• Hotărârea 440/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 440 din 21.12.2017 privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat pe anul 2017
 • Hotărârea 439/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 439 din 18.12.2017 privind transmiterea în administrarea Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 a imobilului situat în str. Minervei nr. 31A, Sector 1, Bucuresti, compus din construcții și teren, în suprafață de 2.863 mp, aflat în prezent în proprietatea publică a Sectorului 1 București și în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, înscris în Cartea Funciară nr. 210016, având număr cadastral 210016, în vederea intrării acestuia în folosința Școlii Gimnaziale ”Alexandru Costescu”, situată în strada Amintirii nr. 26, Sector 1, București
 • Hotărârea 438/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 438 din 18.12.2017 privind aprobarea efectuării de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 a demersurilor necesare, în vederea încetării calităţii de membru în cadrul Comitetului European de Coordonare (CEC)
 • Hotărârea 437/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 437 din 18.12.2017 privind aprobarea infiintarii un post de jurist conform cu Legea nr. 673/2002 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale
 • Hotărârea 436/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 436 din 18.12.2017 privind aprobarea modificării şi completării Anexelor nr. 1-5 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 16/31.01.2017 privind aprobarea finanţării Proiectului ”Extinderea conceptului de educaţie RODACIE în cadrul creşelor şi grădiniţelor din Sectorul 1”, implementat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea 435/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 435 din 18.12.2017 privind aprobarea suplimentării numărului de locuri pentru Adăpostul de noapte care funcţionează în cadrul Complexului Social de Servicii Odăi din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea 434/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 434 din 18.12.2017 privind constituirea a două comisii pentru identificarea pe piaţa liberă a unui spaţiu comercial în vederea închierii de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, având destinaţia de magazin social SOMARO
 • Hotărârea 433/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 433 din 18.12.2017 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 83/04.04.2017 pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza sectorului 1 al municipiului București pentru anul 2017 – 2018
 • Hotărârea 432/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 432 din 18.12.2017 privind constituirea subcomisiei de inventariere a bunurilor publice aflate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1 și care alcătuiesc domeniul public al municipiului București
 • Hotărârea 431/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 431 din 18.12.2017 privind aprobarea achiziţionării de către Administraţia Domeniului Public Sector 1 de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau reprezentare
 • Hotărârea 430/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 430 din 18.12.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) ȘOS. GHEORGHE IONESCU SISEȘTI NR. 359, sector 1
 • Hotărârea 429/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 429 din 18.12.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. NAVIGAȚIEI NR. 39A, sector 1
 • Hotărârea 428/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 428 din 18.12.2017 prin care s-a respins Planul Urbanistic de Detaliu (PUD) INTRAREA CAȘULUI NR. 4, sector 1
 • Hotărârea 427/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 427 din 18.12.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. CARPAȚI NR. 78-80, sector 1
 • Hotărârea 426/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 426 din 18.12.2017 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. BANU ANTONACHE NR. 27B, 29, 29A, sector 1
 • Hotărârea 425/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 425 din 18.12.2017 privind privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 189/27.10.2016, poz.9, privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru construcții definitive pe terenul situat în Sectorul 1 al Municipiului București PUD Str. Moeciu nr. 1, sector 1
 • Hotărârea 424/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 424 din 18.12.2017 privind modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 83/04.04.2017 pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2017-2018
 • Hotărârea 423/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 423 din 18.12.2017 privind aprobarea componenţei Colegiului director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea 422/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 422 din 18.12.2017 privind desemnarea Administrației Domeniului Public Sector 1 să exercite atribuțiile de control și monitorizare a gestiunii delegate a serviciului de salubrizare pe raza administrativ-teritorială a sectorului 1 al Municipiului București
 • Hotărârea 421/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 421 din 18.12.2017 privind aprobarea Regulamentului pentru desfăşurarea activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă pe teritoriul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti aşa cum sunt prevăzute în grupele CAEN 5610 - Restaurant, 5630 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor, 5621 - Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente, 5629 - Alte servicii de alimentaţie n.c.a., şi grupa CAEN 932
 • Hotărârea 420/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 420 din 18.12.2017 privind stabilirea numărului de mijloace auto, a consumului lunar de carburant și a cheltuielilor cu telefonia fixă și mobilă la nivelul Centrului Cultural Sectorul 1 al Municipiului București
 • Hotărârea 419/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 419 din 18.12.2017 privind aprobarea continuării implementării Proiectului - Pilot de către Complexul Multifunctional Caraiman şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 în scopul asigurării de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, în calitate de angajator, a tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea sănătăţii lucrătorilor din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, pentru perioada 01.01.2018-31.12.2018
 • Hotărârea 418/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 418 din 18.12.2017 privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti şi al instituţiilor subordonate Consiliului Local Sector 1 - Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1
 • Hotărârea 417/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 417 din 18.12.2017 privind finanțarea obiectivului de investiții „Reconstrucția Scarii de granit din Municipiul Chișinau – Republica Moldova, parte a proiectului - Reconstrucția lacului de acumulare „Valea Morilor” - transa IV”
 • Hotărârea 416/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 416 din 18.12.2017 privind aprobarea execuţiei bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1 la data de 30 noiembrie 2017
 • Hotărârea 415/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 415 din 18.12.2017 privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat pe anul 2017
 • Hotărârea 414/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 414 din 18.12.2017 privind aprobarea majorării capitalului social al CET GRIVITA SRL în vederea producției și utilizării combustibililor alternativi rezultați din tratarea deșeurilor menajere
 • Hotărârea 413/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 413 din 18.12.2017 privind acordarea unui sprijin financiar Patriarhiei Române în valoare de 10.000.000 lei pentru finanțarea unor lucrări la Catedrala Mântuirii Neamului (Catedrala Națională)
 • Hotărârea 411/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 411 din 28.11.2017 pentru dare în folosință gratuită către Centrul Cultural al Sectorului 1 a unui spațiu situat în imobilul din Piața Amzei nr. 13
 • Hotărârea 410/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 410 din 28.11.2017 privind privind solicitarea eliberării acordului pentru Consiliul Local al Sectorului 1 în vederea încheierii unui contract de comodat cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București
 • Hotărârea 409/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 409 din 28.11.2017 privind acordarea de finanțare nerambursabilă prin programul ”Centenar pentru toți sesiunea 2017-2020”
 • Hotărârea 408/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 408 din 28.11.2017 privind constituirea a două comisii în vederea aprobarii achiziţionării de pe piaţa liberă a unui imobil – teren + construcţii de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, avand destinatia de cresa
 • Hotărârea 407/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 407 din 28.11.2017 pentru aprobarea Protocolului de Colaborare încheiat între Sectorul 1 al Municipiului București și Biserica Evanghelică CA București
 • Hotărârea 406/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 406 din 28.11.2017 pentru aprobarea Protocolului de Colaborare încheiat între Sectorul 1 al Municipiului București și Episcopia Greco-Catolică “Sfântul Vasile cel Mare“ de București
 • Hotărârea 405/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 405 din 28.11.2017 pentru aprobarea Protocolului de Colaborare încheiat între Sectorul 1 al Municipiului București și Arhiepiscopia Romano – Catolică București
 • Hotărârea 404/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 404 din 28.11.2017 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea condițiilor de funcționare a unor servicii publice
 • Hotărârea 403/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 403 din 28.11.2017 pentru modificarea Anexei nr. 1 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.89/29.06.2016 privind stabilirea domeniilor de activitate şi componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1
 • Hotărârea 402/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 402 din 28.11.2017 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Primarului Sectorului 1, ca în numele și pentru Municipiul București, să demareze procedurile în vederea cumpărării terenului în suprafață totală de 234 mp, proprietate privată, situat în b-dul Nicolae Titulescu nr. 22, Sector 1 precum și pentru transmiterea acestui teren în administrarea Consiliului Local Sector 1, în vederea oferirii acestuia în folosință gratuită Școlii Gimnaziale Nicolae Titulescu din Sectorul 1, în scopul extinderii suprafeței curții școlii
 • Hotărârea 401/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 401 din 28.11.2017 privind acordarea de premii militarilor sportivi din cadrul Ministerului Apararii Nationale, medaliati la Jocurile Paralimpice Invictus, Toronto 2017
 • Hotărârea 400/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 400 din 28.11.2017 privind abrogarea articolului 2 al Hotararii nr.301/27.09.2017 privind solicitarea eliberarii acordului pentru Consiliul Local al sectorului 1 in vederea incheierii unor contracte de comodat
 • Hotărârea 399/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 399 din 28.11.2017 pentru modificarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.100/28.07.2016 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administraţie şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din sectorul 1– Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 398/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 398 din 28.11.2017 privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de merit, burselor de performanță, burselor de studiu și burselor de ajutor social pentru elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat Sector 1 pentru semestrul I al anului școlar 2017 -2018
 • Hotărârea 397/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 397 din 28.11.2017 privind aprobarea încheierii unui protocol de predare primire cu Regia Autonomă de Distribuție şi Exploatare a Filmelor ”România-Film”, în baza art. II din legea nr. 303/2008 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea și completarea O.G. nr. 39/2005 privind cinematografia, precum și pentru modificarea legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, pentru sălile și grădinile de spectacol cinematografic prevăzute în Sentinței civile nr. 1246/15.04.2014 pronunțată de Curtea de Apel București - Secția a VIII – a Contencios Administrativ și Fiscal în dosarul cu nr. 8128/2/2013 care se mai află în administrarea Regiei
 • Hotărârea 396/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 396 din 28.11.2017 hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Plopului nr. 5, sector 1
 • Hotărârea 395/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 395 din 28.11.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Navigației nr. 3, sector 1
 • Hotărârea 394/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 394 din 28.11.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Liniștei nr.14bis, sector 1
 • Hotărârea 393/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 393 din 28.11.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Ion Bianu nr. 56, sector 1
 • Hotărârea 392/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 392 din 28.11.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Herman Oberth nr. 61A (fost 61, lot 2), sector 1
 • Hotărârea 391/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 391 din 28.11.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul Regimentului nr. 73, sector 1
 • Hotărârea 390/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 390 din 28.11.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul Regimentului nr. 12A ( fost Șos. Gheorghe Ionescu Sisești nr. 38), sector 1
 • Hotărârea 389/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 389 din 28.11.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Clăbucet nr.27, sector 1
 • Hotărârea 388/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 388 din 28.11.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) str. Sold. Gheorghe Buciumat nr. 26 (fost Sold. Gheorghe Buciumat NR. 26-28), sector 1
 • Hotărârea 387/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 387 din 28.11.2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Complexului Multifuncţional Caraiman
 • Hotărârea 386/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 386 din 28.11.2017 privind aprobarea reînnoirii contractelor de închiriere pentru locuinţele cu destinaţie socială, aflate în proprietatea sau, după caz, administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, a căror durată de valabilitate se împlineşte în cursul anului 2017, aprobarea modelului de contract-cadru pentru închirierea locuinţelor cu destinaţie socială, precum şi pentru stabilirea nivelului chiriei lunare pentru aceste locuinţe
 • Hotărârea 385/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 385 din 28.11.2017 privind prelungirea acordării ajutorului financiar, în sumă de 600 lei/lunar, pentru o perioadă de 6 luni, în scopul achitării contravalorii chiriei, pentru doamna Armean Nadia Marioara, ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale
 • Hotărârea 384/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 384 din 28.11.2017 privind necesitatea achiziționării de mașini electrice, înoirea parcului auto și promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant
 • Hotărârea 383/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 383 din 28.11.2017 privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti şi al instituţiilor subordonate Consiliului Local Sector 1 - Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1
 • Hotărârea 382/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 382 din 28.11.2017 privind aprobarea continuării colaborării între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia Diaconia - Aşezământul Social Patriarh Justinian Marina
 • Hotărârea 381/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 381 din 28.11.2017 privind aprobarea continuării colaborării între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia SOS Satele Copiilor România
 • Hotărârea 380/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 380 din 28.11.2017 privind aprobarea continuării colaborării între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia Caritas Bucureşti
 • Hotărârea 379/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 379 din 28.11.2017 privind acordarea sumei în valoare de 1000 lei şi a unei diplome aniversare familiilor domiciliate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1 al Municipiului București și care au împlinit 50 de ani de căsătorie
 • Hotărârea 378/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 378 din 28.11.2017 privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 197/30.06.2017 privind aprobarea implementării Proiectului Educațional și social „Pachet alimentar pentru elevii din ciclul primar - clasele 0-IV din unitățile de învățământ din Sectorul 1
 • Hotărârea 377/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 377 din 28.11.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico–economici aferenţi obiectivelor de investiţii din cadrul programului de lucrări sistem de supraveghere video metropolitan și centru de comandă A.D.P. Sector 1
 • Hotărârea 376/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 376 din 28.11.2017 privind amplasarea unor vehicule tip caruta si autovehicule tip rulota - rulote autopropulsate, pe strazile aflate in administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 in vederea desfasurari activitatii de comert stradal
 • Hotărârea 375/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 375 din 28.11.2017 privind modificarea H.C.L. sector 1 nr.182/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea comerţului stradal pe raza administrativă a sectorului 1 al municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 374/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 374 din 28.11.2017 privind acordarea unui sprijin financiar Patriarhiei Române în valoare de 10.000.000 lei pentru finanțarea unor lucrări la Catedrala Mântuirii Neamului (Catedrala Națională)
 • Hotărârea 373/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 373 din 28.11.2017 privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat pe anul 2017
 • Hotărârea 372/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 372 din 28.11.2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Sectorului 1
 • Hotărârea 371/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 371 din 20.11.2017 privind aprobarea incheierii unui protocol intre Centrul Culturii al Sectorului 1 si Fundatia "Ion Tiriac" in vederea dasfasurarii proiectului sportiv "After School Sportiv"
 • Hotărârea 370/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 370 din 20.11.2017 privind acordarea de premii studentilor sportivilor si antrenorilor din cadrul Federatiei Sportului Scolar si Universitar, medaliati la Universiada de Vara, Taipei 2017
 • Hotărârea 369/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 369 din 20.11.2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.304/27.09.2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 227/31.07.2017 privind revenirea în administrarea Administrației Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 a terenului în suprafață de 1572,61 mp situat în Str. Măguricea nr. 20A (fostă Borșa nr. 27), Sector 1, aflat în prezent în administrarea Administrației Piețelor Sector 1
 • Hotărârea 368/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 368 din 20.11.2017 privind validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului Local al Sectorului 1 al domnului ZAMFIR VICTOR
 • Hotărârea 367/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 367 din 20.11.2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 • Hotărârea 366/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 366 din 31.10.2017 privind aprobarea programului ”Crăciunul Veteranilor”
 • Hotărârea 365/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 365 din 31.10.2017 privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.182 /30.06.2017 privind aprobarea implementării şi finanţării proiectului cultural „Festivalul Balkanik”
 • Hotărârea 364/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 364 din 31.10.2017 privind reglementarea situaţiei juridice a unei părţi dintr-un bun imobil şi pentru stabilirea destinaţiei acesteia
 • Hotărârea 363/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 363 din 31.10.2017 prin care se ia act de încetarea de drept a mandatului domnului consilier Diaconu Gheorghe
 • Hotărârea 362/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 362 din 31.10.2017 privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. VERONICA MICLE NR. 29, Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 361/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 361 din 31.10.2017 privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. VERBINELOR NR. 18, Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 360/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 360 din 31.10.2017 privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) INTRAREA STEGARULUI NR. 62, Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 359/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 359 din 31.10.2017 privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) ȘOS. ODĂI NR.175-177, Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 358/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 358 din 31.10.2017 privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) B-DUL OASPEȚILOR NR. 15, Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 357/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 357 din 31.10.2017 privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. NATAȚIEI NR. 22, Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 356/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 356 din 31.10.2017 privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. MINERVEI NR. 38 A, Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 355/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 355 din 31.10.2017 privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. MALUL MIC NR. 26-30, Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 354/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 354 din 31.10.2017 privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) DRUMUL EUGEN BROTE NR.34, Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 353/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 353 din 31.10.2017 privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. ELENA CLUCEREASA NR. 26, Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 352/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 352 din 31.10.2017 privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) DRUMUL LĂPUȘ NR. 73C (71-73 – LOT 2), Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 351/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 351 din 31.10.2017 privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) ȘOS. BUCUREȘTI-TÂRGOVIȘTE NR. 26, Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 350/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 350 din 31.10.2017 privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. AVIONULUI NR. 97, Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 349/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 349 din 31.10.2017 privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 135/31.08.2016, poz.14, privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru construcții definitive pe terenul situat în Sectorul 1 al Municipiului București PUD Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 30
 • Hotărârea 348/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 348 din 31.10.2017 privind modificarea Anexei nr. 1 a Hotărȃrii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 187/27.11.2014 privind transmiterea ȋn administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 1 a unor bunuri imobile situate ȋn Şos. Odăi nr. 3-5, Sector 1
 • Hotărârea 347/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 347 din 31.10.2017 prin care se dă acordul de principiu privind realizarea unui sistem pentru monitorizarea concentraţiilor de poluanţi din aer la nivelul Sectorului 1
 • Hotărârea 346/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 346 din 31.10.2017 privind aprobarea criteriilor care se au în vedere la stabilirea ordinei de prioritate în cadrul categoriilor de persoane prevăzute în Legea nr. 114/1996, a locuinţei cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 345/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 345 din 31.10.2017 privind modificarea Hotararii nr. 278/2017 privind declararea unei căi de acces ca fiind drum de interes local și inițierea procedurilor în vederea elaborării unei hotărâri de Guvern privind trecerea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului Local
 • Hotărârea 344/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 344 din 31.10.2017 privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 248 din 31.07.2017
 • Hotărârea 343/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 343 din 31.10.2017 privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 247 din 31.07.2017
 • Hotărârea 342/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 342 din 31.10.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.257 din data de 28 august 2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Cultural al Sectorului 1
 • Hotărârea 341/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 341 din 31.10.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.164 din data de 30 iunie 2017 privind achiziţia de servicii de consultanţă cu privire la realizarea temei de concurs pentru obiectivul „Reamenajarea Parcului Gării de Nord în vederea transformării lui în grădina publică“
 • Hotărârea 340/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 340 din 31.10.2017 privind solicitarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti a împuternicirii exprese în vederea încheierii unui Protocol de Colaborare între Sectorul 1 al Municipiului București și Asociatia Handbal Club Dinamo Bucuresti în vederea finanțării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a unor cheltuieli prilejuite de implementarea proiectului comun destinat ”Promovarea practicării handbalului ca o formă de educaţie prin sport şi îmbunătăţirea stării generale de sănătate a locuitorilor Sectorului 1”
 • Hotărârea 339/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 339 din 31.10.2017 privind abrogarea Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.180 /30.06.2017 pentru stabilirea unor masuri privind asigurarea unor condiții de funcționare a unor servicii publice
 • Hotărârea 338/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 338 din 31.10.2017 privind aprobarea continuării implementării Proiectului “Centrul de Plasament Viaţă şi Lumină”, derulat în parteneriat de Fundaţia ”Viaţă şi Lumină” şi Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea 337/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 337 din 31.10.2017 privind acordarea sumei de 1.550 lei Clubului Sportiv Antares pentru transportul a 28 de copii defavorizaţi ce vor participa la o competiţie sportivă, ca măsură de prevenire a marginalizării sociale
 • Hotărârea 336/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 336 din 31.10.2017 privind aprobarea continuării Proiectului “Centrul de Zi Alternativa”, derulat în parteneriat de Asociaţia “Alternativa 2003” şi Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea 335/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 335 din 31.10.2017 privind aprobarea continuării Proiectului “Centrul de Zi Ana”, derulat în parteneriat de către Asociaţia “Sf. Ana” şi Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea 334/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 334 din 31.10.2017 privind decontarea de către Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 a contravalorii unor cheltuieli medicale de excepţie, pe care asistenţii maternali le realizează pentru copiii protejaţi în sistemul de asistenţă maternală al instituţiei
 • Hotărârea 333/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 333 din 31.10.2017 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Administraţiei Domeniului Public Sector 1
 • Hotărârea 332/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 332 din 31.10.2017 privind modificarea, începând cu data de 1 octombrie 2017, a Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 206/26.07.2017 privind stabilirea, începând cu data de 1 iulie 2017, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" de la nivelul Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1
 • Hotărârea 331/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 331 din 31.10.2017 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al SC CET GRIVIŢA SRL
 • Hotărârea 330/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 330 din 31.10.2017 privind aprobarea documentației tehnico-econmice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "împrejmuire spații verzi"
 • Hotărârea 329/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 329 din 31.10.2017 privind constituirea Comisiei Tehnice de Circulaţie de la nivelul Unităţii Administrativ-Teritoriale Sector 1 - Municipiul Bucureşti
 • Hotărârea 328/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 328 din 31.10.2017 privind modificarea Anexei nr. 1 și Anexei nr. 2 ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.266/28.08.2017 privind aprobarea extinderii Programului ”EDUCAȚIE PENTRU VIAȚĂ” pentru elevii din învațămantul preuniversitar ai Sectorului 1
 • Hotărârea 327/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 327 din 31.10.2017 privind aprobarea încheierii Contractului colectiv de muncă la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea 326/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 326 din 31.10.2017 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație la Grădinița Lui Matei
 • Hotărârea 325/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 325 din 31.10.2017 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială AVENOR
 • Hotărârea 324/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 324 din 31.10.2017 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație la Liceul Teoretic ”Școala Europeană București
 • Hotărârea 323/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 323 din 31.10.2017 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială "Aletheea"
 • Hotărârea 322/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 322 din 31.10.2017 privind aprobarea modificării prevederilor art. 35 alin. (1) din Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 287/18.09.2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Anexei nr. 3 - Regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti şi ale instituţiilor subordonate Consiliului Local Sector 1 - Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1
 • Hotărârea 321/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 321 din 31.10.2017 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2018 la nivelul aparatului de specialitate și la nivelul instituțiilor publice subordonate Consiliului Local al Sectorului 1 – Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a Sectorului 1, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, Poliția Locală Sector 1, Complexul Multifuncțional Caraiman Sector 1
 • Hotărârea 320/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 320 din 31.10.2017 privind înființarea comisiei de specialitate ”Transparență, reducerea birocrației și inovație” și modificarea Hotărârii nr. 89/2016, referitoare la componența Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1
 • Hotărârea 319/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 319 din 31.10.2017 privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti şi al instituţiilor subordonate Consiliului Local Sector 1 - Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1
 • Hotărârea 318/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 318 din 31.10.2017 pentru aprobarea Protocolului de Colaborare încheiat între Sectorul 1 al Municipiului București și Federația Română de Handbal în vederea finanțării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a cheltuielilor de investiții necesare pentru realizarea lucrărilor de intervenție asupra imobilului aferent Sălii de Handbal „Lucian Grigorescu” Floreasca
 • Hotărârea 317/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 317 din 31.10.2017 privind aprobarea execuţiei bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale sector 1 la data de 30 septembrie 2017
 • Hotărârea 316/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 316 din 31.10.2017 privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat pe anul 2017
 • Hotărârea 315/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 315 din 31.10.2017 privind adoptarea unor măsuri pentru preîntâmpinarea efectelor sezonului rece iarna 2017-2018
 • Hotărârea 314/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 314 din 31.10.2017 privind aprobarea programului de deszăpezire pentru sezonul rece, respectiv iarna 2017-2018
 • Hotărârea 313/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 313 din 27.09.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Navigației nr.15A, sector 1
 • Hotărârea 312/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 312 din 27.09.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Minervei nr.26, sector 1
 • Hotărârea 311/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 311 din 27.09.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul Lăpuș nr.73D (fost Drumul Lăpuș nr.71-73), sector 1
 • Hotărârea 310/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 310 din 27.09.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șos. Chitilei nr.381, sector 1
 • Hotărârea 309/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 309 din 27.09.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Cantonului nr.12, sector 1
 • Hotărârea 308/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 308 din 27.09.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Câmpinița nr.30, sector 1
 • Hotărârea 307/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 307 din 27.09.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Aiud nr.26, sector 1
 • Hotărârea 306/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 306 din 27.09.2017 privind nominalizarea consilierilor care vor face parte din delegația Sectorului 1 al Municipiului București, organizată cu prilejul deplasării la Chișinău în perioada 13-15 octombrie a.c.
 • Hotărârea 305/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 305 din 27.09.2017 privind nominalizarea consilierilor care vor face parte din delegația Sectorului 1 al Municipiului București, organizată cu prilejul deplasării la Cernăuți, Ucraina, în perioada 7-8 octombrie a.c.
 • Hotărârea 304/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 304 din 27.09.2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 227/31.07.2017 privind revenirea în administrarea Administrației Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 a terenului în suprafață de 1572,61 mp situat în Str. Măguricea nr. 20A (fostă Borșa nr. 27), Sector 1, aflat în prezent în administrarea Administrației Piețelor Sector 1
 • Hotărârea 303/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 303 din 27.09.2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 210/26.07.2017 privind atribuirea în folosință gratuită pentru Sindicatul Salariaților din Învățământ – Sector 1, București, afiliat la Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” a unor spații în incinta Colegiului Național „I.L. Caragiale” cu sediul în str. Calea Dorobanților nr. 163, Sector 1, București și a Colegiului Național „Sfântul Sava” cu sediul în str. General Berthelot nr. 23, Sector 1, București, în suprafață de 80 mp, respectiv 383,29 mp, în vederea funcționării corespunzătoare a acestuia
 • Hotărârea 302/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 302 din 27.09.2017 privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti şi al instituţiilor subordonate Consiliului Local Sector 1 - Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1
 • Hotărârea 301/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 301 din 27.09.2017 privind solicitarea eliberării acordului pentru Consiliul Local al Sectorului 1 în vederea încheierii unor contracte de comodat
 • Hotărârea 300/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 300 din 27.09.2017 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.160/29.09.2016 privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Sectorul 1 al Municipiului București, pe de o parte şi Camera de Comerţ şi Industrie a României şi S.C. Romexpo S.A., pe de altă parte, în vederea desfăşurării unor acţiuni culturale, sportive şi recreative, în interes public local, la nivelul Sectorului 1
 • Hotărârea 299/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 299 din 27.09.2017 privind înființarea unui incubator de afaceri prin participarea Sectorului 1 în calitate de fondator Excellence 1 incubatorul de afaceri al Sectorului 1
 • Hotărârea 298/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 298 din 27.09.2017 privind solicitarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti a împuternicirii exprese în vederea încheierii unui Protocol de Colaborare între Sectorul 1 al Municipiului București și Biserica Romano-Catolică din România- Arhiepiscopia Romano – Catolică București
 • Hotărârea 297/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 297 din 27.09.2017 privind solicitarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti a împuternicirii exprese în vederea încheierii unui Protocol de Colaborare între Sectorul 1 al Municipiului București și Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică - Eparhia Greco-Catolică “Sfântul Vasile cel Mare“ de București
 • Hotărârea 296/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 296 din 27.09.2017 privind solicitarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti a împuternicirii exprese în vederea încheierii unui Protocol de Colaborare între Sectorul 1 al Municipiului București și Biserica Evanghelică CA București
 • Hotărârea 295/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 295 din 27.09.2017 privind aprobarea Regulamentului privind activitatea de ridicare şi mutare a autovehiculelor staţionate/parcate pe spaţial public, în caz de utilitate publica
 • Hotărârea 294/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 294 din 27.09.2017 privind acordarea de către Consiliul Local al Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, a unui ajutor umanitar constând în suportarea costurilor intervenţiei de reconstrucție buco-maxilo-faciale pentru copilul Miu Alexandru Cristian
 • Hotărârea 293/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 293 din 27.09.2017 privind aprobarea încheierii Convenţiei pentru realizarea şi actualizarea Registrului electronic central privind persoanele cu handicap, între Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi
 • Hotărârea 292/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 292 din 27.09.2017 privind aprobarea Metodologiei de lucru în vederea acordării ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei, conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 291/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 291 din 27.09.2017 privind aprobarea reorganizării Complexului Social de Servicii Sf. Nicolae din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea 290/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 290 din 27.09.2017 privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat pe anul 2017
 • Hotărârea 289/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 289 / 2017 prin care se solicită Consiliul General al Municipiului București adoptarea unei hotărâri privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului București, în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti a imobilului ”Cinematograf Giulești”, situat în Municipiului București, Calea Giulești, nr. 56A, Sector 1
 • Hotărârea 288/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 288 / 2017 privind stabilirea salariilor de bază ale personalului contractual din cadrul familiei ocupaționale administrație, Centrul Cultural Sector 1, instituție subordonată Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București
 • Hotărârea 287/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 287 / 2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Anexei nr. 3 - Regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti şi ale instituţiilor subordonate Consiliului Local Sector 1 - Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1
 • Hotărârea 286/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 286 / 2017 privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al Sectorului 1 pe anul 2017
 • Hotărârea 285/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 285 / 2017 pentru modificarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.100/28.07.2016 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administraţie şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din sectorul 1
 • Hotărârea 284/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 284 / 2017 pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.125 din data de 30 mai 2017 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea asocierii Consiliului Local al Sectorului 1 prin Poliţia Locală Sector 1, Serviciul Poliţia Animalelor cu ONG, asociaţie de profil, în vederea încheierii unui Protocol de colaborare
 • Hotărârea 283/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 283 / 2017 pentru modificarea articolului 2 din Hotararea nr. 226/31.07.2017 a Consiliului Local al Sectorului 1 privind revenirea in administrarea Administratiei Pietelor Sector 1 a spatiului in suprafata de 45 mp situat in strada Maguricea nr.20A (fosta Borsa nr.27), sector 1 aflat in prezent in administrarea Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1 in scopul desfasurarii activității proceduri
 • Hotărârea 282/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 282 / 2017 pentru aprobarea participării Sectorului 1 al Mun. București la licitația organizată de SC Fotbal Club Rapid SA prin SIERRA QUADRANT S.P.R.L. FILIALA BUCURESTI, în calitate de lichidator judiciar, în vederea adjudecării mărcilor care fac obiectul acestei proceduri
 • Hotărârea 281/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 281 / 2017 privind solicitarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti a împuternicirii exprese în vederea încheierii unui Protocol de Colaborare între Sectorul 1 al Municipiului București și Federația Română de Handbal în vederea finanțării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a cheltuielilor de investiții necesare pentru realizarea lucrărilor de intervenție asupra imobilului aferent Sălii de Handbal „Lucian Grigorescu” Floreasca
 • Hotărârea 280/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 280 / 2017 pentru aprobarea Strategiei privind implementarea la nivelul Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti a programului local multianual de creștere a performanței energetice a locuințelor unifamiliale pentru perioada 2018 – 2030
 • Hotărârea 279/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 279 / 2017 privind aprobarea Programului comun de acţiuni şi măsuri al Administraţiei Domeniului Public Sector 1 şi Clubului Diplomatic Bucureşti în vederea amenajării şi folosirii în scop de agrement a unui teren
 • Hotărârea 278/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 278 / 2017 privind declararea unei căi de acces ca fiind drum de interes local și inițierea procedurilor în vederea elaborării unei hotărâri de guvern privind trecerea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului Local
 • Hotărârea 277/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 277 / 2017 privind aprobarea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Tribunei nr. 9, sector 1
 • Hotărârea 276/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 276 / 2017 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Salubritatii nr. 42B, sector 1
 • Hotărârea 275/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 275 / 2017 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Petru Maior nr.43, sector 1
 • Hotărârea 274/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 274 / 2017 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Petru Maior nr.8, sector 1
 • Hotărârea 273/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 273 / 2017 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Oaspetilor nr. 25, sector 1
 • Hotărârea 272/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 272 / 2017 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Grigore Raducanu nr.7, sector 1
 • Hotărârea 271/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 271 / 2017 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Golovița nr.48, sector 1
 • Hotărârea 270/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 270 / 2017 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Ing. Dumitru Zosima nr.15, sector 1
 • Hotărârea 269/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 269 / 2017 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul Regimentului nr.36A (fost Drumul Regimentului nr. 36), sector 1
 • Hotărârea 268/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 268 / 2017 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șos. Chitilei nr.395, sector 1
 • Hotărârea 267/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 267 / 2017 privind asigurarea întreținerii de către ADP Sectorul 1 a pasarelei pietonale km 7+650, linia București-Ploiești
 • Hotărârea 266/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 266 / 2017 privind probarea extinderii Programului ”Educație pentru viață” pentru elevii din învățământul preuniversitar ai Sectorului 1
 • Hotărârea 265/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 265 / 2017 privind acordarea, de către Consiliul Local al Sectorului 1, prin Directia Generală de Asistenta Socială și Protecţia Copilului Sector 1, a unui ajutor financiar în valoare de 1.700 lei, pentru participarea a 3 sportivi cu handicap şi a unui insoţitor, la competiţia sportivă, ca măsură de prevenire a marginalizării sociale
 • Hotărârea 264/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 264 / 2017 privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea 263/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 263 / 2017 privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultanta, asistenta si reprezentare juridica pentru apărarea intereselor Sector I precum şi ale autorităţilor administraţiei publice locale din Sectorul I în cadrul procedurilor judiciare în fata instanţelor de judecată sau a autorităţilor publice naţionale din România ori din alt stat sau în faţa instanţelor de judecată ori a instituţiilor internaţionale sau in vederea pregatirii acestor proceduri
 • Hotărârea 262/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 262 / 2017 prin care se solicită Guvernului României prin Ministerul Administraţiei şi Internelor transmiterea în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 a unui bun imobil (str. Jandarmeriei nr. 79-139)
 • Hotărârea 261/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 261 / 2017 prin care se solicită Guvernului României prin Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale transmiterea în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 a unui bun imobil (Str. Carpați nr. 100)
 • Hotărârea 260/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 260 / 2017 prin care se solicită Guvernului României prin Ministerul Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală transmiterea în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 a unui bun imobil (Bdul. Bucureştii Noi nr. 170)
 • Hotărârea 259/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 259 / 2017 privind mandatarea Poliției Locale a Sectorului 1 pentru a efectua operațiuni financiare privind achiziția unor produse/servicii/lucrari necesare desfășurării activității privind protecția civilă la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București
 • Hotărârea 258/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 258 / 2017 privind organizarea și desfășurarea jocurilor de artificii pe raza Sectorului 1 al Municipiului București
 • Hotărârea 257/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 257 / 2017 privind privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului Cultural al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 256/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 256 / 2017 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. TRUȘEȘTI NR.49 - Sector 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 255/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 255 / 2017 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. SOMEȘUL RECE NR. 19 - Sector 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 254/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 254 / 2017 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. LT. AV. MARCEL ANDREESCU NR. 31 - Sector 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 253/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 253 / 2017 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) ȘOS. CHITILEI NR.21 - Sector 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 252/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 252 / 2017 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. MĂGURA FLORILOR NR. 16 - Sector 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 251/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 251 / 2017 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) DRUMUL NISIPOASA NR. 46-52 (fostă Șoseaua Pipera nr. 79-81) - Sector 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 250/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 250 / 2017 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. CAROL KNAPPE NR. 94 - Sector 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 249/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 249 / 2017 privind aprobarea Statului de funcții al Administrației Piețelor Sector 1
 • Hotărârea 248/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 248 / 2017 pentru stabilirea unor măsuri privind aplicarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 145 / 30.05.2017 pentru aprobarea Protocolului de Colaborare încheiat între Sectorul 1 al Municipiului București și Federația Română de Scrimă privind finanțarea din bugetul local al Sectorului 1 a cheltuielilor de investiții necesare pentru realizarea lucrărilor de intervenție la clădirea aferentă Sălii de Scrimă „Ana Pascu”/ (fostă Floreasca)
 • Hotărârea 247/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 247 / 2017 pentru stabilirea unor măsuri privind aplicarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 144 / 30.05.2017 pentru aprobarea Protocolului de Colaborare încheiat între Sectorul 1 al Municipiului București și Federația Română de Polo privind finanțarea din bugetul local al Sectorului 1 a cheltuielilor de investiții necesare pentru realizarea lucrărilor de intervenție asupra imobilului în care funcționează bazinul de înot „Tolea Grințescu”/ Floreasca
 • Hotărârea 246/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 246 / 2017 privind aprobarea reluării procedurii de achiziţie de pe piaţa liberă, a unor imobile de locuinţe care vor avea destinaţia de locuinţe sociale
 • Hotărârea 245/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 245 / 2017 pentru aprobarea Metodologiei privind acordarea gratuității pentru plata contribuției pentru serviciile de tip creșă acordate pentru toate familiile cu domiciliul în Sectorul 1, începând cu al 3-lea copil, și a Metodologiei privind acordarea gratuității pentru plata contribuției în grădinița pentru toate familiile cu domiciliul în Sectorul 1, începând cu al 3-lea copil
 • Hotărârea 244/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 244 / 2017 prin care se dă acordul de principiu pentru înfiinţarea pe raza teritorial administrativă a Sectorului 1 a unei saline artificiale
 • Hotărârea 243/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 243 / 2017 privind aprobarea programului ”Activități pentru copiii internați” în cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru copii ”Grigore Alexandrescu”
 • Hotărârea 242/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 242 / 2017 privind acordarea, de către Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecţia Copilului Sector 1, a unui ajutor financiar în valoare de 1.700 lei, pentru participarea a 3 sportivi cu handicap şi a unui însoţitor, la competiţia sportivă Cupa DSA, ca măsură de prevenire a marginalizării sociale
 • Hotărârea 241/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 241 / 2017 privind mandatarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 în vederea îndeplinirii procedurilor administrative şi judecătoreşti pentru rezilierea unor contracte de închiriere, recuperarea debitelor şi evacuarea chiriaşilor, în cazul imobilelor care au destinaţia de locuinţe sociale, aflate în proprietatea sau administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea 240/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 240 / 2017 privind prelungirea acordării ajutorului financiar în sumă de 600 lei/lunar, pentru o perioadă de 6 luni, în scopul achitării contravalorii chiriei, pentru doamna Gheorghe Daniela Niculina, ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale
 • Hotărârea 239/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 239 / 2017 privind acordarea de către Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, a unui ajutor umanitar în valoare de 20.000 lei domnului Crăciunoiu Vlad
 • Hotărârea 238/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 238 / 2017 privind aprobarea modificării Organigramei şi Statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea 237/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 237 / 2017 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti adoptarea unei hotărâri prin care să ceară Guvernului României prin Ministerul Administraţiei şi Internelor transmiterea în domeniul public al Municipiului Bucureşti şi administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 a unui bun imobil
 • Hotărârea 236/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 236 / 2017 privind înaintarea către Ministerul Apelor și Pădurilor spre știința Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva a unei solicitări prin care, în principal, se solicită declararea ca drum forestier prin prelungirea drumului forestier nr. FE 008 din U.A.68 D1, aflat în administrarea sa, a suprafeței de teren descrisă între punctele 408 și 415 (Tronson 3 evidențiate cu culoare verde) formând Lotul 2 și care face parte din fondul forestier proprietate publică a statului aflat de asemenea în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva și, ulterior, în secundar, încheierea unui acord între Primăria Sectorului 1 și Regia Națională a Pădurilor – Romsilva prin care să se permită circulația riveranilor pe drumul forestier ce va face legătura între Strada Drumul Pustnicu și Aleea Privighetorilor, temporar, pentru o perioadă de 12 luni sub anumite condiții
 • Hotărârea 235/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 235 / 2017 privind organizarea și implementarea proiectului sportiv ”Turneul profesionist de tenis masculin ITF Pro Circuit Futures (F10)”
 • Hotărârea 234/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 234 / 2017 privind acordarea finanțării în vederea implementării proiectului sportiv ”Turneul de ȘAH Open București”
 • Hotărârea 233/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 233 / 2017 privind aprobarea inițierii procedurilor legale în vederea închirierii unui imobil necesar pentru desfășurarea activității Școlii Gimnaziale “Herăstrău”
 • Hotărârea 232/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 232 / 2017 privind acordarea unei sume în valoare de 1.000 lei şi a unei diplome aniversare familiilor domiciliate în Sectorul 1 care au împlinit 50 de ani de căsnicie
 • Hotărârea 231/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 231 / 2017 privind acordarea unor stimulente financiare pentru elevii care au obținut nota maximă la bacalaureat şi la evaluarea naţională
 • Hotărârea 230/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 230 / 2017 privind modificarea Art. 1 al Hotărârii nr. 58 din 10.03.2016 privind constituirea unei comisii de indentificare și negociere în vederea achiziționării de la proprietari, precum și de identificare a terenurilor libere de pe raza administrativ teritorială a sectorului 1 în scopul amenajării unor spații de joacă pentru copii, precum și amenajării de parcări subterane/supraterane
 • Hotărârea 229/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 229 / 2017 privind acordarea unui sprijin financiar Asociației Culturale Metropolis în vederea desfășurării evenimentului cultural Balkanik Festival
 • Hotărârea 228/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 228 / 2017 privind modificarea Statului de funcţii al Poliţiei Locale Sector 1
 • Hotărârea 227/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 227 din 2017 privind revenirea în administrarea Administrației Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 a terenului în suprafață de 1572,61 mp situat în Str. Măguricea nr. 20A (fostă Borșa nr. 27), Sector 1, aflat în prezent în administrarea Administrației Piețelor Sector 1
 • Hotărârea 226/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 226 / 2017 privind revenirea în administrarea Administrației Piețelor Sector 1 a spațiului în suprafață de 45 mp situat în Str. Măguricea nr. 20A (fostă Borșa nr. 27), Sector 1, aflat în prezent în administrarea Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, în scopul desfășurării activității
 • Hotărârea 225/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 225 / 2017 privind amânarea punerii în aplicare a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 124 din 15.05.2017 până la data obținerii mandatului prealabil expres al Consiliului General al Municipiului București
 • Hotărârea 224/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 224 / 2017 privind întreținerea de către Administrația Domeniului Public Sector 1 Sector 1 a unui număr de 41 străzi până la definitivarea procedurii de investiție derulată de Primăria Sectorului 1
 • Hotărârea 223/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 223 / 2017 privind împuternicirea Administrației Domeniului Public Sector 1 să contribuie la amenajarea unui teren situat în sectorul 1 al Municipiului București în vederea reintroducerii acestuia în circuitul de relaxare și agrement
 • Hotărârea 222/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 222 / 2017 privind împuternicirea Primarului Sectorului 1 în vederea întocmirii tuturor demersurilor necesare în vedere obţinerii dreptului de folosinţă a terenului din Șos. București-Ploiești nr. 2B
 • Hotărârea 221/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 221 / 2017 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 1 de către Consiliul General al Municipiului București în vederea asocierii cu Fundația Culturală Art Promo pentru realizarea și finanțarea unui proiect cultural-educațional Satul Basmului Românesc
 • Hotărârea 220/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 220 / 2017 privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei SFÂNTUL VASILE VICTORIA în vederea desfășurării evenimentului cultural “Calea Sfintei Cruci, Scară spre Cer”
 • Hotărârea 219/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 219 / 2017 privind aprobarea încheierii contractului de închiriere pentru imobilul din strada G-ral Christian Tell nr. 22, sector 1, București, în vederea desfășurării activității Grădiniței Colegiului German ”Goethe” și a Școlii Gimnaziale ”Ion Heliade Rădulescu”
 • Hotărârea 218/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 218 / 2017 privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere a spațiilor comerciale din imobilul situat în Piaţa Amzei nr. 13
 • Hotărârea 217/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 217 / 2017 privind modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 103/24.03.2009 privind indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii Școala Gimnazială “Nicolae Grigorescu” – Grădinița, situată în strada Hrisovului nr. 24 (fosta Grădiniță nr. 146), din cadrul Programului de modernizare a unităților de învățământ preuniversitar din Sectorul 1
 • Hotărârea 216/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 216 / 2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Amenajare, reabilitare și amplasare obiect de artă plastică urbană în Parcul Kiseleff”
 • Hotărârea 215/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 215 / 2017 privind aprobarea Regulamentului prin care se stabilesc criteriile de selecţie privind inițierea, organizarea și derularea de excursii și tabere de creaţie și recreative pentru copiii din Sectorul 1 al Municipiului București
 • Hotărârea 214/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 214 / 2017 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti adoptarea unei hotărâri prin care să ceară Guvernului României prin Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale transmiterea în domeniul public al Municipiului Bucureşti şi administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 a unui bun imobil
 • Hotărârea 213/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 213 / 2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.118/28.04.2017 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea condiţiilor de funcţionare a unor servicii publice
 • Hotărârea 212/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 212 / 2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 • Hotărârea 211/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 211 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru forarea și echiparea a trei puțuri de mare adâncime pentru alimentare cu apă potabilă în caz de situații de urgență și pentru alimentare alternativă cu apă potabilă a trei unități de învățământ, în situații normale
 • Hotărârea 210/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 210 / 2017 privind atribuirea în folosință gratuită pentru Sindicatul Salariaților din Învățământ – Sector 1, București, afiliat la Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” a unor spații în incinta Colegiului Național „I.L. Caragiale” cu sediul în str. Calea Dorobanților nr. 163, Sector 1, București și a Colegiului Național „Sfântul Sava” cu sediul în Str. General Berthelot nr. 23, Sector 1, București, în suprafață de 80 mp, respectiv 383,29 mp, în vederea funcționării corespunzătoare a acestuia
 • Hotărârea 209/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 209 / 2017 privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, precum și al instituțiilor subordonate Consiliului Local Sector 1- Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1
 • Hotărârea 208/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 208 / 2017 privind stabilirea, începând cu data de 1 iulie 2017, a salariilor de bază ale personalului contractual şi funcţionarilor publici din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din cadrul Poliţiei Locale Sector 1
 • Hotărârea 207/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 207 / 2017 privind stabilirea, începând cu data de 1 iulie 2017, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din cadrul Complexului Multifuncțional Caraiman
 • Hotărârea 206/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 206 / 2017 privind stabilirea, începând cu data de 1 iulie 2017, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" de la nivelul Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1
 • Hotărârea 205/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 205 / 2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi funcţiile de natură contractuală din cadrul familiei ocupaţionale ”Administraţie”, reglementată de Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, din Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, începând cu data de 1 iulie 2017
 • Hotărârea 204/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 204 / 2017 privind stabilirea, începând cu data de 1 iulie 2017, a salariilor de bază ale personalului contractual din cadrul familiei ocupaționale "Administraţie" din instituția subordonată Consiliului Local Sector 1- Administrația Domeniului Public Sector 1
 • Hotărârea 203/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 203 / 2017 privind stabilirea, începând cu data de 1 iulie 2017, a salariilor de bază ale personalului contractual de conducere și de execuție din cadrul Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 – instituție subordonată Consiliului Local Sector 1
 • Hotărârea 202/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 202 / 2017 privind stabilirea, începând cu data de 1 iulie 2017, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 și din instituțiile subordonate Consiliului Local Sector 1- Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1
 • Hotărârea 201/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 201 / 2017 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București adoptarea unei hotărâri prin care să ceară Statului Român, Guvernului României prin Ministerul Finanţelor Publice – Agenția Națională de Administrare Fiscală - transmiterea în domeniul public al Municipiului Bucureşti şi administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 a unui bun imobil
 • Hotărârea 200/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 200 / 2017 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască, în condiţiile legii, cu privire la asocierea/cooperarea între Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti şi o persoană juridică în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local privind dezvoltarea unui centru sportiv
 • Hotărârea 199/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 199 / 2017 privind aprobarea execuţiei bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 1 la data de 30 iunie 2017
 • Hotărârea 198/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 198 / 2017 privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al Sectorului 1 pe anul 2017
 • Hotărârea 197/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 197 / 2017 privind aprobarea implementării Proiectului educaţional şi social „Pachet alimentar pentru elevii din ciclul primar - clasele 0-IV din unitățile de învățământ din Sectorul 1”
 • Hotărârea 196/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 196 / 2017 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru trecerea din domeniul public al Municipiului București în domeniul privat al Municipiului București a clădirii C25 din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii ”Grigore Alexandrescu”, în vederea casării și demolării
 • Hotărârea 195/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 195 / 2017 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de Administrație la Grădinița Ge Ce Pic (Englishkinder)
 • Hotărârea 194/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 194 / 2017 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de Administrație la Grădinița Mary Poppins
 • Hotărârea 193/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 193 / 2017 privind înființarea Centrului Cultural al Sectorului 1 al Municipiului București
 • Hotărârea 192/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 192 / 2017 privind privind aprobarea modificării Anexelor nr. 3-5 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 16/31.01.2017 privind aprobarea finanțării Proiectului ”Extinderea conceptului de educație RODACIE în cadrul creșelor și grădinițelor din sectorul 1” implementat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1
 • Hotărârea 191/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 191 / 2017 privind aprobarea închirierii pentru o perioadă de 12 luni, a spațiului situat la parterul imobilului din București, Sector 1, Calea Dorobanților nr. 187, în suprafață de 214,75 mp, anexele de la subsol, respectiv boxa nr. 1, nr. 2 și nr. 8 și pivnița nr. 1 din aceeași construcție și suprafața de teren aferentă spațiului, respectiv 83,45 mp (cota de 1/3 din suprafața construită la sol de 250,34 mp)
 • Hotărârea 190/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 190 / 2017 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Telescopului nr. 28B, Sector 1
 • Hotărârea 189/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 189 / 2017 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Intrarea Solzilor nr. 14-16, Sector 1
 • Hotărârea 188/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 188 / 2017 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Gheorghe Ionescu Sisești nr. 226, Sector 1
 • Hotărârea 187/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 187 / 2017 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Av. Popișteanu nr. 65 (fost Str. Av. Popișteanu nr. 65 și Str. Săcele nr. 16 și nr. 18), Sector 1
 • Hotărârea 186/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 186 / 2017 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Înfrățirii nr. 50A, Sector 1
 • Hotărârea 185/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 185 / 2017 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Grigore Gafencu nr. 24B (fost Str. Grigore Gafencu/Daniel Danielopolu/Virgil Madgearu nr. 24B, 44A și 40C, 20A), Sector 1
 • Hotărârea 184/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 184 / 2017 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul Lăpuș nr.73A (fost Drumul Lăpuș nr. 71-73), Sector 1
 • Hotărârea 183/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 183 / 2017 privind constituirea unei Comisii pentru identificarea și achiziționarea unui imobil teren cu număr cadastral 20669 situat în Sectorul 1 al Municipiului București
 • Hotărârea 182/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 182 / 2017 privind acordarea finanțării în vederea implementării proiectului cultural Balkanik
 • Hotărârea 181/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 181 / 2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 124/2015 pentru stabilirea categoriilor de programe/proiecte în domeniile ”cultural”, ”educație”, ”social”, ”sport”, ”protecția mediului”, ”culte religioase” și altele asemenea, precum și aprobarea criteriilor privind acordarea finanțării acestora, în interes public local, la nivelul Sectorului 1
 • Hotărârea 180/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 180 / 2017 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea condițiilor de funcționare a unor servicii publice
 • Hotărârea 179/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 179 / 2017 privind aprobarea efectuării demersurilor pentru aderarea Direcţia Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 la Federaţia Organizaţiilor care Sprijină Dezvoltarea Voluntariatului în România (VOLUM)
 • Hotărârea 178/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 178 / 2017 privind aprobarea achiziţionării de pe piaţa liberă a unui imobil – teren + construcţii, de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, în scopul amenajării unui Centru comunitar pentru persoanele cu dizabilităţi
 • Hotărârea 177/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 177 / 2017 privind aprobarea modificării Statului de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea 176/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 176 / 2017 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 159/28.09.2011 privind aprobarea componenţei Echipei Intersectoriale Locale constituită la nivelul Sectorului 1, cu modificările ulterioare
 • Hotărârea 175/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 175 / 2017 privind aprobarea implementării de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 a proiectului ”Find your way in life !” și asigurarea cofinanţării acestuia
 • Hotărârea 174/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 174 / 2017 privind aprobarea Planului de Acţiune pentru implementarea Strategiei Antidrog a Sectorului 1 pentru perioada 2017-2020
 • Hotărârea 173/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 173 / 2017 privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti şi al instituţiilor subordonate Consiliului Local Sector 1 - Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1
 • Hotărârea 172/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 172 / 2017 privind aprobarea modificării Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2017 la nivelul aparatului de specialitate și la nivelul instituțiilor publice subordonate Consiliului Local al Sectorului 1 – Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a Sectorului 1, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, Poliția Locală Sector 1, Complexul Multifuncțional Caraiman, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local a Sectorului 1 nr. 177/14.10.2016
 • Hotărârea 171/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 171 / 2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 133/23.04.2008
 • Hotărârea 170/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 170 / 2017 privind utilizarea câinilor fără stăpân neadoptaţi din cadrul Centrului Teritorial de Adăpostire şi Protecţie Temporară a Animalelor, situat în Şos. Odăii nr. 3-5, Sector 1, în activităţi asistate de animale
 • Hotărârea 169/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 169 / 2017 privind alocarea de fonduri pentru efectuarea unor reparaţii la nivelul Centrului Teritorial de Adăpostire şi Protecţie Temporară a Animalelor, situat în Şos. Odăii nr.3-5, Sector 1
 • Hotărârea 168/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 168 / 2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Administraţiei Domeniului Public Sector 1
 • Hotărârea 167/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 167 / 2017 privind aprobarea realizării unui Studiu de Fezabilitate pentru extinderea spaţiilor existente la Liceul teoretic “Nicolae Iorga” din Sectorul 1, București
 • Hotărârea 166/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 166 / 2017 privind aprobarea realizării unui Studiu de Fezabilitate privind forarea a 25-30 puțuri de apă de mare adâncime, pentru asigurarea apei potabile în parcuri și în zonele rezidențiale adiacente și asigurarea unei ape pure, fără nitriți
 • Hotărârea 165/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 165 / 2017 privind aprobarea realizării unui Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii - Pistă de alergare în Parcul „Bazilescu” din Sectorul 1
 • Hotărârea 164/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 164 / 2017 privind achiziţia de servicii de consultanţă cu privire la realizarea temei de concurs pentru obiectivul „Reamenajarea Parcului Gării de Nord în vederea transformării lui în grădină publică“
 • Hotărârea 163/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 163 / 2017 privind aprobarea încheierii actului adițional privind completarea contractului de inchiriere nr. J-AC-106-S/22.06.2016 privind spațiul situat în imobilul din strada Dr. Felix nr.99, Sector 1, destinat desfășurării activității Biroului nr. 2 din cadrul Direcției Publice de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1
 • Hotărârea 162/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 162 / 2017 privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.99/28.04.2017 privind aprobarea preţului pentru operaţiunea de neutralizare deşeuri uscate în cadrul Nazarcea Grup - Atelierul Neutralizare Deşeuri Infecţioase, aparţinând Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea 161/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 161 / 2017 privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat pe anul 2017
 • Hotărârea 160/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 160 / 2017 privind punerea în aplicare, la nivelul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 794 din 15 decembrie 2016
 • Hotărârea 159/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 159 / 2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 • Hotărârea 158/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 158 / 2017 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) ) Str. Plaviei nr.9, sector 1
 • Hotărârea 157/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 157 / 2017 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) ) Drumul Regimentului nr. 36, sector 1
 • Hotărârea 156/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 156 / 2017 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) ) Drumul Regimentului nr. 22R, sector 1
 • Hotărârea 155/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 155 / 2017 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) ) Str. Radu Boiangiu nr. 24, sector 1
 • Hotărârea 154/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 154 / 2017 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) ) Str. Hotin nr. 51, sector 1
 • Hotărârea 153/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 153 / 2017 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) ) Str. Dolomitului nr. 23, sector 1
 • Hotărârea 152/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 152 / 2017 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Cluj nr. 15, sector 1
 • Hotărârea 151/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 151 / 2017 privind aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Protocolul de Colaborare prevăzut în Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 235/21.12.2016 privind acordarea unui ajutor financiar Parohiei Sfânta Vineri-Nouă din Bucureşti, sector 1, în vederea continuării lucrărilor de refacere (curățare și restaurare) a picturii bisericii
 • Hotărârea 150/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 150 / 2017 privind aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Protocolul de Colaborare prevăzut în Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 265/21.12.2016 privind acordarea unui ajutor financiar Parohiei “Miron Patriarhul” din Bucureşti, sector 1, în vederea continuării lucrărilor de recondiționare și restaurare a mobilierului bisericii
 • Hotărârea 149/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 149 / 2017 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne de până la 120.714.285,76 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de Banca Comercială Română nr. DM/12/385/24.03.2009
 • Hotărârea 148/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 148 / 2017 privind proiectul educațional și social ”Grădinița de vacanță – pachet de servicii educațional și social pentru preșcolari”
 • Hotărârea 147/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 147 din 2017 privind implementarea de către Direcția Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, prin Centrul de zi ”Un pas împreună”, a Proiectului ”Apus de soare la mare”
 • Hotărârea 146/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 146 / 2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1
 • Hotărârea 145/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 145 / 2017 privind aprobarea Protocolului de Colaborare încheiat între Sectorul 1 al Municipiului București și Federația Română de Scrimă privind finanțarea de către Consiliul Local al Sectorului 1 a cheltuielilor de investiții necesare pentru realizarea lucrărilor de intervenție la clădirea aferentă Sălii de Scrimă „Ana Pascu”/ (fostă Floreasca)
 • Hotărârea 144/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 144 / 2017 privind aprobarea Protocolului de Colaborare încheiat între Sectorul 1 al Municipiului București și Federația Română de Polo privind finanțarea de către Consiliul Local al Sectorului 1 a cheltuielilor de investiții necesare pentru realizarea lucrărilor de intervenție asupra imobilului la care funcționează bazinul de înot „Tolea Grintescu”/ Floreasca
 • Hotărârea 143/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 143 / 2017 privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 58/10.03.2017 privind constituirea unei Comisii de identificare şi negociere în vederea achiziţionării de la proprietari, precum şi de identificare a terenurilor libere de pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1, în scopul amenajării unor spaţii de joacă pentru copii precum şi amenajării de parcaje subterane/supraterane
 • Hotărârea 142/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 142 / 2017 privind aprobarea implementării Proiectului-Pilot de către Complexul Multifuncțional Caraiman şi Poliția Locală Sector 1 în scopul asigurării de către Poliția Locală Sector 1, în calitate de angajator, a tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea sănătăţii lucrătorilor din cadrul Poliției Locale Sector 1, pentru perioada 1 iunie 2017 - 31 mai 2018
 • Hotărârea 141/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 141 / 2017 privind acordarea de către Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecţia Copilului Sector 1, a unui ajutor financiar pentru participarea unei persoane cu handicap la Festivalul Internaţional de Şah Cap Aurora – FISCA 2017, în perioada 23.06.2017-02.07.2017, ca măsură de prevenire a marginalizării sociale
 • Hotărârea 140/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 140 / 2017 prin care se dă acordul de principiu pentru înfiinţarea unei societăţi comerciale având ca scop prestarea de servicii şi executarea de lucrări pentru imobilele proprietate publică şi privată a Municipiului Bucureşti, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, cu excepţia clădirilor
 • Hotărârea 139/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 139 / 2017 prin care se dă acordul de principiu pentru înfiinţarea unei societăţi comerciale pe acţiuni având ca scop prestarea de servicii pentru clădirile din domeniul public şi privat al Municipiului Bucureşti, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1
 • Hotărârea 138/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 138 / 2017 privind aprobarea realizării unui Studiu de Fezabilitate pentru amenajarea de terenuri de baschet în parcurile și terenurile aflate în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 1
 • Hotărârea 137/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 137 / 2017 privind închirierea unui utilaj, tip platformă, pentru ridicarea și asigurarea transportului, în spațiile amenajate a vehiculelor declarate abandonate/fără stăpân
 • Hotărârea 136/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 136 / 2017 privind menţinerea calităţii de membru al Asociaţiei „Agenţia pentru Eficienţă Energetică şi Protecţia Mediului” şi desemnarea reprezentantului Consiliului Local în Adunarea Generală a Membrilor Asociaţiei
 • Hotărârea 135/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 135 / 2017 privind aprobarea încheierii Actului adiţional nr. 2 la Convenţia de parteneriat nr. 2858/20.01.2017, încheiată între Consiliul Local al Sectorului 1 prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia Diaconia-Aşezământul Social Patriarh Justinian Marina
 • Hotărârea 134/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 134 / 2017 privind aprobarea încheierii Actului adiţional nr. 2 la Convenţia de parteneriat nr. 6100112.12/2016, încheiată între Consiliul Local al Sectorului 1 prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia Sf. Ana
 • Hotărârea 133/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 133 / 2017 privind aprobarea încheierii Actului adiţional nr. 3 la Convenţia de parteneriat nr. 56081/11.11.2016, încheiată între Consiliul Local al Sectorului 1 prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia Alternativa 2003
 • Hotărârea 132/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 132 / 2017 privind aprobarea modificării Statului de funcții al Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1
 • Hotărârea 131/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 131 / 2017 privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti şi al instituţiilor subordonate Consiliului Local Sector 1 - Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1
 • Hotărârea 130/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 130 / 2017 privind aprobarea modificării Organigramei şi Statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea 129/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 129 / 2017 privind modificarea Statului de funcţii, Organigramei şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Poliţiei Locale Sector 1
 • Hotărârea 128/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 128 / 2017 privind aprobarea ”Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor la nivelul Sectorului 1”
 • Hotărârea 127/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 127 / 2017 privind numirea unei Comisii pentru renegocierea prețului chiriei în contractul de închiriere nr. 1182/03.09.2014, precum și stabilirii condițiilor și negocierii prețului chiriei cu proprietarii imobilului din str. G-ral Christian Tell nr. 22, sector 1, București, pentru închirierea unui spațiu corespunzător în cadrul acestui imobil, în vederea desfășurării activității Școlii Gimnaziale „Ion Heliade Rădulescu”
 • Hotărârea 126/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 126 / 2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 77 din 04.04.2017 privind privind numirea unei Comisii în vederea constatării şi remedierii deficienţelor constate în cadrul Adăpostului Odăi, aflat în administrarea Primăriei Sectorului 1
 • Hotărârea 125/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 125 / 2017 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă în vederea asocierii Consiliului Local al Sectorului 1 prin Poliţia Locală Sector 1, Serviciul Poliţia Animalelor cu ONG, asociaţie de profil, în vederea încheierii unui Protocol de colaborare
 • Hotărârea 124/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 124 / 2017 privind aprobarea colaborării Consiliului Local al Sectorului 1 prin Administraţia Domeniului Public Sector 1 cu Clubul Diplomatic Bucureşti
 • Hotărârea 123/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 123 / 2017 privind modificarea alin. (1) al art. 3 din Anexa nr. 4 a Hotărârii Consiliului Local nr. 124 / 28.07.2015 referitor la modificarea componenței comisiei de evaluare a propunerilor / proiectelor depuse în vederea finanțării unor activități nonprofit în scopul realizării unor obiective de interes public local
 • Hotărârea 122/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 122 / 2017 privind acceptarea donației unui număr de 5 sculpturi din oțel inoxidabil
 • Hotărârea 121/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 121 / 2017 privind privind acceptarea ofertei de donaţie a unei opere de artă făcută de către Asociaţia Identitate Culturală Contemporană
 • Hotărârea 120/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 120 / 2017 privind achiziționare de servicii juridice externe de către Poliția Locală Sector 1
 • Hotărârea 119/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 119 / 2017 privind aprobarea încheierii „Înţelegerii de cooperare între Sectorul 1 al municipiului Bucureşti – România şi Sectorul Centru al Municipiului Chișinău din Republica Moldova”
 • Hotărârea 118/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 118 / 2017 privind stabilirea unor măsuri privind asigurarea condiţiilor de funcţionare a unui serviciu public
 • Hotărârea 117/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 117 / 2017 privind modificarea Anexei nr 1 a HCLS1 nr 160/2016 privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Sectorul 1 al Municipiului București, pe de o parte şi Camera de Comerţ şi Industrie a României şi S.C. Romexpo S.A., pe de altă parte, în vederea desfăşurării unor acţiuni culturale, sportive şi recreative, în interes public local, la nivelul Sectorului 1
 • Hotărârea 116/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 116 / 2017 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Țintașului nr. 16, sector 1
 • Hotărârea 115/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 115 / 2017 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Pușcașului nr. 13, sector 1
 • Hotărârea 114/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 114 / 2017 privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Av. Popișteanu nr. 65 (fost Str. Av. Popișteanu nr. 65 și Str. Săcele nr. 16 și nr. 18), sector 1
 • Hotărârea 113/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 113 / 2017 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Petru și Pavel nr. 44A, sector 1
 • Hotărârea 112/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 112 / 2017 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Drumul Nisipoasa nr. 55C, sector 1
 • Hotărârea 111/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 111 / 2017 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Nicolae Coculescu nr. 1E, sector 1
 • Hotărârea 110/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 110 / 2017 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Moeciu nr. 7, sector 1
 • Hotărârea 109/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 109 / 2017 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Mezeș nr. 22, sector 1
 • Hotărârea 108/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 108 / 2017 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Iacob Negruzzi nr. 43, sector 1
 • Hotărârea 107/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 107 / 2017 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Lt. Col. Durbac Răducu Dumitru nr. 50, sector 1
 • Hotărârea 106/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 106 / 2017 privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Constantin Stere nr. 38, sector 1
 • Hotărârea 105/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 105 / 2017 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) B-dul Bucureștii Noi nr. 52 extindere corp c10 – hală tipografie p - Sector 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 104/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 104 / 2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Administraţiei Domeniului Public Sector 1
 • Hotărârea 103/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 103 / 2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, precum şi a Metodologiei privind trecerea salariaţilor pe funcţiile de specialitate nou-înfiinţate şi stabilirea drepturilor de natură salarială aferente
 • Hotărârea 102/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 102 / 2017 privind aprobarea finanțării de către Consiliul Local al Sectorului 1, prin Complexul Multifuncţional Caraiman a Proiectului “Sănătatea nu are etnie”, pentru o perioadă de trei luni, începând cu data de 1 mai 2017
 • Hotărârea 101/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 101 / 2017 privind aprobarea majorării cu 12% a fondului de salarii al SC CET GRIVIŢA SRL
 • Hotărârea 100/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 100 / 2017 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație la Grădinița ”Sf. Dumitru” Mavrogheni
 • Hotărârea 99/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 99 / 2017 privind aprobarea preţului pentru operaţiunea de neutralizare deşeuri uscate în cadrul Nazarcea Grup - Atelierul Neutralizare Deşeuri Infecţioase, aparţinând Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea 98/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 98 / 2017 privind implementarea de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 a Proiectului „Iaşi - Capitala Moldovei”
 • Hotărârea 97/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 97 / 2017 privind aprobarea acordării unui ajutor financiar, în sumă de 600 lei/lunar, pentru o perioadă de 6 luni, în scopul achitării contravalorii chiriei, pentru doamna Vasilache Manuela Monica, ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale
 • Hotărârea 96/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 96 / 2017 privind privind execuția bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ teritoriale Sector 1 la data de 31.03.2017
 • Hotărârea 95/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 95 / 2017 privind rectificarea bugetului general consolidat de venituri şi cheltuieli pe titluri, articole şi alineate pentru anul 2017 al Consiliului Local Sector 1
 • Hotărârea 94/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 94 / 2017 privind alegerea Președintelui de ședință
 • Hotărârea 93/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 93 / 2017 privind modificarea şi completarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 18/28.01.2016 pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti pentru anul 2016-2017
 • Hotărârea 92/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 92 / 2017 privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenul situat în Str. Vasile Gherghel Nr. 33, Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 91/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 91 / 2017 privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenul situat în Str. Petru Rareș Nr. 12, Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 90/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 90 / 2017 privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenul situat în Str. Năvodari Nr. 36, Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 89/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 89 / 2017 privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenul situat în Str. Feleacului Nr. 10, Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 88/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 88 / 2017 privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenul situat în Str. Dumitru Zosima Nr. 63, Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 87/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 87 / 2017 privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenul situat în Str. Dirijorului Nr. 2-4, Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 86/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 86 / 2017 privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenul situat în Str. Cpt. Av. Mircea Petre Nr. 17, Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 85/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 85 / 2017 privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenul situat în Str. Carol Knappe Nr. 11, Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 84/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 84 / 2017 privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenul situat în Str. București-Târgoviște Nr. 12A, Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 83/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 83 / 2017 privind aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti, pentru anul 2017-2018
 • Hotărârea 82/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 82 / 2017 privind aprobarea Documentului cadru pentru implementarea la nivelul Sectorului 1 a Strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a Serviciului public de Salubrizare în Sectorul 1 al Municipiului București
 • Hotărârea 81/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 81 / 2017 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație la Școala Primară ”TEDDYBAR”
 • Hotărârea 80/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 80 / 2017 privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti şi al instituţiilor subordonate Consiliului Local Sector 1 - Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1
 • Hotărârea 79/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 79 / 2017 privind aprobarea listei de priorităţi întocmită în baza criteriilor care se au în vedere la stabilirea ordinii de prioritate în cadrul categoriilor de persoane prevăzute în Legea nr. 114/1996, a locuinţei cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 78/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 78 / 2017 privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de merit, burselor de performanță, burselor de studiu și burselor de ajutor social pentru elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat Sector 1 pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2016-2017
 • Hotărârea 77/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 77 / 2017 privind numirea unei Comisii în vederea constatării şi remedierii deficienţelor constate în cadrul Adăpostului Odăi
 • Hotărârea 76/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 76 / 2017 privind încheierea unui Protocol de colaborare punctuală, între Poliţia Animalelor şi O.N.G., asociaţie de profil sau cabinet veterinar, în vederea derulării unei campanii de sterilizare a tuturor câinilor aflaţi în Adăpostul Odăi, aflat în administratea Primăriei Sectorului 1
 • Hotărârea 75/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 75 / 2017 privind modificarea Hotărârii nr. 102/28.07.2016 privind aprobarea componenţei şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Comisiei locale de ordine publică Sector 1
 • Hotărârea 74/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 74 / 2017 privind modificarea Hotărârii nr. 114/28.07.2016 prin care se stabileşte componenţa comisiei însărcinată cu valorificarea vehiculelor declarate ca fiind abandonate sau fiind fără stăpân, aprobată prin art.2 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 431/29.10.2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de valorificare a vehiculelor declarate ca fiind abandonate sau fără stăpân, ridicate în baza Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.416/2008
 • Hotărârea 73/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 73 / 2017 privind modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 202/18.11.2016 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii Școala Gimnazială „Elena Văcărescu” (fosta Școală cu clasele 1-VIII nr. 186 „Elena Văcărescu”), din cadrul Programului de modernizare a unităților de învățământ preuniversitar din Sectorul 1
 • Hotărârea 72/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 72 / 2017 privind privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al SC CET GRIVIŢA SRL
 • Hotărârea 71/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 71 / 2017 privind prelungirea acordării ajutorului financiar, în sumă de 600 lei/lunar, pentru o perioadă de 6 luni, în scopul achitării contravalorii chiriei, pentru doamna Păitaş Mihaela-Andreea, ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale
 • Hotărârea 70/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 70 / 2017 privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere/beneficiar pentru decontarea cheltuielilor şi a costului mediu lunar de întreţinere/beneficiar pe baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere în cadrul Complexului Social de Servicii Străuleşti şi Complexul Social de Servicii Odăi in structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea 69/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 69 / 2017 privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere în cadrul Centrului de zi “Un Pas Împreună” din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea 68/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 68 / 2017 privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere în cadrul Centrului Multifuncţional Phoenix din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea 67/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 67 / 2017 privind privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor/beneficiar în cadrul Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică cu Structuri Pavilionare, compus din Modulul Pavilionar de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Milcov şi Modulul Pavilionar de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Sf. Mina din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea 66/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 66 / 2017 privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor/beneficiar în cadrul centrelor de îngrijire şi asistenţă pentru persoanele cu dizabilităţi din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea 65/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 65 / 2017 privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere/copil protejat în cadrul structurilor de tip rezidenţial, complex social de servicii de tip creşă şi în sistemul de asistenţă maternală din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea 64/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 64 / 2017 privind aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale cu şi fără cazare din structura organizatorică a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea 63/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 63 / 2017 privind acordarea de către Consiliul Local al Sectorului 1 prin Directia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 a unui ajutor financiar pentru participarea a 3 persoane cu handicap la competiţiile sportive ”Taur de aur” şi ”Cupa Danubius”, ca măsură de prevenire a marginalizării sociale
 • Hotărârea 62/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 62 / 2017 privind aprobarea conturilor de execuţie pe surse de finanţare, situaţiile financiare, inclusiv anexele la acestea, la data de 31 decembrie 2016
 • Hotărârea 61/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 61 / 2017 privind aprobarea bugetului general consolidat de venituri şi cheltuieli pe titluri, articole şi alineate pentru anul 2017 al Consiliului Local Sector 1
 • Hotărârea 60/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 60 / 2017 de modificare și completare a Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr.54/03.03.2017 privind costurile de depozitare la depozitele ecologice a deșeurilor menajere colectate și transportate de operatorul de salubrizare de la populație
 • Hotărârea 59/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 59 / 2017 pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.9/31.01.2013, cu modificãrile şi completãrile ulterioare privind aprobarea procedurii de închiriere a spaţiilor comerciale situate în pieţele administrate de Administraţia Pieţelor Sector 1
 • Hotărârea 58/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 58 / 2017 privind constituirea unei comisii de identificare şi negociere în vederea achiziţionării de la proprietari precum şi de identificare a terenurilor libere de pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1, în scopul amenajării unor spaţii de joacă pentru copii precum şi amenajării de parcaje subterane/supraterane
 • Hotărârea 57/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 57 / 2017 privind aprobarea implementării programului „Şcoala de vară” la nivelul tuturor unităţilor de învăţământ gimnazial şi liceal de pe raza sectorului 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 56/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 56 / 2017 privind aprobarea implementării programului „Masă caldă la semiinternat” la nivelul unităţilor de învăţământ de pe raza sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, care au în structura lor şi semiinternate
 • Hotărârea 55/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 55 / 2017 privind aprobarea implementării programului „Grădiniţa pentru toţi” la nivelul tuturor unităţilor de învăţământ cu nivel preşcolar de pe raza sectorului 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 54/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 54 / 2017 privind costurile de depozitare la depozitele ecologice a deșeurilor menajere colectate și transportate de operatorul de salubrizare de la populație
 • Hotărârea 53/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 53 / 2017 privind mandatarea Directorului Direcției de Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 şi a Directorului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector1, în vederea încheierii unui Protocol pentru realizare şi finanţare de investiţii
 • Hotărârea 52/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 52 / 2017 privind aprobarea unor măsuri de îmbunatatire a actului de transparență decizionala și de creștere a gradului de acces al cetățenilor la documente de interes public produse și/sau gestionate de aparatul de specialitate al Primarului și de instituțiile aflate în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1
 • Hotărârea 51/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 51 / 2017 privind aprobarea îmbunatăţirii activităţii de soluţionare a petiţiilor înregistrate la Primăria Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 50/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 50 / 2017 privind aprobarea includerii în Organigrama și Statul de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 a Proiectului ”Extinderea conceptului de educație RODACIE în cadrul creșelor și grădinițelor din sectorul 1” și a funcției de manager de proiect
 • Hotărârea 49/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 49 / 2017 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București mandatarea Consiliului Local al Sectorului 1 pentru încheierea „Înţelegerii de cooperare între Sectorul 1 al municipiului Bucureşti – România şi Sectorul Centru al Municipiului Chișinău din Republica Moldova”
 • Hotărârea 48/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 48 / 2017 privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenul situat în Str. Vacanței nr. 27, Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 47/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 47 / 2017 privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenul situat în Petru Rareș nr. 13, Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 46/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 46 / 2017 privind respingerea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenul situat în Str. Natației nr. 22, Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 45/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 45 / 2017 privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenul situat în Str. Natației nr. 45, Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 44/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 44 / 2017 privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenul situat în Str. Mezeș nr. 29 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 43/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 43 / 2017 privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenul situat în Str. Diocheți nr. 15A, Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 42/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 42 / 2017 privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenul situat în Șos. Chitilei nr. 251A, Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 41/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 41 / 2017 privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenul situat în Șos. Chitilei nr. 15A, Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 40/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 40 / 2017 privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenul situat în Str. Avionului nr. 34, Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 39/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 39 / 2017 privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenul situat în Str. Aron Cotruș nr. 65, Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 38/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 38 / 2017 privind modificarea Hotărârii nr. 7/28.01.2017 cu privire la aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Administraţiei Pieţelor Sector 1
 • Hotărârea 37/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 37 / 2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 130/31.08.2016 privind numirea unei comisii de examinare a oportunității încheierii unui Contract de închiriere şi de negociere, în termenii și condițiile propuse de proprietarii imobilului din str. Feroviarilor nr. 37 bis, Sector 1, București, în care funcționează Colegiul Tehnic “Mircea cel Bătrân”
 • Hotărârea 36/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 36 / 2017 pentru modificarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.100/28.07.2016 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administraţie şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din sectorul 1
 • Hotărârea 35/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 35 / 2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.94/28.07.2016 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1, precum şi a unui supleant în Consiliul pentru Dezvoltarea Regională București – Ilfov
 • Hotărârea 34/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 34 / 2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 68/25.04.2016 şi abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 218 din 18.11.2016
 • Hotărârea 33/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 33 / 2017 privind aprobarea Statului de Functii al Administratiei Unitatilor de Invatamant Preuniversitar si Unitatilor Sanitare Publice Sector 1
 • Hotărârea 32/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 32 / 2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Administraţiei Domeniului Public Sector 1
 • Hotărârea 31/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 31 / 2017 pentru modificarea Anexei nr. 1 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.89/29.06.2016 privind stabilirea domeniilor de activitate şi componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1
 • Hotărârea 30/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 30 / 2017 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație la Asociația ”Pro Școală și Familie” – Liceul Teoretic Național
 • Hotărârea 29/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 29 / 2017 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație la Grădinița Karin’s Kids Academy
 • Hotărârea 28/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 28 / 2017 privind aprobarea Statului de functii al Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1
 • Hotărârea 27/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 27 / 2017 privind mandatarea Administraţiei Domeniului Public Sector 1, în vederea cartografierii și optimizării gestionării locurilor de parcare din administrarea sa și a identificării spațiilor necesare înființării de parcaje publice subterane şi/sau supraterane
 • Hotărârea 26/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 26 / 2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Complexului Multifuncţional Caraiman
 • Hotărârea 25/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 25 / 2017 privind aprobarea continuării cooperării Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, cu Fundaţia Health AID România, în vederea derulării parteneriatului „Îngrijire de tip familial a copiilor şi tinerilor protejaţi prin măsura de plasament a C.P.C Sector 1 la Fundaţia Health AID România”
 • Hotărârea 24/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 24 / 2017 privind aprobarea continuării finanțării de către Consiliul Local al Sectorului 1, prin Complexul Multifuncţional Caraiman a Proiectului “O Altă Şansă”, în parteneriat cu Fundaţia Crucea Alb Galbenă, pentru perioada martie 2017- februarie 2018
 • Hotărârea 23/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 23 / 2017 privind aprobarea costurilor de comercializare a produselor obţinute în cadrul Atelierului Brutărie din Nazarcea Grup, aparţinând Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea 22/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 22 / 2017 privind acordarea unei sume în valoare netă de 1000 lei şi a unei diplome aniversare persoanelor domiciliate pe raza sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, care au împlinit vârsta de 100 de ani
 • Hotărârea 21/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 21 / 2017 privind aprobarea desfăşurării activităţii “Prietenul meu de altă etnie”, cu ocazia zilei internaţionale a romilor
 • Hotărârea 20/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 20 / 2017 privind aprobarea încheierii contractului de închiriere a imobilului din Str. Feroviarilor Nr. 37B, Sector 1, București, în care funcționează Colegiul Tehnic “Mircea cel Bătrân”
 • Hotărârea 19/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 19 / 2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al SC CET GRIVIŢA SRL
 • Hotărârea 18/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 18 / 2017 privind aprobarea Planului de acţiunişilucrări de interes local pentru repartizarea şi efectuarea orelor de muncă de către beneficiarii de ajutor social acordat conform prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2017
 • Hotărârea 17/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 17 / 2017 privind Stabilirea destinaţiei funcţionale a Pieţei Amzei (clădire şi platou) ca piaţă agroalimentară tradiţională şi ca obiectiv turistic
 • Hotărârea 16/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 16 / 2017 privind aprobarea finanţării Proiectului ”Extinderea conceptului de educaţie RODACIE în cadrul creşelor şi grădiniţelor din sectorul 1”, implementat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea 15/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 15 / 2017 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. RENAȘTERII Nr. 54, Sectorul 1 al Municipiului București
 • Hotărârea 14/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 14 / 2017 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) – Str. RADU POPESCU Nr. 22, Sectorul 1 al Municipiului București
 • Hotărârea 13/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 13 / 2017 rivind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) – Str. Av. Popișteanunr. 65 (fost Str. Av. Popișteanunr. 65 și Str. Săcele nr. 16 și nr. 18), Sectorul 1 al Municipiului București
 • Hotărârea 12/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 12 / 2017 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) – Str. NATAȚIEI Nr. 7, Sectorul 1 al Municipiului București
 • Hotărârea 11/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 11 / 2017 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) – Str. FRASINULUI Nr. 23, Sectorul 1 al Municipiului București
 • Hotărârea 10/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 10 / 2017 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) – Str. INTRAREA DRAGOMIRNA Nr. 2, Sectorul 1 al Municipiului București
 • Hotărârea 9/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 9 / 2017 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) – Str. DORNEI Nr. 49, Sectorul 1 al Municipiului București
 • Hotărârea 8/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 8 / 2017 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) – Str. DĂRMĂNEȘTI Nr.21, Sectorul 1 al Municipiului București
 • Hotărârea 7/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 7 / 2017 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. DANIEL DANIELOPOLU Nr. 38-40, Sectorul 1 al Municipiului București
 • Hotărârea 6/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 6 / 2017 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. DRUMUL CAVNIC Nr. 33, Sectorul 1 al Municipiului București
 • Hotărârea 5/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 5 / 2017 privind aprobarea prevederilor Acordului colectiv de muncăşi ale Contractului colectiv de muncă încheiate la nivelul Poliţiei Locale a Sectorului 1 şi împuternicirea Directorului General al Poliţiei Locale a Sectorului 1, a reprezentanţilor funcţionarilor publicişi a reprezentanţilor personalului contractual ai Poliţiei Locale a Sectorului 1 de a semna Acordul colectiv de muncă, respectiv Contractul colectiv de muncă
 • Hotărârea 4/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 4 / 2017 cu privire la validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului Local al Sectorului 1 al domnului Manuel-Augustin Vieru
 • Hotărârea 3/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 3 / 2017 privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Cristian Gabriel Seidler
 • Hotărârea 2/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 2 / 2017 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2016
 • Hotărârea 1/2017 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 1 / 2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă