Hotărârea nr. 59/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 59 din 28.02.2019 privind aprobarea încheierii unui Protocol de cooperare între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Centrul Cultural al Sectorului 1 și Catedrala Romano-Catolică Sf. Iosif, în vederea finanțării proiectului religios ”Papa Francisc la Catedrala Sf. Iosif”, în perioada 20 aprilie-31 mai 2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui Protocol de cooperare între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Centrul Cultural al Sectorului 1 și Catedrala Romano-Catolică Sf. Iosif în vederea finanțării proiectului religios "Papa Francisc la Catedrala Sf Iosif’, în perioada 20 aprilie - 31 mai 2019

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București. Raportul de specialitate întocmit de către Centrul Cultural al Sectorului 1 al Municipiului București, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Management Economic și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 405/28.11.2017 pentru aprobarea Protocolului de Colaborare încheiat între Sectorul 1 al Municipiului București și Arhiepiscopia Romano - Catolică București;

Ținând seama de proiectul înaintat dc Catedrala Romano-Catolică Sf. Iosif, prin care aceasta solicită finanțare în vederea organizării proiectului cultural-artistic ’Tapa Francisc la Catedrala Sf Iosif’, în perioada 20 aprilie-31 mai 2019;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. k) și lit. s) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă acordarea finanțării în valoare de 559.300 lei Catedralei Romano-Catolice Sf. Iosif, în vederea desfășurării proiectului religios ”Papa Francisc la Catedrala Sf. Iosif’, în perioada 20 aprilie-31 mai 2019, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -- Drepturile și obligațiile părților suni stabilite în protocol, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - (1) Primarul Sectorului 1 al Municipiului București și Centrul Cultural al Sectorului I vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi din 24 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 28.02.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEP,KrrT?           ‘

Maris
Nr.: 59

Data.: 28.02.2019

Anexa nr. 1

Ia Horărârea Consiliului Local

nr. 59/28.02.2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


BUGET FINANCIAR

CAP I. ÎNCHIRIERE ECHIPAMENTE SCENOTEHNICĂ cf. schița Amplasament

- ecrane, sonorizare, logistica, broadcast


NOTA Buget estimat in funcție de detalii aprobate in amplasament. Echipament si personal - 2 zile montare/demontare

LI        Exterior: in fata Catedralei Sf. losifsi străzile adiacente

Nr. Crt.

Descriere ECHIPAMENTE

nr. unit

nr. zile

cost/unit

TVA

TOTAL cu TVA

1

Led screen 15 mp, format 16:9, rezoluție 6 mmpp structura trusa aluminiu , balastare

8

2

4.301 lei

19%

81.881,52 lei

2

Delay tower sunet 8kw, procesare întârziere, system array, 4 cai activ

4

2

3.196 lei

19% i

30.425,92 lei

3

Alimentare electrica / grup electrogen 135 KVA

4

2

846 lei

19%

8.053,92 lei

4

Estimare motorina pentru grupuri electrogen

4

2

705 lei

19%

6.711,60 lei

5

Podium TV 3/3 la baza /alaturat structura garduri protecție - PRESS AREA

6

2

2.256 lei

19%

32.215,68 lei

6

Structura podium presa 6/8 , balustrada - PRESS AREA

3

2

3.760 lei

19%

26.846,40 lei

7

Distribuție electrica / semnal / putere conform plan situație

1

2

3.948 lei

19%

9.396,24 lei

8

Ob van / 8 camere HD broadcast & mixer subtitrare

1

2

13.160 lei

19%

31.320,80 lei

9

GOBO personalizat proiecție laterala Catedrala

1

2

1.880 lei

19%

4.474,40 lei

10

Accesorii diverse echipamente

1

2

4.685 lei

19%

11.150,20 lei

I.II        Interior: semnalistica transmisie in Catedrala Sf. losif

Nr. Crt.

Descriere ECHIPAMENTE

nr. unit

nr. zile

cost/unit

TVA

TOTAL cu TVA

1

Display 55"Sony, profesional

9

2

423 lei

19%

9.060,66 lei

2

Sisteme de agatare, coloana distribuție semnal

9

2

71 lei

19%

1.510,11 lei

3

Podium concert vioara 3/3 si covor scena

1

2

2.256 lei

19%

5.369,28 lei

4

Kit Iluminare podium concert

1

2

1.175 lei

19%

2.796,50 lei

Total CAP I:     261.213,23 lei

Total CAP II:


51.679,32 lei


CAP 11. MANOPERA SCENOTEHNICĂ

Nr. Crt.

Descriere PERSONAL

nr. pers

nr. zile

cost/zi

TVA

TOTAL cu TVA

1

Tehnician scenotehnica

10

2

423 lei

19%

10.067,40 lei

2

Coordonator scenotehnica

1

2

564 lei

19%

1.342,32 lei

3

Tehnician sunet

6

2

564 lei

19%

8.053,92 lei

4

Inginer sunet

1

2

705 lei

19%

1.677,90 lei

5

Tehnician video led

6

2

564 lei

19%

8.053,92 lei

6

Inginer video system

3

2

705 lei

19%

5.033,70 lei

7

Cameraman

6

2

564 lei

19%

8.053,92 lei

8

Electrician / grupist

6

2

423 lei

19%

6.040,44 lei

9

Coordionator proiect

2

2

705 lei

19%

3.355,80 lei

CAP III. TRANSPORT SCENOTEHNICĂ

Nr. Crt.

Descriere SERVICII

nr. unit

nr. zile

cost/unit

TVA

TOTAL cu TVA

1

Transport echipa tehnica

6

2

376 lei

19%

5.369,28 lei

2

Transport led

2

2

564 lei

19%

2.684,64 lei

3

Transport sunet

2

2

564 lei

19%

2.684,64 lei

4

Transport scenotehnica

4

2

564 lei

19%

5.369,28 lei

Total CAP III:      16.107,84 lei

CAP IV. ÎNCHIRIERE ECHIPAMENTE CENTRUL DE PRESĂ

Nr. Crt.

Descriere ECHIPAMENTE

nr. unit

nr. zile

cost/unit

TVA

TOTAL cu TVA

1

Computer iMac 21.5-inch, Retina 4K Display,

3.4GHz Processor

40

2

141 lei

19%

13.423,20 lei

2

Routere si Accesorii

10

2

94 lei

19%

2.237,20 lei

3

Accesorii IT (kit montare fibra optica)

1

1

940 lei

19%

1.118,60 lei

4

Montaj

1

1

1.175 lei

19%

1.398,25 lei

Total CAP IV:     18.177,25 lei

CAP V. ÎNCHIRIERE echipamente proiect iluminare arhitecturala exterior catedrala

V.l      Echipamente iluminare exterioara LED wall washer

Nr. Crt.

Descriere ECHIPAMENTE

nr. unit

nr. zile

cost/unit

TVA

TOTAL cu TVA

1

PROTAGON GR ** 80 ** 110W060

12

2

FIXED ground brackets

24

3

Driver 1050mA DALI flickerfree

12

40

global

19%

54.811,40 lei

4

ELEGANT MAX lOOcm WITH 24 WHITE CREE LEDs 2700K/3000K/4000K CRI80 or 6500K CRI70

8

5

Ground bracket INOX-316 powdercoated

16

6

Driver 1050mA DALI flickerfree

11

7

KOS 33 - **-AD-80-25-DG- 24VDC

16

8

Driver 1050mA DALI flickerfree

16

9

Anti glare

16

V.ll Echipamente de iluminare proiector LED exterior

Nr. Crt.

Descriere ECHIPAMENTE

nr. unit

nr. zile

cost/unit

TVA

TOTAL cu TVA

1

CURVE MONOCHROMATICWARM WHITE 36W

24VDC

24

2

Mounting brackets

24

3

STORM WASH 61 ZOOM 180W IP66

12

4

FILTER HOLDER

12

5

BARN DOORS

12

40

global

19%

43.905,05 lei

6

TOP HAT

12

7

GONZO 40W 3000K/ 4000K 24VDC

16

8

ANTIGLARE ACCESSORY BLACK OR WHITE FOR

GONZO 40

16

9

SPIKE FOR GONZO 40

16

V.lll Echipamente de iluminare pentru rozeta frontala

Nr. Crt.

Descriere ECHIPAMENTE

nr. unit

nr. zile

cost/unit

TVA

TOTAL cu TVA

1

CORO ADJ PRJ LED 38W FL 3000K LONG ARM

RA80 FLORENTINE WHITE

4

2

CORO ACCESSORY SURFACE MOUNTING BASE

FLORENTINE WHITE

4

40

global

19%

4.754,05 lei

3

ACC IGN DALI 1050mA

4

4

ACC BLADE LIGHT FILTER

4

V.IV Sine si accesorii specifice de montaj

Nr. Crt.

Descriere ECHIPAMENTE

nr. unit

nr. zile

cost/unit

TVA

TOTAL cu TVA

1

DALI TRACK BLACK lOOOmm

8

2

DEAD END BLACK

8

3

LATERAL LEFT POWER SUPPLY BLACK

8

40

global

19%

3.635,45 lei

4

CEILING MOUNTING BRACKET

18

5

BENDINGTOOL

1

V.V

Management si control lumina

Nr. Crt.

Descriere ECHIPAMENTE

nr. unit

nr. zile

cost/unit

TVA

TOTAL cu TVA

1

CBU-ASD IP67 - A IP67 Module for individual control of externai devices equipped with DALI drivers.

8

2

CBU-TED IP20 - A Wireless Trailing Edge / IGBT dimmer managed using Bluetooth 4.0 technology. IP20

2

40

global

19%

21.812,70 lei

3

CASAMBI EXTENDER IP20

6

4

CASAMBI CBU-ASD DALI IP20

6

5

Casambi Xpress -Wall Switch and Bluetooth transmitter

2

6

Tableta Samsung Tab A T585, Octa-Core 1.6 GHz,

10.1", 2GB RAM, 32GB, 4G, Grey

1

NOTA

Buget estimat in funcție de detalii aprobate in amplasament.

Echipament si personal - 5 zile montare si 5 demontare / Expunere proiect iluminare: 30 de zile

V.VI Proiectaresi montaj

Nr. Crt.

Descriere SERVICII

nr. unit

nr. zile

cost/unit

TVA

TOTAL cu TVA

1

Confecții metalice suporți echipamente iluminare

1

40

2

Cablaj distribuție electrica

1

40

3

Cablaj semnale de control

1

40

4

Proiectare

1

1

5

Manopera instalare/dezinstalare

1

10

6

Programare, setări, punere in funcțiune, testare

1

1Total CAP V:     167.510,35 lei

CAP VI. DECOR

Nr. Crt.

Descriere SERVICII

nr. unit

nr. zile

cost/zi

TVA

TOTAL cu TVA

1

Obiecte de decor interior (flori, mocheta, cordon delimitare banei etc)

1

1

4000 lei

19%

4.760,00 lei

Total CAP VI:      4.760,00 lei

CAP VII. LOGISTICĂ

Nr. Crt.

Descriere SERVICII

nr. unit

nr. zile

cost/zi

TVA

TOTAL cu TVA

1

închiriere toalete ecologice

50

1

118 lei

19%

6.991,25 lei

2

Transport toalete ecologice

2

2

564 lei

19%

2.684,64 lei

Total CAP VII:      9.675,89 lei

CAP VIII. PRODUCȚIE FILM PREZENTARE CATEDRALA SF. IOSIF - HD, 15 min

Nr. Crt.

Descriere SERVICII

nr. unit

nr.

Unit

cost/unit

TVA

TOTAL cu TVA

1

Producție, Regie, Filmare, Editare, Muzica originala, Postproductie

1

global

25.850 lei

19%

25.850,00 lei


global


4.326 lei | 19% [   4.326,12 lei

Total CAP VIII:     30.176,12 lei

Anexa nr. 2

la Horărârea Consiliului Local

nr. 59/28.02.2019 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


PROTOCOL


Preambul

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. .......din..........;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. 2) lit. k) și s) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

S-a încheiat prezentul Protocol

CAP. I. PĂRȚILE PROTOCOLULUI

Art. 1 CENTRUL CULTURAL AL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, Str. Piața Amzei, nr. 13, Sector 1, având Codul de înregistrare fiscală nr. 38281523, Contul nr. RO0TREZ24A675000203030X deschis la Trezoreria Sector 1, reprezentat prin Director Bogdan Mihăilescu, numit în continuare CENTRUL CULTURAL, pe de o parte

si

CATEDRALA ROMANO-CATOLICĂ SF. IOSIF cu Domiciliul Fiscal in ____, având codul fiscal nr _______________________, Contul _______________ _________ deschis la_________________, reprezentată prin _____________ __. numit în continuare Catedrala,

CAP. II - OBIECTUL SI DURATA PROTOCOLULUI

Art. 2.1. Prezentul Protocol are ca obiect finanțarea in valoare de 559.300 lei acordata Catedralei Romano-Calolice Sf losif de către Centrul Cultural al Sectorului 1 al Municipiului București în vederea desfășurării unui proiect denumit ”Papa Francisc la Catedrala Sf. losif’, în perioada 20 aprilie- 3 I mai 2019;

Art. 2.2. Protocolul intră în vigoare începând cu data semnării lui de ambele părți și încetează la 31.08.2019.

CAP. III - OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

Art. 3.1. CENTRUL CULTURAL se obligă sa acorde finanțarea proiectului prin susținerea cu suma de 559.300 lei, reprezentând cheltuieli efectuate în scopul organizării si desfășurării proiectului „Papa Francisc la Catedrala Sf. losif’ in conformitate cu Propunerea tehnica si financiara.

Art. 3.2. Plata se va face în una sau mai multe tranșe, prin transfer bancar, în lei, în contul Catedralei Romano-Calolice Sf. losif după:

finalizarea parțiala sau totala a activitatilor specifice proiectului denumit ”Papa Francisc la Catedrala Sf. losif’,

predarea Raportului parțial sau final de activitate si Raportului financiar; prezentarea documentelor justificative de plata.

Art. 3.3. (I) Plata se va efectua pe baza documentelor justificative de plata: ordine de plata, chitanțe, state de plata etc.

(2) Catedrala Romano-Catolică Sf. losif este obligată ca înaintea efectuării decontului să prezinte contractele și facturile aferente chitanțelor și ordinelor de plată.

Art. 3.4 Confirmarea serviciilor prestate se va realiza printr-un proces verbal de recepție. Recepția se va realiza pe baza faptica, atat cantitativa, cat si calitativa si pe baza documentelor justificative de plata privind serviciile achiziționate corespunzătoare fiecărui element, prezentate in copie, stampilate si certificate pentru conformitate cu originalul.

Art. 3.5. Catedrala Romano-Catolică Sf. losif se obligă să desfășoare activitățile proiectului denumit ”Papa Francisc la Catedrala Sf. losif’, astfel cum au fost stipulate în Propunerea tehnică si financiara.

Art. 3.6. Catedrala Romano-Catolică Sf. losif se obligă să asigure suportul administrativ necesar desfășurării acțiunilor specifice proiectului denumit ” Papa Francisc la Catedrala Sf. losif’.

Art. 3.7. Catedrala Romano-Catolică Sf. losif se obligă să utilizeze suma de bani care face obiectul finanțării numai pentru realizarea activităților eligibile și atingerea scopurilor specificate în proiectul denumit ”Papa Francisc la Catedrala Sf. losif”.

Art. 3.8. Catedrala Romano-Catolică Sf. Iosif se obligă să efectueze numai cheltuieli care se încadrează în limitele și categoriile aprobate ale proiectului denumit ” Papa Francisc la Catedrala Sf. Iosif”. Cheltuielile efectuate înainte și după perioada de derulare a proiectului nu sunt eligibile și nu pot fi decontate.

Art. 3.9. Catedrala Romano-Catolică Sf. Iosif se obligă să redacteze materialele informative și de promovare cu respectarea prevederilor cuprinse în Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare, referitor la scrierile literare și publicistice, conferințele, prelegerile si orice alte opere scrise sau orale, precum și operele fotografice și orice alte opere exprimate printr-un procedeu analog fotografiei;

Art. 3.10. Catedrala Romano-Catolică Sf. Iosif se obligă să specifice mențiunea „proiect susținut de Primăria Sectorului 1 prin Centrul Cultural al Sectorului I” pe toate tipăriturile, afișele, bennerele, fly-erele, tricourile etc, pe toate materialele de publicitate și de comunicare realizate atât fizic, cât și digital.

Art. 3.11. Catedrala Romano-Catolică Sf. Iosif se obligă să solicite și să obțină autorizația neexclusivă de la organismul de gestiune colectivă și să plătească remunerațiile cu titlu de drepturi patrimoniale de autor, în situația în care vor fi comunicate public unele opere muzicale în cadrul Proiectului, în conformitate cu prevederile Metodologiei privind utilizarea operelor muzicale prin comunicare publică în concerte, spectacole ori manifestări artistice, publicată prin Decizia ORDA nr. 203/201 I, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 420/16/06.201 I;

Art. 3.12. Catedrala Romano-Catolică Sf. Iosif se obligă să transmită CENTRULUI CULTURAL informații privind derularea proiectului denumit ”Papa Francisc Ia Catedrala Sf. Iosif” și utilizarea sumei finanțate. în acest scop, pentru validarea cheltuielilor efectuate, la Raportul de activitate si Raportul financiar, Catedrala Romano-Catolice Sf. Iosif va anexa documente justificative privind activitatile desfășurate si cheltuielile efectuate, în termen de 15 zile calendaristice de la încheierea activităților prevăzute în Proiect.

Art. 3.13. Raportul de activitate va cuprinde obligatoriu poze cu toate activitatile desfășurate, descrierea acti vitati lor desfășurate, gradul de realizare a acestora, precum si rezultatele obținute, inclusiv, documente privind realizarea măsurilor de informare și publicitate

Art. 3.14. Raportul financiar final trebuie să precizeze decontul aferent sumei primite de la CENTRUL CULTURAL, prevăzută în prezentul Protocol, în art. 3.1.

Art. 3.15. Catedrala Romano-Catolică Sf. Iosif se obligă să furnizeze CENTRULUI CULTURAL, în decurs de 3 zile lucrătoare de la primirea unei solicitări în acest sens, toate informațiile referitoare la derularea Proiectului și să permită, pe toată durata Protocolului, precum și pe o perioadă de 5 ani de la încetarea acestuia, accesul neîngrădit al reprezentanților autorității sau a altor organe de control abilitate prin lege, pentru a controla documentele pe baza cărora se ține evidența activităților derulate în cadrul Protocolului. Controlul se efectuează la locul unde aceste documente sunt păstrate de către Catedrala Romano-Catolică Sf. Iosif

CAP. IV - PARTICIPAREA TERȚILOR

Art. 4.1. In relațiile cu tertii răspunderea pentru obligațiile asumate revine pârtii care s-a obligat.

CAP. V - BUGETUL PROIECTULUI. DESTINAȚIA

Art. 5.1. Catedrala Romano-Catolică Șf. losif este obligată să respecte bugetul detaliat al proiectului si să prezinte documentele justificative privind activitatile și cheltuielile aferente. Cheltuielile vor fi efectuate conform bugetului proiectului și prevederilor prezentului Protocol;

Art. 5.2. Toate fondurile care fac obiectul finanțării, precum și bunurile pentru achiziționarea cărora au fost utilizate acestea și alte bunuri primite în acest scop, vor fi utilizate de către Catedrala Romano-Catolică Șf. /os//’numai pentru realizarea activităților și atingerea scopurilor specificate ale Proiectului, conform bugetului stabilit.

Art. 5.3. Atunci când Centrul constată, pe baza rapoartelor sau ca urmare a verificărilor efectuate, că Catedrala Romano-Catolică Șf. losif a folosit sau folosește fondurile și/sau bunurile achiziționate pentru derularea proiectului, într-o manieră neconformă cu clauzele prezentului protocol sau ca nu justifică utilizarea sumelor, finanțarea se va suspenda.

CAP. VI - RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art. 6.1. Catedrala Romano-Catolică Șf. losif își asumă întreaga răspundere privind supravegherea generală a desfășurării activităților proiectului denumit „Papa Francisc la Catedrala Sf. losif” și răspunde de exactitatea datelor prezentate în documentele justificative de plată.

Art. 6.2. Catedrala Romano-Catolică Șf. losif răspunde de păstrarea documentelor care au stat la baza încheierii Protocolului pe o perioadă de 5 ani de la data încetării raporturilor contractuale.

Art. 6.3. Catedrala Romano-Catolică Șf. losif este singura responsabilă pentru modul în care folosește finanțarea primita. CENTRUL este exonerat de orice răspundere asociată oricărei pretenții sau acțiuni cauzate de încălcarea regulilor, reglementărilor sau legislației de către Catedrala Romano-Catolică Șf. losif.

CAP. VII- SANCȚIUNI

Art. 7.1. CENTRUL poate rezilia protocolul dacă Catedrala Romano-Catolică Șf. losif nu demarează realizarea acestuia în termenul stabilit în prezentul protocol;

Art. 7.2. Protocolul poate fi reziliat de plin drept, fără a fi necesară intervenția instanței de judecată, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificării prin care s-a adus la cunoștința oricăreia dintre parti că nu și-a îndeplinit obligațiile din protocol;

CAP. VIII - FORȚA MAJORĂ

Art. 8.1. Forța majoră, așa cum este ea definită prin lege, apără de răspundere partea care o invocă în termen.

Art. 8.2. Catedrala Romano-Catolică Sf. Iosif nu este îndreptățită la plată dacă este împiedicată, din cauze de forță majoră, să-și îndeplinească obligațiile din prezentul protocol. Forța majoră trebuie anunțată în scris în 5 zile de Ia apariția ei, iar la dispariția forței majore, tot în termen de 5 zile trebuie făcută o notificare scrisă. Realizarea parțială a Proiectului are drept rezultat plata parțială, Catedrala Romano-Catolică Sf. Iosif având obligația să restituie sumele care nu au fost cheltuite în perioada derulării Proiectului.

CAP. IX - SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Art. 9.1. Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legătură cu acest protocol vor fi soluționate pe cale amiabila, iar daca părțile nu cad de acord, vor fi soluționate de instanțele de judecata din Romania.

CAP. X - ÎNCETAREA PROTOCOLULUI

Art. 10.1. Prezentul Protocol poate înceta:

  • a) prin îndeplinirea obiectului Protocolului;

  • b) prin acordul scris al părților;

  • c) prin reziliere de drept invocată de una din părți în caz de neîndeplinire sau de îndeplinire defectuoasă de către cealaltă parte a obligațiilor din protocol;

  • d) prin ajungere la termen ;

  • e) prin forța majora daca a fost invocata.

CAP. XI - DISPOZIȚII FINALE

Art. 11.1. Orice comunicare între părți cu privire la Protocol trebuie să fie transmisă în scris, prin posta sau email.

Art. 11.2. Clauzele prezentului Protocol se vor interpreta conform legilor din România.

Prezentul Protocol a fost încheiat astăzi,_____________. în 2 exemplare cu valoare juridică

egală, câte unul pentru fiecare parte contractantă și cuprinde 6 (șase) pagini.

CENTRUL CULTURAL AL

SECTORULUI 1


DIRECTOR,


CATEDRALA ROMANO-CATOLICĂ

SF. IOSIF

REPREZENTANT LEGAL,

COMPARTIMENT JURIDIC,

COMPARTIMENT PROIECTE SI

PROGRAME CULTURALE,

COMPARTIMENT ECONOMIC,

CFP