Proces verbal din 29.05.2014

Proces Verbal privind lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 29 mai 2014

          SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

 

 

 

 

PROCES VERBAL

privind lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1

din data de  29 mai 2014

 

 

 

Şedinţa a fost convocată de către domnul Andrei Ioan Chiliman, Primarul Sectorului 1, prin Dispoziţia  nr. 2756 din 23.05.2014, având în vedere art. 39, alin. (1) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi în temeiul art. 68, alin. (1), coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,  cu modificările și completările ulterioare, cu următoarea Ordine de zi:

 

1.      Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii-cadru de evaluare a persoanelor adulte în vederea încadrării în grad şi tip de handicap - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

2.      Proiect de hotărâre pentru aprobarea Strategiei structurilor integrate de asistenţă socială şi asistenţă medicală comunitară, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Complexul Multifuncţional Caraiman, subordonate Consiliului Local Sector 1 – 2020 – Primarul sectorului 1  al municipiului Bucureşti

3.      Proiect de hotărâre privind acordarea de către Consiliului Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, a unui ajutor financiar pentru participarea a două persoane cu handicap la competiţiile sportive Cupa Danubius şi Jocurile Europene de Vară Special Olimpics, ca măsură de prevenire a marginalizării sociale – Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

4.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului colectiv de muncă la nivelul  Administraţiei Domeniului Public Sector 1 între  conducerea instituţiei şi reprezentanţii salariaţilor - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

5.      Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.173/05.09.2012 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administraţie  şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii instituţiilor de învăţământ preuniversitar din sectorul 1- Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

6.      Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 82/08.05.2014 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administraţie al Grădiniţei Ge Ce Pic Englishkinder, situată în str.Docenţilor nr.3, sector 1, Bucureşti - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

7.      Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administraţie al Liceului Teoretic „Şcoala Europeană Bucureşti”, situat în str. Băiculeşti nr.33, sector 1, Bucureşti - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

8.      Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenuri  situate în sectorul 1 al  municipiului Bucureşti  – Primarul sectorului 1 al municipiului București

9.      Diverse

 

La deschiderea ședinței au fost prezenți 25 consilieri locali. De asemenea, au participat:  domnul Vasile Moțoc – Viceprimarul Sectorului 1, domnul  Ovidiu Nicolae Fulgeanu – Directorul Direcției Juridice și Resurse Umane, în calitate de înlocuitor de drept al Secretarului Sectorului 1, directori.

Domnul Ovidiu Nicolae Fulgeanu: Având în vedere prezența în sală a 25 consilieri, declar deschise lucrările ședinței ordinare de azi și supun la vot descărcarea procesului verbal al ședinței   extraordinare   a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 08 mai 2014.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

Domnul Ion Brad: Pentru  ședința de astăzi avem pe ordinea de zi 8 proiecte de hotărâre şi un punct diverse. Supun la vot ordinea de zi.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

Domnul Ion Brad: De asemenea, se solicită suplimentarea acesteia cu încă 2  proiecte de hotărâre.

 

 1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico–economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din  sectorul 1 – Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării  Consiliului Local Sector 1 prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 cu Asociaţia ANAIS în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie – Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

Domnul Ion Brad:  Și acum supun votului dumneavoastră ordinea de zi în totalitatea ei, cu menţiunea că punctul diverse îl vom discuta ultimul.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii-cadru de evaluare a persoanelor adulte în vederea încadrării în grad şi tip de handicap - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Strategiei structurilor integrate de asistenţă socială şi asistenţă medicală comunitară, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Complexul Multifuncţional Caraiman, subordonate Consiliului Local Sector 1 – 2020 – Primarul sectorului 1  al municipiului Bucureşti

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea de către Consiliului Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, a unui ajutor financiar pentru participarea a două persoane cu handicap la competiţiile sportive Cupa Danubius şi Jocurile Europene de Vară Special Olimpics, ca măsură de prevenire a marginalizării sociale – Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului colectiv de muncă la nivelul  Administraţiei Domeniului Public Sector 1 între  conducerea instituţiei şi reprezentanţii salariaţilor - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.173/05.09.2012 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administraţie  şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii instituţiilor de învăţământ preuniversitar din sectorul 1- Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

 

            Domnul Ion Brad: Pentru acest proiect şi pentru următoarele două trebuie să desemnăm câte un reprezentant al Consiliului Local. Pentru acest Consiliu de administraţie, în urma discuţiilor cu grupurile politice a fost propusă doamna Steliana Cristina Dinu. Dacă nu mai sunt şi alte propuneri, rog Serviciul Secretariat General, Audienţe să pregătească buletinele de vot.

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 82/08.05.2014 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administraţie al Grădiniţei Ge Ce Pic Englishkinder, situată în str.Docenţilor nr.3, sector 1, Bucureşti - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

            Domnul Ion Brad: Pentru  acest Consiliu de administraţie a fost propus  domnul  Mihai Alexandru Iorgulescu. Dacă nu mai sunt şi alte propuneri, rog Serviciul Secretariat General, Audienţe să pregătească buletinele de vot.

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administraţie al Liceului Teoretic „Şcoala Europeană Bucureşti”, situat în str. Băiculeşti nr.33, sector 1, Bucureşti - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

            Domnul Ion Brad: Pentru  acest Consiliu de administraţie a fost propus  domnul  Sorin Cornel Andreiana. Dacă nu mai sunt şi alte propuneri, rog Serviciul Secretariat General, Audienţe să pregătească buletinele de vot.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenuri  situate în sectorul 1 al  municipiului Bucureşti  – Primarul sectorului 1 al municipiului București

 

Domnul Ion Brad: Avem o listă cu 7 poziții. Vom vota fiecare PUD în parte.

 

1.      PUD – Str.  Constantin Dobrogeanu Gherea nr.77A

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

2.      PUD – Str. Redea nr.51

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

3.      PUD – Str. Calpan Gheorghe nr.27

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

4.      PUD – Str. Virgil Pleşoianu nr.6

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

5.      PUD – Şos. Ghe. I. Siseşti nr.281-285, lot 2

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

6.      PUD – Şos. Ghe. I. Siseşti nr.281-285, lot 1

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

7.      PUD – Şos. Ghe. I. Siseşti nr.281-285

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

8.      PUD – Şos. Ghe. I. Siseşti nr.281-285

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

9.      PUD – Str. Nadeş nr.1B

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

           

10.  PUD – Str. Măgura Odobeşti nr.43

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

11.  PUD – Str. Maica Teofana nr.26

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

12.  PUD – Str. Pârâul Rece nr.5

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

13.  PUD – Drumul Regimentului nr.36, T. 195, p. 11, lot 3

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot întregul  proiect de hotărâre, cu cele 11 documentații aprobate.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico–economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din  sectorul 1 – Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării  Consiliului Local Sector 1 prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 cu Asociaţia ANAIS în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie – Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

Se distribuie buletinele de vot pentru punctele 5, 6 şi 7  pe ordinea de zi. După vot, consilierii introduc buletinele în urna special amenajată. Comisia de validare procedează la numărarea voturilor.

 

Domnul Ion Brad: Rog Comisia de validare să ne prezinte rezultatul votului pentru proiectul nr.6.

            Domnul Teodor Cristian Dumitrescu: În urma numărării voturilor, rezultatul este următorul:

            Pentru proiectul nr.5 de pe ordinea de zi au fost exprimate 25 de voturi valabile, doamna Steliana Cristina Dinu a primit 25 voturi pentru.

            Pentru proiectul nr.6 de pe ordinea de zi au fost exprimate 25 de voturi valabile, domnul Mihai Alexandru Iorgulescu a primit 25 voturi pentru.

            Pentru proiectul nr.7 de pe ordinea de zi au fost exprimate 25 de voturi valabile, domnul Cornel Sorin Andreiana a primit 25 voturi pentru.

 

            Domnul Ion Brad: Să supunem acum la vot cele trei proiecte.

 

5.      Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.173/05.09.2012 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administraţie  şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii instituţiilor de învăţământ preuniversitar din sectorul 1- Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

6.      Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 82/08.05.2014 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administraţie al Grădiniţei Ge Ce Pic Englishkinder, situată în str.Docenţilor nr.3, sector 1, Bucureşti - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

7.      Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administraţie al Liceului Teoretic „Şcoala Europeană Bucureşti”, situat în str. Băiculeşti nr.33, sector 1, Bucureşti - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

8.      Diverse

 

Domnul Ion Brad: La punctul diverse avem Decizia nr.22/22.04.2014 a Curţii de Conturi a României – Camera de Conturi a Municipiului Bucureşti prin care s-au dispus măsuri de remediere a abaterilor consemnate în Raportul de audit financiar şi Procesul-verbal de constatare nr.562/Ds.20/26.03.2014, încheiate în urma acţiunii de audit a situaţiilor financiare întocmite la 31.12.2013 la Administraţia Domeniului Public Sector 1.

 

 

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                     SECRETAR,

                            Ion Brad                                                          Remus Alexandru Moldoveanu

 

 

 

          Întocmit,

             1 ex.

    Daniela Anton