Hotărârea nr. 110/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 110 din 01.04.2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședința din data de 01.04.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința din data de 01.04.2019

Văzând Procesul-Verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor și atribuirea mandatelor pentru funcția de consilier al Consiliului Local al Sectorului în urma alegerilor locale din data de 05.06.2016;

Luând în considerare prevederile art.9 din Regulamentul cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobat prin Ordonanța Guvernului României nr.35/2002, modificată și aprobată prin Legea nr.673/2002;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.87/24.06.2016 privind constituirea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 150/30.09.2013 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând seama că în data de 05.03.2019 a încetat aplicabilitatea prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 364/05.12.2018 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Sectorului 1 pentru o perioadă de 3 luni;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.72/26.03.2019 privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința din 26.03.2019;

în temeiul prevederilor art.35, art.45, art.81 alin.(2) lit.a) și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, lepublicată, cu mudifiuăiile ulterioare și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic: Se alege domnul MARIAN CRISTIAN NEAGU președinte de ședință al Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București, pentru ședința din data de 01.04.2019.

Această hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi pentru, 2 abțineri - contabilizate la voturi împotrivă, conform legii și 5 voturi împotrivă, din 22 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 01.04.2019, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Nr:   110

Data: 01.04.2019