Proces verbal din 26.03.2014

Proces Verbal privind lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 26 martie 2014

          SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

 

 

PROCES VERBAL

privind lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1

din data de  26 martie 2014

 

 

Şedinţa a fost convocată de către domnul Andrei Ioan Chiliman, Primarul Sectorului 1, prin Dispoziţia  nr. 1744 din 20.03.2014, având în vedere art. 39, alin. (1) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi în temeiul art. 68, alin. (1), coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,  cu modificările și completările ulterioare, cu următoarea Ordine de zi:

 

1.      Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul Programului de reabilitare a imobilelor din sectorul 1 -  Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

2.      Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unui audit de eficienţă energetică la nivelul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti -  Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

3.      Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.196/28.11.2013  pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2014-2015 – Primarul sectorului 1 al municipiului București

4.      Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.90/18.06.2013  privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui bun imobil Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti - Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple  – Primarul sectorului 1 al municipiului București

5.      Proiect de hotărâre privind aprobarea  Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Complexului Multifuncţional Caraiman -  Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

6.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Administraţiei Domeniului Public Sector 1 – Primarul sectorului 1 al municipiului București

7.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 -  Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

8.      Proiect de hotărâre privind aprobarea desfăşurării evenimentului „Prietenul meu de altă etnie”,  efectuată cu ocazia zilei internaţionale a romilor -  Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

9.      Proiect de hotărâre privind implementarea Proiectului „Valori ale culturii universale, Cetatea Sighişoara”    -  Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurilor legale în vederea închirierii unui imobil necesar pentru desfăşurarea activităţii Grădiniţei de copii şi a clasei pregătitoare din cadrul Colegiului German Goethe -  Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

11.  Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.271/22.12.2010 privind aprobarea închirierii spațiilor temporar disponibile din incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 1 aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 – Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 – Primarul sectorului 1 al municipiului București

12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenuri  situate în sectorul 1 al  municipiului Bucureşti  – Primarul sectorului 1 al municipiului București

13.  Diverse

 

La deschiderea ședinței au fost prezenți 26 consilieri locali. De asemenea, au participat:  domnul Vasile Moțoc – Viceprimarul Sectorului 1, domnul  Remus Alexandru Moldoveanu - Secretarul Sectorului 1,  directori.

 

Domnul Remus Alexandru Moldoveanu: Având în vedere prezența în sală a 26 consilieri, declar deschise lucrările ședinței ordinare de azi și supun la vot descărcarea procesului verbal al ședinței   ordinare   a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 27 februarie 2014.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

Domnul Ion Brad: Pentru  ședința de astăzi avem pe ordinea de zi 12 proiecte de hotărâre şi un punct diverse. Supun la vot ordinea de zi.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

Domnul Ion Brad: De asemenea, se solicită suplimentarea acesteia cu încă 7  proiecte de hotărâre şi propun să discutăm punctul diverse ultimul.

 

1.      Proiect  de hotărâre privind participarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional – Primarul s ectorului 1 al municipiului București

2.      Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 1 şi acordarea indemnizaţiei de şedinţă – Primarul sectorului 1 al municipiului București

3.      Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului Local al Sectorului 1 cu Asociaţia Pro Magna,   în vederea realizarii Proiectului “Şcoala de Vară de Limba Germană” – Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

4.      Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării demersurilor necesare în vederea obținerii de fonduri nerambursabile pentru lucrările de investiții aferente unităților de învățământ preuniversitar de pe raza Sectorului 1 – Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

5.      Proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri referitoare la funcţionarea S.C. Administraţia Fondului Imobiliar Sector 1 S.A. – Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

6.       Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 210/16.12.2013 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui bun imobil către Uniunea Artiștilor Plastici din România – Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

7.      Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

 

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

Domnul Ion Brad:  Și acum supun votului dumneavoastră ordinea de zi în totalitatea ei, cu modificările aduse.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

1.      Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul Programului de reabilitare a imobilelor din sectorul 1 -  Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

2.      Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unui audit de eficienţă energetică la nivelul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti -  Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

3.      Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.196/28.11.2013  pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2014-2015 – Primarul sectorului 1 al municipiului București

 

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

4.      Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.90/18.06.2013  privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui bun imobil Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti - Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple  – Primarul sectorului 1 al municipiului București

 

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

5.      Proiect de hotărâre privind aprobarea  Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Complexului Multifuncţional Caraiman -  Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

6.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Administraţiei Domeniului Public Sector 1 – Primarul sectorului 1 al municipiului București

 

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

7.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 -  Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

8.      Proiect de hotărâre privind aprobarea desfăşurării evenimentului „Prietenul meu de altă etnie”,  efectuată cu ocazia zilei internaţionale a romilor -  Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

-          25 voturi pentru;

-             1 vot împotrivă.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU MAJORITATE  DE VOTURI.

 

 

9.      Proiect de hotărâre privind implementarea Proiectului „Valori ale culturii universale, Cetatea Sighişoara”    -  Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurilor legale în vederea închirierii unui imobil necesar pentru desfăşurarea activităţii Grădiniţei de copii şi a clasei pregătitoare din cadrul Colegiului German Goethe -  Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

 

Domnul Ion Brad: Pentru acest proiect trebuie aleşi câte 3 consilieri pentru fiecare dintre cele 2 comisii. Avem deja propunerile făcute de grupurile politice, după cum urmează: pentru comisia de identificare şi evaluare a unui imobil au fost propuşi următorii consilieri: Florin Nicolae Andrei Diaconescu, Cosmin Marius Fodoroiu si Ana Luiza Zvirid, iar pentru comisia de negociere a preţului şi a condiţiilor de închiriere a unui imobil au fost propuşi: Steliana Cristina Dinu, Cati Carmen Musceleanu şi Tănase Stamule. Dacă nu mai sunt şi alte propuneri,  rog Serviciul Secretariat General, Audienţe să pregătească buletinele de vot. Până se va face procedura de vot vom trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

 

 

11.  Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.271/22.12.2010 privind aprobarea închirierii spațiilor temporar disponibile din incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 1 aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 – Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 – Primarul sectorului 1 al municipiului București

 

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcţii definitive pe terenuri  situate în sectorul 1 al  municipiului Bucureşti  – Primarul sectorului 1 al municipiului București

 

Domnul Ion Brad: Avem o listă cu 19 poziții. Vom vota fiecare PUD în parte.

 

1.      PUD – Str.  Razelor nr.1 bis

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

2.      PUD – Str.  Lebedei nr.20

 

Domnul Mircea Dan Stăncescu: Ce înseamnă 3 Er?

Domnul Constantin Bortă: Înseamnă că este retras faţă de faţadă.

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

3.      PUD – Str.  Carol Knappe nr.67

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

4.      PUD – Str.  Apicultorilor nr.68

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

5.      PUD – Şos. Chitilei nr.273

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

6.      PUD – Str.  Mureş nr.29

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

7.      PUD – Str.  Pietroşiţa nr.25

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

8.      PUD – Str.  Galileia nr.19

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

9.      PUD – Drumul Lăpuş nr.72-76

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

10.  PUD – Şos. Străuleşti nr.69-71, lot 1

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

11.  PUD – Str.  Gheorghe Bariţiu nr.16

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

12.  PUD – Str.  Lt. col.Răducu Dumintru Durbac nr.101

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

13.  PUD – Str.  Razelor nr.23

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

14.  PUD – Str.  Luduş nr.17-17A

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

15.  PUD – Şos. Gheorghe Ionescu Siseşti nr.281-285

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

16.  PUD – Str.  Ion Neculce nr.40B

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

17.  PUD – Str.  Gârlei nr.57

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

18.  PUD – Str.  Muşeteşti nr.17

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

19.  PUD – Str.  Biruinţei nr.20

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt obiecții, supun la vot acest plan urbanistic.

 

 

PUD-UL  A FOST APROBAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot întregul  proiect de hotărâre, cu cele 19 documentații aprobate.

 

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

 

13.  Proiect  de hotărâre privind participarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional – Primarul s ectorului 1 al municipiului București

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

14.  Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 1 şi acordarea indemnizaţiei de şedinţă – Primarul sectorului 1 al municipiului București

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

15.  Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului Local al Sectorului 1 cu Asociaţia Pro Magna,   în vederea realizarii Proiectului “Şcoala de Vară de Limba Germană” – Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

16.  Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării demersurilor necesare în vederea obținerii de fonduri nerambursabile pentru lucrările de investiții aferente unităților de învățământ preuniversitar de pe raza Sectorului 1 – Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

Doamna Ana Luiza Zvirid: În Raportul de specialitate se menţionează că valoarea totală a proiectului este cuprinsă între minim 500.000 lei şi maxim 70.000.000 lei. Marja este enormă.

Domnul Remus Alexandru Moldoveanu: Astea sunt limitele până la care poate ajunge finanţarea. Prin adresa de la Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti suntem informaţi că se pot depune cereri de finanţare în vederea obţinerii de fonduri nerambursabile pentru lucrări de investiţii pentru unităţile de învăţământ din sectorul 1.

 

            

Domnul Ion Brad: Dacă nu mai  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

17.  Proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri referitoare la funcţionarea S.C. Administraţia Fondului Imobiliar Sector 1 S.A. – Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

18.   Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 210/16.12.2013 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui bun imobil către Uniunea Artiștilor Plastici din România – Primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

19.  Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

 

Domnul Florin Nicolae Andrei Diaconescu: Îl propun pe domnul Ion Brad.        

Domnul Ion Brad: Dacă nu mai sunt şi alte propuneri, supun la vot propunerea domnul consilier.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

Se distribuie buletinele de vot pentru comisia de negociere (punctul 10 pe ordinea de zi). După vot, consilierii introduc buletinele în urna special amenajată. Comisia de validare procedează la numărarea voturilor.

 

Domnul Ion Brad: Îl rog pe domnul Cristian Dumitrescu să ne prezinte rezultatul votului.

            Domnul Cristian Dumitrescu: În urma numărării voturilor, rezultatul este următorul:

            Pentru proiectul nr.10 de pe ordinea de zi au fost câte exprimate 26 de voturi valabile, fiecare dintre propuneri a întrunit 26 de voturi pentru.

 

            Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA  A FOST APROBATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

20. Diverse

 

Domnul Ion BradLa punctul diverse avem două informări. Este vorba despre Deciziile Curţii  de Conturi – Camera de Conturi a Municipiului Bucureşti nr.13/13.03.2014 privind Raportul de audit al performanţei şi Procesul verbal de constatare nr.377/Ds.13 din 27.02.2014 efectuat la Administraţia Pieţelor Sector 1, respectiv nr.10/10.03.2014 privind controlul situaţiei gradului de îndatorare a bugetului local, a destinaţiei şi modului de utilizare a împrumuturilor la nivelul Sectorului 1. Aceste documente pot fi consultate la Serviciul Secretariat General, Audienţe.

 

 

 

Domnul Ion Brad:  Dacă nu mai sunt alte probleme considerăm încheiată ședința de azi.

 

 

 

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                     SECRETAR,

                            Ion Brad                                                          Remus Alexandru Moldoveanu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Întocmit,

             1 ex.

    Daniela Anton