Proces verbal din 29.07.2014

Proces Verbal privind lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 29 iulie 2014

          SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

 

 

 

 

PROCES VERBAL

privind lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1

din data de  29 iulie 2014

 

 

 

Şedinţa a fost convocată de către domnul Andrei Ioan Chiliman, Primarul Sectorului 1, prin Dispoziţia  nr. 3765 din 24.07.2014, având în vedere art. 39, alin. (1) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi în temeiul art. 68, alin. (1), coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,  cu modificările și completările ulterioare, cu următoarea Ordine de zi:

1.      Proiect de hotărâre privind aprobarea  execuției bugetului  general consolidat al  Consiliului  Local  Sector 1  la  data de 30.06.2014 - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

2.      Proiect de hotărâre  privind aprobarea   rectificării bugetului  general consolidat de  venituri  şi  cheltuieli   pe titluri, articole și alineate pentru anul 2014 al  Consiliului  Local  Sector 1 - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

3.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

4.      Proiect de hotărâre privind aprobarea  Statului de funcţii al Complexului Multifuncţional Caraiman - Primarul sectorului 1 al municipiului București

5.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Administraţiei Domeniului Public Sector 1 - Primarul sectorului 1 al municipiului București

6.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 – Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

7.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Poliţiei Locale Sector 1 - Primarul sectorului 1 al municipiului București

8.      Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1  nr.106/19.06.2014  privind aprobarea încheierii contractului de închiriere pentru imobilul din Str. Venezuela nr. 7-9, Sector 1, București, în care își desfășoară activitatea Grădinița de copii nr. 252 – Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

9.      Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenuri  situate în sectorul 1 al  municipiului Bucureşti  – Primarul sectorului 1 al municipiului București

La deschiderea ședinței au fost prezenți 25 consilieri locali. De asemenea, au participat:  domnul  Remus Alexandru Moldoveanu – Secretar Sectorului 1, directori.

Domnul Remus Alexandru Moldoveanu: Având în vedere prezența în sală a 25 consilieri, declar deschise lucrările ședinței ordinare de azi și supun la vot descărcarea procesului verbal al ședinței   extraordinare   a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 23 iulie 2014.

Domnul Dan Stăncescu: Doresc să se menţioneze în procesul verbal că eu mă abţine, deoarece nu am participat la lucrările acestei şedinţe.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

Domnul Ion Brad: Pentru  ședința de astăzi avem pe ordinea de zi 9 proiecte de hotărâre. Supun la vot ordinea de zi.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

Domnul Ion Brad: De asemenea, se solicită suplimentarea acesteia cu încă 3  proiecte de hotărâre.

 

1.      Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Sector 1 - Primarul sectorului 1 al municipiului București

2.      Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.112 din 23.07.2014 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții, Regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului  1, precum și ale instituțiilor subordonate Consiliului Local - Primarul sectorului 1 al municipiului București

3.      Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.113 din 23.07.2014 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții, Regulamentului de organizare și funcționare ale Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 - Primarul sectorului 1 al municipiului București

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

Domnul Ion Brad:  Și acum supun votului dumneavoastră ordinea de zi în totalitatea ei, cu modificările aduse.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

1.      Proiect de hotărâre privind aprobarea  execuției bugetului  general consolidat al  Consiliului  Local  Sector 1  la  data de 30.06.2014 - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

2.      Proiect de hotărâre  privind aprobarea   rectificării bugetului  general consolidat de  venituri  şi  cheltuieli   pe titluri, articole și alineate pentru anul 2014 al  Consiliului  Local  Sector 1 - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

3.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

4.      Proiect de hotărâre privind aprobarea  Statului de funcţii al Complexului Multifuncţional Caraiman - Primarul sectorului 1 al municipiului București

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

5.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Administraţiei Domeniului Public Sector 1 - Primarul sectorului 1 al municipiului București

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

6.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 – Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

7.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Poliţiei Locale Sector 1 - Primarul sectorului 1 al municipiului București

 

Domnul Ion Brad: În convocator este o eroare materială, titlul corect este cel menţionat în proiect şi anume:

 

Proiect    de      hotătâre       privind       aprobarea   Organigramei,   Statului de funcţii şi        

Regulamentului de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale a Sectorului 1

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

8.      Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1  nr.106/19.06.2014  privind aprobarea încheierii contractului de închiriere pentru imobilul din Str. Venezuela nr. 7-9, Sector 1, București, în care își desfășoară activitatea Grădinița de copii nr. 252 – Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

Domnul Ion Brad: În convocator este o eroare materială şi în titlul acestui proiect, titlul corect este cel menţionat în proiect şi anume:

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1  nr.106/19.06.2014  privind aprobarea încheierii contractului de închiriere pentru imobilul din Str. Venezuela nr. 7-9, Sector 1, București, în care își desfășoară activitatea Grădinița de copii nr. 252

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

9.      Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenuri  situate în sectorul 1 al  municipiului Bucureşti  – Primarul sectorului 1 al municipiului București

 

Domnul Ion Brad: Avem o listă cu 18 poziții. Vom vota fiecare PUD în parte.

 

1.      PUD – Str. Izbiceni nr.167

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

2.      PUD – Str. Prahova nr.40

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

3.      PUD – Str. Lăculeţ nr.21

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

4.      PUD – Str. Modestiei nr.5-7

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

5.      PUD – Drumul Agatului nr.97

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

6.      PUD – Str. Mimozei nr.4A

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

7.      PUD – B-dul Petrila nr.16

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

8.      PUD – Str. Carol Knappe nr.15

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

9.      PUD – B-dul Gloriei nr.48

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

10.  PUD – Str. Muşeteşti nr.53

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

11.  PUD – Str. Triumfului nr.107

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

12.  PUD – Str. Teodosie Rudeanu nr.53

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

13.  PUD – Drumul Agatului nr.106B, lot 1

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

14.  PUD – Drumul Agatului nr.106A, lot 2

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

15.  PUD – Str. Costache Sibiceanu nr.11

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

16.  PUD – Str. Athanasie Enescu nr.39

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

17.  PUD – Str. Câmpiniţa nr.42A, lot 2

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

18.  PUD – Str. Izbiceni nr.161

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre, cu cele 18 documentaţii aprobate.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Sector 1 - Primarul sectorului 1 al municipiului București

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

11.  Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.112 din 23.07.2014 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții, Regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului  1, precum și ale instituțiilor subordonate Consiliului Local - Primarul sectorului 1 al municipiului București

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

12.  Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.113 din 23.07.2014 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții, Regulamentului de organizare și funcționare ale Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 - Primarul sectorului 1 al municipiului București

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

 

 

 

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu mai sunt alte probleme, consider încheiată şedinţa de consiliu.

 

 

 

 

 

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                     SECRETAR,

                            Ion Brad                                                          Remus Alexandru Moldoveanu

 

 

 

 

 

 

 

 

          Întocmit,

             1 ex.

    Daniela Anton