Proces verbal din 22.04.2019

Proces verbal sedinta ordinara 22.04.2019


SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Nr. 6 din 25.04.2019

l I                         J 1

PROCES VERBAL

.......... | privind lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1

din data de 22 aprilie 2019, ora 12.00

Ședința a fost convocată de către domnul Daniel Tudorache, Primarul Sectorului 1, prin Dispoziția nr. 1354/16.04.2019, ținând seama de prevederile art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în temeiul art. 68 alin. (1), coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu următoarea Ordine de zi:

 • 1. Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general centralizat centralizat al

J              subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1, pe anul 2019 - Primarul Sectorului 1 al

Municipiului București

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1, la data de 31 martie 2019 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentiu anul 2019 al SC CET GRIVIȚA SRL - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al Companiei dc Investiții și dezvoltare în sănătate și domenii de interes public privat -Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de închiriere a cinematografului Excclsior aflat în domeniul public al Municipiului București și în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 7. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unui spațiu situat în București Sector 1, B-dul Gheorghe Magheru, nr.12-14 către Complexul Multifuncțional Caraiman -Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 8. Proiect de hotărâre potrivit căreia se solicită Consiliului General al Municipiului București delegarea exercitării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a atribuțiilor prevăzute la art. 81 alin. (2) lil. q) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 81 alin. (4) din aceeași lege - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 9. Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Acord Cadru de parteneriat inter instituțional de colaborare între Sectorul 1 al Municipiului București și Școala Națională dc Studii Politice și Administrative, în vederea documentării, fundamentării și elaborării Strategiei pentru dezvoltare durabilă a Sectorului 1 - 2020 - 2030 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 10. Proiect de hotărâre privind stabilirea, începând cu data de 1 aprilie;2019, h Salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul -familiei ocupaționale "Administrație" din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 și dm•instituția subordonată Consiliului Local Sector 1- Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 11. Proiect de hotărâre privind stabilirea, începând cu data de 1 aprilie 2019, a salariilor de baza ale personalului contractual din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din instituția subordonată Consiliului Local Sector 1 - Administrația Domeniului Public Sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 12. Proiect de hotărâre privind stabilirea, începând cu data de 1 aprilie 2019, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" de la nivelul Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 -Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 13. Proiect de hotărâre privind stabilirea, începând cu data de 1 aprilie 2019, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din cadrul Poliției Locale Sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 14. Proiect de hotărâre privind stabilirea, începând cu data de 1 aprilie 2019, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din Complexul Multifuncțional Caraiman - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 15. Proiect de hotărâre privind stabilirea, începând cu data de 1 aprilie 2019, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale de funcții bugetare "Administrație” din Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 16. Proiect de hotărâre privind stabilirea, începând cu data de 1 aprilie 2019, a salariilor de bază ale personalului contractual din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din instituția subordonată Consiliului Local al Sectorului 1 - Centrul Cultural al Sectorului 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 17. Proiect de hotărâre privind stabilirea, începând cu data de 1 aprilie 2019, a salariilor de bază ale personalului contractual din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din instituția subordonată Consiliului Local Sector 1 -Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului București și al instituției subordonate Consiliului Local Sector 1 - Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1 precum și pentru aprobarea completării Anexei nr. 3 - Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al Municipiului București, aprobată prin Hotărârea Consiliului Loacl al Sectorului 1 nr. 287/18.09.2017, cu modificările și completările ulterioare - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 19. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 379/28.11.2017 privind acordarea sumei în valoare de 1000 lei și a unei diplome aniversare familiilor domiciliate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului^ 1 ăU Municipiului București și care au împlinit 50 de ani de căsătorie, cu modificările și completările ulterioare - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 20. Proiect de hotărâre privind acordarea de către Consiliul Local al Sectorului 1 al municipiului București a unui ajutor umanitar în valoare de 5000 lei pentru tânărul Coroi Gheorghe - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 21. Proiect de hotărâre de privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor/beneficiar în cadrul centrelor de îngrijire și asistență pentru persoanele cu dizabilități din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 22. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor/beneficiar în cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică cu Structuri Pavilionare, compus din Modulul Pavilionar de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Milcov și Modulul Pavilionar de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Sf. Mina din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor/beneficiar în cadrul Centrului Multifuncțional Phoenix din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor/beneficiar în cadrul Centrului de zi “Un Pas împreună” din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 25. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere/beneficiar pentru decontarea cheltuielilor și a costului mediu lunar de întreținere/beneficiar pe baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere în cadrul Complexului Social de Servicii Străulești și Complexului Social de Servicii Odăi din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 26. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar /copil protejat în cadrul serviciilor sociale de tip rezidențial destinate copiilor, centrelor de zi tip ”creșă”, modulelor pavilionare de recuperare și reabilitare neurospihiatrică destinate copiilor și în sistemul de asistență matemală din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de merit, burselor de performanță, burselor de studiu și burselor de ajutor social pentru elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat Sector 1 pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2018 -2019 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 • 29. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr. 3 a H.C.L al Sectorului 1 nr. 37/04.02.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de

organizare și funcționare al Administrației Domeniului Public Sector 1 - PrînjăAflRectorului 1 al Municipiului București                                          î

 • 30.Proiect de hotărâre pentru aprobarea criteriilor de selecție privind inițierea,' organizarea și' derularea de excursii gratuite pentru pensionarii din Sectorul 1 al Municipiului București

31 .Proiect de hotărâre privind acordarea de către Centrul Cultural al Sectorului a unui sprijin material pentru Asociația Națională a Veteranilor de Război - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

32.Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a aproba transmiterea din administrarea Administrației Străzilor în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 a unor străzi principale aflate în proprietatea publică a Municipiului București, în vederea reabilitării și modernizării - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Diverse:

 • 1. Raport tehnic de progres - extinderea conceptului de educație RODACIE;

 • 2. Petiția doamnei Cecilia Covrig privind răspunsul Administrației Domeniului Public nr. 3060/27.02.2019;

 • 3. Petiția doamnei Ilie-Dâmboiu Cătălina-Magdalena cu privire la scutirea de plată a impozitului pentru imobilul aflat în proprietate precum și răspunsul Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 nr. 592638/15.03.2019;

 • 4. Petiția domnului Valentin Grigorescu referitoare la administrarea străzii Constantin Godeanu.

Potrivit prevederilor art. 39 alin.(3) din Legea nr. 215/2001, convocarea consiliului local s-a realizat în scris, prin intermediul secretarului Sectorului 1 - respectiv de către Serviciul Secretariat general, audiențe, cu atribuții în acest sens, cu 5 zile înainte, în data de 16.04.2019, invitația la ședință precizând data, ora și locul desfășurării acesteia. Odată cu notificarea convocării, prin intermediul e-mailului, au fost puse la dispoziție consilierilor locali materialele înscrise pe ordinea de zi, dovada fiind anexată prezentului document. Convocatorul, înregistrat sub nr. 1354/16.04.2019 a fost adus la cunoștință publică prin afișare la sediul instiuției și pe site-ul instituției.

in deschiderea lucrărilor ședinței, Secretarul Sectorului 1 verifică prezența consilierilor locali. La deschiderea ședinței au fost prezenți 25 consilieri locali din totalul de 27 de consilieri locali în funcție.

Au lipsit: doamna Steluța Todea și domnul Cristian Laurențiu Bulfon

De asemenea, au participat: Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, directori din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 și directori ai instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Bună ziua! Bine ați venit! Având în vedere că în sală avem o prezență de 25 de consilieri în funcție consider că există cvorum, drept pentru care deschid lucrările ședinței. înainte de a începe, în conformitate cu prevederile art. 42 din alin. (5) din Legea nr. 215/2001 supun spre abrobare procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 01.04.2019. Dacă aveți obiecțiuni pe marginea acestuia? Da, domnul Păiuși! Pagina 9, da! Am menționat în adresa de înaintare către Instituția Prefectului, a fost menționat acest lucru. Da, dar vom menționa și în procesul verbal, la sfârșit. Da! Numai puțin că avem o problemă, unui consilier local i s-a făcut rău și avem salvarea aici. După alegerea președintelui de ședință ... da, dar în funcție de locurile disponibile în sală. Sala este plină.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Da, ce rugăminte am. Avem An conshiej/pepU'u care am chemat salvarea acuma, o să vină însoțit de cei de la salvare ... 2 minute. în 2 mimite vine.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Cristi, mai trebuie introduse pentru buget încă 7 amendamente, formulate de către domnul Tudose. După domnul Vieru se introduc cele formulate de domnul Tudose. Ordinea amendamentelor pentru buget: doamna Ilinca Macarie, reprezentantul ALDE, domnul Deaconu, grupul PNL, doamna Clotilde Armând, domnul Vieru și domnul Cristian Tudose. Le aveți la ... Da, domnul Vieru nu le are la buget, le-a formulat pentru proiectul cu Excelsior, 6 și pentru 30. Cristi, putem să votăm? în procedura de introducere a amendamentelor? Cât durează? 3 minute. Cristi, mai avem? Vă rog să votați descărcarea procesului-verbal al ședinței extraordinare din 1 aprilie 2019. încă un vot. Cineva care nu a votat. Cine nu a votat? Cu unanimitate de voturi procesul verbal a fost aprobat și, prin urmare, descărcat.

PROCESUL VERBAL AL ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN 0L 04.2019 A FOST APROBAT CU UNANIMITA TE- 25 consilieri prezenți

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: De asemenea, se constată că a expirat mandatul președintelui de ședință, drept pentru care, am să vă rog să formulați propuneri pentru alegerea ureședintelui pentru un mandat de 3 luni. în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, formulați propunerile. Domnul Neagu Cristian, PMP. Mai aveți și alte propuneri? Domnul Oliver Păiuși din partea USR. Mai sunt și alte propuneri? Nu! Mulțumesc!. Introduceți: Neagu Cristian, prima propunere, și Oliver Păiuși, a doua propunere. Votul pentru domnul Neagu Cristian. Mai sunt 2 persoane care nu au votat. 2 consilieri locali. Cine nu a votat, Cristi? 13 pentru, 2 abțineri și 8 voturi împotrivă, 4 abțineri, scuze și 8 voturi împotrivă.

Voturi pentru domnul Oliver Păiuși. Nu. Majoritatea consilierilor locali în funcție, 14. Mai sunt 2 voturi, vă rog frumos. 13 voturi pentru, o abținere și 11 voturi împotrivă. Având în vedere că nu s-a întrunit cvorumul în ceea ce privește alegerea pentru mandatul de 3 luni, am să mă consult cu domnul Primar ca să vedem propunerea.......da, o pauză de 5 minute, să vedem propunerea dacă o facem pentru două luni, o lună sau o

ședință. Vă rog să luați loc........vă rog să luați loc.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Rămân cele 2 propuneri pentru alegerea președintelui pentru un mandat de 2 luni. Prima propunere, Neagu Cristian introdusă și a doua propunere Oliver Păiuși. Vă rog să luați loc, domnul Tudose............domnul Neagu, vă rog să luați loc.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Cristi, suntem în procedură de vot........Neagu Cristian, vă rog să votați pentru un mandat de 2 luni. Două luni, da.......mai avem un vot de

.primat.....15 voturi pentru, 3 abțineri și 7 voturi împotrivă. Votul pentru Oliver Păiuși, pentru un mandat

de 2 luni.....domnul Tudose, ne putem organiza și noi, până la sfârșitul acestui mandat ? Mai avem un vot de

exprimat.....12 voturi pentru, o abținere și 12 voturi împotrivă. Având în vedere numărul de consilieri în

funcție și raportat la cvorumul de ședință, constat ales președinte de ședință pentru un mandat de 2 luni pe domnul Neagu Cristian. Vă dau cuvântul domnule președinte, să preluați lucrările ședinței și să supuneți la vot ordinea de zi a ședinței din 22.04.2019. Vă mulțumesc.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Da, doamna Macarie......

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Domnul Președinte, mi-ați dat mie legătura, sunt și eu abonat aici pentru o intervenție, dar îi acord doamnei Ilinca Macarie, dacă dorește să..........

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Spuneți domnul.............închideți microfoanele

și deschideți-le din nou.

Doamna Ilinca Macarie: Acuma, mulțumesc. Le mulțumesc celor care m-au lăsat în față, e datorită faptului că așteaptă niște cetățeni jos, de asta am........îndrăznit să vă rog prima să-i putem lăsa măcar să urce,

pentru că s-au adunat, este o ședință foarte importantă și este vorba de cetățenii care au ceva de spus referitor la proiectul cu parcările automatizate și-au luat special liber ca să vină aicea și să vorbească cu domnul Primar, am și depus astăzi o petiție s-au strâns peste 500 de semnături și ei chiar insistă să vă spună opinia dumneavoastră, dacă putem să-i lăsăm odată să vină sus și al doilea rând să le acordăm 5 minute timp să 5 vorbească înainte de a începe ședința pentru că toți si-au luat liber de la serviciu special .ftbhtru, așta. Vă mulțumesc.

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Având în vedre că lqcurile.sunt limitate în sală și după cum vedeți sala este foarte plină, nu avem cum să-i primim în sală astăzi, poate un reprezentant de-al lor.

Doamna Ilinca Macarie: Azi dimineață a fost la.....azi dimineață a fost primită de către..........registratură.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Unul, măcar unul......

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Doamna Secretar, cu cât timp înainte se fac...........

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Un reprezentant al lor ar putea să vină.........

Doamna Ilinca Macarie: Sunt mai mulți reprezentanți ai mai multor asociații de locatari.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Eu știu doamnă, dar uitați-vă ce este în sală, uitați-vă câtă lume este în sală. Da, domnul Goncea............

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: După epuizarea ordinii de zi.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Vor sta în picioare........

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului l: Dar nu putem doamnă, unde suntem? Pe bulevard ? Vă rog frumos.

Domnul Ghcorghiță-Liviu Goncea: Dacă ei vor să vorbească cu dumneavoastră, propun să coborâți dumneavostră jos, cel mai elegant. Dar ce propun eu, întâi să votăm bugetul și ulterior toți acești cetățeni care au alte probleme decât bugetul, pot urca, dacă dumneavoastră nu coborâți.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Da, după buget, o să-i primesc eu la mine în birou.

Domnul Ghcorghiță-Liviu Goncea: Doamnă, vorbesc cu Primarul, vorbesc......adică rupem discuția despre

buget, nu cred că au fost invitați la buget. Nu cred că au fost invitați la............ au alte

probleme........................păi și atunci de ce nu au venit pe 15, cum aveau dreptul ? Pe 15 aveau dreptul să

vină.................sau când am avut noi ședință. în ședința de consiliu despre buget.....nu pot, nu se poate. încă


odată doamna Macarie, vă înțeleg, suntem alături, dar este ședința despre buget.......noi votăm.........

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Nu doamnă, spuneți-le că nu.......

Doamna Ilinca Macarie: Nu vă supărați, ați aprobat un proiect care nu că nu e de acord.........toți sunt

hsolut supărați de acest proiect și nu-i lăsați nici măcar să intre în sală, să vorbiți cu ei? Mi se pare o.......un

uispreț la adresa.........- fără microfon

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Directorul ADP-ului, te rog frumos.....că tu ești de

vină dacă e vreo vină aici, hai.......vino la microfon.

Domnul Ghcorghiță-Liviu Goncea: Să coboare jos, domnul Primar și noi să ne vedem de ședință, că nu stăm aici până la noapte pentru doamna Macarie. Că vrea să-și facă campanie, să-și facă campanie acolo sau jos. Deci domnul Vieru să coboare jos să le explice, nu la microfon, că nu mă interesează, pe mine mă interesează să trecem bugetul. Nu putem bloca bugetul Primăriei Sectorului 1 pentru că vrem să facem manifestație în sală. Domnul președinte, nu am nevoie de manifestații, să coboare jos Vieru, să vorbescă cu oamenii. Dacă este nevoie veți coborî și dumneavoastră. E permis să coboare jos doamnă, să știți, nu e pleonasm.

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte dc ședință: Supunem la vot ordinea de zi de astăzi, votați vă rog!

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: O să vorbesc eu doamnă cu ei, nu renunț. Dacă vor să strice ședința pot să vină.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Dar nu le-ați preluat dumneavoastră amendamentele lor dacă tot îi știți? Ați venit cu amendamente ? Ați venit cu amendamente pentru.........-fără microfon.

6

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Doamnă, am zis că vorbesc cu ei. 2 0. APS’.

I 1                                                                                                           !

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședința: Mai sunt 6 voturi.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Doamna Macarie; vă rog foarte mult,mu vă mai ridicați în timpul votului. Păi.....o să anunțe un coleg de la secretariat. Nu mai dezinformați, blocați

sistemul de vot.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: La sfârșitul ședinței o să vină atuncea la mine.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Doamna Clotilde, vă rog frumos....., ați vrut

sistem de vot.......doamna Clotilde, vă rog frumos să scoateți cartela, vă rog frumos. Nu, nu, nu, scoate dânsa

cartela.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Păi nu pot să stau să-mi blocheze o ședință doar că iese din sală.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Bine, atunci o să facem......Cristi se

închide?...........da, se închide așa........bine, hai doamna Clotilde Armând și doamna Macarie s-au ridicat

din sală fără să anunțe secretariatul.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1; Mai avem un vot, cu excepția celor două.

tomnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Cine nu a votat?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: 23.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 23 de voturi pentru, din 23 de persoane aflate în sală.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Da. Doamna Clotilde Armând și doamna Ilinca Macarie.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Până vin cele două doamne colege aș vrea, da, cu permisiunea dumneavoastră, o scurtă interpelare pentru că, și în calitate de secretar al comisiei de urbanism am peste 40 de notificări din partea cetățenilor și a asociaților, vă solicit doar un minut, vă rog. Domnule Primar, în urma numeroaselor comunicări, prin discuții directe, telefonice sau prin e-mail, ale locuitorilor sectorului 1, mă simt obligat să vă adresez următoarea rugăminte, aceea de a cere elaboratorilor PUZ-ului coordonator al sectorului 1 de a respecta Legea 350 din 2001, a normelor aferente Legii 350 din 2001, precum și a Ordinului 2701 din 2010... informarea și consultarea publicului, emis de Ministerul Dezvoltării Regionale al Turismului în ceea ce privește procedura de consultarea publicului a acestui PUZ. Deci, încă o dată mă mpet, vorbim de acest PUZ coordonator al Sectorului 1. Concret, locuitorii protestează pentru faptul că, cu 7ate că acest PUZ se află în dezbatere publică nu sunt afișate.....

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință: Domnul Păiuși, domnul Păiuși, o secundă. A fost în dezbatere publică miercuri.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Nu doar... două rânduri mai am.....deci, nu este în dezbatere publică, pentru

că practic nu se respectă legea....

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: A fost, a fost dezbatere publică miercuri.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Știu, știu...

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Și amendamentele pot veni.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Tocmai, tocmai datorită să zicem acestei dezbateri am aceste mesaje primite în calitatea de secretar. Deci, ce vreau să vă spun. Deci locuitorii protestează pentru faptul că cu toate că acest PUZ se află în dezbatere publică, nu sunt afișate conform legii părțile cele mai importante. Vorbim de memoriul general și regulamentul local de urbanism aferent acestui PUZ. Cum să vă spun euj c^ațje.^uvpite locuitorii sunt invitați să dezbată doar o planșă colorată, cu date insuficiente, fără să existeîâetalii.ai m^dfiitii cum va arăta Sectorul 1 din punct de vedere urbanistic. De altfel constat că prin bugetul pe care-h'i l-aț\ propus astăzi, deci astăzi în ședința ordinară din 22 aprilie este alocată suma de 50 d& îîiîi
pentru efectuarea studiului de fundamentare al PUZ-ului coordonator al sectorului 1, document ce trebuia întocmit înainte de intrarea acestuia în dezbatere publică. De aceea vă rog să faceți public și contractul cu firma prestatoare, respectiv Vego Concepting Engineer SRL...                    ‘                ......... •

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Deci, după ședința de consiliu o să vorbim împreună cu dumneavoastră și toți liderii de la fiecare partid, cu arhitectul șef și vă punem la dispoziție toate.....

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Vă mulțumesc.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Da.

Domnul Cristian Marian Ncagu — Președinte de ședință: Punctul 1 de pe ordinea de zi.....2, punctul 2,

punctul 2, scuze : "Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general centralizat centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1, pe anul 2019”. Votați, vă rog.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan -Secretarul Sectorului 1: Avem amendamente. Doamna Ilinca Macarie. Atâta interes are pentru aceste amendamente aduse în ultimul moment și s-a ridicat și din sală. Vă rog să așteptați, nu putem să trecem pentru că sunt date introduse în sistemul de vot și nu putem să trecem la următoarele. Poate un coleg de la USR o poate chema. Sistemul de vot așa permite, în ordinea înregistrării. Domnul Goncea, nu putem să scoatem datele că după aceea se blochează, nu putem, pe urmă, iar să stăm douăzeci de minute. Să vină, să fie prezentă în sală.

Jomnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință: Haideți, doamna Macarie.., doamna Bănișor..

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Chemati-o pe doamna Macarie. Este inadmisibil așa ceva. Sau mai avem o propunere să trecem la vot amendamentele așa cum au fost înaintate.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință: Haideți trecem la vot așa cum au fost înaintate.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Amendamentul formulat de doamna Ilinca Macarie nr. 1....

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: A fost retras nr. 1.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Nr. 1 a fost retras

 • 1. AMENDAMENTUL NR. 1 A FOST RETRAS

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1; Amendamentul nr. 2, formulat......

^oiniml Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Amendamentul nr. 2- Reparații curente și medicamente. .Votați, vă rog. Amendamentul nr. 2, al doamnei Macarie. Nu. Mai avem un vot. 21 de voturi pentru, 2 abțineri și 2 împotrivă. Amendamentul a trecut.

2. AMENDAMENTUL A FOST ADOPTAT CU 21 VOTURI PENTRU 2 VOTURI ÎMPOTRIVĂ ȘI 2 ABȚINERI

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte dc ședință: Amendamentul nr. 3 — studii în vederea clasării a 10 clădiri de patrimoniu pe lista monumentelor istorice

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință: Suntem în procedură de vot doamnă, după. Haideți.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Să citească.

Doamna Ilinca Macarie:......să, în vederea ca să fie clasate ca monumente istorice.


Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 18, 18 voturi, 1 abținere amendamentul a trecut.

3. AMENDAMENTUL A FOST ADOPTAT CU 18 VOTURI PENTRU 6 VOTURI ÎMPOTRIVĂ Sil ABȚINERE

3                      3

Doamna Ilinca Macarie: Amendamentul nr. 4. II citesc? Achiziționarea unui autobuz școlar pentru copiii din Chitila Triaj.                                                                            !                            i ?

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Nu avem cum.          \ I î'i. Ă

Doamna Ilinca Macarie: Ba da, avem cum, domnul Fleacă a zis că putem.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Domnul Fleacă, se poate? OK.

Doamna Ilinca Macarie: Sunt toate discutate cu departamentul....Da, da.

Domnul Cristian Marian Neaga - Președinte de ședință: Vă rog să votați! 24 voturi pentru și 1 abținere. Amendamentul a trecut.

4.AMENDAMENTUL A FOST ADOPTAT CU 24 VOTURI PENTRU SI 1 ABȚINERE

3                   3

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Amendamentulnr. 5

Doamna Ilinca Macarie: Nr. 5 este vorba de Achiziționarea de servicii juridice din cadrul DGASPC pentru 'ersoanele care nu au posibilități materiale să-și intre în legalitate cu actele de proprietate și de identitate.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Domnul Fleacă?

Doamna Ilinca Macarie: Toate au luat avizele deja.

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: Unanimitate, amendamentul a trecut.

5.AMENDAMENTUL A FOST APROBAT CU UNANIMITATE - 25 consilieri prezenți

Doamna Ilinca Macarie: Amendamentul nr. 6 este vorba despre Achiziționarea unor servicii de evaluare a unui teren în vederea amenajării unui loc de joacă tot în zona Chitila Triaj. Este vorba de 10 mii de lei. Da.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Unanimitate, amendamentul a trecut.

6.AMENDAMENTUL A FOST APROBAT CU UNANIMITATE - 25 consilieri prezenți

oamna Ilinca Macarie: Amendamentul nr. 7. Tot zona Giulești - Chitila Triaj are nevoie de regenerare urbană. Pentru asta primul pas ar fi un Raport de consultanță numit și bugetat ca "Diagnostic urban zona Giulești Sârbi în vederea lansării unui proiect de regenerare urbană...Astea se achiziționează, servicii... peste tot așa se face. Nu avem....Din capitolul 5...., din capitolul bugetar 51.02.01.03.....niște, sunt niște

studii..C03.51.02.01.03, niște studii de fundamentare care sunt considerăm mai puțin importante, ăsta ni se pare cel mai important. Da.

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: Spuneți doamna Eftimie.

Doamna Maria Magdalena Eftimie - Director Management Economic: Domnul Fodoroiu ar trebui să ne spună de unde ... umblăm la subcapitolele de la investiții, pentru acest proiect, amendament. Dar văd că nu e aici dumnealui. Am o rezervă.

Doamna Ilinca Macarie: Am sugerat studiile de fundamentare pentru PUZ-ul coordonator sector 1 și mai sunt două studii C20 și CI9, da, care acuma nu...

Doamna Maria Magdalena Eftimie - Director Management Economic: Da, dar dumnealui trebuie să-și dea avizul, că nu știu să vă spun nu avem bugetat...

/CĂ*

Doamna Ilinca Macarie: Da, suntem în procedură de vot așa că                        H        ~Ă<" ' î'-.

Doamna Maria Magdalena Eftimie - Director Management Economic: Deci nu. ..       fV    -i'

Doamna Ilinca Macarie: Nu, nu n-avem. Este un studiu foarte complex și trebuie special niște specialiști. Doamna Marin Magdalena Eftimie - Director Management Economic: Deci nu....Dânsuț trebuie să ne spună ca și direcție de specialitate dacă putem reloca fonduri de acolo.                  j 1        ■■ -

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Mai avem un vot, vă rog.

Doamna Marin Magdalena Eftimie - Director Management Economic: Colegul meu propune să luăm de la învățământ.

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Doamnă, doamnă, doamnă....

Doamna Ilinca Macarie: A trecut proiectul, putem să ...

Doamna Maria Magdalena Eftimie - Director Management Economic: A trecut, a da? Ok

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: 11 voturi pentru, 6 abțineri, 8 voturi împotrivă. Amendamentul nu a trecut.

7. AMENDAMENTUL A FOST RESPINS CU 11 VOTURI PENTRU, 6 ABȚINERI SI 8 ÎMPOTRIVĂ

Doamna Ilinca Macarie: A, nu a trecut. Ok. Bine.

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Amendamentul nr. 8 privind servicii veterinare de sterilizări pentru animale cu stăpân

Doamna Ilinca Macarie: Nr. 8 este vorba de prelungirea contractului, adică să avem bani pentru prelungirea contractului de sterilizări pentru animalele cu stăpân în sectorul 2, adică să continuăm ...în sectorul 1, vream să zic două cabinete, pentru sterilizări.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog!

Doamna Daniela Nicoleta Cefaian - Secretarul Sectorului 1: Când expiră contractul de la Poliție? Contractul de la Poliția Locală? Nu aveți bani prinși?

Doamna Ilinca Macarie: Nu erau, nu erau prevăzuți bani pentru continuare, i-am întrebat. Continuă contractul, dar nu mai sunt bani să continue și de asta am redus suma la doar o sută de mii, era 250 inițial ca să facem, să vedem cât se face până la jumatea anului și pe urmă să continuăm.

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: Mai sunt trei voturi, vă rog frumos. L-am deschis.Mai avem un vot, vă rog frumos. 23 de voturi pentru, 2 abțineri. Amendamentul a trecut.

8. AMENDAMENTUL A FOST ADOPTAT CU 23 VOTURI PENTRU SI 2 ABȚINERI

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Amendamentul nr. 9 privind închirierea unui container locuibil. Sunt mai multe microfoane deschise și mai apăsați o dată, doamna Macarie. Gata!

Doamna Ilinca Macarie: Acum. Este vorba de închirierea unui container locuibil în vederea amenajării unui cabinet medical, tot în localitatea...., în Chitila Triaj, în cartierul Chitila Triaj. E vorba deocamdată de 50 000 lei, vom...., ca să avem bani pentru închirierea lui. Se va face rectificare, am vorbit cu cei de la Caraiman să facem rectificare bugetară când se mai clarifică ce mai c nevoie.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Dacă îmi permiteți! Numai puțin!

Doamna Daniela Nicoleta Cefaian - Secretarul Sectorului 1: Are aviz negativ!

Doamna Ancuta-Sorina Comănici: Doamna consilier, avem un Centru Multifuncțional Caraiman, avem spitale în administrare, costuri suplimentare, nu văd de ce am putea face. Putem să rugăm pe dacă este.....

așa..de la Centrul Caraiman, le găsim un sediu, facem un centru de permanență, avem Direcția de Asistență Socială, partea asta este atributul Primăriei. Oamenii aceia, vă rog nu vorbiți de ei ca și cân care nu știu unde să se ducă, plus că dacă nu știu informații că avem un Centrul Multifuncți;

rtal Caraimafi^x icest-âens, se pot

Ws \ /Ă


o A

1

*//


avem servicii să le oferim.,., dacă nu se pot deplasa, avem asistența socială, au atribuții îi deplasa acolo să le facă diverse consultații și așa mai departe.. .Eu nu văd oportun aceăt proiect! fcfneapărat necesar, orice putem face, dar eu zic că banii îi folosim pentru altceva. Mulțumesc! ! . -

Doamna Ilinca Macarie: Sunt foarte departe de orice fel de instituție, unde ar putea să se adreseze, să se trateze de ceva urgent. Nu au acces. Nici autobuzul nu are acces acolo. Este o situație de provizorat care ar trebui cumva să o asigurăm.

Doamna Maria Magdalena Eftimie - Director Management Economic: Asta doream și eu să subliniez că pe lângă acești 50 000 lei, această acțiune necesită costuri suplimentare. Apropo de pază, de utilități la containerul respectiv, relocarea unor cadre medicale, deci nu e atât de simplu, doar 50 000 lei închirierea unui container.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mulțumim doamnă director! Vă rog să votați! 8 voturi pentru, 8 abțineri, 9 împotrivă. Amendamentul nu a trecut!

9.AMENDAMENTUL A FOST RESPINS CU 8 VOTURI PENTRU, 8 ABȚINERI ȘI 9 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Amendamentul nr. 10 privind achiziția și amplasarea unui panou/avizier de exterior Parc Kiseleff

Doamna Ilinca Macarie: Asociația Parcul Kiseleff ne-a rugat să le amplasăm un panou informativ pe care ei să poată să-l folosească pentru a-și informa cetățenii cu privire la evenimente, diferite informații și am solicitat un buget de 3 000 lei pentru acest lucru. Da.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog! Mai avem un vot, vă rog frumos! 11 voturi pentru, 5 abțineri, 9 împotrivă. Amendamentul nu a trecut!

10. AMENDAMENTUL A FOST RESPINS CU 11 VOTURI PENTRU, 5 ABȚINERI ȘI 9 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Amendamentul nr. 11 privind studii de fezabilitate pentru proiecte propuse de cetățenii Sectorului 1 în cadrul bugetării participative

Doamna Ilinca Macarie: Merci! Studii de fezabilitate pentru proiecte propuse de cetățenii Sectorului 1 în cadrul bugetării participative. Să avem o sumă specială, pentru asta 500 000 Ici. Am înțeles că sunt deja bani pentru o platformă digitală, dar nu există din câte știu o sumă alocată pentru studiul de fezabilitate, pentru proiectele care vor veni de la cetățeni.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog!

Doamna Daniela Popa: Acești bani sunt prinși deja, am vorbit la discuțiile din dezbaterile pe buget, sunt prinși bani pentru studii și pentru platformă, am prins toate astea în strategia de digitalizare. E inutil să mai alocăm astfel de bani.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog! Mai avem un vot, vă rog frumos! 7 voturi pentru, 2 abțineri, 16 împotrivă. Amendamentul nu a trecut!

11. AMENDAMENTUL A FOST RESPINS CU 7 VOTURI PENTRU, 7 ABȚINERI ȘI 16 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Amendamentul nr. 1 privind reparațiile locurilor de joacă din Sectorul 1 al domnului consilier Alexandra Deaconu. Votați, vă rog! S-a supus la vot amendamentul. Domnul Deaconu, spuneți!

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu: Să spun. Da! Nu pot să.... Bun! Este vorba de reparațiile pentru locurile de joacă. Studiul de fezabilitate îl avem încă de anul trecut, dar nu sunt bani bugetați pentru continuarea reparațiilor. Din câte știu eu doar un număr limitat de locuri dejoacă au intrat în r«i;jârat;ii1^j'șt|u că există nevoia pentru finalizarea acestor reparații. Adică nu putem să facem lucrurile pe j ""fateiui.


f               i                     :     -

Doamna Maria Magdalcna Eftimie - Director Management Economic: Dacă îmi permiteți! Referitor la aceste locuri de joacă, au fost prinse niște sume în bugetul A.D.P.-ului, însă ulterior la execuția primului semestru, deci după trimestrul II, vedem cum stau plățile și execuția și putem prinde la o rectificare de buget, ca să nu blocăm sumele acum, pentru că cerințele sunt foarte mari și nu știm cum să împărțim efectiv banii.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Da! Deci efectiv, o să le facem la o ședință următoare, am înțeles.

Doamna Maria Magdalcna Eftimie - Director Management Economic: Da, în funcție de execuția la trimestrul II. Mulțumesc!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți să încheiem votul!

Doamna Porumb Ramona: Am și eu o rugăminte, ținând cont că suntem în procedura de a vota bugetul, să fie toți directorii în sală, indiferent de ce alte discuții au loc, cred că pot avea loc și după, respectiv și domnul director de la A.D.P. și cei vizați.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mai avem un vot, vă rog. 12 voturi pentru, 10 abțineri, 3 împotrivă. Amendamentul nu a trecut!

 • l.AMENDAMENTUL A FOST RESPINS CU 12 VOTURI PENTRU, 10 ABȚINERI ȘI 3 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Cer o pauză de 10 minute.

Domnul Gheorghită-Liviu Goncea: Nici unul din pensionarii de jos, nu era plecat la serviciu. Doamna Macarie când mai spuneți că vin oamenii, am telefonul și eu, și eu am poze. Deci, încă o dacă când mai spuneți că sunt oameni plecați la serviciu ca să vină la ședință, nu ne mai mințiți cu nerușinare. Cu nerușinare ne-ați mințit.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință: Gata, domnul Goncea să începem. Haideți să votăm amendamentul! Grupul PNL.

Doamna Porumb Ramona: Primul amendament al grupului PNL se referă la alocarea sumei de 100 000 lei pentru un studiu de fezabilitate pentru construirea unei creșe, aici în apropierea primăriei pe strada Arthur Vârtejeanu, în curtea din spate a Grădiniței nr. 248.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință: Votați, vă rog! Spuneți doamnă!

Doamna Ilinca Macarie: Există terenul și este administrat de Primărie? Sau este în propietatea Primăriei? ^cuze! Că mie mi-ați spus, că nu putem, mi-am retras niște amendamente pentru studii de fezabilitate pentru ycoli. Mi s-a spus că nu este încă terenul în administrarea Primăriei. Poftim?

Doamna Porumb Ramona: Este în curtea grădiniței.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință: Mai sunt 5 voturi, vă rog frumos! Domnul Goncea mai avem un vot. 25 voturi pentru. Amendamentul a trecut.

 • 1. AMENDAMENTUL A FOST APROBA T CU UNANIMITA TE - 25 consilieri prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: AmendamenLul nr. 2

Doamna Porumb Ramona: Amendamentul nr. 2 se referă la acordarea sumei de 141 490 lei pentru un studiu de fezabilitate pentru construirea unei săli de sport la Școala nr. 192.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog! Mai avem un vot.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Amendamentul nr. 3 privind studiul de fezabilitate pentru construirea complexului școlar: creșă, grădiniță, scoală și liceu în cartierul Greenfield -360 000 lei

Doamna Porumb Ramona: 2 secunde.

—-- --—

Doamna Ilinca Macarie: Da, s-a aprobat! S-a angajat!

Doamna Porumb Ramona: în legătură cu amendamentul nr. 3, înțeleg că și din discuțiile pe care le-a avut domnul Primar și pe care și colegii noștri și noi le-am avut, dezvoltatorul s-a angajat că va dona pentru construirea unui complex care să cuprindă creșă, școală, grădiniță și liceu. Și ne-am gândit în acest sens că este oportun să facem un studiu de fezabilitate pentru acest lucru. Suma alocată 360 000 lei.

Doamna Ilinca Macarie: Pentru investiții care nu se află încă în administrarea noastră?... că mie mi s-a spus că nu se poate și mi-am retras amendamentele. Dacă terenul încă nu este în administrarea noastră sau în proprietatea noastră, se poate face deja sau trebuie așteptat să fie și atunci putem să facem?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Sunt prevăzuți în buget, probabil ulterior se va face un proiect de hotărâre, un parteneriat...

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog!

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: 23 de voturi pentru, 2 abțineri. Amendamentul a trecut.

3.AMENDAMENTUL A FOST APROBAT CU 23 DE VOTURI PENTRU SI 2 ABȚINERI

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Amendamentul nr. 4 - Studiu de fezabilitate pentru extinderea, modernizarea și calibrarea rețelei de canalizare din Șos. Nordului.

Doamna Ramona Porumb: Așa. Amendamentul nr. 4 se referă la alocarea... 2 secunde... la alocarea sumei și aici aș vrea să îndrept, este o ... o greșeală materială de ... am scris 130... deci valoarea corectă este 130 000 lei, pentru un studiu de fezabilitate pentru extinderea și calibrarea rețelei de canalizare din Șos. Nordului. Deci, suma corectă 130 000 lei.

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte dc ședință: Votați, vă rog! Mai sunt trei voturi, vă rog frumos. Haideți, că stăm până diseara aici. Mai avem un vot, vă rog. Cine nu a votat? Cristi, cine nu a votat? Doamna Grigorescu. Unanimitate. Amendamentul a trecut.

4. AMENDAMENTUL A FOST APROBA T CU UNANIMITA TE - 25 consilieri prezenți

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Amendamentul nr. 5.

oamna Ramona Porumb: Amendamentul nr. 5 se referă la majorarea capitalului social al companiei de investiții în scopul construirii spitalului Sfântul Vasile, care, înțeleg totuși că am întârziat în ultimul an cu demararea lucrărilor, în fine, a studiilor și tot ce era necesar, am considerat oportun majorarea sumei de 90 000 000 lei, reducând de la Centrul cultural și de la suma alocată pe partea de salubrizare către Romprest. Mulțumesc!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință: Votați, vă rog!

Domnul Primar Daniel Tudorache: Haideți, domnul Goncea. Domnul Goncea, haideți.

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: 17 voturi pentru, 8 împotrivă. Amendamentul a trecut.

Domnul Primar Daniel Tudorache: Doamna Director.                               1  ■1  ■

Doamna Maria Magdalena Eftimie - Director Management Economic: De unde veți lua banii? Că nu am ... De unde anume, vă rog?

Doamna Ramona Porumb: Deci, avem o dată capitolul 51.02.01.03 și am discutat în timpul comisiei, pt că nu știam exact, în funcție și de amendamentele colegilor, dacă nu se poate lua întreaga sumă de aici, atunci de... din capitolul 65. CL 06.

Doamna Maria Magdalena Eftimie - Director Management Economic: De la... Am înțeles. Da. O.K. Se avizează.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți să votăm, vă rog. Mulțumim, doamna director. Votați, vă rog! Mai sunt cinci voturi.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mai sunt trei voturi. Cine nu a votat? 9 voturi pentru, 11 abțineri, 5 împotrivă. Proiectul....amendamentul nu a trecut.

6. AMENDAMENTUL A FOST RESPINS CU 9 VOTURI PENTRU, 11 ABȚINERI SI 5 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

Domnul Primar Daniel Tudorache: Da.O să vorbesc cu grupul P.N.L., după ședința de consiliu, să găsim 'ariante pentru a ... găsi bani pentru acest proiect.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Amendamentul nr. 7.

Doamna Ramona Porumb: Amendamentul nr. 7 are legătură cu achiziția unei... unui boiler de 1000 de litri, suma de... 7 500 de lei.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Domnul Fleacă...

Doamna Ramona Porumb: Cred că a fost o omitere și atâta timp cât ne-am dat seama de ... între timp cu siguranță ... sau poate s-a stricat între timp.

Domnul Director Flcacă: Dacă imi permiteți, e vorba de o centrală la creșa de la Sfântul Nicolae, e strict o chestiune procedurală, am înaintat Comisiei de buget solicitarea, săptămâna trecută a crăpăt acest boiler. Este mijloc fix, nu poate fi cumpărat și n-aveam cum să-l prevedem pe bugetul de investiții. Și, din păcate ca procedură, trebuie pus tot pe buget ca să poată fi cumpărat.

Domnul Director Flcacă: Păi da... deci e o... e o scăpare a legii achizițiilor publice. Dacă o centrală termică se prăbușește trebuie să o trec pe buget și nu pot s-o cumpăr direct. Este mijloc fix.

Domnul Ghcorghiță-Liviu Goncea: Explicați, domnul Fleacă, explicați că ați fost cu această propunere .... la Comisia de buget și noi am fost de acord, am luat din aceeași linie bugetară, ca totuși să sărim peste o problemă, a crăpat un boiler. El costă puțin. Cât costă?

Domnul Director Fleacă: Am fost la Comisia de buget...

Domnul Director Fleacă: 7 500 de lei.

Domnul Gheorghită-Liviu Goncea: 7 500 de lei. Nu este o... nu este.... Dar am discutat-o, are avizul nostru și vă rugăm să-l trecem. E o minimă...o problemă, care trebuie s-o faci.

Domnul Director Fleacă: [...] trebuie să schimb acel boiler într-o săptămână și... altfel n-am apă caldă pentru copii.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mulțumim, votați, vă rog!

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Și mai mult, cred că noi am rugat-o pe doamna Ramona să citească numele Comisiei.

Domnul Director Flcacă: Da, da, da.

vot. Unanimitate. Amendamentul


Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mai avem un a trecut.

 • 7. AMENDAMENTUL A FOST APROBA T CU UNANIMITA TE - 25 consilidtiprezenți

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Trecem la amendamentele doamnei Clotilde. Amendamentul nr. 1.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Pe strada Constantin Godeanu acum se află un spațiu verde, plin de gunoaie și buruieni. Atunci ideea este de a trata corect un spațiu verde care este în proprietatea Sectorului 1 - 450 000 de RONI.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Să facem un... ceva civilizat, că suntem Micul Paris. Un parc recreativ sportiv. Intersecția între str. Podului și str. Sfântul Gheorghe este astăzi un spațiu abandonat, plin de gunoi.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: în proprietatea cui?

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Sectorului 1.

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Poate în întreținerea sau în folosința Sectorului 1.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: E domeniu public.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Eu propun să supunem la vot.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Este o propunere neserioasă, domnul Primar.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Este un spațiu astăzi plin de gunoi, populația din cartier cere acolo să fie folosit. Da?

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: O.K. Atunci, nu e... ce vedeți neserios în asta, domnul?

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Avem și o comisie pentru a cumpăra aceste terenuri, putem și să luăm în administrație, nimeni nu se ocupă de acest teren, populația va fi foarte fericită să punem acolo un spațiu verde.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: O.K. Votăm.

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Haideți, votați, vă rog!

Domnul Glicorghită-Liviu Goncea: Refuz să votez așa.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Puteți să vă abțineți, domnul Goncea. Sau să votați împotrivă.

’^omnul Primar Daniel Tudorache: Atunci, vă abțineți, faceți ceva...

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Domnul Goncea, nu deschideți gura în Comisia de buget, nu știți despre ce vorbim, dar deodată vă treziți că e neserios. Neserios sunteti dvs.

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: 10 voturi pentru, 4 abțineri, 11 împotrivă. Amendamentul nu a trecut.

l.AMENDAMENTUL A FOST RESPINS CU 10 VOTURI PENTRU, 4 ABȚINERI ȘI 11 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Domnul Goncea, domnul Goncea! Proiectul nr.

 • 2. Amendamentul nr. 2 - parc recreativ sportiv str. Marginei - 450 000 lei

Doamna Ancuta-Sorina Comunici: Doamna consilier, pentru că ați venit cu propuneri șl ămedamente la buget în ceea ce privește niște terenuri din Sectorul 1 aș vrea să vă întreb ... v-am întrebat și la cel de data trecută, amendamentul care a trecut, dar nu prin microfon..., aș vrea să vă întreb acuiU, să ne spuneți'situația’ juridică a terenului, spațiul verde la care dumneavoastră solicitați un amendament în valoare de 450 000 lei. Știți situația juridică a terenului, adică se poate legal, sau ...?

Doamna Clotildc-Maric-Brigitte Armând: ... fără a utiliza sistemul de înregistrare ... acum trei ani, 44.000.000 lei pentru cadastru..nu s-a făcut...

Doamna Ancuta-Sorina Comănici: Stilul dumneavoastră, neacoperiți, când faceți o gafa..legală. Eu nu am să o las așa și am să rog aparatul de specialitate al Primarului, pentru următoarea ședință de consiliu să ne pregătească și nouă un pic să vedem și noi situația juridică a acestor două terenuri, să vedem dacă am fi putut, dacă sunt în patrimoniul Sectorului 1 sau nu? Să vedem cât de legale., nu mai vorbim de oportune, ... de legale .. sunt aceste două amendamente. Vă rog, doamna Secretar să se noteze. Mulțumesc.

Doamna Clotildc-Maric-Brigitte Armând: ... fără a utiliza sistemul de înregistrare ... bugetați pentru aceste acțiuni.

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte dc ședință: Votați vă rog. 8 voturi pentru, 6 abțineri, 10 voturi împotrivă. Amendamentul nu a trecut.

Notă SSGA Votul a fost expimat de 24 de consilieri prezenți în sală. Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea, consilier local nu si-a exprimat votul.

2. AMENDAMENTUL A FOST RESPINS CU 8 VOTURI PENTRU, 6 ABȚINERI, 10 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Amendamentul nr.3 - susținerea asociațiilor de părinți din școli. Apăsați pe buton, doamna consilier!

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: ... am fost toți convocați la sfârșitul lunii august la o ședință, unde domnul director ne-a spus că nu a putut să facă nici o investiție în școli, nici măcar să spele wc-uri în timpul verii și asociațiile de părinți s-au ocupat să facă tot ccca cc nu a putut să facă Primăria pentru că contractul cadru a expirat atunci, și banii nu au fost cheltuiți. Toate asociațiile de părinți au preluat ele, sarcinile care trebuia să le facă Primăria și le-au făcut mult mai bine și mult mai eficiente și cu mai puțini bani. Eu vă propun să avem o gestionare care se duce spre asociațiile de părinți care au un interes direct să se ocupe de școlile unde sunt copiii lor. încet, încet ele să se ocupe de anumite lucruri așa cum fac acum dar cu ajutorul Primăriei, așa că acum pregătim un HCL pentru acest lucru, este în dezbatere. Vă propun să ugetăm o sumă de 250 000 lei pentru susținerea asociațiilor de părinți din școli. Asta se face în toate țările din vest. Mulțumesc!

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: în fiecare rectificare bugetară ne băgați ... sau votăm HCL-uri pentru a da bani la asociații, asociațiile PSD-ului, asociațiile PNL-ului, asociațiile tuturor. Aici e vorba de asociații cu părinți, de părinți și sper că o să fiți de acord.

Doamna Ancuta-Sorina Comănici: "Carul înaintea boilor”, zic și eu. Haideți să citim un pic legea încă o dată! Fac apel la dumneavoastră, vă rog.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog!

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: ... Se scriu. Cumpără mult...

Domnul Mihail Teodor Purcărea: Nu spuneți ce avem voie și ce nu avem voie. Eu întreb așa: cine are copil într-o școală de stat în Sectorul 1 sau în oricare sector? Părinții se adună la începutul anului școlar și curăță băncile? Sau asociația spune: donați voi părinților 50 de lei și curățăm noi? Hai, vreau să spună? Cine? Cine de aici are copil de aici s-a dus el și a curățat sau a curățat acea asociație? Asocițirlp^ș. părinți, acelea înființate în școli, au activități economice sau nu au? Cum ar fi de exemplu organizația afterrs.clioql-ului din școala respectivă? Au sau n-au? V-am întrebat să vedem dacă știți despre aceste;ășociății și-.cât de

bune sau rele sunt ele. Atâta tot. Da. Când o să curățați și dumneavoatră băncile copilului ddmneavbatră din Sectorul 1 atunci să veniți cu asociațiile.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință: Votați, vă rog. Votați. Mai sunt 4 voturi. Mai avem un vot, vă rog. 6 voturi pentru, 1 abținere, 17 voturi împotrivă. Amendamentul nu a trecut.

Notă SSGA Votul a fost expimat de 24 de consilieri prezenți în sală. Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea, consilier local nu si-a exprimat votul.

 • 3. AMENDAMENTUL A FOST RESPINS CU 6 VOTURI PENTRU, 1 ABȚINERE, 17 VOTURI

ÎMPOTRIVĂ

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Amendamentul nr.4

Domnul Oliver Leon Păiuși: Amendamentul nr.4. Achiziționarea unui spațiu suplimentar pentru școala Pia Brătianu. Suma este de 3 000 000 lei. La școala Pia Brătianu copiii învață în două sau trei schimburi și nu există săli libere pentru alte tipuri de activități cum ar fi cluburi, opționale, ședințe cu părinții. Mulțumesc!

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: Votați vă rog. Mai avem un vot vă rog frumos. 11 voturi pentru, 5 abțineri, 9 voturi împotrivă. Amendamentul nu a trecut.

 • 4. AMENDAMENTUL A FOST RESPINS CU 11 VOTURI PENTRU, 5 ABȚINERI, 9 VOTURI

ÎMPOTRIVĂ

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Amendamentul nr.5

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Colectare selectivă în școli. Este vorba de montare de aparate sigure în curțile școlilor și a liceelor. Cred că este și obligație la nivel de drept european. 100 000 lei.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog! Mai sunt 3 voturi. 10 voturi pentru, 7 abțineri, 7 voturi împotrivă. Amendamentul nu a trecut.

Notă SSGA Votul a fost expimat de 24 de consilieri prezenți în sală. Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea, consilier local nu si-a exprimat votul.

5.AMENDAMENTUL A FOST RESPINS CU 10 VOTURI PENTRU, 7 ABȚINERI, 7 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință: Amendamentul nr.6 amenajarea unor spații pentru desfășurarea activității artiștilor de stradă. Spuneți!

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Pe modelul pieței Navona din Roma, amenajarea unor spații pentru desiășurarea activității artiștilor de stradă. 10 000 lei. E vorba de a face ceva pe străzile Sectorului 1 să încurajăm și activitatea artiștilor și viața pe străzile noastre. Am specificat. O să vă spun apoi, 10 000 lei găsim, la aparatul Primăriei.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Aaa ! Pentru asta votează împotrivă, că s-a dublat, bugetul., chiar mai mult, era 47... ajuns la 90 și ceva. S-a dublat, bugetul pentru aparatul Primăriei, așa că este de .... nu din salarii...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Vă rog să votați! 8 voturi pentru, 13 abțineri, 3 voturi împotrivă. Amendamentul nu a trecut.

Notă SSGA Votul a fost expimat de 24 de consilieri prezenți în sală. Domnul Gheorghiță-Liviu 'Goncea, consilier local nu si-a exprimat votul.                                                                   >1

6. AMENDAMENTUL A FOST RESPINS CU 8 VOTURI PENTRU, 13 ABȚIN

hi, 3 VOTURI

ÎMPOTRIVĂ                                                     ■

O! '

L

6’

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Amendamentul nr. 7- Cultură îh cartier

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: E vorba de a susține, de a bugeta și a susține 5 proiecte culturale de cartier care se adresează comunităților mici. Finanțarea exclusiv acordată asociațiilor și fundațiilor din Sectorul 1. Proiecte culturale de cartier! 110 000 lei.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog! 7 voturi pentru, 10 abțineri, 7 voturi împotrivă. Amendamentul nu a trecut.

Notă SSGA Votul a fost expimat de 24 de consilieri prezenți în sală. Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea, consilier local nu si-a exprimat votul.

7.AMENDAMENTUL A FOST RESPINS CU 7 VOTURI PENTRU, 10 ABȚINERI, 7 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Amendamentul nr.8 - achiziționarea unui teren pentru o groapă de gunoi temporară. Spuneți, doamna Armând!

Doamna Clotiklc-Maric-Brigittc Armând: Locuitorii Sectorului 1 pun problema de mediu și de poluare, nr.l în prioritățile lor. Eu propun achiziționarea unui teren pentru o groapă de gunoi temporară, până se rezolvă problema în mod permanent. Dar până rezolvăm problema în mod permanent, eu propun să achiziționăm un teren la 15 km de București pentru gropă de gunoi temporară. 10 000 000 lei.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: ... Specialistul este domnul Tudose. Dar am o întrebare domna Clotilde. Acestă groapă de gunoi, chiar temporară, o luăm în Sectorul 1? Unde o luăm? Oriunde în țară?

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: E vorba de a rezolva o problemă, pe care n-ați rezolvat-o de ani de zile, da?! Și locuitorii nu vor să audă ce spuneți voi, că nu se poate. Eu spun că am o propunere, o soluție. Dumneavoastră o să spuneți că nu se poate și rămânem cu poluarea așa cum e. Eu propun ceva! Da ... dar soluția dumneavoastră nici într-un an de zile nu va fi implementată, o cunoaștem. Soluția se numește “Rămâneți voi, poluați, și eu plec în Costa Rica!”

Domnul Ghcorgliiță-Liviu Goncca: Hai să ne înțelegem, doamna a cerut o gropă de gunoi...

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Doamna consilier Armând! Am rugămintea, cer și eu 2 minute atenția. Poate dumneavoastră nu știți, din 2016, Sectorul 1 se află în proces de închidere a singurei gropi care există în capitala României, în București. Este groapa IRIDEX.

Domnul Cristian Adrian Tudose: ... în acest proces, astăzi, exact în ziua ședinței, ni s-a aprobat de către instanță efectuarea expertizei topometrice și a tuturor expertizelor solicitate de asociațiile de ONG, Poliția Locală și Primăria Sectorului 1 care să demonstreze că sursa poluării din nordul Capitalei este dată de :eastă groapă de gunoi. Dumneavoastră, în urma demersului făcut timp de trei ani de zile de Primăria Sectorului 1, vreți să faceți o altă groapă de gunoi în Sectorul 1. Asta să înțeleg? în programul dumneavoastră electoral, în afișul dumneavoastră electoral aveți un paragraf dinstinct în care spuneți foarte clar că vă interesează scoaterea gropilor de gunoi de pe zonele intens populat-urban. Cum facem acest lucru pe raza Sectorului 1? Ați găsit un teren apt pentru a fi construită groapă de gunoi? Eu personal mă ocup de acest subiect de mai bine de trei ani de zile și, credeți-mă, sunt interese majore, și nu avem cum să avem o groapă de gunoi în interiorul Capitalei, cu atât mai puțin în interiorul Sectorului 1. Sunt peste 46 000 de oameni care au semnat pentru închiderea acestor surse de poluare. Dumneavoastră îi sfidați pe acești oameni cu acest amendament. Mulțumesc!

Doamna Clotildc-Maric-Brigittc Armând: Nu vrem să depunem gunoi pe teritoriul Sectorului 1. Și se văd rezultatele, domnul. Dacă vă ocupați de trei ani, vedem rezultatele. Poluarea este și mai mare decât a fost până acum. Nu am identificat terenul.

Domnul Cristian Adrian Tudose: Doamna Armând, am o singură mențiune: dumneavoastră, în anul 2016, într-o emisiune mediatizată, v-ați pronunțat, în urma unei vizite făcute pe Iridex, cu următoarple'Cițyîtrte.— și, dacă vreți, vă dau și înregistrarea audio-video - ”Ce au oamenii ăștia cu dumneavoastră, fâim$le'P&£cu£". Oamenii ăștia erau cei 46 000 de oameni care făcuseră plângere, plus Primăria Sectorului 1 care se sesizase să acționeze în instanță. Dumneavoastră, veniți tot acum, la trei ani de zile distanță, să r gunoi. Veniți cu soluții concrete. Nu ați fost odată, odată, la o manifestare de mediu. Nr^ati v^n1

Ce au oamenii ăștia cu dumneavoastră, ^mnfye}iP&£cu?.”.


nvii/âCjețLo groapă de, JuAati venit nici ipăcaf


acum, când a fost mitingul ”Oxigen pentru România” la nivelul României, nu știți decât ipocrizie și minciună. Mulțumesc!                                                  UjA

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: care nu au niciun impact. Adică, spuneți că faceți ceva, dar nu faceți nimic. In trei ani, cinci ani, zece ani, n-o să fie nimic făcut. De treizei de ani....

Domnul Cristian Adrian Tudose: Doamnă, nu știu cum este în Franța. Doamna Clotilde, nu știu cum este în Franța, o secundă, o secundă, nu știu cum este în Franța! Doamna Clotilde, vă respect și vă spun cu toată politețea: nu știu cum e în Franța, dar în România suntem obligați să respectăm legile. Chiar atunci când avem dovezi că sunt încălcate, suntem obligați să așteptăm rezultatul instanței. V-am comunicat rezultatul aprobării expertizelor astăzi, tocmai pentru că este un rezultat al instanței, doamnă. Deci, dumneavoastră nu aveți minime cunoștințe de mediu. Cereți numai niște lucruri, așa, ca să vă fie în programul electoral. Dau bine pe hârtie și prostiți cetățenii, doamnă! Nu aveți niciun fel de substanță.

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: Mulțumesc, domnule Tudose! Haideți să votăm. Haideți să mergem mai departe. Haideți să votăm. Mai avem un vot, vă rog frumos! 6 voturi pentru, 4 abțineri, 14 împotrivă. Amendamentul nu a trecut

Notă SSGA Votul a fost exprimat de 24 de consilieri prezenți în sală. Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea, consilier local, nu și-a exprimat votul.

 • 8. AMENDAMENTUL A FOST RESPINS CU 6 VOTURI PENTRU, 4 ABȚINERI, 14 VOTURI

ÎMPOTRIVĂ

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Amendamentul nr. 9- reparații străzi

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Știți câte dosare de inffingement avem în Uniunea Europeană? 66. Și majoritatea sunt pe partea de mediu. Așa că admirăm munca extraordinară pe care o faceți. Amendamentul următor: partea de reparații străzi este un subiect care este o prioritate pentru locuitorii Sectorului 1. De ani de zile nu s-a făcut absolut nimic. Sunt aceleași investiții pe trei străzi care an de an se regăsesc în buget și nu se face nicio investiție. Eu aș dori să măresc acest domeniu cu 5 000 000 lei ca să putem să reparăm străzile din Sectorul 1. Sunt numeroase reclamații despre străzi și trotuare care au nevoie de reparații.

Doamna Maria Magdalena Eftimie - Director Management Economic: Suma este foarte mare, dacă îmi permiteți, ce străzi anume trebuie reparate?

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Haideți să votăm, vă rog frumos. Haideți că suntem în procedură de vot. Mai sunt două voturi, vă rog frumos! Cine nu a votat? Cristi? Cine nu a votat? Domnul Olteanu. 9 voturi pentru, 6 abțineri, 9 împotrivă. Amendamentul nu a trecut.

.. otă SSGA Votul a fost exprimat de 24 de consilieri prezenți în sală. Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea, consilier local, nu și-a exprimat votul.

 • 9. AMENDAMENTUL A FOST RESPINS CU 9 VOTURI PENTRU, 6 ABȚINERI, 9 VOTURI

ÎMPOTRIVĂ

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Amendamentul nr. 10 - diseminare informații privind activitatea Centrului Multifuncțional Caraiman. Spuneți!

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Am fost de mai multe ori la Centrul Caraiman, am văzut că este destul de gol și oamenii din Sectorul 1 nu știu nimic despre acest centru în care am investit foarte mulți bani. Ce aș dori eu este ca locuitorii Sectorului 1 să știe despre acest centru și atunci noi vrem diseminarea de informații privind activitatea Centrului Multifuncțional Caraiman - 25 000 lei.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți să votăm, vă rog frumos. 9 voturi pentru, 11 abțineri, 4 împotrivă. Amendamentul nu a trecut.

Nulă SSGA Votul a fost exprimat de 24 de consilieri prezenți în sală. Domnul Gheorglțțță-fiviu Goncea, consilier local, nu și-a exprimat votul.                                                                       '

10. AMENDAMENTUL A FOST RESPINS CU 9 VOTURI PENTRU, 11 ABȚINERI,L4 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

I .                .           •                    ’                   ................

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Amendamentul nr. 11 - 'parcărisubterane.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: O problemă foarte importantă pentru locuitorii Sectorului 1 este cea a parcărilor subterane. Noi vrem să înlocuim parcările supraetajate planificate de voi cu parcări subterane, așa cum se face în orice oraș civilizat. în loc de bugetul care este prevăzut pentru parcări supraterane, vrem parcări subterane la 10 000 000 lei......în afara de România, cu construcții mă ocup.

Domnul Cristian Adrian Tudose: Doamna Clotilde, punem 10 000 000 la groapă, punem 10 000 000 la parcările subterane și le facem sub groapă, da? Zic și eu, ca idee.

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Haideți să votăm, vă rog frumos. Mai avem un vot, vă rog frumos. Cristi, cine n-a votat? Domnul Păiuși! Gata! 8 voturi pentru, 12 abțineri, 4 împotrivă. Amendamentul nu a trecut.

Notă SSGA Votul a fost exprimat de 24 de consilieri prezenți în sală. Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea, consilier local, nu și-a exprimat votul.

 • 11.AMENDAMENTUL A FOST RESPINS CU 8 VOTURI PENTRU, 12 ABȚINERI, 4 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Amendamentul nr. 12 - program de prevenție. Spuneți, doamna Armând!

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Mă surprinde faptul că nu a fost bugetat și atunci am venit cu un amendament. E un program de prevenție a diabetului zaharat de tip 2 la care lucrăm de mai mult timp cu Fundația Medicover în școlile din Sectorul 1 - 2400 de elevi din clasa a V-a ar putea să beneficieze. S-a făcut și în alte județe. Este un program foarte bun care deja este gata și am vrea să fie bugetat. Este un program de prevenție. Știm cu toții că copiii au nevoie de acest program de prevenție - 814 000 lei.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Doamna consilier, dar cum v-ați gândit la....v-am spus să nu citiți Fundația la microfon că nu pot să mă abțin...știți care este procedura? Procedura legală? Ca să lucrezi, să colaborezi, noi, instituție publică, bani publici cu o fundație sau un ONG? Dumneavoastră știți? Dar sincer acum! Că poate nu știți și aveți o scuză. Cu toată simpatia pentru societățile medicale private, cu oricine, dar știți procedura de achiziționare a serviciilor, oricare ar fi ele? Nu știți! Sunt sigură că nu știți că altfel nu făceați o astfel de greșeală. Știți cum se numește în anumiți termeni ceea ce ați făcut dumneavoastră acum? Trafic de influență, doamnă, așa se numește. De asta spun. Cred că ați greșit.

Domnul Cristian Adrian Tudose: Doamna Clotilde, doamna Clotilde, doamna Clotilde, atenție! Și vreau oă se consemneze: suntem de acord cu programul de prevenție, nu avem nimic împotriva ideii unui program de prevenție, dar să ne aduceți cadou și firma cu care se face, respectiv firma Medicover, asta înseamnă trafic de influență și cer să se consemneze că un consilier local în Sectorul 1 face trafic de influență. Nu e prima oară când faceți pentru firmele franțuzești sau firmele de afară trafic de influență. Ați mai cerut și la spital același lucru, ați cerut la spital să vină firmele franțuzești. România nu e bună pentru dumneavoastră? Doamna Clotilde, doamna Clotilde, România nu e bună pentru dumneavoastră?

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Doamna secretar, cu o fundație. Ei au făcut deja asta, au procedat exact cum facem acum în alte județe. Este legal sau nu este legal? Dacă nu este legal, într-adevăr retrag proiectul. Dar este o fundație și așa au procedat în alte județe.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: în alte județe, da ... oricum, ar trebui încheiat un parteneriat. Prima etapă este de a solicita împuternicire de la Consiliul General și, după aceea, se poate să prevedem în buget sursa de finanțare și putem discuta pentru finanțarea unui astfel de proiect. După ce obținem împuternicirea de la Consiliul General......Știți că de aproape 4 ședințe încercărn să obțiriem o

derogare tocmai pentru a nu mai face în prealabil tot felul de solicitări la Consiliul General ei, /fh'pă cum reiese din sistemul de vot, nu l-ați votat niciodată. Dealtfel, avem Centrul Caraiman               ~


proiecte se pot realiza prin Centrul Caraiman, în parteneriat cu școlile.

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Suntem de acord cu asta.

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului l:...în parteneriat cu școlile...cu Administrația Școlilor. Doamna Livia Gomes, puteți realiza? Și să propuneți pe viitor un astfel de proiect? *■    - 7,

Doamna Iuliana-Cristina Grigorcscu: Dacă îmi permiteți și mie doamna Armând. V-ain tot ascultat toată ședința. Aici, dumneavoastră, în amendamentul pe care-1 citiți și l-ați citit și ni l-ați explicat, scuzați, nici nu vorbește măcar despre un parteneriat. Vorbește despre o sumă pe care noi să o dăm ca și instituție publică unei fundații, nu vorbim de parteneriat, despre asta vorbim. Vă rog eu tare mult să mă ascultați pentru că v-am ascultat toată ședința. Vorbim de o sumă de bani pe care vreți să o dăm unei fundații. Nu contează pentru ce program, ci contează unde se duc acei bani, că sunt banii cetățenilor sectorului 1. OK, dacă dumneavoastră doriți parteneriate, ăla este alt punct de vedere. Și alt proiect. Puteți să lucrați la el să-l propuneți, dar dumneavoastră doriți acum să dăm bani unei fundații. 814 mii de lei. Despre asta vorbim. Eu zic să se supună la vot dacă tot vi l-ați susținut și să se voteze.

Doamna Clotilde-Maric-Brigitte Armând: Cum o cheamă, știți să citiți? Pentru că...

Doamna Iuliana-Cristina Grigorcscu: Da, haideți ca să citesc, cred că știu să citesc. Aici spuneți așa: Program de prevenție a diabetului zaharat de tip doi și a bolilor civilizației împreună cu Fundația Medicover. E clar. E negru pe alb. Despre ce vorbim?

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Doamna Clotilde, o ultimă întrebare? Aveți vreo legătură directă dumneavoastră sau cineva din grupul dumneavoastră cu Fundația Medicover? Cer să mi se răspundă, vă rog. cveți vreo legătură dumneavoastră sau cineva din grupul dumneavoastră de consilieri cu Fundația Medicover?

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Dacă am avea, n-am propune asta. Doamna secretară, este legal sau nu este legal? N-am înțeles răspunsul dumneavoastră. Pentru că de fiecare dată când facem parteneriate nu justificăm bugetul, luăm bani din buget.

Doamna Daniela-Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Dacă mă întrebați pe mine, despre un amendament adus înaintea ședinței, știu că aveți dreptul să formulați un amendament și în timpul ședinței de consiliu, însă trebuie să ținem seama de legea specială de aprobare a bugetului. L-ați avut în dezbatere începând cu 29.03. Până pe data de 15, executivul v-a stat la dispoziție pentru a formula strategia sectorului 1 și a elabora acest proiect de buget. Este inadmisibil să veniți cu un astfel de amendament prin care să numi identificați capitolul așa cum v-am înaintat în procedură: text, anexă, capitol, subcapitol, paragraf, titlu, articol, alineat, cu sursa de finanțare care se majorează și se diminuează. Știți că există un precedent creat de către dumneavoastră anul trecut prin care ați blocat bugetul sectorului 1 și am fost în imposibilitate de a plăti salariile și am stat, după cum vă aduceți aminte, am convocat o ședință extraordinară ca să elaborăm din nou bugetul și să deblocăm acea situație. Eu nu am ce să spun... că este legal... Așa cum este, este 'admisibil acest amendament. Se identifică un capitol fără a se preciza suma, nu se spune nimic despre capitolul de unde se iau acești bani. 67.... Păi nu, vă spun eu. Ați trecut la capitolul 67.02.08... Doamna de la economic, doamna director, spuneți-mi ce capitol este acesta? Care este ordonatorul principal care va realiza acest proiect pe care-1 propuneți dumneavoastră? De unde diminuați și unde majorați? Și care este temeiul legal? Temeiul legal, așa cum v-am spus, trebuie să aveți un parteneriat cu această fundație Medicover. Să vină să vă spună ce servicii oferă, să solicităm împuternicire de la capitală și după aceea să vă identificați.... dacă Consiliul General ne aprobă hotărârea să venim cu un proiect pe care să-l aprobăm și să încheiem un protocol de colaborare. Ăsta ar fi cursul legal. Dar, încă o dată, vă spun că este neserios ca să veniți cu un amendament pe care nu l-au văzut cei din executiv și să mă întrebați pe mine, așa pe genunchi despre un amendament, dacă este legal sau nu. Fără un temei legal.

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Dacă se poate, îl rog pe domnul consilier Tudose, haideți să înaintăm spre vot și să închidem subiectul pe acestă discuție. Deja știm despre ce este vorba. Nu cred că vorbim despre un parteneriat, vorbim despre un program, o sumă de bani care se dorește să se dea către o firmă. Nu știu ce legătură are doamna Armând, sincer, cred că pe noi mai puțin ne interesează dacă doamna


are vreo legătură va răspunde în fața organelor competente. Nu cred că suntem noi în nțăstif^să stăm să judecăm acum. Prin urmare, propun și domnului Tudose, dacă dorește să închidem subidctuliși^domnul președinte să supună la vot și să trecem mai departe deja.                             //.

21                          A*             /

VfcrofTĂ'

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți, vă rog frumos să vcȚtați!- Haideți să votăm, vă rog frumos!

Domnul Cristian-Adrian Tudosc: Băi, e prea tare!

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Da, doamna secretară, îmi pare rău că am apelat la dumneavoastră. Am crezut în buna dumneavoastră credință, dar văd că vorbiți politic aici. Este tot ce-ați cerut dumneavoastră, toate informațiile pe care le-ați cerut sunt scrise acolo.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Suntem în procedură de vot, vă rog frumos!... 3 voturi pentru, 7 abțineri, 15 împotrivă.

 • 12. AMENDAMENTUL A FOST RESPINS CU 3 VOTURI PENTRU, 7 ABȚINERI, 15 VOTURI

ÎMPOTRIVĂ

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Doamna Clotilde, nici de la dumneavoastră din partid n-ați luat voturile, ca să știți.

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: Amendamentul 13 - Program educație pentru sănătate - 400 000 RON

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Spuneți, doamna Armând!

toamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Să facem un screening de obezitate în școli. Este un consilier de la noi care a gândit un program întreg, noi vrem să înlocuim Programul cornul și laptele. în acest sens campanie de informare a părinților și copiilor cu implicarea medicilor specialiști. Aici am scris și sursa și unde. Tot, tot, tot. Acest program a fost dezbătut de multe ori. Program educație pentru sănătate 400 mii lei. Votați politic, cum știți să faceți.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Doamna consilier, singura legătură unde noi am putea, așa la un moment dat, să spunem că am putea să facem ceva la proiectul ăsta este cuvântul obezitate, de fapt diabet, care se regăsește în proiectul de dinainte cu Medicover. Nu cred că e... e o simplă coincidență. Doi: Vă aduc la cunoștință că Programul cornul și laptele este program guvernamental. Nu avem noi cum să facem un screening la nivelul sectorului 1 și să modificăm un program guvernamental. Eventual, puteți să propuneți prin colegii dumneavoastră, parlamentarii de la USR, să facă un proiect de hotărâre de modificare a legii sau cine reglementează programul cornul și laptele, să se facă screeningul pe banii guvernului, nu pe banii sectorului. Și asta cred eu că ar fi trebuit să știți și chiar ar fi fost important de știut, da, și de aceea noi ne menținem programul. Noi l-am inițiat acum câțiva ani. Numai puțin. Deci, eu vreau să închei, nu mai intervin deloc la amendamentele dumneavoastră, spunând că este jenant și rușinos și eu vă spun rușine din partea cetățenilor care pe noi ne-au votat, ați venit cu amendamente doar de imagine. Sunteți în campanie, vă

Jrim succes. Noi toți. Să vă duceți la Parlamentul European. Dacă ați fi vrut să treacă proiectele, ați fi făcut ca și colega dumneavoastră, doamna Macarie, ale cărei amendamente le-am votat. Este clar că nici la dumneavoastră lucrurile nu merg, ce pretenții mai avem noi? Mulțumesc!

Doamna Iuliana-Cristina Grigorcscu:dori să mai spun ceva legat de Medicover. Sincer, vă respect ca și mamă. N-am copii, respect femeile care au copii, și nici nu mă gândesc cât de greu este să-i crească. Eu am căutat în presă, că voiam să văd dacă aveți vreo legătură cu Medicover. Și am găsit. Am văzut că ați participat la niște conferințe unde Medicover a fost sponsor principal. Deci, ca să ne înțelegem foarte bine, doamna Clotilde Armând. Despre asta vorbim.

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: Haideți să votăm, vă rog frumos!

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Așa că dacă aveți ceva de spus despre mine, vă rog frumos să-mi spuneți!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mai sunt 9 voturi, vă rog frumos! Cine nu votează? PSD, ați votat?...Mai avem un vot, vă rog frumos. Cine nu a votat, Cristi? 3 abțineri și 12 împotrivă. Amendamentul nu a trecut.


 • 13. AMENDAMENTUL A FOST RESPINS CU 3 VOTURI PENTRU, 9 ABȚINERI,

ÎMPOTRIVĂ

Domnul Cristian Marian Neagii - Președinte de ședință: Amendamentul 14 - Investiție Sțpita'l regional -5.000.000 RON- Sursa Cap.54.02.50 (alte servicii publice general)                  ;

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: Noi nu suntem de acord să construim acest spital regional de care avem nevoie prin compania domnului Tudorache și grupului PNL. Noi vrem să 'alocăm un buget și să începem să facem economii pentru a avea un buget pentru acest spital regional. Deocamdată s-au alocat bani doar pentru un studiu de fezabilitate. Am pus o sumă de 5 milioane RON, dar în mod normal ar trebui să punem o sumă mult mai mare aici. Orice investiție se prevede cu ani de zile înainte. Văd că domnul Primar cu susținerea tuturor, în afară de USR, vrea un spital, dar nu bugetează niciun ban pentru asta. E un spital pe hârtie, dar absolut niciun ban. Avem un buget uriaș, dar absolut niciun ban nu este prevăzut pentru această investiție. Eu asta propun și, într-adevăr, nu prin Compania de sănătate, în care nu avem încredere și care din punctul nostru de vedere nu există legal.

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Doamna Clotilde, doamna Clotilde, vă rog! Doamna Clotilde Armând, vă solicit atenția, dacă se poate! Deci, spitalul regional este în atribuția Guvernului. Spitalele regionale sunt în atribuția Guvernului, nu sunt în atribuția Consiliului Local. Deci, noi avem în construcție în acest moment un spital în sectorul 1, pentru care dumneavoastră v-ați opus. Pentru care colegul dumneavoastră, domnul Seidler, în 2016 a votat pentru și verificați votul, a fost unanimitate, după care ați început să puneți întrebări. Ce se întâmplă cu terenul, de ce nu se face, de ce nu știu ce. Aici avem următoarea problemă, doamnă. Cumva, ați găsit o soluție să băgați o firmă franțuzească care să facă spitalul regional? Pentru că aici așa se pune problema. Dacă n-ați reușit să bagați o firmă franțuzească să facă spitalul sectorului 1, ați reușit pentru spitalul regional și vreți să-i dați bani? întreb!

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Aș vrea să aduc o completare la cele spuse de domnul consilier Tudose. Spitalul pe care noi îl facem în sectorul 1 și pe care îl susținem cu toții, și vă amintesc că inclusiv colegii noștri, consilierii locali de la PNL au făcut un amendament ca să susțină această companie care face acest spital, trebuie să vă informez doamnă, dacă nici asta nu știați, în acest spital vor intra, de fapt, trei spitale: Spitalul de Urgență Floreasca, Spitalul de Arși, care este unic în România, și IOMC-ul Emilia Irza - Mama și copilul. Vă amintesc, de asemenea, doamna consilier Clotilde, care vă găsiți de lucru acuma, că în 2016, domnul primar sau când aveați un ministru la sănătate, domnul Voiculescu, cu care am lucrat, apropos, am fost consiliera dumnealui, știți bine, pentru că nu a vrut să investească în Spitalul de Arși, în secția de ATI se plimbau bolnavii arși prin țară, prin Bulgaria, de au murit. Singura persoană care a investit în acest spital și a făcut o secție de ATI modernă este primarul sectorului 1, cu sprijinul celorlalți consilieri locali. Nevotând și fiind împotriva acestui spital sunteți, de fapt, împotriva a tot ce se poate numi important pentru sănătatea oamenilor. Știți, de asemenea, doamna consilier, că dumneavoastră, consilierii USR, și nu numai, respirați alături de noi în această primărie și îmi asum ce spun, de la evenimentul trist, Colectiv. Mă așteptam ca în ceea ce privește spitalele, construirea de noi spitale, unde dumneavoastră, majoritatea celor care vă sprijină și sunt în acest grup politic, că partid nu știu dacă este, susțin că sănătatea este la pământ, că mor oameni. E dureros pentru noi. Eu, lucrând și în domeniu... Colegii noștri deja știu. Să fiți împotriva construirii unui spital, și mai mult decât atât, să nu știți că în sectorul dumneavoastră, unde sunteți consilier de 3 ani, ați și candidat la primărie și probabil vă gândiți în continuare să candidați, să nu știți ce se construiește, ce proiect pe sănătate are primarul sectorului 1... Nu contează de la ce partid este, doamnă.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: că dacă dumneavoastră ați fi fost, știu că vă deranjează oricine ar fi fost, să știți că și eu am fost consilier general cu primar și am fost în opoziție, niciodată nu ne-am opus la proiecte bune pentru cetățeni că erau propuse de noi, de putere sau de opoziție. Să vă fie rușine că vă împotriviți, v-am adus aminte de oameni arși dacă mâine este un accident nici măcar ce am putut să facem ce s-a făcut atunci nu se mai poate face datorită dumneavoastră, nu dumneavoastră personal, a dumneavoastră și a celorlalți. în schimb veniți aici și susțineți aici MEDICOVER și aflăm că aveți oarece legături, e jenant și e rușinos, e Săptămâna Mare sunt oameni care suferă, nici măcar nu știți că nu e spital regional, știu că nu, probabil nu puneți mare bază pe săptămâna asta dar noi punem să știți. Mulțumesc

Doamna Clotilde-Marie-Brigitte Armând: a.... ce ....nu.. Doamnă este foarte ieftin ceea faceți și nu o să răspund, noi, noi... ă de 30 de ani nu s-a construit nici un spital, în continuare vorbiți $ ftjj,\fa'6eți absolut nimic, vorbesc de spital regional pentru că este cel construit de Sectorul 1 care într-adevăr nu va fi nunjit regional dar tot este cel care este, face parte din Mașter Plan de Sănătate cu cele 7 spitale regionale, noi \ VW J

^6’,-       A. /

* 1           «I

vrem sa-1 construim direct din primărie nu vrem să-l construim printr-o firmă care va..;, defi'aptva fura toți banii pe care îi va putea da, nu va face nimic, știți foarte bine, de ani de zile vorbiți despre asta de trei ani și nu s-a construit nimic, m-a întrebat de ce nu știu ce se construiește în sectorul 1 pentru că nu șe construiește. absolut nimic, da, absolut nimic doamna consilier să vă fie rușine vouă. Nu se construiește absolut nimic și o să muriți până ce PSD-ul va ști să construiască ceva.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Gata ! Vă rog frumos! Haideți să votăm ! Haideți să votăm ! Vă rog frumos! Mai avem un vot!? Vă rog frumos! 5 voturi pentru, 10 abțineri, 10 împotrivă, amendamentul nu a trecut!

 • 14. Amendamentul a fost respins cu 5 voturi pentru,10 abțineri, 10 voturi împotrivă .

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Da, domnul Goncea

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Vreau să vă comunic că m-am întors după cele 15, eu citisem amendamentele am știut că toate sunt neserioase după 14 amendamente neserioase m-am întors la vot, am pus cartela, neserioase toate 14, de cea mai joasă speță. Mulțumesc mult

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mulțumim, domnul Goncea

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Primul amendament al domnului Cristian Tudose

Domnul Cristian Adrian Tudose: Deci, Amendament la Bugetul 2019. Se propune actualizarea valorii cu 13.985.000 de lei în vederea executăriilor de reabilitare termică a 60 de obiective de investiții din Sectorul 1. Sursa pentru această sumă se va lua din contul 70.06.03.30 reabilitare termică credit extern tranșa BEI 2019. în speță, ca să clarific despre ce este vorba se face o reducere a sumei care se rambursează la creditul BEI pentru a se putea termina programul de reabilitare termică pe care ni l-am asumat. Mulțumesc

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți să votăm ! Vă rog frumos! 17 voturi pentru, 1 abținere, 7 voturi împotrivă. Amendamentul a trecut!

1. Amendamentul a fost adoptat cu 17 voturi pentru, 1 abținere, 7 voturi împotrivă

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Amendamentul numărul 2

Domnul Cristian Adrian Tudose: Se propune introducerea sumei de 10.480.000 lei în vederea achiziției terenului din Strada Băiculești nr. 5 și a taxelor notariale aferente. Sursa pentru aceasta sumă se propune a fi capitolul 650250 învățământ poziția C 06 Unități de învățământ Grădinițe, Școli, Licee - Reabilitare Construcții și Instalații Proiectare și Execuție. Este de fapt punerea în aplicare a HCL 76/26.03.2019 privind împuternicirea dată A.D.P. pentru achiziționarea terenului din Băiculești, este o continuare a ceea ce am

Jtat în ședința trecută punerea în practică. Mulțumesc

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog ! Mai avem un vot, vă rog frumos! 13 voturi pentru, 7 abținere, 5 împotrivă, amendamentul nu a trecut!

2 .Amendamentul a fost respins cu 13 voturi pentru, 7 abțineri, 5 voturi împotrivă

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Amendamentul numărul 3

Domnul Cristian Adrian Tudose: suplimentare, pentru înlocuirea liftului care a ars în Bd. Dinicu Golescu.23-25 Bl. Bl Sc.2. Sursa pentru aceasta sumă se propune a fi contul 70.02.03.30 articolul 710102. Ținând cont că vorbim de un incident pe care nu am avut cum să îl controlăm acest incendiu sper că găsim înțelegere să putem face aceasta înlocuire și suplimentare de buget .Mulțumesc

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați vă rog ! Mai avem un vot! 24 voturi pentru, 1 abținere, amendamentul a trecut!

 • 3. Amendamentul a fost adoptat cu 24 voturi pentru.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Amendamentul numărul 4    /Ț A'’ ’

Domnul Cristian Adrian Tudose: Se propune introducerea sumei de 130.000 de lei îmyeder.eq achiziției V studiilor și expertizei care vor fi realizate la obiectivul rampa de depozitare a deșeurilor situată in zona ■

11 \ /

w«9

Giulești Sârbi. Este vorba de depozitul IRIDEX Sursa pentru aceasta sumă se propună a fi câpitolul '650250 învățământ poziția C 06 Unități de învățământ Grădinițe, Școli, Licee această sumă este necesară în vederea atingerii obiectivelor stabilite de instanță expertizele solicitate de Primăria Sectorului 1 și Poliția locală'în procesul pe care îl avem de 2 ani de zile cu depozitul de deșeuri IRIDEX. Mulțumesc. 1

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință: Votați, vă rog ! Mai avem un vot! Doamna Armând !? 16 voturi pentru, 7 abțineri, 2 împotrivă, amendamentul a trecut!

 • 4. Amendamentul a fost adoptat cu 16 voturi pentru, 7 abțineri, 2 voturi împotrivă.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Amendamentul numărul 5

Domnul Cristian Adrian Tudosc: Se propune introducerea sumei de 618.000 de lei în vederea executării lucrărilor solicitate de către Biserica Sf Andrei Chitila. Sursa pentru aceasta suma propusă este capitolul 650250 învățământ poziția C 06 Unități de învățământ Grădinițe, Școli, Licee- Reabilitare Construcții și Instalații Proiectare și Execuție. Aceasta suma este solicitată de parohia Sf. Andrei de anul trecut prin adresa 11816 înregistrată la Primăria Sectorului 1 în 26.03.2018.Mulțumesc

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog ! 11 voturi pentru, 6 abțineri, 8 împotrivă, amendamentul nu a trecut!

 • 5 .Amendamentul a fost respins cu 11 voturi pentru, 6 abțineri, 8 voturi împotrivă.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Amendamentul numărul 6

Domnul Cristian /Vdrian Tudosc: Se propune introducerea sumei de 1.067.254de lei în vederea executării lucrărilor solicitate de către Federația de Rugby. Sursa pentru aceasta sumă se propune a fi capitolul 650250 învățământ poziția C 06. Aceasta suma este necesară în vederea punerii în aplicare a protocolului nr.701 / 27.12.2018 pentru viabilizarea bazei sportive stadionul National de Rugby Arcul de Triumf. Mulțumesc.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog ! 10 voturi pentru, 4 abțineri, 11 împotrivă, amendamentul nu a trecut!

 • 6 Amendamentul a fost respins cu 10 voturi pentru, 4 abțineri, 11 voturi împotrivă.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: amendamentul numărul 7.

Domnul Cristian Adrian Tudose: la acest amendament o să am o scurtă luare de cuvânt. Ne aflăm în săptămâna Mare a ortodocșilor și în zilele de Paște ale credincioșilor catolici, sper ca măcar de data aceasta, pe viitor, la acest amendament să acționăm așa cum s-a dovedit pe plan internațional că s-a acționat la Paris. Se propune introducerea sumei de cinci milioane de lei în vederea executării lucrărilor solicitate de atriarhia Română. Sursa pentru această sumă capitolul 65.02.50 învățământ C 06. Această sumă este solicitată în vederea punerii în aplicare a solicitărilor trimise de Patriarhia Română prin adresa 13566 din 27.03.2019, sper că așa cum s-a găsit suport și foarte bine s-a întâmplat la nivel internațional pentru o altă catedrală să se găsească și pentru catedrala din București. Mulțumesc!.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință: votați, vă rog! 12 voturi "pentru”, 5 abțineri, 8 "împotrivă”, amendamentul nu a trecut!

7 .Amendamentul a fost respins cu 12 voturi pentru, 5 abțineri, 8 voturi împotrivă.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință: Supun la vot Proiectul nr. 2 „Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general centralizat centralizat al subdiviziunii administrativ-


teritoriale sector 1, pe anul 2019”cu amendamentele admise! Mai sunt 4 voturi! Luăm pauză după vot! Mai sunt 2 voturi! Cine? Doamna Bănișor? Doamna Munteanu? 19 voturi "pentru”, 3 abțineri, 3 "împotrivă”, proiectul a trecut!


HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 19 VOTURI PENTRU, 3 ÎMPOTRIVĂ

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: da, am și eu de făcut un..., vă mulțumesc pentru votul pe care l-ați acordat, pe data de 6 mai, luni, o să avem o ședință extraordinară

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: pauză 10 minute! Poftiți în sală, vă rog frumos!

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: domnul Primar? Domnul Primar? Domnul Primar? Să știți că organizarea lasă de dorit! Organizarea lasă de dorit! Sincer! Acuma nu glumesc, unde glumesc, glumesc, dar dacă știați că o să aibă femeia asta 20 de amendamente, niște fursecuri, niște plăcintuțe, păi ne lăsați nemâncați acuma!

Doamna Cefalan Daniela Nicoleta - Secretarul Sectorului 1: are domnul Fleacă, uitați!

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: cine are?

Doamna Cefalan Daniela Nicoleta - Secretarul Sectorului 1: cine vrea

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: ia ne aducă și nouă ceva

Doamna Cefalan Daniela Nicoleta - Secretarul Sectorului 1: a cumpărat domnul Fleacă

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: suntem vreo 2-3, care guițăm de foame pe aici, vii arăt cu mâna, 'nclusiv eu!

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: da, doamnă.

Doamna Porumb Ramona: înainte de a începe, pentru că am votat bugetul și bănuiam că va fi, va dura mult mai mult, o să am rugămintea doar un minut, aș vrea să profit de faptul că e și domnul primar. Domnule Primar, ieri am avut o discuție cu cetățenii din zona Kiseleff în legătură cu aspersoarele și aș dori să-l întreb și pe domnul director de la ADP, în una dintre alei spre Aviatorilor sunt montate fix în dreptul unui pom, și în momentul în care dumneavoastră le dați drumul, practic se lovește toată apa de pomul respectiv și se întoarce către banca care este în fața pomului, asta o dată, și doi la mână cum facem astfel încât când avem vreme ploioasă cum a fost zilele acestea, acestea să nu mai pornească pentru că era practic băltoacă în zona respectivă. Care e programul? Sau cum putem rezolva situația respectivă?

Domnul Alin Vieru - director ADP: avem un program de intervenții asupra aspersoarelor, în momentul de față cele ce au fost montate în decursul acestui an și a anului trecut au senzori de ploaie și se închid automat în momentul în care plouă. Sistemele vechi încă nu au, o să le punem anul acesta. Iar în ceea ce privește reglajul aspersoarelor să nu mai bată în copaci, pe perioada nopții sau pe perioada weekendurilor merg copiii și învârt duzele respective și de asta ele se dereglează.

o anin a Porumb Ramona: Noi înțelegem, înțeleg că dumneavoastră le puteți regla astfel încât să evităm..

Domnul Alin Vieru - director ADP: da, ele se reglează săptămânal, dar mai trec cetățenii și le învârt. Mai avem un caz în Bazilescu în care se desface aspersorul și se aruncă în parc din rea voință. Acum încercăm să-i identificăm și să-i pedepsim pe cei care fac lucru ăsta..

Doamna Porumb Ramona: ok, și cu cele vechi nu le putem rezolva pe vremea ploii, cele...

Domnul Alin Vieru - director ADP: ba da, ba da, anul ăsta o să le punem și senzori de ploaie..

Doamna Porumb Ramona: deci, urmează să le schimbăm?

Domnul Alin Vieru - director ADP: nu, doar le atașăm senzorii, nu le schimbăm, aspersoarele sunt bune, rămân aceleași, da.

Doamna Porumb Ramona: ok, în regulă, și înțeleg totuși, am văzut, probabil au văzut și dumnealor, din anunțul dumneavoastră domnule Primar, că doriți să puneți în Kiseleff rulouri de gazon. Nu știu dacă ați avut o discuție cu dumnealor, dar, mi-au transmis că părerea lor este foarte fermă, nu doresc aceste rulouri de gazon. înțeleg că a fost adus pentru parcul Kiseleff pământ foarte bun din pădure, și<pf,objăfii.l -doar ar trebuie zonele respective însămânțate, sau, nu știu, cu sămânță, dumneavoastră știți mai bine, deiar6<K<qsțfel încât să se păstreze specificul parcului Kiseleff. Cum putem totuși, să nu trecem p.cstQ doleanță acestor cetățeni?                                                                                  î/s             ț f

\ v ' 'i \ > y'

I î-.f A, * •- ••

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: da, dar după aceea cetățenii să nu spună că nu arată bine parcul. Adică, trebuie să ne hotărâm, vrem să arate bine sau vrem doar să bifam că am pus niște iarbă care o să prindă în câțiva ani. Deci...                                                        |                ......

Doamna Porumb Ramona: a fost o discuție în acest sens, că mă gândesc că este o comunitate destul de activă acolo. Ați avut o discuție cu cetățenii respectivi?

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Nu, deci noi am luat hotărârea, știți că a fost scandalul când PNL-ul punea panseluțe, și am zis, nu mai punem panseluțe, punem iarbă. Acum, dacă nu mai vor rulouri, punem ce vor ei, dar să nu se plângă că arată parcul jalnic.

Doamna Porumb Ramona: eu v-am transmis..

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: deci, trebuie să se hotărască..

Doamna Porumb Ramona: doleanțele lor, în ideea în care ar trebui să comunicăm cu dumnealor

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: păi da, dar atunci să ne spună ce să punem

Doamna Porumb Ramona: poate o întâlnire în parc să vedem exact ce-și doresc

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: adică, ce-și doresc?

Doamna Porumb Ramona: legat de rulouri înțeleg că nu și le doresc, dar cel mai bine ar fi să avem o mtâlnire cu dumnealor și să stabilim exact ce și cum

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: ok, o să avem o întâlnire, ok

Doamna Porumb Ramona: și foarte scurt, doamna secretar

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: facem numai ce își doresc dar, după aceea să nu se plângă că nu arată bine. E ok!

Doamna Porumb Ramona: da, eu înțeleg părerea dumneavoastră, ideea era doar de a comunica cât mai eficient cu dumnealor. Mulțumesc!

Domnul Alin Vici u - director ADP: dacă îmi permiteți, de anul trecut am mai făcut o însămânțare în Kiseleff.

Doamna Porumb Ramona: așa..

Domnul Alin Vieru - director zkDP: problema e că, undeva cam 5-6 săptămâni după însămânțare nu trebuie călcat pe zona respectivă, și cum în parc sunt foarte multe evenimente în perioada asta, iarba nu are cum să iasă, și nu au ieșit decât pilcuri în anumite zone.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: da, asta e problema, dacă aruncăm doar sămânță nu o să se prindă în mare parte.

Domnul Alin Vieru - director ADP: în momentul în care se pune rulou de gazon, acesta se reface foarte, foarte ușor fiindcă este însămânțat și adus gata pus și se amplasează, asta e singura diferență. Dar o să mergem așa cum a spus și domnul Primar, o să ne mai întâlnim săptămâna asta cu cetățenii

Doamna Porumb Ramona: mi se pare cel mai bun lucru de a discuta cu dumnealor și de a le exprima, exprima, explica și de fapt explica intențiile noastre..

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: ok, e perfect, e perfect așa

Domnul Alin Vieru - director ADP: da, mulțumesc frumos.

regulamentului pe care noi l-am votat, respectiv Hotărârea de Consiliul Local 57 din 28. eroare materială. Dar înțeleg că totuși dumnealui funcționează după un regulament pd aprobare Consiliului Local dar nu acela a ajuns la vot în Consiliul Local. Cum rezolvăm


Doamna Porumb Ramona: doamna secretar, v-am transmis săptămâna trecută un mail în legătură cu situația de la Centrul Cultural. Dragi colegi, o secunduță, vă rog, ideea este în felul următor, săptămâna trecută am fost întrebată de ce anunțul pentru proiecte de finanțare nerambursabilă nu a foș.t afișat în monitorul oficial de către Centrul Cultural? L-am întrebat pe domnul director și mi-a zțăi.șăy bbnfoțm )Z;20L9 cbnțipe p 'gafe l-a dat spre această problemă

pentru că din punctul meu de vedere acolo își desfășoară activitatea pe un regulament care n i a fost, nu e cel votat în Consiliul Local?

Doamna Cefalan Daniela Nicoleta - Secretarul Sectorului 1: regulamentul este cel votat în Consiliul Local, însă rectificarea este realizată conform Legii 24/2000. Este vorba de o lege care a fost invocată în mod eronat și am venit cu o rectificare conform prevederilor de tehnică legislativă. Deci practic, regulamentul pe care l-ați votat este cel elaborat, cuprinde absolut toate clauzele discutate și reglementate.

Domnul Bogdan Mihăilcscu - director CCT: Dacă îmi permiteți!

Doamna Cefalan Daniela Nicoleta - Secretarul Sectorului 1: orice modificare sau rectificare pe care o poate realiza pe eroare materială Secretarul Sectorului, vă este adusă la cunoștință.

Doamna Porumb Ramona: aduceți la cunoștință atunci, acest lucru nu s-a întâmplat pentru că dacă ne-ar fi fost adusă la cunoștință aș fi știut și eu să-i răspund persoanei respectiv, că a fost o eroare materială, s-a îndreptat, și că domnul director funcționează conform regulamentului legal.

Doamna Cefalan Daniela Nicoleta - Secretarul Sectorului 1: domnul director aplică regulamentul, are un anunț care s-a încheiat cu o procedură deschisă, s-a încheiat vineri, aplică acest regulament, rectificarea se poate face ulterior și pe toată perioada existenței acestui act normativ. Dumneavoastră ați transmis ieri sau când, acum trei zile, dumneavoastră vreți să stăm la dispoziția consilierilor dacă se poate zi - noapte. Sunt '.onsilieri care...

Doamna Porumb Ramona: nu cred că v-am transmis așa multe solicitări încât să-mi spuneți că nu ați putea să..

Doamna Cefalan Daniela Nicoleta - Secretarul Sectorului 1: ... o să vă răspundem în termenul legal.

Doamna Porumb Ramona: ideea, întrebarea mea era, nu, în momentul, în care depistați că a avut loc o eroare materială, noi ar trebui să fim informați de modificarea respectivă? Sau cel puțin pe site-ul Primăriei?

Doamna Cefalan Daniela Nicoleta - Secretarul Sectorului 1: această eroare s-a constatat...

Doamna Porumb Ramona: hotărârea de Consiliul să apară în varianta cu modificarea făcută de dumneavoastră?

Doamna Cefalan Daniela Nicoleta - Secretarul Sectorului I: doamna Porumb, vă rog frumos! Această eroare s-a constatat săptămâna trecută, rectificarea a fost formulată astăzi, în zilele următoare o să vă transmitem și o să vă comunicăm informațiile.

Doamna Porumb Ramona: vă rog, mulțumesc frumos!

loninul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: haideți să trecem la ordinea de zi! Punctul 3. Spuneți doamnă, spuneți.

Doamna llinca Macaric: doar scurt, tot domnul Vieru, vroiam să-l întreb, noi acum o lună am făcut o cerere pentru contractul cu gazonul și nu ni s-a dat niciun răspuns până acuma, am vrut să se facă, să se facă public acel contract, dar nu ...avem înregistrată la ADP cererea. Ce se întâmplă?

Domnul Alin Vici u - director /\DP: da, noi am făcut o procedură de licitație anul trecută care este publică pe SEAP, puteți să o vedeți și dumneavoastră și să verificați exact cum s-au... care au fost condițiile, iar în ceea ce privește solicitarea trebuie să vă dați și datele de identificare, conform OUG 71, fiindcă cererea dumneavoastră a fost clasată, am dat un răspuns probabil că nu a ajuns la dumneavoastră, deoarece există niște criterii confidențiale în contractele respective și avem varianta în care prestatorul să ne facă nouă plângere, motiv pentru care, ori veniți la noi și vă uitați în contracte, ori vă dați date de identificare în momentul în care solicitați..

Doamna llinca Macarie: contractul nu poate fi făcut public?

Domnul Alin Vieru - director ADP: ba da, poate fi făcut public, asta vă zic, dar trebuie s^-Va, dați/d^te de identificare, ale dumneavoastră, da, oricine poate să ceară contractul, nu e o problemă dar dați-vă datețdeș identificare, ca să știm cui îl dăm, mulțumesc frumos.


i /. ■'.....

Domnul Olivcr-Lcon Păiuși: domnule președinte, doar o intervenție scurtă, pe care am adus-o și secretariatului, o informație prin care a fost emis Ordinul Prefectului nr.254 din 1 aprilie 2019 prin care se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local a domnului Bulfon Cristian Laurențiu, ca urmare a excluderii acestuia din rândul membrilor Partidului Uniunea Salvați România. Este doar o informare a Consiliului General și rugăminte către Secretariat să pornim demersurile pentru numirea supleantului în calitate de consilier local ales. Mulțumesc

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mulțumim, domnule Paiuși. Haideți să votăm. Mai avem un vot. Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 25 consilieri prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul numărul 4 pe Ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al SC CET GRAVITA SRL - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București”. Votați, vă rog. Mai avem un vot, vă rog frumos ! Doamna Armând ? 20 pentru, 4 abțineri, un vot împotrivă. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 20 VOTURI PENTRU, UN VOT ÎMPOTRIVĂ ȘI 4 ABȚINERI

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul numărul 5 pe Ordinea de zi Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al Companiei de Investiții și dezvoltare în sănătate și domenii de interes public privat - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București”. Votați, vă rog. Domnule Tudose ? 16 voturi pentru, 2 abțineri, 7 împotrivă. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 16 VOTURI PENTRU 7 VOTURI ÎMPOTRIVĂ ȘI 2 ABȚINERI

>

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul numărul 6 pe Ordinea de zi ..Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de închiriere a cinematografului Excelsior aflat în domeniul public al Municipiului București și în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 - Primând Sectorului 1 al Municipiului București”. Spuneți.

Domnul Manuel Augustin Vierii: Se modifică articolul 6, aliniatul 1, va avea următorul cuprins: Comisia de evaluare a ofertelor primite în vederea închirierii cinematografului Excelsior va fi compusă din 2 membri ai apartului de specialitate al primarului și câte un reprezentant consilier local al fiecărui partid. In loc de comisia de evaluare a ofertelor primite în vederea închirierii imobilului cinematografului Excelsior va fi compusă din 5 membrii numiți prin dispoziția primarului Sectorului 1.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți să votăm amendamentul.

doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Amendamentul nu a fost analizat de către compartimentele de resort. Poftim ? Da. Recomandarea mea este pe activitatea reglementată pentru executiv, în ceea ce privește închirierea unui imobil, deliberativul să nu se mai implice în activitatile executivului și să fie doar decizia acestei autorități, atâta timp cât noi venim în față dumneavoastră și va prezentăm procedura, puteți să formulați amendamente pe procedura. Avem un raport de evaluare. Venim în față dumneavoastră cu câștigătorul, cu documentația și vă puteți decide dacă da sau nu. Avem atâtea comisii formate din consilieri locali și executiv care știm foarte bine că sunt mai mult blocate. Lăsați răspunderea executivului pe ceea ce privește închirierea unui imobil. Este cel mai bine. O dată votați proiectul final și vreți să vă implicați și în ceea ce privește demararea procedurilor cu atribuții care țin efectiv de executiv... Vrem să avem specialiști. Am avut o problemă cu terenul, dacă vă aduceți aminte la achiziționarea acelui teren, și noi am luat de bun că dumneavoastră sunteți specializată în domeniul de urbanism. Ulterior mi-ați spus că puteați să fiți casnică. Noi vrem să avem specialiștii din aparatul de specialitate. Să răspundă un reprezentant de la achiziții, un reprezentant de la juridic, așa cum am menționat. Decideți în momentul în care venim cu proiectul în față dumneavoastră.


Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mulțumim, doamna

13 voturi pentru, 4 abțineri, 8 împotrivă. Amendamentul nu a trecut.

AMENDAMENTUL A FOST RESPINS CU 13 VOTURI PENTRU 4 ABȚINERlȘl8 VOTURI ÎMPOTRIVĂ                                                     ’ \

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Supunem la vot proiectul. Votați, vă rog. 17 voturi pentru, 2 abțineri, 6 împotriva. Proiectul nu a trecut.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS CU 17 VOTURI PENTRU 6 ÎMPOTRIVĂ ȘI 2 ABȚINERI

>

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul numărul 7 pe ordinea de zi .Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unui spațiu situat în București Sector 1, B-dul Gheorghe Magheru, nr. 12-14 către Complexul Multifuncțional Caraiman - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București”.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Două treimi.

Doamna llinca Macarie: E vorba despre clădirea Patria, nu ? Problema e următoarea, din punctul meu de vedere, clădirea, am văzut că aveți o nouă expertiza, dar ea este în rândul arhitecților și al inginerilor, este o clădire cu notorietate pentru starea în care se află și cu bulină a fost atâta timp. Mie nu mi se pare că e o soluție acum ca să putem să facem ceva să schimbăm expertizele tehnice și să lăsăm... Clădirile trebuiesc oricum consolidate. Deci ele chiar și fiind în clasa 2 de risc seismic necesită consolidare, dar ea este totuși și rată lumea știe că este o clădire care pune în pericol vieți și nu aș zice să facem, să aducem un centru în care să venim în plus cu oameni acolo, la parter. Mi se pare că e un lucru riscant și nu e oportun.

Domnul Cristian Adrian Tudose: Doamna consilier, m-am ocupat direct de acest subiect și vă pot comunica. Da, întradevar există două expertize. Există o expertiză întocmită de Proiect București, pe vremea când există, în acest moment nu mai există, s-a desființat. O expertiză care îl încadrează în risc 2 seismic. Există o a două expertiză făcută în 2016 de către expert autorizat, cu toate actele la zi, care îl încadrează în risc seismic numărul 1. Asta înseamnă că se poate folosi acel spațiu. Ceea ce dumneavoastră spuneți și controversele asupra acestui imobil țin de o vizită pe care v-aș fi invitat să o faceți acolo. ..Structura de rezistență, partea de cadre de beton a acestui imobil, se prezintă bine, cel puțin în opinia... Lăsăți-mă să termin ! Cel puțin bine, în opinia experților care au făcut evaluarea din 2016. Sigur că da, sunt degradări structurale de fațadă, ținând de partea de tencuială, de aspect exterior. Nu contestă nimeni că acel imobil nu va trebui să suporte o reabilitare și o consolidare în integralitatea lui. Până atunci avem ocazia să folosim acest spațiu. Bazându-ne pe această expertiză care nu a fost contestată de nimeni și care încadrează în risc 1 sesmic. Doamnă, în ritmul acesta, această iresponsabilitate de care spuneți a dus la închiderea multor spații, atât în centrul vechi cât și în centrul Capitalei, care puteau să fie încă funcționale. Doamnă, aveți certitudinea dumnevoastră. V-am spus, am cunoștințe, există două expertize, vi le-am și comunicat, vi le și pun la ispoziție. Aveți cumva certitudinea că expertiza făcută de Proiect București este mai bună decât cea din 2016 ? Dacă da, pe argumente, ascultăm toți colegii, dar pe argumente. Haideți să încercăm să nu mai facem doar parte de campanie electorală. Avem ultima expertiza la zi în care un expert atestat și-a asumat că este posibil să desfășurăm activitatea acolo. Repet, până la urmă nu va fi o activitate intensă, este o activitate la parterul blocului. înainte de acest lucru, doream, dacă tot vă interesa atât de mult, înainte era agenția de turism Magelan, în care intrau cetățeni să își achiziționeze bilete pentru turism, e aceași situație ca și cum am face noi activitatea. Deci nu aveți cum să împiedicați o acțiune care era privată, aveți cum să împiedicați o acțiune care e a consilului local. Am înțeles opinia. Am înțeles!

Doamna llinca Macarie:Deci, începe să devină o practică că în loc să consolidăm clădirile care pun în pericol viețile, să schimbăm încadrarea. Nu se poate așa ceva, e absolut iresponsabil să facem asta. Am făcut asta și la teatrul Bulandra, nu se poate. Deci, eu vă spun că este iresponsabil și dumneavoastră îmi spuneți că e campanie electorală, numai asta știți să spuneți, dar hai să vorbim pe subiect, nu așa. Este iresponsabil! Votați cum considerați, cum vă lasă conștiința.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Vă mulțumim frumos. Haideți să votăm. 15 voturi pentru, 3 abțineri, 7 împotriva. Proiectul nu a trecut.

*.U 7 VOTURI


PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS CU 15 VOTURI PEN ÎMPOTRIVĂ SI 3 ABȚINERI                                       IIP

30

\   \ W

L 3. H’ 1V Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul numărul 8 pe Ordinea de zi „Proiect de hotărâre potrivit căreia se solicită Consiliului General al Municipiului București delegarea exercitării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a atribuțiilor prevăzute la art. 81 alin. (2) lit. q) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 81 alin. (4) din aceeași lege - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București”. Votați, vă rog. Mai avem un vot, vă rog frumos ! 13 voturi pentru, 11 împotrivă, o abținere. Proiectul nu a trecut.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS CU 13 VOTURI PENTRU 11 VOTURI ÎMPOTRIVĂ SI O ABȚINERE

J                    3

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: Proiectul numărul 9 pe Ordinea de zi „Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Acord Cadru de parteneriat interinstituțional de colaborare între Sectorul 1 al Municipiului București și Școala Națională de Studii Politice și Administrative, în vederea documentării, fundamentării și elaborării Strategiei pentru dezvoltare durabilă a Sectorului 1 - 2020 - 2030 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București”. Votați, vă rog ! 20 de voturi pentru, 5 abțineri. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 20 DE VOTURI PENTRU SI 5 ABȚINERI

3                   3

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul numărul 10 pe Ordinea de zi Proiect de hotărâre privind stabilirea, începând cu dată de 1 aprilie 2019, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 și din instituția subordonată Consiliului Local Sector 1-Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1 - Primarul Sectoridui 1 al Municipiului București”. Votați, vă rog. Mai avem un vot. Doamna Armând. 18 voturi pentru, 6 abțineri, un vot împotriva. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 18 VOTURI PENTRU 6 ABȚINERI ȘI UN VOT ÎMPOTRIVĂ

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul numărul 11 pe Ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind stabilirea, începând cu dată de 1 aprilie 2019, a salariilor de baza ale personalului contractual din cadrul familiei ocupaționale "Administrație” din instituția subordonată Consiliului Local Sector 1 - Administrația Domeniului Public Sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București”. Votați vă rog. Mai avem 3 voturi. 18 voturi pentru, 6 abțineri, un vot împotrivă. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 18 VOTURI PENTRU 6 ABȚINERI ȘI UN VOT ÎMPOTRIVĂ

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul numărul 12 pe Ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind stabilirea, începând cu dată de 1 aprilie 2019, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrid familiei ocupaționale "Administrație" de la nivelul Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București”. Votați, vă rog. Mai avem două voturi. 18 voturi pentru, 6 abțineri, un vot împotriva. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 18 VOTURI PENTRU 6 ABȚINERI ȘI UN VOT ÎMPOTRIVĂ

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul numărul 13 pe Ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind stabilirea, începând cu dată de 1 aprilie 2019, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din cadrul Poliției Locale Sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București”. Spuneți, doamna consilier.

Doamna Raluca Condurachi: Mă voi abține de la a vota proiectul numărul 12 de pe ordrneă'<le, zi, drept pentru care îmi voi scoate cartela.                                                     //p Ăf-          \

pentru care îmi voi scoate cartela.


V\.. • ■

mSv , V

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mulțumim! 17 voturi pentru, 7 abțineri. Proiectul a trecut.                                                                                    .

HOTĂRÂREA FOST ADOPTATĂ CU 17 VOTURI PENTRU 7 ABȚINERI

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Cine nu a votat ?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul numărul'14 pe Ordinea de zi . Proiect de hotărâre privind stabilirea, începând cu dată de 1 aprilie 2019, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din Complexul Multifuncțional Caraiman - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București”.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mai avem 3 voturi. Am votat.... 18 voturi pentru, 7 abțineri. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 18 VOTURI PENTRU SI 7 ABȚINERI

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședintă:Proiectul nr. 15 pe Ordinea de zi: ” Proiect de hotărâre privind stabilirea, începând cu data de 1 aprilie 2019, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale de funcții bugetare "Administrație ” din Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 ”. Votați, vă rog. 18 voturi pentru 7 abțineri. Proiectul a trecut.

) ’ . ,

HOTARAREA A FOST ADOPTATA CU 18 VOTURI PENTRU SI 7 ABȚINERI

J                 3

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință:Proiectul nr. 16 pe Ordinea de zi: ” Proiect de hotărâre privind stabilirea, începând cu data de 1 aprilie 2019, a salariilor de bază ale personalului contractual din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din instituția subordonată Consiliului Local al Sectorului 1 - Centrul Cultural al Sectorului 1. ” Votați, vă rog. Mai avem 4 voturi. Cristi, cine nu a votat? Cine? Ramona? Și încă un vot? Domnul Chirvase? 17 voturi pentru, 8 abțineri. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 17 VOTURI PENTRU SI 8 ABȚINERI

3                 3

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință:Proiectul nr. 17 pe Ordinea de zi: ” Proiect de hotărâre privind stabilirea, începând cu data de 1 aprilie 2019, a salariilor de bază ale personalului contractual din cadrul familiei ocupaționale "Administrație” din instituția subordonată Consiliului Local Sector 1 -Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 ” . Votați, vă rog. 18 voturi pentru, 7 abțineri. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 18 VOTURI PENTRU SI 7 ABȚINERI.

3                      >

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință:Proiectul nr. 18 pe Ordinea de zi: ” Proiect de .lOtărâre privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului București și al instituției subordonate Consiliului Local Sector 1 - Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1 precum și pentru aprobarea completării Anexei nr. 3 -Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al Municipiului București, aprobată prin Hotărârea Consiliului Loacl al Sectorului 1 nr. 287/18.09.2017, cu modificările și completările ulterioare." Votați, vă rog. Mai avem 2 voturi. 1. Cristi, cine nu a votat? 24 voturi pentru, o abținere . Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 24 VOTURI PENTRU SI 1 ABȚINERE

>                   3

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de sedință:Proiectul nr. 19 pe Ordinea de zi : ” Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 379/28.11.2017 privind acordarea sumei în valoare de 1000 lei și a unei diplome aniversare familiilor domiciliate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1 al Municipiului București și care au împlinit 50 de ani de căsătorie, cu modificările și completările ulterioare. ” Votați, vă rog. Mai avem un vot. Unanimitate. Proiectul a trecut.


HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 25 VOTURI PENTRU

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință:Proiectul nr. 20 pe Ordinea hotărâre privind acordarea de către Consiliul Local al Sectorului 1 al municipiului

umanitar în valoare de 5000 lei pentru tânărul Coroi Gheorghe - Primarul Sectorului 1 al Municipiului


București " . Votați, vă rog. Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 25 VOTURI PENTRU


Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de șe<lință:Proiectul nr. 21 pe Ordinea de zi: ” Proiect de hotărâre de privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor/beneficiar în cadrul centrelor de îngrijire și asistență pentru persoanele cu dizabilități din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 Votați, vă rog. Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 25 VOTURI PENTRU

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință:Proiectul nr. 22 pe Ordinea de zi: ’’ Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor/beneficiar în cadrid Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică cu Structuri Pavilionare, compus din Modulul Pavilionar de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Milcov și Modulul Pavilionar de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Sf. Mina din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 Votați, vă rog. Unanimiate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 25 VOTURI PENTRU

)

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de șcdință:ProiectuI nr. 23 pe Ordinea de zi : ” Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor/beneficiar în cadrul Centrului Multifuncțional Phoenix din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 ” . Votați, vă rog. Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 25 VOTURI PENTRU

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință:Proiectul nr. 24 pe Ordinea de zi: ” Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor/beneficiar în cadrul Centrului de zi "Un Pas împreună ” din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 ” . Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 25 VOTURI PENTRU

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință:Proiectul nr. 25 pe Ordinea de zi: ” Proiect de otărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere/beneficiar pentru decontarea cheltuielilor și a costului mediu lunar de întreținere/beneficiar pe baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere în cadrul Complexului Social de Servicii Străulești și Complexului Social de Servicii Odăi din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 Votați, vă rog. Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 25 VOTURI PENTRU

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință:Proiectul nr. 26 pe Ordinea de zi , ” Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar /copil protejat în cadrul serviciilor sociale de tip rezidențial destinate copiilor, centrelor de zi tip "creșă”, modulelor pavilionare de recuperare și reabilitare neurospihiatrică destinate copiilor și în sistemul de asistență maternală din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 ”, Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 25 VOTURI PENTRUDomnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință:Proiectul nr. 27 pe Ordinea dg/ki: ’ Proiect de

hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de merit, burselor de perlbfnțanță, burselor

/ \ /

de studiu și burselor de ajutor social pentru elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat Sector 1 pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2018 -2019 ”. Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 25 VOTURI PENTRU          1- • ' ‘ ‘

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință:Da, domnul consilier.

Domnul Manuel Augustin Vierii: Am vrea și noi să aflăm de la domnul directdr Clinciu în ce constă de fapt această modificare. Exact, ce se desființează, ce rămâne.

Domnul director Clinciu Romeo: Vă referiți la burse?

Domnul Manuel Augustin Vieru: Nu, nu. La proiectul 28.

Domnul director Clinciu Romeo: Modificări..

Domnul Manuel Augustin Vieru: Statul de funcții...

Domnul director Clinciu Romeo: Modificarea constă de fapt doar în transformarea unor posturi. De exemplu, din inspector de specialitate 2 în inspector de specialitate... .gradele....

Domnul Manuel Augustin Vieru: Atât și nimic mai mult. Nu se desființează nimic....

Domnul director Clinciu Romeo: Funcțiile doar.. .numărul nu se modifică, nu.

Domnul Manuel Augustin Vieru: Deci nu se dă afară.

Domnul director Clinciu Romeo: Nu se modifică nimic.

Domnul Manuel Augustin Vieru: Ok, mulțumesc.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog. Unanimitate. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 25 VOTURI PENTRU

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință:Proiectul nr. 29 pe Ordinea de zi : ” Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr. 3 a H.C.L al Sectorului 1 nr. 37/04.02.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare al Administrației Domeniului Public Sector 1 ”. Votați, vă rog. Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 25 VOTURI PENTRU

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de șcdință:ProiectuI nr. 30 pe Ordinea de zi: ” Proiect de hotărâre pentru aprobarea criteriilor de selecție privind inițierea, organizarea și derularea de excursii țratuite pentru pensionarii din Sectorul 1 al Municipiului București”. Spuneți, domnule.

Domnul Manuel Augustin Vieru: Da, în loc de să fie...la....deci la anexă nr. 1. 1, în loc de: ” să fie pensionari să aibă vârstă de cel puțin 50 de ani împlinită la dată de depunerii dosarului de înscriere, se modifică în: ”să fie pensionari și să aibă vârstă de cel puțin 60 de ani, împlinită la vârstă depunerii dosarului de înscriere. ” Și al doilea amendament, ok....supunem la vot primul și apoi, vă spun al doilea.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Supunem la vot primul amendament.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Vreau și eu să spun ceva. Să votăm în cunoștință de cauză. Pensionarii sunt de mai multe categorii, da? Poți să fii pensionar și la 45 dc ani și la 50 de ani pe anumite criterii. Eu întreb: dacă este pe caz de boală pensionat la 45-46 până în 50 cum era proiectul anterior, în momentul în care intră și își depune dosarul, să aplice la proiectul acesta pentru excursii, oricum vine cu un certificat medical. Mic mi se pare că noi îngrădim aici niște drepturi. Dacă doriți așa spuneți clar ce categorie de pensionar, deci nu există, deci pensionarii sunt...e vârstă de pensionare, pensionare pe caz de boală și sunt mai multe, eu de exemplu eu nu eram de acord și am vorbit cu domnul director, inclusiv de vârstă, de cel puțin 50 de ani. Eu aș fi spus că pentru pensionari fără vârstă, să aibă domiciliul pe rază sectarului 1, nu aș mai fi pus nici măcar o limită de venit că ideea e, numai puțin... .încă o dată.. .numai puțin, .^ecî'încă o dată, este foarte important ce vrem să facem, pe cine să ajutăm. Asta cu venitul să zic că e diș^uțabil, dar încă o dată la ce pensionar ne referim? Noi impunem o ... numai puțin....numai puțin....dar un nefisionat pe caz de ’

r-, ■ ■ «, ■ _                      , -

1 ‘J.            ■

boală considerați că .. .la 47 de ani sau 30 și.. .sau altceva, considerați că ar avea? Asta spun. Să nu facem o greșeală. De ce să pun vârstă? Păi unde scrie, domnul consilier? Numai puțin....numai puțin....păi nu, nu nu, eu mă leg de ce ziceți. Ce excepții? Cum facem o excepție când avem votat un proiect cu limita de vârstă? Dacă mă întrebați pe mine așa cum este proiectul depus...

Domnul Manucl Augustin Vieru: Este dialogul...așa....acest proiect nu vă supărați, acest proiect are o componentă clar socială. Deci are o componentă socială. Noi ne propunem să îi ajutăm pe cei care nu au posibilități și care ar avea dreptul la așa ceva. Păi, cei care au venituri reduse și care au întradevăr o vârstă. Putem face excepții....se pot face ulterior....când se face, când proiectul va fi implementat. Fac un al treilea amendament. Sunteți fericită? Ok. Bun. Lăsăm, dăm voie la tot felul de abuzuri în felul acesta. Mie mi se pare... .nu.. .pot să îl retrag pe asta... .Ok. Bine. O să retrag acest amendament. Sunteți fericită, da?

Doamna Ancuța-Sorina Comunici: Eu propun să scoatem această vârstă minimă ...

Doamna Grigorescu Iulîana Cristina: Suntem în procedura de vot, haideți să votăm...

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Vârstă....

Doamna Grigorescu Tuliana Cristina: Suntem în procedura de vot...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți să votăm amendamentul și vedem după. Mai sunt 3 voturi.

)

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Domnul Goncea nu este în sala. 1 vot.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Cine nu a votat. Cristi? Și mai cine? Gata. Sunt 13 voturi pentru, 2 abțineri, 11 voturi împotrivă. Amendamentul nu a trecut.

AMENDAMENTUL A FOST RESPINS CU 13 VOTURI PENTRU, 2 ABȚINERI, 11 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

Domnul Manuel Augustin Vieru: ok. Acum al doilea amendament. Tot anexa 1 punctul 4. ”Să aibă un venit net lunar mai mic sau egal cu salariul mediu pe economie net lunat publicat de Institutul Național de Statistică pe data de 11 ianuarie 2019, în valoare de 2792 lei.” . Modificat ar trebui să sune în felul următor: ”Să aibă un venit net lunar mai mic sau egal cu salariul minim net pe economie publicat de Institutul Național de Statistică la data de 11 ianuarie 2019”. încă odată, țin să vă reamintesc că ar trebui să aibă un.....acest proiect este unul sucial. Deci, care se adresează celor care întradevăr nu au posibilitatea.

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: Tocmai asta e, vârsta nu are nici o legătură cu proiectul. Veniturile da, dar vârsta, nu.

Domnul Manuel Augustin Vieru: Ok. Perfect. A picat oricum, dar la acesta, după părerea mea....

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Aveți perfectă dreptate.

Domnul Manuel Augustin Vieru: După parearea mea cine va vota împotriva acestui amendament e clar că se gândește la alt tip de excursii.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Aveți perfectă dreptate. Spuneți.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Aș vrea să fac și eu un amendament în continuarea celor spuse de mine anterior și aș ....

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: ...să îl voteze pe acesta, nu este votat... Doamna Ancuța-Sorina Comănici: îl spun acum?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință: Haideți să votăm amendamentul nr, 2 al domnului Vieru.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Gata, deci închid....


Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Deci votați-1 pe ăsta și...

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Aici îl scriu, da?

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Terminati-vă... .pensionari, la dată depunerii dosarului ' Se înțelege? Să fie pensionar la dată dosarului de.....

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 11 voturi pentru, 6, abțineri, 8 împotrivă. Amendamentul nu a trecut.

AMENDAMENTUL A FOST RESPINS CU 11 VOTURI PENTRU, 6 ABȚINERI, 8 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Dar este pe criteriul asta, nu știu ce aveți. Este .. .4. Pot să citesc.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Spuneți.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Vreau să vă propun un amendament în continuarea celor spuse de mine, aș vrea să propun următorul amendament la criteriile de selecție, la punctul 1 și anume, să sune așa: ”Să fie pensionari la data depunerii dosarului de înscriere." Mulțumesc.. ..pentru că este o discriminare cum să pui asta cu vârstă. Pensionarii sunt...legea spune clar, pensie la limita de vârstă, pensie d-aia, pensie d-aia, pensie d-aia.....stați un pic...domnule....numai puțin....ziceți mersi că n-am propus venitul, am lăsat

limita de venit, vedeți cum sunteți? în criterii există venitul. Păi e normal, nu....

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Așteptăm amendamentul.Trebuie să scrie.

Mmnul Director Mihăilescu Bogdan: Doresc să spun și eu 2 cuvinte dacă se poate.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Da, domnul director. Spuneți domnul director.

Domnul Director Mihăilescu Bogdan: Mi se pare ok să susținem punctul de vedere al doamnei Comănici și susțin și eu amendamentul dânsei.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Așteptăm să se scrie amendamentul.

Domnul Cristian Adrian Tudose: Stimați colegi, în cadrul comisiei juridice a avut loc o schimbare, în sensul înlocuirii secretarului comisiei, în sensul că în locul domnului Tudose a intrat doamna Grigorescu Cristina Iuliana.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți să supunem la vot amendamentul doamnei Comănici. Votați, vă rog. Mai avem un vot. 14 voturi pentru, 11 voturi împotrivă. Amendamentul a trecut.

AMENDAMENTUL A FOST ADOPTAT CU 14 VOTURI PENTRU ȘI 11 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de șcdință:Și votăm proiectul nr. 30. Mai avem un vot, vă og frumos. 13 voturi pentru, o abținere, 11 voturi împotrivă. Proiectul nu a trecut.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS CU 13 VOTURI PENTRU, 1 ABȚINERE ȘI 11 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului l:....din cei prezenți. Este jumătate +1 din cei prezenți.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Jumătate + 1. A trecut proiectul.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului I: F, jumătate + 1 din cei prezenți pentru că acum votați doar criteriile.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: mulțumim. Trecem la proiectul nr. 31 pe Ordinea de zi . ” Proiect de hotărâre privind acordarea de către Centrul Cultural al Sectorului a unui sprijin material pentru Asociația Națională a Veteranilor de Război”. Unanimitate. Proiectul a tiecut.

administrarea Administrației Străzilor în administrarea Consiliului Local al Sectorului La. upor străzi principale aflate în proprietatea publică a Municipiului București, în vederea reabilităr ii p/ modernizării’''1'.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog. Mai sunt 2 voturi.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Nu e corect. Ați votat proiectul ăsta CH străzile pe care nu ni le-a dat capitala și nu ați votat Excelsiorul.. .Ce facem noi cu cinematograful?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Eu am votat. 18 voturi pentru, 7 împotrivă. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 18 VOTURI PENTRU ȘI 7 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință:Trecem la diverse.

Punctul nr. 1 la divese: Raport tehnic de progres - extinderea conceptului de educație RODACIE. Este cineva în sală. Da, domnul Director.

Domnul director Pleacă Dănuț: Da, deci am prezentat un material informativ pentru toți consilierii cu tot bugetul pentru ultimii 2 ani de zile. Dacă sunt întrebări, putem să le primim și de la fiecare consilier și să răspundem.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Aveți întrebări domnilor consilieri? Nu sunt întrebări. Mulțumim frumos, domnule director.

unctul nr. 2: Petiția doamnei Cecilia Covrig privind răspunsul Administrației Domeniului Public nr. 3060/27.02.2019. Este cineva în sală?

Domnul Cristian Adrian Tudose: O secundă. Este vorba, ținând cont că nu sunt colegii de la ADP și știu problema, este vorba de o situație în care a căzut un copac pe o mașină, acel copac provine de pe o proprietate privată. S-a răspuns din partea ADP-ului că se redirecționează petiția către cei responsabili. Doamna nu este mulțumită de acest răspuns, din păcate nu avem cum să intervenim atât timp cât copacul nu era pe domeniul public și era pe o proprietate privată. Mulțumesc.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Mulțumesc.

Punctul nr. 3.: Petiția doamnei Ilie-Dâmboiu Cătălina-Magdalena cu privire la scutirea de plată a impozitului pentru imobilul aflat în proprietate precum și răspunsul Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 nr. 592638/15.03.2019.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de șcdință:Și punctul nr. 4: Petiția domnului Valentin Grigorescu referitoare la administrarea străzii Constantin Godeanu.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de șcdință:Vă mulțumesc. Declar ședința închisă.

Notă: Consemnarea voturilor s-a realizat în conformitate cu rezultatele înregistrate de sistemul (le vot iectronic, conform raportului anexat.PREȘEDINTE pE ȘEDINȚĂ, Cristhjji

qt/UCefalan


Cristian Daniela nton Andreea Kutyik Alina Mărunțelu Lidia Ghencea (_ }]ț Simona Dumitrescu Octavian Popa Iulia Aruncutea Mariana Soresc Marian Mirea Alexandru Oanc Cristina Dima


Date

4/22/2019

Begin

12:43:00 PM

End

4:36 PM

Description

DISPOZIȚIA NR. 1354 / 16.04.2019

AVÂND ÎN VEDERE ART.39 ALIN. (1) DIN LEGEA NR.215/2001 A

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE, REPUBLICATĂ, CU MODIFICĂRILE Șl COMPLETĂRILE ULTERIOARE,

ÎN TEMEIUL ART.68 ALINȚI) COROBORAT CU ART.115 ALINȚI) LIT.A) DIN LEGEA NR.215/2001 A ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE, REPUBLICATĂ, CU MODIFICĂRILE Șl COMPLETĂRILE ULTERIOARE,

PRIMARUL SECTORULUI 1

DISPUNE:

ARTICOL UNIC: SE CONVOACĂ CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1, ÎN

ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, ÎN DATA DE 22.04.2019, ORA 12.00, ÎN SALA DE

ȘEDINȚĂ A PRIMĂRIEI SECTORULUI 1, SITUATĂ ÎN B-DUL BANU MANTA NR.9, SECTOR 1, CU URMĂTOAREA ORDINE DE ZI:

Delegate

ID

Title

Name

First name

Group

Seat

Badge number

3

PREȘEDINTE

NEAGU

CRISTIAN MARIAN

PMP

42FE1B41

4

USR

MUNTEANU

CRISTINA SIMONA

USR

6294D441

5

PSD

SUDITU

RALUCA GABRIELA

PSD

F28B1D41

6

PSD

TUDOSE

CRISTIAN ADRIAN

PSD

B2182D41

7

PSD

COMANICI

ANCUTA SORINA

PSD

A293C541

8

PSD

CONDURACHI

ECATERINA RALUCA

PSD

F2119541

9

PSD

CRISU

FLORIAN MISU

PSD

42C58F41

10

PSD

IORDAN

FLOREA

PSD

52572841

11

UNPR

GONCEA

GHEORGHITA LIVIU

UNPR

42CF9141

12

UNPR

POPA

DANIELA

UNPR

42B78141

13

UNPR

DAMIAN

GEORGE

UNPR

52138141

14

PMP

PURCAREA

MIHAIL TEODOR

PMP

Oancea AJexandru

72EBD441

15

ALDE

DEACONU

ALEXANDRU ȘTEFAN

ALDE

92A2CE41

16

ALDE

ZAMFIR

VICTOR

ALDE

A2EA1D41

17

PNL

SUVAC

VIRGIL ADRIAN

PNL

B2B21A41

18

PNL

PORUMB

RAMONA

PNL

E2A48B41

19

USR

BANISOR

DORINA LUMINIȚA

USR

82B69741

20

PNL

CHIRVASA

VIOREL DANIEL

PNL

32403B41

21

PNL

GRIGORESCU

IULIANA CRISIINA

PNL

824FC841

23

PNL

OLTEANU

VIRGIL MADALIN

PNL

125FD041

25

USR

ARMAND

CLOTILDE MĂRIE

USR

62472741

BRIGITTE

26

USR

PAIUSI

OIIVER LEON

USR

B2839141

27

USR

VIERU

MANUELAUGUSTIN

USR

D2003541

28

USR

MACARIE

ILINCA

USR

D230CC41

29

USR

MURESAN

MANUELA

USR

B2C01B41

31

SECRETAR

CEFALAN

DANIELA NICOLETA

229E7F41

33

PRIMAR

TUDORACHE

DANIEL

E2D61D41

Authority In the Meeting

Authority Pass From

Authority Pass To

Start

End

Agenda items overview

SequenceType

Title

Description

Start time

End time

1

Vote Item

DESCĂRCAREA

CVORUM ART. 45(1) 1/2

Monday, April 22, 2019

Monday, April 22, 2019

PROCESULUI VERBAL

PREZENTI

12:46:14 PM

12:57:50 PM

AL ȘEDINȚEI DIN

DATA DE 01.04 2019

2

Vote Item

PROIECTUL 1 -

CVORUM ART. 45(2) 14

Monday, April 22, 2019

Monday, April 22, 2019

HOTĂRÂRE PRIVIND

VOTURI PENTRU

12:57:50 PM

12:57:51 PM

ALEGEREA

NR.K2-153

PREȘEDINTELUI DE

ȘEDINȚĂ

2.1

Vote Item

ALEGEREA

CVORUM ART. 45(2) 14

Monday, April 22, 2019

Monday, April 22, 2019

PREȘEDIN I ELUI DE

VOIURI PENIRU

12:57:56 PM

12:59:35 PM

ȘEDINȚĂ

PROPUNERE DL.

NR.K2-153

NEAGU CRISTIAN

2.2

Vote Item

ALEGEREA

CVORUM ART. 45(2) 14

Monday, April 22, 2019

Monday, April 22, 2019

PREȘEDINTELUI DE

VOTURI PENTRU

12:59:35 PM

1:03:47 PM

2.3


2.4


4.1


ȘEDINȚĂ


PROPUNERE DL.


OLIVER PAIUSI


Vote Item


Vote Item


Vote Item


Vote Item


Vote Item


NR.K2-153


ALEGEREA


PREȘEDINTELUI DE


ȘEDINȚĂ


PROPUNERE DL.


NEAGU CRISTIAN -


MANDAT 2LUNI


ALEGEREA


PREȘEDINTELUI DE


ȘEDINȚĂ


PROPUNERE DL.


OLIVER PAIUSI


MANDAT 2LUNI


APROBAREA ORDINII


DE ZI A ȘEDINȚEI


ORDINARE A


CONSILIULUI LOCAL


AL SECTORULUI 1


PROIECTUL 2-


PROIECT DE


HOTĂRÂRE PRIVIND


APROBAREA


CVORUM ART. 45(2) 14


Monday, April 22, 2019


Monday, April 22, 2019


VOTURI PENTRU


1:03:47 PM


1:04:58 PM


NR.K2-153


CVORUM ART. 45(2) 14


Monday, April 22, 2019


Monday, April 22, 2019


VOTURI PENTRU


1:04:58 PM


1:05:49 PM


NR.K2-153


CVORUM ART. 45(1) 1/2


Monday, April 22, 2019


Monday, April 22, 2019


PREZENTI


1:05:49 PM


1:14:19 PM


INITIATOR - PRIMARUL


Monday, April 22, 2019


Monday, April 22, 2019


SECTORULUI 1 AL


3:13:20 PM


3:15:45 PM


MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


CVORUM ART. 45(2) 14


BUGETULUI GENERAL VOTURI PENTRU


CENTRALIZAT


CENTRALIZAT AL


SUBDIVIZIUNII


ADMINISTRATIV-


TERITORIAl E SECTOR


1, PE ANUL 2019


CONSILIER ILINCA


MACARI E -


AMENDAMENT


NR.K2-174


INIȚIATOR - "ILINCA


Monday, April 22, 2019


Monday, April 22, 2019


MACARIE”


1:16:56 PM


1:17:28 PM


RETRAS LA


SOLICITAREA


INIȚIATORULUI


GRUP - USR


CVORUM ART. 45(2) 14


VOTURI PENTRU


Oancea Alexandru


4.2

Vote Item

CONSILIER ILINCA

MACARIE -

AMENDAMENT 2

INIȚIATOR - "ILINCA

MACARIE"

CRUP - USR

CVORUM ART. 45(2) 14

VOTURI PENTRU

Monday, April 22, 2019

1:17:28 PM

Monday, April 22, 2019

1:19:45 PM

4 3

Vntp Itpm

CONSILIER ILINCA

MACARIE -

AMENDAMENT 3

INIȚIATOR - "ILINCA

MACARIE"

GRUP-USR

CVORUM ART. 45(2) 14

VOTURI PENTRU

Monday, April 22, 2019

1:19:45 PM

Monday, April 22, 2019

1:21:31 PM

4.4

Vote Item

CONSILIER ILINCA

MACARIE -

AMENDAMENT 4

INIȚIATOR - "ILINCA

MACARIE"

GRUP-USR

CVORUM ART. 45(2) 14

VOTURI PENTRU

Monday, April 22, 2019

1:21:31 PM

Monday, April 22, 2019

1:22:14 PM

4.5

Vote Item

CONSILIER ILINCA

MACARIE -

AMENDAMENT 5

INIȚIATOR - "ILINCA

MACARIE"

GRUP-USR

CVORUM ART. 45(2) 14

VOTURI PENTRU

Monday, April 22, 2019

1:22:14 PM

Monday, April 22, 2019

1:23:17 PM

4.6

Vote Item

CONSILIER ILINCA

MACARIE -

AMENDAMENT 6

INIȚIATOR - "ILINCA

MACARIE"

GRUP - USR

CVORUM ART. 45(2) 14

VOTURI PENTRU

Monday, April 22, 2019

1:23:17 PM

Monday, April 22, 2019

1:23:51 PM

4.7

Vote Item

CONSILIER ILINCA

MACARIE -

AMENDAMENT 7

INIȚIATOR - "ILINCA

MACARIE"

GRUP-USR

CVORUM ART. 45(2) 14

VOTURI PENTRU

Monday, April 22, 2019

1:23:51 PM

Monday, April 22, 2019

1:26:30 PM

4.8

Vote Item

CONSILIER ILINCA

MACARIE -

AMENDAMENT 8

INIȚIATOR - "ILINCA

MACARIE"

GRUP-USR

CVORUM ART. 45(2) 14

VOTURI PENTRU

Monday, April 22, 2019

1:26:30 PM

Monday, April 22, 2019

1:28:43 PM

4.9

Vote Item

CONSILIER ILINCA

MACARIE -

INIȚIATOR - "ILINCA

MACARIE"

Monday, April 22, 2019

1:28:43 PM

Monday, April 22, 2019

1:32:16 PM

AMENDAMENT 9


GRUP - USR


CVORUM ART. 45(2) 14

VOTURI PENTRU

CVORUM ART. 45(2) 14

VOTURI PENTRU


Oancea Alexand ru


4.10

Vote Item

CONSILIER ILINCA

MACARIE -

AMENDAMENT 10

INIȚIATOR - "ILINCA

MACARIE"

GRUP - USR

CVORUM ART. 45(2) 14

VOTURI PENTRU

Monday, April 22, 2019

1:32:16 PM

Monday, April 22, 2019

1:33:56 PM

4.11

Vote Item

CONSILIER ILINCA

MACARIE -

AMENDAMENT 11

INIȚIATOR - "ILINCA

MACARIE"

GRUP - USR

CVORUM ART. 45(2) 14

VOTURI PENTRU

Monday, April 22, 2019

1:33:56 PM

Monday, April 22, 2019

1:35:45 PM

4.12

Vote Item

CONSILIER

ALEXANDRU ȘTEFAN

DEACONU -

AMENDAMENT 1

INIȚIATOR -

CVORUM ART. 45(2) 14

VOTURI PENTRU

Monday, April 22, 2019

1:35:45 PM

Monday, April 22, 2019

1:38:45 PM

4.13

Vote Item

GRUPUL PNL-

AMENDAMENT 1

INIȚIATOR -

GRUP -

CVORUM ART. 45(2) 14

VOTURI PENTRU

Monday, April 22, 2019

1:38:45 PM

Monday, April 22, 2019

1:53:44 PM

4.14

Vote Item

GRUPUL PNL

AMENDAMENT 2

INIȚIATOR

GRUP -

CVORUM ART. 45(2) 14

VOTURI PENTRU

Monday, April 22, 2019

1:53:44 PM

Monday, April 22, 2019

1:55:02 PM

4.15

Vote Item

GRUPUL PNL-

AMENDAMENT3

INIȚIATOR -

GRUP-

CVORUM ART. 45(2) 14

VOTURI PENTRU

Monday, April 22, 2019

1:55:02 PM

Monday, April 22, 2019

1:57:29 PM

4.16

Vote Item

GRUPULPNL-

AMENDAMENT 4

INIȚIATOR -

GRUP-

CVORUM ART. 45(2) 14

VOTURI PENTRU

Monday, April 22, 2019

1:57:29 PM

Monday, April 22, 2019

1:59:55 PM

4.17

Vote Item

GRUPUL PNL-

AMENDAMENT 5

INIȚIATOR -

GRUP -

Monday, April 22, 2019

1:59:55 PM

Monday, April 22, 2019

2:01:15 PM

4.18

Vote Item

GRUPULPNL-

AMLNDAMENT 6

Monday, April 22, 2019

2:01:15 PM

Monday, April 22, 2019

2:04:33 PM

4.19

Voie llem

GRUPULPNL-

AMENDAMENT7

Monday, April 22, 2019

2:04:33 PM

Monday, April 22, 2019

2:O/:13 PM

4.20

Vote Item

CONSILIER CLOIILDE

ARMAND-

AMENDAMENT 1

Monday, April 22, 2019

2:07:13 PM

Monday, April 22, 2019

2:10:29 PM

4.21

Vote Item

CONSILIER CLOTILDE

ARMAND-

AMENDAMENT 2

Monday, April 22, 2019

2:10:29 PM

Monday, April 22, 2019

2:13:04 PM

4.22

Vote Item

CONSILIER CLOTILDE

ARMAND-

AMENDAMENT 3

Monday, April 22, 2019

2:13:04 PM

Monday, April 22, 2019

2:17:23 PM

4.23

Vote Item

CONSILIER CLOTILDE

ARMAND-

AMENDAMENT 4

Monday, April 22, 2019

2:17:23 PM

Monday, April 22, 2019

2:18:52 PM

4.24

Vote Item

CONSILIER CLOIILDE

ARMAND-

AMENDAMENT 5

Monday, April 22, 2019

2:18:52 PM

Monday, April 22, 2019

2:20:12 PM

4.25

Vote Item

CONSILIER CLOTILDE

ARMAND-

AMENDAMENT 6

Monday, April 22, 2019

2:20:12 PM

Monday, April 22, 2019

2:22:19 PM

4.26

Vote Item

CONSILIER CLOTILDE

ARMAND-

AMENDAMENT 7

Monday, April 22, 2019

2:22:19 PM

Monday, April 22, 2019

2:23:25 PM

4.27

Vote Item

CONSILIER CLOTILDE

ARMAND-

AMENDAMENT 8

Monday, April 22, 2019

2:23:25 PM

Monday, April 22, 2019

2:30:23 PM

4.28

Vote Item

CONSILIER CLOTILDE

ARMAND-

AMENDAMENT 9

Monday, April 22, 2019

2:30:23 PM

Monday, April 22, 2019

2:33:22 PM

4.29

Vote Item

CONSILIER CLOTILDE

ARMAND-

AMENDAMENT 10

Monday, April 22, 2019

2:33:22 PM

Monday, April 22, 2019

2:34:44 PM

4.30

Vote Item

CONSILIER CLOTILDE

ARMAND-

AMENDAMENT 11

Monday, April 22, 2019

2:34:44 PM

Monday, April 22, 2019

2:37:41 PM

4.31 Vote Item


4.32 Vote Item


4.33 Vote Item


4.34 Vote Item


4.35 Vote Item


4.36 Vote Item


4.37 Vote Item


4.30 Vote Item


4.39 Vote Item


4.40 Vote Item


5 Vote Item


CONSILIER CLOTILDE

ARMAND -

AMENDAMENT 12

CONSILIER CLOTILDE

ARMAND -

AMENDAMENT 13

CONSILIER CLOTILDE

ARMAND -

AMENDAMENT 14

CONSILIER CRISTIAN

TUDOSE -

AMENDAMENT 1

CONSILIER CRISTIAN

TUDOSE -

AMENDAMENT 2

CONSILIER CRISTIAN

TUDOSE -

AMENDAMENT 3

CONSILIER CRISTIAN

TUDOSE -

AMFNDAMFNT 4

CONSILIER CRISTIAN

TUDOSE-

AMENDAMENT 5

CONSILIER CRISTIAN

TUDOSE -

AMENDAMENT 6

CONSILIER CRISTIAN

TUDOSE-

AMENDAMENT 7

PROIECTUL 3 -

PROIECT DE


INIȚIATOR - PRIMARUL

SECTORULUI 1 AL


Monday, April 22, 2019

2:37:41 PM

Monday, April 22, 2019

2:48:24 PM

Monday, April 22, 2019

2:53:30 PM

Monday, April 22, 2019

3:01:23 PM

Monday, April 22, 2019

3:03:07 PM

Monday, April 22, 2019

3:04:49 PM

Monday, April 22, 2019

3:06:25 PM

Monday, April 22, 2019

3:08:05 PM

Monday, April 22, 2019

3:09:38 PM

Monday, April 22, 2019

3:11:03 PM

Monday, April 22, 2019

3:15:45 PM


Monday, April 22, 2019

2:48:24 PM

Monday, April 22, 2019

2:53:30 PM

Monday, April 22, 2019

3:01:23 PM

Monday, April 22, 2019

3:03:07 PM

Monday, April 22, 2019

3:04:49 PM

Monday, April 22, 2019

3:06:25 PM

Monday, April 22, 2019

3:08:05 PM

Monday, April 22, 2019

3:09:38 PM

Monday, April 22, 2019

3:11:03 PM

Monday, April 22, 2019

3:13:20 PM

Monday, April 22, 2019

3:44:06 PM


HOTĂRÂRE PRIVIND MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


APROBAREA


CVORUM ART. 45(2) 14


EXECUȚIEI BUGETULUIVOTURI PENTRU

GENERAL          NR.K2-168

CENTRALIZAT AL


Oancea Alexandru


Vote Item


SUBDIVIZIUNII

ADMINISTRATIV-


TERITORIALE SECI OR

1, LA DATA DE 3 I

MARTIE 2019


PROIECTUL 4 -


INIȚIATOR - PRIMARUL Monday, April 22, 2019


Monday, April 22, 2019


PROIECT DE


SECTORULUI 1 AL


3:44:06 PM


3:44:59 PM


HOTĂRÂRE PRIVIND MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

APROBAREA


CVORUM ART. 45(2) 14


BUGETULUI DE


VOTURI PENTRU


VENITURI Șl


NR.K2-131


CHELTUIELI PENTRU

ANUL 2019 AL SC CET

GRIVIȚASRL

Vote Item


PROIECTUL 5 -


INIȚIATOR -


Monday, April 22, 2019


Monday, April 22, 2019


PROIECT DE


CVORUM ART. 45(2) 14


3:44:59 PM


3:45:55 PM


HOTĂRÂRE PRIVIND


VOTURI PENTRU


APROBAREA


NR.K2-171


BUGETULUI DE

VENITURI Șl

CHELTUIELI PE ANUL 2019 AL COMPANIEI

DE INVESTIȚII Șl

DEZVOLTARE ÎN

SĂNĂTATE Șl

DOMENII DE INTERES

PUBLIC-PRIVAT

SECTOR 1 S.A.

Vote Item


PROIECTUL 6 -


INIȚIATOR -


Monday, April 22, 2019


Monday, April 22, 2019


PROIECT DE


CVORUM ART. 45(3) 18


3:49:18 PM


3:50:13 PM


HOTĂRÂRE PRIVIND

APROBAREA


NR.K2-191


PROCEDURII DE

ÎNCHIRIEREA

CINEMATOGRAFULUI

EXCELSIOR AFLAT ÎN

DOMENIUL PUBLIC

8.1


Vote Item


Vote Item


10


Vote Item


AL MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI Șl ÎN

ADMINISTRAREA


CONSILIULUI LOCAL


AL SECTORULUI 1


CONSILIER MANUEL


AUGUSTIN VIERU -


AMENDAMENT 1


PROIECTUL 7 -


PROIECT DE


HOTĂRÂRE PRIVIND


ATRIBUIREA IN


INIȚIATOR -


CVORUM ART. 45(3) 18


VOTURI PENTRU


NR.K2-190


FOLOSINȚĂ GRATUITĂ


A UNUI SPAȚIU


SITUAT ÎN BUCUREȘTI


SECTOR 1, B-DUL


GHEORGHE


MAGHERU, NR.12-14


CĂTRE COMPLEXUL


MULTIFUNCȚIONAL


CARAIMAN


PROIECTUL 8 -


INIȚIATOR - PRIMARUL


PROIECT DE


SECTORULUI 1 AL


HOTĂRÂRE POTRIVIT


CAREIA SE SOLICITA

CONSILIULUI

GENERAL AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI

DELEGAREA

EXERCITĂRII DE

CĂTRE CONSILIUL


LOCAL AL


SECTORULUI 1 A


Monday, April 22, 2019


3:46:07 PM


Monday, April 22, 2019


3:50:13 PM


Monday, April 22, 2019


3:55:52 PM


MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


CVORUM ART. 45(2) 14

VOTURI PENTRU

NR.K2-90


Monday, April 22, 2019


3:49:18 PM


Monday, April 22, 2019


3:55:52 PM


Monday, April 22, 2019


3:57:17 PMDIN LEGEA


ADMINISTRAȚIEI


PUBLICE LOCALE NR.


215/2001,


REPUBLICATĂ, CU MODIFICĂRILE Șl COMPLETĂRILE ULTERIOARE, ÎN TEMEIUL


PREVEDERILOR ART.


11 Vote Item


81 ALIN. (4) DIN

ACEEAȘI LEGE

PROIECTUL 9 -

PROIECT DE

HOTĂRÂRE PRIN

CARE SE SOLICITĂ


INIȚIATOR -

CVORUM ART. 45(1) 1/2

PREZENTI

NR.K2-130


Monday, April 22, 2019

3:57:17 PM


Monday, April 22, 2019

3:58:27 PM


CONSILIULUI


GENERAL AL


MUNICIPIUI UI


BUCUREȘTI

ÎMPUTERNICIREA

EXPRESĂ ÎN VEDEREA

ÎNCHEIERII UNUI


ACORD CADRU DE


PARTENERIAT


INTERINSTITUȚIONAL

DE COLABORARE ÎNTRE SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI Șl ȘCOALA NAȚIONALĂ DE STUDII POLITICE Șl ADMINISTRATIVE, ÎN VEDEREA DOCUMENTĂRII, FUNDAMENTĂRII Șl


ELABORĂRII


STRATEGIEI PENTRU

DEZVOLTARE

DURABILĂ A

SECTORULUI 1 -2020

-2030

12 Vote Item


PROIECTUL 10-

PROIECT DE

HOTĂRÂRE PRIVIND

STABILIREA,

ÎNCEPÂND CU DATA


INIȚIATOR -

CVORUM ART. 45(2) 14

VOTURI PENTRU

NR.K2-160


Monday, April 22, 2019

3:58:27 PM


Monday, April 22, 2019

3:59:29 PM


DE1 APRILIE 2019, A SALARIILOR DE BAZĂ ALE PERSONALULUI CONTRACTUAL Șl FUNCȚIONARILOR PUBLICI DIN CADRUL

FAMILIEI

OCUPAȚIONALE "ADMINISTRAȚIE" DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL

PRIMARULUI

SECTORULUI 1 Șl DIN

INSTITUȚIA

SUBORDONATĂ

CONSILIULUI LOCAL

SECTOR 1- DIRECȚIA

PUBLICĂ DE

EVIDENȚĂ A

PERSOANELOR Șl

STARE CIVILĂ SECTOR

13 Vote Item


PROIECTUL 11- INIȚIATOR -


Monday, April 22, 2019 Monday, April 22, 2019


PROIECT DE


CVORUM ART. 45(2) 14


3:59:29 PM


4:00:27 PM


HOTĂRÂRE PRIVIND


VOTURI PENTRU


STABILIREA,


NR.K2-159


ÎNCEPÂND CU DATA

Oancea Alexandru


14 Vote Item


DE 1 APRILIE 2019, A

SALARIILOR DE BAZA


ALE PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN CADRUL FAMILIEI 0CUPATIONALE


''ADMINISTRAȚIE"

DIN INSTITUȚIA

SUBORDONATĂ


CONSILIULUI LOCAL


SECTOR 1 -

ADMINISTRAȚIA

DOMENIULUI PUBLIC

SECTOR 1


PROIECTUL 12- INIȚIATOR -


Monday, April 22, 2019 Monday, April 22, 2019


PROIECT DE


CVORUM ART. 45(2) 14


4:00:27 PM


4-01-27 PM


HOTĂRÂRE PRIVIND VOTURI PENTRU

STABILIREA,          NR.K2-167

ÎNCEPÂND CU DATA

DE 1 APRILIE 2019, A

SALARIILOR DE BAZĂ

ALE PERSONALULUI

CONTRACTUAL Șl

FUNCȚIONARILOR

PUBLICI DIN CADRUL

FAMILIEI

OCUPAȚIONALE "ADMINISTRAȚIE" DE

LA NIVELUL DIRECȚIEI

GENERALE DE

IMPOZITE Șl TAXE

LOCALE A

SECTORULUI 1

15 Vote Item


PROIECTUL 13-


INITIATOR -


Monday, April 22, 2019 Monday, April 22, 2019


PROIECT DE


CVORUM ART. 45(2) 14


4:01:27 PM


4:02:39 PM


HOTĂRÂRE PRIVIND


VOTURI PENTRU


STABILIREA,


NR.K2-162


16 Vote Item


ÎNCEPÂND CU DATA

DE 1 APRILIE 2019, A

SALARIILOR DE BAZĂ ALE PERSONALULUI

CONTRACTUAL Șl

FUNCȚIONARILOR

PUBLICI DIN CADRUL

FAMILIEI


OCUPAȚIONALE

"ADMINISTRAȚIE" DIN


CADRUL POLIȚIEI

LOCALE SECTOR 1


PROIECTUL 14-


INITIATOR -


Monday, April 22, 2019 Monday, April 22, 2019


PROIECT DE


CVORUM ART. 45(2) 14   4:02:39 PM


4:03:52 PM


HOTĂRÂRE PRIVIND


VOTURI PENTRU


STABILIREA,          NR.K2-164

ÎNCEPÂND CU DATA


DE 1 APRILIE 2019, A

SALARIILOR DE BAZĂ

ALE PERSONALULUI


CONTRACTUAL Șl

FUNCȚIONARILOR

PUBLICI DIN CADRUL


FAMILIEI


OCUPAȚIONALE

"ADMINISTRAȚIE" DIN

COMPLEXUL


MULTIFUNCȚIONAL

CARAIMAN

17

Vote Item

PROIECTUL 15-     INIȚIATOR-

PROIECT DE


Monday, April 22, 2019 Monday, April 22, 2019


CVORUM ART. 45(2) 14   4:03:53 PM


4:04:28 PM


HOTĂRÂRE PRIVIND


VOTURI PENTRU


STABILIREA,


NR.K2-163


ÎNCEPÂND CU DATA


DE1 APRILIE 2019, A

SALARIILOR DE BAZĂ

ALE PERSONALULUI


Oancea AlexandruCONTRACTUAL Șl

FUNCȚIONARILOR

PUBLICI DIN CADRUL

FAMILIEI

OCUPAȚIONALE DE

FUNCȚII BUGETARF "ADMINISTRAȚIE" DIN

DIRECȚIA GENERALĂ

DE ASISTENȚĂ

SOCIALĂ Șl

PROTECȚIA

COPILULUI SECTOR 1

18


Vote Item


PROIECTUL 16-


INITIATOR-


Monday, April 22, 2019


PROIECT DE


CVORUM ART. 45(2) 14


4:04:28 PM


Monday, April 22, 2019

4:06:00 PM


HOTĂRÂRE PRIVIND


VOTURI PENTRU


STABILIREA,


NR.K2-170


ÎNCEPÂND CU DATA

DE1 APRILIE 2019, A

SALARIILOR DE BAZĂ

ALE PERSONALULUI

CONTRACTUAL DIN

CADRUL FAMILIEI

OCUPAȚIONALE 'ADMINISTRAȚIE" DIN

INSTITUȚIA

SUBORDONATĂ

CONSILIULUI LOCAL

AL SECTORULUI 1 -

CENTRUL CULTURAL

AL SECTORULUI 1

19


Vote Item


PROIECTUL 17-


INIȚIATOR -


Monday, April 22, 2019


PROIECT DE


CVORUM ART. 45(2) 14


4:06:00 PM


Monday, April 22, 2019

4:06:38 PM


HOTĂRÂRE PRIVIND


VOTURI PENTRU


STABILIREA,


NR.K2-161


ÎNCEPÂND CU DATA

DE 1 APRILIE 2019, A

SALARIILOR DE BAZĂ

20 Vote Item


ALE PERSONALULUI

CONTRACTUAL DIN

CADRUL FAMILIEI

OCUPAȚIONALE

"ADMINISTRAȚIE" DIN

INSTITUȚIA

SUBORDONATĂ


CONSILIULUI LOCAL


SECTOR 1 -


ADMINISTRAȚIEI UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR Șl UNITĂȚILOR SANITARE PUBLICE SECTOR 1 PROIECTUL 18-PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STATULUI DE FUNCȚII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Șl AL INSTITUȚIEI SUBORDONATE


INIȚIATOR -

CVORUM ART. 45(2) 14

VOTURI PENTRU

NR.K2-165


Monday, April 22, 2019

4:06:38 PM


Monday, April 22, 2019

4:08:07 PM


CONSII IUI UI IOCAL


SECTOR 1 - DIRECȚIA

PUBLICĂ DE

EVIDENȚĂ A

PERSOANELOR Șl

STARE CIVILĂ SECTOR


1 PRECUM Șl PENTRU

APROBAREA
21 Vote Item


COMPLETĂRII ANEXEI

NR. 3-

REGULAMENTULDE

ORGANIZARE Șl

FUNCȚIONARE AL

APARATULUI DE

SPECIALITATE AL

PRIMARULUI

SECTORULUI 1 AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI,

APROBATĂ PRIN

HOTĂRÂREA


CONSILIULUI LOACL

AL SECTORULUI 1 NR.


287/18.09.2017, CU

MODIFICĂRILE Șl

COMPLETĂRILE


ULTERIOARE.


PROIECTUL 19-

PROIECT DE

HOTĂRÂRE PENTRU

MODIFICAREA

HOTĂRÂRII


INIȚIATOR -

CVORUM ART. 45(2) 14

VOTURI PENTRU

NR.K2-136


Monday, April 22, 2019

4:08:07 PM


Monday, April 22, 2019

4:09:05 PM


CONSILIULUI LOCAL

AL SECTORULUI 1 NR.

379/28.11.2017

PRIVIND ACORDAREA

SUMEI ÎN VALOARE


DE 1000 LEI Șl A

UNEI DIPLOME


ANIVERSARE


FAMILIILOR

DOMICILIATE PE


RAZA


ADMINISTRATIV-

TERITORIALĂ A


SECTORULUI 1 AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI Șl CARE

AU ÎMPLINIT 50 DE

ANI DE CĂSĂTORIE,

CU MODIFICĂRILE Șl

COMPLETĂRILE

ULTERIOARE

22

Vote Item

PROIECTUL 20-

INIȚIATOR -

Monday, April 22, 2019

Monday, April 22, 2019

PROIECT DE

HOTĂRÂRE PRIVIND

ACORDAREA DE

CĂTRE CONSILIUL

LOCAL AL

SECTORULUI 1 AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI A UNUI AJUTOR UMANITAR

ÎN VALOARE DE 5000

LEI PENTRU

TÂNĂRUL COROI

GHEORGHE

CVORUM ART. 45(2) 14

VOTURI PENTRU

NR.K2-137

4:09:05 PM

4:10:04 PM

23

Vote Item

PROIECTUL 21-

PROIECT DE

HOTĂRÂRE DE

PRIVIND STABILIREA

INIȚIATOR -

CVORUM ART. 45(2) 14

VOTURI PENTRU

NR.K2-138

Monday, April 22, 2019

4:10:04 PM

Monday, April 22, 2019

4:10:45 PM

COSTULUI MEDIU

LUNAR AL

CHELTUIELILOR/ BENEFICIAR ÎN

CADRUL CENTRELOR DE ÎNGRIJIRE Șl ASISTENȚĂ PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI DIN STRUCTURA

Oancea Alexandru


DIRECȚIEI GENERALE

DE ASISTENȚĂ

SOCIALĂ Șl

PROTECȚIA

COPILULUI SECTOR 1

24 Voteltem       PROIECTUL 22-      INIȚIATOR-             Monday, April 22,2019

PROIECT DE        CVORUM ART. 45(2) 14   4:10:45 PM

HOTĂRÂRE PRIVIND VOTURI PENTRU

STABILIREA COSTULUI NR.K2-139

MEDIU LUNAR AL

CHELTUIELILOR/

BENEFICIAR ÎN

CADRUL CENTRULUI

DE RECUPERARE Șl

REABILITARE

NEUROPSIHIATRICĂ

CU STRUCTURI

PAVILIONARE,

COMPUS DIN

MODULUL

PAVILIONAR DE

RECUPERARE Șl

REABILITARE

NEUROPSIHIATRICĂ

MILCOV Șl MODULUL

PAVILIONAR DE

RECUPERARE Șl

REABILITARE

NEUROPSIHIATRICĂ

ST. MINA DIN

STRUCTURA

DIRECȚIEI GENERALE

DE ASISTENȚĂ

SOCIALĂ Șl

PROTECȚIA

COPILULUI SECTOR 1

25 Vote Item


PROIECTUL 23 -     INIȚIATOR - PRIMARUL   Monday, April 22, 2019

PROIECT DE        SECTORULUI 1 AL       4:11:22 PM

Monday, April 22, 2019

4:11:22 PM


Monday, April 22, 2019

4:12:01 PM


HOTĂRÂRE PRIVIND MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

APROBAREA


CVORUM ART. 45(2) 14


COSTULUI MEDIU


VOTURI PENTRU


LUNAR AL


NR.K2-140


CHELTUIELILOR/

BENEFICIAR ÎN

CADRUL CENTRULUI

MULTIFUNCȚIONAL PHOENIX DIN

STRUCTURA

DIRECȚIEI GENERALE

DE ASISTENȚĂ

SOCIALĂ Șl

PROTECȚIA

COPILULUI SECTOR 1

26

Vote Item

PROIECTUL 24 -

INIȚIATOR - PRIMARUL

Monday, April 22, 2019

Monday, April 22, 2019

PROIECI UE

SECTORULUI I AL

4:12:01 PM

4:12:43 PM

HOTĂRÂRE PRIVIND

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

APROBAREA

CVORUM ART. 45(2) 14

COSTULUI MEDIU

VOTURI PENTRU

LUNAR AL

CHELTUIELILOR/

BENEFICIAR ÎN

CADRUL CENTRULUI

DE ZI "UN PAS

ÎMPREUNĂ" DIN

STRUCTURA

DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ

SOCIALĂ Șl

PROTECȚIA

COPILULUI SECTOR 1

NR.K2-141

27

Vote Item

PROIECTUL 25 -

INIȚIATOR - PRIMARUL

Monday, April 22, 2019

Monday, April 22, 2019

PROIECT DE

SECTORULUI 1 AL

4:12:43 PM

4:13:14 PM

HOTĂRÂRE PRIVIND MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

STABILIREA COSTULUI CVORUM ART. 45(2) 14MEDIU LUNAR DE VOTURI PENTRU

ÎNTRFȚINFRF/       NR.K2-142

BENEFICIAR PENTRU

DECONTAREA

CHELTUIELILOR Șl A

COSTULUI MFDIU

LUNAR DE

ÎNTREȚINERE/

BENEFICIAR PE BAZA

CĂRUIA SE

STABILEȘTE

CONTRIBUȚIA

LUNARĂ DE

ÎNTREȚINERE ÎN

CADRUL

COMPLEXULUI

SOCIAI DF SERVICII

STRAULEȘTI Șl

COMPLEXULUI

SOCIAL DE SERVICII

ODĂI DIN

STRUCTURA

DIRECȚIEI GENERALE

DE ASISTENȚĂ

SOCIALĂ Șl

PROTECȚIA

COPILULUI SECTOR 1

28 Vote Item


PROIECT 26-        INIȚIATOR - PRIMARUL   Monday, April 22, 2019

Monday, April 22, 2019

4:13:57 PM


PROIECT DE        SECTORULUI 1 AL       4:13:14 PM

HOTĂRÂRE PRIVIND MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

STABILIREA COSTULUI CVORUM ART. 45(2) 14

MEDIU LUNAR/COPILVOTURI PENTRU

PROTEJAT ÎN CADRUL NR.K2-143

SERVICIILOR SOCIALE

DE TIP REZIDENȚIAL

DESTINATE COPIILOR,

CENTRELOR DE ZI TIP

"CREȘĂ",

MODULELOR

PAVILIONARE DE


RECUPERARE Șl


REABILITARE


NEUROSPIHIATRICĂ


DESTINATE COPIILOR


Șl ÎN SISTEMUL DE

ASISTENȚĂ

MATERNALĂ DIN


CADRUL DIRECȚIEI


GENERALE DE

ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Șl PROTECȚIA


COPILULUI SECTOR 1


29 Voteltem       PROIECT 27-


INITIATOR - PRIMARUL Monday, April 22, 2019 Monday, April 22, 2019

PROIECT DE


SECTORULUI 1 AL


4:13:57 PM


4:14:34 PM


HOTĂRÂRE PRIVIND


MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


APROBAREA

NUMĂRULUI Șl

CUANTUMULUI


CVORUM ART. 45(2) 14

VOTURI PENTRU

NR.K2-144

BURSELOR DE MERIT,

BURSELOR DE PERFORMANȚĂ,

BURSELOR DE STUDIU

Șl BURSELOR DE

AJUTOR SOCIAL

PENTRU ELEVII DE LA

CURSURILE CU

FRECVENȚĂ DIN

ÎNVĂȚĂMÂNTUL

PREUNIVERSITAR DE

STAT SECTOR 1

PENTRU SEMESTRUL

AL II-I.EA AL ANULUI

ȘCOLAR 2018 -2019

30 Vote Item


PROIECT 28 -

PROIECT DE


INIȚIATOR - PRIMARUL

SECTORULUI 1 AL


Monday, April 2ga?ft:W>            April 22, 2019

\


4:14:34 PM4:15j59 PMHOTĂRÂRF PRIVIND MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

APROBAREA       CVORUM ART. 45(2) 14

STATULUI DE FUNCȚII VOTURI PENIRU

AL ADMINISTRAȚIEI NR.K2-154

UNITĂȚILOR DE

ÎNVĂȚĂMÂNT

PREUNIVERSITAR Șl

UNITĂȚILOR

SANITARE PUBLICE

SECTOR 1

31

Voie Item

PROIECT 29 -

INIȚIATOR - PRIMARUL

Monday, April 22, 2019

Monday, April 22, 2019

PROIECT DE        SECTORULUI 1 AL

HOTĂRÂRE PRIVIND MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

COMPLETAREA      CVORUM ARI. 45(1) 1/2

ANEXEI NR. 3 A H.C.L PREZENTI

Al SFOTORl IIIII 1 NR NR.K2-155

37/04.02.2019

PRIVIND APROBAREA

ORGANIGRAMEI,

STATULUI DE FUNCȚII

Șl A

REGULAMENTULUI

DE ORGANIZARE Șl

FUNCȚIONARE AL

ADMINISTRAȚIEI

DOMENIULUI PUBLIC

SECTOR 1

4:15:59 PM

4:16:58 PM

32

Vote Item

PROIECT 30 -

PROIECT DE

HOTĂRÂRE PENTRU

APROBAREA

CRITERIILOR DE

SELECȚIE PRIVIND

INIȚIATOR - PRIMARUL

SECTORULUI 1 AL

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CVORUM ART. 45(1) 1/2

PREZENTI

NR.K2-156

Monday, April 22, 2019

4:29:08 PM

Monday, April 22, 2019

4:30:58 PM

INIȚIERFA, ORGANIZAREA Șl DERULAREA DE EXCURSII GRATUITE

PENTRU PENSIONARII

DIN SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI

32.1

Vote Item

CONSILIER MANUEL

AUGUSTIN VIERU -

AMENDAMENT 1

Monday, April 22, 2019

4:16:58 PM

Monday, April 22, 2019

4:21:59 PM

32.2

Vote Item

CONSILIER MANUEL

Monday, April 22, 2019

Monday, April 22, 2019

AUGUSTIN VIERU -

4:21:59 PM

4:25:34 PM

AMENDAMENT 2

32.3

Vote Item

CONSILIER COMANICI

Monday, April 22, 2019

Monday, April 22, 2019

ANCUTA

4:28:00 PM

4:29:08 PM

AMENDAMENT 1

33

Vote Item

PROIECT 31 -

INIȚIATOR - PRIMARUL

Monday, April 22, 2019

Monday, April 22, 2019

PROIECT DE

SECTORULUI 1 AL

4:30:58 PM

4:31:55 PM

HOTĂRÂRE PRIVIND

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

ACORDAREA DE

CVORUM ART. 45(2) 14

CĂTRE CENTRUL

VOTURI PENTRU

CULTURAL AL

NR.K2-169

SECTORULUI A UNUI

SPRIJIN MATERIAL

PENIRU ASOCIA) IA

NAȚIONALĂ A

VETERANILOR DE

RĂZBOI

34

Vote Item

PROIECT 32 -

INIȚIATOR - PRIMARUL

Monday, April 22, 2019

Monday, April 22, 2019

PROIECT DE

SECTORULUI 1 AL

4:31:55 PM

4:33:11 PM

HOTĂRÂRE PRIVIND

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

SOLICITAREA CĂTRE

CVORUM ART. 45(3) 18

CONSILIUL GENERAL

VOTURI PENTRU

AL MUNICIPIULUI

NR.K2-158

BUCUREȘTI DE A

APROBA

TRANSMITEREA DIN

ADMINISTRAREA

ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL

AL SECTORULUI 1 A

UNOR SI RAZI

PRINCIPALE AFLATE

ÎN PROPRIETATEA

PUBLICĂ A

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI, ÎN

VEDEREA

REABILITĂRII Șl

MODERNIZĂRII

35

Discussion Item

DIVERSE 1 - RAPORT TEHNIC DE PROGRES - EXTINDEREA CONCEPTULUI DE EDUCAȚIE RODACIE;

Monday, April 22, 2019

4:33:11 PM

Monday, April 22, 2019

4:33:21 PM

36

Discussion Item

DIVERSE 2 - PETIȚIA

DOAMNEI CECILIA

COVRIG PRIVIND

RĂSPUNSUL

ADMINISTRAȚIEI

DOMENIULUI PUBLIC

NR. 3060/27.02.2019;

Monday, April 22, 2019

4:33:21 PM

Monday, April 22, 2019

4:35:01 PM

37

Discussion Item

DIVERSE 3 PETIȚIA

DOAMNEI ILIE-

Monday, April 22, 2019

4:35:01 PM

Monday, April 22, 2019

4:35:20 PM

DÂMBOIU CĂTĂLINA-

MAGDALENA CU

PRIVIRE LA SCUTIREA

DE PLATĂ A

IMPOZITULUI PENTRU

IMOBILUL AFLAT ÎN

PROPRIETATE

PRECUM Șl

RĂSPUNSUL

DIRECȚIEI GENERALE

DE IMPOZITE Șl TAXE

LOCALE A SECTORULUI 1 NR. 592638/15.03.2019;

Monday, April 22, 2019 Monday, April 22, 2019

4:35:20 PM              4:36:00 PM


38 Discussion Item DIVERSE 4 - PETIȚIA DOMNULUI VALENTIN GRIGORESCU REFERITOARE LA ADMINISTRAREA STRĂZII CONSTANTIN GODEANU.

Jpeech time statistics

Sequence

Type

Title

Enabled

Arranged Time

Used Time

1

Vote Item

DESCĂRCAREA PROCESULUI VERBAL AL ȘEDINȚEI DIN DATA DE 01.04 2019

No

00:05:00

00:00:00

2

Vote Item

PROIECTUL 1 -

HOTĂRÂRE

PRIVIND

ALEGEREA

PREȘEDINTELUI

DE ȘEDINȚĂ

No

00:05:00

00:00:00

2.1

Vote Item

ALEGEREA

PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PROPUNERE DL.

NEAGU

CRISTIAN

No

00:05:00

00:00:00

2.2

Vote Item

ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PROPUNERE DL. OLIVER PAIUSI

No

00:05:00

00:00:00

Oancea Alexandru

2.3         Vote Item


2.4         Vote Item


3          Vote Item


4          Vote Item


4.1         Vote Item


AIFGFRFA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚA PROPUNERE DL. NEAGU CRISTIAN -MANDAT 2LUNI ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PROPUNERE DL. OLIVER PAIUSI - MANDAT 2LUNI APROBAREA ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 PROIECTUL 2-PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI GENERAL CENTRALIZAT CENTRALIZAT AL SUBDIVIZIUNII ADMINISTRATIV -TERITORIALE SECTOR 1, PE ANUL 2019

CONSILIER


No 00:05:00


No 00:05:00


No 00:05:00


No 00:05:00


No 00:05:00


00:00:00


00:00:00


00:00:00


00:00:00


00:00:00


ILINCA

MACARIE -AMENDAMENT

1 - RETRAS LA SOLICITAREA INIȚIATORULUI


4.2

Vote Item

CONSILIER

ILINCA

MACARIE -

AMENDAMENT

2

No

00:05:00

4.3

Vote Item

CONSILIER

ILINCA

MACARIE -

AMENDAMENT

3

No

00:05:00

4.4

Vote Item

CONSILIER

ILINCA

MACARIE -

AMENDAMENT

4

No

00:05:00

4.5

Vote Item

CONSILIER

ILINCA

MACARIE -

AMENDAMENT

5

No

00:05:00

4.6

Vote Item

CONSILIER

ILINCA

MACARIE -

AMENDAMENT

6

No

00:05:00

4.7

Vote Item

CONSILIER

ILINCA

MACARIE -

AMENDAMENT

7

No

00:05:00

4.8

Vote Item

CONSILIER

No

00:05:00


00:00:00


00:00:00


00:00:00


00:00:00


00:00:00


00:00:00ILINCA

MACARIE -

AMENDAMENI

8

4.9

Vote Item

CONSII IER

ILINCA

MACARIF -

AMENDAMENT

9

No

00:05:00

00:00:00

4.10

Vote Item

CONSILIER

ILINCA

MACARIL -

AMENDAMENT

I0

No

00:05:00

00:00:00

4.11

Vote Item

CONSILIER

IIINCA

MACARIE

AMENDAMENT

11

No

00:05:00

00:00:00

4.12

Vote Item

CONSILIER

ALEXANDRU

ȘTEFAN

DEACONU -

AMENDAMENT

1

GRUPUL PNL-

AMENDAMENT

1

No

00:05:00

00:00:00

4.13

Vote Item

No

00:05:00

00:00:00

4.14

Vote Item

GRUPUL PNL-

AMENDAMENT

2

No

00:05:00

00:00:00

4.15

Vote Item

GRUPULPNL-

AMENDAMENT

3

No

00:05:00

00:00:00

4.16

Vote Item

GRUPULPNL-

No

00:05:00

00:00:00

AMENDAMENT

4

4.17

Vote Item

GRUPULPNL-

AMENDAMENT

5

No

00:05:00

00:00:00

4.18

Vote Item

GRUPULPNL -

AMENDAMENT

6

No

00:05:00

00:00:00

4.19

Vote Item

GRUPULPNL-

AMENDAMENT

7

No

00:05:00

00:00:00

4.20

Vote Item

CONSILIER

CLOTILDE

ARMAND -

AMENDAMENT

1

CONSILIER

CLOTILDE

ARMAND -

AMENDAMENT

2

No

00:05:00

00:00:00

4.21

Vote Item

No

00:05:00

00:00:00

4.22

Vote Item

CONSILIER

CLOTILDE

ARMAND-

AMENDAMENT

3

No

00:05:00

00:00:00

4.23

Vote Item

CONSILIER

CLOTILDE

ARMAND-

AMENDAMENT

4

No

00:05:00

00:00:00

4.24

Vote Item

CONSILIER

CLOTILDE

ARMAND-

AMENDAMENT

5

No

00:05:00

00:00:00

4.25

Vote Item

CONSILIER

No

00:05:00

00:00:00

AMENDAMENT

6

4.26

Vote Item

CONSILIER

CLOTILDE

ARMAND-

AMENDAMENT

7

No

00:05:00

00:00:00

4.27

Vote Item

CONSILIER

CLOTILDE

ARMAND-

AMENDAMENT

8

No

00:05:00

00:00:00

4.28

Vote Item

CONSILIER

CLOTILDE

ARMAND-

AMENDAMENT

9

No

00:05:00

00:00:00

4.29

Vote Item

CONSILIER

CLOTILDE

ARMAND -

AMENDAMENT

10

No

00:05:00

00:00:00

4.30

Vote Item

CONSILIER

CLOTILDE

ARMAND-

AMENDAMENT

11

No

00:05:00

00:00:00

4.31

Vote Item

CONSILIER

CLOTILDE

ARMAND-

AMENDAMENT

12

No

00:05:00

00:00:00

4.32

Vote Item

CONSILIER

No

00:05:00

00:00:00

CLOTILDE

ARMAND -

AMENDAMENT

13

4.33

Vote Item

CONSILIER

CLOTILDE

ARMAND-

AMENDAMENT

14

No

00:05:00

00:00:00

4.34

Vote Item

CONSILIER

CRISTIAN

TUDOSE-

AMENDAMENT

1

No

00:05:00

00:00:00

4.35

Vote Item

CONSILIER

CRISTIAN

TUDOSE -

AMENDAMENT

2

No

00:05:00

00:00:00

4.36

Vote Item

CONSILIER

CRISTIAN

TUDOSE-

AMENDAMENT

3

No

00:05:00

00:00:00

4.3/

Vote Item

CONSILIER

CRISTIAN

TUDOSE-

AMENDAMENT

4

No

UU:Ub:UU

U0:0U:U0

4.38

Vote Item

CONSILIER

CRISTIAN

TUDOSE-

AMENDAMENT

5

No

00:05:00

00:00:00

4.39

Vote Item

CONSILIER

CRISTIAN

TUDOSE-

AMENDAMENT

6

No

00:05:00

00:00:00

4.40

Vote Item

CONSILIER

CRISTIAN

No

00:05:00

00:00:00

Oancea Alexandru

Vote Item


Vote Item


Vote Item


TIJDOSE -

AMENDAMENT


PROIECTUL 3-

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

APROBAREA

EXECUȚIEI

BUGETULUI

GENERAL CENTRALIZAT AL SUBDIVIZIUNII ADMINISTRATIV -TERITORIALE SECTOR 1, LA DATA DE 31 MARTIE 2019 PROIECTUL 4-PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI Șl CHELTUIELI PENTRU ANUL 2019 ALSCCET GRIVIȚA SRL PROIECTUL 5 -


No 00:05:00


No 00:05:00


No 00:05:00


00:00:00


00:00:00


00:00:00


PROIECT DE

HOTĂRÂRE


PRIVIND

APROBAREA


BUGETULUI DE

VENITURI Șl


8.1


Vote Item


Vote Item


CHELTUIELI PE

ANUL 2019 AL

COMPANIEI DE

INVESTIȚII Șl

DEZVOLTARE ÎN

SĂNĂTATE Șl

DOMENII DE

INTERES


PUBLIC-PRIVAT


SECTOR 1 S.A.


PROIECTUL 6 -PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROCEDURII DE ÎNCHIRIEREA CINEMATOGRAF ULUI EXCELSIOR AFLAT ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Șl ÎN ADMINISTRARE A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 CONSILIER MANUEL AUGUSTIN VIERU -AMENDAMENT 1

PROIECTUL 7-


No 00:05:00


No 00:05:00


00:00:00


00:00:00PRIVIND

ATRIBUIREA ÎN

FOLOSINȚĂ

GRATUITĂ A

UNUI SPAȚIU

SITUAT ÎN

BIJCURFȘTI

SECTOR 1, B-

DULGHEORGHE

MAGHERU,

NR.12-14 CĂTRE

COMPLEXUL

MULTIFUNCȚIO

NAL CARAIMAN

10        Voteltem PROIECTUL 8-        No 00:05:00                      00:00:00

PROIECT DE

HOTĂRĂRE

POTRIVIT

CĂREIA SE

SOLICITA

CONSILIULUI

GENERAL AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI

DELEGAREA

EXERCITĂRII DE

CĂTRE

CONSILIUL

LOCAL AL

SECTORULUI 1 A

ATRIBUȚIILOR

PREVĂZUTE LA

ART. 81 ALIN. (2)

LIT. Q) DIN

LEGEA

ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE LOCALE

11


NR. 215/2001,

REPUBLICATĂ,

CU

MODIFICĂRILE

Șl

COMPLETĂRILE

ULTERIOARE, ÎN

TEMEIUL

PREVEDERILOR

ART. 81 ALIN. (4)

DIN ACEEAȘI

LEGE

Vote Item PROIECTUL 9 -       No 00:05:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE PRIN

CARE SE

SOLICITĂ

CONSILIULUI

GENERAL AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI

ÎMPUI ERNICIRE

A EXPRESĂ ÎN

VEDEREA

ÎNCHEIERII UNUI

ACORD CADRU

DE

PARTENERIAT

INTERINSTITUȚI

ONAL DE

COLABORARE

ÎNTRE

SECTORUL 1 AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI Șl

ȘCOALA

NAȚIONALĂ DE


00:00:00


Oancea Alexandru

\ /STUDII POLITICE

Șl

ADMINISTRAI IV

E, ÎN VEDEREA

DOCUMENTĂRII,

FUNDAMENTĂRI

I Șl FI ARORĂRII

STRATEGIEI

PENTRU

DEZVOLTARE

DURABILĂ A

SECTORULUI 1 -

2020 - 2030

12        Voteltem PROIECTUL 10- No 00:05:00                      00:00:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

STABILIREA,

ÎNCEPÂND CU

DATA DE 1

APRILIE 2019, A

SALARIILOR DE

BAZĂ ALE

PERSONALULUI

CONTRACTUAL

Șl

FUNCȚIONARI

OR PUBLICI DIN

CADRUL

FAMILIEI

OCUPAȚIONALE

"ADMINISTRAȚI

E" DIN

APARATUL DE

SPECIALITATE AL

PRIMARULUI

SECTORULUI 1

13


Vote Item


Șl DIN

INSTITUȚIA

SUBORDONATĂ

CONSILIULUI

LOCAL SECTOR

1- DIRECȚIA

PUBLICĂ DE

EVIDENȚĂ A

PERSOANELOR

Șl STARE CIVILĂ

SECTOR 1

PROIECTUL 11- No 00:05:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

STABILIREA,

ÎNCEPÂND CU

DATA DE 1

APRILIE 2019, A

SALARIILOR DE

BAZA ALE

PERSONALULUI

CONTRACTUAL

DIN CADRUL

FAMILIEI

OCUPATIONALE

"ADMINISTRAȚI

E" DIN

INSTITUȚIA

SUBORDONATĂ

CONSILIULUI

LOCAL SECTOR

1 -

ADMINISTRAȚIA

DOMENIULUI

PUBLIC SECTOR

1


00:00:00


Oancea Alexandru


 • 14        Voteltem PROIECTUL 12- No 00:05:00                      00:00:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

STABILIREA,

ÎNCEPÂND CU

DATA DE 1

APRILIE 2019, A

SALARIILOR DE

BAZĂ ALE

PERSONALULUI

CONTRACTUAL

Șl

FUNCȚIONARIL

OR PUBLICI DIN

CADRUL

FAMILIEI

OCUPAȚIONALE

"ADMINISTRAȚI

E" DE LA

NIVELUL

DIRECȚIEI

GENERALE DE

IMPOZITE Șl

TAXE LOCALE A

SECTORULUI 1

 • 15         Voteltem PROIECTUL 13- No 00:05:00                      00:00:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

STABILIREA,

ÎNCEPÂND CU

DATA DE 1

APRILIE 2019, A

SALARIILOR DE

BAZĂ ALE

PERSONALULUI

CONTRACTUAL

Șl

FUNCȚIONARIL

OR PUBLICI DIN

CADRUL

FAMILIEI

OCUPAȚIONALE

"ADMINISTRAȚI

E" DIN CADRUL

POLIȚIEI LOCALE

SECTOR 1

 • 16        Voteltem PROIECTUL 14- No 00:05:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

STABILIREA,

ÎNCEPÂND CU

DATA DE 1

APRILIE 2019, A

SALARIILOR DE BAZĂ ALE

PERSONALULUI

CONTRACTUAL

și

FUNCȚIONARIL

OR PUBLICI DIN

CADRUL

FAMILIEI

OCUPAȚIONALE

"ADMINISTRAȚI

E" DIN

COMPLEXUL

MULTIFUNCȚIO

NAL CARAIMAN

 • 17        Voteltem PROIECTUL 15-      No 00:05:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

00:00:00


00:00:00
18


Vote Item


PRIVIND STABIIIRFA, ÎNCEPÂND CU DATA DE 1 APRILIE 2019, A SALARIILOR DE BAZĂ ALE PERSONALULUI CONTRACTUAL Șl

FUNC'I IONARIL OR PUBLICI DIN CADRUL FAMILIEI OCUPAȚIONALE DE FUNCȚII BUGETARE "ADMINISTRAȚI E" DIN DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ Șl PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 1 PROIECTUL 16 -PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA, ÎNCEPÂND CU DATA DE 1 APRILIE 2019, A SALARIILOR DE BAZĂ ALE PERSONALULUI CONTRACTUAL


No 00:05:00


00:00:00


19


Vote Item


DIN CADRUL


FAMILIEI


OCUPAȚIONALE


"ADMINISTRAȚI


E" DIN


INSTITUȚIA


SUBORDONATĂ


CONSILIULUI


LOCAL AL


SECTORULUI 1 -


CENTRUL


CULTURAL AL


SECTORULUI 1


PROIECTUL 17-


No


00:05:00


00:00:00


PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND STABILIREA,

ÎNCEPÂND CU

DATA DE 1

APRILIE 2019, A

SALARIILOR DE

BAZĂ ALE

PERSONALULUI

CONTRACTUAL

DIN CADRUL

FAMILIEI

OCUPAȚIONALE "ADMINISTRAȚI

E" DIN

INSTITUȚIA SUBORDONATĂ

CONSILIULUI LOCAL SECTOR

1 -

ADMINISTRAȚIEI


UNITĂȚILOR DE

20


Vote Item


ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITA R Șl UNITĂȚILOR SANITARE PUBLICE SECTOR 1 PROIECTUL 18-PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STATULUI DE FUNCȚII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Șl AL INSTITUȚIEI SUBORDONATE CONSILIULUI LOCAL SECTOR 1 - DIRECȚIA PUBLICĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR Șl STARE CIVILĂ SECTOR 1 PRECUM Șl PENTRU APROBAREA COMPLETĂRII ANEXEI NR. 3 -REGULAMENTU LDE


No 00:05:00


00:00:00


21


ORGANIZARE Șl

FUNCȚIONARE

AL APARATULUI

DE SPECIALITATE

AL PRIMARULUI

SECTORULUI 1

AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI,

APROBATĂ PRIN

HOTĂRÂREA

CONSILIULUI

LOACL AL

SECTORULUI 1

NR.

287/18.09.2017,

CU

MODIFICĂRILE

Șl

COMPLETĂRILE

ULTERIOARE.

Voleltem PROIECTUL 19-       No 00:05:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PENTRU

MODIFICAREA

HOTĂRÂRII

CONSILIULUI

LOCAL AL

SECTORULUI 1

NR.

379/28.11.2017

PRIVIND

ACORDAREA

SUMEI ÎN

VALOARE DE

1000 LEI Șl A

00:00:00
22


Vote Item


UNEI DIPLOME ANIVERSARE FAMILIILOR DOMICILIATE PE RAZA ADMINISTRATIV -TERITORIALĂ A SECTORULUI 1 AL

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Șl CARE AU ÎMPLINIT 50 DE ANI DE CĂSĂTORIE, CU MODIFICĂRILE Șl COMPLETĂRILE ULTERIOARE PROIECTUL 20-PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA DE CĂTRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI A UNUI AJUTOR UMANITAR ÎN VALOARE DE 5000 LEI PENTRU TÂNĂRUL


No 00:05:00


00:00:00


COROI

GHEORGHE

 • 23         Voteltem PROIECTUL 21-       No 00:05:00                      00:00:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE DE

PRIVIND

STABILIREA

COSTULUI

MEDIU LUNAR

AL

CHELTUIELILOR/

BENEFICIAR ÎN

CADRUL

CENTRELOR DE

ÎNGRIJIRE Șl

ASISTENȚĂ

PENTRU

PERSOANELE CU

DIZABILITĂȚI

DIN STRUCTURA

DIRECȚIEI

GENERALE DE

ASISTENȚĂ

SOCIALĂ Șl

PROTECȚIA

COPILULUI

SECTOR 1

 • 24        Voteltem PROIECTUL 22-       No 00:05:00                      00:00:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

STABILIREA

COSTULUI

MEDIU LUNAR

AL

25


CADRIJI

CENTRULUI DE RECUPERARE Șl REABILITARE NEUROPSIHIATR ICĂCU STRUCTURI PAVILIONARE, COMPUS DIN MODULUL PAVILIONAR DE RECUPERARE Șl REABILITARE NEUROPSIHIATR ICĂMILCOVȘI MODUIlll PAVILIONAR DE RECUPERARE Șl REABILITARE NEUROPSIHIATR ICĂSF. MINA DIN'STRUCTURA DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALA Șl PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 1

Vote Item PROIECTUL 23 -

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA COSTULUI MEDIU LUNAR AL


No 00:05:00


00:00:00


26         Vote Item


27         Vote Item


CHELTUIELILOR/

BENEFICIAR ÎN

CADRUL

CENTRULUI

MULTIFUNCȚIO

NAL PHOENIX

DIN STRUCTURA

DIRECȚIEI

GENERALE DE

ASISTENȚĂ

SOCIALĂ Șl

PROTECȚIA

COPILULUI

SECTOR 1

PROIECTUL 24-      No 00:05:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

APROBAREA

COSTULUI

MEDIU LUNAR

AL

CHELTUIELILOR/

BENEFICIAR ÎN

CADRUL

CENTRULUI DE

ZI "UN PAS

ÎMPREUNĂ" DIN

STRUCTURA

DIRECȚIEI

GENERALE DE

ASISTENȚĂ

SOCIALĂ Șl

PROTECȚIA

COPILULUI

SECTOR 1

PROIECTUL 25-       No 00:05:00


00:00:00PROIECT DE HOIĂRÂRE PRIVIND STABILIREA COSTULUI MEDIU LUNAR DE ÎNTREȚINERE/ BENEFICIAR PENTRU DECONTAREA CHELTUIELILOR Șl A COSTULUI MEDIU LUNAR DE ÎNTREȚINERE/ BENEFICIAR PE BAZA CĂRUIA SE STABILEȘTE CONTRIBUȚIA LUNARĂ DE ÎNTREȚINERE ÎN CADRUL COMPLEXULUI SOCIAL DE SERVICII STRĂULEȘTI Șl COMPLEXULUI SOCIAL DE SERVICII ODĂI DIN STRUCTURA DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ Șl PROTECȚIA COPILULUI

SECTOR 1

 • 28         Voteltem PROIECT 26-         No 00:05:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND STABILIREA COSTULUI MEDIU LUNAR/ COPIL PROTEJAT ÎN CADRUL SERVICIILOR SOCIALE DE TIP REZIDENȚIAL

DESTINATE

COPIILOR, CENTRELOR DE ZI TIP "CREȘĂ", MODULELOR PAVILIONARE DE RECUPERARE Șl REABILITARE NEUROSPIHIATR ICĂ DESTINATE COPIILOR Șl ÎN SISTEMUL DE ASISTENȚĂ MATERNALĂ DIN CADRUL DIRECȚIEI

GENERALE DE

ASISTENȚĂ SOCIALĂ Șl PROTECȚIA COPILULUI

SECTOR 1

 • 29        Voteltem PROIECT 27-         No 00:05:00

PROIECT DE

00:00:00
HOTĂRÂRE

PRIVIND

APROBAREA

NUMĂRULUI Șl

CUANTUMULUI

BURSELOR DE

MFRIT,

BURSELOR DE

PERFORMANȚĂ,

BURSELOR DE

STUDIU Șl

BURSELOR DE

AJUTOR SOCIAL

PENTRU ELEVII

DE LA

CURSURILE CU

FRECVENȚĂ DIN

ÎNVĂȚĂMÂNTUL

PREUNIVERSITA

R DE STAT

SECTOR 1

PENTRU

SEMESTRUL AL

ll-LEA AL

ANULUI ȘCOLAR

2018 -2019

 • 30        Voteltem PROIECT 28-         No 00:05:00

  00:00:00


PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

APROBAREA

STATULUI DE

FUNCȚII AL

ADMINISTRAȚIEI

UNITĂȚILOR DE

ÎNVĂȚĂMÂNT

PREUNIVERSITA

R Șl UNITĂȚILOR


SANITARE


PUBLICE


SECTOR 1


31         Vote Item


31         Vote Item


PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

COMPLETAREA

ANEXEI NR. 3A

H.C.LAL

SECTORULUI 1

NR.

37/04.02.2019

PRIVIND

APROBAREA

ORGANIGRAMEI

, STATULUI DE

FUNCȚII Șl A

REGULAMENTU

LUI DE

ORGANIZARE Șl

FUNCȚIONARE

AL

ADMINISTRAȚIEI

DOMENIULUI

PUBLIC SECTOR

1

32         Vote Item


32         Vote Item


PROIECT 30-         No 00:05:00                      00:00:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PENTRU

APROBAREA

CRITERIILOR DE

SELECȚIE

PRIVIND

INIȚIEREA,1/193


ORGANIZAREA

Șl DERULAREA

DE EXCURSII GRATUITE PENTRU PENSIONARII DIN SECTORUL

1 AL MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI

32.1

Vote Item

CONSILIER

No

00:05:00

00:00:00

32.2

Vote Item

MANUEL

AUGUSTIN

VIERU -

AMENDAMENT

1

CONSILIER

No

00:05:00

00:00:00

32.3

Vote Item

MANUEL

AUGUSTIN

VIERU -

AMENDAMENT

2

CONSILIER

No

00:05:00

00:00:00

33

Vote Item

COMANICI

ANCUTA

AMENDAMENT

1

PROIECT 31 -

No

00:05:00

00:00:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

ACORDAREA DE CĂTRE CENTRUL CULTURAL AL SECTORULUI A UNUI SPRIJIN MATERIAL

PENTRU

ASOCIAȚIA

NAȚIONALĂ A

VETERANILOR

DE RĂZBOI

34         Voteltem PROIECT 32 -         No 00:05:00                      00:00:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

SOLICITAREA

CĂTRE

CONSILIUL

GENERAL AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI DEA

APROBA

TRANSMITEREA

DIN

ADMINISTRARE

A

ADMINISTRAȚIEI

STRĂZILOR ÎN

ADMINISTRARE

A CONSILIULUI

LOCAL AL

SECTORULUI 1 A

UNOR STRĂZI

PRINCIPALE

AFLATE ÎN

PROPRIETATEA

PUBLICĂ A

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI, ÎN

VEDEREA

REABILITĂRII Șl

RAPORT TEHNIC DE PROGRES -EXTINDEREA CONCEPTULUI DE EDUCAȚIE RODACIE;

00:00:00


00:00:00


 • 36         Discussion Item DIVERSE 2 -           No 00:05:00

PETIȚIA

DOAMNEI

CECILIA COVRIG

PRIVIND

RĂSPUNSUL

ADMINISTRAȚIEI

DOMENIULUI

PUBLIC NR.

3060/27.02.2019

 • 37         Discussion Item DIVERSE 3 -           No 00:05:00

PETIȚIA

DOAMNEI ILIE-

DÂMBOIU

CĂTĂLIN A-

MAGDALENA

CU PRIVIRE LA

SCUTIREA DE

PLATĂ A

IMPOZITULUI

PENTRU

IMOBILUL AFLAT

ÎN PROPRIETATE PRECUM Șl

RĂSPUNSUL

DIRECȚIEI

GENERALE DE

IMPOZITE Șl

TAXE LOCALE A

SECTORULUI 1

NR.

592638/15.03.20

19;

 • 38         Discussion Item DIVERSE 4 -           No 00:05:00                       00:00:00

PETIȚIA

DOMNULUI

VALENTIN

GRIGORESCU

REFERITOARE LA

ADMINISTRARE

A STRĂZII

CONSTANTIN

GODEANU.

Agenda Items

Vote Iteml

Title


Description


DESCĂRCAREA PROCESULUI VERBAL AL ȘEDINȚEI DIN DATA DE 01.04 2019

CVORUM ART. 45(1) 1/2 PREZENTI


Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

25/25

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

[2] PENTRU

unanimous voting

False

PROCESUL VERBAL APROBAT SI DESCĂRCAT

Delegates

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

3

NbAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SIJDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRLJ[2]

1

14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

25

ARMAND CLOTILDE

MĂRIE BRiGITTE

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]

I

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[2]

1

29


MURESAN MANUELA USR


PENTRU[2]           1


Vote Item2

Title

Description


PROIECTUL 1 - HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE

ȘEDINȚA

CVORUM ART. 45(2) 14 VOTURI PENTRU

NR.K2-153

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Vote Options

 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Status

Not Voted

Unanimous voting

False

Vote Item2.1

Title

ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ      PROPUNERE DL. NEAGU

CRISTIAN

Description

CVORUM ART. 45(2) 14 VOTURI PENTRU

NR.K2-153

Who can participate in the vote?

Secret Options


Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Status                                   Voted

 • [2] PENTRU

 • [3] ABTiNtRt

 • [4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight)

Entitled to vote (delegates / weight)Outcome

Unanimous voting                     False

PROPUNEREA A FOST RESPINSA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

wcight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

3

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLORFA

PSD

PENTRUJ2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MII-IAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

ABTINERE[3]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

ABTINERE[3]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

IMPOTRIVA[4]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

ABTINERE[3]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABTINERE[3]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

25

ARMAND CLOTILDE

MĂRIE BRIGITIE

USR

IMPOTRIVA[4]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

IMPOTRIVA[4]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

IMPOTRIVAJ4]

1

Vote Item2.2

Title


ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ


PROPUNERE DL. OLIVER


PAIUSI


Description


CVORUM ART. 45(2) 14 VOTURI PENTRU


NR.K2-153


Who can participate in the vote?

Secret Options

Status


Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Voted


 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting


13/13

1/1

11/11

25/25

0/0

25/25

False

PROPUNEREA A FOST RESPINSA


Delegates


ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

IMPOTRIVA[4]

1

3

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

IMPOTRIVA[4]

1

4

GONCEAGHEORGHITA

UNPR

IMPOTRIVA[4]

1

LIVIU

5

SUDITU RALUCA

PSD

Oancea.

rv"*u\lMPOTRIVA[4]

/

1


GABRIELA

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

IMPOTRIVA[4]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

IMPOTRIVA[4]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

IMPOTRIVA[4]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

IMPOTRIVA[4]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

ABTINERE[3]

1

14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IUIIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRIJ[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRll[2]

1

25

ARMAND CLOTILDE

MĂRIE BRIGITTE

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[2]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

Vote lterr>2.3

Title                                ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ       PROPUNERE DL. NEAGU

CRISTIAN - MANDAT 2LUNI

Description


Who can participate in the vote?

Secret Options

Status


CVORUM ART. 45(2) 14 VOTURI PENTRU

NR.K2-153

Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Voted

 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting


15/15

3/3

7/7

25/25

0/0

25/25

[2] PENTRU

False

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚA A FOST ALES


Delegates

weightID       Title Name

Group

Authority by

Vote Choice

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

3

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

UNPR

PENTRU[2]

1

LIVIU

5

SUDITU RALUCA

PSD

PENTRU[2]

1

GABRIELA

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[2]

1

ȘTEFAN

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[2]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

I6

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

ABTINERE[3]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

IMPOTRIVA[4]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

ABTINERE|3]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABTINERE[3]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

25

ARMAND CLOTILDE

MĂRIE BKIGII IE

USR

IMPOTRIVA[4]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

IMPOTRIVA14]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

IMPOTRIVA[4]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

Vote ltem2.4

Title


ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ


PROPUNERE DL OLIVER


PAIUSI - MANDAT 2LUNI

Description


CVORUM ART. 45(2) 14 VOTURI PENTRU

NR.K2-153

Who can participate In the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

12/12

[3] ABȚINERE

1/1

[4] ÎMPOTRIVA

12/12

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

Unanimous voting

False

PROPUNEREA A FOST RESPINSA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

IMPOTRIVA[4]

1

3

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

IMPOTRIVA[4]

1

4

GONCEAGHEORGHITA

UNPR

IMPOTRIVA[4]

1

LIVIU

5

SUDITU RALUCA

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

GABRIELA

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

IMPOTRIVA[4]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

IMPOTRIVA[4]

1

ȘTEFAN

8

IORDAN FLOREA

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

IMPOTRIVA[4]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

IMPOTRIVA[4]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

13

CONDURACHI ECATERINA

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

RALUCA

14

TUDOSE CRISTIAN

PSD

ABTINERE[3]

1

ADRIAN

15

COMANICI ANCUTA

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

PENTRU[2]

1

CRISTINA

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

Oancea <.

,10.^

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

■PENTRU[2]

1,

Ș. <

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]            I

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

25

ARMAND CLOTILDE

MĂRIE BRIGITTE

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[2]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

Vote Item3

Title


APROBAREA ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI

ID       Title Name                 Group

2               POPA DANIELA         UNPR

4              GONCEA GHEORGHITA UNPR

LIVIU


Authority by


Vote Choice


weight


PENTRU[2]           1


PENTRU[2]           1


LOCAL AL SECTORULUI 1

Description

CVORUM ART. 45(1) 1/2 PREZENTI

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

23/23

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

23/23

Total not voted (delegates / weight)

2/2

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

ORDINEA DE ZI A FOST APROBATA

Delegates

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

I

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

25

ARMAND CLOTILDE

MĂRIE BRIGITTE

USR

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[2]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Item4

Title

PROIECTUL 2- PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI

GENERAL CENTRALIZAT CENTRALIZAT AL SUBDIVIZIUNII

ADMINISTRATIV-TERITORIALE SECTOR 1, PE ANUL 2019

Description

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CVORUM ART. 45(2) 14 VOTURI PENTRU

NR.K2-174

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

19/19

[3] ABȚINERE

3/3

[4] ÎMPOTRIVA

3/3

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEAGHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RAI UCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENIRU12]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

IMPOTRIVA[4]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

ABTINERE[3]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

25

ARMAND CLOTILDE

MĂRIE BRIGITTE

USR

IMPOTRIVA[4]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

ABTINERE[3]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

ABTINERE[3]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Item4.1

Title

Description


Who can participate in the vote?

Secret Options


CONSILIER ILINCA MACARIE -AMENDAMENT 1 - RETRAS LA

SOLICITAREA INIȚIATORULUI

INIȚIATOR - "ILINCA MACARIE"

GRUP -USR

CVORUM ART. 45(2) 14 VOTURI PENTRU

Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication67/193


Status

 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Voted

0/0

0/0

0/0

0/0

25/25

25/25

False

AMENDAMENTUL A FOST RESPINS

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting

Delegates

ID

Title     Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

1

4

GONCEA GHEORGHITA

UNPR

1

LIVIU

5

SIJDITU RALUCA

PSD

1

GABRIELA

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

1

ȘTEFAN

8

IORDAN FLOREA

PSD

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

1

RALUCA

14

TUDOSE CRISTIAN

PSD

1

ADRIAN

15

COMANICI ANCUTA

PSD

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

I

CRISTINA

I9

PAIUSI OLIVER LEON

USR

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

1

21

MACARIE ILINCA

USR

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

1

25

ARMAND CLOTILDE

MĂRIE BRIGITTE

USR

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

1

29

MURESAN MANUELA

USR

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

1

Vote ltem4.2

Title

CONSILIER ILINCA MACARIE - AMENDAMENT 2

Description

INIȚIATOR - "ILINCA MACARIE"

GRUP -USR

CVORUM ART. 45(2) 14 VOTURI PENTRU

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

21/21

[3] ABȚINERE

2/2

[4] ÎMPOTRIVA

2/2

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Ourcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

AMENDAMENTUL A FOST APROBAT

Delegates

Oancea Alexandru

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

ABTINERE[3]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

IMPOTRIVA[4]

1

5

SUDITU RALUCA

GARRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

ABTINERE[3]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

I I

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRUI2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU(2]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

25

ARMAND CLOTILDE

MĂRIE BRIGITTE

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[2]

1

29


MURESAN MANUELA USR


PENTRU[2]            1


32


NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP


IMP0TRIVA[4]         1


Vote Item4.3

Title

CONSILIER ILINCA MACARIE - AMENDAMENT 3

Description

INIȚIATOR - "ILINCA MACARIE"

GRUP - USR

CVORUM ART. 45(2) 14 VOTURI PENTRU

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

18/18

[3] ABȚINERE

1/1

[4] ÎMPOTRIVA

6/6

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

AMENDAMENTUL A FOST APROBAT

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

UNPR

PENTRU[2]

1

LIVIU

5

SUDITU RALUCA

PSD

IMPOTRIVA[4]

t

GABRIELA

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[2]

1

ȘTEFAN

8

IORDAN FLOREA

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

Oancea AJexanri

PENTRU[2]

Iru

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

\ /

PENTRU[2]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

IMPOTRIVA[4]

1

14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

ABTINFRF[3]

1

15

COMANICI ANCIJTA

SORINA

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

1G

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2J

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVEK LEUN

USR

PENTRU[2]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

23

RANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

25

ARMAND CLOTILDE

MĂRIE BRIGITTE

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[2]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENIRUL2J

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

IMPOTRIVA[4]

1

Vote Item4.4

Title

CONSILIER ILINCA MACARIE - AMENDAMENT 4

Description

INIȚIATOR - "ILINCA MACARIE"

GRUP-USR

CVORUM ART. 45(2) 14 VOTURI PENTRU

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

Status

 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting


voting indication

Voted

24/24

0/0

1/1

25/25

0/0

25/25

[2] PENTRU

False

AMENDAMENTUL A FOST APROBAT


Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

UNPR

PENTRU[2]

1

LIVIU

5

SUDITU RALUCA

PSD

PENTRU[2]

1

GABRIELA

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[2]

1

ȘTEFAN

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[2]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[2]

1

RALUCA

14

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[2]

1

ADRIAN

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[2]

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

PENTRU[2]

1

CRISTINA

Oancea Alexandru

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

J PENTRU[2]

I

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

25

ARMAND CLOTILDE

MĂRIE BRIGITTE

USR

PENTRUI2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[2]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

IMPOTRIVA[4]

1

Vote Item4.5

Title

CONSILIER ILINCA MACARIE - AMENDAMENT 5

Description

INIȚIATOR - "ILINCA MACARIE"

GRUP - USR

CVORUM ART. 45(2) 14 VOTURI PENTRU

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level. Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

25/25

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitied to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

AMENDAMENTUL A FOST APROBAT

Delegates

Title


Name


POPA DANIELA


GONCEAGHEORGHITA


LIVIU


SUDITU RALUCA


GABRIELA


DAMIAN GEORGE


DEACONU ALEXANDRU


ȘTEFAN


IORDAN FLOREA


ZAMFIR VICTOR


PURCAREA MIHAIL


TEODOR


CRISU FLORIAN MISU


CONDURACHI ECATERINA


RALUCA


TUDOSE CRISTIAN


ADRIAN


COMANICI ANCUTA


SORINA


Group


UNPR


UNPR


PSD


UNPR


ALDE


PSD


ALDE


PMP


PSD


PSD


PSD


PSD


CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL


GRIGORESCU IULIANA PNL


CRISTINA

PAIUSI OLIVER LEON     USR

PORUMB RAMONA     PNL

MACARIEILINCA        USR

SUVAC VIRGIL ADRIAN   PNL

BANISOR DORINA      USR

LUMINIȚA

OLTEANU VIRGIL        PNL

MADALIN

ARMAND CLOTILDE     USR

MĂRIE BRIGITTE

MUNTEANU CRISTINA USR

SIMONA

VIERU MANUEL        USR


Authority by           Vote Choice      weight

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]
AUGUSTIN

29             MURESAN MANUELA USR

PENTRU[2]           1

PENTRU[2]           1


32               NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

Vote Item4.6

Title

CONSILIER ILINCA MACARIE - AMENDAMENT 6

Description

INIȚIATOR - "ILINCA MACARIE"

GRUP - USR

CVORUM ART. 45(2) 14 VOTURI PENTRU

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

25/25

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

AMENDAMENTUL A FOST APROBAT

Dclcgatcs

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU(2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2J

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2l

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

T

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

25

ARMAND CLOTILDE

MĂRIE BRIGITTE

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[2]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Status

 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Total voled (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcoine

Unanimous voting


Voted

11/11

6/6

8/8

25/25

0/0

25/25

[4] ÎMPOTRIVA

False

AMENDAMENTUL A FOST RESPINS


Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

ABTINLRC[3]

1

4

GONCEAGHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

ABTINERE[3]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

ABTINERE[3]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

ABTINERbLSJ

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

IMPOTRIVA[4]

1

14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

IMPOTRIVA[4]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABTINERE[3]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

25

ARMAND CLOTILDE

MĂRIE BRIGITTE

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[2]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

ABTINERE[3]

I

Vote Item4.8

Title

CONSILIER ILINCA MACARIE - AMENDAMENT 8

Description

INIȚIATOR - "ILINCA MACARIE"

GRUP - USR

CVORUM ART. 45(2) 14 VOTURI PENTRU

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

23/23

[3] ABȚINERE

2/2

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

25/25

Totai noi voted (aeiegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

Fa'se                     Oancea Alexandru

AMENDAMENTUL A FOST APROÎW      /

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

ABTINERE[3]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PFNTRU[2]

1

5

SUDITU RAI.IJCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

ABTINERE[3]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENIRU12]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FIORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRUJ2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

l

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

25

ARMAND CLOTILDE

MĂRIE BRIGITTE

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SlMONA

USR

PENTRU[2]

1

Vote Item4.7

Title

Description

Who can participate in the vote?

Secret Options


CONSILIER ILINCA MACARIE - AMENDAMENT 7

INIȚIATOR - "ILINCA MACARIE"

GRUP - IISR


CVORUM ART. 45(2) 14 VOTURI PENTRU


Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[2]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Item4.9

Title

CONSILIER ILINCA MACARIE - AMENDAMENT 9

Description

INIȚIATOR - "ILINCA MACARIE"

GRUP -USR

CVORUM ART. 45(2) 14 VOTURI PENTRU

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

8/8

[3] ABȚINERE

8/8

[4] ÎMPOTRIVA

9/9

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

[4] ÎMPOTRIVA

Unanimous voting

False

AMENDAMENTUL A FOST RESPINS

Delegates

ID       Title Name

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

ABTINEREL3J

1

4

GONCEA GHEORGHITA

UNPR

IMPOTRIVA[4]

1

LIVIU

5

SUDITU RALUCA

PSD

ABTINERE[3]

1

GABRIELA

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

ABTINERE[3]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

ABTINERE[3]

1

ȘTEFAN

8

IORDAN FLOREA

PSD

Oancea AlWTOTF!lVA[4]

\ /

1

Monday, April 22, 2019 4:36:48 PM

\      f 81/193

Group


9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

ABTINERE[3]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

ABTINERE[3]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

13

CONDIJRACHI FCATFRINA PSD

RALUCA

ABTINERE[3]

1

14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU(2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

ABTINERE[3]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

IMPOTRIVA[4]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

21

MACARIF IIINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

25

ARMAND CLOTILDE

MĂRIE BRIGITTE

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[2]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

IMPOTRIVA[4]

1

Vote ltem4.10

Titie

Description

Who can participate in the vote?

CONSILIER ILINCA MACARIE - AMENDAMENT 10

INIȚIATOR - "ILINCA MACARIE"

GRUP - USR

CVORUM ARI. 45(2) 14 VOTURI PENTRU

Only delegates with a badge

Secret Options

Status

 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting


Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Voted

11/11

5/5

9/9

25/25

0/0

25/25

[4] ÎMPOTRIVA

False

AMENDAMENTUL A FOST RESPINS

Delegates


Title


Name


POPA DANIELA


GONCEA GHEORGHITA


LIVIU


SUDITU RALUCA


GABRIELA


DAMIAN GEORGE


DEACONU ALEXANDRU


ȘTEFAN


IORDAN FLOREA


ZAMFIR VICTOR


PURCAREA MIHAIL


TEODOR


CRISLJ FLORIAN MISU


Group


UNPR


UNPR


PSD


UNPR


ALDE


PSD


ALDE


PMP


PSD


CONDURACHI ECATERINA PSD


RALUCA


TUDOSE CRISTIAN


ADRIAN


COMANICI ANCUTA


SORINA


PSD


PSD


CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL


GRIGORESCU IULIANA PNL


Authority by           Vote Choice       weight

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

ABTINERE[3]


ABTINERE[3]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

ABTINERE[3]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]


ABTINERE[3]          1
CRISTINA

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRUf2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[?]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRUf?]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

ABTINERE[3]

1

25

ARMAND CLOTILDE

MĂRIE BRIGITTE

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[2]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PFNTRU[2]

1

32

NtAGU GRIS I IAN MARIAN PMP

IMPOTRIVA[4]

1

Vote Item4.11

Title

CONSILIER ILINCA MACARIE - AMENDAMENT 11

Description

INIȚIATOR - "ILINCA MACARIE"

GRUP - USR

CVORUM ART. 45(2) 14 VOTURI PENTRU

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

7/7

[3] ABȚINERE

2/2

[4] ÎMPOTRIVA

16/16

Totai voted (aeiegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

[4] ÎMPOTRIVA

Unanimous voting

False

Delegates

AMENDAMENTUL A FOST RESPINS

ID

Title     Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

IMPOTRIVA[4]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

IMPOTRIVA[4]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

ABTINERE[3]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

IMPOTRIVA[4]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

IMPOTRIVA[4]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

IMPOTRIVA[4]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

IMPOTRIVA[4]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

13

CONDURACHI ECATERINA

RALUCA

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

ABTINERE[3]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

IMPOTRIVA[4]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

25

ARMAND CLOTILDE

MĂRIE BRIGITTE

USR

X

PENTRU[2]

-u.

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

PENTRU[2]

1

85/193
SIMONA

28

VIERU MANUEL        USR

AUGUSTIN

PENTRU[2]

1

29

MURESAN MANUELA   USR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

IMPOTRIVA[4]

1

Vote Item4.12

Title

CONSILIER ALEXANDRU ȘTEFAN DEACONU - AMENDAMENT 1

Description

INIȚIATOR -

CVORUM ART. 45(2) 14 VOTURI PENTRU

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

12/12

[3] ABȚINERE

10/10

[4] ÎMPOTRIVA

3/3

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

Unanimous voting

False

AMENDAMENTUL A FOST RESPINS

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

ABTINERE[3]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

ABTINERE[3]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ABTINERE[3]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

ABTINERE[3]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABTINERE[3]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

ABTINERE[3]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

ABTINERE[3]

1

25

ARMAND CLOTILDE

MĂRIE BRIGITTE

USR

ABTINERE[3]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

ABTINERE[3]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

IMPOTRIVA[4]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

ABTINERE[3]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Item4.13

Title                             GRUPUL PNL-AMENDAMENT 1

Description                             INIȚIATOR -

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Voted

25/25

0/0

0/0

25/25

0/0

25/25

[2J PENIRU

False

AMENDAMENTUL A FOST APROBAT

Status

 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting

Delegates

ID

Title     Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GI IEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENIRUL2J

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

PENTRU[2]

1

CRISTINA

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

25

ARMAND CLOTILDE

MĂRIE BRIGITTE

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[2]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Item4.14

Title

GRUPUL PNL - AMENDAMENT 2

Description

INIȚIATOR -

GRUP -

CVORUM ART. 45(2) 14 VOTURI PENTRU

Who can participate in the vote?

Only deîegates with a badge

Secret Options

Overall level: Deîegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

25/25

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Totai voted (deîegates / weight)

25/25

Total not voted (deîegates / weight)

0/0

Entitled to vote (deîegates / weight)

25/25

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False                      Oancea Alexandru

”7AMENDAMENTUL A FOST APROBAT

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIFI A

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHFORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENIRU12J

1

14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1

24

OLTEAN U VIRGI L

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

25

ARMAND CLOTILDE

MĂRIE BRIGITTE

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

PENTRU[2]

1

SIMONA

 • 28               VIERU MANUEL         USR

  PENTRU[2]

  PENTRU[2]

  PENTRU[2]


AUGUSTIN

 • 29             MURESAN MANUELA USR

32               NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP


Vote Item4.15

Title

GRUPUL PNL - AMENDAMENT 3

Description

INIȚIATOR -

GRUP -

CVORUM ART. 45(2) 14 VOTURI PENTRU

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

23/23

[3] ABȚINERE

2/2

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

AMENDAMENTUL A FOST APROBAT

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEAGHEORGHITA

UNPR

PENTRU[2]

1

LIVIU

5

SUDITU RALUCA

PSD

PENTRU[2]

1

GABRIELA

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RAIIICA

PENTRU[2]

1

14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENIRU[2]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

ABTINFRF[3]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU12J

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

ABTINERE[3]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

25

ARMAND CLOTILDE

MĂRIE BRIGITTE

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[2]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

vote iiem4.16

Title


Description


GRUPUL PNL - AMENDAMENT 4

INIȚIATOR-

GRUP -

CVORUM ART. 45(2) 14 VOTURI PENTRU

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

25/25

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

AMENDAMENTUL A FOST APROBAT

Delegates

Title


Naine


Group


Authority by


POPA DANIELA


UNPR


GONCEA GHEORGHITA


UNPR


LIVIU


SUDITU RALUCA


PSD


GABRIELA


DAMIAN GEORGE


UNPR


DEACONU ALEXANDRU


ALDE


ȘTEFAN


IORDAN FLOREA


PSD


ZAMFIR VICTOR


ALDE


PURCAREA MIHAIL


PMP


Vote Choice      weight

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]


TEODOR

CRISU FLORIAN MISU


PSD


CONDURACHI ECATERINA PSD


RALUCA


TUDOSE CRISTIAN


PSD


PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]


ADRIAN


COMANICI ANCUTA


PSD


PENTRU[2]


SORINA


CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL1

1

1

1

1'18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRIJ[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRUI2]

1

21

MĂGĂRIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

25

ARMAND CLOTILDE

MĂRIE BRIGITTE

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[2]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Item4.17

Title

GRUPUL PNL - AMENDAMENT 5

Description

INIȚIATOR -

GRUP -

CVORUM ART. 45(2) 14 VOTURI PENTRU

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

17/17

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

8/8

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

AMENDAMENTUL A FOST APROBAT

Delegates

1D

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEAGHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

IMPOTRIVA[4]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

PENTRU[2]

1

CRISTINA

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

IMPOTRIVA[4]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

PENTRU[2]

1

MADALIN

25

ARMAN D CLOTILDE

USR

IMPOTRIVA[4]

1

MĂRIE BRIGITTE

Oancea Alexandru

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

28

VIERU MANUEL

USR

IMPOTRIVA[4]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUFI A

USR

IMPOTRIVA[4]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU [2]

1

Vote Item4.18

Title

GRUPUL PNL - AMENDAMENT 6

Description

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

9/9

[3] ABȚINERE

11/11

[4] ÎMPOTRIVA

5/5

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

[4] ÎMPOTRIVA

Unanimous voting

False

AMENDAMENTUL A FOST RESPINS

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

ABTINEREJ3]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

IMPOTRIVA[4]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

ABTINERE[3]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

ABTINERE[3]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

ABTINERE[3]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

ABTINERE[3]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

ABTINERE[3]

1

14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

ABTINERE[3]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

ABTINERE[3]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ABTINERE[3]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

25

ARMAND CLOIILDE

MĂRIE BRIGITTE

USR

ABTINERE[3]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

ABTINERE[3]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Item4.19

Titie


GRUPUL PNL - AMENDAMENT 7

Description

Who can participate in the vote?


Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Masft^SJieraVor'vd'tjng indication, Signage

Monday, April 22, 2019 4:36:48 PM

\      / 97/193

Status

voting indication

Voted

25/25

0/0

0/0

25/25

0/0

25/25

[2] PENTRU

False

AMENDAMENTUL A FOST APROBAT

 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting

Delegates

ID

Title     Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCFA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MII IAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[21

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

CI IIRVASA VIUREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

 • 20             PORUMB RAMONA     PNL

 • 21                MACARIE ILINCA        USR

 • 22               SUVAC VIRGIL ADRIAN   PNL

 • 23              BANISOR DORINA      USR

LUMINIȚA

 • 24                OLTEANU VIRGIL        PNL

MADALIN

 • 25              ARMAND CLOTILDE     USR

MĂRIE BRIGITTE

 • 27              MUNTEANU CRISTINA   USR

SIMONA

 • 28              VIERU MANUEL        USR

AUGUSTIN

 • 29              MURESAN MANUELA    USR

32               NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]Vote ltem4.20

Title

CONSILIER CLOTILDE ARMAND - AMENDAMENT 1

Description

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

10/10

[3] ABȚINERE

4/4

[4] ÎMPOTRIVA

11/11

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

[4] ÎMPOTRIVA

unanimous voting

False

AMENDAMENTUL A FOST RESPINS

Delegates

2

POPA DANIELA

UNPR

ABTINERE[3]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

IMPOTRIVA[4]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

ABTINERE[3]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

IMPOTRIVA[4]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

IMPOTRIVA[4]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

ABTINERE[3]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

IMPOTRIVA[4]

1

14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

ABTINERE[3]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

I

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

IMPOTRIVA14J

1

25

ARMAND CLOTILDE

MĂRIE BRIGITTE

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENIRU[2]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSIIN

USR

PENTRUJ2]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

32


NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP


IMPOTRIVA[4]         1


Vote Item4.21


Title


CONSILIER CLOTILDE ARMAND - AMENDAMENT 2


Description

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

8/8

[3] ABȚINERE

6/6

[4] ÎMPOTRIVA

10/10

Total voted (delegates / weight)

24/24

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

24/24

Outcome

[4] ÎMPOTRIVA

Unanimous voting

False

AMENDAMENTUL A FOST RESPINS

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

IMPOTRIVA[4]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

ABTINERE[3]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

ABTINERE[3]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

IMPOTRIVA[4]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

IMPOTRIVA[4]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

ABTINERE[3]

1

11

C.RISU FLORIAN MISU

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

IMPOTRIVA[4]

1

ADRIAN

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

CHIRVASA VIORFI DANIFI

PNL

ABTINERE[3]

1

18

GRIGORESCIJ IUI IANA

CRISTINA

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

IJSR

PENTRU[2]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

ABTINERE[3]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABTINERE[3]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

25

ARMAND CLOTILDE

MĂRIE BRIGITTE

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[2]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

IMPOTRIVA[4]

1

Votc Item4.22

Title

CONSILIER CLOTILDE ARMAND - AMENDAMENT 3

Description

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

6/6

[3] ABȚINERE

1/1

[4] ÎMPOTRIVA

17/17

Total voted (delegates / weight)

24/24

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight) 24/24

Outcome

Unanimous voting


[4] ÎMPOTRIVA

False

AMENDAMENTUL A FOST RESPINS

Delegates


ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

IMPOTRIVA[4]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

IMPOTRIVA[4]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

IMPOTRIVA[4]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

IMPOTRIVA[4]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

IMPOTRIVA[4]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

IMPOTRIVA[4]

1

14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

IMPOTRIVA[4]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

ABTINERE[3]

1

22

SUVACVIRGIL ADRIAN

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

25

ARMAND CLOTILDE

MĂRIE BRIGITTE

USR

PENTRU[2]

Oancea Alexandru

1

27

MUNTFANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]

1

28

VIERU MANUEL

USR

PENTRU[2]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANIJFI A

USR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIANPMP

IMPOTRIVA[4]

1

Vote Item4.23

Title


CONSILIER CLOTILDE ARMAND - AMENDAMENT 4

Description

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

11/11

[3] ABȚINERE

5/5

[4] ÎMPOTRIVA

9/9

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

[4] ÎMPOTRIVA

Unanimous voting

False

AMENDAMENTUL A FOST RESPINS

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

IMPOTRIVA[4]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

IMPOTRIVAJ4]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

ABTINERE[3]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

IMPOTRIVA[4]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

ABTINERE[3]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

ABTINERE[3]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

ABTINERE[3]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

IMPOTRIVA[4]

1

14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

ABTINERE[3]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE 1 LINCA

USR

PEN1RUL2J

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

25

ARMAND CLOTILDE

MĂRIE BRIGITTE

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[2]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

IMPOTRIVA[4]

1

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

IMPOTRIVA[4]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

ABTINEREf3]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

ABTINERE[3]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

IMPOTRIVA[4]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

IMPOTRIVAJ4]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

ABTINERE[3]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU TLORIAN MISU

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

IMPOTRIVA[4]

1

14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

ABȚIN ERE[3]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

ABTINERE[3]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

ABIINERE[3]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

ABTINERE[3]

1

25

ARMAND CLOTILDE

MĂRIE BRIGITTE

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[2]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

IMPOTRIVA[4]

1

Vote Item4.25

Title


CONSILIER CLOTILDE ARMAND - AMENDAMENT 6

Description

Who can participate in the vote?

Only deiegates with a badge

Secret Options

Overall level: Deiegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

8/8

[3] ABȚINERE

13/13

[4] ÎMPOTRIVA

3/3

Total voted (deiegates / weight)

24/24

Total not voted (deiegates / weight)

0/0

Entitled to vote (deiegates / weight)

24/24

Outcome

[4] ÎMPOTRIVA

Unanimous voting

False

AMENDAMENTUL A FOST RESPINS

Deiegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

ABTINERE[3]

1

5

SUDITU RALUCA

PSD

ABȚIN ERE[3]

1

GABRIELA

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

ABTINERE[3]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

SltFAN

ALDE

PFNTRIJ[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDF

ABTINERC[3]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

ABTINERE[3]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

IMPOTRIVA[4]

1

14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

ABTINERE[3]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

ABTINERE[3]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

ABTINERE[3]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

ABTINERE[3]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

ABTINERE[3]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABTINERE[3]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

ABTINERE[3]

1

25

ARMAND CLOTILDE

MĂRIE BRIGITTE

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[2]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

ABTINERE[3]

1

Vote Item4.26

Vote Item4.24

Titie

Description

Who can participate in the vote?

Secret Options


CONSILIER CLOTILDE ARMAND - AMENDAMENT 5


Only delegates with a badge


Overall level: Delegates

°ar>cea „

Individual level: Only Vot<\Master


Monday, April 22, 2019 4:36:48 PM105/193Status

 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unaninious voting

Delegates


voting indication

Voted

10/10

7/7

7/7

24/24

0/0

24/24

[4] ÎMPOTRIVA

False

AMENDAMENTUL A FOST RESPINS


Title

CONSILIER CLOTILDE ARMAND - AMENDAMENT 7

Description

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

7/7

[3] ABȚINERE

10/10

[4] ÎMPOTRIVA

7/7

Total voted (delegates / weight)

24/24

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

24/24

Outcome

[4] ÎMPOTRIVA

Unanimous voting

False

AMENDAMENTUL A FOST RESPINS

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

ABTINERE[3]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

ABTINERE[3]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

ABTINERE[3]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

IMPOTRIVA[4]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

IMPOTRIVA[4]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

ABTINERE[3]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

IMPOTRIVA[4]

1

14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

ABTINERE[3]

1

15

COMANICI ANCUTA

PSD

ABTINERE[3]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

19

PAIUSt OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

ABTINERE[3]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABTINERE[3]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

IJSR

PENTRU[2]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

ABTINERE[3]

1

25

ARMAND CLOTILDE

MĂRIE BRIGITTE

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[2]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

ABTINERE[3]

1

Vote Item4.27

Titie


CONSILIER CI OTII DE ARMAND - AMENDAMENT 8

Description

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates                                                 t

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

6/6

[3] ABȚINERE

4/4

[4] ÎMPOTRIVA

14/14

Total voted (delegates / weight)

24/24

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entltled to vote (delegates / weight)

24/24

Outcome

[4] ÎMPOTRIVA

Unanimous voting

False

AMENDAMENTUL A FOST RESPINS

Delegates

1D

Title     Name

Group

Authority by           Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

IMPOTRIVA[4]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

IMPOTRIVA[4]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

IMPOTRIVA[4]

I

8

IORDAN FLOREA

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

IMPOTRIVA[4]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

ABTINERE[3]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

IMPOTRIVA[4]

1

14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

IMPOTRIVA[4]

i

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

IMPOTRIVA[4]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

, 20

PORUMB RAMONA

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

ABTINERE[3]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABTINERE[3]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

25

ARMAND CLOTILDE

MĂRIE BRIGITTE

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[2]

Oancea Alexandru

1

29                MURESAN MANIJEI A IJSR

PENTRU[2]           1

ABTINERE[3]          1


32               NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

Vote Item4.28

Title


CONSILIER CLOTILDE ARMAND AMENDAMENT 9

Description

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

9/9

[3] ABȚINERE

6/6

[4] ÎMPOTRIVA

9/9

Total voted (delegates / weight)

24/24

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

24/24

Outcome

[4] ÎMPOTRIVA

Unanimous voting

False

AMENDAMENTUL A FOST RESPINS

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

ABTINERE[3]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

ABTINERE[3]

1

7

DCACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

IMPOTRIVA[4]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

IMPOTRIVA[4]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

ABTINERE[3]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

IMPOTRIVA[4]

1

14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

ABTINERE[3]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABTINERE[3]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

25

ARMAND CLOTILDE

MĂRIE BRIGITTE

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[2]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

ABTINERE[3]

1

Vote Item4.29

Title


CONSILIER CLOTILDE ARMAND - AMENDAMENT 10

Description

Who can participate in the vote?


Only delegates with a badge

Secret Options

Status

 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)


Overall level: Delegates


Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage


voting indication


Voted


9/9


11/11


4/4


24/24113/193Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcoine

Unanimous voting

Delegates

0/0

24/24

[41 ÎMPOTRIVA

False

AMFNDAMFNTUI. A FOST RESPINS

ID

Title     Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

ABTINERE(3]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

ABTINERE[3]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

ABTINERE[3]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

ABTINERE[3]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

IMPOTRIVA[4]

1

14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

15

COMAN1CI ANCUTA

SORINA

PSD

ABTINERE[3]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

ABTINERE[3]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

ABTINERE[3]

I

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

ABTINERE[3]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABTINERE[3]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1.

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

ABTINERE[3]

1

25

ARMAND CLOTILDE

USR

PENTRU[2]

1

MĂRIE E3RIGITTE

27


MUNTEANU CRISTINA USR


SIMONA


28


VIERU MANUEL


USR


29


AUGUSTIN


MURESAN MANUELA USR


32              NEAGU CRISTIAN MARIANPMP


PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

ABTINERE[3]


Vote ltem4.30

Title

CONSILIER CLOTILDE ARMAND - AMENDAMENT 11

Description

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

8/8

[3] ABȚINERE

12/12

[4] ÎMPOTRIVA

4/4

Total voted (delegates / weight)

24/24

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

24/24

Outcome

[4] ÎMPOTRIVA

Unanimous voting

False

AMENDAMENTUL A FOST RESPINS

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

ABTINERE[3]

1

5

SUDITU RALUCA

PSD

ABTINERE[3]

1

GABRIELA

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

ABTINERE[3]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

IMPOTRIVA[4]

1

ȘTEFAN

10

PURCAREA MIHAII

TFODOR

PMP

ABTINERE[3]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

ABTINERE[3]

1

14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

ABTINERE[3]

1

16

CI IIRVASA VIOREL DANIEL PNL

ABTINERE[3]

I

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

ABTINERE[3]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

ABTINERE[3]

1

21

MACARIE 1 LINCA

USR

PLNTRU[2]

1

22

SUVACVIRGII ADRIAN

PNI

PENTRU [2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PFNTRU[2]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

ABTINERE[3]

1

25

ARMAND CLOTILDE

MĂRIE BRIGITTE

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[2]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

ABTINERE[3]

1

Vote Item4.31

Title

Description

Who can participate in the vote?

Secret Options


CONSILIER CLOTILDE ARMAND - AMENDAMENT 12

Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Status

 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting


Voted

3/3

7/7

15/15

25/25

0/0

25/25

[4] ÎMPOTRIVA

False

AMENDAMENTUL A FOST RESPINS


Delegates


ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

IMPOTRIVA[4]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

IMPOTRIVA[4]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

IMPOTRIVA[4]

l

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

ABTINERE[3]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

IMPOTRIVA[4]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

IMPOTRIVA[4]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

IMPOTRIVA[4]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

ABTINERE[3]

1

14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

ABTINERE[3]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

iMPOTRIVA[4]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

ABTINERE[3]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINI IA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

25

ARMAND CLOTILDE

MĂRIE BRIGITTE

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

ABTINERE[3]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[2]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

ABTINERE[3]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

ABTINERE[3]

1

Vote Item4.32

Title


CONSILIER CLOTILDE ARMAND - AMENDAMENT 13

1D       Title Name


Group


Authority by


Vote Choice


weight


POPA DANIELA


UNPR


ABTINERE[3]          1


Description

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

3/3

[3] ABȚINERE

9/9

[4] ÎMPOTRIVA

12/12

Total voted (delegates / weight)

24/24

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

24/24

Outcome

[4] ÎMPOTRIVA

Unanimous voting

False

AMENDAMENTUL A FOST RESPINS

Delegates


5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

IMPOTRIVA[4]

I

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

ABTINERE[3]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

IMPOTRIVA[4]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

IMPOTRIVA[4]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

IMPOTRIVA[4]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

IMPOTRIVA[4]

1

14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

ABTINERE[3]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

IMPOTRIVA[4]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

IMPOTRIVA[4]

I

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

ABTINERE[3]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABTINERE[3]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

ABTINERE[3]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

25

ARMAND CLOTILDE

MĂRIE BRIGITTE

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

ABTINERE[3]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[2]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

ABTINERE[3]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIANPMP

ABTINERE[3]

1

Vote Item4.33


Title


CONSILIER CLOTILDE ARMAND - AMENDAMENT 14

Description

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual IpvpL Only Vntp Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

5/5

[3] ABȚINERE

10/10

[4] ÎMPOTRIVA

10/10

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

[4] ÎMPOTRIVA

Unanimous voting

False

AMENDAMENTUL A FOST RESPINS

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

ABTINERE[3]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

IMPOTRIVA[4]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

ABTINERE[3]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

IMPOTRIVA[4]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

IMPOTRIVA[4]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

ABTINERE[3]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

ABȚIN ERE[3]

I

14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

IMPOTRIVA[4)

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

ABTINERE[3]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

ABTINERE[3]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABTINERE[3]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

ABTINERE[3]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

25

ARMANDCLOTILDE

MĂRIE BRIGITTE

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

ABTINERE[3]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[2]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

ABTINERE[3]

1

Vote Item4.34

Title


Description

Who can participate in the vote?

Secret Options


CONSILIER CRISTIAN TUDOSE - AMENDAMENT 1

Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Status                                 Voted

 • [2] PENTRU

 • [3] ABTiNERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight)


Entitled to vote (delegates / weight)

Outcome

Unanimous voting

Delegates

[2] PENTRU

False

AMENDAMENTUL A FOST APROBAT

ID

Title     Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU12|

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

Al DF

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

IMPOTRIVA[4]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRUJ2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

ABTINERE[3]

1

25

ARMAND CLOTILDE

USR

IMPOTRIVA[4]

1

27


28


29


MĂRIE BRIGITTE


MUNTEANU CRISTINA USR


SIMONA


VIERII MANUEL         USR


AUGUSTIN


MURESAN MANUELA USR


32              NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP


IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

PENTRU[2]


Vote Item4.35


Title


CONSILIER CRISTIAN TUDOSE - AMENDAMENT 2

Description

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

13/13

[3] ABȚINERE

7/7

[4] ÎMPOTRIVA

5/5

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

Unanimous voting

False

AMENDAMENTUL A FOST RESPINS

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

Oancea AJexandru

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAII

TEODOR

PMP

PLNTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISII

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

P5D

PENTRU[2]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

ABTINERE[3]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

ABTINERE[3]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

IMPOTRIVA[4]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

ABTINERE[3]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

ABTINERE[3]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABTINERE[3]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

ABTINERE[3]

1

25

ARMAND CLOTILDE

MĂRIE BRIGITTE

USR

IMPOTRIVA[4]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

IMPOTRIVA[4]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

ABTINERE[3]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

voie iiem4.36

Title                               CONSILIER CRISTIAN TUD05E - AMENDAMENT 3

Description

Who can participate in the vote?        Only delegates with a badge

Secret Options                            Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Status


Voted

 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting


24/24

1/1

0/0

25/25

0/0

25/25

 • [2] PENTRU

False

AMENDAMENTUL A FOST APROBAT


Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEAGHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

 • 14               TUDOSE CRISTIAN      PSD

  PENTRU[2]            1

  PENTRU[2]            1


ADRIAN

 • 15              COMANICIANCUTA     PSD

SORINA


19

PAIUSI OLIVER LEOM

USR

PENTRU[2]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

25

ARMAND CLOTILDE

MĂRIE BRIGITTE

USR

ABTINERE[3]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[2]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Item4.37

Title

Description

Who can participate in the vote?

Secret Options

Status


CONSILIER CRISTIAN TUDOSE - AMENDAMENT 4

Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voling indication

Voted

 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting

Delegates


16/16

7/7

2/2

25/25

0/0

25/25

[2] PENTRU

False

AMENDAMENTUL A FOST APROBAT


ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEAGHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

IMPOTRIVA[4]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

I4

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

I

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

ABTINERE[3]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ABTINERE[3]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

ABTINERE[3]

1

25

ARMAND CLOTILDE

MĂRIE BRIGITTE

USR

ABTINERE[3]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

ABTINERE[3]

1

28

VIERU MANUEL

USR

,,      , ABTINERE[3]

Oancea Alexandru

1

AUGUSTIN

29             MURFSAN MANUFLA USR

ABTINERE[3]           1

PENTRU[2]           1


32               NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

Vote Item4.38

Title


CONSILIER CRISTIAN TUDOSE - AMENDAMENT 5

Description

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

11/11

[3] ABȚINERE

6/6

[4] ÎMPOTRIVA

8/8

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

[4] ÎMPOTRIVA

Unanimous voting

False

AMENDAMENTUL A FOST RESPINS

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

I

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

I

/

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2J

1

9

7AMFIRVICIOK

ALDE

ABTINERE[3]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

IMPOTRIVA[4]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRUJ2]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

IMPOTRIVA[4]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ABTINERE[3]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

ABTINERE[3]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

25

ARMAND CLOTILDE

MĂRIE BRIGITTE

USR

ABTINERE[3]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

ABTINERE[3]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

ABTINERE[3]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Item4.39

Tltle


CONSILIER CRISTIAN TUDOSE - AMENDAMENT 6


Description

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

10/10

[3] ABȚINERE

4/4                 Oancea Alexandru

[4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight)

Entitled to vote (delegates / weight)

Outcome                            [4] ÎMPOTRIVA

Unanimous voting                     False

AMENDAMENTUL A FOST RESPINS

Delegates

ID

Title

Narne

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

STETAN

ALDE

ABTINERE[3]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

ABTINERE[3]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

IMPOTRIVA[4]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

IMPOTRIVA[4]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

IMPOTRIVA[4]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

22

5UVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

23

BANISOR DORINA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

25

ARMAND CLOTILDE

MĂRIE BRIGITTE

USR

ABTINERE[3]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

ABTINERE[3]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU [2]

1

Vote ltem4.40

Title

CONSILIER CRISTIAN TUDOSE - AMENDAMENT 7

Description

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

12/12

[3] ABȚINERE

5/5

[4] ÎMPOTRIVA

8/8

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

Unanimous voting

False

AMENDAMENTUL A FOST RESPINS

Delegates

iD

Titie

Name

Group

Autnority by

Vote Cnoice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEAGHEORGHITA

UNPR

PENTRU[2]

1

GABRIELA

G

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

i

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

ABTINERE[3]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

ABTINERE[3]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

IMPOTRIVA[4]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

ABTINERE[3]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

ABTINERE[3]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

25

ARMAND CLOTILDE

MĂRIE BRIGITTE

USR

ABTINERE[3]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

IMPOTRIVA[4]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

1MPOTRIVA[4]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Item5

Title

PROIECTUL 3 - PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA EXECUȚIEI

BUGETULUI GENERAL CENTRALIZAT AL SUBDIVIZIUNII ADMINISTRATIV-

TERITORIALE SECTOR 1, LA DATA DE 31 MARTIE 2019

Description

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CVORUM ART. 45(2) 14 VOTURI PENTRU

NR.K2-168

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

25/25

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

PSD

RALUCA

14

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRUJ2]

1

ADRIAN

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[2]

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

PENTRU[2]

1

CRISTINA

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

USR

PENTRU[2]

1

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

PENTRU[2]

1

MADALIN

25

ARMAND CLOTILDE

USR

PENTRU[2]

1

MĂRIE BRIGITTE

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

PENTRU[2]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

PENTRU[2]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIANPMP

PENTRU[2]

1

Vote Item6

Title

PROIECTUL 4 - PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA

BUGETULUI DE VENITURI Șl CHELTUIELI PENTRU ANUL 2019 AL SC CET

GRIVIȚA SRL

Description

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CVORUM ART. 45(2) 14 VOTURI PENTRU

NR.K2-131

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication,

Signage

voting indication


Status

 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting


Voted

20/20

4/4

1/1

25/25

0/0

25/25

[2] PENTRU

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

17

SI IVAC VIRGII ADRIAN

PNI

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

CRISTINA

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

Monday, April 22, 2019 4:36:48 PM


PENTRU[2]

1

PFNTRU[2]

1

PENTRU[2]

1

Oancea Alexandru

\ /

ABTINERE[3]

1

135/193


ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

ABTINERE[3]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINI IA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

25

ARMAND CLOTILDE

MĂRIE BRIGITTE

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

ABTINERE[3]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[2]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

ABTINERE[3]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Item7

Title

PROIECTUL 5 - PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA

BUGETULUI DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2019 AL COMPANIEI

DE INVESTIȚII Șl DEZVOLTARE ÎN SĂNĂTATE Șl DOMENII DE INTERES

PUBLIC-PRIVAT SECTOR 1 S.A.

Description

INIȚIATOR -

CVORUM ART. 45(2) 14 VOTURI PENTRU

NR.K2-171

Who can participate in the vote?

Only delegates wilh a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signaqe

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

16/16

[3] ABȚINERE

2/2

[4] ÎMPOTRIVA

7/7

Totai voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

UNPR

PENTRU[2]

1

LIVIU

5

SUDITU RALUCA

PSD

PENTRU [2]

1

GABRIELA

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[2]

1

ȘTEFAN

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[2]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA

PSD

PENTRU[2]

1

RALUCA

14

TUDOSE CRISTIAN

PSD

ABTINERE[3]

1

ADRIAN

I5

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[2]

1

SORINA

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

PENTRU[2]

1

CRISTINA

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

IMPOTRIVA[4]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

ABTINERE[3]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

23

BANISOR DORINA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

PENTRU[2]

1

MADALIN

25

ARMAND CLOTILDE

USR

IMPOTRIVA[4]

1

MĂRIE BRIGITTE

Oancea Alexandru

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

\ J

IMPOTRIVA[4]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

IMPOTRIVA[4]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANIJFI A

USR

IMPOTRIVA[4]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PFNTRU[2]

1

Vote Item8

Title

PROIECTUL 6 - PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA

PROCEDURII DE ÎNCHIRIERE A CINEMATOGRAFULUI EXCELSIOR AFLAT

ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Șl ÎN

ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1

Description

INIȚIATOR -

CVORUM ART. 45(3) 18 VOTURI PENTRU

NR.K2-191

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badqe

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

17/17

[3] ABȚINERE

2/2

[4] ÎMPOTRIVA

6/6

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

Unanimous voting

False

PROIECTUL A FOST RESPINS

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GQNCFA GHEORGHIIA

UNPR

PENTRU[2]

1

LIVIU

5

SUDITU RALUCA

PSD

PENTRU[2]

1

GABRIELA

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

IMPOTRIVA[4]

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU [2]

21

MACARIE ILINCA

USR

IMPOTRIVA[4]

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

IMPOTRIVA[4]

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

ABTINERE[3]

25

ARMAND CLOTILDE

MĂRIE BRIGITTE

USR

ABTINERE[3]

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

IMPOTRIVA[4]

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

IMPOTRIVA[4]

29

MURESAN MANUELA

USR

IMPOTRIVA[4]

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

Vote Item8.1

Title


Oancea Alexandru

CONSILIER MANUEL AUGUSTIN Vl€RU - AMENDAMENT 1

Description

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

13/13

[3] ABȚINERE

4/4

[4] ÎMPOTRIVA

8/8

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

Unanimous voting

False

AMENDAMENTUL A FOST RESPINS

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

ABTINERE[3]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

IMPOTRIVA[4]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

ABTINERE[3]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

ABTINERE[3]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

IMPOTRIVA[4]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

IMPOTRIVA[4]

1

14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

25

ARMAND CLOTILDE

MĂRIE BRIGITTE

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[2]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

I

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

ABTINERE[3]

1

Vote Item9

Title

PROIECTUL 7 - PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ATRIBUIREA ÎN

FOLOSINȚĂ GRATUITĂ A UNUI SPAȚIU SITUAT ÎN BUCUREȘTI SECTOR 1,

B-DUL GHEORGHE MAGHERU, NR.12-14 CĂTRE COMPLEXUL MULTIFUNCȚIONAL CARAIMAN

Description

INIȚIATOR -

CVORUM ART. 45(3) 18 VOTURI PENTRU

NR.K2 190

Who can participate in the vote?


Secret Options


Status


Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Voted


Title


Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight)

Entitled to vote (delegates / weight)


Outcome


Unanimous voting


Delegates


Name


Group


False


PROIECTUL A FOST RESPINS


POPA DANIELA


UNPR


GONCEA GHEORGHI IA


UNPR


LIVIU


SUDITU RALUCA


PSD


GABRIELA


DAMIAN GEORGE


UNPR


DEACONU ALEXANDRU


ALDE


Authority by           Vote Choice      weight

ABIINEREL3J

ABTINERE[3]

PENTRU[2]

ABTINERE[3]

PENTRUI2]


ȘTEFAN


IORDAN FLOREA


PSD


ZAMFIR VICTOR


ALDE


PURCAREA MIHAIL


PMP


TEODOR


CRISU FLORIAN MISU


PSD


CONDURACHI ECATERINA PSD


PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]


RALUCA

TUDOSC CRISTIAN      PSD

ADRIAN

COMANICIANCUTA PSD SORINA

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL SUVAC VIRGIL ADRIAN   PNL

GRIGORESCU IULIANA   PNL

CRISTINA

PAIUSI OLIVER LEON     USR

PORUMB RAMONA    PNL

MACARIEILINCA        USR

BANISOR DORINA      USR

LUMINIȚA

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRUJ2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

IMPOTRIVA[4]

PENTRU[2]

IMPOTRIVAJ4]

IMPOTRIVA[4]


24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

25

ARMAND CLOTILDE

USR

IMPOTRIVA[4]

1

MĂRIE BRIGITTE

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

IMPOTRIVA[4]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

IM POTRIVA [4]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote ItemlO

Title

PROIECTUL 8 - PROIECT DE HOTĂRÂRE POTRIVIT CĂREIA SE SOLICITĂ CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DELEGAREA EXERCITĂRII DE CĂTRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 A ATRIBUȚIILOR PREVĂZUTE LA ART. 81 ALIN. (2) LIT. Q) DIN LEGEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE NR. 215/2001, REPUBLICATĂ, CU MODIFICĂRILE Șl COMPLETĂRILE ULTERIOARE, ÎN TEMEIUL PREVEDERILOR ART. 81 ALIN. (4) DIN ACEEAȘI LEGE

Description

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CVORUM ART. 45(2) 14 VOTURI PENTRU

NR.K2-90

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

13/13

[3] ABȚINERE

1/1

[4] ÎMPOTRIVA

11/11

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

Delegates

ID

Title     Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI FCATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

IMPOTRIVA[4]

1

17

SUVACVIRGIL ADRIAN

PNL

ABTINERE[3]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

IMPOTRIVA[4]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

IMPOTRIVA[4]

I

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

25

ARMAND CLOTILDE

MĂRIE BRIGITTE

USR

IMPOTRIVA[4]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

28

VIERU MANUEL

USR

IMPOTRIVA[4]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

IMPOTRIVA[4]

î

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Item11

Title

PROIECTUL 9 - PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIN CARE SE SOLICITĂ CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ÎMPUTERNICIREA EXPRESĂ ÎN VEDEREA ÎNCHEIERII UNUI ACORD CADRU DE PARTENERIAT INTERINSTITUȚIONAL DE COLABORARE ÎNTRE SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Șl ȘCOALA NAȚIONALĂ DE STUDII POLITICE Șl ADMINISTRATIVE, ÎN VEDEREA DOCUMENTĂRII, FUNDAMENTĂRII Șl ELABORĂRII STRATEGIEI PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ A SECTORULUI 1 -2020-2030

Description

INIȚIATOR -

CVORUM ART. 45(1) 1/2 PREZENTI

NR.K2-130

Who can participate in the vote?

Only deiegates with a badge

Secret Options

Overall level: Deiegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

20/20

[3] ABȚINERE

5/5

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (deiegates / weight)

25/25

Total not voted (deiegates / weight)

0/0

Entitled to vote (deiegates / weight)

25/25

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Deiegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

Oancea Alexandru

PENTRU[2]

1

4

GONCEAGHEORGHITA

UNPR

PENTRU[2]

1

LIVIU

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

ABTINERE[3]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABTINERE[3]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

ABTINERE[3]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRUJ2]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

ABTINERE[3]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU [2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

ABTINERE[3]

1

25

ARMAND CLOTILDE

MĂRIE BRIGITTE

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[2]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENIRU12]

1

Vote Item12

Title

PROIECTUL 10 - PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA, ÎNCEPÂND CU DATA DE 1 APRILIE 2019, A SALARIILOR DE BAZĂ ALE PERSONALULUI CONTRACTUAL Șl FUNCȚIONARILOR PUBLICI DIN CADRUL FAMILIEI OCUPAȚIONALE "ADMINISTRAȚIE" DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 1 Șl DIN INSTITUȚIA SUBORDONATĂ CONSILIULUI LOCAL SECTOR 1 - DIRECȚIA PUBLICĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR Șl STARE CIVILĂ SECTOR 1

Description

INIȚIATOR -

CVORUM ART. 45(2) 14 VOTURI PENTRU

NR.K2-160

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

18/18

[3] ABȚINERE

6/6

[4] ÎMPOTRIVA

1/1

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

UNPR

PENTRU[2]

1

LIVIU

5

SUDITU RALUCA

PSD

PtNTRU[2]

1

GABRIELA

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[2]

1

ȘTEFAN

Oancea Alexandru

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

14

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRUJ2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ABTINERE[3]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

ABTINERE[3]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU12]

1

25

ARMAND CLOTILDE

MĂRIE BRIGITTE

USR

ABTINERE[3]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

ABTINERE[3]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

ABTINERE[3]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

ABTINERE[3]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU [2]

1

voie itemIS

Title

PROIECIUL 11 - PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA, ÎNCEPÂND CU DATA DE 1 APRILIE 2019, A SALARIILOR DE BAZA ALE PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN CADRUL FAMILIEI OCUPATIONALE "ADMINISTRAȚIE" DIN INSTITUȚIA SUBORDONATĂ CONSILIULUI LOCAL

SECTOR 1 -                            ADMINISTRAȚIA

DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Description

INIȚIATOR -

CVORUM ART. 45(2) 14 VOTURI PENTRU

NR.K2-159

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

18/18

[3] ABȚINERE

6/6

[4] ÎMPOTRIVA

1/1

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcoine

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Aulhurily by

Vule Clioice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

UNPR

PENTRU[2]

1

LIVIU

5

SUDITU RALUCA

PSD

PENTRU[2]

1

GABRIELA

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

l

7

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[2]

1

ȘTEFAN

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[2]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAM MISU

PSD

PENTRIJ[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

Oancea Alexandru PENTRU[2]

1

RALUCA

\ /

14

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[2]

1

15

ADRIAN

COMANICI ANCUIA

PSD

PENTRU[2]

1

I6

SORINA

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRUI2]

1

17

SUVACVIRGII ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

PENTRU[2]

1

19

CRISTINA

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ABTINERE[3]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

ABTINERE[3]

1

23

BANISOR DORINA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

24

LUMINIȚA

OLTEANU VIRGIL

PNL

PENTRU[2]

1

25

MADALIN

ARMAND CLOTILDE

USR

ABTINERE[3]

1

27

MĂRIE BRIGITTE

MUNTEANU CRISTINA

USR

ABTINERE[3]

1

28

SIMONA

VIERU MANUEL

USR

ABTINERE[3]

1

29

AUGUSTIN

MURESAN MANUELA

USR

ABTINERE[3]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Item14

Title

Description

Who can participate in the vote?

Secret Options

PROIECTUL 12-PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA, ÎNCEPÂND CU DATA DE 1 APRILIE 2019, A SALARIILOR DE BAZĂ ALE PERSONALULUI CONTRACTUAL Șl FUNCȚIONARILOR PUBLICI DIN CADRUL FAMILIEI OCUPAȚIONALE "ADMINISTRAȚIE" DE LA NIVELUL DIRECȚIEI GENERALE DE IMPOZITE Șl TAXE LOCALE A SECTORULUI 1 INIȚIATOR -

CVORUM ART. 45(2) 14 VOTURI PENTRU

NR K2-167

Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA</