Proces verbal din 18.10.2019

Proces verbal sedinta extraordinara 18.10.2019


SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

»

PROCES VERBAL

privind lucrările ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 1

din data de 18 octombrie 2019, ora 12:00

Nr. 16/31.10.2019

Ședința a fost convocată de către domnul Daniel Tudorache, Primarul Sectorului 1, prin Dispoziția nr. 3466 / 14.10.2019, ținând seama de prevederile art.196 alin.(l) lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.133 alin. (2), art.134 alin.(l) și art.135 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu următorul proiect de ordine de zi:

 • 1. Descărcarea Procesului Verbal al Ședinței extraordinare din data 14.10.2019;

 • 2. Hotărâre privind alegerea Președintelui de ședință pentru ședința din data de 18.10.2019;

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al

subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 1 al Municipiului București pe anul 2019

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii'.

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

Potrivit prevederilor art.135 alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, convocarea consiliului local s-a realizat în scris, prin intermediul Secretarului General al Sectorului 1 - respectiv de către Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă, cu atribuții în acest sens, cu 3 zile înainte, în data de 14.10.2019, invitația la ședință precizând data, ora și locul desfășurării acesteia. Odată cu notificarea convocării, prin intermediul serviciilor de poștă electronică (email), au fost puse la dispoziția consilierilor locali materialele înscrise pe ordinea de zi, dovada fiind anexată prezentului document. Convocatorul, înregistrat sub nr. 3466/14.10.2019 a fost adus la cunoștință publică prin afișare la sediul instituției și pe site-ul instituției.

La deschiderea ședinței au fost prezenți 25 consilieri locali din 27 consilieri în funcție.

Au lipsit: domnul Cristian Laurențiu Bulfon și doamna Manuela Mureșan.

De asemenea, au participat: Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, directori din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 și directori ai instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Bună ziua! Voi face, conform legii, apelul nominal. Doamna Bănișor Dorina? Doamna Bănișor!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Chirvasă Viorel Daniel?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Comănici Ancuța Sorina?

Doamna Comănici Ancuța Sorina: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Ecaterina Raluca Condurachi?

Doamna Ecaterina Raluca Condurachi: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Crișu Florian Mișu?

Domnul Florian Mișu Crișu: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Damian George?

Doamna Ecaterina Damian George: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Deaconu Alexandru Ștefan?

Doamna Deaconu Alexandru Ștefan: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1; Doamna Georgescu Adriana?

Doamna Georgescu Adriana: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Goncea Gheorghiță?

Doamna Gheorghiță Liviu Goncea: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Grigorescu Iuliana Cristina?

Doamna Iuliana Cristina Grigorescu: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Iordan Florea?

Domnul Florea Iordan: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1; Doamna Macarie Ilinca?

Doamna Ilinca Macarie: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Munteanu Cristina Simona?

Doamna Cristina Simona Munteanu: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului l:Doamna Mureșan a transmis pe e-mail motivația, însă nu se încadrează în prevederile art.137 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ. A transmis că nu poate să vină la această ședință.

» »

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1; Domnul Neagu Marian Cristian?

Domnul Marian Cristian Neagu: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Poftim? Sunt 3 situații legale care pot motiva absența. Există trei situații juridice, trei cauze reglementate, a unei boli care necesită spitalizare sau a unei stări de sănătate pentru care s-a eliberat certificat de concediu medical, unei deplasări în străinătate, dânsa mi-a spus că-i plecată în țară, a unor evenimente de forță majoră și forța majoră este definită în codul civil sau alte situații reglementate în regulamentul consiliului local, care nu a fost elaborat în conformitate cu noul Cod Administrativ la propunerile consilierilor locali.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului l:Domnul Olteanu Virgil Mădălin?

Domnul Virgil Mădălin Olteanu: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Păiuși Oliver Leon?

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Popa Daniela?

Doamna Daniela Popa: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Ramona Porumb?

Doamna Ramona Porumb: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Mulțumesc! Domnul Purcărea Mihail Teodor? Domnul Sion Dragoș Florin?

Doninul Dragoș Sion: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Doamna Suditu Raiuca Gabriela?

Doamna Raluca Gabriela Suditu: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Suvac Virgil Adrian?

Doninul Suvac Virgil Adrian: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Tudose Cristian Adrian?

Domnul Cristian Tudose: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Domnul Vieru Augustin Manuel? Mulțumesc! Domnul Zamfir Victor? Doamna Bănișor? Domnul Chirvasă?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Buna ziua! Bine ați venit la ședința extraordinară din data de 18 octombrie 2019. Vă rog să respectați regulile de disciplină ale consiliului local. Având în vedere că în sală avem o prezență de 25 de consilieri față de cei 27 în funcție, consider că există cvorum, drept pentru care deschid lucrările ședinței. înainte de a începe, în conformitate cu prevederile art.138 alin. (15) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, supun spre aprobare procesul -verbal al ședinței extraordinare din data de 14 octombrie 2019. Dacă aveți observații pe marginea acestui proces -verbal vă rog frumos să le consemnați și să le precizați. Mulțumesc, nu aveți observații. Cristi, te rog frumos votul pentru aprobarea procesului- verbal al ședinței extraordinare din data de 14.10.2019. Și cu această ocazie am să le mulțumesc celor 20 de colegi care au redactat în termenul scurt, acest proces- verbal, pentru a-1 aproba în ședința de astăzi. Mai sunt 5 voturi neexprimate, vă rog frumos! Numai puțin, să aprobăm președintele de ședință și îi dă cuvântul domnul președinte. 24. Suntem în procedură de vot! Mai avem un vot. Cine nu a votat, Cristi? Vă rog frumos să veniți în sală să votați. 25 de voturi pentru. Cu unanimitate procesul verbal a fost aprobat. Vă mulțumesc!

PROCESUL- VERBAL AL ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 14 OCTOMBRIE 2019 A FOST APROBAT CU UNANIMITATE din 25 consilieri locali prezenți

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Domnul Bulfon, vorbiți!

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Putem vorbi și în fața Primăriei... Da, mulțumesc! Vroiam doar să spun că am rugămintea să se consemneze în procesul verbal că sunt prezent în sala de ședință la fel cum am fost la toate ședințele de până acum, cu toate că mi s-a interzis semnarea registrului de prezență de către doamna secretar. Atât, mulțumesc!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: De asemenea se constată că a expirat mandatul președintelui de ședință al Consiliului Local Sector 1 și în conformitate cu prevederile art. 123 alin.(l) teza finală din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, solicit formularea propunerilor în vederea alegerii președintelui de ședință pentru o ședință, pentru această ședință extraordinară. Vă rog să respectați regulile de disciplină.

Domnul Cristian Adrian Tudose: Grupul PSD propune pentru această ședință pe domnul Cristian Neagu. Mulțumesc!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Alte propuneri, vă rog frumos! Grupul USR? Cristi, microfonul pentru doamna Munteanu.

Doamna Ramona Porumb: Grupul PNL îl propune pe Adrian Suvac.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Adrian Suvac, a doua propunere.

Doamna Cristina Simona Munteanu: Grupul USR îl propune pe Oliver Păiuși, președinte pentru această ședință.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Introducem în ordinea propunerilor: Cristian Neagu, prima propunere, PSD; Adrian Suvac, a doua propunere, grupul PNL; Oliver Păiuși, a treia propunere, grupul USR. De asemenea vă reamintesc faptul că președintele de ședință se alege prin vot deschis cu majoritate simplă. Cristi, vreau să știu, funcționează sistemul de vot? Votul pentru Cristian Neagu. Votul pentru Cristian Neagu, președinte pentru această ședință extraordinară. Cine nu a votat? 13 voturi pentru, 6 abțineri și 6 voturi împotrivă. Da, mulțumesc.

PROPUNEREA PENTRU ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ A FOST APROBATA - 13 voturi pentru, 6 voturi împotrivă, 6 abțineri din 25 consilieri locali prezenți

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului l:Da. mulțumesc! Voturi pentru Adrian Suvac. 6 voturi pentru, 11 voturi abțineri și 8 voturi împotrivă. Propunerea a fost respinsă.

PROPUNEREA PENTRU ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ A FOST RESPINSĂ - 6 voturi pentru, 8 voturi împotrivă, 11 abțineri din 25 consilieri locali prezenți

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului I: Propunerea pentru domnul Oliver Păiuși. 2 voturi, mai sunt 2 voturi. 1 vot, cine nu a votat? 7 voturi pentru, 8 abțineri și 10 voturi împotrivă. Propunerea a fost respinsă.

PROPUNEREA PENTRU ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ A FOST RESPINSA - 7 voturi pentru, 10 voturi împotrivă, 8 abțineri din 25 consilieri locali prezenți

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Având în vedere numărul de consilieri în funcție și raportat la cvorumul de ședință constat ales președinte de ședință pe domnul Cristian Neagu, cu mandat pentru această ședință. Vă dau cuvântul domnule președinte pentru aprobarea ordinii de zi.

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ PENTRU ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ DIN 18.10.2019 A FOST ALES DOMNUL MARIAN CRISTIAN NEAGU -13 voturi pentru, 6 voturi împotrivă, 6 abțineri din 25 consilieri localiprezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință: Bună ziua! Să poftească în sală invitații. Sunt în sală? Da? Ok, mulțumesc! Supun la vot ordinea de zi de astăzi.

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Sunt în sală. Nu, așteptăm cererile ...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Unde sunt? Vreau să văd cererile. Vreau să văd și eu cererile, vă rog frumos! Mai sunt 5 voturi. Haideți! Poftiți în sală, vă rog frumos! Și mai sunt 3 voturi. Unanimitate! Ordinea de zi a fost aprobată.

ORDINEA DE ZI A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE din 25 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul 3 pe ordinea de zi. Sunt amendamente? Vă rog să le citiți.

Domnul Alexandru-Stefan Deaconu: Vroiam să iau cuvântul, dacă se poate, înainte, o secundă? Ieri am convocat o ședință în discuție cu domnul Primar, o ședință care, inițial, am dorit-o să fie mai mult politică având în vedere întârzierile care au intervenit pe zona de buget și rectificarea bugetului. Vreau să mulțumesc tuturor partidelor din consiliul local al sectorului 1, asta mi se pare un semn de normalitate. Ne-am întâlnit, am discutat pe toate punctele bugetului, din punctul meu de vedere amendamentele sunt unele bune, au fost acceptate de către Direcția Economică din primărie și direcțiile subordonate fapt pentru care nu văd niciun impediment să mergem mai departe și să trecem de această rectificare de buget. încă o dată vă mulțumesc pentru disponibilitatea de care ați dat dovadă și aplecarea către cetățeni. De asemenea, am convenit cu colegii din comisia de buget ca, colegii noștri care fac parte din această comisie să-și citească amendamentul. Mulțumesc!

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Da, într-adevăr au fost două amendamente. ... câte sunt 3 sau 2 ? 2 amendamente.

Domnul Dragoș Florin Sion: Nu, unu-unu

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Deci cele două amendamente, exact două amendamente, ni le asumăm și noi deci, grupul PSD și celelalte partide, alianța.

Domnul Dragoș Florin Sion: Bun, am să citesc primul amendament. Este referitor la capitolul 67 aliniatul 2, salubritate. Ok, avem ... stați o secundă, corect! Nu! Corect! Așa mi s-a ...

Doamna Ramona Porumb: Amendamentul nostru pe care-1 aveți probabil si dumneavoastră printat și îl aveți în față, este următorul. Din capitolul 74.02.05.01 din cadrul direcției de salubritate sector 1, direcția utilități și salubrizare și protecția mediului se disponibilizează suma de 1.190 mii lei pentru capitolul 66.02.06.01 titlu 20 articolul 20.01.03, 611 mii lei, titlul 70 articolul 71.01.30, 52 mii lei, capitolul 65.02 învățământ titlul 20, articolul 20.01.30, 20 mii lei, titlul 70 la articolul 71.01.30, 168 mii, capitolul 67.02.03.12 ... 2 secunde, titlul 70 articolul 71.01.30, 19 mii lei și la capitolul 65.02 AUIPUSP articolul 70, 320 mii lei. Toate aceste sume trecute în acest amendament se referă la bugetul școlilor, respectiv Ia: branșament electric și de gaze la școala Uruguay, la Grădinița 251 pentru o centrală termică, de asemenea centrală termică la dispensar Duca și Spitalul de Arși, branșament de apă la școala Rădulescu și la școala Uruguay, la Elena Văcărescu achiziție de vană 3 căi, pompe de reciclare la școala Nicolae Titulescu, Titu și Titu Maiorescu și, de asemenea la liceul Sava, centrala termică la Elena Văcărescu, plata utilităților la spitalul de urgențe oftalmologice, la Spitalul de Arși, precum și pentru plata energiei electrice la Spitalul de Urgență Floreasca. în total pentru partea de școli și spitale 1.190 mii lei. Mulțumesc!

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Da, votați!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Unanimitate, amendamentul a trecut! Cel de-al doilea amendament!

AMENDAMENTUL A FOST APROBAT CU UNANIMITATE CU 25 VOTURI PENTRU din

25 consilieri localiprezenți

Domnul Dragoș Florin Sion: Bună ziua! Cel de-al doilea amendament se referă la fondurile alocate ADP-ului și se ia din capitolul 67.02.05.03 întreținere grădini publice, parcuri zone verzi suma de 10.764 mii lei și se alocă în contul 51.02.01.03 alineatul 59 la "alte cheltuieli”. Aș vrea să menționez că acest cont este un cont de provizioane, să-i spunem așa, banii din acest cont vor fi folosiți, sper că vor fi folosiți la următoarea rectificare bugetară în momentul în care se va pune problema plății burselor elevilor din școli și licee și îmi doresc ca acest lucru să se întâmple cât se poate de normal în condițiile în care avem acest provizion. Vă mulțumesc!

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Da, votați!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog! 19 voturi pentru, 6 abțineri. Amendamentul a trecut!

AMENDAMENTUL A FOST APROBAT CU 19 VOTURI PENTRU

ȘI 6 ABȚINERI din 25 consilieri localiprezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Supunem la vot proiectul în integralitate. Votați, vă rog!

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Vă mulțumesc mult pentru înțelegere!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul General al Sectorului 1: Mai sunt 2 voturi, neexprimate..

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Vă mulțumesc mult tuturor consilierilor pentru votul acordat.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 15 voturi pentru, 10 abțineri. Proiectul a trecut!

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 15 VOTURI PENTRU

ȘI 10 ABȚINERI din 25 consilieri localiprezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Declarăm ședința închisă!

Notă: Consemnarea voturilor s-a realizat în conformitate cu rezultatele înregistrate de sistemul

de vot electronic, conform raportului anexat.

x

PREȘEDINȚIE ȘEDINȚA,

Cristian Marian Neagu

Date

10/18/2019

Begin

12:08:00 PM

End

12:41 PM

Description

DISPOZIȚIA NR. 3466/ 14.10.2019

PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1, ÎN

ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, ÎN DATA DE 18.10.2019

AVÂND ÎN VEDERE ART.133 ALIN. (2) LIT. A) COROBORAT CU ART.134

ALINȚI) Șl ART.135 DIN ORDONANȚA DE URGENȚĂ NR.57/2019

PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV, CU MODIFICĂRILE Șl COMPLETĂRILE ULTERIOARE;

ȚINÂND CONT DE REFERATUL DE APROBARE NR. K/2999/14.10.2019;

ÎN TEMEIUL PREVEDERILOR ART.196 ALINȚI) LIT.B) DIN ORDONANȚA DE

URGENȚĂ NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV, CU MODIFICĂRILE Șl COMPLETĂRILE ULTERIOARE;

PRIMARUL SECTORULUI 1

DISPUNE:

SE CONVOACĂ CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, ÎN DATA DE 18.10.2019, ORA 12.00, ÎN SALA DE ȘEDINȚĂ A SECTORULUI 1, SITUATĂ ÎN B-DUL BANU MANTA NR.9, SECTOR 1, CU URMĂTOAREA ORDINE DE ZI:

relegate

ID

Title

Name

First name

Group

Seat

Badge number

3

PREȘEDINTE

NEAGU

CRISTIAN MARIAN

PMP

42FE1B41

4

USR

MUNTEANU

CRISTINA SIMONA

USR

6294D441

5

PSD

SUDITU

RALUCA GABRIELA

PSD

F28B1D41

6

PSD

TUDOSE

CRISTIAN ADRIAN

PSD

B2182D41

7

PSD

COMANICI

ANCUTA SORINA

PSD

A293C541

8

PSD

CONDURACHI

ECATERINA RALUCA

PSD

F2119541

9

PSD

CRISU

FLORIAN MISU

PSD

42C58F41

10

PSD

IORDAN

FLOREA

PSD

52572841

11

UNPR

GONCEA

GHEORGHITA LIVIU

UNPR

42CF9141

12

UNPR

POPA

DANIELA

UNPR

42B78141

13

UNPR

DAM IAN

GEORGE

UNPR

52138141

14

PMP

PURCAREA

MIHAIL TEODOR

PMP

72EBD441

15

ALDE

DEACONU

ALEXANDRU ȘTEFAN

ALDE

92A2CE41

16

ALDE

ZAMFIR

VICTOR

ALDE

A2EA1D41

17

PNL

SUVAC

VIRGIL ADRIAN

PNL

B2B21A41

18

PNL

PORUMB

RAMONA

PNL

E2A48B41

19

USR

BANISOR

DORINA LUMINIȚA

USR

82B69741

20

PNL

CHIRVASA

VIOREL DANIEL

PNL

32403B41

21

PNL

GRIGORESCU

IULIANA CRISTINA

PNL

824FC841

23

PNL

OLTEANU

VIRGIL MADALIN

PNL

125FD041

26

USR

PAIUSI

OLIVER LEON

USR

B2839141

27

USR

VIERU

MANUELAUGUSTIN

USR

D2003541

28

USR

MACARIE

ILINCA

USR

D230CC41

31

SECRETAR

CEFALAN

DANIELA NICOLETA

229E7F41

33

PRIMAR

TUDORACHE

DANIEL

E2D61D41

58

USR

SION

DRAGOS FLORIN

USR

62472741

60

PNL

GEORGESCU

ADRIANA MIHAELA

PNL

D2F91D41

Authority In the Meeting

Authority Pass From

Authority Pass To

Start

End

Agenda items overview

SequenceType

Title

Description

Start time

End time

1

Vote Item

APROBAREA SI

DESCĂRCAREA

PROCESULUI-VERBAL

AL ȘEDINȚEI

EXTRAORDINARE DIN

DATA 14.10.2019;

punctul 1 OZI

139(1) 138(15) 5ee

Friday, October 18, 2019

12:15:44 PM

Friday, October 18, 2019

12:19:26 PM

2

Vote Item

HOTĂRÂRE PRIVIND

ALEGEREA

PREȘEDINTELUI DE

ȘEDINȚĂ PENTRU

ȘEDINȚA DIN DATA

DE 18.10.2019

punctul 2 OZI

123(1)5ee

Friday, October 18, 2019

12:19:26 PM

Friday, October 18, 2019

12:25:13 PM

1

Vote Item

PROPUNERE

PREȘEDINTE DL

123(1)5ee

Friday, October 18, 2019

12:25:13 PM

Friday, October 18, 2019

12:26:11 PM

CRISTIAN NEAGU

2

Vote Item

PROPUNERE

PREȘEDINTE DL

ADRIAN SUVAC

123(1)5ee

Friday, October 18, 2019

12:26:11 PM

Friday, October 18, 2019

12:26:53 PM

3

Vote Item

PROPUNERE

123(1)5ee

Friday, October 18, 2019

Friday, October 18, 2019

PREȘEDINTE DL

12:26:53 PM

12:28:04 PM

OLIVER LEON PAIUSI

3

Vote Item

APROBAREA ORDINII

135(7)5ee

Friday, October 18, 2019

Friday, October 18, 2019

DE ZI A ȘEDINȚEI

12:28:04 PM

12:31:13 PM

EXTRAORDINARE A

CONSILIULUI LOCAL

AL SECTORULUI 1 DIN

DATA DE 18.10.2019

4 Vote Item


PROIECTUL 3 -


INIȚIATOR - PRIMARUL


Friday, October 18, 2019


Friday, October 18, 2019


PROIECT DE


SECTORULUI 1 AL


12:39:57 PM


12:41:00 PM


HOTĂRÂRE PRIVIND MUNICIPIULUI

APROBAREA

RECTIFICĂRII


BUCUREȘTI

Punctul 3 OZI


BUGETULUI GENERAL 139 (3) 5 cc

CENTRALIZAT AL

SUBDIVIZIUNII

ADMINISTRATIV-

TERITORIALE SECTOR

1 AL MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI PE ANUL

2019

4.1

Vote Item

Amendamentul nr. 1

139(3)5cc

al comisiei de buget

AM.NR1/STLA 72

4.2

Vote Item

Amendamentul nr. 2

139 (3) 5 cc

al domnului consilier

AM. NR 2/ STLA 73

Dragos Sion


Friday, October 18, 2019

12:32:29 PM

Friday, October 18, 2019

12:38:06 PM


Friday, October 18, 2019

12:38:06 PM

Friday, October 18, 2019

12:39:57 PM


Speech time statistics

Sequence Type

1           Vote Item


litie          tnabied       Arrangea Time

APROBAREA SI       No 00:05:00

lised Time

00:00:00


DESCĂRCAREA

PROCESULUI-

VERBAL AL

2          Vote Item


1           Vote Item


2          Vote Item


3          Vote Item


3          Vote Item


4          Vote Item


ȘEDINȚEI

EXTRAORDINAR

E DIN DATA


14.10.2019;

HOTĂRÂRE

PRIVIND

ALEGEREA

PREȘEDINTELUI

DE ȘEDINȚĂ

PENTRU

ȘEDINȚA DIN

DATA DE

18.10.2019

PROPUNERE

PREȘEDINTE DL

CRISTIAN

NEAGU

PROPUNERE

PREȘEDINTE DL

ADRIAN SUVAC

PROPUNERE

PREȘEDINTE DL

OLIVER LEON

PAIUSI

APROBAREA

ORDINII DE ZI A

ȘEDINȚEI

EXTRAORDINAR

EA

CONSILIULUI

LOCAL AL

SECTORULUI 1 DIN DATA DE 18.10.2019 PROIECTUL 3 -

PROIECT DE

HOTĂRÂRE


No 00:05:00


No 00:05:00


No 00:05:00


No 00:05:00


No 00:05:00


No 00:05:00


00:00:00


00:00:00


00:00:00


00:00:00


00:00:00


00:00:00PRIVIND

APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI

GENERAL CENTRALIZAT

AL

SUBDIVIZIUNII ADMINISTRATIV -TERITORIALE

SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PE

ANUL 2019

4.1

Vote Item

Amendamentul nr 1 al comisiei de buget

No

00:05:00

00:00:00

4.2

Vote Item

Amendamentul

No

00:05:00

00:00:00

nr. 2 al domnului consilier Dragos

Sion

Agenda Items

Vote Item!

Title

APROBAREA SI DESCĂRCAREA PROCESULUI-VERBAL AL ȘEDINȚEI

EXTRAORDINARE DIN DATA 14.10.2019;

Description

punctul 1 OZI

139(1) 138(15) 5ee

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

25/25

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting


25/25

0/0

25/25

[2] PENTRU

False

PROCESUL VERBAL APROBAT SI DESCĂRCAT


Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

3

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

4

GONCEAGHEORGHITA

LI VIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU [2]

1

6

DAMIAN GEORGF

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU [2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRIJ[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACIII ECATCRINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU [2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

U5R

l’EN I RU|2J

1

20

PORUMD RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

PNL

PENTRU[2]

1

MIHAELA

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

PENTRU[2]

1

MADALIN

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

PENTRU[2]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

PENTRU[2]

1

AUGUSTIN

Vote Item2

Title

HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU

ȘEDINȚA DIN DATA DE 18.10.2019

Description

punctul 2 OZI

123(1)5ee

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Vuled

[2] PENTRU

0/0

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

0/0

Total not voted (delegates / weight)

25/25

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

Unanimous voting

False

PROPUNEREA A FOST RESPINSA

Delegates

ID

Title

Name              Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA        UNPR

1

3

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

1

4

GONCEA GHEORGHIIA UNPR

1

LIVIU

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

1

6

DAM IAN GEORGE

UNPR

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

1

19

PAIU5I OLIVCR LCON

USR

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

1

21

MACARIE ILINCA

USR

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMON/v

USR

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

1

Vote Iteml

Title

PROPUNERE PREȘEDINTE DL CRISTIAN NEAGU

Description

123(1)5ee

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

13/13

[3] ABȚINERE

6/6

[4] ÎMPOTRIVA

6/6

Total voted (delegates / weîght)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

[2J PENTRU

Unanimous voting

False

PREȘEDINTELE A FOST ALES

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIEI A

UNPR

PENTRUI21

1

3

NEAGU CRISTIAN MARIANPMP

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

UNPR

PENTRU[2]

1

LI VIU

5

SUDITU RALUCA

PSD

PENTRU[2]

1

GABRIELA

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[2]

1

STETAN

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[2]

1

TEODOR

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[2]

1

ADRIAN

Friday, October 18, 2019 12:41:14 PM

9/20

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU [2]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

ABTINERE[3]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABTINERE[3]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

IMPOTRIVA[4]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

ABTINERE[3]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

ABTINERE[3]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

ABTINERE[3]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

ABTINERE[3]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

IMP0TRIVA|4]

1

Vote Item2

Title

Description

PROPUNERE PREȘEDINTE DL ADRIAN SUVAC

123(1)5ee

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

6/6

[3] ABȚINERE

11/11

[4] ÎMPOTRIVA

8/8

Total voted (delegatei / wcight)

25/25

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting


0/0

25/25

[4] ÎMPOTRIVA

False

PROPUNEREA A FOST RESPINSA


Delegates

ID

Title

Name

Group

2

POPA DANIELA

UNPR

3

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

8

IORDAN FLORIA

PSD

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

1/

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

19

PAIUSI OLiVER LEON

USR

20

PORUMB RAMONA

PNI

21

MACARIE ILINCA

USR

22

GEORGESCU ADRIANA

PNL

MIHAELA


Authority by           Vote Choice      weight

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

ABTINERE[3]

IMPOTRIVA[4]

ABTINERE[3]

ABTINERE[3]

IMPOTRIVA[4]

ABȚIN ERE[3]

IMPOTRIVA[4]

ABTINERE[3]

PENTRU[2]

PENTRU [2]

PENTRU[2]

ABTINERE[3]

PENTRU[2]

ABȚIN ERE[3]

PENTRU[2]


23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

ABTINERE[3]

1

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

PENTRU [2]

1

MADALIN

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

ABTINERE[3]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

ABȚIN ERE[3]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

ABTINERE[3]

1

AUGUSTIN

Vote Item3

Title

PROPUNERE PREȘEDINTE DL OLIVER LEON PAIUSI

Description

123(1)5ee

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

7/7

[3] ABȚINERE

8/8

[4] ÎMPOTRIVA

10/10

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

[4] ÎMPOTRIVA

Unanimous voting

False

PROPUNEREA A FOST RESPINSA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

ABTINERE[3]

1

3

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

ABTINERE[3]

1

4

GONCLA GHEORGHIIA

LIVIU

UNPR

IMPOTRIVA[4]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

IMPOTRIVA[4]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

IMPOTRIVA[4]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

IMPOTRIVA[4]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

ABTINERE[3]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

ABTINERE[3]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

IMPOTRIVA[4]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

ABTINERE[3]

1

17

SUVACVIRGIL ADRIAN

PNL

ABTINERE[3]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

ABTINERE[3]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

ABTINERE[3]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[2J

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENIRUL2J

1

Vote Item3

Title                                APROBAREA ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI

LOCAL AL SEC IORULUI 1 DIN DAIA DE 18.102019

Description

135(7)5ee

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

25/25

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

ORDINEA DE ZI A FOST APROBATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU [2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU [2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRiAN

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[2]

I

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Item4

Title

PROIECTUL 3 - PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA

RECTIFICĂRII BUGETULUI GENERAL CENTRALIZAT AL SUBDIVIZIUNII

ADMINISTRATIV-TERITORIALE SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PE ANUL 2019

Description

INIȚIATOR - PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Punctul 3 OZI

139 (3) 5 cc

Wno can participate in the vote?

Secret Options

Slalus


Only delegates with a baage

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Voted


 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

15/15

10/10

0/0

25/25

0/0

25/25

[2] PENTRU

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting

Delegates

ID

Title     Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

UNPR

PENTRU[2]

1

5

LIVIU

SUDITU RALUCA

PSD

PENTRU[2]

1

6

GABRIELA

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU [2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[2]

1

8

ȘTEFAN

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

PMP

PENTRU[2]

1

11

TEODOR

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[2]

1

13

ADRIAN

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[2]

1

15

RALUCA

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[2]

1

16

SORINA

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

ABTINERE[3]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABȚIN ERE[3]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

ABȚIN ERE[3]

1

19

CRISTINA

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ABTINERE[3]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

ABTINERE[3]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

ABTINERE[3]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

ABTINERE[3]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

ABTINERE[3]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

ABTINERE[3]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

ABTINERE[3]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Item4.1

Title

Amendamentul nr. 1 al comisiei de buget

Description

139 (3) 5 cc

AM. NR 1/ STLA 72

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

25/25

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

AMENDAMENTUL A FOST APROBAT

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

16

CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL

PENTRU[2]

1

17

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PENTRU[2]

1

20

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[2]

1

27

IviUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU [2]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIANPMP

PENTRU[2]

1

Vote Item4.2

Title

Amendamentul nr. 2 al domnului consilier Dragos Sion

Description

139 (3) 5 cc

AM. NR 2/ STLA 73

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

19/19

[3] ABȚINERE

6/6

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

25/25

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

25/25

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

AMENDAMENTUL A FOST APROBAT

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEAGHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR ViCTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

10

PURCAREA MIHAIL

TEODOR

PMP

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[2]

1

ADRIAN

13              CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

 • 15              COMANICIANCUTA PSD

SORINA

 • 16               CHIRVASA VIOREL DANIEL PNL


 • 17

 • 18

 • 19

 • 20

21

22

 • 23

 • 24

 • 25

 • 27

 • 28


SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

GRIGORESCU IULIANA

PNL

CRISTINA

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PORUMB RAMONA

PNL

MACARIE ILINCA

USR

GEORGESCU ADRIANA

PNL

MIHAELA

BANISOR DORINA

USR

LUMINIȚA

OLTEANU VIRGIL

PNL

MADALIN

SION DRAGOS FLORIN

USR

MUNTEANU CRISTINA

USR

SIMONA

VIERU MANUEL

USR

AUGUSTIN


32              NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP


PENTRU[2]

PENTRU[2]

ABTINERE[3]

ABTINERE[3]

ABTINERE[3]

PENTRU[2]

ABTINERE[3]

PENTRU[2]

ABTINERE[3]

PENTRU[2]

ABTINERE[3]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]