Hotărârea nr. 71/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 71 din 28.02.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru 60 de obiective de investiții referitoare la reabilitarea termică a blocurilor de locuințe


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economicipentru 60 de obiective de investiții referitoare la reabilitarea termică a blocurilor de locuințe

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Investiții, Direcția Management Economic și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art. 44 alin (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiilor art. 12 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin (2), art. 81 alin (2) lit i) și art. 115 alin. (1) lit.b) din Legea administrația publică locală nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru 60 de obiective de investiții referitoare la reabilitarea termică a blocurilor de locuințe potrivit Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Investiții și Direcția Management Economic vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 16 voturi pentru, 4 abțineri - contabilizate la voturi împotrivă, conform legii și 2 voturi împotrivă, din 22 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 28.02.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.CONTRASEMNEAZĂ,RETAR leta Cefalan


i ■•■NEVA LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI


,,.. ... .......,, |

Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.___I__________


Hotărârea Consiliului Local privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru 60 de obiective de investiții

referitoare la reabilitarea termică a blocurilor de locuințe


1 euro = 4,6530        lei/euro, curs mediu BNR din luna decembrie 2018

Nr. crt.

Obiectiv

Nr.

H.C.L.S1

Data H.C.L.

Actualizare cu indice de cost in construcții (clădiri rezidențiale) centru perioada

Indice de cost in construcții pentru clădiri rezidențiale

Valoare inițială

Valoare actualizată

TVA

Valoare actualizată

(fără TVA)

(fără TVA)

19%

(inclusiv TVA)

mii lei

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

1

Strada Aviației nr. 11 -13 (strada Borșa nr. 48-50)

231 modificată de 88

08.11.2012;

06.06.2013

mai 2012 - dec.2018

1,165

INV

2.464,694

2.858,599

614,357

543,133

3.401,732

731,084

C+M

2.115,310

2.404,231

516,706

456,804

2.861,035

614,880

2

Aleea Gheorghe Stâlpeanu nr. 1, Blocul 1. sc. 1+2

39

26.03.2014

oct. 2013-dec.2018

1,240

INV

1.701,811

2.094,527

450,145

397,960

2.492,487

535,674

C+M

1.411,665

1.750,465

376,201

332,588

2.083,053

447,680

3

Intrarea Dridu nr. 2, Vila 29, sc. 1+2

39

26.03.2014

oct. 2013 - dec.2018

1,240

INV

491,041

606,333

130,312

115,204

721,537

155,069

C+M

413,921

513,262

110,308

97,520

610,782

131,266

4

Strada Amman nr. 4, Blocul 4, sc. A

39

26.03.2014

oct. 2013-dec.2018

1,240

INV

1.170,203

1.443,435

310,217

274,252

1.717,687

369,157

C+M

987,466

1.224,458

263,155

232,647

1.457,105

313,154

5

Strada Amman nr. 4, Blocul 4, sc. B

39

26.03.2014

oct. 2013-dec.2018

1,240

INV

1.179,050

1.454,405

312,573

276,338

1.730,743

371,962

C+M

992,270

1.230,415

264,435

233,779

1.464,194

314,677

6

Strada Barbu Lăutaru nr. 8, Blocul 24, sc. 1

39

26.03.2014

oct. 2013-dec.2018

1,240

INV

1.198,563

1.476,688

317,362

280,572

1.757,260

377,662

C+M

1.001,587

1.241,968

266,918

235,974

1.477,942

317,632

7

Strada Barbu Lăutaru nr. 8, Blocul 24, sc. 2

39

26.03.2014

oct. 2013-dec.2018

1,240

INV

1.236,355

1.523,464

327,416

289,458

1.812,922

389,625

C+M

1.034,027

1.282,193

275,563

243,617

1.525,810

327,920

8

Strada Barbu Ștefănescu Delavrancea nr. 2-2A,

Blocurile 2-2A

39

26.03.2014

oct. 2013-dec.2018

1,240

INV

1.454,347

1.795,256

385,829

341,098

2.136,354

459,136

C+M

1.227,202

1.521,730

327,043

289,129

1.810,859

389,181

8.1

Strada Barbu Ștefănescu Delavrancea nr. 2-2A, Blocul 2

39

26.03.2014

oct. 2013-dec.2018

1,240

INV.

714,097

881,417

189,431

167,468

1.048,885

225,421

C+M.

602,266

746,810

160,501

141,894

888,704

190,996

8.2

Strada Barbu Ștefănescu Delavrancea nr. 2-2A, Blocul 2A

39

26.03.2014

oct. 2013 - dec.2018

1,240

INV.

740,250

913,842

196,398

173,630

1.087,472

233,715

Nr. crt.

Obiectiv

Nr.

H.C.L.S1

Data H.C.L.

Actualizare cu indice de cost în construcții (clădiri rezidențiale) pentru perioada

Indice de cost în construcții pentru clădiri rezidențiale

Valoare inițială

Valoare actualizată

TVA

Valoare actualizată

(fără TVA)

(fără TVA)

19%

(inclusiv TVA)

C+M.

624,937

774,922

166,542

147,235

922.157

198,185

9

Strada Chiscani nr. 3, Blocul 18A

39

26.03.2014

oct. 2013-dec.2018

1,240

INV

1.202,226

1.482,270

318,563

281,631

1.763,901

379,090

C+M

1.007,123

1.248,833

268,393

237,278

1.486,111

319,388

10

Strada Hrisovului nr. 2-4, Blocurile 1+2

39

26.03.2014

oct. 2013-dec.2018

1.240

INV

1.332,939

1.643,485

353,209

312,262

1.955,747

420,318

C+M

1.117,033

1.385,121

297,683

263,173

1.648,294

354,243

10.1

Straca Hrisovului nr 2-4, Blocul 2

39

26.03.2014

oct. 2013 - dec.2018

1,240

INV

666,469

821,742

176,605

156,132

977,874

210,160

C+M.

558,516

692,560

148,842

131,586

824,146

177.121

10.2

Straca Hrisovului nr. 2-4, Blocul 1

39

26.03.2014

oct.2013-dec.2013

1,240

INV.

666,469

821,742

176,605

156,132

977,874

210,160

C+M.

558,516

692,560

148,842

131,586

824,146

177,121

11

Strada lacob Felix nr. 59, Blocul A1

39

26.03.2014

oct. 2013- dec.2018

1,240

INV

1.348,037

1.662,565

357,310

315,887

1.978,452

425,199

C+M

1.133,324

1.405,322

302,025

267,011

1.672,333

359,410

12

Strada lacob Felix n- 99, Blocul 18, sc. A

39

26.03.2014

oct. 2013-dec.2018

1,240

INV

1.046,638

1.289,614

277,157

245,027

1.534,641

329,819

C+M

873,272

1.082,857

232,722

205,743

1.288,600

276,940

13

Strada Măguricea nr. 11, Blocul 3K, sc. 1

39

26.03.2014

oct. 2013 - dec.2018

1,240

INV

598,765

739,151

158,855

140,437

879,588

189,036

C+M

504,329

625,368

134,401

118,820

744,188

159,937

14

Strada Măguricea nr. 7-9, Blocul 3K, sc. 2

39

26.03.2014

oct. 2013-dec.2018

1,240

INV

540,110

666,424

143,224

126,620

793,044

170,437

C+M

453,483

562,319

120,851

106,841

669,160

143,813

15

Strada Măguricea n". 7-9, Blocul 3K, sc. 3

39

26.03.2014

oct. 2013 -dec.20'8

1,240

INV

572,650

706,771

151,896

134,286

841,057

180,756

C+M

481,691

597,297

128,368

113,486

710,783

152,758

16

Strada Presei nr. 1, Blocul 28, sc. B

39

26.03.2014

oct. 2013-dec.20'8

1,240

INV

394,301

486,340

104,523

92,405

578,745

124,380

C+M

329,880

409,051

87,911

77.720

486,771

104,614

17

Strada Radu Boiangiu nr 8, Blocul 38, sc. A

39

26.03.2014

oct. 2013 - dec.2018

1,240

INV

1.366,596

1.684,912

362,113

320,134

2.005,046

430,914

C+M

1.146.776

1.422,002

305,610

270,180

1.692,182

363,675

18

Strada Radu Boiangiu nr 8, Blocul 38, sc. B

39

26.03.2014

oct. 2013 - dec.2018

1,240

INV

1.250,852

1.542,311

331,466

293,040

1.835,351

394,445

C+M

1.050,063

1.302,078

279,836

247,395

1.549,473

333,005

19

Strada Radu Boiangiu nr. 8, Blocul 38, sc. C

39

26.03.2014

oct. 2013-dec.2018

1,240

INV

1.141,005

1.406,720

302,325

267,277

1.673,997

359,768

C+M

957,254

1.186,995

255,103

225,529

1.412,524

303,573

Nr. crt.

Obiectiv

Nr.

H.C.L.S1

Data H.C.L.

Actualizare cu indice de cost în construcții (clădiri rezidențiale) pentru perioada

Indice de cost în construcții pentru clădiri rezidențiale

Valoare inițială

Valoare actualizată

TVA

Valoare actualizată

(fără TVA)

(fără TVA)

19%

(inclusiv TVA)

20

Strada Someșul Rece nr. 14-18, Blocul 4

39

26.03.2014

oct. 2013 -dec.2018

1,240

INV

860,840

1.062,357

228,317

201,848

1.264,205

271,696

C+M

726,366

900,694

193,573

171,132

1.071,826

230,352

21

Strada Ștefan Protopopescu nr. 10, Blocul 4, sc. A

39

26.03.2014

oct. 2013-dec.2018

1,240

INV

621,067

766,493

164,731

145,635

912,128

196,029

C+M

524,201

650,009

139,697

123,502

773,511

166.239

22

Strada Ștefan Protopopescu nr. 10, Blocul 4, sc. B

39

26.03.2014

oct. 2013-dec.2018

1,240

INV

743,580

917,339

197,150

174,294

1.091,633

234,609

C+M

626,194

776,481

166.877

147,531

924.012

198,584

23

Strada Ștefan Protopopescu nr. 10, Blocul 4, sc. C

39

26.03.2014

oct. 2013 - dec.2018

1,240

INV

580,772

716,533

153,994

136,142

852,675

183,253

C+M

489,278

606,705

130,390

115,274

721,979

155,164

24

Strada Ștefan Protopopescu nr. 10, Blocul 4, sc. D

39

26.03.2014

oct. 2013 - dec.2018

1,240

INV

720,916

889,739

191,219

169,051

1.058,790

227,550

C+M

608,544

754,595

162,174

143,373

897,968

192,987

25

Strada Ștefan Stoika nr. 29, Blocul 19, sc. 1+2+3

39

26.03.2014

oct. 2013 - dec.2018

1,240

INV

2.778,183

3.418,892

734,771

649,589

4.068,481

874,378

C+M

2.304,080

2.857,059

614,025

542,841

3.399,900

730,690

26

Strada Turda nr. 106, Blocul 32, sc. 1+2

39

26.03.2014

oct. 2013-dec.2018

1,240

INV

2.218,472

2.732,252

587,202

519,128

3.251,380

698,771

C+M

1.848,088

2.291,629

492,506

435,410

2.727,039

586,082

27

Strada Turda nr. 127, Blocul 2

39

26.03.2014

oct. 2013-dec.2018

1,240

INV

5.129,441

6.320,501

1.358,373

1.200,894

7.521,395

1.616,461

C+M

4.289,565

5.319,061

1.143,147

1.010,622

6.329,683

1.360,345

28

Șoseaua Străulești nr. 1, Blocul 4+5

39

26.03.2014

oct. 2013 - dec.2018

1,240

INV

772,288

951,853

204,567

180,853

1.132,706

243,437

C+M

645,008

799,810

171,891

151,964

951,774

204,551

28.1

Șoseaua Străulești nr. 1, Blocul 4

39

26.03.2014

oct. 2013 - dec.2018

1,240

INV.

386,144

475,927

102,285

90,427

566,354

121,717

C+M.

322,504

399,905

85,946

75,982

475,887

102,275

28.2

Șoseaua Străulești nr. 1, Blocul 5

39

26.03.2014

oct 2013-dec.2018

1,240

INV.

386,144

475,927

102,285

90,427

566,354

121,717

C+M.

322,504

399,905

85,946

75,982

475,887

102,275

29

Bulevardul lancu de Hunedoara nr. 4, Blocul H5, sc. 1

93

29.05.2014

dec. 2013-dec.2018

1,249

INV

842,886

1.045,408

224,675

198,628

1.244,036

267,362

C+M

702,824

877,827

188,658

166,787

1.044,614

224.503

30

Calea Dorobanților nr 89-91, Blocul 12B, sc. C+D+E

93

29.05.2014

dec. 2012-dec.2018

1,249

INV

2.091,683

2.595,120

557,731

493,072

3.088,192

663,699

C+M

1.752,538

2.188,920

470,432

415,895

2.604,815

559,814

31

Intrarea Camil Petrescu nr. 2-4

93

29.05.2014

dec. 2013-dec.2018

1,249

INV

508,581

631,289

135,673

119,945

751,234

161,451

Nr. crt.

Obiectiv

Nr.

H.C.L.S1

Data H.C.L.

Actualizare cu indice de cost în construcții (clădiri rezidențiale) pentru perioada

indice de cost în construcții pentru clădiri rezidențiale

Valoare inițială

Valoare actualizată

TVA

Valoare actualizată

(fără TVA)

(fără TVA)

19%

(inclusiv TVA)

C+M

427,271

533,661

114,692

101,396

635,057

136,483

32

Strada Aviației nr. 2, Blocul 5A

93

29.05.2014

dec. 2013 - dec.2018

1.249

INV

529,885

657,233

141,250

124,875

782,108

168,088

C+M

443,250

553,619

118,981

105,188

658,807

141,588

33

Strada Avionului nr. 17, Blocul 6D, sc. 1

93

29.05.2014

dec. 2013-dec.2018

1,249

INV

581,550

722,596

155,297

137,292

859,888

184,803

C+M

491,376

613,729

131,900

116,609

730,338

156,961

34

Strada Barbu Lăutaru nr. 8, Blocul 23, sc. A

93

29.05.2014

dec. 2013-dec.2018

1,249

INV

956,710

1.185,941

254,877

225,328

1.411,269

303,303

C+M

795,280

993,305

213,476

188,728

1.182,033

254,037

35

Straca Barbu Lăutaru nr. 8, Blocul 23, sc. B

93

29.05.2014

dec. 2013-dec.2018

1,249

INV

979,400

1.214,347

260,982

230,726

1.445,073

310,567

C+M

815,196

1.018,180

218,822

193,454

1.211,634

260,398

36

Straca Căpâlna nr. 16, Blocul 15M

93

29.05.2014

dec. 2013-dec.2018

1,249

INV

1.245,543

1.547,526

332,588

294,029

1.841,555

395,778

C+M

1.048,967

1.310,160

281,573

248,930

1.559,090

335,072

37

Strada Elena Văcărescu nr. 25, Blocul XX/4, sc.

1

93

29.05.2014

dec. 2013-dec.2018

1,249

INV

504,385

626,415

134,625

119,021

745,436

160,204

C+M

425,030

530,862

114,090

100,864

631,726

135,767

38

Strada Frosa Sarandy nr. 1, Blocul 33

93

29.05.2014

dec. 2013 - dec.20'8

1,249

ÎNV

1.751,170

2.173,801

467,182

413,021

2.586,822

555,947

C+M

1.467,351

1.832,721

393,879

348,217

2.180,938

468,717

39

Strada George Valentin Bibescu nr. 10, Blocul 12/1

93

29.05.2014

dec. 2013-dec.20'8

1,249

INV

576,711

716,461

153,977

136,128

852,589

183,235

C+M

485,402

606,267

130,296

115,191

721,458

155.052

40

Strada Gheorghe Constantinide nr. 1, Blocul 24C, sc. A+B+C

93

29.05.2014

dec. 2013 - dec.20'8

1,249

INV

1.687,272

2.094,609

450,162

397,975

2.492,584

535,694

C+M

1.418,431

1.771.620

380,748

336,608

2.108,228

453,090

41

Strada Luterană nr. 1, Blocul 1

93

29.05.2014

dec. 2013-dec.2018

1,249

INV

914,687

1.131,785

243,239

215,038

1.346,823

289,452

C+M

752,440

939,798

201,977

178,562

1.118,360

240,352

42

Strada Ștefan Burileanu nr. 14, Blocul 13M, sc. 1

93

29.05.2014

dec. 2013 - dec.20'8

1,249

INV

487,972

605,160

130,058

114,981

720,141

154,769

C+M

407,854

509,410

109,480

96,788

606,198

130,281

43

Șoseaua București-Ploiești nr. 14-22, Blocul XJIJ/2. sc. A

93

29.05.2014

dec. 2013-dec.2018

1,249

INV

528,498

656,124

141,011

124,664

780,788

167,803

C+M

443,141

553,483

118,952

105,162

658,645

141,553

44

Șoseaua București-Ploiești nr. 14-22, Blocul XIII/2. sc B

93

29.05.2014

dec. 2013-cec.2018

1,249

INV

391,915

486,453

104,547

92,426

578,879

124,409

C+M

328,217

409,943

88,103

77,889

487,832

104,842

Nr. crt.

Obiectiv

Nr.

H.C.L.S1

Data H.C.L.

Actualizare cu indice de cost în construcții (clădiri rezidențiale) pentru perioada

Indice de cost în construcții pentru clădiri rezidențiale

Valoare inițială

Valoare actualizată

TVA

Valoare actualizată

(fără TVA)

(fără TVA)

19%

(inclusiv TVA)

45

Șoseaua București-Ploiești nr. 14-22, Blocul

XIII/2, sc. C

93

29.05.2014

dec.2013-dec.2018

1,249

INV

393,371

487,781

104,830

92,678

580,459

124,748

C+M

327,589

409,159

87,934

77,740

486,899

104,642

46

Șoseaua București-Ploiești nr. 14-22. Blocul

XIII/2. sc. D

93

29.05.2014

dec. 2013 - dec.2018

1,249

INV

528,514

656,147

141,017

124,668

780,815

167,809

C+M

443,155

553,501

118,956

105,165

658,666

141,557

47

Șoseaua București-Ploiești nr. 36-40,Blocul II/2

93

29.05.2014

dec. 2013-dec.2018

1,249

INV

1.305,342

1.619,733

348,104

307,750

1.927,483

414,247

C+M

1.091,322

1.363,061

292,942

258,982

1.622,043

348,602

48

Strada Buzești nr. 59, Blocul A5

56

27.03.2015

oct. 2014 - dec.2018

1,243

INV

720,339

888,297

190,908

168,777

1.057,074

227,181

C+M

610,710

759.113

163.144

144,232

903,345

194,142

49

Strada Neagoe Vodă nr 28, Blocul 111/1

56

27.03.2015

oct. 2014-dec.2018

1,243

INV

533,845

660,303

141,908

125,457

785,760

168,871

C+M

460,527

572,435

123,024

108,763

681,198

146,400

50

Strada Ștefan Protopopescu nr. 2, Blocul 24

56

27.03.2015

oct. 2014-dec.2018

1,243

INV

1.354,767

1.675,466

360,085

318,339

1.993,805

428,498

C+M

1.167,482

1.451,180

311,881

275,724

1.726,904

371,138

51

Bulevardul Ion Mihalache nr. 315, Blocul F

208

17.12.2015

nov. 2014- dec.2018

1,239

INV

521,616

643,036

138,198

122,176

765,212

164,456

C+M

439,421

544.443

117,009

103,444

647,887

139,241

52

Bulevardul Ion Mihalache nr. 315, Blocul H (B3A)

208

17.12.2015

nov. 2014-dec.2018

1,239

INV

561,406

692,336

148,794

131,545

823,881

177,064

C+M

473,929

587,198

126,198

111,568

698,766

150,175

53

Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 36

208

17.12.2015

noi. 2014 - dec.2018

1,239

INV

1.464,049

1.801,362

387,139

342,259

2.143,621

460,697

C+M

1.219,444

1.510,891

324,713

287,069

1.797,960

386,409

54

Calea Floreasca nr. 54

208

17.12.2015

nov. 2014-dec.2018

1,239

INV

483,108

595,759

128,038

113,195

708,954

152.364

C+M

406,234

503,324

108,172

95,632

598,956

128,725

55

Calea Victoriei nr. 153, Blocul D4, sc. 1

208

17.12.2015

noi. 2014-dec.2018

1,239

INV

784,091

964,427

207,271

183,242

1.147,669

246,651

C+M

651,828

807,615

173.569

153,447

961,062

206,547

56

Calea Victoriei nr. 153, Blocul D4, sc. 2

208

17.12.2015

noi. 2014-dec.2018

1,239

INV

676,101

829,813

178,340

157,664

987,477

212,224

C+M

554,926

687,553

147,766

130,635

818,188

175,841

57

Strada Alexandru Șerbănescu nr. 33-35, Blocul 20E

208

17.12.2015

nov. 2014-dec.2018

1,239

INV

1.251,501

1.541,881

331,374

292,959

1.834,840

394,334

C+M

1.050,544

1.301,624

279,739

247,309

1.548,933

332,889

58

Strada Nicolae iorga nr. 3

56

27.03.2015

oct 2014-dec.2018

1,243

INV

740,808

916,517

196,972

174,138

1.090,655

234,397

Nr. crt.

Obiectiv

Nr.

H.C.L.S1

Data H.C.L.

Actualizare cu indice de cost în construcții (clădiri rezidențiale) pentru perioada

Indice de cost în construcții pentru clădiri rezidențiale

Valoare inițială

Valoare actualizată

TVA

Valoare actualizată

(fără TVA)

(fără TVA)

19%

(inclusiv TVA)

C+M

640,048

795,579

170,981

151,160

946,739

203,468

59

Strada Florilor nr. 1, Blocul 1

208

17.12.2015

noi. 2014-dec.2018

1,239

INV

581,100

715,207

153,708

135,889

851,096

182,913

C+M

483,375

598,902

128,713

113,791

712,693

153,168

60

Strada Nicolae Caramfil nr 34 bl 10D

208

17.12.2015

nov. 2014- dec.2018

1,239

INV

544,330

670,540

144,111

127,402

797,942

171,490

C+M

456,575

565,696

121,577

107,482

673,178

144,676

INV

63.138,879

77.788,102

16.717,847

14.779,742

92.567,844

19.894,223

52.980,676

65.606,787

14.099,889

12.465,294

78.072,081

16.778.870SERVICIUL ACHI

Șef Serviciu

Diana Beatrice PAULIUCȘl DERULARE SERVICII erviciu

BĂLĂCEANU


întocmit luliana P0P