎN NUMELE MUNICIPIULUI BUCUREȘTI A TERENULUI SI IUAI ÎN BUCUREȘII, SIR. IUKDA NR. 110, SECI OR 1 Șl TRANSMITEREA ACESTUIA ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 1 - PRIN ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI CVORUM ART139(3)

Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Voted 25/25

0/0

0/0

25/25

0/0

25/25

[2] PENTRU

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12


TUDOSE CRISTIAN


PSD


PENTRUS2]


13


ADRIAN


CONDURACHI ECATERINA PSDRALUCA

COMANICIANCUTA PSD

SORINA

GRIGORESCU IULIANA PNL CRISTINA

PORUMB RAMONA    PNL

OLTEANU VIRGIL        PNL

MADALIN

PAIUSI OLIVER LEON     USR

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

MACARIEILINCA        USR

SUVAC VIRGIL ADRIAN   PNL

BANISOR DORINA      USR

11JMINITA

GEORGESCU ADRIANA PNL

MIHAELA

MUNTEANU CRISTINA USR

SIMONA

VIERU MANUEL        USR

AUGUSTIN

MURESAN MANUELA   USR

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRUJ2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]


Vote ltem20

Title

PROIECT 19 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND SOLICITAREA ACORDULUI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PENTRU

ÎMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 1 ÎN VEDEREA ACHIZIȚIONĂRII PENTRU Șl ÎN NUMELE MUNICIPIULUI BUCUREȘTI A TERENULUI SITUAT ÎN BUCUREȘTI, STR. BĂNEASA NR. 7A, SECTOR 1 Șl TRANSMITEREA ACESTUIA ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 1 - PRIN ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Description

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CVORUM ART 139 (3)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall levcl: Delegates

Individual level; Only Vote Mașter, Operator votinq indication, Siqnaqe

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

25/25

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

[2] PENTRU

Unanlmous votlng

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PEMTRIJ[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GARRIFI A

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRUL2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

I UDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2J

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

GRIGORESCU IULIANA

PNL

PENTRU[2]

1

Vote Item21

Title

PROIECT 20 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DE

DESZĂPEZIRE PENTRU SEZONUL RECE, RESPECTIV IARNA 2019-2020

Descriptîon

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CVORUM ART 139 (3)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

25/25

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

[2] PENTRU

Unariiinous voting


False

IIOTARAREA A FOST ADOPTATA


Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PLNIKU12J

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISII FIORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

I

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

17

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

18

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRUJ2]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1

24

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[2]

1

Vote Item22

Title

PROIECT 21 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA

MATERIALELOR DEGIVRANTE (FONDANȚI CHIMICI) PENTRU

PREVENIREA DEPUNERII ZĂPEZII, ÎMPOTRIVA ÎNGHEȚULUI Șl PENTRU

COMBATEREA FORMĂRII POLEIULUI PE RAZA ADMINISTRATIVĂ A

SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ÎN IARNA 2019-2020

Description

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CVORUM ART 139 (3)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

25/25

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Titie

Name

Group

Authority by

vote Cnoice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

UNPR

PENTRU[2]

1

LIVIU

5

SUDITU RALUCA

PSD

PENTRU[2]

1

GABRIELA

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENIRU[2J

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICIOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

17

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

18

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1

24

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[2]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU [2]

1

Vote Item2317

CRISTINA

PORUMB RAMONA

PNL

fes

/completare petiVe

18

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1

24

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[2]

i

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

127

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

28

VIERU MANUEL

USR

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP


PE!PEIBTRU]

02. OCT. 2019


PENTRU[2]            1

PENTRU[2]            1


Meeting Title: ȘEDINȚA EXTRAORDONARĂ, ÎN DATA DE 23.0

Sectorul 1 al Municipiului Bucure REGISTRATURĂ GENERAL

î

Title                                PROIECT 22 PROIECT DE HOTÂRÂf

Semnătură de primire........................

COMPONENȚEI NOMINALE A COMISIEI DE EVALUARE A PERSOANELOR

ADULTE CU HANDICAP SECTOR 1

Description

Who can participate in the vote?

Secret Options

Status


 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting


INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CVORUM ART 139(1)

Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Voted 25/25

0/0

0/0

25/25

0/0

25/25

[2] PENTRU

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2J

1

4

GONCEAGHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FIORFA

PSD

PFNTRIJ[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU [2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU [2]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PLNTRU[2]

1

17

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

18

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PEN IRU[2J

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PCNTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1

24

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[21

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[2]

1

29

MURESAN MANIJEI A

USR

PENTRU[2)

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Item24

Title

PROIECT 23 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA

ORGANIGRAMEI, STATUI UI DE FUNCȚII Șl REGULAMENTULUI DE

ORGANIZARE Șl FUNCJIONARE ALE COMPLEXULUI MULTIFUNCȚIONAL

CARAIMAN

Description

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CVORUM ART139(3)

Wno can participate in tne voie?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegatei

Individual levcl: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA


25/25

0/0

0/0


Sectorul 1 al Municipiului București

ReGt3TRftTURA GENERALA


02. OCT. 2019


Primit răspuns / completare petiție


Total voted (delegates / weight)


25/25


Semnătură de primire.


Total not voted (delegates / weight) 0/0

Entitled to vote (delegates / weight) 25/25

Outcome

Unanimous voting


[2] PENTRU

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

17

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

18

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]            I

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU [2J

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1

24

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[2]

1

29

MURESAN MANI IEI.A

USR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Item25

Title

PROIECT 24 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICARFA Șl

COMPI FTARFA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 NR. 125/22.04.2019 PRIVIND STABILIREA, ÎNCEPÎND CU DATA DE 1 APRILIE 2019, A SALARIILOR DE BAZĂ ALE PERSONALULUI CONTRACTUAL Șl FUNCȚIONARILOR PUBLICI DIN CADRUL FAMILIEI OCUPAȚIONALE "ADMINISTRAȚIE" DIN CADRUL COMPLEXULUI MULTIFUNCȚIONAI CARAIMAN

Description

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CVORUM ART139(3)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badgc

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

25/25

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

[2] PENTRU

Meetinq Title: ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ, ÎN DATA DE 23.09.2019, ORA 15^)0.

r ol OCT. 2019


Unanimous voting


False


HOTARAREA A FOST ADOPTATADelegates

ID

Titie

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LI VIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

17

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

18

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU [2]

1

24

GEORGESCU ADRIANA

PNL

PENTRU[2]

1

MIHAELA

 • 27              MUNTEANU CRISTINA USR

  PENTRU[2J

  PENTRU[2]

  PENTRU[2]

  PENTRU[2]


SIMONA

 • 28               VIFRIJ MANUEL         USR

AUGUSTIN

 • 29             MURESAN MANUELA USR

32               NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

Vote Item26

Title

PROIECT 25 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ABROGAREA HOTĂRÂRII NR. 57/28.02.2019 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND REGIMUL FINANȚĂRILOR ACORDATE DE LA BUGETUL LOCAL AL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PENTRU ACTIVITĂȚI NONPROFIT DE INTERES LOCAL ÎN BAZA LEGII ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE NR. 215/2001, REPUBLICATĂ, CU MODIFICĂRILE Șl COMPLETĂRILE ULTERIOARE

Description

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CVORUM ART 139 (1)

Who can participate in the vote?

Only deiegates with a badge

Secret Options

Overall level: Deiegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operalui voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

25/25

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (deiegates / weight)

25/25

Total not voted (deiegates / weight)

0/0

Entitled to vote (deiegates / weight)

25/25

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Deiegates

ID       Title Name                 Group

2                POPA DANIELA         UNPR

4              GONCEA GHEORGHITA  UNPR


Authority by


Vote Choice


weight


PENIRU[2]           1


PENTRU[2]           1LIVIU


SUDITU RALUCA


GABRIELA


DAMIAN GEORGE


PSD


UNPRDEACONU ALEXANDRU ALDE

ȘTEFAN

IORDAN FLOREA

ZAMFIR VICTOR

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

CRISU FLORIAN MISU

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

COMANICIANCUTA PSD

SORINA

GRIGORESCU IULIANA PNL CRISTINA

PORUMB RAMONA     PNL

OLTEANU VIRGIL        PNL

MADALIN

l’AIUSI ULIVEK LtUN     USR

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL MACARIE ILINCA        USR

SUVAC VIRGIL ADRIAN   PNL

BANISOR DORINA      USR

LUMINIȚA

GEORGESCU ADRIANA PNL

MIHAELA

MUNTEANU CRISTINA USR

SIMONA

VIERU MANUEL        USR

AUGUSTIN

MURESAN MANUELA   USR

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENIRU[2J

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PFNTRIJ[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU [2]

PENTRU[2]

PENTRUI21