Hotărârea nr. 349/2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 349 din 30.10.2018 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.189/12.07.2018 privind cooperarea între Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti, prin Centrul Cultural al Sectorului 1 și Asociația Play Academy Kids, în vederea finanțării și derulării în comun a proiectului ”Cupa Intercartiere”

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 189/12.07.2018 privind cooperarea între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1 și Asociația Play Academy Kids, în vederea finanțării și derulării în comun a proiectului ”Cupa Intercartiere”

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, Raportul de specialitate întocmit de către Centrul Cultural al Sectorului 1, precum și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Management Economic și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 3 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 189/12.07.2018 privind cooperarea între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, și Asociația Play Academy Kids, în vederea desfășurării în comun a proiectului "Cupa Intercartiere”;

în temeiul prevederilor art.45 alin.(2), art.81 alin.(2) lit.k) și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. - Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 189/12.07.2018 privind cooperarea între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1 și Asociația Play Academy Kids, în vederea finanțării și derulării în comun a proiectului “Cupa Intercartiere” se modifică conform Anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.II. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.189/12.07.2018 privind cooperarea între Sectorul 1 al Municipiului București, prin Centrul Cultural al Sectorului 1 și Asociația Play Academy Kids, în vederea finanțării și derulării în comun a proiectului “Cupa Intercatiere“ rămân nemodificate.

Art.IIL - (1) Primarul Sectorului 1 și Centrul Cultural al Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituției menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 30.10.2018, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Nr.: 349

Data: 30.10.2018

Anexa nr. 1 tehnico-financiara


QPiA'.OATO-. ASOCIAȚIA ?IAV ACA21 VY <!CC

WOIECT CUFA INHKAATIE3! FalEMIMANA

AȚEvnȚ | MPlEMEMTÂRț BTL SOLUnDNS/H EIST INDUSTRIES va’UCȚ" PRDIECT; FALCmi NANA NGASSAM

TU C7WÎMM7

!ilerm.rar>»€

DATA PROIECT Auca: -leprerrar* 201S

IQCATltj Qiufctfr, Hur/itrav, Sector X BUCUREȘTIASOCIAȚIA Pi AY ACAJMMY KIM


Sediul «ecial: Sw. Rr«oiu»<i, Nr. 1? â. OrauJ Pimerimoc, lud iifo* Nr.Mit 50/» 12 2015

07:37154573

UC BANKSxurwlAOlham

Pecratemsnt UțAh Fateff»'NANA NGlgAMC4JFM®         <Xt* NTUCANTIEA.

STRADALE • «enui

C~ f«u OubU i<     <M «ant. in inU'*•£»■

ra

»

icsm

10924 20

R-YBJtt

WMRrwa

W3

«

4tC*00

ARSE

7000 boc

7X0

»

15?

33S2D0

DOTIUBUnE ATKE

.'NA4

ÎIMJJ

tMurwv     PraT.VT.teaamSpon

Cam *E-awna< tucmx Cu tanj ■ u 1 FI T

1

1KX4Z3

19W42Q

FtmsL^a l’a^a&ooK. Yjuujfja, Gooflle’

Ca-cwwj goo^a         • - -rai pm. a-.-T-wart

1

»»

TBÂfH

t«M2 03

TOTAL HOMCMUS

S34U2TCORTURI «•«.

tbucax3<^*i) K 4Bue2t3(4.maaM.*U«i. )

s

2

30083

1.»4 0C

sSCS!FTK»iMtE «RET 1 0X0.11;

Sp*aoeM4«cdu>-

WU

54740

PAV1U0N ( *> axftrar)

>ru >n . ;m*v DJ

i

2

»00

55?X

LĂNCI DE LFVM :-l NALE CE LEMII

4     o 2 *«■ | peri c*« 2 ■*r».*4'al

i

3

«rtoo

«T600

HFîi’aCc UMAX?

«‘3JLWTA

i

2

i^c4*e

I.M04»

PAZĂ rFr.-ÂTA

Iscat GxJrit M HarWBU

i

2

4JFE2:

4 374 X

IF.tMjSA

i

2

iuww

11.2’5 W

1 ADELA O£CT»t>iCA * Op*vnr

l$acr»nM

i

2

13 963 38

I5.963M

csnoaatoS

i

2

ZTfâCC

2.TM9C

ICXLETE LOXCCCE

4

t

• »>X-3

T.KO36

rco'ltu

ptrtru Fna-a

1

uit:

UI «0

iun co».rcm

1

1

1.TKL05

XM«

neOW>TK>iME P?—ARS

«Mrm* csser

BO

«

J?3?

2.1B3C'.'

KH JAtCUXER-

BKATATtA fC-FVULAHE. P^isnjni

-.002

X

4 57

4.X7 K

SPICE*

UJDD

«IDO

steaola:

tJ7«>3

t.1C2A2

a*A%£R= «FIATETRALE TE!=£b ’

Unnara pcApton. color, cu fata «ubU* CCCm Sni>.-I

?3C

B

4FJ7

»MU»«

ME’rd-H-

ir/yT

2

a

rsiM

1K7K

TOTAL

iisn«

MANAGEMENT EVENIMENT. ARTIȘTI, IMAGINE. RESURSE UMANE. AMlNISTRARE ÎNSCRIS ECHIPE                                                                                    |

i 1 '*■ ■»!

1

2

Btnjj

u;

« hww | f «mb Sacw n

2

4AQ U

DANSATORI

CONCUP3 VATTU. GNCIURBAN ?«> n:«.u

t

1

■ rfrTKn/LB»6<fcta. UacmkMl ♦ MMrB 1 M. »* TataBd

O/xert

1

1

7221000

VUJOfTU

2 acSoa < cancwa ycaxA* lacabocA- «**/*,!

î

3

JAW7»

no

I

HHH

b*ta®<T Ara; asociate

t>jTTY!Fi=>J

CrtauiHxu* • «uaimMW

J1.W27

>MMSCdFtMta

5PGT>UOC3»«K

7KJ01I

>0*11 twme-r

BMtoeai ?a QH te-am ta*xu «, ;c yw-ora (raconveae

•-«i^reKe bwta.1

KHV.A MPL«MEHTA«E

2

kt. :d

«MPA inElOrtARC

1.90000

XE.X

T-ar^ot

•o: co

mrwiacrx"

l.4tS«

KXM7J9

WWMQVARE PRECTSMPCTTnC [apel ta.ittBi târând, KXial CMdU. kaa^Malrf

Or-o-~-. Aa. Vanț

tocana rrsman aria. •»*. tanrar ertea tavtar prrt

19 90CX

TNT RoX F BCX* WU,

Ernnan. Wi*w Sm va» rv a t**M«aa

JinXLLO

P- r-.v> a Hlnx >■ T»*l <*ao*j>*.W

■!•-! Li - r^ .  1 L,m Cdtu. - v ■, r.

xjLsco.a

!>14«A0

TOT

U. SUMASOLICrTATA. CENTRUL CULTURAL/PRIMĂRIA

!---------------------------------------------------

SECTOR 1          (Lei)

320.45831
ANEXĂ LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULU11 ^r' /4-o-e.ycx />r y/3   3 0 OCT 2018CONTRIBUȚIE ASOCIAȚIE PLAY ACADEMY KIDS , EVENIMENT CUPA INTERCARTIERE FALEMI NANA, SECTOR 1, Aprilie-lunie 2018

CANT.

ZILE ACTIVARE

TOTAL LEI

PREMIERI ( Locurile 1.2,3,4.5 si 6. 2 premii speciale)’

1

1

23.990.00 lei

TROFEU + DIPLOME+ Observatori Meciuri

1

1

2,857.00 tei

MC Eveniment ( Radu Abramescu)

1

3

7,214.50 tei

Administrare Website

1

30

6.398.50 tei

GRAND TOTAL Contribuție Proprie

40,460.00

Locul 1= 9400 lei

Locul 2= 4700 lei

Locul 3= 3290 lei

Locul 4= 2350 lei

Locul 5= 1410 lei

Locul 6=940 lei

Cel mai bun jucător - 470 lei Cel mai bun portar= 470 lei

Cea mai tare galerie =960 lei

Total Premii: 23990 lei

11,21 % din Buget Proiect


♦ *

Branding Logo Cupa Intercartiere si Logo Primăria Sector 1, pe tricourile de promovare ale echipei organizatorice, heiperi, hostess

2