Hotărârea nr. 339/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 339 din 18.10.2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședința extraordinară din data de 18.10.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința din data de 18.10.2019

Văzând Procesul-Verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor și atribuirea mandatelor pentru funcția de consilier al Consiliului Local al Sectorului în urma alegerilor locale din data de 05.06.2016;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.87/24.06.2016 privind constituirea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 150/30.09.2013 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând seama că în data de 09.10.2019 a încetat aplicabilitatea prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 182/09.07.20199 privind alegerea președintelui de ședință;

Văzând prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 338/14.10.2019 privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința din data de 14.10.2019;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. ee), art. 123 alin. (1), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic: Se alege domnul Marian Cristian Neagu președinte de ședință al Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București pentru ședința din data de 18.10.2019.

Această hotărâre a fost adoptată cu 13 voturi pentru, 6 abțineri - contabilizate la voturi împotrivă și 6 voturi împotrivă, din 25 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 18.10.2019, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTR.


Nr:   339

Data: 18.10.2019SECRETAI Daniela Ni :■