• Hotărârea 233/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 233 / 2015 privind adoptarea unor măsuri în vederea asigurării transparenței decizionale la nivelul autorităților locale ale Sectorului 1 al municipiului București
 • Hotărârea 232/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 232 / 2015 privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenuri situate în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 231/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 231 / 2015 privind aprobarea continuării implementării Proiectului-Pilot de către Complexul Multifunctional Caraiman şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, în scopul asigurării de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, în calitate de angajator, a tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea sănătăţii lucrătorilor din cadrul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea 230/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 230 din 2015 pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.9/31.01.2013 privind aprobarea procedurii de închiriere a spaţiilor comerciale, situate în pieţele administrate de Administraţia Pieţelor Sector 1, începând cu luna ianuarie 2013
 • Hotărârea 229/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 229 / 2015 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație al Şcolii Primare Little Genius
 • Hotărârea 228/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 228 / 2015 privind modificarea şi completarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 207/11.12.2014 pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2015-2016
 • Hotărârea 227/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 227 / 2015 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea 226/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 226 / 2015 privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 600 lei/lunar, pentru o perioadă de 6 luni, în scopul achitării contravalorii chiriei, pentru doamna Ștefănescu Constanța-Olimpia ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale
 • Hotărârea 225/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 225 / 2015 privind aprobarea continuării colaborării între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia SOS Satele Copiilor România
 • Hotărârea 224/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 224 / 2015 privind aprobarea continuării colaborării între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia Caritas Bucureşti
 • Hotărârea 223/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 223 / 2015 privind aprobarea continuării colaborării între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia Diaconia -Aşezământul Social Patriarh Justinian Marina
 • Hotărârea 222/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 222 / 2015 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea 221/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 221 / 2015 privind aprobarea Statului de funcţii al Poliţiei Locale Sector 1
 • Hotărârea 220/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 220 / 2015 privind aprobarea aplicării prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale, la nivelul sectorului 1 al municipiului Bucureşti şi a procedurii privind acordarea unor facilităţi fiscale
 • Hotărârea 219/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 219 / 2015 privind aprobarea Statului de funcţii al Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1
 • Hotărârea 218/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 218 / 2015 privind aprobarea Statului de funcții și modificarea și completarea art. 35 al Anexei nr. 3 – Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti şi al instituţiilor subordonate Consiliului Local Sector 1 - a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 102/ 28.05.2015, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 217/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 217 / 2015 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al S.C. CET GRIVIŢA S.R.L.
 • Hotărârea 216/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 216 / 2015 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 188/26.11.2015 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 219/11.12.2014, pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 235/08.11.2012 privind aprobarea contractării directe de către Sectorul 1 al municipiului București a unei finanțări rambursabile externe în valoare de 157.000.000 Euro, în baza garanțiilor proprii, de la Banca Europeană de Investiții, în vederea asigurării finanțării unor obiective de investiții privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 1 al Municipiului București
 • Hotărârea 215/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 215 / 2015 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 187/26.11.2015 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 218/11.12.2014 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 233/08.11.2012 privind aprobarea programului local multianual de creștere a performanței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 1 al Municipiului București pentru perioada 2013 - 2014
 • Hotărârea 214/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 214 / 2015 privind aprobarea execuţiei bugetului general consolidat al Consiliului Local Sector 1 la data de 30 noiembrie 2015
 • Hotărârea 213/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 213 / 2015 privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat de venituri şi cheltuieli pe titluri, articole şi alineate pentru anul 2015 al Consiliului Local Sector 1
 • Hotărârea 212/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 212 / 2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie „Consolidare, remodelare, supraetajare și extindere cu etaj mandardat+scară exterioară metalică”, pentru imobilul situat în str. Pajurei nr. 15, sector 1, București
 • Hotărârea 211/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 211 / 2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie „Lucrări de reparații capitale fațadă și învelitoare Pavilion 4 – C.S.S. Sf. Ecaterina”
 • Hotărârea 210/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 210 / 2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie „C.I.A. Sf. Elena - Reparație capitală învelitoare”
 • Hotărârea 209/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 209 / 2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico–economici aferenţi „Studiului de evaluare a lucrărilor suplimentare asociate reabilitarii blocurilor de locuinţe Sectorul 1, Bucureşti”
 • Hotărârea 208/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 208 / 2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico–economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din sectorul 1
 • Hotărârea 207/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 207 / 2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul Programului de reabilitare, consolidare şi restaurare lăcaşuri de cult
 • Hotărârea 206/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 206 / 2015 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 • Hotărârea 205/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 205 din 2015 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 178/22.10.2015 pentru rezilierea contractelor de închiriere nr.2342/18.09.2012, nr.2343/18.09.2012, nr.2344/18.09.2012 și nr.2692/01.11.2012 încheiate cu SC POLYMARKET MANAGEMENT SRL pentru spațiile situate în Piața Amzei nr.13, sector 1
 • Hotărârea 204/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 204 / 2015 privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenuri situate în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 203/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 203 / 2015 privind acordarea drepturilor aferente copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în unitățile de învățământ preuniversitar de masă aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 prin Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1
 • Hotărârea 202/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 202 / 2015 privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de merit, burselor de performanță, burselor de studiu și burselor de ajutor social pentru elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat Sector 1 pentru semestrul al I al anului școlar 2015 -2016
 • Hotărârea 201/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 201 / 2015 pentru modificarea şi completarea art. 7 şi art. 12 din Regulamentul privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică pe raza Sectorului 1 al municipiului Bucureşti aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 181/28.11.2013 modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 44/26.02.2015
 • Hotărârea 200/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 200 / 2015 privind aprobarea modalității de stingere a debitelor și penalităților pe care chiriașii imobilului din strada Munții Tatra nr. 18-20, sector 1 le au față de Sectorul 1 al Municipiului București
 • Hotărârea 198/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 198 / 2015 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.159/25.09.2014 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administraţie şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii instituţiilor de învăţământ preuniversitar din sectorul 1, modificările şi completările ulterioare, în sensul înlocuirii domnului Răzvan Iordan
 • Hotărârea 197/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 197 / 2015 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 166/22.10.2015 privind aprobarea contractului de comodat pentru spaţiul situat în str. Soveja nr. 68 Sector 1, Bucureşti, aparţinând Asociaţiei „Sf. Capitanio şi Geroza” necesar pentru funcţionarea grădiniţei Liceului Greco-Catolic „Timotei Cipariu”
 • Hotărârea 196/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 196 / 2015 privind modificarea şi completarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 207/11.12.2014 pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2015-2016
 • Hotărârea 195/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 195 / 2015 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti să împuternicească Consiliul Local al Sectorului 1 în vederea stabilirii unei taxe speciale în domeniul stării civile
 • Hotărârea 194/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 194 / 2015 privind aprobarea Protocolului de Colaborare între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 din România și Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă din Republica Moldova
 • Hotărârea 193/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 193 / 2015 privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 600 lei/lunar, pentru o perioadă de 6 luni, în scopul achitării contravalorii chiriei, pentru doamna Avădanei Claudia Luizi, ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale
 • Hotărârea 192/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 192 / 2015 privind aprobarea continuării implementării Proiectului “Centrul de Plasament Viaţă şi Lumină”, derulat în parteneriat de Fundaţia Viaţă şi Lumină şi Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea 191/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 191 / 2015 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea 190/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 190 / 2015 privind modificarea Statului de funcţii al Administraţiei Domeniului Public Sector 1
 • Hotărârea 189/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 189 / 2015 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administrație ale Spitalelor Publice aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1
 • Hotărârea 188/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 188 / 2015 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 219/11.12.2014 pentru modificarea Hotararii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.235/ 08.11.2012 privind aprobarea contractării directe de către Sectorul 1 al municipiului București a unei finanțări rambursabile externe în valoare de 157.000.000 Euro, în baza garanțiilor proprii, de la Banca Europeană de Investiții, în vederea asigurării finanțării unor obiective de investiții privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 1 al Municipiului București
 • Hotărârea 187/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 187 / 2015 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 218/11.12.2014 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 233/08.11.2012 privind aprobarea programului local multianual de creștere a performanței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 1 al Municipiului București pentru perioada 2013 - 2014
 • Hotărârea 186/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 186 / 2015 privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat de venituri şi cheltuieli pe titluri, articole şi alineate pentru anul 2015 al Consiliului Local Sector 1
 • Hotărârea 185/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 185 / 2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru modernizarea şi extinderea corpului de clădire C din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă Bucureşti
 • Hotărârea 184/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 184 / 2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Reparații curente, reabilitarea instalațiilor sanitare și stins incendiu la unitățile de învățământ preuniversitar aflate în administrarea Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1”
 • Hotărârea 183/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 183 / 2015 privind aprobarea demarării achiziţionării de pe piaţa liberă a unui imobil-teren+construcţie-de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, în scopul amenajării unui centru comunitar pentru persoanele cu dizabilități
 • Hotărârea 182/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 182 / 2015 privind aprobarea demarării achiziţionării de pe piaţa liberă a unui imobil-teren+construcţie-de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, în scopul amenajării unui centru comunitar pentru persoanele cu dizabilități
 • Hotărârea 181/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 181 / 2015 privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenuri situate în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 180/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 180 / 2015 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație la Şcoala Postliceală Sanitară „Centrul de Studii Europene Bucureşti”
 • Hotărârea 179/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 179 / 2015 privind aprobarea participării Consiliului Local al Sectorului 1 la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional pe anul 2015
 • Hotărârea 178/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 178 / 2015 pentru rezilierea contractelor de închiriere nr.2342/18.09.2012, nr.2343/18.09.2012, nr.2344/18.09.2012 și nr.2692/01.11.2012 încheiate cu SC POLYMARKET MANAGEMENT SRL pentru spațiile situate în Piața Amzei nr.13, sector 1
 • Hotărârea 177/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 177 / 2015 privind demararea procedurilor legale în vederea selectării furnizorului de energie electrică
 • Hotărârea 176/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 176 / 2015 privind adoptarea unor măsuri pentru preîntâmpinarea efectelor sezonului rece – iarna 2015-2016
 • Hotărârea 175/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 175 / 2015 privind casarea câinilor de misiune din cadrul Poliţiei Locale Sector 1
 • Hotărârea 174/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 174 / 2015 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.94/28.05.2015 privind acordarea normei de hrană pentru personalul Poliţiei Locale Sector 1, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 173/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 173 / 2015 privind aprobarea continuării Proiectului “Centrul de Zi Alternativa”, derulat în parteneriat de Asociaţia “Alternativa 2003” şi Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea 172/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 172 / 2015 privind aprobarea continuării Proiectului “Centrul de Zi Ana”, derulat în parteneriat de Asociaţia “Sf. Ana” şi Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea 171/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 171 / 2015 privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 144/27.08.2015 privind achizitionarea, de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, a unei structuri mobile de locuit (module de containere), în scopul închirierii temporare, ca măsură de prevenire a marginalizării sociale
 • Hotărârea 170/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 170 / 2015 privind îndeplinirea atribuțiilor Grupului de lucru pentru derularea Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate (POAD) la nivelul sectorului 1, de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1
 • Hotărârea 169/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 169 / 2015 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, precum și pentru acordarea sporului pentru condiții deosebit de periculoase unor categorii de salariați
 • Hotărârea 168/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 168 / 2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Complexului Multifuncţional Caraiman
 • Hotărârea 167/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 167 / 2015 privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului București și al instituțiilor subordonate Consiliului Local Sector 1
 • Hotărârea 166/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 166 / 2015 privind aprobarea încheierii contractului de comodat pentru spațiul situat în str. Soveja nr. 68, Sector 1, București, aparținând Asociației “SF. Capitanio și Geroza”, necesar pentru funcționarea grădiniției Liceului Greco-Catolic „Timotei Cipariu”
 • Hotărârea 165/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 165 / 2015 privind aprobarea execuţiei bugetului general consolidat al Consiliului Local Sector 1 la 30 septembrie 2015
 • Hotărârea 164/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 164 / 2015 privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat de venituri şi cheltuieli pe titluri, articole şi alineate pentru anul 2015 al Consiliului Local Sector 1
 • Hotărârea 163/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 163 / 2015 prin care se ia act de încetarea raportului de serviciu al Directorului Executiv al Complexului Multifuncţional Caraiman
 • Hotărârea 162/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 162 / 2015 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2016 la nivelul aparatului de specialitate şi la nivelul instituţiilor publice subordonate Consiliului Local al sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Sectorului 1, Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, Poliţia Locală Sector 1, Complexul Multifuncţional Caraiman Sector 1
 • Hotărârea 161/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 161 / 2015 privind aprobarea continuării implementării de către Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, în parteneriat cu Asociația SOMARO – Magazinul Social, a Proiectului SOMARO-Magazin Social
 • Hotărârea 160/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 160 / 2015 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Administraţiei Pieţelor Sector 1
 • Hotărârea 159/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 159 / 2015 privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenuri situate în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 158/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 158 / 2015 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație al Şcolii Primare Maria Kinder Kids
 • Hotărârea 157/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 157 / 2015 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 140/20.06.2012 privind desemnarea membrilor în Comisia Sectorului 1 pentru analiza solicitărilor de locuinţe sociale şi de necesitate conform prevederilor Legii nr.114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului României nr.1275/2000, cu modificările și completările ulterioare, în sensul înlocuirii domnului Mihai Alexandru Iorgulescu
 • Hotărârea 156/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 156 / 2015 privind aprobarea criteriilor care se au în vedere la stabilirea ordinii de prioritate în cadrul categoriilor de persoane prevăzute în Legea nr. 114/1996, a locuinţei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 155/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 155 / 2015 privind aprobarea Metodologiei de lucru în vederea acordării ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei, conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 154/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 154 / 2015 privind aprobarea Statului de funcţii al Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1
 • Hotărârea 153/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 153 / 2015 privind aprobarea programului de deszăpezire pentru sezonul rece, respectiv iarna 2015-2016
 • Hotărârea 152/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 152 / 2015 privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat de venituri şi cheltuieli pe titluri, articole și alineate pentru anul 2015 al Consiliului Local Sector 1
 • Hotărârea 151/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 151 / 2015 privind aprobarea finalizări negocierilor pentru stabilirea preţului în vederea închirierii imobilului destinat arhivei Primăriei Sectorului 1
 • Hotărârea 150/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 150 / 2015 pentru modificarea contractului de asociere nr. 03/1211/21.07.1999, încheiat cu S.C. Teomod Style Trading S.R.L.
 • Hotărârea 149/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 149 / 2015 privind înființarea de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, în parteneriat cu entități private, a Centrului de Resurse în Asistență Socială, precum și pentru transmiterea folosinței gratuite a unor spații
 • Hotărârea 148/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 148 / 2015 priviind alegerea preşedintelui de şedinţă
 • Hotărârea 147/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 147 / 2015 privind aprobarea Statului de funcții și modificarea și completarea prevederilor art. 28 alin. (4) și ale art. 38 alin. (3) ale Anexei nr. 3 – Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului București - a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 102 din 28.05.2015, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 146/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 146 / 2015 privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenuri situate în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 145/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 145 / 2015 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 94/28.05.2015 privind acordarea normei de hrană personalului Poliţiei Locale Sector 1
 • Hotărârea 144/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 144 / 2015 privind aprobarea achizitionării, de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, a unor structuri mobile de locuit (module de containere), în scopul închirierii temporare, ca măsură de prevenire a marginalizării sociale
 • Hotărârea 143/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 143 / 2015 privind aprobarea cheltuielilor de hrană în cadrul Centrului de Zi ”Un Pas Împreună” din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea 142/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 142 / 2015 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea 141/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 141 / 2015 privind aprobarea participării Sectorului 1 al municipiului Bucureşti ca membru afiliat al Bursei de Mărfuri din România
 • Hotărârea 140/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 140 / 2015 privind aprobarea creșterii salariale pentru personalul angajat în cadrul aparatului de specialitate al primarului sectorului 1 al municipului București și al instituțiilor subordonate Consiliului Local Sector 1
 • Hotărârea 139/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 139 / 2015 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.176/28.06.2007
 • Hotărârea 138/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 138 / 2015 privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat de venituri şi cheltuieli pe titluri, articole şi alineate pentru anul 2015 al Consiliului Local Sector 1
 • Hotărârea 137/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 137 / 2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru asigurare echipamente tehnologice şi utilităţi la Clinicia de Chirurgie Cardiovasculară Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii “Grigore Alexandrescu”
 • Hotărârea 136/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 136 / 2015 privind modificarea și completarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 271/22.12.2010 privind aprobarea închirierii spațiilor temporar disponibile din incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 1 aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 – Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1
 • Hotărârea 135/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 135 / 2015 privind aprobarea modificării și completării în cel de-al doilea semestru al anului 2015 a Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2015 la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 153 din 25.09.2014, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 134/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 134 / 2015 privind aprobarea Statului de funcții și modificarea și completarea art.40, alin.(2) al Anexei nr. 3 - Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipului București și ale instituțiilor subordonate Consiliului Local Sector 1 – a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 102/28.05.2015, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 133/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 133 / 2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico–economici aferenţi obiectivelor de investiţii din cadrul programelor de extindere reţele publice de apă şi canalizare pe unele străzi ale Sectorului 1 al municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 132/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 132 / 2015 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.94/28.05.2015 privind acordarea normei de hrană personalului Poliţiei Locale Sector 1
 • Hotărârea 131/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 131 / 2015 pentru înființarea Comisiei de analiză a ajutoarelor de stat si „de minimis”, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 77/2014
 • Hotărârea 130/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 130 / 2015 privind aprobarea Statului de funcţii al Administraţiei Domeniului Public Sector 1
 • Hotărârea 129/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 129 / 2015 privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenuri situate în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 128/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 128 / 2015 privind numirea unei comisii de negociere și examinare a oportunității semnării unui Act Adițional la Contractul de Închiriere nr. 2727/07.06.2011, în termenii și condițiile propuse de proprietarii imobilului din str. Feroviarilor nr. 37 bis, Sector 1, București, în care funcționează Colegiul Tehnic “Mircea cel Bătrân”
 • Hotărârea 127/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 127 / 2015 privind aprobarea modificării și prelungirii contractelor - cadru de închiriere pentru locuinţele din imobilul situat în str. Munţii Tatra nr. 18-20, Sector 1, construite din fonduri proprii
 • Hotărârea 126/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 126 / 2015 privind aprobarea modificării și prelungirii contractelor de închiriere pentru locuinţele transmise din domeniul privat al statului și administrarea Regiei Autonome A.P.P.S în domeniul public al municipiului București și administrarea Consiliului Local al Sectorului 1
 • Hotărârea 125/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 125 / 2015 privind aprobarea listei de priorităţi întocmită în baza criteriilor care se au în vedere la stabilirea ordinei de prioritate în cadrul categoriilor de persoane prevăzute în Legea nr. 114/1996 a locuinţei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 124/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 124 / 2015 privind stabilirea categoriilor de programe/proiecte în domeniile „cultural”, “educaţie”, „social”, „sport”, „protecţia mediului”, „culte religioase” şi altele asemenea, precum şi aprobarea criteriilor privind acordarea finanţării acestora, în interes public local, la nivelul Sectorului 1
 • Hotărârea 123/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 123 / 2015 privind acordarea de către Consiliul Local al Sectorului 1, prin Directia Generală de Asistență Socială și Protecţia Copilului Sector 1, a unui ajutor financiar pentru susținerea participării unei persoane cu handicap la competiţia sportivă, Cupa ANA LUGOJANA, ca măsură de prevenire a marginalizării sociale
 • Hotărârea 122/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 122 / 2015 privind modificarea Anexei nr. 2, Anexei nr. 4 și Anexei nr. 6 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 13/27.01.2015 privind transmiterea în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 a blocurilor de locuinţe situate în cartierul Odăi nr. 3-5
 • Hotărârea 121/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 121 / 2015 privind aprobarea Statului de funcţii al Poliţiei Locale Sector 1
 • Hotărârea 120/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 120 / 2015 privind aprobarea execuţiei bugetului general consolidat al Consiliului Local Sector 1 la data de 30 iunie 2015
 • Hotărârea 119/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 119 / 2015 privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat de venituri şi cheltuieli pe titluri, articole şi alineate pentru anul 2015 al Consiliului Local Sector 1
 • Hotărârea 118/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 118 / 2015 privind aprobarea modificării și completării în primul semestru al anului 2015 a Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2015 la nivelul Direcției Generale Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, precum și la nivelul Poliției Locale a Sectorului 1, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 153/ 25.09.2014
 • Hotărârea 117/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 117 / 2015 privind împuternicirea Viceprimarului Sectorului 1 al Municipiului București, înlocuitorul de drept al Primarului Sectorului 1 conform art. 57, alin. (2) din Legea nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare, să semneze împreună cu reprezentanții funcționarilor publici, respectiv reprezentantul salariaților contractuali, Acordul Colectiv, respectiv Contractul Colectiv de Muncă încheiate la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1
 • Hotărârea 116/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 116 / 2015 privind aprobarea Statului de funcții și modificarea anexei nr. 3 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 102 din 28.05.2015 privind Regulamentul de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al primarului sectorului 1 al municipului București și ale instituțiilor subordonate Consiliului Local Sector 1
 • Hotărârea 115/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 115 / 2015 privind transmiterea fără plată a unor bunuri mobile din patrimoniul Sectorului 1 al Municipiului București în patrimoniul unor unități de învățământ de pe raza sectorului 1
 • Hotărârea 114/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 114 / 2015 privind aprobarea încheierii unui Act Adițional la Contractul de închiriere nr. 2727/07.06.2011, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 210/12.10.2010, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 71/28.04.2011
 • Hotărârea 113/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 113 / 2015 cu privire la asigurarea unor locuri de cazare pentru Liceul Greco – Catolic "Timotei Cipariu"
 • Hotărârea 112/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 112 / 2015 cu privire la oferta de vânzare a imobilului în care îşi desfăşoară activitatea servicii din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea 111/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 111 / 2015 privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 600 lei/lunar, pentru o perioadă de 6 luni, în scopul achitării contravalorii chiriei, pentru doamna Stănescu Manuela Isabela, ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale
 • Hotărârea 110/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 110 / 2015 privind aprobarea achiziţionării de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare pentru victimele violenței în familie
 • Hotărârea 109/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 109 / 2015 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 120/2004 privind acordarea unor sume cu titlu de ajutor de urgență, ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 108/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 108 / 2015 privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1
 • Hotărârea 107/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 107 / 2015 privind aprobarea Statului de funcţii al Poliţiei Locale Sector 1
 • Hotărârea 106/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 106 / 2015 privind extinderea programului de salubrizare pe străzile aferente domeniului public din zona Fabrica de Cărămidă nr. 1A, Sector 1
 • Hotărârea 105/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 105 / 2015 privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat de venituri şi cheltuieli pe titluri, articole şi alineate pentru anul 2015 al Consiliului Local Sector 1
 • Hotărârea 104/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 104 / 2015 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 • Hotărârea 103/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 103 / 2015 privind aprobarea modificării și completării în primul semestru al anului 2015 a Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2015 la nivelul aparatului de specialitate al primarului sectorului 1 precum și ale instituțiilor subordonate Consiliului Local Sector 1, (anexa 1), precum și la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sectorului 1 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 153 din 25.09.2014
 • Hotărârea 102/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 102 / 2015 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii, Regulamentului de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate, precum și ale instituțiilor subordonate Consiliului Local Sector 1
 • Hotărârea 101/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 101 / 2015 privind reglementarea situației juridice a contractului de concesiune nr. 12/03.06.2004 şi a contractului de concesiune nr. 46455/19.12.2006 încheiate între Consiliul Local al Sectorului 1 şi S.C. GEORDAN COM S.R.L.
 • Hotărârea 100/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 100 / 2015 privind transmiterea în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 a unor bunuri imobile situate în Şos. Odăi nr. 3-5, Sector 1
 • Hotărârea 99/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 99 / 2015 privind aprobarea finanţării activităţilor curente ale „Agenţiei pentru Eficienţă Energetică şi Protecţia Mediului Sector 1 Bucureşti” în vederea îndeplinirii atribuţiilor delegate de către Consiliul Local al Sectorului 1 prin Hotărârea nr. 416/13.12.2007
 • Hotărârea 98/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 98 / 2015 rivind aprobarea derulării şi finanţării proiectului „Instruirea asociaţiilor de proprietari în vederea utilizării în condiţii de eficienţă energetică a imobilelor reabilitate termic prin programele finanţate de Sectorul 1 al Municipiului București” de către Agenţia pentru Eficienţă Energetică şi Protecţia Mediului Sector 1 Bucureşti, în vederea îndeplinirii obligaţilor asumate de către Consiliul Local al Sectorului 1 în cadrul Iniţiativei Europene „Covenant Of Mayors”
 • Hotărârea 97/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 97 / 2015 privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat de venituri şi cheltuieli pe titluri, articole şi alineate pentru anul 2015 al Consiliului Local Sector 1
 • Hotărârea 96/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 96 / 2015 privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenuri situate în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 95/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 95 / 2015 privind modul de executare a obligaţiei persoanei condamnate sau a minorului de a presta o activitate neremunerată în folosul comunităţii pe raza administrativ – teritorială a Sectorului 1
 • Hotărârea 94/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 94 / 2015 privind acordarea normei de hrană personalului Poliţiei Locale a Sectorului 1
 • Hotărârea 93/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 93 / 2015 privind transmiterea în administrarea Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 a unui imobil aflat în prezent în administrarea Administrației Piețelor Sector 1
 • Hotărârea 92/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 92 / 2015 privind modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 207/11.12.2014 pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare de pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul şcolar 2015-2016, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 91/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 91 / 2015 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1
 • Hotărârea 90/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 90 / 2015 privind aprobarea reînnoirii contractelor de închiriere pentru locuințele cu destinație socială având ca proprietar Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, aprobarea modelului de contract-cadru pentru închirierea locuinţelor cu destinaţie social, precum şi pentru stabilirea nivelului chiriei pentru aceste locuinţe
 • Hotărârea 89/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 89 / 2015 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea 88/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 88 / 2015 privind aprobarea Statului de funcţii al Administraţiei Domeniului Public Sector 1
 • Hotărârea 87/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 87 / 2015 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 65/31.03.2005 privind contractarea unui împrumut intern pentru investiţii de către Primăria Sectorului 1
 • Hotărârea 86/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 86 / 2015 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 400/14.10.2008 privind aprobarea contractării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a unui împrumut intern/extern în valoare de 76.500.000 euro sau echivalentul în lei la cursul de schimb euro al BNR din data semnării contractului de împrumut în vederea finanţării unor obiective de investiţii, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 85/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 85 / 2015 privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat de venituri şi cheltuieli pe titluri, articole şi alineate pentru anul 2015 al Consiliului Local Sector 1
 • Hotărârea 84/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 84 / 2015 privind aprobarea conturilor de execuţie pe surse de finanţare, situaţiile financiare, inclusiv anexele la acestea la data de 31 decembrie 2014
 • Hotărârea 83/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 83 / 2015 privind aprobarea execuţiei bugetului general consolidat al Consiliului Local Sector 1 la data de 31 martie 2015
 • Hotărârea 82/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 82 / 2015 privind transmiterea cu titlu gratuit a spaţiului situat la adresa Piaţa Aurel Vlaicu, Str. Borşa nr.27, sector 1, în suprafaţă de 45 mp, de la Administraţia Pieţelor Sector 1 la Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, în scopul desfăşurării activităţii
 • Hotărârea 81/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 81 / 2015 privind eliberarea acordului, pentru depunerea de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, a Proiectului RODACARE-Romanian-Danish Child Perspectives-a Holistic Approach in Romanian Early Childhood Education, în vederea finanțării de către Fundațiile VELUX
 • Hotărârea 80/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 80 / 2015 privind participarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional
 • Hotărârea 79/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 79 / 2015 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap Adulte Sector 1
 • Hotărârea 78/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 78 / 2015 privind asigurarea unui spaţiu necesar funcţionării unui centru de încasare a taxelor şi impozitelor locale
 • Hotărârea 77/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 77 / 2015 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii și Regulamentului de organizare şi funcționare ale Complexului Multifuncţional Caraiman
 • Hotărârea 76/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 76 / 2015 privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenuri situate în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 75/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 75 / 2015 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 216/22.12.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind acordarea gratuității la transportul urban cu mijloacele de transport în comun de suprafață și metrou, pentru beneficiarii Legii nr. 448/2006
 • Hotărârea 74/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 74 / 2015 privind aprobarea decontării cheltuielilor de locuit pentru copilul protejat în sistemul de asisteță maternală din cadrul Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1
 • Hotărârea 73/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 73 / 2015 privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 1 la Convenția de colaborare nr. 12691/17.03.2015, încheiată între Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Fundația Health Aid Romania
 • Hotărârea 72/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 72 / 2015 privind aprobarea Statului de funcţii al Poliţiei Locale Sector 1
 • Hotărârea 71/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 71 / 2015 privind aprobarea instituirii unui drept de uz şi a unui drept de servitute legală în favoarea S.C. GDF Suez Energy România S.A. şi S.C. Distrigaz Sud Reţele S.R.L.
 • Hotărârea 70/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 70 / 2015 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti adoptarea unei hotărâri prin care să ceară Guvernului României transmiterea din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice în domeniul public al municipiului Bucureşti şi administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 a Clubului Copiilor Sector 1 - Cireşarii
 • Hotărârea 69/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 69 / 2015 pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 3 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 106/08.06.2012 privind aprobarea închirierii spaţiilor comerciale situate în Bucureşti, Sectorul 1, Piaţa Amzei nr. 13
 • Hotărârea 68/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 68 / 2015 privind modificarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.124/24.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “Şcoala cu clasele I-VIII nr.162” din cadrul Programului de modernizare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din sectorul 1
 • Hotărârea 67/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 67 / 2015 privind modificarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.104/24.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “Grădiniţa de copii nr.162” din cadrul Programului de modernizare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din sectorul 1
 • Hotărârea 66/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 66 / 2015 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 • Hotărârea 65/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 65 / 2015 privind numirea unei comisii de negociere a prețului și a condițiilor pentru cumpărarea imobilului situat în Calea Dorobanților nr. 60, Sector 1, București, în care funcționează Grădinița de copii nr. 252
 • Hotărârea 64/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 64 / 2015 privind numirea unei comisii de examinare a oportunității exercitării dreptului de preemțiune, precum și de negociere, în condițiile legii, a termenilor și condițiilor de cumpărare a imobilului din str. Băneasa nr. 39A, Sector 1, București, în care funcționează Grădinița de copii nr. 283
 • Hotărârea 63/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 63 / 2015 privind efectuarea de acte terapeutice stomatologice gratuite de către Complexul Multifuncţional Caraiman
 • Hotărârea 62/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 62 / 2015 privind acordarea unui ajutor financiar pentru participarea unei persoane cu handicap la competiţia sportivă Cupa Danubius
 • Hotărârea 61/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 61 / 2015 privind aprobarea procedurii-cadru de evaluare a persoanelor adulte, în vederea încadrării în grad şi tip de handicap
 • Hotărârea 60/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 60 / 2015 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea 59/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 59 / 2015 privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită, pentru o perioadă de 10 (zece) ani, a spaţiului în suprafaţă de 217,80 mp din incinta Complexului Social de Servicii Sf. Ecaterina, cu sediul în Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr. 17, către Centrul de Resurse și Informare în Profesiuni Sociale (CRIPS)
 • Hotărârea 58/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 58 / 2015 privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului București și ale instituțiilor subordonate Consiliului Local Sector 1
 • Hotărârea 57/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 57 / 2015 privind rectificarea bugetului general consolidat de venituri şi cheltuieli pe titluri, articole şi alineate pentru anul 2015 al Consiliului Local Sector 1
 • Hotărârea 56/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 56 / 2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico–economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul programului de reabilitare termică a imobilelor din sectorul 1
 • Hotărârea 55/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 55 / 2015 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.11/27.01.2015 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație la Şcoala Primară Waldorf
 • Hotărârea 54/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 54 / 2015 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 210/16.12.2013 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui bun imobil către Uniunea Artiștilor Plastici din România, cu modificările ulterioare
 • Hotărârea 53/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 53 / 2015 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 90/18.06.2013 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui bun imobil Instituţiei Prefectului Municipiului București – Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidenţa Pașapoartelor Simple, cu modificările ulterioare
 • Hotărârea 52/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 52 / 2015 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 10/30.01.2014 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui bun imobil către Fundaţia Colegiul Naţional de Apărare
 • Hotărârea 51/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 51 / 2015 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 63/08.04.2013 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui bun imobil Patriarhiei Române – Arhiepiscopia Bucureştilor, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 50/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 50 / 2015 pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 209/11.12.2014 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 70/16.04.2014 privind transmiterea în administrarea Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 a unor bunuri imobile
 • Hotărârea 49/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 49 / 2015 pentru modificarea şi completarea anexelor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 13/27.01.2015 privind transmiterea în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 a blocurilor de locuinţe situate în cartierul Odăi nr. 3-5
 • Hotărârea 48/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 48 / 2015 pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.208/11.12.2014 privind transmiterea în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 a unor bunuri imobile
 • Hotărârea 47/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 47 / 2015 privind transmiterea din administrarea Consiliului Local Sector 1 în administrarea Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 a spaţiului cu altă destinaţie în suprafaţă de 3182,29 m.p. situat în Piaţa Amzei nr. 13, sector 1
 • Hotărârea 46/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 46 / 2015 privind aprobarea Planului local de măsuri privind incluziunea cetățenilor români aparținând minorității rome
 • Hotărârea 45/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 45 / 2015 privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenuri situate în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 44/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 44 / 2015 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 181/28.11.2013 privind aprobarea Regulamentului pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică pe raza Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 43/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 43 / 2015 pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 13/27.01.2015 privind transmiterea în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 a blocurilor de locuinţe situate în cartierul Odăi nr. 3-5
 • Hotărârea 42/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 42 / 2015 privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de merit, burselor de studiu și burselor de ajutor social pentru elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat Sector 1 în anul bugetar 2015
 • Hotărârea 41/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 41 / 2015 privind modificarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.159/25.09.2014 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administraţie şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii instituţiilor de învăţământ preuniversitar din sectorul 1, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 40/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 40 / 2015 privind aprobarea continuării finanţării de către Consiliul Local al Sectorului 1, prin Complexul Multifuncţional Caraiman a Proiectului “O Altă Şansă”, în parteneriat cu Fundaţia Crucea Alb Galbenă, pentru perioada martie 2015-februarie 2016
 • Hotărârea 39/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 39 / 2015 privind scutirea de la plata contribuţiei de întreţinere datorată de doamna Ţolea Georgeta, în calitate de susţinător legal al numitului Ţolea Cornel Marius, beneficiar al serviciilor sociale în cadrul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Sf. Vasile
 • Hotărârea 38/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 38 / 2015 privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere/beneficiar pentru decontarea cheltuielilor şi a costului mediu lunar de întreţinere/beneficiar pe baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere în cadrul Complexului Social de Servicii Străuleşti şi Complexul Social de Servicii Odăi din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea 37/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 37 / 2015 privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor/beneficiar în cadrul Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Milcov din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea 36/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 36 / 2015 privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor/beneficiar în cadrul centrelor de îngrijire şi asistare din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea 35/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 35 / 2015 privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere/copil protejat în cadrul structurilor de tip rezidenţial, centrele de zi (tip creşă) şi în sistemul de asistenţă maternală din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea 34/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 34 / 2015 privind aprobarea desfăşurării activităţii „Prietenul meu de altă etnie”, cu ocazia zilei internaţionale a romilor
 • Hotărârea 33/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 33 / 2015 privind implementarea de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 a Proiectului „Cetatea Neamţului, o lecţie de istorie-creaţie moldovenească”
 • Hotărârea 32/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 32 / 2015 privind aprobarea continuării cooperării Consiliului Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 cu Fundaţia Health AID România în vederea derulării parteneriatului „Îngrijire de tip familial a copiilor şi tinerilor protejaţi prin măsura de plasament a C.P.C Sector 1 la Fundaţia Health AID România”
 • Hotărârea 31/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 31 / 2015 privind aprobarea încheierii Actului adiţional nr.1 la Convenţia de Colaborare între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia Caritas Bucureşti
 • Hotărârea 30/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 30 / 2015 privind aprobarea încheierii Actului adiţional nr. 1 la Convenţia de Colaborare între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia Sf. Ana
 • Hotărârea 29/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 29 / 2015 privind aprobarea Strategiei Antidrog a Sectorului 1 pentru perioada 2014-2020 şi a Planului de Acţiune pentru implementarea Strategiei Antidrog a Sectorului 1 pentru perioada 2014-2016
 • Hotărârea 28/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 28 / 2015 privind aprobarea implementării şi cofinanţării Proiectului „Helping you learn how to help!” al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea 27/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 27 / 2015 privind aprobarea încheierii Actului adiţional nr. 1 la Convenţia de Colaborare între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Fundaţia „Viaţă şi Lumină”
 • Hotărârea 26/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 26 / 2015 privind împuternicirea Primarului Sectorului 1 să semneze declaraţia de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare a stadiului implementării Strategiei Naţionale Anticorupţie şi să elaboreze Planul Intern de Integritate
 • Hotărârea 25/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 25 / 2015 privind suportarea din bugetul pe anul 2015 al Poliţiei Locale a Sectorului 1 a cheltuielilor ocazionate de sterilizarea animalelor de companie rasă comună (câini şi pisici) aflate în gospodăriile individuale ale cetăţenilor Sectorului 1
 • Hotărârea 24/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 24 / 2015 privind aprobarea prevederilor Acordului colectiv de muncă şi ale Contractului colectiv de muncă încheiate la nivelul Poliţiei Locale a Sectorului 1 şi împuternicirea Directorului General al Poliţiei Locale a Sectorului 1, a reprezentanţilor funcţionarilor publici şi a reprezentanţilor personalului contractual ai Poliţiei Locale a Sectorului 1 de a semna Acordul colectiv de muncă, respectiv Contractul colectiv de muncă
 • Hotărârea 23/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 23 / 2015 privind aprobarea Statului de funcţii al Administraţiei Domeniului Public Sector1
 • Hotărârea 22/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 22 / 2015 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Administraţiei Pieţelor Sector 1
 • Hotărârea 21/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 21 / 2015 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea 20/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 20 / 2015 privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipului București și ale instituțiilor subordonate Consiliului Local Sector 1
 • Hotărârea 19/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 19 / 2015 privind aprobarea bugetului general consolidat de venituri şi cheltuieli pe titluri, articole şi alineate pentru anul 2015 al Consiliului Local Sector 1
 • Hotărârea 18/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 18 / 2015 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 • Hotărârea 17/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 17 / 2015 privind aprobarea încheierii Actului Adițional nr.2 la Contractul de închiriere nr. 1182/03.09.2014, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 129/28.08.2014, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 16/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 16 / 2015 privind transmiterea spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, în suprafaţă de 105,66 mp situat în Bucureşti, str. Pajura nr. 13, Sector 1, în administrarea Poliţiei Locale Sector 1
 • Hotărârea 15/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 15 / 2015 privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenuri situate în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti
 • Hotărârea 14/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 14 / 2015 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 215/11.12.2014, poz.5, privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru construcții definitive pe terenul situat în Sectorul 1 al Municipiului București PUD Șos. Odăi nr.147A
 • Hotărârea 13/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 13 / 2015 privind transmiterea în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 a blocurilor de locuinţe situate în cartierul Odăi nr. 3-5
 • Hotărârea 12/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 12 / 2015 pentru aprobarea raportului privind încetarea contractului de concesiune nr.2983/03.07.2009 pentru terenul în suprafaţă de 1913.85 mp, situat în B-dul Aerogării, nr. 29, sector 1 (Piaţa Aviaţiei)
 • Hotărârea 11/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 11 / 2015 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație la Şcoala Primară Liberă Waldorf
 • Hotărârea 10/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 10 / 2015 privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită, pentru o perioadă de 10 (zece) ani, a spaţiului în suprafaţă de 871,27 mp din incinta Complexului Social de Servicii Sf. Ecaterina, cu sediul în Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr. 17, către ONPHR, Asociaţia Viaţă Independentă, CENTRAS şi Asociaţia Pro Democraţia, în scopul continuării Proiectului „Centrul Comunitar Daniel Vasilescu”
 • Hotărârea 9/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 9 / 2015 privind aprobarea modificării Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 201/16.12.2013 privind aprobarea costurilor de comercializare a produselor obţinute în cadrul Atelierelor din Nazarcea Grup, aparţinând Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea 8/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 8 din 2015 privind aprobarea schimbării destinaţiei spaţiului situat la parterul Pavilionului “ Bucătărie” din cadrul Complexului Social de Servicii Sf. Ecaterina, aflat în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi protecţia Copilului Sector 1
 • Hotărârea 7/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 7 / 2015 privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare, pe linia furnizării de date din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, între Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date
 • Hotărârea 6/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 6 / 2015 privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea şi efectuarea orelor de muncă de către beneficiarii de ajutor social acordat conform prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2015
 • Hotărârea 5/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 5 / 2015 privind modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 207/11.12.2014 pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2015-2016
 • Hotărârea 4/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 4 / 2015 privind aprobarea aderării Consiliului Local al Sectorului 1 la Asociaţia „Consiliul Internaţional pentru Iniţiative Locale de Mediu – Guvernele Locale pentru Sustenabilitate” – ICLEI – Local Goverment For Sustainability
 • Hotărârea 3/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 3 / 2015 privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului sectorului 1 al municipiului București și ale instituțiilor subordonate Consiliului Local Sector 1
 • Hotărârea 2/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 2 / 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al SC CET GRIVIŢA SRL
 • Hotărârea 1/2015 - Sectorul 1

  Hotărârea Consiliului Local nr. 1 / 2015 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2014