Hotărârea nr. 167/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 167 din 29.05.2019 privind aprobarea listei de priorităţi întocmită în baza criteriilor care se au în vedere la stabilirea ordinii de prioritate în cadrul categoriilor de persoane prevăzute în Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea listei de priorități întocmită în baza criteriilor care se au în vedere la stabilirea ordinii de prioritate în cadrul categoriilor de persoane prevăzute în Legea locuinței nr, 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Utilități Publice - Compartimentul Fond Imobiliar din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei Sectorului 1 pentru analiza solicitărilor de locuințe sociale și de necesitate;

Luând în considerare Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 42 și art. 43, precum și unele prevederi ale art. 44 din Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit art. 20 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2008 pentru modificarea Legii locuinței nr. 114/1996 și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari;

Ținând seama de prevederile art. 21 din Norma metodologică pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, aprobată prin Hotărârea Guvernului României nr. 1275/2000, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 42/2003 privind Regulamentul de repartizare a locuințelor și a terenurilor aferente acestora, conform legii, din fondul locativ de stat, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 308/12.10.2018 privind aprobarea, pentru anul 2019, a condițiilor și criteriilor de departajare prin punctaj în vederea stabilirii ordinii de prioritate și repartizării, în baza Legii locuinței nr. 114/1996, consolidată;

în temeiul art. 45 alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă lista de priorități valabilă pe anul în curs, ce cuprinde solicitanții îndreptățiți să primească o locuință socială în ordinea de prioritate stabilită conform criteriilor

care se au în vedere la calcularea punctajului ce revine fiecărui solicitant, potrivit Anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Contestațiile împotriva hotărârii consiliului local cu privire la listele de acordare a locuințelor sociale se vor face conform prevederilor art.21 pct. (3) din Norma metodologică pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, aprobată prin Hotărârea Guvernului României nr. 1275/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. - (1) Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, Viceprimarul Sectorului 1 al Municipiului București și Direcția Utilități Publice - Compartimentul Fond Imobiliar vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate din 24 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 29.05.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETAR, Danioia/NIcoleta Cefalan

Nr.: 167

Data: 29.05.2019Nr.


'P.ESEDIN

Nr. Crt

Numele și prenumele

Nr.

Cerere

Data depunere cerere

Total Punctaj

\ Nr.Camere

1

JULEI CRISTINA DANIELA

3643

05.02.2009

90

2

NECULA VERONICA

33940

16.11.2011

89

3

SAVULESCU ALINA ALICE

16503

08.05.2006

87

2

4

COJOCARU NICOLAE

32757

23.09.2009

87

3

5

CRISTUDOR ANA

3683

15.02.2010

87

3

6

VASILACHE MANUELA MONICA

5587

14.03.2001

85

3

7

VLADUTU ELENA

31045

08.08.2007

84

3

8

MOISE MARIN

6769

16.03.2010

84

3

9

IRIMESCU NICULINA

17912

17.06.2002

83

3

10

COSTACHE PAULA-KATY

8683

11.03.2004

83

3

11

DUMITRU GIM

19896

04.06.2004

83

3

12

PISTOL CRISTIAN

13743

12.04.2006

83

3

13

GEORGESCU MIHAELA

27087

20.07.2006

83

3

14

GHEORGHE FLOREA

38788

04.10.2007

83

3

15

VACARIU MIHAELA GABRIELA

23819

17.09.2010

83

3

16

NEDELCU ȘTEFAN

120925

14.06.1999

82

2

17

DAVID EMANOELDECEBAL

18410

25.05.2004

82

3

18

NEGRU DOCHITA ECATERINA

27235

11.07.2007

82

2

19

ISPAS LIGIA CAMELIA

20782

20.07.2011

82

2

20

CIOLOVICPAUL

14771

27.04.2004

81

2

21

LUNGU VENEȚIA

6979

20.02.2007

81

1

22

TERLECHI MARIA

5348

01.03.2010

80

2

23

SLAVU FLOAREA

1285

18.01.2012

80

2

24

MACOVEITUDOR

40465

02.11.2005

79

3

25

ONEA CONSTANTIN

30338

02.08.2009

79

2

26

COVESAN MARIA

379

07.01.2010

79

3

27

MIREA CRISTIAN

5723

03.03.2010

79

3

28

STAN ION

15412

21.05.2012

79

3

29

AVRAMESCU CHIRILA

122980

30.08.2000

78

2

30

FLOREA MELDIADE

29141

13.10.2003

78

2

31

GOGU VASILE

10042

21.03.2005

78

2

32

BADEA BOGDAN

20835

06.06.2006

78

3

33

MANCU PETRUTA-STELUTA

5655

19.02.2008

78

3

34

TANASE MARIANA

14783

24.05.2011

78

3

35

CONSTANTIN MARIAN-

LAURENTIU

11655

18.04.2013

78

1

36

NASTASAMARANDA

12018

22.04.2002

77

2

37

DUMITRU MARIA ANGELA

486

10.01.2008

77

1

38

TODEL FELOFTIA

27503

29.07.2008

3

—.— ----—39

ENE ION

45204

22.12.2008

77

3

40

BAZA VAN NICOLETA

650

17.01.2000

76

2

41

CIOLAN GHEORGHITA

122936

30.11.2001

76

3

42

BECHERU VASILICA

12642

07.04.2004

76

3

43

GRIGORE GHEORGHE

25605

11.07.2006

76

2

44

IONITA DANIEL

41879

16.11.2006

76

3

45

GRIGORE VASILE

5542

12.02.2007

76

3

46

NEAGU TUDORA

8270

11.03.2009

76

3

47

BUZDUGA DUMITRU

7155

18.03.2010

76

3

48

DUMITRU ANDREITA

21458

24.07.2015

76

3

49

MATEI GHEORGHE

10528

10.04.2003

75

3

50

AGAPE MIHAI

28112

04.08.2008

75

2

51

STANCIU ADRIAN ȘTEFAN

29441

14.08.2008

75

2

52

RADU CARMEN

4309

10.02.2009

75

3

53

FILIP STAN

24676

16.07.2009

75

3

54

COSTIN PARASCHIVA

4770

22.02.2012

75

2

55

BAZAVAN DUMITRU

21638

16.07.2012

75

1

56

SECRETEANU MIHAI

36801

04.12.2012

75

1

57

NAN ZAHARIA

32311

26.10.2015

75

2

58

GRUIA VALENTIN PASCALE

17401

20.06.2003

74

1

59

PRICOP ELENA

1532

20.01.2004

74

2

60

TURTULEA IONEL

38199

19.10.2006

74

3

61

FERARU TRAIAN

41164

18.11.2008

74

3

62

TOMA MARIAN

43240

05.12.2008

74

3

63

NITA GHEORGHE

14455

03.06.2010

74

2

64

BACIU PARASCHIVA LILIEANA

17552

20.06.2011

74

3

65

VISINOIU MIRELA

30388

28.10.2013

74

3

66

BARBU VIOLETA

35952

07.10.2016

74

2

67

CONSTANTIN BUDALA

28071

25.07.2017

74

2

68

RUSE FLORIN MARIAN

14512

16.07.2001

73

2

69

TARTAREANU TU DOR

35215

26.09.2006

73

2

70

ILIE MARIANA

13458

23.04.2009

73

2

71

PISCUROIU VIRGINIA

10216

21.04.2010

73

1

72

DUMITRU ION

20899

05.08.2010

73

3

73

CEORNOLET CLARA

27838

20.10.2010

73

2

74

COMANESCU ALEXANDRINA

32151

27.10.2011

73

2

75

ALEXE IOAN AURELIAN

4772

22.02.2012

73

2

76

DUMITRU GABRIEL

24966

22.08.2012

73

1

77

POPOVICI-CHELARU IOANA RUXANDRA

30332

25.10.2013

73

1

78

ILIESCU IOAN

29076

29.09.2015

73

1

79

GĂRGĂRIȚĂ RITA

33107

3Q.10.2015

1

____80

HAURNEANU CRISTIAN

8448

10.03.2004

72

2

81

FLOREA ALEXANDRINA

25824

19.07.2005

72

1

82

CONSTANTIN COSTEL

40279

03.11.2005

72

1

83

IONESCU IULIAN IOAN

754

11.01.2006

72

1

84

ANTOFE VICTORIA

4446

07.02.2006

72

2

85

CIOBANU IOANA

41095

17.11.2008

72

2

86

DOBRE CONSTANTIN

2469

27.01.2009

72

2

87

RADU SORINA

5388

18.02.2009

72

3

88

MIU ZINA

7892

09.03.2009

72

2

89

CHIRITA MARIA

1328

19.01.2010

72

1

90

TOMABENONIA

15729

16.06.2010

72

1

91

BOERASU MARGARETA

16490

23.06.2010

72

1

92

COSTACHE MARIA

22096

19.08.2010

72

1

93

CATARIG IONEL FLORIN

20203

02.07.2012

72

2

94

GRECU GHEORGHE

25286

27.08.2012

72

1

95

LUPU DUMITRU DOREL

7664

13.03.2013

72

3

96

COSTACHE DOREL

34883

16.11.2015

72

1

97

VRANCEANU VASILE

12162

06.07.2000

71

3

98

BALOTA JEAN

43106

22.11.2005

71

1

99

DRAGAN MARIA

31122

22.08.2006

71

1

100

PARASCHIV TINCA

34693

20.09.2006

71

1

101

ARCHIUDEAN LIVIU OCTAVIAN

4081

09.02.2009

71

1

102

IORGAANETA

12471

04.05.2011

71

1

103

SIMONCA RODICA DORINA

3649

06.02.2013

71

3

104

RADU ADRIANA

5963

26.02.2013

71

3

105

CALUGARU EUGENIA

8406

19.03.2013

71

2

106

ERUSALIN-GRIGORE FLOAREA

12204

24.04.2013

71

2

107

TINICHIGIU NASTASIA

15304

11.06.2014

71

3

108

HUTAN VICTORIA

13119

07.05.2015

71

2

109

MITRICA CONSTANTA

43739

29.11.2016

71

1

110

VLADUT MARIA

16329

27.08.1998

70

3

111

GAGIU MARIA

8322

28.02.2007

70

1

112

DUMITRESCU STANCA

10265

13.03.2007

70

1

113

RADU GEORGE

648

11.01.2011

70

3

114

POPA VIORICA

6435

21.03.2012

70

1

115

SERBAN GHERGHINA

25115

13.09.2012

70

1

116

COSTE A IVAN

9667

01.04.2013

70

2

117

OANCEA SANDA MIRELA

28502

21.10.2014

70

2

118

GHIORGHITA STANA

37215

27.09.2017

70

3

119

VLADANTONETA

16453

07.05.2008

69

1

120

VASILICA MARIA

35718

06.10.2008

69

1

a/1 U N J < 1 i P £ /  '

121

CIUCIU GHEORGHE

36824

14.10.2008

69

1

122

MOLNAR FLORIN-LUCIAN

41418

19.11.2008

69

1

123

VASILE MARIANA

42543

28.11.2008

69

2

124

TIBARA LEONARD

450

08.01.2009

69

1

125

SUCEAVA DUMITRU

1799

21.01.2009

69

2

126

MUNTEANU MARIA

8810

28.03.2011

69

1

127

NICULAE CONSTANTIN

21637

16.07.2012

69

2

128

MIRCEA VASILE

29412

28.09.2012

69

2

129

DUMITRASCU MARIANA NICOLETA

303

08.01.2013

69

3

130

BLIDEA ELENA

2634

29.01.2013

69

2

131

ÎMPUNGE ROUĂ DUMITRA

2645

29.01.2013

69

3

132

MIHAI MIOARA ANA

9282

27.03.2013

69

1

133

GONCEA ARISTIDE

16903

12.06.2013

69

1

134

MITICA MARGARETA

21940

07.08.2013

69

1

135

ARMEANU LAURENTIU

24156

03.09.2013

69

1

136

VANEA VASILE

14245

29.05.2014

69

2

137

NEAGU ION

19979

10.07.2015

69

3

138

RADULESCU LUMINIȚA COSTINA

1289

22.01.2002

68

3

139

MOCANU MARIA

45288

22.12.2008

68

1

140

IORDAN MARIA

2143

23.01.2009

68

1

141

TACUTU ZAHARIA

4425

01.02.2009

68

1

142

IFRIM VASILICA

31172

09.09.2009

68

1

143

MARUNTU CAROL DUMITRU

20086

29.07.2010

68

2

144

DAN DOINITA

8677

22.03.2012

68

2

145

DRUMCEAIOAN

33135

26.11.2013

68

1

146

HALI GEORGETA

1402

20.01.2014

68

1

147

HERTA PARASCHIVA

15147

10.06.2014

68

1

148

CIOBANU CONSTANTIN

24735

18.09.2014

68

1

149

TANASE MARIN

30237

06.11.2014

68

2

150

CUCU ION

16052

05.05.2016

68

2

151

OPREA ATENA

26502

26.09.2002

67

3

152

PATRU LUCIAN ANDREI

20822

08.06.2005

67

1

153

STROE ELEONORA

1687

25.01.2010

67

1

154

FLORICESCU DUMITRU

15532

15.06.2010

67

2

155

VECHIU ELENA

19129

20.07.2010

67

1

156

PĂUN MIHAI

30708

12.10.2011

67

3

157

STOICA ȘTEFAN

8304

20.03.2012

67

2

158

CRISTEAGELU

29366

28.09.2012

67

1

159

CRĂCIUN STELICA

6734

05.03.2013

67

3

160

BUCUR MARIA

22729

19.08.2013

67

3

161

MATEESCU IOANA MIRUNA

29258

28.10.2014

2QMurrc»

FOND162

SIRETEANU FLORICA

26818

14.09.2015

67

1

163

CONSTANTIN LARISA

19053

30.05.2016

67

2

164

IORGA ELENA

41733

21.11.2008

66

1

165

BARAT N ECU LAI

2883

02.02.2011

66

1

166

STRECHEANU DOINITA

18280

27.06.2011

66

1

167

ANDREI EMILIA

17761

11.06.2012

66

2

168

LUPU OVIDIU

24167

13.08.2012

66

2

169

STAN TEODORA

12921

15.05.2014

66

1

170

NAIE DOINA

26883

06.10.2014

66

1

171

STANESCU ION

37763

08.12.2015

66

1

172

MORARU STEFANIA

24039

13.07.2016

66

1

173

BAREA STELIANA

32951

21.09.2016

66

1

174

IONESCU CRISTIAN

12287

03.04.2006

65

3

175

CARABULEA CONSTANTIN

27057

13.09.2012

65

3

176

CAZAN VALERIU

31893

23.10.2012

65

1

177

RADULESCU MIHAIL

2237

13.08.2013

65

2

178

KIS MONA

23567

28.08.2013

65

1

179

CARP CONSTANTIN

15820

29.05.2015

65

3

180

CALDARESCU NICULINA

31677

22.08.2017

65

1

181

SERBAN VALERIA

37842

29.09.2017

65

1

182

BABAITATINCA

31543

14.09.2003

64

3

183

STROE CONSTANTIN

25604

26.07.2004

64

1

184

PAVEL MARIANA

28969

27.09.2012

64

2

185

CRISTEA VICTORINA

4638

14.02.2013

64

1

186

CHIRIAC GHEORGHITA

28669

11.10.2013

64

2

187

EFTIMIE GEORGE

10408

26.05.1998

63

3

188

STAN GABRIEL MARCEL

11307

29.03.2004

63

3

189

NICA CONSTANTIN

26356

21.07.2008

63

1

190

BOGDAN ANGELA-MARIA

29993

23.10.2013

63

2

191

ION MARIN

8240

24.03.2014

63

1

192

CRISTEA ELENA

15549

13.06.2014

63

1

193

BORDIANU SECELEANU STELUTA

27577

13.10.2014

63

1

194

ANTON PĂUN

17510

16.06.2015

63

2

195

ISPAS NICULAE

11998

01.04.2016

63

3

196

IORDACHE GEANINA

28213

26.07.2017

63

3

197

IRIMIA ADRIAN DANIEL

8535

26.05.1999

62

3

198

GHIOACA FLORIN

23832

14.10.2001

62

1

199

BRUMA ANCA EUGENIA

30390

24.10.2003

62

3

200

TARTAREANU PAULA

35215

26.09.2006

62

3

201

DINU CLAUDIU MADALIN

38719

04.10.2007

62

3

202

BAZA VAN LI LIANA

14505

17.04.2008

62

3

203

NEACSA LI VIU

1939

10.02.2010

62

1

204

MANEA ELENA-GABRIELA

10452

29.06.1999

61

3

205

GHEORGHE MARGARETA

27647

27.12.2001

61

3

206

PĂUN MIHAITA

24040

27.08.2002

61

1

207

BERCU-DIVOIU MARCELIU-ADI

26570

25.07.2005

61

2

208

URSARU ROBERT

45563

13.12.2006

61

3

209

MARIN VERGINEL

2634

03.02.2010

61

3

210

DUMITRESCU ROMICA MARIUS

32805

20.09.2016

61

1

211

VASILACHE NIICULAE BOBI

5587

14.03.2001

60

3

212

PASCARU ECATERINA

705

14.01.2004

60

3

213

PATRASCU ANA LUCIA

10119

22.03.2004

60

2

214

VERINCATICUTA ALINA

5542

02.02.2007

60

3

215

IORGA IONEL

8139

11.03.2009

60

2

216

MARMARA MIHAI CORNEL

10458

08.04.2013

60

1

217

DUMITRU LILIANA

20486

05.08.2014

60

2

218

DODU VASILE

43552

28.11.2016

60

1

219

CRETU BOGDAN

17212

08.05.2017

60

1

220

BRAN FLORICA

37440

28.09.2017

60

1

221

MILEA VIORICA

37466

28.09.2017

60

2

222

ILIE FLOAREA

39079

09.10.2017

60

1

223

BOSTAN DUMITRU

22713

21.12.1998

59

1

224

MERCAS SUSANA-IUDITA

6670

05.04.2000

59

3

225

GHINEA PETRUTA

20881

22.11.2000

59

3

226

ICONARU ELISABETA

13382

04.07.2001

59

1

227

JULEA DANIELA ROXANA

1279

19.01.2004

59

3

228

STROE DUMITRA

25603

26.07.2004

59

1

229

PEICEA VALENTINA

39648

31.10.2006

59

3

230

VASILE LUMINIȚA

1245

15.01.2007

59

1

231

MIHAI MIOARA

40025

30.11.2009

59

3

232

TANASA ELENA

19894

09.07.2015

59

2

233

IGNAT-MATEI VIORICA

20812

24.05.2018

59

1

234

EREMIA MARIN

39914

26.09.2018

59

1

235

ROMAN DANIEL

19769

03.11.1997

58

3

236

BARBU ATENA

548

12.01.2009

58

3

237

NICULAE FLORENȚA

2787

29.01.2009

58

2

238

COLNIC CĂTĂLINĂ

10285

28.06.1999

57

1

239

CRISTEA VICTOR

9607

14.05.2001

57

3

240

KENST DOINA STELUTA

119069

19.04.2002

57

3

241

GHIATA ION

33094

27.09.2004

57

3

242

CHIRTACU CRISTINEL

15950

29.04.2005

57

3

243

GHEORGHHE ANGELA

34919

26.09.2005

57

2

244

ȘTEFAN MIRELA

4662

09.02.2006

57

3

245

ABABEIGEORGE

20405

25.05.2007

57

1

246

PATAR LUMINIȚA ALEXANDRA

30407

28.10.2013

57

2

247

ANDRICIUC VIOREL

24424

26.06.2017

57

2

248

STIRBU CĂTĂLIN

121225

02.07.1999

56

1

249

BAJURA LIDIA

25670

28.11.2001

56

2

250

NEAGU SIMONA

27664

11.08.2004

56

2

251

MOTOI ION

13674

13.04.2005

56

1

252

PAVEL IONEL

41374

19.11.2008

56

2

253

VAIDAMIHAELA ELENA

36710

23.10.2009

56

3

254

STOICA IRINA LAURA

19804

12.07.2011

56

2

255

TEPURLUI PETRONEL

39639

22.12.2015

56

3

256

RAUT MARIUS PETRU

25574

09.09.2003

55

3

257

MARALOIU MARIUS

29711

16.10.2003

55

1

258

RAMADAN TEODORA

32584

22.09.2004

55

2

259

LUPES ADRIANA

12329

27.03.2007

55

3

260

MARIN FLORIN

1382

18.01.2008

55

1

261

MATEI ALEXANDRA

35180

30.09.2008

55

2

262

MARIN IULIAN

15943

13.05.2009

55

3

263

OMER SEVER

17299

22.05.2009

55

1

264

STOIAN MARILENA ROXANA

25971

29.09.2010

55

3

265

TACHE ION

23569

06.08.2012

55

3

266

LITOIU ION

23018

10.08.2015

55

2

267

TANASA CONSTANTA VALENTINA

34565

27.08.2018

55

1

268

BADEA MIHAELA

715

15.01.2001

54

2

269

TI RA TRAI AN

1021

13.01.2005

54

2

270

LITA LENUTA

7000

25.02.2005

54

3

271

ILIE IONELA SUNITA

22452

21.06.2005

54

3

272

CARABULEA PARASCHIVA

42472

21.11.2006

54

3

273

VLAICU LUCICA

23356

14.06.2007

54

3

274

PADURARIU MIHAELA

4371

08.02.2008

54

1

275

OTVES DANIELA

8884

11.03.2008

54

2

276

VĂDUVĂ MARIN

40086

07.11.2008

54

3

277

AVRAM MIHAELA

18907

01.07.2011

54

3

278

MIHAI GHEORGHE

19446

25.06.2012

54

1

279

BUGA ELENA-STEFANIA

24126

13.08.2012

54

3

280

CHIMOAICA IOANA MARILENA

15427

29.05.2013

54

3

281

VALI DOUST PARVIN

5081

24.02.2014

54

2

282

POPA ELENA-MIHAELA

29438

01.10.2015

54

1

283

SIRGHI COSTEL ILIE

12006

22.04.2002

53

1

284

IRIMIA LUMINIȚA

39911

18.11.2004

53

3


Ă <i^                  (/C' \

■7 O' COMFART^IEMT Âu\ FOND M V ’MGfîtflJAR ^Jf

MGSÎUAR


285

LEPU5 NAZARINEANU

36486

06.10.2005

53

1

286

IORGA AUREL

38861

25.10.2005

53

3

287

POPESCU BARZAN LIGIA

23650

26.06.2006

53

3

288

MIRCEA ANDREEA

23890

27.06.2006

53

1

289

BOGHIU GABRIELA MARIA

4918

13.02.2008

53

3

290

RAUSGHEORGHE

33205

15.09.2008

53

1

291

IONESCU MARIAN

3079

02.02.2009

53

2

292

MANEA GABRIEL

12487

13.04.2009

53

1

293

RATOI IOANA ANDREEA

3827

15.02.2012

53

2

294

GHERGHINA LUMINIȚA

19636

24.05.2017

53

1

295

ROVID ILEANA

40117

13.10.2017

53

3

296

CRISTEA MITICA

15553

30.08.2000

52

3

297

VACARESCU IOANA

11946

13.06.2001

52

3

298

TUDORACHEGEORGE

20714

10.10.2001

52

1

299

UNGUREANU DANIEL CRISTIAN

5857

28.02.2002

52

3

300

CORNEAMIHAELA FLORICA

23807

27.06.2006

52

3

301

MIHAILA CONSTANTIN

2042

24.01.2008

52

3

302

GITLAN LAURA DOINA

5429

18.02.2008

52

2

303

CIOTEA CORNEL

37913

06.11.2009

52

3

304

IRICIUC MIHAELA GEORGIANA

14224

18.05.2011

52

2

305

NISTOR CAMELIA

17575

08.06.2012

52

3

306

PETENCHIA ELENA SORINA

38450

18.12.2012

52

3

307

ȘTEFAN IULIAN

28823

14.10.2013

52

2

308

FLORESCU CRISTINA

35671

23.12.2013

52

3

309

STOICA MARIA RODICA

8671

05.03.2018

52

2

310

DAIMACA ANNE-MARIE

8369

23.04.1998

51

2

311

TIGANUS MARIANNA

13693

13.07.1998

51

3

312

FIERARU ELENA

12193

06.07.2000

51

2

313

MATEI SILVIA NICOLETA

30934

18.11.2002

51

3

314

GHIOACA ELENA

32354

12.11.2003

51

1

315

BOCEANU FLORINA

34903

04.12.2003

51

2

316

GIURGIUVEANU IONEL

8119

08.03.2004

51

3

317

BOLOZANI MARIANA

27586

11.08.2004

51

3

318

OPREA GEORGETAGINA

32763

23.09.2004

51

3

319

SULTANA BOGDAN VALERIU

7765

03.03.2005

51

3

320

BARBU MARIANA

11562

29.03.2006

51

3

321

SPIRESCU CRISTIAN

25414

10.07.2006

51

3

322

STOICA MIA PETRUTA

36719

09.10.2006

51

2

323

CFNIJSA NICULAE

15966

24.04.2007

51

3

324

BRAILEANU NICOLAE

18707

15.05.2007

51

1

325

DRAGOIU MAGDALENA

40884

14.11.2008

51

3


UQ     FOND     r

V shiosnjA» <> X.


•,? COMFARTWn5W%^COM'FASTfivrî??.,326

IONITA ELENA CAMELIA

42693

02.12.2008

51

3

327

NAVALICI MIHAELA ELENA

23932

23.08.2011

51

2

328

PASCU MARIA VERONICA

20613

23.07.2013

51

3

329

SANDU RODICA

24148

03.09.2013

51

3

330

TUDORGEORGETA

16885

26.06.2014

51

3

331

MIREAGEORGE ADRIAN

31097

18.11.2014

51

3

332

MARIN MARIANA CARMEN

27402

10.08.2016

51

3

333

LITA ELENA

12367

22.04.2002

50

3

334

CORNEAGRIGORE

13833

14.05.2002

50

2

335

TATARU ELENA

4797

18.02.2003

50

2

336

MITOI RAHELA

20679

11.05.2004

50

3

337

TARTAREANU FLORENTINA

29483

14.08.2008

50

3

338

DRAGAN IULIAN VIOREL

41118

17.11.2008

50

3

339

GHEORGHE DANIELA NICULINA

491

09.01.2009

50

2

340

PASCU CONSTANTIN IULIAN

10654

30.03.2009

50

3

341

IVAN ALEXANDRU BOGDAN

19200

04.06.2009

50

2

342

SIVU GHEORGHITA

28643

18.08.2009

50

2

343

IRIMESCU MANOLE

31409

11.09.2009

50

2

344

PARLOGEA DIANA

35789

15.10.2009

50

1

345

TU DOR IONELA

33310

12.11.2010

50

3

346

SANDU ILIE

10531

05.04.2012

50

3

347

VACARIU SIMONA LOREDANA

30368

08.10.2012

50

2

348

BIRSAN IRINA GABRIELA

33635

08.11.2012

50

2

349

TARTAREANU NICOLETA

9374

21.03.2013

50

1

350

ARSENE CONSTANTIN

30728

30.10.2013

50

1

351

BAZAVAN NICOLAE

10706

09.04.2015

50

3

352

PRIPIS VIOREL CONSTANTIN

12875

07.04.2016

50

1

353

CEPAREANU CRISTIAN

23065

22.12.1997

49

2

354

BADEA MARIAN-MARIUS

123582

22.10.1998

49

2

355

COVACI SORIN

20714

10.10.2001

49

2

356

IVANOIU DANIELA CARMEN

18445

20.05.2005

49

3

357

BALOTA AURORA

43522

24.11.2005

49

3

358

VELICU DENISA-MIHAELA

45179

22.11.2007

49

3

359

VATAU MIHAI

43846

11.12.2008

49

1

360

CARSTEA GABRIELA

1787

21.01.2009

49

1

361

STAN FLORINA

4990

16.02.2009

49

2

362

STANCIU CORNELIA

14102

29.04.2009

49

1

363

DALVAND SORINA-CONSTANTA

39598

25.11.2009

49

2

364

DUMITRU CONSTANTIN

22924

11.08.2011

49

3

365

SPATARELU IONUT NICOLAE VASILE

35860

06.12.2011

49

3

366

BURCUS LUIZA ANDREEA

33962

12.11.2012

49

3367

NITOI CLAUDIA STEFANIA

1541

18.01.2013

49

3

368

ANTON IULIALAURA

23459

27.08.2013

49

3

369

GHIOCEL OCTAVIAN GABRIEL

11999

01.04.2016

49

3

370

RADUCANU RADU OCTAVIAN

6978

23.02.2017

49

1

371

SPIRACHE ANCA OANA

40099

27.09.2018

49

2

372

ILIE MIHAELA

18957

21.10.1997

48

1

373

TOMA MITICA

6052

23.02.2004

48

2

374

MECI NA SAVU

9883

18.03.2004

48

3

375

TOMA GEORGETA

11862

31.03.2004

48

1

376

TIRATRAIAN EDUARD

1021

13.01.2005

48

1

377

DRAGOMIR PETRICA

10015

21.03.2005

48

3

378

BALOTA CONSTANTA

23338

22.01.2007

48

3

379

NICULAESTELUTA

31638

13.08.2007

48

3

380

BURLACU MIRCIA

48867

21.12.2007

48

2

381

SAVU GEORGE

36872

28.10.2008

48

1

382

BUGA FLORIN-ALBERTO

2994

30.01.2009

48

3

383

CARSTEA IOANA

19360

06.07.2011

48

1

384

PATRASCU COSTEL

31266

19.10.2011

48

1

385

MINCIU GEORGIANA

17890

13.06.2012

48

3

386

IORDACHE PAULINA

28725

26.09.2012

48

1

387

VASILE MARINA LOREDANA

34216

03.11.2012

48

3

388

FI LIP NICOLETA

7664

13.03.2013

48

3

389

GHEORGHEGEORGETA

16433

07.06.2013

48

3

390

IRIMIA DANIELA

26040

29.09.2014

48

3

391

BRATU VICTORIA

25957

29.09.2014

48

1

392

LUPU CORINA

28774

23.10.2014

48

3

393

NEGULESCU CONSTANTIN

33693

16.12.2014

48

3

394

ENACHE PETRISOR GABRIEL

16673

16.06.2003

47

1

395

SIGNEANU DORU

14033

21.04.2004

47

3

396

DOGARU DOROTHEA HELENA

25888

19.07.2005

47

1

397

DUTU ELENA

29939

22.08.2005

47

1

398

VASILE FLORIN-VIOREL

4462

05.02.2007

47

3

399

STAVARACHE ADRIANA

8482

01.03.2007

47

2

400

MANEA GABRIELA

32950

12.09.2008

47

1

401

OANCEA FLORENTINA ADRIANA

37932

22.10.2008

47

3

402

SAVIN MARIA

38314

24.10.2008

47

2

403

STRECHEANU MARIA

40111

10.11.2008

47

3

404

POCRIS FLORIN

12459

27.11.2008

47

2

405

MANOLITA FLORIN

16628

19.05.2009

47

2

406

LAZAR ANGELICA

2726

04.02.2010

47

2

40/

HSCHER NICULAE

8815

28.03.2011

47

1408

CODREANU CRISTINA

8677

22.03.2012

47

1

409

BURCEA CRISTINA

7664

13.03.2013

47

3

410

BADEA NICOLETA MARILENA

16461

07.06.2013

47

3

411

DUMITRESCU ELENA-CRISTINA

26721

25.09.2013

47

2

412

CALOFIR MIRELA

33313

28.11.2013

47

3

413

GROZEA-DUMITRESCU MIRCEA

15300

11.06.2014

47

3

414

RADU MONICA

31249

19.11.2014

47

1

415

CRĂCIUN FLORENTINA MARCELA

20874

20.07.2015

47

2

416

PANTELIMON CRISTINA-LUANA

5007

08.03.2001

46

1

417

NICULAE VICTOR

33163

19.11.2003

46

1

418

PATRASCU ROBERT

10119

22.03.2004

46

1

419

POPESCU VASILICA

15419

30.04.2004

46

2

420

ION ION

6130

21.02.2005

46

2

421

BALOTA JENICA

43523

24.11.2005

46

2

422

SPIRESCU ILEANA

25414

10.07.2006

46

1

423

ISTRATE ANGELA

42015

30.10.2007

46

2

424

ZAHARIA NICULINA

33036

12.09.2008

46

3

425

OPREA ȘTEFAN NICU

34380

24.09.2008

46

3

426

TOADER ALEXANDRINA -MANUELA

34877

29.09.2008

46

2

427

OPREA DENISA ANA MARIA

6108

24.02.2009

46

2

428

ERACLE COSMINAGILDA

12113

08.04.2009

46

3

429

VARGA ELLA

1585

22.01.2010

46

2

430

CIOCEA FLORIAN DANIEL

26152

30.09.2010

46

2

431

VASILE EUGEN

28634

27.10.2010

46

2

432

CRISTEA VIOLETA

32695

03.11.2011

46

3

433

BUGHEATA LILIANA

35456

30.11.2011

46

1

434

MATARAU NICOLAE

21965

18.07.2012

46

3

435

SUTEU CLAUDIU ALEXANDRU

26097

04.09.2012

46

1

436

MIHAILEANU NICOLETA

28459

25.09.2012

46

3

437

LEA ALEXANDRINA VIRGINIA

3650

06.02.2013

46

3

438

VICOVEANU LUCIA ANA

5744

25.02.2013

46

1

439

PANA ALEXANDRU FLORIN

28002

07.10.2013

46

2

440

LEAMPAR BOGDAN-MIHAI

29448

17.10.2013

46

2

441

NEAGU PETRA

30565

29.10.2013

46

3

442

ZAMFIR COSTINEL

8137

21.03.2014

46

3

443

ȘTEFAN GINtl’A

12474

12.05.2014

46

3

444

STANCU FLORIN

13351

20.05.2014

46

1

445

ȘTEFAN REMUS

12763

14.09.2014

46

2

446

BARBU MARIAN

8514

23.03.2015

46

1

447

NICOLAE FLORIN

11987

27.04.2015

46

3

448

DIMANCEA ANGELICA

29810

05.10.2015

46

3
449

RADUTA NICOLAE

39992

23.12.2015

46

2

450

IACOB MIHAI

6619

23.02.2016

46

2

451

UDATU NICOLETA VERGINICA

40133

02.11.2016

46

3

452

NICULESCU GEORGE AUREL OCTAV

30352

10.08.2017

46

3

453

BARBU IONELA ANDREEA

35927

04.09.2018

46

2

454

TUDORACHEGINA

20714

10.10.2001

45

3

455

GUNIE FLORIN ALIN

26703

30.09.2002

45

1

456

CIOBANU FLORENTINA ABIZA

6945

10.03.2003

45

3

457

PIRVU FLORIN

28686

20.08.2004

45

2

458

MANOLE ALBERTINO-MARIUS

46189

14.12.2005

45

1

459

VARTOLOMEI DANIELA

43382

08.11.2007

45

3

460

MITREA MARIAN

16859

09.05.2008

45

3

461

ANGHEL LIVIA CONSTANTA

27680

30.07.2008

45

3

462

MIHALCEA TITA

32895

11.09.2008

45

3

463

POSPAI MIHAELA

32709

11.09.2008

45

3

464

GUSATU GINA

39877

06.11.2008

45

2

465

DRUJA CEZAR RAZVAN

41119

17.11.2008

45

3

466

LIULCIAC DANIEL

10189

25.03.2009

45

3

467

GHETU ANAMARIA FLOARE

31567

14.09.2009

45

2

468

STRECHEANU VASILE

18004

23.06.2011

45

3

469

KALUCZI LUCIA-VENERA

35967

07.12.2011

45

2

470

CIUCA DUMITRU

5460

28.02.2012

45

1

471

NEACSU ANCA

14445

11.05.2012

45

3

472

Gl ICORGHF STEFANIA IOANA

28840

26.09.2012

45

2

473

FLOREA OANA LUIZA

8345

19.03.2013

45

3

474

ILIE MARGARETA

19423

10.07.2013

45

1

475

URDA ION-ADRIAN

21850

06.08.2013

45

1

476

MITITI FLORINA

1593

21.01.2014

45

3

477

DONEA ANDREI

27615

13.10.2014

45

1

478

IORDACHE ADRIAN

2073

26.01.2015

45

3

479

VIRBAN GINA

16788

10.06.2015

45

3

480

DIMANICOLINA

33771

26.09.2016

45

2

481

CRĂCIUN MIHAI

34630

29.09.2016

45

3

482

CAHNITA ANGCLA

35294

04.10.2016

45

1

483

PINTILIE MIHAI GABI

43519

28.11.201G

45

1

484

CURELARU VIOLETA

8430

03.03.2017

45

2

485

ANTIPA TIBERIU

10435

16.03.2017

45

1

486

SINCAI MIHAELA

11178

21.03.2017

45

2

487

GLAVAN LAURENTIU DANIEL

15327

21.04.2017

45

1

488

VASILE GABRIELA MADALINA

15324

17.04.2018

45

2

489

STOIAN VASILICA

28349

31.07.2006

44

1


490

IORDACHE GINA

36561

10.10.2008

44

3

491

IORGA VALENTIN

42037

24.11.2008

44

3

492

POPESCU MARIN

10445

27.03.2009

44

3

493

COSTACHE GEORGIANA

18250

28.05.2009

44

1

494

PANTILIE DOREL

24749

16.07.2009

44

1

495

CIOABA NICOLAE

27913

12.08.2009

44

2

496

VINTILA AURELIA-CRISTINA

37910

06.11.2009

44

2

497

MIREA ELENA GABRIELA

4529

22.02.2010

44

3

498

CONDRUZ GABRIELA

14435

03.06.2010

44

2

499

FERARU NICOLETA TILICA

28914

29.10.2010

44

2

500

MIHALACHE COCA

34198

20.12.2010

44

2

501

RADU-ACAR RITA

5470

24.02.2011

44

3

502

IULIAN ANA MARIA BIANCA

15446

30.05.2011

44

2

503

TUDORACHE VALENTIN IOAN

16179

06.06.2011

44

1

504

GUSATU DIANA

6619

04.03.2013

44

3

505

TANASE ALEXANDRINA

5425

26.02.2014

44

2

506

POPA DANIEL

9130

01.04.2014

44

1

507

STANCU MARIANA

11686

30.04.2014

44

2

508

CATRINICI TATIANA

18663

15.07.2014

44

1

509

CORNILA MIHAI

23313

04.09.2014

44

1

510

BRADU PETRU CIPRIAN

32503

04.12.2014

44

1

511

GOLGOJAN MIHAELA MARIA

10491

08.04.2015

44

3

512

GHEORGHE MARIAN

29103

29.09.2015

44

2

513

IONITA ADRIAN-MIHAI

40217

03.11.2016

44

1

514

STANCU ANDREEA-TAMARA

18738

17.05.2017

44

3

515

TUGEARU CLAUDIA BIANCA

1896

18.05.2017

44

3

516

STANCIU ALINA

42924

01.11.2017

44

1

517

KATZ EDUARD SEBASTIAN

32579

10.08.2018

44

3

518

IONITA COSTEL GEORGIAN

2947

30.01.2008

43

3

519

BOLOZAN CĂTĂLINĂ IULIANA

29554

26.08.2009

43

2

520

PETRACHE ALEXANDRU-AUGUSTIN

8423

31.03.2010

43

1

521

CONSTANTIN IONELA

9264

12.04.2010

43

3

522

MARIN IOANA NAGI

28914

29.10.2010

43

1

523

CIUCA CRISTIAN

16901

14.06.2011

43

3

524

CONSTANTIN ADRIANA

34604

22.11.2011

43

1

525

CRISTEA ANISOARA

1865

24.01.2012

43

3

526

VISINOIU ION NICOLAE

26356

23.09.2013

43

3

527

BUJOR DENISA

32297

18.11.2013

43

2

528

CIMPEAN POPESCU MIRCEA NICODIM

2522

02.02.2015

43

2

529

JERLAIANU ALEXANDRU NICOLAE

5238

23.02.2015

43

3
530

ROMAN MIHAELA EMILIA

6146

02.03.2015

43

3

531

CHIRU FLORENTINA

3892

26.10.2016

43

2

532

AVRAMOIU ALEXANDRU NICU

28349

27.07.2017

43

2

533

STOICAN ȘTEFAN ANDREI

43666

07.11.2017

43

3

534

CRETU ILIE

40336

27.09.2018

43

1

535

SURATMAN LISA MARANI

45865

31.10.2018

43

1

536

TUDORACHE CRISTINA

20714

10.10.2001

42

2

537

MIRIUTAIOAN

42075

25.11.2008

42

3

538

TUFAN LI LIANA

44299

15.12.2008

42

2

539

IVAN AURELIA

15318

06.05.2009

42

2

540

ANDONE GHEORGHITA

7090

18.03.2010

42

1

541

NITU LUCIAN

26151

30.09.2010

42

1

542

VISAN FRANCO DAN

28714

28.10.2010

42

3

543

VANATORU ELENA

31722

25.11.2010

42

1

544

DUMITRASCU VASILE

19782

27.06.2012

42

3

545

BAGLAMIS ROXANA CAMELIA

25004

22.08.2012

42

2

546

SCUTARIU MARIA MAGDALENA

25465

28.08.2012

42

3

547

TOLEALAURENTIU

2674

29.01.2013

42

3

548

ILIE MARINELA FELICIA

5909

26.02.2013

42

3

549

ANGHELVAIDA

14364

20.05.2013

42

1

550

CARARE PAMELA NICOLETA

24334

04.09.2013

42

3

551

BIGAN FLORENTINA

7801

19.03.2014

42

3

552

STANCIU MIHAELA

11865

05.05.2014

42

3

553

ANTON ELENA-ANISOARA

17509

16.06.2015

42

2

554

CIURARU AURELIA

33348

03.11.2015

42

3

555

GORGA SILVIA-MARIA

34882

16.11.2015

42

1

556

RUPĂ FLORIAN STELIAN

40077

02.11.2016

42

1

557

IFTIME-PASPARAN COSMIN-ILIE

35987

20.09.2017

42

1

558

OPREA MIHAELA ANI

4408

06.02.2018

42

2

559

SUSALA ELENA

31038

01.08.2018

42

1

560

BORCAN BEATRICE STEFANIA

39234

24.09.2018

42

1

561

MICU MARIANA

40119

27.09.2018

42

3

562

FERARU ELENA

36290

09.10.2008

41

1

563

LAUTARU NINA

41059

17.11.2008

41

1

564

LAUTARU NINA

41059

17.11.2008

41

1

565

RADUCU VIOLETA

44385

15.12.2008

41

1

566

TUDOR CRISTINA ADRIANA

9676

23.03.2009

41

3

567

DUMITRU ANDREEA-SIMONA

20899

05.08.2010

41

1

568

DUMITRU MIHAELA GIULIANA

30347

08.10.2012

41

1

569

MĂRĂCINE CĂTĂLIN

6140

27.02.2013

41

1

570

SUCIU DORINA

14568

21.05.2013

41

2
w COMTAKTJJ*1 rcNO .37/

JAU


571

COLTOI MARIANA GEORGIANA

27682

02.10.2013

41

3

572

MARIN TONI

25101

22.09.2014

41

1

573

ANTON SILVIU

32280

02.12.2014

41

3

574

NICULAE CRISTI

14751

21.04.2016

41

2

575

MOGA LILIANAZOICA

19087

30.05.2016

41

2

576

RAGALIE ILEANA

34229

28.09.2016

41

3

577

DRAGOI FLORICA

122

04.01.2017

41

1

578

BOȚEA DEBORA

1312

13.01.2017

41

3

579

MIHAI ȘTEFAN

20911

06.06.2017

41

1

580

STAN ION

36917

26.09.2017

41

1

581

GILCA MARIAN

41317

23.10.2017

41

1

582

IONITA NICOLETA-GABRIELA

10320

14.03.2018

41

3

583

GIONEA MARIA-MAGDALENA

29620

24.07.2018

41

2

584

MIU DANIEL FLORIAN

36279

05.09.2018

41

1

585

MOLDOVEANU MARIN

39870

26.09.2018

41

2

586

PETRE GIGEA

23882

08.09.2010

40

1

587

TURCU ANA-NICOLETA

26192

30.09.2010

40

1

588

ION VIORICA

30347

08.10.2012

40

2

589

CORNEANU GABRIELA

2502

28.01.2013

40

3

590

IONITA ELENA

9232

27.03.2013

40

3

591

STOICA CONSTANTA

27305

30.09.2013

40

3

592

DRUMASU REBEICA

16126

19.06.2014

40

2

593

BADOI ȘTEFAN

21768

20.08.2014

40

3

594

PETRESCU GHEORGHE

27575

13.10.2014

40

2

595

STFFANESCU EUSEBIU

29276

28.10.2014

40

2

596

MOHAMED AURELIA

17451

17.05.2016

40

3

597

ILIE 1 RIN A ELENA

4359

07.02.2017

40

3

598

BOȚEA CRISTINA

37320

27.09.2017

40

3

599

CRETU JAN-MARIAN

40335

27.09.2018

40

1

600

RAICULESCU DANIEL

120905

29.05.2000

39

1

601

MANOLE ADRIANA-LAVINIA

46189

14.12.2005

39

1

602

VATAU LUISIANA

43846

11.12.2008

39

2

603

ARSENE TEODORA

1646

21.01.2013

39

1

604

NEACSU GEORGE

8609

20.03.2013

39

1

605

DINULESCU TEODOR

12236

24.04.2013

39

1

606

BADEA MARTA

19606

11.07.2013

39

1

607

PRUNAU BOGDAN

33738

03.12.2013

39

1

608

CHIVA MARIAN ANDREI

1561

21.01.2014

39

3

609

MIRCIA MARIUS CĂTĂLIN

3677

12.02.2014

39

3

610

RADUTA MIHAI

7839

19.03.2014

39

2

611

BIRA MARIAN

9072

01.04.2014

39

1

612

CONSTANTINESCU THEODOR ANDREI

10514

14.04.2014

39

1

613

BUSA NICOLETA-DANIELA

27827

14.10.2014

39

3

614

PARASCHIV VOICU LOREDANA

29684

31.10.2014

39

2

615

IAKAB MĂRITĂ

7207

10.03.2015

39

2

616

BRINZEI DANIEL

23369

12.08.2015

39

3

617

SIMION ELENA

25269

31.08.2015

39

3

618

TUDORIE STEFANICA VALENTIN

27593

21.09.2015

39

2

619

STOICA GEORGE

21278

16.06.2016

39

1

620

MIU ALEXANDRA

30777

06.09.2016

39

3

621

TACHE MARIANA ALEXANDRA

151

04.01.2017

39

3

622

MANOLE DUMITRU

6366

20.02.2017

39

3

623

CHIREA COSTEL

33311

04.09.2017

39

2

624

TRAEAN VALENTINA

2261

22.01.2018

39

3

625

CONSTANTINESCU DANIELA

24079

19.06.2018

39

1

626

ȘTEFAN NICULAE

29218

25.08.2004

38

3

627

BRATULESCU CRISTINEL

10383

04.04.2012

38

2

628

PEPENE IONEL

857

14.01.2013

38

3

629

CIRCU ROXANA

2199

24.01.2013

38

3

630

VOICU COSMIN

24912

19.09.2014

38

2

631

UNGUREANU ELENA SIMONA

2325

27.01.2015

38

3

632

ENESAMUEL

9937

02.04.2015

38

1

633

MAHULEA CONSTANTIN MARIO

21419

24.07.2015

38

1

634

IANCU CRISTINA SILVIA

12823

03.04.2017

38

3

635

SERBAN GEORGETA

29333

03.08.2017

38

1

636

POPAGRIGORE

49491

20.12.2017

38

1

637

BECHERU CAMELIA

3587

31.01.2018

38

3

638

MIHAI CONSTANTIN

16617

25.04.2018

38

3

639

IANCU NICOLETA MARIANA

28113

16.07.2018

38

3

640

ALBU ANDREEA

36300

05.09.2018

38

1

641

IONICA ȘTEFAN CĂTĂLIN

39268

24.09.2018

38

3

642

PASCU EUGENIA MARIETA

43204

15.10.2018

38

3

643

ANTON IOAN

39749

26.11.2009

37

1

644

BALAȘ MIRELA

20823

25.07.2013

37

2

645

COLAREZEA NATALIA

26722

25.09.2013

37

1

646

MANEA ANA-MARIA

26327

30.09.2014

37

2

647

STINGACIU MIHAELA

3716

09.02.2015

37

2

648

CRECI VIORICA

18860

30.06.2015

37

1

649

NEGUT MIHAI

19072

01.07.2015

37

2

650

TEODORESCU ELENA

19063

01.07.2015

37

1

651

STOICA ALEXANDRU CRISTIAN

28372

24.09.2015

37

2

652

JILAVEANU GHERGHINA

8417

07.03.2016

37

1

.••.V

•> w
coMFAV-vamn ț-ONQ


653

FERARU SANDICA

12113

04,04.2016

37

3

654

RADU VALENTIN POMPILIU

37167

17.10.2016

37

2

655

GHEORGHE GABRIELA

21399

30.05.2018

37

1

656

ANDREI ANCA AURA

25836

02.07.2018

37

1

657

GHEORGHE GEORGETA CRISTINA

36674

07.09.2018

37

3

658

BITA MARIAN

6070

28.02.2003

36

3

659

MECINA VASILE

26743

26.07.2005

36

1

660

IORGA MIHAI

38861

25.10.2005

36

1

661

TOPORAS DORINA

30478

28.10.2013

36

1

662

PETREA CIOCHIR NICOLETA MIHAELA

857

14.01.2014

36

1

663

KELEMEN ROMINA NARCISA

7999

20.03.2014

36

1

664

VOICU CARMEN MIHAELA

13215

19.05.2014

36

1

665

SA VA RADITA

21189

12.08.2014

36

1

666

MACAVEI ALIDA

3061

03.02.2015

36

1

667

POPA ROMICA FLORIN

42970

23.11.2016

36

1

668

SINCAI ANA MARIA

11177

21.03.2017

36

2

669

TRUSCA ALEXANDRA

19864

25.05.2017

36

1

670

BIRA AUREL

42413

30.10.2017

36

1

671

FAINA MIHAI

49442

20.12.2017

36

3

672

NEAGOIE IULIANA-MARIA

6606

20.02.2018

36

1

673

POP CRISTINA-RUXANDRA-ANDREEA

12368

28.03.2018

36

3

674

CAUIA MARICICA

1372

17.01.2013

35

1

675

BRATULESCU VIORICA

6623

04.03.2015

35

1

676

MIHAILESCU CRISTINA

9036

26.03.2015

35

1

677

DUMITRACHE CONSTANTINA

10464

08.04.2015

35

1

678

STAN MARIAN

1440

14.01.2016

35

2

679

MANOLE ATENA

32782

20.09.2016

35

2

680

BARBU GEORGETA

34707

30.09.2016

35

2

681

UDILA MARIUS-MADALIN

8037

28.02.2018

35

1

682

DARMAZ DANIELA

16059

23.04.2018

35

3

683

DOROBANTU OPRICA ROXANA

33392

20.08.2018

35

1

684

RUSU DUMITRU

36872

14.10.2008

34

1

685

CORNEA BIANCA

23073

02.07.2009

34

2

686

NITU ROXANA MARIANA

19410

10.07.2013

34

1

687

PARFENI ADRIAN

3424

01.09.2016

34

1

688

GRIGORE ELENA

6103

16.02.2018

34

1

689

FRANCU ADRIAN

26520

04.07.2018

34

1

690

DUMITRESCU ELENA

33113

14.08.2018

34

2

691

CIURARU LACRAMIOARA

40789

13.11.2008

33

3

692

APOSTOL ANGELA

26780

04.08.2009

33

1

693

CAZAC CAROL-ROBERT

12755

17.05.2010

33

3

694

BORDEIANU RAMONA-DANIELA

6735

23.02.2016

33

3

695

SMEU ILIE

15661

25.04.2017

33

1

696

OSICEANU ANCA VASILICA

27663

21.07.2017

33

1

697

CONSTANTIN LOREDANA

37586

28.09.2017

33

1

698

IOSIF NICU

44363

13.11.2017

33

1

699

EPUREANU LUCIAN GEORGE

44895

08.12.2006

32

3

700

BAJANARU NICOLAE

13444

23.04.2009

32

3

701

CRĂCIUN MARIANA

19783

27.07.2010

32

3

702

PATRASCANU ADRIANA IULIANA

31068

04.11.2013

32

3

703

IACOBESCU GEORGE

1462

16.01.2018

32

1

704

NADOLU MARIA MONICA

35253

30.08.2018

32

1

705

DANILA MIHAI ȘTEFAN

36804

10.09.2018

32

1

706

TONE SORIN GABRIEL

44199

22.10.2018

32

1

707

STOICESCU ROBERT IONUT

5429

18.02.2008

31

1

708

BILA ADINA ALEXANDRA

30001

20.08.2008

31

1

709

IFRIM EUGEN MARIUS

37943

02.10.2017

31

1

710

ANGHEL ELENA

37946

02.10.2017

31

1

711

TONE ION

44353

22.10.2018

31

2

712

BALOTA MONICA

47037

20.12.2005

30

1

713

TICULEANU ALEXANDRU CLAUDIU

33865

17.12.2014

30

1

714

PINTILIE VASILICA ANDREEA

8329

01.03.2018

30

1

715

DUMITRACHE VASILICA NICOLETA

29495

24.07.2018

30

1

716

PETRE LILIANA

30411

02.09.2009

29

3

717

RIZAC ALEXANDRA

4577

19.02.2014

29

3

718

NICULESCU IOAN

9057

31.03.2014

29

3

719

CERGAN LINDA

13613

12.05.2015

29

1

720

TINTEA MARIANA

34985

29.09.2008

28

1

721

LICSANDRU JENICA

2087

19.01.2017

28

3

722

NITU MARIUS

1850

21.01.2009

27

1

723

RUSUGHENADIE

22456

26.06.2009

27

1

724

IOAN COSTEL

16192

29.05.2012

27

1

725

SUNA LENUTA

16069

04.06.2013

27

3

726

ILIE RALUCA-GABRIELA

15445

24.04.2017

27

3

727

STANCU ANA MARIA

10559

09.04.2013

26

1

728

PORUMBIȚA ALEXANDRA

28215

26.07.2017

26

2

729

GEANTĂ MELCONIAN LAURENTIU HRAYR

45494

20.11.2017

26

1

730

ILIE FLORICA

22433

06.06.2018

26

3

731

VLADULESCU OANASIMONA

2487

30.01.2014

25

1

732

CONSTANTIN CORINA MIHAELA

39646

25.09.2018

2

733

VILCU DINA-STELIANA

42034

08.10.2018

25

2

734

POPA ELISABETA

7338

13.03.2012

24

1

735

DINCA DRAGOS ȘTEFAN

31816

12.11.2013

24

2

736

KALUCZI IOSIF-MIHAI

5504

25.02.2015

24

1

737

IORDACHE RALUCA

18489

25.06.2015

24

1

738

BRAN MARIA

286

08.01.2013

23

1

739

PRADATU MADALIN-ADRIAN

40087

13.10.2017

22

1

740

IORDACHE ROMEO

9035

26.03.2015

21

1

741

NEAGOIE MIHAELA

6607

20.02.2018

21

1

742

RAPORTARU ANDRADA CATRINEL

21107

25.05.2018

21

1

743

RADUCANU CRISTINA

22772

19.06.2017

20

2

744

NEGUTIONUT

33193

01.09.2017

19

1