Hotărârea nr. 338/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 338 din 14.10.2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședința extraordinară din data de 14.10.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința extraordinară din data de 14.10.2019

Văzând Procesul-Verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor și atribuirea mandatelor pentru funcția de consilier al Consiliului Local, al Sectorului în urma alegerilor locale din data de 05.06.2016;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.87/24.06.2016 privind constituirea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 150/30.09.2013 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând seama că în data de 09.10.2019 a încetat aplicabilitatea prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 182/09.07.20199 privind alegerea președintelui de ședință;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. ee), art. 123 alin. (1), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic: Se alege domnul Marian Cristian Neagu președinte de ședință al Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București pentru ședința extraordinară din data de 14.10.2019.

Această hotărâre a fost adoptată cu 13 voturi pentru, 5 abțineri - contabilizate la voturi împotrivă, conform legii și 7 voturi împotrivă, din 25 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 14.10.2019, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1.

CONTRASEMNEAZĂ,


Nr:   338

Data: 14.10.2019secretar{;eneral

1 j jila s