Hotărârea nr. 341/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 341 din 31.10.2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 luni

Văzând Procesul-Verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor și atribuirea mandatelor pentru funcția de consilier al Consiliului Local al Sectorului în urma alegerilor locale din data de 05.06.2016;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.87/24.06.2016 privind constituirea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 150/30.09.2013 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând seama că în data de 09.10.2019 a încetat aplicabilitatea prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 182/09.07.2019 privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 luni;

Văzând prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 339/18.10.2019 privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința din data de 18.10.2019;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. ee), art. 123 alin. (1), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic: Se alege domnul Marian Cristian Neagu președinte de ședință al Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București pentru o perioadă de 3 luni.

Această hotărâre a fost adoptată cu 13 voturi pentru, 1 abținere, numărată la voturi împotrivă, conform legii și 11 voturi împotrivă, în momentul votului fiind prezenți 25 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție, astăzi, 31.10.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


CONTRASE!


SECRETAR <JE Daniela NicolenZĂ,


:ral

fahan