• Hotărârea 268/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 268 din 2016
 • Hotărârea 267/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 267 din 2016 privind prelungirea acordării ajutorului financiar, în sumă de 600 lei/lunar, pentru o perioadă de 6 luni, în scopul achitării contravalorii chiriei, pentru doamna Gheorghe Daniela Niculina, ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale
 • Hotărârea 266/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 266 din 2016 pentru modificarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.100/28.07.2016 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administraţie şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din sectorul 1
 • Hotărârea 265/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 265 din 2016 privind acordarea unui ajutor financiar Parohiei “Miron Patriarhul” din Bucureşti, sector 1, în vederea continuării lucrărilor de recondiționare și restaurare a mobilierului bisericii
 • Hotărârea 264/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 264 / 2016 privind aprobarea continuării colaborării între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia SOS Satele Copiilor România
 • Hotărârea 263/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 263 / 2016 privind aprobarea încheierii Actului adiţional nr. 1 la Convenţia de parteneriat încheiată între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia Alternativa 2003
 • Hotărârea 262/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 262 / 2016 privind prelungirea acordării ajutorului financiar, în sumă de 600 lei/lunar, pentru o perioadă de 6 luni, în scopul achitării contravalorii chiriei, pentru doamna Armean Nadia Marioara, ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale
 • Hotărârea 261/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 261 / 2016 privind modificarea şi completarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 18/28.01.2016 pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2016-2017
 • Hotărârea 260/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 260 / 2016 privind aprobarea rectificarii bugetului general consolidat de venituri şi cheltuieli pe titluri, articole şi alineate pentru anul 2016 al Consiliului Local Sector 1
 • Hotărârea 259/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 259 / 2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism tip PUD
 • Hotărârea 258/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 258 / 2016 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea 257/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 257 / 2016 privind aprobarea continuării colaborării între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia Diaconia-Aşezământul Social Patriarh Justinian Marina
 • Hotărârea 256/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 256 / 2016 privind aprobarea continuării colaborării între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia Caritas Bucureşti
 • Hotărârea 255/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 255 / 2016 privind prelungirea acordării ajutorului financiar, în sumă de 600 lei/lunar, pentru o perioadă de 6 luni, în scopul achitării contravalorii chiriei, pentru doamna Stănescu Manuela Isabela ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale
 • Hotărârea 254/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 254 din 2016 privind aprobarea continuarii implementării Proiectului-Pilot de către Complexul Multifunctional Caraiman şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 în scopul asigurării de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, în calitate de angajator, a tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea sănătăţii lucrătorilor din cadrul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea 253/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 253 / 2016 privind aprobarea Statului de funcții și a Organigramei ale Complexului Multifuncţional Caraiman
 • Hotărârea 252/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 252 din 2016 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială Liberă Waldorf
 • Hotărârea 251/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 251 din 2016 privind modificarea şi completarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 18/28.01.2016 pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2016-2017
 • Hotărârea 250/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 250 din 2016 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STRADA TURDA NR. 53, SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
 • Hotărârea 249/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 249 din 2016 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) ȘOSEAUA GHEORGHE IONESCU SISEȘTI NR. 214, SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
 • Hotărârea 248/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 248 din 2016 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) DRUMUL REGIMENTULUI NR. 40 A (FOST NR. 38-42), SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
 • Hotărârea 247/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 247 din 2016 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STRADA VIRGIL PLEȘOIANU NR. 68, SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
 • Hotărârea 246/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 246 din 2016 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) DRUMUL NĂDLAC NR 13, SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
 • Hotărârea 245/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 245 / 2016 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) DRUMUL NĂDLAC NR. 9 (FOST DRUMUL NĂDLAC NR. 7-9), SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
 • Hotărârea 244/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 244 / 2016 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STRADA MOECIU NR. 7, SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
 • Hotărârea 243/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 243 / 2016 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) INTRAREA TUDOR ȘTEFAN NR. 46, SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
 • Hotărârea 242/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 242 din 2016 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STRADA ING. DUMITRU ZOSIMA NR. 5, SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
 • Hotărârea 241/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 241 din 2016 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)
 • Hotărârea 240/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 240 din 2016 privind aprobarea alocării de resurse materiale în valoare de 992 mii lei pentru acoperirea parțială a cheltuielilor cu utilitățile (energie electrică, gaze, apă) ale celor patru spitale publice aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 prin A.U.I.P.U.S.P. – Sector 1 pe anul 2016
 • Hotărârea 239/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 239 / 2016 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii mansardare și consolidare corp clădire vechi de la Școala Gimnazială nr. 162 - Grădinița din str. Sângerului nr. 25-27,
 • Hotărârea 238/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 238 / 2016 privind anularea creantelor fiscale restante mai mici sau egale de 30 lei, aflate in sold la data de 31 decembrie a anului 2016
 • Hotărârea 237/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 237 din 2016 privind aprobarea modificarii Statului de functii al Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1
 • Hotărârea 236/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 236 / 2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul Programului de reabilitare, consolidare şi restaurare lăcaşuri de cult
 • Hotărârea 235/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 235 / 2016 privind acordarea unui ajutor financiar Parohiei Sfânta Vineri-Nouă din Bucureşti, sector 1, în vederea continuării lucrărilor de refacere (curățare și restaurare) a picturii bisericii
 • Hotărârea 234/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 234 / 2016 privind aprobarea execuţiei bugetului general al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, până la data de 30.11.2016
 • Hotărârea 233/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 233 / 2016 privind aprobarea rectificarii bugetului general consolidat de venituri şi cheltuieli pe titluri, articole şi alineate pentru anul 2016 al Consiliului Local Sector 1
 • Hotărârea 232/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 232 / 2016 privind ajustarea tarifelor de prestație corespunzătoare Contractului de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubrizare pe raza administrativă a Sectorului 1 Bucureşti nr. J077/S/30.06.2008
 • Hotărârea 231/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 231 / 2016 privind aprobarea nivelului maxim al drepturilor salariale aflat in plata in cadrul institutiilor publice subordonate Consiliului Local al Sectorului 1, pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti si al institutiilor subordonate Consiliului Local Sector 1, pe domenii de activitate bugetară
 • Hotărârea 230/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 230 / 2016 privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti şi al instituţiilor subordonate Consiliului Local Sector 1 - Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1
 • Hotărârea 229/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 229 / 2016 privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 215/2016 prin care se solicită acordul Consiliului Local al Sectorului 1 şi se mandatează directorul Direcţiei Cultură, Presă, Sport, Tineret şi Culte în vederea participării la licitaţia publică pentru achiziţionarea imobilului „Casa Dinu Lipatti”
 • Hotărârea 228/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 228 / 2016 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii « Desfiinţare Sectie Medicală II » din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii Grigore Alexandrescu
 • Hotărârea 227/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 227 / 2016 privind aprobarea Statului de Functii al Administratiei Unitatilor de Invatamant Preuniversitar si Unitatilor Sanitare Publice Sector 1
 • Hotărârea 226/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 226 / 2016 privind aprobarea rectificarii bugetului general consolidat de venituri şi cheltuieli pe titluri, articole şi alineate pentru anul 2016 al Consiliului Local Sector 1
 • Hotărârea 225/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 225 / 2016 privind infiintarea de noi spatii amenajate pentru accesul cu cainii de companie din Sectorul 1, precum si reamenajarea si modernizarea celor existente.
 • Hotărârea 224/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 224 / 2016 privind interzicerea activitatilor si spectacolelor care folosesc dresuri de animale in divertisment( circuri ambulante sau expozitii) in Sectorul 1
 • Hotărârea 223/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 223 / 2016 privind constituirea unui grup de lucru pentru analiza și verificarea activității de urbanism și disciplina în construcții, în scopul găsirii de soluții pentru îmbunătățirea activității în acest domeniu și a relației Primăriei sector 1 cu societatea civilă și cu locuitorii sectorului 1
 • Hotărârea 222/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 222 / 2016 privind acordarea unui ajutor financiar pentru familia Rădulescu Manea, în sumă de 800 lei/lunar, pentru o perioadă de 6 luni, în scopul achitării contravalorii chiriei pentru un spaţiu de locuit, urmare incediului produs la data de 15.11.2016
 • Hotărârea 221/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 221 / 2016 privind aprobarea acordării sumei de 7.000 lei, cu titlu de ajutor de urgenţă, în scopul refacerii imobilului din Bucureşti, sector 1, str. Av. Romeo Popescu nr. 53A, afectat de incendiul produs la data de 15.11.2016
 • Hotărârea 220/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 220 / 2016 privind aprobarea achiziționării imobilului din Calea Dorobanților nr. 60, București sector 1 pentru a fi folosit în învățământul preșcolar de către Grădinița de copii nr. 252
 • Hotărârea 219/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 219 / 2016 privind modificarea articolului 2 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 163/29.09.2015 prin care se ia act de încetarea raportului de serviciu al Directorului Executiv al Complexului Multifuncţional Caraiman
 • Hotărârea 218/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 218 / 2016 privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 182/27.10.2016 privind aprobarea modificării art. 12 din Anexa nr. I la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 68/25.04.2016 privind aprobarea închirierii spaţiilor comerciale situate în Bucureşti, sectorul 1, Şos. Odăi nr. 3-5, aflate în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea 217/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 217 / 2016 privind aprobarea Statului de funcții și completarea prevederilor art. 29 din Anexa nr. 3 a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti şi ale instituţiilor subordonate Consiliului Local Sector 1 - Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1
 • Hotărârea 216/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 216 / 2016 privind aprobarea rectificarii bugetului general consolidat de venituri şi cheltuieli pe titluri, articole şi alineate pentru anul 2016 al Consiliului Local Sector 1
 • Hotărârea 215/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 215 / 2016 prin care se solicită acordul Consiliului Local al Sectorului 1 şi se mandatează directorul Direcţiei Cultură, Presă, Sport, Tineret şi Culte în vederea participării la licitaţia publică pentru achiziţionarea imobilului „Casa Dinu Lipatti”
 • Hotărârea 214/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 214 / 2016 privind stabilirea consumului lunar de carburanţi pentru autovehiculele care deservesc parcul auto al Administraţiei Domeniului Public Sector 1
 • Hotărârea 213/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 213 / 2016 privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru construcţii definitive pe teren situat în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 212/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 212 / 2016 privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru construcţii definitive pe teren situat în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 211/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 211 / 2016 privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru construcţii definitive pe teren situat în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 210/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 210 / 2016 privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru construcţii definitive pe teren situat în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 209/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 209 / 2016 privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru construcţii definitive pe teren situat în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 208/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 208 / 2016 privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru construcţii definitive pe teren situat în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 207/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 207 / 2016 privind aprobarea achiziționării terenului situat în Șos. București-Târgoviște nr. 10 (str. Tribunei nr. 10), sector 1, în suprafață de 27070 mp de la proprietarul acestuia, de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, în scopul construirii unui spital, a unor locuinţe sociale, locuinţe de serviciu pentru cadrele medicale şi a unor dotări complementare
 • Hotărârea 206/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 206 / 2016 privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 139/31.08.2016 privind constituirea unei comisii pentru analizarea oportunității achiziționării terenului situat în Șos. București-Târgoviște, nr.10 (str. Tribunei, nr.10) sector 1, în suprafață de 27070 mp de la proprietarul acestuia, de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, în scopul construirii unui spital
 • Hotărârea 205/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 205 / 2016 privind aprobarea modificării Statului de functii al Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1
 • Hotărârea 204/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 204 / 2016 privind acordarea unui ajutor financiar Parohiei Izvorul Tămăduirii din Bucureşti, sector 1, în vederea restaurării catapetesmei
 • Hotărârea 203/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 203 / 2016 privind aprobarea prelungirii perioadei de valabilitate si gratie pana la data de 31.03.2018 si prelungire a maturitatii creditului pana la data de 31.12.2025 din cadrul contractului de credit de investitii nr. 044/2014 incheiat cu Raiffeisen Bank SA
 • Hotărârea 202/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 202 / 2016 pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 133/24.03.2009, aferenţi obiectivului de investiţii Școala Gimnazială „Elena Văcărescu” (fosta Școală cu clasele 1-VIII nr. 186 „Elena Văcărescu”), din cadrul Programului de modernizare a unităților de învățământ preuniversitar din Sectorul 1
 • Hotărârea 201/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 201 / 2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr.378/2004 privind aprobarea înfiinţării şi componenţa Comisiei pentru protecţia copilului sector 1, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 200/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 200 / 2016 privind aprobarea continuării implementării Proiectului “Centrul de Plasament Viaţă şi Lumină”, derulat în parteneriat de Fundaţia ”Viaţă şi Lumină” şi Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea 199/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 199 / 2016 privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită, pentru o perioadă de 1 (unu) an a spaţiului în suprafaţă de 32 mp, din incinta Centrului Multifunţional Phoenix, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, cu sediul în Bucureşti, Sector 1, str.Pajura, nr. 15A, Corp A, către Asociaţia Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor “OMENIA”
 • Hotărârea 198/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 198 / 2016 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea 197/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 197 / 2016 privind aprobarea încheierii Actului adițional la Protocolul de Colaborare, pe linia furnizării de date din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, încheiat între Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, înregistrat sub nr. 8502/17.02.2016 – nr.3749842/29.02.2016
 • Hotărârea 196/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 196 / 2016 privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de merit, burselor de performanță, burselor de studiu și burselor de ajutor social pentru elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat Sector 1 pentru semestrul I al anului școlar 2016 -2017
 • Hotărârea 195/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 195 / 2016 privind acordarea unui ajutor financiar Parohiei Sf. Gheorghe - Grivița din Bucureşti, sector 1, în vederea conservării – restaurării picturilor murale interioare
 • Hotărârea 194/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 194 / 2016 privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti şi ale instituţiilor subordonate Consiliului Local Sector 1 - Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1
 • Hotărârea 193/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 193 / 2016 privind aprobarea acordării sumei de 15.000 lei, cu titlu de ajutor de urgenţă, pentru achiziţionarea materialelor de construcţii necesare la refacerea acoperişului imobilului situat în Bucureşti, sector 1, str. Mahatma Gandhi nr. 7, afectat de incendiul produs la data de 14.10.2016
 • Hotărârea 192/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 192 / 2016 privind aprobarea acordării sumei de 15.000 lei, cu titlu de ajutor de urgenţă, pentru achiziţionarea materialelor de construcţii necesare la refacerea acoperişului imobilului situat în Bucureşti, sector 1, str. Barbu Delavrancea nr. 24, afectat de incendiul produs la data de 14.10.2016
 • Hotărârea 191/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 191 / 2016 privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat de venituri şi cheltuieli pe titluri, articole şi alineate pentru anul 2015 al Consiliului Local Sector 1
 • Hotărârea 190/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 190 / 2016 privind aprobarea procedurii de acordare a esalonarii sau amanarii la plata a obligatiilor fiscale
 • Hotărârea 189/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 189 / 2016 privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenuri situate în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 188/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 188 / 2016 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al S.C. CET GRIVIŢA S.R.L.
 • Hotărârea 187/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 187 / 2016 privind aprobarea execuţiei bugetului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti pe anul 2016, până la data de 30 septembrie 2016
 • Hotărârea 186/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 186 / 2016 privind aprobarea Organigramei, Statului de Functii si Regulamentului de Organizae si Functionare ale Administratiei Unitatilor de Invatamant Preuniversitar si Unitatilor Sanitare Publice Sector 1
 • Hotărârea 185/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 185 / 2016 privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 600 lei/lunar, pentru o perioadă de 6 luni, în scopul achitării contravalorii chiriei, pentru doamna Avădanei Claudia Luizi, ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale
 • Hotărârea 184/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 184 / 2016 privind aprobarea continuării Proiectului “Centrul de Zi Alternativa”, derulat în parteneriat de Asociaţia “Alternativa 2003” şi Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea 183/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 183 / 2016 privind aprobarea continuării Proiectului “Centrul de Zi Ana”, derulat în parteneriat de către Asociaţia “Sf. Ana” şi Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea 182/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 182 / 2016 privind aprobarea modificării art. 12 din Anexa nr. I la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 68/25.04.2016 privind aprobarea închirierii spaţiilor comerciale situate în Bucureşti, sectorul 1, Șos. Odăi nr. 3-5, aflate în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1
 • Hotărârea 181/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 181 / 2016 privind aprobarea Programului "EDUCAȚIE PENTRU VIAȚĂ" pentru elevii din învațămantul preunivesitar din unele zone defavorizate ale Sectorului 1
 • Hotărârea 180/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 180 / 2016 privind mandatarea Administraţiei Pieţelor Sector 1, sã organizeze procedura de licitatie publica cu privire la concesiunea de servicii pentru operarea si mentenanţa “Pieţei Agroalimentare Amzei”
 • Hotărârea 179/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 179 / 2016 privind aprobarea criteriilor care se au în vedere la stabilirea ordinei de prioritate în cadrul categoriilor de persoane prevăzute în Legea nr. 114/1996, a locuinţei cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 178/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 178 / 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare al Sectorului 1 al municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 177/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 177 / 2016 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2017 la nivelul aparatului de specialitate şi la nivelul instituţiilor publice subordonate Consiliului Local al Sectorului 1 - Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Sectorului 1, Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, Poliţia Locală Sector 1, Complexul Multifuncţional Caraiman Sector 1
 • Hotărârea 176/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 176 / 2016 privind aprobarea participării în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu effect de sera în trasporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hybrid plug-in, precum și aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi proiectului
 • Hotărârea 175/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 175 / 2016 privind adoptarea unor măsuri pentru preîntâmpinarea efectelor sezonului rece iarna 2016-2017
 • Hotărârea 174/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 174 / 2016 privind aprobarea programului de deszăpezire pentru sezonul rece, respectiv iarna 2016-2017
 • Hotărârea 173/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 173 / 2016 privind constituirea unei comisii de identificare a terenului şi de negociere a preţului în vederea încheierii unei convenţii civile cu privire la amenajarea şi folosirea pentru activităţi de agrement, a unui teren în suprafaţă de 39.570 mp (Parc Herăstrău)
 • Hotărârea 172/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 172 / 2016 pentru rezilierea contractului de închiriere nr.2340/18.09.2012, încheiat cu SC GLACE ET CHOCOLAT SRL pentru spațiul situat în Piața Amzei nr.13, sector 1
 • Hotărârea 171/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 171 / 2016 prin care Consiliul Local al Sectorului 1 aprobă prin Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 punerea la dispoziția Liceului Greco – Catolic „Timotei Cipariu”, cu sediul în București, str. Bucegi nr. 97, Sector 1, a spațiului dezafectat al fostei cantine a Școlii Gimnaziale Speciale pentru Surzi nr. 1, cu sediul în București, str. Neatârnării, nr. 5, Sector 1, pentru reamenajare, reutilare și folosință comună a celor două unități de învățământ
 • Hotărârea 170/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 170 / 2016 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.89/29.06.2016 privind stabilirea domeniilor de activitate şi componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1
 • Hotărârea 169/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 169 / 2016 pentru modificarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.100/28.07.2016 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administraţie şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din sectorul 1
 • Hotărârea 168/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 168 / 2016 privind aprobarea începerii demersurilor preliminare în vederea achiziționării terenului situat în Șos. București-Târgoviște nr. 10 ( str. Tribunei nr. 10), sector 1, în suprafață de 27070 mp de la proprietarul acestuia, de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, în scopul construirii unui spital
 • Hotărârea 167/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 167 / 2016 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Anexei nr. 3 - Regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti şi ale instituţiilor subordonate Consiliului Local Sector 1 - Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1
 • Hotărârea 166/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 166 / 2016 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii și Regulamentului de organizare si funcţionare ale Administraţiei Pieţelor Sector 1
 • Hotărârea 165/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 165 / 2016 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație al Liceului Teoretic „Şcoala Mea”
 • Hotărârea 164/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 164 / 2016 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație al Grădiniţei MiniTerra Kindergarten
 • Hotărârea 163/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 163 / 2016 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație al Şcolii Primare Little Genius
 • Hotărârea 162/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 162 / 2016 privind aprobarea Statului de funcţii al Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1
 • Hotărârea 161/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 161 / 2016 privind utilizarea bazelor sportive ale unităților de învățământ preuniversitar administrate de către Consiliul Local al Sectorului 1al Municipiului București
 • Hotărârea 160/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 160 / 2016 privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Sectorul 1 al Municipiului București, pe de o parte şi Camera de Comerţ şi Industrie a României şi S.C. Romexpo S.A., pe de altă parte, în vederea desfăşurării unor acţiuni culturale, sportive şi recreative, în interes public local, la nivelul Sectorului 1
 • Hotărârea 159/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 159 / 2016 privind efectuarea de acte terapeutice stomatologice gratuite de către Complexul Multifuncţional Caraiman
 • Hotărârea 158/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 158 / 2016 privind sistematizarea actualelor terenuri de joacă aflate în administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 1, precum şi înfiinţarea şi amenajarea altora noi
 • Hotărârea 157/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 157 / 2016 privind regenerarea arborilor din aliniamentele stradale, intersecţiile şi sensurile giratorii aflate în administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 1
 • Hotărârea 156/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 156 / 2016 privind aprobarea rectificarii bugetului general consolidat de venituri şi cheltuieli pe titluri, articole şi alineate pentru anul 2016 al Consiliului Local Sector 1
 • Hotărârea 155/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 155 / 2016 privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenuri situate în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 154/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 154 / 2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi unui obiectiv de investiţii din cadrul Programului de reabilitare, consolidare şi restaurare lăcaşuri de cult
 • Hotărârea 153/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 153 / 2016 privind aprobarea Metodologiei de lucru în vederea acordării ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei, conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 152/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 152 / 2016 privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 1400 lei pentru participarea a trei persoane cu handicap şi a însoţitorului acestora la o competiţie sportivă, ca măsură de prevenire a marginalizării sociale
 • Hotărârea 151/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 151 / 2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 142/2014 prin încetarea efectelor tezei a II-a a art.1
 • Hotărârea 150/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 150 / 2016 privind numirea unei comisii de negociere a prețului și a condițiilor pentru cumpararea imobilului din str. Calea Dorobanților nr. 60, Sector 1, București, în care funcționează Grădinița de copii nr. 2
 • Hotărârea 149/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 149 / 2016 privind aprobarea încheierii contractului de închiriere pentru imobilul din str. Calea Dorobanților nr. 60, Sector 1, București, pentru desfășurarea activității Grădiniței nr. 252
 • Hotărârea 148/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 148 / 2016 privind aprobarea Statului de funcții al Complexului Multifuncţional Caraiman
 • Hotărârea 147/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 147 / 2016 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 35/2016 privind aprobarea procedurii privind aprobarea tichetelor sociale pentru grădiniţe în vederea stimulării participării în învățământul preșcolar a copiilor proveniți din familii defavorizate
 • Hotărârea 146/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 146 / 2016 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Administraţiei Domeniului Public Sector 1
 • Hotărârea 145/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 145 / 2016 privind aprobarea scutirii de la plata alocației zilnice de hrană datorate de beneficiari și/sau susținătorii legali ai acestora în cadrul centrelor rezidențiale pentru adulți (pentru persoane vârstnice și pentru persoane cu dizabilități)
 • Hotărârea 144/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 144 / 2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 • Hotărârea 143/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 143 / 2016 privind aprobarea completării Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 139/31.08.2016 privind constituirea unei comisii pentru analizarea oportunității achiziționării terenului situat în Șos. București-Târgoviște, nr.10 (str. Tribunei, nr.10) sector 1
 • Hotărârea 142/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 142 / 2016 privind împuternicirea Administraţiei Domeniului Public Sector 1 să ducă la îndeplinire Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 158 din 01.08.2016 şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Administraţiei Domeniului Public Sector 1
 • Hotărârea 141/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 141 / 2016 privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Consiliul Local al Sectorului 1 și Academia de Studii Economice din Bucureşti (ASE), în vederea derulării unor proiecte cu caracter educaţional, cultural şi ştiinţific, în interes public local la nivelul Sectorului 1
 • Hotărârea 140/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 140 / 2016 privind achiziția unui studiu de fezabilitate referitor la realizarea unei noi clădiri care să găzduiască în integralitate Spitalul Clinic de Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri, precum și identificarea unui teren corespunzător în acest scop
 • Hotărârea 139/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 139 / 2016 privind constituirea unei comisii pentru analizarea oportunităţii achiziţionării terenului situat în Şos. Bucureşti – Târgovişte, nr.10 (str. Tribunei, nr.10) sector 1, în suprafaţă de 27070 mp de la proprietarul acestuia, de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, în scopul construirii unui spital
 • Hotărârea 137/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 137 / 2016 privind aprobarea rectificarii bugetului general consolidat de venituri şi cheltuieli pe titluri, articole şi alineate pentru anul 2016 al Consiliului Local Sector 1
 • Hotărârea 136/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 136 / 2016 pentru revocarea poziţiei nr.2 - PUD Str. Petru Maior nr.8 din Anexa nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 204/26.11.2015 privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcții definitive pe terenuri situate în Sectorul 1 al Municipiului București
 • Hotărârea 134/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 134 / 2016 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism
 • Hotărârea 133/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 133 / 2016 privind suportarea din bugetul Poliţiei Locale Sector 1 pe anul 2016 a cheltuielilor ocazionate de sterilizarea animalelor de companie fără valoare chinologică (câini şi pisici) aflate în gospodăriile individuale ale cetăţenilor Sectorului 1
 • Hotărârea 132/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 132 / 2016 privind staţionarea autovehiculelor pe spaţiile verzi aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului Bucureşti sau aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1
 • Hotărârea 131/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 131 / 2016 privind modificarea şi completarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 18/28.01.2016 pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul şcolar 2016-2017
 • Hotărârea 130/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 130 / 2016 privind numirea unei comisii de examinare a oportunității încheierii unui Contract de închiriere şi de negociere, în termenii și condițiile propuse de proprietarii imobilului din str. Feroviarilor nr. 37 bis, Sector 1, București, în care funcționează Colegiul Tehnic “Mircea cel Bătrân”
 • Hotărârea 129/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 129 / 2016 privind constituirea comisiei pentru verificarea conformităţii situaţiei locative
 • Hotărârea 128/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 128 / 2016 privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 600 lei/lunar pentru o perioadă de 6 luni, în scopul achitării contravalorii chiriei, pentru doamna Păitaș Mihaela-Andreea, ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale
 • Hotărârea 127/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 127 / 2016 privind aprobarea modificării Convenției de implementare a Proiectului Centrul de Zi Ana, încheiată între Asociația Sf. Ana pentru ajutorarea copiilor și tinerilor cu dizabilități mintale și asociate severe și Consiliul Local al Sectorului 1 al municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1
 • Hotărârea 126/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 126 / 2016 privind transmiterea folosinţei gratuite a spaţiului în suprafaţă de 93,7 mp din imobilul situat în Bucureşti, Sector 1, Str. Ion Slătineanu nr. 16, aflat în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, pentru o perioadă de 5 (cinci) ani , către Filiala Sector 1 a Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România, în scopul desfăşurării activităţii
 • Hotărârea 125/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 125 / 2016 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea 124/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 124 / 2016 privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1
 • Hotărârea 123/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 123 / 2016 privind aprobarea Organigramei și Regulamentului de organizare și funcționare ale Complexului Multifuncţional Caraiman
 • Hotărârea 122/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 122 / 2016 privind aprobarea Contractului colectiv de muncă al Administraţiei Domeniului Public Sector 1
 • Hotărârea 121/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 121 / 2016 privind aprobarea Statului de funcţii al Administraţiei Domeniului Public Sector 1
 • Hotărârea 120/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 120 / 2016 privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti şi ale instituţiilor subordonate Consiliului Local Sector 1 - Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1
 • Hotărârea 119/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 119 / 2016 privind aprobarea execuţiei bugetului general consolidat al Consiliului Local Sector 1, la data de 30 iunie 2016
 • Hotărârea 118/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 118 / 2016 privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti şi ale instituţiilor subordonate Consiliului Local Sector 1 - Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1
 • Hotărârea 117/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 117 / 2016 privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Complexului Multifuncţional Caraiman
 • Hotărârea 116/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 116 / 2016 privind aprobarea Statului de funcţii al Poliţiei Locale a Sectorului 1
 • Hotărârea 115/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 115 / 2016 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului Bucuresti împuternicirea expresă în vederea înfiinţării unor societăţi comerciale
 • Hotărârea 114/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 114 / 2016 prin care se stabileşte componenţa comisiei însărcinată cu valorificarea vehiculelor declarate ca fiind abandonate sau fiind fără stăpân, aprobată prin art.2 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 431/29.10.2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de valorificare a vehiculelor declarate ca fiind abandonate sau fără stăpân, ridicate în baza Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.416/2008
 • Hotărârea 113/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 113 / 2016 privind acordarea în continuare, a unui ajutor financiar, în sumă de 600 lei/lunar, pentru o perioadă de 6 luni, începând cu data de 1 august 2016, în scopul achitării contravalorii chiriei, pentru doamna Armean Nadia Mioara, ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale
 • Hotărârea 112/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 112 / 2016 privind acordarea de către Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistență Socială și Protecţia Copilului Sector 1, a unui ajutor financiar pentru susținerea participării la turnee organizate pentru persoane cu dizabilități, ca măsură de prevenire a marginalizării sociale
 • Hotărârea 111/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 111 / 2016 privind stabilirea contribuției lunare de întreținere datorată de persoanele adulte cu handicap, asistate în cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică cu Structuri Pavilionare -Modulul Pavilionar de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Milcov sau de susținătorii legali ai acestora
 • Hotărârea 110/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 110 / 2016 privind aprobarea închirierii pentru o perioadă de 12 luni, a spațiului situat la parterul imobilului din București, sector 1, Calea Dorobanților nr. 187, în suprafață de 214,75 mp, anexele de la subsol, respectiv boxa nr. 1, nr. 2 și nr. 8 și pivnița nr. 1 din aceeași construcție și suprafața de teren aferentă spațiului, respectiv 83,45 mp (cota de 1/3 din suprafața construită la sol de 250,34 mp)
 • Hotărârea 109/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 109 / 2016 privind aprobarea încheierii Convenției pentru eliberarea cardului european pentru dizabilitate
 • Hotărârea 108/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 108 / 2016 privind aprobarea Statului de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea 107/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 107 / 2016 privind aprobarea Statului de funcţii al Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1
 • Hotărârea 106/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 106 / 2016 privind numirea unei comisii de negociere a clauzelor și prețului unui contract de închiriere pentru imobilului din str. Calea Dorobanților nr. 60, Sector 1, București, în care funcționează Grădinița de copii nr. 252
 • Hotărârea 105/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 105 / 2016 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în comisia de soluționare a contestațiilor cu privire la soluționarea cererilor de atribuire a locuințelor din fondul locativ de stat, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.29/03.02.2009
 • Hotărârea 104/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 104 / 2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Comisia Sectorului 1 pentru analiza solicitărilor de locuinţe sociale şi de necesitate conform prevederilor Legii nr.114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului României nr.1275/2000, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 103/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 103 / 2016 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Comisia pentru atestarea administratorilor de imobile existente pe raza administrativ – teritorială a Sectorului 1, respectiv în Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor la examenul de atestare
 • Hotărârea 102/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 102 / 2016 privind aprobarea componenţei şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Comisiei locale de ordine publică Sector 1
 • Hotărârea 101/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 101 / 2016 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 60/25.04.2016 privind numirea unei comisii de negociere a condițiilor şi a prețului pentru cumpărarea imobilului din str. Feroviarilor nr. 37B, Sector 1, București, în care funcționează Colegiul Tehnic ,,Mircea cel Bătrân”
 • Hotărârea 100/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 100 / 2016 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administraţie şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din sectorul 1
 • Hotărârea 99/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 99 / 2016 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.68/25.04.2016 privind aprobarea închirierii spaţiilor comerciale situate în Bucureşti, sectorul 1, Șos. Odăi nr. 3-5, aflate în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1
 • Hotărârea 98/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 98 / 2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.112/30.06.2015 cu privire la oferta de vânzare a imobilului în care îşi desfăşoară activitatea servicii din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea 97/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 97 / 2016 privind desemnarea a 3 consilieri locali pentru a fi membri în Colegiul Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea 96/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 96 / 2016 privind desemnarea unui consilier local pentru a fi membru în Consiliul Consultativ al Complexului Multifuncţional Caraimancomerciale sau de prestări servicii
 • Hotărârea 95/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 95 / 2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Comisia pentru vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări servicii
 • Hotărârea 94/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 94 / 2016 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1, precum şi a unui supleant în Consiliul pentru Dezvoltarea Regională București – Ilfov
 • Hotărârea 93/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 93 / 2016 cu privire la vacantarea unui loc de consilier local şi validarea mandatului de consilier al doamnei Ramona Porumb
 • Hotărârea 92/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 92 / 2016 cu privire la validarea mandatului de consilier al domnului Suvac Virgil Adrian
 • Hotărârea 91/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 91 / 2016 prin care se ia act de demisia domnului MARIN PETRESCU-MARIUS
 • Hotărârea 90/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 90 / 2016 privind alegerea viceprimarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 89/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 89 / 2016 privind stabilirea domeniilor de activitate şi componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1
 • Hotărârea 88/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 88 / 2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 • Hotărârea 87/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 87 / 2016 privind constituirea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 86/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 86 / 2016 privind validarea mandatelor consilierilor aleşi la data de 05.06.2016
 • Hotărârea 85/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 85 / 2016 privind alegerea Comisiei de validare a mandatelor de consilier local
 • Hotărârea 84/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 84 / 2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie ”Execuție vitralii la Capela din cadrul Complexului Social de Servicii Sf. Ecaterina”
 • Hotărârea 83/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 83 / 2016 privind aprobarea Statului de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea 82/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 82 / 2016 privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenuri situate în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 81/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 81 / 2016 pentru aprobarea Regulamentului privind inițierea, organizarea și derularea programelor/proiectelor în domeniile social-cultural și recreativ pe raza Sectorului 1 al Municipiului București
 • Hotărârea 80/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 80 / 2016 privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 600 lei/lunar, pentru o perioadă de 6 luni, în scopul achitării contravalorii chiriei, pentru doamna Stănescu Manuela Isabela ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale
 • Hotărârea 79/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 79 / 2016 pentru republicarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.131/23.04.2008 privind constatarea şi sancţionarea unor fapte contravenţionale săvârşite de către persoanele fizice şi juridice la regimul protecţiei animalelor şi păsărilor
 • Hotărârea 78/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 78 / 2016 privind aprobarea Statului de funcţii al Poliţiei Locale Sector 1
 • Hotărârea 77/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 77 / 2016 privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1
 • Hotărârea 76/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 76 / 2016 privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti şi ale instituţiilor subordonate Consiliului Local Sector 1 - Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1
 • Hotărârea 75/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 75 / 2016 privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat de venituri şi cheltuieli pe titluri, articole şi alineate pentru anul 2016 al Consiliului Local Sector 1
 • Hotărârea 74/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 74 / 2016 privind aprobarea modificării și completării în primul semestru al anului 2016 a Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2016 la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 162/29.09.2015
 • Hotărârea 73/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 73 / 2016 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti şi ale instituţiilor subordonate Consiliului Local Sector 1 - Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1
 • Hotărârea 72/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 72 / 2016 privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenuri situate în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 71/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 71 / 2016 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Poliţiei Locale a Sectorului 1
 • Hotărârea 70/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 70 / 2016 privind aprobarea listei de priorităţi întocmită în baza criteriilor care se au în vedere la stabilirea ordinei de prioritate în cadrul categoriilor de persoane prevăzute în Legea nr. 114/1996, a locuinţei cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 69/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 69 / 2016 privind aprobarea reînnoirii contractelor de închiriere pentru locuințele cu destinație socială, aflate în proprietatea sau, după caz, administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, a căror durată de valabilitate se împlinește în cursul anului 2016
 • Hotărârea 68/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 68 / 2016 privind aprobarea închirierii spaţiilor comerciale situate în Bucureşti, sectorul 1, Șos. Odăi nr. 3-5, aflate în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1
 • Hotărârea 66/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 66 / 2016 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea 65/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 65 / 2016 privind aprobarea cofinanţării, în vederea implementării de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, a Proiectului ”Bullying in Institutional Care”
 • Hotărârea 64/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 64 / 2016 privind aprobarea inițierii procedurilor legale în vederea închirierii unui imobil necesar pentru desfășurarea activității Biroului nr. 2 din cadrul Direcției Publice de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1
 • Hotărârea 63/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 63 / 2016 privind aprobarea execuţiei bugetului general consolidat al Consiliului Local Sector 1, la data de 31 martie 2016
 • Hotărârea 62/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 62 / 2016 privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat de venituri şi cheltuieli pe titluri, articole şi alineate pentru anul 2016 al Consiliului Local Sector 1
 • Hotărârea 61/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 61 / 2016 privind aprobarea procedurii de finanțare conform Hotărârii Guvernului României nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, pentru toţi preşcolarii şi elevii din învăţământul general obligatoriu particular şi confesional acreditat, precum şi pentru cei din învăţământul profesional şi liceal acreditat, particular şi confesional
 • Hotărârea 60/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 60 / 2016 privind numirea unei comisii de negociere a condițiilor şi a prețului pentru cumpărarea imobilului din str. Feroviarilor nr. 37B, Sector 1, București, în care funcționează Colegiul Tehnic ,,Mircea cel Bătrân”
 • Hotărârea 59/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 59 / 2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unui obiectiv de investiții din cadrul Programului de reabilitare, consolidare și restaurare lăcașuri de cult
 • Hotărârea 58/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 58 / 2016 privind acordarea unui ajutor financiar Parohiei Izvorul Tămăduirii Mavrogheni din Bucureşti, Sector 1, în vederea procurării şi montării unei centrale termice pentru Grădiniţa “Sf. Dumitru-Mavrogheni”
 • Hotărârea 57/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 57 / 2016 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti împuternicirea expresă în vederea asocierii Consiliului Local al Sectorului 1 cu Spitalul Clinic „Sfânta Maria” şi Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti
 • Hotărârea 56/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 56 / 2016 privind completarea Regulamentului Intern al aparatului de specialitate de la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local a Sectorului 1 al Municipiului București nr. 37/28.02.2012, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local a Sectorului1 al Municipiului București nr. 76/26.04.2012, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 156 din 26.07.2012
 • Hotărârea 55/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 55 / 2016 privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcții ale aparatului de specialitate ale Primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti şi ale instituţiilor subordonate Consiliului Local Sector 1 - Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1
 • Hotărârea 54/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 54 / 2016 privind darea în folosinţă gratuită, către Fundația Institutul Naţional Democrat pentru Afaceri Internaţionale România, pentru o perioadă de 5 (cinci) ani, a spaţiului în suprafaţă de 31, 5 mp din incinta Complexului Social de Servicii Sf. Ecaterina, Pavilion 3, parter, aflat în folosinţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, în scopul derulării proiectelor şi programelor de interes public
 • Hotărârea 53/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 53 / 2016 privind implementarea de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 a Proiectului ”România frumoasă”
 • Hotărârea 52/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 52 / 2016 privind aprobarea desfăşurării activităţii „Prietenul meu de altă etnie”, cu ocazia zilei internaţionale a romilor
 • Hotărârea 51/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 51 / 2016 privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere/beneficiar pentru decontarea cheltuielilor şi a costului mediu lunar de întreţinere/beneficiar pe baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere în cadrul Complexului Social de Servicii Străuleşti şi Complexul Social de Servicii Odăi din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea 50/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 50 / 2016 privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor/beneficiar în cadrul Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică cu Structuri Pavilionare, compus din Modulul Pavilionar de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Milcov și Modulul Pavilionar de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Sf. Mina din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea 49/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 49 / 2016 privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor/beneficiar în cadrul centrelor de îngrijire şi asistență pentru persoanele cu dizabilități din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea 48/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 48 / 2016 privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere/copil protejat în cadrul structurilor de tip rezidenţial, complex social de servicii tip creşă şi în sistemul de asistenţă maternală din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea 47/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 47 / 2016 privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere în cadrul Centrului Multifuncţional Phoenix din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea 46/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 46 / 2016 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Complexului Multifuncţional Caraiman
 • Hotărârea 45/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 45 / 2016 privind aprobarea Statului de funcţii al Administraţiei Domeniului Public Sector 1
 • Hotărârea 44/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 44 / 2016 privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de merit, burselor de performanță, burselor de studiu și burselor de ajutor social pentru elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat Sector 1 pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2015 -2016
 • Hotărârea 43/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 43 / 2016 privind împuternicirea domnului Vlad Roşca – director al Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 să semneze cu reprezentanţii Sindicatului Angajaţilor Administraţiei Publice Locale Sector 1, Contractul Colectiv de Muncă încheiat la nivelul Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1
 • Hotărârea 42/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 42 / 2016 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti împuternicirea expresă în vederea asocierii Consiliului Local al Sectorului 1 cu Ministerul Apărării Naţionale
 • Hotărârea 41/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 41 / 2016 privind aprobarea Conturilor de execuţie pe surse de finanţare, situaţiile financiare, inclusiv anexele la acestea, la data de 31 decembrie 2015
 • Hotărârea 40/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 40 / 2016 privind aprobarea rectificarii bugetului general consolidat de venituri şi cheltuieli pe titluri, articole şi alineate pentru anul 2016 al Consiliului Local Sector 1
 • Hotărârea 39/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 39 / 2016 pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr.133/28.07.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico–economici aferenţi obiectivelor de investiţii din cadrul programelor de extindere reţele publice de apă şi canalizare pe unele străzi ale Sectorului 1 al municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 38/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 38 / 2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 • Hotărârea 37/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 37 / 2016 privind aprobarea rectificarii bugetului general consolidat de venituri şi cheltuieli pe titluri, articole şi alineate pentru anul 2016 al Consiliului Local al Sectorului 1
 • Hotărârea 36/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 36 / 2016 privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti şi al instituţiilor subordonate Consiliului Local Sector 1
 • Hotărârea 35/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 35 / 2016 privind aprobarea procedurii pentru aprobarea tichetelor sociale pentru grădiniţe în vederea stimulării participării în învățământul preșcolar a copiilor proveniți din familii defavorizate
 • Hotărârea 34/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 34 / 2016 privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenuri situate în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 33/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 33 / 2016 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 226/22.12.2015 privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 600 lei/lunar, pentru o perioadă de 6 luni, în scopul achitării contravalorii chiriei, pentru doamna Ștefănescu Constanța-Olimpia ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale
 • Hotărârea 32/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 32 / 2016 privind aprobarea continuării cooperării Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului Bucureşti prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 cu Fundaţia Health AID România, în vederea derulării parteneriatului „Îngrijire de tip familial a copiilor şi tinerilor protejaţi prin măsura de plasament a C.P.C Sector 1 la Fundaţia Health AID România”
 • Hotărârea 31/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 31 / 2016 privind aprobarea continuării finanţării de către Consiliul Local al Sectorului 1, prin Complexul Multifuncţional Caraiman a Proiectului “O Altă Şansă”, în parteneriat cu Fundaţia Crucea Alb Galbenă, pentru perioada martie 2016-februarie 2017
 • Hotărârea 30/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 30 / 2016 privind modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 207/11.12.2014 pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2015-2016
 • Hotărârea 29/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 29 / 2016 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti împuternicirea expresă în vederea asocierii Consiliului Local al Sectorului 1 cu Instituto Cervantes – Bucureşti
 • Hotărârea 28/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 28 / 2016 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Cultural al Sectorului 1 al Municipiului București, instituție publică de cultură, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1
 • Hotărârea 27/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 27 / 2016 prin care se ia act de demisia domnului Doru Iamandi din funcţia de membru în Comisia Sectorului 1 pentru analiza solicitărilor de locuinţe sociale şi de necesitate conform prevederilor Legii nr.114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului României nr.1275/2000, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 26/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 26 / 2016 prin care se ia act de demisia domnului Silvică Tăsel Stan din funcţia de membru în Comisia Sectorului 1 pentru analiza solicitărilor de locuinţe sociale şi de necesitate conform prevederilor Legii nr.114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului României nr.1275/2000, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 25/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 25 / 2016 prin care se ia act de demisia domnului Bogdan Virgiliu Pavel
 • Hotărârea 24/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 24 / 2016 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti transmiterea către Consiliul Local al Sectorului 1 a dreptului de administrare a obiectivului „Clubul Copiilor Sector 1 – Baza Sportivă Cireşarii”, situată în Str.Hermann Oberth, Sectorul 1 al municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 23/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 23 / 2016 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti transmiterea către Consiliul Local al Sectorului 1 a dreptului de administrare a Teatrului de Vară „Nicolae Bălcescu”, din incinta Parcului Bazilescu din Sectorul 1 al municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 22/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 22 / 2016 privind aprobarea bugetului general consolidat de venituri şi cheltuieli pe titluri, articole şi alineate pentru anul 2016 al Consiliului Local Sector 1
 • Hotărârea 21/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 21 / 2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Reamenajare peisageră şi refacere infrastructură la parcul din cadrul C.S.S. Sf. Ecaterina”
 • Hotărârea 20/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 20 / 2016 privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenuri situate în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 19/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 19 / 2016 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație al Grădiniţei cu program prelungit „Cami”
 • Hotărârea 18/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 18 / 2016 pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2016-2017
 • Hotărârea 17/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 17 / 2016 privind modificarea şi completarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 207/11.12.2014 pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2015-2016
 • Hotărârea 16/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 16 / 2016 privind procedura de lucru pe linia vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al Sectorului 1
 • Hotărârea 15/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 15 / 2016 privind aprobarea prevederilor Acordului colectiv de muncă şi ale Contractului colectiv de muncă încheiate la nivelul Poliţiei Locale a Sectorului 1 şi împuternicirea Directorului General al Poliţiei Locale a Sectorului 1, a reprezentanţilor funcţionarilor publici şi a reprezentanţilor personalului contractual ai Poliţiei Locale a Sectorului 1 de a semna Acordul colectiv de muncă, respectiv Contractul colectiv de muncă
 • Hotărârea 14/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 14 / 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale Sector 1
 • Hotărârea 13/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 13 / 2016 privind aprobarea încheierii Protocolului de Colaborare, pe linia furnizării de date din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, între Consiliul Local al Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date
 • Hotărârea 12/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 12 din 2016 privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea şi efectuarea orelor de muncă de către beneficiarii de ajutor social acordat conform prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2016
 • Hotărârea 11/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 11 / 2016 privind aprobarea completării art. 23 din Anexa nr. 3 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.222/22.12.2015 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1
 • Hotărârea 10/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 10 / 2016 privind aprobarea Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare și funcționare ale Complexului Multifuncţional Caraiman
 • Hotărârea 9/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 9 / 2016 privind aprobarea modificării şi completării Regulamentului de organizare şi funcţionare al Administraţiei Domeniului Public Sector 1
 • Hotărârea 8/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 8 / 2016 privind aprobarea modificării Regulamentului de organizare şi funcţionare al Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1
 • Hotărârea 7/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 7 / 2016 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Administraţiei Pieţelor Sector 1
 • Hotărârea 6/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 6 / 2016 privind aprobarea procedurii pentru acordarea scutirilor la plata impozitului/taxei pe clădiri/terenuri şi a taxelor pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor prevăzute în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în sectorul 1 a municipiul Bucureşti, începând cu anul 2016
 • Hotărârea 5/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 5 / 2016 privind aprobarea Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1
 • Hotărârea 4/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 4 / 2016 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și completarea prevederilor art. 32 și art. 36, alin. (1) ale Anexei nr. 3 din Regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti şi ale instituţiilor subordonate Consiliului Local Sector 1 - a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 102 din 28.05.2015, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 3/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 3 / 2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al S.C. CET GRIVIŢA S.R.L.
 • Hotărârea 2/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 2 / 2016 privind aprobarea majorării cu 15% a fondului de salarii al SC CET GRIVIŢA SRL
 • Hotărârea 1/2016 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 1 / 2016 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2015