Proces verbal din 30.01.2014

Proces Verbal privind lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 30 ianuarie 2014

          SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

 

 

PROCES VERBAL

privind lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1

din data de  30 ianuarie 2014

 

 

Şedinţa a fost convocată de către domnul Andrei Ioan Chiliman, Primarul Sectorului 1, prin Dispoziţia  nr. 733/24.01.2014, având în vedere art. 39, alin. (1) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi în temeiul art. 68, alin. (1), coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,  cu modificările și completările ulterioare, cu următoarea Ordine de zi:

 

1.      Proiect de hotărâre privind aprobarea   bugetului  general consolidat de  venituri  şi  cheltuieli   pe titluri, articole și alineate pentru anul 2014 al  Consiliului  Local  Sector 1 – Primarul sectorului 1 al Municipiului București

 

2.      Proiect de hotărâre privind aprobarea  Statului de funcţii al aparatului de specialitate, precum și ale instituțiilor subordonate Consiliului Local – Primarul sectorului 1 al Municipiului București

 

3.      Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 260/07.12.2012 pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2013-2014 – Primarul sectorului 1 al municipiului București

4.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 – Primarul sectorului 1 al municipiului București

5.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Poliției Locale a Sectorului 1 – Primarul sectorului 1 al Municipiului București

                                                                                      

6.      Proiect de hotărâre privind aprobarea reînnoirii contractelor de închiriere pentru locuinţele cu destinaţie socială având ca proprietar Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, aprobarea modelului de contract-cadru pentru închirierea locuinţelor cu destinaţie socială,  precum şi pentru stabilirea nivelului chiriei pentru aceste locuinţe – Primarul sectorului 1 al Municipiului București

 

7.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea şi efectuarea orelor de muncă de către beneficiarii de ajutor social acordat conform prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2014 – Primarul sectorului 1 al Municipiului București

 

8.      Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenuri  situate în Sectorul 1 al  Municipiului Bucureşti  – Primarul sectorului 1 al Municipiului București

 

9.      Diverse

 

La deschiderea ședinței au fost prezenți 24 consilieri locali. De asemenea, au participat:  domnul Vasile Moțoc – Viceprimarul Sectorului 1, domnul  Remus Alexandru Moldoveanu - Secretarul Sectorului 1,  directori.

 

Domnul Remus Alexandru Moldoveanu: Având în vedere prezența în sală a 24 consilieri, declar deschise lucrările ședinței ordinare de azi și supun la vot descărcarea procesului verbal al ședinței   de îndată   a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 10 ianuarie 2014.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

Domnul Ion Brad: Pentru  ședința de astăzi avem pe ordinea de zi 9 puncte. Supun la vot ordinea de zi.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

Domnul Ion Brad: De asemenea, se solicită retragerea de pe ordinea de zi a punctului 1 și suplimentarea acesteia cu încă un  proiect de hotărâre.

1.      Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui bun imobil către Fundaţia Colegiul Naţional de Apărare – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

Domnul Ion Brad:  Propun ca punctul diverse să fie discutat ultimul. Și acum supun votului dumneavoastră ordinea de zi în totalitatea ei, cu modificările aduse.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Statului de funcţii al aparatului de specialitate și instituțiilor subordonate Consiliului Local – Primarul sectorului 1 al Municipiului București

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

-          20 voturi pentru;

-            4 abțineri.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU MAJORITATE  DE VOTURI.

 

 

Domnul Ion Brad: La acest proiect doresc să îndrept eroarea materială apărută în titlu. Titlu corect este cel menționat în titlul proiectului  de hotărâre și anume:

 

  1. Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1   nr. 196/28.11.2013 pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2014-2015– Primarul sectorului 1 al municipiului București

 

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 – Primarul sectorului 1 al municipiului București

 

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Poliției Locale a Sectorului 1 – Primarul sectorului 1 al Municipiului București

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea reînnoirii contractelor de închiriere pentru locuinţele cu destinaţie socială având ca proprietar Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, aprobarea modelului de contract-cadru pentru închirierea locuinţelor cu destinaţie socială,  precum şi pentru stabilirea nivelului chiriei pentru aceste locuinţe – Primarul sectorului 1 al Municipiului București

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea şi efectuarea orelor de muncă de către beneficiarii de ajutor social acordat conform prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2014 – Primarul sectorului 1 al Municipiului București

 

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenuri  situate în Sectorul 1 al  Municipiului Bucureşti  – Primarul sectorului 1 al Municipiului București

 

 

Domnul Ion Brad: Avem o listă cu 9 poziții. Vom vota fiecare PUD în parte.

 

1.      PUD – Str.  Clăbucet nr.68

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

-          19 voturi pentru;

-            5 abțineri.

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU MAJORITATE  DE VOTURI.

 

 

2.      PUD – Str. Măgura Slătioarei nr.5

 

Domnul Adrian Tănăsescu: Aș dori la acest proiect să fac câteva precizări. Comisia a dat aviz nefavorabil. Este vorba despre un teren pe care se dorește construirea unui imobil pentru locuințe colective, dar din punctul de vedere al comisiei nu sunt întrunite condițiile pentru realizarea acestui proiect.

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, propun atunci respingerea acestui proiect.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

-          23 voturi pentru;

-            1 abținere.

 

PUD-UL  A FOST RESPINS CU MAJORITATE  DE VOTURI.

3.      PUD – Drumul Muntele Găina nr.116-136

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

4.      PUD – Str. Acumulatorului nr.10

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

-          20 voturi pentru;

-            4 abțineri.

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU MAJORITATE  DE VOTURI.

 

 

5.      PUD – Str. Gheorghe Barițiu nr.12A

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

6.      PUD – Str. Gheorghe Ștefan nr.25

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

7.      PUD - Șos. Ghe. Ionescu Sisești nr.67-69

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

-          20 voturi pentru;

-            4 abțineri.

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU MAJORITATE  DE VOTURI.

 

 

8.      PUD - Șos. București-Ploiești nr.47A, lot 1

 

Domnul Mircea Dan Stăncescu: Propun amânarea discutării acestui proiect.

Domnul Ion Brad: Supun la vot propunerea de amânare a proiectului.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

-            6 voturi pentru;

-          18 împotrivă.

 

Propunerea de amânare a PUD-ul a fost respinsă cu majoritate de voturi.

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

-          19 voturi pentru;

-            5 abțineri (Dan Stăncescu, Ana Zvirid, Leonard Gheorghe, Tănase Stamule și Cristian Dumitrescu).

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU MAJORITATE  DE VOTURI.

 

 

9.      PUD – Calea Floreasca nr.132

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

-          20 voturi pentru;

-            4 abțineri.

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU MAJORITATE  DE VOTURI.

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot întregul  proiect de hotărâre, cu cele 8 documentații aprobate și o documentație respinsă.

 

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

-          19 voturi pentru;

-            5 abțineri (Dan Stăncescu, Ana Zvirid, Leonard Gheorghe, Tănase Stamule și Cristian Dumitrescu).

 

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU MAJORITATE  DE VOTURI.

 

  1. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui bun imobil către Fundaţia Colegiul Naţional de Apărare – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

-          20 voturi pentru;

-            4 abțineri.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU MAJORITATE  DE VOTURI.

 

  1. Diverse

 

Domnul Ion Brad: Avem patru documente la punctul diverse, pentru luare la cunoștință:

-          Decizia nr.152/19.11.2013 a Curții de Conturi a României – Camera de Conturi a Municipiului București prin care s-au dispus măsuri de remediere a abaterilor consemnate în Raportul de audit financiar și Procesul verbal de  constatare nr.1982/Ds.102/28.10.2013, încheiate în urma acțiunii de audit financiar asupra conturilor de execuție bugetară întocmite pe anul 2012;

-          Decizia nr.178/32.12.2013 a Curții de Conturi a României – Camera de Conturi a Municipiului București prin care s-au dispus măsuri de remediere a abaterilor consemnate în Raportul de control nr.2386/Ds.121/06.12.2013, încheiat în urma acținii de control a situației, evoluției și modului de administrare a patrimoniului public și privat al U.A.T. și legalitatea realizării veniturilor și  a efectuării cheltuielilor la S.C.CET GRIVIȚA S.R.L.;

-          Decizia nr.167/20.12.2013 a Curții de Conturi a României – Camera de Conturi a Municipiului București prin care s-au dispus măsuri de remediere a abaterilor consemnate în Raportul de audit financiar și Procesul verbal de  constatare nr.2362/Ds.126/03.12.2013, încheiate în urma acțiunii de audit a situațiilor financiare întocmite la 31.12. 2012;

-          Raportul de activitate pe semestrul II al Serviciului Familial Persoane cu Handicap din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1.

 

Domnul Ion Brad:  Dacă nu mai sunt alte probleme considerăm încheiată ședința de azi.

 

 

 

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                     SECRETAR,

                            Ion Brad                                                          Remus Alexandru Moldoveanu

 

 

 

 

 

          Întocmit,

             1 ex.

    Daniela Anton