Proces verbal din 08.10.2019

Proces verbal sedinta extraordinara 08.10.2019


SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

16. OCT. 2019


Primit răspuns / completare petiție Semnătură de primi........


PROCES VERBAL privind lucrările ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 08 octombrie 2019, ora 14:00

Nr. 14 / M/- lO' 2019

Ședința a fost convocată de către domnul Daniel Tudorache, Primarul Sectorului 1, prin Dispoziția nr. 3382 / 04.10.2019, ținând seama de prevederile art.196 alin.(l) lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, coroborat cu art.133 alin. (2), art.134 alin.(l) și art.135 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu următorul proiect de ordine de zi:

 • 1. Descărcarea Procesului Verbal al Ședinței ordinare din data 30.09.2019;

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al subdiviziunii

administrativ-teritoriale Sector 1 al Municipiului București pe anul 2019

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii'.

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe lopăle (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 3. Proiect de hotărâre privind preluarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a creditelor

contractate de Administrația Piețelor Sector 1 București de la Banca Comercială Română S.A. și Raiffeisen Bank S.A.

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii'.

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului Pilot și a criteriilor de selecție a imobilelor

privind creșterea performanței energetice a locuințelor unifamiliale la nivelul Sectorului lai Municipiului București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii".

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, res; libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de sănătate și protecție socială (C6);

  urilor și


 • 5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a economici ai investiției de "Lucrări de reabilitare și modernizare construcți Gimnazială Pia Bratianu”

  fldnjtutnpiloi/tBhjphi^epetiție


Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii'.

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);

 • 6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-

economici ai investiției "Lucrări de reabilitare si modernizare construcție existenta la Școala Gimnaziala nr. 13”

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii'.

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-

economici ai investiției "Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la Colegiul Economic VIRGIL MADGEARU”

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii'.

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);

 • 8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-

economici ai investiției "Lucrări de reabilitare, modernizare construcție existentă și construirea unei

săli de sport la Școala Gimnazială URUGUAY"


Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

I Sectorul 1 al Municipiului București registratură generală

-

16. OCT. 2019

11—         J

pet (ie Semnaturi de primire........................


 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (C

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanii: lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

- Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și

libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

- Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);

 • 9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la Liceul Teoretic Jean Monnet”

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii'.

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);

 • 10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă corp școală la Colegiul Tehnic Media”

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii'.

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la ȘCOALA GIMNAZIALĂ Nr. 183”

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București Comisii'.

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea

lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);

12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a economici ai investiției „Lucrări de reabilitare, modernizare construcție exiști sport la Colegiul Tehnic Feroviar Mihai I”


in<


16. OCT. 2019

iehnixxi;


WWt(Wlffipetilic

Semnătură de primire........................


Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii’.

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă - corpurile A, B, C și D la Colegiul Național ION NECULCE”

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii’.

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la Liceul Teoretic CONSTANTIN BRÂNCOVEANU”

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);

 • 15. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției de "Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la Școala Gimnazială Sfântul Nicolae”

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București                      ■

Comisii:

- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CJ);

- Comisia de administrare a domeniului public, de organizare Și dezvoltare urba^OU019 ]

lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);


Pr mit răspuns / completare petiție

- Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respafflft^Mf   ffi-ilnr ..și

libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

- Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);

 • 16. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției de ”Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă” la Școala Gimnazială ”Geo Bogza”

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la ȘCOALA GIMNAZIALĂ nr. 162

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);

 • 18. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției “Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă” la Colegiul Național ION LUCA CARAGIALE”

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și

libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

- Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);

 • 19. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a economici ai investiției de „Lucrări de reabilitare, modernizare construcție c unei Săli de sport la Școala Gimnazială NICOLAE GRIGORESCU”

  :O-


  Semnilurâ de primire........................


Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii'.

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării Programului ”Masă caldă gratuită” pentru elevii din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic de Aeronautică ”Henri Coandă” în anul școlar 2019-2020

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii'.

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării terenului situat în București, Str. Elena Văcărescu nr. 2IA, sector 1, în suprafață totală de 420 mp, pentru și în numele Municipiului București, de către Consiliul Local al Sectorului 1 prin Administrația Domeniului Public Sector 1

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii:

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);

 • 22. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice - Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „sistem automat de închiriere biciclete București -Sector 1”

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București Comisii'.

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);

Sectorul 1 al Municipiului București REGISTRATURĂ GENERALĂ

16. OCT. 2019

 • 23. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea și reali unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului Municipiului București și Parohia Sfântul Apostol Andrei-Chitila, având ct către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare pentru realizarea lucrărilor de reamenajare a Parohiei, situată în Șoseaua Chitila nr. 138, sector 1

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii'.

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 24. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Patriarhiei Române în valoare de 10.000.000 lei pentru finanțarea unor lucrări la Catedrala Mântuirii Neamului (Catedrala Națională)

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii'.

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);

 • 25. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei “Izvorul Tămăduirii” -Mavrogheni din București, Sector 1, în valoare de 152.201 lei în vederea finanțării lucrărilor de restaurare a mobilierului eclezial

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii'.

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);

 • 26. Proiect de hotărâre pentru respingerea plângerilor prealabile formulate de Uniunea Salvați Romania prin doamna Ilinca Macarie - consilier local al Sectorului 1 al Municipiului București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București Comisii'.

- Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturiL și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Poliției Locale

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

—--——-

16. OCT. 2019 ieftor 1___

Primit răspuns / completare pet Jle Semnături de primire........................


Comisii'.

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător (C2);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);

 • 28. Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea cooperării între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și Federația Română de Rugby, în vederea acordării unui sprijin financiar pentru realizarea în comun a unor acțiuni și activități cu caracter sportiv și social-educativ și a unor lucrări, prin implementarea unor proiecte și programe specifice pe Stadionul Național de Rugby ”Arcul de Triumf’ - baza sportivă din Bd. Mărăști nr. 18-20

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii'.

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • 29. Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Protocol de cooperare între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, Societatea Fotbal Club Rapid 1923 S.A. și Asociația Club Sportiv Centrul de Performanță Rapid București, în vederea reanalizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local necesare promovării și susținerii activității fotbalistice în unitățile de învățământ preuniversitar de pe raza Sectorului 1 al Municipiului București

Inițiator - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Comisii'.

 • - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale (CI);

 • - Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu (C4);

 • - Comisia de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte (C5);

DIVERSE
 • 1. Plângere prealabilă formulată de Compania Romprest Servicii S.A. cu privire la solicitarea revocării Hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 258, 259 și 261 adoptate în ședința ordinară din data de 28.08.2019.


Potrivit prevederilor art.135 alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului Codul Administrativ, convocarea consiliului local s-a realizat în scris, prin interi Sectorului 1 - respectiv de către Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă, c sens, cu 3 zile înainte, în data de 04.10.2019, invitația la ședință precizând data, ora ș acesteia. Odată cu notificarea convocării, prin intermediul serviciilor de poștă electronică (email), au fost puse la dispoziția consilierilor locali materialele înscrise pe ordinea de zi, dovada fiind anexată prezentului document. Convocatorul, înregistrat sub nr. 3382/04.10.2019 a fost adus la cunoștință publică prin afișare la sediul instiuției și pe site-ul instituției, împreună cu nota de rectificare eroare materială nr. 2862/04.10.2019 privind modificarea titlului proiectului înscris la poziția 21 în proiectul ordinii de zi.

ie iiul secretam


J

ifrittititiHțiiptfhcwIrtare petiți


La deschiderea ședinței au fost prezenți 24 consilieri locali din 27 consilieri locali în funcție.

Au lipsit: domnul Cristian Laurențiu Bulfon, domnul Mihail Teodor Purcărea și domnul Viorel-Daniel Chirvasă.

De asemenea, au participat: Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, directori din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 și directori ai instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Doamna Bănișor Dorina Luminița?

Doamna Dorina Luminița Bănișor: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Domnul Chirvasă Viorel Daniel? Doamna Comănici Ancuța Sorina? Doamna Condurachi Ecaterina Raluca? Domnul Crișu Florin Mișu? Vorbiți la microfon, vă rog frumos!

Domnul Florian Mișu Crișu: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Domnul Damian George? Domnul Deaconu Alexandru Ștefan? Doamna Georgescu Adriana? Domnul Goncea Gheorghiță Liviu? Doamna Grigorescu Iuliana Cristina?

Doamna Iuliana Cristina Grigorescu: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Domnul Iordan Florea? Doamna Macarie Ilinca? Spuneți la microfon, domnule Iordan!

Doamna Ilinca Macarie; Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Doamna Munteanu Cristina Simona? Doamna Mureșan Manuela?

Doamna manuela Mureșan: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Domnul Neagu Cristian Marian? Domnul Olteanu Virgil Mădălin? La microfon, vă rog frumos!

Domnul Virgil Mădălin Olteanu: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului IzMultumesc! Domnul Păiuși Oliver Leon? Nu s-a auzit, acum!

Domnul Oliver Leon Păiusi; Prezent.


Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Doamna Popa

Doamna Daniela Popa: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Mulțumesc! Doamni ’oru


Domnul Purcărea Mihail Teodor? Domnul Sion Dragoș Florin? încă o dată!Domnul Sion Dragoș Florin: Prezent.


Primit răspuns / completare petiție Semnătură de primire........................

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Doamna Suditu Raluca Gabriela? Domnul Suvac Virgil Adrian? Nu s-a auzit?

Domnul Suvac Virgil Adrian: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Doamnul Tudose Cristian? încă o dată!

Acum, când e roșu, acum!

Doamnul Cristian Tudose: Chiar e nevoie să spunem de trei ori prezent, pe bune, zău parcă că....

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Domnul Vieru Augustin, așa prevede legea, să răspundeți la apelul nominal. Domnul Vieru Augustin Manuel?

Domnul Augustin Manuel Vieru: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Domnul Zamfir Victor? La microfon, domnule Zamfir!

Domnul Victor Zamfir: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Am să mai reiau apelul, pentru cei care nu au spus prezent. Suditu Raluca?

Doamna Raluca Suditu: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Reiau apelul nominal pentru cei care nu au fost în sală. Domnul Chirvasă Viorel Daniel? Doamna Comănici? Doamna Condurachi Ecaterina Raluca?

Doamna Ecaterina Raluca Condurachi: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Domnul Damian George?

Domnul George Damian: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Domnul Deaconu Alexandru Ștefan? Doamna Georgescu Adriana Mihaela? Doamna Georgescu? Vă rog să spuneți la microfon!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Domnul Goncea? Mulțumesc!

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea: Prezent.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Mulțumesc, domnule Goncea! Mulțumesc! Domnul Purcărea?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Bună ziua, bine ați venit la ședința extraordinară din data de 08.10.2019.

Domnul Ghcorghiță-Liviu Goncea : Vreau să mulțumesc Primăriei Sectorului 1, domnilor, colegi, colegi! Vreau să vă mulțumesc, domnule Primar și Primăriei Sectorului 1, pentru că am primit un ceai astăzi! E prima dată după trei ani când primim câte ceva!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Bună ziua, vă rog frumos să luați loc. Vă rog să luați loc! Doamna Ramona Porumb, vă rog foarte mult să rugați consilierii să ia loc! Jjui '7

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți să începem ședința, va

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Vă rog să luați loc, domn Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Grupul PNL, vă rog frumos!


Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Bine ați venit la ședința data de 08.10.2019, având în vedere că în sală avem o prezență de 24 de consilieri în funcție, din numărul total de 27, consider că există cvorum, drept pentru care deschid lucrările ședinței. înainte de a începe, în conformitate cu prevederile art.138 alin.(15) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 supun spre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare din data de 30 septembrie 2019, cu precizarea că am făcut o modificare în procesul verbal și domnul Vieru este absent nemotivat, având în vedere că nu sunt respectate prevederile art.137 alin.(5), vă rog! "Consilierul local care nu poate lua parte la ședință este obligat să aducă această situație la cunoștință secretarului general". înaintea ședinței ordinare nu am avut, nu am fost înștiințată, nu mi s-a comunicat în scris, de către domnul Vieru și mai mult decât atât nu mi-a fost adusă o dovadă în acest sens. înaintea ședinței de consiliu toți consilierii locali aveți această obligație de a comunica secretarului general. Vă mulțumesc foarte mult, dacă aveți observații și obiecțiuni pe marginea acestuia, vă rog să le formulați.

Domnul Manuel-zkugustin Vieru: Pot să vorbesc? Așa. Am fost sunat cu câteva zile înainte.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: De cine?

Domnul Manuel-Augustin Vieru: De la secretariatul...de către...doamna aici prezentă. De la secretariat.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Dar Secretariatul nu înseamnă secretar general, conform legii. Legea dispune "consilierul local are obligația de a duce la cunoștință secretarului general”, art.137 alin.(5) din Codul Administrativ.

Domnul Manuel-Augustin Vieru: Da și eu am întrebat...

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Eu nu am primit o astfel de înștiințare.

Domnul Manuel-Augustin Vieru: Și eu am întrebat în felul următor. în urma conversației avute cu colega dumneavoastră, am întrebat în felul următor...

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Domnul Vieru și dacă ați fi avut o conversație cu colega mea..

Domnul Manuel-Augustin Vieru: Dacă este nevoie, dacă este nevoie,

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: trebuie să depuneți un document justificativ.

Domnul Manuel-Augustin Vieru: Dacă este nevoie să mai trimit...Am depus acel document. Nu puteam să-l depun înainte documentul de întoarcere pentru că..

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Așa precizează legea, să comunicați înaintea ședinței, pentru că noi v-am convocat în ședința ordinară cu 5 zile înainte.

Domnul Manuel-Augustin Vieru: Am comunicat înainte acest lucru și am întrebat dacă e nevoie să mai fac alte demersuri și mi s-a spus că nu. Că este suficient. Mai mult de atât nu am ce să vă spun.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Da, mai mult decât atât...

Domnul Manuel-Augustin Vieru: Nu vă supărați, dar e adevărat, eu așa v-am zis.

Doamna Mariana Sorescu - consilier STLSA: Eu nu am convocat ședința, ca să vă cer eu.

Domnul Manuel-Augustin Vieru: Da, nu ati convocat-o dumneavoastră, dar că m-ati sunat, v-am întrebat. IȚW T

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1; Mulțumesc, am citit ar icolul citesc încă o dată. "Consilierul local care nu poate lua parte la ședință este obligat situație la cunoștință secretarului general a subdiviziunii administrativ teritoriale Inain avut o astfel de comunicare, nu am avut dovada că dumneavoastră sunteți aflat în deplasăreîn străinătate și de altfel nu vă încadrați în prevederile art.137 alin.(2) ca fiind o situație de absență considerată motivată, absență motivată. Mulțumesc.


Domnul Manuel-Augustin Vieru: Este stupid ce spuneți dumneavoastră! Este stupid și este discriminatoriu!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Mulțumesc.

Domnul Manuel-Augustin Vieru: Deci este discriminatoriu, efectiv...

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Supun la vot...

Domnul Manuel-Augustin Vici u: Eu am fost obligat să merg împreună cu copilul, copilul fiind minor, a trebuit să-l înscriu personal acolo, pentru că semnătura lui nu avea....n-avea relevanță, fiind minor. Ce e atât de greu de înțeles? Am trimis toate documentele, sunt la secretariat.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Nu aveți nicio cerere depusă și nicio dovadă în acest sens.

Domnul Manuel-Augustin Vieru: Doamne ferește!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: înainte..

Domnul Manuel-Augustin Vieru: Eu am întrebat dacă e nevoie să mai fac alte demersuri odată ce am anunțat și mi s-a spus că nu, că.....

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Supun spre aprobare, supun spre aprobare procesul verbal ...gata! Supun spre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare din data de 30.09.2019, cine este pentru? 17 voturi pentru, mai sunt 2 voturi. 17 voturi pentru, 3 voturi împotrivă și 4 abțineri. Vă mulțumesc!

PROCESUL VERBAL AL ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 30.09.2019 A FOST APROBAT CU 17 VOTURI PENTRU, 4 ABȚINERI ȘI 3 VOTURI ÎMPOTRIVĂ - 24 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință:rog frumos să nu mai stea nimeni...

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Vă dau cuvântul pentru ordinea de zi, domnule președinte!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Vă rog frumos, toți cei care stau pe lateral, în spatele consilierilor, să poftească în spatele sălii. Domnul Fodoroiu! Vă mulțumesc frumos! Supun spre aprobare Ordinea de zi de astăzi. Proiectul nr. 26 se retrage "Proiect de hotărâre pentru respingerea plângerilor prealabile formulate de Uniunea Salvați Romania prin doamna Ilinca Macarie - consilier local al Sectorului 1 al Municipiului București Mai sunt trei voturi. Mai avem un singur vot. Haideți, că suntem în sală să votăm, nu să stăm să ne uităm pe telefoane și pe... vă rog frumos! 23 de voturi pentru, o abținere. Ordinea de zi a trecut!

ORDINEA DE ZI A FOST APROBATĂ CU 23 DE VOTURI PENTRU SI O ABȚINERE

f                    >

din 24 de consilieri locali prezenți

Sectorul 1 al Municipiului Bucure;

REGISTRATURĂ GENERAL

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 2 "'Proiect di Z otărțiff gțȚ7'^țg aprobarea rectificării bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritonale^Sector I al Municipiului București pe anul 2019". Spuneți, doamnă!

Primit răspuns / completare petij

Semnătură de primire.......................


Doamna Ilinca Macarie: Către doamna Secretar am și eu o întrebare, că nu mi-e clar. în 22 aprilie a fost aprobat bugetul primăriei și a fost inclus... și a fost aprobat un amendament prin care se aprobă un ajutor juridic pentru persoanele fără acte. Da, corect, a fost aprobat amendamentul, a fost aprobat bugetul incluzând acest amendament. Cu toate astea, am fost solicitată de către un cetățean că i-ați răspuns că nu ar exista bani pentru acest lucru în buget.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Ajutorul despre care vorbiți dumneavoastră l-ați aprobat în bugetul pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1.

Doamna Ilinca Macarie: Da.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Deci de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 v-ar putea răspunde, nu știu despre ce adresă este vorba...

Doamna Ilinca Macarie: Da, o am aici în copie.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Da, către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1.

Doamna Ilinca Macarie: Deci, răspunsul dumneavoastră se referă că nu este inclus în bugetul...

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Este semnat de mine?

Doamna Ilinca Macarie: Da.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncca: Sunt deja incluse, doamnă, vă pot da eu hârtiile de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1. Doamna Macarie, sunt deja incluse.

Doamna Ilinca Macarie: Știu, păi știu. Dar a răspuns omului că nu sunt. Asta nu înțeleg. Deci să-i spun să întrebe acolo.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 2 pe Ordinea de zi. Votați, vă rog! 12 voturi pentru, 5 abțineri, 7 împotrivă. Proiectul nu a trecut!

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS CU 12 VOTURI PENTRU, 5 ABȚINERI SI 7 VOTURI ÎMPOTRIVĂ din 24 consilieri locali prezenți

Domnul Daniel Tudorachc - Primarul Sectorului 1: Da. Nu o să avem bani de burse pentru copii, nu o să avem bani... banii alocați sau solicitările directorilor nu pot fi duse la îndeplinire pentru că nu avem buget.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 3 "Proiect de hotărâre privind preluarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a creditelor contractate de Administrația Piețelor Sector 1 București de la Banca Comercială Română S.A. și Raiffeisen Bank S.A.". Votați, vă rog! Trei.

Domnul Dragoș Florin Sion: Nu. Eu am apăsat. S-a votat, nu? Văd că se votează. Ce rost mai are...? Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Eu v-am dat cuvântul dar nu ați.,,

Domnul Dragoș Florin Sion: Da, aș avea câteva întrebări pentru colegii mei de la Administrația piețelor din Sectorul 1, legate de acest bailout/ajutor financiar pe care îl cer dânșii... Aș dori să știu pe ce... Deci vorbesc după ce se termină votul? O.K. Păi am votat. Mi s-a spus să vorbesc.

Sectorul 1 al Municipiului București registratură generala


Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: 12 voturi pentru, 12 îm| ottiva. Proiectul nu a trecut. Spuneți!

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS CU 12 VOTURI PENTRU

ÎMPOTRIVA din 24 consilieri locali prezenți

16. OCT. 2019

________ rK0^/W’Pletare petSpmnăturâ de primire......................


Domnul Dragoș Florin Sion: Bun. Am... cum spuneam, am câteva întrebări pentru colegii de la Administrația piețelor, pentru data viitoare când va apărea acest proiect pe Ordinea de zi. Vreau să știu e ce bază s-a făcut previzionarea veniturilor din 2019, care au fost cu 57% mai mari, față de cele reale din 2018. Aș dori să știu dacă ne pot pune la dispoziție situația economică actuală eventual un bilanț, o balanță ceva, a dânșilor, pentru a putea înțelege cum s-a ajuns la această situație în care cer acest bailout/ajutor financiar. Aș dori să știu ce strategie au dânșii pentru a redresa și preveni în viitor repetarea acestei situații, de a cere banii, având în vedere că sunt... se autofinanțează dânșii, din câte am înțeles și aș dori să știu, de asemenea, dacă există un studiu sau plan care să evidențieze perioada de amortizare a investiției de aproximativ 11 milioane de euro din Piața Mureș. Mulțumesc!

Doamna Ramona Porumb: Două secunde, înainte de a vota următorul proiect. Am și eu o întrebare către domnul Director de la Administrația Domeniului Public. în legătură cu toaletele din Parcul Kiseleff. Din câte știu, au fost discuții cu cetățenii din zonă, cu privire la resistematizarea toaletelor. Dacă ne puteți spune în ce stadiu sunt aceste lucrări? Și cam când, bănuiesc că aveți o idee, când se vor începe, când se vor termina, ce le putem transmite? Mulțumesc!

Domnul Augustin Vieru - Director Administrația Domeniului Public: Bună ziua!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Nu au legătură cu... Subiectul are legătură cu vreun punct de pe Ordinea de zi? Nu. La sfârșitul ședinței. După ședință. După ședință facem interpelările. După ședință, vă rog frumos! Haideți să votăm proiectul nr. 4 ”Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului Pilot, și. a criteriilor de selecție a imobilelor privind creșterea performanței energetice a locuințelor unifamiliale la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București”. Haideți să votăm! Doamna consilier, suntem în procedură de vot, vă rog frumos! Doamna Grigorescu! 17 voturi pentru, 7 împotrivă. Proiectul a trecut!

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 17 VOTURI PENTRU ȘI 7 VOTURI ÎMPOTRIVĂ din 24 de consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 5 "Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a. indicatorilor tehnico-economici ai investiției de "Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la Școala Gimnazială Pia Bratianu

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog! Mai avem un vot. 17 voturi pentru, 7 abțineri. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 17 VOTURI PENTRU SI 7 ABȚINERI din 24 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 6 "Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Lucrări de reabilitare si modernizare construcție existenta la Școala Gimnaziala nr. 13 ”

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog! Mai sunt pentru, 7 abțineri. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 17 VOTURI PENTRU ȘI 7 A consilieri locali prezenți


' Primft ^spuns / completaĂ^tițJ

I Semnătură de orimi™


completare petiție

Semnătură deprimi™...............

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 7 "Proiect de hotărâre pnxîTul aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la Colegiul Economic VIRGIL MADGEARU”

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog! Mai avem un vot. Cine nu a votat? Cine nu a votat ? Cristi, cine nu a votat ? Doamna Bănișor. 17 voturi pentru, 7 abțineri. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 17 VOTURI PENTRU SI 7 ABȚINERI din 24 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 8 "Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Lucrări de reabilitare, modernizare construcție existentă și construirea unei săli de sport la Școala Gimnazială URUGUAY"

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog! 17 voturi pentru, 7 abțineri. Proiectul a trecut!

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 17 VOTURI PENTRU SI 7 ABȚINERI din 24 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Punctul nr. 9 "Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la Liceul Teoretic Jean Monnet"

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog! 17 voturi pentru, 7 abțineri. Proiectul a trecut!

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTA TĂ CU 17 VOTURI PENTR U SI 7 ABȚINERI din 24

> >

consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 10 "Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă corp școală la Colegiul Tehnic Media ”

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog! 17 voturi pentru, 7 abțineri. Proiectul a trecut!

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 17 VOTURI PENTRU ȘI 7 ABȚINERI din 24 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 11 "Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice și a indicatorilor tehnico- economici ai investiției "Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la ȘCOALA GIMNAZIALA Nr. 183’

'7 . J.i

1. k

ivv-f1

1 .


Sectorul 1 al Municipiului Bucure; REGISTRATURĂ GENERAL


Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință: vot. 7 abțineri. Proiectul a trecut!


Votați, vă rog! 17 voturi


pe


--

iitiu. Mai avem un

16. OCT. 2019

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 17 VOTURI PENTRU ȘI 7 ABȚI^^f^l^^^

Semnătură de primire.


.......         .                       ’ Semnătură de primire.......................

consilieri locali prezenți                        ----

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: Proiectul nr. 12 "Proiect de hotărâre pentru

aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare, modernizare construcție existentă și construire sală sport la Colegiul Tehnic Feroviar Mihai I”

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votati, vă rog! Mai avem un vot. 17 voturi pentru. 7 abțineri. Proiectul a trecut!

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 17 VOTURI PENTRU SI 7 ABȚINERI din 24

r                      f

consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință: Proiectul nr. 13 "Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă - corpurile A, B, C și D la Colegiul Național ION NECULCE”

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votati, vă rog! 17 voturi pentru. 7 abțineri. Proiectul a trecut!

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 17 VOTURI PENTRU SI 7 ABȚINERI din 24

r                 >

consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință: Proiectul nr. 14 "Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la Liceul Teoretic CONSTANTINBRANCOVEANU"

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință: Votați, vă rog! 18 voturi pentru. 6 abțineri. Proiectul a trecut!

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 18 VOTURI PENTRU SI 6 ABȚINERI din 24 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 15 "Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției de "Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la Școala Gimnazială Sfântul Nicolae ”

Doamna luliana Cristina Grigorcscu: Dacă se poate întoarce domnul director de la ADP, pentru că avem două chestiuni la sfârșitul ședinței să-l întrebăm și n-aș vrea să părăsească sala.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: S-a întors.

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Mulțumesc mult!

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, rog! Vă rog frumos să numai stați în spatele consilierilor. Mai sunt două voturi. 17 voturi pentru, 6 abțineri, un vot împotrivă. Proiectul a trecut!

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 17 VOTURI PENTRU, 6 ABȚINERI SI 1 VOT ÎMPOTRIVA din 24 consilieri locali prezenți

Sectorul 1 al Municipiului București

REGISTRATURĂ GENERALĂ

—-------

16. OCT. 2019

arăSftunș / completare petiție ig«W=“...........


aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției de ''Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă” la Școala Gimnazială ”Geo Bogza”

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Votați, vă rog! Domnul Goncea, ați votat ? Mai avem un vot, vă rog frumos. Cine nu a votat ? Domnul Damian. Mersi, mersi frumos. 17 voturi pentru, 7 abțineri. Proiectul a trecut!

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 17 VOTURI PENTRU SI 7 ABȚINERI din 24

» }

consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 17 "Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă la ȘCOALA GIMNAZIALA nr. 162 ”

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Domnule Damian! Merci frumos! 17 voturi pentru, 7 abțineri. Proiectul a trecut!

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 17 VOTURI PENTRU, 7 ABȚINERI din 24 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 18. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției “Lucrări de reabilitare și modernizare construcție existentă” la Colegiul Național IONLUCA CARAGIALE”. Votați, vă rog! Mai avem un vot. 17 voturi pentru, 7 abțineri. Proiectul a trecut!

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 17 VOTURI PENTRU, 7 ABȚINERI din 24 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 19. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției de „Lucrări de reabilitare, modernizare construcție existentă și construirea unei Săli de sport la Școala Gimnazială NICOLAE GRIGORESCU”. Votați, vă rog! 17 voturi pentru, 7 abțineri. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 17 VOTURI PENTRU, 7 ABȚINERI din 24 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării Programului. "Masă, caldă gratuită” pentru elevii, din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic de Aeronautică "Henri Coandă” în anul școlar 2019-2020. Votați, vă rog! Unanimitate! Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 24 de consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Spuneți, domnule Păiuși!

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Mă adresez domnului primar făcând referire la toate proiectele la care grupul USR s-a abținut: am avut un motiv foarte clar și vă rog să urmăriți cu atenție studiile de fezabilitate de la aceste proiecte. Vă rog foarte mult! Este un motiv pentru care noi ne-am abținut. Nu'avem nicio problemă.

16. OCT. 2019


știu că trebuie refăcute multe dintre școli. Știm lucrurile de acolo, știm problemele. D irj-RuxU rlirprtnri care nu au habar de aceste proiecte, nu le-au fost date. Am confirmarea acestui lucru. Nu ‘ t^^^c^en V^°‘^P/dttWe,'!ie sunt enorme din punctul de vedere al costurilor. Vă rog mult să vă uitați peste ele. Vă mulțumesc? .....................■

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte dc ședință: Proiectul nr. 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării terenului situat în București, Str. Elena Văcărescu nr. 2IA, sector 1, în suprafață totală de 420 mp, pentru și în numele Municipiului București, de către Consiliul Local al Sectorului 1 prin Administrația Domeniului Public Sector 1. Votați, vă rog! Unanimitate! Proiectul a trecut!

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTA TĂ CU UNANIMITA TE - 24 de consilieri locali prezenți

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Vă mulțumesc, în numele cetățenilor, pentru decizia pe care ați luat-o. Era un teren care era efectiv între blocuri și nu puteam să emitem autorizație de construire acolo. Vă mulțumesc!

Domnul Olivcr-Leon Păiuși: Cu rugămintea ca destinația să fie pentru loc de joacă. în Comisie a apărut ceva de parcare supraetajată. Rămâne loc dejoacă. Mulțumim frumos!

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 22. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice - Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „sistem automat de închiriere biciclete București - Sector 1 Votați, vă rog!

Doamna Ilinca Macarie: Pentru Proiectul nr. 22 este un cetățean în sală care ar fi vrut să spună, să întrebe ceva. Dacă se poate, să-i dați cuvântul doamnei Florescu.

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte dc ședință: în calitate de?

Doamna Ilinca Macarie: Cetățean implicat în problema respectivă. 22. Acum înainte de 22.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Stați, doamnă, să terminăm votul și...

Doamna Ilinca Macarie: Păi, tocmai, înainte de vot vrea să vorbească.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Păi suntem în procedură.

Doamna Ilinca Macarie: Păi, m-am mișcat cât de repede am putut. Am apăsat imediat.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Spuneți, doamnă!

Doamna Claudia Florescu: Bună ziua! Claudia Florescu este numele meu. Sunt reprezentant al Asociației Grupul de Inițiativă Civică Kiseleff. Am trei întrebări punctuale:

 • 1.  în ce constă urgența acestui proiect astfel încât acesta să se regăsească pe convocatorul unei ședințe extraordinare?

 • 2. De ce nu poate trece el printr-o procedură, procedura legală și firească de dezbatere publică?

 • 3.  Dacă avem și noi, cetățenii, ceva de spus despre acest proiect? Este totuși o investiție de 5 milioane de euro. Atâta vreme cât infrastructura nu există.

Atât am avut de spus. Vă mulțumesc! Aștept răspunsurile dumneavoastră.

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Mai avem două voturi, vă rog frumos! 17 voturi pentru, 7 împotrivă. Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 17 VOTURI PENTRU, 7 ÎMPOTRIVĂ din 24 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 23. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes


16. OCT. 2019

’i st-Rarohi


public, între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului Bucureș

Apostol Andrei-Chitila, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Munu cheltuielilor de investiții necesare pentru realizarea lucrărilor de reamenajare a Parohiei, situată in'

Șoseaua Chitila nr. 138, sector 1. Votați, vă rog! Mai sunt două voturi. 16 voturi pentru, 2 abțineri, 6 împotrivă. Proiectul a trecut!

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 16 VOTURI PENTRU, 2 ABȚINERI, 6 ÎMPOTRIVA din 24 consilieri locali prezenți

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1; Alin Vieru, vino te rog, până aici.

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: Proiectul nr. 24. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Patriarhiei Române în valoare de 10.000.000 lei pentru finanțarea unor lucrări la Catedrala Mântuirii Neamului (Catedrala Națională). Votați, vă rog!

Doamna Itinca Macarie: Și aici este tot doamna Florescu, vrea să ia cuvântul pentru proiectul de acordare de fonduri pentru Catedrala Mântuirii Neamului. Dacă puteți s-o lăsați.

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Spuneți, doamnă! Doamna Claudia Florescu: Despre ce protocol vorbim?

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: La sfârșitul ședinței, deci la sfârșitul ședinței îi va răspunde doamna.

Doamna Claudia Florescu: Da. deci întrebările mele sunt același, despre urgența acestui proiect, urgența acestei finanțări și de ce nu poate trece prin procedura Legii 52, pe dezbatere publică. De ce? Eu am trecut......

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Bine, va mulțumim frumos!

Doamna Claudia Florescu: Bun eu am îndeplinit procedura, eu am făcut solicitare de a lua cuvântul și nu mi-a răspuns nimeni.

Domnul Cristian Marian Neagu — Președinte de ședință: Haideți, mai avem un vot vă rug frumos. 10 voturi pentru, 7 abțineri, 7 împotriva. Proiectul nu a trecut!

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS CU 10 VOTURI PENTRU, 7 ABȚINERI SI 7

’ ’ ’

ÎMPOTRIVA din 24 consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 25; "Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei “Izvorul Tămăduirii” - Mavrogheni din București, Sector 1, în valoare de 152.201 lei în vederea finanțării lucrărilor de restaurare a mobilierului eclezial.”. Votați, vă rog! 22 voturi pentru și 2 împotrivă. Proiectul a trecut!

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 22 VOTURI PENTRU ȘI VOTURI ÎMPOTRIVĂ din 24 de consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul 26. "Proiect de hotărâre pentru respingerea plângerilor prealabile formulate de Uniunea Salvați România prin doamna Ilinca Macarie -consilier local al Sectorului 1 al Municipiului București. ” S-a retras.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 27: "Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Poliției Locale Sector 1 ”, Votați, vă rog!

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: înainte să înceapă votul. Este cineva de la poliție? De la poliția locală este cineva? Totuși, aș vrea să rămână înregistrat. De 2 ani de zile vorbim de Poliția Locală, de serviciul juridic. Și văd că de la ședință la ănu ni se înaintează nici o propunere de la poliția locală cu privire

19                V

Sectorul 1 al Municipiului Bucureș REGISTRATURĂ GENERAU

16. OCT. 2019

/că au venit și ni


ți

?0I’libifaaMifc&«nutear« petlți

..............

analizam. Până în


la înființarea și suplimentarea de către noi, prin aprobare prin consiliu a unei hotărâri...șt s-au cerut pentru că au extemalizat instanța, au foarte multe procese, nu se vine deloc să] sunt deficiențele decât de personal, atâta am aflat. Am spus că îi sprijinim cu priviredepartament juridic care să prevadă numărul suficient de oameni încât să nu mai extf momentul de față văd că nici nu au venit măcar să se prezinte acum la această ședință. Nu este inițiativă privată, este o inițiativă pe care ei au avut-o vis-a-vis de noi de 2 ori în consiliu, sunt deja 2 ani de zile de când discutăm acest subiect și m-ar interesa dacă s-ar putea la următoarea ședință să vină cineva de la poliția locală așa, vedem în ce stadiu....a....ok. Cu organigramă cu privire la serviciul juridic, pentru că am înțeles că sunt foarte multe extemalizate, ori, adică, foarte multe servicii și vrem să știm de ce nu se lucrează în organigramă, am spus că sprijinim poliția locală cu, nu știu, suplimentare de persoanal, că să putem să faceți față, să înființăm posturi. Atunci mutăm, detașăm. Mulțumesc!

Doamna Punea Ancuta-Politia Locală Sector 1: Doamna consilier, deci în momentul de față, în momentul de față avem un post vacant temporar până la 31 decembrie 2019, ca urmare a unei detașări la Poliția Locală sector 4, un alt polițist local s-a aflat în concediu de creștere copil, s-a întors pe dată de 07, serviciul juridic are în componentă lui 2 consilieri juridici în momentul de față și restul polițiști locali. Mai are și biroul proceduri. La momentul de față suntem 2 consilieri juridici, 1 post temporar vacant, cel despre care vă vorbeam și postul de șef serviciu vacantat în urmă unui transfer.

Domnul Cristian Marian Ncagu - Președinte de ședință: Unanimitate. Proiectul a trecut. Spuneți doamnă.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE - 24 de consilieri locali prezenți

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Eu m-am oferit să vă ajut în limita a ce pot eu și să facem adrese către Ministerul Muncii, către ANFP, către ce trebuie încât să vedem exact ce formulă să găsim acolo încât să va ajutăm. O să veniți la anul să ne cereți să extemalizati iar nu știu ce servicii. Haideți să, nu știu, să facem o întâlnire și eu sunt dispusă să particip la aceste întâlniri dacă doriți, să găsim o formulă...

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Doamna Cristina Grigorescu.....

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina:.... legal....pentru a fi funcțional..

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Doamna Cristina Grigorescu, am explicat de aproape 1 an și 8 luni că normativul de personal se stabilește în raport de populația sectorului 1. Dar cum puteți, spuneți-ne cum puteți să ne ajutați?

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Nu, vă spun eu, 2 secunde....

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Nu, numai puțin, o soluție care s-ar găsi... domnul primar, 2 minute. O soluție care s-a găsit pentru sectorul 1 a fost ...nu, numai puțin, vă rog...a fost tocmai înființarea direcției de salubrizare, pentru că sunt exceptate aceste servicii, sunt exceptate potrivit O.U.G. nr.63/2010 și pe lângă această ordonanță mai este acel centru de excelență, acum domnul Primar, soluție pe care consiliul nu a acceptat-o și nu a aprobat-o. Noi, sub aspectul personalului suntem subdimensionați. Avem suprafața cea mai mare și cel mai mic număr de personal...

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Dvs. vorbiți de serviciu, departamentul salubritate. Eu mă refeream la serviciul juridic al poliției locale. Despre asta făceam referire. Pentru că au foarte multe procese în instanța și ei au extemalizat acest serviciu. Acum 2 ani de zile când dvs. nu erați secretarul acestui consiliu noi am avut niște discuții în consiliu, când am dezbătut proiectul, toți colegii au fost de față, în care ne-am oferit sprijinul vis-a-vis de acest departament ca să poată fi funcțional. Mulțumesc frumos!

Domnul Daniel Tudorache - Primarul Sectorului 1: Doamna consilier. Eu vă răspund acum. Deci întradevar nu am găsit sprijin la guvernul PSD. Sper că atunci când veniți dvs să găsiți sprijin ca să găsim niște posturi, să primim niște posturi în plus la sectorul 1.


i

- \ .

*7

Doamna Grigorcscu Iuliana Cristina: Asta înseamnă că va trece moțiunea mâine. Mi Iți mini1 i$t PSD-ul va vota.


Primit răspuns / completare petiții Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Proiectul nr. 28. "ProiecTVlulwffieprM.........

care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea cooperării între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și Federația Română de Rugby, în vederea acordării unui sprijin financiar pentru realizarea în comun a unor acțiuni și activități cu caracter sportiv și social-educativ și a unor lucrări, prin implementarea unor proiecte și programe specifice pe Stadionul Național de Rugby "Arcul de Triumf' — baza sportivă din Bd. Mărăști nr. 18-20”. Votați, vă rog! 16 voturi pentru, 6 abțineri, 2 împotrivă. Proiectul a trecut!

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 16 VOTURI PENTRU, 6 ABȚINERI SI 2 VOTURI ÎMPOTRIVA din 24 de consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Spuneți, domnule Păiuși!

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Domnule președinte, problema noastră aici, trebuia discutat acest lucru, era legată de statuia prinsă în bugetul acestui proiect, o statuie de 100.000 de euro. Mai precis 476.000 lei. Eu zic că au nevoie de...

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: La care proiect e vorba?

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Eu zic că au nevoie de lucruri certe nu de statui.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: La care proiect?

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Proiectul care tocmai a trecut. Deci este o statuie, acolo în proiect este și o statuie, o statuie a rugbystului nu știu care. Nu nu are legătură cu un anume rugbyst. Păi nouă de statui ne arde?

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Haideți să votăm proiectul nr. 29 vă rog frumos. Votați, vă rog! 12 voturi pentru, 5 abțineri, 7 împotrivă. Proiectul nu a trecut!

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS CU 12 VOTURI PENTRU, 5 ABȚINERI ȘI 7 VOTURI ÎMPOTRIVĂ din 24 de consilieri locali prezenți

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Spuneți, doamnă!

Doamna Porumb Ramona: Țînând cont că s-a încheiat votul proiectelor pe ordinea de zi, ne poate răspunde domnul director de la ADP? în legătură cu toaletele din parcul Kiseleff. Ne răspundeți scurt, ne lămurim și pe urmă vă las. Nu durează mult. Ne răspundeți sigur și promt, domnule director, că bănuiesc că este în lucru și le terminați foarte repede.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Domnule Goncea, haideți să terminăm. Sunteți al doilea. Domnule Goncea, sunteți al doilea. Da, domnule director!

Domnul Alin Vieru Director ADP Sector 1: Bună ziua ! Deci au fost prinse 9 DALI-uri în rectificarea de buget pe secțiunea de investiții pentru 9 amplasamente. Sunt exact 9 toalete în momentul de față care sunt în conservare, nu sunt utilizate și erau astăzi pe buget prinse DALI-urile, aprobarea sumelor pentru DALI-uri că ulterior să facem DALI-urile și să venim cu ele să aprobe indicatorii ecnonomici. Probabil că o să-i prindem la următoarea rectificare. Ce-i cu ea? Da, păi a avut utilitatea de toaletă pubLică acum ceva timp, după care a intrat în conservare în urma unei hotărâri de consiliu general și în momentul de față poate fi

21


16. OCT. 2019

readusă la starea inițială, adică se poate deschide ca toaletă publică. Da, dar sunt 9 în tot. 1. Avem 9 locații exact ca cea din Kiseleff. Da, în Kiseleff sunt două, una lângă Do Delavrancea. Da. Trece rectificarea și începem DALI-urile. Nu știu dacă o să reușim ci Aici o să vedem. Trebuie să facem procedura de licitație. Ne întârzie. Mulțumesc.

execuția anul asta.


completare petiție ifgarbu............


Doamna Grigorcscu luliana Cristina: Dacă îmi permiteți, domnule director. Din informațiile pe care eu le dețin, ADP Sector 1 s-a aflat într-un proces cu firma Girod Semnalizare Rutieră și în urmă acestui proces am înțeles că nu s-a plătit conform contractului o suma de 390.000 lei, în urmă acestuia proces s-a pus sechestru pe 44 de autovehicule care aparțin ADP Sector 1. întrebarea mea este următoarea: de ce ADP a ajuns în situația să aibă sechestru pe 44 de autoturisme ale ADP Sector 1, de ce ADP nu și-a respectat clauzele contractuale și ce măsuri a luat ADP-ul pentru a evita acesta situație și ultima întrebare, care este numărul total al parcului auto ADP și dacă activitatea ADP Sector 1 este sistată în momentul de față, având în vedere sechestrul pus pe cele 44 de autovehicule ? Vă mulțumesc tare mult!

Domnul Alin Vieru Director ADP Sector 1: în anul 2017 s-a făcut o procedura de licitație în care au participat domnii de la Girod și domnii de la Vesta. Condiția de departajare a fost ca livrarea produselor să se facă în 5 zile. Ambii și-au asumat prin declarație notarială că vor livra produsele în 5 zile de la comandă, iar cei de la Girod au câștigat pe preț, fiind prețul cel mai mic. în momentul în care am dat comandă, în cea de-a 7 a zi produsele încă nu erau livrate, motiv pentru care a trebuit să reziliem contractul pentru că nu respectau condiția tehnică pe care și-au asumat-o. în momentul acela Girod a deschis acțiune în instanța împotriva noastră, bineînțeles că în 2017 nu aveam casă de avocatură și s-a pierdut pe fond procesul. Ulterior apelul a mers pe tardivitate și într-un final a ajuns să pună sechestru. Problema este că doamna executor a pus sechestru abuziv. Prin hotărârea de instanța ne obligă pe noi, cât și pe Girod, ca ei să aducă materialele și noi să le acceptăm. Săptămâna trecută s-a dat comandă exact cum a fost încheiată procedura în termen de 5 zile, produsele s-au adus în 5 zile, s-au recepționat și probabil că în următoarea perioada vor intră la plata. Problema este că sechestrul asigurător este undeva în suma de 16 000 000 de lei pe ce a pus doamna executor abuziv, țînând cont că valoarea achiziției este de 390 000 lei. în momentul de față ne-am clarificat, nu mai sunt probleme, dar dacă Girod în anul 2017 își respecta condiția tehnică asumată prin declarație conform procedurii de achiziție, nu se ajungea aici. E simplu. în cazul în care acceptam marfa în 7 zile, îmi făcea plângere celălalt ofertant... nu scăpăm de plângere.

Doamna Grigorcscu luliana Cristina: Acest sechestru a fost pus luna trecută.

Domnul Alin Vieru Director ADP Sector 1: Da, s-a ridicat.

Doamna Grigorcscu luliana Cristina: Dumneavoastră nu ne-ați comunicat niciodată vreo problema până acum vis a vis de aces sechestru. Vreau să știu care este numărul total de mașini aflat în parcul auto ADP și ce s-a întâmplat în această lună, având în vedere că sechestrul este pus de o lună de zile și care credeți că este perioada maximă pentru ridicarea acestui sechestru. Mulțumesc frumos!

Domnul Alin Vieru Director ADP Sector 1; Noi avem undeva la vreo 84-86 de mașini în total în parcul auto. Sechestrul asigurător permite că proprietarul să utilizeze autoturismele în perioada în care el există și se impune. Asta este un articol din codul fiscal și codul civil. în momentul de față activitatea nu a fost întreruptă. Nu avem absolut nici o problema și probabil că în vreo săptămână se ridică și sechestrul, exact după ce se va face plata vom comunica către executor că s-a achitat și nu va mai fi nici o problemă, deci nu se va ajunge la executare silită în nici un caz. Nu este nici o problema, este doar sechestru asigurător. Eu am sechestru asigurător din 2015, nu e problema.

Domnul Cristian Marian Neagu - Președinte de ședință: Vă mulțumim frumos! Punctul 1 de la diverse, la mapă „Plângere prealabilă formulată de Compania Romprest Servicii S.A. cu privire la solicitarea

11 ii


II / • //

revocării Hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 25 în ședința ordinară din dată de 28.08.2019.”. Vă mulțumesc! Declar ședința închisă!

Sectorul 1 al Municipiului București REGISTRATURĂ GENERALĂ 5, p~9 și 261 nduplate-16. OCT. 2019


Primit răspuns / completare petiție


Notă: Consemnarea voturilor s-a realizat în conformitate cu rezultatele înregi


electronic, conform raportului anexat.


PREȘEDINTE DE Ș^INȚĂ^ Cristian Mariaj

A

întocmit,

Alina Măruntelu
Iulia Aruncutean

Cristina Dima

Simona


Date

Begin


10/8/2019

1:56:00 PM


Primit răspuns / completare petiție

Semnătură de primire........................


End


Description


3:17 PM

DISPOZIȚIA NR. 3382/04.10.2019

AVÂND ÎN VEDERE ART.133 ALIN. (2), COROBORAT CU ART. 134 ALIN. (1) Șl ART. 135 DIN ORDONANȚA DE URGENȚĂ NR. 57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV, CU MODIFICĂRILE Șl COMPLETĂRILE ULTERIOARE;

ÎN TEMEIUL ART. 196 ALIN. (1) LIT. B) DIN ORDONANȚA DE URGENȚĂ A

GUVERNULUI NR. 57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV, CU MODIFICĂRILE Șl COMPLETĂRILE ULTERIOARE;

PRIMARUL SECTORULUI 1

DISPUNE:

SE CONVOACĂ CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1, ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, ÎN DATA DE 08.10.2019, ORA 1400, ÎN SALA DE ȘEDINȚĂ A PRIMĂRIEI SECTORULUI 1, SITUATĂ ÎN B-DUL BANU MANTA NR.9, SECTOR 1, CU URMĂTOAREA ORDINE DE ZI:

Delegate

ID

Title

Name

First name

Group

Seat

Badge number

3

PREȘEDINTE

NEAGU

CRISTIAN MARIAN

PMP

42FE1B41

4

USR

MUNTEANU

CRISTINA SIMONA

USR

6294D441

5

PSD

SUDITU

RALUCA GABRIELA

PSD

F28B1D41

6

PSD

TUDOSE

CRISTIAN ADRIAN

PSD

B2182D41

7

PSD

COMANICI

ANCUTA SORINA

PSD

A293C541

8

PSD

CONDURACHI

ECATERINA RALUCA

PSD

F2119541

9

PSD

CRISU

FLORIAN MISU

PSD

42C58F41

10

PSD

IORDAN

FLOREA

PSD

52572841

11

UNPR

GONCEA

GHEORGHITA LIVIU

UNPR

42CF9141

12

UNPR

POPA

DANIELA

UNPR

42B78141

13

UNPR

DAMIAN

GEORGE

UNPR

52138141

15

ALDE

DEACONU

ALEXANDRU ȘTEFAN

ALDE

92A2CE41

16

Al DF

ZAMFIR

VICTOR

ALDE

Oancea Alexandru

A2EA1D41

17

PNL

SUVAC

VIRGIL ADRIAN

PNL

B2B21A41

18

PNL

PORUMB

RAMONA

PNL

E2A48B41

19

USR

BANISOR

DORINA LUMINIȚA

USR

82B69741

20

PNL

CHIRVASA

VIOREL DANIEL

PNL

32403B41

21

PNL

GRIGORESCU

IULIANA CRISTINA

PNL

824FC841

23

PNL

OLTEANU

VIRGIL MADALIN

PNL

125FD041

26

USR

PAIUSI

OLIVER LEON

USR

B2839141

27

USR

VIERU

MANUELAUGUSTIN

USR

D2003541

28

USR

MACARIE

ILINCA

USR

D230CC41

29

USR

MURESAN

MANUELA

USR

B2C01B41

31

SECRETAR

CEFALAN

DANIELA NICOLETA

229E7F41

33

PRIMAR

TUDORACHE

DANIEL

E2D61D41

58

USR

SION

DRAGOS FLORIN

USR

62472741

60

PNL

GEORGESCU

ADRIANA MIHAELA

PNL

D2F91D41

Authority In the Meeting

Authority Pass From          Authority Pass To             Start                         End

Agenda items overview

SequenceType

Title

Description

Start time

End time

1

Vote Item

DESCĂRCAREA

PROCESULUI-VERBAL

AL ȘEDINȚEI

EXTRAORDINARE DIN

DATA 30.09.2019

art. 139 (1) art.5 ee)

Tuesday, October 8, 2019

3:13:00 PM

Tuesday, October 8, 20I9

3:13:26 PM

2

Vote Item

APROBAREA ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DE CONSILIU DIN ZIUA 08 10 2019

art. 135 (7) art.5 ee)

Tuesday, October 8, 2019

2:29:50 PM

Tuesday, October 8, 2019

2:31:39 PM

3

Vote Item

PROIECTUL 2

PROIECT DE

art. 139 (3) art.5 cc)

K

Tuesday, October 8, 2019

2:31:39 PM

Tuesday, October 8, 2019

2:34:50 PM

HOTĂRÂRE PRIVIND

APROBAREA

RECTIFICĂRII

oraHjțțțT 2019


Primit răspuns ,/.CQ:

Semnătură de primire.


________________________________________________________________________________________________________________________ Primit răspuns I completare petiții SUBDIVIZIUNII                                                                Semnătură de primire........................

ADMINISTRATIV-

TERITORIALE

SECTORUL 1 AL


MUNICIPIULUI


BUCUREȘTI PE ANUL

2019

 • 4       Vote Item        PROIECTUL 3         art. 139 (3) art.5 cc)

PROIECT DE

HOTĂRÂRE PRIVIND

PRELUAREA DE CĂTRE

SECTORUL 1 AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI A

CREDITELOR CONTRACTATE DE ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR SECTOR 1 BUCUREȘTI DE LA BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. Șl RAIFFEISEN BANK S.A.

 • 5       Vote Item        PROIECTUL 4         art. 139 (3) art.5 cc)

PROIECT DE        K2-433

HOTĂRÂRE PRIVIND

APROBAREA

PROIECTULUI PILOT Șl

A CRITERIILOR DE

SELECȚIE A

IMOBILELOR PRIVIND

CREȘTEREA

PERFORMANȚEI

ENERGETICE A

LOCUINȚELOR

UJNIFAMILIALE LA


Tuesday, October 8, 2019 Tuesday, October 8, 2019


2:34:50 PM              2:36:08 PM


Tuesday, October 8, 2019 Tuesday, October 8, 2019

2:36:08 PM              2:40:01 PM


NIVELUL SECTORULUI

1AL MUNICIPIULUI
BUCUREȘTI


6 Vote Item


/ Vote Item


PROIFCTUI 5         art. 139 (3) art.5 cc)

PROIECT DE        K2-435

HOTĂRÂRE PENTRU

APROBAREA

DOCUMENTAȚIEI

TEHNICO-

ECONOMICE Șl A

INDICATORILOR

TEHNICO-

ECONOMICI Al

INVESTIȚIEI DE

"LUCRĂRI DE

REABILITARE Șl

MODERNIZARE

CONSTRIJCȚIF

EXISTENTĂ LA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

PI A BRATIANU"

PROIECTUL 6         art. 139 (3) art.5 cc)

PROIECT DE        K2-436

HOIĂRÂRE PENTRU


Tuesday, October 8, 2019 Tuesday, Octobcr 8, 2019


2:40:01 PM


2:40:46 PM


Tuesday, October 8, 2019 Tuesday, October 8, 2019


2:40:46 PM


2:41:38 PM


APROBAREA


DOCUMENTAȚIEI

TEHNICO-

ECONOMICE Șl A INDICATORILOR TEHNICO-

ECONOMICI Al

INVESTIȚIEI "LUCRĂRI DE REABILITARE SI MODERNIZARE


CONSTRUCȚIE

EXISTENTA LAMeeting Title: ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, DIN DATA DE 08.10.2019,

Se

R

ctorul 1 al Municipiului Bucureș EGISTRATURÂ GENERALĂ 7V14O6-------

16. OCT. 2019

PROIECT DE         K2-437                 2:41:38 PM             2:4

HOTĂRÂRE PRIVIND

Se

infifS'ăspuns / completare petiți nnâturâ de primire........................

APROBAREA

DOCUMENTAȚIEI

TEHNICO-

ECONOMICE Șl A

INDICATORILOR

TEHNICO-

ECONOMICI Al

INVESTIȚIEI "LUCRĂRI

DE REABILITARE Șl

MODERNIZARE

CONSTRUCȚIE

EXISTENTĂ LA

COLEGIUL ECONOMIC

VIRGIL MADGEARU"

9 Voteltem        PROIECTUL 8         art. 139 (3) art.5 cc)

PROIECT DE        K2-438

HOTĂRÂRE PENTRU

APROBAREA

DOCUMENTAȚIEI

TEIINICO-

ECONOMICE Șl A

INDICATORILOR

TEHNICO-

ECONOMICI Al

INVESTIȚIEI "LUCRĂRI

DE REABILITARE,

MODERNIZARE


Tuesday, October 8, 2019 Tuesday, October 8, 2019


2:42:57 PM


2:43:35 PM


CONSTRUCȚIE

EXISTENTĂ Șl

CONSTRUIREA UNEI

SĂLI DE SPORT LA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

URUGUAY"

10 Vote Item        PROIECTUL 9         art. 139 (3) art.5 cc)

PROIECT DE        K2-439


Tuesday, October 8, 2019 Tuesday, October 8, 2019

2:43:35 PM Oancea Alex^d;ft pMHOTĂRÂRE PENTRU

APRORARFA

DOCUMENTAȚIEI

TEHNICO-

ECONOMICE Șl A

INDICATORILOR

TEHNICO-

ECONOMICI Al

INVESTIȚIEI "LUCRĂRI

DE REABILITARE Șl

MODERNIZARE

CONSTRUCȚIE

EXISTENTĂ LA LICEUL

TEORETIC JEAN

MONNET"

11 Vote Item       PROIECTUL 10       art. 139 (3) art.5 cc) Tuesday, October 8, 2019 Tuesday, October 8, 2019

PROIECT DE        K2-440                2-44-18PM             2:44:54 PM

HOTĂRÂRE PENTRU

APROBAREA

DOCUMENTAȚIEI

TEHNICO-

ECONOMICE Șl A

INDICATORILOR

INDICATORILOR

TEHNICO-

ECONOMICI Al

INVESTIȚIEI "LUCRĂRI

DE REABILITARE Șl

MODERNIZARE

CONSTRUCȚIE

EXISTENTĂ CORP

ȘCOALĂ LA COLEGIUL

TEHNIC MEDIA"

Meeting Title: ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, DIN DATA DE 08.10.2019

Sectorul 1 al Municipiului București «f&RArMQO, generală

1 fi ncT ?niQ

DOCUMENTAȚIEI

1 U. UL i. £u 1“

TEHNICO-

Pr

Se

mit răspuns / completare petiție mnăturăde erimire........................

ECONOMICE Șl A

INDICATORILOR

TEHNICO-

ECONOMICI Al

INVESTIȚIEI "LUCRĂRI

DE REABILITARE Șl

MODERNIZARE

CONSTRUCȚIE

EXISTENTĂ LA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

NR. 183"

13 Vote Item


PROIECTUL 12


art. 139 (3) art.5 cc)


Tuesday, October 8, 2019 Tuesday, October 8, 2019


PROIECT DE


K2-452


2:45:36 PM


2:46:25 PM


HOTĂRÂRE PENTRU

APROBAREA

DOCUMENTAȚIEI

TEHNICO-

ECONOMICEȘI A

INDICATORILOR

TEHNICO-

ECONOMICI Al INVESTIȚIEI „LUCRĂRI DE REABILITARE, MODERNIZARE

CONSTRUCȚIE

EXISTENTĂ Șl

CONSTRUIRE SALĂ

SPORT LA COLEGIUL

TEHNIC FEROVIAR

MIHAI I"

14 Vote Item


PROIECTUL 13

PROIECT DE

HOTĂRÂRE PRIVIND


art. 139 (3) art.5 cc)

K2-453


Tuesday, October 8, 2019 Tuesday, October 8, 2019


2:46:25 PM


2:47:06 PM


APROBAREA

DOCUMENTAȚIEI

Oancea Alexandru


TEHNICO-


ECONOMICE Șl A INDICATORILOR

TEHNICO-

ECONOMICI Al

INVESTIȚIEI “LUCRĂRI

DE REABILITARE Șl

MODERNIZARE

CONSTRUCȚIE

EXISTENTĂ -


CORPURILE A, B, CȘI

D LA CULEGIUL

NAȚIONAL ION

NECULCE"

 • 15      Voteltem        PROIECTUL 14       art. 139 (3) art.5 cc)

PROIFCT DE        K2-454

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA

DOCUMENTAȚIEI

TEHNICO-

ECONOMICEȘI A

INDICATORILOR

TEHNICO-

ECONOMICI Al

INVESTIȚIEI "LUCRĂRI DE REABILITARE Șl MODERNIZARE CONSTRUCȚIE

EXISTENTĂ LA LICEUL

TEORETIC CONSTANTIN BRÂNCOVEANU"

 • 16      Voteltem PROIECTUL 15 art. 139 (3) art.5 cc)

PROIECT DE        K2-455

HOTĂRÂRE PENTRU


Tuesday, October 8, 2019 Tuesday, October 8, 2019


2:47:06 PM


2:47:47 PM


Tuesday, October 8, 2019 Tuesday, October 8, 2019


2:47:47 PM


2:48:47 PM


APROBAREA

DOCUMENTAȚIEI17


Vote Item


18


Vote Item


Sectorul 1 al Municipiului București

GENERALĂ


TEHNICO-

ECONOMICE Șl A


INDICATORILOR


TEHNICO-


ECONOMICI Al

INVESTIȚIEI DE "LUCRĂRI DE

REABILITARE Șl

MODERNIZARE


CONSTRUCȚIE

EXISTENTĂ LA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

SFÂNTUL NICOLAE"


PROIECTUL 16


PROIECT DE


HOTĂRÂRE PENTRU


APROBAREA


DOCUMENTAȚIEI


TEHNICO-


ECONOMICE Șl A


INDICATORILOR


TEHNICO-


ECONOMICI Al


INVESTIȚIEI DE


LUCRĂRI DE


REABILITARE Șl


MODERNIZARE


CONSTRUCȚIE


EXISTENTĂ" LA


art. 139 (3) art.5 cc)


K2-456


ȘCOALA GIMNAZIALĂ


’GEO BOGZA'


PROIECTUL 17


art. 139 (3) art.5 cc)


PROIECT DE


K2-458


HOTĂRÂRE PRIVIND


APROBAREA


DOCUMENTAȚIEI


TEHNICO-


1fi.QCT.2019

Primit răspuns / completare pet (ie

Semnături de primire........................


Tuesday, October 8, 2019 Tuesday, October 8, 2019


2:48:47 PM


2:49:58 PM


Tuesday, October 8, 2019 Tuesday, October 8, 2019


2:49:58 PM


2:50:49 PM


Oancea Alexandru


ECONOMICE Șl A

INDICATORII OR

TEHNICO-

ECONOMICI Al

INVESTIȚIEI „LUCRĂRI

DE REABILITARE Șl

MODERNIZARE


CONSTRUCȚIE

EXISTENTĂ LA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

NR. 162

 • 19      Voteltem        PROIECTUL 18 art. 139 (3) art,5 cc)

PROIECT DE        K2-459

HOTĂRÂRE PENTRU

APROBAREA

DOCUMENTAȚIEI

TEHNICO-

ECONOMICE Șl A

INDICATORILOR

TEHNICO-

ECONOMICI Al

INVESTIȚIEI "LUCRĂRI DE REABILITARE Șl MODERNIZARF

CONSTRUCȚIE

EXISTENTĂ" LA

COLEGIUL NAȚIONAL

ION LUCA

CARAGIALE"

 • 20      Voteltem        PROIECTUL 19 art. 139 (3) art.5 cc)

PROIECT DE        K2-460

HOTĂRÂRE PENTRU

APROBAREA

DOCUMENTAȚIEI

TEHNICO-

ECONOMICE Șl A

INDICATORILOR


luesday, October 8, 2019 Tuesday, October 8, 2019


2:50:49 PM


2:51:40 PM


Tuesday, October 8, 2019 Tuesday, October 8, 2019


2:51:40 PM              2:52:18 PM


Tuesday, October 8, 2019 3:17:40 PM
Meeting Title: ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, DIN DATA DE 08.10.2019,

Sectorul 1 al Municipiului Bucureșt tfâftSțșftțgRĂ GENERALĂ

16. OCT, 2019

TEHNICO-

—...

Pr mit răspuns / completare pet Ji

ECONOMICI Al

Semnătură de primire........................

INVESTIȚIEI DE

„LUCRĂRI DE

REABILITARE,

MODERNIZARE

CONSTRUCȚIE

EXISTENTĂ Șl

CONSTRUIREA UNEI

SĂLI DE SPORT LA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

21 Vote Item


22 Vote Item


NICOLAE

GRIGORESCU"

PROIECTUL 20

PROIECT DE

HOTĂRÂRE PRIVIND

APROBAREA

IMPLEMENTĂRII PROGRAMULUI "MASĂ CALDĂ GRATUITĂ" PENTRU ELEVII DIN CADRUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT COLEGIUL TEHNIC DE AERONAUTICĂ "HENRI COANDĂ" ÎN ANUL ȘCOLAR 2019-2020 PROIECTUL 21 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND


art. 139 (3) art.5 cc)

K2-469


art. 139 (2) art.5 dd)

K2-470


Tuesday, October 8, 2019 Tuesday, October 8, 2019


2:52:18 PM              2:53:11 PM


Tuesday, October 8, 2019 Tuesday, October 8, 2019


2:53:11 PM              2:54:32 PM


PRIVIND APROBAREA

ACHIZIȚIONĂRII

Oancea AJcxandru


TERENULUI SITUAT ÎN

BUCUREȘTI, STR.

ELENA VĂCĂRESCU NR.21A, SECTOR 1, ÎN SUPRAFAȚĂ TOTALĂ DE 420 MP, PENTRU

Șl ÎN NUMELE


MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI, DE CĂTRE


CONSILIUL LOCAL AL

SECTORULU11 PRIN ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC


SECTOR 1


 • 23      Voteltem       PROIECTUL 22       art. 139 (3) art.5 cc)

PROIECT DE        K2-471

HOTĂRÂRE PENTRU

APROBAREA

DOCUMENTAȚIEI

TEHNICO-

ECONOMICE -

STUDIU DE

FEZABILITATE Șl A

INDICATORILOR

TEHNICO-

ECONOMICI Al

INVESTIȚIEI „SISTEM

AUTOMAT DE

ÎNCHIRIERE BICICLETE

BUCUREȘTI-SECTOR

1"

 • 24      Voteltem       PROIECTUL 23       art. 139 (3) art.5 cc)

PROIECT DE        K2-464

HOTĂRÂRE PENTRU


Tuesday, October 8, 2019 Tuesday, October 8, 2019

2:54:32 PM              2:57:01 PM


Tuesday, October 8, 2019 Tuesday, October 8, 2019


2:57:01 PM


2:58:10 PMPARTENERIAT A

UNOR ACȚIUNI Șl

LUCRĂRI DE INTERES

16. UCT. 701J


Primit răspuns / completare petiție Semnături de primire........................


PUBLIC, ÎNTRE

CONSILIUL LOCAL AL

SECTORULUI 1, PRIN

SECTORUL 1 AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI Șl

PAROHIA SFÂNTUL

APOSTOL ANDREI-

CHITILA, AVÂND CA

OBIECT FINANȚAREA

DE CĂTRE SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI A

CHELTUIELILOR DE

INVESTIȚII NECESARE

PENTRU REALIZAREA

LUCRĂRILOR DE

REAMENAJAREA

PAROHIEI, SITUATĂ ÎN

ȘOSEAUA CHITILA

NR. 138, SECTOR 1

25 Vote Item       PROIECTUL 24       art. 139 (3) art.5 cc)       Tuesday, October 8, 2019 Tuesday, October 8, 2019

PROIECT DE         K2-466                 2:58:10 PM             3:00:42 PM

HOTĂRÂRE PRIVIND

ACORDAREA UNUI

SPRIJIN FINANCIAR

PATRIARHIEI ROMÂNE

ÎN VALOARE DE

10.000.000 LEI

PENTRU FINANȚAREA

UNOR LUCRĂRI LA


26 Vote Item


27 Vote Item


28 Vote Item


(CATEDRALA

NAȚIONALĂ)

PROIECTUL 25       art. 139 (3) art.5 cc)

PROIECT DE         K2-467

HOTĂRÂRE PRIVIND

ACORDAREA UNUI

SPRIJIN FINANCIAR

PAROHIEI "IZVORUL

TĂMĂDUIRII" -

MAVROGHENI DIN

BUCUREȘTI, SECTOR

1, ÎN VALOARE DE

152.201 LEI ÎN

VEDEREA FINANȚĂRII

LUCRĂRILOR DE

RFSTAIIRARE A

MOBILIERULUI

ECLEZIAL

PROIECTUL 26       art. 139 (1) art.5 ee)

PROIECT DE        K2-463

HOTĂRÂRE PRIVIND

RESPINGEREA

PLÂNGERII

PREALABILE

FORMUl ATĂ DE

UNIUNEA SALVAȚI

ROMANIA PRIN

DOAMNA ILINCA

MACARIE - CONSILIER

LOCAL AL

SECTORULUI 1 AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI

PROIFCTUI 27        art. 139 (3) art.5 cc)

PROIECT DE        K2-468


Tuesday, October 8, 2019


3:00:42 PM


Tuesday, October 8, 2019


3:01:54 PM


Tuesday, October 8, 2019


3:02:00 PM


Tuesday, October 8, 2019


3:01:54 PM


Tuesday, October 8, 2019


3:02:00 PM


Tuesday, October 8, 2019


3:05:04 PM


HOTĂRÂRE PRIVIND


Oaneea Alexandru


APROBAREA


Tuesday, October 8, 2019 3:17:40 PM


20if ft;o©RAM1r400ui București

REGISTRATURĂ GENERALĂ


STATULUI DE FUNCȚII

AL POLIȚIEI LOCALE

SECTOR 1


16. OCT. 2019

Primit răspuns / completare petiție

Semnături de primire........................


29 Vote Item       PROIECTUL 28       art. 139 (3) art.5 cc)       Tuesday, October 8, 2019 Tuesday, October 8, 2019

PROIECT DE         K2-465                 3:05:04 PM              3:08:44 PM

HOTĂRÂRE PRIN

CARE SE SOLICITĂ


CONSILIULUI


GENERAL AL


MUNICIPIULUI


BUCUREȘTI

ÎMPUTERNICIREA

EXPRESĂ ÎN VEDEREA

COOPERĂRII ÎNTRE

CONSILIUL LOCAL AL

SECTORULUI 1, PRIN

SECTORUL 1 AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI Șl

FEDERAȚIA ROMÂNĂ

DERUGBY, ÎN

VEDEREA ACORDĂRII


UNUI SPRIJIN

FINANCIAR PENTRU

REALIZAREA ÎN


COMUN A UNOR

ACȚIUNI Șl

ACTIVITĂȚI CU

CARACTER SPORTIV

Șl SOCIAL-EDUCATIV

Șl A UNOR LUCRĂRI,

PRIN

IMPLEMENTAREA

UNOR PROIECTE Șl

PROGRAME

SPECIFICE PE

STADIONUL


Tuesday, October 8, 2019 3:17:40 PM
lyteețing Jitie: ședință extraordinară, din data de os.io.2O19, ora uoo

NAȚIONAL DE RUGBY

"ARCUL DE TRIUMF" -

BAZA SPORTIVĂ DIN

BD. MĂRĂȘTI NR.

18-20

30 Vote Item       PROIECTUL 29       art. 139 (3) art.5 cc)       Tuesday, October 8, 2019 Tuesday, October 8, 2019

PROIECT DE         K2-363                 3:08:44 PM              3:10:39 PM

HOTĂRÂRE PRIN

CARE SE SOLICITĂ

CONSILIULUI

GENERAL AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI

ÎMPUTERNICIREA

EXPRESĂ PRIVIND

ÎNCHFIFRFA UNUI

PROTOCOL DE

COLABORARE ÎNTRE

CONSILIUL LOCAL AL

SECTORULUI 1 AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI, PRIN

CENTRUL CULTURAL

Al SECTORULUI 1,

SOCIETATEA FOTBAL

CLUB RAPID 1923 S.A.

Șl ASOCIAȚIA CLUB

SPORTIV CENTRUL DE

PERFORMANȚĂ

RAPID BUCUREȘTI, ÎN

VEDEREA

PROMOVĂRII Șl

SUSȚINERII

ACTIVITĂȚII

31 Discussion Item


Speech time statistics

PREUNIVERSITAR DE

PE RAZA SECTORULUI

1 AL MUNICIPIULUI


BUCUREȘTI

Diverse 1 - Plângere prealabila formulata de Compania Romprest Servicii SA


Plângere prealabila formulata de Compania Romprest Servicii SA cu privire la solicitarea


cu privire la solicitarea revocării Hotărârilor


revocării Hotărârilor

Consiliului Local al

Sectorului 1 al


Consiliului Local al

Sectorului 1 al

municipiului București nr.


municipiului București 258, 259 si 261 adoptate

nr. 258, 259 si 261 in ședința ordinara din


adoptate in ședința data de 28.08.2019


ordinara din data de


28.08.2019


--16. OCT. 2019

Primit răspuns / completare petiție

Semnătură de primire........................


Tuesday, October 8, 2019

3:13:26 PM


Tuesday, October 8, 2019

3:17:00 PM


Sequence

Type

Title

Enabled

Arranged Time

1

Voie Hem

DESCĂRCAREA

PROCESULUI-

VERBAL AL

ȘEDINȚEI EXTRAORDINAR E DIN DATA

30.09.2019

No

00:05:00

2

Vote Item

APROBAREA

ORDINII DE ZI A

ȘEDINȚEI

EXTRAORDINAR

E DE CONSILIU

DIN ZIUA 08 10

No

00:05:00

2019


Used Time

00:00:00


00:00:00PRIVIND

APRORAREA

RECTIFICĂRII

BUGETULUI

GENERAL

CENTRALIZAT

AL

SUBDIVIZIUNII

ADMINISTRATIV

-TERITORIALE

SECTORUL 1 AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI PE

ANUL 2019

4          Voteltem PROIECTUL 3         No 00:05:00                      00:00:00

PROIFCT DF

HOTĂRÂRE

PRIVIND

PRELUAREA DE

CĂTRE

SECTORUL 1 AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI A

CRFDITELOR

CONTRACTATE

DE

ADMINISTRAȚIA

PIEȚELOR

SECTOR 1

BUCUREȘTI DE

LA BANCA

COMERCIALĂ

ROMÂNĂ S.A. Șl

RAIFFEISEN

OBAftTOOiicipiului București

REGISTRATURĂ GENERALĂ


HOTĂRÂRE

PRIVIND


16. OCT. 2019

Primit răspuns I completare petiție


APROBAREA


Semnătură de primire.


PROIECTULUI


PILOT Șl A

CRITERIILOR DE

SELECȚIE A IMOBILELOR PRIVIND CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A LOCUINȚELOR UJ NI FAMILIALE LA NIVELUL SECTORULUI


1AL

MUNICIPIULUI


BUCUREȘTI


6          Vote Item PROIECTUL 5


No 00:05:00


00:00:00


PROIECT DE

HOTĂRÂRE


PENTRU


APROBAREA


DOCUMENTAȚIE

I TEHNICO-ECONOMICE Șl A

INDICATORILOR


TEHNICO-

ECONOMICI Al

INVESTIȚIEI DE "LUCRĂRI DE

REABILITARE Șl

MODERNIZARE7          Vote Item


8          Vote Item


Tuesday, October 8, 2019 3:17:40 PM


ȘCOALA

GIMNA7IAI Ă

PIA BRATIANU"

PROIECTUL 6         No 00:05:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PENTRU

APROBAREA

DOCUMENTAȚIE

I TEHNICO-

ECONOMICE Șl

A

INDICATORILOR

TEHNICO-

ECONOMICI Al

INVESTIȚIFI

"LUCRĂRI DE

REABILITARE SI

MODERNIZARE

CONSTRUCȚIE

EXISTENTA LA

ȘCOALA

GIMNAZIALA

NR. 13"

PROIECTUL 7         No 00:05:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

APROBAREA

DOCUMENTAȚIE

I TEHNICO-

ECONOMICE Șl

A

INDICATORILOR

TEHNICO-

ECONOMICI Al

INVESTIȚIEI


00:00:00


00:00:00
"LUCRĂRI DE

REABILITARE Șl

MODERNIZARE


CONSTRUCȚIE


EXISTENTĂ LA


COLEGIUL


ECONOMIC


VIRGIL

MADGEARU"


Voteltem PROIECTUL 8         No 00:05:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PENTRU

APROBAREA

DOCUMENTAȚIE

I TEHNICO-

ECONOMICE Șl

A

INDICATORILOR

TEHNICO-

ECONOMICI Al

INVESTIȚIEI

"LUCRĂRI DE

REABILITARE,

MODERNIZARE

CONSTRUCȚIE

EXISTENTĂ Șl

CONSTRUIREA

UNEI SĂLI DE

SPORT LA

ȘCOALA

GIMNAZIALĂ

URUGUAY"

Voteltem PROIECTUL 9         No 00:05:00


PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PFNTRIJ


^ctoru^âl Wlui București I registratură generală |    16. OCT. 2019    |

Primit răspuns / completare petiție

Semnătură de primire........................-


00:00:00


00:00:00


Oancea AlexandruAPROBAREA

DOCUMENTAȚIE

I TEHNICO-

ECONOMICEȘI

A

INDICATORILOR

TEHNICO-

ECONOMICI Al

INVESTIȚIEI

"LUCRĂRI DE

REABILITARE Șl

MODERNIZARE

CONSTRUCȚIE

EXISTENTĂ LA

LICEUL

TEORETIC JEAN

MONNET"

11         Voteltem PROIECTUL 10        No 00:05:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PENTRU

APROBAREA

DOCUMENTAȚIE

I TEHNICO-

ECONOMICEȘI

A

INDICATORILOR

INDICATORILOR

TEHNICO-

ECONOMICI Al

INVESTIȚIEI

"LUCRĂRI DE

REABILITARE Șl

MODERNIZARE

CONSTRUCȚIE

EXISTENTĂ

CORP ȘCOALĂ

00:00:0012


Vote Item


13


Vote Item


LA COLEGIUL


TEHNIC MEDIA'


PROIECTUL 11


PROIECT DE


HOTĂRÂRE


PRIVIND


APROBAREA


DOCUMENTAȚIE


I TEHNICO-


ECONOMICEȘI


INDICATORILOR


TEHNICO-


ECONOMICI Al


INVESTIȚIEI


"LUCRĂRI DE


REABILITARE Șl


MODERNIZARE


CONSTRUCȚIE


EXISTENTĂ LA


ȘCOALA


GIMNAZIALĂ


NR. 183


PROIECTUL 12


PROIECT DE


HOTĂRÂRE


PENTRU


APROBAREA


DOCUMENTAȚIE


I TEHNICO-


ECONOMICE Șl


INDICATORILOR


No


No


00:05:00


00:05:00


16. OCT. 2019

Primit răspuns /completare^tiție

| Semnătură de primire.,..

00:00:00 ......................-


00:00:00
REABILITARE,

M0DFRNI7ARF CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ Șl CONSTRUIRE SALĂ SPORT LA COLEGIUL

TEHNIC

FEROVIAR

MIHAI I"

00:00:00


14        Voteltem PROIECTUL 13        No 00:05:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIF

I TEHNICO-ECONOMICE Șl

A

INDICATORILOR

TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI "LUCRĂRI DF REABILITARE Șl MODERNIZARE CONSTRUCȚIE

EXISTENTĂ -

CORPURILE A, B,

C Șl D LA

COLEGIUL

NAȚIONAL ION

NECULCE"

00:00:00


1b        Voie Hem PROIECTUL 14        Nn 00'05:00

PROIECT DE

Omcea Alexandru


HOTĂRÂRE

PRIVIND

APROBAREA


DOCUMENTAȚIE I TEHNICO-ECONOMICE Șl A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI "LUCRĂRI DE REABILITARE Șl MODERNIZARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ LA LICEUL TEORETIC CONSTANTIN BRÂNCOVEANU


16        Voteltem PROIECTUL 15

PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA DOCUMENTAȚIE I TEHNICO-ECONOMICEȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI DE "LUCRĂRI DE REABILITARE Șl MODERNIZARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ LA


No 00:05:00


16. OCT. 2019

Primit răspuns / completare petiție

Semnaturi de primire........................


00:00:00


Oancea Alexandro


ȘCOALA

GIMNAZIALĂ

SFÂNTUL

NICOLAE"

 • 17        Voteltem PROIECTUL 16        No 00:05:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PENTRU

APROBAREA

DOCUMENTAȚIE

I TEHNICO-

ECONOMICE Șl

A

INDICATORILOR

TEHNICO-

ECONOMICI Al

INVESTIȚIEI DE

"LUCRĂRI DE

REABILITARE Șl

MODERNIZARE

CONSTRUCȚIE

EXISTENTĂ" LA

ȘCOALA

GIMNAZIALĂ

"GEO BOGZA"

 • 18         Voteltem PROIECTUL 17        No 00:05:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

APROBAREA

DOCUMENTAȚIE

I IEHNICO-

ECONOMICE Șl

A

INDICAIORILOR

TEHNICO-

ECONOMICI Al


00:00:00


00:00:00


Oaneea Alexandru


Meeting Title: ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, DIN DATA DE 08.10.2019,

OR>AI 1|a<VO0cipiului București

REGISTRATURA GENERALĂ

INVESTIȚIEI

„LUCRĂRI DE

REABILITARE Șl

16. OCT. 2019

Primit răspuns / completare pet

Semnătură de primire.....................

ție

MODERNIZARE

CONSTRUCȚIE

EXISTENTĂ LA

ȘCOALA

GIMNAZIALĂ

NR. 162

19


Voteltem PROIECTUL 18        No 00:05:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PENTRU

APROBAREA

DOCUMENTAȚIE

I TEHNICO-

ECONOMICE Șl

A

INDICATORILOR

TEHNICO-

ECONOMICI Al

INVESTIȚIEI

"LUCRĂRI DE

REABILITARE Șl

MODERNIZARE

CONSTRUCȚIE

EXISTENTĂ" LA

COLEGIUL

NAȚIONAL ION

LUCA

CARAGIALE"

Voteltem PROIECTUL 19        No 00:05:00


00:00:00


00:00:00


PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PENTRU

Oancea Alexandru


APROBAREA

DOCUMENTAȚIE

I TEHNICO-

ECONOMICE SI

A

INDICATORILOR

TEHNICO-

ECONOMICI Al

INVESTIȚIEI DE

„LUCRĂRI DE

REABILITARE,

MODERNIZARE

CONSTRUCȚIE

EXIȘI ENIĂ Șl

CONSTRUIREA

UNEI SĂLI DE

SPORT LA

ȘCOAI A

GIMNAZIALĂ

NICOLAE

GRIGORESCU"

21


Voteltem PROIECTUL 20        No 00:05:00                      00:00:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

APROBAREA

IMPLEMENTĂRII

PROGRAMULUI

"MASĂ CALDĂ

GRATUITĂ"

PENTRU ELEVII DIN CADRUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITA R DE STAT COLEGIUL TEHNIC DE AERONAUTICĂ

Oancaa Alexandru"HENRI

COANDĂ" ÎN

ANUL ȘCOLAR

2019-2020


22         Vote Item PROIECTUL 21


No 00:05:00


Sectorul 1 al Municipiului București I

- Registratura generală

[_J 6. OCT. 2019

Primit răspuns / completare petiției

Semnăiurâ de primiro............


00:00:00


PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

PRIVIND

APROBAREA

ACHIZIȚIONĂRII

TERENULUI

SITUAT ÎN

BUCUREȘTI, STR.

ELENA

VĂCĂRESCU NR.

21A, SECTOR 1, ÎN SUPRAFAȚĂ TOTALĂ DE 420

MP, PENTRU Șl

ÎN NUMELE

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI, DE

CĂTRE

CONSILIUL

LOCAL AL

SECTORULUI 1

PRIN

ADMINISTRAȚIA

DOMENIULUI

PUBLIC SECTOR

1

23


Vote Item PROIECTUL 22        No 00:05:00

00:00:00PROIECT DE

HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA

DOCUMENTAȚIE

I TFHNICO-

ECONOMICE -

STUDIU DE

FEZABILITATE Șl

A

INDICATORILOR

TEHNICO-

ECONOMICI Al

INVESTIȚIEI

„SISTEM

AUTOMAT DE

ÎNCHIRIERE

BICICLETE

BUCUREȘTI -

SECTOR 1"

24        Voteltem PROIECTUL 23        No 00:05:00                      00:00:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PENTRU

APROBAREA

PROTOCOLULUI

PRIVIND

FINANȚAREA Șl

REALIZAREA ÎN

PARTENERIAT A

UNOR ACȚIUNI

Șl LUCRĂRI DE

INTERES PUBLIC,

ÎNTRE

CONSILIUL

LOCAL AL

SECTORULUI 1,

PRIN SECTORl Jl

1 AL


MUNICIPIULUI


Oincea Alexandru


BUCUREȘTI Șl

Meeting Title: ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, DIN DATA DE 08.10.2019, ORA 1400 ___

Sectorul 1 al Municipiului București __REGISTRATURĂ GENERA

PAROHIA

16. OCT. 2019

_ ----

Primit răspuns / completare petiție Semnătură de primire........................


SFÂNTUL

APOSTOL

ANDREI-

CHITILA, AVÂND

CA OBIECT

FINANȚAREA DE

CĂTRE

SECTORUL 1 AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI A

CHELTUIELILOR

DE INVESTIȚII

NECESARE

PENTRU

REALIZAREA

LUCRĂRILOR DE

REAMENAJARE

A PAROHIEI,

SITUATĂ ÎN

ȘOSEAUA

CHITILA NR.

138, SECTOR 1

25        Voteltem PROIECTUL 24        No 00:05:00                      00:00:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

ACORDAREA

UNUI SPRIJIN

FINANCIAR

PATRIARIIIEI

ROMÂNE ÎN

VALOARE DE

10.000.000 LEI


LA CATEDRALA

MÂNTUIRII

NEAMULUI

(CATEDRALA

NAȚIONALĂ)

26         Vote Item


26         Vote Item


PROIECTUL 25        No 00:05:00                      00:00:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

ACORDAREA

UNUI SPRIJIN

FINANCIAR

PAROHIEI

"IZVORUL

TĂMĂDUIRII" -

MAVROGHENI

DIN BUCUREȘTI,

SECTOR 1, ÎN

VALOARE DE

152.201 LEI ÎN

VEDEREA

FINANȚĂRII

LUCRĂRILOR DE

RESTAURARE A

MOBILIERULUI

ECLEZIAL

27         Vote Item


27         Vote Item


PROIECTUL 26        No 00:05:00                      00:00:00

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

PRIVIND

RESPINGEREA

PLÂNGERII

PREALABILE

FORMULAIÂ DE

UNIUNEA

SALVAȚI                                                Oancea Alexandru

ROMANIA PRIN

DOAMNA

ILINCA

MACARIE -


'Setwirl Sfmfimipiului București REGISTRATURĂ GENERALĂ r ■■      -     ---------

16. OCT. 2019

Primit răspuns / completare petiție

Semnătură de primire...................


CONSILIER

LOCAL AL

SECTORULUI 1

AL

MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI

 • 28         Vote Item PROIECTUL 27

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STATULUI DE FUNCȚII AL POLIȚIEI LOCALE SECTOR 1

 • 29         Vote Item PROIECTUL 28

PROIECT DE

HOTĂRÂRE PRIN

CARE SE

SOLICITĂ

CONSILIULUI

GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI ÎMPUTERNICIRE A EXPRESĂ ÎN

VEDEREA

COOPERĂRII

ÎNTRE

CONSILIUL

LOCAL AL

SECTORULUI 1,

PRIN SECTORUL 1 Al

No 00:05:00                       00:00:00


No 00:05:00                       00:00:00MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Șl FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE RUGBY, ÎN VEDEREA ACORDĂRII UNUI SPRIJIN FINANCIAR

PENTRU

REALIZAREA ÎN

COMUN A

UNOR ACȚIUNI

Șl ACTIVITĂȚI

CU CARACTER

SPORTIV Șl

SOCIAL-

EDUCATIV Șl A

UNOR LUCRĂRI,

PRIN

IMPLEMENTARE

A UNOR

PROIECTE Șl

PROGRAME

SPECIFICE PE

STADIONUL

NAȚIONAL DE

RUGBY"ARCUL

DE TRIUMF" -

BAZA SPORTIVĂ

DIN BD.

MĂRĂȘTI NR.

18-20

 • 30        Voteltem PROIECTUL 29        No 00:05:00

  00:00:00


  Oancea AlexandruPROIECT DE

HOTĂRÂRE PRIN

CARE SE

Sectorul 1 al Municipiului București DEniQTDATiiPĂ GENERALĂ

SOLICITĂ

I

CONSILIULUI

16. OCT. 2019

GENERAL AL

Primit răspuns / completare pet

(ie

MUNICIPIULUI

Semnătură de primire.....................

BUCUREȘTI ÎMPUTERNICIRE A EXPRESĂ PRIVIND ÎNCHEIEREA UNUI PROTOCOL DE COLABORARE ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, PRIN CENTRUL CULTURAL AL SECTORULUI 1, SOCIETATEA FOTBAL CLUB RAPID 1923 S.A. Șl ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV CENTRUL DE PERFORMANȚĂ RAPID BUCUREȘTI, ÎN VEDEREA PROMOVĂRII Șl SUSȚINERII

31


Agenda Items

ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITA

R DE PE RAZA

SECTORULUI 1

AL


MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI

Discussion Item Diverse 1 -

Plângere prealabila formulata de Compania

Romprest

Servicii SA cu privire la solicitarea revocării


No 00:05:00


00:00:00


Vote Iteml

Title


Description


Hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului București nr.


258, 259 si 261 adoptate in ședința ordinara din data de


28.08.2019


DESCĂRCAREA PROCESULUI-VERBAL AL ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN

DATA 30.09.2019


art. 139 (1) art.5 ee)


Who can participate in the vote?

Secret Options


Only delegates with a badge


Overall level: Delegates


Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting in


Sectorul 1 al Municipiului București

voting indication

REGISTRATURĂ GENERALĂ

Status

Voted

16. OCT. 2019

[2] PENTRU

17/17

l

[3] ABȚINERE

4/4

Primit răspuns f completare petiție Semnătură de orimire........

[4] ÎMPOTRIVA

3/3

Total voted (delegates / weight)

24/24

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

24/24

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

PROCESUL VERBAL APROBAT SI DESCĂRCAT

Delegates

Title


Name


Group


POPA DANIELA


UNPR


GONCEAGHEORGHITA


UNPR


LIVIU


SUDITU RALUCA


PSD


GABRIELA


DAMIAN GEORGE


UNPR


DEACONU ALEXANDRU


ALDE


ȘTEFAN


IORDAN FLOREA


PSD


ZAMFIR VICTOR


ALDE


CRISU FLORIAN MISU


PSD


TUDOSE CRISTIAN


PSD


ADRIAN


CONDURACHI ECATERINA PSD


RALUCA


COMANICI ANCUTA


PSD


Authority by           Vote Choice      weight

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

ABTINERE[3]

PENTRU[2]

PENTRU [2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]


SORINA

PORUMB RAMONA


PNL


GRIGORESCU IULIANA


PNL


PENTRU[2]

PENTRU[2]


CRISTINA


PAIUSI OLIVER LEON


USK


GEORGESCU ADRIANA


PNL


MIHAELA1

1

1

1


21

22

 • 23

 • 24

 • 25

 • 27

 • 28

29


MACARIE ILINCA

USR

SUVACVIRGII ADRIAN

PNL

BANISOR DORINA

USR

LUMINIȚA

OLTEANU VIRGIL

PNL

MADALIN

SION DRAGOS FLORIN

USR

MUNTEANU CRISTINA

USR

SIMONA

VIERU MANUEL

USR

AUGUSTIN

MURESAN MÂNU EL A

USR


32               NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP


PENTRU[2]

PENTRUI2]

IMPOI RIVA[4]

PENTRU[2]

ABTINERE[3]

ABTINERE[3]

IMPOTRIVA[4]

ABTINERE[3]

PENTRU[2]


Vote Item2


Title


Description


APROBAREA ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DE CONSILIU

DIN ZIUA 08 10 2019

art. 135 (7) art.5 ee)

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

23/23

[3] ABȚINERE

1/1

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

24/24

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

24/24

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

ORDINEA DE ZI A FOST APROBATA

Delegates

Oancea Alexandru

\ /

Meeting Title: ȘEDINȚA EXTRAORDINARA,


DIN DATA DE 08.10.2019, ORA 1400


ID

Title

Name

Group

2

POPA DANIELA

UNPR

4

GONCEA GHEORGHITA

UNPR

LIVIU

5

SUDITU RALUCA

PSD

GABRIELA

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

7

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

ȘTEFAN

8

IORDAN FLOREA

PSD

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA


Sectorul 1 al Municipiului București REGISTRATURĂ GENERALĂ

Authority by            Vote

PENTI

PENT

lh<

LU[

<0(

Se

ice       weight

L 16. OC^ 2019

ițit răspuns / completare pel mătură de primire.....................

ție


PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]


15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

17

PORUMB RAMONA

PNL

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

CRISTINA

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

20

GEORGESCU ADRIANA

PNL

MIHAELA

21

MACARIE I LINCA

USR

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

23

BANISOR DORINA

USR

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

MADALIN

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA USR


PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

ABTINERE[3]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]


32


NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP


Oancca Alexandru


PENTRU[2]

PENTRU[21Vote Item3


Title


PROIECTUL 2 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA


RECTIFICĂRII BUGETULUI GENERAL CENTRALIZAT AL SUBDIVIZIUNII


ADMINISTRATIV-TERITORIALE SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI


BUCUREȘTI PE ANUL 2019


Description


art. 139 (3) art.5 cc)


Who can participate in the vote?


Only delegates with a badge


Secret Options


Overall level: Delegates


Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage


voting indication


Status


Voted


[2] PENTRU


12/12


[3] ABȚINERE


5/5


[4] ÎMPOTRIVA


7/7


Total voted (delegates / weight)


24/24


Total not voted (delegates / weight)


0/0


Entitled to vote (delegates / weight)


24/24


Outcome


Unanimous voting


False


PROIECTUL DE HOTARARE A FOST RESPINS


Delegates


ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

UNPR

PENTRU[2]

1

LIVIU

5

SUDITU RALUCA

PSD

PENTRU[2]

1

GABRIELA

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[2]

1

ȘTEFAN

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

Oancea Alexandra

9

ZAMFIR VICTOR.

ALDE

PENTRU [2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

,• PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PEN'

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PEN'

RALUCA


Sectorul 1 al Municipiului București Registratura generai ă 3U 2]        ' I —

1 6. OCT. 2019

i________________                         _____________________

ftifPit răspuns / completare petiție

Semnătură de orimiro


15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

17

PORUMB RAMONA

PNL

ABTINERE[3]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

ABTINERE[3]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

IMPOTRIVA[4]

1

20

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

ABTINERE[3]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABTINERE[3]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

ABTINERE[3]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

IMPOTRIVA[4]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

IMPOTRIVA[4]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

I

Vote Item4

Title


Description

Who can participate in the vote?


Secret Options


PROIECTUL 3 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUAREA DE CĂTRE

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI A CREDITELOR

CONTRACTATE DE ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR SECTOR 1 BUCUREȘTI DE

LA BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. Șl RAIFFEISEN BANK S.A.

art. 139 (3) art.5 cc)

Only delegates with a badge

Overall level: Delegates


Status

Voted

[2] PENTRU

12/12

[31 ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

12/12

Total voted (delegates / weight)

24/24

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

24/24

Outcome

Unanimous voting

False

PROIECTUL DE HOTARARE A FOST RESPINS

Delegates

ID

Title     Name

Group

Authority by           Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PFNTRlipi

1

4

GONCEA GHEORGHITA

UNPR

PENTRU[2]

1

LIVIU

5

SUDITU RALUCA

PSD

PENTRU[2]

1

GABRIELA

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[2]

1

ȘTEFAN

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[2]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[2]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[2]

1

SORINA

17

PORUMB RAMONA

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

IMPOTRIVA[4]

i

CRISTINA

I9

PAIUSI OLIVER LEON

USR

IMPOTRIVA[4]

1

20

GEORGESCU ADRIANA

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

MIHAELA

Oancca Alexandru

21

MACARIE ILINCA

USR

\     IMPț)TRIVA(4]

1Meeting Title: ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, DIN DATA DE 08.10.201 S,ORA^OO;1£

REGISTRATURĂ generală

22


SUVAC VIRGIL ADRIAN


PNL


IMP(>TfflVA[4j


23


BANISOR DORINA


USR


24


25

 • 27

 • 28

29


LUMINIȚA


OLTEANU VIRGIL


PNL


IMP< )THIVA[41 ___1__

Primit răspuns /completare petiție

Semnătură de primire.............

î "


IMPOTRIVA[4]


MADALIN

SION DRAGOS FLORIN USR MUNTEANU CRISTINA USR SIMONA

VIERU MANUEL        USR

AUGUSTIN

MURESAN MANUELA   USR


32               NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP


IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

PENTRU[2]


Vote ltem5


Title

PROIECTUL 4 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA

PROIECTULUI PILOT Șl A CRITERIILOR DE SELECȚIE A IMOBILELOR

PRIVIND CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A LOCUINȚELOR

UJNIFAMILIALE LA NIVELUL SECTORULUI 1AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Description

art. 139 (3) art.5 cc)

K2-433


Who can participate in the vote?

Secret Options

Status


Only dclcgates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Voted


 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA


17/17

0/0

7/7


Total voted (delegates / wcight)         24/24

Total not voted (delegates / weight) 0/0

Entitiea to vote (delegates / weight) 24/24


Outcome


[2] PENTRU


Unanimous votingID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weiglit

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

UVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

32              NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP


PEN


REGISTRATURĂ GENERALĂ


RL|[2] 16. OCT.12O19

Primit răspuns / completare petiție

Semnăluri de primire........................

Vote Item6

Title


Description

Who can participate in the vote?

Secret Options

Status


 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting


PROIECTUL 5 PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA

DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE Șl A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI DE "LUCRĂRI DE REABILITARE Șl MODERNIZARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ PIA BRATIANU"

art. 139 (3) art.5 cc)

K2-435

Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication

Voted 17/17

7/7

0/0

24/24

0/0

24/24

[2] PENTRU

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates


ID

Title

Name

Group

Authority by           Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

UNPR

PENTRU[2]

1

LIVIU

5

SUDITU RALUCA

PSD

PENTRU[2]

1

GABRIELA

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[2]

1

ȘTEFAN

Oancea Alexandru

R

IORDAN FIORFA

PSD

\       '   PENTRU [21

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

17

PORUMB RAMONA

PNL

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

CRISTINA

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

20

GEORGESCU ADRIANA

PNL

MIHAELA

21

MACARIE ILINCA

USR

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

23

BANISOR DORINA

USR

LUMINIȚA

24

OITEANU VIRGIL

PNL

MADALIN

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

SIMONA

28

VIFRU MANUEL

USR

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR


PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENIRU[2]

IMPOTRIVA[4]

PENTRU[2]


IMPOTRIVA[4]

PENTRU[2]

IMPOTRIVA[4]

PFNTRIJ[2]


IMP0TRIVA[4j         1

IMP0TRIVA[4]         1


IMPOTRIVA[4]         1


Tuesday, October 8, 2019 3:17:40 PM
9

11

ZAMFIR VICTOR

CRISU FLORIAN MISU

ALDE

PSD

PENTRU[2]

PENTRU|2|

1

1

.12

TUDO5E CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

17

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ABTINERE[3]

1

20

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

ABTINERE[3]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PCNTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

ABTINERE[3]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRIJ[2]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

ABTINERE[3]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

ABTINERE[3]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

ABTINERE[3]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

ABTINERE[3]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Item7

Title                              PROIECTUL 6 PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA

DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE Șl A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI "LUCRĂRI DE REABILITARE SI MODERNIZARE CONSTRUCȚIE EXISTENTA LA ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 13"

Who can participate in the vote?


Only delegates with a badge


16. OCT. 2019

Secret Options


Overall level: Delegates


Primit răspuns / completare petiție

Individual level: Only Vote Mașter, Operator


voting indication


Status


Voted


 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting


17/17

7/7

0/0

24/24

0/0

24/24

[2] PENTRU

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA


Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

UNPR

PENTRU[2]

1

LIVIU

5

SUDITU RALUCA

PSD

PENTRU [2]

1

GABRIELA

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[2]

1

ȘTEFAN

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[2]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[2]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[2]

1

SORINA

17

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

Oancea AlexandrjPENTRU^

1

CRISTINA

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ABTINERE[3]

1

20

GEORGESCU ADRIANA

PNL

PENTRU[2]

1

MIHAELA

21

MACARIE ILINCA

USR

ABTINERE[3]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

USR

ABTINERE[3]

1

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

PENTRU[2]

1

MADALIN

25

SION DRAGOS l-LORIN

USR

ABTINERE[3]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

ABTINERE[3]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

ABTINERE[3)

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

ABTINERE[3]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Item8

Title

PROIECTUL 7 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA

DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE Șl A INDICATORILOR TEHNICO-

ECONOMICI Al INVESTIȚIEI "LUCRĂRI DE REABILITARE Șl MODERNIZARE

CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ LA COLEGIUL ECONOMIC VIRGIL MADGEARU"

Description

art. 139 (3) art.5 cc)

K2-437

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

17/17

[3] ABȚINERE

7/7

[4] iMPOiRivA

0/0

lotal voted (delegates / weight)

24/24

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

24/24                   Oancea Alexand u

Outcome

[2] PENTRU                 \       /

OR'AI UdVMicipiului București REGISTRATURĂ GENERALĂ


Unanimous voting                     False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

16. OCT. 2019


Primit răspuns I completare petiție


Delegates


Semnătură de primire.........................

ID

Title

Name

Group

Authority by           Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

17

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ABTINERE[3]

1

20

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

ABTINERE[3]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANI5OR DORINA

LUMINIȚA

USR

ABTINERE[3]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

25

SION DRAGOS TLORIN

USR

ABTINERE[3]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

Oancea

\ /

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

ABTINERE[3]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

ABIINERE|3j

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Item9

Title


PROIECTUL 8 PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA

DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE $1 A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI "LUCRĂRI DE REABILITARE, MODERNIZARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ Șl CONSTRUIREA UNEI SĂLI DE SPORT LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ URUGUAY"

Description

art. 139 (3) art.5 cc)

K2-438

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Ovorall Iovei: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

17/17

[3] ABȚINERE

7/7

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

24/24

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

24/24

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by           Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU [2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

UNPR

PENTRU[2]

1

LIVIU

5

SUDITU RALUCA

PSD

PCNTRU[2]

1

GABRIELA

Oancea Alexaî.Ji u

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

\    PENTRU [2]

1

50/86

11


12


DEACONU ALEXANDRU


ȘTEFAN


IORDAN FLOREA


ZAMFIR VICTOR


CRISU FLORIAN MISU


TUDOSE CRISTIAN


ALDE


PSD


ALDE


PSD


PSD


Sectorul 1 al Municipiului București

generală


16, OCT. 2019

PENTRl [2]L

Primit răspuns / completare petiție Semnitură de primire........................


PENTRU[2]


PENTRU[2]


PENTRU[2]


PENTRU[2]


ADRIAN

1

PENTRU[2]

CONDURACHI ECATERINA PSD

13

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

17

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ABTINERE[3]

1

20

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

ABTINERE[3]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

ABTINERE[3]

I

24

OLTEANU VIRGII

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

I

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

ABTINERE[3]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

ABTINERE[3]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

ABTINERE[3]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

ABTINERE[3]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIANPMP

PENTRU[2]

1

Voie itemlu

Title


Tuesday, October 8, 2019 3:17:40 PMPROIECTUL 9 PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA

DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE Șl A INDICATORILOR TEHNICO-

ECONOMICI Al INVESTIȚIEI "LUCRĂRI DE REABILITARE Șl MODERNIZARE

CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ LA LICEUL TEORETIC JEAN MONNET"

51/86

Description


art. 139 (3) art.5 cc)


K2-439


Who can participate in llie voie?

Secret Options


Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mastei, Operator voting indication, Signage voting indication


Status


Voted


 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting


17/17

7/7

0/0

24/24

0/0

24/24

[2] PENTRU

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA


Delegates


ID       Title Name


Group


2

 • 4

 • 5

 • 6

 • 7

 • 8

9

11

12

13

15

17


POPA DANIELA


GONCEA GHEORGHITA


LIVIU


SUDITU RALUCA


GABRIELA


DAMIAN GEORGE


DEACONU ALEXANDRU


ȘTEFAN


IORDAN FLOREA


ZAMFIR VICTOR


CRISU FLORIAN MISU


TUDOSE CRISTIAN


ADRIAN


UNPR


UNPR


PSD


UNPR


ALDE


PSD


ALDE


PSD


PSD


CONDURACHI ECAIERINA PSD


RALUCA


COMANICI ANCUTA


SORINA


PORUMB RAMONA


PSD


PNL


Authority by           Vote Choice      weight

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PFNTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENIRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

Oaneea Alexandru

\ PENTRU(2)


Sectorul 1 al Municipiului București

REGISTRATURĂ GENERALA


ORA-T40U

16. OCT. 2019

GRIGORESCU IULIANA PNL

CRISTINA

PAIUSI OLIVER LEON USR

GEORGESCU ADRIANA PNL


PENTRl Wmit răspuns Completare petiție


Semnătură de primire....................—


ABTINERE[3]          1

PENTRU[2]            1


MIHAELA

MACARIEILINCA        USR

SUVACVIRGIL ADRIAN PNL BANISOR DORINA      USR

LUMINIȚA

OLTEANU VIRGIL        PNL

MADALIN

SION DRAGOS FLORIN   USR

MUNTEANU CRISTINA   USR

SIMONA

VIERU MANUEL        USR

AUGUSTIN

MURESAN MANUELA    USR

ABTINERE[3]

PENTRU[2]

ABTINERE[3]


NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

ABTINERE[3]

ABTINERE[3]

ABTINERE[3]

ABTINERE[3]

PENTRU[2]


Vote Iteml 1


Title


PROIECTUL 10 PROIECT DE IIOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA


Description


DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE Șl A INDICATORILOR

INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI "LUCRĂRI DE REABILITARE Șl MODERNIZARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ CORP ȘCOALĂ LA COLEGIUL TEHNIC MEDIA"

art. 139 (3) art.5 cc)

K2-440


Who can participate in the vote?

Secret Options

Status

 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)


Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual Iovei: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signagc

voting indication

Voted


17/17

7/7

0/0

24/24Total not voted (delegates / weight)


0/0


Entitled to vote (delegates / weight) 24/24


Outcome


[2] PENTRU


Unanimous voting


False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA


Delegates


Title


Name


Group


Authority by


Vote Choice


weight


POPA DANIELA


GONCEA GHEORGHITA


UNPR


UNPR


PENTRU[2]           1

PENTRU[2]           1


LIVIU

SUDIIU RALUCA


PSD


PENTRU[2]           1


GABRIELA

DAMIAN GEORGE


UNPR


DEACONU ALEXANDRU


ALDE


STFFAN


IORDAN FLORFA


PSD


ZAMFIR VICTOR


ALDE


CRISU FLORIAN MISU


PSD


TUDOSE CRISTIAN


PSD


PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]


ADRIAN

CONDURACHI ECATERINA PSD


RALUCA


COMANICIANCUTA PSD


PENTRU[2]           1

PENTRU[2]           1


SORINA

PORUMB RAMONA     PNL

GRIGORESCU IULIANA   PNL

CRISTINA

PAIUSI OLIVER LEON     USR

GEORGESCU ADRIANA  PNL

MIHAELA

MACARIEILINCA        USR

SUVAC VIRGIL ADRIAN   PNL

BANISOR DORINA       I.ISR

LUMINIȚA

OLTEANU VIRGIL        PNL

MADALIN

PENTRU[2]           1

PENTRU[2]           1


ABTINEREI31

PENTRU[2]

ABTINERE[3]

PENTRU[2]

ABȚIN ERE[3]25


SION DRAGOS FLORIN


USR


27


MUNTEANU CRISTINA


USR


Sectorul 1 al Municipiului București

corala

__16. OCT. 2019

ABTINiREțâ^             __

Primit răspuns / completare petiție

ABTIN             de primitle........................


SIMONA

28


VIERU MANUEL        USR


AUGUSTIN


29


MURESAN MANUELA USR


ABTINERE[3]          1

ABTINERE[3]          1


32              NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]            1


Vote Item12

Title

PROIECTUL 11 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA

DOCUMENTAȚIEI TEHNICO- ECONOMICE Șl A INDICATORILOR TEHNICO- ECONOMICI Al INVESTIȚIEI "LUCRĂRI DE REABILITARE Șl MODERNIZARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.

183"

Description

art. 139 (3) art.5 cc)

K2-447

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

17/17

[3] ABȚINERE

7/7

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

24/24

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

24/24

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

UNPR

PENTRU[2]

Oancea Alexandru

1

LIVIU

5

SUDITLJ RAI UCA

GARRIFI A

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PFNTRIIP]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

17

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORFSCII IIIIIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ABTINERE[3]

1

20

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

ABTINERE[3]

1

22

SUVACVIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

ABTINERE[3]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

ABTINERE[3]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

ABȚIN ERE[3]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

ABTINERE[3]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

ABTINERE[3]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Item13

Title


Oancea Alexandra

PROIECTUL 12 PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRUAPROBAREA


Sectorul 1 al Municipiului Bucure;

general

16. OCT. 2019

DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE Șl A INC

ICĂIORILOR TFHNlfn-

Primit răspuns /complel


ECONOMICI Al INVESTIȚIEI „LUCRĂRI DE REABILI1 CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ Șl CONSTRUIRE SALĂ SPORT LA COLEGIUL

TEHNIC FEROVIAR MIHAI I"

Description

art. 139 (3) art.5 cc)

K2-452

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

17/17

[3] ABȚINERE

7/7

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

24/24

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

24/24

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Titie

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEAGHEORGHITA

UNPR

PENTRU[2]

1

LIVIU

5

SUDITU RALUCA

PSD

PENTRU[2]

1

GABRIELA

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[2]

1

ȘTEFAN

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[2]

1

ADRIAN

Ouncea Alexandru

13

CONDURACHI ECATERINA

PSD

\ /

\   /

PENTRU[2]

1

15

' RALUCA

PENTRU[2]

1

COMANICI ANCUTA

PSD

17

SORINA

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

PENTRU[2]

1

19

CRISTINA

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ABTINERE[3]

1

20

GEORGESCU ADRIANA

PNL

PENTRU[2]

1

21

MIHAELA

MACARIE ILINCA

USR

ABTINERE[3]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

USR

ABTINERE[3]

1

24

LUMINIȚA

OLTEANU VIRGIL

PNL

PENTRU[2]

1

25

MADALIN

SION DRAGOS FLORIN

USR

ABTINERE[3]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

ABTINERE[3]

1

28

SIMONA

VIERU MANUEL

USR

ABTINERE[3]

1

29

AUGUSTIN

MURESAN MANUELA

USR

ABTINERE|3J

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Item14

Title

PROIECTUL 13 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA

DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE Șl A INDICATORILOR

TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI "LUCRĂRI DE REABILITARE Șl MODERNIZARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ - CORPURILE A, B, C Șl D LA COLEGIUL NAȚIONAL ION NECULCE"

Description

art. 139 (3) art.5 cc)

K2-453

Wno can participate in the vote?

Secret Options

Status


Only aelegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Voted


Oancea Alexandru • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting


17/17

7/7

0/0

24/24

0/0

24/24

[2] PENTRU

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA


16. OCT. 2019'

Primit răspuns / completare petiție

Semnătură de primire........................


Delegates


Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

GONCEA GHEORGHITA

UNPR

PENTRU [2]

1

LIVIU

SUDITU RALUCA

PSD

PENTRU[2]

1

GABKIELA

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU [2]

1

ȘTEFAN

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[2]

1

ADRIAN

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[2]

1

RALUCA

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[2]

1

SORINA

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRUL2]

1

GRIGORESCU IULIANA

PNL

PENTRU[2]

1

CRISTINA

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ABTINERE[3]

1

GEORGESCU ADRIANA

PNL

PENTRU[2]

1

MIHAELA

?3

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

ABTINERE[3]

1

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

PENTRUL2J

1

MADALIN

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

ABTINERE[3]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

ABTINERE[3]

1

SIMONA

28

VIERU MANUEL

USR

ABTINERE[3]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

ABTINERE[3]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Item15

[2] PENTRU


Title

PROIECTUL 14 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APRORAREA

DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE Șl A INDICATORII OR TFHNICO-CCONOMICI Al INVESTIȚIEI "LUCRĂRI DE REABILITARE Șl MODERNIZARE CONSI RUC | IE EXIS I ENIĂ LA LICEUL TEORETIC CONSTANTIN BRÂNCOVEANU”

Description

art. 139 (3) art.5 cc)

«2-454

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

18/18

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not votod (delegates / weight) 0/0

Entitled to vote (delegates / weight) 24/24

Outcome


[2] PENTRU

Urianimous voting

FalseID


Title Name


POPA DANIELA


Group

UNPR


Authority by


Sectorul 1 al Municipiului București REGISTRATURĂ GENERALĂ dRĂTTOO---

1   16. OCT, 2019

J

Vote Cfftjiirat răspun»tâdntyetare petiție PENTR»V-Urtd?pri,nitf-.......................


GONCEA GHEORGHITA


UNPR


LIVIU


SUDITU RALUCA


GABRIELA


DAMIAN GEORGE


DEACONU ALEXANDRU


ȘTEFAN


IORDAN FLOREA


ZAMFIR VICTOR


CRISU FLORIAN MISU


TUDOSE CRISTIAN


ADRIAN


PSD


UNPR


ALDE


PSD


ALDE


PSD


PSD


CONDURACHI ECATERINA PSD


RALUCA


COMANICI ANCUTA


SORINA


PORUMB RAMONA


GRIGORESCU IULIANA


CRISTINA


PAIUSI OLIVER LEON


GEORGESCU ADRIANA


MIHAELA


MACARIE ILINCA


SUVAC VIRGIL ADRIAN


BANISOR DORINA


LUMINIȚA


OLTEANU VIRGIL


MADALIN


SION DRAGOS FLORIN


MUNTEANU CRISTINA


SIMONA


VIERU MANUEL


AUGUSTIN


MURESAN MANUELA


PSD


PNL


PNL


USR


PNL


USR


PNL


USR


PNL


USR


USR


USR


USR


NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP


PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

ABTINERE[3]

PENTRU[2]

ABTINERE[3]

PENTRU[2]

PENTRU[2]


PENTRU[2]


ABTINERE[3]

ABTINERE[3]

ABTINERE[3]

Oancea Alcxaru ABTINERE[3]

\       J PENTRU[2]


Vote Item 16

Title

PROIECTUL 15 PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA

DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE Șl A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI DE "LUCRĂRI DE REABILITARE Șl MODERNIZARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ SFÂNTUL NICOLAE"

Description

art. 139 (3) art.5 cc)

K2-455

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

votinq indication

Status

Voted

[2] PENTRU

17/17

[3] ABȚINERE

6/6

[4] ÎMPOTRIVA

1/1

Total voted (delegates / weight)

24/24

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

24/24

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU [2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1


15

 • 17

 • 18

 • 19

 • 20

21

22

 • 23

 • 24

 • 25

 • 27

 • 28

29


RALUCA

COMANICI ANCUTA

PSD

SORINA

PORUMB RAMONA

PNL

GRIGORESCU IULIANA

PNL

CRISTINA

PAIUSI OLIVER LEON

USR

GEORGESCU ADRIANA

PNL

MIHAELA

MACARIE ILINCA

USR

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

BANISOR DORINA

USR

LUMINIȚA

OLTEANU VIRGIL

PNL

MADALIN

SION DRAGOS FLORIN

USR

MUNTEANU CRISTINA

USR

SIMONA

VIERU MANUEL

USR

AUGUSTIN

MURESAN MANUELA

USR


PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

ABTINERE[3]

PENTRU[2]

ABTINERE[3]

PENTRU[2]

IMPOTRIVA[4]


PENTRU[2]


32              NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP


ABTINERE[3]

ABTINERE[3]

ABTINERE[3]

ABTINERE[3]

PENTRU[2]


Vote Item17

Title


PROIECTUL 16 PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA

DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE Șl A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI DE "LUCRĂRI DE REABILITARE Șl MODERNIZARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ" LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GEO BOGZA”


Description


art. 139 (3) art.5 cc)


Who can participate in the vote?


K2-456

Only delegates with a badge


Oancea AlexandruSecret Options


Overall level: Delegates


Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage voting indication


Status


Voted


 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting


17/17

7/7

0/0

24/24

0/0

24/24

[2] PENTRU

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA


Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEAGHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRU[2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[2]

1

SORINA

17

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

PENTRU[2]

1

CRISTINA

Oancea Alexandru

\         r

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

\       /ABTINERE[3]

1

Tuesday, October 8, 2019 3:17:40 PM                                                     \\J        64/86

A

20


GEORGESCU ADRIANA


PNL


21


22


23


24


25

 • 27

 • 28

29


MIHAELA


MACARIE ILINCA


SUVAC VIRGIL ADRIAN


BANISOR DORINA


LUMINIȚA


OLTEANU VIRGIL


MADALIN


USR


PNL


USR


PNL


SION DRAGOS FLORIN USR MUNTEANU CRISTINA USR SIMONA

VIERU MANUEL        USR

AUGUSTIN

MURESAN MANUELA   USR


32               NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP


Vote Item18


Title


Description


Who can participate in the vote?

Secret Options


> iSKSl ila4fljQcipiului București

REGISTRATURA generală


PENTR J[2 ]


16. OCÎ. 2019

Primit răspuns / completare pet ție

ABTINț8aaâturtdepriw,fe........................


PENTRU[2]


ABTINERE[3]


PENTRU[2]


ABTINERE[3]

ABȚIN ERE[3]

ABTINERE[3]

ABTINERE[3]

PENTRU[2]


PROIECTUL 17 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA


DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE Șl A INDICATORILOR TEHNICO-

ECONOMICI Al INVESTIȚIEI „LUCRĂRI DE REABILITARE Șl MODERNIZARE

CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ MR. 162


art. 139 (3) art.5 cc)


K2-458


Only delegates with a badge

Overall level: Delegates


Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage


voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

17/17

[3] ABȚINERE

7/7

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Totai voted (delegates / weight)

24/24

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

24/24

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA


Delegates


Title Name                 Group

POPA DANIELA         UNPR

GONCEA GHEORGHITA UNPR

LIVIU

SUDITU RALUCA       PSD

GABRIELA

DAMIAN GEORGE      UNPR

DEACONU ALEXANDRU  ALDE

ȘTEFAN

IORDAN FLOREA

ZAMFIR VICTOR

CRISU FLORIAN MISU

TUDOSF CRISTIAN


ADRIAN


CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

COMANICI ANCUTA     PSD

SORINA

PORUMB RAMONA     PNL

GRIGORESCU IULIANA PNL CREȘTINA

PAIUSI OLIVER LEON USR GEORGESCU ADRIANA PNL MIHAELA

MACARIEILINCA        USR

SUVACVIRGIL ADRIAN PNL BANISOR DORINA      USR

LUMINIȚA

OLIEANU VIRGIL        PNL

MADALIN

SION DRAGOR FIORIN   USR

MUNTEANU CRISTINA   USR

SIMONA

VIERU MANUEL        USR


Authority by           Vote Choice      weight

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENIRU[2J

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

ABTINERE[3]

PENTRU[2]

ABTINERE[3]

PENTRU[2]

ABTINERE[3]


PENTRU[2]            1


ABTINERE[3]          1


ABTINERE[3]AUGUSTIN

29             MURESAN MANUELA USR

32               NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

ORA Wfltipiului București

REGISTRATURĂ GENERALĂ


p" '             ---

16. OCT. 2019

ABȚIN            ----1---

Primit răspuns / completare pet (ie PENTlțlOnătoră de primiri........................


Vote Item19

Title

PROIECTUL 18 PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA

DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE Șl A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI "LUCRĂRI DE REABILITARE Șl MODERNIZARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ" LA COLEGIUL NAȚIONAL ION LUCA CARAGIALE"

Description

art. 139 (3) art.5 cc)

K2-459

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

17/17

[3] ABȚINERE

in

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

24/24

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

24/24

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by           Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEAGHEORGHITA

UNPR

PENTRU[2]

1

LIVIU

5

SIIDITIJ RAIIJCA

PSD

PENTRUI2]

1

GABRIELA

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

Oancea Alexandru

7

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

\          / PENTRU[2]

1

ȘTEFAN

8

IORDAN FIORFA

PSD

PENTRUJ2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

17

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ABTINERE[3]

1

20

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

ABTINERE[3]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

ABTINERE[3]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

ABTINERE[3]

1

27

MUNTEANIJ CRISTINA

SIMONA

USR

ABTINERE[3]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

ABTINERE[3]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

ABTINERE[3]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote ltem20

Tiile


PROIECTUL 13 PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA


DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ELONOMICE Șl A INDICATORILOR

TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI DE „LUCRĂRI DE REABILITARE, OanceaAJalta^)ERN|ZARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ Șl CONSTRUIREA UNEI SĂLI E SPORT LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NICOLAE GRIGORESCU"Description

Who can participate in the vote?

Secret Options

Status

 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting


art. 139 (3) art.5 cc)

K2-460

Only delegates with a badge


S0RA1 î40Oipiului București

REGISTRATURĂ GENERALĂ —--——--

1 b. OCT. 2019

Pr mit răspuns /completare petiție

Semnătura de primire........................


Overall level: Delegates


Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage


voting indication

Voted

17/17

7/7

0/0

24/24

0/0

24/24

[2] PENTRU

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA


Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Cholce

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

UNPR

PENTRU[2]

1

LIVIU

5

SUDITU RALUCA

PSD

PENTRU[2]

1

GABRIELA

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[2]

1

ȘTEFAN

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[2]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[2]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[2]

1

SORINA

Oancea Alexaru

17

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ABTINERE[3]

1

20

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

ABTINERE[3]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

ABTINERE[3]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

ABTINERE[3]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

ABȚIN ERE[3]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

ABTINERE[3]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

ABTINERE[3]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Item21

Tltle

PROIECTUL 20 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA IMPLEMENTĂRII PROGRAMULUI "MASĂ CALDĂ GRATUITĂ" PENTRU FI FVII DIN CADRUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT COLEGIUL TEHNIC DE AERONAUTICĂ "HENRI COANDĂ" ÎN ANUL ȘCOLAR 2019-2020

Description

art. 139 (3) art.5 cc)

K2-469

Who can participate in the vote?

Only delegates wilh a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[21 PENTRU

24/24

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

0/0                          Oancea Alcxandi

Total voted (delegates / weight)

24/24                       \        )

Meeting Title: ȘEDINȚA EXTRAORDINARA, DIN DATA DE 08.10.2019^QRAJ40Q-- r ...

*                                                                                                     Sectorul 1 al Municipiului Buairești .

registratură generalăTotal not voted (delegates / weight)

Entitled to vote (delegates / weight)

Outcome


0/0


24/24


[2] PENTRU


Unanimous voting


False
Primit răspuns I completare petiție

Semnătură de primire.


HOTARAREA A FOST ADOPTATA


Delegates


ID       Title Name


Group


2

 • 4

 • 5

 • 6

 • 7

 • 8

9

11

12

13

15

 • 17

 • 18

 • 19

 • 20

21

22

 • 23

 • 24


POPA DANIELA


GONCEA GHEORGHITA


LIVIU


SUDITU RALUCA


GABRIELA


DAMIAN GEORGE


DEACONU ALEXANDRU


ȘTEFAN


IORDAN FLOREA


ZAMFIR VICTOR


CRISU FLORIAN MISU


TUDOSE CRISTIAN


ADRIAN


UNPR


UNPR


PSD


UNPR


ALDE


PSD


ALDE


PSD


PSD


CONDURACHI ECATERINA PSD


Authority by           Vote Choice       weight

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]


RALUCA

COMANICIANCUTA     PSD

SORINA

PORUMB RAMONA    PNL

GRIGORESCU IULIANA PNL CRISTINA

PAIUSI OLIVER LEON USR GEORGESCU ADRIANA PNL MIHAELA

MACARIEILINCA        USR

SUVAC VIRGIL ADRIAN PNL BANISOR DORINA      USR

LUMINIȚA

OLTEANU VIRGIL        PNL


PENTRU[2]            1


PENTRU[2]

PENTRU[2J

PENIRU12J

PENTRU[2]


PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]


MADALIN71/86
25

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

PENTRU[2]

1

5IMONA

28

VIERU MANUEL

USR

PENTRU[2]

1

AUGUSTIN

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Item22

Title

PROIECTUL 21 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PRIVIND APROBAREA

ACHIZI | IONĂRII IERENULUI SITUAT ÎN BUCUREȘTI, STR. ELENA VĂCĂRESCU NR. 21A, SECTOR 1, ÎN SUPRAFAȚĂ TOTALĂ DE 420 MP, PENTRU Șl ÎN NUMELE MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, DE CĂTRE CONSILIUL

LOCAL AL SECTORULUI 1 PRIN ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC

SFCTOR 1

Description

art. 139 (2) art.5 dd)

K2-470

Who can participate in the vote?

Only deiegates with a badge

Secret Options

Overall level: Deiegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

24/24

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (deiegates / weight)

24/24

Total not voted (deiegates / weight)

0/0

Entitled to vote (deiegates / weight)

24/24

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Deiegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

L

PENTRU[2]

1

4

GONCEAGHEORGHITA

UNPR

PENTRU[2]

1

72/86
Meetinq Title: ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, DIN DATA DE 08.10.201 ^eORAalMWOiuluiBucurești

3                                                                REGISTRATURĂ GENERALĂ

------— -
16. OCT. 2019

LIVIU


SUDITU RALUCA


GABRIELA


DAMIAN GEORGE


DEACONU ALEXANDRU


ȘTEFAN


IORDAN FLOREA


ZAMFIR VICTOR


CRISU FLORIAN MISU


TUDOSE CRISTIAN


ADRIAN


PSD


PENI


WiiîTi răspuns / completare petiție

Semnătură de primire........................


UNPR


ALDE


PSD


ALDE


PSD


PSD


CONDURACHI ECATERINA PSD


RALUCA


COMANICI ANCUTA


SORINA


PORUMB RAMONA


GRIGORESCU IULIANA


CRISTINA


PAIUSI OLIVER LEON


GEORGESCU ADRIANA


MIHAELA


MACARIE ILINCA


SUVAC VIRGIL ADRIAN


BANISOR DORINA


LUMINIȚA


OLTEANU VIRGIL


MADALIN


SION DRAGOS FLORIN


MUNTEANU CRISTINA


SIMONA


VIERU MANUEL


AUGUSTIN


MURESAN MANUELA


PSD


PNL


PNL


USR


PNL


USR


PNL


USR


PNL


USR


USR


USR


USR


NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP


Vote Item23


PENTRU[2]            1


PENTRU[2]            1


PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]


PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]


PENTRU[2]            1

PENTRU[2]            I


PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]


PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU [2]


PENTRU[2]            1


PENTRU12J            1

PENTRU[2]            1


Oancea Alexanih nTitle

PROIECTUL 22 PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA

DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICF - STUDIU DE FEZABILITATE Șl A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI „SISTEM

AUTOMAT DE ÎNCHIRIERE BICICLETE BUCUREȘTI - SECTOR 1"

Description

art. 139 (3) art.5 cc)

K2-471

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voling indication

Status

Voted

[2] PENTRU

I7/I7

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

7/7

Total voted (delegates / weight)

24/24

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

24/24

Outcome

I2J PENI RU

Unanimous voting

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

2

POPA DANIELA

UNPR

4

GONCEA GHEORGHITA

UNPR

LIVIU

5

SUDITU RALUCA

PSD

GABRIELA

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

7

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

ȘTEFAN


Authority by           Vote Choice      weight

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]

PENTRU[2]


8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PFNTRIJR]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PEN(RU[2J

1

ADRIAN

Oancca Alexandru

\ /

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

\      I PENTRU [2]

1

Tuesday, October8, 2019 3:17:40 PM

< 74/86

15


 • 17

 • 18

 • 19

 • 20

21

22

 • 23

 • 24

 • 25

 • 27

 • 28

29


RALUCA


COMANICI ANCUTA


PSD


SORINA

PORUMB RAMONA

PNL

GRIGORESCU IULIANA

PNL

CRISTINA

PAIUSI OLIVER LEON

USR

GEORGESCU ADRIANA

PNL

MIHAELA

MACARIE ILINCA

USR

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

BANISOR DORINA

USR

LUMINIȚA

OLTEANU VIRGIL

PNL

MADALIN

SION DRAGOS FLORIN

USR

MUNTEANU CRISTINA

USR

SIMONA

VIERU MANUEL

USR

AUGUSTIN

MURESAN MANUELA

USR


32               NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP


Vote Item24

Title


Description


Who can participate in the vote?


---16. OCT. 2019

-------—_

PENT fâspuns / completare pet ție Semnături de primire........................


PENTRU[2]

PENTRU[2]

IMPOTRIVA[4]

PENTRU[2]

IMPOTRIVA[4]

PENTRU[2]

IMPOTRIVA[4]

PENTRU[2]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

IMPOTRIVA[4]

PENTRU[2]


PROIECTUL 23 PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA PROTOCOLULUI PRIVIND FINANȚAREA Șl REALIZAREA ÎN PARTENERIAT A UNOR ACȚIUNI Șl LUCRĂRI DE INTERES PUBLIC, ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1, PRIN SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Șl PAROHIA SFÂNTUL APOSTOL ANDREI-CHITILA, AVÂND CA OBIECT FINANȚAREA DE CĂTRE SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI A CHELTUIELILOR DE INVESTIȚII NECESARE PENTRU REALIZAREA LUCRĂRILOR DE REAMENAJARE A PAROHIEI, SITUATĂ ÎN ȘOSEAUA CHITILA NR. 138, SECTOR 1 art. 139 (3) art.5 cc)

K2-464                       „              ,

Oancea Alexandru

Only delegates with a badge \


Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vnte Mastpr, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

16/16

[3] ABȚINERE

2/2

[4] ÎMPOTRIVA

6/6

Total voted (delegates / weight)

24/24

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

24/24

Outcome

[2] PENTRU

Uiianiiiiuus voting

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

LIVIU

UNPR

PENTRU[2]

1

5

SUDITU RALUCA

GABRIELA

PSD

PENTRUJ2]

1

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

ABTINERE[3]

1

13               CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[2]           1

RALIJC.A

15


COMANICIANCUTA PSD


PENTRU[2]           1


SORINA

17


PORUMD RAMONA PNL


PENTRU[2]           1Sectorul 1 al Municipiului Bucure;


Meeting Title: ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, DIN DATA DE 08.10.2019, OftĂistaCfflRA generau

20

GEORGESCU ADRIANA

PNL

MIHAELA

21

MACARIE ILINCA

USR


PENTRU


I 16. OțT.1019

Primit răspuns / completare petiț


Semnătură de primire...............

IM POTRIVĂ^]           -----------


22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

23

BANISOR DORINA

USR

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

MADALIN

25

SION DRAGOS FLORIN USR


PENTRU[2]

ABTINERE[3]

PENTRU[2]


27


MUNTEANU CRISTINA USR


IMPOTRIVA[4]         1

IMPOTRIVA[4]         1


SIMONA

28


VIERU MANUEL        USR


IMPOTRIVA[4]         1


29


AUGUSTIN


MURESAN MANUELA USR


32              NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP


IMPOTRIVA[4]         1

PENTRU[2]            1


Vote lterr>25


Title

PROIECTUL 24 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA UNUI SPRIJIN FINANCIAR PATRIARHIEI ROMÂNE ÎN VALOARE DE 10.000.000 LEI PENTRU FINANȚAREA UNOR LUCRĂRI LA CATEDRALA MÂNTUIRII NEAMULUI (CATEDRALA NAȚIONALA)

Description

art. 139 (3) art.5 cc)

K2-466


Who can participate in the vote?

Secret Options


Only delegates with a badge

Overall level: Delegates


Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage


voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

10/10

[3] ABȚINERE

///

[4] ÎMPOTRIVA

7/7

Total voted (delegates / weight)

24/24

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitlcd to vote (delegates / weight)

24/24

Outcome

[4] ÎMPOTRIVA

Unanimous voting

False


Oancea Alexandru

\ / \ /PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A FOST RESPINS

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

UNPR

PENTRU[2]

1

LIVIU

5

SUDITU RALUCA

PSD

PENTRU[2]

1

GABRIELA

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

ABTINERE[3]

1

STCrAN

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

ABTINERE[3]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRUJ2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[2]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA

PSD

PENTRU[2]

1

RALUCA

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU [2]

1

SORINA

17

PORUMB RAMONA

PNL

ABTINERE13]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

ABTINERE[3]

1

CRISTINA

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

IMPOTRIVA[4]

1

20

GEORGESCU ADRIANA

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

MIHAELA

21

MACARIE ILINCA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABTINERE[3]

1

23

BANISOR DORINA

USR

ABTINERE[3]

1

LUMINIȚA

24

OLTEANU VIRGIL

PNL

ABTINERE[3]

1

MADALIN

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

IMPOTRIVA[4]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

SIMONA

□aricea Alcxant'

•i-u

28

VIERU MANUEL

USR

\ /

IMPOTRIVA[4]

1

Tuesday, October 8, 2019 3:17:40 PM

78/86

1

Sectorul 1 al Municipiului București ^RATf400A GENERALĂ 

AUGUSTIN


MURESAN MANUELA USR


29


32


NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

Vote Item26

Title

PROIECTUL 25 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA UNUI SPRIJIN FINANCIAR PAROHIEI "IZVORUL TĂMĂDUIRII" - MAVROGHENI

DIN BUCUREȘTI, SECTOR 1, ÎN VALOARE DE 152.201 LEI ÎN VEDEREA FINANȚĂRII LUCRĂRILOR DE RESTAURARE A MOBILIERULUI ECLEZIAL

Description

art. 139 (3) art.5 cc)

K2-467

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

22/22

[3] ABȚINERE

2/2

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

24/24

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

24/24

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

ID

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

UNPR

PENTRU[2]

1

LIVIU

5

SUDIIU RALUCA

PSD

PENTRU[2]

1

GABRIELA

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

i

7

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[2]

1

STFFAN

Oancea Alexanc’;. •.

79/86

L      /XX

8

9

IORDAN FLOREA

ZAMFIR VICTOR

PSD

ALDE

PENTRU[2]

PENTRU[2]

1

1

11

CRISU FIORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

15

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

1

17

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRI5TINA

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

PtNIRURJ

1

20

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

SUVACVIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU [2]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRU[2]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

ABIINERE13J

1

25

SION DRAGOS FIORIN

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[2]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

ABTINERE[3]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Item27

Title

PROIFCTUI 26 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RESPINGEREA

PLÂNGERII PREALABILE FORMULATĂ DE UNIUNEA SALVAȚI ROMANiA

PRIN DOAMNA ILINCA MACARIE - CONSILIER LOCAL AL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Descrlption

art.139 (1) art.5

K2-463           \

Who can participate in the vote?


Only delegates with a badge


Secret Options


Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator vc


--16. OCT. 2019

Primit răspuns / completare petiție


voting indication


Vote Options


 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA


Status


Not Voted


Unanimous voting

False


Vote Item28

Title

PROIECTUL 27 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STATULUI

DE FUNCȚII AL POLIȚIEI LOCALE SECTOR 1

Description

art. 139 (3) art.5 cc)

K2-468

Who can participate in the vote?

Only delegates with a badge

Secret Options

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Status

Voted

[2] PENTRU

24/24

[3] ABȚINERE

0/0

[4] ÎMPOTRIVA

0/0

Total voted (delegates / weight)

24/24

Total not voted (delegates / weight)

0/0

Entitled to vote (delegates / weight)

24/24

Outcome

[2] PENTRU

Unanimous voting

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA

Delegates

iD

Title

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU[2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

UNPR

PENTRU[2]

1

LIVIU

Oancea Alexandri

..

5

SUDITU RALUCA

PSD

X      (

PENTRU[2]

1

81/86


Tuesday, October 8, 2019 3:17:40 PM
GABRIELA

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ȘTEFAN

ALDE

PENTRU[2]

1

8

IORDAN FLORFA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

ADRIAN

PSD

PENTRU[2]

1

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

RALUCA

PENTRU[2]

1

1b

COMANICI ANCUTA

SORINA

PSD

PENTRU[2]

I

17

PORUMB RAMONA

PNL

PENTRU[2]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

CRISTINA

PNL

PENTRU[2]

1

19

PAIUSI OLIVFR IFON

USR

PENTRU[2]

1

20

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

PENTRU[2]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

PENTRU[2]

1

23

RANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

PENTRUJ2]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

PENTRU[2]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENIRUL2J

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

PENTRU[2]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

PENTRU[2]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote Item29

Title

Oancea Alexandru PROIECTUL 28 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIN CARE SE SOLICITĂ

r

\        / CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ÎMPUTERNICIREA


FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE RUGBY, ÎN VEDEREA ACORDĂRII UNUI SPRIJIN FINANCIAR PENTRU REALIZAREA ÎN COMUN A UNOR ACȚIUNI Șl ACTIVITĂȚI CU CARACTER SPORTIV Șl SOCIAL-EDUCATIV Șl A UNOR LUCRĂRI, PRIN IMPLEMENTAREA UNOR PROIECTE Șl PROGRAME


SPECIFICE PE STADIONUL NAȚIONAL DE RUGBY "ARCUL DE TRIUMF" -

BAZA SPORTIVĂ DIN BD. MĂRĂȘTI NR. 18-20


Description


art. 139 (3) art.5 cc)


K2-465


Who can participate in the vote?

Secret Options

Status


Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication


Voted


 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting


16/16

6/6

2/2

24/24

0/0

24/24

[2] PENTRU

False

HOTARAREA A FOST ADOPTATA


Delegates

ID

Title

Name

Group

2

POPA DANIELA

UNPR

4

GONCEA GHEORGHITA

UNPR

LIVIU

5

SUDITl) RAIIICA

PSD

GABRIELA

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

7

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

ȘTEFAN

8

IORDAN FLOREA

PSD

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE


Authority by

Vote Choice

PENTRU[2]

PENTRU[2]

weight

1

1

PENTRU[2]

1

PENTRU[2]

1

PENTRU[2]

1

Oancea Alexandru

PENTRU[2]

1

\ /

PENTRU[2]

1

X&x î

83/86


11

12

CRISU FLORIAN MISU

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PSD

PENTRU[2]

PFNTRUP]

1

1

13

ADRIAN

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[2]

1

15

RALUCA

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[2]

1

17

SORINA

PORUMB RAMONA

PNL

ABTINERE[3]

1

18

GRIGORESCU IULIANA

PNL

ABTINERE[3]

1

19

CRISTINA

PAIUSI OLIVER LEON

USR

ABTINERE[3]

1

20

GEORGESCU ADRIANA

PNL

IMPOTRIVA[4]

1

21

MIHAELA

MACARIE ILINCA

USR

PENTRU[2]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABTINERE[3]

1

2J

BANISOR DORINA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

24

LUMINIȚA

OLTEANU VIRGIL

PNL

ABTINERE[3]

1

25

MADALIN

SION DRAGOS FLORIN

USR

PENTRU[2]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

USR

PENTRU[2]

1

28

SIMONA

VIERU MANUEL

USR

ABTINERE[3]

1

29

AUGUSTIN

MURESAN MANUELA

USR

PENTRU[2]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIAN PMP

PENTRU[2]

1

Vote ltem30

Title


PROIECTUL 29 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIN CARE SE SOLICITĂ

CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ÎMPUTERNICIREA

EXPRESĂ PRIVIND ÎNCHEIEREA UNUI PROTOCOL DE COLABORARE

ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI

BUCUREȘ11, PRIN CEN TRUL CULTURAL AL SECTORULUI 1, SOCIETATEA

FOTBAL CLUB RAPID 1923 S.A. Șl ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV CENTRUL

Oancea AlexiDGlPBRFORMANȚĂ RAPID BUCUREȘTI, ÎN VEDEREA PROMOVĂRII Șl

SUSȚINERII ACTIVITĂȚII FOTBALISTICE ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT


84/86Sectorul 1 al Municipiului București

Meeting Titie: ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, DIN DATA DE 08.10.2019,

0

16. OCT. 2019

A

PREUNIVERSITAR DE PE RAZA SECTORULUI 1 Al

Pr

irmt^spuliVTcompletare pet

ție

BUCUREȘTI

Semnătură de primire...................-

art. 139 (3) art.5 cc)

Description


K2-363

Who can participate in the vote?

Secret Options

Status


Only delegates with a badge

Overall level: Delegates

Individual level: Only Vote Mașter, Operator voting indication, Signage

voting indication

Voted

 • [2] PENTRU

 • [3] ABȚINERE

 • [4] ÎMPOTRIVA

Total voted (delegates / weight)

Total not voted (delegates / weight) Entitled to vote (delegates / weight) Outcome

Unanimous voting


12/12

5/5

7/7

24/24

0/0

24/24

False

PROIECTUL DE HOTARARE A FOST RESPINS


Delegates

---


85/86ID

Titie

Name

Group

Authority by

Vote Choice

weight

2

POPA DANIELA

UNPR

PENTRU [2]

1

4

GONCEA GHEORGHITA

UNPR

PENTRU[2]

1

LIVIU

5

SUDITU RALUCA

PSD

PENTRU[2]

1

GABRIELA

6

DAMIAN GEORGE

UNPR

PENTRU[2]

1

7

DEACONU ALEXANDRU

ALDE

PENTRU[2]

1

ȘTEFAN

8

IORDAN FLOREA

PSD

PENTRU[2]

1

9

ZAMFIR VICTOR

ALDE

PENTRU[2]

1

11

CRISU FLORIAN MISU

PSD

PENTRU[2]

1

12

TUDOSE CRISTIAN

PSD

PENTRU[2]

1

ADRIAN

13

CONDURACHI ECATERINA PSD

PENTRU[2]

1

RALUCA

Onneea Alexandra

15

COMANICI ANCUTA

PSD

PENTRU[2]

1

SORINA

ABTINERE[3]

1

17

PORUMB RAMONA

PNL

18

GRIGORFSCU IIJLIANA

CRISTINA

PNL

ABTINERE[3]

1

19

PAIUSI OLIVER LEON

USR

IMPOTRIVA[4]

1

20

GEORGESCU ADRIANA

MIHAELA

PNL

ABTINERE[3]

1

21

MACARIE ILINCA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

22

SUVAC VIRGIL ADRIAN

PNL

ABTINERE[3]

1

23

BANISOR DORINA

LUMINIȚA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

24

OLTEANU VIRGIL

MADALIN

PNL

ABTINERE[3]

1

25

SION DRAGOS FLORIN

USR

IMPOTRIVA[4]

1

27

MUNTEANU CRISTINA

SIMONA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

28

VIERU MANUEL

AUGUSTIN

USR

IMPOTRIVA[4]

1

29

MURESAN MANUELA

USR

IMPOTRIVA[4]

1

32

NEAGU CRISTIAN MARIANPMP

PENIRU12J

1

Discussion Item31

Title

Diverse 1 - Plângere prealabila formulata de Compania Romprest Servicii SA cu privire la solicitarea revocării Hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului București nr. 258, 259 si 261 adoptate in ședința ordinara din data de 28.08.2019

Description

Plângere prealabila formulata de Compania Romprest Servicii SA cu privire la solicitarea revocării Hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului București nr. 258, 259 si 261 adoptate in ședința ordinara din data de 28.08.2019