Proces verbal din 31.01.2018

Proces verbal sedinta ordinara 31.01.2018

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PROCES VERBAL

privind lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 31 ianuarie 2018, ora 14.00

Ședința a fost convocată de către domnul Daniel Tudorache, Primarul Sectorului 1, prin Dispoziția nr. 228/25.01.2018, ținând seama de prevederile art. 39 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în temeiul art. 68 alin. (1), coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu următoarea Ordine de zi:

1.    Proiect de hotărâre privind stabilirea, începând cu data de 1 ianuarie 2018, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 și din instituțiile subordonate Consiliului Local Sector 1- Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1 București. - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București.

2.    Proiect de hotărâre privind stabilirea, începând cu data de 1 ianuarie 2018, a salariilor de bază ale personalului contractual de conducere si de execuție din cadrul Administrației Unităților de Invatamant Preuniversitar si Unităților Sanitare Publice Sector 1 - instituție subordonata Consiliului Local Sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București.

3.    Proiect de hotărâre privind stabilirea, începând cu data de 1 ianuarie 2018, a salariilor de baza ale personalului contractual din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din instituția subordonata Consiliului Local Sector 1- Administrația Domeniului Public Sector 1- Primarul Sectorului 1 al Municipiului București.

4.    Proiect de hotărâre privind stabilirea, începând cu data de 1 ianuarie 2018, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din cadrul Complexului Multifuncțional Caraiman - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București.

5.    Proiect de hotărâre privind stabilirea, începând cu data de 1 ianuarie 2018, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" de la nivelul Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1- Primarul Sectorului 1 al Municipiului București.

6.    Proiect de hotărâre privind privind stabilirea, începând cu data de 1 ianuarie 2018, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din cadrul Poliției Locale Sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București.

7.    Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile de natură contractuală din cadrul familiei ocupaționale "Administrație”, din

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, începând cu data de 1 ianuarie 2018 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București.

8.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului București și al instituțiilor subordonate Consiliului Local Sector 1 - Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București.

9.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Complexului Multifuncțional Caraiman - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București.

10.    Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții, Organigramei și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Poliției Locale Sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București.

11.    Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al SC CET GRIVIȚA SRL

12.    Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască, în condițiile legii, cu privire la încheierea „înțelegerii de cooperare între Sectorul 1 al Municipiului București și Sectorul Qankaya al Municipiului Ankara din Republica Turcia” - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București.

13.    Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască, în condițiile legii, cu privire la încheierea „înțelegerii de cooperare între Sectorul 1 al Municipiului București și Municipiul Nazaret - Illit din Statul Israel” - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București.

14.    Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București, de-a acorda împuternicirea să hotărască referitor la încheierea „înțelegerii de cooperare între Sectorul 1 al Municipiului București și Raionul Orhei din Republica Moldova” - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București.

15.    Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Acord Cadru de parteneriat interinstitutional de colaborare între Sectorul 1 al Municipiului București și Universitatea de Științei Agronomice și Medicină Veterinară București în vederea desfășurării unor proiecte de investiții precum și programe comune în domeniul educațional, social, cultural, sportiv și recreativ în interesul larg al cetățenilor Sectorului 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București.

16.    Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Acord Cadru de parteneriat instituțional între Sectorul 1 al Municipiului București, pe de o parte și Camera de Comerț și Industrie a României și S.C. Romexpo S.A., pe de altă parte, în vederea realizării unor investiții corespunzătoare exploatării în comun a Pavilionului A (Cupola) din cadrul Centrului Expozițional Romexpo - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București.

17.    Proiect de hotărâre privind numirea și eliberarea din funcție a administratorului public de către Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, pe baza unor criterii, proceduri și atribuții specifice, aprobate de Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București.

18.    Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București.

19.    Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr.l a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 201/16.12.2013 privind aprobarea costurilor de comercializare a produselor obținute în cadrul Atelierelor din Nazarcea Grup, aparținând Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, cu modificările și completările ulterioare - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București.

20.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea și efectuarea orelor de muncă de către beneficiarii de ajutor social, acordat conform prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2018 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București.

21.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.l a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.l00/28.07.2016, cu modificările și completările ulterioare, privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București.

22.    Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație la Grădinița cu program prelungit ”Zum-Zum” - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București.

23.    Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin Clubului Sportiv Karate Rapid constând in 32 de kimono-uri - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București.

24.    Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.422 /18.12.2017 privind desemnarea Administrației Domeniului Public Sector 1 să exercite atribuțiile de control și monitorizare a gestiunii delegate a serviciului de salubrizare pe raza administrativ-teritorială a sectorului 1 al Municipiului București -Primarul Sectorului 1 al Municipiului București.

25.    Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 Nr. 329/31.10.2017 privind constituirea Comisiei Tehnice de Circulație de la nivelul Unității Administrativ-Teritoriale Sector 1-Municipiul București-Primarul Sectorului 1 al Municipiului București.

26.    Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 83/04.04.2017 pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza sectorului 1 al municipiului București pentru anul 2017-2018 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București.

27.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Aleea Meteorologiei nr.l5A, sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București.

28.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Fagului nr. 47, sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București.

29.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Lainici nr. 48, sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București.

30.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Măgura Slătioarei nr. 5, sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București.

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Coralilor nr.20G, sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București.

Diverse

1. Adresa transmisă de Prefectura Municipiului București cu privire la Hotărârile 320, 329, 336 și 338 adoptate în ședința ordinară din 31.10.2017.

2.1    Plângerea prealabilă a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului cu referire la hotărârea nr. 439 din 18.12.2017;

2.2    Solicitarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului pentru asigurarea continuării serviciilor sociale din cadrul Modulului de Recuperare și Reabilitare Sf. Mina până la identificarea unei alternative care să permită relocarea beneficiarilor în condiții de securitate.

3. Adresa transmisă de Prefectura Municipiului București cu privire la Hotărârile 320, 329, 336 și 338 adoptate în ședința ordinară din 31.10.2017.

Potrivit prevederilor art. 39 alin.(3) din Legea nr. 215/2001, convocarea consiliului local s-a realizat în scris, prin intermediul secretarului Sectorului 1 - respectiv de către Serviciul Secretariat General, Audiențe, cu atribuții în acest sens, cu 5 zile înainte, în data de 25.01.2018. Odată cu notificarea convocării, prin intermediul e-mailului, au fost puse la dispoziție consilierilor locali materialele înscrise pe ordinea de zi, dovada fiind anexată prezentului document.

în data de 31.01.2018, în aceleași condiții mai sus menționate, s-a transmis către consilierii locali, ordinea de zi suplimentară.

Ordine de zi suplimentară

1.    Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al

Sectorului 1 nr. 246/31.07.2017 privind aprobarea reluării procedurii de achiziție de pe piața liberă, a unor imobile de locuințe care vor avea destinația de locuințe sociale -Primarul Sectorului 1 al Municipiului București.

2.    Proiect de hotărâre privind punerea în aplicare a Hotărârii Consiliului General al

Municipiului București nr. 608/19.12.2017 privind împuternicirea expresă a Consiliului

Local Sector 1 de a efectua, în numele Muncipiului București, demersuri pentru trecerea din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor -Romsilva în domeniul public al Municipiului București a suprafeței de teren necesară realizării unui drum de acces - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București.

3.    Proiect de hotărâre privind modificarea componenței subcomisiei de inventariere a bunurilor publice aflate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1 și care alcătuiesc domeniul public al municipiului București - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București.

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Administrației Piețelor

Sector 1 - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

5.    Proiect de hotărâre privind prin care se solicita Consiliului General al Municipiului

București imputemicirea expresa in vederea incheierii unui Protocol intre Sectorul 1 al

Municipiului București si Centrul Pentru Politici Durabile Ecopolis in vederea finanțării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a unor cheltuieli prilejuite de implementarea

proiectului comun “Aer Curat, Bun de respirat!" - Primarul Sectorului 1 al Municipiului

București

6. Proiect de hotărâre privind acordarea de către Consiliul Local al Sectorului 1, prin

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, a unui ajutor umanitar în valoare de 10.000 lei pentru elevul Coroi Gheorghe - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

La deschiderea ședinței au fost prezenți 24 consilieri locali.

Domnul Teodor Purcărea a intrat în sală și și-a înregistrat prezența în timpul descărcării proceselor verbale. Au lipsit: doamna Clotilde Mărie Brigitte Armând și domnul Virgil Madalin Olteanu.

De asemenea, au participat: Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, directori din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 și directori ai instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local.

1:11:00

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: Bună ziua stimați colegi! Vă rog să luați loc. Dau cuvântul domnei Secretar.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Bună ziua doamnelor și domnilor consilieri, doamnelor și domnilor invitați și bine ați venit la ședința ordinară din data de 31.01.2018. Având în vedere o prezență, în acest moment, de 24 de consilieri, considerăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru desfășurarea lucrărilor ședinței. De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 42 alin (5) propun spre aprobare descărcarea proceselor verbale anterioare, respectiv cel al ședinței ordinare din data de 18.12.2017, dacă sunt obiecțiuni pe marginea acestui proces verbal? Da, nu sunt. Cine este pentru? Cu unanimitate de voturi procesul verbal a fost descărcat. De asemenea, supun spre descărcare procesul verbal al ședinței de îndată din data de 21.12.2017. Dacă sunt obiecțiuni pe marginea acestui proces? Nu sunt! Cine este pentru? Cu unanimitate de voturi procesul verbal a fost descărcat și aprobat. Domnule Președinte!

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: Mulțumesc doamna Secretar!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Avem o prezență de 25 de consilieri.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: Vă supun la vot ordinea de zi din ședința de astăzi. Ordinea de zi. Cine este pentru, vă rog! Unanimitate!

ORDINEA DE ZI A FOST ADOPTATĂ CV UNANIMITATE DE VOTURI.

Supun ia vot ordinea de zi suplimentară. Cine este pentru?

ORDINEA DE ZI SUPLIMENTARĂ A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

Vă rog! Vă propun ca punctul 2 de pe ordinea de zi suplimentară să devină punctul 1 de pe ordinea de zi normală. Cine este pentru? Vă rog! Motivația este că sunt reprezentanții în sală și atunci ... Vă rog sa vă mai exprimați votul odata. Cine este pentru? 18 voturi pentru. Voturi împotrivă? 7 voturi împotrivă. Propunerea a trecut. Așadar,

S2. Proiect de hotărâre privind punerea în aplicare a Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 608/19.12.2017 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 1 de a efectua, în numele Muncipiului București, demersuri pentru trecerea din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al Municipiului București a suprafeței de teren necesară realizării unui drum de acces. Cine este pentru? Vă rog! 18 voturi pentru. Voturi împotrivă? Abțineri? 7 abțineri. Proiectul a trecut. Continuăm ordinea de zi.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 18 VOTURI PENTRU ȘI 7 ABȚINERI.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință:

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea, începând cu data de 1 ianuarie 2018, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 și din instituțiile subordonate Consiliului Local Sector 1- Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1 București.

Domnul Oliver-Leon Păiusi: Domnule Președinte!

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: Da, domnule Păiuși!

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Da, o întrebare. Ne poate explica doamna Director Economic, doamna Director Frone, exact cu cât se măresc salariile? Adică să avem o ... un titlu de comparație? în documentație nu are și lucru ăsta.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: Domnul Director Resurse Umane, domnul Ionescu, vă rog!

Domnul Ionescu Petrica Marius - Director Management Resurse Umane: ... minim pe economie, de la 1450 la 1900. Coeficienții s-au respectat întocmai, iar în urma negocierilor dintre reprezentanții salariaților funcționarilor publici și reprezentanții contractuali și Primar, s-au modificat în sens pozitiv.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Ne puteți comunica exact care este procentul de creștere?

Domnul Ionescu Petrica Marius - Director Management Resurse Umane: Procentual nu am, am dacă doriți să vă spun cât este un coeficient în momentul de față, propus acum. De exemplu, pentru un consilier juridic inspector superior este 4.42.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Și la directori?

Domnul Ionescu Petrica Marius - Director Management Resurse Umane: La directori, Director General Adjunct este la 6,69, Director executiv 6,60, Director executiv adjunct 6,55.

Domnul Alexandru-Stefan Dcaconu - Președinte de ședință: Doamna Secretar!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Toate aceste aspecte sunt menționate în raportul de specialitate și este anexat la prezenta hotărâre. Dacă sunt aspecte care nu sunt cunoscute deja, nu din materialele deja existente. Tocmai de aceea am zis să desfășurăm ședințele într-un cadru de respectare a regulamentului, da? Bine, mulțumesc!

Domnul Ghcorghiță-Liviu Goncea: In comisia economică s-a votat pozitiv, să știți! Mulțumesc!

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: Mulțumesc domnule Președinte! Supun la vot proiectul, cine este pentru? Unanimitate!

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

Domnul Alexandru-Stefan Deaconu - Președinte de ședință:

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea, începând cu data de 1 ianuarie 2018, a

salariilor de bază ale personalului contractual de conducere si de execuție din cadrul

Administrației Unităților de Invatamant Preuniversitar si Unităților Sanitare Publice Sector 1 -instituție subordonata Consiliului Local Sector 1. Cine este pentru vă rog? Unanimitate!

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință:

3.    Proiect de hotărâre privind stabilirea, începând cu data de 1 ianuarie 2018, a salariilor de baza ale personalului contractual din cadrul familiei ocupationale "Administrație" din instituția subordonata Consiliului Local Sector 1- Administrația Domeniului Public Sector 1. Cine este pentru, vă rog! Unanimitate!

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință:

4.    Proiect de hotărâre privind stabilirea, începând cu data de 1 ianuarie 2018, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din cadrul Complexului Multifuncțional Caraiman. Cine este pentru? Unanimitate!

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință:

5.    Proiect de hotărâre privind stabilirea, începând cu data de 1 ianuarie 2018, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" de la nivelul Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1. Cine este pentru? Unanimitate!

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință:

6.    Proiect de hotărâre privind privind stabilirea, începând cu data de 1 ianuarie 2018, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din cadrul Poliției Locale Sector 1. Cine este pentru? Unanimitate!

A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință;

7.    Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile de natură contractuală din cadrul familiei ocupaționale "Administrație”, din Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, începând cu data de 1 ianuarie 2018. Cine este pentru? Unanimitate!

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

Doamna Grigorescu luliana Cristina; Domnul consilier, dacă există directori aici care doresc să vorbească înainte să votez, să votăm, cred ca au tot dreptul să o facă. Prin urmare domnul Fleacă, vă ascultăm ce aveți de spus. Mulțumesc mult! Mi se pare normal că este totuși...

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: Doamna Secretar, vă rog, pe procedură, cum trebuie să procedăm?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Da, din partea inițiatorului, domnul Fleacă, ce aspecte vreți să dicutați? De coeficienți pe care dumneavoastră i-ați propus în calitate de inițiator, da?

Domnul Dănuț-Ioan Flcacă - Director General DGASPC: Nu, noi i-am propus în calitate de inițiator pentru că s-a convenit să se păstreze coeficienții din Decembrie 2017. Și noi am păstrat acei coeficienți.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: S-a convenit cu cine?

Domnul Dănut-Ioan Fleacă - Director General DGASPC: Cu doamna Director Frone că s-a structurat bugetul care s-a depus pe site. în momentul în care am venit astăzi am constatat că la o structură s-au majorat coeficienții și se ajunge la paradoxul că o persoană cu studii medii va avea salarii mai mari decât o persoană cu studii superioare.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: La nivelul direcției dumneavoastră...

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Dacă-mi permiteți și mie doamna Secretar?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: ... spuneți cât personal

aveți.

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Doamna Secretar, dacă-mi permiteți și mie, da? Eu cred că în calitatea dumneavoastră de Secretar doar trebuie să gestionați această ședință, nu să adresați întrebări, decât unde ... nu știu ... deci n-are nicio treabă, îmi cer scuze. Dumneavoastră sunteți doar Secretarul acestei ședințe.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: Eu i-am dat cuvântul doamnei Secretar ....

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Dacă avem întrebări, noi le adresăm, consilierii.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință:... pe probleme de regulament, doamna consilier.

Doamna Grigorescu luliana Cristina: domnule Fleacă, puteți să vorbiți!

Domnul Dănut-Ioan Fleacă — Director General DGASPC: Deci se vor crea tensiuni la nivelul subordonatelor pentru că vor ajunge persoane cu aceiași calificare să aibe salarii cu 2000 de lei mai mici și la nivelul, de exemplu consilier juridic la direcția de asistență socială față de consilier juridic la nivel de primărie, ceea ce nu este normal. Suntem o structură într-un UAT și același tip dc funcție, măcar în această structură, că nu se poate face comparație la nivel național, ar trebui să aibă aceleași salarii. Șoferul ajunge să aibă la primărie salariu mai mare decât studiile

medii de la direcție sau decât inspectorul de specialitate ... aaaaa, ăsta, studii medii referent la......

Adică se crează niște lucruri anormale.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Domnule Președinte, domnule Președinte! mă iertați că-1 întrerup pe domnul director.

Domnul Dănuț-Ioan Fleacă - Director General DGASPC: Sunt chestiuni de principiu.

Domnul Gheorghită-Liviu Goncea; Am o întrebare la dumneavoastră.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință:Vă rog! Haideți să vorbim.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: A înaintat vreun material în sensul ăsta la comisia economică? Nu! Dacă noi nu am luat act de ceea ce dânsul spune acum în ședință, cum să-l judec? Deci doamna Secretară, pe procedură v-am întrebat. Dânsul mai poate vorbi după ce s-a votat? Nu, mulțumesc! Hai să închidem subiectul.

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Domnul Fleacă, dacă-mi permiteți. Faceți propunere la următoarea ședință, să treacă prin comisii documentul și haideți să discutăm punctual pe ce ne sesizați dumneavoastră. Da? Mulțumesc mult!

Domnul Dănuț-Ioan Fleacă - Director General DGASPC: Domnule Goncea, mă scuzați dar ieri am fost la comisia de buget și nu s-a ținut comisia de buget. Da, deci și am venit și ... dar am aflat astăzi pentru că nu s-a discutat niciodată de majorarea coeficienților. S-a făcut unilateral în baza la nu știu ce discuție. 200 de oameni primesc niște salarii cu 20-30% mai mult decât restul funcționarilor din același sistem. Este o aberație legislativă și juridică și cum vreți să o luați.

Domnul Alexandru-Stefan Deaconu - Președinte de ședință: Domnule Director, vă rog! Domnul Director, nu ați fost anunțat că astăzi este comisie de buget? Astăzi a fost, la ora 1, comisie de buget. Mergem mai departe.

Domnul Alexandru-Stefan Deaconu - Președinte de ședință:

8.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului București și al instituțiilor subordonate Consiliului Local Sector 1 - Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1. Cine este pentru, vă rog! Unanimitate!

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu — Președinte de ședință:

9.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Complexului Multifuncțional Caraiman. Cine este pentru, vă rog! Unanimitate!

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință;

10.    Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții, Organigramei și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Poliției Locale Sector 1. Cine este pentru, vă rog! Unanimitate!

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

Domnul Alexandru-Stefan Deaconu - Președinte de ședință:

11.    Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al SC CET GRIVIȚA SRL.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Domnule Președinte!

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: Da, domnule Păiuși! Domnul Oliver-Leon Păiuși: Nu regăsim o sumă, 96 de milioane. Dacă vă aduceți

aminte în ultima ședință am avut o rectificare de buget și am trecut 96 de milioane în bugetul CET-ului. Nu știu, nu-i văd, nu-i găsim.

Domnul Alexandru-Stefan Deaconu — Președinte de ședință: Domnul Director Mândrican. Vă rog!

Domnul Doru Mândrican Director General CET Grivița SRL: Acea sumă a fost alocată pentru lucrări ce au fost menționate în hotărâre urmând ca în urma studiilor realizate, menționate în hotărârea respectivă, să vă informăm ce s-a făcut sau ce se va face.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Avem o problemă. Domnul Goncea, într-o ședință de consiliu ne-a comunicat că nu a putut să participe la o comisie sau ... ne-ați povestit într-o ședință de consiliu că ați dorit să vă duceți la CET Grivița la o ședință a directorilor, a consiliului de administrație și vi s-a refuzat intrarea acolo. Dumneavoastră ca reprezentant...

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Da, la Goethe.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Dați-ne mai multe informații pentru că ...

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Nu, nu, la Goethe! La Goethe. Mi s-a refuzat prezența la Goethe. La liceul Goethe.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Nu, la CET Grivița!

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: încă odata, știți mai bine decât mine ce am spus? Am spus că mi s-a refuzat prezența în comisie la liceul Goethe, ca și consilier. La CET nu, n-am ... la Goethe, liceul Goethe. Vă repet, liceul Goethe.

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Am înțeles!

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Goethe! Goethe!

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: Am înțeles!

Domnul Oliver-Leon Păiuși: Domnule director, nu regăsim suma de 96 de milioane în bugetul actual. Nu o regăsim, nu o regăsesc în cifre.

Domnul Doru Mândrican Director General CET Grivița SRL: Deci acea sumă nu este trecută în Buget. Acea sumă a fost trecută pentru majorarea de capital social al societății. Nu se va regăsi niciodată în buget. Bugetul este realizat pe surse proprii efective.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu ■ Președinte de ședință: Mulțumim domnule Director! Vă rog să închideți microfonul. Mulțumesc! în regulă, dacă nu mai sunt alte interpelări trecem la vot. Cine este pentru, vă rog! Unanimitate!

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință:

12. Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască, în condițiile legii, cu privire la încheierea „înțelegerii de cooperare între Sectorul 1 al Municipiului București și Sectorul Qankaya al Municipiului Ankara din Republica Turcia” - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București.

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Domnule Președinte, dacă-mi permiteți o întrebare. Solicităm acordul Consiliului General iar ulterior se va merge la negocierea, mă gândesc, a protocolului ... ceva și va veni din nou în consiliu, da? Pentru că ne-ar interesa și pe noi să vedem acel protocol. Dacă ne poate da cineva un răspuns, de la ... nu știu ... de la direcție...

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu — Președinte de ședință: Doamna Moise, vă rog!

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Dacă nu, putem să trecem mai departe și să vină cineva între timp, de la direcție și să ne dea un răspuns oficial. Mulțumesc mult!

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: Da, noi ... practic se cere acordul de principiu de la capitală, ulterior ...

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Aș dori și eu un răspuns oficial dacă se poate, mulțumesc!

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: ... se va încheia și protocolul. Ce anume?

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Aș dori și eu un răspuns oficial de la doamna director sau de la cineva de la direcția care se ocupă de această ...

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu — Președinte de ședință: în regulă, în regulă! Revenim la punctul 12. Proiectul numărul 13.

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: La fel și aici de altfel, mulțumesc mult!

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: Păi o așteptăm pe doamna atunci și... a venit doamna!

Doamna Mioara Manuela Moise - Scf Compartiment Relații Internaționale: Bună ziua! Mă auziți? Deci, procedura de încheiere a unei înțelegeri de cooperare este prevăzută în Legea nr. 2152001 și în Legea tratatelor și presupune mai multe etape, noi suntem în ultima etapă să zic așa, când trebuie să solicităm de la Consiliul General, să ne fie acordată împuternicirea Consiliului Local pentru a hotărî în legătură cu semnarea acestui document. Legea nu prevede modalitatea prin care să solicităm. Da, da, am alergat!

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Doamna director, mă interesa să știu dacă există deja făcut acest acord, dacă este doar schițat...

Doamna Mioara Manuela Moise - Sef Compartiment Relații lnternaționale:Nu, nu,

nu, nu!

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina:... sau dacă urmează după să fie și după, va veni în consiliu, asta mă interesează.

Doamna Mioara Manuela Moise - Sef Compartiment Relații Internationale: Deci acest acord va fi semnat doar după ce Consiliul General, printr-o altă hotărâre și Consiliul Local, printr-o altă hotărâre, va acorda împuternicire domnului Primar să-l semneze. Deci, în acest moment...

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Mulțumesc, am înțeles! Dacă mai doriți să ....

Doamna Mioara Manuela Moise - Sef Compartiment Relații Internaționale:... vă veți mai pronunța odată, Consiliul Local, în legătură cu ...

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: ... mulțumesc mult!

Doamna Mioara Manuela Moise - Sef Compartiment Relații Internaționale: ...

hotărârea respectivă.

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Pentru că eu nu am văzut acel acord și mă interesa să-l văd inainte de ... mulțumesc!

Doamna Mioara Manuela Moise - Sef Compartiment Relații Internaționale: Este un proiect, este un proiect pe care vă veți putea pronunța, să spun așa, la momentul în care va fi pe ordinea de zi concret.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: Da, vă rog, domnul consilier Suvac!

Domnul Virgil-Adrian Suvac: Bună ziua, doamna directoare! Vroiam să vă întreb din punct de vedere politic cine a inițiat această legătură cu acest raion sau ce este?

Doamna Mioara Manuela Moise - Sef Compartiment Relații Internationale: Qankaya

Domnul Virgil-Adrian Suvac: Și care este oportunitatea acestui protocol?

Doamna Mioara Manuela Moise - Sef Compartiment Relații Internaționale: Qankaya este unul dintre cele mai importante sectoare din Ankara și această procedură a fost inițiată prin amabilitatea domnului ambasador Gabriel Sopanda, care a ... în cursul unor discuții în Ankara a sesizat dorința autorităților din Ankara de a încheia o înțelegere de cooperare, de a realiza o cooperare cu Bucureștiul sau cu un sector important din București. Domnul ambasador s-a gândit la sectorul 1 că suntem cel mai reprezentativ din București și atunci au început demersurile pentru această ... deci nu este din punct de vedere politic, este din punct de vedere național aș putea spune fiindcă se face cu ajutorul misiunii diplomatice la Ankara.

Domnul Virgil-Adrian Suvac: Având în vedere contextul geopolitic actual, acuma cine se inspiră de la cine, adica dacă dânșii vor să se inspire de la sistemul democratic din România ar fi o idee bună. Dacă este invers nu considerăm oportunitate în acest moment. Mulțumesc mult!

Doamna Mioara Manuela Moise - Sef Compartiment Relații Internaționale: Să știți că aceste înțelegeri de cooperare privesc comunitățile locale indiferent de regimuri. Vorbim de administrare locală, vorbim de cooperare, de informare între cetățeni, lucrurile astea vor rămâne indiferent de, părerea mea, de regim. Nu știu, este vorba despre schimbul de experiență și dacă cumva ați văzut un proiect foarte interesant al sectorului Qankaya ... gunoierii din Qankaya au strâns cărți care erau aruncate și au făcut o bibliotecă din aceste cărți, de exmplu.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: Ok, vă mulțumesc, vă mulțumesc, am înțeles!

Doamna Mioara Manuela Moise - Sef Compartiment Relații Internaționale:

Următoarele proiecte, două proiecte, sunt la fel. Dacă mai...?

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: Bun, cu permisiunea dumneavoastră vom trece la vot. Cine este pentru? Unanimitate!

tfDrARÂZÎE/l A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință:

13. Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască, în condițiile legii, cu privire la încheierea „înțelegerii de cooperare între Sectorul 1 al Municipiului București și Municipiul Nazaret - Illit din Statul Israel”. Cine este pentru vă rog? Unanimitate!

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI

Domnul Alexandru-Ștefan Deaeonu - Președinte de ședință:

14.    Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București, de-a acorda împuternicirea să hotărască referitor la încheierea „înțelegerii de cooperare între Sectorul 1 al Municipiului București și Raionul Orhei din Republica Moldova”. Cine este pentru vă rog? Unanimitate!

A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință:

15.    Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Acord Cadru de parteneriat interinstitutional de colaborare între Sectorul 1 al Municipiului București și Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București în vederea desfășurării unor proiecte de investiții precum și programe comune în domeniul educațional, social, cultural, sportiv și recreativ în interesul larg al cetățenilor Sectorului 1. Cine este pentru vă rog? Unanimitate!

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință:

16. Proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea încheierii unui Acord Cadru de parteneriat instituțional între Sectorul 1 al Municipiului București, pe de o parte și Camera de Comerț și Industrie a României și S.C. Romexpo S.A., pe de altă parte, în vederea realizării unor investiții corespunzătoare exploatării în comun a Pavilionului A (Cupolă) din cadrul Centrului Expozițional Romexpo. Doamna Grigorescu, vă rog!

Doamna Grigoiescu luliana Cristina: Mulțumesc frumos domnule Președinte! Din câte îmi amintesc eu, noi deja avem un acord semnat cu cei de la Romexpo, încă de anul trecut, m-am uitat acum și în adresele pe care le-am primit la mapă și se pare că Primăria Sectorului 1 prin Direcția Juridică serviciul legislație și spații cu altă destinație decât cea de locuință, a trimis o adresă către Camera de Comerț și industrie a României prin care spunea că, bine, nu știu, cred că toată lumea are, dar am să citez ”... realizarea unor investiții din partea Primăriei Sectorului 1 pentru exploatarea în comun a pavilionului etcetera”. Eu din câte îmi amintesc, noi am avut, chiar eu am făcut acel amendament și a fost aprobat de către consiliu prin care nu aprobam investiții, de niciun fel, în acea clădire, în acel spațiu, în niciun pavilion, în absolut nimic. îmi aduc aminte perfect discuția pe care am avut-o în consiliu și vreau să întreb în calitate de ce trimite Primăria, nu știu, ceva peste protocol ... nu știu, cine a făcut această adresă? Vreau să ... doamna Dina Adriana. Din câte știu acel protocol nu prevede investiții însă doamna cere, nu știu ce cere exact. Dacă poate să vină să ne spună. Adică ar fi normal ca să se respecte protocolul pe care noi ca și consilieri l-am aprobat la momentul respectiv. Noi ca și instituție nu putem să facem investiții într-o clădire pe care noi nu o deținem. Asta incerc să spun.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Dacă-mi permiteți să răspund eu, pentru că nu este directorul Juridic. Când am venit eu, în data de 10, mi s-a pus acel acord în brațe că nu se pune în aplicare și am explicat că, înainte de a se pune în aplicare potrivit prevederilor articolului 81 alin(2) litera q), ca să punem un astfel de acord trebuia să avem împuternicire de la capitală pentru orice fel de finanțare. în acest sens, dacă tot am făcut împuternicirea către capitală pentru solicitarea unui acord scris, am solicitat referitor .... dacă-mi permiteți...

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Nu vorbim de finanțare aici.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului l:Nu!

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Sunt total lucruri diferite.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului l:Nu, nu vorbesc nici de finanțare, nici de investiții. Raportat la întrebarea formulată de către domnul Bulfon, am înaintat o cerere către Camera de Comerț, punând chiar un extras din procesul verbal ca să ni se confirme aspectele semnalate din ziar. Domnul Președinte al Camerei de Comerț ne-a răspuns, dacă observați chiar a doua zi, si ne spun că acele informații cum că spațiul, cupola, este închiriată celor de la Iulius, nu se adeveresc, că sunt simple informații de presă și că ei sunt deținătorii acelei cupole. înainte de toate eu vă spun că acordul aprobat prin consiliu este lipsit de orice efect juridic, pentru că atâta timp cât nu există acordul în mod expres de la Capitală îl avem aprobat degeaba.

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Deci, haideți să facem un pic....

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Da, dacă luăm acordul...

Doamna Grigorescu luliana Cristina: Vorbim de chestiuni total diferite, doamna secretar, aici.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Păi citim articolul ....

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Nu, vă spun ... dacă mă lăsați, eu v-am ascultat, da? în acea adresă este foarte clar, având în vedere prevederile acordului de parteneriat, da? Dacă nu este valabil acel acord, de ce s-a făcut această adresă? De ce nu ... nu știu.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Să facem un demers prealabil, să nu mai reluăm din nou aceste aspecte până vine acordul expres de la Capitală, s-ar putea ca cei de la capitală să nu ne dea, să nu ne împuternicească să facem o astfel de investiție.

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Totuși, până la sfârșitul ședinței să vină doamna director de la juridic ...

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Eu am venit în sprijin, vă spun, dumneavoastră apreciați asupra...

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Eu vă cred, dar vreau vorbesc cu doamna director de la juridic, dacă se poate.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Da, nu este acum, fiind direcția juridică în subordine mi-am permis să răspund și...

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Da, e ok. Nu, ideea este următoarea, dacă acel acord, da, nu este valabil în momentul de față cum se poate face o adresă pentru investiții....

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Hotărârea ... nu, vreau să vă spun încă odată. Hotărârea este valabilă nefiind atacată pentru că are mai mult... în septembrie sau când a fost ultimul acord ...

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Și nici nu a fost întoarsă de către domnul prefect ca să ne înțelegem.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Da, nu a fost atacată, ea, practic exista, acel acord, dar cine-1 poate pune în aplicare cât timp nu ai acordul expres de la capitală? Și au fost niște afirmații formulate de către domnul Bulfon și am vrut să le verific ca să nu facem demersuri... sau domnul Păiuși, pardon.

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Deci, dacă ... acuma revenim, că acordul este valabil, da, dar nu se aplică. Dacă acordul este valabil și eu îmi amintesc foarte bine că am depus un amendament prin care nu se făceau investiții, de ce doamna director de la Juridic adresează astfel de întrebări care nu sunt în concordanță cu acordul pe care noi l-am făcut, cu cei de la Romexpo. Asta mă interesează.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Dacă-mi permiteți, pe acord, dumneavoastră ați formulat un amendament pe obiectul acordului în care spuneți că nu se fac investiții însă, dacă mergeți la obligații și la drepturi, o să vedeți că prevederile au rămas nemodificate, pentru că amendamentul nu a venit cu modificarea și pe celelalte prevederi. Celelalte prevederi din acord o să vedeți că se pot realiza, adică au obligația realizării investițiilor. Orice amendament trebuie să vină punctual pe articol.

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Doamna secretar, eu vă garantez că eu am făcut acel amendament și am spus la momentul respectiv, absolut niciun fel de investiție, exact așa m-am și exprimat, la momentul respectiv.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Da, dar amendamentul se formulează ...

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Deci, prin urmare, aș dori să vină cineva de la juridic să ne spună care este situația, se aplică acordul sau nu se aplică, de ce se fac adrese, indiferent dacă se aplică acordul sau nu, pentru investiții deși acordul nici nu prevede așa ceva. Mulțumesc frumos, aștept să vină cineva de la juridic. Mulțumesc mult!

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Doamna secretar, o precizare vă rog înainte. Aș dori din punct de vedere cronologic. Spuneți-ne, acea adresă de solicitare de informații pe care dumneavoastră ați făcut-o, unde se situează în timp față de aprobarea hotărârii în cauză, din septembrie?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Unde se situează, ce?

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Când a fost făcută mai pe scurt?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Adresa?

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Da!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Adresa eu am facut-o în data de, cred că aveți adresa în spate, în data de 25.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: 25 ianuarie?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Da, 25, înainte să solicităm acest acord expres. Am verificat, așa cum v-am spus, voi merge pe procesul verbal și toate afirmațiile făcute în cadrul plenului, le vom verifica sau vă vom cere dumneavoastră lămuriri cu acte doveditoare. Nu am vrut decât să lămurim și să vedem dacă acest acord, mergem cu el înainte sau...

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: A venit cineva de la juridic sau ... ?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Poftim?

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Ați spus că a venit cineva de la juridic.

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Deci mă interesa să știu, dacă nu ați fost aici de față, în calitate sau, nu știu, cine a făcut această adresă și a semnat-o doamna director Dina Adriana. Sunteți dumneavoastră?

Doamna Adriana Dima - Director Direcția Juridică: Da!

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Bun, eu din câte îmi amintesc doamna director, eu am făcut, la momentul în care s-a discutat acest acord, am făcut un amendament și știu că am folosit chiar o expresie în care țineam foarte mult, absolut orice investiție să nu se facă, orice tip deci nu ... nu se pot face. Dacă în acord este prevăzut acest aspect, dumneavoastră de ce cereți situația juridică a pavilionului A și așa ... dacă noi nu putem să facem investiții, conform acelui accord. Asta mă interesa să știu.

Doamna Adriana Dina - Director Direcția Juridică: Deci, amendamentul făcut de dumneavoastră a avut la bază o serie de informații din presă, așa cum apare în procesul verbal ....

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Cred că mă confundați.

Doamna Adriana Dina - Director Direcția Juridică: Nu, nu, am spus informații apărute în presă aduse în atenția dumneavoastră de domnul Oliver Leon Păiuși.

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Vă repet. Eu nu mă refer la nicio presă, mă refer doar la acord și la amendamentul pe care l-am făcut și acordul care prevede expres să nu se facă niciun fel de investiții acolo pentru că nu este clădirea noastră, la asta mă refer. Nu mă interesează de......

Doamna Adriana Dina - Director Direcția Juridică: Nu, nu, nu are cum să fie clădirea noastră.

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Păi tocmai că nu este clădirea noastră și nu putem să facem investiții...

Domnul Alcxandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință; O secundă.

Doamna Adriana Dina - Director Direcția Juridică: ... clădirea noastră, noi vom face aceste investiții, dacă le vom face, în baza unui acord de parteneriat.

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Doamna director, dumneavoastră ați citit acordul? Daca puteți să-m răspundeți.

Doamna Adriana Dina - Director Direcția Juridică: Sigur!

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: L-ați citit?

Doamna Adriana Dina - Director Direcția Juridică: Da!

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Și în acord spune că putem să facem investiții?

Doamna Adriana Dina - Director Direcția Juridică: în acord ...

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului l:După ce luăm acordul expres se va relua și va intra în consiliu iar dumneavoastră ...

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Deci doamna secretar, dacă acordul acela și hotărârea de consiliu nu a fost întoarsă de către domnul Prefect, nu a fost contestată de nimeni, este clar că a intrat în vigoare și este valabilă.

Doamna Adriana Dina - Director Direcția Juridică: da, dar poate fi modificat....

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Da, dar dumneavoastră aici spuneți ...

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu • Președinte de ședință: Da, doamna Comănici!

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: ... în adresă "având în vedere prevederile acordului de parteneriat” da? ...

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Imediat, vă răspund eu.

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: ... deci noi nu avem voie să facem, dumneavoastră

aici...

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Dar, de ce nu s-au discutat aspectele acestea în comisie?

Domnul Alexandru-Ștcfan Deaconu - Președinte de ședință: Dar în comisie ce ați făcut doamna consilier? Doamna Comănici, vă rog, vă rog, doamna Comănici!

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: O luăm invers. La momentul septembrie 2016, numai puțin, voi știți, eu explic cum știu eu, direct. La momentul septembrie 2016 noi nu aveam cum să votăm acordul ala, cu amendamente sau fără, fără împuternicire expresă Consiliul General. Cu alte cuvinte, ce amendamente ai făcut tu, eu, noi toți, în momentul ăsta nu se pot aplica. Că nu ne-a dat în judecată, nu a atacat hotărârea Prefectul asta nu înseamnă că o altă persoană peste un anumit timp, nu vine să atace hotărârea și să ceară nulitatea de drept, că e nulă.

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina; Dar are un termen în care poate contesta și a expirat deja. Mulțumesc mult!

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Măi, numai puțin. Acum intrăm în legalitate, noi solicităm Consiliului General să ne împuternicească să încheiem un acord cu ce solicităm noi, că am pus investiții, că am pus fără investiții, ei ne dau acordul, sau nu, vedem cum votează Consiliul, după care se intră cu acordul. Și după aia nu avem decât să facem pe el ce amendamente vrem și ce propuneri vrem. Așa e?

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Deci ceea ce vorbim noi sunt chestiuni total

diferite.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: ...vorbim noi, Cristina, e că noi am votat în septembrie 2016 și îmi pare rău că nu-i doamna secretară și următoarele, ilegal. Exact ce spun eu și ce țip aici mereu.

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: întrebare: în momentul de față acordul, hotărârea respectivă este contestată de cineva?

Doamna Daniela Nicoleta Ccfalan - Secretarul Sectorului l:Nu, dar acordul trebuie să

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Și poate să fie oricând contestată. Nu poți să o aplici, nu-i legal votată de noi. Exact ce vă spun eu. Eu votez oportunitatea, legalitatea ei trebuie să-mi justifice. Și eu pot acum să mă întorc împotriva Secretarului sau nu știu ce, să-l dau în judecată.

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Doamna consilier, dacă-mi permiteți.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Da!

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Atunci de ce un director din cadrul Primăriei trimite adrese în baza unui acord și spune să ceară, și cere să ne ... cei de la ... cere celor de la Camera de Comerț și Industrie a României, cere să afle regimul juridic al pavilionului pentru că noi urmează, conform acordului să facem investiții.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Inca odata Cristina. Treaba lor ce-au întrebat. Eu nu fac analiză pe textul unei adrese semnată ...

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Eu fac analiză pentru că într-un acord orice analiză pe text contează foarte mult, orice virgulă.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Asta este, fiecare în parte poate să considere ce-1 supără sau nu. Eu vorbesc din punct de vedere al legalității și al atribuțiilor noastre de consilieri locali. Eu acuma sunt foarte supărată că în septembrie 2016, și aș vrea să fiți toți supărați, ni s-a înaintat un acord care nu respecta Legea 215. La doamna din trecut litera q) nu exista. Și știți bine că suntem în comisia juridică și avem ... suntem cât de cât atenți pe ceea ce știm, dar nu ne putem ... Din momentul ăsta, eu vă spun sincer, mai ales că avem colega noastră, pe Dana, acum secretar, e jurist, știe foarte bine, eu una sper să fim mai liniștiți din punctul ăsta de vedere. Se poate întâmpla. Deci acum încercăm să intrăm în legalitate. Poate Consiliul General nici nu votează împuternicirea asta. Dacă ne împuternicește, reintrăm cu acordul și-l facem cum trebuie.

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Deci, haideți un pic să revenim la subiect. Haideți să propunem retragerea și să vină data viitoare, la următoarea ședință, cu o noua hotărâre prin care să anulăm acea hotărâre, să se ceară acordul, iar doamna director de la Juridic poate nu se mai antepronunță că, îmi cer scuze, dar nu poți investi, nu este legal să investești într-o clădire pe care tu nu o deții.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Ba da, pe 81 alin (2) asta ..

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Doamna Secretar revenim, acordul este în vigoare sau nu? Ca să o luăm iar de la capăt?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1; Vă rog frumos ...

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: Doamna consilier!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Vă rog frumos să nu țipați la mine ca nu suntem ... totuși suntem în ...

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Am spus de două ori ca să revenim si să rezolvăm

situția.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Nu, vă rog foarte mult. în primul rând că ar fi trebuit discutat în comisie, de altfel vă rog foarte mult să citiți adresa așa cum a fost formulată și de altfel să vorbiți cu un acord în față, așa cum a fost cu amendamentul formulat de dumneavoastră numai pe obiectul acordului și celelalte drepturi și obligații. Adică practic mi se modifică obiectul iar la obligații și drepturi rămân că se realizează investiții. Orice amendament, așa cum am discutat, este însușit de către consilier în scris și este formulat în scris.

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Doamna secretar, vorbeam de cu totul altceva. Eu v-am sugerat ca să retrageți acest punct de pe ordinea de zi, să veniți la următoarea ședință cu un HCL prin care anulăm acea hotărâre și după alt punct cu noul HCL, următorul, tot pe ordinea de zi la următoarea ședință...

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Noi, după cum vedeți răspunsul domnului Președinte ...

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: ... Nu v-am întrerupt, îmi cer scuze. Prin care să putem solicita un acord de principiu de la Primăria Generală. Și după, putem să vorbim de orice acord doriți dumneavoastră și cu amendamente și fără amendament, dar haideți să o facem un pic să intre în legalitate.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Acordul nu se poate pune în aplicare decât dacă este semnat de către Primarul Sectorului 1, de către Direcția Juridică ori în acest moment nu-și poate produce efectele. Iar solicitarea Președintelui Camarei de Comerț există. Noi mergem pe această .. și pe acel acord, dacă este, intrăm. Eu ce pot să vă spun este că acel acord a intrat în Consiliu și a fost modificat de 3 ori. Și niciodată nu s-a analizat elementul esențial de împuternicire expresă de la Capitală. Ea a fost modificată, de 3 ori a trecut practic ...

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Să vă spun o chestiune. Să știți că nu este valabil când ne convine acordul și când nu ne convine nu este valabil. Haideți să o rezolvăm să fie valabil sau să nu fie valabil, într-un fel sau altul.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: Doamnelor și domnilor consilieri. Haideți să revenim într-un cadru. Vă rog, domnul Goncea.

Domnul Ghcorghiță-Liviu Goncea: Sunt plin de bun simț și ridic mâna.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: Vă rog! Da!

Domnul Ghcorghiță-Liviu Goncea: Vă mulțumesc!

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: Aveți cuvântul!

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Vreau să-mi explice și mie cineva, cu creierii la el, pe ce ne certăm acum? Ea a citit astăzi acolo ceva și a început să se certe cu doamna care ... tot așa. Pe ce ne certăm? dar cineva cu creierii la el. Domnul Păiuși poate. Știți pe ce ne certăm?

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Domnul Goncea, nu ne certam, dezbatem.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Doamna Secretar! Doamna Secretar! Ținând cont de faptul că, în această situație, condiția de a avea aprobarea Consiliului General al Municipiului București pentru încheierea acestui acord de parteneriat cu Romexpo, lucru care nu s-a întâmplat, nu face ca acel contract să fie lovit de nulitate?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Ca să fie lovit de nulitate el trebuia să fie ... poftim? ... semnat ori el nu este semnat.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Deci înțelegem că în momentul de față acordul există dar este nesemnat de către ...

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Da, este nesemnat de către părțile semnatare. De către Primar, de către ...

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: De către părțile semnatare. Deci, practic, din punct de vedere legal, acel document nu există.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Din punct de vedere ... din punctul meu ...

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: în circuitul documentelor care ar produce efecte.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului I: Noi avem doua situații. Noi cerem acum împuternicirea expresă, pe acest lucru mergeți.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: De acord cu dumneavoastră, dar, ținând cont de faptul că împuternicirea expresă a Consiliului General este condiția de bază pentru ca acest acord să fie legal...

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Nu, nu, Legea nu spune 215, eu când mă adresez Consiliului General, mă adresez cu o solicitare pentru încheierea unui acord. Nu spune ce ... art. 81 vine și-mi stabilește textul de lege, în ce condiții cer acordul expres.

Doamna Cristina Simona MunteanuiDa, dar întrebarea era dacă acordul din spate mai este valabil în aceste condiții.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1; El.... mai mult decât atâta a fost adoptat de 3 ori către Consiliu, el își produce efectele. El își produce efectele cât timp este o hotărâre de Consiliu. Acuma, cum se întâmplă, deliberativul poate să adopte o hotărâre de consiliu după aceea executivul apreciază dacă îndeplinește condițiile legale pentru a-1 semna.

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Doamna Secretar!

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: O ultima precizare.

Doamna Porumb Ramona: Două secunde ca să încheiem că deja cred că stăm de jumătate de oră. Dacă, Consilul Primăriei Capitalei ne dă acest acord, acest acord de parteneriat se reîntoarce în Consiliul Local Sector 1 pentru a fi votat?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Da, totul se întoarce ...

Doamna Porumb Ramona: Atunci am încheiat!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1:... și atunci trebuie discutat, dacă se fac investiții, nu se fac investiții, dacă se fac într-adevăr investiții se stabilește o perioadă, adică totul trebuie ... obiectul, totul se va relua.

Doamna Porumb Ramona: Dacă se reia totul cred ca este cazul să trecem la vot.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Ultima clarificare și cred că este cazul să trecem mai departe. Bun, acordul înțeleg și înțelegem cu toții sper. înțelegem cu toții că nu există din punct de vedere legal, nu este semnat de către părțile semnatare.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: Da!

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: De acord! Există în schimb acea hotărâre de Consiliu care prevedea încheierea unui acord. Această hotărâre de Consiliu, neavând în momentul de față aprobarea Consiliului General, împuternicirea Consiliului General și nefiind atacată de către nimeni, este o hotărâre valabilă? Sau trebuie obținut acordul de la ... împuternicirea de la Consiliul General, abrogată această hotărâre și făcută alta?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: După acordul expres de la capitală hotărâm împreună, chemăm partenerii, Camera de Comerț, să ne spună ce anume ....

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Vă mulțumesc!

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan - Secretarul Sectorului 1: ...așa cum reieșea dacă .... niciodată nu s-a vorbit în acel acord, așa cum l-am luat și puteți să-l luați și dumneavoastră, niciodată nu s-a vorbit de investiții de consolidare, el vorbește de investiții de exploatare ...

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Nu vorbesc de investiții, nu vorbesc de eventualele prevederi ale unui acord, eu vorbesc doar de hotărârea de Consiliu care este aprobată, dacă, după obținerea împuternicirii din partea Consiliului General, putem păstra această hotărâre care nu a fost atacată de către nimeni și se va face o modificare, o îndreptare de eroare materială sau va trebui abrogată și repusă pe ordine de zi în forma completă și corectă.

Doamna Grigorescu Iu liana Cristina: Dacă-mi permiteți și mie, haideți să cerem un punct de vedere de la domnul Prefect pentru că există două chestiuni diferite. Dacă se cere acordul de la Primăria Capitalei și se aproba, să zic că-1 obținem că n -avem de ce nu, se pune în aplicare acordul care l-am aprobat în ședința de Consiliu, două secunde, sau trebuie să facem un nou acord. Asta mă interesează.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Ce acte normative se aplică retroactiv? Și cu asta cred că am răspuns.

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Și încă o chestie, dacă acel acord, acea hotărâre nu a fost contestată și întoarsă de către domnul Prefect care putem să ....

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință:Deci...

Doamna Ancuța-Sorina ComăniciiNu avem nevoie de Prefect. Nu se aplică retroactiv o hotărâre de Consiliu General. Produce efecte de la data hotărârii....

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Bun, și hotărârea de Consiliu dacă nu a fost contestată la domnul Prefect ?

Doamna Ancuța-Sorina Comănici:Intrăm cu altă hotărâre de Consiliu ...

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: înseamnă că-și produce și ea efectele!

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință:Stimați consilieri!

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: ...care va produce efecte de atunci, acordul ăsta nici nu-i semnat, am zis, despre ce vorbim, ne învârtim ... și nici nu va fi semnat.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: Stimați consilieri! Doamna Comănici, vă mulțumesc! Doamna Grigorescu, vă rog frumos. Deci haideți să încheiem discuția asta, este o discuție non-sens, este vorba de un acord de principiu de la Capitală, vă rog frumos să vă citiți materialele și să le discutați în comisii pentru că este imposibil să facem treaba asta jumătate de ora pentru un singur punct de pe ordinea de zi. Supunem la vot punctul de pe ordinea de zi, numărul 16, cine este pentru? 13 voturi pentru. Voturi împotrivă? 12 voturi împotrivă. Proiectul nu a trecut!

17. Proiect de hotărâre privind numirea și eliberarea din funcție a administratorului public de către Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, pe baza unor criterii, proceduri și atribuții specifice, aprobate.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: O precizare a doamnei Secretar. Vă rog! Vă rog, doamna secretar! Vă rog să faceți această precizare. Doamna secretar îmi spune că proiectul a trecut. Numărul 16.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Vă rog, repetați cifrele care au reieșit în urma votului. Inițial eram 24.

Doamna Grigorescu Iuliana Cristina: Doamna Secretar, haideți să reluăm și domnul Președinte votul pentru că sunt 12 cu tot cu dumneavoastră. Haideți un pic să reluăm votul.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: Așadar,

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Vă rog să supuneți la vot să vadă și doamna de la PNL votul. Procedură, domnul Președinte. Resupuneți la vot proiectul anterior.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: Respunem la vot proiectul cu numărul 16. Cine este pentru vă rog? 13 voturi pentru. Voturi împotrivă? 12 voturi împotrivă. Proiectul a trecut. Revenim la numărul 17.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU 13 VOTURI PENTRU ȘI 12 VOTURI ÎMPOTRIVĂ.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință:

17. Proiect de hotărâre privind numirea și eliberarea din funcție a administratorului public de către Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, pe baza unor criterii, proceduri și atribuții specifice, aprobate de Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București. Da, vă rog!

Doamna llinca Macarie: Vreau sa fac un amendament sa introducem un criteriu de evaluare: persoana respectiva sa aiba experiența de City Manager in U.E., este un post deschis pentru cetățenii U.E. si sa fie acesta un criteriu de evaluare, da, e obligatoriu, poate sa fie un cetățean român...

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan: In scris da? Model de amendament.

Doamna Ancuța-Sorina Comanici: Stati numai un pic, doamna secretar, nu vreau sa greșim, vă rog.

Deaconu Alexandru-Stefan: Doamna Grigorescu, va rog,

Doamna Cristina Grigorescu:...as avea si eu niște amendamente daca se poate...

Doamna llinca Macarie: Vreau sa introducem următorul criteriu de evaluare, sa fie persoana respectiva sa aiba experiență in activitatea de City Manager in U.E. ... toate tarile U.E.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan: Daca ne stabiliți amendament formulat in scris, eventual sa știu toate elementele de evaluare in Comisia de recrutare, adica amendamentul sa va formula in scris cu motivarea temeiului legal astfel incat executivul sa il poata pune in aplicare pentru ca va urma scoaterea la concurs a acestui post si se va face evaluarea actelor, pe baza acestor documente

Doamna Ancuta-Sorina Comanici: Pot sa intreb și eu ceva? Doamna secretar, sau cine se pricepe? Cred ca exista o legislație foarte clara daca nu va deranjez, in ceea ce privește . Doamna secretar, avem o legislație care prevede foarte clar, criterii, condiții pentru ocuparea postului de City Manager, sunt intr-un act normativ. Noi putem interveni pe criteriile respective, adica sa le ... ?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan: Criteriile le propune Primarul si Consiliul le stabilește dar sa fie armonizate cu legislația naționala

Doamna Cristina Grigorescu: Va zic eu care este. Este HGR 286/2011 și are dreptate doamna consilier cu aceste condiții, și aș avea și eu, după, niște amendamente.

Doamna Ancuta-Sorina Comanici: După aia vine si ne contesta oricine si ne intreaba, de ce ati pus voi criteriul nu știu care

Domnul Cristian Bulfon: Nu, criteriul pe care l-a menționat colega mea, nu este unul obligatoriu, in aprobarea acestui proiect.

Doamna Ancuta-Sorina Comanici: E in înscriere, e o recomandare.

Domnul Cristian Bulfon: Ar creste calitatea actului administrativ, avand o persoana cu acest feed-back.

Doamna Ancuta-Sorina Comanici: Aveți dreptate ca este obligatoriu sau nu, el e formulat asa, daca vine un candidat ... care a fost City Manager undeva ... in UE, este selectiv adica îi selectam în funcție de aceasta?

Domnul Cristian Bulfon: Dar acest criteriu poate cantari in evaluarea comisiei.

Doamna Ancuta-Sorina Comanici: Da, eu nu sunt de acord.

Doamnea Steluta Todea: Bine, dar nu e criteriu...

Doamna Ancuta-Sorina Comanici: Sa nu excedem legii, pai si atunci de ce il mai pun, de ce l-aș pune? ... Bănuiesc ca toți am dat concursuri pe undeva, da nu poți ca e un concurs organizat conform legii, au contract de mandat si nu e o înțelegere intre noi, trebuie sa tii cont de ea... nu poți, e ori/ori. Ori este obligatoriu, ori nu o mai punem deloc.

.... discuție liber a...Jar ă microfon...

Doamna Ancuta-Sorina Comanici: Nici asta nu poți, unul are CV si altul nu, adica cum gândește Comisia, cum face? Dar nu poți... daca vine in evaluare, este o condiție obligatorie ca sa iei punctaj mai mult, daca vii cu un selectiv inseamna ca intr-un fel sau altul e obligatoriu, dar e selectiv.

Doamna Ilinca Macarie: Doamna consilier, daca ar fi asa, ca exista o lege prin care aceste criterii sunt bine definite noi aceste criterii nu trebuie sa le aprobam. Noi aprobam niște criterii, daca ar fi fost deja clare si intangibile in lege, nu ar fi existat acest HCL. Dar pentru ca noi putem sa intervenim si sa le aprobam, putem sa venim cu criterii.

Doamna Ancuta-Sorina Comanici: Știu, dar hai sa ne gândim daca e sa aiba minim 3 ani in experiența nu știu care, sau 5 ani, sau chestii de genul asta ... si sa nu exceada legii.

Domnul Alexandru-Stefan Deaconu: Doamna Grigorescu, va rog.

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Daca imi permiteți, la art.3 din criterii, lit m), daca se poate, la toate acele diplome sa fie recunoscute de Ministerul Muncii, Ministerul Educației, CNARD, mi se pare normal ca acele diplome sa fie recunoscute. O alta ...

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Daca imi permiteți as vrea sa termin ... un alt amendament... grupul nostru.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan: Am formulat in scris?

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: PNL vrea sa introducem 3 ani vechime in funcție.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan: Va rog, amendamenul se formulează potrivit Regulamentului in scris, il formulați in scris, il multiplicam.

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Da știu, dar vreau sa mi le expun, daca se poate la microfon, sa știe si colegii exact ce vorbim, da? Doamna secretar cred ca pot sa-mi exprim amendamentul, nu? Ma lasati? Zic si eu ..

Doamna Ancuta-Sorina Comanici: Ce bine, daca erau discutate in Comisia Juridica ...

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: O alta chestiune care, daca se poate o scrisoare de recomandare, art.3 alin.4 se elimina automat, nu stati, empiric, la alin.3, cazier judiciar, si/sau o declarație, as dori sa scot acel sau si sa fie scoasa acea declarație oricine poate sa vina sa dea o declarație si daca a fost condamnat, după ce facem, ca este condamnat sau are dosar penal.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan: Nu, dă o declarație .. prin falsul în înscrisuri, dă o declarație pe proprie răspundere.

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Si automat, daca introducem si automat alin.4, trebuie eliminat., si inca o chestiune, la art.4 alin (2) sa fie eliminat după caz, anunțul concursului afișat la sediu, si pe pagina de internet a Sectorului 1, nu sau după caz, legea este foarte clara si trebuie afișat si pe Site-ul instituției si trebuie eliminat si la celelalte articole art.4 alin (3), unde tot la fel...să se completeze..

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan: Cum să sa se completeze? Se scrie in amendament si se supune la vot astfel cum a fost formulat de către dumneavoastră ... să se completeze, ... cine să completeze?

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Adică sa se pună toate in acord iar anumite fraze, si după caz si pe site-ul instituției sau la cazierul judiciar, daca-mi permiteți.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan: Proiectul a fost adus la cunoștința din 25 ianuarie.

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Poftim ?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan: Proiectul vi s-a comunicat din 25 ianuarie, amendamentul trebuie armonizat de consilierul local care formulează acest amendament.

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Doamna secretar, unii dintre noi in cadrul ședinței avem voie sa depunem amendamentul, eu asta voi face acum, nu inteleg afirmația dumneavoastră, chiar nu o inteleg.

Domnul Alexandru-Stefan Deaconu: Vom amana acest punct.

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Va rog frumos domnule Președinte ca sa supuneți la vot amendamentele pe care eu l-am propus. Mulțumesc mult

Domnul Alexandru-Stefan Deaconu: Din pacate nu am inteles toate amendamentele dumneavoastră si o sa vreau sa le vad, si, ca si ceilalți consilieri, asa ca o sa rog secretariatul sa le multiplice, sa le vedem cu totii, sa știm.

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Daca secretariatul poate sa-mi aduca mai multe foi pentru amendament pentru ca am mai multe mi-a adus doar o singura foaie pentru un singur amendament

Doamna Ancuta-Sorina Comanici: O sa propunem pauza, sa luam si noi act de amendamente, sa vedem, sunt conform legii, trebuie sa citim legislația ... pai daca nu ati făcut in Comisia Juridica pe care am avut-o mai devreme? Mai intaziem un pic, nu?..

Domnul Alexandru-Stefan Deaconu: Sigur, mergem mai departe cu Ordinea de zi

Doamna Ancuta-Sorina Comanici: Pai si eu ce sa ...

Domnul Alexandru-Stefan Deaconu: Va rog doamna consilier ... da, mergem mai departe cu Ordinea de zi, punctul cu 18, propuneri de hotarare............

Cine este pentru, va rog?

Domnul Gheorghita-Liviu Goncea: Domnule președinte avem si noi nevoie de o pauza de consultări, va rog ...

Domnul Alexandru-Stefan Deaconu: 5 minute pauza consultări ... va rog sa reluam ședința, stimati colegi luati loc, Domnule director, haideți ca vă dau cuvântul, am să dau cuvântul Domnului director Petrică Ionescu.

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Daca se poate, din secretariat sa-mi mai aduca o foaie pentru amendament.

Domnul Alexandru-Stefan Deaconu: Ce anume ?

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Inca o foaie pentru amendament. Mulțumesc

frumos.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Domnule director, va rog, cateva precizări, in legătură cu City Manager-ul?

Domnul Petrica lonescu:Da, privind amendamentul cu experiența in activitate in administrația publica in UE, am dori sa știm ce anume se dorește, ce experinta, daca este similara cea europeana, cu cea pe care o propunem noi, specifică Sectorului 1 si cu ce documente poate dovedi persoana care se inscrie la concurs?

Domnul Gheorghita-Liviu Goncea; Si apropos’, sa stiti ca mie mi se pare o condiție restrictiva UE, după opinia mea este o condiție restrictiva. Pentru ca nu putem spune un .. nu pot sa participe decât oamenii ăia” ... si atunci... adica sa excludem si China, America, Rusia. Atenție ce va spun, ca si criteriu de evaluare, nu pot spune din UE, eu trebuie sa spun ca este deschis pentru toată lumea si atunci invitam si din China si din fostul URSS, adica din Rusia, deci nu numai UE, asta spun, e un criteriu restrictiv. Cine e in sala de la licitații? Poate sa imi spună ca este un criteriu restrictiv. Atentie !

Domnul Cristian-Laurentiu Bulfon: fără microfon ...

Domnul Gheorghita-Liviu Goncea: Da

Doamna Dorina-Luminita Banisor: fără microfon ...

Domnul Gheorghita-Liviu Goncea: Și vă repet, că la licitații, este restrictiv. U.E. este o bucățica din lumea asta, eu vreau pe cineva din Fiji...

Doamna Ilinca Macarie: ... fără microfon ...

Domnul Cristian-Laurentiu Bulfon:... fără microfon...

Domnul Alexandru-Stefan Deaconu: OK, va rog sa-mi dati si mie amendamentul.

Domnul Gheorghita-Liviu Goncea: Vreți sa mai luam o pauza pana se clarifica doamna delaPNL?

Doamna Ancuta-Sorina Comanici: Daca imi dati voie, după cum bine stiti, numai puțin, auzi, pe bune, fetelor si CGMB a aprobat criterii pentru City Manager si am rugat colegii sa imi trimită, daca va interesează criterii specifice, de asta vorbim noi acuma? Studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licența, sau echivalenta, vechime in specialitatea studiilor, necesara exercitării funcției - minim 3 ani, experiența in funcții de conducere - minim 3 ani, am zis? Abilitați, calitati aptitudini, abilitați de comunicare si adaptabilitate, la situații neprevăzute, de a evita si rezolva stări conflictuale, capacitate de analiza, sinteza, de a lua decizii, e.t.c capacitate de exprimare vorbită in cel puțin o limbă de circulație internațională, cel puțin la nivel mediu, aptitudini legate de procesul decizional, de organizare si coordonare, de analiza si sinteza, control si depistare deficiente, rezolvare operativa si .. astea sunt. Da, deci nu despre ce vorbim noi acum, sa aiba nu știu ce ... sunt cat de cat OK, zic eu, da, pentru ca orice in plus restricționezi, asta e idee, poți sa spui sa aiba minim 3 ani de ... nu știu ce sa fi condus.

Doamna Ilinca Macarie: ... fără microfon...

Doamna Ancuta-Sorina Comănici: ... fără microfon...

Doamna Ilinca Macarie: ... fără microfon...

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu: Iti zic de acum ...

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: ... fără microfon...

Doamna Ilinca Macarie: ... fără microfon...

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: ... fără microfon...

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Ilinca ...

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: ... fără microfon...

Doamna Ilinca Macarie: .... Păi spune ca daca il ai pe unul cu IQ foarte ridicat ... si pe ceilalți mai proști, nu si...

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu: OK stimati colegi, haideți ca sa avansam un pic ... suntem intr-o mare intarziere.

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Numai o secunda.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Doamna Macarie... lăsînd gluma la o parte, indiferent de unde este omul, poate să fie si din Tombuktu, dacă ți-a venit la concurs tu nu ai de ce sa îl dai afară, nu poate sa fie o condiție restrictivă, ca să fie român, nu trebuie să specific atât, numai să-mi termin, nu poate să ..., nu vreau să ..., deci poate sa fie si din Comunitatea Europeana, normal, ce cerem noi, ce cerem in plus? Spuneți-mi!

Doamna Ilinca Macarie: Vreau sa fie, sa conteze experiența ca administrator public in UE să i se adauge ca punctaj, asta e tot.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: Dar atentie ... UE inseamna si Romania, asta v-am spus, deci atunci nu e nimic restrictiv faptul ca nu scriem. Vreți punctaj in plus pentru Franța de exemplu, sau pentru Germania? Asta e ideea.

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Deci, domnul Goncea, aș continua in ideea amendamentului propus de colegi că cel care se va ocupa de administrația locala să fie o persoana care să nu fi făcut parte din nici un partid politic, sa fie independent politic.

Domnul Daniel Tudorache: Si cei care participă, ma refer la cei din Germania, să nu fi făcut nici ei, adica e condiție pentru ... toata lumea ... daca a fost membru de partid nu are voie.

Doamna Ilinca Macarie: ... fără microfon...

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncea: ... fără microfon...

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu: Bun, stimati colegi, OK, domnul Goncea ? sa trecem la amendament, o sa dau citire Amendamentului doamnei Macarie... bun. Primul amendament, se introduce litera n) experiența in activitatea de Administrator Public in UE. Amendamentul doamnei Ilinca Macarie. Cine este pentru, va rog? 12 voturi pentru, voturi împotriva? 13 voturi împotrivă

Amendamentul nu a trecut. Doamna Grigorescu!

Doamna luliana-Cristina Grigorescu: Mulțumesc frumos Domnule Președinte as dori ... Amendamentul 1 ... art.3 alin.(3) punctul m), da? Dar as vrea să fac o completare la acest articol, ați greșit doamna consilier, da .... Oricine poate sa vina de la un ONG, de la absolut orice instituție publica care nu este acreditata și poate să nici nu aiba activitate doar sa obțină această diploma ...

de unde avem noi siguranța, daca nu este recunoscută, aceasta diploma ca acea persoana va avea capacitatea sa cunoască cel puțin o limba străină care e prevăzută in acea condiție, deci ceea ce solicitam noi nu este ceva exagerat, ci doar sa punem in concordanta cu legislația in vigoare, atat.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Sa spunem altfel, recunoscuta de o instituție... ceva ... abilitată, sa nu le denumim, ca ...

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Daca e o instituție acreditată, că are azi o denumire si mâine are alta ...

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: De exemplu daca vin cu una de la ... daca am IBM, nu ... British Council și nu are de nu știu ce ... e OK?

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Daca e recunoscut, da.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Păi e, dar nu e Ministerul Educației, învățământului.

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Eu din cate știu, instituții de stat.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Le restricționam ...

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Trebuie sa avem ... poftim? Nu restricționam

deloc

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Cristina, testul de limbă, probabil dai concurs, iți dai seama ca omul ăla are sau nu ... poate sa vina cu orice fel de ... Cristina.

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: La problemele pe care le are ... de limba străină.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Cambridge-ul e OK? Alea de Cambridge.

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Eu nu vorbesc de un caz aparte, vorbesc de chestiuni generale.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Nu daca e OK daca vine cu o hârtie ca a terminat Cambridge-ul? La nu știu ce nivel?

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Daca sunt recunoscute de instituțiile statului, de ce nu? Sa fie recunoscute, și un ONG poate sa dea adeverința, asta incerc sa va spun. Ne trezim ca avem un City Manager care nu cunoaște nici macar limba romana.

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Măi fetelor, te duci la Ministerul Educației si spune dă-mi o cerere ... am înebunit, documente, comisia care e acolo n-are decât să verifice dacă documentul e autentic sau nu ...

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Doar am completat ca să fie mai clară fraza atât, dumneavoastră decideți, eu doar mi-am exprimat punctul de vedere. Mulțumesc frumos.

Domnul Alexantlru-Ștefan Deaconu:    Supunem la vot Amendamentul doamnei

Grigorescu. Cine este pentru, va rog? 11 voturi pentru, voturi impotriva? Abțineri 13.

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Am spus instituție abilitată...

Domnul Alexandru-Ștcfan Deaconu: Doamna Grigorescu ... va rog ... haideți...

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: La art 3 alin (1), sa se introducă un nou punct, o alta condiție, 3 ani vechime in funcții de conducere, mi se pare odata ce este totuși o funcție de conducere, sa aiba experiența... nu exista doar acea vechime de 15 ani in specialitatea studiilor dar nu vorbește de funcție de conducere.

Domnul Daniel Tudorache: De conducere a unei primarii, e perfect.

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Nu neapărat, o funcție de conducere.

Domnul Daniel Tudorache; Si carnet de conducere.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu: Supunem la vot Amendamentul. Cine este pentru, va rog? 11 voturi pentru, voturi impotriva? 13 voturi impotrivă. Amendamentul nu a trecut. Următorul Amendament, doamna consilier.

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Tot la art.3 alin. (1) se introduce un nou punct, după CV sa se solicite si o Scrisoare de Recomandare. Solicitarea de introducere Scrisoare de Recomandare.

Domnul Daniel Tudorache: Recomandarea Primarului.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu: Supunem la vot Amendamentul. Cine este pentru? 13 voturi pentru, voturi impotriva? Abțineri 10, a trecut.

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Pot sa continui domnule Președinte, am ințeles ca a trecut acest Amendament. Mulțumesc frumos.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu: Da, a trecut, da, va rog sa continuați.

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: La art.3 alin.(2) punctul e) cazier judiciar si eu va citesc dacă-mi permiteți cazier judiciar si o declarație, in momentul de fata apare sau o declarație. Dacă luam in considerare Decizia data de Curtea Constituțuinalacu acei funcționari concediati are sunt condamnați penali și trebuie sa iși dea demisia, ar trebui sa punem și noi concordanța acest aspect și sa nu lăsam la decizia Comisiei sa faca aceste declarații ci sa impunem ca persoana care dorește să iși depună dosarul să aiba Cazier Judiciar pentru ca oricum are termen 10 zile să iși depună dosarul si Cazierul Judiciar se eliberează pe loc, prin urmare ar trebui sa fie o condiție necesara, sa scoatem acea declarație sau sa o lasam, și o declarație, dar Cazierul Judiciar sa fie necesar din prima parte a concursului, adica sa nu lasam... sau doar Cazier Judiciar putem sa-1 lăsam. Mulțumesc frumos.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu: Domnule director, vă rog, o precizare...

Domnul Petrica Ionescu: Deci acest criteriu este stabilit....

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Ceea ce vă solicit nu sunt chestiuni, doar le punem, să fie de bun simț și in legalitate. Atât.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu: Domnule director, vă rog.

Domnul Petrica Ionescu: Deci acest criteriu este stabilit de Legea 286/2006, la art.6 pct.e), deci este luat de acolo.

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Domnule director eu m-am legat un pic si de decizia Curții Constituționale, care spune foarte clar ca persoanele care dețin funcții, poate acea persoană ajunge sa fie validată, da, in acest concurs și ajungem să aflăm după ce aduce cazierul că a fost condamnat si trebuie să reluam procedura, asta încerc să spun. Ce imi spuneți dumneavoastră e o lege mult mai veche iar ce va spun eu este din 2018. Mulțumesc frumos. E decizia Curții Constituționale stimați colegi. Mulțumesc frumos.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu; Ce decizie?

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Domnule Președinte cred ca puteti sa citiți și dumneavoastră, nu o știu pe de rost cred că toată lumea știe și toată lumea a așteptat această decizie, este acum in ianuarie dată această decizie, dacă mă așteptați 2 minute mă uit și va spun. Exista posibilitatea ca atunci când o persoană este validată pentru postul respectiv în urma concursului să aflăm după ce-a adus Cazier Judiciar, inițial făcând doar acea declarație să fi fost condamnată și să se reia procedura de concurs, asta incerc să vă spun, să evitâm astfel de situații. Mulțumesc mult.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu: Haideți, vă rog.

Domnul Gheorghiță-Liviu Goncca: ... fără microfon...

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu: Cine este pentru?

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Să înțeleg că domnii de la PSD nu respectă decizia Curții Constituționale. Mulțumesc mult.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu: Nu știm despre ce decizie e vorba.

11 voturi pentru, voturi împotrivă? 3 voturi. Abțineri: 10

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Să înțeleg că în momentul în care o persoana este validata pentru postul respectiv, după ce obține nota de trecere la concurs și este condamnată penal, aduce Cazier Judiciar, reluăm procedura de concurs? Adică 45 de zile calendaristice? Asta ați votat domnilor consilieri. Mulțumesc frumos.

Păi asta vă spunem, ca să rămână doar cazierul.

Dumneavoastră nu știți ce ați votat acum?

Domnul Pctrică Ionescu: Dacă-mi permiteți, aș vrea...

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Nu ați votat Cazierul Judiciar, ați votat să rămână si acea declarație.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu: Va rog ...

Doamna Ancuța-Sorina Comănici: Pot să va spun și eu ceva sincer, avem acolo că declară pe propria răspundere orice persoana sănătoasă la cap, că mergem pe ideea că are certificat medical că e sănatoasa la cap, păi dacă omul ăla știe că are Cazier Judiciar, mergeți pe ideea că-și face fals in declarații, e mai rau, ori că prin aia, ori ca nu, e mai rău, iși asumă, e nu, e mai rău.

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: In momentul de fața, oricine dorește să iși ia Cazier Judiciar durează 5 minute și se elibereza pe loc. Nu mai spun că a fost eliminata taxa de cazier. Mulțumesc mult.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu: Domnilor consilieri, știu că mai aveți un amendament, haideți să mergem mai repede cu el pentru că am întârziat jumătate de oră la acest punct...nu se poate. Ma scuzați, doamnă consilier.

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: La art.3 alin.(4) am propus să se elimine acest articol pentru că odata ce rămânea doar Cazierul Judiciar și se elimina acea declarație, aș dori să-l supuneți la vot și pe acesta, sa eliminam art.4.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan: ... tară microfon ...

Doamna Iuliana-Cristina Grigorescu: Citește art.3 alin.(4). Mulțumesc mult. Asta incercăm să evităm dar dumneavoastră nu ați susținut Amendamentul meu antecedent. Dacă se poate să-l supuneți la vot.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu: Supunem la vot Amendamentul, cine este pentru? Să se elimine art.4?

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan: ... tară microfon ...

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu: 11 voturi pentru, voturi împotrivă? Abțineri: 13. Amendamentul nu a trecut.

Doamna Daniela Nicoleta Cefalan; ... tară microfon ...

Domnul Cristian Bulfon; Domnule Președinte constat că de ceva vreme ne lipsește unul dintre membrii, deci... păi da și totuși contează in aritmetica votului chiar dacă lipsește o perioadă de timp.

Doamna luliana-Cristina Grigorescu: Trebuie să anunțați la microfon.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: ... pe o perioadă nedeterminată, nu?

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu: Da, am spus numărul de voturi, este corect anuntat, eram in procedura vot, domnule Bulfon ... sunt 11 voturi pentru.

Domnul Cristian-Laurențiu Bulfon: Nu am auzit ca ați spus ...

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu: Am spus care e numărul de voturi, nu am reușit să

anunț

Domnul Cristian-L aurențiu Bulfon: Mulțumesc.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu: Mai am un Amendament, eu vă citesc in forma pe care o propunem: anunțul concursului afișat la sediu și pe pagina de internet a Sectorului 1 al Municipiului București la momentul de fața apare după caz. Eu știu ca legislația prevede foarte clar ca trebuie afișat si pe site-ul instituției care scoate la concurs, deci prin urmare, sa fie și pe site-ul instituției. Mulțumesc mult.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu: Discuție fara microfon ...

Doamna luliana-Cristina Grigorescu: Ca să eliminam după caz ...

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu: Cine este pentru va rog? Unanimitate Domnul Tudose, va rog Amendamentul dumneavoastră ...

Domnul Cristian-Adrian Tudose: ...

Domnul Daniel Tudorache: .. Domnul Goncea, luati loc ...

... discuție fără microfon ...

Domnul Cristian-Adrian Tudose: Stimați colegi pentru asigurarea unei administrații locale echidistante politic propun următorul Amendament, se adaugă sa nu fi făcut parte din nici un partid politic din anul 1990 pană la data numirii in funcție. In aceste mod administrația locala se va ocupa strict de administrația locala fără niciun fel de ingerință politica. Mulțumesc.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu: Cine este pentru Amendamentul domnului Tudose?

Doamna luliana-Cristina Grigorescu: Deci sa nu fi făcut parte din nici un partid politic, da?

Domnul Gheorghita-Liviu Goncea: .. discuție fara microfon...

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu: Unanimitate, in regula...

Doamna luliana-Cristina Grigorescu: Domnul Goncea să nu plecați până nu scrieți acest amendament, va rog eu mult. Mulțumesc frumos.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu: Supunem la vot hotărârea in integralitatea ei va rog, cine este pentru? Domul Vieru ați votat pentru ? Unanimitate, in regula ...

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

Domnul Alexandru-Ștefan Peaconu - Președinte de ședință:

18.    Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 1, da, cine este pentru, vă rog? Da, unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

19.    Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr.l a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 201/16.12.2013 privind aprobarea costurilor de comercializare a produselor obținute în cadrul Atelierelor din Nazarcea Grup, aparținând Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, cu modificările și completările ulterioare, cine este pentru, vă rog? Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI

20.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea și efectuarea orelor de muncă de către beneficiarii de ajutor social, acordat conform prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2018, cine este pentru, vă rog?

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă: Domnul președinte , mă scuzați, vă rog să luați act de plecarea colegei noastre Steluța Todea.

Domnul Alexandru-Ștefan Peaconu - Președinte de ședință: Da. Mulțumesc. Cine este pentru, vă rog? Doamna Grigorescu? Doamna Comanici? Unanimitate. Mulțumesc. Douăzeci, da, da.Unanimitate.

HOTĂRĂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

21.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.l a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.l00/28.07.2016, cu modificările și completările ulterioare, privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 1, vom avea buletine de vot.

Doamna Manuela Mureșan: Am o observație

Domnul Mihail Teodor Purcărca: Fac și eu o precizare. Colegul a plecat

Domnul Alexandru-Ștefan Peaconu - Președinte de ședință: Da, vă rog.

Doamna Manuela Mureșan: La Socolescu există un singur consilier local și ăla sunt eu. Sunt eu și atât. Ei scriu că sunt doi și să rămână unul. Dar sunt numai eu.

Domnul Mihail Teodor Purcărea: Domnul președinte. Cristian Neagu a părăsit sala. Deci, încă unul în minus.

Domnul Alexandru-Ștefan Peaconu - Președinte dc ședință: Am înțeles. S-a modificat componența Consiliului de administrație la instituție și din două persoane va rămâne o singură persoană, doamna Mureșan. înțeleg bine? Da? Ok. Ok, în regulă că nu înțelegeam de ce. In regulă, până se vor multiplica buletinele, vom trece la hotărârea următoare

22.    Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație la Grădinița cu program prelungit ”Zum-Zum”, vom avea buletin de vot și aici.

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă: Domn președinte, grupul PNL ..

Domnul Alexandru-Ștefan Peaconu - Președinte de ședință: Trebuie să desemnăm un reprezentant. Da, vă rog.

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă: Da, păi asta vreau să fac. Grupul PNL o propune pe doamna Ramona Porumb.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: Doamna Ramona Porumb. Este vorba doar de un singur loc, dacă mai este și vreo altă propunere pe care vreți să o supunem la vot

Domnul Cristian Laurențiu Bulfon: Grupul USR nu are nicio propunere.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: Da. înțeleg că este singura propunere, dăm buletinele la multiplicat și continuăm ordinea de zi

23.    Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin Clubului Sportiv Karate Rapid constând in 32 de kimono-uri, cine este pentru, vă rog? Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

Domnul Cristian Laurențiu Bulfon: Voiam doar să mulțumesc pentru..

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: Scuze, scuze

Domnul Cristian Laurențiu Bulfon: Voiam doar să mulțumesc pentru că este subiectul care a fost și pe ordinea de zi a ședinței din decembrie,

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: Așa este.

Domnul Cristian Laurențiu Bulfon: Iar în acel moment a fost o gravă confuzie datorită similitudinii de denumire și n-am avut nici documentele complete în ceea ce privește adresa clubului. Acuma suntem lămuriți, nu e nicio problemă, le urez succes!

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: Mulțumim.

24.    Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.422 /18.12.2017 privind desemnarea Administrației Domeniului Public Sector 1 să exercite atribuțiile de control și monitorizare a gestiunii delegate a serviciului de salubrizare pe raza administrativ-teritorială a sectorului 1 al Municipiului București, cine este pentru, vă rog? Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

25.    Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 Nr. 329/31.10.2017 privind constituirea Comisiei Tehnice de Circulație de la nivelul Unității Administrativ-Teritoriale Sector 1-Municipiul București, cine este pentru, vă rog? Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

26.    Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 83/04.04.2017 pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza sectorului 1 al municipiului București pentru anul 2017-2018, cine este pentru, vă rog? Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

Da, am să vă precizez că punctul 30 de pe ordinea de zi a fost retras. Punctul nr. 30 de pe ordinea de zi a fost retras. Da, continuăm cu Planurile Urbanistice de Detaliu,

27.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Aleea Meteorologiei nr. 15A, sector 1, cine este pentru, vă rog? Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

28.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Fagului nr. 47, sector 1, cine este pentru, vă rog? Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

29.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Lainici nr. 48, sector 1, cine este pentru, vă rog? Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CV UNANIMITATE DE VOTURI.

30.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Coralilor nr.20G, sector 1, cine este pentru, vă rog? Păi este retras... Strada Coralilor nr. 20 G. Cine este pentru, vă rog? Unanimitate.

A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

Doamna Iuliana Cristina Grigorescu: Domnul președinte dacă îmi permiteți o secundă.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: Da, vă rog!

Doamna Iuliana Cristina Grigorescu: înainte de a merge la ordinea de zi suplimentară, dacă se poate să ni se pună și nouă la dispoziție adresa transmisă+ către Prefectura Municipiului București cu privire la hotărârile de consiliu 320, 329, 336, 338 adoptate în ședința ordinară din 31.10, ca să vedem și noi despre ce este vorba. Să ne transmiteți și nouă, consilierilor, pentru că nu am primit la mapă punctul 1 de la diverse. Adică adresa Prefectului cu privire la hotărârile de consiliu 320, 329, 336, 338 adoptate în ședința ordinară din 31.10.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: Am înțeles. Trecem la ordinea de zi suplimentară, trecem la ordinea de zi suplimentară, proiectul nr. 1.

1 Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 246/31.07.2017 privind aprobarea reluării procedurii de achiziție de pe piața liberă, a unor imobile de locuințe care vor avea destinația de locuințe sociale

Doamna Iuliana Cristina Grigorescu: Domnule președinte,

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu ■■ Președinte de ședință: Da, vă rog!

Doamna Iuliana Cristina Grigorescu: Grupul PNL îl propune pe domnul Daniel Chirvasă.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: Am înțeles, este de fapt vorba de înlocuirea domnului consilier Diaconu, fapt pentru care am să-l propun pe colegul meu Zamfir Victor în această comisie. Punctul nr. 1 de pe ordinea suplimentară, cel referitor la reluarea procedurii de achiziție de pe piața liberă a unor imobile pentru locuințe sociale. Mulțumesc. Mai există și alte propuneri?

Domnul Cristian Adrian Tudose : Am o rugăminte,

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: Se înlocuiește de fapt domnul Diaconu din această comisie.

Domnul Cristian Adrian Tudose : Am o rugăminte, doamna consilier Grigorescu, doamna consilier. Am deschis acuma mailul venit de la secretariat, dacă doriți să-l verificați, am laptopul, și

Doamna Iuliana Cristina Grigorescu: Eu nu am primit. Eu am primit un mail, dar nu se putea deschide. Dar acuma am primit și citeam. Mulțumesc frumos.

Domnul Cristian Adrian Tudose : Este ok.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: Qk, îmi voi retrage propunerea. Rămâne doar domnul Daniel Chirvasă. Mergem mai departe cu ordinea de zi.

2. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței subcomisiei de inventariere a bunurilor publice aflate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1 și care alcătuiesc domeniul public al municipiului București, cine este pentru, vă rog? Doamnele votați? Da ? Unanimitate. Mulțumesc.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

Vă rog membrii comisiei de numărarea voturilor sunt solicitați de doamna Comănici. Da. Vă rog, vă rog comisia să ne comunice, să ne comunicați rezultatul votului.

Doamna Cristina Simona Munteanu: Comisia de validare a procedat la numărarea voturilor exprimate pentru proiectul 21 de pe ordinea de zi. Au fost prezenți 22 de consilieri, 23 de consilieri locali. Au fost exprimate 22 de voturi valabile. S-a încheiat prezentul, îmi cer scuze... Mureșan Manuela 22 de voturi pentru. Reluăm. Comisia de validare a procedat la numărarea voturilor exprimate pentru proiectul de hotărâre nr. 21 de pe ordinea de zi. Au fost prezenți 23 de consilieri locali, au fost exprimate 23 de voturi valabile, componența comisiei este următoarea: Mureșan Manuela 23 de voturi pentru. Comisia de validare a procedat la numărarea voturilor exprimate pentru proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație al Grădiniței cu program prelungit Zum-Zum. Au fost prezenți 23 de consilieri locali, au fost exprimate 23 de voturi valabile, componența este următoarea: Ramona Porumb 23 de voturi pentru.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: Haideți să votăm, vom vota hotărârile în integralitatea lor. Punctul 21 de pe ordinea de zi, cine este pentru? Da, proiectul în integralitate. Cine este pentru? Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

Și proiectul nr. 23, 22 mă scuzați. în integralitate. Cine este pentru? Grădinița Zum-Zum. Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

Până la numărarea voturilor, buletinelor, mergem mai departe.

3.    Proiect de hotărâre privind prin care se solicita Consiliului General al Municipiului București imputemicirea expresa in vederea incheierii unui Protocol intre Sectorul 1 al Municipiului București ...a...mă scuzați am sărit un punct.

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Administrației Piețelor Sector 1, cine este pentru, vă rog? Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

5.    Proiect de hotărâre privind prin care se solicita Consiliului General al Municipiului București imputemicirea expresa in vederea incheierii unui Protocol între Sectorul 1 al Municipiului București și Centrul Pentru Politici Durabile Ecopolis în vederea finanțării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a unor cheltuieli prilejuite de implementarea proiectului comun “Aer Curat, Bun de respirat!“ Cine este pentru, vă rog? 17 voturi pentru. Voturi împotrivă? Abțineri? 7 abțineri.

Domnul Cristian Adrian Tudose : Am și eu o întrebare la grupul USR.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: Proiectul a trecut.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

Domnul Cristian Adrian Tudose : Numai o secundă. Am și eu o întrebare la grupul USR. Se inițiază o campanie de aer curat de către grupul de inițiativă civică Bucureștii Noi. Puteți explica cetățenilor de acolo de ce v-ați abținut la campania ”aer curat” ? Este, este, este mitingul Asociației Bucureștii Noi, de inițiativă civică Bucureștii Noi, din care faceți parte. Puteți să, puteți să explicați de ce v-ați abținut la ”Aer curat” ?

Domnul Cristian Laurențiu Bulfon: Este o informație greșită și îmi place să cred, domnul Tudose, că este prin necunoștință și nu prin voință.

Domnul Cristian Adrian Tudose : Nu, ați fost alături de dânșii....când ne-ați chemat....

Domnul Cristian Laurențiu Bulfon: Mi-ați pus o întrebare dacă îmi dați voie vă răspund. Nu fac parte din grupul de inițiativă creativă civică Bucureștii Noi. Nu sunt înscris în acel grup, nu sunt membru, sunt doar un cetățean care observ lucrurile care se întâmplă în sectorul 1, semnalate chiar și de acest grup. Iar campania pe care dânșii o desfășoară ca un grup de inițiativă civică nesponsorizat din bani publici, eu consider că trebuie susținută de cât mai mulți dintre noi. Iar faptul că pe site-ul primăriei există de multă vreme această campanie, cu ”aer curat - bun de respirat”, este o inițiativă lăudabilă, pe care Sectorul 1 o desfășoară, dar atâta timp cât nu este pe bani publici, este binevenită. Deci nu consider că este oportun să desfășurăm un eveniment cu niște cheltuieli, care ar avea efectul aghiazmei. Nici nu vindecă, nici nu strică. Pentru ce, ca să aducem la cunoștință cetățenilor ceea ce se știe de către toți, că toate mirosurile și problemele de confort olfactiv și altele sunt din cauza gropii de la Iridex, care tocmai este în proces de reautorizare, în aceste zile? Ca să le mai spunem, ca să le mai spunem cetățenilor că toate cauzele neplăcerilor lor sunt generate de poluarea care ne înconjoară pe toți, în tot Bucureștiul, asta facem?

Domnul Cristian Adrian Tudose : Vă spun, vă spun imediat. în primul rând ...

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea: No, no, no stați ușor....un pic, stați ușor. Stați ușor un pic. Stați ușor un pic. Adică dumneavoastră, dumneavoastră îmi spuneți mie de Iridex ? Iridexul care a fost PNL ? Și pe primar PNL ? Și a făcut groapă PNL ? Aici în cartier PNL ? Și ne spuneți nouă ? Păi orientați-vă în partea ailaltă. încolo. Și spuneți fraților, cum i-ați dat voi lui ăla,

Domnul Cristian Laurențiu Bulfon: Domnul Goncea, domnul Goncea, calmați-vă, domnul Goncea....Eu v-am spus doar că Iridexul este în procedură de reautorizare chiar în aceste zile. Atât am spus !

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea: Dar tot PNL-ul e

Domnul Cristian Laurențiu Bulfon: Iar sursa mirosului și a disconfortului este de la groapa lor.

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea: Tot al lor e, sunt vechii PNL-iști....din vechea securitate...

Domnul Cristian Laurențiu Bulfon: Deci eu nu spun factorul politic.

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea: Deci domnule, deci eu nu neg....

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: Vă rog ! Vă rog frumos! Domnilor consilieri! Domnilor consilieri!

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea: Deci vine și ne arestează mâine ....

Domnul Cristian Laurențiu Bulfon: Dar de ce vă certați cu mine?

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea: Te arestează dacă nu ești cuminte!

Domnul Cristian Laurențiu Bulfon: Domnul Goncea,dar de ce vă certați cu mine?

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: Domnilor consilieri, să păstrăm un ton civilizat!

Domnul Cristian Adrian Tudose : Domnul..,

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea: Sunt civilizat, dar dacă te arestează mâine, ce civilizat să fiu?

Domnul Cristian Adrian Tudose : Liviu, lasă-mă și pe mine!

Domnul Alexandru-Ștefan Dcaconu - Președinte de ședință: Da, domnul Goncea....știu că putem!

Domnul Cristian Adrian Tudose : Deci, deci, domnul Bulfon, țin să precizez că nu sunteți foarte corect informat. Autorizația integrată de mediu nr. 15 a expirat, în data de 31.10.2017. Nu există autorizație în procedură de autorizare întrucât agenția de mediu București se află în proces cu primăria sectorului 1, domnul Bulfon!

Domnul Cristian Laurențiu Bulfon: Domnul Tudose...Sunteți o persoană extrem de informată

Domnul Cristian Adrian Tudose : Vă mulțumesc.

Domnul Cristian Laurențiu Bulfon: în mare parte din

Domnul Cristian Adrian Tudose : vă dau, vă dau, vă dau

Domnul Cristian Laurențiu Bulfon:: O secundă, că nu vă rețin, tocmai că dacă nu ne încălecăm unul pe altul putem să vorbim și mai repede și mai concis! Deci, sunteți o persoană extrem de informată în cele mai multe dintre cazuri. E, în cazul ăsta nu sunteți, tocmai pentru care am să vă trimit linkul de pe site-ul agenției pentru mediu, unde apare proiectul acestei autorizări pentru Iridex din luna ianuarie, 2018.

Domnul Cristian Adrian Tudose : Așa este, apare proiectul, dar ceea ce dumneavoastră sunteți în eroare este faptul că tocmai am primit întâmpinare la contestația la procesul pe care l-a declanșat primăria sectorului 1, în care pentru informarea dumneavoastră și a cetățenilor, este o informație care va apărea mâine în spațiul public, a dat-o domnul primar în declarație de presă, Agenția de Protecția Mediului București confirmă că nu există fondul de închidere și postînchidere. Pregătiți-vă stimați colegi consilieri să anunțați cetățenii că vor plăti pentru poluarea pe care o generează de Iridex. Cum de altfel, tot Agenția de Protecția Mediului recunoaște că nu există alte delegări pentru Iridex, decât cele pentru depozitare. Producerea de energie electrică, valorificarea materialelor care ar trebui să intre banii în bugetul local sau bugetul capitalei, se face fraudulos. Mulțumesc.

Domnul Cristian Laurențiu Bulfon:: Domnul Tudose, domnul Tudose, eu am vorbit pe baza documentelor publice, pe care le poate accesa orice cetățean în acest moment. Nu am acces la documente particulare pe care dumneavoastră, prin aparatul primarului l-ați primit. Așa că nu am de unde să știu mai multe.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: Vă mulțumesc, domnilor consilieri, haideți să mergem mai departe.

Domnul Cristian Adrian Tudose : Vă invit, vă invit să faceți parte alături de primărie, indiferent orice ONG, orice persoană fizică, poate intra în proces alături de primărie în această situație. Dacă doriți să rezolvați problema aerului curat. Mulțumesc.

Domnul Cristian Laurențiu Bulfon:: Noi avem deja acțiuni care se desfășoară în acest sens, așa că....Mergem în paralel.

Domnul Alexandru-Ștefan Dcaconu - Președinte de ședință: Mergem mai departe, cu ultimul punct pe ordinea de zi înafara punctelor de diverse....

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă: Domnul Goncea!

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă: Domnule președinte, vă rog frumos! Vreau să-i dau un răspuns colegului nostru, domnul Goncea. Fiți atent, e a doua oară când ne acuzați grupul PNL

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea; Nu te acuz pe tine, nu....Primăria nu a stat în clădirea Iridex 8 ani de zile....n-a stat..

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă: Nu ne interesează, unii dintre ....

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea: Primăria condusă de Partidul Liberal nu a stat în clădirea Iridex 8 ani. Fac, uite fac mea culpa, nu e adevărat...N-a stat, n-a fost Chiliman cel care a semnat cel care a semnat pentru clădirea Iridex, să plătească... Știi cât ați plătit pe lună? Știi cât am plătit pe lună?

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă: Domnul Goncea, nu ne interesează, niciunul dintre noi, la vârsta aceea, la vârsta ...la timpul acela nu aveam...

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: Stimați colegi..

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea:Nu stați niciunul în sectorul ăsta? Nu stați niciunul în sectorul 1?

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: Stimați colegi..

Doamna lu liana Cristina Grigorescu: Pot să vă întreb ceva? Ne-ați văzut pe noi în primărie....la vremea respectivă?

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: Stimati colegi..

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea: Care locuiești în sectorul 1? Care v-ați izbit de.....

Domnul Viorel-Daniel Chirvasă: La vremea respectivă majoritatea dintre consilierii actuali nu aveau vârsta majoratului..Și a doua acuzație care o faceți dumneavoastră

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea: Păi cine v-a trimis aici dacă nu aveați vârsta majoratului..

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte tic ședință: Domnilor consilieri, vă rog frumos ...Având în vedere

Doamna Iuliana Cristina Grigorescu: Niciunul dintre actualii consilieri nu existau pe atunci aici.

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: Domnilor consilieri

Doamna Iuliana Cristina Grigorescu: Nu faceți acuzații doar de.............

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: Domnilor consilieri vă rog frumos să faceți liniște.... împreună cu doamna secretar al sectorului 1

Doamna Iuliana Cristina Grigorescu: Domnul Goncea...cetățenii nu v-au votat să veniți să faceți politica aici, sincer, făceți-o pe stradă, nu aici...

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință; Vă rog domnilor consilieri să ne ...Având în vedere discuțiile care au existat în săptămâna aceasta, în legătură cu regulamentul și săptămâna trecută în legătură cu regulamentul Consiliului Local al Sectorului 1, vă propun ca săptămâna viitoare să avem o discuție cu liderii partidelor din consiliu legat de regulament. Trebuie să.., trebuie să stabilim niște limite clare între care ne putem desfășura aceste ședințe, ca aceste ședințe să fie după spiritul și litera legii. Mergem mai departe cu ultimul punct de pe ordinea de zi înafară de punctul "Diverse”, este vorba de proiectul :

Proiect de hotărâre privind acordarea de către Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, a unui ajutor umanitar în valoare de 10.000 lei pentru elevul Coroi Gheorghe. Cine este pentru, vă rog? Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

Dau cuvântul comisiei de numărare a voturilor

Doamna Cristina Simona Munteanu: Comisia de validare a voturilor a procedat la numărarea voturilor exprimate referitor la punctul 1 de pe ordinea de zi suplimentară, referitor la desemnarea comisiei de negociere și stabilirea prețurilor de achiziție a imobilelor prevăzute la articolul 2 din HCL 246 din 31 iulie 2017. Au fost prezenți 23 de consilieri locali, au fost exprimate 23 de voturi valabile, componența comisiei este următoarea : Daniel Chirvasă cu 23 de voturi pentru.

Domnul Alexandru-Ștcfan Dcaconu - Președinte de ședință: Mulțumesc. Votăm hotărârea în integralitatea ei, cine este pentru, vă rog? Unanimitate.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

Mai avem capitolul diverse. La capitolul diverse avem :

1.    Adresa transmisă de Prefectura Municipiului București cu privire la Hotărârile 320, 329, 336 și 338 adoptate în ședința ordinară din 31.10.2017.

2.    Iar la punctul nr. 2 plângerea prealabilă a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului cu referire la hotărârea nr. 439 din 18.12.2017;

Iar la punctul b. solicitarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului pentru asigurarea continuării serviciilor sociale din cadrul Modulului de Recuperare și Reabilitare Sf. Mina până la identificarea unei alternative care să permită relocarea beneficiarilor în condiții de securitate.

Domnul Olivei- Leon Păiuși: Domnul director Fleacă dorește să ne spună ceva complementar sau este suficient ceea ce am luat act noi?

Domnul Alexandru-Ștcfan Deaconu - Președinte de ședință: Ce anume? Va rog să...

Domnul Oliver Leon Păiuși: Domnul director Fleacă, doriți să ne mai spuneți ceva în plus față de adresa pe care ați comunicat-o Consiliului Local? Mulțumesc.

Domnul Alexandru-Ștcfan Deaconu - Președinte de ședință: Dacă nu mai este nimic de adăugat poate comisia juridică, poate comisia juridică să ne spună ceva în legătură cu acest punct de la diverse. Domnul director, nu?

Doamna Dorina luminița Bănișor : Este cineva de la juridic? Dacă nu aș vrea să spun eu.

ceva...

Domnul Alexandru-Ștcfan Deaconu - Președinte de ședință: Spuneți dumneavoastră doamnă

Doamna Dorina luminița Bănișor: în legătură cu decizia Prefectului, răspunsul Prefectului, decizia Prefectului...nu știu ce nr. exact, am primit înapoi niște hotărâri de consiliu care mie îmi spun un singur lucru. Mă ascultați sau nu? Domnul Goncea! Domnul Goncea! Nu mă ascultă. Deci, încercam să fac niște comentarii cu privire la decizia Prefectului sau ... pe care am primit-o ...Păi și de ce dumneavoastră nu vreți să auziți ce am de spus? Poftim? Ok. Ce vreau să...un singur lucru am...o singură observație și anume ca aceste decizii, aceste HCL-uri sau greșeli din HCL - uri nu ar fi ajuns în fața prefectului, dacă rapoartele de specialitate ar fi fost bine întocmite, cu seriozitate, pentru că fiecare director de compartiment sau șef de compartiment sau ce sunt ei își cunoaște bine domeniul, este singurul care poate să spună dacă o inițiativă se încadrează sau nu se încadrează în legislația specifică acelui domeniu și să facă un raport de specialitate care să susțină sau să corecteze inițiativa unui consilier sau a unui primar. Asta am avut de spus și vă rog frumos de acum înainte, în cadrul comisiei juridice nu vom mai accepta, sper că doamna președinte este de acord cu mine, inițiative care să nu aibă raportul de specialitate și doamna secretar nu ne mai va trimite materiale fără raport de specialitate și care voi insista să fie foarte bine asumat de fiecare responsabil pentru aceste rapoarte de specialitate..

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea: Doamna secretar, vă spun cu sinceritate..............

Doamna Dorina luminița Bănișor: Mulțumesc!

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea: Ca să-mi luați microfonul mie. Ca să-mi luați microfonul mie, că nu veți putea. Singurul fel în care puteți să-mi luați mie dreptul la vorbă este să ne închideți toate microfoanele astea și să vorbim de acolo. Acolo nu mă duc! Deci dacă vreți să-mi luați microfonul, asta este soluția! Inchideți-mi tele...microfonul și mie și celorlalți vorbitori care vorbim și vorbim cu toții de acolo când ne programăm. Sincer..

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: Da. tocmai de asta, tocmai de asta domnul Goncea am spus săptămâna viitoare o să avem o întâlnire cu liderii grupurilor din consiliu, exact pe această temă.

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea: Eu n-am avut microfon. Opt ani de zile cât am fost în Consiliul General n-am avut microfon și acuma mă bucur și eu de el!

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: Dumneavoastră nici nu aveați nevoie.

Domnul Gheorghiță Liviu Goncea: Deci mă bucur și eu de el! Deci de asta vă spun ca să mi-1 luați trebuie să mă trimiteți acolo să vorbesc și acolo nu mă duc! Mulțumesc mult!

Domnul Alexandru-Ștefan Deaconu - Președinte de ședință: în regulă, dacă nu mai este nimic de adăugat eu declar ședința închisă. Vă mulțumesc.

PREȘEDINTE ptTȘEDINȚĂ,


f

Deaconu
EjGmail


Georgeta Raportam <georgeta.s1.raportaru@gmail.com>

convocare ședința ordinara 31.01.2018

5 mesaje

Georgeta Raportam <georgeta.s1.raportaru@gmail.com>    25 ianuarie 2018, 18:33

Către: Clotilde-Marie-Brigitte Armând <clotilde_armand@yahoo.fr>, Cristian-Laurentiu Bulfon <bulfon2004@yahoo.com>, enache raluca <raluka.enache@yahoo.com>, porumb ramona <ramona_porumb@yahoo.com>, lixandru florian <lixandru_florin@yahoo.com>, Virgil Adrian Suvac <adrian.suvac@yahoo.com>, George Damian

<georgedamian75@gmail.com>, macarie ilinca <im@ilm-mamawhat.com>, im@macarieolooney.com, neagu marian cristian <cristian_pdf1980@yahoo.com>, deaconu alexandru «alexandru.deaconu@yahoo.com>, luliana Cristina Grigorescu <iuliana.cristina.grigorescu@gmail.com>, Ancuta-Sorina Comanici <as_comanici@yahoo.com>, Cristina Simona Munteanu <cris28dem@gmail.com>, Viorel Daniel Chirvasa <daniel.chirvasa@gmail.com>, popa daniela <daniella.popa.1@gmail.com>, banisor dorina «dorina.banisor@gmail.com>, goncea liviu <liviugoncea@kia.ro>, olteanu virgil madalin <madalinolteanu807@yahoo.com>, Manuela Muresan <manuelamuresan@yahoo.it>, purcarea mihail <mihail@purcarea.ro>, Oliver Leon Păiuși <oliverpaiusi@yahoo.com>, todea steluta <steluta.todea90@yahoo.com>, floriancrisu@gmail.com, iordanflorin29@yahoo.com, Victor Zamfir <victoras_ro2004@yahoo.com>, Manuel Augustin Vieru <manuel_vieru@yahoo.com>, Cristian Adrian Tudose <cristian.tudose.ps1@gmail.com>

Cc: Marcel Cristian Culea <cristian.culea@primarias1.ro>, cefalan daniela <cefalan_danielanicoleta@yahoo.com>

Stimate Doamne/Stimați Domni Consilieri,

Se convoacă Consiliul local la Sectorului 1, în ședința ordinara, miercuri 31.01.2018, ora 14.00, conform Dispoziției Primarului Sectorului 1 nr. 228/25.01.2018, anexata prezentului mail.

Pentru buna funcționare a activitatii, rugam președinții comisiilor de specialitate sa convoace ședințele marți, 30.01.2018.

în temeiul art. 42 alin.( 5) din Legea 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare, anexam procesele -verbale ale ședințelor, ordinara din data de 18.12.2017, respectiv ședința de indata din data de 21.12.2017.

Secretariat General, Georgeta Raportaru

4 atasamente

J

■0materiale ședința 31.01.2018.rar

9747K

Convocator ședința 31.01.2018.pdf

308K

(27)    PV ordinara 18 12 2017 GR (1).doc

460K

(28)    PV ședința de indata 21.12 2017.doc

63K

Cristian Bulfon <bulfon2004@yahoo.com>    25 ianuarie 2018, 20:25

Răspunde la: Cristian Bulfon <bulfon2004@yahoo.com>

Către: Georgeta Raportaru <georgeta.s1.raportaru@gmail.com>

Buna seara doamna Raportaru,

folderul de la punctul 1 de pe OZ - DRU salarii, este gol.

Cristian Bulfon

From: Georgeta Raportaru <georgeta.s1.raportaru@gmail.com>

To: Clotilde-Marie-Brigitte Armând <clotilde_armand@yahoo.fr>; Cristian-Laurentiu Bulfon

<bulfon2004@yahoo.com>; enache raluca <raluka.enache@yahoo.com>; porumb ramona

<ramona_porumb@yahoo.com>; lixandru florian <lixandru_florin@yahoo.com>; Virgil Adrian Suvac

<adrian.suvac@yahoo.com>; George Damian <georgedamian75@gmail.com>; macarie ilinca <im@ilm-mamawhat.com>; im@macarieolooney.com; neagu marian cristian <cristian_pdf1980@yahoo.com>; deaconu alexandru <alexandru.deaconu@yahoo.com>; luliana Cristina Grigorescu <iuliana.cristina.grigorescu@gmail.com>; Ancuta-Sorina Comanici <as_comanici@yahoo.com>; Cristina Simona Munteanu <cris28dem@gmail.com>; Viorel Daniel Chirvasa <daniel.chirvasa@gmail.com>; popa daniela <daniella.popa.1@gmail.com>; banisor dorina <dorina.banisor@gmail.com>; goncea liviu <liviugoncea@kia.ro>; olteanu virgil madalin

<madalinolteanu807@yahoo.com>; Manuela Muresan <manuelamuresan@yahoo.it>; purcarea mihail

<mihail@purcarea.ro>; Oliver Leon Păiuși <oliverpaiusi@yahoo.com>; todea steluta <steluta.todea90@yahoo.com>; floriancrisu@gmail.com; iordanflorin29@yahoo.com; Victor Zamfir <victoras_ro2004@yahoo.com>; Manuel Augustin Vieru <manuel_vieru@yahoo.com>; Cristian Adrian Tudose <cristian.tudose.ps1@gmail.com>

Cc: Marcel Cristian Culea <cristian.culea@primarias1.ro>; cefalan daniela <cefalan_danielanicoleta@yahoo.com> Sent: Thursday, January 25, 2018 6:33 PM Subject: convocare ședința ordinara 31.01.2018 [Textul citat a fost ascuns]

Georgeta Raportaru <georgeta.s1.raportaru@gmail.com>    26 ianuarie 2018, 14:15

Către: Clotilde-Marie-Brigitte Armând <clotilde_armand@yahoo.fr>, Cristian-Laurentiu Bulfon <bulfon2004@yahoo.com>, enache raluca <raluka.enache@yahoo.com>, deaconu alexandru <alexandru.deaconu@yahoo.com>, Virgil Adrian Suvac <adrian.suvac@yahoo.com>, Ancuta-Sorina Comanici <as_comanici@yahoo.com>, Cristina Simona Munteanu <cris28dem@gmail.com>, neagu marian cristian <cristian_pdf1980@yahoo.com>, Viorel Daniel Chirvasa

<daniel.chirvasa@gmail.com>, popa daniela <daniella.popa.1@gmail.com>, banisor dorina

<dorina.banisor@gmail.com>, George Damian <georgedamian75@gmail.com>, macarie ilinca <im@ilm-

mamawhat.com>, luliana Cristina Grigorescu <iuliana.cristina.grigorescu@gmail.com>, goncea liviu

<liviugoncea@kia.ro>, olteanu virgil madalin <madalinolteanu807@yahoo.com>, Manuela Muresan

<manuelamuresan@yahoo.it>, purcarea mihail <mihail@purcarea.ro>, Oliver Leon Păiuși <oliverpaiusi@yahoo.com>, porumb ramona <ramona_porumb@yahoo.com>, todea steluta <steluta.todea90@yahoo.com>, floriancrisu@gmail.com, Manuel Augustin Vieru <manuel_vieru@yahoo.com>, Cristian Adrian Tudose <cristian.tudose.ps1@gmail.com>, Victor Zamfir <victoras_ro2004@yahoo.com>, lixandru florian <lixandru_florin@yahoo.com>, iordanflorin29@yahoo.com Cc: Marcel Cristian Culea <cristian.culea@primarias1.ro>, cefalan daniela <cefalan_danielanicoleta@yahoo.com>

Si materiale de ședința 31.01.2018.rar

Buna ziua,

Atașez documentele in format scan.

Secretariat General

Georgeta Raportaru

----------Mesaj redirecționat----------

De la: Cristian Bulfon <bulfon2004@yahoo.com>

Data: 25 ianuarie 2018, 20:25

Subiect: Re: convocare ședința ordinara 31.01.2018

Către: Georgeta Raportaru <georgeta.s1.raportaru@gmail.com>

[Textul citat a fost ascuns]

Cristian Bulfon <bulfon2004@yahoo.com>    26 ianuarie 2018, 14:46

Răspunde la: Cristian Bulfon <bulfon2004@yahoo.com>

Către: Georgeta Raportaru <georgeta.s1.raportaru@gmail.com>

Vă mulțumesc si să aveți un Week-end odihnitor!

J    »    5

From: Georgeta Raportaru <georgeta.s1.raportaru@gmail.com>

To: Clotilde-Marie-Brigitte Armând <clotilde_armand@yahoo.fr>; Cristian-Laurentiu Bulfon

<bulfon2004@yahoo.com>; enache raluca <raluka.enache@yahoo.com>; deaconu alexandru

<alexandru.deaconu@yahoo.com>; Virgil Adrian Suvac <adrian.suvac@yahoo.com>; Ancuta-Sorina Comanici <as_comanici@yahoo.com>; Cristina Simona Munteanu <cris28dem@gmail.com>; neagu marian cristian <cristian_pdf1980@yahoo.com>; Viorel Daniel Chirvasa <daniel.chirvasa@gmail.com>; popa daniela <daniella.popa.1@gmail.com>; banisor dorina <dorina.banisor@gmail.com>; George Damian <georgedamian75@gmail.com>; macarie ilinca <im@ilm-mamawhat.com>; luliana Cristina Grigorescu ciuliana.cristina.grigorescu@gmail.com>; goncea liviu <liviugoncea@kia.ro>; olteanu virgil madalin <madalinolteanu807@yahoo.com>; Manuela Muresan <manuelamuresan@yahoo.it>; purcarea mihail <mihail@purcarea.ro>; Oliver Leon Păiuși <oliverpaiusi@yahoo.com>; porumb ramona

<ramona_porumb@yahoo.com>; todea steluta <steluta.todea90@yahoo.com>; floriancrisu@gmail.com; Manuel Augustin Vieru <manuel_vieru@yahoo.com>; Cristian Adrian Tudose <cristian.tudose.ps1@gmail.com>; Victor Zamfir <victoras_ro2004@yahoo.com>; lixandru florian <lixandru_f1orin@yahoo.com>; iordanflorin29@yahoo.com Cc: Marcel Cristian Culea <cristian.culea@primarias1.ro>; cefalan daniela <cefalan_danielanicoleta@yahoo.com> Sent: Friday, January 26, 2018 2:15 PM

Subject: Fwd: convocare ședința ordinara 31.01.2018

fi materiale de ședința 31.01.2018.rar

Buna ziua,

Atașez documentele in format scan.

Secretariat General

Georgeta Raportaru

----------Mesaj redirecționat----------

De la: Cristian Bulfon <bulfon2004@yahoo.com>

Data: 25 ianuarie 2018, 20:25

Subiect: Re: convocare ședința ordinara 31.01.2018

Către: Georgeta Raportaru <georgeta.s1.raportaru@gmail.com>

Buna seara doamna Raportaru,

folderul de la punctul 1 de pe OZ - DRU salarii, este gol.

Cristian Bulfon

From: Georgeta Raportaru <georgeta.s1 ,raportaru@gmail. com>

To: Clotilde-Marie-Brigitte Armând <clotilde_armand@yahoo.fr>; Cristian-Laurentiu Bulfon <bulfon2004@yahoo.com>; enache raluca <raluka.enache@yahoo.com>; porumb ramona <ramona_porumb@yahoo.com>; lixandru florian <lixandru_florin@yahoo.com>; Virgil Adrian Suvac <adrian.suvac@yahoo.com>; George Damian <georgedamian75@gmail.com>; macarie ilinca <im@ilm-mamawhat.com>; im@macarieolooney.com; neagu marian cristian <cristian_pdf1980@yahoo.com>; deaconu alexandru <alexandru.deaconu@yahoo.com>; luliana Cristina Grigorescu <iuliana.cristina.grigorescu@ gmail.com>; Ancuta-Sorina Comanici <as_comanici@yahoo.com>; Cristina Simona Munteanu <cris28dem@gmail.com>; Viorel Daniel Chirvasa <daniel.chirvasa@gmail.com>; popa daniela <daniella.popa.1@gmail.com>; banisor dorina <dorina.banisor@gmail.com>; goncea liviu <liviugoncea@kia.ro>; olteanu virgil madalin <madalinolteanu807@yahoo.com>; Manuela Muresan <manuelamuresan@yahoo.it>; purcarea mihail <mihail@purcarea.ro>; Oliver Leon Păiuși <oliverpaiusi@yahoo.com>; todea steluta <steluta.todea90@yahoo.com>; floriancrisu@gmail.com; iordanflorin29@yahoo.com; Victor Zamfir <victoras_ro2004@yahoo.com>; Manuel Augustin Vieru

<manuel_vieru@yahoo.com>; Cristian Adrian Tudose <cristian.tudose.ps1@gmail.com >

Cc: Marcel Cristian Culea <cristian.culea@primarias1 ,ro> ; cefalan daniela <cefalan_danielanicoleta@ yahoo.com>

Sent: Thursday, January 25, 2018 6:33 PM

Subject: convocare ședința ordinara 31.01.2018

Stimate Doamne/Stimați Domni Consilieri,

Se convoacă Consiliul local la Sectorului 1, în ședința ordinara, miercuri 31.01.2018, ora 14.00, conform Dispoziției Primarului Sectorului 1 nr. 228/25.01.2018, anexata prezentului mail.

Pentru buna funcționare a activitatii, rugam președinții comisiilor de specialitate sa convoace ședințele marți, 30.01.2018.

în temeiul art. 42 alin.( 5) din Legea 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare, anexam procesele -verbale ale ședințelor, ordinara din data de 18.12.2017, respectiv ședința de indata din data de 21.12.2017.

Secretariat General, Georgeta Raportaru

Georgeta Raportaru <georgeta.s1.raportaru@gmail.com>    31 ianuarie 2018, 10:17

Către: Clotilde-Marie-Brigitte Armând <clotilde_armand@yahoo.fr>, Cristian-Laurentiu Bulfon <bulfon2004@yahoo.com>, enache raluca <raluka.enache@yahoo.com>, porumb ramona <ramona_porumb@yahoo.com>, lixandru florian <lixandru_florin@yahoo.com>, Virgil Adrian Suvac <adrian.suvac@yahoo.com>, George Damian

<georgedamian75@gmail.com>, macarie ilinca <im@ilm-mamawhat.com>, im@macarieolooney.com, neagu marian cristian <cristian_pdf1980@yahoo.com>, deaconu alexandru <alexandru.deaconu@yahoo.com>, luliana Cristina Grigorescu <iuliana.cristina.grigorescu@gmail.com>, Ancuta-Sorina Comanici <as_comanici@yahoo.com>, Cristina Simona Munteanu <cris28dem@gmail.com>, Viorel Daniel Chirvasa <daniel.chirvasa@gmail.com>, popa daniela <daniella.popa.1@gmail.com>, banisor dorina <dorina.banisor@gmail.com>, goncea liviu <liviugoncea@kia.ro>, olteanu virgil madalin <madalinolteanu807@yahoo.com>, Manuela Muresan <manuelamuresan@yahoo.it>, purcarea mihail <mihail@purcarea.ro>, Oliver Leon Păiuși <oliverpaiusi@yahoo.com>, todea steluta <steluta.todea90@yahoo.com>, floriancrisu@gmail.com, iordanflorin29@yahoo.com, Victor Zamfir <victoras_ro2004@yahoo.com>, Manuel Augustin Vieru <manuel_vieru@yahoo.com>, Cristian Adrian Tudose <cristian.tudose.ps1@gmail.com>, cefalan daniela <cefalan_danielanicoleta@yahoo.com>, Marcel Cristian Culea <cristian.culea@primarias1.ro>

Buna ziua,

Anexez proiectele propuse pentru Ordinea de zi suplimentara.

O zi buna,

[fâ materiale sedinta.suplimentara.rar

[Textul citat a fost ascuns]

2. ordinea de zi suplimentara 01.2018.doc

66K

https://mail.google.com/rnail/u/0/?ui=2&ik=322ecc7c2d&jsver=YUecGPU9DEM.ro.&view=pt&search=sent&th=1614b4b3c6387c68&siml=1612e2a... 4/4