Proces verbal din 28.08.2014

Proces Verbal privind lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 28 august 2014

          SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

 

 

 

 

PROCES VERBAL

privind lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1

din data de  28 august 2014

 

 

 

Şedinţa a fost convocată de către domnul Andrei Ioan Chiliman, Primarul Sectorului 1, prin Dispoziţia  nr. 4107 din 22.08.2014, având în vedere art. 39, alin. (1) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi în temeiul art. 68, alin. (1), coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,  cu modificările și completările ulterioare, cu următoarea Ordine de zi:

1.      Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.231/08.11.2012 privind  aprobarea indicatorilor tehnico–economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul programului de reabilitare termică a imobilelor din  sectorul 1 - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

2.      Proiect de hotărâre  privind aprobarea   rectificării bugetului  general consolidat de  venituri  şi  cheltuieli   pe titluri, articole și alineate pentru anul 2014 al  Consiliului  Local  Sector 1 - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

3.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice  Sector 1 - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

4.      Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de închiriere pentru imobilul din Str.G-ral Christian Tell nr.22, sector 1, Bucureşti, necesar pentru desfăşurarea activităţii Grădiniţei de copii şi a clasei pregătitoare din cadrul Colegiului German Goethe – Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

5.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 – Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

6.      Proiect de hotărâre privind republicarea Anexelor nr.1 şi nr.2 ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.196/28.11.2013  pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2014-2015 – Primarul sectorului 1 al municipiului București

7.      Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de închiriere pentru imobilul din Str. Venezuela nr. 7-9, Sector 1, București, în care își desfășoară activitatea Grădinița de copii nr. 252 şi revocarea Hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1 nr.106/19.06.2014, respectiv nr.121/29.07.2014  – Primarul sectorului 1 al municipiului București

8.      Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.365/24.09.2009 – Primarul sectorului 1 al municipiului București

9.      Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenuri  situate în sectorul 1 al  municipiului Bucureşti  – Primarul sectorului 1 al municipiului București

 

La deschiderea ședinței au fost prezenți 24 consilieri locali. De asemenea, au participat:  domnul Vasile Moţoc – viceprimarul Sectorului 1,  domnul  Remus Alexandru Moldoveanu – Secretar al Sectorului 1, directori.

Domnul Remus Alexandru Moldoveanu: Având în vedere prezența în sală a 24 consilieri, declar deschise lucrările ședinței ordinare de azi și supun la vot descărcarea procesului verbal al ședinței   ordinare   a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 29.07.2014.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

Domnul Ion Brad: Pentru  ședința de astăzi avem pe ordinea de zi 9 proiecte de hotărâre. Supun la vot ordinea de zi.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

Domnul Ion Brad: De asemenea, se solicită suplimentarea acesteia cu încă 2  proiecte de hotărâre.

 

1.      Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.196/28.11.2013 pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul şcolar 2014-2015- Primarul sectorului 1 al municipiului București

2.      Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării de către Colegiul Evonomic „Virgil Madgeru” a proiect „Primii paşi spre o carieră de succes în audit şi contabilitate” (POSDRU ID 138762)  - Primarul sectorului 1 al municipiului București

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

Domnul Ion Brad:  De asemenea, propun ca cele două proiecte să fie discutate înaintea punctului 6 de pe ordinea de zi. Și acum supun votului dumneavoastră ordinea de zi în totalitatea ei, cu modificările aduse.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

 

1.      Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.231/08.11.2012 privind  aprobarea indicatorilor tehnico–economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul programului de reabilitare termică a imobilelor din  sectorul 1 - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

2.      Proiect de hotărâre  privind aprobarea   rectificării bugetului  general consolidat de  venituri  şi  cheltuieli   pe titluri, articole și alineate pentru anul 2014 al  Consiliului  Local  Sector 1 - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

3.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice  Sector 1 - Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

4.      Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de închiriere pentru imobilul din Str.G-ral Christian Tell nr.22, sector 1, Bucureşti, necesar pentru desfăşurarea activităţii Grădiniţei de copii şi a clasei pregătitoare din cadrul Colegiului German Goethe – Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

5.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 – Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

6.      Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.196/28.11.2013 pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul şcolar 2014-2015- Primarul sectorului 1 al municipiului București

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

7.      Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării de către Colegiul Evonomic „Virgil Madgeru” a proiect „Primii paşi spre o carieră de succes în audit şi contabilitate” (POSDRU ID 138762)  - Primarul sectorului 1 al municipiului București

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

8.      Proiect de hotărâre privind republicarea Anexelor nr.1 şi nr.2 ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.196/28.11.2013  pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2014-2015 – Primarul sectorului 1 al municipiului București

 

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

9.      Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de închiriere pentru imobilul din Str. Venezuela nr. 7-9, Sector 1, București, în care își desfășoară activitatea Grădinița de copii nr. 252 şi revocarea Hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1 nr.106/19.06.2014, respectiv nr.121/29.07.2014  – Primarul sectorului 1 al municipiului București

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

10.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.365/24.09.2009 – Primarul sectorului 1 al municipiului București

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenuri  situate în sectorul 1 al  municipiului Bucureşti  – Primarul sectorului 1 al municipiului București

 

Domnul Ion Brad: Avem o listă cu 16 poziții. Vom vota fiecare PUD în parte.

 

1.      PUD – Str. Ing. Pătulea nr.5

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

2.      PUD – Str. Dealu Negru nr.5-7

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

3.      PUD – Str.Arad nr.55

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

4.      PUD – Str.Muzicuţei nr.4

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

5.      PUD – Drumul Nădlac nr.7-9

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

6.      PUD – Şos. Gheorghe Ionescu Siseşti nr.53B

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

7.      PUD – Str. Renaşterii nr.87

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

8.      PUD – Str. Constantin Aricescu nr.40

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

9.      PUD – Str. Constantin Aricescu nr.42

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

10.  PUD – Str. Aristotel Pappia nr.7

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

11.  PUD – Nisipari nr.7

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

12.  PUD – Ong. Dumitru Zossima nr.40A

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

13.  PUD - Str. Ştefan Iulian nr.9

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

14.  PUD – Str. Vânju Mare nr.10

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

15.  PUD – Gala Galaction nr.5

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

16.  PUD - Str. Radu Popescu nr.11

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre, cu cele 16 documentaţii aprobate.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu mai sunt alte probleme, consider încheiată şedinţa de consiliu.

 

 

 

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                     SECRETAR,

                            Ion Brad                                                          Remus Alexandru Moldoveanu

 

 

 

 

 

 

 

 

          Întocmit,

             1 ex.

    Daniela Anton