Hotărârea nr. 182/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 182 din 09.07.2019 privind alegerea președintelui de ședință


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind alegerea președintelui de ședință

Văzând Procesul-Verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor și atribuirea mandatelor pentru funcția de consilier al Consiliului Local al Sectorului în urma alegerilor locale din data de 05.06.2016;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.87/24.06.2016 privind constituirea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 150/30.09.2013 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând seama că în data de 22.06.2019 a încetat aplicabilitatea prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 115/22.04.2019 privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de două luni;

în temeiul prevederilor art.5 lit. ee), art. 123 alin.(l), art 139 alin.(l) și art.196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic: Se alege domnul Marian Cristian Neagu președinte de ședință al Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București pentru o perioadă de 3 luni.

Această hotărâre a fost adoptată cu 13 voturi pentru, 1 abținere - contabilizată la voturi împotrivă, conform legii și 9 voturi împotrivă, din 23 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 09.07.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1.

/ /

/

MNEAZĂ, aW / ’

CțtETAR
CONT

Daniela Nicoleta CEFALAN \ v \